Page 1

Газета

Внходнть

17 квітІUІ 19.37 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністраці·ї

з

Субе»та,

Ng 60 (9877) .

'І 'І

серпня

ре»к:у

2007

::;-7:l--:.:·:. ,,,.,.-i.:>...........,,, .. :z:.,::;:~ . /::I:C'~-·····----·-=:;;,-,,~-··.-.,.;:,.•.-:.,~-:-о:-,---:--

@.§@W#fй#Ф%?4:-::;:.:tфЮфі&@'ЩМWМ~::::,~:йJЙ.}::: ··=··:·:':':::=~J:I2.i7if?Q-._;;:;,..-·f'.:-§~-.==.

ВІІАЕМО ПРАЦІІіНИІІІІ ВЕТЕРИНАРНОІ МІаИцини 1. &УДІВЕЯЬНИКІВ . 3 ЇХНІМИ ПРОФЕСІЙНИМИ СВІІТАМЙt!'і i;,v--;~;.,,";{};.:':",~~\.':(*--;;,>;•,;.~;,v,~:-:--.;~·JW'>",~JW'>"/•Y-N./',.~"':n;..'.•o:'?~'~.~---·-:"?,~~'':'.'O;;,':М'IO,-:;:..':<:>.....,..?.:>'A.;<->"«<~;:,~•;:;·,~'<'"""1!

Шановні ветеринарні медики Броварщини!

-

Днем працівників

ретельний

нагляд за

; будувати, а тим самим творити добро.

безпекою

! доріг і

І задіяні майже 5 тисяч чоловік.

комплексі

міста

Завдяки згуртованості, самовідданій

І

.\призначення, з особливою активністю ведеться індивідуальне житлове і

якісна і безпечна продукція.

!

; будівництво на селі. ; У переддень свята

працю та

праці,;

j

голова Броварської районної

голова Броварської районної

голова Броварської районної

державної адміністраціі

ради Ю.І. КУШНІРЕНКО

державної адміністраціі

fl;

l

ради Ю.І. КУШНІРЕНКО

високий

ве русло розбудови нашого міста, нашої України.

І

Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, доб­

голова Броварської районної І

М.Ф. ДІДЕНКО

М.Ф. ДІДЕНКО

і про- і фесіоналізм і надалі буде спрямований у важли- '

r

від щирого серцs:~ бажаємо вам міцного здоров'я,~

:непростій, але благородній справі. З повагою-

З повагою-

і робуту, багато радісних і плідних років життя,

,. нових оригінальних і надійних будівель.

І

З повагою,

міський голова

'

Віктор АНТОНЕНКО.

-

~=-.=~д.~.x-=~~~,~~:,;-.м:;·..:;~:;;и$::r::;-.~$!%<'-::;~-.,.-·..=-.~~..-.~=~.:z.x::=='~1Wh~~-=~d

Де

. . . ·•. . .·.· · ·.

.6·. . . . . .,.·,. .•. '• '• .'.}\ •·. .:; ; . . . . ІвеІІЬНИКа~

J''{\\

НЬ

НА НОІОІУАОІАХ МІСТА

·,. . . . :У~ . . . . . :. . .:,;{):. . . . . . . . · . . :..·•···•·>' )".'\.. '

.

"Ось і wкona,

Яікуймося nід

ТВОРЦІ РОДИННОrО ЗАТИШКУ

ось центрі

... "

кnас

1

Пухівська

rостинним дахом

середня

села.

школа

Затишне

в

-

шкільне

подвір'я потопає у квітах, зелені кущів фахівці субпідрядного

і трави. Доріжки повсюди чисті, виме­

будівництво якої триває поблизу ЦРЛ,

колективу "ДОК-7" завершують вста­

тені. Основні ремонтні роботи вико­

виглядатиме

новлення металопластикових вікон, з

нані. Підлога у класах і коридорах по­

диба. Виразності їі фасадам надають

княжицького

фарбована,

майстри ТОВ "Будівельна фірма "Дах­

вкривати дах якісною металочерепи­

Сервіс"

цею, а з БМУ-2 "Електромонтаж" про­

Нова

міськрайонна неначе

(виконроб

поліклініка,

старовинна

Я.

В.

са­

Смиковсь­

водs:~ть

нологїі, утеплюють стіни будови.

комунікації

Це

5,5

тис. кв. метрів копіткої руч­

ної роботи, яку ми маємо завершити до

·

жовтнs:~,

плит, пучі

розповідає

-

Вікторович.

Окрім

Ярослав

мінераловатних

використовуємо спеціальні си­ матеріали,

жежним

що відповідають

стандартам.

по­

Завершується

-

"Бау-Факел"

готуються

довірено

робіт

і

s:~кістю

застосування

замість

громіздких

ли подібні "шуби"?

Минулий опалювальний сезон на­ очно довів і досконалість нових енер­ гозберігаючих

мінікотельні, котра обслуговує школу.

надійні,

легкі

збірні

металеві

Німеччини),

з найкращих в області. Тим більше,

А на яких будовах ви також роби­

вікна на металопластикові.

ють

конструкції виробництва

-

де були повністю замінені дерев'яні

риштувань будівельники використову­

зроблять цей медичний заклад одним

персиково­

що

ним

варська

опікуються районна

обласна

і

Бро­

держадміністрації,

Природного

хочемо

а до холодів плануємо побудувати

центр "Ренесанс" на вул. Воровського

лише фінансують (субвенція з держ­

теплий туалет.

у Києві.

бюджету в обласний бюджет на спо­

У

школі

для

новить

учнів.

ки

євровікна та металеві вхідні двері. До

данчику,

відвідують новобудову, щоб своєчас­

сучасних

но вирішити будь-яке нагальне питан­

до

ня.

дицюнери.

з двох

16-по­ де

речі, щоб підлога теплою

та

у будинку теж була

шумопоглинаючою,

засто­

як

водиться,

генпідрядники

равління

N215

задають

Будівельного

уп­

"Хрещатикбуд" Київсь­

будівельники повною мірою продемо­

совуються доволі трудомісткі процеси

кого ВАТ "Трест Міськбуд-4" (началь­

нстрували

-

ник дільниці В.В.

сучасний

рівень

і

можли­

виконроб

Та

особливо

очікують

щодня

новосіллs:~

роботи

вчителів

Комп'ютерний комп'ютерів,

Інтернету,

Діти

навчання має

26

приєднаних два

кон­

одержують дворазове

без­

медпрацівники, котрі працюють зараз в

коштовне

тут

і клас

діють

харчування.

Їдальня

версі) та гемофону на решті поверхів,

М.С. Кусливий). На рахунку колективу

умовах тісняви. Вони вже визначають,

обладнана

-

торговельно­

де буде той чи інший кабінет, аби зав­

кип'ятильниками, холодильним об­

-

тонна стяжка. А вже власники кварти­

офісні будівлі у столиці України. Почи­

часно внести необхідні корективи у про­

ладнанням.

(nерші nоверхи традиційно вико­

ри за бажанням створюватимуть собі

наючи з осені

ект для зручності ·Іх роботи з пацієнта­

затишок,

тут

галузі

проекту до

ристуватимуться

під аптеки,

магази­

ни, офіси тощо).

Замовником "Елітбуд",

виступає

інвестором

"Місто", генпідрs:~дником

висотмонтаж". Однак це

-

розпочнуться

роботи,

вирівнювання

ладати

цього

ВАТ "Бро­ директор

дільниці

М.Г.

саме продукція знаного у

перлітобетонні блоки

ло- і шумозахисних якостей. на об'єкті нині тривають

останні передпускові роботи.

І якщо

зовні залишилосs:~ заскли1 и балкони, то в серединІ приміщення вже зробле­ но штукатурку. навішено сталеві кон­ батареї,

до яких

навкруги будинків (всього близько

по

підлозі

другому

на

будову

штукатурні

підлоги.

завезено

Для

насасну

поверсі

передбачено кабінети для лікарів уро­ а на четвертому

хом, та ще й таким затишним і краси­

вим

що може бути доречнішим і

-

потрібнішим для нас, мешканців міста

1000

станцію. А, враховуючи, що цей об'єкт

і сіл? Тож віриться, шо прийом

тис. кв. м), облаштували гарний дитя­

деякий час вважався довгобудом, са­

чоловік

чий

ме цей колєктив вносив корективи у

приміщенні

проект, суттєво осучаснивши його.

для хворих, ні для медпрацівників.

майданчик.

провели

Озеленення подвір'я

спеціалісти

КП

"Бровари­

Флора" (начальник Т.Б. Юхненко) ... Пройде ключі

зовсім

від квартир

небагато

часу,

новий

проект,

інший майдан­ перша

цеглина,

вкладена дбайливими руками у розви­

у

новому

обтяжливим

ні

Згідно з розпорядженням міського голови

09.08.07 N2 135 двадцять п'ята сесія Броварської міської ради V скликання відбудеть­ 1 ся 23 серпня 2007 року о 14-й годині в малІй від

ток рідного міста, майбутнє його лю­

залі міськвиконкому з наступним порядком денним:

ного затишку!

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО. На фото Олексія МІЛЬКА: так виг­

А скільки дітей піде до першо­

-

Цього року ·Іх буде небагато

учнів, а через

3-4

-

Z

роки першоклас­

більшатиме,

і їх набереться

десь до двадцяти.

Приємно дітворі вчитися в такій

школі,

не обділеній увагою і гро­

мадськості

села,

і

районної дер­

жадміністраціі.

Згадалисs:~ свої шкільні роки. Такі ж клумби з осінніми айстрами, доб­ розичливі

посмішки

вчителів,

і

віршик, який вчили, мабуть, у пер­ шому класі: "Ось і школа, ось і клас,

1.

Про

рішення

28.12.2006

внесення

змін

Броварської р.

