Page 1

Середа,

16 липни 1997 р. К!!

54 (8844) Ціна

Виходить

договірна

з

17 квітня 1937 року

Газета

Броварських Стало

ГОТУЄМОСЬ

доброю

святкувати

День

визволення

ДО ДНЯ МІСТА

міської традицією

міста,

на

який

Броварів

та

районної

початку

від

завершити

вересня

приурочується

до

дати

німецько-фашш:тських

-

25-річчям з

мі<.:та

обласного

подію, яка практично співпадає з першою

надання

Броварам

<.:татусу

комплекс

робіт

по

здачі

в

експлуатацію

об'їзної дороги. Серед новинок, які чекають на броварчан

загарбників. Цього ж разу ми відзначатимемо ще одну дня

рад

дію системи мобільного зв'язку, який

-

введення в

поліпшить роботу

служб міста, насамперед тих, діяльні("'Ть яких пов'язана з ризиком підвищеної аварійності.

підпорядкування.

Планується в одному з дитячих садків (.,'Тарого мі("'Та

розмістити будинок для самотніх престарілих на Отож, майбутні урочи(.,'Тості і відповідні заходи вересня ц.р.

12-14

повинні стати своєрідним оглядом того, що

Учасникам наради під головуванням мера міста О. М.

промисловості, культурно-побутової інфраструктури, так

Іщенка (а це були директори промислових підприємств,

і можливо(.,'Ті вшанування кращих людей. На недавньому

установ і організацій, керівники відділів міськвиконкому,

засіданні

зокрема, культури, освіти, спорту, комунальники тощо)

робочої

групи

велася

мова

і

про

це.

Так,

передбачається присвоїти звання «Почесний громадянин

було дано конкретні доручення з тим, щоб місто було

міста»

якнайкраще підготовлено до відзначення свята.

(із

наданням

землякам .. які

певних

зробили

пільг)

великий

кращим

вклад

у

нашим

розбудову

А про те, що вже зроблено і яка культурно-розважальна

Броварів.

програма

Дарунок

отримає

будівельного

і

все

Добрий вигляд мають посіви зернових у племзаводу

«Плосківський»,

КСП

господарствах

«Русанівське»,

ВАТ

КСП

стартуватиме

rdКОЖ

ця

важлива

сіЛЬСЬКОГОСПllДарська кампанія. Чи сповна підготувалися хлібороби району до свого чергового екзамену? Чи все зроблено для того, щоб жнива-97 пройшли успішно? Давайте ще раз зважимо і обміркуємо ... В складних, як ·ніколи раніше, умовах проходив цьогорічний комплекс весняних

польових

робіТ.

фінансових,

Недо(.,'Татня

кредитних,

кількkть

матеріально­

ось заколосилася хлібна нива району.

«Нова

мірі забе'JПечити виконання всіх елементів Ідовелося

пересівати

озимі

зернові

культури.

Та якби там не було, хлібороби району :lуміли,

не

дивлячись

на

труднощі,

своєчасно посіяти ярі культури на площі

гектарів при плані

25447

гектарів.

21165

Значно більше плану відведено площі під ячмінь, овес, кукурудзу на зерно. На

5084

гектарах пересіяно О:ІІІМУ пшеницю.

КАЖУТЬ, цукор За

умови

<-'Тав

не(.,'Тачі

провідним

Вільно

біле :юлото України.

-

грошових

коштів

платіжним

конвертовані

він

засобом.

Всього

зернових

культур

видно,

у

- 13195 гектарів.

Як

хлібна

чимала.

виділити

зерно

селянам

для

ведення підсобних господарств. господарствах

є

11 О

серйозно

:Іайнятися цією КУЛЬТУрОІ{>. Але (к'Таннім часом «цукровий рай» може :laJШШИТlIСЯ у спогадах. Чому?

Мабуть, головною проблемою є значне цукор

від

з

!ЮО

Для

'Ібагнути

першом у

порівняння, <-'Тан

Не

для

Навантаження зернозбиральний приблll3НО

вистачає

запасних

ремонту

техніки.

на комбайн

кожний (.,'Тановить

гектарів.

120

високий показник.

на

гривень

за

року до

1997

кварталі

щоб

справ,

- 16

наочніше

звернемося

до

гривні,

а

в

свідчить,

в

59,25,

Це

досить

Тому для збирання

НІІ:ІЬКУ

транспорту

ним

ознайомлено

необхідні заходи по недопущенню пожеж. Хлібороби

своєчасно

подбали

про

підготовку токів, а також зерноочисних

майже

як

завжди,

дбайливо

не

виробництва.

вигідно

експлуатувати.

процентів

менша

ІО

європейського

більше

торговельні

готуються

Як

і

в

половини

та

культосвітні

(І 00-150

центнерів з кожного гектара) та велику

(35-50

кілометрів).

Крім того, кожен П'ЯТlIЙ завод в Україні

хліборобів

організовано

харчування в полі.

машин, сушарок. У свою чергу до жнив-

97,

для

Для своєчасного збиральних

робіт,

якісного проведення підготовки

площ

до

трудівники села. А на 85-гектарній площі,

іноземного

Витяжка цукру з бурякосировини на

період

проведення

виготовленого

одрюу потрапЛяє в

цукру

роздріб, для уча<-'Ті в

. :· .····rIPKi тонн.

Ситуацію

30

цукру

в

умови

давальницької

сировини.

процентів обсягу виробництва

залишається

нашому

рі:IНИЦЯ

погіршують

переробки Понад

така

раііоні

заводам,

нема,

і

належить

до

у

70

бурякосіючим

Аграрії реалізують ііого

заниженими

керівників

господарств

покриває

району

Однак платежу

цукор з

господарствах

(.,'Тановить

на

площі

уже

посівних

площ.

буряки

гектари,

що

Найбільше

солодких

коренів, як і торік, У КСП «Русанівське»

350 на

-

гектарів. Кілька днів-тому я побувала цих

плантаціях.

бачити

функцій, притаманних грошам. Наслідки

Повірте,

гіршими,

ніж,

цукрові

вони

скажімо,

буряки

в

масштабнішого

Недаремно

мають

у

цих

прибутки

від

непогані,

господар<-'Тва

але

внесли

свої

спеціалі(.,'Ти корективи

в

технологію. Коли всі вже збирали врожай, у

КСП

«Красилівське»

прополювали

буряки. А вирощують

нинішнього року тут ЇХ на площі 60 гектарів. На

жаль,

всі

не

буряки

доглянуті

на

належному рівні.

