Page 1

СЕРЕДА

25 червня

2003 р. N246 (9452)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Іроварська міська раАа

ПОВІДОМІІЯЕ Доводимо до відома виборців, що

Шановні 6ровар .. ани!

його і в грубій

Ми, предсТіlВНИКИ партій та громадських орга­ нізацій м, Бровари, стурбовані ситуацією, що склалася у нашому місті напередодні президент­ ських виборів. Ні в кого не викликають сумніву результати виборів 2002 року У Броварах. Обра­ ний міський голова Віктор Олександрович Ана­

перемогла

2002

Але

саме

котрі раніше IІрО нас і HP згадували, "пре:шдентського»

на

нашу думку,

кур'єр»,

створена

публікації

і

немає

жодного

конкретного

голови,

мують В. О. Антоненка, з розумінням ставляться

до наших міських проблем. Ніякі методи психо­

логічної обробки, тиск на депугатів міської ради з боку сил, які програли

на виборах і прагнугь

реваншу, не подіяли. Тим часом за останній рік у

«Бровар­

носять

ред новообраний міський голова почав проводи­

односторонній

і провокацlИНИЙ характер. На наш терен вийшла вже і обласна газета "Ки­ ївський регіон» та інші видання, які не розібрав­

ти прозору політику. Вперше він відкрито звіту­

шись у ситуації, дозволяють собі розпускати різ­

ватися, а не тільки відрапортувати про так звані

ні чугки і

успіхи, та й то перед черговими виборами, як це було раніше.

плітки,

а то й

40

вався перед виборцями усіх

округів. Уперше

відверту брехню про

Незважаючи на багатомільйонний борг за ко­ мунальні послуги,

думка про наше місто, його міського голову і всіх

залишений попереднім керів­

його мешкаlIців. У міській раді створена опози­

ництвом, працювали всі комунальні служби міс­ та, майже вдалося ліквідувати борг за газ. За рік

ційна група депугатів, яка ПРdВДdМИ і неправда­

бюджет міста збільшився на

ми намагається збільшити коло своїх прихильни­

(що

ків.

збільшились і

Саме ця група блокує роботу ради,

не дає

складає

близько

видатки

20 на

8

мільйонів гривень

відсотків).

освіту,

Відповідно

охорону

не

можемо

не

здо­

ди та ЇУ виконавчому комітету. Так, день,

травня 2003 року, в 11(' С лепутатським,

23

який

депутати

О. В. Кочаровська,

В. О. Колісник, фактично

І. О. Ткачук

блокували

ро(іоту

апарату БроваРСLкоі міСI,коі ра­ ДИ з

голин ЗО ХНИЛИН

8

ДО

14

Єднаймося! Захистимо наш вибір, демократію, нашу надію на краще майбугнє! Разом ми нездо­

зроблені піД час сесїі, стеногра­

Народної

партії,

депугат

міської

ДеПУГilТИ му,

ВИ~lilГіlЛИ

окремі

рішення

записи,

ради.

При

цьому вони вели себе зухвало, звинувачували

секретаря

ради

у брехні, бездіяльності, фальси­

ради

М. Буиь. Голова Броварської міської організації Кив'ре­ су Українських Націоналістів - А Топчій, Голова Броварської міської організації Україн­

фіКіщіі

ської Республіканської партії «Собор» В. Іщук. Секретар Броварської міської організації I3С('­ української партії «Нова сила» В. Лукашенко. Голова Броварської міської Організації Україн­ ських Націоналістів, депутат ~liCЬKOЇ ради -

страlф' Президента Украіни.

О.Олексієико.

заг­

один рік роботи навести повний порядок і вип­

Активісти-опозиційники

равити всі недоліки, що накопичувались роками,

неможливо. Та покращення є, і люди це бачать.

рисюк

документів,

~Iilтеріалів

сесїі,

ПРИВОДами в

фонними За

підлогу

погрожували

прокуратуру, теле­

дзвінка'\lИ

з

йдміні­

вищезазначени~1И

факта­

МИ проведено службове ро:клі­ дування,

матеріали

равлено

до

якого

Ніш­

КО,\lпетентних

органів для розгляду і відповід­

.

господарства,

....................................... . .. .

роботі

годин ОО хвилин.

рожує

ображали

перешкоджають

апарату IJpoBapcЬKoi міської ра­ громади,

житлово-комунального

вривались у кабінет міського голови,

пос­

N2 2)

зборах

багатолюдних

Голова Броварської міської організації «Гро­ мадський контроль» Т. Веигріиа. Голова Броварської міськрайонної організації Товариства політв'язнів і репресованих - Ю. Бо­

якому

І. О. Тка­

N218),

Тlино

ров'я, соціальне забезпечення населення. Брова­

банкрутство.

округ

прислухатись до

приймати важливі рішення, що мають на меті приток інвестицій у місто, про реформування

ри стали чистішими, красивішими. Звичайно, за

депутати

ни.

ської

керівник нашого міста вийшов до людей спілку­

керівництво міста. Цей бруд дійшов уже до ме­ режі "Інтернет». Поширюється вкрай негативна громадська

Тому ми

вами

чук (виборчий округ

ланна сила! Голова Броварської міськрайонної організації Народного Руху України Н. Недошитко. Голова Броварської міської організації Україн­

місті намітились позитивні зрушення. Насампе­

явно

борчий

чому мовчимо, не згуртуємось, не станемо

яка зібралася на підТРИМКУ міського голови, ни­ ми було заявлено про створення ініціативної гру­ пи, що започатковує "Комітет захисту Конститу­ ції України». До складу їі уже увійшли керівники партійних осередків НРУ, НПУ, КУН, «!Іова си­ ла», УРП «Собор» та «ГРО"1адський контроль». Наші права громади 'VfiCTa вирішувати свою долю гарантують ст. ст. 7 та 140-146 Конституції Украї­

ГОЛОВИ та депутатів міської ради, виборці підтри­

стали

-

думки людей. 1О червня на

адже раніше такої

телеканалу

газета

якої

часом

зали проведені вперше річні звітування міського

шукуючи "компрометуючі» факти. для цієї ж ме­

ський

дом.

Тим

преси не було, а були лише суцільні дифірамби

УТ-І. Вони нишпорять по всіх закутках міста, ви­ ти,

чення.

на адресу місцевої влади. У той же час, як пока­

такий

минулих виборах. Тому частими гостями Брова­ КОРl'спонденти

на захист міського голови, який обраний наро­

"ультра опозиційної преси» свідчить про демок­

стан справ не влаштовус сили, котрі програли на рів,

цій

ві безпідставні, нічим не обrрунтовані звинува­

ратичність міського

року насправді переміг

демократія.

ську конференцію», що висунула міському голо­

ції, прав і свобод громадян. Навпаки, наявність

чи якось впливати на виборчий процес на свою

користь. У березні

Саме тому громадяни міста постійно звертають­

ся до політичних партій та громадських організа­

випадку порушення міським головою Конститу­

тоненко не міг задіяти жодного "адмінресурсу»

народ,

формі вимагали його відставки.

Ця ж група організувала і так звану «вчитель­

обрані

О. В. КО'lаровська (виборчий округ N234), В. О. Колісник (ви­

ного

реагування,

Секретар ради

Л. в. ГОРБА11ОК

....................................... .

~

У.

І

СМІХ, І КВІТИ, И

v

rOMIH

rОIlОСНИИ •••

Їм відчиняють двері усі вищі навчальні З,1К­

Минулої п'ятниці У великому залі рай­ держадміністрації відбулося щемливе і хвилююче свято «Випускник-2003», яке ор­ ГiJнізували райдержадміністрація, районна рада та райвіміл освіти. На свято були

лади України і один із них вищий нав­ чальний заклад «EKOHO'Vfiko-технологічний університет», що знаходиться у Броварах.