та

доповнень до

міської

N2 193-14-05 "Про

2007

рік" (з нас­

виконання

Програми

турного розвитку міста на

ПОВІДОМЛЕННЯ

дей ... Тож спасибі вам, творці родин­

лядає новий житловий комплекс.

зміну

буде

і

новосели. А для будівничих все роз­

-

одну

не

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Нині на важливій соціальній ново-

одержать щасливі

почнеться спочатку

за

водонагрівачем,

го класу?

ників

Усі медичні послуги під одним да­

5,5

чик,

Як розповів майстер Василь Івано­

покриття

на

буде простора актова зала.

баром

нефальтабетонне

Зокрема,

лога і травматолога,

робам Б.В. Мазуром завершують ук­

надає елітному житлу необхідних теп­

векторні

поверхи

ТОВ СП "Золотий вік" на чолі з викон­

ком, і замовником 90-квартирної секцї1·.

вич Півень,

чотири

ми.

поліклініки з підвалом і технічним по­

- ТОВ "Спец­ · колективне

Бадьор), яке виступило і генпідрядни­

·

зведено

ніжинської червоної

ки, встановлено східцеві марші. Неза­

(генеральний

місті колективу

з

верхом, внутрішні стінові перегород­

будівельних

До того ж,

цегли

-

Активно працюють на новобудові й

варський

начальник

чимало

року, вони встигли

2005

інші фахівці. Так, робітники Київського

N2 2

завод

від паркету до

лінолеуму тощо.

дитсадки,

ТОВ

див колектив дільниці

Дудар,

-

розмаїття

школи.

компанія

дітище, адже одну з 16-поверхівок зво­

конструкцій';

використовуючи

сучасних матеріалів

новобудови

"Інвестиційно-будівельна

-

Сорокін.

й

далі на металеву сітку наноситься бе­

важливо·І·

"начиннs:~" квартир. А їх у будинках

М.І.

по­

а

умови

від

цієУ

оригінального

ТОВ

1

грн.),

хороші

новітнього

вості

271

укладання пінополістиролу (на

млн.

6

,

створені

рудження поліклініки на сьогодні ста­

10-поверхівок,

плитку у

школи Микола Григорович Гурбич,

Проте нині вистачає роботи не ли­

трьох

нову

розповідає директор

-

безпосередньо в особі голови М.Ф.

бути

ше субпідрядникам. Тон на будмай­

і

обігрів

Діденка та його заступників, котрі не

Однією з візитівак нашої фірми

підведено спеціальні пластикові труби

верхівок

на

покласти

харчоблоці,

для подачі гарs:~чої води, встановлено

комплекс складається

переваги

До початку навчального року

ми

Цими днями робоча комісія прийнs:~­ Житловий

газу

і

приміщеннs:~ витратили вдвічі менше.

ла в експлуатацію нові красені-будин­ Постишева.

вікон,

торговельно-бізнесовий

-

може

вул.

40

першим середнім закладом району, за

коративною

штукатуркою

верєсня школі виповниться

1

ладілою і оновленою. Школа стала

технаглs:~д

будматеріалів,

(так,

роботі

спеціалістам

новітніх технологій та зручних при ст­ роїв

у

років. Ювілей вона зустрічає помо·

фірми "Симплекс". Регулярний

перевірені

світильники, кондиціонери ...

Внутрішні

електропроводку.

своєрідний "nиріг" з кількох шарів де­ го кольору.

будові людно

кий), котрі, застосовуючи сучасні тех­

-

на

· .

Сердечне спасибі за ваш добросовісний, са-.,

,, мовідданий і нелегкий труд. Сподіваюсь і вірю, що ваш

і великого родинного щастя і благополуччя, успіхів у вашій такій І

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергіі, успіхів у праці і професійного задоволення від результатів.

8

будівельному

і Незважаючи на відсутність централізованих капіталовкладень, в і ~Бровари прикрасились чудовими сучасними ; . районі будуються об'єкти як виробничого, так і соціально-культурного і спорудами, невпізнанно змінились. :

Завдяки вашому сумлінному відношенню до виконання професійних до столу жителів району і міста завжди надходить тіль·

'

у

вулиць. Своєю роботою ви несете радість новосіль, відроджен- 1 , високому професіоналізму, відданості наших ·ня, оновлення, "прокладаючи місток", який зв'язує минуле з майбутнім.! ~будівничих своїй справі, своєму рідному місту;

нарне благополуччя територіі.

; Висловлюємо вам глибоку вдячність за самовіддану і вірність обраній за покликанням серця професіі.

Сьогодні

'

j

:інженерні споруди, об'єкти соціальної сфери, розгалужена мережа

бите вагомий внесок у справу охорони здоров'я населення та ! навколишнього природного середовища, забезпечуєте ветери·

1 ки

!~~~і~~н:;~век~~~=~~~~х- ~~~:.р~;~в~р~~;~~:~ І

і Вашими руками в районі зведені потужні промислові вузли, будинки, ~

1

продуктів харчуваннs:~, ви спільно з медичними працівниками ро­

'

;

f

! ~своє життя професіі будівничих.

1 кам однієї із найважливіших професій на землі, випала висока честь -

Тримаючи під постійним контролем епізоотичну ситуацію на

здійснюючи

ГШ';;~·;:~-~~·~;;І;;::б~;~;;~ :·~~):"·;;~;;;~ші

комплексу Броварщини! 1 ~ Броварські районна державна адміністрація та районна рада щиро і J f,

'кокваліфікованих працівників, майстрів своєї справи. Вам, представни-

ветеринарної медицини!

територіі району,

.

j

Від імені громади міста, міської ради та їі ви- ; . конавчого комітету, від себе особисто сердеч- 1 і сердечно вітають вас з професійним святом - Днем будівельника! с І но вітаю із професійним святом будівельників, . , Будівельний комплекс району - це численний колектив висо-1

підприємств, установ та організацій, усіх жителів району щиро і сердечно вітаємо вас з професійним святом

Шановні працівники будівельного

)

, Від імені Броварських районної державної адміністраціі та і районної ради, трудових колективів сільськогосподарських

ради

від

затверджен­

ня Програми соціально-економічного та куль-

2.

Про

підсумки

він давно чекає нас, і прийшли ми всі сюди, щоб учитися й рости!".

тупними змінами).

Шкільні роки не забуваються. Володимир ЛЯШКО.

соціально-економічного та культурного розвит­

ку міста Бровари за І півріччя

2007

року.

З. Про виконання бюджету м. Бровари за І півріччя

4.

2007

року.

15

серпнв

гельса,

Різне.

Та інші питання.

Міський голова В.О. Антоненко

2007 року з 18 до 18 го­

дини в nриміщенні школи

6

буде

N22

по вул. Ен­

nроводити

виїзний

nрийом громадян міський голова АНТО·

НЕНКО ВІктор Олександрович.


2

Субота,

11

серпня

2007

--ПОВЕ ЖИТТ.я--------

року

.,,,"".,,.,;••д•••••

робництво комбікормів та інших nотреб.

На початку року ваша служба разом з

тасовані для нормальної роботи у них доярок,

фермах

мисливськими і єгерськими товариствамн

фуражирів, спеціалістів. А які архаїчні системи

nроходить відnовідний інструктаж. Поясню, що

провела велику акцію з профілактики сказу

водоnоїння, гноєвидалення

ми ведемо мову про молоко від реагуючих на

серед лисиць, основних пошнрювачів хво­

казав: у наших фермах умови для худоби кращі,

туберкулін корів

роби, яка є небезпечною і для людини ...

ніж для доярок.

Обслуговуючий

nерсонал

на

таких

-

з цією метою nід шкіру вво­

·

диться nрепарат, і за реакцією тварини робить­

Погода у січні була сnриятливою і ми сnіль­

-

ся висновок про стан їі здоров'я . А стадія інфіку­

ними зусиллями розклали майже

Тим,

хто

займеться

жах! Тому я усім

-

виробництвом

доз

вання корови може бути різною. Рентгеноскоnії

вакцини,

кв.

ферм:

для них немає . Принагідно скажу, що nаличка

кілометрів. За нашими сnостереженнями,

ре­

зручних для роботи тваринників.

Коха

зультати одержані хороші.

надзвичайно

nідстуnна.

Вона

nодовгу

обробивши

територію

молока,

доведеться освоювати нові nроекти будівництва

17 тисяч 111 тис.

менш

енергозатратних,

комnактних,

Виnадків захворю­

Так що, молочне скотарство відроджується.

зберігається у фунті, у сирих темних місцях. То­

вань серед лисиць, котів, собак, великої рогатої

Водночас у агрогосnодарствах росте nоголів'я

му у двох третинах госnодарств України, оздо­

худоби не зареєстровано.

курей,

ровлених на туберкульоз , мали місце рецидиви

Який Ваш погляд на подальший розви­

-

. Лікуемо тварин -

цієї хвороби . Отже, nеред нами стоїть надзви­

ток

чайної ваги завдання

район

-

не доnустити nовернен-

молочного

скотарства?

Броварський

єдиний по області, який не змен-

-

індиків.

Саме

курятина

доnомагає

nоліnшити баланс м'ясоnродуктів на ринках області.

Усnішно nрацюють колективи nтахофабрики

~

лІкуємо людеи

Чим характерний був період діяльності

Напередодні Дня працівників ветери­

-

nевно, найбільші тривоги ветеринарних

працівників пов'язані з Це

лодимир Ляшко зустрівся з начальником

півріччі,· чи поліпшується ситуація з зах­

служби

у

минулому

районного управління державної ветери­

ворюваністю худоби на хвороби, спільні

нарної медицини Віктором Анатолійови­

для людей і тварин? Про все це

чем ДЯДЮКОМ.

інтерв'ю з В.А. ДЯДЮКОМ.

