Page 1

СУБОТА

18 травня

2002 р. N2 40 (9342)

Виходить 17 квітня

з

1937

року Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

ЕЛЕНИМ оксамитом вкри­ З лися поля на нашій Бро­ варщині. посівам

Душа озимих

кормової

радіє чудовим куль1ур, які

вчасно підживлено мінеральни­ ми добривами, оброблено .засо­ бами захисту рослин. Після

І

До Шевченка кожен іде своєю дорогою. Для броварціп ця доро­

І га почалася 18 травня 1961р., кожителі міста і навколишніх І ли сіл проводили прах Кобзаря з

І

на

Чернечій

ні

коштів.

Погляньте

на

ки,

на

плитку біля

них,

на

об­

проводити опоряд>Кувальні роботи

Неодноразово зверталася я до влади і щодо наведення порядку з табличками на вул. Шевченка. Пройдіть вулицею до лікарні й пересвідчитеся, що на правій стороні є дві таблички з дивними написами: вулиця (по-українсь­ ки) Шевченко (по-російськи). До речі, помилки в написанні назв

Гамалій у 80-х рр. Уперше 18 травня пам'ять Шевченка в Броварах вшанована в 1989р. Я як голова Броварсько­ го міськрайонного Товариства української мови подала заяву до міськвиконкому з проханням

дозволити

нок.

І встановив краєзнавець Дмитро

проведення

масового

заходу з відзначення суто бро­ варського Шевченкового дня. Однак тодішній голова Броварсь­ кої міської ради Олексій Іщенко наклав резолюцію: заборонити. Вшанування пам' яті Кобзаря відбулося всупереч ЗіІбороні місцевої влади. Цвіли каштани; на крилах вишитих рушників, якими було прикрашено весь сквер імені Тараса Шевченка, витав над Броварською землею його дух; палали свічі; за упокій Тарасової душі роздавали ласку. До речі, вперше відправив па­ нахиду біля пам'ятника Шевчен­ ку в Броварах отець Юрій Бой-

1ко,

якого

ми

тоді

запросили,

знаючи його як патріотичну і ви­

І сокаморальну людину й священика.

Приєм.но,

що

тепер

він

наш народнии депутат.

З утверд>Кенням незалежності

І до відзначення 18 травня в Броварах долучилася влада. Ос­ танніми роками цю дату святкували разом громадськість міста і влада. Проте, на жаль, далі концерту і виступів біля

Звучала і пропозиція збудува­ ти в сквері імені Тараса Шевчен­ ка невеличку капличку, в якій кожен бажаючий міг би побути наодинці з собою, з Шевче~:~ком, із Богом. Проте досі нічого не зроблено. На це не потрібно ду­ же багато грошей. Потрібні совість і розуміння того, ким є Шевченко для українців, а отже, й для броварців, як невід'ємної частини українського народу. З початку відзначення 18 трав­ ня в нашому місті втретє змінив­ ся міський голова, тому на цей раз

звертаюся

зверталися

до

персонально

конкому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про затвердження Програ­ ми фінансової підтримки ре­ дакції Броварського м іськ­ районного радіомовлення.

Про затвердження Програ­ ми фінансової підтримки ре­ дакції Броварської міськрайон­ ної газети «Нове жипя».

2.

дають

можливість

няшник, кукурудза... насіяли механізатори.

Усього А на

площі 154 гектари рівними ряд­ ками зійшли посіви кормових буряків, цінних

які

поповнять

соковитих

для

громадської худоби. По всьому видно: там, де постійно дбають про дальший розвиток тварин­ ницької галузі, завжди турбу­ ються про створення міцної

Цей

заголовок

взято

ного

ших

В.!.

земляків

Володи­

Марія ОВДІЄНКО, президент БМКПЦ <<Українська ідея».

З. Про затвердження міської Програми зміцнення правопо­ рядку, охорони прав і свобод

роби

ди міста Бровари дошкільного навчального закладу N210 «Ро­ машка», що знаходиться на ба­ лансі ВАТ «Броварський шино­ ремонтний завод».

5.

Різне. Міський голова

8.0.

АНТОНЕНКО.

знищують густоту

робота

і

бур'яни, посівів.

на

ми культурами засіяно

На

площі

Хлібороби посівів.

У

гектари

334

з'явилися

картоплі.

провели

обробіток

ці

дні

механізатори

знищують бур'яни у міжряддях. Також готують агрегати для об­

врожаю нелегкий. Але хліборо­ би

це не межа. Уже найближ­ чим часом продуктивність корів має зрости до 10 кілограмів.

та

дирек­

Як

картоплі

видно,

Броварщини

його

долають

впевнено і нпдійно. Галина ПОЛЯКОВА.

Цей епізод майстерно описав наш земляк Ми­

ний»,

ПП

няк»,

ТОВ

кола Наліс,

«Фея», фірма «Нікола»,

а

прочитав

«А.В.

-

якої

нами

фронтовик

на

учасник

хору,

Олександр

та

Вітчизни разом співали

За традицією, зустріч

«День ПобеДЬІ» та «Ка­

і дружні розмови-спога­

виділені

концерт, в якому пролу­

тюшу».

нали пісні воєнної пори,

(керівник

хор

дя),

ветеранів

свій

«Надія»

міського територіально­ го центру з обслугову­ вання

самотніх

та

хористи,

ди учасників запеклих боїв та тих, хто кував

ми,

вімаючи

шану ве­

нашу

виг

святковим столом. Саме

ючим був вірш, присвя­

про

чений

ленні спонсори

броварчанину

шину,

котрий був тяж­

Отож після теплих слів привітання зі свя­

ко

з

яким

грома­

до

звернулися

поранений

проте

кий

Тро­

в

подбали

місь­

хлібозавод,

ТОВ

до

ВАТ

завод

міські

Берліна і

залишив сши

конструкцій»,

автограф

на

«Комбінат

рейхстазі.

рин­

броварчан

лись

урочистостями,

ними дню кому тут

і

9

вони

«Перемога».

солдатська до

присвяче­

Травня в Броварсь­

парку

грамів

закінчи­

неї.

Були

каша,

Був

і

і

1ОО

великий

_Каша грамів» Хочеться

була сказали

самі

сказати

за

ку,

К.М.

Мостицькій,

ІЛ.

Івпницькому,

ний

ВАТ

Олена ГОМЕНЮК.

Це

і

неприродні

вихиляси

хореографічних і

неякісний

їх об'єднує,

слухати,

терність. Я б навіть присвоїв їм почесні

назви:

першому

«Життєлюб», другому дуга».

Ще

хочеться

виділити

а,

як

Це не

дивитись

і

стверд>Кують де­

які медичні діячі, шкідливо для здоров'я, що вже й позначилося

«Рай­

-

неприємно

ан­

електрон­

ний музичний супровід.

це висока майс­

наші

ар­

дикими

вигуками

частини

гля­

дацької молоді. Добре зробили «МОЛДаВаНИ~>,

ВИС1уПаЮЧИ

ПіД

свою прекрасну музику.

ли

рафічний анс.амбль «Гномики.>>.

слів

А співаки-солісти (хоч деяким з

Виконавці отримали в нагороду

них

оплески. Тож і

кілька

високий

ви­

мистецтв,

було

по

лодійністю

особливо хореог­

4-5

психологічним

ме-

пісень,

настроєм,

четься відзначити хор «Надія~>,

руху по сцені перевершили всіх

у

«зірок».

багато

пісень відповідної до Дня Пере­ моги тематики. Чого зовсім не

і

років)

змістом

мімікою

було

вам,

тільки

конавський рівень. Окремо хо­

якого

уклін

самбль «Перевесло~>. Єдине, що

-

ГЛ.

багатьом­

« 100

Він був гарний. Усі учасники

програмі

та

себе.

про концерт.

продемонстрували

О.Н.

мояsна сказати про хоровий ан­

тистів Броварської дитячої шко­

чудова,

забудуть

рідні.

самблів, От і відшуміли весняні свята.

не

ГЛ. Ткачен­

окремих

Для

яких

Анфімову,

«Теплич-

ли.

гарний

багатьом іншим. Дозем­

будівельних

на-

кошти,

створили

Ярочкіній

«Броварський

при­

і

добродійника­

нащадки,

чис­

-

«Камелія»,

ки,

бою,

дійшов

це

ПП

настрій ветеранам, под­

тилу,

вірші. Особливо хвилю­

дян.

сутніх

в

завершилися за багатим

Єгоровичу

том,

перемшу

й

ще

Івану

непрацездатних

Продукти

Харахон­

читали

«Ак­ «АА

«Н.М. Шарапова~>.

С.

теранам,

прес­

тарілих

А

ПП

ПП

Михайловський»,

Вікторович Костенко.

грудях,

розпочав

ПП

'2000~>,

додні всенародного свя­

захисники

Коре­

«Бест»,

«Шктор»,

медалями

від

шлях до

ПП

і

Бе­

посІВІВ

шкідників.

тив

дня Перемоги. Са­

вже

сходи

один

нею

гек­

строків достигання, столові бу­

його для свого друга ще

-

423

ряки, морква, інші овочі.

регова, сивочолі, з орде­

ме

план­

тари площ. Є туr капуста різних

тор терцентру ГЛ.

напере­

фор­

Кипить

овочевих

мира Москвича та На­ талії Багмут, прем'єра відбулася

посівів.

таціях. Цього року під ово<Іеви­

чудовою

пластикою

Чим

би

хотілось

закінчити?

керівнию1м хо­

четься висловити велику подяку

за

цей

концерт

надію на те,

і

висловити

що наступні кон­

церти будуть ще кращими.

про

Михайло БАНАДИК.

недоліки, але вони, на жаль, бу-

учасник бойових дій.

Не хотілося

б

говорити

громадян·в м. Бровари.

4. Про надання згоди на прИЙІ-\ЯТТЯ в комунальну власність територіальної грома­

обробітку

Механізованим способом хлібо­

редньому від кожної корови за добу по 9,5 кілограма молока. І

Костина

концерт. А природа подарували

Тоді зможемо сказати «нелож­ ними устами»: наш Шевченко.

міжрядного

робітку

захисту населення

ще й чудову погоду.

гараздами, рутиною.

сільські турботами

полях можна зустріти агрегати

мують

чальник вімілу соціаль­

із пісні «Ветерани» на­

свято

зростають. У ці дні працівники ферм району одержують в се­

запаси

кормів

і

живуть

про майбутні урожаї. Скрізь на

У 1З сільгосппідприємствах району нині корів випасають на чудових пасовищах. Майже в кожному господарстві згодову­ ють худобі зелену масу озимих культур. Надої молока помітно

ячмінь, овес, просо, гречка, со­

сочітиме над усіма буднями, не­

t------------------~ ПОВІДОМЯЕННR дині у малому залі міськви­

нині

будні

трудівники

доrпндають nосіви

сподіватися на високі врожаї. Ростуть, тягнуться до сонця озимі жито і пшениц}~, ярові

Тоді наша духовна вершина ви­

голови

Третя сесія міської ради XXIV скликання відбудеться ЗО травня 2002 року о 14 го­

.

уже

У

різно­

інших.

дощів також пішла вгору ярина. На площі 9623 гектари вирощу­ ють цього року ранні ярі зер­

до

новообраного міського голови В.О. Антоненка. Усі пропозиції чекають вирішення. Щоб належ­ но вшанувати Шевченка, не потрібно бути філологами. Треба бути просто людЬми, патріотами свого міста, патріотами України.

пам'ятника справа не пішла. Ще в 1990 р. ми з Іваном Ольхавським

1 1

танніми днями в сквері почали І

вулиць на табличках у нашому місті не виняток, а норма. На лівій стороні на парканах при­ биті номери будинків без назви вулиці. Отак у нашому місті ~ша­ новують пам'ять Кобзаря. Висту­ па.м й писала я також про те, що соромно називати іменем Шев­ ченка, який неодноразово бував у нашому місті, згадував його і села Броварщини в своїй твор­ чості, таку невеличку бокову ву­ лицю. Давно вже слід перейме­ нувати на честь Тараса Шевченка нинішню вулицю Леніна. Тим більш, що, за дослід>Кеннями Дмитра Гамалія, саме на цій вулиці в Броварах Шевченко хотів придбати буди­

пам'ятника Шевченкові. Дату перебування праху Тара­ са Шевченка у Броварах по до­ розі з Петербурга до Канева

І

часу,

Чимало

«Бобрицьке», ТОВ «Красилівсь­ ке», СВАТ «імені Щорса» та

нові наШі хлібороби. Добре підготовлені площі, добірне насіння і ранні строки сівби

мо, у влади не вистачиЛо на це ні І

лицьовку фасаду, благоустрій. І порівняйте з донедавнім станом скверу та пам'ятника Шевченкові. Коментарі зайві. І лише ос­

поховано

влада, яка не змогла відлучити українців від Шевченка, приду­ мала помпезний фестиваль <<Київська весна», який розпочи­ нали саме 22 травня і саме біля

І

реконструкцн І

навіки

день біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві покладали квіти, читали його вірші, співали «Заповіт», «Реве та стогне». Приїздив «воронок» і забирав особливо активних. У 70-х роках

І

щодо

скверу імені Шевченка. Як бачи­

приватні магазини й магазинчи- І

почали стихійно збиратися в цей

1

позицІями

Броварів до Києва, звідки його перевезено до Канева і 22 травня горі. Відтоді ця гора стала духов­ ною вершиною України. У радянські часи відзначення 22 травня - дати перепоховання праху Тараса Шевченка в Ук­ раїні було заборонено. Ак­ тивізація національних процесів у 60-х роках ХХ століття пробу­ дила інтерес до цієї дати, пере­ дусім у колах інтелігенції. Люди

1

Броварської міської ради з пр~~ І

бази.