запрошені золоті і срібні медалісти району,

тижну освіту багато випускників

а також їхні батьки, вчителі, директори шкіл, голови сільських рад та представни­ ки громадськості.

Як і завжди, це традиційне свято почало­ ся :1 покладання квітів до могили загиблих у роки Великої Вітчизняної війни бровар­ 'ІОН,. саме їм, та тим, хто здобув перемогу, ми

завдячуємо

щастям

жити,

творити

і

мріяти під мирним небом України. Зі словами вітанІ, до випускників звер­ нувся голова райради Л. В. Слободянюк. Він, зокрема зазначив, що у нинішньому році У

районі

7794

випускники.

112

уже

стали студентами столичних вузів. Тож ос­

вітянські жнива щедрі і благодатні. І в цьо­ му заслуга вчитеJl.ів, котрі вімають усю любов, знання, вміння своїм вихованцям. Над нашим районом пройшов справжній золотий дощ 60 золотих і грібних меда­ лей ось такий чудовий підсумок десяти­ річноі праці педагогів та їхніх учнів, Окрім того, 104 У'ші закінчили школу з похваль­ НИ~IИ листами за особливі успіхи у вивчен­

ні окремих дисциплін. подякував працю

та

У'lИтелям виховання

Л.

та

В.

СJl.ободянюк

батькам

молодого

за

ЇХНЮ

покоління.

Л також зазначив, що район пишається на­ пюю моломю. Нині 1537 юних жителів Броварщини є студентами вищих навчаль­ них закладів. Рййдержадміністрація, ра­ йонна рада освіті та вихованню підростаю­ чого покоління надйють пріоритетного значення, реалізуються програми "Талано­ вита Броварщина», "Сільська школа». Зворушливими, по-материнськи теплими і хвилюючими були побажання випускни­ кам заступника начальника райвімілу ос­

Нині у

ньому успішно здобувають прес­ району. Розповіла про свій ВУЗ та привітала випус­ кників із закінченням школи президент економіко-технологічного університету, кандидат наук Л. І. Сазонова. До

випускників

з

напугніми

словами

звернулася перша вчителька Калинівської

ЗОШ Л. І. Харсіка, котра десять років тому завела до першого класу тоді ще малень­ ких хлопчиків і дівчаток. А сьогодні НИ випускники,

юні,

-

во­

красиві, розумні,

го­

тові підкорити найвищі вершини. Радісно і сумно

водночас

на

серцях учителів.

Тож

зрозуміле хвилювання класного керівника випускників Княжицької ЗОШ Заслужено­

Цінні подарунки випускникам та подяки батька'Vf вручили заступник голови РДА А. Т. Косенко та заступник начальника від­ ділу освіти Г. А. Костюк.

Як і годиться, було виголошено багато теплих слів вдячності вчителям, найщирі­ ших побажань винуватцям свята. Це перед

ними

відкривається

сьогодні

сто

доріг.

ря

якомусь

піднесеному

Здавалося,

було

нас-

навіть повіт-

буквально

насичене

облдержадміністрації Карандій,

лом

освіти

Олексій

заступники

міського

ВаДИ~1

завідую'IИЙ

вімі-

Шелест,

БроваРСЬКОI'О

голови,

дочка

віло-

ТilIЩJOВі1ЛИ ПУСКНИКИ.

сьогоднішні

Це

було

пам'яті випускникам ку,

ви-

даниною

1941

ро-

котрі б2 роки тому назад

вставши

зі

шкільних

парт

очікуванням чогось святкового, урочистого. Салони краси

мого українського ника-гумориста

письменСтепана

пішли боронити рідну Батьківщину. наш обов'нзок -

працювали в авральному режимі, майстрині-швеї робили

Олійника Л('СЯ Олійник, голова піклувальної ради,

пам'ятати всіх, хто ПОКЛilВ свою ГОЛОIJУ на нолі бою

останні штрихи на своїх вит-

керуючий

ворах мистецтва, юнаки

лією

же вперше в житті)

("10-

вчилися

пов'язувати краватки, У школах закінчувалися останні приготування, репетиції, пов-

ною ходою йшла підготов ка

дійства,

до

яке

Броварською

банку

"Аваль»

фі-

Володи-

мир Гринь.

r

заради

Право

Від імені запрошених до всіх присугніх з вітальним словом звернулася Любов К

щорічно

кних вечорів. І ось ближче

випус-

до6ри~1И

батьків.

самос

••

Він

• " ние

Іван

слова

імені

Рябий,

побажав своїм ді-

тям

Шинувати

стар-

ших, бути роботящими і терплячими, ніколи

19

1'0вбрані,

були

Від ЇХ

виступив

У

ціЙ\(~~lлі,

Дуже :1ВОРУI!IЛИВИ~1И і

рок

му місті чи селищі на-

ж,жливості

на

покласти

.------------------------,

великого

і

квіти АО пам'ятника :JtlГиБЛИ~1 броварчаНі1~1 було наДіШО випускниKи~1 гі~шазії ім. С. Олійника.

відбувається в кожно-

шої країни -

миру

спокійно жити

ошатно

Дорогим учителям подякувала від імені усіх, хто вступає у самостійне життя, та подарувала авторську пісню випускниця Гоголівської 30Ш Надія Дяченко. І знову вітання теплі, щирі. З видатною подією у житті поздоровили дітей та мови­

трохи

схвильовані

усвідомлення ВiJЖЛИвості цієї події в їх молодому житті до міського стадіону "Спартак» почали підходити ВИПУСКНИКИ 2003 року разом

слова подяки мудрим педаго-

ли напугні слова батьки Григорій Федоро­

зі

зміну

вич та Надія Василівна Вороні, БJl.агослови­ ли Їх та передали запашний коровай на

ками та батьками. Вже стало

нім поколінням примножува-

НИЙ ансамGль

доброю традицією саме тyr проводити щорічне вшанування випускників нашого

ти свої знання, сміливо та творчо 3і1стосовувати їх на практиці і своїм ЗіllJ3ЯТТЯМ ро-

пускниця ~ІУJИ'ШОГО училища ім. Глієра Світлана Репіна та ін., творчість самих випускни-

1282.

А їх у цьому році І всі вони пройшли коло пошани, під час якого ведучи-

бити наше місто ще кращим. РеЗУЛЬТiJТОМ бездоганної співпраці вчителів-наставни-

ків. Проникливо і щиро співали Сергій КрупеllКО (ЗОШ N22) та Оксаllа Хрущ (нав-

ми Наталією Багмуг і Олегом Бондарчуком було сказано багато щирих і теплих слів на адресу винуватців торжества - колишніх учнів десяти за-

ків зі своїми вихованцями стала церемонія вручення нагород. У 2003 році їх отримали 47 юнаків та дівчат. Золоті та срібні медалі по праву діс-

чалыІ-виховнийй комплекс). ТОРКНУВСЯ струн душі «Бро-

гальноосвітніх міських шкіл, поліцейського фінансово-правого коледжу та Броварського вищого училища фізичної культури,

тались носіям високого інтелекту, наполегJl.ИВИМ та натхненним, талановитим і працьовитим. Юні спортсмени зі шкіл N2 7, 5, 10, котрі

Єдиною lІе:JрУ'lністю всього торжрства став звичайний літній дощ (правда, ми його чекали понад два ~Іісяці). Він просто HP дав багатьом

Привітати вчорашніх школярів прийшли почесні гості та шановані люди нашого міста секретар міської ради Любов Горбатюк, помічник народного депугата України Юрія Бойка Надія Захарчук,

проявили себе на міській спортивній спартакіаді, допомогли вибороти кубки, нкі були отримані директора'VfИ вищевказаних шкіл з рук завідуючого вімілом фізичної культури та спорту ПеТРiJ Ла-

броварчанам отримати насололу від виС1УПУ Анатолія Матвійчука, нкий порадував найстійкіших своїми піснями. Щасти, вам, випускники! Адже ви, наша юнь, наші надія і майбугнє!