Спеціалі(.,'Ти радять підбирати відповідні

Необхідно, щоб вміст гумусу в грунті був

а

також

на

Вінничині,

на

для. вирощування

Сумщині. По всьому видно, тут у КСП

щонайменше

«Русанівське»

виконується

землю

і

добре

люди

люблять

господарюють

матінку на

ній.

Скільки не кин~ш оком

набагато

гарантована.

району,

рядки широколистих коренів, без бур'янів

набули

40-гектарну

площі

«солодких проблем» вийшли сьогодні за комплексу

на

передових господар(,,'Твах Васильківського

межі

агропромислового

також

А про яку ефективні("'Ть можна говорити,

загальних

доводилося

засіб

глянути

буряківництва.

до

на

частини

Любо

господарствах

району

653

52 проценти

від

на

<-'Тупала

були

в

вирощують

витрат

йому,

не

року

виручка

перетворився

наданням

взагалі

площу цукрових буряків У ДПЗ «ПлосківськиЙ». Висока врожайні("'Ть їх

у

детальнішому РО:ШИТКУ буряківництва. Є

не

виробництво.

1oWHi,

добрі починання в цій справі. Нинішнього

виглядають

Тому

сказали

коли в КСП «Красилівське» торік зібрали на кожному із <-'Та гектарів площі лише по 17 центнерів цукрових буряків. Сходи

за

цінами.

винятками не

яких

лише

як

людські,

людська нога. Цукрові буряки вирощують

Отож навіть цей факт має зацікавити

·ДУМКИ ·пРО· 'солодкі ··МРІЇ

Ось

сівби озимих будуть задіяні всі

без затрат ручної праці.

розрахунках.

·.1,111•• В•••••і! ВІІ• •"

невеЛИКИМIІ

третина

врожаю

двох-, а в деяких господарствах триразове

характеру. Протягом о<-'Танніх трьох років

економічно

продажу

врожаин«.,'Ть

віддалені("'Ть від заводу

маршруту

матеріально-технічні та фінансові ресурси.

КСП

бурякосіючих гоС[юдар(.,'Тв збиткова саме через

спеціальні

весняних польових робіт, так і на збиранні

за

гривень. що

провоДИЛИ<-'Я

комбаіінами

КСП

Аналіз (.,'Тану РО:ШІІТКУ буряківництва в раііоні

метою

семінари-наради. В кожному господарстві

у(.,'Танови.

господар(.,'Твам.

«Гоголівське»

приділяють

збиральний загін, ЯКИЙ укомплектований

процентів

«Красилівське»

районі

медичні,

цукрових буряків у господар(.,'Твах району

8,25

працівників

.

врожаю зернових культур буде залучений

(.,'ТаТlJ(.,'ТИЮI. Минулого року собіварті("'Ть

(.,7ановила

на

кампанії. За безпосередньо

ЙОГО

ціна

1996

тонну в третьому кварталі

року.

в

штаб

відповідальних працівників. Проводяться

поле.

продуктивно<-'Ті виробництва.

у

увагу

зернових

районний

відповідальних

Особливу

успішного

виходу

дев'ять

оптово-ро:щрібна

гривень

Створено

та

врожаю

З

:IНИ:lllлася

6ОО

культур».

підготовки

збирання

графік

собіварто("'Ті. Ми (.,'Тали свідками того, як ринку

щодо

проведення

господар(,,'Тва

вирішили

внутрішньому

заходи

поле-тік.

три тонни цукру, а, наприклад, Франція-

на

керівництво

складено

58

інші життєво необхідні ресурси. Тому й

ціни

жнив-97,

валкових

в

докладніше

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

жниварок. На жаль, не всі вони готові до ча(.,'Тин

ми

питанню збереження врожаю зернових. З

району

зернозбиральних комбайнів і

нас,

райсільгоспуправління видало наказ «Про

цією У

всіх

4000 гектарів.

до

райсільгоспуправління.

(.,'Тандарту. В комплексі це призводить до

від("'Тавuння

Готуючись

закріплено

державі,

на

Таким способом передбачено зібрати хліб на площі майже

господарські хліб

чекає

розповідатимемо у наступних публікаціях.

дати

здати

заповнити

того, що Україна одержує з гектара лише

сільського

цієї

можливі("'Ть

гроші»

Броварщини

до

своєчасному і якісному проведенні жнив є зернофуражем,

При

-обіцяє

шляхово­

період проведення цієї кожним господарством

комори

нива

до

дають змогу Україні одержувати нафту, працівники

«солодкі

таінших.

ранніх

господар<-'Твах району

технічних ресурсів не дали змоги в повній технології. Крім того, на :lНачних площах

Україна»

збирання

«Княжицьке»,

міСТо.Колектив

NQ 50

управління

На Дніпропетровщині почалися жнива. Пішов хліб нового урожаю і з полів інших областей України. Мине небагато часу, і в району

місць і

громадян умови для лікування і догляду.

зроблено за чверть (.,'Толіття для розвитку міста, його

нашого

36

тим самим створити для найбільш незахищених наших

-

побачиш рівні

і без шкідників. Все це вчасно зробили

цієї

культури.

три проценти. Якщо ж не

технологія вирощування цукрових буряків, то чи варто братися за це діло взагалі?

Галина ПОЛЯКОВА.


К!!

54 (8844) господарювання в нових умовах. Та ось одержали новий навчальний план на

1998

політики

«...

у нас спільне завдання

наДlИІІІІЙ

фундамент

у

скорочення

будівництво

ланки,

Української держави, фундаменти для цивілізованого

життя

[JОСIlШI/fJ/

[Jрєшr)l!нmа

багатьох

Куч.ШJ

()о

березня

/997 року і.

у

ВеРХ()l1//()Ї

України Л.

Ради

НАСТУlI!IОМУ

середній

школі

років.

N~

Вона

З

колектив

(;воїх

який

міській

славну

проводив

]І/!!

України,

8

валеологія,

екологія,

МИI..'Тецтво,

хореографія, працюють гуртки народного

були

танцю, шаховий, прикладного ми(,'Тецтва,

до

що

І ОО

випускних

всі

ще

іспитів

іш.:титутів.

Сподіваємося,

відсотків

введення

в

Держава фінансує школу недо(,'Татньо

За переліком цих коротких фактів (''ТОЇТЬ

затримкою. Причини відомі

велика праця цього колективу, любов до

немає коштів. «Минулий рік,

)ІЮДИ і робить усе для того,

дітей

Президент у своєму Посланні,

учні

і

усвідомлення,

що

ми

сьогодні

--

державу на новий рівень розвитку. Це не­

економіки. Це фактично був час суворих

про(,'Те завдання. Адже працюємо з дітьми

випробувань...