манітних кормових культур ви­ рощують у ДПЗ «Плосківсь­ кий», ТОВ «Требухівське», ВАТ «Агрокомбінат «Калита», ТОВ

на півроку на

- 7 грн. 20 коп. квартал - З грн. 60 коп. - 1


IB.OS ПОНЕДІЛОК,

20

21 .ЗО "Вісті тижня"

травня УТ-1

16.00 "Доброго ранку,

Ук­

раїно!"

7

16.05 Околиця 16.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини. Погода J6.З5, 07.05, 0740 Спорт J6.40 Огляд преси )6.50 Економіст

)7.45 "Hi-tech" )7.50 Tjc "Суто

англійські З· й, 1

с.

)8.50 15.00 15.10 15.15

Смачний ранок Новини

1540 16.20 16.55 17.00 17.10 17.20 1745 18.00

"Студія

Абетка безпеки Mjc "Книга джунглів", 4З с.

"5"

Надзвичайна ситуація Закон є закон Новини Погода "Милосердя" НовацІя

Новини економіки

менти",

"Дамські

9

діабету"

18.20 18.40 19.00 19.10

Торгінформ "Ноосфера" "Заглянь у майбутнє" Клініка "Чоловіче здо·

ров'я"

19.15 "Дорога до успіху" 19.ЗО "М-стиль" 20.00 Торгінформ 20.15 "Заглянь у майбутнє" 20.ЗО "Зоряна дорога" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.ЗО Т/с "Смерть незнайом-

1 с.

Нічого про все"

апарта-

с.

ІСТV

14.00 Х/Ф "Сипучі пtски" 15.50 Mjc "Вуді Вудпеккер 1 його друзі"

16.05 М/с "Малюк Дракула" 1б.ЗО М/с "Вуличні акули" 16.55 Tjc "Ноа знає краще" 17.25 Tjc "Фантастична

21.ЗО Питання дня

21.З5 Світ спорту

21.45 Бенефіс-шоу "Полуста­ нок кохання З", 1 ч. 2З.ОО "Підсумки"

2З.25 Т /С "Суто аНГЛІЙСЬКІ вбивства". Фільм З-й, 1 с.

00.40 "МьюЗІК-бокс" УТ-2 Т/с "Зоряні дороги", З9

дівчина"

17.45 Т/с "Квантовий стрибок" "Факти" Погода

18.45 19.10 19.20 21. 15 21.45

14.45 Т/с "Район Мелроуз", 186 с. 15.ЗО ТСН с.

"Район Беверлі Хіллз", 1З8 с. 17.20 Tjc "Пристрасті по­ італійськи", 5 с. 18.20 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів". "Кошмар на ву­ лиці С"

16.40 Т/с

19.ЗО ТСН 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Телегра "Перший мільйон" 21.20 Т/с "Ідеальна пара", 16 с.

22.25 Tjc "Повна безпека", 9 с.

2З.25 "Парк автомобільного періоду" 00.00 ТСН ОО.ЗО Телеслужба "Ситуація" 00.45 Телеслужба розшуку УТ-З

14.00 За київським часом 14.10 Телемагазин 14.15 "Шлягер" представляє ... "

15.00 "Крихітка" 15.20 Телемагазин 15.25 До Міжнародного Дня музеїв

1540 Телеслужба розшуку 15.45 Телемагазин 15.50 "На ранковому прийомІ"

16.20 "Дорога до успіху" 16.З5 Лікар Р. Довженко· 16.40 т;с "Життя спочатку", 123 с 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом Новини

"Чекай на мене" Ток-шоу "Моя сім'я" "Подробиці" Кримінал-шоу "Афера" Т jc "Під дахами великого міста" 22.45 "Кримінал" 2З.20 "Подрсбиці". Підсумки дня. Нічний "Час"

Футбол.

2З.55

Х/ф "Мета - Земля" "Кримінальні історіі' "Докладно" з д. Ки-

сельовим

22.З5 Погода "Убивство на дорозі" ОО. 10 ДКТ представляє. "Світ

"Дорога

ОО.З5 "Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Tjc "Біле ікло", 28 с. 14.50 Mjc "Бандельєро", 10 с.

15.20 М/с "Дінкі- маленький динозавр-І!", 5 с. 16.00 Mjc "Скубі Ду, де ти?", 15 с. 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 Mjc "Рен 1 Стемпі­ шоу", 18 с. 17.10 Т/с "Баффі- знищувачка вампірів-ІІІ", 22 с. 18.05 Т jc "Кобра" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Tjc "Дикий янгол" 20.50 Х/Ф "Пірати ХХ століття"

22.30 Репортер 22.45 Погода 22.50 Х/ф "Операція загону "Дельта"

00.40 Телеслужба розшуку 00.45 Спорт. огляд "Жіллетт" СТБ

16.35 Т/с "У дзеркалі Бенери"

17.25 "Вtкна. Кримінал" 17.З5 Tjc "Лабіринт" 18. 10 "Вікна. Столиця" 18.20 Tjc "Лабіринт" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Заміна-З"

21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Т jc "Директорія смерті"

2З. 10 "Вікна. Опівночі" 2З.40 "Автостиль" 00.00 "Зворотній бік медалі" ОО.ЗО М/с "Усе не як у людей"

ОО.З5 "Вікна. Кримінал" 00.45 Астропрогноз

до

історія хресного батька"

02.05 'Телефортуна" 02.35 Погода ТЕТ "BIZ-тv··

07.00 07.35 "Магія кіно" 08 ОО Християнська програма

08.30 Стн-тижневик 08.55 Глобальні поради 09.00 "Чорний квадрат" 09.ЗО "Алеями Слави"

09.40 "Один у кубі" 10.10 "Київ класичний" 1040 До Дня Києва. "Дзвіни­ ця. Михайловський Зла­ товерхий"

11.00 Музика на каналІ 11.10 Х/ф "Піквікський клуб", 1 с. 12.ЗО Закон є закон 12.З5 "Сократ-Свінг" 12.55 ''ІDЕЕА-студіо" 1З.25 "BIZ-TV" 15.10 "Ім'я" 15.40 Закон є закон 15.45 "Томпо" 16.00 "Сократ-Свінг" 16.15 Закон є закон 16.20 "Енерджайзер" 16.30 СТН 16.50 "Споживач" 17.00 Телепресклуб 17.45 "Киянин" 18.15 Х/Ф "Не хочу бути нещасливим"

19.ЗО Tjc "Наїзд" 20.00 Дозвольте запитати 20 15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО СТН "П'ять хвилин"

20.50 20.55 21.00 21.25

Глобальні поради Муз. інтервал Погода

УТ-2 07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Tjc "Район Мелроуз", 186 с. 08.30 Сніданок з "1 + 1" 08.50 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів". "Кошмар на ву­ лиці С" 10.10 Духовний вісник

10.45 Модний час 11.25 "Перехрестя" 12.05 Х/Ф "Круїз, або Розлуч­ на подорож"

1З.45 В гостях у "Довіри" 14.00 Т jc "Зоряні шляхи", 40 с.

14.45 Tjc "Район Мелроуз", 187 с. 15.ЗО тсн "Ідеальна пара",

10

"Район Беверлі Хіллз", 1З9 с. 17.ЗО Т/с "Пристрасті по­ італійськи", б с. 18.25 Т/с "День народження Буржуя", 7 с. 19.ЗО тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Т /С "Кріт", 4 с. 21.20 Х/ф "Чокнутий", 1 с. 22.25 "Подвійний доказ" 2З.ЗО ТСН 00.00 Телеслужба "Ситуація" ОО. 15 "Остання барикада" 01.00 Телеслужба "Ситуація"

ранку,

07.00 07.15 08.00 08.20

УТ-З Новини "Мелора ма" Новини

ник фестивалю Травневий"

кого міста" 09.00 Новини 09.ЗО "Велике прання" 10.25 Дефіцит-шоу "Хто крайній?" 10.55 "Вікенд" з І. Зінченко 11.ЗО Т/с "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т jc "Заборонена жінка" 1З.ОО За київським часом

1З. 10 1З.15 1З.50 1З.55

Телемагазин "Хіт-базар" Телемагазин Молодіжна Телеслужба

14.25

Телемагазин

14.З5 Мир М. Липинської

14.50 Телемагазин 14.55 Сольний концерт О. Марцинкевського 15.ЗО Телемагазин 15.З5 "Духовний купол Украіни" 15.50 Мед. центр "Довіра" 15.55 "Недільні зустрічі" 16.З5 Доктор Р. Довженко 16.40 Т /с "Життя спочатку", 124 с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Злодійка" 19.00 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 "Слабка ланка" 21.40 Т jc "Під дахами вели­ кого міста" 22.45 "Камера сміху" 2З. 25 "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час"

"Дорога

до

ОО.ЗО Міні-серіал "Справжня історія хресного батька" Ук­

02. 10 Погода

раіно1"

ТЕТ

06.05 Околиця

06.30 "BIZ· TV" 07.00 "Вісті тижня" 07.55 Погода 08.00 Християнська програ'

06.30, 07.00, 07.30 Новини Погода

Об.З5, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд nреси 06.50 Економіст 07.50 Tjc "Суто англійські

вбивства". Фільм З-й, 2с. Смачний ранок Вічні істини Балет "Кармен" Tjc "Дамські апарта-

08.50 09.00 09.10 10.00

менти", 7 с. 11 .ОО Новини 11. 10 Погода 11.15 М/с "Книга джунглів",

зз с. 11.45 И. Франко "Пісня моя"

12.00 "Цей таємничий світ" 12.20 "Не хлібом єдиним". Л. Череватенко

1.2.40 Д/с "Денні, поясни мені", 48 с. 12.50 "Моделюємо мрію" 1З.ОО д/ф "Ти там, Михайло Драгоманов" 1З.50 Ретроальбом 14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15. 10 Абетка безпеки 15.15 Mjc "Книга джунглів", 44 с. 15.40 Студія "5" 16.20 Заключний гала-кон­ церт Всеукраїнського фестивалю "Дитячий пісенний вернісаж-2002", 5 ч. 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17.25 Казна держави 18.05 Енергетичне поле

ма

08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 Tjc "Наtзд··

09.ЗО Закон є закон 09.З5 "Планета Боулинг"

10.00 10.40 10.45 11.05 11.20 12.50 1З. 10

"ІDЕЕА-студіо"

Закон є закон "Енерджайзер" "Сократ-Свінг"

"BIZ- TV" "Томпо"

"Земля і небо Києва" 1З.40 Закон є закон 13.45 "Сократ-Свінг" 14.00 Київські ділові новини. Експрес-інформ 14.10 Музика на каналі 14.20 Економічний вісник 14.50 "Бард-салон" з Тризубим Стасом 15.20 Х/ф "Не хочу бути не­ щасливим" (з субтитра­ ми)

1б.ЗО "BIZ-TV" 17.50 "Томпо" 18.00 "Orchestra Natioпal de Jazz". Джазовий концерт 19.00 Tjc "Шалені гроші", 124 с. 20.00 Правовий всеобуч 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин"

20.55 Глобальні поради 21.00 "Команда+ ТV" 21.ЗО Погода 21.З5 "Вісті" 22.00 Мас-медіа 22.10 Муз. інтервал

"Київ

2З. 10 Х/Ф "Жахливо велика КАНАЛ 09.05 Граціі від "Гравісу" 09.ЗО Вистава "Попелюшка" 10.ЗО Новини Європи 11.00 Торгінформ 11 .ЗО "Саме Той" про себе 12.00 "Доживемо до по-

7

неділка"

12.ЗО Торгінформ

ри"

18.ЗО "Христос і євре't"'

19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ 19.ЗО "Шлях до успіху"

"Заглянь у майбутнє" Торгінформ

"Добрі новини" "Амазонка" перемагає

час"

"Будуємо по новому" СІТ

"Казка лірника Сашка" Музика на ТVТ Торгінформ "Престиж" Світ здоров'я - "БіКиїв" 22.ЗО "Христос і євреГ 2З.ОО "Заглянь у майбутнє" 2З. 15 Молодіжний канал "М" ІСТV

05.40 Т Іс "Приватний детектив Магнум"

Об.З5 "Гаряча сімка•

06.45 "Факти" 06.55 М/с "Малюк Дракула" 07.ЗО Mjc "Вуді Вудпеккер і його друзі"

07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус".

