Page 1

Внходнть

17 квітІІН 1937 року

Газето

Броварських міської то

районної род,

районної державної адміністрації

з

Ng 43 (9860)

Субс::»та,

9

червня

рс::»к:у

2007

------------llll!ll!lillllllilli!t'li?'fM.J&Q&ВD· U'~~±:@W;t;:&Wti1WfiiiЖt±"t:f:DW~iШ&'~®::Q:TLT6m.QE;hi1:1k1/: ==·==:=r:====~=~==:=;;~·: •Ф==k=xФ==:::il&Шiiiillff&Z~=t·''' .,.,.,,,:::'іі%~12''''~ ...= ......""..."'""' ·-··"··"Ц··~··· ... •···.

1

мноr1і АІТАІ -

3 уваrо10 до І журнаnістів І У

районній

адміністрації

держ­

відбувся

уро­

чистий прийом з нагоди Дня

журна.піста, участь

І І І І І І І ·І І І І

І

в якому взяли І

співробітники

газет

"Нове життя", "Броварський

~ур'єр", "Перспектива", І працівники

редакції

міськ-

районного радіомовлення.

З вітанням до журналістів місцевих ЗМІ звернувся голова

районної

держ­

адміністрації М.Ф. Діденко.

Він

закликав

їх

всебічно

і

І І

об"єктивно висвітлювати І життя

Броварщини,

роз­

повів про виконання основних

соціально-економічних

показників розвитку району.

Журналістів

відзначили

1 І

преміями, їм вручили квіти. Працівників ЗМІ вітала та­

кож заступник голови РдА І В.Є.

Шульга та заступник

----голови райради В.І. Сими-

Lн__ен__к_о_·----------------~1

1

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ БЄЛІ К

дився

10

червня

1937

наро-

року в сім'ї вчителів на

Сумщині. Закінчив Львівський будівельний І технікум, згодом - Київський інженерноівнюпво". Ази

IL ,.

вини йде на годівлю худоби. На зустрічі йшлося про широку програму оздоровлення дітей. підтримки у районі сільської медицини - масову закупівлю "швидких допомог", обладнання стомато­ логічних кабінетів, відновлення сільських бу­ динків культури, діяльності пожежних ко­ манд і т.д.

ненко.

Кіровоградці, як вони зізнавалися у роз­ мові зі мною, були приємно здивовані і при­ голомшені почутим. "Враження таке, ніби

Гості з Кіровоградщини цікавилися соціально-економічним розвитком району, про успіхи якого тепер широко говорять в Україні.

Голова РДА М.Ф. Діденко розповів членам делегації, що сьогодні Броварський район за обсягом виробництва значно випередив місто. Економіка району стрімко розвиваєть­ ся, зростають обсяги як іноземних, так і вітчизняних інвестицій, з'являються нові підприємства, пов'язані з лоnетичною і пере­ рабною галузями, харчовою промисловістю. Оскільки Маловисківський район - сільсь­ когосподарський, голова РДА М.Ф. Діденко докладно розповідав гостям про те, як на Броварщині зуміли зберегти і приростити поголів'я худоби, розширити площі під посівами ярих і озимих культур. Господар­ ства району освоюють точечний спосіб сівби ріпаку, що економить насіння і доводить рентабельність вирощування культури до 124%. Ріпак- цінна культура, з олії якої виго­ товляють біодизельне пальне, а решта сиро-

побували десь за кордоном", - сказала одна з голів сільських рад, котрих було чимало у складі делегації.

Про роботу селишної ради Великої Димер­ ки маловисківцям розповів й голова А.Б. Бочкарьов. - Пропоную украсти угоду співробітництва між нашими районами з питань розвитку са­ моврядування, - запропонував голові деле­ гації з Малої Виски голова РДА М.Ф. Діден­ ко. Пропозиція була з вдячністю прийнята. Того ж дня гості відвідали кілька підприємств району: завод "Кока-кола" у В. Димерці, підприємство "Рабен" у Калинівці, фабрику з вирошування квітів "Камелія" PR у Княжичах. У селищній раді Великої Димерки відбула­ ся зустріч делегації з Малої Виски з депутата­ ми селищної ради.

Володимир ЛЯШКО.

На фото: вгорі - делегацію з Кіровоградщини у малому залі райдержадміністрації радо зустрів голова РДА М.Ф. ДЩЕНКО; внизу - маловискінці відвідали завод «Кока-Кола,>. У поїздці їх

супроводжували В.І. СИМИНЕНКО (крайній зліва), Ю.І. КУШНІРЕНКО (у центрі) та голова Великодимерської селищної ради А. Б. БОЧКАРЬОВ (крайній справа). Фото Олександра МИЛАШЕВСЬкоrо.

канроба до Генермьного директора, нині Голо-

ви правління ТОВ "Броварський домобудівний І комбінат "Меркурій", що став гідним конкурен- -1

--------------

будівельний інститут за спеціальністю "Міське

Броварський район відвідала делегація Маловисківської районної ради Кіровог­ радської області на чолі з головою ради Ле­ онідом Борисовичем Жовтило. Гостей прий­ мали голова Броварської РДА М.Ф. Діденко, його заступник з гуманітарних питань В.Є. Шульга, голова районної ради Ю.І. Кушніренко та його заступник В.І. Сими­

редньо на новобудовах - пройшов шлях від ви- І том велетам будівельної індустрії.

професії осягав безпосе-

переддень уфесійног_о

(Продовження на

прос.вята журн а л 1 ст 1 в представники цієї професії

янченко щиро вітала жителів Колоншини з цією

ти гранітний дзвін,- заз­ начила Віра Ульянченко,

подією,

-

з районних, обласних і загальнодержавних засобів

історією, де поряд- радісні і сvмні події. Відновити

страшно чути розповіді тих, хто пережив ті роки,

ли ся у Макарівському районі з нагоди обласних

житьсьогодні усім спільно, бо вона разом із вдячністю

документальну хроніку•>. Ще одна урочиста подія

святкових заходів. ГазетЯрі,

поколінь тримає

відбулася

радіо- і тележурналісти приїхали у цей район у повному робочому "озброєнні" - з диктофонами, фото- і телекамерами, фіксували

кожну людину. Спільна справа завжди об'єднує громаду. Приємно, що всі ініціативи сільського голови підтримують одно-

масової інформації зібра-

все,

що

де-

ми

-

наголосивши,

Г!арод

із

що

великою

історичну пам'ять налена світі

а що тут скажеш, коли

кри•1ати

треба.

Сьогодні

читати спогади, дивитися

на центральній

площі Макарова - відкриття пам'ятника Т.Г. Шевченку. Натхненником та одним з го­ ловних ідеологів будівництва пам'ятника виступив видат-

,....,.,__.."...._____.,......_""..,..,.",_...,...____,...",...,.......,.......,.,.,...",",_.......~__.__.--,

монстрували

ни й

земл як

ма карі в ці в,

представни-

народний ар-

ки районної влади. З хлібом-

тист України Анатолій Паламаренко. У

сіллю на виш и т о м у

його виконанні прозву-

рушнику зустрічали голову Київської обласної держадміністрації 8.1. Ульянченко разом із журналістами області сільська громада с. Колонщини. Сільський голова Юлія Пелешок, учасник бойових дій в Афганіста ні, спільно з громадою взяла собі за правило своїми руками наводити лад у селі, турбуватися про кожного жителя і не забу-

І

2 стор.)

