Page 1

Газета

Внходнть

17 КВЇТІUІ 1937 року

Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

З

Ng

( 1 0070)

Середа,

Слова "день завтрашній" аж ніяк не випадко­ во вииесено в заголовок цієї публікації, бо справді з перспективою змін на краще пов Язують свої

самі шукати вихід зі здавалося б тупикових си­ туацій. От і зараз готуються скликати сесію сільради, на якій депутати розподілять кошти

сподівапня й майбуття громади селищ і сіл та

за підсумками виконання місцевого бюджету в

таємо.

І питають, ой як питають! Селищні й сільські ради стали сьогодні, ні, не об'єктом, а скоріше полігоном для прооедення незліченної кількості перевірок всіма контролюючими орга­ нами (а іх же розплодилося!), які за кожним кроком голови громади, виконкому, а то й усієї місцевоїради вбачають злочин. Більший чи мен­ ший, але злочин? І ніхто з цих достойних .мужів у погонах і без них, наділених правом перевіряти, карати й милувати, не замислюється: обрані односельцями голови рад і депутати є свого роду заручниками. Хочуть вони того чи не хочуть, але змушені вступати в протиріччя з недолугим нашим законодавством. І по його, образно ка­ жучи, мінному полю шукати вузенькі ходи, аби хоч трохи чогось зробити для земляків і утри­ мати мінімум благ, якими ці люди - знервооані життєвими обставинами, обдерті податками й тарифами, користуються. Здається, це на­ решті зрозуміли навіть у верхах. Бо ж недарем­ но наприкінці травня на Всеукраїнській нараді з питань соціально-економічного розвитку сільсь­ ких населених пунктів сама пані Прем 'єр­ міністр Юлія Тимошенко визнала, що держава цькує керівників низових ланок влади безперерв­ ними перевірками, і запропонувала накласти на них мораторій. Гарна ідея, розумна. Але коли то ще все буде? Сьогодні ж дітям треба ходити до школи й садочка, магазинам треба обслуговува­ ти покупців, молодим сім 'ям отримувати зем­ лю й будуватися ... Слово.11r, життя триває. ... Наша розмова з Богданівським сільським головою Григоріє~І Дуженком, ще тільки мала розпочатися, як йому занесли свіжу пошту. Швидко кинувши око~І на адреси

ників чималеньких за

роз~tіром

відправ­

конвертів,

!"ри горій Михайлович полегшена зітхнув: "Слава Богу, цьо1о разу не з правоохоронних органів ... " -А що, дошкуляють?- запитую. - Не те слово. Диюпи не дають. Кожен у тобі злочинця бачить.

- То й як же працюєте за такої ситуації? -Та отак і працюємо. Робимо те, що маємо і можемо робити. Нормально функціонують заклади соціальної інфраструюури. І не тільки ті, що персбувають на нашому балансі -дитя­

першому півріччі ниніщнього року. Його ви­

конання склало 125 відсотків. А це означає: з'явилася можливість виділити якісь додаткові кошти і дитячому садочку для поліпшення харчування маленьких богданівців, і щколі для проведення ремонту й підготовки їі до но­ вого навчального року.

Великі сподівання покладає Г. М. Дуженко і сільська громада на кощти, які мають надійти до місцевого бюджету згідно з інвестиційною угодою з "Київмісьбудом". Інвестор зо­

100 гектарів землі під будівництво житла виділити на соціально­ економічний розвиток сільської ради понад 18 мільйонів гривень. У першому кварталі цього року вже прийнято в експлуатацію 250 бу­ динків вартістю 281 мільйон гривень і площею 37 тисяч квадратних метрів. Це тільки поча­ ток. Так само і серпень стане початком вико­ нання перших фінансових зобов'язань інвес­ тора. У серпні він має перерахувати на рахунок сільради 300 тисяч гривень. У вересні - стільки ж. А до кінця року - ше 400 тисяч гривень. «Бу­ дуть ці кошти, - говорить Григорій Михайло­ вич, - розпочнемо роботи з асфальтування доріг. Ще більші сподівання пов'язуємо з ро­ ком наступним, адже маємо отримати від інвестора близько п'яти мільйонів гривень. Якшо точно, то 4 мільйони 876 тисяч 250 гри­ вень. Будуть гроші - візьмемося за будівницт­ во будинку культури. Спорудження його настійна вимога часу, бо без духовного - не бу­ ває матеріального». Із цими словами сільського голови важко не погодитися. Справді, у Богданінці багато обда­ рованих людей. Та й населення села збіль­ шується. Поки шо в основному за рахунок приїжджих. Купують тут будинки й ділянки люди з Хмельниччини, Вінничини, Луганщи­ ни, Донеччини ... Будуються, народжують дітей. Та й демографічна ситуація поліпшуєть­ ся. Якщо, приміром, у 2007 році народилося 29 дітей, то торік уже 38. А за півроку нинішнього- 17. Та й у Новобогданівці із ча­ сом з'явиться значна кількість жителів. Тож будинок культури вкрай потрібен. Але поява його - перспектива. І хочеться вірити, недалека. А вже цього року інвестор "Київмісьбуд" має розпочати спорудження по­ бов'язався за отримані

жежного депо на два автомобілі. Знову ж таки - це день завтрашній. Сьогодні ж сільська ра­ да, до складу якої входить 24 депутати, нама­ гається утримувати внутрісільське господар­

ство

-

дороги.

об'єкти соціальної інфраструктури, Показовим

двомісячник

з

у

цьому плані

благоустрою,

був

озеленення

й

санітарної очистки. Тоді на проведення робіт

було залучено не тільки

20

ТИСЯ'! бюджетних

чий садок, мсдамбулаторія, підлітковий клуб,

коштів, а й зусилля трудових колективів. І чи

пожежне депо. У міру можливостей- фінансо­ вих та організаційних- допомагаємо й школі. Коштів катастрофічно не вистачає. Держава обдирає нас, як липку. Добре було б, коли б нам залишали ХО'Іа б половину коштів від по­ датків на землю, з власників транспортних за­ собів, тих, що стосується екології. Обіцяє Прем'єр-міністр, що з часом ми - сільські та

найважливішим у uьо~1у плані видається та

робота, яку провели працівники Семи­ полківського лісництва, котрі на площі п'ять гектарів висадили п'ятдесят тисяч саджанців сосни звичайної і на шести гектарах зробили підсадку дерев.

Хай

ростуть,

прикращають

богданівську землю, приносять користь і дару­ ють радість нащадкам.

на

Ось так у буднях і турботах минає час. Жит­

прибуток підприємств, що розташовані на на­

тя породжує все нові й нові проблеми. А час та

ших пристоличних територіях. А то виникає

інтереси людей потребують їх вирішення. Бу­ де воно справнішста масштабніше тільки тоді,

селищні

громади отримаємо й

парадоксальна ситуація:

люди

податок

працюють у

Броварах та в Києві, а живуть у нас, користу­

коли держава

ються хай незначними, але благами, так би мовити, місцевого значення - школами, доро­

меться турботами сільських мешканців, підставить своє фінансово-законодавче плече. Люди села до труднощів звикли. Заради ство­ рення затишку й добробуту вони готові пра­ цювати самовіддано й творчо. Що так є і буде сумніву немає. От тільки коли держава повер­ неться до селян обличчям?

