Page 1

Субота

10 липня 1999 р. N2 53 (9049) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

Життя побудоване так, що у кожній країні складаються своя, якоюсь мірою специфі<ша форма президентства і варіанти узаконення президентської влади. У нас же, в Україні, обрання

найвищої посадової особи в державі здійснюється громадянами на основі загального рівного прямого і виборчого права. І при цьому шляхом таємного голосування терміном на 5 років. Скористатися цим конституційним правом може кожен наш співвітчизник. Зараз, коли на теренах України розгорнулася боротьба за обрання на посаду глави держави, нам хотілося б висловити власну думку. Вважаємо, що кожен політик, а тим більше Президент, є лідсром суспільної єдності. Людиною, котра поєднує холодний аналітичний розум і гаряче серце патріота. Ми довго зважували те, Про що говорять нинішні претенденти на цей пост, і дійшли висновку: найбільше підходить бути переобраним на посаду Президента, шодина, котра нині перебуває на цьому посту- Леонід Данилович Кучма. Чому саме йому на виборах ми віддамо перевагу? Та хоча б тому, що за останні п'ять років держава завоювала авторитет і визнання на міжнародній арені. Само собою це не з'явилося. Значить, Президент веде правильну зовнішню і внутрішню політику. І як свідчення цьому той факт, що ми цей період пережили в мирі, не були втннуті ні в які серйозні політично-економічні суперечки, де б 1·инули діти незалежної України. Це на зовнішній арені. З іншого боку зусиллями нинішнього Президента вдалося зменшити податковий тиск на сільгоспвиробників. А це в свою чергу дозволило колективам радгоспів, КСП, фермерським господарствам узятися за розв'язання перспективних проблем. Коли дехто із комуністів «закинув» ідею вро підвищення сум заробітної плати і соціальних виплат, Президент із цим не погодився. І його можна зрозуміти: якою б тоді стала загальна заборгованість зі сплати заробітної пшпи, пенсій, дономог? Було б неправомірним не помітити і той факт, що повз увагу Президснпt не проходять і події у сфері культурно-спортивного життя. Хіба не він ініціював вшанування та відзначення відмінників

навчання, кращих аматорів сцени, спортсменів, котрі досягли

вагомих успіхів на республіканських та міжнародних аренах. Додайте до цього ще й зміцнення культурних зв'язків із

зарубіжними країнами, що сприяло значному підвищенню іміджу держави.

Називаючи ці та інші факти, можна сказати: за час перебування на посаді Президента Л.Д.Кучма уже залишив після себе добрий слід. Хоча, звісно, багатьох проблем на шляху розбудови держави йому розв 'язати не вдалося. А втім і дивуватися тому не доводиться, адже за п'ять років ніяка держава незалежно від того, хто б нею керував, не ставала могутньою. Тому, вважаємо, нинішньому главі України треба дати шанс сповна використати свій потенціал. Ми -за це!

Вікторія та Віктор ВАЩЕНКИ. с. Калинівка.

. ,. . . ., .-· .

ВІD

...,,,.,.;r.,

ІІІИ/81"1 ---~.·,,

1.3.

міжнародних навчань вони

Петренко та виконуючий обов'язки голови ранонної державної адміністрації Л.А.Вайсфельд на запрошен­ ня командування побували у підшефних, ознайомилися з їх життям, рівнем бойової підго­ товки, поспілкувалися із зем­ ляками-броварчанами. Було

складали гідну конкуренцію і росіянам, і американцям ... І.З. Петренко: -Але у них багато невиріше­ них питань, в тому числі і по­ бутового характеру. Частина пльки сформувалася. Після поділу Чорноморського фло­ ту їм дісталися необлаштовані казарми, житлові будинки. Ми свого часу вже

бригади

направляли

спеціалістів

споживачів і проблем з реалі­ зацією ми не маємо. За чіткими, стриманими відповідями економіста відчу­ вається великий досвід робо­ ти і глибокі знання. А їх

ПРОХІДНА ВАТ «Птахофабрика «Київська» завжди зустрічає людей у цю пору року яскравими квітами, доглянутими клумбами. І від усьо­ го цього віє якимось спокоєм і ста­ більністю. А навкруги- ліс. У лі тку від нього затишок і прохолода, а взимку він захищає корпуси птахо­ фабрики від холодних північних вітрІВ, які дмуть із Десни. Понад ЗО років, день у день, про­ ходить цими фабричними доріжка­ ми Олексій Миколайович Бевза -

Олексій Бевза здобував спо­ чатку в Ірпінському сільсько­

господарському технікумі, який закінчив з відзнакою, тоді в Українській сільсько­ господарській академії, яку теж закінчив з червоним дип-

Без буднів немає перший заступник президента ВАТ «Птахофабрика «Київська». Не віриться, що в ці дні йому випов­

нюється

60 років. Не віриться тому,

що знаю його давно, відколи пра­ цюю в газеті. У ВАТ «Птахофабрика «Київ­ ська>> завжди була добра слава. А за рівнем продуктивності, різними економічними показниками під­ приємство успішно конкурувало з кращими птахофабрикамн колиш­ нього Союзу і НДР. Був час, коли на птахофабриці ситуація складала­ ся тривожно. Точилося багато роз­ мов про скорочення працівників, різко падали обсяги виробництва продукції. І от саме тоді потрібні були грамотні економічно виважені рІшення. І хоч вдаватися до дуже жорстких заходів економії справа непопулярна, але тоді до слів Олек­ сія Бевзи прислухалися. Як і в людському житті, так і в житті птахофабрики, важкі часи проходять, настає певна стабіліза­ ЦІЯ. Вірю, що мине небагато часу, і про ВАТ «Птахофабрика «Київ­ ська» зно~у будуть Г?Ворити, як !'ІРО одне з нанкращих ПІдприємств Ук­ раїни. - Сьогодні ми виробляємо 450 тисяч штук яєць за день, що втричі більше, ніж торік, - розповщає Олексій Бевза. - Маємо І мільйон 300 тисяч голів птиці, тобто вийш­ ли H<_l:_ п~жазник 1990 року~ У про­ дукцн ПІдприємства є постшне коло

1

свят

ломом. Згодом буш~ роки на­ вчання в асПІрантурІ сшьгосп­

академії. А вже в 1974 році на матеріалі Київської птахо­ фабрики, де він працював тоді головним економістом, захистив

Капштик зізнався, що йому при­

кандидатську дисертащю.

ємно працювати з таким знаючим,

До речі, Українську сільгоспака­ демію закінчили і його обоє дітей­ син Ігор і дочка Олена. Про своїх дітей і обох внуків Олексій Мико­

вдумливим спеціалістом. Пам'ятаю, коли І вана Марковича обрали депу­ татом до Верховної Ради України, а також, коли він був представни­ ком Президента України у Київ­ ській області, обов'язки кеgівника птахофабрики виконував лексій Беюа. Сьогодні наш ювіляр Олексій Бевза сповнений сил і енергії. Робо­ та йому подобається. Він, власне. нею і живе. Радіє, що все-таки пта­ хівництво, як га;~узь, в Україні ви­ жило. Хоча багато хто пророкував йому занепад. І вижило воно саме завдяки таким спеціалістам і керів­ никам як Олексій Бевза і Іван Кап­

лайович говорить з особливою теп­

лотою і ласкою. Саме вони його надійна опора в часи різних випро­ бувань чи неприємностей. А їх, як скрізь у нашому житті, на птахо­ фабриці вистачає. Але навіть за непростих сьогоД­ нішніх умов на підприємстві шука­ ють і знаходять можливості підтри­ мати людей у різних життєвих ситу­ аціях. Із цікаВІстю слухала розповіді Олексія Бевзи, про те, шо в них і сьо­ годні діють низькі J?Озцінки за пов­ ноцінні обіди. ЩомІсяця люди одер­ жують безплатно 90 штук яєць. Тут можна

виписати

за доступними

цінами м'ясо. Не забувають на пта­

штик.

У понеділок, як завжди, повз чу­ десні троянди фабричною стежкою крочватиме це~ стрункий, підтяг­ нутин З ледь ПОМІТНОЮ СИВИНОЮ ЧО­

х?4JабJ?иці і про своїх ветеранів, пен­

Л?ВіК. Того дня в_ін ПJ?Ийматиме

сюнерІв.

вІтання колег, друзІв, яю працюють

Отак пройдено нелегкі пам'ятні три десятиліття на ВАТ «Птахофаб­ рика «Київська». І що цікаво, май­ же завжди вони були пору_ч Олексій Беюа і Іван Капштик. Іхня дружба почалася ще зі студентської лави. Президент ВАТ «Птахофаб­

на різних птахофабриках України. Приємно чути щирі вітання людей, з якими пов'язують роки нелегкої, але улюбс1еної спі;Іьної справи. По­ бажаємо ж Олексію БевзІ міцного здоров'я ще на довгі-довгі роки жит­

рика «Київська» Іван Маркович

тя.

Галина ПОЛЯКОВА.

'*B.f#I.·N1IІ.rг·

нашої держави взяли шефство над військовими частина­ ми. Не є винятком місто Бровари та Броварський район, які протяrом кількох останніх років здійснюють шефство над військовою частиною морської піхоти, яка дислокується у Севастополі.

також визначено конкретні обсяги необхідної допомоги. Наш кореспондент попросила їх поділитися враженнями.

рад, районної державної адміністраціі

.liii'U»

Кожному з нас приємно усвідомлювати, коли про тебе піклуються, тн комусь потрібен. Підтримки потребують і Збройні Снлн нашої держави, причому, не на словах, а конкретними, добрими справами. Тому баrато реrіонів

ДНЯМИ міський голова

районної

для

відновлення котельні, ремонту

Л.А. Вайсфельд: - Мене, у недалекому мину­

житла, надавалася допомога

лому професійного військово­ го, просто вразив рівень бо­ йової підготовки морських піхотинців. Більшість з них вміють і можуть буквально все! І автомобіль водити, і при­ цільно стріляти, і при потребі проявити себе у рукопашному бою. За відгуками команду­ вання, під час різноманітних

ми привезли в дарунок теле­

медикаментами. Цього разу

візор, радіоцентр, продукти харчування, які, до речі, пере­ дав П.Ф.Волоха, директор племзаводу "Плосківський". Л.А. Вайсфельд: -Служба у хлопців виснаж­ лива, 1 прибавка до їх сол­ датського раціону не завадить. Тому ми вирішили, що буде-

мо регулярно направляти до

підшефних продукти харчу­ вання, особливо цієї літньої пори фрукти, овочі, а також продовжуватиметься практи­

тетне журі. До їі' програми було включено п'ять пісень. Автор двох з них - «Молитва» і «Сховай мене в сво'Іх долонях» - поетеса і композитор, директор будинку творчості школярів Наталія Багмут.

ка надання допомоги з інших напрямків ... 1.3. Петренко: . -: Знах?дИМ<? вже порозумін: НЯ І В КерІВНИКІВ КОЛеКТИВІВ, ЯКІ

також відгукуються на потре­

Наступний екзамен чекав на Тетяну Халаі­

би морських піхотинців. Усі ми розуміємо: там служать наші діти, наші захисники. До речі, командування частини добрим словом згадує п'ятьох

мову в тому ж таки казковому кримському

броварчан, які там служать. Ми з ними зустрічалися, пере­ дали привіт від рідних, ефото­ графувалися на пам'ять ... Плануємо, що на День міста, чи інше свято запросимо для показових виступів саме бро­ варчан.

* * *

У ці дні міська та районна делегації відвідали м.Слуцьк Мінської області з нагоди святкування 75-річчя утворен­ ня Слуцького району та 55річчя визволення Білорусі від німецько-фашистських загарб­ ників. Учасники делегації взя­ ли активну участь у всіх уро­ чистих заходах і святкових дійствах. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

містечку за кілька днів. Вона взяла участь у

відбірковому турі ІV-го міжнародного конкур­ су виконавців сучасної естрадно·{ пісні «Ялта-99» {вік учасників від до років).

16

Ім ' я молодої броварської співачки Тетяни Халаімової добре відоме шанувальникам по­ пулярної естрадної пісні Київщини. Вона лауреат обласних конкурсів молодих естрад­ них виконавців «Київщина молода» 1997 і 1998 років. Тож зовсім не випадковий і но­ вий тріумф нашої землячки: у червні цього року на міжнародному дитячому фестивалі сучасної естрадної пісні «Біля Чорного моря» вона удостоєна Диплома першого ступеня. Понад сто юних учасників співдружності незалежних держав демонстрували

свою

виконавську майстерність у Ялті. Тетяна Ха­ лаімова, вихованка міського будинку твор­ чості школярів, нині - студентка Київського державного музичного училища імені Глієра,

підкорила сво'ім голосом і глядачів, і автори-

29

Завойований тут юною співачкою Диплом 11-го ступеня став їй своєрідною перепусткою на міжнародний телефестиваль «Море друзів», перший тур якого починається вже 24 липня. Иого організатор - відомий ест­ радний співак Микола Мозговий.