заступник

вера.

щастя, на світлу долю.

Особливого теплого

піднесеного

забарвлення

святу

і

сонячного,

надали

гарні

українські пісні, які подарували своїм дру­ зям учні шкіл району Світлана Бондаренко (пісня «Конвалії»), Юлія Барабанова ((Со­

нячний вітер»), Анна Птуха ("Весняні кві­ ти»), Олег Кеуш ("Тобі, мамо»), Артем Білецький ((Хрещатик»), Каріна Пржигод­

ська ("Дзвін життя»), Юлія Шпак ("Ніби вчора»).

Позаду залишилися десять швидкоплин­ попереду ціле життя, гіркота поразок і радість перемог. Хай вистачить у вас, до­ рогі діти, сил і знань, щоб подолати усі пе­

Л. А. Вайсфельда про відзначення медаліс­

особливо трої.

в

щасливі,

них літ,

тів та їхніх батьків.

перебувало

дини

рядження

райдержадміністрації

місто

го вчителя України Г. Я. Плюти.

віти р, М. Овдієнко. Вона зачитала розпо­ голови

У>КЕ З САМОГО ранку все

улюблені

вчителі,

шкільні друзі,

решкоди і, як сказала в'!Ителька Л. І. Хар­ сіка, пам'ятайте, що життя не можна переписати, як сторінку у зошиті, тягніть­ ся до високого, благородного, будьте щед­ рими на добро, не забувайте, що людину крилатою робить мрія!

Надія ГАМАЛІЙ.

сво""ми

усміхнені

і

не

жнnя

від

вчителям-наСТilВНИ-

міста.

начальника

управ-

ління освіти і науки Київської

Горбатюк.

У

ньому

гам, які спільно з зуміли виростити і

побажання

звучали

батьками ДОСТОЙНУ прийдС'ш-

А потім звучав вальс, ЯКИЙ

забувати

рідної

!l!КОЛИ.

довж

УСІ,ОГО

порогу

Впро-

СВНТі)

звучало дуже багато музики. Свою чайстерність ГЛЯДі1ча~1 дарували як юні таланти, Ті1К і 1I1tlllовані в нашому місті музик,1НТИ. гарної

Усім

Сllодоб<1ЛИСЬ ТilІІЦІОВ<1ЛЬ-

"Вікторія»,

ви-

варський вальс»

у виконанні

педаГОI'а-співака

Володимира

Чернігівського.

Лариса ШАПКА.


................., ........, .......

Г···'

25.06 ДО

ХРОНІКА ПОДІЙ Місто 18

червня

На черговій оперативній нараді з керівниками управлінь, вімілів та служб, яку вів заступник міського голови О. С. Дьяченко, обговорено пи­ тання щодо підготовки до відзначення ~я мо­

лоді в Броварах. Завідуюча відділом у справах сім'ї та молоді Л. П. Шестопал розповіла про програму

святкування,

зосередивши

увагу

масових заходах з нагоди ~я молоді. заслухано інформацію про виконання

на

Також прото­

кольних доручень, хронологію подій та заплано­ вані заходи.

На 13-тій сесії міської ради ХХІУ скликання розглянуто 33 питання, з яких ухвалено кон­ кретні рішення. Слід відзначити, що депутати виважено і прискіпливо обговорювали питання про надання земельних ділянок. З певних моти­ вів і аргументів окремим колективам було від­ мовлено у виділенні земельних ділянок. На сесії затверджено міські програми розвит­ ку малого підприємництва в м. Бровари на 20032004 роки, позашкільних закладів освіти на 2003-2008 роки, відпочинку та оздоровлення ді­ тей на період до 2008 року. Згідно з ухваленим рішенням «Про створення прийом них сімей та спеціалізованої служби супроводу сімейних форм опіки» у нашому місті передбачено ство­

рити п'ять прийом них сімей з метою забезпе­ чення сімейного середовища для виховання ді­ тей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Депутати прийняли до відома про­ ект Угоди про співробітництво між Бровар­ ською та Київською міськими радами.

червня

Протягом двох днів У рамках програми спри­ яння врядування неприбуткових організацій Ук­ раїни ресурним центом «Гурт» за сприянням відділу внутрішньої політики міської ради був проведений тренінг. У цьому цікавому і змістов­ ному заході взяли участь 15 керівників міських громадських організацій.

Район

17

РЕДАКцІУ

цівників, котрі стояли біля

відкритих дверей боксу, за­ питав, де їхнє керівництво. Вказали в сторону АЗС, де й помітив начальника райШРБУ Г. М. Косяка. Як з'ясувалося Григорій Мико­ лайович розв'язував неп­ росту арифметичну задачу, ділив півтонни пального

гах Броварщини не по­ мітно господаря, до цьо­ го часу ще не зроблена розмітка навіть в населе­ них пунктах,

часто-густо

на вулицях можна поба­ чити понівечені дорожні знаки, сміття тощо. Як­ що бути об'єктивним, подібну картину можна помітити і в Броварах. Більше того розпоча­

безпечні

маневри,

лицях

склалася

щоб

... До початку робочого дня я завітав у Броварське районне шляхове ремон­ тно-будівельне управління. І просто був здивований. Ще на підході до подвір'я управління майнула дум­ ка мабуть заблукав. Тут стояла тиша, ніякого руху транспорту. За роки журналістської роботи мені

довелося двічі розповідати на шпальтах «Нового жит­ тя» про діяльність цього ко­ лективу. І тоді зранку звід­ си потоком виїжджала дорожня техніка на шляхи

На розширеній оперативній нараді за участю голови райдержадміністрації Л. А. Вайсфельда були присутні заступники голови, начальники управлінь, відділів та служб райдержадміністра­

ції. З інформацією «Про виконання розпоряд­ ження голови райдержадміністрації NQ 102 від 15 березня 2003 року «Про районну програму подолання бідності» виступила начальник уп­ равління праці та соціального захисту населен­

дом йшли роботи з догляду за станом асфальтного пок­ риття, благоустрою прилег­ лої території, прокладались нові дільниці доріг тощо. Побачивши кількох пра-

бо

є

юридичною осо­

здійснювалися всі роботи з будівництва, ремонту та ут­ римання місцевих доріг. Цей факт вплинув на стан фінансування всієї галузі.

вало

державні· автомагіс­

тралі. А звідси випливає фі­ нансове забезпечення вже двома

напрямками:

-

ма­

з бюджету, міс­

-

цеві шляхи

з податку на

транспортні

Як не прикро на сьогоднішній день колектив професіона­ лів

своєї

ною

засоби.

справи

з

сучас­

матеріально-виробни­

чою

базою

простоює,

може

майже

хоча

практично

виконувати дорожні

роботи на магістральних і

непри­

ваблива ситуація. Адже відомо, що елементарна розмітка дисциплінує як водіїв, так і пішоходів. Не будемо навіть брати до уваги той факт, що від цього виграє і загаль­ ний вигляд всієї терито­ рії. Що ж справді діється в шляховиків, котрі від­ повідають за цю справу~

уп­

заборонено,

бою. Ускладнилася пробле­

якого

ву­

Броварщини, де повним хо­

червня

ма ще й тим, що з кінця минулого року відбулося об'єднання райШРБУ з ДЕУ, де останнє обслугову­

рахунок

воно не

НЕ ВАРТО

не­

зберегти техніку. Дійсно, на наших

ємств,

за

замовниками

равлінню

3ВОJllКАТИ ТУТ

Доводиться

здійснювати

ронніми

за

тральних вулиць і не за­ вершили.

