Page 1

СУБОТА

ЗО серпня

р.

2003 N!!б5

(9471 >,

Виходить з

17 квітня 1937 року

:І Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

13 ДНЕМ

3НАН6 ВАС, ДОРОГI ВЧИТЕЛІ, ДІТИ, SАТ6КИ!

Від i~IeHi Броварських районних державної адl\Ііністрації та ради, усіх жителів Броварщини щиро і сердечно вітаємо вас з початком нового навчального року,

Від імені Броварської ~liCЬKOЇ ради та її виконавчого KO~liTeтy, від себе особисто щиро і сердечно вітаю всіх, чиє серце відгукується на хвилюючий поклик першого дзвоника, що зве до школи гомінку дітвору. Традиційний День знань, яким відкривається рік навчальний, не втрачає свого колориту. Він незабутній своєю святковою атмосферою, яскрави'чи барва~ш осінніх квітів, свіжістю оновлених шкільних класів та студентських аудиторій. Цю радість і хвилювання знову переживають і ті, кого віміляють від школи десятиріччя, і ті, кого вересень покликав до неї вперше. День знань - привід з великою вдячністю, доземно вклонитися, вімати НёL\ежне людям, які присвятили себе, свою працю і поривання душі нелегкій освітянській справі. Повсякденно наші педагоги передають найцінніші людські здобутки підростаючому поколінню, творчо підходять до вирішення освітянських питань. Завдяки їх са:VlOвіманій праці немало талановитих учнів стали переМОЖЦЯ'.І1! і лауреатами обласних, республіканських та міжнародних олі~!Піад і КОНКУРСІП. Щорічно близько 80 відсотків випускників броварських шкіл вступають до ВИЩИХ

який в народі традиційно іменується Днем знань! 1 вересня знаменує собою початок нового навчального року. для одних він буде пеРШИ:-'I, Д;\Я інших останнім або черговим, але день, яким він розпочинається, однаково хвилюючий і незабутній Д;\Я кожної людини святковою атмосферою, різноголоссям шкільної молоді, різнобарв'ям осінніх квітів.

У цей день майже у ЗО закладах освіти району пролунає довгоочікуваний шкільний дзвоник, який сповістить про закінчення тривалих канікул і запросить учнівську молодь до навчальних класів, у величну і загадкову країну знань. Уперше в своєму житті У цей святковий день шкільний поріг переступлять більше 700. першокласників, яким свої знання, досвід і життєву мудрість упродовж 12 років навчання буде передавати майже одна тисяча учителів, викладачів та інших спеціалістів.

Земля Броварщини завжди була багата на здібну і обдаровану МОЛОДЬ, її талановитих наставників і вчителів. Від щирого серця бажаємо вам, дорогі друзі, міцного здоров'я, творчої наснаги в навчанні та праці, нових пошуків і відкриттів, а також щасливого і світлого майбутнього. З повагою Голова ради Голова %міністрації Л. В. СЛОБОДЯНЮк. Л. А. ВАИСФЕЛЬД

ДНЯl\ІИ

ВІДБУВСЯ

тради­

навчальних закладів.

Дозвольте ще раз привітати усіх, хто причетний до великої й почеСНОI справи формування нового покоління, і тих, котрі ще тільки відкривають Щ\Я себе країну знань. Щедрих здобутків на цьому доленосному шляху. У добру путь, дорогі друзі' У добру і щасливу путь' З повагою

тому стан підготовки у них особливої тривоги не викликає.

переобладнання їх на шатрові,

бібліотеках,

ційний об'їзд-перевірка стану

що

кабінетах

готовності навчальних закладів міста до початку нового нав­

Дуже турбує комісіі школа

сьогодні у таких закладах, як зош

чального року. До

класних приміщень,

деякої ~Jіри

і мене, і членів NQ 6, де готовність коридорів,

й

нвк.

успішно

робиться

на

навчальних NQNQ З, 9, 10,

Якщо ж висловитися у

Міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

-

методичних

розгорнуто куточки,

На мою думку, ПГJИклаДО~1 А\я інших може бути зош

виставки педагогічної літератури

власними

та періодики. Ю. В. БОГДАНОВИЧ,

тож

сила~lИ

питань

до

наступного

адже

пожежників

і

~IiCTa,

і

освітянськоі галузі Броварів добре відомий стан у цій важ­ ливій сфері. Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт

було складено відповідний план, по можливості виділялися кошти, надавалася необхідна допомога. Тож там, де дорослі адміністрації шкіл, учителі, батьки хотіли сповна використати час п'ятої трудової чверті для підготовки результати відповідні.

шкіл,

і

Про проведену роботу нашому кореспонденту напередодні дня знань розповіли члени рейдової бригади.

0з:1j tLl с) fШ!E

відсотках, стверджувати:

становить лише

Правда,

50

ред.)

-

відсотків.

керівництво

то

О.

відремонтовані на

цього

навчального закладу обіцяло, що до свята Першого дзвоника все це буде зроблено ... Особливу вдячність необхідно

л. М. ВАСИЛЕНКО, завідуюча методичним кабінетом міськво: Я ознайомлювалася із забезпеченням шкіл навчально­

висловити на адресу всіх тих, хто

методичним обладнанням. Приємно, що всі шкільні

таки протікали. Тому в нашому

кількість

завершити до першого вересня,

місті продовжується програма

газет. Тепер у кожній школі

працював у школі NQ З, адже тут все зроблено до ладу, з любов'ю.

Одвічною проблемою шкільних приміщень були

бібліотеки готові до видачі підручників. Поліпшенню підготовки

ремонти

учителів

плоских

дахів,

які,

сприятиме

і

те,

що

КТОР

державного

нагляду

- для

пожежного

міста Бровари:

завершити ремонт та перевірку

незважаючи на великі кошти, що

завдяки сприянню міської влади вдалося

будуть

все­

передплатити

фахових

велику

журналів,

-

першого не

ступеня

лише

П[10цес

в

віднайдені

протипожежна працювати~!е

й

систе~Іа

належним

навички са~lOстіЙJJОЇ праці та входження у підліткове Ж!lТГН.

нашої служби школи є завжди об'єктами номер один, бо тут одночасно перебуває багато дітей. На кількох школах міста зараз проводиться переобладнання дахів на шатрові. Щоб убезпечити ЇХ від займання, ми добиваємося від керівництва обробки будматеріалів антипіренами. Необхідно також

вкладалися

щороку,

ГОЛОВНПЙ

увага приділяється УЧВЯ~І молодших класів. Адже діти в

протипожежноі сигналізації. Але я думаю, що такі можливості

сюди

шкіл

чином.

Практично

всі

підготували класи,

Aoupe -

школи

ПРИ~lіщення

коридори,

загального

~!ісця

користування.

Повсюдно відчувається ОСООЛJ1ве як класоводів, Т,Ш: і

бажання батьків,

аби дітей

оточували

затишок та комфорт. У багатьох класах шкіл ~liCTa на дошці написано те,rи першого

уроку, що є свідченню! повно і іх готовності до прийmlУ дітей Записав Микола ТКАЧ, завідуючий творчим ВIД'l,ілmr редакції l\!іськраЙО!llIOГО радіомовлення.

~~:Ш::rJ@jr~N:rJо(])_

3'ЯВИIІАСЯ "ІСТОРІЯ ПОСЕІІЕНЬ ~~~~~~~ &РОВАРськоrо КРАІО"

Згідно з розпоряджен­ ням міського голови

Дня Неза­ Н АПЕРЕДОДНІ лежності України в рай­

виготовити книги повідомив У

держадміністрації відбулося зібрання редакційної колегії

льника виробничого вімілу, головний технолог Державного

трикнижного

видання,

яке

є

складовою творчо-видавничого

проекту "Броварщина наш рідний край" та історико­ краєзнавчої серії "Броварська минувщина". У його роботі взяли участь співголови Леонід Вайсфельд та

Іван Доцин, члени редколегії Сергій Лукашевич, Алла Жарова, Петро Кононенко та інші зацікавлені особи, поміж яких були краєзнавці та журналісти.

Про ситуацію, що склалася зі втіленням у життя проекту, та невідкладні видавничі пробле:чи розповів Іван Доцин. Про намагання друкарів своєчасно, якісно і на найви­ щому поліграфіЧНО1l1У рівні

своєму виступі заступник нача­

видавництва "Преса України" Леонід Таран. Гість відповів на низку найзлободенніших за­ питань фінансово-техноло­ гічного спрямування, а також вручив голові райдержадмі­ ністрації Л. Вайсфельду сиг­ нальні примірники книги "Істо­ рія поселень Броварського краю". Задля відзначення найкра­ щих історико-краєзнавчих досліджень редколегія реко­ мендувала журі конкурсу "Най­ миліша серцю сторона", ого­ лошеного віміло'.! культури райдержадміністрації та при­ ватним підприємство:\! "Водо­ грай", внести додатковий пункт в

умови

гання

цього

щодо

творчого

в

ІН'

навчання, а й адаптаціі до шкільного життя, здобувають

міста

В. І. ОНИЩЕНКО, виконую­ чий обов'язки завідуючого міським вімілом освіти: Необхідно відмітити зош NQNQ 2, З, 5, 10, нвк, гімназію імені Степана Олійника. Всі ці навчальні заклади готові прийняти дітей. У інших ще є невеликі, несуттєві недоробки, які досить легко можна

року

Броварів

ЛОХОВА,

проходять

відсотків.

95

Н.

школі

~10жна

школи

ПРОТЯГО~l

спеціаліст вімілу освіти: - У школах завжди підвищена

rOTOBI місць загального користування у

них

навчального

виникаТИ~Іе.

