Page 1

-

Сьоrоднї

в -tJ ·.

На Водохреща

.· • ектив1 •·

Броварщипа 2

"

'

,,

иого сторінка З

...

БроварL.Ц.ині

Виходить з

17

квітня

У n'ятниц10,

4

сторінка

-

номеої:

Думки вголос. Пробл~у • n1'д· ІІІМtІt~' мол:оdь

Січнем освячена іJоля

'бt:

сторінка

v

сторінка

добробут

1937 року

22

Офіційні повідомленНJІ ...Реклама, .

ТЕЛЕСВІТ

оголошення ·

телепрограма

стор.

5

6-7

сторінка

8

і- благополуччя!

Субота,

23

січня

2010

року

сі .. ня, міська і районна rромади

N2 4-5 (10123-10124)

вІдзна

.. иnи

~[3[Ю~ ©©~@[;)[I0@©1JO W~[;)д\UDї1~ [

!

]

~

.

[

!

] I I ! J . [ ! ]

Шановні земляки!

~ нагоди свята - Дня Соборності України! ~

Це свято демократичного єднання українців в Українській державі. Акт Злуки

~ патріотизму, волі народу до консолідації зусиль та зміцнення украінської нації.

~

1919

року став вищим виявом ~ ~

!~ Вітчизни. Міцного здоров'я вам, щастя, миру, достатків та нових звершень в ім'я майбутнього Украіни!

~

~ ~

~ ~

-

~

голова Броварської районної

~

державної адміністрації

районної ради

~

~

Андрій МАЗУР.

Юрій КУШНІРЕНКО.

~

!

]

.

голова Броварської

[

дотриманні принципів незалежності, на усвідомленні кожним ~

відповідальності за майбутнє усього украінського народу.

ВИІіОРИ

~

Тож нехай розум, воля і любов до рідного краю згуртують ~

усіх нас для високої мети - процвітання соборної незалежної ~ демократичної Украіни!

. ~

Міцного вам здоров'я і злагоди, сил та натхнення, успіхів на ~

благо нашої Вітчизни!

~

!

~

держави Грунтується на наших спільних зусиллях, на ~

Хай сповнюються серця українців гордістю за свою державу. Хай розум, воля і любов до рідного краю ~

[

~

Впевнений, що успіх побудови демократичної та міцної ~

~ згуртовують нас для здійснення високої мети - процвітання соборної незалежної демократичної і могутньої Украіни. ~ ~ Бажаємо, щоб втілювалися в життя всі ваші задуми та плани на користь добробуту нашого народу і нашої рідної ~ З повагою

~

свята українського народу - Дня Соборності України!

~ Сьогодні Украіна потребує змін. Наша єдність - запорука успішності цих перетворень. Разом ми здолаємо усі ~ ~ перешкоди та труднощІ. ~ ~

Шановні броварчани!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди визначного

~

~ Від імені Броварських районної державної адміністрації та районної ради прийміть найщиріші вітання з ~

~

З повагою-

~

виконуючий обов 'язки міського голови Ігор Сапожко.

l§j

]

- 2010

17 січня 2010 року жителі Броварів

і району, як і вся Україна, зробили

свій вибір у першому турі президентських перегонів._ ЦВК оприлюднила

попередні результати виборів. Коротко про те, як усе відбувалося ... .. . Недільний січня.

ранок

17

легше - вона живе вдома. Але вона раніше не була такою охочою до їжі - навчання ви­ магає багато зусиль. Дуже

Щойно відкрито дві

виборчі дільниці на території

Броварської ЗОШ

NQ 1 - NQ 22 і NQ 25.

І-ІІІ ст. Підходжу

вболіває за одногрупників як староста. Я бачу по ній: мо­ лодь хоче, щоб була перспек­

до тих, хто вже зробив свій вибір. Однією з перших свій громадянський обов'язок ви ­ конала

Людмила

тива

Олександ­

...

Пенсіонер з 50-річним тру­ довим стажем , житель Бро­

рівна БШОКРИНИЦЬКА.

- За професією я бухгалтер, і сьогодні у мене робочий

варів з

день. Свій вибір зробила дав­

що свій вибір він зробив дав­

но, бо тільки цій людині і

но . Сказав лаконічно:

довіряю. Голосувала за себе і за ДQЛЮ ДВОХ СВОЇХ дітеЙ - 6 і 1О років. До речі, вони теж не байдужі спостерігачі. Все, що діється в країні , розуміють добре. Вболівають, хочуть,

- Бажаю, щоб ця людина , за яку віддав свій голос, пере­ могла заради моїх онуків і України!

вибір співпадає з моїм. Їм не

Уперше в своєму житті бра­ ла участь у виборах Прези ­ дента юна броварчанка, ви­ пускниця міської ЗО Ш І - ІІІ ст. NQ 3, а нині - студентка І курсу фізико-математичного факультету Київського На­ ціонального педагогічного університету ім . М. Драгома­ нова

Сніжана ДЕНИСЯКО.

Ця важлива подія в її житті

року Володимир

Валентина КОВАТІІВСЬКА.

щоб усе було гаразд. Їхній байдуже, хто переможе, при­ йдуть на дільницю з татом та бабусею.

1956

Петрович СЕРЕДА зазначив,

* * *· співпала з особистим святом

-

напередодні, у суботу,

січня, вона зустріла своє

річчя.

А в день

16 18-

виборів

песимістичний !

Сподіваюсь

на свого кандидата.

на

Вся молодь сподівається краще,

додає

її

мама

прокинулася раненько і ра­

Світлана Володимирівна.

зом

бачу,

з

м амою

прийшла на

як

важко

-

Я

студентам

дільницю, щоб віддати свій

(половина групи живе в гур­

голос і поспішити додому го­

тожитку), важко їхнім бать­

тувати святковий стіл.

-

Як і всі студенти , очікую

кам заробляти гроші на нав­ чання та

підтримку дітей.

змін на краще, хоча й не дуже ·

Що там тієї стипендії! Сту­

у це вірю , - зізналася Сніжа­

денти завжди голодні . Бачу

на .

-

Ні, ні, настрій у мене не

це по своїй доньці. Сніжані

Протягом усього дня ак­

з усіма нормами чинного за­ конодавства. У тому, шо за­ гальна обстановка перебуває під контролем, а процес во­ левиявлення проходить без порушень ,

я

змогла переко­

натись особисто, коли в якості виборця прийшла на свою дільницю. О 16.25 , за попередніми підрахунками , вже проголосувало більше 55 відсотків наших земляків. Взаг алі ж саме за цією дільницею закріплено 2200 учасників виборчого проце­ су. На моє запитання, чи ба­ гато з тих , хто J;рийшов, ·не знайшов своє прізвище у

списках, Олександ ра Іва­ нівна констатувала, що трохи більше 20 таких випадків бу­ ло зафіксовано. Громадянам,

котрі звол ікали і попередньо не перевіри ли наявність своїх прізвищ у загальному

тивність виборців нашої дільниці практично не спада­ ла, - розповідає голова ви­ борчої дільниці NQ 12 Олек­

до єдиного реєстру виборців,

сандра ДІБРОВА.

що

Молодь, пенсіонери, гро ­ мадяни середнього віку, по­ чинаючи з восьмої години ранку, підходили і підходи­ ли, щоб віддати свій голос за

щенні міськвиконкому в кім ­ наті 201. 17 мешканців нашого міста після узгоджуючих дій через хворобу здійснили свій вибір

того чи ін шого кандидата. Безпосередньо процедура го­ лосування відбувалася згідно

вдома .

списку, довелося звертались

знаходиться

у

примі ­

Продовження на стор.

2


2

Су6ота,

січ ни

23

201 О

НОВЕ ЖИТТЯ

року

Закінчення. Початок на стор.

не час!

1

"Сьогодні ми виконуємо важливу, відповідальну ро­ боту. З одного боку відчу­ вається внутрішня напру­ женість, з іншого - емоційне піднесення", - розповідає го­ лова дільниці, у котрої за плечима вже три попередніх кампанії, ця - четверта. -До­ бре, що молодь теж бажає брати

Снігопади, затори на доро­ гах,

представники

численних

громадських організацій. Лариса ШАПКА.

*

*

*

її

Підбивши підсумки нара­ А.М.Мазур поінформу­ вав про підсумки підготовки і проведення на Броварщині виборів Президента України. Андрій Миколайович зазна­

чив, що Розширена апаратна нарада за участю голови райдерж­ адміністрації А.М. Мазура, його заступників, начальників управлінь, відділів і служб РДА, керівників районних структурних підрозділів, се­ лищних і сільських голів відбу­ лася 19 січня. На цей день при­

і самих виборців різна. Та як би там не було, але проведена

ших сусідів. Природа ніби взя­

зайнятості населення Бро­ варшини за 2009 рік інформу-

Цьогорічна зима додала

клопоту і в реальне життя

співвітчизників і багатьох на­ ла реванш за малосніжні та

легкоморозні зими попередніх років та вирішила перевірити

вила від

Як справляються з такими "святковими витівками" ба­

2036 земляків. ... Усі дільниці

НВК, вже на 15-т'У годину, як розповів

голова

снігові заноси, величезні кучу­

гури

-

ось такою виглядає кар­

тина

останніх

дільничної

комісії А.Ф. Шевчук, прого­ Лосувала чимала частина ви­

борців. Нам удалося поспіл­

куватися з окремими з них. Із обранням нового глави дер­ жави вони пов'язують зміни на краше в усіх сферах життя. Уже пізніше з'ясувалося: тільки за трьох найвпли­ вовіших політиків, яким найбільше довіряють жителі Тарасівки, вони віддали

близько 76 відсотків своїх го­ лосів. Решта 15 претендентів на пост Президента от­ римала їх менше 25 відсотків. Загалом же, тільки по одній дільниці нашого округу можна судити: Броварщині

чотирьох

тижнів.