Другий бич тваринництва

це лейкоз. У нас

-

складна

госnодарств, які займаються мо­

11

лочним скотарством. З них

5 -

благоnолучних

ситуація

-

наnолегливу боротьбу,

оздоровлю­

ючи nоголів'я, дезинфікуючи ферми, обладнан­ ня, удосконалюючи методи лікування худоби . Приємно повідомити і колегам-сnеціалістам, і

громадськості, що

рік став nереломним у

2007

боротьбі з туберкульозом великої рогатої худо­ би. Можемо сказати, що район вільний від цієї

небезnечної хвороби, яка nередається і людині, що

становить

велику

небезпеку для

нашого

здоров'я.

-

Але ж впродовж років на фермах, ура­

жених цією хворобою, працювали і люди, і вироблялося молоко ... Таке

·

молоко,

як

радять

наші

nотрібно nастеризувати вnродовж темnературі

градусів .

90

інструкції, хвилин nри

5

Однак бажано,

щоб

його людина не сnоживала взагалі. Тому nро­

дукцію з уражених хворобою ферм nереробля­ ють здебільшого на сухе молоко, яке йде на ви-

З немов

Хотів би відмітити велику роботу з оздоров­

корів

для

облуnравління Там

ми

відбирали

Згурівського

і закуnовували

району.

Більше

1ООО

лення молочного стада щодо лейкозу, яку ве­

голів високоnлемінних тварин утримуватимуть­

дуть спеціалісти згракомбінату "Калита" разом

ся на фермі. Перша nартія

з нашими nрацівниками. Сnодіваємося, що нас­

була у Згурівку.

туnного року nоголів'я там буде оздоровлене. Є nозитивні зрушення

і

в

інших

закуnівлі

нового

nоголів'я.

Поки

що

це

-

Калита повертає собі колишню

славу

крупного виробника і м'яса, і молока?

уже nри­

ся (у різні nеріоди) по

70-80

ня,

тепер туди

ставлять високоnродуктивну ху­

вимоги. Усім стало ясно, що дядьківські корови,

Майбутнє

-

за великими молочними комnлек­

сами. Про це говорили нам і німці. Фермерів

віку,

там

голів ВРХ. Таким чином,

- 1000

стає

дедалі

менше.

Молодь

не

хоче

nрив'язувати себе до nраці, яка nозбавить їх

цтва м'ясомолочної nродукціі. Тож уявіть, якими

нормальної відnустки і звичайних вихідних по

суварими

суботах і неділях.

мають

бути

там

санітарно-ветери­

Наші старі ферми, мушу сказати, мало nрис-

нарні бар'єри.

Дмитрем Івановичем Панченком ми роз­

хий будинок ветлікарні ось-ось розвалиться, він

57

говорилися про його роботу

-

з nідручних матеріалів збудував невеличкий де­

вчора з дачі nрийшли люди і nринесли котика

теринарного лікаря. Вона

незвичайна,

рев'яний

зламав лаnку. Наклав шину . Як не доnомогти

nов'язує його з

-

nриродою,

роботу ве­ тваринним

світом.

будиночок,

який

більше

схожий

на

коней, курей тисяч

скромну дачку. Але все, необхідне для роботи,

людям, коли така біда,

лікар. -А незабаром у Літках nобудують ринок­

-

що nоробиш. У верхах знову заговорили про

з

nриватизацію галузі. Поки що мало хто уявляє,

теж роботи буде багато.

ти всілякі історіі, що траnляються з "друзями на­

що вийде з цього роздержавлення. Чи nіде nри­

шими

ватник робити nрофілактичні щеnлення, чи за­

дільниці ведуть велику nрофілактичну роботу.

лишить у розумних межах розцінки на свої nос­

Регулярно проводять щеnлення: курей

луги?

nташиного

деяких

з

них

ми

й

називаємо "великою рогатою худобою": Років

-

4

тому у селах, що входять до моєї

ветдільниці, загинуло відразу лися всі

-

7

корів. Сnолоши­

надзвичайний виnадок.

Тож

не

до

клопотів

про

каnітальне

будівництво.

Дмитро

місцями,

Іванович

-

ветлабораторією.

розnовів,

гриnу, свиней

хвороби Ташена, корів

Зачепив я в розмові і зовсім болючу тему

Виявилося,

і

154

кг

молокоnро­

nтахівництва,

481

кг

nродають на вулицях, nід стінами ринку! Вон.

може бути дуже небезnечною.

У пресі з'явилися повідомлення про ре­

-

організацію

ветеринарної

служби

країни.

-

Є nроnозиції Деnартамент ветеринарної ме­

дицини

Мінаграnолітики

реорганізувати

у

Комітет ветеринарної медицини nри Кабміні Ук­

раїни. Завдання служби розширюються і nог­ либлюються.

Наше уnравління залишиться як

nідрозділ Комітету на місцях, а ось лікувальні установи, можливо, стануть незалежними госn­ чи

nриватними

структурами.

Але в цьому nитанні багато сnецифіки, особли­ во, що стосується обов'язкових ветеринарних заходів із заnобігання чи ліквідації вогнищ не­ безnечних хвороб. Чи буде їх nроводити nри­ ватна структура, наскільки надійними будуть ці nрофілактичні заходи? Поживемо-nобачимо.

Життя

nідкаже

оnти­

мальне рішення і цього nитання.

з гумором розnовідає

Людина сnостережлива, з доnитливим розу­

хоча

nродуктів

молока

-

там є: стіл, стільці, шафа, телефон. Небагато, та

торговими

41

кг

кг

123

голів, свиней чимало. А

8

мом, Дмитро Іванович може nодовгу розnовіда­

меншими",

кілограмів nродукції, зокрема

розрахунковими

лококомбінати сировиною не забезnечать.

у nерерахунку на умовні голови (телята різного корови)

800

м'ясоnродуктів,

-

Придбала "Українська молочна комnанія".

Бізнесмени nобудували у районі нові nриміщен­

тисяч голів свиней,

госnодарство стало круnним центром виробни­

За nівроку ми не доnустили до реалізації nо­

Вона зачепить і Ваше управління?

яких стає дедалі менше, nотужні nереробні мо­

Так. Уявіть, там утримується і відгодавуєть­

-

-

добу. Ринок, як бачимо, диктує свої умови і свої

найдійовіший захід.

-

голів

- 400

Хто ж придбав худобу і за які кошти?

-

госnодарствах:

там триває nроцес вибраковки хворих тварин і

-

Але ж скільки виnадків, коли неякісні nродукти

Німеччини.

разом з сnеціалістами госnодарств ведуть nов­

Багато випадків, коли ветеринарна служ­

фруктів та овочів. Уся ця nродукція утилізована.

розвитку разом з іншими сnеціалістами їздив до

сякденну,

ромарс" (с. Рудня). Пліч-о-nліч з ними трудять­ ся і ветеринарні сnеціалісти.

дуктів,

від здорових тварин.

сnеціалістів,

Бог­

агроnромислового

виділені в окремі груnи, nотавровані, ізольовані

наших

індиків,

птахакомnлексу "Аг­

мо хорошу молочну nродукцію. Нещодавно за

нашій

Десятки

"Броварський",

вирощуванням

дорученням

завдають великої шкоди тваринницькій галузі,

-

nлемnтахрадгосnу

займається

данівської nтахофабрики,

над

...

Гадаю, що ми будемо з молоком і матиме­

-

який

-

по лейкозу, а в б

економіці.

є хворі тварини. Такі корови

- в

"Київська",

ба бракує продукти харчування на ринках?

шив поголів'я худоби. А в решті

ня цієї хвороби на наші ферми. по району є

надзвичайно небезnечні хвороби, які

-

ветеринарної

такими хворобамн

поголів'я, як туберкульоз, лейкоз, сказ ...

-

нарної медицини наш кореспондент Во­

-

що

Там

ветеринарні

-

nроти

nроти чуми, рожі,

nроти сибірки.

Регулярно велика рогата худоба обстежуєть-

худобу nокусали гадюки. Ось таке nоліття вида­

Добрі справи ветяікаря Панченко

лося того літа на nовзуче гаддя . Багато їх було на луках та nасовищах. Лише одна корівка виду­ жала: укус гадюки nрийшовся у вим'я, і отрута не nотраnила у кров .

евиням

же

гадюча

отрута

не

страшна,

здебільшого nрошарок сала захищає організм

тварини від згубної діі отрути.

-

А ось ще один був виnадок : якраз на

1 січня

у Літочках єнот забіг у селянське госnодарство і вкусив жінку. Добре, що єнота вбили і зразу ж дослідили на сказ. Звір виявився хворим . Дове­ лося

жінці

робити

щеnлення.

Все

обійшлося

добре .

На ветдільниці доводиться робити nрофілак­

тичні

щеnлення

nроти сказу котам, собакам.

Причому, ця nрограма здійснюється за рахунок

бюджету. Ми сидимо в незвичному кабінеті ветлікаря. Про це- згодом, а nоки що більше розnовім про самого Дмитра Івановича.

.. .

Дмитру Івановичу

кремезний,

-

років n'ятдесят. Це

щирої вдачі чоловік,

-

який душею

nрикиnів і до роботи, і до Літак, де nрацює завідуючим

дільниці

ось уже

14

боту

Калиті

в

ветеринарної

медицини

років, а всього, коли зважити на ро­

в

колишньому

колгосnі

"Аван­

гард", завідуючим тамтешньої ветдільниці, го­ ловним

ветлікарем

назбирається

27

радгосnу

"Літківський"

років. Отож, Дмитро Іванович

-

сnравжній ветеран ветеринарії. Сказати, що він любить свою роботу,

-

то

нічого не сказати. Коли лікар nобачив, що вет-

тему "ВРХ"

-

тобто, великої рогатої худоби. Сьо­

годні у селах ветдільниці

-

Літках, Літачках, Рож­

нах і Семиnолках селяни утримують Небагато.

Коли

радгосnи

корів.