в

стабілізувати

досягти

економічному

розвитку,

ТВОРЧllіі ПОН:Нl1іал кожної о(;обистоегі. ДЛЯ

ЦЬОГО

у

поглиб!lеним

на(;

<.:творені

вивченням

інозеМllІІХ

мов.

Сl.:тетичного

класи

:!

матемаnfКИ,

гуманітарного

напрямків.

У

умовах,

коли

о(;мислення

та школі

працюють обдаровані учителі, з яких

покоління,

яке підніме нашу

відбувається

ціННОI..'ТеЙ,

на

непередбачено.

пере­

яких

був

Ми

для не як

доходи населення. Зросла заборгованk'Ть

у(;клаДНЮf'ТЬСЯ

соціально-психоло­

по

заробітній

платі

невпевненіl..'ТЬ у завтрашньому дні.

поглибилася

С.

НЕ ВИПАДКОВО У Посланні П ре:шдента до Верховної Ради роботу з

Заручницею

кадрами

певну господарську діяльні(''Ть,

О.

Палщюді

ПРС'шдснта

у 'цьому році

України

Указом

при(;воєно

«3аl'луженого

вчителю>.

підготували

авторські

Наші

звання

викладачі

названо

особливим

:! математики. Завдяки їх <.:1аранням СШ N!! З посіла друге міще у міській олімпіаді, 16 наших учнів брали уча<.:ть в обласних та 4 -- У Всеукраїнських олімпіадах, (:тали

Особливе воно

навчання,

спрямовану

ПРll3ераМIІ

:щібно(''Тей

дітей.

ЦІІХ

програми

конкурсів

:шань.

питанням.

освітян.

Ми

платні

облаштовували магазин.

сильний

колектив

педагогів

і

НЕ

(,'Творену в ході творчих пошуків си(,'Тему

Сім

:ЮЛОТІІМИ

диференціацію

:щобули

lІеремогу у конкурсі економічних знань,

послуги

хочемо зберегти те, до чого йшли довгий

спеціалізацію

троє

нас,

відведено

на

Я

класів,

маю

на

навчання.

спецкурси:

ува:!і

У

і(,'Торія

господарської

гривень:

школі

за

15

якщо

«ЦЕ

у

втрачали,

бо

набули

за

класах

вони

не

:зможуть

з

оплатити

дитини,

могла

б

яка

в

прислужитися

вимагає,

як

підкреслює

конкретної,

напруженої

відповідаЛМIО(''Ті

від

усіх

ін(''Титутів влади, від кожного працівника і

всього

суспільного

синтез

енергії,

наполегливщ,'Ті

:шгалу.

Потрібні

концентрація

і

ршуму».

До

волі,

ЦИХ

слів

варто прислухатися.

тис.

опалення, М.КОБА,

комунальні послуги. Проте оптимізму не

культури

фактом

доплати

дітей

здібної

роботи

діяльно(''Ті,

електроенергію,

своїх

Президент,

відкрили

навчальний рік закінчили з боргом

та

перед

плекає майбутнє нації.

школа.

по:штивні

на

:зарплату,

Тож не лише педагоги, а й суспіль(''Тво

надаючи

міні-пекарню,

від

не повинні забувати, що школа сьогодні

населенню,

ЗВАЖАЮЧИ

результати

розвиток

профільні(,'Ть

і

перед

усі ми?

криза».

l..'Тала

(,-та.пи

відмоВlIТИ(;Я

Україні? Хто від цього втратить? Хіба не

Виживали, як могли. Придбали РАФ, вели

час

ВlІпускників цього року закінчили школу з медалями,

і для

платіжна економіки

ми

аб9

:щійснення

майбутньому

пенсіях,

МСТOj{IІl'ТИ та ЗЗ фахівці вищої категорії. А

одержують

А

реальні

та

ЧИНОМ,

навчання

це

кош!

ЗНИЗІІЛИ(;Я

вивчення

поглибленим вивченням курсів.

в

прогнозува..rIO(;Я.

планом

дилемою:

навчання

змогли

перелом у

ГОДИНІ!,

навчальним поглибленого

необхідно(''Ті

нашої

побудований світогляд кількох поколінь, гічний клімат, рОI..'Те безробіття, а з ними і

8

складним

не

виявився

--

вчителям

лише

своїх наробок, або по(,'ТаВИТlI батьків, які

кон(,'Татує

виховуємо

розкрився

гіркою

У бюджеті

l'праву.

найповніше

ТАКИМ

-

:щобули добрі :!нання і знайшли у житті б

l..'Таршої

предметів.

лише заробітна плата вчителів, та й то. із

математичного класу (,'Тануть (,'Тудентами.

для

ГОДИН

художньої вишивки тощо.

випускників

Рtнбудовували школу, дбали про те, аби з

де

молодшої

дня,

загальноосвітньої ШКОЛИ без врахування

економіку,

її стін ВИХОДИШ! виховані, освічені молоді щоб

учителів

Тобто

передбачені

художнє

до

зараховані

які

СШ

одинадцятикласників

9

складання

попередників,

базі

економічний вуз, і (:тали ЙОГО студентами,

І оо

добрі

на

всього

історію.

:!берігає

про

першу чергу,

подовженого

оплачуватимуться

21

виrювнюється

Maf:

ПедагогіЧНІІіі традиції

році

штатів

груп

сцекласах.

Д.

України

Міні(,'Тер(,'Тва

школи, кількості ГОДИН У профільних та

поколінь і громаДЯIІ».

(3

галузевого

здешевлення освіти. Це, в

:~акласти

-

1997-

навчальні роки, який (,'Тав наслідком

певного

директор місЬКОЇ СШ ХІ! з.

досвіду

ДеllЬ .міста у Броварах - це завжди яскраве і з.містовне видовище. На фото ~- фраг.менти .минулих свят. А нині вже ведеться діяльна підготовка до проведення «Дня .міста - 97», яке відбудеться у вереСllі.

ІНФОРМУЄ

ПАСПОРТНО-

МІГРАЦІЙНА

:.'.:" .>:.. .'. : . :. '::'./::. .:. . ; :

СЛУЖБА

А

:

3араз

у

Броварах можна побачlПИ багато іноземців, зокрема

IШUIOМУ місті, ЧІЩ ВОІІІ. займаютьси? РозповїСПl про це попросИJDI

lІачаЛЬНlІка IІ:1СПОРПlо-МЇI]sаційно'і служби А. К. СТРОЯ.