центру

зайнятості Г.М.Пашнюк. Про ситуацію із захворюванням населення на грип та ГРВІ станом на 18 січня 2010 до­ повідали головний лікар Бро­ варської ЦРЛ В.В. Багнюк та головний санітарний лікар В.А.Прокопенко. Нині ситу­ ація стабільна, але розслабля­ тися не слід - нас очікує третя хвиля

спалаху

захворювань.

Про контроль за температур­ ним режимом у школах, дит­

садках, медичнихзакладахін­ формували начальник відділу ЖКГ І.М.Малякін, началь­

У телефонному режимі Ка­ линівський селищний голова

яке

надає

підприємство,

послуги

на

тери­

прозоро,

офіційних

за

участю

спостерігачів

з

Данії, Японії, США, пред­ ставників ОБСЄ, телека­ налів" І+ І" та "Інтер". Подякувавши службам ра­ йону,

всім

Валентина КОВАЛІВСЬКА. На фото автора:

Так виглядає графік д1юх попередніх хвиль захворюваності у районі.

.

Не раді ми " ВИТІВКаМ " лами

"Асканії-Флори" були

прибрані

снігові

замети

на

вулицях Чекістів, Лісовій та

інших. Надають техніку "Ре­ гіон-200І", допомагає ВАТ "Комбінат "Тепличний". За­

Т-І50,

равління, яке забезпечує під'їзд до всіх сіл та селищ

ЗІЛ, бульдозер та інші технічні одиниці виконують основну роботу. Наприклад,

їзди до селища та сіл Пере­

нашого регіону. Виконроб підnриємства Микола Дани­ люк розповів, що обсяг робо­ ти дійсно за останній період

мога, Димитрова розчищали

доводиться

дорожники

малий. З перших днів негоди

з ДЕУ-693

та

райдоруправління.

У такий же спосіб вирішу­ населених

роботу

нальники

-

місцеві

виконувати

дорожники

ють свої проблеми більшість

кому­

яка-не-яка,

а

•••

зими

варське районне дорожнє уп­

працюють

чи­

в

ав­

ральному режимі. Шодня на сільські дороги виїжджає

12

чоловік, у критичні періоди люди знаходились на робо­ чих

місцях

практично

без

відпочинку.

Особлива увага

приділялась

віддаленим

лам

-

се­

Підліссю, Опанасову,

Бервиці,

Першотравневому.

Адже головне

потрібно за­

-

безпечити під'їзд до населе­ них пунктів. Хоча часто траплялось,

що

не

встигали

два

автогрейдери,

бульдозером розчищали до­ рогу до Світильного,

Кула­

жинІіів. На моє запитання, у який спосіб дорожники роз­ кидають сніг, Микола Васи­ льович пояснив, шо його, як правило,

викидають

на

уз­

біччя (в кювет), доріжок для пішоходів

не

роблять,

ос­

кільки їх роблять уже в межах сіл своїми силами. своєрідна

вже

Ue

практика,

якій

більше І О років, вона відпо­ відає певним дорожнім нор­ мам.

Зима не раз нагадає про се­

бе, і не лише комунальним службам, а, в першу чергу,

пересічним громадянам. То­

торії селищної ради, на жаль,

техніка у наявності є. Не сто­

розгребти

не

ять осторонь і місцеві під­

знову швидко вкривав новий

му звичайна лопата надовго

стане

має

спецтехніки,

яка

б

територію,

могла розчищати сніг, тому із

приємці: ПП Волинець роз­

сніговий

ситуації, що склалася, допо­

чищає трактором вулиці.

слово про техніку

магають вийти місцеві під­ приємства. Наприклад, си-

Основний обсяг робіт по району покладено на Бро-

більШе що

настил.

20

вона

як її

Окреме

-

їй вже

років. Слава Богу, ще

працює:

Новоріч_ні подарунки дітям Протягом січня

року

Хто з нас не радіє подарун­

вання, що проживають в ди­

кам?! Під час Новорічно­ Різдвяних свят заступник го­

тячих будинках та соціально­

сім'ям району, що опинилися

реабілітаційних центрах ра­

лови

в складних життєвих обста­

йону. До дітей завітали Дід

Броварської

райдерж­

адміністрації А.В. Деменко спільно з головою

Бровар­

ської міськрайонної органі­ зації Товариства Червоного Хреста України Л.Б. Драпей, працівниками служби у справах дітей та відділу куль­

Мороз

та

Снігуронька

з

привітаннями та подарунка­ ми. Подарунки та солодощі до

свят

було

вручено

ви­

хованцям дитячого будинку

"Надія" (с. Мокрець), дитя­

винах,

роздана

2010

благодійна

допомога у вигляді продуктів харчування та

наборів

подарункових

(ковдри,

подушки,

постільна білизна та

м'які

іграшки) для дітей, які потре­

тури

поздоровили

них центрів "Свобода" (Вели­

Юлія НЕНЬКО,

недалекому майбутньому.

дітей-сиріт та дітей, позбав­

ка Димерка), "Сонячне світ­

спеціаліст служби

лених

ло" (с. Требухів).

Броварської

адміністрації

райдерж­

батьківського

піклу-

чих

соціально-реабілітацій­

найпотрібнішим

бують тепла, любові, уваги.

у справах дітей РДА.

зна­

ряддям в господарстві кож­

ного хазяїна. Лариса ШАПКА.

два

не байдуже, хто завтра стане біля керма держави, і яка доля очікує краян уже в Сергій ВАСЮК.

виборців. Попереду в усіх - не менш складний і відповідаль­ ний період - другий тур голо­ сування. Тож цих недоліків треба позбутися.

відповідальним

злагоджену роботу при підго-

свою

ших вуст.

шли

кашевич.

комунальне

ми вирішили дізнатись з пер­

ванні на всіх 50 виборчих дільницях, які вчасно розпо­ чали свою роботу. У районі трійка лідерів виглядає таким чином: Юлія Тимошенко на­ брала 46,5 % голосів, Сергій Тігіпко- І6,4 %, Віктор Яну­ кович - І З %. Вибори прой­

працівникам РДА, райради за

Григорій Пузан розповів, що

комунальники,

громади сіл та селищ району,

відсотків виборців

60

району взяли участь у голосу­

ник управління освіти С.І.Лу­

пунктів Бровар­ шини. Калитянський селищ­ ний голова Станіслав Мороз констатував, що їхній гро­ маді допомагають СВАТ "Аг­ рокомбінат "Калита", комбі­ кормовий та механічний заводи, що працюють на їх території. Звичайно, роблять

бусі-зими

відкрилися рівно о восьмій. А вже за лічені хвилини перші запо­ внені бюлетені впали до урн для голосування. У Тарасівці на виборчій дільниці NQ 45, що традиційно ось уже впро­ довж багатьох років розташу­ валася в фойє місцевого

начальник

що

на міцність: рясні снігопади,

взяли

вав

Бурхливим є не лише полі­

тичне життя українців,

лися необхідністю обрати гла­ ву держави і прийшли на ви­ борчі дільниці, аби виконати свій громадянський обо­ в'язок. Явка на вибори стано­

відсотків.

відпо­

забезпечення

ди,

РУ".

65

за

борів: низьку організацію ро­ боти окремих д~ьничних комісій, окремих штабів партійних осередків з питань підбору та навчання членіll дільничних комісій, не­ обхідність уточнення списку

життєдіяльності району.