до ПЕрwоrо уроку

день об'їзду (20 серпня

де

ре:--IОНТ проппюжежноі СИСТ('~І!!,

інспе-

він мав фОР~lальний характер, керівництву

Ng 5,

ПРОІ3(' , \\І

зма­

нагородження

трьох авторів, які написали матеріали до книги "Історія поселень Броварського краю". Президент правління благо­ дійного фонду "Культурне від­ родження Броварщини" В. І. Чернишенко повідомив присутнім про те, що під час презентації видання комплект із трьох книг буде вручений кожному сільському авторові за участь у творчо-видавничому

проекті "Броварщина наш рідний край", а також і про те, що по 20. таких наборів буде безкоштовно передано в кожну бібліотеку району. Обговорювалося на зібранні і питання реалізації книг. Зокре~!а, визначено, що у торговельну ~Іережу надійде дві тисячі КОl\lПлектів видання.

Володимир ПЕТРЕНКО.

29. О. Е . О. 3

р.

п'ятнадцята варськоі

Ng

від

154

сесія

міської

Бро­ ради

ХХІУ

скликан!!я

відбудеться

11

20.0.3 в

вересня

року об 14-й годині

IIla.'\OI\IY

конкому

залі з

міСЬКВIІ­

ПОРЯДКО~1

деним:

1.

Про

затверджеНIІЯ

звіту про виконання бю­ джету

м.

Бровари

перше півріччя

2.

20.0.3

з(]

року.

Про внесення змін до

ГенерёLЛЬНОГО плану l\IicT(].

3.

Про

затверджєш!я

міської програми тель" на

4.

20.0.3-20. 12

"Вчи­ роки.

Різне. Секретар ради Л. В. ГОРБАТЮК


2

І Ng65 (9471) І

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

СЕНТЯБРЯ

Гарячие НОВОСТИ

10.20,16.45 Т/с "Ви-Ай-Пи-' 11.20 Х/Ф "Вход в лабиринт", с.

УТ-1

6.00 Доброе утро, Украина ' 6.05 православный календарь 6.30,7.00,8.00 Новости 6.35,7.15 Автонавигатор 640, 7.1 О, 8.1 О Погода 645 Утро делового человека 6.55,7.50 Здоровая семейка 705, 805 Спорт 745,8.20 Финансовая погода 7.55 Знай наших 8.25 Мusіс-бокс 9.05 вечныe истины 9.20, 11.20, 12.20 Для тех, кто дома

9.35, 21.55 Ситуация 9.50 М/с "Волшебник Изумрудного города" "Академик П. Саблук: Ж~ЗНЬ, как вцедущиі<\.сад

10.20 Д/Ф

1108, 1500, 1900, 21.00 НОВОСТИ

11.40 Перекресток 12.1 О Азбука безопасности 12.40, 16.55 Закон есть закон 13.00 Х/Ф "ты не сирота" 15.20 звезды' на сцену' 16.00 Т/с "Все клево" 17.00 Резонанс 17.20 Грани познания 17.40 Вижу землю 18.00 Украина. День за днем 18.50 Деловой мир 19.30 Т/с "Роксолана" 20.35 Вечерняя сказка 20.50 "Кено" 21.40 Мир спорта 21.50 Ракурс 22.05 Наш футбол 22.50 Служба роз",ска детей 23.00 Итоги 23.25 Финансовая погода 23.30 Украина знергетическая 23.50 Контролер 0.20 Золотая Фортуна 0.50 Мusіс-бокс 1.25 Зготера 1.45 Т/с "Роксолана" 2.45 Творческий вечер О. Билозир "Не в тому річ", ч.

1

30.08

1

13.05 Х/Ф "выхднойй день Ферриса Бьюллера" 14.55 М/Ф 15.55 Т/с "Привет, новичок'" 16.20 Т/с "новыe приключения Тарзана"

19.05

Т /с

"комедийный

коктейль"

19.55 Х/Ф "Гладиатор-2000" 22.10 Х/Ф "Плохая кровь" 23.55 Т /с 'Трафиня

де

Монсоро"

0.55

Х/Ф

"Последний

свидетель"

2.40 Х/Ф "Вход в лабиринт", с. 1 Т/с "комедийный коктейль"

Верховной рады УкраИНЬІ

11.25Дом 12.20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 14.00 "Вікна". Новости 14.10 Т/с "Петербургские тайнь(

15.20 Т/с "Останемся вместе" 16.20 "Вікна". Криминал 16.30 Т/с "ЖІоЛИ Лес ко" 17.35 Растительная жизнь 18.15 "Вікна". Столица 18.25 Маски-шоу 19.00 "Вікна". Новости. Спорт 19.25 Прогноз ПОГОД'" 19.30 Х/Ф "Герой поневоле" 21.20 Итальянский футбол. А.

7.00,8.30 "1+1" 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Уокер -- техасский рейнджер"

9.00 Т/с "сильныe лекарства"

"Анкона"

"Милан"

23.20Дом 0.20 "Вікна". Бизнес

0.40 Прогноз по ГОД'" 045 Т /с "ЖІоЛИ Лес ко" 1.45 Т /с "Следст вие

ведут

ЗнаТоКи"

3.15 Х/Ф "Какаду" 4.25 "Вікна". Криминал НОВЬІЙ КАНАЛ 6.25,635,725,740,805,8.40

6.30,830,1900,23.15 Репортер

6.55 Телепузики 7.30 Репортер. Бизнес 7.50, 15.50 М/с "Огги

11.30 Зто чудес ное шапито' 11.50 Ретро-альбом 12.00, 13.45 По киевскому времени

12.1 АС возвращением 12.30 Крошка 12.55Хит-БАЗАР 13.20 Мед. центр "Довіра"

13.25 Муз. истории 14.00 Т/с "Агентство "[.lунный

и

"3х4".

вас сни мают! Смешное

домашнее 8идео

9.55 Х/Ф "Состояние сердца" 11.55,18.05 Т/с "Дикий ангел" 12.54, 21.29 Легкие новости 12.55 Бремя денег 14.00 Т /с "Мотоотряд полиции"

14.50 М/Ф "Ну, ПОГОДИ І" 15.00 М/с "Пучини" 15.25 М/с "КотПес" 16.15 М/с "Злюки бобрьі" 16.40 Т /с "мятежный поворот" 17.05,2.00 Т/с "Макс -- ангел ИЗ тьмы

19.30 Т /с "Кобра 11" 20.30 "Окна" с Д. нагиевыM 21.30 Х/Ф "Приказано взять живы"

свет"

15.00 Т /с "рискованныe игры' 15.25 Т /с "Друзья" 15.55 М. Задорнов. "научный трактат - - мы 1705 Хочу и буду 17.40 Аншлаг І Аншлаг ' 18.30 Жди меня 1930,23.50 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Т/с "Любительница чзстного

Сblска

Даша

Васильева"

21.20 Т/с "Идиот" 22.25 Документ 0.1 О Х/Ф "Отчаянная борьба" научно-популярный

журнал

600, 700, 800, 900, 1200, 15.00, 18.00 Новости 6.05,7.40, 10.40, 13.10,5.40 М/ Ф 6.30 Кто крайний? 7.05 С БодрыM утром' 8.20 Большая стирка 9.25 Т /с "семейныe узь'" 10.25 Азбука-малыкаa 10.35 Арифметика-малыкаa 10.55 научно-популярный журнал

11.20 Настоящий детектив 12.15 ВВС. Живая природа 13.35 Х/Ф "Астерикс и Обеликс. "Клеопатра"

23.40 Х/Ф "Игра втемную" 1.30 Служба розыкаa детей 1.35 Спецрепортер КИЕВ

7.00 М/Ф 7.20

СТН.

Спорт.

Еженедельник

7.40,21.00 Т/с "Жара в ЛосАнджелесе"

8,30 СТН. Еженедельник 8.55,20.55 глобальныe советы 9.00 Зкономический вестник 930 Т /с "Отец поневоле" 10.20 Киевские миниатюрьо 10.50 Х/Ф "Богдан Хмельницкий"

ут-з

5.15

9.30

Миссия

15.30 Х/Ф "Воздушная тюрьма" 17.25 Народная платформа 17.30 Концерт лолиты "Шоу разведенной женщинь('

12.40 М/с "Летающий дом" 13.1 О Потребитель 13.25, 22.00 Д/с "Мировая кухня

13.30, 15.30, 16.30, 17,30, 18.30,20.30,22.30 СТН 14.00 КНУКиИ представляет .. 14.20 Разрешите спросить 14.40 Х/Ф "Девушка Никто" 16.25 Без диет и рецептов 16.35 М/с "Инопланетяне" 17.00 Т/с "Школа "Мздисон" 17.50 Мзрия 18.10 Х/Ф "Искатели приключений"

20.00 доБрый вечер, киевляне 20.50 "5 минут В. 3аманским"

21.50 Город моей жизни 2240 Новости с витрины 2245 Т /с "страницы журнала Печорина" ТЕТ

19.20 Криминал 20.00 Подробности 20.30 Т/с "замылилл я побег" 21.35 Т/с "Люди и тени-2"

7.00 Антресолька 7.20 BIZ- ТУ. Диско 8.00 Всепобеждающий голос

22.35 Щс "История украинских

8.35 Отчего, почему? 9.30 Закон есть закон 9.40 М/Ф 9.50 Знциклопедия 1ООО, 12.05,

денег"

23.15 Проект "F" 0.00 Подробности. Итоги дня 0.25 Х/Ф "Апокалипсис. Наблюдение" 3.35 Погода 3.45 Х/Ф "Команда в голубом" ICТV

5.00 Утренняя МУЗЬІка 5.45 Т/с "Досье детектива Рокфорда"

6.40, 8.05 "300 сек/час" 645,15.00 М/с "Мумии живы' 7.10,15.30 М/с "Зй, АрнольдІ" 7.40,8.50,18.40,21.40 Погода 7.45,8.55,12.45,18.45,21.45 факты

7.50 деловыe факт", 800,9.05, 22.05 Спорт 8.10 Каламбур 9.10 Телемагазин 9.25,17.40 Девичьи слезы 10.00,11.00,12.00,14.00, 17.00, 18.00 ФаКТЬI.