гами, дитячими

садочками,

магазинами,

во­

доймами, випасами ... А грошики від податків

йдуть до чужих бюджетів. От вам і можливості для розвитку інфраструктури Броварів і Києва ... Але обіцянки- обіцянками. Тому, доки не­ має відповідних законів, у Богданінці змушені

по-справжньому

5

,..,. ...... я 2 0 0 9

роІІ<у

Екоnоrічна 6езnека

Із надією на день завтрашній ними обраиі керівиики рад не тільки Броварщи­ ни, а й усієї Украіни. Те, що творять вищі еше­ лони влади з її низовими ланками, інакше як "вакханалією", а ще краще це звучить російсь­ кою "беспределоJн ·~ не назвеш. Маючи близько двох сотень повноважень, r10ловина з яких делє­ говаІІа державою, низові ланки влади покинуті напризволяще. Без коштів, реальної підтримки, нормальних законів. Мовляв, викручуйтесь, як зумієте, але не забувайте, що ми вас за все спи­

переймати­

nонад усе

.•····•····.Jffiзtf~~#, #~~~~.1•п . іЩі ~~~ког~ ~~Іtорарс,· ·

ФУМ~и.іонуван­

іі!tіННя КОмісії з

Q Перш за все члени комісії та запро­

тоспірозу, сибірської виразки. Шорічно в районі, а в 2008 році і в місті, фіксува­

шені заслухали старшого інспектора Державної інспекції цивільного захисту

лися випадки захворювання на сказ ДІІ­

та техногенної безпеки Броварського уп­ равління ГУ МНС України в Київській

дей

області А. О. Личагіна та головного інже­ нера КП КОР "Бровариводоканал" П. П. Дрожаєва стосовно стану виконан­ ня заходів шодо попередження виник­ нення надзвичайних ситуацій на хіміч­

но-небезпечному підприємстві міста. Адже у Броварах знаходиться один хімічно-небезпечний об'єкт - це КП

КОР "Бровариводоканал", який вико­ ристовує у своїй роботі хлор. Метод хло­ рування

знезаражує

питну

воду,

яка

. потім подається споживачам, - протягом місяця підприємство використовує 3,5 4 тонни цієї хімі'}ної сировини. Після де­ тального обговорення було зобов'язано керівника підприємства усунути не­ доліки, шо відображені у приписі дер­ жавної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки від 2.12.2006 року (протягом

усього

часу

керівництво

підприємства проводить організаційні та інженерно-технічні заходи стосовно усу­ нення недоліків, але деякі з них вимага­ ють значних капіталовкладень). Про санітарно-епідемічну ситуацію у місті та виконання міських програм і комплексних планів, профілактику не­ безпечних інфекційних захворювань інформацію присутнім надала завідуюча епідеміологічним відділом СЕС Бро­ варського району О. А. Левченко. Було відмічено, що аналіз інфекційної захво­ рюваності населення міста з початку 2009 року свідчить про відсутність у на­ шому місті особливо небезпечних захво­ рювань, епідемічних спалахів інфек­ ційних хвороб і харчових отруєнь. Завдяки проведеним щепленням не до­ пущено жодного випадку дифтерії, поліомієліту, кору, правцю, кашлюку,

зведено до поодиноких випадків епіде­

мічний паротит. Своєчасне виконання протиепідемічних і профілактичних за­

ходів, передбачених "Комплексним пла­

ном профілактики грипу та ГРВІ у місті Бровари", обмеження заходів із масовим перебуванням людей дозволило змен­

шити захворюваність та запобігти ви­ никненню

дітей

важких

та дорослих

ускладнень

(проведені

серед

вірусо­

логічні дослідження довели, що цьо­ горіч грип викликав вірус грипу "А"). Незважаючи на зменшення кількості на гострі кишкові інфекції,

хворих

рівень захворюваності залишається ви­

соким. Також викликає занепокоєння відсутність позитивної динаміки з ту­

беркульозу, ВІЛ-інфекції, СНІДу. З по­

чатку року вже зареєстровано 18 ново­ виявлених ВІЛ-інфікованих, троє дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих ма­ терів, та 15 хворих на СНІД, 17 випадків захворювання на туберкульоз - на 42 відсотки більше,

ніж за аналогічний

період минулого року.

Низка протиепідемічних заходів, які проводять працівники СЕС, дає змогу тримати ситуацію під постійним конт­ ролем.

Стосовно хвороб, які є спільними як Володимир НЕБРАТ.

-

для людей, так і для тварин: сказу, леп-

ких тварин. Кожен випадокпокусу лю­ вимагає ретельного вивчення і проведення ш~плення. Звертаються за допомогою до лікарів громадяни з при­ воду покусів домашніми тваринами. Протягом поточного року медики за­ реєстрували 54 таких випадки (на 16 % менше, ніж у минулі роки). Про заходи стосовно запобігання за­ гибелі людей на водних об'єктах нашого міста у 2009 році доповів старший інспектор цивільного захисту Броварсь­ кого управління ГУ МНС України в Київській області В. І. Соловей. Було зазначено, шо в межах міста на відкри­ тих водоймах (озера в парках "Перемога"

та "Приозерний") узаконених місць ма­ сового відпочинку немає. Вода в озерах непроточна, і в теплий період фахівці констатують погіршення їі показників. Тому недопуrnення купання мешканців міста в заборонених місцях - одна з ос­ новних проблем, яка потребує постійно­ го контролю з боку відповідних служб. Хоча масовий збір грибів ще не розпо­ чався, та невтішна статистика вже зафіксувала 2 випадки отруєння гриба­ ми у Київській області, внаслідок чого постраждали три мешканці Кагарлиць­ кого та Обухівського районів. Після де­ тального обговорення члени комісії прийняли низку рішень, серед яких- за­ борона реалізації на ринках міста кон­ сервованих про.:~.уктів домашнього при­

готування, особливо грибів. Управління ветеринарної медицини у Броварському районі посилить санітарно-лаборатор­ ний контроль за якістю та у~ювами ре­ алізації грибів на броварських ринках. Зі свого боку співробітники Броварського МВ ГУ МВС України в Київській об­ ласті повинні вжити заходи щодо забо­ рони торгівлі харчовими продуктами, у тому числі

й

грибами,

у

місцях їх

стихійного продажу та інші. Які заходи вживаються щодо охорони лісових насаджень у ~1істі від пожеж -

інформацію присутнім надав головний державний інспектор з пожежного наг­

ляду В. В. Гудзь. Згідно Закону України "Про пожежну безпеку" протягом берез­ ня-травня

2009

року інженерно-техніч­

ний склад Броварського управління ГУ

МНС України в Київській області провів перевірки протипожежного стану лісництв та лісокористува,rів, шо розта­ шовані на території міста. Вони довели, що керівники підприємств приділяють належну

увагу

питанням

протипожеж­

ного захисту лісових масивів та госпо­

дарських об'єктів. Існує тісний зв'язок

лісокористува<Jів з підрозділами МНС, складено спільний план дій для бороть­ би з лісовими пожежами, вживаються профілактичні

заходи. Наприклад, на цілодобовому чергуванні у "Дарницько­

му лісогосподарському підприємстві" пожежний автомобіль та необхідна кількість особового складу, у світлий час доби на патрулюванні знаходиться

закріплених територій перебуває близь­ ко 20 працівників, є відповідна техніка, засоби д.пя гасіння пожежі та інше. Лариса ШАПКА.


D]0 "gC~3WC?Ш

Державна контроnьно-ревізійна сnуж6а України н

а території нашої держа­ щодо

повноваження

ви

здійснення державного фінансового контролю за вико­

питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної устано­ ви, яка повинна забезпечувати ви­ явлення наявних фактів порушен­

ємства, відповідної установи, ор­

ганізації , та залишенням копій та­ ких документів таким підпри­ ємствам, установам, організаціям ; одержувати від Національно­

ристанням і Jfісрсженням держав­

ня

них фінансових ресурсів, необо­

винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в

го банку України та його установ, банків та інших кредитних уста­ нов необхідні відомості, копії до­

акті.