09.00 "Вікна. Столиця" 09. 10 Прогноз погоди 09.15 Астроnрогноз 10.00 Т/с "Лабіринт" 11 .ЗО "Маски-шоу" 12.00 Хjф "Заміна-З" 14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент 16.25 Т/с "В дзеркалі Вене-

17.ЗО "Шлягер" представляє ... " 18.20 "Заглянь у майбутнє"

20.40 21.00 21.15 21.25 21 .ЗО 22.00 22.15

08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди 08.25 Астропрогноз

"ДеньОК"

17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини"

19.45 20.00 20.20 20.25

ри"

08.ЗО "Вікна. Опівночі"

пригода"

Еко­

номічний вісник

08. 10 Погода 08.15 Т jc "Фантастична дівчина"

08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т jc "Квантовий стри­ бок"

т;с "Під дахами вели-

чемпіонату світу"

УТ-1

06.00 "Доброго

ч.

2З.25 Класичне натхнення 2З.ЗО Т jc "Суто англійські вбивства". Фільм З-й, 2с: ОО.З5 Класичне натхнення 00.40 "Мьюзік-бокс" О 1. 1О Класичне натхнення

00.00 Футбол.

ВІВТОРОК, 21 травня

чемпіонату світу"

00.25 Міні-серіал "Справжня

2

с.

Computera"

15.45 Tjc "Повна безпека", 8

Експрес-інформ

нок кохання-З", 2З.ОО "Підсумки"

08.20 Tjc "Під дахами вели-'

СТБ

07.00 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 07.05 Астрспрогноз 07.10 Т/с "В дзеркалі Бене-

22.55 До Дня Києва. Щоден­

19.ЗО Т/с "Дамські апартаменти", 10 с. 20.З5 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.25 Питання дня 21 .ЗО Світ спорту 21.40 Бенефіс-шоу "Полуста-

15.45 Т jc

22.ЗО стн

22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини.

16.40 Т jc

22.40 Т jc "Місце злочину".

с.

18.00 18. 10 19.05 20.00 20.40 21.40

17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.ЗО Нім. мова "AIIes Gute'", 12 вип. 18.00 "Життя без влади

22.ЗО Музика на TV 23.00 "Усе ні про що. або

20.З5 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини

14.00

КАНАЛ

12.05 Торгінформ 12.20 "Добрі новини"

ця",

18.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Погода 19.20 Телеслужба розшуку

19.ЗО Tjc

раїни

19.20 Погода

12.ЗО Новини Європи

Фільм

вбивства··.

18.30 "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Щоденник сесіі ВР Ук­

22.ЗО "Томпо"

22.45 Х/Ф "Дике серця" 00.40 "BIZ- ТV"

09.55 Т jc "Долі трьох жінок", з с.

10.00, 11 .оо, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

10.50 Tjc "Чорна перлина", 98 с. 11.45 Т jc "Приватний детектив Магнум"

12.45 "Факти" 1З.ОО Х/Ф "Мета · Земля" 14.50 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі"

15.20 Mjc "Попелюшка" 15.45 М/с "Інопланетяни" 16.05 м;с "Малюк Дракула" 1б.ЗО Mjc "Вуличні акули" 16.55 Т/с "Ноа знає краще" 17.25 Т/с "Фантастична дівчина ..

17.45 Tjc "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19.10 Погода

19.20 Х/Ф 'Таємниці Саха­ ри", 1 с. 21. 15 Т jc "Справи Кепських" 21.45 "Докладно" з Д. Кисельовим

17.25 "Вікна. Кримінал" 17.З5 Т/с "Лабіринт" 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Tjc "Лабіринт" 19.00 "Вікна. Новини". Сгtорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Удар із космосу" 21.20 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/ф "Вбивство в Черрі­ Фоллз"

10 "Вікна. Опівночі" 00.40 Mjc "Все не як у лю­ ОО.

дей"

00.45 "Вікна. Кримінал" 00.55 Астрспрогноз

раїно'" 06.05 Околиця 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини. Погода 06.З5, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд преси 06.50 Економіст 07.50 Tjc "Суто англійські вбивства". Фільм 4-й, 1

09.З5 "Слово правди і кохання"

10.00 Tjc "Дамські апартаменти", 8 с. 11 .ОО Новини 11.10 Погода 11 . 15 Телеслужба розшуку 11.20 Mjc "Книга джунглів", 34 с. 11 .50 Абетка безпеки 12.00 "Грані пізнання" д/ф

"Денні,

поясни

мені", 49-50 с. 12.55 С. Людкевич "Гагілка" 1З.ОО д/ф "Першої смерті не згадую". С. Руданський 1З.ЗО Ретроальбом 1З.40 д/ф "Світязь" 14.00 Телеслужба розшуку 14.05 Погода 14. 10 Закон є закон 15.00 Новини 15. 1О Абетка безnеки 15. 15 Mjc "Книга джунглів", 45 с. 15.40 "Студія "5" 16.20 "Крок до зірск" 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17. 20 д/Ф "Свою Укра'tну любіть. ВіЧ<Іий заповіт" 17.45 Маршрут ХХ 18.10 Експосвіт 18.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Щоденник сесіі ВР Ук­

20.ЗО Вечірня казка

20.45 Вечірня молитва 20.50 Лотерея "Суперлото" -

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом

21 .ОО 21.25 21. ЗО 21.40

07.20 ПіДйом

рактерами" 2З.ОО "Підсумки" 2З.25 Класичне натхнення 2З.ЗО Розіграш "Мегалот" 2З.З5 т;с "Суто англійські вбивства". Фільм 4-й, 1

06.50 Mjc "Дінки- маленькИй динозавр-І!", 5 с. 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Скубі Ду, де ти?", 15 с. 08. 10 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших Підйом

Київський репортер Підйом Мультфільм Т/с "Біле ікло", 28 с. Т/с "Кобра" Tjc "Рятувальники",

с.

11.45

"Тетянин полудень"

12.З5 Х/Ф "Пірати століття" 14.00 Репортер

ХХ

14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Tjc "Біле ікло", 29 с. 14.50 М/с "Бандельєро", 11 с.

15.20 м;с "Дінкі - маленький динозавр 11", 6 с. 16.00 М/с "Скубі Ду, де ти?", 16 с. 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 М/с "Рен і Стемпій­ шоу", 19 с. 17.10 т;с "Баффі- знищувачка вампірів-ІV", 1 с. 18.05 Tjc "Кобра" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.ЗО т;с "Дикий янгол" 20.45 Х/ф "Святі узи шлюбу" · 22. ЗО Репортер 22.45 Погода 22.50 Х/ф "Зброя бога" ОО.ЗО Т jc "Зона сутін ків", 1 с. 00.55 Зона ночі О 1.40 Х/ф "Мій ніжно улюблений детектив" ОЗ.ОО "Навколо сміху" 04.05 Х/Ф "Зброя бога" 05.25 Tjc "Сімейні зв'язки", 14З с.

14._05 д/ф "Невгамовний" 14.45 Телемагазин 14.50 д/Ф "Дорога до Святої гори"

Телемагазин Телеслужба рсзшуку Телемагазин Мед. центр "Довіра" "Люди і долі" 16.З5 Центр "Неврсотологія" 16.40 Т jc "Життя спочатку", 125 с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Tjc "Злодійка" 19.00 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 "Кохання з nершого погляду" 21.ЗО Т/с "Під дахами вели­ кого міста" 22.45 КВН - 40 років жар­

15.40 15.50 15.55 16.00 16.05

Футбол.

ОО. 15

Новини Питання дня Світ спорту

Х/Ф "Не зійшлися ха-

с.

ОО.З5 Класичне натхнення 00.40 "Мьюзик-бокс" 01.10 Класичне натхнення УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Tjc "Район Мелроуз", 187 с. 08. ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.00 Т/с "День народження Буржуя", 7 с. 10.10 Т/с "Клан", Зб с. 10.45 Від сузір'я до сузір'я 11.10 Ток-ринг 11.45 Сільська година 12.45 Новини економіки 13.20 Подорсж у дитинство 1З.40 Мультфільм

до

історія хресного батька"

02.20 Погода ТЕТ

07.00 "BIZ- ТV" 07.ЗО "Вісті"

07.55 Погода 08.00 Християнська програ08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні nоради 09.00 До Дня Києва. Щоден-

с.

14.45 Т jc "Район Мелрсуз", 188 с. 15.ЗО ТСН

15.45 Т/с "Кріт, 4 с. 16.40 Т jc "Район Беверлі Хіллз", 140 с. 17. ЗО Т jc "Пристрасті по­ італійськи", 7 с. 18.25 Т/с "День нарсдження Буржуя", 8 с. 19.ЗО ТСН

"ТСН. Прсспорт" Т/с "Кріт", 5 с.

Х/ф "ЧокнуТий", 2 с.

"Без табу" з О. Герасим'юк

2З.20 тсн 2З.50 Телеслужба "Ситуація"

00.05 Телеслужба розшуку ОО. 10 "Остання барикада" 01 .ОО Телеслужба "Ситуація" УТ-З 07.00 Новини 07.20 "Джентльмен-шоу" 08.00 Новини

"Київ

09. 15 Балет "Жізель • 10.50 До Дня Києва. "Собор. Михайловський Злато­ верхий" 11.05 Музика на каналі 11.15 Х/ф "Піквікський клуб",

2 с. 12. ЗО Закон є закон 12.З5 "Енерджайзер"

12.45 "BIZ- ТV" 1З.55 "ІDЕЕА-студіо" 14.З5 "Команда + ТV"

15.05 "Безсмертні скарби України"

15.40 15.55 16.00 16.10 16.25

"Сократ-Свінг" Закон є закон "Томпо" "Сократ-Свінг"

Закон є закон

16.ЗО стн

16.50 "Чорний квадрат" 17.20 "Алеями слави" 17.ЗО Молодіжна Телеслужба

18.00 "Дорога до успіху" 18. 15 Х/Ф "Карусель"

16.ЗО М/с "Вуличні акули"

16.55 Т/с "Ноа знає краще" 17.25 Т/с "Фантастична дівчина"

бок"

18.45 "Факти" 19. 10 Погода 19.20 Х/Ф "Таємниці Саха­ ри",

2 с.

21.15 Т/с "Сnрави Кеnських" 21.45 "Докладно" з Д. Кисельовим

22. З5 Погода 22.40 Х/ф ~ахисник" 00.20 ДКТ представляє. "Світ Computera" 00.40 •Гаряча сімка• НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом Об.ЗО Репортер 06.З5 Підйом 06.50 Mjc "Дінкі - маленький динозавр-І!", 6 с. 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Скубі Ду, де ти?", 16 с. 08. 10 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.15 Т/с "Біле ікло", 29 с. 09.45 Т jc "Кобра" 10.45 Tjc "Рятувальники", 2 с.

11.З5 "Тетянин полудень"

12.20 Х/Ф "Святі узи шлюбу" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с "Біле ікло", ЗО с. 14.50 М/с "Бандельєро", 12 с.

15.20 М/с "Дінкі - маленький динозавр-І!", 7 с. 16.00 Mjc "Скубі Ду, де ти?", 17 с. 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 М/с "Рен і Стемпі· шоу", 20 с. 17.10 Tjc "Баффі- знищувач· ка вампірів-ІV", 2 с. 18.05 Т/с "Кобра" 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.45 Т/с "Дикий янгол" 20.50 Х/Ф "Сімейка недоумків" 22.ЗО Репортер 22.45 Погода 22.50 Х/ф "Збрся бога-2" 00.50 Телеслужба розшуку 00.55 Т jc "Зона сутінків", 2 с. О 1.20 Зона ночі 02.10 Х/ф "Біла кістка" ОЗ.45 Х/ф "Зброя бога-2" 05.25 Т/с "Сімейні зв'язки",

144

20.ЗО СТН "П'ять хвилин"

20.50 20.55 21.00 21 .25 21 .ЗО 21.55 22.00

Глобальні поради Муз. інтервал Погода "Вісті" Мас-медіа "Двірцеві таємниці" 22.ЗО "Томnо" 22.55 Х/ф "Основні кольори" 01.15 "BIZ-ТV"

7

КАНАЛ

09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТVТ 09.ЗО "Стефанія: острів порятунку і надіІ-

10.00 "Казка лірника Сашка" 10.15 Музика на ТVТ 10.ЗО Tjc "Смерть незнайомця",

1 с.