вати про тих, хто відійшов за межу життя. У жовтні минулого року на сесії сільської ради було вирішено на подвір'ї сі.пьської школи встановити пам'ятний знак односельчанам, які загинули під час воєн, репресій та голодомору. Місце для цього вибрали не випадково. Колонщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів збудована на місці колишнього поховання. Гранітний хрест висотою три метри, янголи з обох боків і викарбувані слова: "Псм'яни, Господи Бсже наш у вірі, надії на житrя вічне раніше спочилих отців,братівісестернаших і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого". Голова Київської обл-

сельці. <<Там, де жінка, кажуть вони, - там завжди порядоК>>. Наступна зупинка була біля картопляного поля ТОВ "Агрофірма "Київська" с. Маковище, де за сучасними технологіями на зрошених полях вирощують елітні сорти картоплі української та зарубіжної селекції. Голова Макарівської райдержадм ін істра ці ї Юрій Забела розповів, що у районі гостро стоїть питання земельних відносин, лише у двох господарствах діють договори оренди на 15 років. Ідея відзначення пам'яті жертв голодоморів та по л іти ч них р с прес і й сталінськогорежимувМакарівському районі виникла у 1993 році. Вона належить громадянам району П.І. Тивончуку, В.Я. Вірченку, А.Г. Шевчуку. Спільними зусиллями Макарінської районної ради, районної адміністрації, громадськості району замість дерев'яного хреста встановлено гранітний монумент. «Навіть сильний

держадміністрації В. І. Уль-

вітер не примушує говори-

чала актуальна і в наш час поезія. А пісні у виконанні Героя України Дмитра Гна­ тюка на вірші Т.Г. Шевчен­ ка, народного аматорського колективу "Чебреці" і вічну "Реве та стогне Дніпр широкий" підхопили усі присутні на урочистому зібранні. Голова Київської обл­ держадміністрації В.І. Уль­ янченко нагородила жур­ налістські колективи, а також краших працівників редакцій гра мо тами і цінними подарунками. Се­ ред нагороджених - і автор цих рядків. Віра Ульянченко зазна­ чила, що для їі команди журналісти, насамперед, це - помічники і партнери влади і попросила їх не ви­ кор истовувати у своїй ро­

боті прийоми інфор­ маці й ного тероризму. При цьому вона додала, що преса не завжди була зруч: ною для влади, але це 1 добре, вона не дає їй

дрімати. Віра Ульянченко побажала журналістам цікавих відряджень і зустрічей, витримки, професійного задоволення, подякувала за підтримку і співпрацю. Ганна ПРОСЯНОВА.


2

Субота,

9

червня

2007

року

MHOrli АІІАІ

жен рік у травні для

ю

вариниицтва розпочн­

(Продовження. Початок див. на стор. І) Без сумніву, Володимир Іва­ нович Бєлік відноситься до ко­ горти найшанованіших особис­ тостей у Броварах. Знаного будівничого - голову правління ТОВ "Броварський домобудів­ ний комбінат "Меркурій", Зас­ луженого будівельника України, принципового,

порядного,

лю­

дяного керівника і депутата міської ради кількох скликань, Почесного громадянина міста нагороджено високими відзна­ ками, в т.ч. від Президента Ук­ раїни - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня та срібною Георгієв­

ською медаллю "Честь. Слава. Труд.", а також незчисленними Почесними грамотами Київ­ ської та Сумської держадмініс­ трацій, Кабінету Міністрів Ук­ раїни, орденом Української Православної Церкви "Святого рівноапосто~rтьного князя Воло­ димира" ... Иого високі профе­ сійні досягнення також гідно поціновані. Це дипломи: Між­ народного академічного рейтин­ гу популярності та якості "Золо­ та фортуна" у номінації "Кращий керівник підприємства"; "Укра­ їнський будівельний Олімп" у номінації "Будівництво житла підвищеної комфортності"; Міжнародна нагорода "Нагоро­ да тисячоліття" за заслуги перед людством, почесний знак і дип­ лом Всеукраїнського рейтингу "Особистість року - 2006" у номі­ нації "Лідери промисловості та бізнесу". За всіма цими регалія­ ми неважко вгадати людину нес­

покійної і наполегливої вдачі, з великими організаторськими здібностями, високоосвіченого, далекоглядного фахівця, що тур­ бується і про високу марку свого славнозвісного колективу, і про кожного з 500 працівників. Бо саме завдяки їхній працелюб­ ності й сумлінності та відданості справі новобудови ДБК "Мерку­ рій" набули слави добротних, комфортних, з сучасним плану­ ванням, а, значить, бажаних для новоселів. Так, у комунальній власності Броварів вже більше третини житлових будинків зве­ дено "меркурівцями". І зупиня­ тися на досягнутому потужний комбінат не збирається, адже для ефективної, стабільної робо­ ти з будівництва житла, промис­ лових об'єктів, виготовлення за­ лізобетонних виробів, надання транспортних

послуг

та

проек­

тно-пошукових робіт, у колек­ тиву є головне: великий досвід і прагнення творити добро рідній державі та людям. Комбінат крупнопанельного домобудування став до ладу у І986 році. І вже за два роки вий­ шов на проектну потужність. І це також заслуга В.І. Бєліка, котрий очолив колектив і всіля­ ко сприяв закріпленню спеціа­ лістів на новітньому виробниц­ тві, передусім розпочаRши спорудження

власного

житла.

Він безвідмовно надавав шеф­ ську допомогу школам, а згодом

до своїх соціальних об'єктів тру­ довий колектив залучив дитячий оздоровчий табір "Меркурій" на

узбережжі Молочного лиману у Запорізькій області. Злагоджена праця, сприятли­ вий мікроклімат у колективі, де однаково добре почувають себе і ветерани, і молодь, - також зас­ луга

вдумливого,

толерантного

керівника, яким є Володимир Іванович. Автографи "меркурів­ ців" є не лише у рідному місті нові мікрорайони сусідніх Бо­ рисполя, Ірпеня, Обухова, Виш­ города, Переяслав-Хмельниць­ кого, Вишневого, Бучі прикрашають добротні, якісні

ається літньо-табірне утримання. Це період найбіль­ шої продуктивності тварин, найменщої собівартості про­ дукції. Втім, зрозуміло, що про­ Хворо6и rварии иероsривио пов'вsаиІ s иашими хворо6а· дуктивними можуть бути тільки ми. rому, випіковуІОІІИ худо6у, веrерииарні працівники оs­ здорові тварини. А тому служба державної ве­ доро81110101'6 Іп10дnво. Вперше аа J2 рокІв на пасовища району внйшпа худо6а, теринарної медицини району, основне завдання якої є повніn10 поs6авпена від rакої недуrн, •к ry6epкyn•os. Апе профілактика і діагностика про6пем у •еrерннарної спуж6и виnа11оє. Серйовним 6и11ем rваринницrва sапиша10r•с• пейкоs, інфекційних, інвазійних і неза­ разних хвороб тварин та їх ліку­ хворо6и курей ra інші аахвор10ванн• ... (•оrодні худо6а вання, захист населення від пере6уває у пІrнІх ra6opax, на пасовищах. А це • хорошІ хвороб, спільних для тварин і передумови дn• її оsдоровпенн• у же дек і л ь ка ро к і в , а Хотів би подякувати сільським людей, робить все можливе, Держплемзавод "Плосківсьголовам, які суттєво допомагащоб на пасовище вийщли лише тварини,

які

від

споруди, адже не останню роль в

варщини розпочинають вперше

успішній роботі броварських до­ мобудівників відіграє і передо­ вий іноземний досвід. Немаловажно й те, що у складі комбінату об'єднано практично усю виробничу інфраструктуру, завдяки якій значно здещевлю­ ється кінцевий продукт - квар­ тири: завод залізобетонних виробів, ремонтно-механічний і деревообробний цехи, цех сан­ технічних заготовок, залізнич­ на-транспортна дільниця, ко­ тельня, цегельний завод. Це дає можливість не лише швидко бу­ дувати навіть елітне житло, а й реконструювати будинки з ви­ користанням енергозберігаючих технологій. Постійно нарощую­ чи обсяги виробництва, удоско­ налюючи технологічні процеси з допомогою новітнього облад­ нання, ДБК "Меркурій" є одним з кращих колективів у своїй галузі. Спеціалістам -будівникам до­ віряють спорудження і складних об'єктів, і таких, що повинні

пасовищний період без тубер­ кульозу. Я хотів би за це подя­ кувати, в перщу чергу, керівни­

прикрасити

населений

пункт.

