Page 1

Сьоrодніі

.Календар

.

. 1

"

ювtлеиних

Екологія

Спогад

.пам'ятних дат

провчителя

Офіційні повідомлення

Людина

природи .

1 закон

Екологія душі

Броварщипи сторінка

v номерІ:

Реклама,

ТЕЛЕСВІТ

оголошення

телепрограма

сторінка З

2

сторінка

БроварL..L..J.ині -

Виходить з

17

квітня

1937

4

сторінка

добробут

року

стор.

5

6-7

8

сторінка

благополуччя!

Субота, ЗО січня 2010 року

ВІДfОМІН ПОДІІ

ВИІіОРИ

N2 6-7 (10125·10126)

- 2010

Заnиwивсн тиждень на роздvми 25

січня, відповідно до законодав­

ства про вибори, Центральна вибор­

.ча

комісія оприлюднила остаточні

дані першого туру виборів Президен­

зокрема і лідери І туру, отож чимало

р., та призначила повторне голосу­

наших земляків мали змогу скласти

вання на неділю,

власне

7 лютого 20 І О року.

ступним чином: Віктор Янукович

35,32%,

Юлія Тимошенко

Сергій Тігіпко

~

- 25,05%,

І3,05 %,

Арсеній

Яценюк - 6,96%, Віктор Ющенко 5,45%, Петро Симоненко - 3,54%, Воловимир Литвин- 2,35%, Олег Тя­ гнибок- І ,43 %, Анатолій Гриценко­ дня". Адже здавна Тетяна вважалась

І,2% . Інші кандидати набрали мен­ ше І % . ЦВК такоЖ ухвалила рішення

звали організатори заходу молодіжний

покровителькою студентства.

про проведення І лютого теледебатів

концерт, що відбувся у п'ятницю,

12

безпрограшна лотерея, яка зібрала у

січня, у міському культурному центрі

фойє всіх бажаючих, розпочалася з

''Прометей". Те, що це не гучна назва, а справді зустріч з талановитою молод­ дю нашого міста,

мали

змогу

пе­

ресвідчитися усі, кому не завадив добря­ чий

морозець

броварчан

-

на

вулиці

(для

юних

це не проблема) зустрітися

У. стінах центру, щоб на декілька годин поринути у світ музики, танцю, висо­ ких почуттів.

Ініціаторами святкової зустрічі з прекрасним стала Спілка молодіжних громадських організацій за підтримки

виконуючого обов'язки міського голо­ ви Ігоря Сапожка. Начальник відділу у справах сім'ї та молоді Лариса Теплюк розповіла, що це новаторський захід,

Тож

знання

з

історії нашого міста і його сьогодення, а винагородою були

блокноти, книги

фотоальбоми,

- саме те,

що завжди

має бути під рукою у справжнього сту­ дента.

Щодо концерту - то він був розрахо­ ваний на різні смаки і вподобання.

Динамічні, ритмічні дівчата зі зразко­ вого хореографічного колективу "Ок­

самит", граційні вихованки хорео­ графічного ансамблю 'Талатея", хіп­ хопери з "Best day", вокалісти ансам­ блю "Сольдо", зворушлива Софійка Поплавська, темпераментна Оля Кра­

який мав на меті не лише організацію культурного дозвілля молодих людей, але й підняти загальний патріотичний

вцова

дух. Адже

концерту очікував того вечора без­

22 січня в Україні на загаль­

нодержавному рівні

відзначається

День Соборності України , який став вищим виявом волі народу до кон­ солідації зусиль та зміцнення ук­ раїнської нації. "Ми - молоді люди, і вже сьогодні ·розуміємо, що у недалекому майбут­ ньому вся відповід~ьність за дО-!JЮ на­

-

усіх їх та інших учасників

заперечний

успіх.

Підтвердженням

претендентів

з положеннями передвиборних про­

грам і їхнім баченням подальшого розвитку України.

До виборів - всього один тиждень. З надією на чесні і прозорі перегони громадяни

прийдуть

на

виборчі

дільниці і проголосують за свого кан­ дидата. Найважче тим, хто сумніва­ ється. На роздуми у них

-

усього сім

днів.

Інф . "Нового житrя" .

13

та

20

січня голова Броварської

начальники Броварського МВ (з об

районної державної адміністрації

слуговування

Андрій Мазур провів· особисті прийо­ ми громадян , під час яких загалом 26 жителів району звернулися з прохан ­

варського району) ГУ МВС України в

ням розглянути питання про надання

земельних ділянок для будівництва,

зміну цільового призначення земель­ них ділянок, незадовільне транспорт­ не обслуговування на маршруті Київ­ Требухів, оренду та суборенду зе­ мельних часток (паїв) , затвердження

проектів відводу земельних ділянок,

підключення радіоточок, спірні пи ­ тання

землекористування ,

приско­

рення виготовлення державного акта

на

земельну ділянку для

ведення

тому стали щирі оплески глЯдачів та

будівництва і ОСГ та інші.

класичне "браво" .

Після розгЛЯду усіх питань голова РДА дав до ручення керівникам відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації стосовно ви ­ рішення вказаних проблем.

Лариса ІlІАПКА.

про

Хроніка nодій

опитування молодих дівчат на ім'я Те­ гарні

враження

на посаду Президента , ознайомитися

V РАИДЕРІНАДМІНІСТРАЦІУ

тяна. До речі , всі учасники лотереї продемонстрували

.

Напередодні виборів кілька канди­ датів побували на броварській землі ,

та України, який відбувся І7 січня ц.

Голоси виборців розподілилися на­

"Місто молоді й талантів" - так на­

між кандидатами на посаду глави держави

14 січня -

шої країни лежатиме на наших пле­ чах, та ми готові до цього" - лунало зі сцени МКЦ "Прометей". Свої поба­ жання та пропозиції стосовно форму­ вання молодіжної політики у Брова­

лищних

голова адміністрації, його

заступники,

керівники установ та

служб району, голови сільських та се­

м.

Бровари та

Бро ­

Київській області , районного вузла електрозв'язку, ЗАТ "А.Е.С. Київобл­ енерго" у Броварському районі, рай

ШРБУ, Броварського ДЕУ, головний лікар ЦРЛ , начальники Броварського управління облгаз".

19

МНС та філії "Київ­

січня голова РДА провів розш и­

рену апаратну нараду за участю

за­

ступників голови райдержадмініст­

рації, керівників управлінь, відділів, служб райдержадміністрації та райо­ ну .

З порушених питань голова адм і­ ністрації Андрій Мазур дав доручен ­

ня відповідним структурним підроз­

ділам та встановив терміни їх ви­ конання.

22

січня

-

делегація Броварського

району .на чолі з заступником голови

адміністрації Анатолієм Деменком взяла участь в урочистостях з нагоди

сел ек­

9І-ої річниці проголошення Акта

торній нараді з питань організаційно­ го і матеріально-тех.нічного забезпе­

Злуки, які проходили в Національній опері України ім. Т.Г. Шевченка.

рад

взяли

участь

у

рах усі небайдужі мали змогу вис­

чення виборчого процесу в Київській

ловити у письмовій формі і помістити до спеціальної скриньки, що поперед­ ньо була встановлена у фойє центру.

області. нараду з питань готовності виборчих

Юні політики обговорили проект

А ще ведучі концерту Катерина Юр­

дільниць Броваршини до проведення

плану роботи районного учнівського

ко та Олександр Матвієнко нагадали

виборів Президента України . Про забезпечення житrєдіяльності району в день виборів інформували

у роботі

присутнім про наближення найулюб­

ленішого свята молодих - 'Тетяниного

У цей же день Андрій Мазур провів

Того ж дня Анатолій Деменко був присутній

на зас іданні районного

учнівського парламенту.

парламенту на 20ІО рік та його участь України.

молодіжних

орга ніза ці й


2

Субота,

січн11

30

201 О

року

НОВЕ ЖИТТЯ

т,м,~~,,'.~.і~;~ІІ1ІАWІl1§І!!ІІ,І,r'~ІІІJі;ІІJІ.fІІ,І' ;І·1~1~:;:~*~~:~~ хі! z1::c

·-

,. ·... \::>

.... '· <

·>

'~

КАЛЕНДАР ЮВІЛЕЙНИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ БРОВАРЩИНИ 2010 РОКУ ХРОНОГРАФ дАТ ВЩОМИХ

ЛЮДЕЙ

лютого 1935 року (75 років тому) у Княжичах народився Іван Денисович Шевченко -

2

відомий радянс.ький та ук­ раїнський дипломат, удос­ тоєний

багатьох

державних

нагород. Указом Президента України йому було при­ своєно дипломатичний ранг НадзвичайноГо і Повноваж­ ного

посланника

першого

класу. Помер у 200З році. 5 лютого 1977 року у Борис­ полі народився Андрій Ми­ колайович Мазур - кавалер орденів "За заслуги" ІІІ ступе­ ня (6.09.2004 р.) та "За висо­ кий професіоналізм"(2006 р.), нинішній голова Бро­ варської районної державної адміністрації (призначений на посаду Указом Президента України від 2.07.2009 року). 5 лютого 1952 року в селі Ілемня, шо на Бойківщині (Івано-Франківська об­

ласть), народився відомий український композитор Во­ лодимир Іванович Червак (Ілемський). У його творчо­ J\ІУ доробку піснетворця - по­ над 200 музичних творів (пісень, романсів, оркестро­ ва- інструментальних компо­

зицій, обробок для хору ук­ раїнських народних пісень). 20 творів В. Ілемського уві­ йшли до золотого фонду Ук­ раїнського радіо. Пісня "Ви­ шнева таємниця" завоювала перше місце у Всеукраїн­ ському радіоконкурсі "Пісня року-2001". Мешканці Броваршини ду­ же люблять "Семиполківську козацьку", "Червоні ягідки ка­ лини" (обидві написані на вірші семиполкінця Володи­ мира Москвича), "Дівочий квітник" і 'Тетянин день" (на вірші броварця Володимира Зикого), "І віра, і надія, і лю­ бов" (на вірші броварця Олек­ сандра Чернишова), "Середи­

дість Броварської землі, во­ лодар титулу інтерконтинен­ тального чемпіона 200З року за версією WBO та багатьох інших престижних у про­ фесійному спорті нагород, майстер спорту міжнародно­ го класу Сергій Дзінзірук. Нині Л. Коварський працює тренером у ДЮСШ відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради. 17 лютого 1925 року (85 років тому) у селі Саверці Попіль­

домляє "Літописна скарбни­ ця". Трохима Короля у 1914 році запрошують стати од­ ним із засновників спілки "Дніпросоюз", створюваної

нянського району Житомир­ ської області народився "син

тя.

ворога народу", в'язень конц­ таборів Освенцім та Удет, учасник Руху Опору (двічі ре­ пресований і двічі реабіліто­ ваний), відомий художник, поет і літературознавець, ла­ уреат премій ім. Григорія Сковороди (1998) та Івана Огієнка (2001), член Націо­ нальної спілки письменників України Анатолій Федоро­ вич Луценко. Із 1972 року (до відходу у вічність 19 жовтня 2002 року) жив і працював у смт. Калита (викладав обра­ зотворче мистецтво), був відмінником освіти України. А. Луценко - автор майже двох десятків поетичних книг. Був знавцем історИ світового мистецтва, дос­ лідником творчості Т.Г. Ше­ вченка, М. Костомарова, Ле­ сі Українки, М. Рильського, розробив літературну розвід­ ку на тему "М. Костомаров і

ту,

палкий

перемо­

собу

життя, почесний пра­ цівник фізичної культури і спорту України Володимир

Ілліч Зотов. Із січня 1982 і по лютий 198З року працював головою Броварського міськ­ спорткомітету. Нині ветеран на

громадських

засадах

є

національним директором Спілки любителів лижного спорту України. 10 лютого 1935 року у Погре­ бах народилася актриса теат­ ру і кіно, режисер-постанов­ ник, народна артистка Ук­ раїни, лауреат премії ім.

М. Заньковецької Таїсія Йо­

сипівна Литвиненко. 12 лютого 1950 року в Улан­ Уде (Бурятія) народився за­ служений тренер України

Леонід Самійлович Коварсь­ кий - вихователь цілого су­ зір'я відомих в Україні і світі боксерів, поміж яких - гор-

якому

служив

відомий повітряний ас Петро Нестеров. 1910 рік - через Ланцюго­ вий міст було прокладено трамвайну колію від Пошто­ вої площі м. Києва до Бро­ варів. На перших порах (із 1912-го року розпочато рух!)· трамвайний вагончик рухали

баскі коні, а згодом живі кінські сили були замінені на механічні - почав ходити мо­ торизований трамвай.

Трамвайне сполучення між Києвом і Броварами припи­ нилося назавше (!?) орієн­ товно у вересні 1941 року під час оборони Києва від ні­ мецько-фашистських поне­ волювачів.

нічного та інших. шу продукцію заводи "Торгмаш" і світлотехнічний. 1970 рік - створено провідну будівельну організацію міста і району - трест "Бровари­ сільбуд".

1975

рік

-

створено цент­

ралізовану бібліотечну систе­ му.

1985

рік- Бровари підписа­

ли Угоду про співпрацю із

містом-побратимом Фонта­ не-су-Буа (Франція).

1990

рік

-

набув чинності

відповідний документ співробітництво

з

про

містом

Рокфорд (США). 1995 рік - початок дії Угоди про співпрацю з містом-по­ братимом Хеньяном (Ки­ тайська Народна Республіка).

ПОДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МАСШТАБУ

у 1625 році, 26 лютого польський король Сигізмунд ІІІ надав містечку Гоголів Київеького

воєводства привілей

Магдебурзького права.

ропетровську народився ві­ домий письменник (творець гумору і сатири) Іван Олек­

рік - за даними "Історії міст і сіл Української РСР" уперше в історичних джере­ лах згадується село Погреби: 1490 рік - перша згадка про село Світильня (прадавні на­ зви Світильнов та Світило­ во). Тієї пори воно було скла­ довою Київського удільного князівства (1З92 - 1394 р.р.) і власністю князя Юрія Івано­ вича Половця- Рожиновсько­

сійович Немирович. У кінці 50-х років ХХ століття пра­ цював директором районно­

го будинку культури у Чор­ нобилі та Броварах. На по­

чатку 60-х років очолював

ТІЛЬКИ ЮВІЛЕЇ

1455

го.

1545

рік

перша згадка про

-

село Свиноїди (первісна назва Слобідка Десенська). Спочат­ ку поселення належало до Ос­ терського староства Київ­ ського воєводства і в 1545 році було власністю Києво-Пе­ черського монастиря.

дАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО МАСШТАБУ У 1680 році Бровари з усіма угіддями та навколишніми селами (Троєщина, Требухів,

Дударків, Красилівка) стали власністю Києво- Печерської лаври.

У Броварах з 1868 по 1870 рік функціонував Лівобережний

(Київський). залізничний вокзал. Звідси брала початок Києво- Курська сталева ма­ гістраль і можна було досить швидко дістатися потягом до Москви. 1880 року у Літках у неза­ можній селянській родині народився Трохим Король, талановитий економіст-ре­ форматор, засношrnк Креди­ тового товариства. "У спіхи літЮвеького Кредитового то­ вариства одразу були помі­ '!ені у Києві, Чернігові та ба­ гатьох інших містах, - пові-

1550 рік-

за даними "Історії

вався у Броварах,

тальна згадка про Бровари. 1920 рік - початок демон­ стрування кінофільмів у Бро­ варах.

рік - організована пер­ ша сільськогосподарськ:а ар­ тіль "Пере_мога". Вона об'єд­ нувала 20 господарств, які усуспільнили 14 коней і 1О волів. 1930 рік - ліквідовано Бро­

1930

варський район, а його центр перенесено у Велику Димер­ ку.

1930

рік

-

створено держав­

ний кінний завод. 1955 рік - на базі райпром­ комбінату було побудовано завод електровиробів. 1960 рік - розпочалося бу-

часу появи на мапі України Броварського краю. До цієї

дати районна бібліотека та районний відділ освіти з ме­ тою кращого пізнання слав­ ної історії Задніпровського Придесення та героїчних ратних і трудових звершень, непроминущих творчо-інте­ лектуальних здобутків

його

творців проводять з 1 лютого до 1 березня 2010 року швид­

коплинну пізнавально-про­ світницьку акцію "ВЕЛИКІ БРОВАРЦІ" у загальноосвіт­ ніх школах Броварщини. Будуть визначені найві-

доміші, найвизначніші, найвидатніші та найпопулярніші

постаті броварської минувшини і сьогодення в чоти­ рьох номінаціях у політич­ ній, економічній, культур­ ній, науковій, освітній, мис­ тецькій та спортивній цари­

нах. Для цього запропонова­

на для заповнення "АНКЕТА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПІЗ­ НАВАЛЬНО-ПРОСВІТНИ­

ЦЬКОЇ АКЦІЇ "ВЕЛИКІ БРОВАРЦІ", яка разом із по­

необхідні служби. Останньо­ го передвоєнного року з ньо­

має бути зазначено не менше

го шодня стартувало близько

ЗО прізвищ людей, які є ок­ расою і гордістю Броварської землі. Лауреатів акції визначати­ ме журі акції. До його складу

50

літаків до різних міст Ук­

раїни

(Полтави, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Сум, Дні­ пропетровська, Сталіного ), а також до Москви, Ленінграда та Мінеральних Вод. У вересні

1935

року на тере­

нах Київського аеропорту під

час військових маневрів Ки­ ївського округу було здійсне­ но перший у світі парашут­ ний десант. У ті дні в Брова­

рах зі спеціальною місією пе­ видатні радянські

ребували

воєначальники та політичні

Г. Петровський та інші, а та­ перша докумен­

йон. Отже, за місяць в.ипов­ нюється 87 -а річниця від

на по сільських школах. У переліку імен великих броварців у кожній номінації

С. Будьонний, Я. Гамарник, С.Косіор, П.Постишев,

-

ністративно-територіальний поділ Київської губернії" бу­ ло створено Броварський ра­

обладнан­

повідне технічне

ня, затишний вокзал та інші

діячі - Й. Якір, Г. Жуков,

рік

року згідно з постановою Президії ВУЦВК "Про адмі­

ложенням про акцію розісла­

міст і сіл Української РСР"

1630

6РОВАРЦІ

мав від­

уперше в історичних доку­ ментах згадується село Літач­ ки.