11 .ЗО "Моя зірка" 12.10 Сократ-Свінг 12.20 Музика на ТVТ

с.

12.ЗО Сократ-Свінг 12.40 Музика на ТVТ 12.50 Сократ-Свінг

17.00

Мовна вітальня

17.ЗО Музика на ТVТ

19.00 "Один на один з .. 19.45 Музика на ТVТ 20.00 "Ескулап" 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21 .ОО СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21 .З5 "Моя зірка" 22.10 Кабачок "Щас споем!" 2З.ОО "Стефанія: острів порятунку і надіІ-

2З.ЗО Молодіжна Телеслужба

ІСТV

05.40 Tjc "Приватний детектив Магнум" Об.З5 •Гаряча сімка• 06.45 "Факти" 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 МІс "Малюк Дракула" 07.30 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус". Еко­ номічний вісник 08.10 Погода 08. 15 Т jc "Фантастична дівчина" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т jc "Квантовий стри­ бок" 09.55 Т/с "Доля трьох жінок", 4 с.

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

10.50 т;с "Чорна перлина", 99 с. 11.45 Т jc "Приватний детек-

СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астропрогноз 07.10 Т/с "У дзеркалі Бенери"

08.ЗО "Вікна. Опівночі"

09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз погоди 09. 15 Астрспрогноз 10.00 Т/с "Лабіринт" 11 .ЗО "Маски-шоу" 12.00 Х/Ф "Удар із космосу" 14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент 16.25 Т/с "У дзеркалі Бенери"

17.25 "Вікна. Кримінал" 17.З5 Т/с "Лабіринт" 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Т/с "Лабіринт" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода

19.З5 Х/Ф "Закусочна на колесах"

"Вікна. Бізнес" Х/ф "Паніка" "Вікна. Опівночі" М/с "Усе не як у лю­

дей"

с.

14.00 Т/с "Зоряні шляхи", 42 с.

14.45 Т/с "Район Мелрсуз", 189 с. 15.ЗО тсн 15.45 Т jc "Кріт", 5 с. 16.40 Т jc "Район Беверлі Хіллз", 141 с. 17.ЗО Т/с "Пристрасті nо­ італійськи", 8 с. 18.25 Т jc "День народження Буржуя", 9 с. 19.ЗО тсн 20.00 ·тсн. Проспорт" 20.15 Т /С "Кріт", 6 С. 21.20 Х/Ф "Чокнутий", З с. 22.25 "Я так думаю" 2З.25 ТСН 2З. 55 Телеслужба "Ситуація" ОО. 10 "Остання барикада" 00.55 Телеслужба "Ситуація" УТ-З Новини "Камера сміку" Новини Т/с "Під дахами великого міста" 09.00 Новини 09.25 "Велике прання" 10.20 "Родина від А до Я" 10.ЗО "Кохання з nершого

07.00 07.25 08.00 08.20

погляду"

11.15 Т/с "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т jc "Заборонена жінка" За київським часом Телемагазин "Хіт-базар" Телемагазин про14.00 "В міліцію фесіоналами" 14.20 "Ексклюзив ·м· 15.00 "Щит" 15.20 Телемагазин 15.25 "Архимісто" 15.40 "Родом з України" 16.10 Телемагазин 16.15 Мед. центр "Довіра" 16.20 "Карусель" 16.40 Tjc "Життя спочатку",

126 с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Злодійка" 19.05 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 "Слабка ланка" 21.40 Tjc "Під дахами вели­ кого міста"

22.45 Клуб "Золотий гусак" 2З.ЗО "Подробиці". Підсумки

10 Футбол.

"Дорога

до

історія хресного батька" ТЕТ

Ук­

06.40 Огляд преси 06.50 Економіст англійські вбивства". Фільм 4-й, 2с. 08.50 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.10 "Не все так погано .. ." 09.40 Портрет душі ... 10.00 Т jc "Дамські апартаменти", 9 с. 11 .ОО Новини 11.10 Погода 11.20 М/с "Книга джунглів", З5 с. 12.00 "Грані пізнання" 12.ЗО "Спогади про Кирила Стеценка" 12.52 "В світі тварин" 1З.ОО д/Ф "Незавершений автопортрет". М. Нарбут 1З.ЗО Ретроальбом 13.40 д/Ф "За велінням ва-

Погода Закон є закон Новини Погода

УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Т jc "Район Мелроуз", 188 с. 08.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.00 Tjc "День нарсдження Буржуя", 8 с. 10.10 Дитяча лінія 10.25 Абетка безпеки 10.40 "Крок до зірок" 11.20 "Літо Ольги Петровоі12.00 "Хто в домі хазяїн?" 12.З5 Х/ф "Гори димлять", 1

02.20 Погода

07.05, 07.40 Спорт

шої краси"

з Євою", 2 с. 20.ЗО Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Лотерея "Кено" 21 .ОО Новини 21 .ЗО Питання дня 21 .З5 Світ спорту 21.50 "І до, і після .. ." 22.20 Розум, тіло, дух. Ук­ раїна на VIII Пара­ олімпіаді 22. 5О Погода 2З.ОО "Підсумки" 2З. 25 Класичне натхнення 2З.ЗО Т jc "Суто англійські вбивства". Фільм 4-й, 2с. ОО.З5 Класичне натхнення 00.40 "Мьюзік-бокс" О 1. 1О Класичне натхнення

чемпіонату світу"

Погода

14.00 14.05 15.00 15. 10

раїни

19.20 Х/Ф "Адам одружується

00.40 Міні-серіал "Справжня

06.05 Околиця Об.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини.

07.45 "Hi-tech" 07.50 Т jc "Суто

років

19.00 Новини 19.10 Щоденник сесіі ВР Ук­

ОО.

ЧЕТВЕР, 2З травня

Об.З5,

сяйва

дня. Нічний "Час"

00.45 "Вікна. Кримінал" 00.55 Астроnрсгноз

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, раїно!"

16.ЗО д/Ф "Із сумних"

16.50 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17. 15 Бізнес за правилами 17.45 Резонанс 18.05 В світі добрих новин

1З.ОО ·1з. 10 1З. 15 1З.50

08.00 "Ві<на. Бізнес" 08.20 Прогноз nогоди 08.25 Астропрсгноз

22.00 22.20 ОО. 10 00.40

15. 15 М/с "Книга джунглів", 46 с. 15.40 "Студія "5" 16.20 Анонс

18.ЗО "Саме Той"

17.45 Т/с "Квантовий стри-

19.ЗО т;с "Наїзд"

20.00 Дозвольте запитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини

14.00 Т (с "Зоряні дорсги", 41

20.00 20.15 21.20 22.25

"Дорсга

чемпіонату світу"

00.45 Міні-серіал "Справжня

ник фестивалю Травневий"

1 с.

його друзі"

1З.ОО За київським часом 1З. 10 Телемагазин 1З. 15 "Шлягер" представляє .. ." 14.00 Телемагазин

"Кено"

Об.ЗО Репортер Об.З5 Підйом

08.50 09.00 09.05 09.15 09.25 09.55 10.50

15.15 М/с "Попелюшка" 15.45 М/с "Інопланетяни" 16.05 Mjc "Малюк Дракула"

08.ЗО стн

08.50 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Казна держави

19.20 Х/Ф "Адам жениться на Єві", 1 с.

22.40 Х/Ф "Клітка- 2" 00.45 Телецентр моди 01.10 •Гаряча сімка•

12.00 Новини 12.15 Т/с "Заборонена жінка"

Х/ф "Таємниці

ри",

ма

с.

ра'tни

22.З5 Погода

14.50 Mjc "Вуді Вудпеккер і

дня. Нічний "Час"

УТ-1

12.ЗО

1З.ОО

10.З5 "Слабка ланка" 11 .ЗО ~Кримінал"

2З.40 "Подрсбиці". Підсумки

06.00 "Доброго ранку, Ук­

Саха­

09.00 Новини 09.25 "Велике прання"

туючи

СЕРЕДА, травня

22

тив Магнум"

12.45 "Факти"

кого міста·

07.00 "BIZ- ТV" 07.ЗО "Вісті"

07.55 Погода 08.00 Християнська

програ-

ма

08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин"

08.55 Глобальні поради 09.00 Tjc "НаіЗд" 09.ЗО Закон є закон 09.З5 "Сократ-Свінг" 09.50 "Енерджайзер" 10.00 Закон є закон 10.15 ''ІDЕЕА-студіо" 10.45 "BIZ-ТV" 12.ЗО "Це модно!" 1З.О5 "Сократ-Свінг" 1З.20 Закон є закон 1З.25 "Томпо" 1З.З5 "Архітектурна галерея" 1З.55 Мультфільм 14.00 Київські ділові новини Експрес-інформ 14.15 До Дня Києва. "Святи ня. Михайловський Зла товерхий" 14.ЗО Молод;жна Телеслужб; 15.00 Стоматолог і я 15.15 "Алеями Слова" 15.20 Х/Ф "Карусель· 16.ЗО "BIZ-ТV" 17.50 "Томnо" 18.00 "Душа до душі"


IB.OS 18.25 19.00

"З5 хвилин джазу·

Т/с "Шалені гроші". Заключна серія 20.00 Правовий всеобуч 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин· 20.55 Глобальні nоради 21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Мас-медіа 22.00 Клуб "Здоров'я" 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.55 "Зустрінемося ввечері" 2З.20 До Дня Києва. Щоден­ ник фестивалю "Київ Травневий" 2З.З5 Х/Ф "Чорні Тигри·

7 КАНАЛ Вистава "Пригоди на чарівному острові" 10.ЗО Торгінформ 11.00 "Хіт-базар· 12. 1О Торгінформ 12.40 ·тиждень· 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.ЗО "Заглянь у майбутнє· 17.40 "Ексклюзив ·м· 18.20 "Заглянь у майбутнє" 18.ЗО "Холокост", 1 ч. 19.00 "Стимул· 19.15 Торгінформ 19.З5 "Ділові люди" 19.50 "Заглянь у майбутнє· 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.ЗО "Мелодром· 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Музика на ТVТ 21.ЗО Торгінформ 22.00 "flрестиж" 22.10 "Ваше здоров'я" 22.З5 "Холокост", 1 ч. 2З.10 Молодіжний канал ·м· 09.05

ІСТV Т/с "Приватний детектив Магнум" 06.З5 •Гаряча сімка• 06.45 "Факти" 06.55 М/с "Маля Дракула" 07.ЗО М/с "Вуді Вудпеккер і ЙОГО друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус". Еко­ номічний вісник 08.10 Погода 08. 15 Т fc "Фантастична дівчина" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т /с "Квантовий стри­ бок" 09.55 Т/с "Долі трьох жінок", 5 с.

05.40

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

10.50 Tfc 100 с. 11.45 Т/с

"Чорна nерлина",

"Приватний детек­ тив Магнум·

"Факти· 1З.ОО Х/Ф "Таємниці Саха­ . ри", 2 с. 14.50 М/с "Вуді Вудnеккер і його друЗі" 15.20 Мjс "Поnелюшка" 15.45 М/с "Іноnланетяни" 16.10 М/с "Малюк Дракула· 16.З5 М/с "Вуличні акули" 16.55 Т/с "Ноа знає краще" 17.25 Т/с "Фантастична дівчина" 17.45 Т /с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти· 19.00 Погода 19.20 Х/Ф "Повітряний мис­ ливець" 21.00 Т /С "Приватна міліція" 21.45 "Докладно" з Д. Ки-

12.45

сельовим

22.З5 Погода 22.40 Х/ф "База-2" ОО.ЗО "Deep Purple" у Дніпро­ петровську

01.25

•Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ Підйом 06.ЗО Реnортер 06.З5 Підйом 06.50 М/с "Дінкі - маленький динозавр-11", 7 с. 07.20 Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Скубі Ду, де ти?", 17 с. 08.10 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.20 Т/с "Біле ікло", ЗО с. 09.50 т ;с "Кобра· 10.45 Т /с "Рятувальники", З с.