кументів, доІJідки про банківські операції та залишки коштів на ра­ хунках об'єктів, шо ревізуються, а

активів,

інших

та

ротних

правильністю визначення потреби IJ бюджетних коштах та взятrя зо­ бов ' язань, ефективним викорис­ танням коштів і майна , станом і бухгалтерського

достовірністю обліку

і

фінансової звітності

в

\tіністсрствах та інших органах ви­ конавчої влади, в державних фон­ дах , у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання держав­ ного сектору економіки. а також на підприємствах і в організаціях , (отрю.tували

отри~tують

які

в

періоді , який перевіряється) кош­

встановлення

законодавства,

п

орядок проведення дер­ контрольно­

жавною

ревізійною службою держивного фінансового аудиту та інспектування встановлюється постановами Кабінету Міністрів України. Представникам служби , Згідно ЗУ "Про державну контрольно­ в

службу

ревізійну

року

26.01.1993

Україні"

J''J'22939-XII

1)

установах (визначених ст.2 вищез­

гаданого Закону) грошові та бух­ галтерські документи , звіти, кош­ ториси й інші документи, шо

який перевіряється) державне чи КО\tунальне майно (далі - підкант­ рольні установи) , ви конанням місцевих бюджетів,

розроблення

підтверджують надходження і вит­ рачиння

коштів та

матеріальних

здійснює Державна

контрольно­

ревізійна служба України.

с

татус , повноваження та інші засади функціону­ вання служби, визначено

Законом України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 року N22939-ХИ . Структуру служби складають: Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, підпо­

ється у порядку та обсязі , встанов­ лених Законом України "Про бан­

бов ' язані суворо дотримуватися Конституції України, законів Ук­ раїни, прав та інтересів громадян ,

бусом. У відділенні поштового зв'язку стягується плата за пере­

ор­

лежно від суми замовлсннн, зок­

ки і банківську діяльність"; 6) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб шо ревізуються, пись­ мові пояснення з питань, які ви­

об'єктів,

никають у ході ревізій;

пред'являти

7)

зіями приховані і занижені ва­ лютні та інші платежі, ставити перед відповідними органами пи­

ти бюджетні асигнування, зупи­ няти оnерації з бюджетними кош­

тання про припинення бюджет­ ного фінансування і кредитуван­ ня, якщо отримані підпри­

передбачених

у випадках,

тами

ємствами,

законом;

залучати на договірних заса­ фахівців

кваліфікованих

відповідних міністерств , держав­ них комітетів, інших органів дер­ жавної виконавчо·і влади, держав­

них фондів , підприємств , установ

установами

ор­

та

чинного законодавства;

у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, одержані підконтрольними установами, за

8)

монтажних, ремонтних та інших

рушенням чинного законодавства;

бачених

накладати у випадках, перед­

9)

актами,

законодавчими

України. іншими законо­ давчимt1 актами, актами Пре­

контрольних

аналізів

сировини,

на керівників та інших службових

і

готової

продукцїі ,

осіб

зидента та Кабінету Міністрів Ук­

інших перевірок з оплатою за ра­

адміністр<пивні

р<ІІНИ.

хунок спеціально передбачених на

При здійсненні своїх повнова­ жень ДсржаІJна контрольно­

цю ~tсту коштів: 4) вимагати

адміністративні правопорушення, псредба•tсні ст.ст. 164-2,166-6,

ревізійна служба координує свою органа~ш в .1ади.

місtlсвої

виконавчої органашt ,

фінансови;-.tи

державною податковою службою. інши~tи контролюючи~tи органа­ ШІ ,

прокуратури ,

органа~>нІ

рішніх

справ.

служби

внут­

безпеки .

живання і порушення державним

органам і органам, уповноваже­ ним управляти державним

май­

ном.

При вилученні документів у зв'язку з їх підробкою або виявле­ ними зловживаннями працівник

робіт, контрольних запусків сиро­ вини і матеріалів у виробниuтво , матеріалів

нам матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені злов­

державної контрольно-ревізійної служби зобов'язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії.

служба у своїй діяльності керуєть­

проведення

орга­

правоохоронним

порушенням

з

незаконними угодами, без вста­ новлених законом підстав та з по­

для

організацій

пе­

ганізаціями кошти і позички ви­ користовуються

підконтрольних

установ,

стягнення

за

Після цього вони повертаються відповідному підприємству , уста­ нові або організації, якщо право­ охоронними органа'І1и не прийня­

то рішення документів.

п чувати

про

цих

виїмку

та службової таємниuь . Дії або бездіяльність службових осіб державної контрольно­ ревізійної служби можуть бути ос­

забезпечено

містах, районах у містах та служ­

вимог шодо усунення

бових осіб контрол ьно-рсвізій них

по'ізl'. КИ поштовим перека зо~ І . працівник бронює необлідну

вирі­

кількість місць та видає l:ІІОЖІІ­

шодо спонукання

до

проведення

ною

установою

виконання

не

Скарги

лення

дом

ше

-

24

годин з \Юме нту такого опе­

12)

проводити у суб'єктів госпо.­ які

'11али

правові

новою. зустрічні звірки з мстою доку~1снтального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та

шуються

начальниками

і

цих

уп­

областей, міст Києва і Севастопо­ ля розглядаються та вирішуються начальником Головного конт­

різновидО\t державного фінансо­ вого контролю і полягає у пе­

колі . Порядок опечатування кас. касових прюtішень, складів та

\tіж ними , LL1Я з'ясування їх реаль­ ності п повноти відображення в

ревірці та ан ал ізі фактичного ста­

архівів встановлюється Кабінсто\І Міністрів Укриїни; при проведенні ревізій вилучати у підnрІІЄ\tств , установ і ор­

обліку підконтрольної установи. Kpi:vt того. у відповідності до

копїі фінансово-госпо­

жетної дисuипліни, заходи шодо

ної контрольно-ревізійної служби не пізніш як у місячний строк з

дарських та бухг:Lпсрських доку­

посилення боротьби з корупцією

моменту їх надходження. У разі

\tснтів, які свідчать про зловжtt­

та

виння . а на підстзві рішення суду­

осіб з ш1ш1 рішеннями вони мо­ порядку.

жавних

чи

використання

КО\tунальних

майна, інших правильності

дер­

коштів

активів держави. ведення бухгал­

терського обліку і достовірності фінансової звітності, функціону­

гиніззuій

зазначеного

в

прото­

розрахунків,

шо

здійснювалися

Постанови КМУ від 29.11.2006 "Про стан фінансово-бюд­

J\'21673

контролю

за

використанням

ванни системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх никлида­

ревізії

де рживного \taii на і фінансових pccypcitr" передбачено, шо недот­

оригінали первинних фінансово­

рttмання фінансового та бюджет­

господарських та бухгалтерських

ного з<Іконодавства, а також неза­

ються у звіті.

доку\1ентів із складенням опису,

безпечення

Інспектування

здійснюється

у

вилучати

який

до

закінчення

скріплюється

підписами

органу державної

формі ревізії та полягає у доку­

представника

ментальній і фактичній перевірці

контрольно-ревізійної служби та керівника відповідного підпри-

певного комплексу або окремих

тощо . Працівник пошп1 на.1ас nасажиру відомості про мож.1ивІ варіанти перевезення (номерІ!

варіанта

порядку.

чатування,

ефективного

шо

по·іпкtt.