ВЕПИНІ Як відомо, 7 березня 192З

1960 рік, грудень -дали пер-

ральний аеропорт, що базу­

пропагандист

фізкультури і здорового спо­

на

ремонтного, ремонтно-меха-

дАТІПОДІЙ

риспольця.

неодноразовий

аеродром,

приємств міста: заводів по­ рошкової металургії, шино­

ХРОНОЛОГІЯ НЕЗАБУТНІХ

ких змагань із лижного спор­

вся

рік - в районі ниніш­ ньої Київської птахофабрики було закладено військовий

1900

під­

Т. Шевченко". 20 лютого 1928 року у Дніп­

жець та призер всеукраїнсь­

Анатолія Луценка) та інші. 8 лютого 1940 року (70 років тому) в селі Селеткан Амур­ ської області (Росія) народи­

басейні Дніпра, зокрема у Києві. Авторитет Трохима Короля як економіста-ре­ форматора був визнаний то­ дішньою владою Києва і Пе­ тербурга. Але Перша світова війна перешкодила втіленню планів "Дніпросоюзу" у жит­

найбільших

У 1930 році Броварський район було ліквідовано. Відтоді і аж до 19З7 року Бро­ вари були підпорядковані Київській міськраді. У 1935 році Київський цент­

літературну студію при ре­ дакції газети "Нове життя". Помер 17 червня 1986 року. 2010 рік - це рік 205-річчя від дня народження та ІЗО­ річчя віддня смерті уроджен­ ця Гоголева, друга Тараса Шевченка, талановитого майстра малярної справи Платона Тимофійовича Бо­

на літа" (на вірші калитянина

для розвитку підприємств у

дівиицтво

кож представники закордон­

них військових делегацій, зо­ крема заступник начальника

штабу французької армії ге­

нерал Луазо. У 1935 році у Броварах роз­ почалося будівництво труд­

колонії

N2 5 НКВС для непо­

внолітніх. Усі роботи велися під керівництвом видатного радянського педагога і пись­

ввійшли співголови конкур­ су

директор районної ЦБС

-

Людмила

Кошелєва

та

на­

чальник районного відділу освіти Сергій Лукашевич, за­ ступник голови Броварської РДА з гуманітарних питань Анатолій Деменко, директор видавництва "Водограй" Іван Доцин (секретар), директори

шкіл та освітяни

-

безпосе­

редні організатори заходу на

місцях. Підсумки

опитування

уч­

нівської молоді будуть опри­

люднені у газеті "Нове жит­ тя" та в ефірі міськрайонного радіо 5-6 березня 2010 року напередодні 87-ої річниці від часу утворення Броварського району.

За результатами анкетуван­ ня

школярів будуть

чені

три

переможці

визна­ серед

юних знавців історії. Їм бу­ дуть вручені

грамоти Бро­ варського районного відділу

менника А. С. Макаренка. Нині в споруді колишньої виправно- виховної установи

освіти та клубу "Юний крає­ знавець" районної бібліоте­

розміщується

гривень відповідно за перше,

районний бу­

динок культури.

ки, а також по ЗОО,

200

і

1ОО

друге і третє місця.

Сторінку підготував Іван ДО ЦИН,

журналіст-історіограф, заслужений працівник культури України.


3

Су6ота, 30 сі .. нА 201 О року

НОВЕ ЖИТТЯ

Микола ДЕМЧЕНКО

*** ним ми вивчили багато при­

писував цікаві народні висло­

казок і прислів'їв. На уроках

ви, які збирав скрізь, навіть

літератури відбувалося куль­

на базарі. А сам був скромною

11 екзаменів! Було 2 золотих і З срібних ме­ далісти - надії школи виправ­

турне і патріотичне вихован­

людиною, про себе нічого не

дали. З цього невеликого кла­

ня учнів. Учи;в нас бути чес­

розповідав. Ми не знали, що

су військовими стали

ними, рости духовно, вміти

він давно пише вірші. Зізнав­

ловік, п'ятеро

бачити хороше. А було це у

ся, аж коли пішов на пенсію.

стільки ж

важкі повоєнні роки, коли не

Не знали, що він

учасник

двоє -лікарями. (Про кожно­

Тільки яке це диво:

бойових дій (тоді чомусь не

го можна писати окремо). ЗО­

Всі урагану ждуrь,

все

можна

було

говорити

відзначали День

ва: "Добре вчити того, хто хо­

не вітали ветеранів війни ... ).

не підвести його.

90

минуло

років від дня народження

нашого

колишнього

класного

керівника, вчителя українсь­ кої мови

і літератури Бро­

варської середньої школи М І Миколи

Омеляновича

Дем­

ченка. Наші шкільні роки не­

розривно пов 'язані з ним. Ми

Перемоги,

А народився Микола Оме­ лянович на Сумщині у селі

Наш медаліст Юрій Атла­

2009 року

-

вголос: Загадуємо його сло­ че вчитися". І ми намагалися

У жовтні

Грузьке

Конотопського ра­

нов з Ленінграда писав про

йону. Після закінчення шко­

Миколу Омеляновича як про

ли

вступив

до

Київського

Людину і Вчителя з великої

педінституту ім. М. Горького

літери. Бо за два роки його,

і перед війною закінчив три

росіянина,

навчив так,

що

курси. Під час окупації жив

той, буваючи у відрядженнях

удома. У 194З році, після виз­

в Ужгороді, дивував людей

волення, призвали до армії.

своєю

У складі стрілецького полку

українською літера­

пройшов

турною мовою.

М. Демченко був справжнім

класним

керівником.

Зга­

білоруськими

бо­

лотами. Потім були Сандо­ мирський

плацдарм,

По­

дуємо щорічні Шевченківські

льща, Німеччина. Дійшов до

дні, його постановку "Назара

Берліна

почуття

Стодолі", поїздку до Канева на могилу Т.Г. Шевченка, на

рейхстазі. Пізніше був пол­

шкільної дружби зберегли на­

балет "Лісова пісня". Ми бра­

Після війни закінчив нав­

завжди.

ли

завжди згадуємо його з вдяч­

ністю.

Світлі

школу,

вчителів,

спогади

Знаючи досконало

про

пред­

активну участь в усіх

і

розписався

на

ковим писарем.

чання в педінституті, і вже в

році, в тому голодному

шкільних заходах під його

1946

мет, він передавав учням свої

керівництвом.

у

році, прийшов до нашої шко­

знання і любов до україн­

вихідні дні приходили пиляти

ли. Йому одразу доручили

Взимку

ської мови, заклав у кожного

і рубати Дрова для школи. У

перший

основи

тому, що клас наш був друж­

пускний клас. І в

грамотності

на

все

життя. На його уроках зав­

ний і сильний,

жди було цікаво. Заохочував і

га вчителя. Він був доброю

вдома працювати творчо. З

Не я так сказала. Це лише

стіл сухі, здавалося б, ста­ про

реєст­

Микола наш

7

післявоєнний

1947

Омелянович

ви­

році

здавали аж

Друга бува вона;

у нас

Дружба ж цього не знає,

Любов, як бальзам, буває ...

річчя

1951

чо­

інженерами,

учителями, а ще

нашого

випуску

ми

відзначали разом з Миколою Омеляновичем. На його річний

ювілей

70-

приходили

вітати, хто зміг. Інші надси­

лали телеграми. А до 75-річчя він не дожив два місяці.

З дружиною

-

теж вчитель­

-

А з тобою я мудрий і спритний.

лося

Я без тебе

мало.

Але

ми

завжди

пам'ятатимемо свого Учителя. У першу суботу лютого

традиційні

зустрічі

-

випуск­

ників. Уперше цю традицію у

нашій

школі

запровадив

М.О. Демченко у

1950

році-

60 років тому. В

одному зі своїх віршів

писав:

"... Скільки людям

ща­

стя і добра бажаю!"

то

чого залежить лцше від

узяв

наших

перебування!)

на цій землі, здатності тво­

кості народжень і смертей,

рити добро для себе й дітей

шлюбів і розлучень, мимоволі

та внуків своїх.

фразою

Якщо через призму стати­

"Камо грядеш і"? Себто, куди

стичних даних поглянути на

йдеш, мій рідний краю, яке на

рік минулий, то навіть неоз­

над

саду,

А з тобою- я дуб непохитний.

Ти без мене покотишся шляхом курним.

А зі мною ти мудра і чиста, Ти без мене

- кульбаби розвіяний дим,

А зі мною

- ти

квітка барвиста.

Ти пробач мені все, кожне слово і крок,

Хай це буде гіркий і останній

Раїса ЩЕРБАКОВА­

КАЙДАН.

році. Тоді ми

відділом реєстрації актів цивільного стану міськра­

аби й нинішнього року ця тенденція збереглася!

тимчасового

/ ...

кіль­

замислюєшся

- листочок в осіннім .

Ти не згадуй хвилини розпуки.

танніми роками в громади

звичкою

впаду,

мов. Та й нас теж вже лиши­

З878: 1ЗЗ1 про народження,

цифри

місток,

учитель іноземних

Віриться, що світлі пер­ спективи намітилися ос­

в

крок,

Я без тебе спіткнусь, у безодню

Вадим

йонного управління юстиції їх зареєстровано, цих- актів,

професійною

*** Я прощу тобі все, кожне слово і

шився тільки молодший син

ведінки і способу буття (не

вдивляєшся

З'єднати вузлом міцним.

І не кидай самого на кручі.

із вами, шановні земляки, по­

за

Вам, і мені, і всім. Як дружбу й любов удасться

онуків. Шкода, але тепер ли­

за

Броварщині

Гордо у пекло йдуrь.

Тільки яке це шастя

Тільки ти не спіши і не спалюй

коли

на

В прірву летять щасливо,

синів, дочекалися чотирьох

ну

нас

Рівний тут океан.

Хобою вони виростили двох

рацію актів цивільного ста­ в

- як ураган!

Я забуду докори болючі,

волі Всевишнього.

квартал, півріччя, рік,

Буває

Дружба ж цього не знає,

кою - Галиною Йосипівною

клас і довів нас до ви­

пуску у

-

-

6

Дружба завждИ одна.

урок,

Хай з'єднаються знов наші руки.

"Ми ті.nьки раз живемо в цьому світі ... "

ли перед тобою лягають на дані

- велика заслу­

людиною, любив гумор. За-

рядок із вірша поета. Але ко­

тистичні

Перша любов буває,

тебе майбутнє чекає? І не­

броєним

має тут дрібниць, немає ви­

мітно ряд позитивних тен­

оком

падковостей. Є проста прав~

денцій,

да життя, його реалії. Щось

демографічній

ситуації

у нім ми можемо, здатні й

Броварщині.

Упродовж

повинні змінити. А ще бага-

січня-грудня 2009-го лише

що

стане

по­

складаються

в на

976 -

про смерть,

945 -

про

Великої

Димерки.

У

по­

шається

привабливим для інвесторів. Тільки року ни­ нішнього тут планується будівництво

котеджного

містечка ТОВ "Укрінвест­ промгруп", де оселяться но­ ві сім'ї та споруджувати­

шлюб, 5З8 - про розірвання шлюбу, 56 - про зміну імені. Поновлено також З2 актові записи цивільного стану.

рівнянні зі згадуваним уже 2008-им роком, минулого тут зафіксовано позитивні зрушення з усіх основних

меться соціальне житло. І влада, й місцеві громади

Порівняно з 2008-им роком на 1О 1 зменшилася кількість смертей. На таку ж цифру зменшилася й кількість роз­

демографічних показників зростання народжуваності,

для

лучень.

А

от

народжува­

ність, навпаки, зросла на діток. Дещо

гірша

ситуація

78 в

районі. Тут смертність про­ довжує перевищувати наро­

джуваність.

Цьому

є

своє

пояснення: в селах і сели­ щах живе більше людей по­ хилого віку, а за умов фі­

нансово-економічної кри­ зи, коли ціни стають карко­ ломними, навіть молоді сім'ї не поспішають наро­ джувати дітей. Хоча певні позитивні зміни й у сіль­ ській місцевості спостеріга­ ються. Якщо в 2008-му році в нашому районі була лише одна місцева рада, в населе­ них пунктах якої народжу­ ваність перевищувала смерт­

ність (Калинівська), то то­ рік таких виявилося вже чо­ тири - Калинівська, Жер­

дівська, Зазимська, Шев­ ченківська. Дай то Боже,

зниження смертності, збіль­ шення кількості шлюбів. Стосовно останніх. Чи­ сельність їх, окрім згадува­ ної вже Великої Димерки, зросла в 2009-му році ще по семи місцевих радах. Торік частіше стали лунати й кри­ ки немовлят у сім'ях жи­

телів сіл Калинівської, Го­ голівської, Жердівської, Красилівської, Літківської, Мокрецької та деяких ін­ ших сільських рад. Скажіть, хіба цьому не варто радіти?! Створюються нові сім'ї, на­ роджуються в них сини й доньки - повниться рід наш! Є всі підстави говорити про "демографічні перспек­ тиви" і в інших населених пунктах краю на берегах красуні-Десни. Хоча б тієї ж Рожівки. Мало тут останнім часом з'являється молодих сімей,

мало

народжується

діток. Але є ще для цього день завтрашній- позавтра­ шній, бо село було й зали-

вірять: є реальні можлиІЗості розвитку територій не тільки Рожівської, але й Бо­ гданівської, Шевченків­

ської, Літківської сільських рад

...

Та хіба тільки тут? Район Броварський відкритий не тільки для інвесторів. Роз­ виваються, розбудовуються наші села. Попри всі негаразди в політиці, економіці

народжуються нові сім'ї. Мої земляки творять не тільки своє сьогодення, але й майбутнє дітей і внуків. А . точніше: ми, прийшовши в цей світ земний і благодат­ ний, гідну шану віддавши тим, хто був до нас і є з на­

ми, і тим, кого благослови­ ли

на життя

ньому,

й

мусимо

ведемо

. по

сказати:

"Прекрасно, що ми були, є й будемо на цій землі!" Лідія МАЛЬЧЕНКО, заступник начальника

міськрайонного управління юстиції, начальник відділу реєстрації актів цивільного стану.


4

Субота,

30

сІчн•

201 О

року

НОВЕ ЖИТТЯ

АкЦія! "Серце АО'

серця"-2010 З ме111ою утверіJжеmІJІ .. т~.

·nponaгaJAдfl

·нове життя" неоднОразово розповідало про участь на­ ших землЯків в Історичних подіях становленнЯ незалежноі Украінськоі держави. До редакЦіі вжуЮТJ» надходити еріали про ореннfі Нар

sдopOfloгo способ~

життя серед дітей та м"-:­

:оНчний п

лоді, роsвитку молодіЖ.н. .• та дитячого . · волонтерсь

Міністерства Ук.Раїнu у сп~~f вах сім'ї, молоді та спор111.у,

Міністерства освіти і наука

України Всеукраїнський бла'­ годійний фонд ''Серце до сер­ провести

Всеук­

р'аїнську 'благодійну акцію

З грудня

2009

р. у залі Ук­

раїнської Всесвітньої Коорди­

наційної Ради в Києві відбуло­ ся засідання круглого столу, проведене ініціативною гру­ пою з нагоди відзначення 20річчя

Всеукраїнського

логічного

о яКИх належать Всеукрвінський

,

а Інші суспільно-І'!

tipo круглий

ТнИ. Звіт вашій увазі.

руху за пiдтpll./lllfll Мі ства охорони Здор~в 'я

ЦЯ" планує

20-річноі дав _Руху за пере

·

походу,

еко­

20-річчя

ітичні процеси в

сr/л з нагоди цих подій про­

з вимогою надати право ук­

раїнському

народові са­ мостійно вирішувати питан­ ня будівництва та експлуа­ тації АЕС, інформував про цю акцію відомого правоза­ хисника Андрія Сахарова. Постійна робота учасників

"Серце до серця"-2010 допt?­

Установчого з 'їзду екологічної

походу

моги новонародженим дітяМ з

асоціації "Зелений світ·~

різними вадами.

річчя Народного Руху Украіни.

проживає у зоні радіаційного забруднення, і, як наслідок, зростання політичної актив­ ності народу, мали великий вплив на самого М. Горбачо­ ва та його подальшу діяль­ ність: жити по-старому було

Акція проходитиме з

3

по

23

20-

Не лише бажання відзначити

травня, фінал якої відбудеть­

славні ювілеї зібрало за круг­

ся 22-23травня. У визначений термін nро­ ведення Акції на вулицях сіл, селищ, міст України пращя 7 ватимуть волонтери. Кожен.з них матиме бейдж-ідентифі­

лим столом учасників походу,

катор, захищений печаткою

Всеукраїнського.благодійно­ го фонду "Серце до серця". Індивідуальний номер іден.,.