(;воїм

правовим

СТановищем

всі

іноземці

ро:шоділяють(;я НІІ громадян, які на законних підставах

проживаюТІ,

у

проживання

або

«нелегалів»

державі,

імігрували

на

працевлаштування,

іl1Oземців.

які

так

в'їхали

в

ві:!,

приватних

осіб,

офіціііних і

офіціііНIІХ влаегеіі. або

:за

запрошень

проживають

в

паспортами,

їх

торік

6уло

:!ареп,'Тровано

з

іШ1Il!Х

і\сржав.

:щреє(,'ТруваПI(;Я

у

повинні

відділенні

у

або

реєстрації

у

іноземних

триденний

термін

паспортно-міграційної

(;лужби.

3арю

бо

нелегальнііі міграції приділяється велика увага,

заїжджими

протиправних

громадянами вчинків

розпорядженням

та

здійснюється

:шочинів.

Кабінету,

Тому

встановлені

багато згідно

більш

з

жор(,'Ткі

правила реf:сграЦll !Но:!еМНIІХ громадян.

Проводиться lІаШОІО

мk-та

:ю60в' язаний

реct;грація відвідати

ра:юм

тих

осіб,

родичів

з

го(,'Тем

чи

в

які

приїхали

друзів.

до

Господар

триденний

термін

6ут!! JIреДСГllвлені :!аЯВИ від іноземного громадянина та що

національні

пр!!іімає

у

паспорти,

себе а

ГО(,'ТЯ,

також

реf:страцію та послуги ВВІР.

на обумовлений термін

-

А1ербайджану Амірасланов Фазаіл,

подовжена

наЯВНОI..'Ті

при

поважної причини до

вагомої

піДI..'Тави

чи

дві

без

прописки

та

29.05.1997

"

':::":":.

85

до

1700

грн.

як іноземних громадян, так і

реЄI..'Трації

1973

по

р.Н., що мешкав

вул.

Київській,

Приходька

Це

пов'язано

із

тим,

що

криміногенна

ситуація

з

фотокартки

та

сплачене держмито

за

298,

та В. В.

Тимошенка, через балкон проникли в одну із квартир по

Лише

тих, хто їх приймає без відповідної peel..'Тpaцiї.

,.:',

року о 22.ЗО громадянин

підмовивши неповнолітніх М. Н.

90 діб.

Короленка, завдяки

злочинців

було

і

викрали

оперативним

діям

затримано.

(,'Тарі люди, які за невелику плату погоджуються

взяти їх

до себе на квартиру без реєстрації. Так було із 67-річним громадянином Броварів Г. В. Багном, що мешкав по вул. Гвардійській. З

27.02.97

особи

йому

нанесли

року близько удари

11.00

мuлотком

невідомі

по

голові.

Потерпілий від одержаних пошкоджень помер на місці. У

ході

слідства

неодноразово

з'исувалося,

приймав

длR

ц,п-ажько'і иаціоиальиості без

що

ГРОМaдllНни

проживаиия відповідного

Г.

громадин

В.

Баl1tо

~олдаВD

оформлении, за

що

Нерідко подібна довіра з:udнчуєп.ся 1рагедією. Так,

22.02.97

року

близько 18-0'1 години ГPOM8ДJIННН Азербайджану Рзаєв Акрам Азад­ огли, 1977 р.и., ІІКНЙ проживав без прописки та реєпраціі по вул. Рози Люксембург, 33, у стані алкогольиого сп'lІНіння иавмжне ианіс удари иожем ГPOMaДIIННIIY Б., заподінвwн йому иожове порaнeнtIJI грудної клітки та живота. ПроПl Рзаєва порушено кримінальиу справу за ст. 101 ч. І ККУ.

Закономірно,

що

громадяни,

які

проживають

без

реє(,'Трації і прописки, а значить і роботи, починають

140

ІІІ

міліції

порушена

Кодексу України. Як баЧlПС, броварчани надалн ЦJlM громадинам ЖlПЛО, але вони

(,'1'.

Ч.

них

кримінальна

О(;обливо легковірними для зальотних злочинців (,'Тають

за

працівників

Проти

радіо­

господарів.

числі і у нашому місті. Лише за КОРОТКИЙ проміжок часу іноземними громадянами скоєно у Броварах ряд злочинів та протиправних дій.

справа

дорогу

нелегальною міграцією в Україні погіршується, в тому

неодноразово прlПягувався до адмініС1раПlВНОЇ відповідальності.

звеРНУПI(;Я до паспортно-міграційної служби, де мають щ:оа!!.

лише один приклад.

лише

: : . : ••

шукати легкої наживи, скоюють багато крадіжок. Ось

адресою, де були зареЄ(''Тровані, а реєстрація проводиться від І О до ЗО діб і може бути

••••

відеоапаратуру, золоті вироби, особи(''Ті речі

громадян. 3а існуlO'ІШШ правилами всі, хто приїздить до міста

саме за

• • • • • • • • •:

вул.

без дозволу

500

проживати

• • • • • • •:

.:-.".

штрафів від

без

відповідних органах. Н аПРIІК!lад.

зобов'язані

••••••••

.. :

<:/ : .' . ..: .

.:~

..

За порушення правил перебування на території України

юридичних

без

іноземці

' . '

:.:.:~:

. .... :'

в(,'Тановлена адмtніl..'Тративна відповідальні(''Ть у вигляді

документів, що посвідчують особу,

HeдiiicНl!MII

ж,

: '

.:."

і

званих

Україну

Україні

До того

':

. .--= .

по(''Тійне

відповідного оформлення українських в'їзних документів, траН:ШТfIllХ

. ....: .:. : : : . . ' .,: ': ' : ' : : ....

":"

ВllхіДЦПI із Кавказу та Середньої Азії. ЯКИЙ їхній правОВІ'Й статус у

.. ..

Кримінального

думали не про узаконення свого neребуванни у місті, а виношували плани злочинів і здійснюваЛJ' Їх. Непоко'іть те, що не лише окремі громадяни міста, а й керівники підприємств, начальники та працівникн відділів кадрів не знають

законів про правовий статус іноземних громадин, та осіб без громадянства, правил прийому'іх на роботу. У зв'язку з цим паСПОРПlО-МЇI]sаційна служба міста розроБИЛ'а пам 'нтку про порядок оформлення, перебуванНJI іноземних громадин на терlПОрD України, ІІКЇ доведені до відома керівників

підприємств. Слід пам'втаПl, що прийом на роботу іноземних громадии чи осіб без громадинства має здійснюватися лише після визначении їхнього правового статусу і реєпраціі у паспортній службі та 01рJlМання дозволу від державного цеПll'У зайнRТОСП Міністерства праці Украіни.