зв'нзку дату

плануєтьсн, пункт відправлсннн

на дії службових осіб в районах,

ністрап1вно~1У

ид~tі­

<Ібо

судово>tу

закупівель та інспектування . Державний фінансовий аудит є

та

nрацівнику tюшто­

сах дсрже~ви. якщо підконтроль­

шових коштів і розрихунків . у разі відмови у проведенні таких інвсн­ таризаuій - звернутися до суду

в

тувати каси , касові прюtішсння . склади та архіви на термін не біль­

законного

спожt1ва•t

перевезення

каржені

nроведення державного фінансо­

шодо

Длн оформлення замов;tеннн на

ност.ст.І64-12,164-14КУпАП; !(J) звсртатttся до суду в інтере­

відносини з підконтрольною уста­

справ

продажу

гро­

но-:~-tатсріальних шнностсй,

нких проводиться ревізія. опечз­

ну

система

залізничних та авіаквитків на пасажирські види транспорту в міжміському сполученні через відділення "Укрпошти".

ал\tіністративні правопорушення. ві,,повідальність за які передбачс­

д арювзння.

ного аудита~ перевірки державних

стартувала

ревізуються , проведення інвента­ ризацій основних фондів, товар­

ємств, установ і організацій, шодо

чинного законодавства.

Довідково: У квітні 2009 року офіційно

КУnАП. та складати відносно ви­ шсзгаданttх осіб протоколи про

Реалізація державного фінансо­ вого контролю здійснюється через

порушення

(682), Луганської (677), Харківської (721), Черкаської (665) областей та АР Крим (631 ).

від керівників підконтрольних установ. що

равлінь. Скарги на дії службових осіб Головного контрольно­ ревізійногоуправління України та начальників контрольно-ревізій­ них управлінь Республіки Кри\І,

заходашt

Дніпропет­

мешканці

та прибуття, кількість пасажирів

і використання

конт­

пошті

ровської

служби повинні забезпекомерційної

дотримання

у присутності понятих та представників зазначених підпри­

ро.%tttщи

надання

виявлені

Нині в поштових відділеннях України придбано nонад 12 тисяч квитків. Абсо­ лютним лідером продажу стала Донецька дирекція Укрпошти продано понад І ,6 тисячі квит­ ків. Активно купують квитки на населенням

вого

управлінь розглядаються

про

римують їх у своєму відділенні .

рацівники державної контрольно-ревізі й ної

виявлсннх ревізією порушень за­ конодавства з питань збереження

частині

в

інформацій

4%,

квитками

за

пункту

повідомляє

таких інвснтиризаІJій, а до ухва­ відповідного рішення су­

особливо

ГрН. ВКЛЮЧНО-

лення, вони за один-три дні от­

контрольним установам , для їх обстеження і з'ясування питань , пов'язаних з ревізією; призупиня­

контрольних обмірів будівельних,

лінльність з місцевими радами та

селеного

належать під­

шо

500

рема: ДО

до 1000 грн . включно- 2%, по­ над 1000 грн . - І ,2%. Перевагу нового проекту Укр­ пошти найбільше оцінили сіль­ ські жителі, адже тепер їм не потрібно їхати за межі свого на­ для подорожі . Зробивши замов­

редавати

примішення,

силання поштового переказу за­

Крім того, зобов'язані у випад­

фінансів, вилучати в судовому по­ рядку до бюджету виявлені реві­

і

юши

ганізацій, шо охороняються зако­ ном . За невиконання або нена­ лежне виконання службовими особами державних контрольно­

шень чинного законодавства

(відділи , групи) в районах, містах і

Конституцією України, зако­

і

установ

ках виявлення зловживань і пору­

районах у містах. Державна контрольно-ревізійна ся

підприємств,

з питань збереження і викорис­ державної власності та

3)

підрозділи

чи літаком, а незабаром- й авто­

тання

дах

контрольно-ревізійні

вити квитки на поїздку потягом

контрольно-ревізійної служби зо­

законодавства.

безперешкодного достуnу

В Українському державному підприємстві поштового зв 'язку "Укрпошта" продовжується зап­ ровадження 11роекту "Єдиний електронний квиток·~ який ре­ алізовується під егідою Мі­ ністерства транспорту та зв 'яз­ ку України. Завдяки uьому соціальному

здійсню­

ються, вимоги шодо усунення ви­

2)

квиток

державної

особи

Службові

явлених порушень законодавства

при проведенні ревізій на склади, у сховища, виробничі та інші

-

електроннии

проекту на пошті можна замо­

ним посадам.

сировини, ~tатсріалів , готової про­

конт­

Головному

відповідність керівників займа­

дукцїі, устаткування тощо);

рольно-ревізійному управлінню України. До складу обласних контроль­ но-ревізійних управлінь входять

рядковуються

зицій шодо розгляду питання про

шо

вони притягаються до відпові­ дальності відповідно до чинного

фактичної наявності uінностей (грошових сум, цінних паперів ,

подальшому

чених постановою , мають забез­

ревізійних служб своїх обов'язків

лених недоліків і порушень та за­ у

би у випадках, передба-

керівникам та

цінностей,

їм

о

органа;о,t виконавчої влади пропо­

тановами, організаціЯ\1И. ревізуються . Одержання

Єдиний

господарювання державного сек­

тора економіки. ргани державної конт­ рольно-ревізійної служ­

іншим службовим особам під­ контрольних установ, що ревізу­

перевірки

проводити

пропозицій шодо усунення вияв­ побігання

розірвання

копії документів про операuїі та

банківську таоtницю,

у періоді,

ють (використовували

або

установ

контракту з керівниками суб' єктів

розрахунки з підприє\1ствами , ус­

на­

жавних фондів або використову­

них

печити внесення Кабінетові Мі­ ністрів України, міністерствам, іншим центральним та місцевим

від

перевіряти у підконтрольних

відність займаній посаді керів­ ників центральних і місцевих ор­ ганів виконавчої влади, бюджет­

ганізаuій, в ТО\-ІУ числі недержав­ них форм власності - довідки і

ор­

і

підприємств

інших

від

від банків інфор\tаuїі, що становить

дзється право:

пt з бюджетів усіх рівнів та дер­

5)

@lil02JEШШШ~J~Шg

виконання,

в

уста­

новлені строки , законних вимог органів державної

контрольно­

ревізійної служби є підставою для розгляду питання про відпо-

рольно-ревізійного

управління

Укра·іни.

Скарги розглядаються і рішен­ ня за ними приймаються керівни­ ками відповідних органів держав­

незгоди

юридичних

і

фізичних

жуть бути оскиржсні у судовому

Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії службових осіб державної служби .

контрольно-ревізійної

Контрольно-ревізійний відділ в м. Бровари і Броварському районі.

та назви рейсів, час відправлен­

ня та прибуттн, вартість квитка. кількість вільних місц ь). Після визначсннн пасажиро~t маршруту іі ОІ1 Ла ТІ1

вачсві

необхідні

документи

на

право здійсненнн поїздкtt.

Інформаційна пі.пр11мка про­ дажу

електронних

безкоштовним

зі

квІПКІІІ

за

стаціонарІІttх

телефонів номс8.ом:

8-800-3 4-00-00.

Служба інформаційно! тримки Укрпошти:

8-800-500-44-00.