Билозир "Не в тому річ"

УТ-2 Завтрак с

7.00,8.30 ''1+1'' 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Агентство "лунный Т /с "сильныe лекарства"

УТ-2 образовательный канал 10.10 Зтот ДеНЬ в истории 10.15 Французский час Украинский канал "Культура"

11.00 РаЗМЬІшления возле афиши

11.30 Зодчий 12.00, 13.30 По киевскому времени

Аплодисмент""

12.10

аплодисмеНТЬJ

"Шлягер"

12.30 представляет

..

12.55 Киев деловой 13.25 Мед. центр "Довіра" 14.00 T/~ "Агентство "лунный свет

15.00 Т/с "рискованныe игрь'" 15.30 Т /с "Друзья" 1600, 21.25 Т /с "Идиот" 17.00 Хочу и буду 17.30, 20.15 Т/с "Любительница частного сыкаa Даша Васильева" 18.30 Большая стирка 19.30,2340 ТСН 2000 ТСН. ПРОСПОРТ 22.30 Двойное доказательство 0.00 Служба розыкаa детей 0.05 Т/с "воры' 0.55 Т/с "Пристрелите меня" ут-з

6.00, 700, 8.00, 9.00, 1200, 1500,18.00 Новости 6.05, ?АО, 10.05 М/Ф 6.25 Мелорама 7.05 Вкусно с Б. Бурдой 8.20, 17.55 Народная платформа

8.25 Т/с "Люди и тени-2" 9.25 Криминал 10.15 Азбука-малыкаa 10.20 Арифметика-малыкаa 10.30 Семья от А до Я 11.00 Команда "Зквитес" 12.15 Страна советов 13.20 Т/с "Ад в раю'14.05 Большая стирка 1455 Т/с "Фадж"

15.25 Щс

"История украинских

денег" Т/с "3амылилл я побег"

10.20,11.15 BIZ-TV. Топ-лист 11.00,13.25 Родник здоровья 12.20,1405,1800,20.30,0.25 BIZ-TV. Нон-стоп 13.20, 1345 Закон есть закон 15.10 Х/Ф "небесный тихоход" 16.35, 0.10 BIZ-TV. Новости. Дайджест

16.50 "КіноВIZмеж" 17.25 Правовой всеобуч 19.00 Т /с "плененныe сердца" 20.00 "21-й кабинет" 21.00 BIZ-ТY. Пестрая пуля 21.30 Очевидное

свидетель"

Т/с

0.10

"Графиня

де

Монсоро" ,1.10 Х/Ф "Темнота"

2.45 Х/Ф "Вход в лабиринт", с 2. Каламбур СТБ

6.30

Растительная жизнь

7.00 Прогноз погоды 7.05 T/~, "Меня привели сюда

1135Дом

12.30 Т /с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 1400 "Вікна". Новости

14.10 Т /с "Пете рбургские тайны'

15 20 T/~ "Меня привели сюда сньо

16.25 "Вікна". Криминал 1635 Т /с "ЖІоЛИ Леско" 17.40 Растительная жизнь 18.15 "Вікна". Столица 1825 Маски-шоу 1900 "ВІкна". Новости. Спорт 1925 Прогноз погоды 19.30 Т /с "Тайн", Ниро Вульфа"

2040 "Вікна". Бизнес 21.00Дом 22.00 Итальянский футбол. Серия А. Обзор матчей тура

23 1О Ни хвоста ни чешуи 2330 Автостиль 2350 Т/с "ЖІоЛИ Леско" 0.50 Прогноз погоД" 0.55 Т /с "Следствие ведут ЗнаТоКи"

2.30 Х/Ф "Опасная афера" 4.15 "Вікна". Криминал НОВЬІЙ КАНАЛ 6.25,635,725,7.40,805,8.40

640, 8.05 ""300 сек/час .... 645,15.00 М/с "Мумии живь'" 7.10,15.30 М/с "Зй, АрнолЬДІ" 740,850, 1840, 2140 Погода 745,855,1245,1845,2145 факты

7.50 деловыe факты 800,9.05,22.05 Спорт 8.10 Т/с "Комедийн",й коктейль"

9.10 Телемагазин 9.25, 1740 Девичьи слезы 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факт",. Гарячие НОВОСТИ

10.20, 1645 Т/с "Ви-Ай-Пи" 11.20 Х/Ф "Вход в лабиринт", с.

2

1.00 Х/Ф "Реквием" 2.40 Х/Ф "Вход в лабиринт", с. 3. Каламбур СТБ

6.30 Растительная жизнь 7.00 Прогноз погод", 7.05 Т/с "Меня привели сюда СНЬІ"

8.00 "Вікна". Бизнес 8.20 Прогноз погоды 825 Маски-шоу 9.00 "Вікна". Столица 9.10 Х пансия 9.30 Т /с "Чертенок" 10.25 Т/с "тайны

Ниро

Вульфа"

11.25 Дом 12.20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"

НОВОСТИ

11.40 Четвертая власть 12.25 Сельский час 13.15 Азбука безопасности 13.45,16.55 Закон есть закон 14.00 М/с "Волшебник

14.00 "ВІкна". Новости 14.10 Т/с "Петербургские

Изумрудного города"

16.25 "Вікна". Криминал 16.35 Т /с "ЖІоЛИ Леско" 17.40 Растительная ЖИЗнь 18.15 "Вікна". Столица 18.25 Маски-шоу 19.00 "Вікна". Новости. Спорт 19.25 Прогноз ПО ГОДЬІ 19.30 Т /с "тайны Ниро

14.20 щф "Браво, бравушки" 15.15 Шаг к звездам 16.00 Т/с "Все клево" 17.00 чрезвыайнаяя ситуация 17.25 ТелефОн налоговой 007 18.00 Именно тот 18.30 ЗелеНЬІЙ коридор 18.50 Деловой мир 19.15 Т /с "Роксолана" 20.20 Вечерняя сказка 2040 "Суперлото" , "Кено" 20.50 "Мегалот" 21.40 Мир спорта 21.50 Ракурс 22.05 вечерницы И Поповичем, ч.

2

22.50 Служба розыкаa детей 23.00 Итоги 23.25 Финансовая погода 23.30 Х/Ф "Бесприданница" 055 MUSlc-бокс 1.25 Т/с "Роксолана" 2.25 Концерт О. Крюковой, ч. 1,2 УТ-2 Завтрак с

7.00,8.30 "1+1" 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Агентство "Лунн"й

тайнь(

15.20 Т/с

"Меня привели сюда

снЬІ"

ВупЬфа"

"Вікна" Бизнес 21.00Дом 22.00 Х/Ф "Опасная афера" 0.00 Т /с "ЖІоЛИ Леско" 1.00 Прогноз погоды 1.05 Х пансия 1.25 Т /с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 3.05 Х/Ф "Законник" 4.50 "Вікна". Криминал

20.40

НОВЬІЙ КАНАЛ 6.25,6.35,725,740,805,8.40 Подьем!

6.30,

8.30,

19.00,

23.15

Репортер

кукграчи"

9.00 Киевский репортер 905, 19.30 Т /с "Кобра 11" 9.55 Х/Ф "неистреБимый

6.55 Телепузики 7.30 Репортер. Бизнес 7.50, 15.50, М/с "Огги и

острсвов-2003" 11.25 Волшебн",е трио

Т/с "Мотоотряд полиции" 14.30 М/Ф "Ну, погодиІ" 15.00 М/с "Пучини" 15.25 М/с "КотПес" 16.15,6.05 М/с "Злюки бобрьо" 1640 Т /с "мятежный путь" 17.05,2.55 Т/с "Макс -- ангел

кукарачи

8.20 Флзш-зкстрим 9.00 Киевский репортер 9.05,19.30 Т/с "Кобра 11" 10.00 Х/Ф "Приказано взять живы"

11.50, 18.00 Т /с "Дикий ангел" 1250, 20.30 "Окна" с Д, нагиевыM

Т/с

1345

"Мотоотряд

полиции"

14.40 М/Ф "Ну, погодиІ" 15.00 М/с -'Пучини" 15.25 М/с "КотПес" 16.15,6.00 М/с "Злюки бобр"''' 16.40 Т/с "мятежный поворот" 17.05,2.50 Т/с "Макс -- ангел из тьмьІ"

2145 Х/Ф "неистреБимый шпион"

2340, 050, 240, 3.40, 4.25 Зона ночи

23.50 Т /с "Неш Бриджес" 1.15 Х/Ф "центр мира" 345 Жизнь прекрасна 4.30 Х/Ф "Центр мира" 5.50 М/Ф КИЕВ

7.00,1610М/ф

7,20,8.30,13.30,15.30,16.30, 1730, 18.30, 20.30, 22.30 СТН

7.30,21.00 Т/с "Жара в Лос­ Анджелесе"

8.20 теплый остров в океане джаза • 8.50, 20.50 "5 минут с В. Заманским"

8.55,20.55 глобальныe советы 9.00 Т/с "Земля Индиго" 9.30 Киев классический 1000 Телепресс-клуб 10.45 Т /с "Страницьо журнала Печорина"

12.20, 21.50 МУЗЬІка 12.30 Х/Ф "Искатели приключений"

14.30,

20.00

Разрешите

спросить

Д/с "Мировая

кухня"

тебя люблю"

19.25 19.30 19.45 20.15 20.25 22.40

советы доктора Пелеха Путь к успеху Город моей жизни Вечерняя сказка Новости с витрины Киносалон ТЕТ

640,16.35,18.00,0.25 BIZ-ТY. 7.00 Антресолька 7.25 Очевидное невероятное

8.00 Всепобеждающий голос верующего

8.35 Х/Ф "небесный тихоход" 10.00 BIZ-TV. Нон-стоп 11.00 Х/Ф "Насреддин в Бухаре'-

12.30, 14.30, 16.25 Закон есть закон

12.35, 1440 Родник здоровья 12.50,20.30 BIZ-ТY. Топ-лист 13.35, 15.00, 15.50 Телемагазин 13.55IОЕЕА-студио