"Тетянин полудень·

Х/ф

"Сімейка

07.00 07.05 07.10

СТ& Прогноз nогоди Астропрогноз Т/с ·в дзеркалі Вене-

ри"

08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди 08.25 Астроnрогноз 08.30 Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз погоди 09. 15 Астропрогноз 10.00 Т/с "Лабіринт" 11.ЗО "Імnреза·

12.00

Х/Ф ·з~кусочна на ко­

лесах·

14.00 "Вікна. 14.40 Муз.

Новини· департамент

.

"Деньок·

16.25

Т/с ·в дзеркалі Вене-

ри·

"Вікна. Кримінал· 17.З5 Т/с "Лабіринт" 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Т/с "Лабіринт" 19.00 "Вікна. Новини·. Сnорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Кращі з кращих" 21.20 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Безликий" ОО. 1О "Вікна. Опівночі" 00.40 М/с "Все не як у лю­ дей" 00.45 "Вікна. Кримінал" ОО. 55 Астроnрогноз

17.25

П'ЯТНИЦЯ,

"Доброго

06.00

ранку,

Ук­

раїно!"

06.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини. Погода 06.З5, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд преси 06.50 Економіст 09.00 Вічні істини 09.10 Класік-nрем'єр 09.40 М. Булгаков. Сторінка­ ми життя

Т/с "Дамські апарта-

менти",

10

с.

Новини Погода М/с "Книга джунглів", З6 с. 12.00 "Бачу землю". Ессе В. Скуратівського 12.20 "Штрихи до nортрета". Релігійні мотиви В. Чор­

11.00 11.10 11.20

номарченко

12.З5 Хроніка ХХ тисячоліття. М. Стельмах 1З.ОО День слов'янської nи­ семності і культури. "Життя і безсмертя кни­ ги·

1З.20 Ретроальбом 1З.ЗО д/ф "Осінені історією" 1З.50 д/Ф "Сокеринська пам'ять"

14.00 Телеслужба розшуку 14.05 Погода 14.10 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Погода 15. 15 М/с "Книга джунглів", 47 с. 15.40 "Студія "5" 16.25 Регіон. Схід 16.50 Закон є закон 17. ОО Новини 17.10 Погода 17.25 "Надвечір'я" 18.00 Зелена зона 18.20 Новація 18.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Щоденник сесіі ВР Ук­ раїни 19.20 Погода 19.ЗО Історія Києва. д/ф "І

недо-

умків"

.14.00 Реnортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с "Біле ікло", З1 с. 14.50 М/с "Бандельєро", 1З с.

М/с "Дінкі - маленький динозавр 11", 8 с. 16.00 М/с "Маска·. 1 с. 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 Мjс "Рен і Стемпій­ шоу", 21 с. 17.10 Т/с "Баффі- знищувач-

15.20

ка вампірів-ІV'. З с.

18.05 Т/с "Кобра" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.45 Т/с "Дикий янгол" 20.45 Х/Ф "Охоронець Тесс· 22.ЗО Реnортер 22.45 Погода 22.50 Х/Ф "Містер Нещасний виnадок"

00.30 Т/с "Зона сутінків", З с. 00.55 Зона ночі D2.00 Х/ф "Удаваний хво-

19.45 Телешоу "Диканька" 20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено· 21.00 Новини 21.ЗО Питання дня 21.З5 Світ· сnорту 21.45 ·у ніч на суботу· з О. Роміною 22.25 Історія Києва. д/Ф "Столиця на nагорбах" 22.З5 Стара колекція "Київ мій"

22.55 2З.ОО 2З. 25 2З.ЗО ОО.З5

соцького

16.З5 Телемагазин 16.40 Т /С "Життя сnочатку", 127 с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с ·злодійка· 19.00 "Поле чудес" 20.00 "Подробиці" 20.40 Х/ф "Миттєве nраво­ суддя" 22.З5 Концерт "Океан Ельзи" із симфонічним оркест­ Футбол.

"Дорога

до

чемпіонату світу"

00.40

Х/Ф

·Любити

до

смерті"

Околиця

10.00

УТ-З Новини ·смачно· з Б. Бурдою Новини Т/с "Під дахами великого міста· 09.00 Новини 09.ЗО ·слабка ланка· 10.25 "Сім'я від А до Я" 10.З5 Клуб ·золотий гусак" 11.10 Т/с "Алондра" 12.00 Новини 12. 15 Т/С "Заборонена жінка" 1З.ОО За київським часом 1З.10 Телемагазин 1З.15 Муз. час 1З.45 Телемагазин 1З.50 Бенефіс М. Заньковецької 14.25 Телемагазин 14.ЗО Телеслужба розшуку 14.З5 "Крила· 15.05 "Естафета· 15.20 "Конкурент" 15.50 "Дом. лікар" 16.05 "Автографи" Ю. Вере·

07.00 07.25 08.00 08.20

00.10

УТ-1

06.05

22.25 Х/ф "Легіонер" 00.20 ТСН 00.50 Телеслужба "Ситуація" 01.05 Телеслужба розшуку

ром

травня

24

сотвориша град"

06.25

11.40 12.25

рий", 1 с. ОЗ.О5 Х/Ф "Удаваний хво­ рий", 2 с. 04.00 Х/ф "Містер Нещасний виnадок" 05.25 Т /с "Сімейні зв'язки", 145 с.

Телеслужба розшуку "Підсумки" Класичне натхнення

"Погляд" Класичне натхнення 00.40 Підсумковий "Мьюзикбокс" О 1. 1О Класичне натхнення УТ-2 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Т /С "Район Мелроуз", 189 с. 08.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.00 Т/с ·День народження Буржуя", 9 с. 10.10 Мультфільм на замов-

07.00

лення

11. 15 "Зірки, на сцену!" 11.55 Абетка безnеки 12.00 Х/ф "Гори димлять", 2 с.

1З.20 "Право" 14.00 Суnершоу "Останній американський герой" 14.50 "Ес клаб-7" 15.05 "Парк автомобільного nеріоду" 15.45 тсн 16.00 Tfc "Кріт", 6 с. 17.05 Х/Ф "Під напругою" 18.45 д/Ф "Кримінальна країна". "Справа бра­ коньєрів. Маленька війна за ікру" 19.ЗО тсн 20.00 ·тсн. Проспорт" 20.15 "Прихована камера· 21.20 Х/Ф "Чокнутий", 4 с.

ТЕТ "BIZ-ТV" 07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська програ-

07.00

ма

08.ЗО стн "П'ять хвилин" Глобальні поради До Дня Києва. Щоденник фестивалю "Київ

08.50 08.55 09.00

Травневий"

09.15 09.20 09.40 10.10

"Алеями Слави·

Музика на каналі Подорож у минуле До Дня Києва. "Усnенський собор. Відрод­ ження з руїн" 10.25 "Один у кубі" 10.50 Мультфільм 11.10 Х/ф "Антон Іванович сердиться" 12.ЗО Закон є закон

12.35 "Енерджайзер"

12.45 "Сократ-Свінг" 1З.О5 "ІDЕЕА-студіо" 1З.З5 "BIZ-ТV" 15.20 "І все-таки романс ... • 16.00 Закон є закон 16.05 "Сократ-Свінг· 16.25 Закон є закон 16.ЗО стн 16.50 ·ква-Кваша" 17. 10 КіноГороскоп

17.ЗО "Чорний квадрат" Х/Ф ·наша дача·

18.00

19.ЗО Т/с "Наїзд" 20.00 Дозвольте запитати 20. 15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО СТН 20.50 "П'ять хвилин· 20.55 Глобальні поради 21. ОО Муз. інтервал 21. 25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Мас-медіа 22.00 Д/ф "Хроніка надІИ І ілюзій". "Дзеркало історіІ" 22.45 "Стефанія: острів nорятунку і наді1" 2З.О5 Х/Ф "Патріот" 00.35 "Решето· -.01.З5 "BIZ- ТV" КАНАЛ 09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТVТ 10.00 ·казка лірника Сашка" 10.15 Музика на ТVТ 10.ЗО "Усе ні про що, або нічого про все" 11.30 Сократ-Свінг 11.40 Музика на ТVТ 11.50 Сократ-Свінг 12.00 Музика на ТVТ 12.ЗО Сократ-Свінг 17.00 Мовна вітальня 17.ЗО "Аnтека для душі" 18.00 Музика на ТVТ 19.00 "Один на один з .. ." 19.45 Музика на ТVТ 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини· 21.00 СІТ 21.15 ·казка лірника Сашка· 21.20 "Погляд з Америки"

7

22.00 "Pro/contra" 22.45 Музика на ТVТ 2З.ОО "У гостях у Дмитра Гордона·. К. Орбакайте ОО. 10 ·полтарьов-Джаз·. "Смак- Бенд·, 2 ч. ІСТV 05.40 Т /с "Приватний детектив Магнум" 06.З5 •Гаряча сімка• 06.45 "Факти" 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с "Малюк Дракула" 07 .ЗО М/с "Вуді Вудnеккер і його друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус". Еко­ номічний вісник 08.10 Погода 08.15 Т/с "Фантастична дівчина· 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09:00 Тfc "Квантовий стри­ бок" 09.55 Т/с "Долі трьох жінок",

6 с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Факти·. Га­ рячі новини

10.50 Т/с "Чорна перлина·, 101 с. 11.45 Т/с "Приватний детек­ тив Магнум"

"Факти" 1З.ОО Х/ф "Повітряний мис­

12.45

ливець·

14.45

М/с "Вуді Вудпеккер і

його друзі"

12.00 "Суботні проnовіді" 12.45 Сократ-Свінг

ня"

Тfc ·квантовий стрибок"

18.45 "Факти" 19. 10 Погода 19.20 "Особливі

nрикмети". І.

Плющ

19.45 Х/ф "Гонщик Строкер" 21.45 "Свобода слова· 22.З5 Погода Х/Ф "Прокляття сели­ ща Мідвіг" ОО.ЗО Тележурнал для чо-

22.40

ловіків "Кентавр"

Х/Ф ·хрестоносець· •Гаряча сімка• Х/Ф "Дівчата з nе­ редмістя" 04.10 Т/с "Війни майбутньо­ го" 05.25 Х/ф "Прокляття селища Мідвіг"

00.55 02.45 02.55

НОВИЙ КАНАЛ

06.25

Підйом 06.ЗО Реnортер 06.З5 Підйом 06.50 М/с •Дінкі - маленький динозавр-11", 8 с. 07.20 Підйом 07.30 Реnортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с ·маска" 08.10 Підйом 08.ЗО Реnортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.15 Т/с "Біле ікло", 31 с. 09.45 тfc "Кобра" 10.45 Т /с "Рятувальники", 4 с.

Історія Києва. д/Ф "Прикраса світу" 17.20 Світ. Огляд 17.55 Футбол. Чемnіонат Ук­ раїни. Вища ліга. "Карnа­ ти· (Львів) - "Металіст· (Харків). У перерві: Нови­

17.10

с.