Бажаючи нової перемоги нашій землячці, назвемо тих, кому вона зобов'язана участю у фестивалях української естрадної пісні. А цьому активно сприяли міський голова Іван Петренко, народний депутат України Олексій Іщенко, завідуючі відділами культури і освіти міськвиконкому Микола Шевер і Микола Скирта, голова профспілки працівників осві­ ти Олександр Остапенко, директор дитячо­ го фонду «Першоцвіт» Ольга Микитюк та інші. Володимир ДЕМ'ЯНЕНКО, працівник будинку творчості школярів.

На фото: Тетяна Халаімова.

L-------------------------~


ПОНЕДІЛОК липня

12

УТН- Панорама

21.00 21.40 21.45 22.25 22.55 00.00

служба Жан-Поль Сартр. Вистава

Футбол від УТН

15.00

Остання адреса

осЗа закритими ДВЄрt1МВ•.

Дjф ·Ів Сен-Лоран•

Ч.1

ТР!( •ЕРА· nредставляє. Доброї ночі, Україно!

JT-t

УТ-2

06.05 ТРК •ЕРА• nредстааn•с­ Доброrо раносу, УкраІноІ

S+S

СІднІ ЧеАз• 17 .ЗО За киівським часом

•У цей день, що стаорна Госnодь•. Ноамни, nроr­ ноз nоrоди, сnорт. Псть студП. М/ф. Т/с •Чорна

16.00 тсн 16.15 Не всі вдома 17.00 Т/с •МорсьІd 18.00 Т/с •Принц з

nер.nмна•

Погода в Ук­

XInnз• 18.30 Т/с •ДинастІя Монро• 19.30 тсн

Національний

1 g.50

09.10. 17.10. 23.50 раіні

09.20, 12.40, 17.50 хіт-парад

ПІонери успіху Ве~ір пам'Я'fі Тараnуньки. До 80-річчя з дня народ­

09.30 10.00

ження народного артиста

Украіни Ю. Тимошенка

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 УТН 11.10. 13.10, 21.35 Погода 11.15 Альманах •Основа• 11.50 Телевізійна служба •Мило-

Проrрама •ІмnерІ• кІно• предстаІІІІяЄ. Х/ф •Кор­ Гумор. програма .сам собі

режисер•

22.10 Т/с •ЦІnком тасмно• 23.00 ТСН 23.15 НІчний кІнозаn. Х/Ф •По-

огляд. Реальний сектор

Інтернет-навігатор. Медіа­

16.00

клас

·Час рікою пливе•. М. Гна-

16.30

тюк

М/с •Тентен•. 1 серія Саме Той Право Футбол. Чемпіонат Ук­ раіни. ·Кривбас•- •дина­

17.20 17.55 18.15 18.55

мо•

Вечірня казка

20.45 20.55

УТ-3

кава•

М. Захаров у nрограмі А.

12.25

Макаревича ·Абажур·

12.50 Інтерновини 13.10 Киівські новини 13.20 Т/с •МІсто, або

Приrоди

•доброrо ранку, УкраУноІ• •У цеіІ дено., що сТ8ориа Госnо~·е Ноамнм, nроr­ ноз nоrоди, спорт. Псть студІі. Прес-кур'єр. М/ф. Т/с •Чорна nерлина• 09.10, 17.10, 23.40 Погода в Ук­ раіні і СВіТІ 09.20 Футбол вІА УТН 10.00. 17.50 Національний хіт-nа­ рад

10.05. 10.55. 12.З5. 18.55. 20.05. 20.55, 21.40 Реклама 10.10 Не все так nогано в нашо­ мудомі

11.00. 13.00. 15.00, 17.00. 19.00 УТН

11.10, 13.10, 21.35

Погода

Остання адреса Національний хіт-парад. Хіт-журнал Правосnавний ка-

лендар

15.15 Діловий канал 16.00 Хто в домі госnодар? 16.30 Дjф •Здоровила - флорндська nантера•

2

серія

Подорож у світа• Саме Той Людина і закон Пісні на вірші А. Демиден­

ко

·Улюблені мої. гарні .... П. Нятка 20.45 Вечір>~я казка 2.\.00 УТН - Панорама 21.50 ВечІр українськоrо кІно.

10.25, 12.15. 14.20. 14.55

Телефільм •Ворон• Освітній канал. Моде­ люємо мрію. Урок англійсь­ кої мови. М. Рильський. ·Пр>tці і дні• 12.00 Християнська nрограма

10.30 10.40

Перехрестя Дім і стиль 1З.20 Моя справа 1З.50 Оранта

12.20 12.50

го .nроспорт·

23.45 Т/с •ПоnІц\я Н"""·Йорка•

07.00

06.05 ТРК •ЕРА• nредстааnяє.

07.ЗО,

•до6роrЬ ранку, УкраІноІ• •У ЦеА день, що стаормв

rocnoд.•. Но•ини 1 nроr­ ноз nогоди, сnорт. ГІсть

студІJ. Прес-кур'ар. М/ф.

Т/с •Чорна перnина• Погода в УкраІнІ І

09. 1О. 17.1 О світі

Телефільм •Михайло Бі­

лас•

Націо­

нальний хіт-nарад

09.55 Сімейний лікар 10.20. 10.55, 12.55, 16.00. 18.55. 21.40 Реклама 10.25 класик-прем'єр 11.00. 13.00, 15.00. 17.00, 19.00 УТН

11.10, 13.10. 21.35 Погода 11 . 15 Людина і закон 11.45 •Улюблені мої, гарні ... •.

П.

Нятко

12.10 Сп~атку було Слово 12.45 МІФ 15.10. 19.10 Православний календар

15.15 Діловий канал 16.05 КЛуб Суnеркниги 16.30 М/ф ·Буря• 17.20 М/с •Тентен•. З серія 18.00 Ток-шоу для nідлітків •Уже не діти•

18.ЗО Саме Той •Маю честь запросити•. Ян Табачник. Ч.1 20.15 Бути жінкою 20.40 В~Ірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.45 •Маю честь запросити•. Ян Табачник. Ч.2

07.35

•AIIes

Gute!•

18.30 \8.55 19.00

Світ науки Муз. nауза Прямий ефір. Зустріч з О.

Морозом

20.00

Інформ. програма •Наш

час•

Адреси ділової удачі Торгінформ Добрі новини

20.20 20.35 20.45 20.50 21.00 21.30 22.10

Новосел

СІТ Муз. nарад від ·Кетрін• Автандил і хіт-парад •Ук-

раїнська десятка•

nатруль-

кави•

12.20 нло 12.50, 18.00 Інтерновини 13.10 КИЇВСЬКІ новини 13.20 Т/с •МІсто, або Пригоди СІднІ Чейз• Зоряні зустрічі •Історія однієї картини•. В. Троnінін 14.45 Жан-Поль Сартр. Вистава .за закритими дверима•. Ч.2 15.15 Недільні зустрічі 16.00 Оnлески. оnлески ... 16.30 Солодке життя.

13.45 14.30

Т/с •МІсто, або nриrодм СІднІ Чей:s•

17.00

За киівським часом 18.10Т/с •Робота• 18.З5 Вгадай мелодію 19.05 Т/с •В'стнам, до :sаnитаиня•. 2 серІя

20.00 ·Подробиці• - ·Час• 20.50 Минуле 20.55, 00.15 Погода 21.05 Т/с •ЕкстрадицІІІ• 23.1 5 Т /с •СпецnІдроздІл

•П•·

сифІк• 00.05 •Подробиці•. Підсумки дня

11'А8ІС • 8'1'7

7 16

ТУ'І'АІА'ІП

Klllltlll

ОО Інформ. nрограма •Наш час

..

16.20, 17 05, 19.40, 20.20. 22.05, 23.10 Адреси ділової удачі 16.25 •СТОЛИЧНІ НОВИНИ•. Горта­ 16.40 17 10

до •Зар-И КОХВНН«•

УТ-2

Курс німецької мови

ЮЧИ сторінки

УТ-3 07.00 Від і 08.00 Т/С

Бізиес­

ревю

18.10

Муз. rюn-stop

Програма •Стрес• Реклама

25

S+t

Фонтан-клуб

2З.ОО тсн Програма •ІмnерІя кІно•

09.10, 16.00.

представляє. Х/Ф •КІnьце дРакона•. 2 серІІІ

Т /С •Кохання й тасмницІ Сансет-61ч• 10.05, 12.15. 13.25. 14.50 Закон

08.15

є закон

10.10 10.40

Острів скарбів Освітній канал. Д. Дефо. ·Робінзон Крузо•. Урок французької мови. Творчість М. Лисенка 12.00 Християнська nрограма

Муз. фільм -сnособи• 1З.ЗО Телефільм •Нескінченне око Фріnуліі• 14.00 РеальниІІ сектор

12.15

14.ЗО МІФ

16.15 Не всі вдома 18.50 Т/с •Морс~кІ приrодк• 17.45 Т/с •Принц з 6eвepniXInnз•

1 В. 15 Проrрама •ІмnерІ• кІно•. Х/Ф •Важко бути &оrом•. серІя

1 19.50

Програма •ІмперІя кіно•. Х/Ф •Ідучи у аІдрив• 21.40 Старі і нові ·МасІСИ• на ка­ налі ·1+1•. ·Маски в армії•. Ч.2 22. 1 О Т /С •Аrентство модеnеА• 2З.15 Парк автомобільного nері­ оду

23.45 Т/с •ПоnІцІя Нью-йорка•

УТ-3 07.00 Від і до 08.00 Т/с •Заради кохання• 09.00 Смачно з ·Оnейною•

Програма •Стрес• Схуднення за методом С.

Смєrюаа

17 15

Концертна програма

09 20. 23 20 Ситуація 09.30 Т/с •СnІдстао

ведуть

•ЗнаТоКи•

11.25 Планета Здоров'я 11.5!5 Т/с •ЖІнка з ароматом П8М"

ВсеуІСраінський конкурс анекдотів 12.50. 18.00 Інтерновини 13.10 Київські новини

12.20

13.20

Т/с •МІсто, або Приrоди

СІднІ ЧеІіІ3•

13.45

Заключний концерт фести·

валю •Море друзів•. Ялта-96 14.45 •Історія однієї картини•. В. Штенберг

15.00

Жан-Поль Сартр. Вистава •За закритими дверима•. ч.з 15.30 Естафета 15.45 Пілігрим 16.05 Таємниці навколо нас 16.35 Люди і долі

17 .ОО Т/с •МІсто, або Прмrоди СІднІ ЧеАз• 17.30 За киівським часом 18.10 Т/с •Робота• 18.35 До шістнадцяти і старші 19.00 Т/с •В'єтнам, до заnитам-•. З серІ• 19.50 Національна лотерея 20.00 ·Подробиці•- •Час• 20.50 Минуле 21 . 05 Т /С •ЕкстрадицІя•

23.00 Насправді 23.30 Т/с •СnецnІдроздІл •Па­ сифІк•

00.25 .. nодробиці•.

Підсумки дня

7 камtи

11'А81С • ІІП ТУТАІА'ІП

07.05. 17.15 Граціі від •Гравісу• 07.30 Весь світ театру 08.00 А. Ручеnо. Вистава театру ім. Лесі Украінки ·Фердн­ нандо•

09.00 09.30

.

Ч.1

Розслабтеся. ви в ефірі Власова. Одольська. Крю­

кова на "Таврійсь.сих іграх•

•Тема з варіаціями•. ФІ­ лармонія. Сторінки історіі

10.00

8АІ'Т

ltiiMIIA

11. 1 О

ТО8ІС

дарстао•

Чвnnін•.