тифікатора має співпадати з таЮім на скринuі для збору коштів, до якої від прехожих збиратимуться гроші. Волон­ тери матимуть також наклей­

ки-сердечка, які наклеюва­ тимуть усім, хто кидатиме гроші до скриньки. З 3 по 21 травня акція буде проводитися і у приміщещ

нях загальноосвітніх, поза­ шкШьних, · професійно-тех­ нічних, вищих навчалм~цr~ закладах, де будуть встанов~ лені скриньки та визнач~ні відповідальні особи з їх зберігання. Акція у навчаль­ них закладах відбуватиметь­ ся

з

широким

залученням

учнівської та студентської молоді, педагогів, викла­ дачів, батьків. У дНі фіналу в районах,

містах відбудуться святкові концерти за участю дитячих і

молодіжних творчих колек­ тивів, а також аукціони,. кон­ курси, змагання, вікторини,

виставки. · Найкращі волон­ тери та організатори АКції будуть нагороджені поїздка­

ми до країн Європи: Пол:Ьщі, Німеччини, Угорщини, Авсr.. рії, Чехії, Словаччини, Фран­

ції, Нідерландів та інших.

Ко.нтроль зібраних коштів

здійснюватиметьсЯ НагляДо­ воЮ Радою Всеукраїнськог() благодійного фонду "Серце

до

ceplUI",

·відними

а також вlцпо~

органами державної

влади. Кожен · бажаючий зможе .контрошовати

коштів особисто tj,epeз ~~!

нет-сторінку фонду.··~

fsds.in.ua,

де також буДе

інформація про· загальну су­

му зібраних коштів. На кg:tІІ­

ти,. зіррані впродоВж а~ії,

фондом. буде ···закуітене • .!d~~. дичне ()РJІЗ):Цfання · та ·• ~q:a,.. новле:н~ Уди:ТЯ:ЧИХ лікарнЯх•

Інф~ БроварсьКого міського центру соціаJіЬиих служб для

сІм'ї; дітей та молоді. .., ,::........ • ..

,

а й тривога за нинішню еко­ логічну ситуацію в державі. Говорять

учасники

круглого

столу:

Валерій Середа, голова орг­

з

населенням,

шо

вже неможливо.

Безперечно, похід міг би стати окрасою переліку слав­

комітету Всеукраїнського екологічного походу та іні­

них

ціативної групи, у вступному

ти до відповідних світових енциклопедій, довідників, каталоrів і зайняти там гідне місце. Над цим треба буде попрацювати, зазначив Ю. Щербак. Після тривалого пе­ репочинку атомне лобі в Ук­ раїні і світі знову виношує плани гігантського зростання будівництва об'єктів атомної

слові коротко ррзповів про Всеукраїнський екологіч­ ний, про мету, завдання, зна­ чення походу у боротьбі за незалежність України. Проблеми подолання нас­ лідків Чорнобильської катас­ трофи - катастрофи плане­ тарного масштабу - залиши­ лись невирішеними, виника­ ють реальні загрози для збе­ реження генофонду ук­ раїнського народу. Акту­

альним залишається форму­ вання громадської думки з питань

захисту

загально­

національних інтересів та прав людини на гідні умови життя, як дієвого засобу впливу на владні структури для прийняття ними від­ повідних рішень. Упоратися з

наявними

та

новими

вик­

ликами можна тільки спіль­ ними

зусиллями,

шляхом

мобілізації духовних сил нації, об'єднаної навколо національної ідеї. Марія Овдієнко, активний учасник громадсько-полі­ тичного життя, розповіла про підготовку до екологіч­ ного походу, адже саме в їі квартирі розміщувався штаб підготовки, основу якої склали мешканці м. Броварів і району, зберігалася атрибу­ тика походу.

Вона підкреслила небу­ денність цієї події, що увійшла в історію України і

посіла там гідне місце. Його

учасники

порушили

перед

світовою громадськістю проб­ лему варвареького ставлення

до людини і природи з боку

компартійної влади, розкрили факти замовчування і фаль­ сифікації владцями причин, масштабів та наслідків катаст­ рофи на ЧАЕС. Відомий громадсько-полі­ тичний діяч і вчений, голова екологічної асоціації "Зеле­ ний світ", ініціатор походу Юрій Щербак розповів про значну роль, яку відіграв похід у подальшому. Саме він передав особисто Прези­ денту СРСР М. Горбачову звернення з 500 тис. підписів

справ

природозахис­

ників за покликанням, увій­

енергетики, що принесе нові

загрози для нашої безпеки. На жаль, Україна досі не має загальнонаціональної стратегії сталого розвитку й екологічної безпеки. Відомий громадсько-полі­ тичний діяч, дисидент, політ­ в'язень радянських ГУЛАГів, голова секретаріату Народ­

ного Руху України, один з керівників екологічного по­ ходу Михайло Горинь розповів про тернистий шлях бороть­ би правозахисників за неза­ лежність України. Гасла, які несли учасники екологічного походу, співзвучні з тими, під якими виступало старше по­

коління борців за свободу шестидесятників.

-

Депутат Верховної Ради України багатьох скликань Іван Заєць інформував про серйозні проблеми, що скла­ лися з фінансуванням на­ ціональних природних за­ повідників, а це може при­ звести до їх зникнення. Він також наголосив на особли­ вому значенні екологічного походу для пробудження ак­

тивності громадян в ниніш­ ній час і запропонував орг­ комітету круглого столу під­ готувати до Дня Землі велику науково- практичну конфе­

ренцію про сучасні виклики та ·екологічну безпеку Ук­ раїни. Нетривіальний хід думок учасниRа

походу,

доктора

фізико-математичних наук, відомого у світі вченого Все­ волода Лозицького не залишив

присутніх байдужими до по­

рушених проблем. Останнім часом засоби масової інфор­ мації навіюють апокаліп­ тичні настрої, що може вик­ ликати масовий психоз. Моральний стан суспільства

продовжує никають

занепадати.

Ви­

боротьби за спільні ідеали.

то­

У результаті роботи кругло­

талітарні секти. На вчених лягає велика відповідаль­ ність за наслідки своїх до­ сліджень. Викликають три­

го столу було ухвалено резо­

вагу

різноманітні

експерименти

на

люцію, у якій, зокрема, за­ значено:

"Ми,

ко­

учасники

круглого

столу, з нагоди відзначення

лайлері

- гігантському при­ скорювачі елементарних час­ тинок, наслідки яких непе­ редбачувані. Тепер, як ні­ коли, потрібна боротьба за екологію людської душі. Щодо екологічного походу. Він був добре спланований та успішно проведений, мав

20-річчя Народного Руху Ук­ раїни,

20-річчя

екологічної

асоціації "Зелений

20-річчя

світ" та

Всеукраїнського

екологічного походу ЗАКЛИКАЄМО

Президента України, Пре­ м'єр-міністра України, Голо­

у

ву Верховної Ради України,

боротьбі за незалежність України. Володимир Тhхий, коорди­ натор і учасник походу, відо­ мий діяч природозахисного

всі політичні сили до загаль­

непроминуще

руху,

розповів

значення

про

нонаціональної консолідації і спрямування всіх зусиль на:

-

сумний

досвід організації лабораторії

ни та програми екологічної

для проведення незалежного

безпеки;

екологічного контролю, про

-відновлення чіткої верти­

те, як через байдужість бюро­

калідержавноївлади,припи­

кратів була провалена над­ звичайно важлива ініціатива створення системи

нення безладу в державі;

-

незалеж­

де

переходу до

немає

недоторканних,

а

всі рівні перед законом, де чиновник

ор­

для

громадянина,

а не громадянин для чинов­ ника;

со­

-

ціальної сфери на селі. Він також вніс пропозицію напи­ сати книгу про екологічний похід.

Учасники

здійснення

громадянського суспільства,

ганізаціями задля відновлен­ життя,

в

рах;

поліської· глибинки тепер, плідну співпрацю із закор­

культурного

діяльності

політичних владних структу­

Учасник походу, координа­ тор Юрій ІРиневич з Лугин, шо на Житомирщині, дуже цікаво розповів про життя

ня

усунення бізнесу від без­

посередньої

ного екологічного контролю в Україні.

донними допомоговими

невідкладне формування

загальнонаціональної стра­ тегії сталого розвитку Украї­

забезпечення прозорості

влади, вільного доступу гро­ мадян до інформації з будь­

якого питання, в тому числі до виборчих партійних спис­

походу Василь

·ків (винятки, що містять вій­

Шусть, Надія Одинець, Віталій

ськову і державну таємницю,

Білан, Володимир Мінько до­ несли

до присутніх мало­ відомі деталі походу, відзна­

мають бути чітко визначені)".

чили його вплив на зміну свідомості місцевих меш­ канців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Тільки в своїй хаті

клопотання про відзначення

Вирішено також порушити державними

учасників

хвилиною

Валерій СЕРЕДА,

круглого столу

мовчання

по­

ходу.

може бути своя правда.

Учасники

нагородами

екологічного

голова оргкомітету

вшану­

Всеукраїнського

вали пам'ять полеглих героїв

екологічного походу.

визвольних змагань за неза­

лежність

України, диси­ дентів-шестидесятників, а також учасників екологічно­ го походу, які вже відійшли у вічність. Слід відзначити надзвичай­ но теплу, доброзичливу ат­ мосферу, що панувала під

На фото: Ю. Гриневич, В. Нога, В. Білан,

В. Ольшанська, Н. Одинець, В. Мінько,

В. Середа, В. Шусть, Ю. Щербак, М. Горинь, М. Овдієнко, І. Пістун, В. Лозицький, В. Тихий.

час проведення круглого сто­

лу. Інакше і бути не могло, адже зустрілися побратими з

·

Фото Валерія Павлова.


НОВЕ ЖИТТЯ Корупція

(від

латинського

- підкуп, продажність" corrитpere - розтлівати) -

corrиptie або

Нове антикоруnційне законодавство

поняття, яке традиційно вико­

ристовується

для

визначення

діянь службової особи, яка ви­ користовує

дові)

свої владні

повноваження

отримання

(поса­

правовим нор­

стям.

Сучасний світ не залишає реагування недобрачес­ ність у суспільних відносинах, адже це може суттєво підірвати економічні засади функціону­ вання держави. Саме тому Кримінальна конвенція Ради Європи проти корупції (статті 7 та 8), Конвенція ООН проти корупції (статті 12, 21) вимага­ ють від держав визнати зло­ чинною корупцію у приватній сфері. Всі без винятку демо­ кратично розвинуті держави без

понад сто­

криміналізована

корупцію

приватній сфері. У нашій країні з

1995

у

року.

діє Закон України "Про бо­ ротьбу з корупцією", а 11 черв­ ня 2009 року Верховна Рада

безпосеред­

ти безпосередньо підпорядко­

ня на посадах встановлюється

поспілкуватися та побути разом,

елементів запобігання коруп­

діяльністю

викладаць­

обов'язок регулярно подавати

як колись, в далекому дитинстві

цїі починається ще на стадії добору публічних службовців і

кої, наукової та творчої діяль­

відомості не лише про доходи,

ності, медичної практики, ін­

а і про витрати, що дозволить

супроводжує

структорської та

його

не

лише

(крім

суддівської

практики зі спорту, що здійс­

публічних

запобігти незаконному збага­ ченню цих осіб.

нюються в позаробочий час)

При цьому, всі зазначені об­

безпосередньо або через інших

меження щодо публічних служ­

осіб, якщо інше не передбаче­

-

бовців зберігаються протягом

. двох років

но законом;

входити, у тому числі через

після звільнення та­

ких осіб з посад або припинен­

лічній службі, які б одночасно

інших осіб, до складу органу

ня ними в установленому по­

відповідали

управління чи наглядової ради

рядку діяльності, пов'язаної з

чесної поведінки.

підприємства або організації,

виконанням функцій держави,

З метою організації такого добору кадрів при працевлаш­

що

органів місцевого самовряду­

прибутку (крім випадків, коли

вання, за умови, якщо обов'яз­

туванні на посади, пов'язані з

особи

здійснюють функції з

ки цих осіб на новій посаді у

виконанням функцій держави, кандидат зобов'язаний подати

управління акціями (частка­ ми, паями), що належать дер­

приватному секторі безпосе­ ])едньо пов'язані з функціями,

відомості про майно, доходи,

жаві, та представляють інтере­

які виконували особи, перебу­

зобов'язання фінансового ха­

си держави в раді товариства

ваючи на попередній посаді.

рактеру, у тому числі за кордо­

(спостережній раді), ревізійній

ном, та пройти спеціальну пе­

комісії

ревірку.

риства), якщо інше не перед­

кримінальної або адміністра­

бачено законом;

тивної

вимогам добро­

Під час спеціальної

має

на

меті

одержання

господарського това­

У разі порушення цих обме­ жень особи притягаються до відповідальності

та

відмовляти фізичним або

підлягають звільненню з від­

інформації про майновий стан,

юридичним особам в інформа­

наявність у кандидата та бли­

ції, надання якої передбачено недосто­

повідних посад у триденний строк з дня набрання рішен­ ням суду законної сили, якщо

вірну чи не в повному обсязі

інше не передбачено законом.

зьких йому осіб корпоратив­

законом,

них прав, про притягнення до

шення",

"Про внесення змін

кримінальної відповідальності

інформацію;

до деяких законодавчих актів

та відповідальності за коруп­

-одержувати подарунки, крім

України

відповідаль­

ційні правопорушення, а і ві­

особистих подарунків, які від­

ності за корупційні правопо­ рушення", які набирають чин­ ності з 1 квітня 201 О року. Якщо попередній Закон був

домості про стан здоров'я кан-.

повідають

дидата, його освіту тощо.

уявленням про гостинність, за

Зі вступом на публічну служ­ будіяльність службовця суп-

умови, що вартість одного по­

Тетяна МАРІЙКО,

дарунка не перевищує розміру

начальник Броварського

ронаджується низкою заходів,

однієї

пов'язаних із забороною:

пільги (ЗО2 грн.

достовірність поданої

&аrатодітним •

Відповідно

до

Закону

Ук­

. яких раіни

законодавчих актів Ук­ з

питань

соціального

вач;

копії свідоцтв

про на­

родження дітей; копію сто­ рінок паспорта батька/матері з даними про прізвище, ім'я,

" 2010

єстрації; копію свідоцтва про

року) внесено зміни до Закону

одруження (або розлучення),

Украіни "Про охорону дитин­

а у разі смерті одного з батьків

захисту багатодітних сімей

(набрав чинності

1

січня

ства", згідно з якими передба­

чено надання багатодітним сім 'ям пільг з оплати житло­ во-комунальних

послуг,

пали­

ва, абонентної плати за кори­ стування телефоном, а дітям з багатодітних сімей

-

безоп­

латного проїЗду у міському та приміському транспорті.

Багатодітними

вважаються

ті сім'ї, у складі яких є троє і бльше неповнолітних дітей віком до 18 років. Відділом у справах сім'ї та молоді Броварської міськра­ ди буде проводитися видача посвідчень батькам і дітям з

багатодітних сімей, які під­ тверджуватимуть статус бага­

тодітної сім'ї та статус дитини з багатодітної сім'ї,

на під­

по

-

батькові

та

місце

ре­

копію свідоцтва про смерть;

пільги

і

компен­

отримання

по­

юстиції.

6POBAPChiЦ(QIIJІІiнdlo·p,_.ve:

, ..,..~~19\t!t!

Про індексацію rрошовоі оцінки землі у 2010 році 23 Закону 03.07.1992 N!! 2535-

Згідно зі статтею Украіни від

01.01.2010

на

коеФіцієнт

З.2,

який визначається, виходячи з

ХІІ "Про плату за землю" грошо­ ва оцінка земельної ділянки що­

добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік - 1,70З, 1997 рік -

року станом на 1 січня уточ­ нюється на коефіцієнт індек­

1,059, 1998 рік- 1,006, 1999 рік1,127, 2000 рік- 1,182, 2001 рік1,02, 2005 рік - 1,0З5, 2007 рік 1,028, за 2008 рік- 1, 152 та за 2009 рік - 1.059. Коефіцієнт розрахо­

сації,

порядок

проведення якої

затверджується

Кабінетом

сації

в різних

адміністративних одиницях), про те, що за місцем реєст­

рації батька/матері посвід­ чення не видавалось.

Для отримання посвідчен­ ня батько/мати та діти з бага­ тодітних сімей надають ко­ льорову фотокартку розміром

ЗО на

40

міліметрів, яка вкле­

юється у посвідчення.

При­

Автономної

Рес­

публіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські дер~ жавні адміністрації, Респуб­ ліканський комітет земельних ресурсів АР Крим, головні уп­ равління земельних ресурсів в

2002,

200З,

2004

та

2006

роки не

індексувалась.

Зазначені коефіцієнти індек­ повинні

бути

враховані

власниками землі, землекорис­ тувачами та орендарями земель

державної і комунальної влас­ ності при складанні податкових розрахунків по земельному по­ датку та податкових декларацій

здійс­

областях, містах Києві та Севас­

нюватись за графіком: з по­

тополі про те, що для забезпе­

по орендній платі за земельні ділянки державної і комуналь­

неділка по п'ятницю з ІЗ.ЗО

чення

ної власності на

йом документів

буде

до 16.00 (крім четверга). Додаткова інформація

- у

вул.

18, 6-57-86.