вирує за всіма законами "жан­

до

доповідали

служб,

відальних

чошрьох. Тій же Жердові й Тарасівці, Михайлівці й Під­ ліссі. Відстань між ними чи­ мала. Та й кількість населення

60

наслідків

керівники

пало одне з найшанованіших у християнському світі свят Богоявлення, Водохреща. Са­ ме з привітання з цим святом усіх присутніх і розпочав засідання голова Броварської РДА А.М. Мазур. Про виконання Програми

Участь у голосуванні

чимало

зими стихія. Про подолання

Серед селищних і сільських громад Броваршини є лише три, на територіях яких розта­ шовано по чотири виборчі дільниці з цьогорічних ви­ борів Президента України, Великодимерська, Гоголів­ ська, Жердівська. Але якщо в тих же Великій Димерці, Го­ голеві ці дільниці знаходяться в одному і двох населених пунктах відповідно, то в місцевій раді Жердави - аж у

підготовча й організаційна робота дала в день виборів свій результат: люди перейня­

обірвані

-

клопотів усім нам додала цієї

участь у громадсько­

політичному житті. Ось і се­ ред членів комісії у пере­ важній більшості молоді люди 30-45 років". У тому, що дільниця NQ 12 працювала згідно з усіма нормами Закону України "Про вибори", пересвідчили­ ся і міжнародні спостерігачі з ОБСЄ, Японії, країн СНД та

ожеледиця,

електричні дроти

товці та проведенні виборів, голова РДА звернув увагу на недоліки, виявлені під час ви­

Броварський базовий міськрай­ центр зайнятості оголошує кон­ курс на заміщення вакантної nо­ сади державного службовця заступника начальника відділу

взаємодії

з

роботодавцями

(посада тимчасова на період відпустки основного працівни­ ка

по

догляду

досягнення

за

дитиною

нею

по

З-річного

віку). · Вимоги: громадянин Укра'іни віком до 45 років, освіта вища,

економічна. Досвід роботи за фа­ хом (бажано). Стаж роботи у дер­ жавній службі - не менше 1 року. Досконале володіння ПК, вільне володіння державною мовою. До­

,

: 1

даткова інформація щодо основ- ,. них

функціональних

обов'язків,

розміру та умов оnлати nраці на·І·

дається за адресою: м. Бровари, вул. Кірова.! 92. Телефон для довідок: 6-оЗ-35. Заяви nодавати nротягом місяця з дня оnублікування оголошен­ ня.

.


.:.·IJ,t};~*lllllllllfiiJ!~,~~;;;.i-;t~

3

Субота, 23 січн11 201 О року

НОВЕ ЖИТТЯ

на водохреща...

19 січня - день, коли за­ вершується Новорічно­ Різдвяний цикл. Церковне свято Богоявлення або, як його ще називають, Водо­ хреща, - це одне з найулюб­ леніших у народі свят. Цього дня вода набирає цілющої сили, коЛи відкри­ вається небо, і Бог шле нам своє благословення. Саме у цей день увесь православний люд святкував Водохреще. Віруючі броварчани зібра­

лися у парку "Приозерний"

на озері біля великої ополон­ ки та льодяного хреста, щоб освятити воду та очиститися,

пірнаючи

у

"йорданську"

(тобто освячену) воду. Що- _ правда, не усі дочекалися благословення

настоятеля

церкви Святих Первоверхов­

них Апостолів Петра і Павла отця Олександра Левчука. Були шибайголови, що й до приїзду священика стрибали

в ополонку, а потім фотогра­ фувалися ... Чи-то так спіши­ ли змити з себе гріхи, нако­ пичені за рік, чи просто вірили, що вода у цей день і так свята

...

Та все ж більшість покірно чекала,

незважаючи

на

дійсно хрещенський мороз, і

купатися пішла тільки після

t:flll~lil:··-- ИПНІ1!11'ЕlІіІv

,;,,.,,..,,,,,,,,,&·•··· •·•••·J . . х,.с.;ь:;.••.с;.со~"·•"Б•'·"-"'

Звичайно, краще бути здо­ ровим і багатим, ніж хворим і бідним - з цією аксіомою ніхто не сперечається. Але, як бачи­ мо, чим довше триває тяжке фінансове становище в дер­ жаві й світі, тим більше гро­ мадян переступають поріг бідності. Вони втрачають ро­ боту, економлять на всьому харчуванні, освіті, побуті ... Але хвороба часто не запитує, чи є кошти на лікування, а підступно приходить зне­ нацька

...

Можливості нинішньої ме­ дицини ми вирішили дослідити на

прикладі

урологічного

відділення Броварської цент­ ральної районної лікарні. Чому

саме його? Адже це один із структурних підрозділів всієї лікарні. Це відділення таке ж, як

і

інші,

неність

така

ж

фахівцями,

напов­

ліками,

хворими. Та й багато людей, хто хоч раз у житті потрап­ ляв сюди, знає, що там ліку­ ють і як.

Знайомтеся: наш

нинішній співрозмовник дуючий

відділенням

-

заві­

урології,

лікар І категорії Василь Воло­

димирович ВОЛЧАНСЬКИЙ.

-

Скажіть, а чи вплинула кри­

за на кількість хворих у вашому

відділенні?

Важко сказати, чи криза вплинула, чи це пов'язане з

-

тим, що останніми роками населення України старіє, а стан· здоров'я молодшого по­ коління - викликає занепо­ коєння.

Але

протягом

ос­

танніх п'яти років для нашо­ го відділення є характерним зростання кількості хворих. Виросла й цифра прооперо­ ваних пацієнтів - з 243 у 2005 році до 292 - за минулий рік. За такої ситуації радує тільки одне: показник виздоровлен-

вятив воду в озері, а також ту, що люди принесли з собою. На святі були також при­ сутні виконуючий обов'язки міського голови Ігор Сапож­ ко, його заступники та інші представники міської влади. Ігор Васильович привітав усіх зі святом, побажав міцногр здоров'я, злагоди,

усією Україною була благодать. Після урочистих привітань та освячення води діти, які прийшли на свято, отримали

солодкі

подарунки

міської адміністрації.

від

А усі

.

люди - заряд позитивної енергії на цілий рік, щоб тво­ рити добрі справи.

удачі, 'добра, миру, щоб зав­

Ольга КОСТІКОВА. Фото автора.

жди над нашим містом і над

А6и держава nовернуnаси о6nи~~ям ня теж зростає. Тобто, кіль­ кість хворих не вплив~є на якість лікування. Найчастіше до нас потрап­ ляють із запаленнями нирок чи сечовивідних шляхів. На другому місці - сечокам'яна хвороба. Далі за поши­ реністю - аденома передміху­ рової залози та онкологічні захворювання

нирок

чи

се­

човивідних шляхів. У подро­

биці лікування вдаватися не буду, але хочу зауважити, що всі вищеназвані хвороби ос­ таннім часом "помолодша­ ли". Тобто, якщо раніше аде­ номою передміхурової зало­ зи хворіли чоловіки після 40 років, то нині фіксується ба­ гато випадків і після 30. Тож

- Певно, такий, як і скрізь, недостатній. Складне фінан­ сове становище в країні по­ значилось і на галузі охорони здоров'я. Що можна сказати, якщо із запланованих на охо­ рону здоров'я на 2009 рік 97 млн. грн. фактично надійшло 54 млн. грн. Важко всім: і лікарям та медсестрам, і пацієнтам. Але можу сказати, що і фахівці, й керійництво лікарні докладають всіх зу­ СИ!ІЬ, аби зберегти та покра­ щити здоров'я земляків. Не­ зважаючи на недофінансу­ вання галузі, Броварська ЦРЛ- одна з кращих в нашо­ му пристоличному регіоні. Колеги з інших закладів

повернулася

обличчям

жава повернутися обличчям до проблем і потреб медичної галузі.

-

Я

розумію,

недостатнє

фін-ансування дозволяє швидше

цептів). Також не слід ігно­ рувати навіть найменші сим­ птоми: будь-яку хворобу лег­ ше вилікувати на ранніх ста­

-

діях. Вчасне звернення до лікаря підвищує ваші шанси на

швидке

одужання,

а для

профілактики можу поради­ ти -для чоловіків обов'язкове відвідання уролога раз на рік після 35 років, а жінкам, і особливо юним дівчатам, одяг відповідно до темпера­ тури за вікном. Ну і, звичай­

но, здоровий спосіб життя здоров'я треба берегти змо­ лоду.

А на якому рівні перебуває забезпечення хворих ліками у

-

вашому відділенні?

Чи є проблема з кадрами?

Адже зарплати в медиків знахо­ дяться не на найвищому щаблі.

-

Ні, проблем у нас немає.

Навпаки, кожен із праців­ ників відділення з усією відповідальністю ставиться до виконання своїх обов'­ язків, незважаючи, дійсно, на невеликі зарплати. За це

їм хотів би подякувати. Пи­ тання оплати праці має вирішуватись на державному рівні. Адже це нонсенс, коли лікарі, вчителі, котрі завжди були мірилом інтелігентності народу, отримували в кілька

свята,

овіяні

ма­

минулого

ками лише

року,

які

дозволили

мають

усталені З ро­

збільшується

за­

наблизити медицину до населен­

цікавленість

ня?

наші пращури проводили свят­

не потрібно їхати до Києва.

Обладнання

придбане

за

власний кошт. Допомагають, чим можуть, і сп 0 нсори. Се­ ред них - приватні підпри­

ємці А.В. Базільський, В.В. Щиголь, брати Давиденки, а також місцеві підприємства,

такі як ШБУ-50. Хочу додати: нині складно всім - як медикам, так і пацієнтам, але все ж знайте: лікарі - такі ж люди, і вони розуміють ваші . проблеми. Не варто нарікати на меди­ цину, а потрібно об'єднатися та допомогти їй. Тільки тоді вона допоможе кожному.

разів менше, ніж працівники

робітничих професій. Моя думка така: аби медицина

І справді, найулюбленіші з ди­ тинства

століттями традиції.