1

серія

13.40 Телескоn 14.10 М/Ф 14.30 ДіаlІоги 15.00 Х/Ф 16.30 Сnіває Л. Паваротті 17.00, 17.40 М/Ф 18.00 Х/Ф 20.00 За куnісами 20.30 Тинди-ринди 21.30 Експрес-інформ 21 .45 Ракурс 21.55 Діалоги а2.20 Х/Ф оБрубеАквр•. Ч. 1 2$.25 •10 пісень, яІd сколихнуть · світ•. Ч.1 00.00 Х/Ф

..,. 'ПТ

ltiiiiQ.A

06.45 06.50

Врятуй і вбережи Прес-навіrатор

17.45 18.15 18.40

Громадське телебачення Програма ·Стрес• Відеофільм •ТуристичниІІ

компас УкраІни• Ескулаn Щит Транспорт Украіни Інформ. програма •Наш

19.00 19.25 19.45 20.00

'tЗС•

20.35 Торгінформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.20 Бізнес-ревю 21.30 Нотаріальні зустрічі 21.45 K.I.S.S. 22.10 Вікно у містику 22.40 Дjс ·Небо ХХ століття• 23.15 Інформ. nрограма •Наш час•

•Шлягер• представляє ... Народний нічний канал. Програма •Стрес• 01.ЗО Реклама

00.35 О 1. 15

25

ltQMIIA

8АІ'Т ТОІПС

07.05 М/Ф 07:40, 19.35 Експрес-інформ 07.55 Святі дзвони 08.05 Сцена - Євроnа 08.35 У пустелі сонце біле ... 09.05 За лаштунками 09.35 Арабески 10.10 М/ф 10.50. 13.00, 14.50. 16.50. 19.50 Телеексnрес

11.00 Бізнес-ревоо 11.10 М/Ф 11.30, 21.00 Автоторг 11.40 Х/Ф 13.10 Тинди-ринди 14.10 Зоряна старовина J4.10 Діалоги 16.05 М/Ф 16.40 Святі дзвонм. 17.00 Євроnа сьогодні

Ч.1

Останнііі короnь симвізь­

кого пляжу

18.00. 18.15. 23.00 Програма . УХРТ 19.00 Стимул 19.!5 Моріс Жобер. Комnозитор у кіно

20.00 Наш час 20.20 Адреси ділоаоі удачі 20.45 Гарні новини 21.00 СІТ 21.20 Бізнес-ревю 21.45 Міста й стоІІИці світу 22.00 Світ піДводноІ фотографіі 22.20 Комп'ютер Х 22.40 Домовик 2З.30 Молодіжний канал •М• ОО.ЗО Мікс

Програма •Стрес• Реклама

25

ІtІІНІІА

un

'I'OIUC

07.05 МІФ 07.40, 21.30 Ексnрес-інформ 07.55 Європа сьогодні 08.25 Співає Роксолана Кузик 09.05 Дивовижни і! світ 09.З5 •01· 10.05 Автограф дЛЯ вас 10.35 Анекдот-всортІ 10.50, 1З.ОО. 14.50, 22.00. 2З.50 Телеекспрес 11.00 Бізнес-ревю 11.10 МІФ 12.00 Автоторг

ля•

zоом

..,.

зин

10.00 Т/с 11.00 Т{<:. 11.30 Т/с

•Зenettf rектари• •ДМ.е кауо~w •Wnиryнcwd nрист­ растІ• 12.00 ·Зх4•. НаАкумедиіше до-

те­

парад

17.30 18.30 19.00

•ЛІС>ДМна MOptl•

ром•

19.30 Х/Ф •&ать-· 22.00 Т/с •ТасмнмцІ Нью-Аор­ 2З.ОО Ток-шоу •ВІн та Вона• 00.30 Т/с •ПоеІтрІІІИИЙ аоак•

nюбов моя• 18.55 Х/Ф •Вт8Ча 3 naneцy• 18.15 Кіноколо 18.30 Місто майбутнього

-

35

noraнl

серія

22.00 МузиІСа 22.30 Х/Ф •Ран•. 1 серІ• 00.00 ·Решето•. квар,.е-r rі'Іар,.с­ ТІВ НаціОнально! філармонії

Х/Ф •Три тоаариwІ• Т/с •ЛІОДМНВ мора•

2

серія

14.10 М/Ф 14.30 мазунчик 15.00 Х/Ф 16.45 МІФ 18.10 Х/Ф 20.05 За лаштунками

"ІІаІLС

J'II&8IC

18.00 Анонс nрограм 18.05. 21.00, 00.00 Торгінформ 18.20 ГраціІ від •Гравісу• 1~А5 Міста і столиці <;ВітУ

\9.00 CB"'iPB·UIOY 19.15 Комп'іотер Х 19.30 Т/с •КаІиа• 20.30 Жіночий світ служба

01.10 01.40

1З.10 •ZOOM• 1З.40 Жіночий світ

В об'єктиві- Польща Комn'ютер Х

32 "tiiiiU 07.00

JСТУ

М/с •РокІd, Буnьвінкль та

!хні друзі•

07.25, 15.ЗО М/с •НевrамовнІ• 07.50. 18.20, 21.30 Новини звіду­

20.З5 Зоряні зустрічі

21.20 Ракурс 21.45 ДІалоги 22.10 Х/Ф •&рубеАкеро. 23.40 Хрум 00.00 Х/ф

Т/с •Ваамnон-5•

Т/с •д-а науки• Т/с •Wпиrунс~Іd nрист­ растІ•

ка•

15.ЗО Сторінками тележурналу

Дjф •Невідомий Чаnлін•.

машнє вІДео

13.00 Хмарочос 14.00 Цікава nponoзицkt 14.30 Т/с оСокоnние rнІздо• 16.00 М/с •ГеІІ. Арноn~оде!• 16.ЗО. 2З.30 ·Територія А•. Хіт-

1З.50 Джаз-степ-танц-КЛАС! Х/Ф •ДІачина 3 характе-

19.00 Все про nодатки 19.15 Поіхали! 19.40 Т/с •ГарнІ хпопцІ,

Мико-

08.30 ЕкономічниА вісник 09.00 Т/с •Сокоn-• rнІздо• 09.45. 10.ЗО, 12.30, 1З.50. 15.15, 17.20 •Eiite ltalia•. Телемага­

14.00

сіль (ТК ·Гравіс•)

08.00 Ч.2

Ваnентнн Щерба~ов пред­

... 08.28, 17.28, 21.25. 22.58 ставnяє

лина

Мико-

погода

08.ЗО Перехрестя 09.00 T/r; •СоІ<оІІ-е rнІздо• 09.45, 10.ЗО, 12.30. 1З.25. 15.15,

lt/611/U

06.45 Врятуй і збережи 06.50. 22.15 Міські новини 07:05. 21.20 Дай n'ять! 07.15, 21.00 Антресоnька 07.30, 21.30 ВістІ 08.00 Мир дowry твоєму 08.30. 20.ЗО стн 08.45, 20.45 Київські ділові

17.20 •Eiite ltalla•.

Телемага­

зин

10.00 T/r; 11.00 T/r; 11.30 Т/с

•Зе-1 rектари• .Диаа науки• •Wnиryнc:wd nрист-

растІ•

Ток-шоу ·ВІн та Вона• 1З.ОО В усІ боки 14.00 Візит 14.30 Т/с •СоІСОJІИІІВ rнІздо• 16.00 М/с •ГеА, Арнол~одв!• 16.ЗО, 23.30 Територія А 17.30 Т/с •Ва8МІІОм-5• 18.30 Т/с •Дива наукм• 19.00 Т/с •IUnMt'yНC•Id trptfCТ­

12.00

нови-

ни

09.00. 14.00. 16.20 Телемагазин 09.10 Спожива~ 09.ЗО М/с •Горянин• 10.00 •Солов'Іний спів•. ЄвгенІя Міроwн-ко тв /і учні

11.10 Х/Ф •Рам•. 1 серІІІ 12.50 д>каз-стеn-танц-КЛАС! 13.00 Т/с •Індаба• 14,10 Т/с •ГарнІ xnonцl, nОГІІНІ

2

М/С •Роккі, Буnьвінкль та

лина nогода

11.З5 На ранковому nриАомf

ІUІОПцІ•.

ІСТV

lttllltJ./1

сіль (ТК .грааіс•)

09.10 Х/Ф •Ben..-A• 10.55 Комп'ютер Х 11.10 Художній CS110H- Киів 11.25 Про серйозне - жартома

30

2З.30 Розслабтеся. ви в ефірі Фінансист

00.00

08.00 Бізнес у З8І<оні 08.28. 17.28. 21.25, 22.58

левізійні новини 08.45, 20.45 Київські ділові новини (Ексnрес-інформ) 09.00. 12.20, 16.45 Телемагазин

2

•Мотив для двох

сердець!•. Ч. 1

їхні друзі•

ТЕТ

хnопцІ•.

Доживемо до понаділка

07.00

nporpaмa

ltiiMIIA

·Балет

Киів сьогодиі На добраніч, діти!

Добрі «О-«М

07.25. 15.ЗО М/с •Невгамовні• 07.50, 18.20, 21.ЗО Новини звіду­

06.45 Врятуй і збережи 06.50, 22.15 Міські новини 07.05, 21.20 Дай п'Я'fь! 07 .1 s. 21 .ОО д>\-rресоnька 07.30, 21.ЗО Вісті 08.00 Мир дowry твоєму 08.30. 16.30, 20.30 Столичні

12.30 М/Ф 13.00 Т/С

20.40 20.50 21 .25 21.30 22.00

32

клас

J'11&81~

лекомnаніЯ •НІмеt.LЬКа хви­

ДИВОВИJІСНИЙ СВІТ М/Ф клятва Гіnпократа Новини Інтернет. Медіа·

20.30 Наложники 21.10 Х/Ф 22.50 Муз.-розваж. •Ton-10· 23.20 Х/Ф

IUlMtJ./1

18.00 Анонс програм 18.05, 21.10, 00.00 Торгінформ 18.20 Грації віД •Гравісу• 18.45 За шкільн...., пороrом 19.15 Комп'ютер Х 19.30 Т/с •КаІнв• 20.30 Тележурнал •Тиждень•. Те­

М/с •РоккІ. Бульвінкль та іхнІ друзі• 07.25. 15.30 'М/с •Невrамовні• 07.50, 18.20, 21.30 Новини звідусіль (ТК •Гравіс•) 08.00 шлягер. бо шлягер 08.00 Т/с •Соко- rнІздо• 09.45, 10.30. 12.ЗО. 1З.ЗО. 15. 15.

12.10

10.45, 13.15. 15.15, 18.45. 19.50. 20.50. 01.25 Новосел 1 1 .оо Новини Європи 11.30 •Шлягер• nредставляє ... 12.00 ЕнцнклопедіІІ танцю-5 13.30 Анатомія розпаЧу 14.00 •Кіно про кitto•. д/с •Неві­ домий ГоnлІауд•. 4 серія 15.30 •Мотив для двох сердець•.

35

07.00

10.00 Тележурнал •ТЮІ<АІІІ<ь• 10.30. 13.00, 15.00. 17.00. 18.ЗО, 19.30. 20.35, 21.ЗО, 01.10 Торгінформ

кн•

22.00 Т {r; •Гра.цІ• 23.00 Економічниі'і вІсник 00.30 T/r; •ПовІтрtІниіІ -к·

ІСТV

01.00 02.35

01 .ЗО 01.45

рас:тf• Х/Ф ..д18'1мна 3 Петров-

18.30

19.25 Дрт-обстріл 19.50 35 хвилин джазу 20.45 Київські ділові новини 21 .ОО Антресолька 21.20 Дай n'ять! 21.30 ВіСТі 22.00 Посмішка тижня 22. 15 Міські новини 22.30 ХІФ •ВеnмкиА• ОО. 15 Філософія фотоnортрета 00.45 Сторінки життя О 1 .45 Комn'ютер Х

17.ЗО Хочу клІn! 17.35 Мазунчики

17.40

17.30 Т/с •В8ІІМІІОН·5• 18.30 Т/с .ДИ.. -уки• 18.00 T/r; •WfІмrуис~кІ nрмст­

19.10М/Ф

17.55 18.25 18.55 19.15 20.00

МИКОЛИНІІ.ПО•

года

17.35 КnІОчІ від мІста 18.05 Т/с •ЛІОДИН8 МОРЯ• 19.00 У гостях у •Руста•

ІЗ. ІО Теж-шоу ·Година nік•

30

парад

17.28, 21.25, 22.58

києві

експрес

11.00 Бізнес-ревю 11.10 М/Ф 12.00. 17.30 Автоторг 12.10 Дjф ·НевІдомий

рас11•

12.00 Ток-шоу •ВІн та Вона• 13.00 ВітражІ 14.00 Територія А•. Муз. тиждень 14.30 Т/с •Соко-• rнІздо• 16.00 М/с •ГеІ4, Дрнол~одв!• 16.30, 23.30 •Територія А•. Хіт-

Х/Ф •НесnокІйне rоспо-

12.45 джаз-степ-танц-КЛАС• 12.55 Т/с •Кnан• 14.00, 15.00, 16.20 Телемагазин 14.10 Вікна у світ 14.40 Астрологічний прогноз 15.10 Киів кnасичниА 15.40 А ми самі з вусами 16.10 Лакмус життя 16.30 Одеські джентльмени в

07.05 М/Ф 07.25 ЖікочиІ\ світ 07.55 Святі дзвони 08.05 Арабески 08.35 Сузір'я трьох фестивалів 09. 15 Варіації стилю 09.40 Х/Ф •ВІАс~к-о-поn..о­ аиА wnитаnь•. 2 cepltl \0.50, 13.00, 14.50. 22.10 Теле-

Телемага­

зин

10.00 Т/с · 3 - 1 rепври• 11 .00 Т/С «ДИ88 науDІ• 11.25 Т{с ·~ nрІК~-

оg.зо Т/с •ІидаО••

Дjс •Небо ХХ століття•

17.30

21 .45 Фонтан-клуб 22.10 Т/с •Аrентство модеnеА• 23.00 тсн 23.15 ПрограммаС Поnховсt.ко·

JT·t

19.15

Закон

є закон

Дjф •Біловезька nуща. Погода в Украіні і світі 2З.З5 ТРК •ЕРА• представляє. •добро! ночі. Україно!·

липня

09.50. 12.40, 16.25, 17.50

•Кохання й таємницІ

22.50 23.25

СЕРЕДА

09.20

серІя

Сансет-61~· 10.05 Відкрита віза

20.10

14

1

М/Ф 14.З5 Захист 16.00 тсн 16.15 Не всі вдома 17.00 Т/с •Морсо.кІ nриrоди• 18.00 Т/с •Принц з БeaepniXInnз• 18.30 Т/с •ДинастІ• Монро• 19.ЗО ТСН 19.50 Програма •ІмnерІ• кіно•. Х/ф •РодичІ•

11 .45 12.15

М/с ·Тентен•.