14.35 Знциклопедия 15.151NSIOE 16.00 Команда + ТУ 19.00 Т /с "Спрут" 2005 Мировая полиция 21.00 BIZ-ТY. Фан-клуб 21.30 Особая папка 22.10 Киевский регион 22.35 Х/Ф "ПОНТЬІ"

12.00, 13.30 По киевскому времени

12.1 О Мир авиации и туризма 12.50 Люди и судьб", 14.00 Т/с '-Агентство "лунный свет"

15.00 Т /с "рискованныe игрь'" 15.30 Т /с "Друзья" 16.00, 21.20 Т /с "Идиот" 17.00 Хочу и буду 17.30, 20.15 Т/с "Любительница частного сыкаa Даша Васильева"

18.30 Бопьшая стирка 1930,23.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 22.30 Без табу 23.50 Служба розыкаa детей 23.55 Т/с "воры' 045 Т/с "Пристрелите меня"

ШПИDН

нагиевыM

13.35

из тьмь(

21.30 Х/Ф "Безумная семейка

журнал

600, 700, 800, 900, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 605,745,10.30,540 М/Ф 6.25 Джентльмен-шоу 7.05 Караоке на майдане 8.20, 17.55 Народная платформа

8.25 Т/с "Люди и тени-2" 9.20 Т/с "Темная лошадка" 10.15 Азбука-малыкаa 10.20 Арифметика-малыкаa 10.35 Кино Ялта 11.05 Команда "Зквитес" 12.10 Интерспорт 12.15 Страна советов 13.20 Т/с "Ад в раю" 14.05 Большая стирка 1455 Т/с "Фадж"

1525 Щс "История украинских денег" 16.05 Т /с "замылилл я побег"

17.05 Т/с "Трое против всех" 18.05 Т /с "семейныe уЗь'-' 19.05 Т/с "Темная лошадка" 20.00 Подробности 20.30 Т /с "замылилл я побег" 21.35 Т/с "Люди и тени-2" 22.35 Золотой ryсь-шоу 23.15 МІс "Масяня" 2325 Подробности. Итоги дня 23.50 Т /с "Мзнн и машина" 045 Криминал 1.15 Т/с "Никто несовершенен

2.05 Х/Ф "Актрись'" 3.35 Погода

3.45

т /с "Миссия выолнима"

ICТV 5.00 Утренняя МУЗЬІка 5.45 Т /с "Досье детектива Рокфорда" 640,8.05 "300 сек/час" 6.45, 15.00 М/с "Мумии жив"," 7.1 О, 15.30 М/с "Зй, АрнольдІ" 740,8.50,18.40,2140 Погода

745,8.55,12.45,1845,21.45 факты

7.50 деловыe факты 8.00,905, 22.05 Спорт 8.1 О, 19.05 Каламбур 9.10 Телемагазин 9.25,17.40 Девичьи слезы 10.00, 11.00, 1200, 1400, 17.00, 18.00 факты. Гарячие новости

10.20,16.45 Т/с "Ви-Ай-Пи" 11.20 Х/Ф "Вход в лабиринт", С.3

13.05 Х/Ф "МетеориТbl" 1445 М/Ф 15.55 Т/с "Привет, новичок'" 16.20 Т /с "новыe приключения Тарзана"

19.45 Х/Ф "неисправимы"

6.00 Доброе утро, Украина ' 6.05 Православн",й календарь 6.30,7.00,8.00 Новости 6.35,7.15 Автонавигатор 640, 7.10, 8.1 О Погода 645 Ут ро делового человека 6.55,7.50 Здоровая семейка 7.05, 8.05 Спорт 745, 8.20 Финансовая погода 7.55 Знай наших 8.25 Мusіс-бокс 9.05 вечныe истины 920,11.20, 13.50Для тех, кто дома

9.35,21.55 Ситуация 9.50 Т /с "Роксолана" 11.00,15.00,19.00,21.00 Новости

11,15 Служба розыкаa детей 11.40 Бытb женщиной 12.05 Кто в доме хозяин? 12.30 Телефортуна 13.10 Классик-премьер 1340 Азбука безопасности 14.10, 16.55 Закон есть закон 14.25 М/с "Волшебник Изумрудного города"

Старая коллекция. Поет М. Миколайчук

15.20

16.00 Т/с "Все клево" 17.00 По большому счету 17.25 Не все так плохо .. 18.00 Именно тот 18.30 Знергетическое поле 18.50 Деловой мир 19.30 Т /с "Роксолана" 2040 Вечерняя сказка 20.50 "Кено-' 2140 Мир спорта 21.50 Ракурс 22.05 Четвертая власть 2245 Зкспомир 23.00 Итоги 23.25 Финансовая погода 23.30 Х/Ф "Юность Максима" 1.20 Т /с "Роксолана" 2.20 Творческий вечер О. Грека "Люблю ... "

из Хаззарда"

Зана ночи

23.50 Т/с "Неш Бриджес" 1.15 Х/Ф "Фабрика шпионов, или Тайная жизнь Яна Флеминга"

3.50 Жизнь прекрасна 4.35 Х/Ф "Фабрика шпионов, или Тайная жизнь Яна Флеминга" КИЕВ

7.00,14.10 М/Ф 7.20,830,13.30,15.30,16.30, 17.30, 18.30, 2030, 22.30 СТН

730, 21.00

свет"

9.00 Т /с "сильныe лекарства" 10.10 Зтот день в истории 10.15 Образование ХХІ ст 10.20 Урок английского языаa 11.00 Снималось кино 11.30 Волшебньое трио 11.35 Украинское казачество, истории канал

"Культура"

12.00, 13.30 По киевскому времени

12.10 Пані, панночка, панянка 12.25 Зстафета 12.45 М/Ф 13.00 Лека рства будущего 13.15 Что день грядущий нам 14.00 Т/с "Агентство "лунный свет"

Анджелесе"

минут с В.

Заманским"

8.55,20.55 глобальныe советы 9.00 Т /с "Земля Индиго" 9.30 Т /с "Отец поневоле" 10.20 Х/Ф "БеЛЬІЙ клы" 1140 Жизнь, озаренная красотой

12.20 Один в кубе 12.50 Фантазии молодости 13.20, 22.00 Д/с "Мировая кухня"

14.00,21.50 Город моей жизни 14.20 Разрешите спросить 14,35 Х/Ф "Все говорят, что я тебя люблю"

16.25 Без диет и РС'.~сгпов 17.05 Т(с "Школа "Мздисон" Киев клаССИ'"lеский

18.25 Х/Ф "Жажда жизни" 20.00 Будьте здоровы 22.40 COBeТbl доктора Пелеха 2245 Новости с витрины 22.50 Х/Ф "Сцен", у моря"

"Любительница частного с",ска Даша Васильева" 18.30 Большая стирка 1930,23.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ

22.30 Я так думаю 23.50 Служба розыкаa детей 23.55 Т /с "Ворь'" 0,45 Т /с "Пристрелите меня"

ТЕТ

6 20 BIZ -TV. Диско 6.40 Антресолька 6.55 Киевский регион 7.20 Особа я папка 8.00 Всепобеждающий

ут-з

4.25 Х/Ф "Чужо й муж" 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,18.00 Новости 6.05 Проснись и пой ' 7.05 Золотой ryсь-шоу 740 М/с "Масяня" 8.20, 17.55 Народная платформа

8.25 Т/с "Люди и тени-2" 9.20 Т/с "Темная лошадка" 10.15 Английский алфавит для детей

10.25,5.55 М/Ф 10.35 Все для тебя 11.05 Команда "Зквитес" 12.15 Страна советов 13.20 Т/с "Ад в раю" 14.05 Большая стирка 15.05 Т/с "Фадж" 16.00 Т/с "замылилл я побег" 17.00

Т/с "Трое против всех"

18.05 Т/с "семейныe узь'" 19.05 Т/с "Темная лошадка" 20.00 Подробности 20.30 Т/с "замылилл я побег" 21.35 Т/с "Люди и тени-2" 2240 Перекресток любви . 2345 Подробности. Итоги дня 0.05 Т /с "Мзнн и машина-' 1.05 Т /с "Никто несовершенен"

голос

верующего

8.30 Т /с "плененныe сердца" 9.30, 10.00, 13.55 Закон есть закон

9.35,13.40,15.30 М/Ф 940, 11.50, 12.40 Телемагазин 10.05,11.10, BIZ-TV. Топ-лист 10.50, 13.20 Родник здоровья 12.05 "21-й кабинет" 12.50 Знциклопедия 12.55 Приглашает Б. Ноткин 14.00,1500,1800,20.30,0.20 BIZ- TV. Нон-стоп 16.00 Мода поп-stор 16.30 "КіноВIZмеж" 17.15 Клуб "Здоровье" 1745 Зпоха. ХХІ в 19.00 Т/с "плененныe сердца" 20.00 Мировая полиция 21.00 приБытеe поезда 21.30 Игра в прятки 22.05 Nota Ьепе 22.30 Х/Ф "Анкор, еще анкор'" 1.50 Наш сад

де

1.20 Х/Ф "Ночное дежурство" 3.05 Х/Ф "Вход в лабиринт", с. 4. Каламбур СТБ Растительная жизнь

6.30

7,00 Прогноз ПОГОД'" 7.05 Т/с "Меня привели

сюда

СНЬІ"

8.00 "Вікна". Бизнес 8.20 Прсгноз по ГОД'" 8.25 Маски-шоу 9.00 "Вікна". Столица 9.10 Т/с "Чертенок" 1О. 15 Т /с "тайны

Ниро Вульфа" 11.15Дом 1215 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 14.00 "Вікна", Новости 14.1 О Т /с "Петербургские тайнЬІ" 15.20 Т/с "Меня привели сюда CHt;x" 1625 "Вікна". Криминал 16.35 Т /с "ЖІОли Леско" 17,40 Растительная жизнь 18.15 "Вікна". Столица 18.25 Маски- шоу 19.00 "Вікна". Новости. Спорт 19.25 Прогноз погоды 19.30 Т /с "Тайн" Ниро Вульфа"

2040 "Вікна". Бизнес 21.00Дом

22.00 Х/Ф "Законник" 23.55 Т/с "ЖІоЛИ Леско" 1.00 Прогноз ПОГОД'" 1.05 Живое кино 1.20 Т /с "Следствие ведут ЗнаТоКи"

3.05 Х/Ф "Пс",-воиньо'4.55 "Вікна-', Криминал НОВЬІЙ КАНАЛ 6.25,6.35,7.25,740,8.05,8,40 Подьем'

6.30,

8.30,

1900,

23.15

Репортер 6.55 Телепузики

7.30 Репортер. Бизнес 7.50, 15.50 М/с "Огги

и

кукарачи"

9.00 Киевский репортер 9.05,19.30 Т/с "Кобра 11" 9.55 Х/Ф "Безумная семейка из Хаззарда" '-Дикий ангел-' "Окна" с Д.