банальна відсутність коштів. Насамперед, це пов'язано з ліквідацією до­ рожнього податку з підпри­

гістралі

ли ямковий ремонт цен­

водіям

19 червня

19-20

зателе­

фонував водій Н. із Лі­ ток і висловив гнівне обурення: чому на доро­

більш як на сто одиниць техніки. На моє традиційне запитання: «Як йдуть спра­ ви?», почув невтішну роз­ повідь про нинішню ситуа­ цію в управлінні. Я зразу не міг збагнути, чому зав­ зятий і дружний колектив потрапив у таку опалу. На його трудовому рахунку, що бере початок з кінця 19 століття (колишньої пошто­ вої станції при в'їзді в За­ лісся), багато добрих справ. З кількох кінних повозок та десятка робітників, які обслуговували невелику ді­ лянку дороги Санкт-Петер­ бург Київ, виросло в су­ часне ремонтно-будівельне управління, в складі якого 141 чол. Сьогодні вони обс­ луговують 93,4 км держав­ них магістралей і 323 км місцевих доріг. Без пере­ більшення хочеться сказа­ ти, що протягом останніх 20-ти років колектив райШРБУ був одним з най­ кращих серед організацій Київського облавтошляху. Нижче третього місця не посідав за підсумками тру­

Проаналізуємо на прикладі діяльності раЙШРБУ. Якщо в 2001 році обсяг викона­ них робіт тут склав 7,7 млн. грн., У 2002 році 3,1 МЛН. грн., то в поточному році - неймовірними зусилля­ ми колективу було прове­ дено вкрай необхідні робо­ ти з утримання доріг (ямковий ремонт, приби­ рання сміття, заміна та фарбування знаків). Адже у нас завжди робиться так, відмінили одне, а в заміну нічого ефективного не виз­ начили і потерпає ціла га­ лузь, послугами якої корис­

дового суперництва.

місцевих доріг практично не можливо. Заробляти кошти самостійно зі сто-

То що ж таки трапилося в управлінні? Причина

тується

практично

місцевих дорогах на загаль­

ну суму 8-10 млн. ГРН., що дорівнює 20-30 км нових асфальтобетонних

покрит­

тів. І двічі стає образливо, що

у

наших

російських

і

білоруських сусідів автома­

гістралі подібного класу пе­

ребувають ним

під

комп'ютер­

контролем,

звідки постійно поступає інфор­ мація про стан доріг, а взимку

якими

видаються

сумішами

поради,

посипати

асфальтне покриття.

Не знаю, коли цю проб­ лему буде розв'язано на державному рівні, але міс­

все

населення.

цевим виконавчим органам

Мимоволі виникає запи­ тання: яких заходів вжива­ ють самі шляховики, чи

влади, взагалі зацікавленим організаціям, підприємцям слід добре помізкувати і відшукати оптимальний ва­

шукають вихід із патової ситуації? Що діється на ви­ сокому але

рівні,

не

начальник

ріант

знаємо,

державних

з

критичної

Дороги

швидко

виходять' з ладу і може тра­

управління

Г. М. Косяк звертається за допомогою в різні інстанції від райдержадміністрації до обласних установ. Вижити тільки за рахунок робіт з утримання

виходу

ситуації.

питись так, що через без­ рух транспорту буде паралізовано.

доріжжя

Слід пам'ятати - дороги це артерії життя. Наш обов'язок підтримувати

та

їх у належному стані.

Сергій ПРИС1УПКО.

ня Л. П. Яїцька. На нараді також обговорювали­ ся

питання

Броварщини

благоустрою

та

населених

підготовки

пунктів

народногосподар­

ського комплексу до роботи в осінньо-зимових умовах.

Оздоровлення дітей міста прово­ диться відповідно з рішеннями, пос­ тановами та розпорядженнями місь­ квиконкому

та

документами, За,СТУПНИК голови райдержаДМІНlстраЦll С. І. Лукашевич провів засідання опікунської ра­ ди, у ході якого розглядалися питання усинов­ лення неповнолітніх дітей іноземними громадя­ нами та позбавлення батьківських прав наших земляків, котрі ухиляються від виконання своїх обов'язків. Рада дала згоду на усиновлення жи­ телями Італії Р. Плачіда та Г. Сальваторе непов­ нолітніх сестер Таїсії та Оксани Клименко із с. Княжич, які виховуються в будинку змішано­ го типу (с. Мокрець) та подружжям М. Гаетано та С. Даніела неповнолітнього Павла Снігура (жителя с. Шевченково).

нормативними

прийнятими

дер­

Оздоровленням дітей пільгової ка­ тегорії займається і відділ у справах сім'ї та молоді, де, як правило, не за­ лишаються поза увагою всі ті, хто відповідно із законом потребуює першочергового

жавою.

У літній період

2003

року будуть

оздоровлені 100 відсотків дітей-си­ ріт, дітей, позбавлених батьківської опіки. З 25 травня уже оздоровлю­ ються діти згаданої категорії у м. Лазурному за кошти місцевого бюджету, наступна така група від­ почиватиме у серпні-вересні. На базі дитячої лікарні створена санаторна група, де оздоровлюється

На базі

оздоровлення.

підліткового

клубу,

що

діє

при вімілі, також організовано оз­

доровлення дітей. За кошти батьків та фонду ім. Лі­

У місті щорічно проводиться оздо­ ровлення дітей, котрі постраждали

батьки чомусь неохоче погоджують­

оздоровлення

ля Великої ДИмерки В. М. К-ка.

ся на таку форму оздоровлення. Так, на перше червня у навчальних

траждало внаслідок' аварії на ЧАЕС Київської обласної державної адмі­ ністрації, всього 323 путівки для від­ починку за межами області у Євпаторії, Трускавці, Скадовську,

червня

Голова райдержадміністрації Л. А. Вайсфельд провів у Богданівці виїзне засідання колегії ад­

міністрації, на якому розглядалося питання «Про стан виконання власних (самоврядних) та делегованих повноважень виконкомом Богда­ нівської сільської радІО>. Приводом до розмови стала недостатня робота сільвиконкому, керів­ ників підприємств, установ і організацій села з вирішення його соціально-економічного розвит­ ку. Це обернулося зменшенням обсягів вироб­ ництва сільгосппродукції, погіршенням рівня

життя найбільш незахищебних верств населен­ ня. Такі факти підтвердили й результати переві­ рок, проведених напередодні виїзного засідан­ ня.

Підбиваючи підсумки колегії, Л. А. Вайсфельд наголосив на відповідальності посадових осіб щодо забезпечення на підвідомчій території ви­ мог чинного законодавства і необхідності сум­

лінного їх ставлення до виконання службових обов'язків. Відповідальним за стан справ і наве­ дення належного порядку в с. Богданівці приз­ начено заступника голови райдержадміністрації начальника управління сільського господарства і продовольства В. М. Дмитриченка.

закладах було всього лише 30 заяв на відпочинок у пришкільних та­ борах.

І Сnоrади про Вихід у світ кожної нової книжки

письменника

Оздоровлюються наші діти також через профспілкові комітету підпри­ ємств.

Так,

ровлення

дітей

України,

через

порошкової

населення,

що

пос­

реведені

Хочеться

пережите вувала навколишнє середо­

ників

В'ячеслава. Він називає се­ жертвою

внука

броварчан такою подією є

бе

поява третьої книжки Ми­

знає

коли Наліса

слова і взаємовиручки.

ціну

війни.

хліба,

Автор

доброту

трел». Її можна віднести до типу мемуарних. Його тво­

лявоєнне дитинство, а піз­

ри цікаві тим, що правдиві.

ніше

Ніякої вигадки. Автор щи­

органах внутрішніх справ ...