Це, зокрема, житло та промис­ лові споруди у Польщі, завод "Кока- Кола" у Великій Димерці, друга черга готельно-розважаль­

ного комплексу "Княжий двір" та реконструкція школи у Кня­ жичах, "Гольф-центр" та інші будівлі у Києві ...

І О червня голова правління Володимир Іванович Бєлік від­ значає свій ювілейний день на­ родження. Незважаючи на по­ важний вік, він завжди у русі. Дбаючи про репутацію свого комбінату та конкурентоспро­ можність його продукції, Воло­ димир Іванович не забуває про людей, в тому числі і проколиш­ ніх працівників, доблесних вете­ ранів війни та праці (його батько загинув на фронті). Тож завжди знаходить час для спілкування з ними, особливо на улюблені

свята- 9 Травня, 8 Березня, Но­ вий рік, ВелиКдень, і, звичайно ж, День будівельника. І люди віддячують йому взаємною лю­

бов'ю і повагою. Сьогодні увесь колектив вітає шановного Воло­ димира Івановича з Днем народ­ ження і щиросердно бажає йо­ му, щоб ніколи не згасало багаття його добрих думок, вчинків та ідей, щоб щастило в кожній справі, а також зорепаду щирості, благодаті, достатку,

наснаги, Божої ласки на многії і благії літа! Людмила ОЗІРНА, голова профкому.

кам сільськогосподарських підприємств, ветеринарним фахівцям, усім тваринникам. З метою виявлення хворих на туберкульоз тварин, з початку року проводилось близько 5 ООО алергічних досліджень. Зазначу, що по всіх господарствах, вве­ дення туберкуліну тваринам, та читка

реакцій,

лікарні держнетмедицини В.А.

Завадського, завідувача проти­ епізоотичного відділу С.А. Но­ вака, керівників структурних підрозділів ветеринарної лікарні та ветеринарних фахівців суб'єктів господарю­ вання. Всі ці заходи, звичайно, проводились під контролем фахівців управління ветеринар­ ної медицини в Броварському районі, при суттєвій підтримці керівників районної державної адміністрації. Значний крок зроблено і в напрямку профілактики та бо­ ротьби з лейкозом великої ро­ гатої худоби. Достеменно відо­ мо, що лейкозом (рак крові) хворіють і люди, і тварини. А тому, профілактика лейкозу має соціальне значення. У

районі

є

ІІ

господарств,

закуповує брухт чорних металів у підприємств, колективних господарств

·

За високими цінами •

та на вигІдних умовах м.Бровари,вул.Кутузова,125

8(04494)5-41-81, 8(067)406-38-59 Лщ.МППУ АБN"110893 від

27.01.2005

р

які

займаються утриманням та розведенням великої рогатої

худоби. З них 5 господарств ма­ ють благопол чя по лейкозу

rОЯОВНЕ

кий" - більше І О років.

ли нам в організації цієї справи.!

районі - СВАТ «Агрокомбінат

ринарної медицини під І

Першим кандидатом на оздоровлення від лейкозу в цьому році є флагман тваринництва в

ко та інші. І Уперше в цьому році щ~ове­ д е н о в а ж л и в и и з ах 1 д з

локо від них згодовується свиням. 1 головне, що фахівці тварин-

профілактики сказу серед ди­ ких тварин, причому вітчизняною вакциною. І можна вже

иицтва СВАТ АК "Калита" на-

зробити перші висновки. За

лаштовані позитивно, мають бажання новий 2008 рік розпочати без небезпечного вірусу. Зауважу, що молоко від гематологічно хворих на лейкоз тварин, не втрачає своєї канцерогенності навіть після двох годин кип'ятіння. Нагадую, що вакцини проти лейкозу тварин, а також людини, в світі не існує. І Україна єдина в світі держава, яка ро-

місяців у районі не зареєстро­ вано жодного випадку сказу, при великій кількості локусів· людей та тварин звірами, тва­ ринами, в тому числі і лисиця­ ми. А тому роботу в цьому напрямку будемо продовжувати. Пероральна вакцина проти І сказу диких тварин вироб- 1 1 ляється в ТОВ "Укрветпромпостач" м. Бровари і вже 1

бить спроби в цьому напрямку, поки що, на жаль, мало втішні. У першому півріччі поточного року проведена велика робота з профілактичного щеплен-

підтвердила свою ефек-~ тивність. На заверщення хочу відмітити, що епізоотична ситуація на території району стабільна ї знаходиться під чітким про­ фесійним контролем нетери­ нарних медиків. В даний час проводяться планові діагнос­ тичні дослідження та ветери­ нарні обробки тварин, які зна­ ходяться в індивідуальній власності громадян нашого району. Про їх результати ми повідомимо пізніше.

ня курей індивідуального сектору від хвороби Ньюкасла. Практично в кожному сільському подвір'ї району побували ветеринарні фахівці державної служби. Цим самим був зроблений фаховий спеціальний заслон для унеможливлення проникнення збудника пташиного грипу на територію району. І, головне, це було зроблено заз~ далегідь, до весняної міграції диких птахів. По всіх населених пунктах

щеплено

65

ООО

голів птиці.

щоб

зменшити

кількість

комrтексного оперативно­

надЗвичайних пригод на на­

профілактичного відпра­ щовання дорожньої сИ"Іу­ ації у Київській області, працівники Держав­ тоінспекції взяли участь у кількох операціях. З 31 травня по З червня наші працівники провели акцію "П'яний водій- зло­ чинець". Водночас по 8

ших uтяхах і вулицях. На жаль, як і раніше, найбільше травм людей відбувається під час

червня

тривала

операція

"Увага! Мотоцикліс..'Т!". Результати проведеної ро­ боти аналізуються і узагаль­ нююгьсЯ на різноманітних

доро~ьо-транспортних

пригод. Найпоширеніші причини ДТП - неуваж­ ність водіїв і нехтування правил дорожнього руху.

Олексацдр ГЛАдЧУК, начальник 4-го міжрайонного відділу Дер­ жавтоінспекції управління

дАІ у Київській об.пасті, підполковник міліції.