За порушення правил прийому на роботу вищезгаданих керівників підпрнємств та

працівників

відділів

кадрів

осіб на зriдно із

чинним законодавством накладаютьси адмініс1раПlВні CТRl1teнНJI. Це стосу~-п.ся і громадин, ию иадають у себе ЖlПЛО іноземцим без

pet:c1paцii. Вони зобов'язані в обов'язковому порщу звери)'ТЖя у паспорПlУ службу для оформлении законності перебувания громадин інших держав у нашому МЇсП.

IlПерв'ю взяла Надін

r А~АЛІЙ.


N!! 54 (8844) Було

ТРРХИ

поборотися.

іі

Але

такого.

:lаЛИШИЛОI:Я позаду. Я

(IQ.JНи,

Довелося

нічого

все

те

не (.,'Тав робити з

а

lІІОди

зQXonWш

приt'дlUl1lUlСR

бажаючих.

до

Тільки

вашого zocntJдapcm(JQ. Як це все вllZЛJlдшtо

при(.,'Тосуватися

наспра(Jді?

заведені.

Це сталося

--

цього трагедію. Треба зрозуміти і людей,

Якщо

людина

кожний

умов,

вже

що

звикла

зміг у

мене

П()(.,'ТlИно

кра(.,'Ти, то чи вона пере(.,'Тане робити це,

'ЩЛllша(' колгосп? Деякі мої колеги навіть

заявили, що хочуть передат" землю мені в

коли ЇЙ дати змогу чесно заробляти гроиlІ')

насміхалися

оренду.

наді

мною,

людина

мовляв,

що

ТlI

зборах

року. На

1995

тих

колгоспників

-

адже для них було дивно: як це

:Іагальних

вересня

2

не

до

Через

80%

два

тижні

і

решта

можеш 'Іробити самотужки? Прогориш! А

приєдналися до мене, так і згуртувалися.

в господар(.,'Тві все ж таки маєш посаду ...

3араз орендую

га, маю

1200

700 пайовиків. 250 осіб. Тож і

AТJe вже я не хотів працювати в когось.

А всього у мене працює

Не одразу

клопоту додалося, бо відповідаю не лише

мене

батьки,

зрозуміли

дружина

і

вдома.

спочатку

Не

Потрібен

час,

щоб

А

вона

у мене на

виробництві кра(.,'Ти не можна! Про ледарів

я вже не кажу, про п'яниць - так само. Таких людей я просто звільняю з роботи. Двигун тоді починає працювати добре,

за себе.

теж

завжди...

відійшла від цієї хвороби.

коли притруться його деталі. Отак і МІІ притиралися, і нелегко то йшло ... Але ж працюємо тепер разом, і непогано! Як не було важко минулого року (самі ж пам'ятаєте,

як

сонце

повсюдно

все

посушило), проте без хліба не зо(.,'ТалllСЯ. Більше

-

того

врожайні("'Ть

зернових

у

порівнянні з сусідами виявилася ВИЩОЮ на

20-30% --

і це при тому, що сусідські землі

кращі за наші. Тепер працюємо на цьогорічний врожай. мінеральними

3апаслися Самбірський раііон Львівської обла("'Ті в новітню і(.,'Торію ввійде вже тим.

'щродився України.

новіТНIІІ У

р.

1991

місцевого колгоспу 'lаЯВIІВ

ГОЛОВНlIЙ

рух

:lоотехнік

що

господарювати одноосібно .

буде

Так ("'талося,

роки він приєднав до свого

4

господар(,,'Тва всі землі колгоспу, що на той час був перейменований на че(.,'Ть гетьмана Сагайдачного.

Тоді

ж

працевлаштував

фермер

усіх

Гут

колишніх

колгоспників. Як

усе

Довелося

починалося, ПОДОJІІІТИ

вдалося досягти

розповів

в

-

і

які

яких

ТРУДНf)щі реЗУЛЬТlІтів

про все це Юрій Гут

ексклюзивному

інтерв'ю

ШІШОМУ ВИДІІННЮ.

--

У тій, (.,'ТаріН I:lк'Темі мене багато що не

'Імушені були кра("'ТIІ. Їхня робота маііже нічого не коштувала, а жити якось треба було. ГОl:подар(.,'Твом

керували

не

КОЛГОСПНИКИ, а всі, кому було не ліньки: обла("'Ті,

надходили

держава

держзамовленням...

Не

з

району,

тиснула

I:ВОЇм

було

ніякого

інтересу працювати, тому я й наважився піти :І колгоспу.

-

у ті

сприймався,

я

їм

довів,

До

що

-

З колzосnу ви виходили із зе.JНЛею. Це

.,аси

намір

як

(JUI(JlUK

піти

з

систем;'

колгоспу Чи

НQ.JНQZШlиСR вам поставити підніжку?

не

того

часу

колгосп

:lДебільшого

непогано

виробництво

м'яса,

бо

це

цех, який я збудував сам. При(.,'Тосував для

ЛЮД"

дуже

теж

справи

поголів'я худоби за

--

йдуть цей час

збільшили десь на чверть.

Загалом кажучи,

було би добре,

якби

Полтаві. Потратився, звісно: дещо із своїх

до нас. Може, тоді

грошеіі доклав, щось позичив. Але тепер

нічого немає (.,'Трашного у тому, що селяни

мені

дали:

цеху

родина

я,

-

два

брат",

дружина,

баТЬКIІ; займал"ся РОСЛ"ННlЩТВОМ тваринНlЩТВОМ. Через 3 роки вже мав свинеіі і блюько

200

і

до

400

150

голів веЛIІКОЇ рогатої

прибуток,

що

у

мене

чудово

же 'lадаВIІТЬ будь-кого!

\.\

:Іагальної суми я

86%.

не

оренду

і тільки

nішлu.