дракона•.

14.25

11.15Право

12.40 М/Ф 15.10, 19.10

кІно•

nредставляє. Х/Ф ·КІnьце

09.10 тсн 09.15 Т /С

ІІ'А8ІС • 8'1'7 'І'АІА'ІП

n

на служба •Ситуація .. 09.15 Х/ф •31 череня•. 2 серІя 10.30 М/Ф •Вінні-Пух. 11.10 Вчасно 11.30 Т/с •ЖІнка з ароматом

на

07.00 Сам собі режисер 07.30 тсн 07.35 Проrрама •ІмперІІІ

ТРК •ЕРА• nредстаІІІІЯЕ.

ками

09.00 Родина від А до Я 09.05, 23.05 Телевізійна

"QUEEN•

УТ-2

липня

УТ· І

17.20 18.00 18.30 19.15 19.45

Інтеграл.

23.00

ВІВТОРОК

06.05

7

13.45

Х/Ф •ПоцІлунок•

13

сифІк• •Подробиці•. Підсумки дня

00.25

18.00. 18.45, 21 .20. 22.00

07.00 Подробиці тижня 07.40 КЛАСна комnанія 08.00 Т/с •Заради кохання• 09.00 Добрий настрІй 09.10 Вікенд 09.45 Х/Ф •31 череня•. 1 серІя 11.00 Мелорама 11.30 Т/с •ЖІнка з ароматом

СІднІ Чейз• Шлягер представляє ..

Реклама

18.00 Інтерновини 18. 1 О Тtc •Робота• 18.35 ВrадаА меnодІю 19.00 Т/с •В'єтнам, до :sаnитан-·. 1 серІя 20.00 •Подробиці- Час• 20.50 Минуле 20.55. 00.35 Погода 21.05 т/С •ЕкстрадицІЯ• 23.05 Вчасно 23.25 Ситуація 23.35 Т/с •СпецnІдроздІn •Па­

8Ір у себе•

сердя•

12.10 Шоу самотнього холостяка 12.45 М/ф 15.10 Православний календар 15.15 Діловий канал. Фінансовий

приrоди• Бeaepni-

ДОН•

21.40

15.30 Правочин 16.00 Пульс 16.15 На ранковому nрийомі 17.00 Т/с •МІсто, або Приrоди

дІ-абмІЩІІ•

00.10 01.30 01.55 02.00

17.20 •Eiite nalla•.

07.30 Медичний тижневик 08.00 Мир дowry твоєму 08.30, 20.30 СТН 09.00 ЧорниІІ квадрат

22.40 Pe~an. Х/Ф •Ле-

Молодіжна теnевізійна

14.30

Реклама

серІ•

15.00 Х/Ф •Втеча 3 nanaцy• 16.30 Душа до душі 17.00 •Я пам'ятник собі!•. І. ДерюгІна

17.55 Трансформе 18.25 Жінка на всІ 100? 19.00 Т/с •ІІtоднна мор•• 19.55 Сnіває д. Солов'яненко 22.00 Автоперегони •Кримське літо-99•

22.30 Х/Ф •&рубейкер• 00.40 Молодіжна телевізіАна

pac11• 19.30 Х/ф •ЛеrеtІДа 118беr;о 21.50 НАК «Нафтогаз Украіни• nовідомляє, noяcнtOt:, попе­ реджає ... 22.00 Т/С •Тас-цІ Н~ІО-Йор­ ка•

2З.ОО Ток-шоу •ВІн та Вона•

00.30 Т/с •ПовІтр•нІІІА - - ·

35 "tiiiiLC

D.UIC

18.05. 21.10, 00.30 Торгінформ 18.20 Греції від •Гравісу• 18.45 Світ nідводна! фотоrрафІі 19.15 Комп'ютер Х


липня

15

і+і

канал;

•1+1•.

12.20 Життя серед життя 12.50, 18.00 Інтерновини 13.05 Киівськj ноамни 13.15 Т/с •МІсто, або Прмrоди

•Маски в ар­

міі•. Ч.2

07.30 ТСН 07.35 Проrрам•

УТ-І •Ao6poro .. у

раНІСу,

Yocpaf-1•

цей дetta., ЩО СТ8орм8 Госnод.•. Ноемим, npor ...

раіні і с;:аітt

09.20 ВІдкриваємо Бібліоо 09 50. 17.50 Національний хіт-nа­ рад

ром

Ч.4

15.20 .. родом

з Украfни•. О. Бис· rрицька. Ч.2 15.50 Острів скарбів 16.20 Аграрна панорама Киівщи­

Життя і твор.. ість М. Твена 11.55, 12.15, 14.25, 14.50 Закон

16.50 Ліки майбутнього 17.00 T/r:. •МІсто, •бо Приrодм

Телефільм-вистава .. сІль­ ські бувальщини•. 1, 2 серіі 14.30 Телефільм .. метелики ви-

16.00 ТСН 16.15 Не всі вдома 17.00 Т/с •Морс•кІ 17.45 Т/с •Принц 3

УТН

11.10, 13.10, 21.35 Погода 11.15 НацІональний хіт-nаред.

СІднІ ЧеА:І•

17.30 За киівським часом 18.10 Т/с •РоОота• 18.35 Х/Ф •М•естро аnодІА• 20.00 •Подрабиці•- •Час• 20.50 Минуле 20.55, 00.20 Погода 21 .05 Х/ф •Гад10К8• 22.З5 Спецвиnуск nроrрами .. об­

приrодм• &еверnІ·

Xlnn:s•

Хіт-99

Проrрама •ІмnерІtІ кІно•.

18.15

личчя світу•. Герхард Шрьо­

Х/Ф •В••ко бути &оrом•.

дер

2 ceplto 19.30 ТСН 19.50 Програма -Імnері-я кіно•

оса-

пендВр

ДІnоаий канаn

Т/с •СnецnІдро:одІn •П•· сиф І•• ОО. 10 .. nодробиці•. Підсумки дня

23.20

nредстввnRє. Х/Ф -Краса• 21.30 Ток-шоу М. Вересня ·Табу• 22. 1 О Т /С .Аrентство модеnей•

Зірки, на сцену! Телефільм

М/с •Тентен•. 4 cepkl Зв><ист са..е Той МаnенькиА концерт

Краще з

23.15

.. монологів•.

07.05. 17 15

Матвєєв

УТ-3

s .....

Від і ДО

07.00

22.00 Доа.є -.Таерійські ігри• з м. ІСахое­ ки

ни•че•.

Ctl

19 зо. 20.З5. 21.ЗО. 00.00

11.55 j(/ф •КруІ:s, аОо Подоро•

n-•

ТРК -еРА• nредставnяе. Добро· го pettilcy. Украіно! •Таерійські іrрм• 3 м. Кахое.::м

06.05

08.55, 11.35, 12.55, 16.25, 17.55, 18.20, 18.50. 20.55, 21.40 Рекла· ма

09.10, 17.10, 23.З5 Погода в УкраІні

09.20. 12.20. 17.50

НаціонаnьниА хіт-

парад

09.25 Буд~та :одорові! 10.00 Ток.-wоу д11Я дJтеА .. Уже не діти• 10.30 Надае'Іір'R 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 УТН 11.10, 1З.10, 21.35 Погода 11.15 Звхмст 11.40 Зірки. на сu.ену! 12.10 М/Ф 12.25 Тоос-рмнr 15. 1о Пf)МОСІІ8вний оrаnендар 15.15 ДІпоаий ~знал. Фінансовий oг!IR.Q. Соrарбниця

16.00 Becenl старти 16.30 ТелафІnьм •доганяоочи час• 17.20 М/С •Тентен•. 5 серія 18.00 ТвnІІІІі31Ана сnуж:ба •Моtлосер· дЯ•

18.25 Сама ТоА 18.55 Футбол. Чемnіонат •динамо-

·-

УкраІни.

маwому

ЯІ)ВМ'ІУІ<

тоба nіс:неа•. н. .

П-2

Проrрама •Імnерія кіно•. Х/ф

•Вбий мене знову•

21.40 Т/с •Тмс•чоnІтт• nомсти• 22.30 Гумор. nporpaмa ·Містечка .. 23.00 тсн 23.15 Телеманія 00.00 НІчний кІно:sап.

2ceplto 08.45 тсн 08.50 Т/с оІСоха- 11 та•-'

... nодробиці· -· .. час ..

маtч

історІі•

с-..--&Іоо•

23.00 N·КІЛОМСТР 23.20 Т/с •Cneцnlдpo;sдln

10.05 ЛоодtоНа і :sакон 10.35 ПІсеІО<иА верніС&>І<·98 11.35, 14.00. 14.ЗаІ<Он є закон 11.40 Хрмстмянсь.ка nрограма

СУБОТА

17 липня

00.40

•Поnробиці•. Підсумки дня

12.15

Муз. nowтa

1 З.ОО

Сnортнений канал

14.00

Бnок rромадсnкого теf1ебачення

15.00 15.30

дІс

16.30 Т/с ·Ксена 17.20 Ігроос woy .. як

і

09.35 Хто • домі rocnoдllp? 10.05 СніданоІс меломана 10.35 Веселі старти 11.00, 15.00 УТН 11.10, 15.10 Православ11ий освnендар 11.15, 21.35 Погода 11.20 Націонапьнмй хіт-nарад. Хіт-

1З.ЗО Розсnвбтеся. ви в ефІрІ

14. ОО будь тв :одорооі! 14.30 Оранта. Свято-Усnенс~ Кмєво-nа..ерсЬІСІІ nвара

15.15, 19.30, 20.35, 20.55, 21.40 Рек· лама

музич...оі

куnьтурм. д. ВеРді 18.ЗО Піонери усnІху 19.00 Погmщ у сеіт. Ornя.o міжнарод­ них nодіА

19 ~5 •Обрані часом•. Колессt. "tесть і Х881\8

20.15 Пісні на віршІ Д. Луценка 20.40 lkNipнtl квака 21.00 УТН·ПІІНОР8МІІ 21.45 j(/ф ok- очІ дмаІІІІТ...,а•.

2ceplw

23.45 ТРК •ЕРА• nредставЛRс. ·Тав· ptAc..a іrри• з м. каховки

~+•

Програма •Пар~ аетомобільноrо

nеріоду•

07.40 lrpo88 uooy •Як ствти 3іркооо• 08. 15 М/С •Пригоди Cottioca• 08.40 Т/с-АІТ1ІМ •&рати ГардІ• 011.10 Т/с ·-•І - - РоОЬо Гу· да•

10.05, 11.10, 11.З5,·12.55 закон с за· кон

10.10 ~й ІЦtН811 11 . 15 Украіна аграрна 11.40 Християнська fІРОГрама ДІФ •Киfвські роки Микоnи

16.30

19.ЗО тсн Програма •Імnерія tс:Іно•

19.10 М/ф "ДКJЙМОВО"fkЗ• 19 ЗО Голос •Перемоги• 20.00 Інформ. nрограма •Отже

нджер•

23.00 •Арrумент кІно•. Х/Ф •Прм· аатне ГенрІха VIII•

20.35

*"""

УТ-3

Х/Ф •ЛедІ·еби•ц•• 23. ЗО •Зустрічі з Китаєм•. Святковий коtщерт

о 1. ЗО Програма

01.45

•Ри::.ький 6а11ьз~м на fІУШУ·· М.

футІ:\олv. Володим ..,j) 1'"рошк1н 14.15 Тfc •C.W nрмгод• 1 ~. 15 Дrt lQІ)-рІЧЧЯ З І\Н1о4 HtlpOJ1)1(eHHft О. С. ПушкtІ-4а ... через 200 років: ЗHUS"r'

Hct

І11ВДНІ•

15.25 Т /с .. останне ntтo дмтинст· ••·· 2 серІ" 115.40 Х/Ф •Сnугм -•воn•• 1В.10 Х/Ф •&оой nepwooм, ФредІІ• 19.50 Нацtоналhна лотерея 20.00 •Подробиці• - •Час•

21. 1 О Гарний ••а стр ій 21.20 Ах, анекдот. анеJ<ДОТ 21.55 Пісня-99 22.50 Х/Ф •Пт•w•••

7

ltiZHIIA

~-:~=~~

11.30 Інформ. nрограма ocHaw час• 11.50. 13.05, 14.00, 15.00, 20.20 Ад· реси дтоооі удачі

12. ОО 12.30

Оаза серед хаосу Муз. розминка 12.З5 д/с .. небо ХХ століття•

1З.10 Програма ·Стрес•

13.25

07 05 t)7.30

Грома/\СhКС телебачення

І

.. стрес•

Реклама

25

11.1~ нло 1.45 Смак

't

\3.40 ЗОЛОТі СТОРіВІСИ уtераіІІСЬkОГО

Торгінформ

20.45 Гарні новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.30 Таврійські іrри 22.00 Ретрок:Іно:.ап.