570

розnадалися,

nо­

голів'я в селянських дворах різко збільшилося доходило до

1200

-

голів, а потім знову намітився

сnад nоголів'я.

Щороку

-

відсотків,

-

nоголів'я

зменшується

на

розnовідає Дмитро Іванович.

20-25 -

Корів

nоки що держать люди старшого віку, а молодь

ся, аби виявити захворювання на туберкульоз,

-

Багато корів у людей хворіє на туберкульоз

чи лейкоз?

-

-

Туберкульозу у нас по дільниці немає, а ось

- 250

доїли

його рано-вранці. Без термінового охо­

лодження

цікавлюсь.

лейкозних корів

ближніми і дальніми селами Броварщини, заби­ раючи у селян по бідону-другому молока. Ви­

бруцельоз і лейкоз.

у

ньому

зразу

ж

nочинаються

бродильні nроцеси. І якої якості молокоnродук­ ти можна зробити з такої сировини?

голів.

Люди nотроху збувають хвору худобу. Ризи­

Дмитро Іванович Панченко nереконаний, що

кувати здоров'ям ніхто не хоче, хоча nерекону­

молочне скотарство відродиться обов'язково! І

вати доводиться.

всі ті nусті ферми довкруж будуть реконструйо­

-

Коли

разовими

шnрицами

робимо

забір

вані на новій технологічній

базі. Не може Ук­

не хоче возитися з коровами. Це ж треба заго­

крові корів для аналізу, чи хвора вона на лейкоз,

раїна залишатися без надійної молочної галузі,

товити сіна, соломи, буряків, жому, комбікорму,

кажу госnодарю: ось ваш шnриц, йдіть до мого

без високоякісних молокоnродуктів.

того

дозволяють.

nомічника Григорія Ячника (він nрацює техніком

Раніше багато радгосnного корму оnинялося в

штучного осіменіння) і заnам'ятайте , nід яким

ми дорогами

селянських дворах .

номером буде зареєстрована nроба від вашої

і рідні місця. Лікар знову nосnішає на доnомогу.

ж

силосу,

коли

обставини

Сьогодні

ситуація

зовсім

інша. Все добувається своїми мозолями і гор­

корівки.

бом.

об'єктивності наших аналізів.

Ось

тоді

люди

nочинають

вірити

...

Зелена "Славута" ветлікаря мчить сільськи­

-

луками, заnлавами ... Мальовничі

Він з колегами завжди радий доnомогти людям

у їхніх сnоконвічних клоnотах: аби не хворіла ху­ доба і був достаток у кожному дворі. Тоді і їм

Молодь наша теnер їде на заробітки в Київ,

Лікар nереконаний, що того nоголів'я худоби,

або ж знаходить їх тут, на базах відnочинку на

яке було у селян на nочатку 90-х, вже ніколи не

добре

Десні. Працюють кухарями, слюсарями, елект­

буде. І рано чи nізно, доведеться nовернутися

зустрічають nривітно, як добрих, давніх друзів.

риками,

-

охороні,

коротше

і

на душі

легше,

і

люД1-1

обслуговують

до круnнотоварного виробництва молока. Зро­

відnочиваючих. І нікого з них на ферму ніяким

бити це буде дуже і дуже важко: розбіглися кад­

Володимир ЛЯШКО.

калачем не заманиш. Життя змінюється на очах,

ри доярок і механізаторів, у жалюгідному стані

с. Літки.

-

в

nрацюється,

-

nеребуває більшість ферм. Але іншого виходу

каже ветлікар.

-

Чи не залишитесь без роботи, коли селяни

збудуть худобу?

-

Та роботи у нас

На фото: Д.І. Панченко сфотографувався

немає.

Сумно дивитися, як молоковоз з Чернігівщи­

-

неміряно . Люди тримають

ни,

з

Бобровицького

молокозаводу,

никає

в одному з сіл nоряд з страусом. Цікава nтаха з'явилася у наших краях.


ПОВЕ ЖИТТЯ

=

<« ••n.рнЕДІ.І;І()~··· і>· ·1З.серnня 06.00

УТ-1 "Доброго ранку, Ук­

раїно!"

06.05,

06.ЗО,

07.00, 08.00

Новини

06.З5,

07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Тлобус України" 07.1 О "Ера бізнесу" 07.ЗО "Ера здоров'я"

07.55

"Православний кален-

дар"

08.20 "Рейтингова nанорама" 08.30 "РІVО! point" 08.45 "Ранкові поради" 09.00 Діловий світ 09. 10 Погода 09.20 Х/Ф "Скарби Дамаска" 11.00 д/с "Світ Тіппі" 11.30 д/с "Час, простір і так далі"

12.05 Т ;с "У вихрі квітів" 13.00 Погода 1330 Т/с "Монте-Крісто" 14.ЗО Служба розшуку дітей 15.00 Новини 15.15 Погода

14серпня УТ-1 "Доброго ранку, Ук­

раіно1"

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Тлобус України" 07.1 О "Ера бізнесу" 07.З5 "Будівельний майданчик"

• •

07.45 "Дай лапу 1 " 07.55, 08.20 :православний календар

08.ЗО "Батьківський дім"

08.45 "Ранкові поради" 09. ОО Діловий світ 09.10 Погода 09.20 д/с "Генезис" 10.15 д/с "Світ Тіппі" 10.45 д/с "Час, простір

19.ЗО Діловий світ

19.40 Світ спорту 19.45 "Вечірня казка" 20.00 Д/с "Генезис" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 д/Ф "Хлопчик,

який

1+1 Т/с "Танго втрьох" 15.ЗО, 19.30 "ТСН" 15.55, 19.25 "ТСН. Погода" 16.00 "Єралаш" 16.15 "Сімейні справи" 17.15 Т ;с "Дочки - матері" 18.20 "Янгол- охоронець" 20.00 Т ;с "Проклятий рай" 21.00 Т/с "Карамболь"

15.25 "Норман Нормал" 15.50 індиго 16.15 "Собаки від А до Я" 16.50 Т jc "Навпаки" 17.20 д/Ф "Хлопчик, який ніколи не виросте" вимір

18.25 Український 19.00 Новини 19.10 Точка зору

19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.45 "Вечірня казка" 20.00 д/с "Генезис" 21, ОО Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 д/ф "Незвичайне го­ дування груддю"

"Лото Трійка·, "Кено" 2З.ОО "Підсумки"

далі"

11.15 Т jc ·у вихорі квітів" 12.15 "Собаки від А до Я" 12.45 Служба розшуку дітей 13,15 Т/с "Монте-Крісто" 14.З5 "Здорово" Новини Погода Ук газбанк:

15.00 15.15 15.20

"Сніда-

нокз1+1"

11. 15 Т jc ·у вихорі квітів" 12.15 "Собаки від А до Я" 12.45 Служба розшуку дітей 13.10 Т/с "Монте-Крісто" 14.20 "Спотикач 2" 15.00 Новини 15.15 Погода 15.20 "Норман Нормал" 15.50 Індиго 16.15 "Собаки і

07.00 "Чудеса на віражах" 08.00, 16.00 "Єралаш" 09.00 т;с "Дочки- матері", 10.00 Т/с "Два з половиною чоловіки"

10.ЗО "Школа виживання" 11.ЗО "Не дись в длива"

06.00

"Доброго ранку, Ук­

ра·Іно!"

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.З5,

07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Тло бус України" 07.1 О "Ера бізнесу" 07.55, 08.20 "Православний календар"

08.30 "Батьківський дім" 08.45 "Ранкові nоради" 09. ОО Діловий світ 09.10 Погода 09.20 д/с "Генезис" 10.20 "В ГОСТЯХ у Д. Гордона" 11.15 Т /с "У вихорі квітів" 12.15 "Собаки від А до Я" 12.45 Служба розшуку дітей 1З.15 Т jc "Монте-Крісто" 14.ЗО "Удачі!"

15.00, 19.00, 21.00 Новини 15.15, 21.50 Погода 15.20 "Норман Нормал" 15.50 Індиго 16.15 "Собаки від А до Я" 16.50 Т/с "Навпаки" 17.20 д/Ф "Дружини гангете ів"

18.25 Український вимір 19.00 Новини 19.10 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.45 Погода 19.50 "Мегалот" 20.00 д/с "Генезис" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Світ сnорту 21.50 Погода 22.00 д/Ф "Дружини гангстерів" "Лото", ''Трійка", "Кено" 2З.ОО "Підсумки"

22.50

1+1 06.00, 07.30, 08.30 "Сніда­ нок з 1 + 1" 07.00 "Чудеса на віражах" 08.00 Tjc "Два з половиною чоловіки"

09.00 Т jc 10.00 т;с

"Дочки

-

матері"

"Два з половиною чоловіки"

"Школа виживання" 11.ЗО "Не

10.30

18.25 Український вимір 19.10 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.45 Громадська варта 20.00 д/с "Генезис" 21.25 Діловий світ 21.40 Світ сnорту 22.00 д/Ф "Батьки-підлітки" 22.55 "Лото Трійка", "Кено" 23.00 "Підсумки" "1 + 1" 06.00, 07.30, 08.30 "Сніда­ нок з 1 + 1" 07.00 "Чудеса на віражах" 08.00 Т /с "Два з половиною чоловіки" 09.00 Т jc "Дочки

10.00 т;с

ром"

16.25 Аншлаг і компанія. 17.40 Чекай на мене. 20.00 "Подробиці" 21.30 Т Іс "Кодекс честі-З" 22. ЗО д/Ф "Найдосконаліші ІСТV 06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.ЗО Євро-2012

-

матері"

чоловіки" 10.ЗО Т/с "Школа виживан­ ня" 11.ЗО "Не родись вродлива" 12.30, 18.20 Tjc "Янгол охоронець" 1З.30 Т ;с "Карамболь" 14.ЗО Т/с "Танго втрьох" 15.30 "ТСН" 15.55, 19.25 "ТСН. Погода" 16.00 "Єралаш" 16.15 "Сімейні сnрави" 17. 15 Т jc "Дочки - матері" 19.ЗО, 23.05 "ТСН"

День руйнувань"

12.45 Факти. 13.05 Х/Ф

День "Категорія 6: День руйнувань" 15.25 Т/с "Мисливець за старовиною".