Гагаріна,

З1З, тел.:

кім.

З12-

Лариса ТЕПЛЮК,

начальник відділу у справах

заяву батька/ма­

сім'ї та молоді Броварської

тері; одну папку-швидкозши-

міської ради.

кументів:

міськрайонного управління

Міністрів

реєстрації батьків

подати

необхідно

соціальної

50 коп.);

ваний, виходячи із серед­ ньорічного індексу інфляції за 2009 рік- 115,9 відсотка. Норма­ тивна грошова оцінка земель за

довідку

до відділу повний перелік до­

свідчення

податкової

вчинили корупційні правопо­ рушення.

На виконання пункту З поста­ нови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 NQ 78З "Про прове­ дення індексації грошової оцінки земель" Держкомзем Ук­ раїни листом від 11.01.2010 NQ 641/22/6-10 повідомив Раду

обох батьків;

відділі у справах сім'ї та мо­

Для

загальновизнаним

Єдиного

державного реєстру осіб, які

мерів

про склад сім"і; довідки (в разі

лоді за адресою: м. Бровари,

сації.

Крім того, відомості про цих осіб заносяться до

Міністрів України;

конодавства,

соціальні

надавати

копії ідентифікаційних но­

ставі яких, відповідно до за­ надаватимуться

-

, :+:~;?/

-

ПІЛЬrИ та ПОСВІДЧеННЯ раіни "Про внесення змін до де-

року з Німеччи­

службовців під час перебуван­

всіх

відповідальність юридичних осіб за корупційні правопору­

.

2009

займатися іншою оплачу­

Також для

лише

спрямований в основному на

У серпні

ни до батьків у місто Г. Рес­ публіки Білорусія приїхав син

ваною або підприємницькою

перевірки перевірятиметься не

здійснення заходів репресив-

Нездійсненна MPiR fііПОРVСЬКОЇ сім'ї ...

ваних на запобігання виник­ ненню корупції. Причому, дія

повноважень близьким особам.

України прийняла Закони Ук­ раїни "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про

щодо

5

року

чи інших осіб;

-

ваними у зв'язку з виконанням

20 1 О

джено на механізмах, спрямо­

кваліфікованих кадрів на пуб­

ліття тому прийнято Акт про запобігання корупції, яким

в

січня

або прийняття обіцянки/про­ позиції такої вигоди для себе

а і після звільнення зі служби. Одним із основних механіз­ мів запобігання корупції є за­ провадження добору високо­

Цікаво те, що у Великобри­

працювати

-

ньому підпорядкуванні або бу­

30

та протидії корупції" зосере­

протягом перебування на ній,

вже давно пройшли цей шлях.

1906 року,

-використовувати своє служ­

бове становище з метою одер­ жання неправамірної вигоди

раїни "Про засади запобігання

мам і морально-етичним цінно­

танії, ще

ного характеру (встановлення відповідальності за порушення вимог Закону), то Закон Ук­

з метою

особистої вигоди,

які суперечать

Су6ота,

справляння

земельного

податку та орендної плати, дер­ жавного мита при міні, спадку­

ванні та даруванні земельних ділянок у 2009 р. нормативна грошова оцінка земель населе­ них пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на

01.04.1996,

та грошова оцінка

сільськогосподарських угідь, яка проведена станом на 01.07.1995, підлягає індексації станом на

Строк

2010 рік.

подання

податкових

розрахунків по земельному по­ датку та податкових декларацій по орендній платі за земельні ділянки державної і комуналь­ ної власності закінчується 1 лютого.

Олена ТКАЧЕНКО, начальник відділу·

адміністрування майнових

податків Броварської ОДПІ.

Олександр. Тривалий період сім'я чекала на приїзд сина, щоб

. разом

провести літню відпустку,

Олександра. Не м~нше на зазна­ чену зустріч чекав і він сам, поз­ бавлений батьківської турботи та любові у чужій Німеччині. І от, нарешті, сім'я зібралася ра­ зом. Вирішили поїхати на море в сусідню державу Україну. Зібравши речі, білоруська роди­ на виїхала в далеку подорож, мріючи про гаряче сонце, піща­ ний пляж та привітне українське море. Кожен з членів сім'ї, їдучи в автомобілі по території Ук­ раїни, навіть не підозрював, що їх мрія вже ніколи не здійснить­ ся ... Близько першої години ночі на автодорозі "Київ- Чернігів" поблизу Броварів на зустрічну смугу руху автомобіля, яким ке­ рував білоруський громадянин, виїхав автомобіль під керуван­ ням громадянина України, пра­ цівника дорожньої автомобіль­ ної інспекції м. Києва, який перебував у стані сильного алко­ гольного сп'яніння. Зіткнення автомобілів було неминуче і, на жаль, стало фатальним для біло­ руської сім'ї. Після аварії батько та сестра були притомними, проте мати Олександра отрима­ ла численні ушкодження. Ви­ бігши з автомобіля, Олександр відкрив дверцята автомобіля, щоб переконатися, що і з мамою все добре, проте, тр11маючи на руках закривавлене тіло матері, він не знав, шо бачить її живою востаннє

...

Внаслідок дорожньо-транс­ портної пригоди за участю працівника ДАІ та білоруських громадян померла від численних травм в Броварській ЦРЛ грома­ дянка Білорусії. Щодо водія працівника ДАІ - порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Криміна­ льна справа направлена до Бро­ варського міськрайонного суду для вирішення по суті та призна­ чення справедливого покарання

за вчинений злочин.

Шановні

громадяни!

Пору­

шення правил безпеки дорож­ нього руху, нерідко вчинене у стані алкогольного сп'яніння, дуже

часто

призводить

до

до­

рожньо-транспортних пригод, в

результаті яких гинуть люди. У 2009 році до суду направлено 40 кримінальних справ по обвину­ ваченню водіїв у вчиненні зло­ чинів, передбачених ст. 286 КК України. Беззаперечним є той факт, що життя людини, її життя та здо­ ров'я є найвишою соціальною цінністю, а тому і немає тяжчого злочину і більшого гріха перед суспільством, ніж протиправне позбавлення людини цього без­ цінного дару. На жаль, "співу­ часником" такого суспільно не­ безпечного діяння, яке пе­ редбачене ст. 286 КК України, є алкоголь.

ПАМЯТ АЙТЕ! Сідаючи за кермо автомобіля в стані алко­ гольного сп'яніння, ви вже вчи­ нили злочин. Саме в цей момент ви несете відповідальність за тих, хто може трапитись у вас на шляху

...

Шановні водії, не позбавляйте людей мрій ... Юлія УСЕНКО, старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури.


6

Су6ота,

30

січн•

Президента України

21.40 22.00 22.1 О 22.25 22.55

календар

Новини Спорт Подіі очи-

Новини Діловий світ Світ спорту

2З.20 Від першої особи

00.15 "Острів скарбів" 01.20 Класік-прем'єр. Шоу 02.20 Х/Ф "Тегеран-4З" ОЗ.З5 Щф "Переворот у Сан­ тьяго"

10.ЗО Щф "Хранитель"

04.З5 Життя триває ..

11.ЗО Життя триває ..

05.00

1200, 15.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.45 Ванкувер-2010 1З.15 Далі буде ...

Легко бути жінкою

1+1 Об.55, 07.З5,

08.05

"Сніданок

1+1" 07.00, 08 ОО, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.25, 04.45 тсн 07.10. М/ф "Улюблений приз

1З.40 "ЛІнія долі"

14.15 Вікно в Аме~ику 15. 15 Діловий світ 16.05 Індиго

булець" 09.20 Х/Ф "Снігова людина"

16.З5 Х/Ф "Тегеран-4З" 18.00 Новини 18.10 Діловий світ

12.00

"Криве дзеркало

14.ЗО "Шість кадрів"

Т/с "Район Мелроуз" 1б.ОО "Не родись вродлива"

вимір

"Лікарі" "Тільки кохання"

дата на пост Президента України

20.00 "Попередження" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Точка зору 22. 15 Світ спорту 22.ЗО Лагода

Прес-анонс Трійка, Кено, Максима 2З.ОО, 00.00 Підсумки 2З.10 Спорт 2З.15 -Погода

22.45 22.55

Від першої особи "Острів скарбів"_

Парламентський день 01.З5 Класік-прем'єр 02.00 Муз.uа 02.2.<; Х/Ф "'Тегеран-4З" ОЗ.45 "Раїса Недашківська" 04.З5 Життя триває ... 05.00 Легко бути жінкою

фесrи­

валь "Морська зірочка" 10.00 Відкриття 6 сесіі ВР Укр~·~ни

11.30 Ж"п;; 'fрИ8dЄ .. 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Погода 12.45 Ще "Африка"

1+1 "Служба розшуку дітей" Об.10 Т/с "Циганське серце" 06.55, 07.З5, 08.05 "Сніданок

14.1 О Автоакадемія 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 16.05 !нд~го

19.ЗО, 2З.25 тсн

М/Ф "Улюблений при­ булець" 09.20 Т jc "Семеро жінок од-

Новини

двиборна агітація канди­ дата на пост Президента України 19.50 Погода 20.00 Урочисті проводи

Православний

календар

10, 07.00, 08 ОО 07.20, 08.10 07.25, 08.15

Новини Спорт Подіі очима майбутнього 06.ЗО, 07.ЗО, 08.20 Погода

06.35, 07.40, 08.25 567 ПоіхалиІІ' 07.1 О Ера бізнесу 07.15 Рейтингова панорама .35 Створи себе 07.45 Рецепти здоров'я 08.ЗО МультФільм 09.00 Рачок з Першим Погода

Прес-анонс 09.ЗО Легко бути жінкою 10.ЗО Щф "Доля бібліотеки Ярослава Мудрого" 11.30 Життя триває .. 12.00 Новини 12.10 ДІЛОВИЙ СВіТ 12.20 Погода 12.45 Що "Африка - зачарований континент" 1З.20 "Знайдемо вихід" 14.15 Вихідні по-українськи 15.00 Новини 15.15 Діловий світ

15.25 Погода 16.05 Індиго 16.40 Х/ф "Таємниця

Снігсвої

світ

УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

Новини Спорт Подіі очи-

ма майбутнього

06.30, 07.25, 08.25

олімпійців 21.00 Новини 21.25 Діловий світ

21.40 Погода 21.50 Урочисті

проводи

олімпійців 22.45 Мегзлот 2З.ОО, 00.00 Підсумки

23.10CQOPT 2З. 15 Погода 23.20 Від першоі особи 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Прес-анонс 01.25 Класік-nрем'єр 02.15 "Околиця" 02.50 Кіно.uа 03.20 Стильна штучка 03.45 д/Ф "Юрій Мажута" 04.З5 Життя триває ... 05.00 Легко бути жінкою

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 т;с "Циганське серце" 06.55, 07.35, 08 05 "Сніданок з

1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 2З.25 тсн 07.10 М/Ф "Улюблений nри­ булець"

королеви" 18.00 Новини

06.10, 07 ОО, 08.00 06.20, 07.15, 08.10 06.25, 07.20, 08.15

·

Погода

08.З5

08.10,

Х/ф

"Ранок з Інтером"

09.15 Tjc

09.20 Tjc "Семеро жін/ж одного холостяка" ' 10.55, 05.10 Т/с "Єрмолови" 17.15 .. 06.З5, 07.35, 08.ЗО 567 Поїхали!!!!! 07.10 Ера бізнесу 07.ЗО Створи себе 07.45 Ера якості 08.20 Рейт"нгова nанорама 08.35 Мультфільм 09.00 Анонс nередач 09.1 О Погода 09.20 Прес-анонс 09.ЗО Легко бути жінкою 10.30 д/Ф "Століття на сторінках"

10.40 "Солдати". Tjc 11.45, 15.ЗО "Вулиці розбитих ліхтарів". Tjc 12.45 Факти. День

"Повернення Мух­

тара"

11.20 "Детективи" 12.10 Tjc "Менти. Вулиці

роз-

1З.О5

битих ліхтарів-5"

"Таємниці

-14.20 16.35

15.З5 "Чекай на мене"

17.20, ОЗ.О5 Т/с "Сусіди" 18.15 "Судові справи" 19.00 Т jc "Кармеліта" 20.00, 01.45 "Подробиці"

12.00, 17.15 "Лікарі" 1З.ОО, 18.ЗО Т/с "Тільки ко-

"Ворошиловський стрі-

ІНТЕР

06.10, 14.00 "Знахарі" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ 07.10,

07.З5,

08.10,

08.З5

"Ранок-з Інтером"

09.15

Т/с "Повернення Мух-

11.20, 16.10 "Детективи" 12.10 Tjc "Менти"

21.ЗО Т/с "Група "Зета" 2З.45 Щп "Кримінальні зірки" 00.45, ОЗ.ЗО "Ударна хвиля"

12.45 Факти. День 13.00 "Таємниці слідства". Т/с 14.15 "Каменська". Т Іс 15.20 "Морський патруль". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15, 2З.15 Надзвичайні но-

дітей

19.55 "Морський nатруль". Т/с 22.05 "Смерть шnигунам". Т/с 00.00 Факти. Підсумок дня 00.15 Колекція містераРіnлі 01.25 "Обман". Х/Ф ОЗ.25 "Кістки". Т/с 04.05 "Бостонське nравосуд­ дя". Т/с 04.50 "Мене звати Ерл". т;с 05.10 "Альф". Т/с

СТБ

06.05

Т/с "Кулагін і партнери"

06.ЗО, ОО.З5 "Бізнес"

14.00, 22.25 Т/с "Барвиха" 15.00 Tjc "Район Мелроуз" 16.00 "Не родись вродлива" 19.25 "Погода" 20.15 Тjс "Семеро жінок одного холостяка

21.20 Т/с "Маргоша" 00.00 "Проспорт" 00.05, 04.50 "Наша RUSSIA" 00.25, 03.15 Х/ф "Літній дощ" 02.15 "Документ" ІНТЕР

06.10, 14.00 "Знахарі" 06.55 "Шалені татусі" 07 ОО, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови- . ни

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ранок з "Інтером" 09.15 Т/с "Повернення Мух­ тара" 11.20, 16.10 "Детективи" 12 1ОТ (с "Меюи. Вулиці розбитих ліхтарів-5" 13. 15 "Знак якості" 15.00 Зрозуміти. Пробачити"

17.20, ОЗ.45 Т /с "Сусіди" 18.15, 04.10 "Судові сnрави" 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00, 02.20 "Подробиці" 20.ЗО Т/с "Обручка" 21.ЗО Tjc 'Труnа "Зета" 23.45 Щn "Втеча з Кандагара" ОО .45 Щn "Повітряні боГ 02.55 Служба розшуку дітей ОЗ.ОО, 04.50 Т/с "Фальконе" 05.З5 Уроки тітоньки Сови 05.45 "Гід країнами

Об.ОО Служба розшуку дітей Об 05, 07.40, 08.40, 01.25, ОЗ.25 Погода 06.10, 02.55 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.ЗО 300 секjгод Об.40 Світанок 07.45 Факти. Ранок 08 ОО, 08.55, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт

08.05 ПроZірок 08.35 ЗОО сек;год 08.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак". 09.45 "Солдати". Tjc 11.45, 17.35 "Вулиці

Х/Ф "Торкнутися неба"

09.10

11.З5 "Нез'ясовно, але факт"

1З.О5 "Битва екстрасенсів" 14.05 "Чужі nомилки" 16.05 "Зіркове життя" 17.00 "Історіі кохання" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 "Анатомія Грей" 19. 1О "Правила життя" 20.1 О "Чужі помилки" 21.ЗО Т/с "Кулагін і партнери" 23.15 "Зіркове життя" "Вікна-Сnорт" Х/Ф "Справа "строка­

00.25 00.50

тих"

НОВИЙ КАНАЛ - 05.55 Tjc "Нотатки про вагітОб.15

Tjc

"Акула"

07.00, 07.З5, 08.35 "Підйом" 07.30, 08.30, 19.20, 01.05 Погода

09.00 Х/Ф "Передчуття" 10.55, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.15, 14.55 т;с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00, 00.40 Реnортер 1З.З5 М/с "Земля до початку часів"

1З. 55

М/с "Сімейка Аддамсів"

тих ліхтарів". т;с День 1З.ОО "Таємниці слідства".