08.00 За киівським часом 08.30 Автографи 09.00 Інтеранонс 09.05. 21.00. 01 ОО Погода 09. 1О Дітвора 09.40 Не час 09.55 Зорftниця 10.40 Ранкова nuwнt

'~1.1)~ )f(иття сР.:рєд житт,.

РетрокІно3..п. Х/Ф •Неn-

рисмностf ~ r.ppl• nредставляє ...

Х/Ф •Веnикмй кан.. йон• Т/С •Вокер- техас~кмй рей ..

1?.:1~ іеnР.tsІ:\ійний ц~нПJ мnди

очима британців•.

18.55 .. тv.nарк•

22.10

Яелtнс:ький

Кіноrороскоn

17.20

nредставnяс.

1 :.-!.05

·AIIes

nарад еід •Катрін•

16.50 •Британія .. фермер•

•• 1 cepftt

19.50

журнвл

11 .45 Х/Ф •Ч.••РА8• 1З.ОО д/с •Хроніки -ої Африки•

nрмнцес•-•оін•

nредставnяе. Х/ф •Викраде­ ний

СВІТІ

Бердяєва•

•бізнес-ревю• німец,ькоІ мови

15.40 Курс Gute!• 16.00 My.J

стати зіркою .. 17.~0 Програма •ІмnерІ• кІно•

го ранку, Укра іно!

09.20, 15.50 Наuіонвn~мІІ хІт·nврад 09.25, 17.00, 2З.35 Поrода в Украіні

11.55

в Америку•

мonoдworo•

07.35 ТРК •Ера• nредстввnяє. Добро·

П-2

.. вікно

lt8HILA

8АІ'Т ТО8ІС

Легенди рок-ІІ·ролу

ОО ОО Поіхали!

ОО ЗО Муз -разваж. nрограма

•Ton-

10· 01.00 Х/Ф КІІІІІІ.ІІ

45 Врятуй 1 вбережи 06.50, 22.15 МІСЬКі НОВИНИ 07.05 Дай n'ять! 07.15. 21.00 Антресолька 07 30, 21.30 ВІСТі 08 ОО Мир дому твоєму 08 ЗО 20.30 СТН 08.45. 20 45 КиівськІ ді"оні новини 09.00, 14.00. 15.30 Телемага-зин 09. 1 О К1ноrороскоп 09.30 Медичний тижневик 10 ОО Атnетик-ревю 10.30 Душа до душі 11.00 иТема 3 варіаційМИ•. Концерт 3 кагол.и п'ятиріччя Британськоі Ради

12.10 Джаз-стеn-танu-КЛАС! 12.20 Х/ф •Ран•. 2 серІ• 14.10 Т/с •добрІ x.nonцl, noraнl xnonцl•. З сер .. 15.00 Вікна у світ 15 40 ЕколоrічІІі сторінки ... водяні

вій·

КаНІІА

харито-

ІСТУ

Буnьвінкль та іХНІ

друзі•

07 25. 15 ЗО М/с •Не~tгамовні• 07.50. 18.20, 21.30 Новини звщус•ль .. ГраDІС~>) .. нафтогаз Украіни• nові·

НАК

домnяf:,

nояснює. поnерсджас

...

Миколина

Тинди-ринди 09.~>0 АнеІ(ДОТ·асортІ

09.;ю t:Rромікс

Об

50 Врятуй і 3бєрежи 06.55. 22.15 Міські новини 07.10 Аttтрссолька 07.25 Вісн 07 55 35 хвилин 11)КЗЗУ 08.ЗО. 16.ЗО, 20.30 Столичні

леексnрес

телевІ-

ue

Теnевізійна молодіжна служба

• білому•. 5 серія

Чорний квадрат

Інтерстиль Місто майбутнього Кінnкоnо Спати пора

Розваж

I<QHIU nрограма

ІСТУ

.. Разом

з ва-

ми•

08.00 д/с .. остання адреса• 08.28 Миколина nогода 08.30 ЕКОНОМІЧНИЙ BiCttИ~ 09.00, 20.00 .. зх4•. Найкумедніwе

до·

машнє відео

09.30 .. слов'янський базар• nредставляє .. 10.00 Візит 10.30 бізнес у законі 11.00 ФаІ-Іт-лото .. Бінго• 11.25 .. на всі боки• з Ольгою Кот· лиць.кою

11.50, 1230. 13.50, 16.15. 17.15 Eiote ІtаІіа

ти•

16.00 •ВІ~на. Новиttи• 16.15·Ttc •Народжен• реаоntоцІсю•. 6 серІя 17.50 Т/с •Нано• 18.45 "Вікна. НОВИНИ• 19.00 д/с .. днатомія катастроф• 20.00 ·Вікна. Парламент• 21.00 д/с .. найгучніші злочини ХХ століття•

21 .ЗО .. вікна. Новини• 22.00 Новини кіно 22. 1 О Х/ф •ЗмІіІ• ОО. 25 Прогноз nогоди 00.30 М/с •Снмnсони•

52-І

vтаа аапааа

08.ЗО. 09.40, 10.45, 11.45. 11.55.

1

12.10, 13.15. 15.10. 1545, 16.45, 18.10 TБ·won 08.3!5 Т/с •У nowyкax каnІтана rранта•. 3 серІІІ 10.00 Т/с •ВІрнІст., коханнJО• 10.50 Т/с •НочІ І днІ• 11.50, 16.50, 19.00, 22.00 Реnортер 12.00 Ток-шоу .. важливі rocтt• 12. 15 Тfc •ВсІ рІки течуr.,•• 2 серІtІ 13.20 Х/ф .. Дррмна ІСОСМОН88Та• 15.15 м;с .кароnіна• 15.50 Т/с •Eмlnft~ 3 Н~ю-Мун• 17.05 Т/с •У nowyкax каnІтана Гранта•. 5 cepkl 18. 15 Т /с •ВІрнІст.. коханню• 151.10 Х/Ф •Kennll син• 21.20 З nивом no життю 21.30 Т/с •МІстер БІн• 22.15 Т/с •Покпмк абм•цІ• 23.05 Х/ф •Червона троІІнда. &lna тро'Анд8•

Нз хвилІ успіху Перехрестя Сnортивний тижневик

Валентин Щербачов nредстав­ Суnербол МІс .. Роккі, 6ульвінкль та і хнІ

19.ЗО Ці.:аоа проnозиція

20.30 Х/Ф •Пекло на коnесах• 22.30 Муз програма ..хмарочос• 23.30 Х/Ф ·Аn~катрас. Сnравжн• Історі••· Ч.1

ГрацІї від

.. граві·

су•

10.30

Бути ЖІН.СОЮ

11.00

ЗустnічІ в nідводному САіТІ

МаІ-tС•

18.20 Гарні новини 18.45 .. весь сеіт театру...

Артисти дл.

.. Біс ...

18.50 19.30 19.35 20 05 21.00

На ХВИЛІ уСПІХ'у На хвилі успіху Медичний тижневик Скандали ти•ня

Що? Де? Почім?

21.ЗО Рада

22.00

Х/ф •Пnащ Ка3аНО8И•

50

СТ8

KQHIU

10.00 Т/с- дІтRм. •Mayrnl• 10.30 д/с .. мак і Матлі. У свІті

nриро·

ДИ•

11

.ОО д/с

.. зrадаємо

спортивні роки•.

1 серія 11 .35 Телемагазин 12.00 Т/с •ГаааАс~ка мfтк•• 13.00 Муз. nporpaмa «BIZ-nporнoз .. 13 10 Муз. nрограма .. вІZ·nарад• 14.00 Муз. nрограма •ВІZ-сюрnриз• 15.00 Шанува.n.,никам ІндШс ..tсоrо кІно. Х/Ф ·Знищенн• 3na• 17.30 Авторсьtс.а nрограма В. Молча· нова .. nам'ятаю ... Люблю ... • Ва­ но Мурадеnі

18.00 Муз. nрограма .. Імnреза• 18.30 Т/с •ІnюзІи абиастаа•. 4 серІ• 19.30 Рnзваж. nрограма .. Qй!• 20.00 Т/с •СекретнІ М8терІаnи• 21.00 ПОВІТРОЯНИЙ ЦИрІt' Монті Пайтон 21.30 Фfл ..м на замоа.ленн•. Х/Ф •VнІаерсаn~нмА•. Х/Ф ·НаnрикІнцІ wл•ху•.

Х/ф н6ИТ88 ба•ан~·

Комn'ютер Х О. Іванов. Вистава

зви-

VTA8 I<IIHILA

••••• ••••• ..

М/Ф •Кароnіна•

08.00

на хвилі успіху

37

Х/Ф •Лtадина-6омба•

07 .ОО

ранок•

20 50 На ,f\u6рдніч. діти! 21.15 МІСТЗ Й СТОЛИЦІ СВІту 21.30 Ток-wоу .. саме Той• 22.00. 23.15 Молодіж:ний канал·~·

НІчний канаn.

СТа

KQHIIA

12.00 ВІZ-ТV non-stop 13.00 Муз. nporpaмa .. своя сорочка• 14.00 Муз. програма .. nримха• 15.00 Муз. nрограма .. незаnеречні хі-

чайно подорож•. Ч.,

ЗО Теnеж:урнал •ЛІОди•

32

50

07.05 • Вікна. Парламент• 08.05 Т /С •Н8НО• 09.00 .. aiкtta. Бізнес• 09.50. 17.30 Телемагаамн 10.00 Т/с •ОдІссе•• 10.35 Муз. програма -Безхмарний

ла й Олег МасленнІкави

ПDе<:-t-Іавіга-тор

Х/Ф •ВопttІне кох•-•·

21.00

15.30 Т/с •МанrдрІ8Нмй лицар• 16.30 Т/с •Вир с•ІтІ•• 17.30 Т/с •Вавиnон·5• 18.20 НАК •Нафтога3 Украіни• nові· домляє, nояснює, nоnереджас ... 18.30 Т ;с •ЧудернаЦWtа наука• 19.00 Модний час

19. 15 19 ЗО

На добраніч, діти!

22.45 Т/С •ГреіІс у nonyм'l·ll• 23.25 Нв хвилі успіху

Тада"

10.05. 15 35, 18 25,

I'JIA81C

О.С.П.-студІА

19.45

П'А81С

I<IIHIU

«ІІНІІА

35

18.00 Attoнc nporpaм 18.05, 21.1 О. 00.00 ТоргІнформ 18.20, 20.ЗО Грації аід •Гравісу• 18.40 Олександр Калягtн. •Moнonor про коханих• 19.00 Міста А столиці світу 19.15 Комn'оотер Х 18.30 Tjc •К8іН8•

11.30 Новини Євроnи 12.00 100 чудес світу 12.15, 18.00. 2300 Торгінформ 16.00 Відкриті небеса 17.00 клятва Гіnnократа 17 ЗО Кіноконцерт .. жорстокий ро·

22.00 М/ф 22.30 Х/Ф •ФранкенwтеіІн-90• 00.05 Фішка

00.35

ка•

2З.ОО Ток-шоу •Він та Вона•

00.30 Т/с •ПО8Ітр,.нмА ІІОВІС•

дРУЗІ•

15.00 М/С .. горянин• 15.30 Сnортивне сузір'я 16.00 Т /с •Індаба• 16.40 Столичний nрес-кур'єр 17 05 Економічний вісник 17 35 .. ліри". мЦирк, естрада -

1

nonf• 22.00 Т/с ~тасмнмцІ НОооо-Йор­

лмє

оий коледж. Ч.1

19.20 19.50 20 ОО 20 45 ? 1 ОО 2 1.15

раСТІ•

1Q.ЗО Х/ф •ВІАна Н8 бобо-у

рафічним товариством

14.30 15.00

ЗІйні НОВИНИ

Т/с •Жtнка

НІ.ОО Т/с •WnмryнcOold nрист­

20.50

14.10 Арт·афіша 14.30 М/Ф 17.00 Т/с •доктор ФІнnІ• 17.25 Криnа 17.55 М/с .. карколомні nригоди Бtллі

12.00 13 ОО 14.00

08.45 Афоризм вихідного днА 08 50, 12.20, 16.55 Телемагазин 09 ОО Арт-афіша 09.30 Х/Ф •дамс.,кий nерукар• 10.55 Створи себе 1,. 15 Комn'ютер Х 1 1 .ЗО Про серйозн(' жартома 1 1.40 Збсрс.жсмо здоров'я 12.00 -nосмшжа•. О. Демчук 12.30 СторІнками тележурналу .. балет -любов моJ1 .. 1З 1 О Світ nюлей. Медицина 1З .40 Просто собака 14.00 .. ми -- кращі ... Естрадt~о-цирко-

~

Те·

11.00 Бізнес-ревю 11.10 М/Ф 12.20. 20.45 Автоторг 12.30 Інтернет·навігатор. Медіа-клас 13.10 Телескоn