спростування цього діагнозу

хво­

вечорниць

метами,

шприци, а ще й З-разове без­ харчування

до

ливо; є ·свої маленькі досягнення

тільки найнеобхідніші ліки,

рих.

ночі

ВИ)КИВати, нUк розвиватися су­

займатися

коштовне

"Зимові

охочі"- здавна казали у народі.

часній медицині. Та все ж, мож­

ловіків та жінок: нині не час

(хоча більшість препаратів і

до джерел

гічністю, повір 'ями та прик­

ких умов у відділен:нях є не

продається в аптеках без ре­

V

Повертаючись

до

хочу звернутися до всіх чо­

самолікуванням

НАРОД

людей, має, перш за все, дер­

-Серед досягнень можу на­ звати те, що ми придбали об­ ладнання для пункційної біопсії передміхурової зало­ зи. Воно використовується при підозрі на злоякісні но­ воутворення. Завдяки цьому послуги діагностики набли­ жаються до людей. При­ наймні тепер нашим паці­ єнтам для підтвердження чи

навіть дивувались, що за та­

- .3BHІJAIHAWt1ro

Розмову записала Світлана ОБОДОВСЬКА.

сучасників,

як

ки, як готувались до них.

"Різдвяний

калейдоскоп".

Під такою назвою Центральній

5

січня у

районній

біб­

ліотеці за участю членів лю­

бительського клубу з украї­ нознавства

"Неопалима

ку­

пина" та найактивніших чи­ тачів

відбулося

свято

ук­

раїнського обряду.

У цей же час у Літківській, Рожнівській сільських хильники

свої

та

Ражівській

бібліотеках етносу

заходи

-

при­

провели

"Під

співом

різдвяної ночі" та "Новорічна містерія".

Семиполківська,

Требухівська та

Гоголівська

бібліотеки стали місцем про­ ведення етногодини із циклу

"До витоків духовності".

"Сипли, ми"

-

зимонька,

так учні

1-4

сніга­ класів

міських шкіл вирішили

на­

звати виставку-огляд дитячо­ го

малюнка,

крашає

яка

зараз

приміщення

при­

ЦРБ.

Тож усі охочі мають змогу порадіти

фантазії

юних та­

лантш.

Лариса ШАПКА.


4

Су6оІ'а, 23 сІ•••

А

починалося воно становлення

-

20 І О

-

це

понад

_три десятки років тому, коли після закінчення Білоцерківського сільськогос­ подарського інституту з дип­ ломом ветеринарного лікар~ за

направленням

року

НОВЕ ЖИТТЯ

CiQHIM OCBRQIHI ДІПR йоrо ВоЛодимир КОСЕНКО, заступник

очолив

начальника управління

дільничну лікарню ветери­ нарної медицини в одному з

районів Донецької області. П'ять років перебування на цій посаДі дозволили йому на­ бути такого досвіду,

якого інші набувають десятиліття­

ми. А потім була робота на по­

саді директора міжрайонної племстанції й сімнадцяти-" річне головування в одному з

колгоспів (до речі, обіймати ці пости починав також у січні!)

тієї ж Донеччини. Аж ніяк не випадково називаю той факт, що саме в ·цьому регіоні Ук­ раїни трудився В.А. Дядюк цілих чверть віку. Трудився чесно й самовіддано, бо дово­

дилося не тільки освоювати

ветеринарної медици­

ни в Броварському районі:

Може, й досі б так тривало: сім'я, робота, яка дарувала радість, друзі, підтримка колег і співробітників. Але доля роз­ порядилася інакше. У Віктора Анатолійовича помирає дру­ жина і він залишається з дво­ ма дітьми на руках. Хочеш - не хочеш, а довелося переїздити на Київщину - поближче до рідні. Гуртом же бо легше й біду долати. Було це на­

й

латаний-перелатаний

тупоголової реорганізації аг­

УАЗик. Зараз навіть від "Волг", які "жерли" чимало бензину,­ відмовилися. Перейшли на "Лан оси" й "Жигулі". Тобто, є кадри, є належні умови, створені для них. Тому й працює сьогодні управ­ ління, як відлагоджений го­ динниковий механізм. І це до­ зволяє тримати під контролем епізоО'ТИ'ПfУ ситуацію в райо­ ні. А життя ні-ні та й підкидає "сюрпризи". То пташиний, то

рарної галузі в державі почи­

свинячий грип на світову

прикінці 1997-го, коли процес

·

ази різних галузей сільгоспви­

нав набирати розмаху . .-------~--------~ Розпадалися, дрібнили­

робництва, але й шукати та знаходити підходи до люд­

лося,

ських душ. Виховував підлег­ лих і в них же вчився. "Дово- · дилося нерідко, - пригадує Віктор Анатолійович, - за без­ вихідної ситуації скидати

піджак і, одягнувши заяложе­ ний

халат,

рятувати

хворих

тварин на фермі, аби вберегти поголів'я від падежу. І, як пра­ вило, це вдавалося зробити.

rpo-

В.А. Дядюка на Київщині, але й французьких фахівців, котрі приїздили до нашого району для обміну досвідом роботи . Зараз така вакцинація прово­ диться З літака, ЩО ДОЗВОЛЯЄ

за короткий час охопити терИ­

ак, ~ьог~дні си­

раріїв. Поголів'я худоби як у сільгосппjдприєм­ ствах різних форм влас­ ності, так і особистих

сподіватися

підсобних господарствах

стати до госпо­

населення

років за останнім показ­

роботи , доступний і відвертий,

районне управління ве­ теринарної медицини,

ником наш край тримав

довго не вагався. Було

це 1998-го. Й знову ж

Але, як вважає Віктор Анатолійович, із цього не

таки в січні. ідтоді

треба робити трагедії. Живемо ми під Києвом,

керівництва району. Не випад­ ково

ж

земляки

впродовж

кількох скликань обирали

в

В.А. Дядюка депутатом Олек­

ких,

сандрівської районної ради, бо

кими

знали: звернешся до Віктора Анатолійовича - той допомо­ же. Користувався молодий керівник повагою і в колег­ депутатів, котрі доручали йому очолювати найвідповідальніші ділянки депутатської роботи.

НеЛег-

але пасичених та­

дюка та його колег цей час став ще одним етапом роз­

маду надходять. А за ними аф­

будови ветеринарної медици­

риканська чума

ни

"блутанr" (хвороба, яку нете­ ринари назвали "синім язи­ ком", і яка зафіксована вже в Німеччині) можуть і в межі

в

районі.

Те,

Дмитро

ючий Літківською діЛьницею ветеринар­ ної медицини: - Для нашої справи головне - професіона­ лізм. Тут, окрім інтуїції, ще й глибокі знання

потрібні.

В.А. Дядюк

має такий багаж, якому багато хто із нас - поза­ здрить. За його зовніш­

ньою добродушністю криється справжній та­ лант керівника: і добро­ го порадника, і людини, здатної приймати невід­ кладні

й неординарні

рішення.

що уп­

равління по праву вважається одним із кращих серед спо­ ріднених структур області, заслуга всього колективу і йо­ го керівника. Але найбільшим

свиней

та

ми захист, шановні земляки! І на чолі цієї служби стоїть лю­ дина, сповна віддана дору­ ченій справі - бути на перед­ ньому краї захисту інтересів суспільства. Людина, котра свідома свого обов'язку й цьо­ го ж вимагає від підлеглих. Він

інакше не може, бо окрім відповідальності за доручену справу, відповідає щ е й совістю своєю .

тим окремі з цих хвороб є спільними для тварин і людей.

вання їі в індустріальних ре­

рення надійної команди од­ нодумців-професіоналів. На сьогодні практично всі вет­ лікарі мають вищу освіту, не­ обхідний досвід і вміння. Та головне - здатні реагувати на

Ось чому доводиться постійно не тільки прислухатися до ре­ комендацій і враховувати досвід ветеринарних фахівців Європи та світу, але й самим робити все, аби біда оминула Броварщипу стороною. .. .Іще донедавна Польша займала друге місце в Європі

гіонах - на Донеччині, Харків­ щині , Дніпропетровщині , Київщині ... І наш район у цьому процесі не виняток. На теренах його за останні роки стали діяти

за кількістю випадків вияв­ лення хворої на сказ червоної лисиnі. Після вступу до ЄС і

звісно ж, не могло не потребу­

за кошти спільноти було про­

равління

ведено вакцинацію, яка дала очікуваний ефект. І тепеQ са­ ме Україна зайняла місце сусідки, поступаючись "пер­ шістю" тільки Росії. Тож коли

небезпечним захворюванням, саме Броварське управління

ють іще більші навантаження й відповідальність. Тепер мо­ ва вже не про збереження кількісного штату працівни­ ків, а й про значне його роз­ ширення. Бо нині уже й наші підприємства шукають вихід на закордонні ринки. Та ж птахофабрика "Київська"

нетмедицини першим в об­ ласті застосувало розкидання приманки з гелікоптера. Ця

тільки Європи, але й Азії. ВАТ "ППР "Броварський" налаго-

виклики часу, приймати не­

трафаретні рішення за будь­

яких, навіть непередбачува­ них ситуацій. Ніякому порівнянню не піддаються й умови, в яких до­ водиться працювати фахівцям ветеринарної медицини. Замість аварійного приміщен­ ня, де колись починав роботу Віктор Анатолійович, з'явило­ ся нове, споруджене за власні кошти. Зараз . у Гоголеві зво­ диться нове приміщення вете­ ринарної лабораторії, бо ко­ лишнє

-

опинилося просто в

дворі житлової забудови. Те­

пер Уже, як страшний сон, зга­

дують

старожили-ветеринари

постало питання запровадити

нові підходи боротьби з цим

.