М/с "КітПес", 1 с. М/с ·маска·. 2 с. М/с "Сейлормун" М/с "Рен і Стемnі­ шоу·, 22 с. 17.10 Т/с "Баффі- знищувачка вамnірів-ІV', 4 с. 18.05 Т/с "Кобра·. 20 с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.30 ·за гроші" 20.50 Х/ф ·ти - мені, я - тобі" 22.ЗО Реnортер 22.45 Погода 22.50 Х/Ф ·останній дзвінок

15.20 16.00 16.20 16.45

nо-американськи·

00.45 00.50

Телеслужба розшуку ·якобз" представляє зірок "Червоної рути"

Зона ночі "Бівіс і Баттхед" 02.З5 Х/ф "Останній дзвінок nо-американськи" 04. 15 Х/ф "Попелюшка" 05.ЗО Т/С "Сімейні зв'язки", 146 с. 06.20 Х/Ф "Служили два то­ вариші"

01.10 02. 10

СТ&

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астропрогноз 07.10 Т/с "У дзеркалі

Вене-

ри"

08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз nогоди 08.25 Астроnрогноз 08.ЗО "Вікна. Опівночі" "Вікна. Столиця" Прогноз nогоди Астроnрогноз 1/с "Лабіринт" 11.ЗО "Маски- шоу· 12.00 Х/Ф "Кращі з кращих· 14.00 "Вікна. Новини· 14.10 Муз. департамент 15.40 Х/Ф "Безликий" 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.З5 Клуб "Білий nапуга· 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Клуб "Білий паnуга" 19.00 "Вікна. Новини". Сnорт. Погода 19.З5 Х/ф "Поліцейська історія" 21.З5 Бокс. Тижневий огляд кращих міжнародних боїв 22. 10 "Вікна. Опівночі" 2З.ОО Х/Ф "Лоліта· 01.20 "Вікна. Кримінал· О 1.ЗО Астропрогноз

09.00 09.1 О 09.15 10.00

СУБОТА, травня

25

УТ-1 Музика на каналі "Ера" 07.ЗО Худ. фільм 09.00 В гостях у Дрьоми 09.ЗО "Зірки, на сцену!" 10.00 Створи себе 10.20 Мjс "Коала на ім'я Арчібальд", 17-18 с. 10.50 "Дитяча лінія" 11.05 Від сузір'я дq сузір'я 11.25 Х/ф "Русалочка· 12.45 Кордон 1З.ОО День nрацівників ви­ давництва "Книжковий союз" 1З.ЗО Ретроальбом, nрисвя­ чений Києву 14.00 "Театральна афіша". Міжнародний театраль­ ний фестиваль 14.ЗО Класік-прем'єр 15.00 Новини 15.10 Погода

лення

15.ЗО "Моя зірка·

21.00 Новини 21.ЗО Погода 21.З5 Світ спорту 21.45 Історія Києва. д/ф 22.00 "Моя nрофесія" 22.45 Погода 22.50 Телеслужба розшуку 2З.ОО "Доброї ночі, Україно!" 2З.ЗО Розиграш "Мегалот" 2З.З5 Класичне натхнення 00.00 Худ. фільм 01.10 Класичне натхнення

Музика на ТVТ "Ескулап" ·погляд з Америки" 17.ЗО Музика на ТVТ 18.00 "Вікно в Америку" 18.ЗО Музика на ТVТ 19.00 "Аптека для душі" 19.ЗО Т /с ·смерть незнайомця", 2 с. 20.З5 Торгінформ 20.50 ·добрі новини· 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Музика на ТVТ 21.45 "В гостях у Дмитра Гордона". Ю. Богатиков 22.45 "Все ні про що, або Нічого про все· 2З.45 "Полтарєв-Джаз·. ·смак-Бенд", 2 ч. ОО.ЗО ·стефанія: острів поря­ тунку і надіІ"

УТ-2 "Парк автомобільного періоду" 07.35 Т/с "Повна безnека·, 2

07 .ОО "Перехрестя· 07.25 nогода 07 .ЗО Т/с "Квантовий

16.00 16.30 17.00

Вікно в Америку 20.ЗО Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Лотерея "Суперлото"

20.00

-

ІСТV

07.00

"Прихована камера" "Медовий місяць· Телешоу "Диканька" Польова пошта пам'яті "Чітко і ясно" Надзвичайна ситуація Телеслужба ·милосер-

дя"

13.00 13.30 14.00

Пенсійна реформа

"Людина і закон" М/с "Король-лев. Тімон 27 с. 14.30 М/с "Аладдин·, 21 с. 15.00 Т/с "Уокер - техаський рейнджер", 117 с. 15.55 д/с "Прогулянки з чу­ довиськами", 5 с. 16.З5 Х/Ф "Місто щастя штат Техас" 18.25 Аншлаг! Аншлаг! 19.ЗО тсн 20.00 Телегра "Перший мільйон" 21. 10 КВК. Російська ліга. З

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 "Фак· ти·. Гарячі новини 08.20 Погода ЙОГО друзі"

Т/с ·легенда про Загублене місто" 09.З5 Т jc "Чудесна наука" 10.05 Х/ф "Петля", 1-2 с. 12.45 "Факти" 1З.ОО Мультфільми 1З. 15 Подорожі натураліста 1З.45 Т jc "Висока хвиля· 14.З5 Х/Ф "Гонщик Строкер" 16.15 Х/Ф ·пожежна академія" 18.00 Телегра ·галоnом по Європах· 18.45 "Факти·

09.10

· 19.00 Х/Ф "Хижаки" 21.00 "Шоу О. Стеnаненко" 22.00 Х/ф "Хрестоносець· ОО. 05 Х/Ф ·Дівчата з nередмістя· 01.ЗО ·кентавр"

ху"

го·

За київським часом

02.ЗО Х/ф "Зорро" 04. 15 Х/Ф "Петля"

д/ф "Історія Києва. Відзвук" 07.50 "Світ моди" 08.00 Центр космовібраційної медицини 08.10 "Ліки майбутнього" 08.25 Торговий ряд 08.ЗО На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 "Городок" 09.50 "Бадьорого ранку!" 10.35 Дефіцит-шоу "Хто · крайній?" 11.05 "Доки всі вдома" 11.50 "Смачно" з Б. Бурдою 12.25 "Планета тварин" 1З.25 Х/Ф "Прерія" 15.20 Інтелект- шоу LG "Евріка" 16.15 Х/Ф "Бумбараш", 1 с. 17.35 Х/Ф "Мої друзі амери-

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 08.25 09.00 09.25 10.00

домашнє віДео Стань драйвером століття

Т/с "Кібергерл", 1 с. 11.ЗО М/Ф "А Баба Яга про­

10.50

ти!·

Х/Ф "Безкінечна історія" 1З.10 Посміхніться, вас знімають! 1З.З5 Реnортер 1З.45 Погода 14.05 Х/Ф ·ти - мені, я - тобі" 15.40 М/ф "Вінні Пух", "Вінні Пух йде в гості", "Вінні Пух і день турбот" 16.25 Х/Ф "Гараж· 18.10 Т/с "Загублений світ" 19.00 Реnортер 19.20 Погода 19.30 Х/Ф "Кавказька nоло­ нянка, або Нові nригоди Шури ка" 21.05 Х/ф "Перше кохання" 2З.ОО Х/ф "Безневинні бестіі'' 00.50 Зона ночі 02.05 "Бівіс і Баттхед" 02.ЗО Х/Ф "Гараж" 04.05 Х/ф "Безневинні бесті1" 05.З5 Х/Ф "Перше кохання" 07.10 ·з х 4". Найкумедніше домашнє відео

11.40

"Городок" "Подробиці" 20.ЗО "N-кілометр" 20.50 Що? Де? Коли? 22.05 Х/ф "Без вісті зниклі-2" 23.55 Т /С "Ростов-тато" 01.00 Х/Ф "Дитяча гра-З"

19.25 20.00

ТЕТ

nрогра-

ма

стн "П'ять хвилин· Глобальні поради ·створи себе" 09.ЗО д/с "Хроніка надій і ілюзій". ·Дзеркало історіІ" 10.20 "Сократ-Свінг" 10.45 Клуб "Здоров'я" 11.05 "'DЕЕА-студіо" 11.35 "Решето" 12.45 Правовий всеобуч 1З.20 "1001 розnовідь про кіно" 14.00 "Київ класичний" 14.ЗО Т/с "Наїзд" 15.00 Кіногороскоп 15.20 Сnіває К. Бужинська 15.50 Стоматолог і я 16.00 Економічний вісник 16.ЗО "BIZ-ТV" 18.00 "Жінка на всі 100?" 19.00 Кінопанорама 19.40 Блеф-клуб 20.20 "Енерджайзер" 20.30 стн 20.55 Глобальні поради 21.00 "Це модно!" 21.25 Погода 21. ЗО "Вісті" 22. 10 "Влада факту· 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Уроки історіі 22.55 "Шлях до успіху" 2З.10 "Бард-салон· з Тризу­ бим Стасом 2З.З5 До Дня Києва. Щоден­ ник фестивалю "Київ Травневий"

08.30 08.50 08.55 09.00

СТ& 07.00 Астропрогноз 07.05 Прогноз погоди 07.10 Муз. деnартамент "Ранок" 08.40 Астроnрогноз 08.45 Прогноз nогоди 08.50 "Імnреза" 09.20 "Домовик" 09.З5 "Кава з молоком" 09.50 "Лабораторія малого бізнесу·

10.00

Бокс. Тижневий огляд кращих міжнародних боїв "Зворотний бік медалі" д/ф "Хто ви є, містер

10.45 11.20

Джек·

12.00 Клуб "Білий паnуга· 12.50 Х/Ф "Тай-пен" 15.25 "Колія" 15.45 "Наш час· 16.00 Х/Ф "Поліцейська історія"

Т /с "Загін особливого nризначення· 19.00 "Вікна. Столиця·. Спецвипуск 19.20 Х/Ф "Чудовисько" 21.30 Х/Ф "Дев'яті ворота" 00.00 Фестиваль ·чайка".

18.00

·

Групи "Грін Грей"

7 КАНАЛ "Хліб наш нагальний" Музика на ТVТ 09.ЗО "Стефанія: острів nоря-

09.00 09.05

тунку і наді1"

10.00 "Казка лірника Сашка· 10.15 Сократ-Свінг 10.25 Музика на ТVТ 10.50 Сократ-Свінг 11. 15 Молодіжна Телеслужба 11.45 Світ науки

(Ук­

раїна) і "7Б" (Росія)

01.30

Астропрогноз НЕДІЛЯ, 26 травня

23.50 Х/Ф "Фіоріна" 01.ЗО "Ексклюзив ·м·

М/с "Дикі Тонбери· Мjс "Дещо про Мімі" Мjс "Мишеня Лапич" Т/с "Плем'я-11" ·з х 4". Найкумедніше

10.40

канці"

07.00 "BIZ- ТV" 07.30 "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська

Т/с "Війни майбутньо­

01.50

УТ-З

07.00 07.30

Мjс "Вуді Вудnеккер і

08.25

і Пумба ·,

2З.20 Х/ф "Ліки nроти стра­

стри­

бок"

с.

08.10 09.00 10.00 11.00 11.35 12.05 12.40

гра

11.35 "Тетянин полудень· 12.20 Х/Ф "Охоронець Тесс" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с "Біле ікло", 32 с. 14.50 М/с "Бандельєро", 14

"Модний час· 11.З5 Формула З6,6 12.10 Сільська година 13.05 Подорож у дитинство 1З.ЗО ·саме Той" про себе 14.00 Мультфільм на замов-

14.00 Музика на ТVТ 14.30 "Один на один з ... " 15.15 Музика на ТVТ

"Кено·

17.45

11. ОО

1З.10 Мовна вітальня 1З.ЗО Час розваг

Тижневий огляд

ни

14.55 М/С "Поnелюшка· 15.20 Мjс "Інопланетяни" 15.45 МІс ·малюк Дракула· 16.15 Х/Ф "Хлоnці з Шаоли-

06.00

15.15 Реліквіі і храми України 15.20 "Не все так погано .. ." 15.50 Регіон. Захід 16. 10 Футбол. Ліга чемпіонів.

УТ-1 Музика на каналі "Ера" 06.15, 06.З5, 06.55 Класичне

06.00, 06.20, 06.40 натхнення

Околиця 07.ЗО Х/ф "Максим Переnелиця" 09.00 "Клуб Суnеркниги" 09.25 "Крок до зірок· 10.00 "Наше військо· 10.30 ·хто в домі хазяїн?"