Погода

06.40, 08.35 300 сек;год 06.45 "Рятувальники Малібу". 12.ЗО "Янгол- охоронець" "Карамболь" "Танго втрьох" 15.ЗО "ТСН" 15.55, 19.25 "ТСН. Погода" 16.15 "Сімейні справи" 17.15 Т/с "Дочки- матері" 18.20 "Янгол- охоронець" 19.ЗО "ТСН" 20.00 Т ;с "Проклятий рай" 21.00 Т ;с "Карамболь" 22.00 Tjc "Бухта Філіпа" ІНТЕР

1З.ЗО Т jc 14.30 Т/с

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.50 Новини 06.10 "Гід країнами світу". Нью-йорк.

СТБ Ранковий виграш

05.30 07.00, 08.00, 18.00, 22.00

ром"

07.45 "Уроки тітоньки Сови". 08.50, 15.ЗО Т/с "Агент нац. безпеки".

щастям". Т/с "Закон". 1З.20 д/ф "Найдосконаліші

12.10

підводні машини. Курськ".

14.25 Т/с "Садиба". 16.40 Т jc "Любов як любов· 18.05 "Ключовий момент". 12.ЗО, 18.20 Т/с "Янгол охоронець" 1З.ЗО Т/с "Карамболь" 14.30 Т jc "Танго втрьох" 15.30 "ТСН" 15.55, 19.25 "Погода" 16.00 "Єралаш" 16.15 "Сімейні сnрави" 17.15 Т/с "Дочки- матері" 19.ЗО ТСН: 20.00 Tjc "Проклятий рай" 21.00 Т/с "Карамболь" 22.00 Т jc "Бухта Філіnа" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.50 Новини 06.10 "Гід країнами світу". Марокко.

07.10, 08.10

"Ранок з Інте·

ром"

07.45 "Уроки тітоньки Сови". 08.50, 15.35 Tjc "Агент нац. безпеки". 20.ЗО Т jc "Тетянин день". 11.00, 19.00 Tjc "Гонитва за щастям". 12.10 Tjc "Закон". 1З.20 д/Ф" на зло". 14.ЗО т

09.55,

20.00 Tfc 21.00 Tjc 22.00 Т /С

"Проклятий рай" "Карамболь" "Бухта Філіпа" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини 06. 1О "Гід країнами світу". Тоскана.

07.10, 08.10

"Ранок з Інте­

ром"

ної безпеки".

09.55, 20.30 Tjc

"Тетянин

день".

11.00, 18.55 т;с

Тонитва за

12.10 Tjc "Закон". 1З. 25 д/ф "Умерти

за нака­

зом".

Т/с "Садиба". Т/с "Агент нац. без· пеки". 16.35 Т ;с "Любов як любов" 18.00 "Ключовий момент". 20.00 "Подробиці". 21.ЗО Tjc "Кодекс честі-З". 22.ЗО д/ф "Модельний рай" ІСТV 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.З5, 08.00, 09.00, 19.15 Погода

14.25 15.30

Бізнес плюс

Х(ф "Вершник без го-

лови"

юна відьма" 08.00, 15.30 Побачення з мамою

08.30, 14.25

Т Іс "Білявка в

книжковій лавці"

"Подробиці". 21.ЗО Т ;с "Кодекс честі-З". 22.ЗО д/Ф "Долі на зло". ІСТV 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти

20.00

06.35, 08.00, 09.00, 19.15

Репортер "Дивне

життя

Х/Ф "Молодята" Спортрепортер

16.55 19.20 20.30

Вікна-Новини "Бізнес+" "Гарячі точки холодної війни" 08.1 О Бізнес плюс 08.15 Х/Ф "Велика родина" 10.ЗО "Суботній вечір"

07.05 07.10

14.25

тувальники Малібу".

11. 15 Т jc "Леся+Рома". 12.45 Факти. День 13.05, 17.40 Т jc "Агенція НЛС-2".

Т/с "Хауз

-

доктор

"Повернення Мух-

тара"

Т/с "Пуаро А.Крісті" 15.З5 "Надзвичайні історіі.

Крик лаві ни" 16.50 "Неймовірні

історії

кохання

"Док. детектив. У те­ нетах страху" 18.45 "Правила життя. Рідні

18.10

"Приватні

історіі.

Ф.Кіркоров"

20.55 Tjc "Адвокат" 22.20 Т/с "Секретні

ма­

16.З5,

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 Т jc "Студенти" 07.00 Т jc "Конфіденційна

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 16.40 Т/с "Любов як любов" 18.05 "Ключовий момент". 20.00 "Подробиці". 21.ЗО Tjc "Кодекс честі". 22.ЗО д/Ф "Умерти за наказом" ІСТV 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.35, 19.15 Погода 06.40 ЗОО сек;год 06.45 "Рятувальники Малі бу". 07.45 Факти. Ранок 07.55, 19.10 Спорт 08.00 - 12.45 nрофілактика 12.45 Факти. День 13.05, 17.40 "Агенція НЛС". Tjc 14.25 "Хауз - доктор медицини". 15.25 "Мисливець за старовиною". 16.З5, 20.00 "Опери". 18.45 Факти. Вечір 19.ЗО "Альф". 21.05 "Спецназ по-російсь­ ки". т;с 22.05 "Втеча З в'язницІ". Т/С СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

07.

08.00,

' 22.00

сек;год "Пляж. Рятувальники Малібу".

06.40, 08.35 300 06.45, 11.50 Т jc

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08. 1О Каламбур 09.05 Т jc "Сnецназ по­ російськи". 15.ЗО т;с

10.05,

"Мисли-

11.10 Т jc "Леся+Рома". 12.45 Факти. День 1З.О5, 17.40 Tjc "Агенція НЛС". 14.25 Т /С "Хауз -доктор медицини".

16.35, 20.00 Т jc "Оnери". 18.45 Факти. Вечір 19.ЗО Т jc "Альф". 21.05 т;с "Спецназ по­ російськи-2".

"Втеча з в'язниці". СТБ Ранковий виграш

22.05 Tjc

05.30 07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.05 07.10 08.10 08. 15

"Бізнес+"

"Секретні матеріали." Бізнес плюс Х/Ф "Народжена ре­ волюцією" 10.00 "Суботній вечір" 12.25 Т с "Пове нення М

кухня"

07.30, 08.25, 19.25 Погода 07.35, 1З.55 Т/с "Сабріна юна відьма"

08.00,

визнання

фесор"

11.05, 14.05 "Час: регіони" 14.30, 15.30 "5 елемент" 16.05, 17.05 "Майдан" 18.15 "Особливо небезnечно" 18.45 "Київський час" 19.25, 22.15 "Хроніка дня" 19.40 "Час економіки" 20.00, 22.00 "Час новин" 20.10 "Новий час" 21.00 "Час·

08.ЗО, 14.25 Tjc "Білявка в книжковій лавці" 09.00, 19.ЗО Tjc "Солдати" 10.05 Tjc "Кобра-11" 11.15 Х/ф "Кароліна" 13.30, 19.00 Реnортер 1З.35 Mjc "Дивне життя Джуніпер Лі" 14.55 Тачку- на прокачку! 15.55 Tjc "Баффі - пере­

06.1 О, 18.45 "КиІ'вський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07,40, 08.40, 22.45

можниця вампірів"

Т/с "Щасливі

разом"

17.55 "Євлампія Романова" 19.20 Спортреnортер 20.30 Кунсткамера 22.25 Х/Ф "Худнемо в ліжку" УКРАЇНА

1З.ОО, 17.00, 20.00 Подіі 1З.15, 17.15, 20.25 Спорт 1З.25, 17.25, 20.З5 Погода 1З.30 Х/Ф "Чокнутий професор" 16.00 Срібний аnельсин 17.30 т;с "Клон" 18.ЗО Tjc "Перша любов" 19.15 Щиросерде визнання 20.45 Професія - репортер 21.10 Х/Ф "В бій йдуть одні "старики"

КАНАЛ г ама ne

5

15.50

П

дач

Тjс"Баффі nереможниця вампірів"

ма­

теріали. НЛО" Бізнес плюс Кінець ефіру УВАГА' До 12.45 - ПРОФІЛАК­ ТИКА 12.45 Т jc "Повернення Мух­ тара" 14.45 Т ;с "Пуаро А. Крісті" 15.50 "Приватні історії. Ф.Кіркоров" 16.50 "Правила життя. Рідні

08.10 08.20

до крові"

18.1 О

"Док. детектив. У ліжку з убивцею" 18.45 "Нез'ясовно, але факт" 19.45 "Дет. історії. Чаклуни­ розлучники" 20.55 Т jc "Адвокат" 22.20 Tjc "Секретні ма­ теріали"

НОВИЙ КАНАЛ

Профілактика

юна

відьма"

Тачку на прокачку Побачення з мамою

тара"

14.10 Т ;с "Пуаро А. Крісті" 15.15 "Док. детектив. У ліжку з убивцею"

"Детективні історії. Чаклуни-розлучники" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.10 "Док. детектив. Три карти" 18.45 "Слідство вели" 19.45 "Секретні історіі. За­

16.00

гибель Гагаріна." 20.55 Tjc "Адвокат" 22.20 "Секретні матеріали"

НОВИЙ КАНАЛ

Т/с "Студенти" Т jc "Конфіденційна кухня" 07.30, 08.25, 19.25 Погода 07.35, 13.55 Т/с "Сабріна юна відьма" 08.00, 15.30 Побачення з

06.15 07.00

мамою

"Білявка в книжковій крамниці" 09.00, 19.30 Tjc "Солдати" 10.05 т;с "Кобра-11" 11.10 Х/Ф "Зведи мене з розуму" 13.ЗО, 19.00 Репортер 13.З5 М/с "Дивне життя Джуніnер Лі" 14.5~ Тач на п кач

ТО НІС Клуб "700"

06.00

Вікна-Новини

14.00, 19.00 Репортер 14.05 т;с "Сабріна -

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на курортах" 07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5 "Час: світ" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30

06.30, 07.10, 08.10, 09.50,

06.00

08.30, 14.25 Т jc

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.10 "Це- Україна!" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15

15.ЗО Побачення з

07.05 "Бізнес+" 07.10, 23.ЗО "Секретні

новин"

"Прес-конференціІ"

16.00 Срібний аnельсин 17.00, 20.00 ПОдіІ 17.15, 20.25 Подіі-слорт 21.10 Х/Ф "Чокнутий про-

мамою

14.35 15.20

жартом Щиросерде

12.50, 17.25, 20.35 Погода 13.00 Х/ф "Знайомтеся,

до крові"

19.45

18.45

20.00 Т/с "Опери". Факти. Вечір 19.ЗО Т/с "Альф" 21.05 Т jc "Спецназ по­ російськи". 22.05 Т/с "Втеча з в'язниці". СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

ва і Васечкіна"

11.15 Жарт за 12.00, 19.15

17.00, 21.25

теріали"

медицини".