в

художніх

образах

розповідає про своє нелег­

Тут показане тяжке піс­

Війна, руха

нелегка робота в післявоєнна

дуже

роз­

вплинули

на

ке життя і життя його по­

формування свідомості мо­

воєнних

лодого

товаришів.

Свою

покоління.

Діти

фронтовики,

як

зустрічали рідні.

узбережжі дитячих

тощо.

дошкільних

на

санаторне харчування.

нагадати

вихователям,

Володимир ОНИЩЕНКО,

росли самі по собі. Їх вихо­

свого

у

головний спеціаліст відділу освіти.

вище, природа. Вони бачи­

ро,

оздо­

не була затьмареною.

присвячує

книгу

-

заводу

буде

режності під час перебування на во­

ли, як з війни поверталися

ВЬІС­

регіонах

ді, щоб радість літнього відпочинку

життя

«Третий

різних профком

на відпочинок, про дотримання обе­

нього, але й для шануваль­ для

путівок на оздо­

батькам, дітям, усім, хто збирається

нує. Надіється на щасливе

творчості.

у

закладах освіти усі групи дітей пе­

радісна подія не лише для його

профком відділу

55

металургії

номорському

сім'ї, якою гордиться і ша­

третю

через

освіти виділено

3 1 червня

За ухилення від виконання обов'язків з вихо­

18

шівки, Переяслава-Хмельницького.

школи.

вання дітей позбавлено батьківських прав жите­

дітей за кошти змішано­

путівок на місцеву

в санаторії Ворзеля, Бари­

-

ровлено близько 80-ти дітей на Чор­

го фінансування. На базі позашкіль­ них закладів та закладів освіти орга­ нізовуються пришкільні табори, але

40

базу

согора при ДЮСШ буде оздоровле­ но близько 150 дітей, що займають­ ся у гуртках та секціях спортивної

внаслідок аварії на ЧАЕс. На жаль, щорічно зменшується кількість оз­ доровчих путівок для них. Наприк­ лад, у 2003 році виділено відділом

близько

285

Очакові, та

їх

радо

Бачили і

сльози тих, чиї чоловіки, сини і батьки не поверну­ лися з фронту ...

Автор книги з радістю змальовує природу і людей в Літках Броварського ра­ йону. Він закоханий у жит­ тя. Тут показаний багато­ барвний світ юнацьких почуттів, що переповню­ ють душу. У книзі «Третий

ВЬІстрел», як і в попередніх двох, написаних зі спогадів і великого життєвого досві­ ду, автор використовує різ­ ні художні прийоми, що робить книгу ще цікаві­ шою і повчальнішою. Кож­ не

сказане

слово

характе­

ризує його як скромну людину, котра пройшла не­

легкий шлях життя. Його книги вчать, як ненавидіти

війну і любити життя. Пе­ реконаний, така книжка буде корисною в кожній бібліотеці і з захопленням читатиметься.

Андрій БАБИЧ, м. Бровари.


25.06 надихнула сільського учителя зворушли­ ва історія першого обпаленого війною й довіку не забутого кохання та поезія А. Ф. Луценка. Так народилася пісня

дія Володимирівна 40 років учителювала у Калитянській школі, відмінник освіти. Батько Іван Олексійович шофер за фахом. Та в Калиті його знають, як лю­ дину із золотими руками, бо він і раціо­ налізатор, і електрик, і механік. А шану­ ють за готовність завжди прислужитися

двох колег по учительській праці у Ка­

литянській

загальноосвітній

школі.

Вперше прозвучала вона у Калиті на урочистому вечорі з нагоди 70-річчя по­ ета і художника Анатолія Федоровича

людям

іншому

-

комусь просапник з майструє,

плужок.

милування його красою зросло розумін­ ня довершеності довколишнього світу. Тому й попросилися на волю із його серця такі прекрасні пісні, як «Се-ля-ві», «Осіння елегія», «Земля мого роду», «Там , за борами», "Вчительська доля» , «Це земля твоя, сину» та інші на слова А. Луценка, В. Москвича, М. Сингаїв­ ського.

Звичайно, тут стала у пригоді (рунтов­

НА ІІІНІЇ СЕРЦ_ Луценка. А нині стала перлиною репер­ туару Заслуженого артиста України Олександра Василенка, звучала в кон­ церті «Пісня року». У світ полинули з Калити і інші 20 пі­ сень Володимира Івановича Скока. До речі, до свого репертуару пісню ка­ ХВИЛЮЮЧА мелодія ніжною пелюс­ ткою троянди торкнулася золотої струни

душі, яка вже давно не звучала, але була ще жива, й тепла хвиля бентежних спо­ І"адів докотилася до грудей і зупинилася на лінії серця. Що це? А музика все зву­ чала, така пестливо-ніжна, заглядала все глибше в душу, а тоді підхопила на свої оксамитові крила і понесла у далекі со­

лов'їні ночі, туди, де навіки

заблукала

литянського

сторони.

накочується, коли слухаєш пісню «Селя­

23

Не кожне місто має такі облашто­ вані паркові зони, як у Броварах. Незважаючи на недостатню кіль­ 'кість коштів У міському бюджеті, влада докладає багато зусиль для на­ лежного угримання парку культури

і відпочинку «Перемога» . Він розта­ шований у центрі міста і для бага­ тьох

жителів

є

улюбленим

місцем

відпочинку. У ньому можна побачи­ ти і мам з маленькими дітками, і пенсіонерів, і спортсменів, тут про­ водить своє дозвілля молодь, а та­ кож відбуваються всі святкові і культурно-масові заходи міста.

Розташовані на території парку квітники, зелені насадження із де­ рев та кущів створюють гарні умови для прогулянок і відпочинку. Дитячі

майданчики приваблюють малят. Служби виробничого управління комунального

господарства

прово­

дять усі необхідні роботи для додер­ жання естетичного і санітарного стану парку, а саме: облаштовують

квітники, доглядають за спорудами та

зеленими

масового

характеру

з

порушен­

ням усіх правил угримання в гро­ мадських місцях, (а таким є парк «Перемога»), де собака повинен бу­ ти в наморднику і на повідку. Але найбільше занепокоєння вик ­ ликає те, що деякі собаководи об-

еле­

на природі, неодмінно відвідає той куто­ чок світу свого дитинства у великому лі­

наслідком. Виникає запитання: невже деякі власники собак настільки втратили людяність, що для них їхні «улюб­ ленці» мають більше значення, ніж наші діти і всі, хто відпочиває у парку? Шановні броварчани! Парк куль­ тури і відпочинку «Перемога» ство­ рений природою і руками людей

жит~лів його

міста,

тож

не

знищення і перет­

ворення у смітник.

Від імені колективу виробничого управління комунального госпо­ дарства,

Світлана ЯЦЕНКО, начальник паркового господарства.

Тут пахне казкою, а ще

жито, овес, люцерна, олій­

ні культури. В пору жнив

людину, стає дуже боляче.

Та ще гірше,

ведеться

зваблює

запах

молока,

печива,

людина стає непотрібною,

обтяжливою у своїй роди­ ні. І тоді хочеться волати на увесь світ:

зупиніться!

Прийде час, і докори сум­ ління не даватимуть вам спокою, та й молодість не вічна і до вас підкрадеться старість.

Як не

шкода,

що

встигаємо

ми

іноді

сказати

го­

ловні слова найближчим рідним людям. Зараз хоті­ лось би мені розповісти моїй дорогій бабусі Ганні Марківні Половко про те, як я її любила. Ця любов і досі живе у моєму серці. Спливло вже 12 років від­ тоді, як вона пішла з жит­

тя, і весь цей час гіркота втрати не полишає мене.

Що означало тепло ба­ бусиних рук, її турбота для мене та моїх молод­ ших братиків і сестрички?

Наше дитинство було увінчане любов'ю, захис­ том,

радісне

Це був нашого

світлий

й

цікаве.