оперативних нарадах з тим,

МОІ МІСТО

EKOHOMIR

роенергії в будинках кому­ нальної власності, розпо­ чав колектив КП "Служба замовника" (генеральний директор П.І. Коврига). Зважаючи на те, що у місті, на жаль, ще вистачає люби­ телів позбиткуватися над ліфтами, ліхтарями, зеле­ ними

насадженнями

тощо,

завдаючи шкоди суспільно­ му майну, вирішено забез­ печити належне освітлення вхідних дверей під'їздів ба­ гатоповерхівок з допомо­ гою довговічних, так би мо­ вити,

МО8 ІУ'ІОІА

антивандальних,

а

головне - економних сві­ тильників виробництва харківської фірми "Маяк". До експерименту залуче­ но 52 під'їзди будинків, роз­ ташованих на вул. Коро­ ленка, Гагаріна та бульв. Незалежності. Представни­ ки фірми-виробника вже встановили

там

керівництвом Прудкого В. І. А.М. Лисенко, Ю.А. Єрмален-

зразки

своєї продукції на суму 49,8 тис. грн. А у будинку NQ ІІ­ А на вул. Гагаріна змонто­ вано не тільки зовнішнє, а й внутрішнє освітлення, аби визначити нагальні потреби мешканців в елект­ роенергії. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

5

Віктор ДЯДЮК, начальник управління вете­ ринарної медицини у Бро-с ~ варському районі. ,.

-сnо•т­ ПРИЕМНІ новини У Броварах побільщало майстрів спорту після виступів нащих хлопців на рингу Білої Церкви, де знову проходив тра.:. диційний, 26 турнір з боксу на призи льотчика-космонавта Пав­ ла Поповича. Близько півтори сотні боксерів з Грузії, Казахстану, Молдови, Росії і, звичайно ж, України, по­ казали справжній боксерський клас. Глядачі, певен, були задо­ волені. Вони дуже раділи за своїх майстрів щкіряної рукавички. Серед броварських боксерів особливий успіх випав на долю Андрія Чирикова - вага до 64 кг,

та Віталія Степаненка-

ПЯІОС КОМФОРТ

спрямова­

Краще інших на щепленні ку­ рей працював колектив район-І ної лабораторії державної нете­

"Калита". Відсоток зараженості там становить близько ІО%, найменше в районі. Хворі тварини в Калиті тавровані, ізольовані від здорового гурту, мо-

• ПРОФІЯАКІИКА ДТП

У зв'язку з проведенням

ний на заощадження елект­

ЗАТ ··київвтормет••

та приватних осіб

проводились

комісією за участю начальника

Експеримент,

тел.:

вільні

інфекційних хвороб. Хотів би зазначити, що за ос­ танні І2 років тваринники Бро­

69

кг. Во~

ни зайняли перші місця у своїх вагових категоріях, виконали норматив майстра спорту Ук­

раїни. Приємні хвилини з ними розділили Заслужений тренер Ук­ раїни Олександр Поліщук і майс­ тер спорту Юрій Нужненко. Гарно виступили на цьому турнірі Денис Леваков, Віталій Ізотов, Павло Шапка, Олександр Шаповалов, Дмитро Олійник і Сергій Карпачов. Крім згадува­ них тренерів, боксерів готували Заслужені тренери Українй ВікторЧубові Сергій Катаєв. На урочистостях з нагоди відкриття турніру були присутні Павло Попович, міністр сім'ї, мо­ лоді і спорту В. Корж, заступник міністра освіти В. Гамов та інщі офіційні особи.

Борис ЛИСИЙ,

майстер спорту.


Субота, Індиго М/Ф "Кицьчин дім" МІс "Вуличний футбол"

15.45 16.10 16.25 .ОО "Доброго ранку,Ук­ раїно!" .00 Ранкова молитва .05, Об.ЗО, 07.00, 08.00 Новини .З5, 07, 15, 08.10 Спорт .40, 07.20, 08.15 Погода . Глобус України .55, 08.20 Православний календар

.10

Ера бізнесу

Ера здоров'я Рейтингова панорама Ранкові поради Діловий світ Погода Х/Ф "Чоловіки небезпечного віку" 11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 Життя триває 12.00 Служба розшуку дітей 12.ЗО Д/с "Ці дивовижні рослини" 1З.ОО Новини 1З.15 Т/с "Монте-Крісто. Любов та помста" 14.ЗО Незручна тема 15.00 Новини 15.15 Погода 15.25 М/с "Вуфі"

16.50 діФ "Бізони" 17.55 Д/с "Закохані

у тва-

рин" 18.30 Український вимір 19.00 Новини 19.15 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.45 Погода 19.50 Вечірня казка 20.05 Т jc "Украдене щастя" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21 .40 Світ спорту 21.45 Погода 21.55 Шоу "Один за всіх" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

1+1

06.00,

07.ЗО, 08.ЗО "Сніда­

нок з

1+1"

'Туфі та його коман­ да" 07.50 Т/с "Моя прекрасна

07.00

нянька" "Дочки-матері" "Олівер Бін", 10.ЗО Т/с "Не родись вродлива" 11.ЗО "Сімейні справи"

09.00 Tjc 10.00 Т/с

12.ЗО

Т/с

Спорт Погода Глобус Укра'іни , 08.20 Православний календар

.1 О Ера бізнесу 7.З5 Будівельний майданчик Дай лапу! Ранкові поради Діловий світ Погода 20 д/ф "Клоун іде на манеж.М. Яковченко" 10.00 Шоу "Один за всіх" 11.00, 1З.ОО, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.10, 15.15, 19.45, 21.45 Погода

11.20 Життя триває 12.00 Служба розшуку дітей 12.ЗО д/с "Ці дивовижні рослини" 1З.15 Т/с "Монте-Крісто. Любов та помста" 14.З5

15.25

Перший Національний. 16.10 М/с "Вуличний футбол" 16.35 День Росіі в Україні. Щоденник 16.55 Відеофільм "Народжені в РосіІ.. 18.00 д/с "Закохані у тварин" 18.30 Український вимір 19.15 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.55 Вечірня казка 20.05 Т jc "Дурдом" 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Д/с "12 подвигів спецназу" 22.ЗО 1О хвилин про нас 22.45 Ситуація 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

1+1 07.40, 08.ЗО "Сніданок з 1+ 1" 07.00 М/Ф 'Туфі та його

06.00,

команда" Т Іс "Моя прекрасна нянька" 09.00 Т/с "Дочки-матері" 1О .ОО Т jc "Олівер Б ін" 10.ЗО Tjc "Не родись вродлива" 11.ЗО "Сімейні справи"

08.00

зору 19.З5 Діловий світ

УТ­ "Доброго ранку, Україно! 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 1О Ера бізнесу .55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.10, 11.10, 15.15 Погода 09.20 Т/с "Дурдом" 10.25 "Далі буЩJ ... ", 11.00, 1З.ОО, 15.00 Новини 11.20 Життя триває 12.00 Служба розшуку дітей 12.ЗО д/с "Ці дивовижні рослини" 1З.15 Т/с "Монте-Крісто. Любов та nомста" 14.ЗО Курорти України 15.25 М/с "Вуфі" 16.05 М/с "Вуличний футбол", 16.ЗО У світі єдиноборств 16.55 "Море друзів" 18.ЗО Український вимір 19.00, 21.00 Новини

19.45 Світ спорту 19.50 Погода 19.55 Мегалот 20.05 Т/с "Дурдом" 21.25 Діловий світ 21.40 Світ сnорту 21.45 Погода 21.55 Д/с "12 подвигів спецназу", "Покликання" 22.25 10 хвилин про нас 22.45 Ситуація 22.50 Суперлото, . "Трійка", "Ке но" 2З.ОО Підсумки

1+1 06.00, 07.40, 08.ЗО "Сніданок з 1+1" 07.00 М/с 'Туфі та його команда"

Т/с "Моя прекрасна нянька" 09.00 Т/с "Дочки-матері" 10.00 Т/с "Олівер Бін" 10.ЗО Tjc "Не родись