Т/с "Перша любов" 10.10 Х/Ф "Пригоди Петро­

"Погода у світі"

Кунсткамера

06.45, 11.50 Т jc

"Час спорту"

09.30, 18.30

5

14.55 Тачку- на прокачку 1 15.55 Т/с "Баффі - пере-

12.25 Т/с

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08. 1О Каламбур 09.10 Фабрика краси 10.10, 15.25 Т/с "Мисли-

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 22.40 "Погода в Укра·ІнІ" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 "Час

УКРАЇНА

Джуніпер ЛІ

Погода 06.40, 08.З5 ЗОО секjгод "Пляж. Ря-

06.30 "Пригоди Геркулеса" 07.20 Autoпews 07.50, 17.30 т;с "Клон" 09.00, 20.45 Професія - ре-

16.50, 21.25 Tjc

"Щасливі

разом"

УКРАЇНА

06.З0,

17.00, 20.00 ПодіІ 07.00, 17.15, 20.25 Подіі­

портер

18.ЗО Т/с "Перша любов" 10.10 Х/Ф "Пригоди Петро­ ва і Васечкіна" 11. 15 Жарт за жартом 12.00, 19.15 Щиросерде зізнання 13.00 Х/Ф "В бій йдуть ли­ ше "старики"

09.30,

15.00 Т/с"Баффі

nере-

можниця вампірів"

"Щасливі

разом"

Т/с "Євлампія Романова"

17.55

19.20 Спортреnортер 20.30 Кунсткамера 22.25 Х/ф "Механічна сюІ'га" УКРАЇНА

06.30, 17.00, 20.00 Подіі 07.00, 17.15, 20.25 Подіі­ спорт

07.05, 08.45, 12.50, 17.25, 20.З5 Погода

07.20, 16.00 Срібний аnельсин 07.50, 17.ЗО Tjc "Клон" 09.00, 20.45 Професія- репортер

18.ЗО Т/с "Перша любов" 10.10 Х/Ф "Канікули Петро­ ва і Васечкіна" 11. 15 Жарт за жартом 12.00, 19 15 Щиросерде зізнання 13.00 Х/Ф "Надбання рес­ публіки" 21. 1О Х/Ф "Сьогодні ти nом­ реш" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час"

09.30,

Україні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18 ОО, 19.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на курортах" 07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час: світ" 10.30, 11.30, 12.30, 1З.ЗО "Прес-конференціІ" ·час: регіони"

11.05, 14.05, 17.05 14.30, 15.30 "5

елемент"

06.25 Шокуючий світ 06.50 Казки про тварин 07.25 Світові одіссеї 07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 21.00 "Погода" 08.20 Спецnроект 09.00, 16.50 Хіт-парад дикої природи

10.10 Х/Ф "Скнара" 12.00, 17.55 Жіночий nогляд 12.50 Жорстокі таємниці минулого

1З. 15 Одіссея людини 14.15 Пристрасті за комахами

14.45 Пункт nризначення - світ 15.50 Світ nрироди Б і бі сі 18.30 "24 години", "24 години. Спорт", Погода

18.35 Цей дивовижний світ 19.00 Неймовірні історіі 20.00 Магія збро!' 20.30 "24 години" 20.55 "Сnорт" 21.10 Грандіозні споруди 22.10 Т/с "Мегре" 20.00, 22.00 "Час новин" 20.10 "Новий час" 21.00 ·час" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.45, 20.55 "24

го-

дини. Спорт"

06.35, 15.50 Світ nрироди 07.30, 20.30 "24 години" 07.50 "Банкнота". 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 21.00 "Погода" 08.20, 18.35 Цей дивовиЖ'ний світ

09.00, 16.50 Хіт-параддикоІ' природи

10.00 Небезпека під водою 10.30 СлЩкуємо за здоров'ям 11.30 "Світські хроніки" 11.50 Служба розшуку дітей 12.00, 17.55 Жіночій nогляд 12.З5 Майстри моди Жорстокі таємниці

1З. 05

минулого

13.55, 22.10 Tjc "Мегре" 14.45, 19.00 Неймовірні історіі Пристрасті за комахами

16.ЗО "Драйв"

15.20

17.ЗО "Велика політика" "Хроніка дня" 19.40 "Час економіки"

18.ЗО "24 години", "Спорт", Погода

18.15, 19 25, 22.15

Футбол. Ліга Чемnіонів. "Зальцбург"

21.30

(Австрія)

"Шахтар"

КАНАЛ Програма передач

5

06.00 06.10, 18.45 "КиІ'вський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 0740, 08.40, 22.45 "Час спорту"

сnорт

07.05, 08.45, 12.50, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 Срібний аnельсин 07.50, 17.ЗО Tjc "Клон" 09 ОО, 20.45 Професія - ре­

17.00, 21.25 Tjc

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в

(Укра·Іна)

17.50 "Євламnія Романова" 19.20 Спортреnортер 19.25 Погода 19.30 Т/с "Солдати" 20.30 Кунсткамера 22.25 Х/Ф "Суперзірка"

15.55

"Час спорту"

3

року

2007

20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07,40, 08.40, 22.45

Джо Блек"

09.00, 19.30 Т/с "Солдати" 11.00 Х/ф "Наречена і забо­

можниця вамnірів"

10.20 Х/Ф "Ягуар" 12.50 Х/Ф "Дочка Д'Артаньяна" 15.45 "Життя після смерті"

вець за старовиною".

07.45 "Уроки тітоньки Сови". 08.50 Т ;с "Агент національ­

07.30, 08.25, 19.25 Погода 07.35, 13.55 Т/с "Сабріна -

серпня

11

21.25 Т Іс "Щасливі разом" 22.25 Х/ф "Сnравжня білявка"

портер

06.15 Т/с "Студенти" 07.00 Tjc "Конфіденційна

бони"

14.25 Т/с Тонка за

НОВИЙ КАНАЛ

13.30, 19.00 13.35 м;с

08.10 08.15

ма­

теріали"

"Бізнес+"

"Гарячі точки холод­ ної війни"

"Тетянин

день".

20.55 Tjc "Адвокат" 22.20 Т ;с "Секретні

Вікна-Новини

07.05 07.10

вець за старовиною".

"Ранок з Інте­

07.10, 08.10

"Весілля nо-украінськи" "Документальний детектив. Чорна вдова" 18.45 Х/ф "Велика родина"

16.50 18.10

кухня"

16.35, 20.00 Т/с "Опери". 17.40 Т/с "Агенція НЛС-2". 18.45 Факти. Вечір 19.30 Т ;с "Альф" 21.05 Клуб колишніх дружин 22.05 Т/с "Втеча з в'язниці".

06.35, 08.00, 09.00, 19.15

щастям".

"Два з половиною

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 15.05 Каламбур 09.05 Х/ф "Тіньова змова". 11.00 Х/Ф "Категорія 6:

підводні машини."

11.00, 19.00

дування груддю"

Спорт Погода Тло бус України" 07.1 О "Ера бізнесу" 07.55, 08.20 "Православний календар" 08.ЗО "Pivot роіпt" "Ранкові nоради" Діловий світ Погода д/с "Генезис" 10.20 Наша пісня

"Ранок з Інте-

07.10, 08.10

10.00, 20.30 Tjc

16.50 Tjc "Навnаки" Т7.20 д/Ф "Незвичайне го-

07.15, 08.1 О 07.20, 08.15

ки Сови"

14.ЗО Х/ф "Варенька"

"Хто в домі господар?"