14.10 Мfф 14.30 Діалоги 15.00 Бnara вість 15.30 Вернісаж 1б. 05 Чому-~ ка 17.00 Муз. новини 17.45 Хрум 17.55 Ракурс 18.05 Парламентсьtсий вісник 18.35 Дивовижний світ 19.05 Зnряні зустрічі 20.00 МІФ ?0.15 Світ люпей. Медицина 21.00 Х/Ф 22.50 Х/Ф

..,. ткт

KIIHIU

Т/С •Сокоnмне rнІ:адо• М/с •Гей, Арнольде!• 23.30 •Територія А•

17.30 Т/с •В•ампон ... 5• 18.30 Т/с •ди•• науки•

07.00. 09.00. 20.40, 23.35 Новини 07.10, 19.35 Ексnрес-Інформ 07.25 На хвилі усnІху 08.00, 18.20 Диск-~анал 08.30 У світІ людей 09.10 Ви - очевидець 09.45, 23.1 О Ті Хто 10.00 Шоу •Я саме• ... як nеремаnи суnсрttицю7• · 10.55. 14.50 .. Eiite ltalia•. Телемдгазин 11 .05 Т /С .. Просто МарІІІ• 1 1.55 На ХВИЛІ усnІху 12.00 Людина собаці друг 12.30 Тинди-ринди 13.00 Подорожі з Національним reor·

18.50 19.30

МИ•

08.00 Навколомузичний нон-стоn від

09.50 Естрадно·розваж. woy 10.35 Зоряна старовищ~ 10.50. 13 ОО, 14.50, 16.50. 19.50

зо

16.ЗО,

18.05, 21.10, 00.00 Торгінформ 18.20 Граціі від ·Гравісу• 18.40 Єралаш 19.00 Са•ура-шоу 19 15 Комп'ютер Х 19.30 Т /с ·Ка1на• 20.30 Киів сь.огодні 20.50 На добраttіч. дІти! 21 .25 Добрі новини 21.30 Ток:-wоу ·Саме Той• 22.00 •Кіно про кіно•. •Адреса кіно - -

37

20.15 10 хоилиІ-t tta nорожньому місці 21.15 Інформаці~ до роздумів 22.00 М/Ф 22.30 Х/Ф •дамс ..кмА nepyop• 23· 55 НІ"ІІіИЙ канал 01.55 Комп'ютер Х

(ТК

16.00

Атлетик.-ревю

I<IIHIU

Модний час

14.00

14.30

Д!ф .. земля лам• 2З.30 Катер...,нославсьІСИй nроменад

новим

08.00

машнє відео Разом з вами

1 З. ОО

09.45, 10.30. 12.30. 13.50, 15.15, 17.20 ·ЕІІtе ІtаІіа•. Телемагазин 10.00 Т/с •ЗеленІ rект•ри• 11.00 Тfc •Чудерн•цwс• наук•• 11.30 Т/с •Шnиrуна.•І nристр•стt• 12.00 Ток-шоу •Він та Вона• 13.00 Шл11rер, бо шлягер 14.00 Вітражі 14.30 Т/с •Ссжоnине гн13До• 16.00 М/с ·Гей, Арнольде~· 16.30, 23.30 Територ'я А 17.30 Т/с •Ваамnон·5• 18.30 Т/с •Чудерма~ка наук•• 19.00 Т ;с •WnиryнCW(I nристрастІ• 111.30 Х/Ф ·Фnетч• 22.00 Т/С •ТасмницІ Н ..ІО~Йорка• 23 ОО Бізнес у закон• 00.30 Т;с •Поаtтр•ниА во•к•

·Решето ... Квартет гітаристів Національноі філармоніі

осЗх4•. НаАкумедніwе до-

12.00

Музика

35

Т/с •ЗеленІ rектерм• Т/с •ди•• науки•

Т/С •WntoryttCOoІ<I Rрмс1'· рас:ТІ•

нови-

22.50

18.50 Т/С •ЛtОДМН8 мор•• 19.45 .. Тасмниці історІі• з Д.

.. рокІ<і,

з ин

10.00 11.00 11.30

Красногорськ•

cer>•~

Ім'я Контакт Сnіт Аліси

32

журнаn

15.45 АетопробІг ·Кримське лtто99· 1&.00 Т/с •ІндаОа• 16.55 Комn'оотер Х 17.10 •Ліра•. •Життя. оСJІяне красою•, 8 виn. 17.40 Нон-стоn-рандеву 18.10 В. Щербачов nредстав-

00.00

МИІСО·

nогода

-Час •Ч•. Військовий теnе­

09.00 Tjc •Сокопине rнІада• 09.45, 10.ЗО, 12.30, 1З.50, 15.15, 17.20 •Eiite ltalla•. Teneмara·

00.30 Х/Ф •Рмкоwет• 02. 1 5 Т/С •ЛІОДМН8 MOptl•

Навкоnамузичний нон-стоn від

18.25

М/ф Ексr:рес-•нформ

o·t.4~ Святі дзвони

13.40

ZOOM

14. 1 О Зоряна старовина 14.30 Діалоги 16.05 М{ф 16.40 Святі дзвони 17.00 Євроnа сьогодні 1 7. ЗО Хочу КJ1in1

М/с

KSHIZA

ІКІЄ ...

1З.10 Сцена- Євроnа

2

30

лина

08.30

18.40 Створи себе 19.00 Збережемо здоров'я 19.20 Стоnиця 18.40 Т/с мГарнІ JUІonцl. nor•мl хлоnцІ•. 3 ceplw 22.00 Музика 22.30 Х/Ф •Ран•. 2 ceplto

Автоторг

оа.оо Т/с •Соколмне rнІздо•

14.05 Альтернатива 14.20 К.І 5.5. 14.40 UJ.ит 15.15 Престиж 15 ЗО. 17.10. 19.00. 21.20 Теnежурнал

МеrроnоЛІтен 15.40 т;с •Прмrоди 15рмсто КаунтІ ..

П·І

07.00

20.05 М/Ф 20.30 Євромікс 21.20 Ракурс 21.45 ДІалоги

фІІС• 00.05 •Про це ... •. Т/с •Гоnод•

Бізнес-ревю

08.10 Супсрбоn 08 33, 17 28. 21.25. 22.58 nuso,n,a 08.35 Фант-лото ·Бінго•

18.10Х/Ф •Паси·

Телеексnрес

ни•.

08.28, 17.28, 21.25, 22.58

'І'ІП'

06.45 Врятуй І зберажи 06.50, 22.15 Міські новини 07.05, 21.20 Дай n'ять! 07. 15, 21.00 А.нтресолька 07.30, 21.ЗО Вісті 08.00 Мир дому твоєму ОВ.ЗО, 16.ЗО, 20.30 СТН 08.45, 20.45 Киtвські діловІ

15.З5

За лаштунками

07.00

13.10 Tenec~on 1 3.40, 21.00 Анекдот-асорті 14.00 Тет-а-тет з ІриноІСІ Леоновою 14.30 М/Ф 15.00 дІф 17.00. 17.40 М/Ф

..

19.З5 Ексnрес-інформ

09.30 Зоряні зустрічі 10.15 Євромікс 10.50. 1З.ОО, 14.50, 16.50, 19.50

16.30 17.00 17.30 17.50

..,.

день

1З.40 Веселі старти

св~ті дзвони

12.00. 20.45 11.40 МІФ

сіль (ТК ·Гравіс•) ·Територія А•. Муз. тиж­

08.00

14-1 О Х/Ф •&.•r•т• наре-.ен••

О8Jю Ось тобі й маєш! 08#0 МІФ

чаnлІн•. З се-

рія

Л. Гузєсва о nрограмі ••Жіночі

22.25

8АІ'Т ТО8ІС

леексnрес

20.50 Минуле 20.55. 00.50 Погода 21.05 Х/Ф •НаАнеІSе:snе.,нІwмй

Х/ф •8-ІСО Оути Ііогом•.

I<IIHIU

11.00 Бізнес·ревю 11.10 М/ф 12.00. 17.ЗО Автоторг 12.1 О д/Ф •НевІДомий

тів Поле чудеr.

20.Ь0

•Наш

Іо.дреси ді·

07.05 М/Ф 07.40, 21.30 Ексnрес-інформ 07.55 Євроnа сьогодні 08.25 ДИ808ІІІЖНИЙ СВіТ 09.00 Tuttl 09.30 Карт-бланw 10.00 Леонід СорсжІн nредставnяє .. 10.50. 13.00, 14.50, 22.00. 23.50 Те·

19.00

07 .ОО Tooc-iuoy М. Зер!!СНА •Табу• 07.30 тсн 07.40 Проtрама .•-Piw ...,.,••

15.20 Моя сnрава 16.00 дое ... 16.30 Кnасмtс·nрем'єр 17. 1О Зі скарбницt саtтовuі

25

За киівським часом

KIZHQA

30

(8нrn.)

цт••

Всеухраінський конкурс анекдо-

07.З5,

їхні друзі•

07.25, 15.30 М/с •НеагамоанІ• 07.50. 16.20. 21.30 Новини звіду­

служба

М/Ф

07 ~so

ІСТУ М/с •Роккі, БуnьвІнкnь та

07.00

12.30 Джаз-степ-танц-КЛАС! 12.50 Т/с •Лоодмн• морs>•

ВАІ'Т 'І'ОВІС

Об

16.45 МІФ 17.35 .. шляrер• nредставляє ... 18.20 •МІС·марwрут•. Прем'єра 19.00 Шолом, Києве! 19.40 Трансnорт Украіни 20.35. 21.30. 23.10, 00.35 Торгжформ 20.45 Гарні новини 20.50, 22.00. 23.25 Новосеn 21.00 СІТ 21. 15 Дивлячись з АмермІСи 21.45 Міста й столиці світу 22. 10. 23.35 Молодіжни~ rса ..ал •М• 00.50 Тинди-ринди·новини 01.30 Програма •Стрес• О 1.45 Реклама

07.00 Від І ДО 08.00 Т/с •Заради коханн•• 08.45 Дамобуд 09.00. 23.10 Ситуація 011.10 Х/Ф •Ми, що нм•.,• nlдnooca· ~Ме•····· 2 серІ• 10.30 Джентльмен-шоу 11.00 Телевізійний центр моди 11.30 Т/с •ЖІнІСа 3 ароматом каам• 12.15 Щоб nам'ятаnи .. 12.50, 18.00 Інтерновини 13.05 КиtеськІ новини 13.15 Т/с •МІсто, або Прмrодоо СІд·

Добрий настрій

25

СВіТ

09.00, 12.20, 16.45 Теле .. агазин О". 10 Х/Ф ·ВруОе.іІІ<ер• 11.20 Молодіжна теnевізtйна

Клятва Гіnnократа

07.05

17.35 ДИ80ВJ'ІЖНИА 18.10 Ракурс 18.20 Карт-бланш 18.50 Tuttl 20.00 Муз. кnin 20.15 Вернісаж 21.00 Час .. ч. 21.30 Х/Ф 23.10 Муз. кліn 23.20 Х/Ф

ни

Тинди·ринди

16.00 Програма •Стрес• 16. 15 Т /С •СІмейний •n~6ом•

ІІІТW•

18.25

Реклама

23 10

ловоі удачі

Х/Ф •Yнl-pcanwtиA соnдат•

17.30 18.10

ІІТJ'

час•

15.50, 16.40, 19.30, 20.20

нІ ЧеА3•

23.45 ТРК •ЕРА• nредстваnяс. •Тав· plilewcl Ігри• 3 М. КВХОІІІСИ

'l"'fTAU'D&

ка десятка•

тсн

УТ-3

17&8ІС

КІІІІІІА

12.55 .. ТV-Парк• nредставляє .. 13.10 Муз. non·stop 14.10 Кіногороскоn 14.30 Великобританія сьоrодн1 15.10 М/Ф ·Поnелюшка• 15.30, 20.00 Інформ. nporpaмa

Х/ф •Поеерменн• чужоrо•

19.30 19.50

Програма ••Стрес•

01.45

22.10

12 ОО. 13.00. 15.00 Бізнес-ревю 12. 1 О Світ науки 12.25 Автандип і хіт-nарад •Українсь-

13.40 д/Ф 14.30 •Wл,.гер .. nредставляс .. 15.20 Крила 15.50 Київські мініатюри 16.20 Домаwній ліІСар 16.40 Конкурент 17.00 Т/с •МІсто, аОо Прмr- СІд·

домі

23 .оо •Оді88)о;:ь -

13.25 Відкриваємо БІбліоо 14.05 д/Ф • Тандир. арча, вогонь• 14.25 Банк ідей 16.00 тсн 16. 15 Не всі вдома 17.00 Т/с •Mopc:wd nриrо,АМ• 17.50 Проrрама •Ім.,.рІw осІно•.

ні 'ІвМ3•

•М8таnіст•

20.45 В&чірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.45 A l t - •ОсНО88• 22.15 не все так погано в

7

ро3СТ888ННІІ•

16 липня

01.30

Сон nітньоІ ночі Комn'ютер Х

1З.40

..