шматочок

життя

разом.

З нею ми не боялися ніко­ го і нічого, лихо, горе ніби обходило дім стороною, якщо не рахувати того, що

них

поневірянь,

вань

життя

різ­

випробу­

серед

чужих

людей. А бабусина хата і доте­ пер

залишається

пам'яті

як

в

оберіг

моїй

вічної

топленого картоплі,

що мліє на жевринах. Ве­ лика, гаряча, щойно з печі хлібина вже спочиває на столі, вкрита білосніжним

су . Обабіч хати старезне дерево з гніздів'ям лелечої сім 'ї. Під стріхою щебе­ чуть ластів'ята, наша днтя­ ча радість. Всередині: стіни прикрашені вишива­ ними

картинами

третами

родичів

та

пор­

з

діда­

прадіда, любовно обрамленими власноруч вишитими

рушниками.

У кутку незмінна святи­ ня ікони та лампадка з оливою в оточенні гірлянд

із квіток.

Взагалі, згадка про бабу­

чи вечір настане, тоді баба

запалить

свічечку

і

спокійно починає розпові­ дати

...

У бабусиному саду і го­ роді завжди знаходилися ласощі

для

нас .

Природа

вдячно відгукувалася на працю її рук: рясно роди­ ли плоди і ягоди, аж віти до землі вгиналися, горо­ дина була великою, за­ пашною,

хто

змаган­

більше, краще нажне, обмолотить, зносить, провіє. Ми вміло користувалися серпом, ці­ пом,

швидше,

решетом,

Вміли

носити

мислом

-

прачем.

смачною,

без

хвороб.

У нашої бабусі Галі було ціле поле хлібів: пшениця,

гітарі , електрооргані, фортепіано,

разу

800

ремесло,

А пісня тим часом підні­ вгору,

до

святих

образів, любовно увінча­ них квітами та рушника­ ми, цілувала лампадку, від чого

вогник

аж

притан­

цьовував. Гніт потріскує, а пісня в'ється далі по всіх закутках,

заповнює

весь

простір, а потім рветься через прочинені двері аж на вулицю.

Алла КОНОНЕНКО, с. Требухів.

ши холодний блиск багатьох відомих на карті зоряного неба. Хай розгорається вона все яскравіше, щедро даруючи своє світло людям!

Надія ГАМАЛІЙ,

слухали, як душевно і натхненно співав хор «Надію) і його солісти під керівництвом С. М. Харахонді. Були ви­ конані пісні Н. Багмут « Ветерани», « Шевченко в Брова­

раю) , народні пісні. Французи підспівували, коли хор виконував «О соловію», «ОЙ сусідко». Часто звучало «Браво!» Особливо їм сподобалася пісня «ОЙ ти гарний, Семене» у виконанні С. М. Дудника та Л. І. Шашко. Гості багато фотографували і хор, і солістів, і дівчаток з Требухівського будинку культури

колективу

« Веселка»

-

учасників танцю­

(під

керівництвом Н. М. Мажевської-Березюк), які виконали український народний танець. Сподобалася всім і пісня Н. Багмут у виконанні учня ЗОШ N~6 Ігоря Дербіна «Молитва за Україну». А коли хор заспівав на замовлення французької деле­ гації «Підмосковні вечори», то вони також підхопили цю пісню. Після концерту гості щиро дякували артистам, керів­

никам центру за такий чудовий подарунок. Теплий спо­ гад про цю зустріч надовго залишиться у їхніх серцях.

Раїса ЩЕРБАКОВА-I<AЙДAН, пенсіонерка .

з

побут. А коли бабуся співала, на душі ставало так добре, як у Бога в раю . Що й не знаєш тоді, де ти: в мину­ лому, в теперішньому, чи, може, в майбутньому . малася

відразу несподівано яскраво, затьмарив­

продуктових наборів було вручено дітям-сиро­

воду коро­

родне мистецтво,

не всі. Творча зірка композитора Воло­

там та інвалідам, багатодітним сім'ям, ветеранам війни, товариству сліпих, самотнім пенсіонерам. Потім був концерт. Гості з Франції із з адоволенням

цьому навчили­

народного побуту, а і скриня, де вона дбайливо зберігала одяг, прикраси. Вчила нас шанувати на­

сину щедрість викликає в серці щемливе почуття. А ще - як цікаво розпові­ дала вона казки. Бувало, згасне світло під час грози

Галя

влаштовували

ня,

цікавості. У неї в будинку була не лише повна комо­ ра інвентарю, предметів

&А&УС:Я краси, затишку . Знадвору вона виглядає мовби дів­ чина, вбрана в білу сороч­ ку і намисто: попід стрі­ хою на білому тлі стіни підвішені пучечки калини, щоб постигала там до ча­

ми

ся у бабуні просто так,

рушником.

баяні,

сопілці.

Радісно зустріли делегацію з французького міста-поб­ ратима Фонтане-су-Буа у міському територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самотніх непра­ цездатних громадян запрошені сюди самотні пенсіоне­ ри, учасники хору ветеранів «Надія», ад<'\!іністрація цен­ тру та управління праці й соціального захисту населення. Голова броварської благодійної асоціації «Надію) Ніна Іполитівна Момот представила гостей, роз­ повіла , що за 15 років нашої дружби французькі друзі щорічно приїжджають у Бровари з подарунками. Цього

вального

скуштувати

мир Іванович майстерно володіє грою на

димира Скока спалахнула у зрілому віці

чар-зіллям, чебрецем, ду­ шицею, м'ятою. Теплий дух печі зігріває душу,

стара

сценах

ниць та загадок, мов два Робінзони. Ще й зараз варто там заплющити очі, як

батька і матері з нами не було. Знати б тоді, як не­ довго наша Берегиня буде з нами . Скільки потім до­

коли

на

ють на крило і лише в зрілості досяга­ ють майстерності, популярності, та й то

крильцят і підставляє обличчя яскраво­ му сонцю, що залишає на носі свої ма­ ленькі бризки-веснянки. З відчуття гармонії , що оточувала його з дитинства, любові до рідного краю, за-

допустимо

виступав

ку. Там вони жили у зеленому царстві духмяних квітів і трав, де стільки таєм­

вмить відчуєш себе маленьким хлопчи­ ком, котрий слухає музику бджолиних

усіх

колективах ,

Броварщини та України. Двічі з колекти­ вом «Березень » був у творчому відряд­ женні за кордоном. З 2002 року працює у будинку творчості школярів. Володи­

По-різному складуються творчі долі митців. Одні з дитинства чи юності ста­

любували для своїх сходок безпосе­ редньо дитячі майданчики, хоча со­ баки типу бультер'єр відносяться до особливо агресивних порід і в дея­ ких країнах світу навіть заборонені для угримання. У відповідь на заува­ ження працівників парку їх госпо­ дарі відповідають лайкою, а інколи ще й нацьковують собак. Хочу наго­ лосити, що в результаті недбалого ставлення до угримання собак, за останні півроку в Броварах трапи­ лося вже декілька випадків їх напа­ ду на дітей, один зі смертельним

для

з ичних

сі, куди з дідусем улітку вивозили пасі­

'

<Х"<

,:..;

насадженнями .