приміром, довкола якого в радіусі практично ста кілометрів немає "дріб­ ного" сільгоспвиробництва. І в Україні така тенденція спос­ терігається. З'являються й відроджуються крупні тва­ ринницькі, свиновідгодівель­

ство­

він

ба таким поступальним кро­ кам. Але кожен із них сво­ єрідним тягарем відпові­ дальності лягає на плечі уп­ равління ветеринарної меди­

лиць. Того ж Парижа,

ні, птахівничі комплекси, під­ приємства з переробки та обробки продукції та складу­

України прорватися . А між

Іде й зворотній зв'язок.

СВАТ "Аrрокомбінат "Кали­ та" нещодавно придбало по­ над сотню свиней у Англії. Здавалося б, радіти тільки тре­

цини, бо воно покликане три­ мати всі процеси під кон­ тролем, аби забезпечити на­ дійний епізоотичний захист населення регіону. Наш із ва­

шлях європейських сто­

подіями, осмис­ лити й оцінити які тіль­ ки нащадки та історія зможуть. Для В.А. Дя­

Росією ,

ТОВ "Фірма "Полісся" - з Молдавією , "Медодар" по­ ставляє продукцію до США.

Київщині.

що все зриміше стає мегаполісом. Тож хочемо, чи ні, але мусимо пройти

вже дванадцять

років.

здобуrком вважає

ПАНЧЕНКО, завіду­

першість на

минуло

джує співпрацю з

значно змен­

шилося, хоча іще дев'ять

леглих, але й в односельців,

ків практичної роботи.

ж держави до проблем аг­

очолити

завЖдИ допоможе й підтримає. Ось так і здобувалися повага й авторитет. Не тільКи серед під­

-

ця

- -- господарській

пропонували

не

людина

професіонал. І досвіду набула не за книжками, а впродовж багатьох ро-

туащя В СUІЬСЬКО­

дарства. Тому, коли за­

-

-

ловне

.

цурається ЇХНій голова ніякої

Дивилися люди й раділи

могливий до себе, він такий же вимогливий і до підлеглих. Але го­

явлення хворих тварин.

кові, котрий уже прой­ шов через вогонь, дим і мідні труби, годі було якогось

й

сфері виробництва Ук­ раїни змінилася. І вона, як лакмусовий папірець, відображає ставлення тієї

за

безцінь роками і не од­ ним поколінням нажи­ те майно. За такої ситу­ ації навіть йому, дос­ відченому господарни­

керма

працювати й легко,

складно водночас. Ви­

торію кількох районів. Ефек­ тивність вжитих заходів стане очевидною вже найближчим часом, бо самі ветлікарі фіксу­ ють зменшення кількості ви:­

т

ся радгоспи, розтягува­ продавалося

- У команді управ­ ління я з 2002-го року. Хоча знаю В.А. Дядюка з перших же днів появи його на Броварщині . Із таким керівником , як Віктор Анатолійович,

практика знайшла схвалення й підтримку не тільки в колег

солідні структури, шо , вклав­ ши серйозні інвестиції, зай­

няті в згадуваlfИХ сферах. Це, вати посилення ветеринарно­

го нагляду. Саме тому на уп­ нетмедицинИ ляга­

"проби ває " вже ринки не

о

с~ і пр<:'летіл~ ново­

. р1чно-р1здвяю

свята.

Відлунали численні тости й слова подяки, сказані на честь ВіктораАнатолійови­ ча Дядюка рідними, друзямИ й колегами з нагоди його юві­ лею. Після свят завше прихо­ дять будні, насичені такими ,

здавалося б, звичними, але вкрай потрібними справами. Сім'я, робота, колеги, виборці з їхніми проблемами (а він і в нас на Броварщині - депутат райради від Народної партії). Справами, без яких не уявляє

свого життя. Справами, які продовжують діти- медиJSИ

-

син і донька. Так родиною й

стоять на сторожі здоров'я людства. І стоятимуть, допоки світить над нами зоря Вічного неба, допоки б'ється його серце! · Володимир НЕБРАТ.


Субо'Іа,

НОВЕ ЖИТТЯ

Чума ХХІ

Мертва

СТОІІІТТR

23

січн•

201 О

11

мова''

5

року

З кожним роком в усьому

офіЦійно було зареєстровано

четься спробувати uцось но­

світі, в тому числі й в Ук­

близько 828З6 осіб, що пере­

ве,

раіні, невпинно зростає кіль­

бували на обліку у наркодис­ пансерах. Реальна їх кіль­

волення.

кість сягала ж близько 119965 осіб. Порівняно з 200З-м ро­

дискотеках, вечірках в ком­ панії друзів. І робить це,

ків, який вживає і:Х упродовж

ком, у позаминулому вже бу­

навіть не розуміючи: ця пер­

одного-двох років,

ло зареєстровано близько

людини,

ша спроба може uцвидко пе­

llеодноразово вже зазначало­

рерости в залежність. А все

бить недалекою і навіть атро­

ся, що вони не мають навіть

це відбуваєтьсЯ через те, що

українського

фує мозок. Звичайно, .1егше

нині

коріння,

кість

наркоманів.

лежність живач

-

llаркоза­

це хвороба. Спо­

ін'єкційних наркоти­ постійно

збільшує дозу препаратів. Як­

тисяч

що на деякий час коштів і ма­

як за неофіційними даними

теріальних благ, набутих ро­ дичами, вистачає, то згодом

їх налічувалося близько од­ ного мільйона осіб. Із них 95

вони закінчуються, і тоді пе­

відсотків - це молодь віком

ред наркоманом тання

-

постає пи­

де взяти гроші на на­

ступну порцію ''задоволення".

Приблизно за цей час при­ страсті до наркотиків добова

доза коливається в кількості 5-1 О мілілітрів, а коштує це від 50-1 ОО грн і вище щоден­

наркозалежних.

11 О

Тоді

від 15 до ЗО років. Близько 97 відсотків наркоманів вперше спробували наркотики у. віці з 12 до 19 років. Кожен п'ятий наркозалежний жінка, 9 із 1О повій - нарко­ манки. Кожного року в Ук­ раїні близько

150

тисяч мо­

но. Як засвідчує практика,

лодих осіб "сідають на голку".

чимала частина наркозалеж­

В середньому тривалість

них не працює і не має стабільного джерела доходів. Тому вони змушені ставати

на злочинний шлях: або самі починають

наркотики льний

поширювати

злочин),

це

криміна­

тим

самим

заробляючи собі на дозу, або

життя людини, що залежить

від дози,- 5-6 років. Близько 120 тисяч. осіб щороку по ми­ рають від наркоманії (З29 щодня!). І лише 2 відсотки (вдумайтеся в цю цифру!) наркоманів

цієї ями, а

вибираються

98 % - помирає,

з

не

ж стають на інший злочин­ ний шлях - здійснюють

досягнувши ЗО років.

крадіжки, розбої, грабежі.

шлях, починає вживати нар­

Нещодавно мені потрапила

Чому ж молодь стає на цей котики

в

такому

відчути насолоду,

Молодь

миться" з

задо,­

"знайо­

наркотиками

існує

на

вседозволеність

для підлітків. Батьки в біль­

шості випадків не займають-

ся вихованням дитини, їм байдуже, що вона не ночує вдома, а проводить вільний час у клубах, на дискотеках, вживає

алкоголь,

палить.

Молодь стала все рідше зай­ матись

спортом,

ходити

в

бібліотеки, в театр. Тепер їй цікаве зовсім інше. Вона .навіть

не

уявляє,

що

це

)нше" може перерости у таку хворобу, як наркоманія, яка є майже невиліковною. Тож я,

як

представниця

сьогоднішньої кликаю

молоді,

ровесників:

за­

поду­

Адже

це

життя без май­

-

бутнього.

ранньому

випадків

Віта КОВАJІЬЧУК,

студентка І-го курсу

станом на 200З рік в Україні

падково, через цікавість. Хо-

Інституту журналістики КМІ.

НОtїіОД!Ііі нааІ:n. комаю1 .. Апо махи~~

АИІЮ 8~ nрщхщі} !'ІрактwІНО tteМ<U:mo

nробм.u i:')~.Awo QТOC.}'ef\!CI' n~~

~кіа, .м:tt якж rосtІЖИ 3ір.~ІЗМ &ИЖМЩіНІtІІ. fiOitИ ~ra.n! не цоріоть на ~ 38X&QPII)Il8НIIII, ІІІІсі ведуІ"Ь ДО Brp;m! ЗІОру j ДО ЯКЮ( СХИЛЬНИЙ орrанізu ЛІОДИНИ.