1+1 06.00, 07.30, 08.ЗО

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.25 Новини 06.10 "Доки всі дома" 06.45, 07.40 "Уроки тітонь­

12.15 Х/ф "Блакитна лагуна"

22.55 і так

Т ;с "Бухта Філіпа· ІНТЕР

щастям"

ніколи не виросте"

14.00 14.30

22.00

08.50 "Шиканемо'" 09.50, 20.30 "Тетянин день" 10.55, 19.00 Т/с "Гонка за

швидких грошей

ВІВТОРОК 06.00

15.20 М/с "Норман Нормал" 15.50 Індиго 16.15 "Собаки від А до Я' 16.50 Т/с "Навпаки" 17. 15 д/с "Світ Тіппі" 17.50 "Час, nростір і так далі" 18.25 Український вимір 19.00 Новини 19.10 Точка зору

Субота,

06.50, 08.50,-11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Украіні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на курор­ тах"

"Автопілот-новини" 09.ЗО "Час- Тайм"

07.50

10.05, 13.05, 16.05 10.ЗО, 12

"Час: світ"

1330

06.20, 09.20 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

20.00 21. 1О

Магія зброі Г а ндіозні спо

ди

"Прес-конференціІ"

"Час:

11.05, 14.05, 17.05 регіони"

14.30, 15.30 "5 елемент" 16.30 ·Арсенал" 17.ЗО "Феєрія мандрів"

18.15 "Територія закону" 19.25, 2215 "Хроніка дня" 19.40 "Час економіки" 20.00, 22.00 "Час новин" 20.10 "Новий час" 21.00 "Час" ТОНІС Профілактика до

14.00

14.00, 22.10 Tjc 14.55, 19.00

"Мегре"

історіі

15. 25, 04.40

Пристрасті

комахами

15.55 Світ природи 16.50 Хіт-парад природи 17.55 Жіночій погляд 18.30 "Спорт" Погода 18.35 Цей дивовижний світ 20.00 Магія зброІ 20.30 "24 години 20.55 "Спорт" 21.00 "Погода" 21.10 г 20.1 О 21.00

"Новий час"

"Час" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.45, 20.55 "24

го-

дини. Спорт"

"Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 ·погода на курортах" 07.50 "Автоnілот-новини"

06.З5, 15.50 Світ nрироди 07.30, 20.ЗО "24 години" 07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 21.00 "Погода" 08.20, 18.35 Цей дивовижний світ

09.00, 16 50 Хіт-nарад nрироди 10.00 Небезnека під водою 10.35 Слідкуємо за здоров'ям

09.ЗО "Час- Тайм"

11.ЗО "Світські хроніки"

10.05, 13.05, 16.05 "Час СВІТ" 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО, 13.ЗО

11.50 Служба розшуку дітей 12.00, 17.55 Жіночій погляд 12.35 Майстри моди 1З. 10 Жорстокі таємниці 13.50, 22.10 Tfc "Мегре" 14.45, 19.00 Неймовірні

"Прес-конференції'

11.05, 14.05, 17.05

"Час:

регіони"

15.ЗО "5 елемент" 16.ЗО "Мотор- ТV" 17.20 "Час тепла" 17.30 "Не nерший погляд" 18.15, 19.25, 22.15 "Хроніка дня" 19.40 "Час економіки" 20.00, 22.00 "Час новин"

14.30,

історіі

15.20

Пристрасті за комахами

18.ЗО "Спорт" Погода

20.00 21.10

Магія зброї

Г андіозні спо

ди


4

Субота,

серпня

11

року

2007

ЗВІТ •

управління ветеринарної медицини

реrуляторноrо акта "Про затвердження тарифів •

ВоІІОАИМиру Тихоновичу КОСЕНІКУ

на послуrи централ1зованоrо водопостачання

виповнилося 55 років! Нехай життя квітує буйним цвітом, А день народження приходить знов і знов

та водовідведення для І rрупи споживачів"

І доля хай дарує з кожним роком

Міцне здоров'я, щастя і любов. Господь нехай завжди оберігає Від зла, хвороби та журби,

Заходи

відстеження

торного

І ласку щедро посилає Сьогодні, завтра і завжди. З глибокою повагою - колектив працівників

, нальне

акта

:

з

п;.r;;п-риєІtІІсrво

Onnaтa-

·

прямий телефонний зв'язок Броварського базового

Надання

6-68-59.

виконання боргових та поточ­ них зобов'язань перед кредито­ рами та беззбитковість для підприємства. Відстеження результативнос­ ті регуляторного акта прово­

ного розміру заробітної плати відповідно до законодавства а також через те, що діючі тарифи

диться

були

від

даних по нарахуванню за послу­

розрахованого, з нульовою рен­

табельністю. Аналіз фактичних витрат на послуги централізованого водо­

ги з централізованого водопос­ тачання та водовідведення та розрахункових, зроблених з урахуванням зміни цін за ос­

постачання

новними статтями витрат.

затверджені

на

85%

та водовідведення показує, що тарифи необхідно переглянути і довести їх до

послуги,

групи споживачів надасть мож­

Вона допоможе зняти порчу, перестріт,

18

серпня з

11

до

15

· 45 274-

ми

невроджену епілепсію, допоможе при зах·

25·1З. При собі мати З яйця, З свічки, свя· ту воду. І'Ікщо негаразди в господарстві ·

варюванні

землю з сараю та обов'язково святу воду.

бІзнесу та особистого

ніг,

голови,

життя,

шкіри

вилікує

та

багато

іншого. Прийом буде проводитися з кожною лю·

(Офіційне свідоцтво знахарства: серія N• 518958 від 20.05.1992 р.)

диною окремо в Калинівському БК з 1З до

801

контролю та покращення обс­ луговування громадян міста, а

зиціями,

попередження

-ир.wаСІІ

Закону України "Про боротьбу з корупцією" громадяни відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а також підприємства, установи, організації кожного четверга з І О-ОО год. до 12-00 год. по теле­ фону 6-16-55 постійно діючої "гарячої лінії" можуть звернути­ ся до начальника відділу Мари­ ни Анатоліївни Шокун, або до посадової особи, відповідальної за запобігання вчиненню ко-

Уnрав.nіння коNІуна.nьноІ вnасності

oronowyE:

конкурс на nраво ореНАН майна

комунаnьної вnасності територіапьної rромаАи м. І&ровари: Об'єкт площею

N2 1: Підвальне 102,53 кв. м, яке

на балансі

КП

приміщення знаходиться

"Служба замовника" за

адресою: бульв.Незалежності,6

,

м.Бро­

вари,07400.

ної плати за базовий місяць червень

-

(без ПДВ); призначення

-

офіс

гро­

мадської організаціі; Об'єкт площею

N2 2: Підвальне приміщення 109,8 кв. м, яке знаходиться на

балансі КП "Служба замовника" за ад­ ресою: вул. Кирпоноса,7-а, м. Бровари,

07400. початковий розмір місячної оренд­

но"і плати за базовий місяць червень

1752,50 грн. - цільове

-

(без ПДВ);

призначення

-

офіс

гро­

мадської організації; Об'єкт площею

N2 З: Нежитлове приміщення 95,66 кв. м., яке знаходиться на

балансі КП "Служба замовника" за ад­

ресою: вул. Красовського, ри,

10,

м. Брова­

гро­

N2 4: Нежитлове приміщення 75,3 кв. м., яке знаходься на

ресою:

вул.

Гагаріна,

м.

5,

Бровари,

07400. Умови конкvосу:

-

ної плати за базовий місяць червень

5347,50 грн. - цільове

-

-

ної плати за базовий місяць червень

-

конкурсу

курсу: Конкурс буде проведено

!j Іі 11

Виконком Броварської місь­ ве­

заміщення вакантних посад:

204.

віміnу каnітаnьноrо 6уаівниuтва

(2. особи}

Вимоги: громадяни України ВІКОМ до 45 років, освіта вища /буДІвельник;, вільне володіння дер­

телА-61-17.

Кінцевий термін прийняття конкур­

31

жавною мовою, досвід роботи не менше 3-х років,

серпня 2007року.

знання ПК не нижче рівня користувача. Додаткова інформація щодо основних

функ·

ціанальних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається ВІд.о.ілом з кадрових питань Броварської місько·І ради.

вання оголошення в газетІ за адресою. м. Брова­

пи .. ний комбінат

ji

лауреат Всеукраінського конкурсу

2. З.

Звіт Спостережної ради. Висновки

4. Затвердження річного звіту і балансу за 2006 рік...

5. Затвердження дакцїі статуту.

ново!

Іі

JнДекv

35084,

. 61285,

ПРОСИНОВА

e-mail:

,,

8

в

ресrораи-wаwпи

з/п

-

договірна,

з

Броварів

заробітна плата • висока. Телефони для довідок:

8(044) 466-83-45; 8(097) 535-34-12. 3АПРОWУІМО НА РОІОП (1500.2500 rрм.): газоелектрозварників; токаря-фрезеру­ вальника; слюсарів-ремонтників; елект-

Те.п.:

6-SB-43, 5-42-10.

07400,

до

6-23-43, 5-54-38.

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

Редактор:

: І

Іграмадянина України. ~

функціональних обов'язків, розміру та умов оплати~

newlife(Q)meta.ua

РеДІІІЩіfІ не завжди rю,qiлfllt позицію авторів.

• •

За то'ІНісn. викладених фапів sідпоsідвє автор. ЛlfcryІJS- з ІІИТІІ'ІаWf - на сторінІ(ах газети.

• .311 ;щЮт р•іІамн

sідпоеідІІт.нІсrь ЖІСе рекпа.vоднщь,

j

праці надасться за тел .. 4-15-13. Термін

подання

заяви:

один

місяць

з дня;

!

опублікування оголошення про конкурс.

!.Б_Р;:~,~~:~;;~-~~~:е;;;.~~~я~:~,:::::: ,::::! !~Втрачене пенсійне посвідчення nенсіонеDа

МВС УкраІни за

NQ6926,

видане

22

грудня

2005

року на ім'я. Дяченко Наталії Олександрівни, вважати нед1исним.

'~'Втрачений державний акт на nраво nриватної власності на землю серія КВ, зареєстрований за NQ238 від 18 грудня 1996р., видании Боrданівською сільською радою на ім'я Муз.~рина Володимира Григоровича, вважати НеДІИСНИМ.

!;;; Втрачений сертифікат на nраво власності на земельну частку І nай) із земель колективної власності

КСП "Требухівське" серї1 КВ виданий на Ім'я Uахло Анастасії Яківни, зареєстрований за NQ1347 від 25.05. 1998 р., вважати недійсним.

NQ0166975,

2. Друк офсетний.

4-03-76.