під­


ДерJКавна сnуж:6а з карантину росnин Украіни країн, які маловивчені~ карантu~ІІому .віі)ц.оІU~fJ!і#.*т~~~Іf!~- пості~'!У загрозу ввезення на територію України нових адвентивІtих видіfІ шкідн11к.ів, Xf~cOp~бpq~ull ібул.'я~іf!. Своєчасно вІІ.!Івити і перешкоди-

ти іх nJЩfІ.uкненн.ю. тf!]J~~~~вс10~- · ·· кдрантuнурослин УКj}іlї#и. · · : ... _, __ ,.~-,};.

І

::,:;,;::.: ~- - =~-, .,

·' ~ З(;lвдсщіщ;державної слУ:Jісби з

··".. '•·-.-~r;;:~fc?J'!.~. ···<<<

-=.; •.л --;: :.. :2'-: '/:-А

,:>:·... ;;:~_,:".

.

=, ·

· ··•·-· ··•·•·-·····

'

•·· , ·:·.:\'h,::_

.

сторія розвитку карантинної

кого фітосанітарного законодав ­

тамтах. Після розnаду СРСР в и ­

служби бере свій початок ще

ства у відповідності до міжнарод­

никли

з

рантинної

з nершої nоловини і9 століття. Після розnаду СРСР, у

них норм в галузі карантину рос­ лин, обмін інформацією,

колишніми союзними ресn убл іка­ ми , на яких необхідно було ство­

бораторїі)

1991

координацію діяльності і т.д .

рювати та облаштовувати пун кти з карантину рослин: з Росією , Мол­ довою, Білорусі єю. Н а сьогод­

сьогодні додат­

нішній де нь в Україні функціону­

17 обласних

р., Служба каранти н у рослин

України nерсйшла під юрис­ ди кцію Мінагроnрому . Офіційна да та створення Н ац іона льно ї служби з карантину росл ин Ук ­ раїни -ЗО червня 199Зр. У цей день Верховна Рада України прийняла Закон України "Про карантин росл ин" .

В основу діяльн ості Де ржавної служби з карантину рослин Ук­ раїни ВХОДІПЬі - охорона території України в ід занесення

карантинних

ор­

ганізмів;

- виявлення, локалізація і лік­ відація карантинних організмів; -

Враховуючи те, що Україна не­ щодавно стала членом Світової Організації Торгівлі (Іб.О5.08) , та у зв'язку з тривалими євроінтег­ раційними процесами, фіто­ санітарне регулювання в Україні здійснюється у відповідності до Закону України "Про карантин рослин" . 008-2009 роках спеці­ лісти Державної служби з карантину рослин України пройшли навч-ання по nроведенню аналізу фітосанітар­ ного ризику в рамках декількох міжнародних nроектів та тренін­

за nобіга ння проникненню ка­

гів: американського, голландсько­

рантинних організмів з карантин­ ної зо ни до регіонів України, де вони відсутні; - здійснення державного конт­

го і семінару-тренінгу для російсь­ комовних країн з АФР з вико­ ристанням програми "Клаймекс", який проводився у Росії за участю експертів ЄОКЗР. Після проход­ ження навчання спеціалісти отри­ мали сертифікати і набули прак­

ролю за дотриманням

карантин­

ного режиму і проведенням за­ ходів з карантину рослин при ви­

рощуванні, заготівлі, вивезен ні , ввезенні, транспортуванні, збер іганні, переробці, реалізації та використанні рослин і про­ дуктів рослинного походження.

З 1994 р . Україна є членом Європейської та Середземно­ морської Організації з Карантину та Захисту Рослин (ЄОКЗР), а у 200б р. - приєднал ася до Міжна­ родної конвенції захисту рослин (МКЗР). З моменту вступу до ЄОКЗРта МКЗР Україна активно бере участь у роботі зазначених організацій . Міжнародна діяль­

тичних

навичок

по

проведенню

АФР і, таким чином, зараз са­ мостійно можуть проводити АФР для шкідливих організмів відпо­ відно до міжнародних стандартів.

З метою попередження ввезен­ ня в Україну карантинних та інших н ебезпе чних організмів на державному кордоні створені та функціонують прикордонні пунк­

ти з карантину рослин (ПКР), че­ рез які ввозяться насіння, росли­ ни і продукти рослинного по­ ходження. Такі пункти створені у морських та річних портах, на

нові державні

кордони

ють більше 170 nрикордонних пунктів з карантину рослин.

з

а останні роки із країни­ імnортера Україна перет­ ворилася у країну-ексnортера, що , в свою чергу , nідвищує й відnовідальність і імідж н а міжна­

родному ринку. За

2008 р.

у пунк­

випадках .

З початку м ар кет ингового року експортовано зернових та олійних культур понад 27 млн. тонн, в то­ му числі пшениці- 12,2 млн. тонн , ячменю- б ,2 млн . тонн, кукурудзи - 5,2 млн . тонн, ріпаку - 2,5 млн. тонн, сої - 27З тис. тонн, соняш­ нику - б45 тис . тонн . Крім того,

му, зокрема, оцінюючи його як по­

ведінку громадянина щодо режиму трудового дnя, відпочинку, харчу­

ванnя, засвоєнnя шкідливих звичок тощо.

Старше nокоління пам'ятає : в минулі десятиліття ринок попу­ лярної медлітератури ряснів вели­ кою кількістю брошур, присвяче­ них цій проблемі . Чи достатньо роз'яснювально­ пропагандистського чинника для

формування

здорового

способу

життя в широкому сенсі ? Щодо особистісної оцінки жит­

тя, то для сучасної людини має зна чення

сприйняття

його

не

тільки в біологічному розумінні

(тут спрацьовує ще й інстин кт са­ мозбереження ) , але й (можливо, більше) у соці альному

-

відчуття

впевненості як громадянина, чле­ на суспільства і сім'ї. Невпев­ неність, тривога, страх, песимізм це

соціально-психологічні чин­

ники, які знецінюють життя і не

соціальні чинники його забезпе­

Значна робота проводиться з метою посилення ролі карантин­ них лабораторій. Це пов'язано із

збільшенням обсягів імпорту і експорту рослин і продуктів рос­ линного

походження ,

розширен ­

ням географії країн-постачаль­ ників, появою нових карантинних

Центрально ї

науково-

раціональніст ь і

81,2

(н а

100

тис

організм

західний

ливість

сюджений у ЗО районах , в чотирь­ ох обл астях України (Закарnатсь­

ка, Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська)

площі

н а загал ьній

15 тис.

в

56З га. ажливою ланкою у фіто­ санітарному законодав­

стві є " Перелік регульова-

них шкідл ивих органі з мів для України" , який, за необхідністю ,

ват ися.

Складання персліку nов'язано з ан алізу різносто­

ронньої інфор маu їі з біології, сис­ тематики, географ ічного розnов­ сюдження ,

мічного

шкідливості,

зна ч енн я,

ввезен н я,

метод ики

еконо­

можливо с ті виявлення.

ідентифікації і т.д .

Ми повністю ус відомлюємо . що маємо виконати ше більший обсяг роботи , що зараз основний наго­ лос потрібно зробити на розвиток та модерні зацію каранти нни х ла ­ бораторій,

тому

що

т і льки

своє часна і точна діагностика з nодаль шою ідентифікаці є ю ка ­ рантинних організмів дає

мож­

ливість

вчасно здійснити не­ обхідні карантинні заходи. Крок за кроком Державн а сл уж­

ба з карантину рослин України наближується до м а ксим ально ефективної організації роботи з фітосанітарії відпов ідно до міжна­ родних стандартів. І яку нішу Державна служба з карантину росл ин України посяде у системі фітосанітарних служб світу, залежить тільки від нас .

Анатолій БІЛИК, начальник Головної державної інсп екuїі з карантин у рослин України Головний державний інспектор з каранти н у рослин України , кандидат с ільськогос nодарськи х

н аук, Засл ужений nрацівник сільського господарства України.