Оуест~~~~й заСіб •Oito (ІріІа•. nерші ка сьогодні СНІІІWН за.·

~"'ями він усt!іш· НО~'Я. Sю$1~ .3. ~ ~Jtfoi.Jo; ftf./P:io, що ~'f'Ь, f,ф ~у fipeN\P\91Y •0.:0 Орла•. tлptt~~~e ~ О'Іl1щенню кpi!WТai'JIWl 8tд . ШМКіS Пptt КВІJ8Р\9КТJ. Успtшно нормапізує спм nptt гnаукомі. а~ .зороеоrо нерва і сітІmJки. астиr­ матмзwі тощо. За Ютотний ІІІНІіІ<:Х)t; у РDЗSМТ(ІК ~f МЦИW!І'ІІІІ nрофесор ~() МііЦ)'І.LІІІJ1'0 і rpytlfa І'ІОНКІІ: 6ioJ!of'ia, 1fllj ~~tt}'l 1.10

.QИІО, 6y~~Ut ~.ен.І Мtu0рол.ноо ~~и~'ІІІnрмООН ~ьноо nремієІо, а ·UiiCO* номІновані

на ~лівсьqt npeW.).

Ціна

~ ~ті 'І 1i1IJIIO: ~икіІ

•.с QР/'іИ, ~~~~.~тощо noo·~ :. ~ЬІоІ(Ж) :)Дtlf)4ief1Q іх орr,а,.і3му tlii·

po6Jismt (Ю('Іб- lliiiJ.\it fорщ~НіІNДИ!оСУ. ll!t"fOPie· п Інших alm41ltlиx елементів. ·Aild здатнІ лІдтримувапt вс:і оеrменти

ou

-120 rрн.

Дпя nенсіонеріа

~ зорDІІИХ фужсцJА деяких :о~ж.их nr.W., ІДіlІ1ОСІІ ~tmt ІІНСМО!КЖ, ЩО іДеапьні

вони

собі для цього інше місце.

навіть у людській мові. Є сло­

Мета написання цих рядків

ва просто безглузді, а є огидні,

-

котрі вбивають особистість

на тому, що нецензурна лек­

-

це слова нецензурні.

але

походження, дійсність

дійсність: люди

самі

-

з молоді,

на жаль,

вбива­

ристуватися. А щоб виголо­

матюки

сити красиве, наповнене ду­

мками й образами речення, потрібно постаратися. Вчитайтеся в рядки творів

Самоіден­

тифікація полягає не у стад­

ному інстинкті, а. в індивіду­ альності людини. Хіба дівчи­

сується у

в

дозволяють

3НИІООІІ .50%

- 60 rрн.

РеКОМ&НАОІ.$НИЙ Курс • 2фпакони. ЦІна аа 2 ф.nакони - 1 ОО rри.

Замислімося,

свою

мову,

зурних слів дітей. Інколи на майданчиків сідають групки підлітків чи навіть вже дорослих людей і починають лихословити. Як­

над

не

засмічуйте,

Євгенія САВЧЕНКО, член літературно-мистецького

спілкуватися та-

об'єднання "Криниця".

pe&yftЯDOOГO ЗЗСТОС)'SЗНКІІ

il!'l!lj:JQY)' мaJmt оо.збааи~ х~о rаймориrу. ЕЬtв nіг..nІІ

8UEO

8ІLUЮ ~ cns»tlЖнiй ~ J:Юitf()f). 3."\ ~~tllut!Y ~ Н."\tІіть

сипьниІіІ 6іnь в c-yr11()6ax і хребті. Ресv~рне застосуаан~ амрату

ІUIJ.EO тшодюь солі з сvтобІв і хребта. стwму.mоє і ~ює

nepuiOi ~ВІІW'ІІМ здСТОС)~Н'Іf ~ry8ИJ.E0tPHЦit'4)'tT!}J'I(':(І<CI>

cyrnoбo:.x і ~і. ~tе~Ій•m r!pt!JШ6 Q'IJI і t),~)()l';'\1.

Ціна-

:фЯIJ.I,OtJ'f т11.анину.

i'ч1UQar ~1'10 ЛІ.ЛJОМ~ПК !1ІЖ ;Ji<\~..Wx w;rtOOиAitQЇ ~1. ~~а ІХІІ50й• ~ix~tia.Зa~·Hbi.'t:Дetlb

150 грн.

~" WУ>:'...Л><-Т.<,~ІО.W:А

t(J~•G)'ЦIOIЖO: :)і~ЩІХ,

1'1\)1'1

ГJ)29,~.()JІЦІ llt}9~p

~'f,~W.r{'(:~)""~:w Q.:v«.~иxfJ<Cч :~ ~--1~~~~~\?.~;r..rt,!~ ~~ ф.:tx_ift<-~'WV-

ЛІКУВАЛЬНІ БРАСЛЕТИ .с&іоКард» t-fop•..Шtiз:yw:щ, оtрtєрі;'!Мtн~ т.,r;:к, ПOiq)QЩy1Q1Іr>

JX!(IO'ty

tІCi:t

lllfoiYTpiWHЇjt

opratliQ.,

бnaroтtiQPНO u.пnиnають на РQботу ССІ")ЦІ!ІІЮ·(уД••нн<Jоі СЖ:ff!!М14 ~ інф;їр.;rіІJ іІt<fСУІІІІ>'fіІJ. ЕФ<І1t'Н1СІнf UCJ:J1<\WІ1-'X. .-иnадqх tirn;ptl;)ttii ra ar«<PQ(;kJ1Є1)(1;)y, КОJІІН :иJН'ІtІЙ!Іі ЛЇКИ fJЖI) tІЄ ДОГІОМі'.ІГіІІfJТt., Ціна-

60 rрн.

Пенсіонерам знижка

НАМИСТА МАГНІТНІ НQpuia~)Гt.JX'.:(:.;дy щиt(:о\Щ.іДW.;.і :);І· 1'1().-щ t1f)І'fir!Op•:;i00til:()l;ttl:!o10\X, ~U1110fb TfJpiQTOI:t:.~. С!lf»'!SІК)Іь рс:х:ма>Іt,..<НІО йTi!'jXJI.."J\.!ii:pOfІf'fffi1~ бf~ 11 t:.)'д>ікЮ;.

Ціна однієїnари-

ес БО КОМА»

Як )'НИК»)'tи кvла>Іу. позбавитися від ~них rоповних боІ'tів, nоліnwкти nвм"ять і nр4t0Мнити ~ ІЮІ'ЮС:1СЯ'? Масажер· •&ОКОМА- nростий nристрій, що ДОЗ8ОІІЯЄ ~ і ефе;сrмвно nривести ronoey ~ ладV. за 1-2 ХSWІИНК зняти мавІn. ~ ronoвнttA біпь, без sdлs!k* niryncмc. і .mde. Реrуnярне застосrваиНіІ масаж.ера - Прекрасиа nрофівахтика інсульtу, stl( nоказують ,цосn~нм - ЗВІWІІІСИ шtсаж:еру рм3И!І( інсульту знмжуєn.ся удвічі. 1'1o11in~ внутріwнІ::ІО'tІ'!реПноrокровообіrу добре позначається настанІ органІв

:10P'f 1CJТiflt'/· За.в.ІuІкм МlllC8ЖSPV вже в nерші ти.нІІ!ІОІІОССя nepecr11Жit еиnадати. в AQro .~ бnксх і ВИІJ1fІД nрмємно зднвують вас. Чудсиж;А засіб, що доовоnяє розс.вабнтися nісля !ІіЮКІІ.СІІ"о дни. ЦІна60rрн.

50% -

ЗО грн.

60 rрн.

Для nенсіонеріа ~~ ~~..;ot".!Vf·{,a

•OIVo,,.JI.<I;\:w.... "'·"'OfP

не

робіть її мертвою.

знижка

50%- ЗО rрн.

~-'•і

50%-30

M":::k"'C;.1,

PІJ('h«;r!Jlij/nш~& 6а.льзаж upuru(}r(l XapnutaШJ.• - ~~· OJJt вt:llliJfІІ~()

rрн.

~'"$WI РІ.'У !о~~~'"""""'' !'і'~~-·~ rж:>t

~tr>*.~~ ·~·-.--~ ~";;1'.lf,." .~~Li

І(ожно.му покупцю ~ ПОДАРУНОК:

Для nенсіонерів знижка

читачі,

цим. Не калічте нашу рідну

в

Rnf:~(И!JitecьorO :«ИПЯ.

HAND MASSAGER

авто­

вживання

матюки.

захотіти. Якщо ви все ж таки

хочете

не

зумінні. Не кажучи вже про

легко навчитися. Варто лише

що

зігріває

лайки в найгрубішому її ро­

це наука. Але цьому дуже

змінювати

з любов'ю,

висловах антигерош,

ри

усі віки. Красиво розмовляти

хочете

Олеся

душу і розум. І ніколи, навіть

мовані навіть і на неї саму?!