11.50, 18.05 Т /с 12.50, 20.30 Нагиев",м Т /с

13.45

-'Мотоотряд

полиции"

14.40 М/Ф "Ну, погоди!" 15.00 М/с "Пучини" 15.25 М/с "Кот Пес" 16.15,6.05 М/с "Злюки бобрьо" 16.40 Т /с "Мятежн",й путь" 17.05, 2.35 Т /с "Макс -- ангел из ТЬМЬІ"

21.30 Х/Ф "Безумная семейка в Голливуде"

23.30 БытрьІйй гол 23.50, 040, 2.25, 3.25, 4.10 Зона ночи Т/с "Дневник Красной Туфельки"

23.55, 4.15

15.00 Т/с "рискованныe игр"," 15.30 Т /с -'Друзья" 16.00,21,25 Т/с "Идиот" 17.00 Хочу и буду 17.30, 20.15 Т/с

Т /с "Жара в Лос­

8.20 МУЗЬІка 8.50, 20.50 "5

17.55

7.00, 8.30 Завтрак с "1 + 1" 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Агентство "лунный

Страниц", Украинский

19.50 Х/Ф "Охотник" 22.10 Х/Ф "Реквием" 0.05 а:Fишка 0,20 Т/с "Графиня Монсоро"

УТ-1

готовит

23.40, 050, 2.45, 3.45, 4.30

ут-з

Научно-популярн~й

5.15

СЕНТЯБРЯ

УТ-2 и

1140, 18.05 Т /с "Дикий ангел" 12.34,21.29 Легкие новости 12.35, 2030 "Окна" с Д.

1900,

ЧЕТВЕРГ,

04

6.551елепузики

730 Репортер. Бизнес 750, 15.50 М/с "Огги

1О 15 Немецкий языK 1045 Наш ЯЗЬІК Украинский канал "Культура" ' 11.00 Зхо "Калинов",х

8.30,

несовершенен"

ICТV 5.00 Утренняя муз",ка 5.45 Т /с "Досье детектива Рокфорда"

де

Монсоро"

23.15

630,

15.15 Т/с "Отец поневоле" 16.40 Мзрия 17.00 Молодежная телеслужба 17.35 Х/Ф "Все говорят, что я

23.20 Подрсбности. Итоги ДНЯ 2345 Т/с "Мзнн и машина" 040 Настоящий детектив 1.20 Т/с "Никто

9.35,21.55 Ситуация 9.45 Т/с "Роксолана" 11.00,1500,1900,21.00

22.10 Х/Ф "Темнота" 0.00 Т /с "Графиня

свет" 900 Т/с "сильны8 лекарства" 10.1 О Зтот день в истории

Подьем'

1445, 22.00

денег"

УТ-1

6.00 Доброе утро, Украина ' 6.05 Православн",й календарь 6.30,7.00,8.00 Новости 6.35,7.15 Автонавигатор 6.40,7.10,8.10 Погода 645 Ут ро делового человека 6.55,7.50 Здоровая семейка 705, 8.05 Спорт 745,8.20 Финансовая погода 7.55 Знай наших 8.25 Мusіс-бокс 9.05 вечныe истин", 920,1120, 13.25Для тех, кто дома

СН"

8.00 "Вікна". Бизнес 8.20 Прогноз ПОГОД" 8.25 Маски-шоу 900 "Вікна". Столица 9.10 В", практически здоровы 9.30 Т/с "Чертенок" 1025 Х(ф "Какаду"

17.00 Т/с "Трое против всех" 18.05 Т/с "семейныe узы' 1905 Т/с "Темная лошадка" 20.00 Подробности 20.30 Т /с "замылилл я побег" 21.35 Т/с "Люди и тени-2"

22.35 Щс "История украинских

СРЕДА,

03 СЕНТЯБРЯ

Тарзана"

19.05 Каламбур 19.55 Х/Ф "МетеориТbl" 22.10 Х/Ф "Последний

16.05

3.45 Погода 3.55 Т/с "Миссия выолнима" 13.50

13.05 Х(ф "Гладиатор-2000" 14.50 М/Ф 15.55 Т/с "Привет, новичок'" 16.20 Т/с "новыe приключения

Репортер

сияние"

Телемагазин

невероятное

панорама

17.20 3тот таинственный мир 1740 Право 18.00 Именно тот 18.30 Межа 18.50 Деловой мир 19.30 Т/с "Роксолана" 2040 Вечерняя сказка 20.50 "Кено" 21.40 Мир спорта 21.50 Ракурс 22.05 вечерницы И. Поповичем, ч, 1 23.00 Итоги 23.25 Финансовая погода 23.30 Х/Ф "Кутузов" 1.20 Т /с "Роксолана" 2.25 Творческий вечер О.

2.10 Х/Ф "Шоссе "Лун ное

верующего

22.05 Команда + TV 22.30 Х/Ф "Подружки" 2.05 сереБряный диск

Изумрудного города"

15.20 Путешествие в детство 16.00 Т/с "Все клево" 17.00 Художественная

900

9.00 Киевский репортер

9.05 улынитесь,'

12.1 О Служба розыкаa детей 12.30 Автопилот 12.50 Милосердие 13.10 духовный вестник 13.30 Старая коллекция 13.50 Азбука безопасности 14.15, 16.55 Закон есть закон 14.30 М/с "Волшебник

свет

кукарачи

УТ-2 образовательный канал 10.1 О Зтот день в истории 10.15 Образование ХХІ ст 10.25 Украинское казачество. страницы истории 10.50 выодд рядом Украинский канал "Культура" 11.00 Мое первое 1 Сентября \01.10 Море надежды

дома

9.35,21.55 Ситуация 9.45, 15.00, 19.00, 21.00 10.00 открытеe 4-й сессии

СТБ

7.00 Прогноз ПО ГОДЬІ 7.05 Т/с "Останемся вместе" 7.55 Маски-шоу 8.20 Т/с "Чертенок" 9.15 Х/Ф "Кто яТ'

Серия

УТ-1

6.00 Доброе утро, Украина І 6.05 православный календарь 6.30,7.00,8.00 Новости 6.35,7.15 Автонавигатор 640,7.1 О, 81 О Погода 645 Утро делового человека 6.55,7.50 Здоровая семейка 7.05,8.05 Спорт 745,8.20 Финансовая погода 7.55 Знай наших 8.25 Мusіс-бокс 9.05 Вечн",е истины 9.20,12.15,14.00 Для тех, кто

НОВОСТИ

Подьем'

УТ-2 Завтрак с

ВТОРНИК, СЕНТЯБРЯ

02

1.55 Х/Ф "Охота на Купидона" 3.25 Погода 3.35 Т /с "Миссия выолнима" ICТV 5.00 Утренняя МУЗЬІка 5.45 Т /с "Досье детектива Рокфорда" 640, 8.05 "300 сек/час" 645, 15.00 М/с "Мумии живь'" 7.10,15.30 М/с "ЗЙ, Арнольд!" 740,8.50,18.40,21.40 Погода

745,8.55,1245,1845,2145 факты

7.50 деловыe факты 8.00,9.05,22.05 Спорт 8.10,19.05 Каламбур 9.10 Телемагазин 9.25,1740 Девичьи слез", 1000, 1100, 1200, 1400, 17.00, 18.00 Факт",.

1,05 Х/Ф '-Рас плата" 3.30 Жизнь прекрасна 445 Х/Ф "Расплата" КИЕВ

7,00,8.20, 17.35 М/Ф 7.20,8.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,20.30,22.30 СТН

7,30,21.00 Т/с "Жара в Лос­ Анджелесе"

8.50, 20.50 "5 минут с В, 3аманским"

8.55,20,55 глобальныe совет", 9.00 Т /с "Земля Индиго" 9.30 Отражение 10.00 Молодежная телеслужба 10.30,21.50 МУЗЬІка 10.40 Х/Ф '-Сцен", у моря" 12.30 Х/Ф "Жажда жизни" 14.10 М/с "Летающийдом" 14.35, 20.00 Разрешите спросить

14.50, 22.00 Д/с "Мировая кухня"

15.20 Т/с -'Отец поневоле" 16.35 Без диет и рецептов 16.35 М/с "Инопланетяне" 16.40 Потребитель 17.00Добр",Й вечер, киевляне

17.45 Горячая тема 18,00 Х/Ф "Пробуждение" 19,40 Советьо доктора Пелеха 19.45 Город моей жизни 20.15 Вечерняя сказка 20.25

НОВОСТИ с витрины

22.40

Киносалон ТЕТ

6.45,10.05,15.05,16.30,18.00, 20.30 BIZ-ТY. Нон-стоп 7.05 Антресолька 7.30 Игра в прятки 8,00 Всепобеждающий голОС верующего

Х/Ф "Муз",кальная история"

8.30

10.00 Знциклопедия 12.00АБВГДеЙка

12.30,13.30,16.25 Закон есть закон

12.40 Планета Боулинг 13.00, 14.50 Родник здоровья 13.15, 13.55, 15.50 Телемагазин

13.35 Зпоха. ХХІ в 14.15 Двойной портрет 16.05 Наш сад 19.00 Т/с "Спрут" 20.05 Опасная зона 21.00 BIZ- ТУ. Пестрая пуля 21.30 Русский век 22.25 Х/Ф "Буря в пустьоне" 0.35 BIZ-ТY. Новости 045 BIZ-ТY, Ночь зкстр'" 2.05 Звезда автострад",

Горячие новости

10.20,1645 Т/с "Ви-Ай-Пи" 11.20 Х/Ф "Вход в лабиринт", С.4

13.05 Х/Ф "Неисправим",й" 14.55 М/Ф 15.55 Т /с "Привет, новичок!" 16.20 Т/с "Нов",е приключения Тарзана"

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ! З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН

ПРОГРАМУ ТБ ПОДАЄМО

РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ!