12.45 Факти. т;с

14.15 "Каменська". Т/с 15.20 "Морський nатруль". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15, 2З.15 Надзвичайні новини

19.55 "Під зливою куль". Т/с 22.10 "Смерть шnигунам". Т/с 00.00 Факти. Підсумок дня 00.15 Колекція містераРіnлі О 1. ЗО "Вбивця з Зеленої ріки". Х/Ф ОЗ.30 "Кістки". Т /С 04.10 "Бостонське nравосуд­ дя". Т/с 04.55 "Мене звати Ерл". Т/с 05.15 "Альф" т;с

15.55 Teen Time 14.40 Tjc "Триматися

до

кінця"

Т/с ковський вік"

16.00, 20 25 16.55, 21.40 18. 22.45 мося"

09.10 Х/Ф "Сестронька" 11.35 "Нез'ясовно, але факт" 13.05 "Битва екстрасенсів" 14.05 "Чужі помилки" 16.00 "Зіркове життя" 17.00 "ЬІсторіі кохання" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 Т/с "Анатомія Грей" "Зіркове життя"

"Чужі nомилки" 21.ЗО Т ;с "Кулагін і nартнери" 2З.15 "Зіркове життя" 00.25 "Вікна-Спорт" 00.55 Х/Ф "Коруnція"

НОВИЙ КАНАЛ Т/с "Нотатки про вагітність" 06.15 Т/с "Акула" 07.00, 07.З5, 08.З5 "Підйом" 07.ЗО, 08.ЗО, 19.20, 01.10 По-

05.55

года

09.00 Х/ф "Протокол" 10.55, 19.25 Tjc "Курсанти" 12.15, 14.55 Т/с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00, 00.45 Реnортер 1З.З5 М/с "Земля до nочатку часів"

13.55 "Сімейка Аддамсів" 14.35, 15.55 Teen Time 14.40 Т/с "Триматися

УКРАЇНА Об.ОО,

Срібний

07.35, 05.25

06.ЗО, 17.00, 19.00, оз.зо Подіі Об.45, 17.15, 04.00 Критична

08.00 Т/с 08.55 Tfc 10.00 т;с

"Слід" "Безмовний свідок" "Глухар-2" 11.оо·т;с "Покликання" 12.00, 18.00 Tjc "Колись

15.00 Т/с "Слід" 16.00 Федеральний суддя 17.12, 19.20, ОЗ.50 Сnорт 19.30 Uve 20.20 19.15, 01.00 Сnортреnортер 23.30 т;с "4400" 01.10 Х/ф "Дев'ять життів" 02.40 Третій зайвий ОЗ ОО Т/с "Однокласники" Срібний

06.00, 07.40, 05.25 аnельсин

06.ЗО, 17 ОО, Подіі

19.00,

ОЗ.ЗО

06.40, 17.12, 19.20, 03.50 Спорт

06.50, 17.15, 04.00

Критична

точка

08.00 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 т;с "Глухар-2" 11.00 Tfc "Покликання" 12.00,18.00 Т/с "Колись прийде кохання"

Т/с "Коломбо" Т/с "Слід" 15.З5, ОЗ.ОО Щиросердне зізнання 16.00 Федеральний суддя 19. ЗО Шустер Uve 20.20 Tjc "Глухар-2" 21.20 Т/с "Мамо, я кілера люблю" 01.20 Х/Ф "Скарби Амазонки" 04.40 Т Іс "Мамо, я кілера люблю"

КАНАЛ

Програма nередач

2З.ЗО,

до

21.40 22. 15 22.30 22.45 22.55

1З.і5 Фольк-musіс

двиборна агітація канди­

2З.ОО,

14.ЗО Хай щастить

дата на пост Президента України 19.50 Погода 20.00 Особливий nогляд 20.ЗО Громадська варта 21.00 Новини 21.25 Діловий світ

16.00, 20.25

01.15 "Новий час" 20.30, 21.20, 01.40 "Час" 21.00 "Час новин" 22.00, 02.ЗО, 05.ЗО "Велика політика"

19.00,

03.ЗО

06.40, 17.12, 19.20,

ОЗ.50

06.50, 17.15, 04.00

Критична

точка

"Слід" "Безмовний свідок" "Глухар-2" "Покликання" "Колись nрийде ко-

хання"

19. ЗО Шустер Live 20.20 Tjc Тлухар-2" 21.20 Т/с "Мамо, я

кілера

Т/с "Безмовний свідок" 2З.ЗО Т /с "Життя як вирок" ОО.ЗО Т/с "Слід" 01.25 Х/ф "Самотня біла жінка-2" 04.40 Т /с "Мамо, я кілера люблю"

КАНАЛ

06.30 "Ранок на 5-му" 09.10, 22.40, 2З.20, 05.20 09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 2З.50, 03.20, 04.55 "По­ года в Україні"

Погода

Прес-анонс Трійка, Кено. Максима

00.00 Підсумки 2З.10 Сnорт 2З.15 Погода 23.20 Від першої особи 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Класик-nрем'єр. Київські солісти. Ч. 2 02.00 Особливий погляд

13.ЗО,

09.30,

14.ЗО

02.ЗО Громадська варта Аудієнція Благовісник Щф "Граю, літаю, жи­ ву ... Ада Роговцева" 04.35 Життя триває .. 05.00 Легко бути жінкою

1+1 06.00 "Служба розшуку дітей" 06.05 Т/С "Циганське серце" 06.55, 07.35, 08.05 "Снщанок з 1+1" 7 ОО, 08 ОО, 09.00, 17.00,

ОЗ.25,

12.15, 16.00 Екстремікс 1З.ОО Погляд у майбутнє 16.25, 21.15 Таємниці, та чаклунство

17.25, 22.15 18.ЗО,

Мед. детектив

20.ЗО,

2З.ЗО,

02.50,

05.50 "24 години" 00.00 Таємниці долі ОЗ. 50 Козацтво

новин"

11.ЗО,. 12.ЗО

"Прес­

конферен ці1"'

10.55, ОЗ.25 "Огляд nреси" 11.20 "Зверни увагу з Тетяною Рамус' 15.ЗО "Не nерший погляд"

16.20 16.30

"Погода в Украіні" "Мотор-ТБ"

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.40 НовиниПРО 06.50, 07.40, 09.10, 1б.1 О, 18.50, 20.55, 2З.55 Пого­ да

07.05 Медицина 07.15, 18:зо. 2о.зо. 23.зо, 02.50, 05.50 "24 години" 07.ЗО, 18.40, 23.40, 03.00 "Життя"

07.45, 2З.50 Press Огляд 07.50, 21.00 Солодка казка 08.00, 18.55 Адреналін 09.15, 15.25, ОЗ.ЗО, 04.50 Ди­ ваки

09.50, 15.00, 02.15, 05.10

18.ЗО, 02.20, 04.15 "Хроніка дня"

18.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 22.ЗО, 00.00, ОЗ.ОО, 05.00 "Час новин" 19.20 Інформаційний- мара­ фон "Президентські ви­ бори-2010"

01.15 "Новий час" 20.20, 21.45 "Президентські вибори-2010.

Агітацію

Твій хіт

10.40 Інші землі 12.10, 02.ЗО За сім морів 1З.ОО Погляд у майбутнє 15.50 Екстремікс 16.25, 21.15 Таємниці, магія та чаклунство

17.25, 22.15 20

ОО,

"На межі"

05.10

"Час спорту"

00.40

"Ресторанні новини"

ОЗ.ЗО

"Особливо

небезnеч-

но"

ТО НІС

05.20

09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 2З.50, 03.20, 04.55 "Погода в Україні"

14.ЗО

02.ЗО, 05.ЗО "Акцент"

ОО.ЗО "Автоnілот-новини"

курортах"

06.ЗО "Ранок на 5-му" 09.1 О, 22.40, 2З.20, "Бізнес-час"

"5

еле­

мент"

10.00, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 2З.ОО, 01.00,04.00 "Час 11.ЗО, 12.30 "Прес­ конференціІ"' 10.55, ОЗ.25 "Огляд nреси" 11.20 "Зверни увагу з Тетяною Рамус" 15.ЗО "Здорові історіІ" 16.ЗО "Арсенал" 17.ЗО "Велика політика" 18.30, 02.20, 04.15 "Хроніка дня" 18.45, 04.45 "Київський час"

19 ОО, 22.ЗО, 00.00, 03.00, 05.00 "Час новин" 19.20 Інформаційний мара­ фон "Президентські бори-2010"

ви­

19.30, 01.15 "Новий час" 20.20, 21.45 "Президентські Агітацію

"Час"

"Час новин"

19.ЗО, 2З.25 тсн М/Ф "Улюблений nри­ булець" 09.20 Т/с "Семеро жінок одного холостяка" 10.55, 05.00 Tjc "Єрмолови" 12.00, 17.15 "Лікарі" 1З.ОО, 18.ЗО Т/с "Тільки ко-

07.10

хання"

14.00, 22.25 Tjc "Барвиха" 15.00 Т/с "Район Мелроуз" 16.00 Т/с "Не родись вродлива"

Служба

04.45, 05.25

03.50 22.00,

21.20, 01.40

Таємниці долі

розшуку дітей

ОЗ.10,

вибори-201 О. заборонено!"

Сильні

03.15, 05.30

світу сього

ОЗ.10,

06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на

1З.ЗО,

Медичний детек­

тив

00.00

Тайм"

09.30,

2З.20

Світські хроніки

17.ЗО "Особливо небезnечно"

06.15,00.15,

"Смачні подорожі"

06.55, 12.00, 16.15,

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 2З.ОО, 01.00, 04.00 "Час 10.ЗО,

ОО.ЗО "Автопілот-новини"

еле­

"5

мент"

20.ЗО,

02.50 03.15 03.45

15.30,

Диваки 1О.З5 Інші землі 11.55, 02.ЗО За сім морів

ОЗ.ЗО "Велика політика"

10.30,

Т/с "Слід" 15.З5, ОЗ.ОО Щиросердне зізнання 16.00 Федеральний суддя 18.00 Т/с "Колись прийде кохання"

Твій хіт

курортах"

новин"

Т/с "Коломбо"

07.10 Медицина 07.20, 18.40, 2З.40, ОЗ.ОО, 05.20 "Життя" 07.30, 23.50 Pгess Огляд 07.З5, 21.00 Солодка казка 07.50, 18.55 Адреналін 09.05, 15.00, 02.15,

00.40

15.20,

Срібний

ОЗ.10, Сильні світу сього

06.55, 20.00,

17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 ."Погода на

21.00 Точка зору Світ сnорту

"Бізнес­

05.20

21.00 "Час новин" 22.00, , 05.30

07.40, 05.25

5

дентські вибори-2010"

заборонено!" 20.ЗО, 21.20, 01.40 ''Час·

апельсин

Об.30, 17.00, Подіі

18.45, 04.45 "Київський час" 19 ОО, 22.ЗО, 00.06, ОЗ.ОО, 05.00 "Час новин" 19.20, 20.20, 21.45 "Прези-

05.10

УКРАіНА

06. оо Клуб 700 06.40 НовиниПРО 06.50, 09.00, 14.55, 16.20, 18.50, 20.55, 2З.

09.15,

ОЗ.10,

Х/ф "Загадай бажання" Третій зайвий ОЗ.1 О Тfc "Однокласники" 04.10 Т/с "Мить щастя"

"Ресторанні новини" ОЗ.25 "Огляд преси"

00.40

"Хроніка

02.20, 04.15

"Час­

01.20 02.50

13.00 14.40

"Майдан" 17.ЗО "Територія закону"

15.15, 16.15

04.ЗО

"Час

08.00 Т/с 08.55 Т/с 10.00 Т/с 11.00 Tjc 12.00 Т/с

15.10, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на

19.ЗО,

Тайм"

ОО,

"Час новии"

2З.20, час"

"Час

05.10

Погода

"5 елемент" 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 2З.ОО, 01.00, 04.00

22.40,

"Час-Тайм"

ОЗ.10,

ОО.ЗО "Автопілот-новини"

"Своіми очима"

14.ЗО

"Бінес-час"

УКРАіНА

06

Укра-, ні"

18.ЗО,

04.30

сnорту"

ТО НІС

14.05, 16.10, 17.50, 23.50, ОЗ.20, 04.55 "Погода в 14.10

2З.ЗО,

00.15,

03.ЗО "Територія закону"

КАНАЛ

19.ЗО,

nрийде кохання"

1З.ОО Х/ф "Вікна"

06.00

5

Увага! Профілактика! 14.00 Програма nередач

дня"

люблю"

кінця"

01.ЗО Х/Ф Туру" ОЗ.ОО Щиросерде зізнання 04.40 Т jc "Мамо, я кілера люблю"

курортах"

аnельсин

22.25

18.00 Новини 18.10 Діловий світ 18.20 Укра-,нський вимір 18.45 Euгoпews 19.00 Вибори-2010. Пере­

королеви"

03. 15 Третій зайвий ОЗ.З5 Т jc "Однокласники"

Спортивні nодіі

01.15

1б.О5 Індиго 1б.40 Х/Ф "Таємниця Снігсвої

битва"

"Татусеві дочки"

"Давай одружи-

Х/ф "Скарби Амазонки" 2З.45 Х/Ф "День бабака"

21.20

ківський вік"

16.50, 21.40 "Татусеві дочки" 18.00, 22.45 "Щасливі разом" 19.15, 00.55 Спортрепортер 2З.ЗО Т /с "4400" 01.05 Служба розшуку дітей 01.10 Х/ф "Злочинні думки" 02.40 М/Ф "Смертельна

06.15, 00.15,

"Коломбо"

світ

"Бальза-

16.00, 20.25 Tjc

"Бальза­

06.ЗО Т

15.00 Новини 15.15 Діловий 15.25 Погода

'14.З5 "Триматися до кінця"

Об.О1,

06.00 Tjc "Кулагін і партнери" 06.25, ОО.З5 "Бізнес"

11.30 Життя триd'ає .. 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Погода 12.45 Ще "Африка"

15.55 Teen Time

5

Т/с "Бальзаковський вік" 16.55, 21.45 "Татусеві дочки" 18.00, 22.50 "Щасливі разом" 19.15, 01.05 Сnортреnортер 2З.З5 т;с "4400"

СТБ

14.ЗО,

14.З5,

19.10 20.10

розби­

М/с "Мій друг мавnа"

13.00 14.40

ність"

08.15, 15.05

ІСТV хан ня"

одружи-

мося"

вини

тара"

т;с "Нотатки про вагіт-

ність"

06.З5 Т jc "Коломбо" 08.15, 15.10 "Давай

ліхт'арів". Т ;с

ни

НОВИЙ КАНАЛ

02.15, 05.00 Т jc "Фальконе" 05.45 "Гід країнами світу"

часів"

1З.55

точка

гастроль "Артиста"

ОЗ.55 Факти

08.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак" 09.45 "Солдати". Т/с 11.45, 17.З5 "Вулиці розбитих

"Українські мjф"

12.1 О "Битва екстрасенсів" 13.10 "Битва екстрасенсів" 14.10 "Чужі nомилки" 16.05 "Зіркове життя" 17.00 "Історіі кохання" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 "Анатомія Грей" 19. 15 "У nошуках істини" 20.15 "Чужі nомилки" 21.40 Т/с "Кулагін і nартнери" 22.00 "Вікна-Новини" 2З. 15 "Зіркове життя" 00.20 "Вікна-Сnорт" 00.30 "Бізнес" 00.45 Х/Ф "Прощальна

11.25, 19.25 12.50, 14.55 1З.30, 19.00,

08.З5 ЗОО секjгод

"Документ"

законі"

07.ЗО, 08.ЗО, 19.20, 01.00 Погода 09.10 Х/ф "Хроніки Ріддіка"

05.55, 02.50 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.ЗО 300 сек;год 06.40 Світанок 07.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.10 Сnорт 08.05 ПроZіроК

краса"

09.20 Хjф "Професор в

19.15, 01.10 Надзвич. новини 19.50 "Морський nатруль". Т/с 22.00 "Смерть шnигунам". т;с 2З.ОО, 04.25 Свобода слова О 1.35 "Кандидат". Х/Ф

ОЗ.15 Погода

ного холостяка"

мося"

Об.15 Т/с "Акула" 07.00, 07.З5, 08.З5 "Підйом"

05.50, 07.40, 08.40, 01.20,

21.20 Т/с "Маргоша" 00.00 "Просnорт" 00.05, 04.40 "Наша RUSSIA" 00.25, ОЗ.10 Х/Ф "Вбивча

1З.З5 М/с "Земля до nочатку

лець". Х/ф 18.45 Факти. Вечір

ІСТV

14.00, 22.25 Т/с "Барвиха" 15.00 Т jc "Район Мелроуз" 16.00 "Не родись вродлива" 19.25 "Погода" 20.15 Т/с "Семеро жінок од-

СТБ

06.10 "Док. детектив" 06.35 "Бізнес+" 06.40 Т/с "Коломбо" 08.20, 15.10 "Давай одружи­

05.55

"Каменська". Т/с

хання"

02.10 05.50

слідства".

Т/с

1З. 15 Х/Ф "Афонs( 15.00 "Зрозуміти. Пробачити"

02.10

"Доброго ранку'" Ранкова молитва

18.10

07.З5,

07.10,

1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 07.10

08.З5 ЗОО сек/год Факти. Ранок "Метод ноги і кулака".