-

. ...

методи иоrо реалІзац••

здоров'я з боку дітей та мол оді .

соціально-економічних,

Судячи з виnадкових вуличних

логічних чинників. Та можна з

не ­

сnостережень, ця виховна робота

упевне ністю стверджуват и , що ро ­

наві т ь шкід­

в навчальних закладах майже не

зумний nідхід до збереження влас ­

Укр аїн и, його

2005 р . складає 2,8 тис . га. Станом на І січня 2009 р. шкідник розпов­

1

Щодо сучасного харчування на­

с е лення

років від З І ,9 до

карантинний

на території Закарпатської області

.

логічного стану країни.

на лише особисте ставлення до

15

з карантину рослин. Тільки про­ тягом 2008 р . для встановлення фітосанітарного стану території де ржави обстежено 4,2 мл н . га. Небе зпе чне розповсюдження

майже удвічі і станом на І січня

здоров'я зб ільшення захворюва­ ності н а туберкульоз за останні

nроведенням

зернових культур.

Здоровий спосіб життя чення . Адже не можна списувати

спеціалісти міжрайонних пунктів

кукурудзяний жук був виявлений на площі 1,7 тис. га, яка протягом 2004 р. збільшилась

перевезено транзитом через тери­

(крім

Поnяття "здоровий спосіб жит­

може поновлюватися і nокра шу ­

торію України з подальшим ре­ експортом майже 2,5 млн. тонн

аеропортах і міжнародних пош -

тя" можна тлумачити по-різно­

ще

і б міських карантин­ них лабораторій. Великий обсяг робіт виконують

амброзія полинолиста. Площа засмічення карантинним бур'я­ ном за останні 5 років збільши­ л ас ь вдвічі . Починаючи з 199З р . постійно здійснюється моніторинг посівів кукурудзи для виявлення західно­ го кукурудзяного жука. У 200 І р. за допомогою феромонних пасток вперше відловили імаго самців у 2 районах Закарпатської області на відстані 1-15 км від кордону з Угорщиною і Румунією. У 200З р.

на

спрямована

ково створені і працюють

доні доглянуто 24 млн. тонн експортних вантажів, у яких вияв­ лено З види карантинних ор­ ганізмів , обмежено розповсюдже­ них на території України у 4З7

поступову гармонізацію українсь-

рослин

то

набуває

прикордонних залізничних стан­ ція х, автодорогах і автостанціях,

рантину

обласних,

тах проnуску на державному кор­

організмів . Якщо декілька років тому в Україні існувало б зональ­ них карантинних лабораторій

ність нашої держави в галузі ка­

дослідної

було

то

на

вказа но

на

конференції "Н аука та соціальні

nроводиться. наслід ків

Не

відчувається

виконання

е ко ­

ного здоров'я , навіть незалежно від

nост ан ов

особистих матеріальних можливос ­ тей, завжди дає ш анс nрожити дов­

населе ння), ВІЛ-інфікованості за

проблеми : харчування, екологія, .

влади щодо тютюнопаління. Адже

останні І О років - від 2,9 до 25,8 (це - офіційно) , СНІДу за цей же

демографія", яка нещодавно відбу­

відомо про

лася за участю вчених України,

манії (в т. ч . як головної причини

суспільству.

Н а сьогодні і с н ують

період- від О, І до 6 , б, збіл ьшення у

Білорусі та Росії. Організація здо­

ВІЛ-інфікованості в Україні) , тю ­

громадс ькі

орган і зац іі

7

рокі в захво­

рового харчува ння н е з авжд и зале ­

тюнопалін ня , алкоголізму . На в и ­

п ац і є н т і в

п евн их

рюваності на сифіліс . У пошире ­

жить від вол і та вибору споживача.

щезгада ній

Доцільне створення і громадських

ності цих захворювань завжди вба­

Вибирають і споживають те, що

відзначено , що , за даними соціо­

організацій

чали і вбачають соціальні корені.

доступне на ринку. А доступним

лоІічного опитування, найбільш е

життя , які б займал ися nропаган­ д истською ,

разів за останні

15

Насамперед соціальні обстави­

поширен ня

нарко ­

конференції

було

ше , бути кориснішим своїй роди ні , з ах и сту

категорій .

здорового способу

мало б бути насамперед те, що за­

турбує респонде нтів

ни призвели до збільшення смерт­

безпечує організмові

не тільки

не здоров'я та здоров'я членів ро­

ністю, які б нагадували загально­

ності за останні

енергетичну J!інність, але й адек­ ватний хімічно необхідний склад харчови х продукті в. Тут мають

дини. Зародки цієї турботи з ро­ зумінням пробле ми слід при­ щеплювати в ранні молоді роки.

державним і місцевим владним

20

років на \ОО

тис. населення від випадкових от­

рує нь

(19,8 - З2,2), особливо алко­ голем (11 ,0 - 22,4), самогубств (22,З- 23,7), вбивств (4,9 - 10,5). Ступінь збереження здоров'я,

життя значною мірою визначаєть­ ся станом довкілля. До індексу

співпрацювати інституції охорони здоров'я та вітчизняні виробники. Повернімося знову до соціаль­

но - економічних формування

(66,8%) влас­

Створюється враження, що й медики занедбали

вида вничою ді яль ­

структурам про nотреб у і на ­ гальність розв'я зання відповідни х

проблем . Доцільною є і меценатсь­

профілактич­

ка підтримка таки х організацій з

ний аспект своєї діяльності.Місія

боку фінансово забезпечених

можливостей

лікарів полягає ще й у внесенні

підприємств , окремих осіб . Велику

здорового способу

коректи в у спосіб життя людей за­

роль у пропаганді здорового спосо­

лише позбавляють зусиль щодо

еколоІічного виміру держави вхо ­

життя в Україн і . Чи може людина

ле жно від, віку, генетично зумов­

бу життя може відіграти і Всеук­

збереження здоров'я , але й наш ­ товхують на заходи "підвищення

дять наявність національної еко ­ сис теми, можливість прот идії

сьоrодні повноцінно харчуватися,

лен их фізіолоІічних особл ивостей

раїн ське л і карське товариство.

відпочивати,

організму,

психологічного комфорту"

екологічним впливам, зниження залежності людей від екології, соціальні та інституціональні

побут, обирати відповідну своїй

хом

вживання

алкоголю ,

шля­

нарко ­

тиків, паління тютюну тощо.

Огже, ставлячи завдання фор­

облаштувати

свій

освіті роботу, позбавлену шкідли ­

вих впливів?

в ід

наявних

пато­

лоІічних станів. Тяжко визначити питому вагу і ндивідуального ставлення до збе­

Отже, здоровий спосі б життя

-

невід'ємна складова нашого зем­ ного буття , його реалізація - спра ­ ва кожного з нас .

мування здорового способу життя,

можливості країни відповідати на е кологічні виклики , можливість

педагогами

і рівнів

марній оцінці здоров'я населення

Підготував Олександр ЛИТВИНЕНКО,

насамперед зверн імо

глобальн ого

освіти належного ставлення до

порівняно зі значенням глобальних

лікар- санолог Броварської СЕС.

увагу на

контролю еко -

Актуальним нині є вихован ня усіх форм

реження власного здоров'я у су­


ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК

HtiCKiAІJKU S~tlmHtІ GернtІр~ ШDу.