Як

(Іи

кошти

гадаіmе,

це

у

Ми

1UIX

ж

наш досвід ВИКОРИ(,'ТОВУЮТЬ, зокрема, на

Як

не

Кіровоградщині. Звідти до нас приїздили

й

справді

люди. Так що зрушення є. Немає нічого

Платня у нас становить

200-250

страшного

у

кого

кожному

-

Але вигоду

в

люди

-

душу

все залежить від

обсягу виконаної роботи. OKpi~ того.')я

пізно

сплачую

розширяться,

-

чим

за

иого

податки),

то

на

перших

паю

все

одно

але Це

УКРУПНЯТЬСЯ,

виживе ринок,

-

порах

Рано чи

той,

хто

конкуренція:

дехто

тільки так земля відійде до справжнього, тямущого господаря. Заради цього варто

по

боротися!

5-6

(мінус

оренду

що

минулого року тільки за оренду отримав

займаТlК'Я

т :\ерна.

-- Подеuкують, ЩО (Іи не (ІСіх брали оо

Вllгідно, а чим не дуже.

себе на роботу. Буцім-то люди npoходшtU

- КfDlCуть, ЩО місцевии колгосп розпався

Інтерв'ю взяв Сергій ГУБІН.

відсів•••

тільки тому, ЩО не BитplLМaB конкуренції з

коли,

_ кожному

тому,

вони

-

зерна

підраховую

у

подрібнимо деякі господарства.

тонна

працюю,

Працюємо

видlLМОЮ вигодою?

Тому і повертати ЇХ дуже важко. теж:

порізали.

колективно, але не КОЛГОСПОIt!. Я знаю, що

сильніший.

як 'ш<щиш кінці з

не

змінилася nсu.т:ологія rш (IOНJl nOZНШШCJl за

На кожний гектар виходить одна

і

прискорювати

зе.lНJlJl поріжеться на фермерські Ш.IН/l1IU(и і (Іід moгo 1Іе буде користі А ви як гадшme?

вкладаючи

:шмлі.

одне

Треба

-- От як буваt· у житті: колись (JfШIi односельці над вами наC.JНіхшtUсн, а тепер за

мають,

Щоб вижити, беру кредити, але аж під

кажу

землі.

це робиться зараз.

70% річних. І то на пів-року, щонайбільше .- на 7 місяців. На довший термін не дають.

Завжди

такої

- Законодавці іі 6агamo з тих, хто nереБУ(JШ' зараз при влад~ noбоюютьсн, що

ідеш,

гривень, інколи і більше

кінцями'!

від того

після

прораховуючи кожну копійку.

заглянеш ...

на краще!

-

що

поїздки депутати одразу ухвалили б закон

повинно

тільки ця думка ПОВІІнна бути головною,

--

треба працювати. Я впевнеНIІЙ, що рано

Ча(.,'То у мене питають

Думаю,

про

BQ.JНи

Хіба

за таКІІХ умов можна ВІІЖИТИ'! Але це не

-

господар(,'Тво

-

держава матиме

-

КОРИ(,,'ТЬ .

земельну реформу, а не стримувати Гі, як

знаЧIІТЬ. що треба скла(.,'Т1І рУКІІ. Все одно ЧІІ пізно· все це мусить 'ІміНІІТИСЯ

тільки

про те, як ВИЖІІТИ, а про те, як розвиватися

ризик

та

безхмарно. Труднощів Вlк'Тачає. Візьміть,

'lМушеНllіі плаТІІТІІ до бюджету

багатітимуть

Потужні("'Ть

Тоді й мету ставиш перед собою іншу, і на

але не буду

все

виготовляємо.

І тонна за зміну.

депутати збагнули б:

рухатися мляво, треба по("'Тійно думати не

-

кг.

("'Табільниіі

вихвалятися,

ковбасу

-

Головне

худоби. зараз маю телят вагою від \ОО кг і

-

тваринництвом

350 3(0).

я

Землю

самі

Маю

у позаминулому році малll

\о гектарів. 3арю тут УтрllМУЮ

цю плошу. Організував ферму: працювала

-

посіяли

Верховна Рада повним складом приїхала

вся

бичків

добривами,

пшеницею

нього приміщення, у(.,'Таткування купив у

протистаВIIJIІІСЯ.

одержав

вже

(

3

на

Вllгідніше. До того ж у мене є ковбасний

автор"тет,

гектарів

заіімався м'ясом і молоком. Я ж перейшов

Так. але на тоіі час я вже мав певний

--

тільки

тіЛЬКlI

nитаннн виріШ"VВШlОСR на ЗQZШlЬНUХ збора.т:?

наПРlІклад, тоil же подаТКОВllіі прес. Та він

влаштовувало . Нанголовніше те, що люд"

РО:lllорядження

але

прав"льною пішов дорогою.

Бере'IНЯ» IОрііі Гут

«8

односельцям,

що чер!::1

що тут

фермерськиіі

противилися,

восени

Це

пред(.,'Тавляючи своїх друзів,

не так,

на роботу

я

взяв

(<<Кур'єр приватизації»,

усіх

не втримувався від добрих слів

на адресу

р.).

04.1997

цих

заслужених людей.

3

величе:IНИМ інтересом слухали учасники цього незвичайного зібрання ВИ(,,'ТУП голови

Висновок медиків не тішить ...

райдержадміні("'Трації В, М. Хоменка. Він ознайомив ветеранів-керівників із ситуацією в

галузях промисловості й сільського господар(.,'Тва, розповів, як керівництво району вишукує джерела поповнення районного бюджету, здійснює соціальний захист пільгових категорій громадян. Навіть наймеНШІІЙ крок на шляху ШК'ТУПУ дається дуже непросто,

збільшення

Різке

ТРИВШlості житгя людей,

бо ДОВОДИТЬСЯ долати не лише причини об'єктивного, але й суб'єктивного характеру.

поряд із зміною способу

AТJe

їх

район

живе,

вирішує

поставлені

перед ним

завдання,

ШК'ТУПОВО

виходить

на

житгя,

Х<tрЧуВ<tННЯ

і

поведінки призводить до на

кожну

названу

заслуженому

цифру,

відпочинку,

наведений

вони

факт.

продовжують

цікавитися ситуацією в районі. бачать свої шляхи виходу з кризи. Про окремі з цих шляхів і згадувалося у виступах ветеранів. І, знаєте, ловив себе на думці: багато чого

із запропонованого присутніми могло б знадобиться сьогодні, бо справді їхній досвід

--

неоціненне багат(.,'Тво. Саме так і

СПРІІЙНЯЛИ керіВНИКІІ району ВИ(.,'ТУШІ М. К. Федоренка, А. П. Заліщука, І, Г. Фурди, І. Д. Дідковського,

І.

М.

Заболотного та

інших

учасників

розмови.