-

Олександра Дов­

не слово, кожен образ випи­

від

цінувалася

Стельмаха,

Гончара,

гора Тютюнника ... Там кож­

свого порубка, що іноді спря­

Вихованість

Михайла

женка, Євгена Гуцала, Гри­

на, котра себе поважає, буде матюки

ро­

сяток слів і тільки ними й ко­

вживаючи грубі слова, навпа­

вислуховувати

людину,

якихось п'ять речень та з де­

ня. Але вони не розуміють, що, деградують.

принижує

в активі свого мовлення мати

є

стали засобом самовиражен­

ки,

бажання. загострити увагу

сика

ють свою рідну мову. У декого

ccBILLEO»

eмnpo6yв&Hfdl ~И, що з баrатьuа ~м

ПроівіІІІ.ІМ ретвт.ни~ ака.nіз мехакіз·

Є

спілкуйтесь, але

ЗВИЧАЙНЕ ДИВО. ДЛ~ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

tf3·~ц~~l41'4

тільки пюдм. ме !всі С(:S!Щі. ОсобІ!ивtNМ ~.аору~n.rмбм. 30М·

дерева.

-

не на очах у дітей. Знайдіть

лавки дитячих

усе починається зовсім ви­

Виявм.єт~. сmндар11ШМН .захворо­ ВІDІНАМИ О'fеЙ {Та+ІМИ М Q18paimt. Глау'­ КОМЗ. асmrматизм тощо) СТражді1ЮТЬ не

ким чином

ор­

мову, не привчайте до нецен­

даними,

зробwІи~~ттА..

чи

в

людини,

не

зі

ДесІmси ~~ ф8)dВцІ ВІСЬ()('()Саj;.. туб'ю'!ЬtА над nробnемс/10 O'fl4X хвороб. Ма.І'ІОДі yчett1 ~ьк.оrо I.I.I!IOP"J' вій· ськовоі ІІоІІtДИЦИНИ, на "tOllt з nрофоо::ором ОфитьмоrюrііХмрухt~ Мзцуwюо. nІ)ОІМ!м баtй~ ~ ~КІІМ. 111r:oi було -.mм МО8і oфettrи8tli сnособи ~ na~ 3Qpy. дo<;:dn.nиo.o t\tlfl'lm'lwtl бio-­ AQI"\IQ (NКМ1( ~~~~~і Т$3р.1Н, ~

тварини

живуть тільки

краще життя "через шприц"!

віці?

статистичними

не

майте перед тим, як шукати

на очі страшна цифра .. Згідно

У більшості

Паразити ганізмі


6

Субота,

23

"Доброго ранку!" Ранкова молитва

.05, 08.45

Православний

календар

1О, 07.00, 08.00 Новини .20, 07.15, 08.10, 23.10 Спорт

07.20, 08.15

Подіі очи­

майбутнього

07.35, 08.20, 23.15

По­

Ера бізнесу

М/Ф Ранок з Першим

, 12.20

Погода

.1О Легко бути жінкою 10.05 Київські музичні вечори 11.ЗО Життя триває .. 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.50 д/с "Савана" 1З.20 Вихідні по-українськи

13.45 "Лінія долі" 14.15 Вікно в Америку 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 Індиго 16.10 Х/Ф "Війна і мир" 18.00 Новини 18.1 О Діловий світ 18.20

00.15 "Острів скарбів" 01.20 Класік-прем'єр. Шоу 02.25 Х/ф "Війна і мир" _ 04.05 "Околиця" 04.35 Життя триває ... 05.00 Легко бути жінкою

1+1 06.55, 07.35, 08.40 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19 зо. 2З 20, 02.40 тсн 07.10 М/с "Улюблений при"Смакуємо" "ТВ-шоп" Х/Ф "П'ять кроків хма­

Х/Ф "Прогулянка Пари­ жем"

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 08.10, 2З.10 Спорт 06.25, 07.20, 08.15 Подіі очима майбутнього . 06.30, 07.25, 08.25, 23.15 Погода

Ера бізнесу Спорт

07.З5 Будівельний майданчик

07.40 М/ф 08.20 Рейтингова панорама 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.15 Легко бути жінкою 10.10 Концертна програма 11. ОО Погода 11.ЗО Життя триває ... 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.20 Погода 12.45 д/с "Африка"

Ук­

календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 08.10. 2З.10 Спорт 06.25, 07.25, 08.15 Подіі очима майбутнього 2З.15 По-

года

Ера бізнесу Рейтингова панорама Спорт

07.ЗО М/Ф

20.ЗО Громадська варта

21.00 Новини 21.25 Діловий

світ 21.З5 Світ спорту 21.45 Погода 21.55 д/ф "Без маски" 22.50 Прес-анонс

15.00 "Зрозуміти. Пробачити" 15.40 "Чекай на мене" 17.15, 03.15 Т/с "Сусіди" 18.15 "Судові справи" 19.00 Tfc "Кармеліта" 20.00, 01.50 "Подробиці" 23.50 "Формула успіху" 00.55 д/п "Скандали прадав-

2З.55 "Проспорт"

00.00, 02.50 01.50

22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Підсумки "Острів скарбів"

Ранок з "Першим". Анонс передач

10 Погода 15 Прес-анонс 09.20 Легко бути жінкою 10.15 д/Ф "Сергій Данченко.

І

сто лицарів довкола ве­

летенського столу" 11.ЗО Життя триває .. 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.20 Погода 12.45 д/с "Африка - зачарований континент" 13.20 "Знайдемо вихід"

14.10 Кіно.uа 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.50 Індиго 16.20 Х/Ф "Війна і мир" 18.00 Новини

·

лець"

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 08.10, 2З.10 Сnорт Об 25. 07.20, 08.15 Подіі очи­

18. 15 "Судові справи" 19.00 Т/с "Кармеліту" 20.00, 01.45 "Подробиці" 21.ЗО Tjc "Танго з янголом" 2З.50 д/п "В'язні Курильського квадрата" 00.50, 03.45 д/п "У пошуках Ельдорадо"

"Тільки кохання"

01.45 "Документ" 05.55 Укра1нські мультфільми ІНТЕР

ми

04.35 Життя триває ... 05.00 Легко бути жінкою

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Tfc "Циганське серце" 06.55, 07.35, 08.05 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 ТСН: "Те­

за

06.10 "Знахарі" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.З5, 08.10, 08.З5 "Ранок з "Інтером" 09.15 Т/с "Повернення Мухтара" 11.20 "Детективи" 12.10, 20.30 Т/с "Обручка" 1З.15 "Знак якості" 14.00 "Знахарі" 15.00 Зрозуміти. Пробачити 16.10 "Детективи"

07.10,

17.20, ОЗ.О5 т;с "Сусіди" 18.15, 04.15 "Судові справи" 19.00 Т/с "Кармеліта. Циганська пристрасть"

"Подробиці" 21.ЗО Т/с "Танго з янголом"

20.00, 01.45

д/п "Знайти скарб і вмерти"

23.50

00.50, По-

года

календар

07.З5, 08.10, 08.З5 "Ранок з Інтером" 09.15 Т/с "Повернення Мухтара" 11.20 "Детективи" 12.10, 20.ЗО Tfc" Обручка" 1З. 15 "Знак якості" 15.00 Зрозуміти. Пробачити 16.10 "Детективи" 17.20, ОЗ.15 Т/с "Сусіди"

07.10,

Т/с "Район Беверлі-Хіллз" 15.05 Т/с "Район Мелроуз" 16.05 "Не родись вродлива" 19.25 "Погода" 21.15 Tfc "Маргоша" 22.20 Tjc "Виклик- 4" 2З.55 "Проспорт" 00.00, 02.45 Х/ф "Конкурс"

М/с "Улюблений прибулець" 09.05, 11.05 "ТВ-шоп"

молитва Православний

ни

ка"

левізійна служба новин"

Ук­

06.10, 14.00 "Знахарі" 06.55 "Шалені татусі" 07 ОО, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­

13.15,18.15 14.10, 04.20

07.10

УТ·1

ІНТЕР

11.20, 05.05 Tjc "Єрмолови" 12.20, 17.15 Т/с "Провінціал­

01.20 Класік-прем'єр. Шоу N211, ч.4 02.25 Х/ф "Війна і мир" 04.00 Право на захист 04.20 Ностальгія за ... 70-80-

06.30, 07.35, 08.25, 23.15

"Документ"

жінок одного холостяка"

18. 1О Діловий світ 18.20 Український вимір 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.35 Анонс передач 19.40 Світ спорту 19.45 Погода 19.55 Романси О. Калініна 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.45 Погода 21.50 Далі буде ... 22. 15 Право на захист 22.40 Прес-анонс 22.45 Мегзлот 22.50 Лото, Трійка, Кено 2З.ОО, 00.00 Підсумки

09.20 "Смішніші 10.00, 20.15

Хfф "Два дні в

долині"

00.15"0стрів скарбів"

.ОО

ма майбутнього

метр

16.05 "Не родись вродлива" 19.25 "Погода" 21.15 Tfc "Маргоша" 22.20 Tfc "Виклик-4"