(3

І

30.08

Ng65 (9471)

~-----------------------------------------, <"

"

,,~,

,~><

~

ЧОМУ 'nЕ'nЕКИ П'nАКA.nИ?.

І Серпень - час відльоту у вирій лелек,

Інайближчих людині птахів. Ця обставина Інавела на роздуми

І

...

Відом<?, що б~агато лелек осе~єт.ься далеко ВІД людеи, але величезна КІЛЬКІсть

Іцих

птахів

гніздиться

в

населених

пунктах України, на деревах, І дахах селищ, перетворившись

ст<:впах, маиже

в

Інапівдомашніх птиць. Північні види лелек належать до перелітних і дуже прив'язані до місця свого гніздування. Із року в рік

І

Івони повертаються кожної весни дО І:ВОГО старого гнізда і, відремонтувавши

І

иого, виводять в ньому пташенят.

Одне з таких гнізд уже багато років

ІТОМУ було влаштовано працелюбними птахами в Семиполках, поруч з ринком.

І На

високій акації, що росте на дворищі

Іколишнього пологового будинку, де побачили світ багато немовлят-"лелечат" (там, до речі, народились і моїх двоє

І

Ісинів). Це лелече гніздо ніби символізує

І невмирущість І

всього сущого на землі. Все складалось добре, аби ...

Зрізана верхівка дерева пустила

1!\-lOryтнi пагони, щільно обійнявши гніздо, що унеможливило гніздування лелек, бо

Іця птаха не горобець, який пролізе в

ІКОЖНУ щілину, а має розмах крил близько двох метрів. Над гніздом повинен бути вільний простір. Чом би людині, до Ікотрої лелеки горнуться, не ДОПОМОГТИ в Ібіді, зрізавши пагони. Раніше це робив

І

Леонід

Павлович

Трубацький,

біології

який

Дійшла

можливість "сусіду" підніматись до гнізда.

-

крила, вже не піднімуть Леоніда Павловича вгору. А у інших людей недодивились очі, не збагнув розум, не відчуло серце.

проханням допомогти "звільнити" лелече гніздо (а для цього потрібна підйомна ~Іашина - "вишка"), яку використовують електрики, ПІДНІмаючись до електричних

дротів) від диких гілчаних заростів. Отримала відповідь, мовляв, домовляйтесь, учителько, з головним інженером господарства про витримання техніки безпеки. Мабуть, не усвідомила що

Семиполки

зазнають

моральних втрат.

Не зарадив біді й районний депутат Петро Ананійович Козюк, ветлікар, у котрого робочий кабінет знаходиться від гнізда, так би мовити, на відстані витягнутої руки. З ганку його службового приміщення добре видно лелече гніздо, затиснуте в лабетах

5IЯЬWЕ,

Д~lИтрович

Тетяна

Миколаївна

і

акацієвих гілок, що

слізно проситься на волю. Не зіграв свою коронну роль вчитель

НІ)І( ПОЕТ

до

зворушливе взаємне уподобання. Вони виявляють прихильність до людей. Зустрічаючи "знайомого", вітають його,

Львівський поет Іван Пазін упродовж 12-ти годин і 3-х хвилин без перерви читав свої поезії. Після протокольної форми фіксації рекорд буде занесено до Книги рекордів Гіннесса. Згідно з правилами поетичного марафону, у Івана Пазіна було 5 хвилин перерви на кожну годину, якими він

лякаючи дзьобом і розкриваючи крила.

жодного разу не користувався.

Колись Олесь Гончар, проїжджаючи через Семиполки, помітив велику кількість у селі лелек, що гніздяться і

Тому дехто вважає, що рекорд

сердечно і порадив самій звернутись до

Тривогу забила вчителька біологИ місцевої школи Тетяна Миколаївна Телендій, звернувшись у першу чергу до сільського голови Н. Ф. Грамак листом з

села,

Борис

найбільшого чина з питань екології в Броварському районі Леоніда Федоровича Пруса. Прийняв добре, поговорив нормально, поспівчував

хворі ноги,

як підрізані

голова

праці

ПОЕТ У пЬВОВI

Федірко, відомий майстер "по деревах" ("Можна і без "вишки", - сказав, але ... )

мешкав поряд. Цьому свідченням є забиті в дерево металеві прути, що створювало Та час зробив свою справу

і

~а@:Е1;Ф

'

районних електриків ...

Довго кружляло ранньої весни

2003

року подружжя лелек над рідною домівкою, чекаючи людської допомоги. Взагалі лелече подружжя створюється один раз на все життя, зберігаючи

досі на багатьох стовпах і деревах на центральній трасі, чиYl був ПРИОІНО здивований і зворушений, назвавши наш край лелечим. Про це засвідчив Анатолій Луценко, який супроводжував письменника на зустрічі в Калиті. Хочеться вірити, що наступної весни лелече гніздо, звільнене від тенет диких заростей, акації і людської байдужості, привітно прийме своїх господарів.

Володимир МОСКВИЧ. L __________________________________ ____ ___ ~

становить не 12, а 1З годин і 3 хвилини. У 1993 р. Іван Пазін вже проводив поетичний марафон протягом 6 год. 15 хв. Тоді він прочитав близько 100-

140 віршів. поет

- ТАКИИ-

••

Західні . психологи дослідили • заКОНОМІРНІСТЬ впливу групи КРОВІ • людини на її характер. І ось що виявили. • Люди групи крові 01 - це люди вічного • руху, енергії, пробивні, вольові, вміють • зав'язувати контакти. Енергія у них • невичерпна, у праці невтомні. Не • випадково більшість процвітаючих • бізнесменів має саме цю групу. : Група А(ІІ) у осіб добросовісних, • старанних; які впевнено йдуть вперед у • професійній діяльності, все інше для них • не так важливо. Вміють дотримувати • слова, в особистих контактах вімані • людям, з якими подружилися. • Групу В(Ш) мають люди вразливі, дуже

Борщ,

·••

ревниві, значно більше, ніж чоловіки. • Люди групи АВ(ІУ) дуже чутливі, їх. буквально розривають пристрасті, що. часто буває причиною нерішучості і. сумнівів. Усі конфлікти АВ переживають.

самі, нікому не скаржаться. У коханні й"

дружбі - майже ідеал, прагнуть не тільки • особистого щастя, а й намагаються·

принести його тому, хто поруч.

:

------------------------"------------------------------------------------------~.

• ••

ПОСЕЯІТЬ у СЕВЕ З0ЯОТУ ••

Справжньою окрасою інтер'єру може стати акваріум з рибками. для того, щоб він мав вигляд нарядного, його необхідно

трохи

води

капусняк,

З МЕДИЦИНОIO

заспокоюють

-МОРОКА

і

посадити

рослини .•

(За розповіддю • • стор,чиоrо ДІда

· Квасити капусту слід за нового Місяця або на п'ятий день після нього. Капуста, заквашена під час повного Місяця,

несмачна,

швидко

псується,

Павла)

м'яка, має сірий колір. Найбільш корисна свіжа капуста. Салат із неї слід готувати безпосередньо перед вживанням. Бажано подрібнити

її на пластмасовій тертушці,

а не на

металевій. Сік капусти слід пити вранці, салат їсти вдень і ввечері. Тільки так можна "вибрати" з капусти всі корисні й лікувальні речовини.

У фарш для голубців додавайте трошки дрібно нарізаної капусти, він стане соковитішим, ніжнішим, смачнішим. · Сік капусти протипоказаний тим, хто переніс інфаркт міокарда. · Сік (розсіл) поліпшує апетит, покращує роботу травних органів. Відоl'ШЙ лікар-фітотерапевт, професор Федір Мамчур радить брати його з доброякісної капусти, витримати кілька

ривку

чотирьох

поеЗІЮ.

повної готовності.

роботі дуже вимогливі, як до себе, так і. до тих, хто працює поруч. Зовні спокійні, • але під цим спокоєм криється добре і. чутливе серце, їхні почуття можуть,. однак бурхливо виявляється, особливо у. коханні. Жінки з цією групою дуже.

який читав

годин, проте він читав не свою

головний біль, але щоб досягти бажаного ефекту, страви солять тільки після

делікатні, з неабиякими здібностями. У:

Ірландії,

упродовж

ц:дщiJ І: ы1 ll :: f:<сg:!Пп :fln І свіжа, і квашена, і сік

ХАРАКТЕР

з

поезії

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •

ІІКА кров

Спроби встановити

всесвітній рекорд вже робив

годин у скляному або емальоваНО!\-IУ посуді, щоб відстоявся. Поті~1 освітлений сік зливають, проціджують через тканину, підігрівають до 75-80 градусів і

одразу ж розливають у скляні банки. Пастеризувати найкраще при 90 градусах протягом 20-25 хвилин.

3

медициною мороки Не було колись у нас Лікував усі хвороби Наш єдиний фельдшер Влас. А тепер у нашіJvl місті

Поліклініка

-

як храм.

Лікарів, мабуть, зо двісті Кожен день працює там. Та натовк собі я ребра, Швендяв знизу - догори. А того, що мені треба, Не знайшов я, хоч умри.

Аж читаю: "Реєстратор", Там сестричка у вікні: - До якого вас писати?