08.00

вродлива" 11.ЗО "Сімейні справи" 12.ЗО Т/с "Янголохоронець" 1З.ЗО, 19.ЗО 'ТСН" 13.55, 20.10 ·тсн. Погода" 14.00 Tjc "Талісман кохання" 15.00 "Судові справи"

16.00 Крок до 16.30 М/с

УТ-1 6 ОО "Доброго ранку, Україно'" .ОО Ра11кова молитва

.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

.35, 07.15, 08.10 .40, 07.20, 08.15

Спорт Погода Глобус України О 7. 10 Ера бізнесу, 07.50 Ера якості 07.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий свjт 10, 11.10, 15.15 Погода 15 Т/с "Дурдом" 10.10 В гостях у Дмитра

1+1 М/с 'Туфі та його команда" 08.00 Т jc "Моя прекрасна нянька" 09.00 Т /С "Дочки-матері" 10.00 Tjc "Олівер Бін" 10 ЗО Т/с "Не родись вродлива" 11.30 "Сімейні справи" 12.30 Т ;с "Янгол-охоронець" 13.30, 19.ЗО "ТСН" 1З.55, 20.1 О, "ТСН. Погода"

07.00

Гордона

11.00, 13.00. 15.00

Новини

11.20Життя триває

12.00 Служба розшуку дітей 12.30 д/с "Ці дивовижні рослини" 1З.15 Т jc "Монте-Крісто. Любов та помста" 14.ЗО 613 (єврейська

зірок

"Вуличний футбол" 16.55 "Море друзів" 18.30 Український вимір 19.00, 21.00 Новини 19.15 ДІЛОВИЙ СВіТ 19.25 Світ спорту 19.30, 21.45 Погода 19.40 Вечірня казка 19.50 Громадсо,ка варта 20.05 Т(с "Дурдом" З с. 21.25 Діловий світ 21.40 Світ сnорту 21.55 д/с "12 подвигів спецназу", "Один за всіх" 22.30 1О хвилин про нас 22.45 Ситуація 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

20.00 "Подробиці" 21.ЗО Т jc "Хіромант" 22.ЗО д/Ф "Нечиста сила". 5 канал 06.00 Програма передач 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40 "Час спорту" 06.50, 08.50, 11.15, 14.15 "Погода в Україні"

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.20 Новини 06.10 "Доки всі вдома" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром" 08.45 Ситком "Золота те­ ща" 09.20 "Ключовий момент" 10.00, 20.ЗО Т/с "Тетянин день" 11.00, 19.00 Tjc "Гонка за щастям" 12. 15 Т jc "Жіночі історіІ.. 1З.15 д/Ф "Я крокую по Москві" 14.1 О "Тобі, сnравжнь-

07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку­ рортах"

"Автопілот-новини" 09.ЗО "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5 "Час. світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО

07.50

"Прес-конференцїі у прямому ефірі" 11.05, 14.05 "Час. регіони" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент" 16.05, 17.05 Шоу "Майдан"

"Особливо

18.15

небез-

печно"

18.45 "Київський час" 19.25, 20.10 "Новий час"

мене"

17

19.15 Точка

.00

нець"

20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с "Дочки-матері" 21.20 Т/с "План Б" 22.25 Т jc "Діти Ванюхіна"

"Янгол-охоро­

нець"

15.45

, 07,15, 08.10 , 07.20, 08.15

1З.ЗО, 19.ЗО тсн 1З.55, 20.10 ТСН. Погода 14.00 Tfc "Талісман кохання" 15.00 "Судові справи" 16.00 Tjc "Міський романс. Розплата за гріхи" 17.00 Т/с "Моя прекрасна нянька" 17 .ЗО Т Іс "Не родись вродлива" 18.ЗО Т jc "Янгол-охоро-

12.ЗО Т/с "Янголохоронець" 1З.ЗО, 19.ЗО їСН" 1З.55, 20.10 ·тсн. Погода" 14.00 Т/с "Талісман кохання" 15.00 "Судові справи" 16.0 О Т/с "Міський романс. Розплата за гріхи" 17.00 Т/с "Моя прекрасна нянька" 17 .ЗО Т jc "Не родись вродлива" 18.ЗО Т/с "Янголохоронець" 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Т/с "Дочки-матері" 21.20 т;с "План Б" 22.25 Tjc "Діти Ванюхіна" ІНТЕР

Т jc "Дякую тобі за все-2" 15.З5 д/ф "Нечиста сила" 20 .ОО "Подробиці"

14.25

21.ЗО Тfc "Хіромант" 22.ЗО д/Ф "Пішов з дому і не повернувся". 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси"

06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО,

з

08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15,00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО

08.45 Ситком "Золота теща" 09.20, 16.55 "Ключовий

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17,45 Новини 06.1 о д/Ф ·я крокую по Москві".

07.10, 08.10

"Ранок

Інтером"

момент".

10.00,

20.ЗО Tjc, 'Тетянин

день"

'Тонка за щастям" 12.15 Т/с "Жіночі історіІ"' 1З.20, 18.00 Т/с "Угода"

11.00, 19.00 Tjc

Т/с "Міський романс". Розплата за гріхи" 17.00 Т/с "Моя прекрасна нянька" 17 .ЗО Т jc "Не родись вродлива" 18.ЗО Tjc "Янголохоронець", 20.00 ·тсн. Проспорт" 20.15 Т/с "Дочки-матері" 21.20 Т/с "План Б" 22.25 Tjc "Діти Ванюхіна" ІНТЕР

16.00

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини 06.10, 14.25 Т/с "Дякую тобі за все-2" "Ранок з Інтером" 08.45 Ситком "Золота теща" 09.20, 16.55 "Ключовий момент". 10.00, 20.30 Tjc 'Тетянин день" 11.00, 19.00 Tjc 'Тонка за

07.10, 08.10

щастям"

12. 15 Т jc "Жіночі історіІ"' 1З.20, 18.00 Т/с "Угода" 15.З5 д/Ф "Пішов з дому і не повернувся" 20.00 "Подробиці" 21.ЗО Т/с ''Хіромант" 22.ЗО д/Ф "Скандали

14.00 Tjc "Талісман кохання" 15.00 "Судові справи" 16.00 Tjc "Міський ром~нс. Розплата за гріхи" 17.00 Т /с "Моя прекрасна нячька" 17.30 Т/с "Не родись вродлива" 18.30 Т /С "Янгол охоронець" 20.00 "ТСН Прос~орт" 20 15 Т/с "Дочки-матері" 21.20, Т/с "План Б" 22.25 Tjc "Діти Ванюхіна" ІНТЕР

05.58, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини 06.10, 14.25 Tjc "Дякую тобі за все-2" "Ранок з Інтером" 08.45 Ситком "Золота теща" 09.20, 16.55 "Ключовий момент". 10.00, 20.30 Т /С "Тетянин день" 11.00, 19.00 Т jc "Гонка за щастям" 12. 15 Т jC "ЖіНОЧІ іСТОріі' 13.20, 18.00 Т/с "Угода" 15.35 д/Ф "Скандали шоубізнесу". 20.00 "Подробиці". 21.30, 02.45 Т /с "Хіромант"

07.10, 08.10

курортах"

"Автопілот-новини" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час. світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференції у прямому ефірі" бізнесу"

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час"

06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16. 15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО,

08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, і з.оо, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 "Час новин"

курортах" "Автопілот-новини" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час. світ" 10ЗО, 11.30, 12.30, 13.ЗО "Прес-конференції у прямому ефірі"