08.45 09.00

ни

1З.15 "Знак якості"

18.20 Український вимір 18.45 Euгoпews 19 ОО Вибори-2010. Пере­

09.1 О 09.20

06.10 "Знахарі" 06.55 "Шалені татусі" 07 ОО, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­

15.00 Зрозуміти. Пробачити" 17.20, 03.05 Т/с "Сусіди" 18.15, 04.15 "Судові сnрави" 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00, 01.40 "Подробиці" 20.30 Tjc "Обручка"

16.З5 Х/ф "Тегеран-43"

.05, 08.45

Х/Ф "По щучому велінню" ·

06.05

з

1З.15 Здоров'я

06.00

"Документ"

17.15

двиборна агітація канди­

18.00

02.10 05.05

21.ЗО Т/с "Груnа "Зета" 2З.45 "Атлантида" оз.зо у

23.20 00.15 01.20

05.15 Служба розшуку дітей 05.20, 07.40, 08.40, 01.00, 04.20 Погода 05.25 Країна має знати 05.45 Факти тижня 06.25, 07.50 Ділові факти 06.35 300 сек;год 06.40 Світанок 07.45 Факти. Ранок 0800, 08.55, 12.55, 19.10, 00.55 Сnорт 08.05 ПроZіроК

назав­

20.ЗО Т/с "Обручка"

18.10 Діловий світ 18.20 Український вимір 18.45 Euгoпews 19.00 Вибори-2010. Пере­

передач

ІСТV

15.00 18.ЗО

10 Погода .20 М1:;._:-•2родний

22.25 Т/с "Барвиха" 00.00 "Просnорт" 00.05 "Наша RUSSIA" 00.25, ОЗ.10 Х/ф "Лулу

ІНТЕР

2З. 15 Погода

09.00 Анонс передач 09 1О, 12.20, 15.25 Погода 25 Легко бути жінкою

02.20, 05.00 Т jc "Фальконе" 04.20 "Знак якості" 05.45 "Гід країнами світу"

жінок од-

ного холостяка" 21.20 Т/с "Маргоша"

2З.10 Спорт

06.ЗО, 07.З5, 08.20 Погода 06.З5, 07.40, 08.25 567 Поїхали !І! 07.1 О Ера бізнесу 07.25 Мультфільм

18.20 Укра:інський 18.45 Euгoпews 19.05

19.25 "Погода" 20.15 Т/с "Семеро

жди"

Право на захист Трійка, Кено 2З.ОО, 00.00 Підсумки

ма майбутнього

НОВЕ ЖИТТЯ

року

19.З5 Анонс передач 19.40 Світ спорту 19. 5О Погода 20.00 Вибори-201 О. Теледе­ бати кандидатів на пост

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний 06.1 О, 07.00, 08.00 06.20, 07.15, 08.10 06.25, 07.20, 08.15

201 О

Об. ОО Клуб 700 06.З5 НовиниПРО

06.45, 07.40, 09.10, 12.40, 14.55, 16.10, 18.50, 20.55, 23.55 Погода 06.50, 20.00, ОЗ.15, 05.ЗО Сильні світу сього

07.05, 12.00, 16.15,

2З.20

Світські хроніки

07.15, 18.30, 20.30, 2З.ЗО, 02.50, 05.50 "24 години" 07.30, 18.40, 2З.40, оз.оо "Життя"

07.45, 2З.50 Pгess Огляд 07.50, 21.00 Солодка казка 08.00, 18.55 Адреналін 09.15, 15.ЗО, ОЗ.ЗО, 04.45 Диваки

09.50, 15.00, 02.15, 05.10 Твій хіт

10.40 Інші землі 12.10, 02.30 За сім

морів

1З.ОО Погляд у майбутнє

15.50 Екстремікс 16.25, 21.15 Таємниці,

магія

та чаклунство

Медичний

17.25, 22.15 детектив

00.00 Таємниці долі 03.10, 04.40, 05.25

Служба

розшуку дітей ОЗ.55

19.25 "Погода" 20.15 "Вибір-2010" 21.20 Т/с "Маргоша" 00.00 "Просnорт" . 00.05, 04.40 "Наша R~SSIA" 00.25, 03.10 Х/ф "Карамель" 02.10 "Документ" 05.50 "Украінські мjф" ІНТЕР

06.10, 14.00 "Знахарі" 06.55 "Шалені татусі" 07 ОО, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09 ОО. 12.00, 18.00 Нови-


НОВЕ ЖИТТЯ Об.40 Світанок

ни

07.10,

07.З5,

08.10, 08.35

"Ранок з Інтером"

09.15 Tjc

"Повернення Мух­

тара"

11.20, 1б.10 "Детективи" 12.10 Tjc "Менти. Вулиці розбитих ліхтарів-5"

13:15 "Знак якості" 15.00 Зрозуміти. Пробачити" 17.20, ОЗ.ОО Tfc "Сусіди" 18.15, 04.10 "Судові справи" 19.00 Tjc "Кармеліта" 20.00, 01.40 "Подробиці" 20.30 Tjc "Обручка" 21.30 Т/с 'Трупа "Зета" 23.45 д/п "Російська Мата Харі"

00.45, 03.25 "Ударна хвиля" 02. 1О Служба розшуку дітей 02.15, 04.50 Tjc "Фальконе" 05.35 Уроки тітоньки Сови 05.45 "Гід країнами світу"

ICTV 07.40, 08.40, 01.30, 03.30 Погода

Об.О5,

Об.10, ОЗ.ОО Факти Об.25,

07.50

Ділові факти

Об.ЗО ЗОО секjгод

_::

11~~~! . ~-­

,: •5п.Отоrо·

УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку'" Об. ОО Ранкова молитва Об.О5, 08.45 Православний календар

Об.10,

Новини Спорт Подіі очима майбутнього Об.ЗО, 07.30, 08.20 Погода Об.З5, 07.40, 08.25 5б7 Поіхали!!!!! 07.10 Ера бізнесу

07.00, 08.00 06.20, 07.20, 08.1 О Об.25, 07.25, 08.15

07.15 Рейтингова панорама 07.35 Будівельний майданчик 07.45 Створи себе 07.50 Автодрайв 08.30 Ранкові зустрічі 08.35 Мультфільм 09.00 Анонс передач 09. 1О Погода 09.20 Прес-анонс 09.30 Легко бути жінкою 10.30 д/Ф "Столrття на полотні"

11.30 Життя триває .. 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.20 Погода 12.45 д/с "Африка -

зачарований континент" 13.20 "Попередження" 14.30 "Надвечір'я"

15.00 Новини 15.15 Діловий 15.25 Погода 16.05 Полігон

світ

. .·····<~.~-~1~~1!'::[>\ УТ-1 Об.О5 Ранкова молитва 06.10 Світ православ'я Об.ЗО Крок до зірок 07.00 Концерт "Пісня року-

2009" 08.00 Ноосфера 08.20 Здорове харчування 08.30 Ера Здоров'я 08.50 Ранкові nоради 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Прес-анонс 09.20 Доки батьки сплять 09.55 Так просто 10.30 Погода 10.35 Хто в домі хазяїн? 11.05 Експерти дозвілля 11.35 Вихідні по-українськи 12.00 Темний силует 12.50 Погода 13.00 Українська пісня року 15.20 "Гармонія душі" 15.50 Погода 16.05 Х/ф "Звіробій" 18.45 Кі"о.uа 19.20 Х/ф "Самотній Санта шукає місіс Клаус" 21.00 Новини 21.25 Погода

суддя".

07.45 Факти. Ранок 08.00,08.55, 12.55, 19.10, 01.20 Спорт 08.05 ПроZіроК 08.З5 ЗОО секjгод Факти. Ранок "Смак". "Солдати.. Дембель­ ський альбом". Т/с 11.45, 17.З5 "Вулиці розби­ тих ліхтарів". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО "Таємниці слідства".

08.45 09.00 09.45

Т/с

14.15 "Каменська". Tjc 15.20 "Під зливою куль". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15, 2З.20 Надзвичайні но­

Т/с 00.05 Факти. Підсумок дня Неймовірна

колекція

містера Ріплі

01.З5 "Вбивця з ріки". Х/Ф ОЗ.З5 "Кістки". т;с

04.15

"Бостонське

Зеленої

09.30 Підсумочки 09.45 Антивірус для дітей 10.05 Крок до зірок 10.40 Погода 10.50 Нова армія 11.25 Муз.uа 12.00 Новини 12.10 Погода 12.20 Стильна штучка 12.45 "Лінія долі" 13.25 Здоров'я 14.25 "Околиця" 15.00 Новини 15.15 Погода 15.25 Аудієнція 15.55 Благовісник 1б.35 ЄВРО-2012. Жеребку-

Об.25, ОО.З5 "Бізнес" Об.ЗО Tjc "Коломбо" 08.15, 15.00 "Давай одружимося" 09.10 Х/Ф "Солодка жінка" 11.40 "Нез'ясовно, але факт" 1З.О5 "Битва екстрасенсів. Протистояння шкіл" 14.05 "Чужі помилки. Остання відпустка "німця"

18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 Т/с "Анатомія

двиборна агітація канди­ дата на пост ьПрезиден­ та України 19.50 Погода 20.00 "Знайдемо вихід"

21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Точка зору 22. 15 Автоакадемія 22.45 Прес-анонс 22.55 "Трійка", "Кено" 23.00, 00.00 Підсумки 23. 15 Погода 23.20 Від першої особи 00.15 Інтерактивний проект "Острів скарбів" 01.20 Телевистава "Савва" 03.20 "Надвечір'я"

03.45 д/Ф

"Голий король" Ко­ стянтина Степанкова" Життя триває .. Легко бути жінкою

"Моя правда. Валерія" "Чужі помилки. Смерть Нефертіті" 21.ЗО Т/с "Кулагін і партнери" 2З.15 "Зіркове життя. Батьки

часів" 1З.55 М/с "Сімейка Аддам­ сів"

Об.ОО "Служба розшуку дітей"

Об.О5 Tjc "Циганське серце" Об.55, 07.35, 08.05 "Сніданок

1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17 ОО, 19.30 тсн 07.10 М/Ф "Улюблений при­ з

булець"

Фольк-musіс Мегалот Лото, Трійка, Кено Вільна гавань Персона Енергопанорама Інтерактивний проект "Острів скарбів" 01.20 Т/в "Шантраnа" 02.30 Х/Ф "Звіробій" 04.50 Хто в домі хазяїн? 05.20 Експерти дозвілля

21.45 22.45 22.50 23.00 23.25 23.55 00.15

"Вікна-Спорт"

"Семеро жінок одного холостяка"

Т/с кінця"

1+1 Об.35 "Літаючий будинок" 07.00 "Без табу" 07.55 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.10 М/Ф "Качині історіі'' 11.1 О М/Ф "Мислівці на дра-

14.00 Т/с "Барвиха 15.00 Tjc "Район Мелроуз" 1б.ОО Т jc "Не родись вродлива"

19.25 "Погода" 21.20 Х/Ф "Універсальний солдат"

23.30 Хjф "Втеча 01.55, 04.15

неможлива" Х/ф "Сім

кабінок" Т jc "День народження Буржуя-2"

03.25

ІНТЕР Об.10, 14.00 "Знахарі" Об.55 "Шалені татусі"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.1 О, 07.35, 08.1 О, 08.35 "Ранок з Інтером"

Т/с "Повернення Мух­

тара"

11.20, 16.10 "Детективи" 12.10 Т/с "Менти. Вулиці

роз-

д/Ф "Мій Шевченко"

ІНТЕР

не вбивство" 'Телевізійна служ-

ба новин"

22.05 Х/Ф "Лещата" 00.45 Х/ф "Втеча неможлива" 02.45 Х/Ф "Універсальний

Хjф "Знайти Фо-

06.20, 03.30 рестера"

08.55 09.30 10.05

до

вік,

.. 21.45 Т jc

"У Городку" Дайджест "Городок"

Х/Ф "Справа була в Гаврилівці" 14.00 Tjc "Ляльки чаклуна" 18.00 Т/с "Відкрийте, міліція'" 20.00, 02.30 "Подробиці" 20.30 Ювілейний вечір, присвячений 80-річчю М. До­ бронравова 22.50 Х/ф "Вся президентська рать" 01.30 "Пан Міністр" 03.00 "Знак якості" 05.40 "Гід країнами світу"

05.05, 07.55 Погода 05.10 Факти 05.40 Автопарк. Парк

"Татусеві "Щасливі

Євгеном Кисельовим"

авто-

мобільного періоду

08.00 Добрі новини 08.05 "Пантера". Т jc 10.00 Козирне життя 10.45 Анекдоти по-украінськи 11.40 Люди, коні, кролики і .. домашні ролики Квартирне питання

ICTV Об.ОО Служба розшуку дітей Об.О5, 07.40, 0840, 01.00, 03.25 Погода Об.10, 02.55 Факти Об.25, 07.50 Ділові факти Об.ЗО 300 секjгод Об.40 Світанок 07.45 Факти. Ранок

08.00, 08.55, 12.55, 19.15, 00.50 Спорт 08.05 ПроZіроК 08.35 300 секjгод 08.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак". 09.45 "Солдати. Дембель­ ський альбом". Tjc 11.45, 17.40 "Вулиці розбитих ліхтарів". Т jc 12.45 Факти. День 13.00 "Двійник". Х/Ф 15.20 "Під зливою куль". Tjc 18.45 Факти. Вечір 19.1 О Добрі новини 19.20, 01.05 Надзвичайні но­ Наша Russia. Дайджест Дискотека 80-х по-на-

шому

22. 15 Comedy Club 23.05 Голі та смішні 00.05 Автопарк. Парк

авто­ мобільного періоду 01.25 "Первісний страх". Х/Ф

13.00, 18.55 Спорт 13.05 Наша Russia. Дайджест 14.05 Дискотека 80-х 15.10 Ти не nовіриш' 1б.ОО Провокатор 17.00 Під прицілом 18.05 Максимум в Україні 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "Цар скорпіонів". Х/Ф 19.35 "Мумія". Х/Ф 23.30 Прожектор Перісхілтон 00.00 "Майкл Клейтон". Х/Ф 02.00 "Солодка свобода".

Х/Ф "Бостонське правосуд­

дя". Т/с "Мене звати Ер л". Т jc "Альф". Т jc

04.45 05.1 О

СТБ "Руйнівники міфів"

"Запасний

гра-

09.00 "імо вдома" 10.05 "ВусоЛапоХвіст" 10.40 М/Ф "Ну, постривай'. Троє з Простоквашина"

12.45 Х/Ф "Зіта і Гіта" 15.50 "Суперстар представ­ ляє: Женя Бєлоусов. По­ вернення зіркового хлоп­ чика"

солдат"

12.00

18.00

вання відбірного циклу

12.35 "Шість кадрів" 13.25, 04.15 Х/Ф "100

Об.ОО "Альф". Комедійний серіал Об.ЗО Люди, коні, кролики і ...

Прем'єра. д/Ф ·в. Та-

18.00 Новини 18.20 Діловий світ. Тиждень 19.00 Вибори-2010 20.00 Новини 20.10 Вибори-2010 21.00 Новини 21.30 Вибори-2010 22.00 Новини 2.10 Вибори-2010 23.00 Ера бізнесу. Підсумки 23.30 Док. фільм 23.50 Оперативний об'єктив 00.15 Інтерактивний проект "Острів скарбів" Трійка, Кено, Максима Телевистава "Рожеве

01.20 01.25

павутиння

Галицький камерний хор "Євшан" 03.45 Всеукраїнський фести­ валь "Червона рута"

03.05

1+1 Об.25 "Літаючий будинок"

07.15

М/ф "Мислівці на дра-

конів"

09.05 10.10 11.00 11.55

"Лото-Забава" М/Ф "Качині істаріС'

весіль, або Тільки новачки одру­ жуються" 15.20 Х/Ф "Наречена з того світу" 17.20 Хjф "Утікачки" 19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин" 21.15, 02.45, 05.45 Хjф 23. 15 "Світське життя" 00.20 Х/Ф "Лещата"

ІНТЕР

06.05 Tjc "Відкрийте, міліція'" 07.45 "Квадратний метр" 08.40 "У Городку" Дайджест 09.20 "Городок" 09.55 "Украіно, вставай!" 10.25, 03.00 "Позаочі" 11.15 "Найрозумніший" 13.20 Х/Ф "Під знаком Діви" 15. 15 Х/Ф "Любов земна" 17.40 Х/ф "Біла стріла" 20.00 "Подробиці тижкя" 21.00 Ніч виборів 03.35 "Знак якості" 04.10 "Знахарі" 04. 5О "Ключовий момент" 05.40 "Уроки тітоньки Сови" 05.45 "Гід країнами світу"

ICTV

"Караоке на майдані"

Кулінарне куємо"

шоу "Сма-

05.40, Об.25 05.45 Факти

Погода

"Безмовний свідок

Об.25,

10.20, 13.20, 15.20, 17.20, 18.25, 00.25, 04.25

"Погода на курортах" Об. ЗО "Ранок на 5-му"

"Історіі кохання"

домашні ролики

Об.55 "Флетч живий". Х/Ф 08.45 "Максимум" в Украіні 09.25 Прожекторперісхілтон 09.55 Квартирне питання 10.55 Ти не повіриш! 11.50 Козирне життя 12.30 Інший футбол 13.00 Спорт 13.05 Провокатор 14.05 "Цар скорпіонів". Х/Ф 1б.ОО "Мумія". Х/Ф 18.45 Факти тижня 19.40 Факти-Вибори-2010 23.00 Голі та смішні

2З-.35 "Втеча з в'язниці". Т/с

Інтерактив: Тижневик "Гарно на природі". Х/Ф "Бостонське правосуддя". Tfc 03.50 "Мене звати Ерл". Tjc 04.15 "Альф". Tjc

01.25 01.40 03.10

СТБ

05.30 "Руйнівники міфів" 07.10 Х/ф "Вона вас кохає" 09.00 ··rмо вдома" 10.05 "ВусоЛапоХвіст" 11.00 "Караоке на Майдані" 12.00 Х/Ф "Людина-амфібія" 13.55 "У пошуках істини. Ми-

09.20, 12.20, 14.20, 1б.20, 17.50. 2З.50, ОЗ.20, 04.55

Щиросерде зізнання "Колись

"Погода в Украіні"

09.30,

прийде

кохання"

19.30 Шустер Live 20.20 Tjc "Глухар-2" 21.20 Т/с "Мамо, я

кілера

Tjc

"Бостонське правосуд­ дя". Tjc 05.00 "Мене звати Ерл". т;с

СТБ Об.ОО Tjc "Кулагін і партнери" 06 25, 00.40 "Бізнес" Об. ЗО "Док. детектив"

07.35 Т/с "Коломбо" 09.30 Хjф "Вероніка

не

прийде"

12.25 Х/Ф "Єрмак" 17.40 "Вікна-Новини" 17.50 Х/Ф "Суєта суєт 19.45 "Суперстар

пред­ ставляє: Женя Бєлоусов. Повернення

зіркового

хлоnчика"

"Вікна-Новини Х/ф "Шалений листо­

-1"

"Вікна-Спорт" Х/ф "Квіти від пере­ можців"

00.30 00.55

НОВИЙ КАНАЛ 05.50 05.55

Служба розшуку дітей

т;с "20 божевільних років" Об.15 Т/с "Акула" 07.00, 07.35, 08.35 "Підйом"

07.30, 08.30, 19.20, 00.00 Погода

09.15 Хjф "Танцюй до упаду" 11.25, 19.25 Tjc "Курсанти" 12.50, 14.55 Т/с "Друзі" 13.30, 19 ОО, 23.40 Репортер 13.35 Mjc "Земля до початку часів"

19.00 20.55 21.55 22.55 23.55 01.55

Х/Ф "Суєта суєт" "Моя правда. Валерія" "Зіркове життя" "Паралельний світ" Х/ф "Царевбивець" "Мобільна скринька"

НОВИЙ КАНАЛ Х/Ф "Страшне Різдао Мюнстерів" Х/Ф "Ненсі Дрю" М/с "Дональд Дак" М/с "Мої друзі Тигруля

05.40 07.05 09.00 09.35

і Пух"

10.00 Зіркові драми 10.55 Інrуіція 12.05 Іпfо-шок 13.05 Файна Юкрайна 14.00 Хто проти блондинок? 15.20 Х/Ф "Світ примар" 17.35 Х/Ф "Містер Магу" 19.35 Х/Ф "Код Аппокаліпсиса"

22.00 00.05 00.10 02.25

14.30 "5

1000, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 20 ОО, 21 ОО, 01.00, 04.00 "Час новин"

"Кістки".