Те,

що

глоБШlЬНИХ кових,

із керівництвом району, глибше з'ясували суть тієї чи

пред(.,'ТаВНІІКІІ

адміні("'Трації

почули

оцінку

правильності

своєї

діяльності

з

А

вуст

досвідчених і авторитетних людей. По тому, що зустріч ця вдалася, можна

судити хоча б із листа до редакції, який

написав колишній начальник районного шляхового ремонтно-будівельного управління Л. А. Беркович, за роки якого перебування на цій посаді в районі споруджено понад кілометрів шляхів. Ось що він

300

пише: «Немає слів, щоб висловити той величезний

емоційний заряд, який ми отримали. І хоч час нині не легкий, але ніхто не скаржився на скруту, бо тут зібралися люди, які створювали славу БроваРЩИНIІ». Що ж, із Леонідом Абрамовичем важко не ПОГОДИТlIСЯ. Люди, що зібралися в залі

-

наша горді("'Ть, яка ніколи не потьмяніє. Райдержадміні("'Трація

вишукала

можливі("'Ть

і

надала

матеріальну допомогу. AТJe важливим для них було навіть інше

ветеранам-керівникам

-

усвідомлення того, що

про їхню :шитяжну працю пам'ятають і щиро вдячні за неї. Володимир НЕБРАТ.

p<t-

хронічних

заХВОРЮВ<іНЬ. втішний

Т<tКlIЙ

висновок

не­ міс­

титься в опубліКОВ<іній у Женеві щорічній доповіді Всесвітньої

органіЗ<іЦії

охорони здоров'я (ВО03).

вона дала

іншої проблеми.

інших

T<t

Чудеса на річці.

обопільну КОРИ(,,'ТЬ, сумніватися не ДОВОДИТЬСЯ. Ветерани-керівники поспілкувалися між собою,

епідемій

серцево-судинних

У

Новій

Зеландії

існує

дивовижна річка, яка тече поблизу міста Роторуа. це

важко

вода

в

берега

ній

повірити,

біля

правого

кипить,

лівого

У

але

а

біля

крижана.

Швидкість

течії

така

велика, що обидва потоки ніколи не змішуються . (ДІНАУ

-

Укрінформ).


К!!

54 (8844)

ЛИПЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

12 - Святих верховних апостолів Петра і Павла 14 - Святих мучеників Кузьми і Дем'яна -- День молитви за патріарха Київського і всієї Руси-України Романюка), який упокоївся в гощюді 14 липня 1995 року 23 - Преподобного Антонія Києво-Печерського, засновн"ка

14 - Покрова пресвятої Богородиці Марії -- День молитви за всіх полеглих за волю і державні(.;ть України 22 - Святого пророка Якова Алфейового 24 - Святого апостола Пилипа

Володимира (Василя чернечого

життя

в

Україні на початку ХІ (;т.

24 -

листопАД

Рівноашк;тольної Ольги, великої княгині Української, бабусі св. Володимира,

хрестителя Руси-України

988

5 - Святого апо(;тола Якова 7 - День пам'яті убитих борців проти тиранії 8 - Великомученика Дмитра Солунського 10 - Великомучениці Параскеви П'ятниці 13 - Преподобного Спиридона й Никодима, чудотворців Києво-Печерських 21 - Собор архістратига Михаїла та інших небесних тіл безтілесних 26 - Святителя Івана Златоустог(), архієпископа й патріарха КонстаНТИНОПQЛЬСЬКОГО 29 - Святого апостола і євангеліста Матвія

р.

СЕРПЕНЬ

4 - Рівноапш.;ТОЛЬНОЇ Марії Магдалини 6 - Священномучеників, давньоукраїнських князів Бориса і Гліба 7 - Упокоєння праведної Анни, матері Богородиці Марії 9 - Святого великомученика і цілителя Пантелеймона 14 - 1009-а річниця хрещення Руси-України -- Святих семи мучеників - брАтів Маковійських, їхньої матері Соломонії

та учителя

ГРУДЕНЬ

Єлеазара

-- Початок Успенського посту - Спасівки 24 - День молитви за незалежність України 28 - Перша Пречш;та Успіння пресвятої Богородиці

4 - Введення до храму Пресвятої Богородиці Марії 13 - Святого апщ;тола Андрія 17 - Святих великомучеників Варвари і Уляни 18 - Преподобного Сави Освяченого 19 - Святителя Миколи Чудотворця, архієпископа Мір Лікійських 25 - Різдво Христове за новим стилем 30 - Святого пророка Даниїла та трьох юнаків - Ананія, Азарія і Мисаїла

Марії

ВЕРЕСЕНЬ

11 21 27 30 -

СТlІнання голови пророку Івану Хрестителю Друга Пречиста, Різдво пресвятої Богородиці Марії Здвиження чесного і життєдайного хреста Господнього

(ДІНАУ-Укрінформ).

Мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії

ВЕЧОРІЄ. Лунає музика біля сільського озера в 'центрі села.

Жителі

поспішають

на

свято,

працівниками Будинку культури. О

чудове свято, де змогли відпочити не тільки молодь, а

організоване

й (;таршого віку односельці ..

годині директор

22

Ігри,

конкурси, всіх

змагання

цього закладу привітав усіх зі святом. Вечір продовжили

заохочували

брати

ведучі М. П. Дідусь та Н. С. Субина. Їхні гарні голоси

романтичному святі.

піднімали

уча(,.'Ть. у

на(:трій,

цьому

веселому

лунали так, ніби дзвіночки перегукуються між собою. А

Залишаючи свято десь о

яка цікава розповідь була про ніч перед святом Івана

директора Будинку культури В. Субина подякувать за

Купала! І ось від

роботу, яку він проводить для жителів нашого села, а протилежного

берега

~вітлячок, все ближче і ближче (;трунку постать

почав

наближатись

Купави з свічкою в руках.

годині ночі, я підійшла до

він (,.'Томлено зітхнув, мовляв, прикро, що не було на

і стало видно високу,

-

3

святі ні керівників господар(,.'Тва, ні керівників села, які

Це було

в

першу чергу повинні цікавитись

Р03ВИТКОМ та

збагаченням нашої духовно("'Ті.

прекрасно!

А, можливо, їм було б незручно гуляти на святі, не

Виходячи

на

берег,

освітлена

прожектором

Купава,

виділивши для нього жодної копійки, а віддавши свято

на відкуп культпрацівникам з їх мізерною зарплатою?