07.00

14.50 15.00

Новини Чемnіонат світу з авто­ гонок "Формула-1". Гран-nрі Монако 17.08 "Перехрестя· 17.ЗО Ток-ринг 17.55 47-й пісенний конкурс "Євробаченняя" 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 ·панорама· 21.45 Погода 22.00 Футбол. Вища ліга. Ог­ ляд 24-го туру чемпіона­ ту України 22.20 Історія Києва. д/ф "Із вогню так у nолум'я" 22.ЗО Олімnійська nанорама 23.00 "Доброї ночі, Україно!" 2З.45 Х/ф "Максим Перепелиця"

УТ-2 Бокс nо-сnравжньому. К. Етьєн - Т. Льюіс 08.05 Аншлаг! Аншлаг! 09.10 "Лото-забава· 10.00 "Моя nрофесія" 10.50 Реальний сектор 11.ЗО Резонанс 12.00 "П'ять вечорів в Па­ рижі". Граф Паризький 12.40 Естрадна nрем'єр-ліга 1З.20 День nам'яті Д. Си­ чинського. д/Ф "Деніс Сичинський. Пісня моя· 14.00 М/с "Король-лев. Тімон і Пумба", 28 с. 14.ЗО М/с "Аладдін", 28 с. 15.00 Т/с "Поліцейська ака­ демія", З с. 15.55 д/с "Прогулянки з чудовиськами·, 5 с. 16.З5 Х/Ф "Вбити училку" 18.20 "Медовий місяць· 19.ЗО ·тсн - Еnіцентр· 20.15 "Російська рулетка" 21.20 Jt/ф "Скеля· 2З.50 Бокс nо-справжньому. К. Зтьєн - Т. Льюіс 00.50 Футбольний огляд від

07.00

"Жиллетт·

·з коханням"

"На своїй землі" "Недільні зустрічі" Торгов~ой ряд "Шлях до успіху" Погода "Телефортуна· "Прокинься і співай!" 10.З5 "Вікенд" з І. Зінченко 11. 15 "Караоке на майдані" 11.50 "Показуха" 12.20 "Мелорама" 1З.ОО "Планета Здоров'я" 1З.30 М/с "Покемон" 1З.55 Т/с "Мисливець за старожитностями" 14.50 "Дискавері" 15.20 Х/Ф "Бумбараш·. 2 с. 16.З5 Х/Ф "Будьте моїм чоловіком ... " 18.15 "Джентльмен-шоу" 18.55 Фінал "Кубка України". "Динамо" (Київ) · "Шах­ тар· (Донецьк)

21. ОО 21.50

"Подробиці тижня· Х/Ф "Повітряні теро­ ристи"

2З.З5 "Проект "F" 00.25 Х/Ф "Місце на цвин­ тарі"

07.00 07.25 07.55 08.00

ТЕТ "BIZ- тv· "Вісті" Погода Християнська програ-

ма

08.30 стн 08.55 Глобальні поради 09.00 "Ква-Кваша· 09.25 Х/Ф "Боривітер" 10.50 Уроки історіі 11.00 Концерт й. Кобзона 12.45 "Ім'я" 1З.15 "Сократ-Свінг"

до

по-

18.ЗО Торгінформ "Добрі новини· ·заглянь у майбутнє·

18.50 19.00 19.15

"Ваше здоров'я" 19.ЗО ·в. Єгоров, О. Суханов. Триптих", 2 ч. 20.00 ·мане, або Новатор проти волі" 20.ЗО "Заглянь у майбутнє" 20.40 Торгінформ

21.00 21.15 21.25

СІТ "Казка лірника Сашка"

Музика на ТVТ 21.ЗО Торгінформ 22.00 "Вікно в містику" 22.ЗО "Шлях до успіху" 23.00 "Хіт-базар· ІСТV

07.40 Погода 07.45 Т /С "Висока хвиля· 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 "Факти". Гарячі новини Погода

08.30

08.З5 М/с "Вуді Вудnеккер і його друзі"

08.50

Т/с ·легенда про За-

гублене місто"

09.20 09.50 11.05

Т/с "Чудесна наука"

Х/ф "Петля", З с. Кулінарне шоу "Корон­

на страва·

11.30 Телецентр моди 12.05 Телегра "Галопом

по

Євроnах·

12.45 "Факти" 13.00 "Угадай і Ко" 13.40 Т /с "Висока хвиля· 14.ЗО Х/Ф ·хижаки· Дог-шоу ·я і мій соба­

16.10

16.45 17.35

"Шоу О. Степаненко" Т/с "Повернення Сан-

докана"

18.45 "Факти" 19.00 Х/ф "Хенк·серцеїд" 21.05 Х/Ф "Легенда мумі1"' 23.10 Штрафний удар 2З.40 Х/Ф "Зорро· О 1. 15 "Кримінальні історіІ"

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 08.00 08.30 09.00 09.25 10.00

"Церква Христова·

М/с "Дикі Тонбери" М/с "Дещо про Мімі" М/с "Мишеня Лапич" Т/с ·плем'я-11" ·з х

4".

Найкумедніше

домашнє відео

10.45 Світ індійського кіно 12.25 Запитайте в доктора 12.50 Світ індійського кіно 14.05 Репортер 14. 15 Погода 14.30 Х/ф "Кавказька · nолонянка, або Нові nригоди Шурика~

16.10 Х/ф "Бленкмен" 17.45 Спецрепортер 18. 10 'f/с "Загублений 19.00 Реnортер 19.20 Погода

світ"

19.ЗО Х/ф "Вибух із минуло­ го"

21.15 2З.20

Х/Ф "Форс-мажор" Футбольний огляд

"Гол!"

2З. 50

Х/ф

"Фабрика

шnи­

гунів, або таємне життя

Яна Флемінга· 01.30 Х/ф "Бленкмен"

ОЗ.ОО Х/Ф "Форс-мажор" Х/Ф "Фабрика шпи-

04.40

гунів, або таємне життя

вик

16.50 17.00

"Сnоживач· До Дня Києва. сузір'ям муз·

"Під

17.ЗО "Зустрінемося ввечері" 18.00 "Київські мініатюри" 18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телепресклуб "Киянин·

СТН- тижневик Глобальні nоради "Планета Боулинг" Муз. інтервал 21.З5 "Енерджайзер" 21.55 ·магія кіно· 22.20 "Стефанія: острів поря­ тунку і надіІ" 22.45 Х/Ф ·найжаданіший чо­ ловік"

ОО. 15 "З5 хвилин джазу" 00.50 "BIZ- ТV' 7 КАНАЛ 09.05 Граціі від "Гравісу" 09.ЗО Торгінформ 10.00 "Шлягери ХХІ століття" 11.00 ·шлях до ycnixy" 11. 15 "Зксклюзив ·м· 12.00 "Зоряна дРрога" 12.ЗО "Амазонка" перемагає час·

Торгінформ 1З.ОО ·мелодром" 1З.ЗО Граціі від "Гравісу· 14.00 Торгінформ 14.20 "Добрі новини·

12.45

·Доживемо

неділка"

16.00 Торгінформ 16.30 "Саме Той" про себе 17.00 "Шлягер" представляє .. ." 18.00 "Будуємо по новому" 18.15 "Ділові люди"

1З.З5 Правовий всеобуч

14.10 "Дітвора" 14.40 "35 хвилин джазу· 15.15 "BIZ-ТV' 16.30 СТН-сnорт. Щотижне­

20.00 20. ЗО 20.55 21.00 21.20

"Лікування хребта·

15.ЗО

ка"

УТ-З

07.00 07.30 08.00 08.40 08.45 09.00 09.05 09.40

14.ЗО ·тинди-Ринди" "Шлях до успіху"

15.00 15. 15

Яна Флемінга· СТ&

Муз. департамент т Іс "Загін особливого призначення·

07.00 07.30 08.40 08.45 08.50 09.10

Астропрогноз Прогноз погоди "Проnиси" ·ви практично здорові"

09.ЗО "Ні

09.50

nyxy

ні пера!"

"Лабораторія

малого

бізнесу"

10.15 12.20 12.50 13.20

Х/ф "Чудовисько" "Вікна у світ" "М·стиль·

Муз. департамент "На­

ша двадцятка·

14.50

"Екологічно енергія"

чиста

15.00 Статус "next" 15.20 "Вікна. Спорт" 15.50 Х/ф "Басейн" 18.10 "Автостиль· 18.30 ·маски· шоу" 19.00 "Вікна. Столиця". Спецвиnуск

Х/ф

"Фатальна

крадіжка

(Плащаниця

19.20

Олександра Невського)"

22.00 Бізнес-студія 22.40 Х/ф "Павуки- 2" 00.40 Фестиваль "Чайка". "Смислові галюцинаціІ" (Росія) і ·танок на май­ дані Конго" (Україна) Астроnрогноз

02. 1О

Продастьсн автомоІІnь ВА3- 21093.

1995 р.в., пробіг- 104 тис. км., сигналізація MUL-T-LOCK, центральний замок, диски, об­ роблений.

Довідки за тел.:

6-64-62.


N!!40 (9342)

I.B.OS ДО УВАrИ JКИТЕЯІВ МІСТА:

Хоча навчально-виховний комплекс як навчальний заклад нового типу ви­ ник нещодавно, але розвиток свій він отримав 25 років тому, коли в мальов­ ничому куточку Броварів з'явилася но­ ва середня школа Ng 8. Уже тоді твор­ чий колектив розумів, що навчальний заклад за своїм розвитком повинен ви­ переджати ті процеси, які відбуваються в державі. Школа має бути творчою і

цікавою, неодмінно повинна розвивати в дитині дане їй від народження. Шкільний компонент педагогічний ко­ лектив,

насамперед,

використовував

для роботи з обдарованими дітьми. Далі

- поглиблене вивчення предметів, вве­ дення нових курсів. Сьогодні головними завданнями пе­ дагогічного колективу навчально-вихов­ ноr·о комплексу є піднесення особис­ тості, спрямоване на розкриття природних здібностей, розвиток інте­ лекту та формування духовності учня, задоволення індивідуальних запитів дітей, батьків у диференційованому навчанні, поглиблене засвоєння знань, рання допрофесійна підготовка. Малюки приходять до школи різні: талановиті та обдаровані, здібні й зви­ чайні, щасливі та обділені долею. Але

вані педагоги з вищою освітою, з них 48 - вищої кваліфікаційної категорії, 16 - вчителі-методисти, 17 старших вчи­

либленого вивчення, здійснення фунда­

телів. Кращі педагоги апробавують нові освітні технології, створюють власні ав­ торські програми, методики. Серед та­ ких можна з гордістю назвати вчителів математики Г.М. Троценко, Т.І. Мель­ ник, зарубіжної літератури Л.!. Тимо­ шик та Л.М. Солом'яну, іноземної мови - Л.!. ІОву та І.М. Приступко, вчителя історії та правознавства Г.І. Безуглу, вчителів початкової школи АК. Гончар, Т.М. Арішаку, 1.0. Михайлову, В.П. Ткаченко, 0.1. Галаган. У 2001 - 2002 навчальному році вчи­ тель початкових класів Г.В. Кудлай ста­ ла призером обласного конкурсу "Вчи­ тель року-2002" у номінації "початкові класи", а директор школи В.В. Руденко переможцем обласного конкурсу «Вчитель року-2002» у номінації «Керівник загальноосвітнього навчаль­

му класі ліцею додатково вивчаються філософія та політологія, громадянозна­

ментальної

підготовки

з

вство та «Людина і суспільство>>; у ме­ дичному

класі

анатомія

-

і

латинь,

у гуманітарному

школи

ступеня

11

класі

практичне право.

-

Всі ліцейні класи вивчають інформати­

самоврядування: працюють філософсь­

чення математики;

кий, театральний, суспільно-політичний

8 кл. - поглибленого вив­ чення історіі України; 8 кл. - поглибленого вив­ чення української мови; та ліцею: 10 кл. математичного профілю; 1О кл. філологічного

позиції

школярів

реалізації активної у

комплексі

клуби, спортивні секції. стала

Така

призером

система

вмінь

життєвої діє

Команда КВК

обласного

організації

конкурсу.

роботи

нав­

У навЧаЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛеКсі навчається 1549 учнів. У своєму складі

учасниками

обласного

п'ять стали

переможцями,

зультати:

учнів у

12

2001-2002 туру

н.р. були олімпіад,

запитів,

член Всеукраїнської асоціації вчителів

самостійного вибору предметів для пог-

історії та суспільних дисциплін «Доба».

АИТИКВАРІАТ

народження

К9П9ЕМО дороrо

ЛЮДМИЛУ МИКОЛАЇВНУ ЛИСУ Скіл.ьки років тобі

-

К8РТИНИ.ІКОНИ. ПРИКР8СИ. ВИРОІіИ 3 СРЇІі118.ІіІЮН3И. сиnа. фарфор,меІІпі тощо.

,

Консуnьтаці• 6e3KOW'IOBHO Не рu3икуйте, Jверпіться до фахівців!

Київ, вул. Лисенка,

1.

(044) 462·0078, 462·0079 ПравАіННИ 3АТ

Іінансов! gправJІі~н~ 'ро~рськоі

кУКJ3ЇВСШ ІDМЩЇЙНD-ІІрОІНІ'J фі,ма СЇАЬСШfШОЩСЬШ DЇЩІЕМСТІВ

раИАВРІК3АМІНІСТра•ІІ

OO®ШOD::1®Q'illJiJШ@~ що загальні збори акціонерів відбудуться 2 липня 2002 року за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова, 125.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт правління і затверджен­ ня річного балансу за підсумками

фінансово-господарської ності товариства за

діяль­

2. Інформація ревізійної комісії. 13.00, 10.00 ДО 12.30.

ПродаІО пеrиовий автомоІіпь ВА3-2101,

1978

Р.В.

VIDPOWOMV СТІНі. Тел.:

®fі'®Ш®[!!Ш@ IШ0011m7[j)(S ІШіl

ООlfІJОІ~:::шп ~оо~

економіста

5-20-88.

11 катеrорrі

v вІддІв держдоходІв.

Вимоги: освіта економічна, кваліфікація спеціаліста. Досвід роботи з комп'ютером, стаж робо­ ти не менше 2-х років. Заяви приііімаються протягом місяця у раіііфі~управлінні по

писанням та захистом наукових робіт

Малої Академії наук, одна з них віДзші­ чена як «Краща наукова доповідь>>.