пад

13.30,

елемент"

люблю"

Х/Ф "Норбіт" Спортрепортер Х/ф "Іствікські відьми" Т/с "Повертаюся до

тебе"

М/с "Неймовірне життя Джуніпер Лі"

03.50

13.55 М/с "Сімейка Адамсів" 14.30, 15.50 Teen Time 14.35 Т/с "Триматися до кінця 1б.ОО, 20.25

"Баль-

Tjc

заковський вік" 1б.55,

21.45 "Татусеві дочки 18.00 Т jc "Щасливі разом" 19.15. 23.55 Спортрепортер 22.15 Інтуїція 00.05 Хfф "Божевільне пограбуваннЯ" 02.00 Третій зайвий 02.20 Т jc "Повертаюся тебе"

до

УКРАЇНА Об.ОО,

0740, 04.30

Срібний

аnельсин

17.00, 19.00 Подіr 06.40, 17.12, 19.20 СпортивнІ подіі Об.50, 17.15 Критична точка

08.00 Tjc "Слід" 08.55 Tjc "Безмовний

свідок

З"

Т/с "Глухар-2" Т/с "Покликання" Т/с "Колись прийде

коханнSІ"

13.00 Tjc "Коломбо" 14.40 Т jc "Слід" 15.35 Щиросерде зізнання 1б.ОО Федеральний суддя Т/с "Колись прийде

18.00,

кохання

19.30 Х/Ф "Білявка в нокауті" 21.30 Шустер Live 01.30 Х/Ф "Танці з вовками" Об.ОО Х/Ф "Пригоди

Елект­

роніка"

10.00

Х/Ф

"50

перших поці­

лунків"

12.00

Х/Ф "Весна на Зарічній

вулицІ

14.00 Хjф "Білявка в нокауті" 16.00 Шоу "Дві зірки-2" 19.00, 03.30 Подіі 19.30 Т jc "У червні 41-го" 00.00 Х/Ф "Убивці на заміну" 01.35 Х/Ф "Мутанти" 03.00 Щиросерде зізнання 04.00 д/Ф "Останні солдати Тунгуски

КАНАЛ

5

Об.ОО Програма передач 06.01, 23.30, 04.30 "Час­ Тайм" Об.15, 07.05,

00.15, 03.10,

05.1 О "Час спорту" 06.25, 08.20, 13.20, 15.20, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на курортах"

06.30,

18.45,

04 45

"Київський час" Об.40, 11.20, 15.30 "Зверни увагу з Тетяною Рамус"

син

11.30 "АвтQ!lілот-тест" 07 ОО, 07.30, 08 ОО, 09 ОО, 1000, 1100, 12.00, 13.00, 14 ОО, 15.00,

кола

18.З5

УКРАЇНА 05.30, 05.00

Срібний апель­

Павленко: топ-ме­ неджер епохи НКВС" 14.50 "Слідство вели. Мисли­ вець на німфеток"

"Правила життя. Соки, води, смерть" 1б.40 "Нез'ясовно, але факт"

15.45 18.00 19.00 20.05

"Паралельний світ" "Битва екстрасенсів"

"Наше нове кіно. Х/Ф

"Лабіринти кохання"

22.00 Х/ф "Мій принц" 00.00 "Неймовірні

історії

кохання"

01.00

Х/ф "Зіта і Гіта"

НОВИЙ КАНАЛ Об.1 О Х/Ф "Передвісники бурі" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у лікаря 08.40 Mjc "Все про Мілкі Мауса" 09.00 Mjc "Мог друзі Тигруля і Пух" 09.25 Даєш молодь 10.00 Х/Ф "Код Апокаліпсиса" 12.25 Кліпси 12.50 Шоуманія 13.30 Ексклюзив 14.15 Аналіз крові 15.00 Зіркаві драми 15.551NFO-ШOK 17.00 Т/с "Татусеві дочки"

Об.45,

Х/ф

"Стенфордські

Х/ф "Батько нареченоr'' Файна Юкрайна Спортрепортер 2З.55 Х/Ф "Метушня і рух 02.20 Mjc "Неймовірне життя Джуніпер Лі"

20.30 22.35 23.50

УКРАІНА 05.20 т;с "У червні 41-го" 09.10 Шоу "Дві зірки-2" 11 ОО, 13.00, 15.30, 17.30 Подіі. Спецвипуск 11.10 Шоу "Дві зірки-2" 12.30 Т/с "Офіцери. Одна доля на двох" 13.10 Tjc "Офіцери. Одна ДОЛЯ на ДВОХ

Т/с "Офіцери.

Одна

ДОЛЯ на ДВОХ

Т/с "Офіцери. Одна доля на двох" 19 ОО, 03.30 Подіі тижня 19.30 Шустер Live. Ніч

17.55

виборів Х/ф "Притулок" Х/ф "Убивці на заміну" Срібний апельсин

02.00 04.00 05.25

5

КАНАЛ

Об. ОО Програма передач "Час-Тайм" Об.15, 07.05 "Час спорту" Об.25, 08.20, 10.20, 13.20,

06.01

"Феєрія мандрів"

17.30, 03.30 "Акцент" 18 ЗО. 02.20, 04.15 "Хроніка дня"

18.45, 04.45 "КИrвський час" 19 ОО, 00.00, 03.00, 05.00 "Час новин"

Інформаційний мара­ фон "Президентські

19.20

19.30, 01.15 "Новий час" 20.ЗО, 21.20, 01.40 "Час" 21.40 "Я так думаю з Анною Безулик

00.30 "Автопілот-новини" 00.40 "Hr nyxy, ні пера'" 02.30, 05.30 "Особливо небезпечно"

16.10, 18.50, 20.55, 2З.55 Погода Об.55, 12.00, 16.15, 23.20 Світські хроніки 07.05 Медицина 07.15, 18.30, 20.ЗО, 2З.ЗО, 02.50, 05.50 "24 години" 07.ЗО, 18.40, 2З.40, 03.00 "Життя"

07.45, 07.50, 08.00, 09.20,

23.50 Press Огляд 21.00 Солодка казка 18.55 Адреналін 15.30, 03.30, 04.50

Диваки

15.00, 02.15, 05.1 о

09.50,

Твій ХІТ

10.40 Інші зємлі 12.1 О, 02.30 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 15.55 Екстремікс 1б.25, 21.15 Таємниці, магія та чаклунство

17.25. 22.15

14 55.

15.20, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на

03.55

Втрачена держава

20.30, 21.20, 01.40 "Час" 21.00 "Час новин" 22.00, 02.30, 05.30 "Фактор 00.30 00.40

"АвтоnІлот-новини" "Ресторанні новини"

ТО НІС

курортах

Об.ЗО "Ранок на п'ятому"

09.10, 22.40, 23.20, 05.20 "Бізнес-час"

09.20, 12.20, 14.20, 1б.20, 17.50, 23.50, 03.20, 04.55 "Погода в Україні"

06.00 Клуб 700 06.35 НовиниПРО 06.45, 07.40, 09.15 1500, 16.20, 18.50, 20.55, 23 55 Погода Об

14.30 "5

10.00, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО. 17.00, 1800, 2000. 23.00, 01 ОО. 04.00 "Час новин"

"Прес-конфе-

ренціі у прямому ефірі"

10.55, 03.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.30 "Своїми очима" 16.30 "На межі" 17.30, 03.30 "Феєрія мандрів" 18.30, 02.20, 04.15 "Хроніка дня

18.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 05.00 "Час НОВИН 19.20 Інформаційний мара­ фон

"Президентські ви­

бори-2010" 19.30, 01.15 "Новий час" 20.20, 21.45 "Президентсь'і вибори -201 О. Агітацію

50. 20.00, 03.10, 05.30 Сильні світу сього

07.05 Медицина 07.15, 18.30, 20.ЗО, 23.30, 02.50. 05.50 "24 годин~" 07.ЗО, 18.40, 2З.40. 03.00, 05.20 "Життя" 07.45, 23.50 Press Огляд 07.50, 21.00 Сог.одка казка 08.00, 18.55 Адреналін 09.20, 15.30, 03.25, 04.40 Диваки

09.50, 15.05. 02.15, 05.05 Твій хіт

10.40 36 паралель 12 ОО, 02.30 За сім морів 12.30, 1б.ОО Екстремікс 1З. ОО Погляд у майбутнє 16.25, 21.15 Тає><ниuі, магія та чаклунство

17.25, 22.15

ОО ОО Тає•Аниці долг 03.55 Провrсники

Об.ОО Мjф 0б.15,

"Погода в Україні"

07.35, 08.50, 22.40, 23.20, 05.20 "Бізнес-час" 07.50 "Новобудова" 08.10, 19.20, 21.50, 02.20, 04.15 "Тема тижня" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.25 "Своїми очима" 10.15 "Здорові історіі' 10.35 "Не nерший погляд" 11.45 "Технопарк" 12.30 'Хроніка тижня" 13.30 "Драйв" 14.20 "Страва від шефа" 14.40 'Тра долі" 1б.ЗО "Арсенал"

17.30, 03.30 "На межі" 18.20 "Вікно в Євроnу 19.00, 22.30, ОО ОО, 03.00, 05.00 "Час новин 19.30, 01.00 "5 копійок" 21.20 "Народний контроль 22 ОО, 02.30, 05.30 "Територrя закону

"Курс інтер'єру

"Погода

"Зверни

на

Об.50 Інші землі

07.45, 22.40 Сильні світу сього 08.10, 12.40, 15.10, 18.55, 23.55 Погода 09.00 Сім'я вЩ "А" до "Я" . 10.00 Медицина 10.25 Навколосвітня подорож 10.50 Диваки 11.15, 23.00, 05.10 Світські ХрОНІКИ

11.40, 23.30 Тиждень моди 12.20 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 15.15 Х/ф "Василиса Прекрасна"

16.50, 05.35 Зелена варта 17.15 Наука та образ 17.50 Однокласники 19.00 Кордони 20.05 Схщні базари 21.05 Таємниці подорожей 22.10 Що таке добре 1 що таке погано?

00.00 02.30

ТаємницІ долг Провісники

незалеж­

увагу

з

06.45 "Технопарк" 07 ОО, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00 "Час новин''

07.15, 09.15, 14.15, 1б.15, 17.20 "Погода в Украінr" 07.35, 08.50 "Бізнес-час" 07.50 "Зодчий" 08.10 "Тема тижня" 08.30 "Бістро-ТБ" 1J9.20 "Вікно в Америку" 10.30 "Феєрія мандрів" 10.55 Огляд преси 11.20, 12.20 Політичне токшоу "5 копійок" 13.30 "Вікно в Європу 14.20 "Страва від шефа" 14.40 Тра долі" (Богдан Хмельницький) "Мотор-ТБ"

1б.30 "Фактор безпеки"

17.30 "Не лерІJ.Jий погляд 18.25 "Погода на курортах" 18.30 "Народний контроль" 19.00 "Час новин 19.10 Телемарафон "Прези­ дентські вибори-2010"

Трипільці Вічні джерела енергіі

ку­

Тетяною Рамус"

15.30

Твій ХІТ

Об.25 Дім живих історій

04.00 04.45

Об.ЗО "Київський час" Об.40

ТОНІС

15.00, 02.15

ностІ

"Мотор" "Огляд преси"

15.20

неза­

лежностІ

новин

07.15, 09.20, 12.20, 14.15, 1б.20, 17.20, 21.45, 23.50, 03.20, 04.55

Медичний де­

тектив

1б.ОО, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 04.00 "Час

00.30 00.40 03.25

Служба

безпеки"

"Час спорту" Об.25, 10.20, 13.20,

10.30, 11.30

Сильні

20.00, 03.15, 05.30

заборонено'"

КАНАЛ

13.30,

Медичний

дете<rиа

розшуку дітей

Об.ОО Програма передач Об.01, 23.30, 04.30 "Час-Тайм" Об.15, 00.15, 03.10, 05.10

09.30,

7

року

00.00 Таємниці долі 03.10, 04.45, 05.25

Об.ОО Клуб 700 Об.40 НовиниПРО Об.50, 07.40, 09.10,

5

20 1 О

світу сього

ТО НІС

рортах"

дружини

15.40

тяною Рамус"

елемент

Об ЗО.

10.00 11.00 12.00

ефірі"

вибори-2010''

"Бізнес­

час"

"Коломбо"

1б.ОО Федеральний суддя

22.00 22.25

03.10, 05.10

09.10, 20.20, 05.20

"Прес­

прямому

1б.ЗО "Драйв"

КАНАЛ

"Час спорту"

10.00 т;с "Глухар-2" 11.00 Tjc "Покликання" 12.00 Т/с "Колись прийде

03.30 04.15

кілера

Об.ОО Програма передач 04.30 "Час­

З"

у

10.55, 03.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу з Те-

Об.О1, 23.40, Тайм"

"Слід"

10.30, 11.30, 12.30

15.30

Об.15,00.15,

точка

08.0.0 Т/с 08.55 Т/с

т;с "Слід"

вець"

Об.1 О ''Двійник". Х/Ф

ОЗ.50

17.12, 19.20,

18.00 Tjc

22.50 Tjc

Х/Ф

Т /С "Слід" Х/ф "Спокуса" Т jc "Мамо, я

люблю"

ОЗ.ЗО

Спортивні подіі Об.50, 17.15, 04.00 Критична

14.40 15.35

Всі

00.00 д/п "Танго з Дакаром" 01.10 "Пан Міністр" 02.45 Tjc "Фальконе" 05.55 "Гід країнами світу"

05.40 07.20

ICTV

Об.40,

або

19.15, 01.05 Спортрепортер 23.35 Tjc "4400" О 1. 15 Служба розшуку дітей

04.00

Т/с "Життя як вирок"

23.30 00.30 01.25 04.40

січня

30

конференціі

5

Tjc

разом"

19.55 21.15

17 ОО, 19.00,

1З.ОО

дочки"

ОО,

06.ЗО,

"Бальза­

вини

1З. 15, 04.45 "Знак якості" 15.00 Зрозуміти. Пробачити" 18.15, 05.15 "Судові справи" 19.00 Tjc "Кармеліта" 17.20, 04.20 Tjc "Сусіди" 20.00, 02.15 "Подробиці" 20.30 Т/с "Обручка" 21.30 "Велика політика з

конів"

12.35 Т/с "Шлях чарівника" 13.30 Tjc "Пригоди Мерліна" 14.30 "Шість кадрів" 15.00 Х/Ф "Могутній Джо Янг" 17.10, 20.00 Хjф "Непридума-

ківський

18

Срібний

З"

кохання"

15.55, 20.25 Tjc

хання"

04.20

Тееп Time "Триматися

15.50

1б.ОО,

07.40, 05.25

апельсин

"Безмовний свідок-

22.25 Tjc

Подіі

мужики сво

19.10 20.10

09.15

19.20, 01.10

09.00 Х/ф "Свідок на весіллі" 10.55, 19.25 Tjc "Курсанти" 12.15, 14.55 Т/с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00, 00.45 Репортер 1З.З5 М/с "Земля до початку

Грей"

битих ліхтарів-5"

1+1

08.ЗО,

Погода

14.З5,

історії

Об.ОО,

07.З5, 08.З5 "Підйом"

07.ЗО,

14.40

00.25

ОЗ.О5 Т ;с "Мить щастя"

УКРАЇНА

Об.15 Т/с "Акула"

07.00,

"Неймовірні

10.55, 05.45 Tjc "Єрмолови" 12.00, 17.15 "Лікарі" 13.00, 18.30 Tjc "Тільки ко-

19.30 ТСН:

.