ТорJ"Інформ

10.ЗО МІФ

П'ЯТНИЦЯ

СІТ Бізнес-ревю Міста й столиці світу

11.00

10.45. 1З.15. 15.15. 18.45. 19.50, 20.50, 00.15 Новосел

серІя

1

21.00 21.20 21.45 22.00 22.20 22.40

11.10М/Ф

За шкіnьним nорогом 10.ЗО. 1З.ОО, 15.00, 17.00, 18.ЗО,

Теленізtйна nатруль· на сnуж.ба •Ситуае.tія• !і Х/ф •Мм, що nLдnмc:anм­

08.1

Грації від ·Грввісу•

10.00

09.05, 23.00

22.ЗО П~иІІІ аернісаж·98 2З.ЗО ТР!{ •ЕРА• nредставл,.є.

час•

ім Лесі У.сраlнки •Ферди­ нандо ... Ч.2 09.10 бюро розслідувань nяє

Родина від А ло Я

09.00

·Haw

20:~0 Адреси діnовоі удачі

08 ОО А. Ручеnо. Вистава театру

09.ЗО, 2З ЗО •Шлягер• nредстав·

ОВ.ОО Т/с •Зарадм кох•-•·

Бобуn

Інформ. nporpaмa

20."00

07.ЗО Світ nідводна! фотографіі

23.45 Т/с •ПоnІцІя Нью·Й-ка•

19.35 Подорож у світах 20.10 Надее-оІр'я 20.40 Ір_ каsка 21.00 УТН - Панорама 21.45 •Г0110С -ріений таій•. І.

зустрічі•

16.45 Фінансист 17.40 100 чудес світу 18.00, 23.00 Програма УХРТ 19.00 Стимул 19.15 Фільми, що не хочуть еми­ . рати

09.00

канал

7

Є.

11 Розслабтеся, ви в ефірі 12 О МолодІжний tсанал ·М· 13. О Жіночий світ 14.00 Відкриті небеса 15.;30 д/Ф •Береги.ня• 16:00 Муз. nрограма ·Зоряні

20.~5 Гарні новини

ни

закон

Християнська nрограма

12.00 12.20

Вистава

··За заІ<ритими дверима•.

да. Урок німецької мови.

є

Жан-Поль Сартр.

14.45

сокогір'я•

10.00 МІФ 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

19.20

13.40 14.25

1 ceptw

Т/С •Кохами• А Т88:МНИЦІ Сансет-&І't• 10.05 Праао 10.35 Осеітн;А канап. Г. Сковоро­

08.55, 12.10, 12.55, 16.00, 16.55, 18.20. 18.55, 19.15, 19.30, 20.55. 21.40 РеКІ1ама 09.10. 17.10, 23.40 Погода в Ук­

15. 15 16.05 16.35 17.20 18.00 18.30

бути &оrом•. 08.45 тсн

08 .. 50

но:а norQAМ, сnорт .. Пет. С1'}'Д/l. Прес·«ур'ар. М/ф. Т/С •Чoptt8 rtepiiMИ8•

11.45 бут" жінкою 12.15 Банк Ідей 12.45 М/Ф 15.10, 19.10 Правосnавний

СІднІ ЧеА:І• Зоряні зустрічі Стародавнє місто над Сти·

•lмnepltlt кІно• nредСТ8ІІ.ІИІІС. Х/ф •Важ.ко

0&.05 ТРК •ЕРА• nр-стаа-с.

fg

над

ІС88М•

Старt А нові •Маски• на

07.00

Катериносnавський nроме-

11.00

УТ-2

ЧЕТВЕР

аАП'А8А

07.00, 09.00. 20.40 Новини 07.10 Ексnрес-інформ 07.25 На ХВИЛІ успіху 08.00 Д1лuвий тиждень 08.30 Т\1НfІ.и-рин,n.и 09.1 О На: хвилі успіху 09.15 Шоу і*і .. пальчик:и оближеш!• 09.45. 14.50 ... Eifte ltalia ... Телемагазин 09.55 Т/с .. woy &еннІ Xlnna• 10.50 ГарнІзон 11.20 Крила 11 • 50 Х/Ф .. вогн•на любое• 13.30 На хвиnі успіху 13.40 Столиц11 14.00 Арт-афіша 14.30 Щu? Де? По"Іім? 17.00 Т/с •Марко Поnо• 17.55 Т/с .. фnlnnep ІІІ•

23.30 Прuгноз 23.35 НІчний

noro/\и сеанс.

Х/Ф •&рудна

52-І

cnpaaa•

•••••

8ABAJI

08.00 Т/с •МО)ІUІИао, еони 36о•е· eo.nlnи•

08.50, 09.05, 09.40. 11.30, 13.00. 13.10, 14.10, 16.25. 17.25, 18.55, 19.05 TБ-won 08.55 М/ф 09.10 Т/с •МІстер &Ін• 09.4S Хfф •ПопеІІ80WІС8•. 1 серІ• 11.SO Х/ф •ПодІи. яку нІхто не ПО• мІтма•

13.05, 19.00, 22.00 Реnортер 1З. 15 М/Ф •доктор ДжекІл І містер ха Ад•

14.15 Х/Ф •Kennl І син• 16.30 д/с •дика nрирода світу• 17.30 Х/Ф •Поки стоать гори• 19.15 Х/Ф •Атnантида• 21.05 Т/с •Шоу &еннІ Xlnna• 22.15 Т/с •Поклик абивцІ• 23.05 Х/Ф •Мухв•


творчості .• у родині вільній, но·

НЕДІЛЯ

15.00 Краще з •Монологів•. Є.

18 липня

Матвєєв 15.30 Бібліоман

ють

моnодwоrо•

07.35 ТРК ·ЕРА• nредставпяє. Добро­ го ранку, Укра іно!

09 20. 17.20. 23.50 Погода в УкраінІ ' світі

09.30 Укрзінське спортлото 09.35 Село і ЛЮДИ 10.05, 10.55.12.10, 12.45.13.20, 13.55. 18.55.20.35, 20.55, 21.55 Рекла­ ма

1О 1О Шоу самотнього холостяка 10.40 Тепефільм 11.00, 15.00, 19.00 УТН 11.10, 21.45 Погода 11.15, 14.00 Національний хіт-парад 11.20 •Фуете •Артека• Ч.З 12.00 ""'ф 12.15 Служу Украіні! 12.50 Сімейний лікар 13.25 Відкриваємо біблію 14.05 Т/с •Wepnok Хопмс• 15.10. 19.10 Православний календар 15.15 Національний хіт-парад. Хіт-99 15.50 М/Ф 1б .50 Перехрестя 17 .ЗО Авторська nрограма В. Дмитрука •діалог зі сфінксом•

М/ф-оnера •Ріголетто• Сто чудес свІту Співочими полями Украіни Формула кохання

же

16.40, 17.15. 19.30, 20.20, 22 ОО. 23.20 Адреси ділово! удачі 15.55 Престиж 16.10 Оаза серед хаосу 16.45 Програма •Стрщ:. 17.00 Альтернатива 17.20 Тfс •СІмеііниіі ап ..6ом•

22.10 Т/с ·МІстер БІн - noniцeiico.­

(англ.)

Dtй•

Програма

.. Епіu,ентр -

17.45 НотарІальні зустрічі 18.00. 23.25 •Шлягер• представляє. 18.45 Відеофільм • Туристичний ком-

несек­

ретнІ матерІали~~~

2З.ЗО ·Свое кІно• Х/ф •Адреса ааwого дому•

nас Украіни•

19.00 19.40 20.35 20.45 20.50 21.00 21.30 22.10 22.30 23.00

IBTJ:r

УТ-3

ІДТrІ

08 ОО Екало 08. 15 д/Ф ·Водяні війни• 09.00 Інтеранонс 09.05. 20.40, 00.30 Погода 09.1 О Розказки npo казки 09.30 Прокинься і сnівай' 10.25 Вікенд 10.50 Б. Бурда в nрограмі •Смачно з ·ОлейноtО .. 11.15 Поки всі вдома 11.45 Караоке на майданІ 12.15 Муз. nід'їзд 12.30 Мелорама 1З. 05 д/с •Підводна одіссея команди

14. 15 14.50

Сміхоланарама

До 200-річчя з дня народження О. С. Пушкіна. ·Через 200 років:

чемnіона

знову на nівдні ..

рійські ігри• з м. Каховки

УТ·2

на

Х/ф •РодмчІ• 08.45 Т/с - дІт•м. •Брати ГардІ• 09.1 О Т/с •НоаІ пригоди Робін Гу­

15.10 осбрейн-ринr• на .. Інтерканалі• 16.05 Т fc •Останне літо дитинст­ ва•. З ceplw 17.20 Т/с ·СлІдство ведуть ЗнаТо-

•Останкіно•

10.05. 11.30, 11.35, 11.55

Закон є за-

7

кон

10.10 Вщкрита віза 10.35 Пісенний верніС3)0(·96 11.40 Християнська програма 12 .ОО Спортивний канал 13.00 Всеукраїнський огляд 11ародноі

12.00. 13

ОО.

• 111'7

ТУ TASA'ПJI

14 50. 21.20

Бізнес-ре­

вю

12.1 О Курс Gutc'·

Шолом, Києве! Інновацjя

д/с •Небо ХХ століття• Інформ. nрограма •Отже ... • ваn ТОВJС

кilнtu

нщецькоі мови

22.ЗО Х/Ф •ВІііс,.коа,о-nоnьовміі

О 1. 1О Астрологічний nрогноз

01 .ЗО Кіногороскоn 01.50 Комn'ютер Х

32

23.35

канtи

ІСn

ВІДеО

•Слов'янський базар• nредс-

тавляє

..

10.00 •Територія А•. Муз. ти)О(День 1О.ЗО Стиль і інтер'єр 11. ОО Шлягер, бо шлягер 11.50. 12.30, 13.50. 16.15, 17.15 ·Eirte ltalia•. Телемагазин 12.00 Вітражі 1З ОО Модний час 1З ЗО ·На всі боки• з Ольгою Кат­ лицькою

14 ОО Цікава nроnозицІЯ 14 ЗО ·Час .. ч •. ВІйськовий теле"'ур­ нал

lc-ropiR•. 2

35

серія

канtи

J'I'A81C

20.40 Бюро розслідувань 21.00 На добраніч, діти! 21.30 Розслабтеся. ви в ефірі 22.00, 23.15 Молодіжни,;;, канаn ·М·

ваткий детектив• Ні пухуні пера' Програма ·BIZ- ТV•

23.30 00.00

50 08.00 08.05

кавап

шоn

&еннІ

2

серія

12.35 Х/Ф •Ко· манда 33• 14 ОО, 19.15. 22.00 Ре­

ПРОААЕІЬСП автомоПіль ccГД3-G9tt

nортер

C'n

14.10 Х/Ф •Атлантида•

розgком·

16.05 М/Ф •Три мушкетери•

17.00 д/с •дика

плекто-

nрирода

сеіту·

ва ниИ,

17.55 Х/ф •Про кохання•

19.25 Х/Ф •Чу­

запчастини.

дова епо­

Тел.:

ха•

21.05 Т/с •Шоу БеннІ ХІn-

4-23-28; 5-21-11.

па•

Т/С •Пок­

nмк вбивцІ•

23.05 Х/Ф

Програма nередач Анонс nрограм •BIZ- ТV•

Xlnna•

пеnюwка•.