+

~

Додаткова Jнформацн~ щодо основних~

Рада ветеранів Броварського дере­ вообробного комбінату глибоко сумує з приводу передчасної смерті ветерана праці, ветерана Збройних сил ЧУМА­ ЧЕНКА МИКОЛИ ДМИТРОВИЧА і вис­ ловлює сво"і співчуття сім"і та близьким покійного.

місця роботи їздить розвозка. Зверта­ тися за тел.:

.. иу

~~ ~[W) (JljJm!(;)fia!u

живання- м. Бровари або Броварський р-н,

освіту, засвідченІ нотаріально; відомості про доходи та~

"!зобов'язання фінансового характеру щодо себе тв~ членів сім І: копі! першої та другої сторінок паспорта;

Обсяг

Відділи: громадсько-nолітичного JІСИТТЯ 4-21-34; промисловосlі і соціальних питань, вlцnовідального секретаря 4-04-81; листів і масової роботи 4-02-92; букгалтерія, прийом оrОJЮшень 4-23-26.

Броварські міська і районна ради, раоонна

ДЛ1І вfдOМ'IOlntlpeAвmІDI ;",

3anpowy10'1'Іocg на ро6о'І"У

Вікових обмежень немає, місце про­

V

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети,

держадміністрація. Свілоцтво аоо деажавну оеєстшшію К/ НІ 259 в(q 10. 12. 1997 р.

категорії~

До заяви про участь у конкурсі додаються такі доку·~

~-------------------------~-d

запрошує

міської та районної рад, районної державної адміністраціі.

В

ромонтажників, водія В, С. Надається гуртожиток.

еnектриків, аrрономів.

нІІ

АДРЕСА:

2008

на постійну роботу працівників:

............................... ....... . . ............ . . . . . . .. ......JJ І газета Броварських

телефон для

11

ручення на представника.

-

417,

ІІ

,11

І

з розширенням виробництва

І'

особу. Для представника - до- Іі

Конт. тел. В (044) 529-11-42; (294) 4·6B·63j 332·04·35.

:

року" с. Княжичі у зв'язку

IIJ

іІ комісії щодо річного звіту та

•ПОВВ ЖИ1ТЯ•

кімната

"Кращий роботодавець

ре- Іі

Для участі у зборах при собі

15,

Kaмeni11-PR"

1\

мати документ, що посвідчує і!

~ 1.!:·;::;····:::····························:·······

ри, ву.n. Гагаріна, довідок. 5-32-48.

І

Ревізійної

балансу ЗАТ.

(Олексій Трифонович).

менти: особова картка (форма~ 11·2 ДС): 2 фотока·\ ртки розміром 4х6; автобіографія; коnїІ документів про!

• - аоАій аатотрансnортннх аасо6іа а • : катеrорІс10 В, С аІком АО 40 рокіа; ; І - •оАІй еnектронааантажуаа'Іа. •

Заяви подавати протягом місяця з дня опубліку·

11

2006 рік.

кімнати).

4-22-75

[~-:куратура міс:~·:·:~ар~ вЩп:::=~5~

; ---На- ~~;тЇЙн_у_ р;б-оrу -в- ;а;;;;у--- • : • -;n-рукарню (м. Броваеи) потрjбні: · 1

38 адІІ8СОІ8: 07452 НИЇВСЬІ8 Oh.; 6Р8ВІРСЬІИЙ Р-Н. С. roroniВ. BVJL КVйІИWІІ8, 7, 38JІ31СІдаа ІІІІІРИВИ. ПОІІІТІК РІЄСТРІЦ[і 813.00.

за

(2 Телефон:

(04494) 666-04, 690-95(96). E-mail: caman@bravoport.com.ua.

аастvnників начаnьника

і!

сово-господарську діяльність

район Пекарні) квартирантів

, до 40 р., ВО, ДР від 5 р. на даній посаді, знання 1 С: комп. 7. 7, клієнт-банк, документи ЗЕД, нарахування ЗП. Тел.:

кої ради оголошує конкурс на

DОВІДОМПІС DP8 ПР888ДІННІІЦОРІІІІІИХ aaranWІИX 318РІВ

І. Звіт Правління про фінан-

в приватному будинку (м. Бровари,

спеціаліст, бакалавр).

3АТ ВТФ ..rоr~ПІВСЬНА СТРІЧНОТІАЦЬНА ФА&РИІА.. ~ ~

Порядок денний:

ЗАПРОШУЮ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ

морально-психо­

логічних установок щодо неп­ рипустимості вчинення ко­ рупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією.

;

аваuонерІв. авІ вІАІJдУ11tСІ71 веРІСІІІ20011181V о 15.00

іІ

L--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~

Кваліфікаційні вимоги: базова вища освіта~ (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший~:

Заяви про участь в конкурсі прий­

сних пропозицій:

і

У конкурсі можуть брати участь особи ВІком від 18 до 40 років

годині за адресою:

вул.Гагаріна, 15; м. Бровари, кім.

і

- 1250 грн. · · Тел.: 8(067) 735-14-15. !

для

03

·

j

(доба/три),

курс на звміщенн• посади спеціаліста

створення нових робочих місць;

305,

кон-~ І Закону України WПро державну службу" оголошує 1

Дата, час і місце проведення кон­

14

(м. Киів)

нІ охоронцІ

і заробітна плата

-

-----------------------------------------------------~ ''"'"·'·""'''""·'""···=·-=."_.······:"'''"":···--·oo-·.=":::::::.--··----=:--···--:::=-:::";:;:::c:c"""""""""""""'·'-:··--.-::r:-.r] 11

і

розміщення

здійснення поточного ремонту

року о

nотр1

прокуратури міста Бровари.

призначення

м. Бровари, кім.

початковий розмір місячної оренд­

і

N2 1-4:

2007

6-58-43; 6-22-99,

·1 Для роботи в ресторані .6 .

найбільший запропонований розмір

ресня

Броварь1, ул. Киевская,

r.

зтаж), телефоньо:

г·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·,

Також доводимо до вашого відому, що зі спеціалістами відділу постійно проводяться спеціальні семінари та заняття, спрямовані на формування знань,

1500-2000$.

Адрес фирмьс

290 (2

відділу.

місячної орендної плати;

-

изолнровщиков-жестянщнков.

Оплата

(без ПДВ)

умови

свврщиков-монтажннков;

-

Прое.зд, питание, проживание за счет фирмьІ.

стоматологічного кабінету; Основні

-

повідомити

початковий розмір місячної оренд­

маються за адресою: вул. Гагаріна, 18,

07400.

Умови конкуосу;

-

офіс

-

Об'єкт

об'єктів

Умови конкурсу:

-

призначення

балансі КП "Служба замовника" за ад­

початковий розмір місячної оренд­

1695,83 грн. - цільове

(без ПДВ);

мадської організації; площею

Умови конкvосу:

-

3112,50 грн. - цільове

rраницей:

прораба-мастерв по строительству;

- инженера nто, начальника РСУ. - прораба-мастерв по теплоизолІІцнон-

інформацію про корупційні діяння та інші правопорушен­ ня, пов'язані з корупцією, вчи­ нені посадовими особами

рупційних діянь відповідно до

''Те:х:: ... с:а•.с:с-сарт"'

nригnаwает на работу за

-

важеннями, скаргами та пропо­

ко­

мож­

- бетонщнков-арматурщиков;

рупційних діянь у відділі із зау­

також

надасть

НЬІМ рабатам;

що з мстою здійснення анти­ корупційного громадського

а також

що

директор

ресурсів повідомляє:

години.

Вартість індивідуального прийому гривень. Телефон для запитань 8(098)

фактичних

КОР "Бровариводоканал".

Броварський міський відціл земельних вінець безшлюбності, розв'яже сімейні проблеми, пов'язані з алкоголем, пробле­

підставі

ливість забезпечити якісні пос­ луги та поліпшити фінансовий стан підприємства. Микола ЧИПАЧЕНКО,

ливість забезпечити своєчасне

фактичним витратам на послу-

на

Основними показниками ре­ зультативності даного рішення є надходження коштів за надані

І ОО% відшкодування витрат. За результатами роботи за 2006 рік і І півріччя 2007 року підприємство отримало збитки. Підвищення тарифів для І

якісних послуг з водопоста­

му залежить від фінансової стабільності підприємства. Діючий тариф не відповідає

Кутуаова, 127-А,

теn.:

коміте­

чання та водовідведення напря­

м. І&ровари, вуn.

за телефоном: 6-63-35.

1/

8,

централізованого

авертатис~о аа адресо10:

і/ ОnЕКСАНДРІВИН і\ з громадянами міста та району

Карбишева,

, постачання

3а довідками

&О&ОВСЬКОЇ ІРИНИ

м.

послуги централізованого водота водовідведення для І групи споживачів (насе­ лення)" від 11.07.06 року N2 ЗО\.

rрн.

nicnв сnів6есіАИ•

міськрайцентру зайнятості

вул.

07400,

ту Броварської міської ради " Про затвердження тарифів на

Прийом на ро6оту

заступника директора

іі

2600,00

адреса:

, тел.jфакс 5-35-36. · Рішення виконавчого

' оrо.по&иуе ..абір · aJGJ [il000J/::,\')7 GJll~[;)GJo

29 серпня 2007 року 15-00 до 17-00 відбудеться

ги централізованого водопоста­ чання і водовідведення в зв'язку з зростанням цін на матеріальні витрати, підвищенням мінімаль­

кому­

підприємство Київської

Бровари, ПРІІМИИ

регуля­

проводить

обласної ради "Бровариводока­ нал". Поштова

ТЕЛЕФОННИЙ 3В'ІІ30К

про повторне вІдстеження результативностІ

Заступнику начальника районного

1

друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

газета ВИХОДИТЬ

з 17 к:віТІUІ 1937 Р• Дні

виходу:

середа. субота.

"Броварська друкарня".

Зам.

2246

Тираж

3000 прим.

#60 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you