Це нелегко в умовах економічних труднощів , яких додають і хижаць­ ко-розбійницькі дії окремих « відві­ дувачів», котрі ламають лавочки, об­ дирають алюміній на спорудах, заїжджають особистнми аВТОl\Юбі­ лями на територію парку, витопту­ ють клумби та газони, викрадають квіти. Особливої шкоди завдають власники собак, коли «брати наші менші» обгризають кущі та кору на деревах, забруднюють газони й квітники. Незважаючи на рішення міської ради про заборону вигулу собак у парку «Перемога», це явище набра­ ло

Багато пісень та ДИВОВИЖНИХ оповідок почув Володя і від дідуся Олексія Севас­ тяновича. Ще й зараз, як буває за селом ,

Володимир Іванович Скок народився листопада 1959 року у мальовничому селі Калита в родині великих працелю­ бів, щирих і добрих людей. Мама Клав-

о (j р а 3 о К 3 Д И Ti~"H ~;ii~B:a": "'w.»-_ Коли бачу, як у тран­ спорті чи на вулиці якийсь грубіян кривдить стару

«Осіння

лях.

гія» на слова М. Сингаївського включив і Заслужений артист України Анатолій Кобзар. Авторові особливо вдаються пісні лі­ ричного плану, з глибоким текстом, де присутні почуття і переживання. Тому що й сам має чутливу душу, відкриту для краси, справжніх почуттів, залюбле­ ну у принади рідної, наймилішої серцю

молодість, де бентежно калатає серце і шепоче: «кохаю» . Такий шквал почуттів

ві» Володимира Скока з Калити. На створення такої прекрасної музики

композитора

Музику Володя та його брат Віктор чу­ ли і любили з дитинства : батько прек­ расно грав на народних інструментах, був бажаним гостем на сільських весіл­

на музична освіта. Володимир спочатку закінчив Ч е рнігівський педінститут, а потім Ніжинський педагогічний за спе­ ціальністю музика. Працював учителем у Пухівській (1981-1984рр.) та в Кали­ тянській загальноосвітніх школах (1984-2002 рр.). Керував дитячим вокаль­ но-інструментальним ансамблем та ан­ самблем троїстих музик, сам грав у му­

НАС ПО'lУЯИ Ми, мешканці триповерхового будинку, що на вулиці Горького, 2-А, роками потерпали від дощів, які проника­ ли в квартири верхнього поверху через дірявий шифер .

Особливо страждали одинокі пенсіонери . Понад шість років зверталися із заявами в ЖЕК-2, до своїх депутатів і навіть до міського голови В. О. Антоненка. Врешті­ решт нас почули міська влада знайшла кошти, щоб зробити капітальний ремонт покрівлі. Виконувала роботу Київська будівельна фірма «Ка­ лейдоскоп» (директор М. Д. Литовченко). Бригада із шести чоловік під пекельним сонцем щодня, з ранку до пізнього вечора майже без вихідних, працювала само­ вімано, дружно . Доброзичливі, жартівливі О. М. Яро­

шенко (бригадир), В. В. Панченко, Р. П. Лога, А. Н. По­ лудень, Ф. І. Буюча, В. В. Левицький щодня були «під контролем» пильних очей мешканців будинку, особливо пенсіонерів: «Хлопці, перекрийте на совість нашу пок­

рівлю». І так радісно було чути у відповідь : «Нам неви­

- то марка на­ шої фірми. А ще ж ми українці, з Черкащини, землякИ». гідно працювати погано. Якісна робота

Щире спасибі всім, хто допоміг нам розв'язати набо­ лілу проблему!

Алла СКОПІ НА. за дорученням мешканців будинку.


25.06 ДО ВІДОМА ВРОВАРЧАН! 28 ..ер.н. 2003

року у парку .іАПО"ИНКУ «nepeMora» 6УАУТ.

про.еАеиі с ••тко.і заХОАИ 3 наrОАИ Дн. КОНСТИТУЦії та Дн. МОIІОАі. Ще не так давно полювання на початку лі­ та (!) на звірину сприймалося б мисливцями і просто порядними любителями природи як вопіюще браконьєрство. Адже в травні-чер­ вні доросла дичина «виховує» своє потомс­ тво, яке ледь зіп'ялося на ноги і гріх обрива­ ти чи порушувати пострілами цей відтворюючий природній процес. Принай­ мні, так завжди вважалося ... Але настали но­ ві часи, знайшлися нові аргументи для того, щоб запровадити нові постулати, позиції в правилах спортивно-любительського полю­ вання

Отже, на підставі наказу

N2

9-А по мис­

ливсько-рибальському виробничому об'єдна­ ні «Київліс» уже з відповідну

плату

10

травня

дозволено

2003

року за

індивідуально

(такого ще не було) полювання на самця ко­

зулі, яке триватиме до 29 листопада. На сам­ благородних оленів та молодняк зазначених видів з 14 вересня до 29 грудня. Колективне та облавне полювання на оле­ ня і кабана з 1 листопада до 29 грудня 2003 року. Враховуючи те, що при проведен­ ців і самок кабана,

тріл в першу чергу може потрапити висо­ копродуктивне маточне поголів'я, цим же наказом забороняється колективне та облав­

не полювання на цей вид дичини. ньому році полювання пройде з по

29

ВаиІі роки -

то' Ваш скарб, Ї'м

Кожеn ріК багато варт, всі про це ,ми зnає,М.

Вашу 'мудрість зnає,М 'ми, ціnи'мО Ваш досвід, Ш аnа в Вас nО'між людьми і поваги досить. Тож nриЙ'міть укліn від нас,

безкоштовна дискотека

-

святковий феєрверк.

півроку на кваРТ'ал на міся

ВІДОМЧА: на півроку на квартал міся

гаряче і сердечно вітаємо з ювілеєм 80-річчям із дня народження!

зміцненню промислового потен­ ціалу України. Сумлінне ставлен­

овши тяжкі і переможні доро. ги Великої Віт-

ня до дорученої справи, активна участь у громадському житті дозволили здобути повагу і ав­

своєю самовідцаною працею на посаді інженера-випробувача «Уралвагонзаводу» зробили ва-

на посаді ветеранської організа­ ціі заводу «Торгмаш» і водночас ведете велику роботу в раді ве­

гомий внесок у творення танків

Т-54, Т-55, Т-62, ракетного танка «Дракон» і кращого танка кінця хх століття - Т -72. Подальше Ваше життя, шановний Петре Яковичу, було пов'язане із заводом «Торгмаш», де пройшли шлях від майстра д9 заступника головного інженера#.> нової техніки і всебічно сприяли

, ГАЛИНУ

і

торитет серед колег. Ви і зараз продовжуєте плідно працювати

теранів Броварів, очолюєте культурно-масовий сектор. За

уважне і турботливе ставлення до ветеранів ви користуєтесь і у них величезною повагою. Напе­ редодні цього урочистого дня ми бажаємо Вам міцного здоров'я, бадьорості, сімейного щастя,

n.

ВАЛЕНТИНІВНУ

м, Бориспіль, вул. Київський

шлях,

Бажаємо щастя великого, і здоров 'я міцного, радості' від дітей і онуків. Нехай душевне тепло, повага і підтримка сім 'ї, рідних і І друзів зігріває тебе ще багато років. І

І П' ятдесят

комплексу,

І

•н

О В Е

Броварськux

1. .

завжди і всюди, і Хай шаnують рідні, 1 поважають люди.

1

ПриЙ'ми в цеЙ день

найкращі побажанnя., Яскравих квітів , незабутній цвіт. Нехай це добре щире nривітанnя 1 Звучить для тебе і

аж до сотnі Літ.j

повагою і любов'ю -

'

чоловік, син, дочка, ЗЯТЬ, онуки, рідні, куми та друзі.

міської

• -

та

газета

раііоино\'

рм, раііониої' а.ержавної aAMiнicmpaulї.

спІВЗАСНОВНИКИ:

колектuв

реАакиії газетu, Броварські міська і раїюнна раАи, раїюнна АержаАміністраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі

від 10. 12. 1997р.