Тож· запрошуємо вас на навчаннн до нашого

навчально-виховного

участі

у

конкурсі

навчально-виховного

лексу

подаються

ПРОПОНУЕТЬС• ДО ПРОдАЖУ НА

.

службовця

провідного

спеціаліста

відділу надан­

державного

ня ~;:оціальних послуг насе­

-

мельній ділянці О, житлова площа

U'@~[)@ill@)

площа

145,8

кв-м.,

1)

Броварська філія «Київоблгаз• м. Бровари, вул. Шев­

4. 2) Онашко В.П., Броварський район, с. Велика Димер-·

ченка,

ка, вул. Першотравнева.

Інші дані не відомі. Реєсщацjйний внесок 17 грн., гаранТІиний внесок 2675,00 (5% стартової ціни) вt-tосяться на реквізити МПП

«КІО• Р/Р 26002301210416 в АКБ «Національний кредит• м. Бориспіль МФО 300700 код ЗКПО 25656262. Остаточ­ ний розрахунок протягом 1О банківських днів після прове­

дення прилюдних торгів. КінЦевий термін прийняття заяв та сплати грошових внесків-

31

травня 2002р.

Ознайомитись з майном можна через організатора торгів з 9.00 до 17.00 Прилюдні торги відбудуться 4 червня 2002 року об

11.00

годині за адресою: м. Бровари, вул. Кірова,

16.

Організатор прилюдних торгjв: МПП «КІО» м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 84, кім.З9. Довідки за телефонами:

не володіння державною мо­

Тел.:

(04495) 5-21-55, (04471)

4-21-34, 4-03-76.

Фr «НОВИЦЬКА», 20

починаючи з

травня,

реалізує молодняк бройлера КОББ ціною

500 віком 12,50 грн.

ЗО діб за за голову.

Оплата: готівка/ перерахунок. Реалізація

Броварський вул. Озерна,

6-63-35.

[ji)@)W{]ffi[)

; У зв'язку з реорганізацією Дочірнє підприємство СПМК-1 ВАТ •Теплицьтехмонтаж• переіменоване в Дочірнє підприємство СПМК-1 ЗАТ • Тепли·цьтехмонтаж».

' Втрачене свідоцтво приватного підприємця за номером N2139-Ф від 07.10.1997 року, видане Бро­ варською райдержадміністрацією на ім'я ЮШМАНО­ ВА Петра Миколайовича, вважати недійсним. ·· Втрачені: свідоцтво про реєстрацію Броварської міськрайонної організаЦІЇ Народного Руху України за від 16 листопада 1993 року, видане Броварсь­ ким міськвиконкомом, та колову печатку •Броварсь­ N210

ка міськрайонна організація Народного Руху•, вважа­

вою.

Заяви подавати не пізніше 17 червня 2002 ро­ ку за адресою: м. Бровари, вул. Кірова, 92.

[))®0@'U"i1

ОПЕРАТОР КОМП'ІОТЕРНОfО НА& О РУ.

вміння працювати на ПК, віль­

Тел.:

15 га, загальна - 72,4 кв.м.). - 53 500,00 грн.

Стягvвач:

Ш& 'liffilli1~<S®Ш'\7

на період декрет­

Вимоги: громадянин Ук­ раїни, освіта вища, за фахом - економіст, досвід роботи,

Тел.: 6-86-4З.

Бро­

Стартова ціна Боржник: Коростишевський В.В., с. Велика Димерка, вул. Франка, 40, Броварського району.

Peaaкqff 'роварської міс•краіонвоі rаши сеНоне житти••

ної відпустки.

- водій категорії С, D, Е.

доку­

5-31-39.

-

ленню

такі

варський район, с. Велика Димерка, вул. Франка, 40 (5-кімнатний цегляний будинок, знаходиться на зе-.

5-21-55, (294) 6-61-94-

на

бок свиней;

(за

Для проведення конкурс­ них випробувань у навчаль­ но-виховному комплексі створені конкурсна та апе­ ляційна комісії. За довідками звертати­ ся: м. Бровари, вул. М.Ла­ гунової, 11 тел. 5-20-34.

що розтащовані за адресою: Київська область,

11.00 за адресою: бульв. Незалежності, З, м. Бровари, Київська область. Організатор nрилюдних торгів: СДП «Укрспец'юст• м. Київ, вул. Коцюбинського, 12, кім. 314. Довідки за телефонами: (044) 205-31-88, (295)

МІСЬКраиqентр 33ИHRTDCTI

- оператор з ветеринарних обро­

предметів

математичний

TOPfAX АРЕШТОВАНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО:

гальна площа квартири- 99,4 кв.м., житлова площа квартири- 69,3 кв.м.). Стартова ціна - 6 954 грн. 40 коп. Гарантійний внесок 347грн. 72 коп. • Стягувач: Ломакіна О.М., вул. А. Бубнова, 11/8, кв.17, м. Київ. Боржник: Золотов А.О., вул. Драгоманова, 5, кв. 12, м. Київ. Інші дані не відомі. Реєстраційний внесок- 17 грн. та гарантійний внесок - 5% від початкової ціни для участі у nрилюдних торгах вносяться на реквізити СДП «Укрсnец'юст• в АКБ «Правек­ Банк• м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, р/р 2600600001959, МФО 321983, код ЗКПО 30551713. Оста­ точний розрахунок протягом 1О банківських днів nісля проведення прилюдних торгів. Кінцевий термін прийняття заяв та сплати грошових внесків- 31 травня 2002 року. Ознайомитись з майном можна через організатора торгів 29 травня 2002р. з 9.00 до 17.00 за адресою: вул. Незалежності, З, м. Бровари, Київська область. Прилюдні торги відбудуться 4 червня 2002 року об

®11®!іl®І!!Ш<3 rr!®Ш!Iri7[;>@g

оператор по догляду за свиньми

профілюючих схемою:

Житловий будинок разом з надвірними будівлями,

частина 4-кімнатної квартири за адресою: вул. Олімпійська, 10-А, кв.81, м. Бровари, Київська об­

1/3

СВАТ rrАгроком~інат rrКаАитап

на промкомплексі;

половина з яких належить до

ПРОПОИУЕТЬС8 АО ПPOAJUI[Y НА ПРИЯІОАИИХ

ПРИ.nІОДНИХ TOPrAX АРЕШТОВАНЕ МАЙНО:

посаду

комп­

- заява від батьків (або осіб, які їх заміняють); - свідоцтво про народжен­ ня (копія);

заступник директора з науково­

_,рова,ський іа~овий

до

менти:

методичної роботи, «старший вчитель»,

До складу тестів вносяться ЗО питань з різних дисциплін,

ваннях.

Для

Клавдія СДОБНЯКОВА,

спеціалізована школа 11 (8кл.) 25 травня о 15.00 год. - ліцей (10 кл.)- 27 черв­ ня о 10.00.

-

ст.

вання.

комплек­

су.

дуться:

10 кл. медичного профілю. У конкурсному відборі мо­ жуть брати участь діти (учні) незалежно від місця прожи­

профілю;

сім учнів працювали над на­

ПРМІИОВО ПРИЙМАІ НА РОІОП rРОМАДІІИ І ТАКИХ ПРОФЕСІЙ:

Терміново МІНЯЮ АБО ПРО­ ДАЮ З-КІМНАТНУ КВАРТИРУ з усіма зручностями на 1- му поверсі 4-поверхового будинку в смт. Ка­ лита Броварського району на квартиру або будинок у Броварах чи Калинівці Броварського району. Тел.: 9-88-52.

fl~J'.'\t

олімпіад,

учень

!У турі Всеукраїнських

бульв. Незалежності, З.

2001 рік.

Початок зборів о реєстрація акціонерів з

брав участь у

наш

- документ про рівень освіти (для вступу до 1О кл. свідоцтво, до інших класів табель успішності). Документи для участі у конкурсі будуть прийматися: - 8 кл. - до 20 травня; - 10 кл.- до 25 червня. Конкурсні випробування проводяться у письмовій формі (тестування), які відбу­

профіль - 15 питань - мате­ матика, 5 - українська мова; 8 - фізика, хімія, біологія, історія, географія; 2 іно­ земна мова.) Учні, які мають високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів, зараховуються до спеціалізо­ ваної школи І - 11 ступенів та ліцею . за співбесідою, без участі у конкурсних випробу­

ласть (1-й поверх, десятиповерхового будинку, за­

не питаємо,

Хай їх л.ічить зозул.я в гаю, Тебе з тими роками вітаємо, Що постукали в душу твою. Зичим того, що щастям звуть л.юди, Хай усмішка не сходить з л.иця. Хай життя твоє піснею буде, А тій пісні не буде кінця.

конкурс­

асоціація клубів як форма учнівського

практичної формування

алізації

Вітаємо з ювілейним днем

проводить

ний відбір на 2002 - 2003 навчальний рік · до спеціалізованої школи 11 ступеня: 8 кл. - поглибленого вив­

Для учнів,

ного закладу».

творчих

лекс

ку на сучасних комп'ютерах.

чального закладу дає свої позитивні ре­

їхніх

наказом

Міністерства освіти Ук­ раїни 20 липня 1994 р., навчально-виховний комп­

спеціалізованої

вчителями. В школі

висококваліфіко-

затверджено·.-

санітарія та гігієна, догляд за хворими;

телів-методистів і втілюється молодими

92

вари та відповідно до Інструкції '"Про порядок прийому учнів до загаль­ ноосвітніх навчально-ви­ ховних закладів на кон­ курсній основі'",

профілю. Так, у суспільно-гуманітарно­

обов'язків перед собою, батьками, сім'єю і рідною державою? На реалізацію цих завдань спрямова­ на творча діяльність педагогів школи, робота яких базується на досвіді вчи­

особистість, яку необхідно виплекати, сприяти й саморозвитку. Як надати можливість розкритися природним здібностям? Як виховати потребу сумлінного виконання своїх

ховного комплексу м.Б·ро­

обраного

комплекс об'єднує :~агальноосвітню школу 1-ІІІст. та спеціалізовану школу І-ІІ ст., до складу якої входять класи «РостоК>> та «Довкілля>> (школа І ступе­ ня) та класи з поглибленим вивченням математики, історії, біології, українсь­ кої мови, іноземних мов, правознавства (школа 11 ступеня); ліцей математично­ го, суспільно-гуманітарного, філо­ логічного, фінансово-економічного та медичного профілів. У комплексі є всі умови для отриман­ нн широкої загальноосвітньої підготов­ ки та всебічного ро:~витку учнів для ре­

кожен

Керуючись положеннями Статуту навчально-ви­

за

район,

адресою:

с.

Зазим'я,

42. З 8.00 до 16.00.

ти недійсними.

·

Приватне підприємство •Темпер•, іден­ код 31786007 змінює свій статутний фонд на 3000 грн. Кредиторам з претензіями звер­ татися до 10 червня 2002 р.

тифікаційний

Колектив Броварського МРЕВ ДАІ вислов­ лює глибоке співчуття старшому держав­ тоінспектору, майору міліціІ Оксютенку Воло­ димиру Миколайовичу з приводу тяжкої втрати- смерті·його батька Миколи Савича.

Броварську міськрайонну rа3ету ttHoвe жиm» віднині можна читати в еяектронному виrяІІДі на сайті комnанії «6paвonopr» www.brovary.kiev.ua, де можна 3найти

.;

е 11 \~ І;;;;;;:;~~;~rд;;;&;АіііО'Рhн;Аа;·~;;,~; ;ід;~~;Ке@Ьmа~~.~ •~ ннн до меренеі Інтернет .з різноманітними варіантами oDniкv G-85-21 " Н О В Е Ж И Т Т Я • - raзema Броварських міської ma раііонної рц, ра1іонноі Аержавної цмінісmрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

ААРЕСА:

07400,

ВіААЇАU: і

Кuівська обл., м. Броварu,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

лержалмінісmраuія.

Свідоцтво nг:ю державну

2.

сільського госnоларства 4-02-92; nромuсловості

соuіальнuх nuтань,

реАакuії raзemu, Броварські міська і раuонна ралu, раuонна

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інаекс 61285

бульв. Незалежності,

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.Аакmора: 4-21-34. і

масової роботu

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди nоділяє nозицію авторів.

• За точність викладених фактів відnовідає автор.

Аистування з читачами

-

на сторінках zазети.

• За зміст реклами відnовідальність несе рекламодавець.

Тел. для довідок:

Арук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованцu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у справах npecu ma інформаuїі Кuівської облАержаАМінісmраuії.

Зам. 2097 Тираж 2390 прим.

#40 2002