лиnня

21

голови

мільярд доларів більше, ніж во­

Ue такі країни. як Перу та

І

Найбільш

І

Броварське Управління

Державного казначейства з

заміщеннfІ вакантної посади райдержадміністрації з

Із всіх одомашне~их тва-. рин

1

людина

допустила до

сам цар звірів

Більшість вчених вважає, що

нанближче

і Він розкошує, згорнувшись

прародичем нашого Пушка був нубійський кіт. Від нього пішли

і клубочком на дивані, спить під

різні котячі породи.

!

себе

кота.

- лев.

І ковдрою з дітками, залазить та І сидить на письмовому столі

І господаря. і

Кіт здобув привілейоване ста­ новище у людей, хоча й не пер­

шим потрапив до їх житла. Вже були одомашнені і прив'язані ! біля помешкання людини соба­

' ка , кінь, корова. Ці тварини, а пізніше й вівці, кози, свині та

Геродот засвідчує, шо вже 5 тисяч років тому в жителів Ста­ родавнього Єгипту було чимало домашніх котів . Вони тут вва­ жалися священними істотами. Після смерті кожного кота бальзамували і зберігали у спеціальному футлярі. А госпо­ дарі збривали брови, як знак скорботи за втраченим улюб­

домашня птиця повністю підкорились людині і слугують

ленцем.

їй . Красень . же Пушок, володар

племен

розкішних вусів і гострих кігтиків, став не слугою , а неза­

засобом боротьби з гризунами, які пожирали зерно. Най­

лежним

людини.

старіші кістки домашніх котів у

Його не можна прив'язати або

Європі було виявлено при роз­ копках хліборобських поселень в Україні (Ольвія). Вік знахідок

супутником

посадити в клітку.

Котячі родичі займають най­

У

культурах землеробських коти

служили

єдиним

фесійного

кваліфікаційним

людини.

занської виправної колонії, бро­ варчанин Олександр М., котрий

мають шанс

9 :00

до

10:00

діяльності за 2008 рік . 2. Затвердження фінансового

звіту та балансу за 2008 рік . 3. Затвердження порядку роз-

поділу прибутку, отриманого за

2008 рік. 4. Внесення

З

прожити

травня

мація про протиправні та корупційні діі співробітників митниці , порушення

раїни,

митних правил, а також факти пе-~

2009

які входять до

року

Міжфрак­

ної

приймаються конфіденційно по всій

Наталія СТАРОДУБЕЦЬ,

вати безкоштовна телефонна "га­

території України.

завідуюча протиепізоотичним відділом БРДЛВМ.

ряча" лінія - В (800) 300-777-0. За номером приймається інфор-

цює цілодобово.

ненне. А втім і таке трапляється.

1...

- СТОП" у Верховній

Відділ ДАІ Броварського району УДАІ ГУМВС України в Київській області повідомляє: За звітний період 2009 року скоєно 29 незаконних заво­

металопластнкового

вікна (а грат на ньому не було)

го та вітчизняного виробництва і

лодінь транспортними засоба­

же сподіваються, що з ними пань­

магнітофон. Зважаючи

ми, з яких не розшукано

факт, що розмірів і ваги вони не­

закінчиться, а з тим і нове пока­

вання і зареєструватися в міському вімілі міл іції. Два тижні колишній засуІLЖений перебуває у "вільному nольоті", і де він знаходиться, ніхто не знає . Та рано чи пізно дізнаються, і доведеться тепер тридцятирічному чоловікові знову

рання наступить

...

на той

великої й скласти їх легко можна у звичайну сумку, то знайти зло­

ває. Та все одно uсй випадок має довірливих і самоапевнених влас­

коли дачні масиви, розташовані

ників дач. Пам'ятати їм потрібно

спілкуватися з правоохоронцями.

на території

постійно : злодії не дрімають.

Його діяння кваліфікуються за

рожніють,

статтею 395-ю ККУ "Порушення

промислу вже став нормою . Але

Броваршини

по­

щоб крали посеред літа і на очах, і

Броварського міськоrо відділу

вона таки

за присутності в садових товари­

(з обслуговуванням. Бровари та

солідне покарання: арешт на строк

ствах десятків, сотень, коли не ти­

Броварського району) ГУ МВС

до шести місяців .

сяч людей

-

Іеп.:

г- т;;Ї>~їно'во. прод;м гараж гк

.(СІ$0)443·16~05.

07400,

газета Броварських рад,

Броварські міс~ка і районна ради, районна держадміністрація.

КІ NR ~59 віД 10. 12. 1~9. ~ р.

Індекс SS.~··

. .• ·... ·..·.....·.· .· ·...... . >

м" !щ~,ara.~P!~t~:s ~1~11~· .<• ·.· .• )\.

ПродаnІІСtІ офісне nриміщення Jaran~oнoiO nnoщe10 150 м 2 , наnіаnіАВОІІ (3ро6nено ремонт). Ціна договІрна. м. Бровари, вул. Шевченка, 10-а.

8 (067) 685-22-30, 8 (097) 546-02-46, 8 (067) 405-87-13.

Тел .:

І

ПРОСИП ОВА

пра­

JТJВТ20Х480166829 12 . 07 . 2009р . "КІА-ВЕСТ Л" . н.з. АІ 332і СВ , синього коJІІ, о ­ ру, рама KNHTP7352W356014. Найчастіше всього викра .J а­ ють

нові

"ВАЗ'',

авто~10білі

марки

необладнані пропІшІк ­

радним пристроє м та зал11шсні власниками бс3 наглнду нічний •Іас біля будинків.

в

Якшо ви володієтс будь-якою інформаuією,

просимо пові­ домляти за телефонами: 6-4994,6-71-76 , 5-05-26,4-04-80 або 02, конфіденuійність гаран­ туо.ю.

;і Втрачений Державний акт на прав о вл;;с" ос т: на земельну дІлянку серія ЯГ N~ 212464. в.ща ни і1 Требухівською с ільською радою 5 06 06 р на tм я Барабаш Наталі і ПетрІвни , вважа ти недійсним ;і Втрачене п освідчення ветера на пр а[іі АА N~ 153364, видане УП та СЗН у Брова рському ~ · н І не ім'я Хміль Світлани Микола tвни , вважати недІйсним

І. з rіИтань oronoweнь і •. реклами теnефонуЙЇе-ДореДа~Ціі:· 4~23~26: ,

!

·

Київська обл., м . Бровари, бульв. Незале•ності,

-----m•N••noomoOoO.•••-'•ш•

.

2. Друк офсетний .

Редактор: 4-03-76. Відділи: громадсько-nолітичного життя 4-21-34; промисловості і соціальних питань, ВІДПОВІДЗЛьноrо секретаря 4-04-81 ; листіа і масовОіроботи 4-02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26. e-mail: newlife@meta.ua

колектив редакціі газети,

'

зов ХТА2110108107144\ 22 . 03.2009р. "Л EKCYC-G Х 470", чорного кольору , н.з. ЛІ 8008 СА, ку:.;ов

ir

адмініс-rраціі.

Свідоцтво про леожавну аеєстрацію

15.03.2009р . "ВАЗ-21 10\", н . з. АІ6174ВН, сірого кольору, ку-

і "Лісовий" за Терміналом, з вікном, І L2 пов_!:р_~· Тел.: 8 (067) 409-31-78. !

6-58-90, 8(067)323-27-13,

·ИОВЕ ЖИПЯ• міської та районної районної державної СПІВЗАСНОВНИКИ·

- ФРОНТАЛЬНИЙ XG9551 І", жовтого кольору, н . з. 461-28 АА, двигун С308000 185;

України в Київській області.

це вже щось незбаг-

і Про~аn~ос11 nасіка в rарн-у nані.