N 259

індекс

61285

за

Огорожа (залізобетонні пли­ ти) - 60 шт.; Металева огорожа (металеві рамки) - 10 шт.; Літні павільйони для продажу м'яса - 5 шт.; Металеві столи - 5 шт.; Водяна свердловина з ручним насосом;

rtЛIИ1'О'IНlitКIIt-Л.ИЦlOвапьники

4-5 р.; слюсарі-сантехнІки; електрики, токарІ; - машиністи баштових кРанів. Оплата праці відрядна, заробіт­ на плата виплачується вчасно. Ви­ сококваліфікованим спеціалістам, які мають здібності організаторів виробництва і зарекомендують се­ бе всебічно позитивно, протягом 6 місяців матимуть можливість одержати службове житло та дов­ гострокові кредити на дольову участь у будівництві житла. З питань працевлаштування -

-

звертвтись

зв

м. Бровари,

вул,

(відділ кадрів).

6-57-88.

Ж нтт Я

знаходиться

ся:

адресою:

Кутузова,

131, телефони для довідок: 6-72-06 (приймальня), 77-2-45 Довідки за тел.:

що

6. 7. 8. 9.

Дерев'яний будиночок; цегляний туалет;

Металеві ворота; Залізобетонні «башмаки» під огорожу - 62 шт.; 10. Земельна ділянка 0,48 га (зна­ ходиться в оренді).

Довідки за телефонами:

(04494) 5-21-55, 5-39-56. • КСП «Трубіж» (ідентифікаційний код 24887309) припиняє свою діяльність. Претензії листом з

надсилайте рекомендованим повідомленням про вручення

протягом двох місяців з моменту даної публікаціі за адресою: с. Кулажинці.

• Втрачені свідоцтво приватного під­ приємця код 2820706797 за N2 8476, ви­ дане Броварським міськвиконкомом та свідоцтво про сплату єдиного податку А 392634 від 3.01.2003 р., видане Бровар­ ською Податковою інспекцією на ім'я Ко­ леснікова Романа Володимировича, вва­ жати недійсними.

07400, KUЇBcbKa обл., м. Броварu, бульв. Незалежносmі, 2 . РеАактор: 4-03-76. Засmупнuк реАактора: 4-21-34. ВЇААілu: сільського rocnoAapcmBa 4-02-92; промuсловості і соuіальнuх numaHb, лuстів і масової роботu 4-04-81; бухгалтерія; npuuoM оголошень 4-23-26.

• • • •

Редакція не завжди подІЛЯЄ позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами еідповідальність несе рекламодавець.

населенням

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІ3УЄ

адресою: Київська область, Бро­ варський район, с. Фрунзівка, які належать Хлебіку О. І. складаєть­

багато добра.

3

39,

з

району з 11.00 до 13.00, за телефоном: 6-29-08.

3АЛI30&ЕТОННI ВИРО&И

окремі елементи торгівельного

-

Хай щастить тобі

! .

кімната

АРЕШТОВАНЕ МАЙНО:

,Ще ,Можnа зробити

,

84,

ПРОПОНУЄ ДО ПРОДАЖУ

-

це прекрасна пора

димировича

МПП «КІО»

із Тарасівки щиросердечно вітаємо з ювілейним днем народження!

Здоров'я зичим і любові, Хай буде завжди все гаразд!:

27 червня 2003 року від­ будеться прямий телефон­ ний зв'язок начальника ві,lJДілу земельних ресурсів КОЛОДІЯ Михайла Воло­

всіляких гараздів!

вірні друзі: І. Г. Агапов, В. о. Болдовкін, О. С. Коландирець, І. С. Коровін, Ю. Ковбасинський, А. І. Бабич.

НАУМЕНКО

Хай все ладнається у Вас,

грн. ЗО коп. грн. 65 коп. . 55 коп.

-

Ваше життя подвиг. Прой-

чизняної війни від Ленінграда до Берліна, Ви і після Перемоги

міцного здоров 'я, світлого оптимізму і надії, щедрого достатку, невичерпної енергії і наснаги, всіх земних благ, прихильності долі, підтримки рідних і вірних друзів.

буде легшим,'

- 9 - 4 - 1

-

і зичить ЇЙ чудового

Хай шлях життєвий

- 7 грн. 20 коп~ - З грн. 60 коп. 1 . 20 коп.

Дорогого і шановного

ВАСИЛЬЧЕНКО

,

на

ПЕТРА ЯКОВИЧА ДЮКОВА

Нашу дорогу

ПОРПЛЕНКО

міста

Михайло ПРИМАК. голова Броварської райради УТМР.

, Ваші

з ювілейним днем народження!

колективів

ніше.

щирі слова шаnи,

НАТАЛІЮ ГРИГОРІВНУ І

творчих

вання на пернату дичину ми повідомимо піз­

Всякий день й усякий час горди'мОСЬ ,ми Ва,Ми.

Броварська міськрайонна організація Червоного Хреста щиро вітає старшого фельдшера станції швидкої та невідкладної допомоги

і

ранків дикйх тварин. Про відкриття полю­

святкового настрою,

ціпи nе,Має,

19.00 22.00

період дозволяється лише .для пошуку під­

КАТЕРИНУ КОСТЯНТИНІВНУ

заводу

оркестру

виключно з мисливських вишок, підходу, з використанням мисливської нарізної зброї в присутності та під керівництвом єгерської служби. Використання мисливських собак у цей

свою співробітницю

ПЕТРА ЯКОВИЧА ДЮКОВА

духового

картками. Днями полювання є субота та не­ діля. Норма відстрілу за день один заєць на одного мисливця. Лисиця та єнот не лімітовані. Добування вовка дозволяється за наявності необхідного документу. Індивідуальне. полювання на диких парно­ копитних звірів регламентовано проводити

днем народження

голову ради ветеранів

з дня народження.

листопада

грудня за відповідними відстрільними

Відділ капітального будівництва Броварської міської ради щиро вітає з ювілейним

ветерана заводу,

з вО-річчям

1

виступ

літньому майданчику

На зайця-русака, лисицю, єнота в ниніш­

ні облавного полювання на козулю під пос-

Адміністрація та профспілковий комітет, організація ПУ Броварського заводу .. Торгмаш .. щиро вітає ветерана війни,

У програмі свята: спортивні змагання

11.00-13.00 16.00-18.30 -

ДЕШЕВШЕ 3АВОДУ-ВИРО&НИКА. Контактні телефони:

8-050-310-78-95, 8-044-202-78-95. І Рішенням загальних зборів учасників від 18.06.2003 року Товариство з обме­ женою відповідальністю "Укрдезпром­ постач Дімер» (ідентифікаційний код 31648059) ліквідується. Претензії креди­ торів приймаються за адресою: 07403, м. Бровари, вул. Будьонного, 23-а, прр­ тягом двох місяців з моменту публікаціІ' оголошення.

М Втрачене посвідчення учасника бо­ йових дій АБ N2 563126 від 9 вересня 1997 року, видане ФЕ УГУ МВС України в Київській області на ім'я ОЛЕКСІЄНКА Петра Андрійовича, вважати недійсним. І Втрачене пенсійне посвідчення АМ від 10.01.2000 року, видане Броварським відцілом соціального за­ хисту населення на ім'я ГОЛУБКОВА Во­ лодимира Ілліча, вважати недійсним.

N2 166681

• Втрачене посвідчення ветерана пра­ ці М N2 519076 від 9.04.1997 року, вида­ не на ім'я Юхименка Григорія Григоро­ вича, вважати недійсНИМ. • Втрачене свідоцтво платника ПДВ 67859460 від 2.06.1999 р. KOAJ 1972612101, видане Броварською ОДПІ на ім'я ПІСТУНЕНКО Катерини Григорів­ ни, вважати недійсним.

Арук офсетнuЙ. Обсяг 1 Арукованuй аркуш .

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформації KUЇBCbKOЇ ОБЛАержаАМіністрацїі.

Зам. Тираж

2323 2410

прим.

#46 2003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you