22.15 KQHQA

ИО8ВІ

52-і

09.25 Т/с •Шоу 10.25 Х/ф •По-

11.00 Економічний огляд 11.30 ~-Іедичний тижневик 12.00 Рада 12.30 Горище 12.50 Пальчики обпижеш! 13.20 На хвилі успіху 13.30 Модний час 14.00. 17 ОО •ЕІі1е 11аІіа• Телемагазин 14.10 Т/с •Марко Поnо• 17.10 Наша музика 18.10 Т/с •Найтмен• 16.55 На хвилі успіху 19.30 На хвилі ycnixy 19.35 Прем'єр-відео 20.00 Гум. програма ·Біс• 20.30 Обоз 21.ЗО Х/Ф •ВІват, гардемарини!•. 1, 2 серії

ХІ·

08.00 Х/Ф •Поки стоято. гори• 09.20. 10.20, 12.15, 13.55. 14.05, 16.00. 16.55, 17.50, 19.10 ТБ­

uтаа ~АІ'І'А8А

21.З5 На хвилі успіху

.. незаnеречні

ТИ•

15.35 ХІФ •Паризо.киіі ексnрес• 17.00 •ВІкна. Спорт• 17.30 Х/Ф •Без nрикриття• 19.30 Програма ·Виnадкооий свідок• 20 .ОО Право вибирати 21.00 Повітряний цирк Монті Пайтон 21.30 Tjc •Гаваіtсо.ка мІтка• 22.30 Т/с •Маіік Гаммер - при-

на nодорож•. Ч.2

37 канtи

хі-

Муз. nрограма •І+ І+ І·

14.ЗО Муз. програма

Жіночий СВІТ

11.30 Анатомія nочуттІВ. Оптимізм 12.00 Клятва Гіnпократа 12.30 Шоу самотнього хоnостяка 13.00, 18.10, 23.00 Торгінформ 16.00 ВІДкрип небеса 16.50 Самут і Мутмеофрет 17 .ОО Міста й столиці світу 17.10 Тинди-ринди-новини 17.40 Новини Євроnи 1В 20 Гарні новини 18.25 Зоряні зустрічі 19.15 Комn'ютер Х 19.ЗО О. Іванов. Вистава •Біс .. кінеч-

друЗІ•

16.30 Т/с •Вир свІтІа• 17 .ЗО Т ;с •Вавиnон-5•

Z•

ТИ•

14.00

10.05, 15.35 Грації від .. гравісу• 1О.ЗО Сніданок меломана 11.00

Ток-шоу для nІдлітків •Аквато-

рія

09.30. 12 З5, 15.00 Телемагазин 10.00 Т/с-дІт.м •МауглІ• 10.30 Клуб ·Білий паnуга• 11.00 Х/Ф·дІТtІм •Попелюшка• 13.00 Муз nрограма ·Незаперечні

ми·

15.ЗО Т/с •МандрІвниМ лицар•

Х/ф

ва­

22.ЗО Х/Ф •Аnо.катрас. Справжня

МІс ·Роккі. бульвінкль та іхкі

15.00

ранок•

09.00

рафічним товариством

07.00 Муз. nрограма ·Хмарочос• 08.00 Це твій день! 06.30 Візит 09 .ОО ·Зх4•. Найкумедніше домашнє 09.25

08.10 Муз. nрограма •Безхмарний

07 .ОО Подобається -дивись! 08.00 На хвилі успіху 08.05 Рuк-архіо від Тинди-ринди 09.10 На хвилі успіху 09.15 Людина собаці друг 09.45 Спочатку бупо Слово 10.00 Подорожі з Національним геог-

wnитanlf•

ОО. ЗО Профі-nрес

2З.ЗО Муз. кліn

•AIIes

18.30 Т Іс •Чудернацька наука• 19.00 Т/с •ВІзит• 20.30 Х/Ф •Дракуnа-79• 22.30 Розваж. nрограма ·Разом з

рошниченко та іі учні

1З.55 Еротична розnовідь 14.20 Молодіжна телевізійна служба 15.00 Х/ф 16.30 Все про nодатки 17 05 М/ф 17.25 Духовна бщ:іда 17.40 Телескоn 18.20 Х/ф •Оnерація •Туwкованка• 20 05 Діалоги 20.20 Ток-шоу •Година пік• 21.00 М/ф 21. 15 Гарнізон 21.40 Х/ф

О. Ширвіндт П'А8ІС

KQHtu

Лук'янеttь

18.00 Джаз-стеn-танц-КЛАС! 18 35 Арт-обстріл 18.55 Х/Ф •Свинарка І пастух• 21.00 Сnати nopa 21.15 •Солов'іний сnів•. Євгенія Мі­

1З.10 Муз. новини

20.00 Подробиці тижня 20.50 Джентльмен-шоу 21.25 Х/Ф •РосІйська сnІвачка• 23.30 Запрошує концертна студія

да•

Новосеn СІТ

11.00 Муз. nауза 11.20. 21.ЗО Автоторг 11.30 Життя в Слові 1200 МІФ

Ки•

07.00 Проrрама •ІмперІ• кІно•.

Гарні новини

neeкcnpec

званнSІ інтерконтинентального

00.00 ТРК •ЕРА• представляє. • Тав­

Торгінформ

-

никІв~~

да Франції 1145 М/Ф 11.55 Х/ф •Франкенwтеіін-90• 13.30 Театр на долонях 14.00 Солодке життя 14.35 ЕкологІчні сторінки. ·Водяні вій-

ни• 2 серія 15.25 Киів. Україна. Світ 15 55 Поіхали 1 16.30 Ім'я 17.00 ·Дай n'ять!•. Дайджест ти"'ня 17.25 ·Тема з варіацІЯМИ•. Вікторія

07.05 М/ф 07.35 я головний 08.45 Хрум 09. ОО Чомучка 09.50 Парламентський вісник 10.20 Клятва Гіnn<Жрата 10.50. 13.00. 14.50, 16.10, 20.50 Те-

13 55 МІФ •АлІ-Баба і сорок розбій­

днів

ТІТ

07 ОО Врятуй і збережи 07.05 Міські новини 07 20 Тележурнал ·Люди• 07.50 Антресолька 08 зо. 20.30 стн 08.45 Афоризм вихідного дня 08 50. 09.20. 16.20 Телемагазин 09 ОО Столичний nрес-кур'єр 09 1О Інтерстиль 09 ЗО Веселі старти 10.00 Посмішка ти"'ня 10.15 Концерт Національного бІг-бен·

д/с ·Небо ХХ століття• Трансnорт Украіни

25

Кусто•

Реклама Пісенний верніса"'-98 бій Володимира Кличка за

Інформ. nрограма ·От-

.....

15.ЗО.

Х/ф •ТермІнатор-2: судний

22.50

..

15.30. 20.00

деНО.•

Вечірня казка

7

14.45 • ТV-Пар~· nредставnяє ... 15.00 • Таврійські ігри• nредставля­

16.30 Т /С •ПолІнезІйськІ nригодм•. 1 серІ• 17.20 СВ-2000 17.50 Програма •ІмnерІя кІно•. Х!ф •Викрадений•. 2 серія 19.30 Програма •ІмперІя кІно•.

..,.

30 канtи

риемностІ 3 ГаррІ•

15.40 Т /с •Пригоди Бриско КаунтІ­

YT·f

18.05 18.35 19.15 19.50 20.40 21.00 21.55 22.00 22.50

12.30 Вели~обритакія сьогодні 13.1 О Ретрсжімо3аn. Х/Ф •Неn­

вій· (Київська область)

•КармеН•

,------------, Броварський спортивно-

І технічний клуб ТСОУ (ДТСААФ) І

Щиро Вітаємо J

І запрошує бажаючих на курси водіїв І

дорогую, родную

ffrИІt()fЩ ,; f/~fJ1Jl'.Я і i.JfJ/!F!If .%щ!fд ?і&шfтІиУа. •

І

жену, маму и

бабушку МОТУЗ КО Ни ну Петровну с юбилейнь1м днём рождения.

Ha'j_e ттщі,

летять Ваші роки. Іх lІіколи lle верlІеш /Іазад, Наче вчора було ті.%ки тридцять, А сьоюдlІі- VJІce шістдесят.

Всісю родинто Вас .ми вimac~to.

ПРО

у хорошому стані.

С любовью муж, дочери Наталья, Лена, зять, внучки Диана, Марина.

З повагою мати, дружина, сини та дочка, невістки та зять, онуки Сергійко, Діма, Женя, Антон та Іринка, свати.

фармацевт. Тел.:

гречиху.

Приuмає зерно на сушку, зберігання, з на­

комбікорм або віАгрузкою (авто, ж.А.тран­ сnорт) за реквізитами замовника.

Організація постійно реалізує:

за mел.

«вагонку»;

• -

Кuївська обл., м.Борuспіль,

газета

раА, раІЇОІDІОЇАеjрЖавІІІОЇЇ іІа.МЇІІfіСПІJtёІUіЇ. СПІВЗАСНОВНИКИ:

колектив

паркет дубовий. Тел.:

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997 р. ІнАекс 61285

на

курси

.. ____________ . І

1

водїів категорїі «В» І (легкові автомобілі). Оплату можна вносити частинами. І Тел.: 5-02-86, 6-21-20.

4-кімнатну квартиру, 4-й поверх, бульв. Незалеж­ ності, 2 на 2-кімнатну з

9-26-46.

банка); перець маринований (З л бан­ ка); пшоно 1 сорт, 2 сорт; крупа ячмін­ на; сир «Буковинський»; яловичину тушковану в залізних банках (0,525 г) та пральні порошки: «Лотос», «Магік -

5-50-01, 5-04-08.

Звертатись за адресою: м. Бро­ вари, вул. Будьонного, 23-а. Тел.: 6-55-79, 5-54-13.

АдРЕСА: 255020, Кuївська обл., м. Броварu, 6ул,.в. Незалежності, 2.

if

Ре.&акmор: 4-03· 76. ВіАnовіАальнuіі секретар: 4-21-34. ВіААілu: і

редакції газети, Броварські міська і ра­

йонна ради, районна держадміністрація. Свідоцтво про державну

Терміново запро-І

шуємо

М».

цеІVІент;

вул. Прuвокзальна,46.

міської ma

5·21-20.

ванні, залізо оцинковане, сітку-«рабицю». Тел.: 5·06-36.

стуnною uого закуnівлею, nереробкою на

Ж И Т Т Я

~------------'

І

ників продовольчих та промислових магазинів. Пропонуємо вироби влас­ ного швейного цеху: · халати жіночі ситцеві (розмір 48-60), • халати-сарафани жіночі ситцеві (розмір 48-60), плаття жіночі ситцеві (розмір 50-60), • спальну білизну, • спецодяг: халатих/б білі, темні; кос­ тюми х/б. сjг продукцію: компот абрикосовий ( 1 л банка); сік томатний (З л банка); сік яблучний ( 1 л

-

зАійснює закуnівлю зерна урожаю 1999 року: nшеницю ІІІ класу; фуражні: nшеницю, ячмінь і зерносуміш;

Н О В Е

r------------.,

запрошує до співробітництва керів­

У Броварах у районі стадіону «Спартак» по вул.Пархоменка, 13 nродається поло· вина житлового цегляного будинку пло­ щею 66,5 кв.м з додатковою житловою площею 40 кв.м (є газ, вода). У будинку також газ, вода, злив, телефон. Два са­ раї, погріб. ПРОДАЄМО меблі, що були в користу­

Броварськuх

1

-майстер з ремонту холодильників;

комбікормовнИ аавод»

256300,

ПРОДАЮ або МІНЯЮ

1

-завгосп (чоловік); Звертатися за адресою: вул.Шевченкв, 14, відділ кадрів.

АА.реса:

5-85-67.

І

Довідки та запис на курси особисто та за телефоном 5-80-07. Адреса: .._ м.Бровари, вул.Київська 1-а. і

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ссУКРВЕТПРОМПОСТАЧ»

терміново nn1т~••nи

екепериментальнин

(04495)

Тел.:

Тел.:

«Борнепіл:ьеький

віААілі маркеmuнrу 7-14-32; факс: 5-21-35.

Ціна договірна.

протягом усього навчання.

доплатою.

Акціонерне товариство

ДовіАкu у

АЄТЬСЯ

аЁпС>бУс nАЗ-672

Уходят zoдot безвозвратно, Не все сбОLваются .ме-чт-ьt. Но ках на.м чувствоват-ь приятно, Что ест-ь на свете .ма.ма - Т-ьt!

Дов;ою віку та щастя баJІсасно, Хай радість пршюсять і буд11і, і свята, Хай дні лиш хороші приходять до хати, Хай будуть зав ж· ди і здоров 'я. і сlІЛа, І доля довіку хай буде щаслива.

вантажних і легкових автомобілів, І автопоїздів та автобусів. І Можлива оплата частинами І

любимую,

rr~;jююi!fl r:шнп .. vю~fu·mi!f; yдцJ~rt.a.

lt.

І

60fi/t1UM/, N>#i.ц:f..1f,

сільського госnоларства

соціальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

і

4-02-92;

nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

ПРОДАЮ власну 1-кімнатну квартиру, 4 поверх 9-поверхо­ вого будинку по вул. Київській (будинок магазину «Електроні­ ка»). Житлова площа 21,2 кв.м. Тел.: 5-56-76 (після 18.00). АТЗТ «Гоголіво» міняє свою форму власності на ТзОВ «Гоголіво».

1 Загублене свідоцтво nриватного nідnриємця N2 4640 від 5.11.97 р., видане Броварським міськвиконкомом на ім 'я АНДРІЯЩЕНКА Вячеслава Григоровича, вважати недійсним. 1 Загублене nосвідчення учасника війни серія В-І І N2 564888, видане Броварським вірділом соціального захисту населення на ім'я НІКІТІНА Валентина Івановича, ввюка­ ти недійсним. 'І МП «Гера• nриnиняє свою діяльність. ПретензїІ nред'являти nротягом 2-х мі­ сяців з моменту nублікаціі оголошення в газеті. 'І Втрачене nосвідчення учасника бо­ йових дій Великої Вітчизняної війни АА N2320643 від 20 жовтня 1997 року, вида­ не Броварським міськвійськкоматом на ім'я БОУ Іоанна Миколайовича, вважати недійсним.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ ИБРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ"

Київського обласного комітету інформації.

Редакція не завжди nоділяе nозицію авторів.

• •

За точність викладених фактів відnовідає автор.

Зам.

Листування з чuтача..чи

Тираж

-

на сторінках zазети.

2484 3445

прим.

#53 1999  
#53 1999  
Advertisement