вклоняючись своїм односельцям, привітала їх зі святом. У відповідь

про природу що

то

Від імені молоді та

дружні оплески. Коли вона (;тала говорити

-

вітри, трави, верби, то мені дійсно здалося,

-

дівчата

розчісують

свої

коси

біля

води,

через

отцю

Анатолію,

села,

які

відвідують

вашу

газету

подякувати

культармійцям

за їх

невтомну і благородну справу у цей важкий для всіх

задивляючись У неї на свою вроду. Спасибі

жителів

заходи, що проводяться Будинком культури, я хотіла б

який

прийшов

на

свято

і

нас час.

благословив усіх жителів села на добрі діла. Спасибі всім працівникам

Будинку

о. сом,

культури, що організували таке

житель с. Требухова.

УКРАІНСЬКИЙ ПААИШАХ І БАШ-КААУНІ (м а й ж е

з а

розвеселити. До

просторо, і м'яко, і п<!хне лук<!ми.

О,

--

мій

великий

пове.пителю КВ<!рТИрИ,

землі,

ШtДIlШ<!ХУ,

двокімн<!тної с<!р<!я

ПРИЙДИ

півгект<!р<!

сьогодні

у

мій

гарем, як поснуть діти, бо ти з<!

своїми

свиньми,

коровою,

кролями забувся, що у тебе є б<!ш­ к<!дуні.

--

О

серця,

зів'ял<!

квітко

мого

Я не можу відвід<!ти твій

г<!рем, бо влітку не ч<!с коханням :ШЙМ<!ТИСЯ, ніч мал<!, а ще Ж у тебе вузьке ліжко і мені тісно.

висплюсь, бо ТИ

принесл<!

цибульки

т<!к нал<!жусь по своїх володіннях,

--

доньки,

про

майбутнє

принцеси

Її

б<!ш-каДуні,

н<!рвал<! я

--

О, ти ДОСТОЙН<І м<!ти великої

З<!ЛИШ<!Е.ї'ЬСЯ,

. ПрИНЦ<!

як

відд<!ти

Пухівського

З<!зимського,

мій

П<!ДИШ<lХУ, н<І руки, як СулеЙМ<lН свою РОКСОЛ<lНУ, т<! понеси хоч н<! Н<І

сіно,

т<lм

і

не

pag.

ЗАСНОВНИКИ:

колектив редакції газети, Броварські .,іСЬКа та районна ради. Свigоцтво про geржавну

реєстрацію к/ /1' 17 Big 1712.1993 р. Iнgeкc 61285

попал<!

--

--

<!

ДОД<!СТЬ тобі :щоров'я і СІШИ!

О,

Хай кожен день дарує світлу радість, А сонце гарно світить вам завжди, І не приносять у ваш дім біди.

Адміністрація та профспілковий комітет господарства.

мій П<!ДИШ<!ХУ, Х<!Й Алл<!х

Кінець фільму.

. Віра ХОЛОШВІЙ.

255020, KuY8C:ЬК~ обл., М. Бpoupu, 11)'1І. KuY8C:ЬК~, 154.

Pegaктop: 4-03-76. ВlgnoвlgaльнuQ ceкpeT~p: 4-21-34, 5-13-91. ВlggiлJ: сільського господарства 4-02-92; промисловості і соціальних питань, листів і масової роботи 4-04-81 j бухгалтерія 4-23-26 • •

охорони

О, зів'ял<! квітко мого серця, від

тягати, т<! в г<!рем більше не клич.

О, мій п<!диш<!ху, я можу тебе

tI

з

праці ВАТ «Княжицьке» с. Княжичі КИРИЧЕНКА ВАСИЛЯ ГАВРИЛОВИЧА.

т<!

в

-серця,

інженера

днем

твого С<іЛ<!ту Я ще буду якось ноги

чи не зн<!єш ти, що У н<!с сьогодні н<! вечерю'! .

АДРЕСА: г_та БроварсьхоІ міська'

з<! <!бо

r<lpeM до нового УКР<!ЇНЦЯ. -- О, зів'ял<! квітко мого

<!би

не

й

ювілейним

О, мій повелителІО. CMeт<lHKY я

Бо треб<і З<! щось хліб<! купити

нічого

народження

з

прода.ТІ<! н<! б<!з<!рі і молоко Т<іКОЖ.

комбікорму свиням.

Нам

вітаємо

Ну, а роки ... Ніколи хай не старять

Т<ікий

весняний С<іЛат! Тепер ми живемо! Аби ще й смет<!нкою пом<!з<!ти ...

треб<! десь відд<!ти з<! оке<!н.

--

я

твій, чи є в світі щось смачніше З<!

своєї

Пухівської.

моя

А

радий, 'ЩЙ продовжить Аллах вік

О, мій повелителю, ти повинен

подум<!ти

О,

кропу.

зеленої

кропиви, грициків і кульб<!би.

що ледве ноги в пал<lЦ несу.

і

городу

мені по сіну лазити, бо я з<! день

бур'ян<!ми.

тв раОонноІ

з

СТРУКТУР<!МІІ.

мене,

й

сал<!т. Р<!биня М<!рія, м<!ти ЮіШ<!,

років

18

після погр<!БУВ<lННЯ йм<!фіо:ІНИМИ

візьми

з

ще

ноги пол<!маються. Т<! й не

треб<! ВСТ<!В<!ТІІ і йти н<! війну з

С<!р<!Й

--к<!ртоп.ТІі

ДОД<!СТЬСЯ

крутишся цілу

своєму г<!ремі, бо зі сходом сонця

В

(,."Тр<lВИ

сіллю

принцеси, моя ск<!рбниця порожня

з<!кидаєш. Кр<!ще я буду спати в

годину

і

щоденної

Я не

ніч, хропеш і свої НОГИ н<! мене

То

хлібом

Чи в тебе, моя б<!ш-к<!дуні, усе в

н<!шої

порядку з головою'! Т<! в мене й

-ТИ,

н<!ціон<іЛЬНОЇ

Зг<!даємо молодість ...

--

Щиро

«Р о к с О Л а ною»)

Pegaкцbl не _ g J nOglп1Ie lIOlIIЩIю lIIJ'Тopia. .311 точність 1ШUl1Jgeн.Dl ФаКТІа II/gnolIIgк IIIJ'ТOp. 'lUТlJЧIIМl

-

НlJ

Віддруковано в ЗАТ «Броварська друкарня»

Київського обласного комітету у справах преси та інформації.

Зам. Наклад

24~~

2510

прим.

#54 1997  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you