-

До мозольного мені.

А дівча оте зелене Скоса дивиться на JvleHe: - Лікарів таких немає! Та й відходить від вікна. Чую: злістю закипаю. - Як це так, - кажу, - нема?!

• • • правильно оформити. По-перше, купіть : рибок, які будуть гарно себе почувати у

Простежте, щоб їхні корінці не. похилились і не порвалися. Дуже довгі·

.створених

кожну рослину в слабкосолоній воді. (чайна ложка солі на літр води) для. дезинфекції. Розташувати водорості.

квашену капусту купують на ринку чи

Для сердець є кардіолог, Для дітей є педіатр,

в магазині. Однак вона тут не тільки

Для жінок є гінеколог,

треба

дорога,

Для заїк є логопед.

штучних

умовах.

• Сподіваємось, серед них буде і золота • - своєрідний талісман дому. Важливо • правильно вибрати і посадити рослини.

• для невеличкого акваріуму досить однієї

.чи двох.

• Водорості прекрасно приживуться, • якщо засипати дно акваріуму піщаним • грунтом, зробити в ньому ямки, налити

перед посадкою

краще

підрізати •

ножицями, обережно прополоскати :

таким

чином,

щоб

вони

не.

загороджували передню стінку акваріума.

І

--------

--І

І

Перш ніж ПРИЙННТИ ліки від головного СКЛilДУ багатьох знеболюючих, відносяться до І

І болю, сліл подумати, НК це може позначитися

небезпечних ре'JO!JИН. З'НВИВСЯ навіть термін: І

І

феНilцеТИlЮВіІ НИlжа. Клінічні ознаки цього І захворюваНІІН такі ж, як при хронічному

І головного болю і пілібрати відповідний засіб.

пієлонефриті. Хвороба поступово ПJJИЗВОДИТІ, І

І

ЛО ТОТilЛьної НИРКОВОЇ недостатності.

І

суглобах і скелетних м'нзах тривалий час

І

приймає анальгетики у великих дозах, виникають важкі :ШХ!Jорювання нирок.

Якщо розпочати лікування вчасно, можна І повернути нирці працездатність. Але

Фахівці вважають, що ilСllірін, кофеїн,

знеболюючі препара:'И, KO'~pi стали причиною І

L парацетамол, _____ фенацетин, ____ що_ входять ___ ДО_ Пlєлонефриту, _____ НilДilЛl __ приимати ___ не_ можна. __

~

І

хто при ГОЛОВНОМУ болю, болях У

не

кожного

покупця

задовольняє смаковими ЯКОСТЯ~ІИ.

Тим, хто ще жодного разу самостійно свою

ШКОДЯТЬ НИРКАМ

У ТИХ,

й

не квасив капусту, але хоче пригостити

ш,QШМТt.ц

IlilIІИРКilХ, особливо нкщо приймати таблетки ДОВОДИТЬСН часто. Треба з'ясувати ипричину

але

підводного життя.

: ЯІКИ ВІД rояовноrо IiОЯIO : І

Частенько господині (особливо ~lОлоді)

і не заважали спостерігати за рибками, • за казковим і таємничим світом·

• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,-- - - - - - - - -

На смак товариш не BCRK

родину

продуктом

власного

виробництва, пропонуємо такий рецепт. Нашаткуйте

капусту,

добре

перемішайте її з тертою морквою

пропорції 1О: 1). Щільно складіть в емальовану каструлю (для початку в піввідрову) розрахунку

. Зверху засипте сіллю з 2 столові ложки на три літри

і залийте холодною водою. Прикрийте Ш~lатком

тканини,

невеликим

кружечком (тарілкою) і придавіть ГHiTO~I.

Каструлю поставте у тепле С\lісце. Через три доби злийте розсіл, всипте в нього три столові ложки цукру і залийте капусту цим розсолом на добу. Ось і все - тепер уже можна скуштувати хрумку і надзвичайно смачну капусту. Вона чудово зберігається спочатку на балконі чи веранді, а потім і у прохолодній комірці. Якщо цей рецепт освоїли експериментуйте, шукайте свій смак.

Для голів є головний, Для зубів у вас зубний, Є для вуха отіатр,

Є й звичайний терапевт, Для очей є окулісти, Всякі є спеціалісти, А що треба тут старому Не болить оте нікому ...

У дівчини

-

зла ні сліду.

-

-

Що ж,

-

Через біль,

nита,

-

болить вам,

діду?

-

кажу,

-

не можу

Вже й ходити по землі,

Бо на правій ось підошві Два великі мо:юлі. Усміхнулась трудівниця, До хірурга повела.

Там невдовзі, як годиться, Я свого позбувся зла.

Та одна'lе в медицині Ще нема порядку нині Там є всі спеціалісти,

Мусять бути й мозолісти ...

Андрій БАБИЧ.


4

І N965 (9471)

30.08

Нині в усій державі зростає актуальність таких злочинів, як

переправленні через кордони Росії й України ряд осіб, серед

виправлення підсудного без позбавлення волі і 09.07.2003

незаконне переправлення осіб через державний кордон

яких і затриманий мешканець нашого міста. Слідством

року засудив К. за Ч.2 СТ.332 КК України до 4 років

України. І хоча Броварський район не є прикордонним, але і його мешканців зацікавив цей вид надзвичайно прибуткового

встановлено, що його роль у злочинній групі полягала в приховуваному від правоохоронців перевезенні

позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнив від покарання з іспитовим строком, терміном 1 рік б

"нелегалів"

місяців, конфіскувавши при

нелегального бізнесу. у січні

2003

пра в о -

Так,

року працівниками

України.

територією

Були

у

гр-на

К.

Ц ь о м

У

у

л

ІЯКі

01

заТРК1\1ано І

вико-

НЕЯЕrАЯАХ ристовугро-« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ І вались для

18

ма

Д

я

»

нl.

,

Інд і ї жоден

з

яких

не

отримував

виявлені

і

два

спеціально

дозволу від відповідних органів

пристосовані для цього авто­

влади

мобілі.

на перетин державного

кордону

України.

затримано

і

-

Броварів

З

ними

мешканця

Але,

незважаючи

беззаперечні докази,

на

обви­

.lвчинення

- Міжнародний - 80 років від

начебто

незаконна міграція не зачіпає інтере<;:ів громадян України.

що

нувачений свою вину протягом

Але це не так. З державного

нелегальних

гр-на

К.,

всього досудового слідства не

бюджету

мігрантів. За дани"" фактом слідчим відділом УСБУ в

визнавав.

вказаних

Київській

зрозумівши безрезультатність

тисяч

такої

прокуратурою :'>-Ііста в даний

супроводжував

області,

проведення перевірки,

після

відповідної було

порушено

кримінальну справу. Допитані як

свідки,

гро­

судового

з

Російської

Федерації до Німеччини. За грошову

винагороду

сприяли

в

їм

незаконному

під

розгляду

позиції,

час

справи,

свою

вину

визнав і розкаявся. Від:vlOвився

на

18

батьківщину

час

депортацію

громадян Індії на витрачено

гривень.

готується

позов

до

9 - 175 Л.

М.

росі.Йського письменника І.

українського критика, публіциста,

та

пом'якшуючих обставин, Броварський міський суд визнав

за

~[ожливе

Серrій БОГОМАЗ, юрист 2 класу, старший помічник прокурора міста Бровари.

Від щирого серця вітаємо нашого директора

КОНОНЕНКА ВІКТОРА

МИКОЛАЙОВИЧА

- День

з днем народження!

р.;

й селиться в долі, І ліку IlС буде

- ПП "Мустанг-Авто"' (30444662), с. Калинівка, вул. Ігорева, 12, N2p97/15-03 від 26.05.03р.; - ПП "'Затишок" (30207302), с. Тарасівка, вул. Космонавтів, 11, N2p99/15-03 від 26.05.03р.; АТВГМПЗ"' (20621655), с. Рожни, радгосп "Придеснянський" N2p55/20-03 від 03.06.03р.; - МП "Феймес" (20577210), с. Княжичі, вул. Максименка, 10, N2p241/2-03 від 19.05.03.; - ТзОВ "'Реклама-сервіс"' (31590994), с. Богданівка, вул. Леніна, 221, N2p240/2-03 від 19.05.03р.; - ТзОВ фірма "Ніка" (24888651), с. Красилівка, вул. Ворошилова, 18а, N2p242/2-03 від 19.05.03.; - ПП "Алекс-Вектра" (24217141), м. Бровари, вул. Ш. Алейхема, 15, N2p204/07-03 від 10.07.03p.N2 - ТзОВ "Островок" (20585020), м. Бровари, вул. Гагаріна, 23, кв. 21, N2p109/9-03 від 10.07.03.; - ВКФ "Алвег" (13733023), м. Бровари, вул. Єсеніна 9, N2p106/9-03 від 10.07.03.; - ВКФ "'Бровариінвестсервіс"' (20578288) м. Бровари, вул. Кирпоноса, 5, кв. 95, N2p105/9-03 від 1 0.07.03р.; - ТзОВ "'Грегорі"' (20571437), смт. в.димерка, вул. Кірова, 37, N2p107/9-03 від 10.07.03.; - ТзОВ "Калач"' (24210340), с. Літки, вул. Леніна, 40, N2p57 І 20-03 від 03.06.03р.; - ПП "Лідер" (23241969), смт. в.димерка, вул. Бобрицька, 1, N2p74/14-03 від 06.06.03р.; - ТзОВ "'Вітал-2" (25565246) с. Калинівка, вул. Рожівська, 1, N2p75/14-03 від 06.06.03р.; - ПП "Будімпекс" (30207297), с. Погреби, вул. Кутузова, 4, N2p76/14-03 від 06.06.03р.; - ТзОВ "Глорі" (13711955),С. Пухівска, вул. Миру, 21, N2p108/9-03 від 10.07.03р.; - ТзОВ фірма "'Калита ЛТД" (19419090), м. Бровари, пр. Незалежності, 7, кв. 10, N2p205j7-03 від 23.06.03.; - МП "'Стандарт"' (13721103), м. Бровари, вул. Кутузова, 57, N2p203j7-03 від 23.06.03.; - МПП "Омега" (20573235), м. Бровари, вул. М. Лагунової, 3, кв. 24, N2р128/1-0З від 19.08.2003 р.; - ПП "Компанія "БП" (31033773), м. Бровари, вул. Кутузова, 125, N2p129/1-03 від 19.08.2003р.; - ТзОВ фірма "'СВІП" (13710128), м. Бровари, вул. Котовського, 6а, N2p127/1-03 від 19.08.2003 р.; - ТзОВ "Вімпекс" (24879020), Броварський район, с. Погреби, вул. Фрунзе, 15, N2p126/1-03 від 19.08.2003р.;

рокам.