1б.ОО "Зіркове життя. Зіркові усиновлення"

17.00 Пазли 18.00 Новини 18.10 Діловий світ 18.20 Український вимір 18.45 Euronews 19.00 Вибори-2010. Пере­

пашко. Будемо жити!" Ранкова молитва Об.О5 М/Ф "Поганий пес, гарний пес" Об.ЗО DW. Новини Європи 07.00 Енергопанорама 07.20 Персона 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.15 Погода 09.25 Доки батьки сплять

Об. ОО Т/с "Кулагін і партнери"

та діти"

право-

Х/ф "Накурені в дим" Третій зайвий

01.20 02.45

років"

09.20, 20.15 Tjc

17.25 06.00

СТБ

1б.З5 М/ф "Падав торішній снrг''

04.35 05.00

НОВИЙ КАНАЛ 05.55 т;с "20 божевільних

"Альф". т;с

17.00

Х/Ф "Ти іноді згадуй"

00.50 Tjc

кохання

вини

19.55 "Під зливою куль". Tjc. 22.10 "Смерть шпигунам-2". 00.20

Tjc

"Мене звати Ерл".

05.00 05.20

Субота,

ТО НІС

06.00, 02.45 Диваки 06.30, 22.15, 05.35

Зелена

варта

06.50 07.40 08.05 08.40 09.00

Інші землr Дім живих історій Сім'я від "А" до "Я" Клуб суперкниги

"Что такое хорошо и

что такое плохо?"

09.35, 15.00, 18.55, 22.50, 23.55 Погода 10.00 Східні базари 11.00 Таємниці подорожей 12.00 За сім морів 12.35 Медицина 13.00 Погляд у майбутнє 15.05 Інші землі 1б.10 Х/Ф "Два бійці"

17.50 Таємниці руrн 19.00 Кордони 20.05 Українська революція 22.05, 02.30, 05.20 Сильнr світу сього

23.00 Свrтські хроніки 23.30 Тиждень моди Дариною Шаповалавою ОО ОО Таємниці долі

02.15 03.15 04.50

Твій хіт

Трипільцr Загибель "Антарктики

з


8

Субота,

30 · сІчн• 20 1 О

НОВЕ ЖИТТЯ

року

вітаємо

З лютого 2010 р. з 16.00 в НВК за адресою: вул. М.Лагу­ нової11-а, буде проводити виїзний прийом Громадян виконую­ чий обов'язки міського голови Ігор Васильович Сапожко.

Віру Іванівну КУ3ЬМЕНКО. відмінника освіти України, вчителя-мето­

диста Броварської ЗОШ

N!! 9

/-ІІІ ступенів з

проведення

А в тих літах і сонце, і дощі.

2009 рік необхідно індексувати ко­ ефіцієнт індексацїі 1,059, який

ступник міського голови Василь Олександрович Андрєєв.

Ми Вам бажаєм, щоб' було доволі

розраховано,

ньорічного

І сонця, і веселощів в душі.

Порядку женого

"ВАТ "Сnецоvдмонтаж-503" nовідомnнє, Заява про екологічні наслідки будівництва топкової Проектована топкова призначена

Експлуатація

житлового

будинку,

для вироблення тепла на опалювання житлового будинку по вул. Соборній, 8 в м. Бровари Київської об-

до складу якого входять дві проектовані топкові, не вноситиме істотного вкладу до забруднення атмосферна-

Експлуатація топкових дозволить підвищити надійність системи теп-

газової топкової в атмосферу додатково викидатиметься 0,919555 т/рік

ласті.

лопостачання

та

гарячого

водопо-

стачання житлового ~удинку, забезпечити

нормативнІ

умови

про-

Окрім

цього,

викидатиметься

лаго газу - 442,412 т/рік і 0,0028864 т/рік оксиду діазота. Негативного впливу на фунт, рослинність і тваринний світ прилеглої території

вих

J?ОЗташ_овано

вальнr газовr котли

два

опалю-

Pegasus F2 N25 102", виробництва фірми FEROLLI,

які

комплектуються

автоматикою

безпеки горіння з газопальниковими пристроями. загальна потужність топкової - З96 кВт або О,З96 МВт;

го будинку з двома вбудованими топковими не нададуть:

Замовник - о.л.__Насrковська -.з~бе?печує ~езав~рrину експлуатацrю об є~а у ВІДПОВІДностІ з ~равилами

технrки бе~_пеки,. пож~жноr безпеки, виробничоr санпар11 та охорони

год;рік;

працr,

годинна

витрата

палива

а

також

охорони

н~ого . середовища, за що несе вrдповrдальнrсть у встановленому

ме негативного впливу на земельні

законом порядку.

ресурси, геологічне середовище, зміни рельєфу місцевості в умовах сформованого техногенного ландшафту територіі.

Замовник: фізична особа О.Л. Насіковська. Генпроектувальник: директор ТОВ "Арсан-буд" І. Ю. Романенко.

Прое~товані топкові призначені для вироблення тепла на опалювання виробничо-складського комплексу, роз-

сурси, геологічне середовище, зміни рельєфу місцевості в умовах сформованого техногенного ландшафту те-

ташованого на розі вул. Щолківської

риторїі.

та бульв. Незалежності в м. Бровари. Експлуатація топкових дозволить забезпечити нормативні умови перебування і праці обслуговуючого персоналу, робітників та клієнтів. Топкові (по

Експлуатація топкових не вноситиме істотного вкладу дrJ забруднення атмосферного повітря. У результаті експлуатаціі газових топкових в атмосферу додатково ви-

одній для кожної черги) вбудовані в проектовані виробничо-складські приміщення на відмітці 0,000. Клас відповідальності споруди - 11. Межа во-

кидатиметься З,О744811З т/рік забруднюючих речовин: оксиди азоту, оксиду вуглецю, метан, ртуть. Окрім цього, викидатиметься так званих

гнестійкості споруди - IIJ, 11. Загальна потужність топкових складає 2З6 кВт, або 0,2З6 МВт (для першої черги передбачається встанов-

кою безпеки горіння з газопальника-

nраці, а також охорони навколишньо-

вими пристроями.); число годин вико-

го середовища, за що несе відпові-

ристання розрахункової теплової потужності - З572 год/рік; річна витраа палива (природного газу) - 95,015 ис. мЗ/рік. Будівництво топкових не робитиме

дальність у встановленому законом порядку. Замовник: директор ТОВ "С.П. Брок-сервіс" Н.П. Возняк. Генпроектувальник: директор ТОВ

егативного впливу на земельні ре-

топкових

по

одному

комплектуються

вщrукнутися

о

~

оветерана праціМ

за

Довідки

за

Продам автомобіль "Шкода

Феліція" 1999 р., комбі, т.­ синій металік, 5200 у.о. Тел.: (063)8792608, (067)5388720.

оною земель

(1

цього,

-

~одимира Миколайовича Ко-

атмосферу

додатково

50,419538

викидатиметься

парпикавих газів

т/рік за-­

-

так

званих

вуглекислого газу

- 57,279816 тjрік і 0,532194 тjрік ок­ сиду діазота. Негативного впливу на фунт, рослинність і тваринний світ прилеглої територіі будівництво і ек­ сплуатація топкової не нададуть. Замовник - фізична особа О.М. Пархоменко- забезпечує бе-з­ аварійну експлуатацію об'єкта у відповідності з правилами техніки

На 47-ому році життя за­ кінчився земний шлях моло­ дої~нки,дбайливоїдружи­ ни і ніжної матері, мудрого

безпеки, пожежної безпеки, вироб­ ничої санітаріі та охорони праці, а також охорони навколишнього сере­

довища, за що несе відповідальність

наставника молоді, талано­ витого педагога В.Л. Гурбич.

у встановленому законом порядку.

Замовник:

фізична

особа

О.М. Пархоменко.

Віра Леонідівна

Генпроектувальник: Директор ТОВ "Арсан-буд" І.Ю. Романенко.

.

посада),

земельного

кадастру

ховання молоді і до останніх

та

моніторингу (вакантні 2 посади), - завідувач сектора інформаційних технологій та технічного захисту інформаціі ( 1 посада), - головний спеціаліст сектора інформаційних технологій та тех­ нічного захисту інформаціі ( 1 поса­ да), - провідний спеціаліст відділу кад­

днів сіяла розумне, добре, вічне в душах дітей. Людина живе

сумує з приводу передчас-·

ної смерті вчительки ні­ мецької мови, соціального

ТОВ "БАЛАНС АГРО"

1

~икуна, вважати недrисним.

1

ради від 15.03.2000 -~- N2 10 на ім'я Миколи Миколайовича : І

І

педагога школи

пропонує

~уди-нок, видане на nідставі рішення Шевченківської сільської

·---------------------------------·

Віри Леонідівни ГУРБИЧ

МІНЕРАЛЬНІ

ceлiтpa,tlQ~fpta!~~ та ін.)

і висловлює щире співчут­ тя сім'ї покійної: чоловіку, директору Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гурбичу Ми­ колі Григоровичу і сину Гурбичу В'ячеславу Мико­

зі складу в м. Бровари;

~- -Оі- ВrРа~;Н~Й- ;т;д;Н;;~ий ~;И~О~ ~;р~-:

з доставкою на подвір'я; доставка машинами в господарство; вагонними нормами.

ел.:

(044) 407-20-36, (067) 5053-82.

07400, Київська (Редактор: 4-03-76.

kв N2 07049377, виданий Київським

Заступник редактора:

4-04-81.)

4-04-81 ;

бухгалтері~. nрийом оголошень 4-23-26.

1

~ехнікумом готельного господарства на ім'я : t-1айї Олександрівни Жук, вважати : ~едійсним. :

обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

tщ:ІдІJrJИ: вЩціл з nитань сільського госrюдарства

лайовичу.

НОМЕР НАБРАНО

від

61285

10. 12. 1997 р.

КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ «НОВОГО ЖИПЯ» Газета виходить

- Редакців не завжди поділІІє позицію авторів.

-

Зв точність викладених фактів відповідає автор. - на сторінках газети.

Листуssнн11 з читачамн

- Зв зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. ~

Друк офсетний.

І ЗВЕРСТАНО У

newlife@meta.ua о: а'""' ,,та"· про державну реєстрацію

жива

Колектив Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко

'"

~ --~-ВтраЧене св-ідоЦтво-п-ро nраво-вінjс~ос~ ~а ;и~;овий- ]

поки

колег.

Заяви подавати протягом місяця з дня опублікування оголошення в га­ зеті. Тел. для довідок: 6-29-08.

посада),

доти,

пам'ять про неї. А світле ім'я їі залишиться жити в серцях рідних, близьких, учнів та

рового та документального забезпе­ чення (1 посада).

головний спеціаліст відділу Дер-

~ота, вважати недrисним.

- випускни­

ця нашої школи. Свою до­

лю пов'язала зі справою ви­ жавного

завідувач сектора державної нспекціі з контролю за використан­

tзн 28 05. 2008 р. на ім'я Во·

CVMVEMO

оксиду вуглецю, метан, ртуть. Окрім

посади),

(1

пам·атаємо.

бруднюючих речовин: оксиди азоту,

-

ям та охороною земель

в

викидатиметься

антралю за використанням та охо­

N2 475807,

ланд­

В результаті експлуатаціі газових топкових

кантні посади: головний державний інспектор з

2

землевпорядна

нення атмосферного повітря.

без­

провідний державний інспектор з

вища

Відділ Держкомзему у місті Броварах Київської області.

Експлуатація топкових не вноси­ тиме істотного вкладу до забруд­

області повідомляє про ва­

-

з

стаж роботи за фахом не менше трьох років. Документи прийма­ ються протягом ЗО календарних днів з дня. опублікування оголошен­ ня в газеті. Звертатись за адре­ сою: м. _Бровари, вул. Шевченка, 8/а, тел .. 6-64-66.

телефоном:

сформованого техногенного шафту територіі.

Броварському районі Київської

оною земель (вакантні

інспектора

чи юридична освіта, робота з ПК,

місцем

(04594) 5-ЗО-16, 6-90-99.

Управління Держкомзему у

:Видане Броварським РУП та І

Вимоги:

проводиться

8.45

представників акціонерів).

зміни рельєфу місцевості в умовах

-

постановою

чинного законодавства (для

пеки горіння; чисrіо годин викорис­

~--:втр~~ёПОёвЩ~и~-

до

право участі у зборах, оформлену відповідно до

тання розрахункової теплової потуж­ ності - З572 год/рік; річна витрата палива (кам'яного вугілля) - ЗО тjрік. Будівництво топкових не робити­ ме негативного впливу на земельні ресурси, геологічне середовище,

"Арсан-буд" І.Ю. Романенко.

свЩКІв , що сталася 13.00 на перехресті вулиць Київської та ерняховськоrо за участю авто Suzuki та ГАЗель маршрутка) за телефоном: (063)951-55-27. Наперед рошу

8.00

державного

-

бу (паспорт), довіреність на

котлу

автоматикою

загальною

охороною земель.

проведення зборів. Для реєстраціі' необхідно мати документ, що посвідчує осо­

"Krzaczek", Польща, в першій будівлі SKP-75 теплопродуктивністю 75 кВт, в другій будівлі SKP-161, які

антралю за використанням та охо­

2.01.10 р.

представників

з

новлення з встановленням в кожній з

індексації

контролю за використанням та

Реєстрація акціонерів та їх

персоналу, робітників та клієнтів. Топкові (по одній для кожної чер­ ги) вбудовані в проектовані в офісно-сrrnадські приміщення на відмітці 0,000. Клас відповідальності споруди - 11. Межа вогнестійкості споруди - 11. Загальна потужність топкових складає 2З6 кВт, або 0,2З6 МВт (для першої черги передбачається вста­

газуоксиду діазота. Негативного впливу на ~рунт, рослинність і тваринний світ прилеглої територіі будівництво і експлуатація топкової не нададуть. Замовник - ТОВ "С.П. Брок-сервіс" - забезпечує безаварійну експлуатацію об'єкта у відповідності з nравилами техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітаріі та охорони

ревізійної комісії. 6. Та інше.

району Київської області. Експлуатація топкових дозволить забезпечити нормативні умови пе­ ребування і праці обслуговуючого

. парникових газів - вуглекислого 167,75225 т/рік і 0,001096 т/рік

лення двох котлів Vitogas 200F-48 загальною потужністю 106 кВт; для другої черги передбачається встановлення одного газового котла Vіtосгоssаі ЗОО-1 ЗО потужністю 1ЗО кВт. Котли виробництва "Vessmann" (Нім.), які комплектуються автомати-

4,

Проектовані топкові призначені для вироблення тепла на опалюван­ ня офісно-складських приміщень в промзоні с. Княжичі Броварського

Заява про екологічні наслідки будівництва топкової

проведення

Відділ Держкомзему у місті Бро­ варах Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста

Вибори директора під­

Заява про екологічні наслідки будівництва топкової

навколиш-

(природного газу) - 98 мЗ/год. Будівництво топкових не робити-

2009

приємства, наглядової ради,

1. Звіт директора про фінансово- господарську діяльність у 2009 р. та ос­ новні напрями діяльності 2010 р. 2. Звіт наглядової ради за 2009 рік. З. Звіт ревізійної комісіІ. за 2009 рік. 4. Затвердження річного звіту (балансу) і порядку

будівництво і експлуатація житлово-

число годин використання розрахункової теплової потужності - ЗОS8

5.

м.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

так

шованr на першому поверсr проекта-

Г0

Бровари, вул. Щолківська,

ртуть.

званих парникових газів - вуглекис-

обл.,

в приміщенні адміністрати­ вного корпусу ВАТ "Спецбуд­ монтаж-50З".

забруднюючих речовин: оксиди азо-

ту, оксиду вуглецю, метан,

Київська

за

рік.

2010 року о 09.00 за

адресою:

го повітря. В результаті експлуатаціі

живан~я мешканцrв. Топк<?ВІ розта-

ваного житлов_ого будинку. Клас вІДповrд~льно_стr споруди - 11. Mrpa вагнесликосТІ споруди - 11. В топка-

резня

розподілу прибутку за

серед­

Кабінету Міністрів України. Нормативна грошова оцінка зе­ мель за 2002, 200З, 2004 та 2006 роки не індексувалась. Відділ Держкомзему у м. Броварах Київської обл.

- батьки та учні 8-Б класу. що загальні збори ак­ ціонерів відбудуться 22 бе­

з

інфляції

грошової оцінки земель, затверд­

ник міського голови Григорій Павлович Голубовський.

А в дім хай доля радості несе.

виходячи

індексу

2009 рік 115,9 %, відповідно до

11 лютого 2010 р. з 16.00 в ЖЕКу NQ2 за адресою: вул. Ен­ гельса 10, буде проводити виїзний прийом громадян заступ­

Нехай здоров'я зав>ІЩи буде добрим. Хай у роботі ладиться усе, За добрі справи хай шанують люди,

грошової

повідомляє наступне. Нормативну грошову оцінку зе­ мель станом на 01.01.2010 р. за

Герцена, З буде проводити виїзний· прийом громадян за­

Шумпять літа, мов на вітрах тополі.

індексаціі

оцінки земель" Державний комітет України із земельних ресурсів

10 лютого 2010 р. з 16.00 в ЗОШ NQ 6 за адресою: вул.

ювілеєм.

З повагою

На виконання пункту З постано­ ви Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року N2 78З "Про

з

17

Д е н ь

квітня

1937

в и х о д у

:

р.

субота.

Відцруковано: Т «Броварська друкарня" Тел.:

4-22-56

Зам.4 Тираж

1З 50

прим.

#6 7 2010  
#6 7 2010  
Advertisement