; ·

дзвінки

За повідомлениями

правил адміністративного нагля­ передба•1ає

Всі

8-800-300-777-0

Телефон

ЖУВАЧ

вид злочинного

ду".

А

АІ 3034 ВМ, сірого кольору, ку­ зов ХТ А21124080550620; 04.03.2009р. "НАВАНТА-

стати засторогою для занадто вже

Для осінньо-зимового періоду,

цей

04 . 02.2009р, "ВАЗ-21124", н.з.

чиншІ серед власників дач і їхніх гостей . просто не видається мож­

о6крадаtоть

6:

04 . 01.2009р. "ВАЗ-21101", н.з, АІ6897ВН , сірого кольору, ку­ зов ХТА21101081071441;

ливим. Хоча. Чого тільки не бу­

Навіть уnітку да11і

України .

ТА liPOBAPCbHOrO РАЙОНV!

паплатився за свою без­

після 21-ї. Із вогнем граються земляки наші, ой із вогнем! Нев­

ладу nовернутися до місця прожи­

територіі

ДО VBArИ МЕШНАНЦІ В м.ІіРОВАРИ

раїни, забув, що на його шиї "ви­

та

І

за

25

потрапила в приміщення і викра­

колись

ДовіДки за тслефоно~t: 8(044)331-61-08, 3317984, 8(04494)33300.

рішенням народних депутатів Ук­

ла електроінструменти імпортно­

неправедних

давством.

Раді України, розпочинає працю­

котики,

віджиму

катися будуть? "Відпочинок" по

доручення на nраво участі у зборах , І оформлене згідно з діючим законо-~

ні собаки.

є

ня

трудах

І

представника. Для представників j акціонерів також необхідно мати \

ства.

ресторанів і кафе та прогулянки

Забув і про своє зобов'язання :

J

!

реміщення контрабанди на або з мит­

них

печність: невідома особа шляхом

після звільнення з виправногозак­

6-28-76.

ти при собі: документ, шо посві д - 1 чує особу акціонера або його 1

змін до договору на

Кри:11інального кодексу Ук­ нагляд

514 !

Для участі в зборах необхідно щІ-

І. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської

:о.ш

адміністративний

к.

Додаткова '

за місцем nроведення зборів

там бувати, забути про відвідини

сить"

nоверх, ОДПІ).

інформація за тел. :

був засуджений за трьома стаття­

терміном на один рік .

5-й

286,

(nриміщення

"Контрабанді

в

М. В.

внутрішніх справ, двічі на місяць

ка,

ніж ті, що не мають ні котика,

якшо

принада~и життя. Між тим вона б зареєструватись у органі

І

Адреса : м. Бровари, вул. Київсь·

ційного депутатського об'єднання

довше,

мала прибути до місця проживан­

і

з

захворю­

Лише на дві доби залишив свій

"свобода"

ше З-х років.

Порядок денний:

знижається частота серцебиття та кров'яний тиск . А люди з серцево-судинними

j j

Стаж роботи за сnеціальністю не мен- \

ведення реєстру акціонерів товари-

будинок без нагляду броварчанин

Відчувши їі на виході з Бере­

каб . 221,

j

ВАТ "Мономах". Реєстрація акціонерів або їх nредставників відбудеться

Коли ми гладимо кішку, в нас

понад три місяці насолоджується

Видать, не обмине воно й жи­

освітньо­ магістра,

вересня 2009 р. о 10:00 за адресою: 07442 , Київська обл., Броварський р-н, смт В .Димерка , вул. Комунальна, N2б/н,

4

людських років.

Таке СОІІОДКе СІІОВО

-

npo·

- сnеціаліст , магістр , знання комn'ютера на рівні користув а ча ПК.

nовідомляє про nроведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться

якщо 8 років, то це людсь­ ких 40 років; - ЯКЩО 14 років, ТО це 70

тельку Калити Олену П. Ця вже

тваринному

Вимоги : громадянин України, освпа

----------------------------------------------~-#--~ ПРАВ.ІІІННg ВАТ "NIOHONIAX" і

то

ШНМІІ:Ші1~!fЖJі1•1Ш!9

в

за

рівнем

вакантної посади провідноrо )

І казначея відділу бухобліку І 1 та звітності. і вища

Звертатись за адресою: м. Бро­

-

ваннями

сnрямування

вари, вуп.Гагарtна,15, тел.5-34-33.

Скільки

3 роки,

31

Стаж роботи за фахом не менше З років.

років вашій киці за людськими

мірками? -якщо вашій киці це -людський 21 рік;

питань

3

сnеціаліста .

кішки неповторний, як відби­

пальця

на заміщення декретної

року:

Вимоги : освіта вищр відnовідного

Взагалі за своє житrя кішка може мати більше \ОО кошенят. Вчені підрахували, що одна ко­ тяча пара та їх нащадки за сім років можуть народити 420 ООО котів. Малюнок поверхні носа ток

2009

оголошує конкурс

пипнfІ

3асобами масавої Інформації.

не злазила, доки не вмерла через

світі . Це найдужчий хижак тигр, всюдисушій леопард, метка верхалазка рись і навіть

посади

серпнfІ

3авідувача сектора

кішкою за кличкою Mi11cho, яка залізла на дерево і

понад 2000 років. Кожен рік американці витра­ чають чотири мільярди доларів на їжу для котів. Це на один

вищі

rромадськими арrанІ3аЦІІІМИ та

шість років. За цей час вона зуміла тричі привести кошенят

І

13.07.2009р. по 12.08.2009р

державного спужбовцfІ в

внутрішньої політик~, 3В:ІІ3ків

1

Габон. фантастичний ре- і

з такими ж котами-верхолазами.

!

години буде проводити

Броварська районна державна

-

тині

!

14.00 до 16.00

року з

адміністраціfІ оголошує конкурс на

по

,

корд був встановлений в Арген­

11

2009

Михайnович

286-84-11; 286-10-06.

Київської облдержадміністрації Воnодимир Микоnайович Максименко за телефонами: 286-84-11; 286-10-06.

тим є країни, де домашні киці І

І

лиnня

22

майже зовсім не зустрічаються .

години буде проводити прямий

телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник

За даними Ліонського універ­ ситету в світі налічується близь­ ко 400 мільйонів домашніх кішок . Пальму першості відда­ ють Австралії, де на 10 жителів припадає 9 кішок . На Азіатсько­ му континенті перше місце зай­ мас Індонезія, а в Європі першість - за Францією. Разом з

І

10.00 до 12.00

за телефонами:

них дітей.

,

року з

Київської облдержадміністрації Віктор

ни витрачають на їжу для груд­

2009

F>ш>mІ1н~Іий зв'язок з населенням Київської області виконуючий обов'язки

Обсяг

.:.-.:':' :·-_· ':·:_~-:.; .:::· :_;.:'·::~ : : >.: ,:; Газета виходить

• Ред.вкціА не заажди поділІІЄ позицію _в_вторів.

•_3s ,точність

з 11 квіmа t937 Р·

аtt«nвдених фактіІJ. вІДпов~є ва_тор.

Дні

· · 1Ьfсrуа8ннtr_· з чит•_чемн ~ - нS с~ках. fазе~м. ·. _ .. .- "" . . ·:,:·=·-::-~·-' -~ :__,:··---

••~ $,1fІ'ffP'!f.!'~Н: •i,QntJ_•IдJiл~'!igr"'· '!"€~ Р~В'fОД~~<[ {і );) ..........· . \/і'

'

виходу:

середа. субота •

1 друкований

аркуш

Відцруковано в ЗАТ "Броварська друкарня"

_.

#53 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you