07.50

14.05,17.05

"Час. регіони" 15.ЗО "5 елемент" 16.ЗО "Арсенал" 17.30 "Феєрія мандрів"

14.30,

22.30

Д!ф "Особисте життя Олександра Маслякона". 5 КАНАЛ 06 ОО Програма передач 06.1 О, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси"

06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.1 О, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

07.05, 09.15, 17.15,

20.ЗО

1З.15 Мао Цзедун 14.15 Пристрасті за кома­

Подіі-спорт

хами

07.15, 09.20, 10.55, 12.55, 17.25, 20.З5 Погода 07.20 Автоновини 07.50, 18.00 Т/с "Клон" 09.ЗО Х/Ф їроє в човні, не рахуючи собаки" 11.00 Жарт за жартом 12.00 Щиросердне зізнання 1З.ОО Х/ф "Дев'ять ярдів -

2" 15 .ОО Т jc "Печорін" 16.00 ДСТ "Срібний

апель-

син"

17.30 Зірки гумору 19.00 Програма максимум 20.40 Професія - репортер 21.00 Х/Ф "Достукатися до небес"

ТО НІС

06.00 06.25 06.50

Клуб

700

Шокуючий світ Дорослі казки

Світові одіссеї "Банкнота" "НеІРJХСІМІС'ГЬ

11.05,

14.05,

17.05

07.05, 09.15, 17.15, 20.30 Подія-спорт

07.15, 09.20, 10.55, 12.55, 17.25, 20.З5 Погода 07.20, 16.00 ДСТ "Срібний апельсин" Т/с "Клон" 09.ЗО Х/Ф "Троє в човні, не рахуючи со.баки" 11.00, 17.ЗО Жарт за

07.50, 18.00

жартом

12.00 Програма максимум 1З .ОО Х/Ф "Провісники 15.00 Т/с "Печорін" 19.00, 2З.ОО Щиросерде Професія - репортер Х/ф "Шанувальник" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25, 07.45, 18.45, 20.55 "24

УКРАІНА

Подія-спорт

07.15, 09.20, 10.55, 12.55, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 ДСТ "Срібний апельсин"

07.50, 18.00 Т jc "Клон" 09.ЗО, 20.40 Професія репортер

Жарт

Україні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17,00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час

за

жартом

Щиросерде

13.00 Х/Ф "Шанувальник" 15.00 ТІс "Печорін" 19.00 Програма максимум 21.00 Х/Ф "Ідеальна

новин

06.25, 07.45, 18.45, 20.55 "24 години. Спорт" 06.30, 15.55 Життя серед дикої природи

07.25, 18.30, 20.30 "24 години" "Банкнота"

07.50

16.30 "Мотор-ТУ" 17.30 "Не перший погляд" 18.15 "Перший відділ" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Закрита}она"

"Погода на курортах" 07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час: світ" 10.30, 11.30, 12.ЗО, 13.30 "Прес-конференції у прямому ефірі"

14.05,

17.05

"Час: регіони" елемент"

14.30, 15.30 "5

Погода

06.40, 08.35 ЗОО сек;год 06.50 Т jc "Поліцейські на велосипедах"

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 12.15 Каламбур 09.10 Т/с "Каменська-З" 10.10 14.25 "Анатомія

10.00 Діагноз невідомий 11.00 "Світські хроніки" 11.25 Ці дивовижні тварини 12.00, 18.00 Жіночий погляд Оксани Пушкіної 12.З5 Як прожити довше? 13.05 Душа, розум і тіло 1З.50, 22.10 Т/с "Мегре" 14.55 Чудернацькі світи 19.00 Цикл. Історичні розслідування 21.10 Архіви ФБР ІСТV 05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти

06.35, 08.00, 09.00, 19.15 Погода на велосипедах" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 12.20 Каламбур 09.10 Т/с "Каменська-З" 10.10, 14.35 Т/с "Анатомія Грей" 11.10 Т jc "Леся+Рома"

"Погода"

08.20, 20.00 Автолегенди 09.00, 17.00 Хіт-парад дикої природи

07.05. 09.15, 17.15, 20.30 07.15, 09.20, 10.55, 12.55, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 ДСТ "Срібний апельсин" 07.50, 18.00 Т/с "Клон" 09.30, 20.40 Професія реnортер

Жарт

за

12.00 Програма максимум 13.00 Х/Ф "Ідеальна іграшка" 15.00 Т jc "Печорін" 19.00, 23.30 Щиросерде визнання

21.00

Хjф "Москва Центральний округ" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25, 07.45, 18.45, 20.55 "24 години. Спорт" 06.30, 15.55 Життя

11.ЗО "Шлюбні ігри. Номер для молодят"

10.00 Діагноз невідомий 11.00 "Світські хроніки" 11.25 Ці дивовижні тварини 12.00, 18.00 Жіночий погляд Оксани Пушкіної

12.30 Як прожити довше? 13.05 Душа, розум і тіло 13.50, 22.10 Т/с "Мегре" 14.50 Чудернацькі світи 19.00 Цикл: історичні розслідування Архіви ФБР ІСТV 06.00 Факти 06.25, 07.50 Діловj факти 06.35, 08.00, 09.00, 19.15 Погода 06.40, 08.З5 ЗОО секjгод 06.50 Т jc "Поліцейські на велосипедах" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 12.20 Каламбур 09.10 Т "Каменська-З"

21.10

15.10Тачку- на Т /С "Як Джим" 17.10 Х/Ф "Єйс Вен тура

16.45

з

свійських тварин"

Спортрепортер 19.ЗО Т jc "Агент національної безпеки -5" 20.ЗО Побачити все! 21.10 Т/с "Солдати-12" 22.05 Х/Ф "Добрий син"

19.20

СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.05, 08.10 Бізнес плюс 07.10 Остання таємниця

жин

22.05

3

року

детектив

Факти. День 1З.О5 Х/Ф "Місіс Даутфайр" 15.ЗО Т/с "Примадонна" 1б.З5, 20.00 Т/с "Опери. Хроніки відділу вбивств" 17.40 'Таємниця слідства-5" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Т/с "Альф" 21.05 Клуб колишніх дру­

12.45

"Каменська-З"

НОВИЙ КАНАЛ

Об .05 Т jc "Студенти"

Дзержинського Т/с "Лікарська таємниця"

08.15

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 М/с "Бетмен" 07.20, 08.15, 19.25 Погода 07.40, 15.40 Побачення з мамою

16.15 Т/с "Ліззі МакГуайєр" 09.00 Корисна площа 10.00 Tjc "Пойнт Плезант" 11.05 Х/Ф "Великий і волохатий" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 13.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана" 08.25,

1О .зо

Х/Ф "Ескадрон гусар

летючих" 12.ЗО Х/Ф "Люд~Іна-оо-1 кестр" 14.40 Х/ф "Все, про що так довго мріяли" 16.50 Правила життя. "Продам серце. Недо­ рого" 18.1 О дІд "Сльози ката" 18.55 Х/Ф "Максим Пере­ пелиця" 20.55 Tjc "Адвокат" 22.25 Т "Секретні ма-

14.20 Грей"

11.10 Т/с "Леся+Рома" 11.50 Т/с "Медики" 12.45 Факти. День 1З.О5, 17.40 Т/с 'Таємниці слідства-5" 15.З5 Т/с "Примадонна" 16.З5, 20.00 Т/с "Опери. Хроніки відділу убивств"

18.45 Факти. Вечір 19.25 Т/с "Альф" 21.05 Т Іс "Нічого

Т ;с ·~аменська-2". НОВИИ КАНАЛ 06.05 Т jc "Студенти"