зичимо Вам!

Хай завжди Ваша багата щ.ира душа виnрооміnює світло радості, а завзяття, дача та оптимізм йдут поруч дорогою щ.астя!

Ми nишаємось Вами!

З повагою - працівники ДКП "Архітектурно­ планувальне бюро"

Виношу щиру подяку старшому лейтенанту міліції міського відділу ГУ МВС України в Київській області ВАСИЛЮ ВАСИЛЬОВИЧУ ОСТАПЦЮ за надану допомогу з розшуку документів.

Мешканець Броварів

В. С. ТЕЛЕНКОВ. ПРОДАЮТЬСЯ М'ЯКІ МЕБЛІ, ЩО БУЛИ У ВЖИТКУ:

софа,

2

крісла-ліжка.

5-91-45.

Звертатись за тел.:

БРОВАРСЬКИИ М/СЬКИИ КЛУБ ПРОВОДИТЬ НАБІР

ДІТЕЙ В ГУРТКИ:

- підготовка до школи (читання, письмо, математика, логіка, розвиток мовлення) з

4 -

до

років;

6

англійська мова

- з 5 рОКів; малювання - з 4 років; бальні танці - з 6 років; степ-клас - з 6 років; брейк-данс-з 14-16 років; вокальний - з 14-16 рокіі. Тел.:

5-60-69 6

вул. Гагаріна,

н О В Е

-

ЖИТТЯ.

Броварськuх

міської та

колекmuв

реАакиії газетu. Броварські міська і раОонна

paAu.

раОонна

CBiAOUmBO реєстраuію

віА

10. 12.

про Аержавну

КІ

1997р.

N

259

іНАекс

61285

звертатись

до

РЕААКТОР

BOAOAUMUP

21 - Різдво пресвятої Богородиці друга Пречиста

день

-

30 - Мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії

r---------.,

(Укрінформ).

Акція

''МИЛОСЕРДЯ'' щорічна

Всеукраїнська благодійна акція "Милосердя", мета якої привернути увагу

суспільства до проблем гро­ мадян похилого віку, інвалідів та надати адресну та'мате­ ріальну підтримку цій кате­

горії громадян. Перший етап акції триває до 1 жовтня - Міжнародного дня людей похилого віку, а завершення та підбиття підсумків відбудеться в Міжнародний день інвалідів 3 грудня.

Чекаємо на вашу спон­ сорську та благодійну допо­ могу, як грошову, так і у вигляді продуктів харчування, овочів, одяг, медикаментів, миючих засобів і різно­ манітних послуг. Всі надхо­ дження будуть роздані малозабезпеченим грома­ дянам міста. Збір прово­ диться

за

адресою:

м.

Бровари, вул. Гагаріна, 8-а в Територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян, телефони:

5-31-89, 5-30-82. Свій грошовий внесок ви можете

переказати

на

рах.

код 25293948 в АППБ "Аваль" МФО 321615

~ Втрачене посвідчення "Ветеран серія А IV NQ 466022 від р., видане Броварським управлінням соціального захисту населення на iM's:I Гречаної Надії Миколаївни, вважати недійсним. праці"

17.04.1996

~ Втрачене посвідченнs:I "Ветеран праці" серП А IV NQ 471727 від 15.05.96 р., видане Броварським управлінням соціального захисту населення на ім'я Рафікової Лідії Павлівни, вважати недійсним. ~ Важати недійсним свідоцтво "ПП" NQ 6346 від 26.07.2000 р. інд NQ 2882805736, видане Броварським міськвиконкомом на ім'я царевича

за

Олександра Валерійовича.

25556187,

Територіальному центру обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних

1.---------.1 громадян.

~

1999 р.

в продовольЧий МАГАЗИН.

5-46-59 (після 19.00).

ОРГАНІЗАЦІї НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В смт. КАЛИНІВЦІ ПОТРІБНІ СТОЛЯРИ-ВЕРСТАТНИКИ. Звертатися за тел.: 98-1-21

в смт. Калинівці.

07400, Кuївська обл., М. Броварu, бульв. Незалежності, 2. 4-Q3-76. Заступнuк реАактора: 4-21-34. ВіААілu: сільського ГОСПО.6.арства 4·02·92; промuсловості і соціальнuх numaHb, лuстів і масової роботu 4·04·81; бухгалтерія; прuйом оголошень 4·23·26. • РеАакuія не заВЖАU ПОАіляє позuuію авторів. • За точність вuклаАенuх фактів віАповіАає автор. • І\uстування з чuтачамu - на сторінках газетu. • За зміст рекламu віАповіАальність несе реклаМОАавеuь.

КОМП'ЮТЕРНОМУ ИЕнтРI ,НОВОГО ЖИТТЯ ..

BUXOAUmb 17 квітня 1937 р.

Газета

UXOAY: сеРеАа, субота_ в

15.03.

Колектив ТОВ "Фроніус·Факел" глибоко сумує з приводу смерті Комісара Івана Івановича і висловлює щире співчупя його сину Олександру Івановичу, рідним і близьким покійного.

І ЗВЕРСТАНО У

3

видане

Редакція Броварської міськра· йонної газети "Нове жипя" глибоко сумує з приводу смерті колишньої працівниці Ломаченкової Тамари Іванівни і висловлює щирі співчупя рідним і близьким покійної.

НОМЕР НАБРАНО

А н і

N2 479698,

Броварським управлінням праці

і соціального захисту населеннs:I на ім'я Даниленко Ольги Петрівни, вважати недійсним.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Тел.:

Втрачене посвідчення "Ветеран

праці" серіі М

ПОТРІБНІ~

~ РеАактор:

раА,

Н ЕБРАТ

АержаАміністраuія.

Міжнародний

АДРЕСА:

газета

раї10ННОЇ

раііонної Аержавної аАміністраuії.

(;QL6.l.Аj:НОВНИКИ-,

У зв'язку з ліквідацією юридичних осіб вважати недійсними їх статути, свідоцтва про державну реєстрацію, печатки і штампи. Засновникам необхідно здійснити заходи з ліквідацfі підприємств у відповідності до чинного законодавства.

За необхідними роз'ясненнями Броварської ОДПІ (тел. 4-01-18).

(МіСЬКий клуб).

.

(31252219), юридична адреса - смт. Калита, 1, кв. 44, рішення N2p98/15-03 від 26.05.03

11 - Усічення голови пророкові і предтечі Івану Хрестителю.

27 - Здвиження Чесного Хреста Господнього

Розпочалася

Хай щастя всміхається

МіЦllого здоров'я удачі в усьому Сьогодllі так щиро ми

нафтопереробної

танкіста

підприємницької діяльності:

ПП "Прожект"' пров. Ювілейний,

10 - Собор преподобних КиєвоПечерських отців

збереження озонового шару

Рішеннями господарського суду Київської області скасовано державну реєстрацію таких суб'єктів

-

та

бібліотек

nравоелавн; евята

13 - День українського кіно - День фізичної культури і спорту 14 - День працівників нафтової, промисловості

це

декількох

30 - Всеукраїнський день

12 - 100 років тому (1903) в Полтаві відкрито пам'ятник І. П. Котляревському

завданих злочином збитків.

уваги

- 200 років від дня народження Проспера Меріме (1803-1870), французького письменника

років TO~IY (1943) засновано Державний заслужений академічний український народний хор імені Г. Г. Верьовки

газової

ще

українського педагога

11 - БО

БРОВАРСЬКА ОДП' ПОВІДОМЛЯЄ:

щасливим

років від дня народження Донцова (1883-1973),

засудженого

до

- Всесвітній день моря 27 - День туризму 28 - День машинобудівника - 85 років від дня народження В. о. Сухомлинського (1918-1970), 2б

років від дня народження Толстого (1828-1910),

держави про відшкодування

Беручи

інтересах

аварського

(1923),

поета

своїх спільників. наявність

в

38

TO~IY,

24 - 75 років від дня народження М. А: Стороженка (1928), українського живописця і графіка

дня народження

Расула Га""затова

однак, давати показання щодо

мадяни Індії пояснили, що вони прямували

Лише

різьбяра по дереву

день грамотності

політичного діяча

здається,

21 - День миру - День працівників лісу 22 - День партизанської слави - 100 років від дня народження А. Г. Штепи (1903), українсь!,ого

журналістів

злочину,

погляду

публіциста і громадського діяча

,~-,

1О - 120 першого

17 - 150 років від дня народження М.І. Павлика (1853-1915), українського письменника,

- День знань 7 - День підприємця 8 - Міжнародний день солідарності

Д.

з

....

nаМRТИ; дати • ••• І пОДІІ

злочину. У чому ж актуальНІСТЬ цього адже,

.

ВЕРЕСЕНЬ

І

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ., автомобілі

~:~~~::~ І Lilr!ШmEОrnllШJ І ВАЗо 2109 :і~УрБ~0~13АРО&ИЯИ rpowl НА I~~po~~~'~

б

. . ..

І·····

Арук офсетнuЙ .

Обсяг

1

Арукованuй

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у справах

npecu

та інформаUії Кuївської оБЛАержаАміністраuії.

Зам.

Тираж

3083 2070

прим.

#65 2003  
#65 2003  
Advertisement