22.05

мамою

т;с "Ліззі МакГуайєр" 19.ЗО Т jc "Агент

08.25, 16.10

національної безпеки 5" 10.10 Т/с "Поїнт Плезант" 11.15 Х/Ф "Мій батько, його нова кохана і я" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.20 М/с "Підлітки титани"

15.05 12.00 Т/с "Медики" 12.45 Факти. День 1З.О5, 17.40 Tjc 'Таємниці слЩства-5" 15.З5 Т/с "Примадонна" 16.З5, 20.00 Tjc "Опери. відділу

убивств" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Т/с "Альф"

21.05 Tjc

крім

НОВИЙ КАНАЛ

Т/с

"Ліззі

МакГуайєр"

"Агент національної безпеки -5" 10.05 Tjc "Поїнт Плезант" 11. 1О Х/Ф "Будь мо·Ім

09.00, 19.30 Tjc

татом" Репортер 1З.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.20 М/с "Підлітки-титани" 15.00 Тачку на прокачку 16.40 Т/с "Як сказав Джим" 17.05 Tjc "Таємниці

13.30, 19.00

10.10, 14.30

Т/с

"Анатомія

Грей"

11.15 Т jc "Леся+Рома" 11.55 Т/с "Медики" 12.45 Факти. День 13.05, 17.40 Tjc "Таємниці слідства-5"

15.30 Tjc "Примадонна" 16.35, 20.00 Т/с "Опери. ХронІки відділу убивств" 18.45 Факти. Веч;р 19.25 Т jc "Альф" 21.05 Т jc "Нічого крім сексу" 22.1 О Т jc "Каменська-2"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т jc "Студенти" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с "Бетмен" 07.20, 08.15, 19.25 Погода 07.40, 15.35 Побачення з Т jc

"Ліззі

МакГуайєр"

Т/с "Агент національної безпеки -5" 10.05 Tjc "Поїнт Плезант" 11.1 О Хjф "Спунер" 13.30, 19.00 Репортер 1З.35 М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.20 Mjc "Підлітки титани" 15.00 -на

09.00, 19.30

детектив. Сльози Х/Ф "Ескадрон летючих" 1З.ОО Х/Ф "Жандарм одружується" 14.55 Х/Ф "Максим Перепелиця" 16.50 Рейс, що затягнувся 18.1 О "Документальні детектив. Твар президентів" 18.55 "Правила Жива вода" 19.55 "Люся (Л Гурченко)" 20.55 Т/с "Адвокат" 22.25 Т "Секретні

11. 1О

Смоллвіля"

18.00, 21.10 Т/с "Солдати-12" 19.20 Спортрепортер 20.25 Побачити все! 22.05 Х/Ф "Баффі переможниця вампірів" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

07.05, 08.10 07.10 Мао і

Бізнес плюс Чан.

СИНИ

Т/с "Вона вбивство" 09.20 Рейс, що затягнувся 10.40 Х/Ф "Дол резидента" 12.20 Хjф "Даніела Стіл. Калейдоскоп" 14.ЗО Останній, хто вижив. Родовід людини 15.50 Люся (Людмил Гурченко) 16.50 "Правила життя. Жива вода" 18.10 "Документальний детектив. Спов злодія"

18.55 "Нез'ясовно, 19.55 Знамениті

але артистИ, двійники та аферисти 20.55 Т/с "Адвокат" 22.25 Т jc "Секретн

16.40 Т Іс "Як сказав Джим" 17.05 Т jc "Таємниц Смоллвіля"

18.00, 21.10 Т(с "Солдати-12" 19.20, 00.20 Спортрепортер 20.25 Побачити все' 22.05 Х/Ф ·Примара машині"

СТБ

05. ЗО Ранковий виграш 07.00, 08 ОО, 18.00, Вікна-Новини

07.05, 08.10 Бізнес плюс О 7. 1О Фідель Кастро 08.15 Т jc "Вона вбивство" "За секунду

09.20

катастрофи"

10.50 Х/Ф "Доля резидента" 12. 15 Х/Ф "Даніела Стіл: Спогади" Втрачений Хубілай-хана 15.35 "Нез'ясовно, але 16.50 Знамениті артисти, двійники та аферисти 18.10 "Документальний детектив. Рецепт страху" 18.55 "Слідство вели" 19.55 Жертви ревнощів 20.55 Т jc ·Адвокат" 22.25 Т с "Секретні

14.20

мамою

08.25, 16.1 О

вбивство"

09.20 "Людське дитя" 1О .З5 "Документальни

08.15

мамою

16.10

07.05, 08.10 Бізнес плюс 07.10 Пігулка правди 08.15 Tjc "Вона

Вікна-Новини

"Нічого,

06.05 Т/с "Студенти" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 М/с "Бетмен" 07.20, 08.15, 19.25 Погода 07.40, 15.З5 Побачення з 08.25,

Страшна казка" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш

07.00, 08.00, 18.00,

сексу" Т/с "Каменська-2"

22.10

Смоллвіля"

18.00, 21.10 Т/с "Солдати-12" 19.20 Спортрепортер 20.25 Побачити все! 22.05 Х/ф "Білосніжка.

Вікна-Новини

сексу".

Хроніки

16.40 Т/с "Як сказав 17.05 Т/с "Таємниці

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 крім

09.00,

07.50 "Банкнота·· 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.50, 18.50, 21.00

Подіі

07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.1 О Каламбур 09.10 Х/ф "Мушкетер"

05.55, ОЗ.ЗО Факти 06.20, 07.50 Ділові факти Об.ЗО, 08.00, 09.00, 19.15

години

УКРАІНА

2007

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 М/с "Бетмен" 07.20, 08.15, 19.25 Погода 07.40, 15.З5 Побачення з

дикої природи

06.30, 09.00, 17.00, 20.00

червня

погляд Оксани Пушкіної 12.З5 Як прожити довше? 1З.О5 Душа, розум і тіло 13.50, 22.05 Т/с "Мегре" 14.55 Чудернацькі світи 19.00 Цикл. Історичні розслідування 21.10 Архіви ФБР ІСТV

07.25, 18.30, 20.30 "24

жартом

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50

дикої природи

10.00 Діагноз невідомий 11.00 "Світські хроніки" 11.25 Ці дивовижні тварини 12.00, 17.55 Жіночий

06.40, 08.З5 300 секjгод 06.50 Т jc "Поліцейські

іграшка" ТО НІС 06.00 Клуб 700

11.005 17.30

08.20, 20.00 Автолегенди 09.00, 16.55 Хіт-парад

дикої природи

07.05, 09.15, 17.15, 20.30

17.30

"Погода"

08.20, 20.00 Автолегенди 09.00, 17.00 Хіт-парад

Подіі

2З.ОО

08.15, 08.55, 18.50, 21.00

"Погода"

06.30, 09.00, 17.00, 20.00

12.20,

Житrя серед дикої природи 07.25, 18.ЗО, 20.30 "24 години" 07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість·

06.30, 15.55

08.00 "Нерухомість". 08.15, 08.50, 18.50, 21.00

18. 15 'Територія закону" 19.25, 20.10, "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "ХронікаJІ,Ня"

11.00,

06.35, 08.00, 09.00, 19.15 06.40, 06.50

"Час.регіони" 14.30, 15.ЗО "5 елемент" 16.ЗО "Драйв" 17.30 "Велика політика" 18.15 "Відкрита зона" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 2215 "Хроніка,,цня" УКРАІНА 06.ЗО, 09.00, 17.00, 20.00 Подіі

20.40 21.00

природи

Жіночий поглЯд Ок­ сани Пушкіної 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 18.45, 20.55 "24 години. Спорт" 19.00 "Історичні розслідування" 20 .ОО Автол легенди 21.10 Архіви ФБР 22.05 Т jc "Мегре" ІСТV 05.50 Служба розшуку дітей 05.55 Факти тижня 06.25, 07.50 Ділові факти Об.ЗО Євро-2012. Шанс

17.55

Погода 08.З5 300 секjгод Т/с "Поліцейські на велосипедах". 08.45 Факти. Ранок

тварин

07.20 07.50 08.00 08.15

Пункт призначення світ 15.45 Життя серед дикої

14.45

стати кращими

про

Подія-спорт

"Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15. 17.15, 22 55 "Погода в

11.05,

20.00

визнання

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на

ди-

кої природи

УКРАІНА Об.ЗО, 09.00, 17.00, Подіі

визнання

07.50

Погода

08.20 Спецпроект 09.00, 16.50 Хіт-парад

10.10 Х/ф "Африканець" 12.00 Таємниці Чингісхана

бурі"

"Час новин"

11.05,

20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Відкрита зона" 22.40 "Час фУ[!}олу"

9


4

Субота,

червня

9

2007

року

--ПОВЕ ЖИТТЯ-------ао 8ІАОМА АІОНІНІі8

KR

•I,08A,ИIIRAOIHI'FOMI'I8A•

"""" ~ :;w

""''>'~

~

~

'>'~

~

1-"'А/

>:

~

Загальна сума заохочень по категорії А становить 5000 (п'ять ти­ сяч) грн., тобто по 250 (двісті п'ятдесят) грн. на кожного призера, в тому числі податок з доходів фізичних осіб . Із числа учасників "Акції" призерами категорії Б (абоненти, які не мають заборгованості) переможцями стали:

Приватний підприємець Рижков Олександр Вікторович повідомляє громадськість с. Літочки про те, що для очо­ люваного ним підприємства з випуску молочної продукції розроблено документи на отри­ мання дозволу на викиди заб­ руднюючих

речовин

в

N~

26

травня

2007

р. о 12-й годині на площі біля приміщення Бро­

n/

Пріавище

Особовий

Адреса

варського культурно-мистецького цеитру "Прометей" відбулась "Акція щодо заохочення сплати населенням за послуги з теплопос­ тачання". Із числа учасників "Акції" призерами категорії А переможця­ ми стали абоненти, які мають переплату

атмос­

феру. Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин - 0,00348

Особовий рахунок

Адреса

Пріавище

т/рік. Затверджені нормативи гра­ нично

ДОПУСТИМИХ

ВИКИдів

значно нv.жЧі передбачуваних законодавством.

Адреса підприємства: с. Літачки, вул. Червоно­ армійська, 16-В. Відгуки громадськості про­ хання направляm до місцевої адміністрації.

Комунuьіїе nіррисмстВо 0 &роварськс

-·1

районне

•иро6ниІІІС уnра•Аінн• JІUІІАО8О· комунuьноrо rосnоаарства

~<!J[j]~ Ш<!І ~ епектромоІІ'І'ера, епектроrааоаварника,

воді•, муn•ра. З/плата Наша

-

від

1ООО

адреса:

грн.

Броварський

І район, смт. Велика Димерка, вул. Комунальна, 6. Телефони:

67·8-67; 33-3·60•

............... ............................ ·············-······ .. ·································-······-

llt)]

3

WИРОКИЙ МОДЕЛЬНИЙ

1998

Автопланф

РЯД Загальна сума заохочень по категорії Б становить І 0000 (десять тисяч) грн., тобто по 200 (двісті) грн. на кожного призера, в тому числі податок з доходів фізичних осіб. Для того, шоб сума заохочення була зарахована на особовий ра­ хунок, просимо всіх переможців "Акції" в термін до 15 червня 2007 року надати копію ідентифікаційного коду в відділ енергозбуту, який знаходиться за вул. Грушевського,З-А. Ашtініс~тшшія КП г------------------------; І ЗНІМУ ПРИМІЩЕННЯ під магазин 1

:

ДЕШЕВШЕ НЕ &УВАЄ!

від ЗО кв.м. у людному місці.

І Тел. моб.:

:

8(067)460-98-88, 8(066)296-74-10.

І

k------------------------J

(ТІЛЬКИ ДАЯ ТИХ, ХТО ВСТИrАЄ!) ПІДПРИЄМСТВУ

ПОДРОБИЦІ У НАЙБЛИЖЧОМУ САЛОНІ: Бровари:

Меrамаркет "Термінал", фоє, вхід з боку Льодової арени,

·вул. Київська, 316, тел. (044) 223-99-12.

"Укооnсnіnки &роварське»му 3авод,у "TOPfМAW" !Ш постійну Q.QQ.Qr:y терміново .!:!.QIQjfujt електрозварники, ник,

різальник

вальник,

маляр

фрезеруваль­

металу, по

штампу­

металу,

водій

категорій В, С, касир їдальні, кухар (дальні.

Надається гуртожиток.

ЗАВІТАЙТЕ ТА ДІЗНАЙТЕСЬ WWW.AUTOPLAN.COM.UA (куnівля в групах)

Звертатись за телефоном: 5-21-50 (відціл кадрів).

АВТОМО&ІЛІВ

!;:і Втрачений Є.[Іиний квиток N2ЗЗSП КУб,

виданий

_14_.08.2006

р. сл.ужбою у сnравах

НеПОВНОЛІТНІХ БвоварСЬКОІ МІСЬКОІ радИ На ім'я __ Карпової льrи Русланівни, вважати недІИСНИМ.

~Втрачену

01.09.2004

залікову книж!S)' Ng1802 від р., видану Поліцейським

Фінансово-правовим

Лимар

Ірини

недійсною.

коледжем

Анатоліївни,

на

ім'я

вважати

~ Втрачеf!У залікову книж!S)' N22030 від р., видану Поліцейсь~им ФІнансово-пQ.авовим коледжем на Ім'я Орищук Ріти Юріівни, вважати недійсною.

01.09.2005

~Втрачений договіР. купівлі-пвомж_у земельної ділянки серія век Ng 38848, виданий ПР.иватним нотщ:)іу_сом Базир Я.В:, Р.еєстр. Ng8837 від 07.12.2005 р., на ім'я Су~[к Наілі Абдуразаківни, вважати Не,lІ.ІИСНИМ.

~Втрачений договіР- куnівлі-промжу земельної ділянки серія ВЕО NQ066486 (ВСХ 429575), виданий приватним нотарі'r'СОМ Поnович Л.С., Р.еєстр. N21556, на ім'я Сузік Наілі Абдуразаківни, вважати недійсним.

АДРЕСА:

07400,

Київська обп., м. Бровари, бупьв. Незалежності,

V

Редактор:

2.

Друк офсетний.

4-03-76.

Обсяг

rроІ\1&дІ:ІІІ«>-1101tІ14ЧНОГО ЖИТ1114-21·34; f1РОМИСІ!ОООС1і ісоціаnьнИХ ПІПЗНЬ,

f!i!PaeiЩI/IWII:Jro<:ekl14miPI14-04-81; І1ІІС1і8 і МSООІі(j'роботи +02~92; JІ>ИІІ.НІ',ОІІОІІІІІ!НЬ

4-23-26..

...

1 друкований

аркуш.

Віддруковано а. ЗАТ

.

~6роваре~ка ,qрукар~Ііі"~ У·

_.....

#43 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you