2З.20 Від першоі особи

Рецепти здоров'я

06.00 Ранкова 06.05, 08.45

11.20 "Детективи" 12.10, 20.ЗО Т/с" Обручка" 13.10 Х/ф "Нульовий кіло-

верлі-Хіллз" 15.05 Т jc "Район Мелроуз"

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Тjc "Циганське серце" 06.55, 07.З5, 08.40 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 тсн 07.10 М/с "Улюблений прибу-

про білу

ранку,

Т/с "Повернення Мухтара"

жінок одного холостяка"

Класік-прем'єр. Шоу Х/Ф "Війна і мир" ОЗ.ОО "Попередження" 03.50 Громадська варта 04.05 Особливий погляд 04.З5 Життя триває ... 05.00 Легко бути жінкою

Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний

"Доброго раїно1"

"Ранок з Інтером"

09.15

11.20, 05.15 Т/с "Єрмолови" 12.20, 17.15 "Провінціалка" 13.15, 18.15 "Тільки кохання" 14.10, 04.ЗО Tfc "Район Бе-

2З.20 Від першої особи

І

06.00

ни

07.1 О, 07.35, 08.1 О, 08.35

Ла­

тинської Америки"

"Уроки тітоньки Сови"

ІСТV

05.05 Служба розшуку дітей 05.10, 07.40, 08.40, 01.00, 04.20 Погода 05.15 Краіна має знати 05.40 Факти тижня 06.25, 07.50 Ділові факти 06.35 300 секjгод 06.40 Світанок 07.20 Анекдоти по-українськи 07.45 Факти, Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 00.55 Спорт 08.05 ПроZірок 08.35 300 секjгод 08.45 Факти. Ранок 09.00 "Грендель". Х/Ф 10.50 "Солдати". Т/с · 11.40, 15.00 "Вулиці розбитих ліхтарів". Tjc 12.45 Факти. День 13.00 ї аємниці слідства". Т jc 14.00 "Час Волкова". Т/с 16.05 "Антикілер". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.15, 01.05 Надзвич. новини 19.50 "Морський патруль". Т/с 22.00 "Смерть шпигунам". Т/с 23. ОО, 04.25 Свобода слова 01.30 "Просто неймовірно". Х/Ф

08.05 "Смакуємо" 09.05, 11.05 "ТВ-шоп" 09.20 "Смішніші за кроликів" 10.00, 20.15 Т/с "Семеро

07.1 О 07. 15 07.20

06.10 "Знахарі". 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­

до

07.10 Ера бізнесу 07.15 Спорт 07.25 М/Ф 07.45 Ера якості 08.20 Рейтингова панорама 09.00 Ранок з Першим. Анонс передач

09.10 Погода 09.15 Прес-анонс 09.20 Легко бути жінкою 10.15 д/Ф "Дім, у якому живе

оз.зо

театр" 11.ЗО Життя триває ...

12.00 Новини 12.1 О Діловий світ 12.20 Погода 12.45 д/с "Африка ваний континент"

зачаро-

02.15 Служба розшуку дітей 02.20, 04.ЗО Tjc "Хафф". Зак. 05.25 "Перепустка до Латинської Америки"

ІСТV

05.50, 07.40, 08.40, 01.20, 03.25 Погода 05.55, 02.55 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.35 300 сек;год 06.40 Світанок 07.20 Анекдоти по-украінськи 07.45 Факти.'Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 08.05 ПроZіроК 08. З5 300 секjгод 08.45 Факти 09.00 "Смак" 09.45 "Солдати". Тfc 11.40, 17.35 "Вулиці розбитих ліхтарів". Т/с

12.45 Факти. День 13.05 "Таємниці слідства". Tfc 14.20 "Час Волкова. Tjc. 15.25, 19.55 "Морський патруль". т;с

18.45 Факти. Вечір 19.15, 23.15 Надзвич. новини 22.10 "Смерть шпигунам". Т/с 00.00 Факти. Підсумок дня ОО. 15 Неймовірна колекція містера Ріплі

мося"

"Пригоди Вєрки Сер­ дючки" Мюзікл 11.10 Х/Ф "Сказ про те, як цар Петро арапа женив"

09.10

13.10 "Битва екстрасенсів" 14.10 "Чужі помилки" 16.05 "Зіркове життя" 17.05 "Історіі кохання" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 Tfc "Анатомія Грей" 19. 1О "У пошуках істини" 20.10 "Чужі помилки" 21.30 "Кулагін і Партнери" 2З.15 "Зіркове життя"

00.20 "Вікна-Спорт" 00.30 "Бізнес" 00.45 Х/Ф "Господар

тайги"

НОВИЙ КАНАЛ 05.55 "Нотатки про вагітність" 06.15 Т/с "Акула" 07.00, 07.35, 08.35 "Підйом" 07.ЗО, 08.30, 19.20, 01.00 Погода

09.00 Х/Ф "В очікуванні дива" 10.55, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.15, 14.55 Т/с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00, 00.40 Репортер 1З.З5 М/с "Земля до початку

боГ. 02.15 Телевізійна служба розшуку дітей 02.20 Tfc "Фальконе" 05.00 "Перепустка до Ла­ тинської Америки з Са­ мантою Браун" 05.45 "Уроки тітоньки Сови"

ІСТV

06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 07.40, 08.40, 01.25, 03.25 Погода 06.10, 02.55 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти Об.З5 300 секjгод 06.40 Світанок 07.20 Анекдоти по-українськи 07.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 08.05 npoZipoK 08.З5 зао сек/год 08.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак" 09.45 "Солдати. Дембель­ ський альбом". Tjc 11.40, 17.30 "Вулиці розби-

'

12.45 Факти. День 13.05 "Таємниці слідства". Tfc 14. 15 "Час Волкова". Т jc 15.20, 19.55 "Морський пат­ руль". Tjc 18.45 Факти. Вечір 19.15, 2З.15 Надзвичайні новини

"Смерть шпигунам". Т/с Факти. Підсумок дня Колекція Ріплі

1З.15 Фольк-musіс

19.З5 Анонс передач

14.30 Хай щастить 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15. 5О Індиго

19.40 Світ спорту 19.45 Погода 19.55 Романси О. Калініна 21.00 Новини 21.25 Діловий світ

"Правила життя" "Чужі помилки"

21.ЗО Т/с "Кулагін і партнери" 2З.15 "Зіркове життя. Дітиактори" 00.20 "Вікна-Спорт" 00.45 Х/ф "Зникнення свідка"

НОВИЙ КАНАЛ

17 ОО, 19.00, 03.30

Подіі

06.45, 17. 15, 04.00

Критична

точка

08.00 Tfc "Слід" 08.55 Tfc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Глухар- 2" 11.00 Т/с "Висяки" 12.00, 18.00 Т/с "Колись 13.00 Т/с "Коломбо" 14.40 Tfc "Слід: 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.12, 19.20, 03.50 Спорт 19.30 Шустер Uve 20.20 Т/с "Глухар- 2" 21.20 Х/ф "Перший лицар" 00.15 Х/Ф "Муза" 02. 1О Х/Ф "Змііна битва" 04.40 т Т/с

"Нотатки про вагіт-

06.15 Tfc "Акула" 07.00, 07.35, 08.35 "Підйом" 07.30, 08.ЗО, 19.20, 01.00 Погода

09.00 Х/Ф "Циклоп" 10.55, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.15, 14.55 Т/с "Друзі" 13.30, 19.00, 00.40 Репортер 13.35 М/с "Земля до початку часів"

М/с "Мій друг

мав-

ківський вік, або Всі мужики сво

"Щасливі

19.15, 00.55 Спортрепортер 23.40 Tfc "4400" 01.05 Х/Ф "Народжений захищати

02.35 Tfc "Врятувати Грейс" 05.25 М/Ф "Смертельна бит­

СТБ

жимося"

09.10 Х/ф "Четверта група" 12.00 "Нез'ясовно, але факт" 13.20 "Битва екстрасенсів" 14.20 "Чужі помилки" 16. 1О "Зіркове життя" 17.05 "Історіі кохання" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 Tjc "Анатомія Грей"

"Зіркове життя" "Чужі помилки"

почина-

апельсин

Об.ЗО, 17 оо. Подіі

19.00, 03.30

06.40, 17.12, 19.20, 03.50 Спортивні подіі Критична

точка

08.00 Т /С "Слід" 08.55 Tfc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Глухар-2" 11.00 Т/с "Покликання" 12.00, 18.00 Т jc "Колись прийде кохання"

13.00 Т/с "Коломбо" 14.40 Т/с "Слід" 15.35, 00.00 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 19. ЗО Шустер Uve 20.20 Т/с "Глухар-2" 21.20 Т/с "Мамо, я кілера люблю"

22.20 Х/Ф

"Сорок" ОО. ЗО Т/с "Слід" "Перший лицар"

заківський

вік,

мужики сво

16.55, 21.40

або

Всі

"Татусеві

Т jc

"Щасливі

дочки"

18.00, 22.45 разом"

19.15, 00.55 Спортрепортер 23.40 т;с "4400" 01.05 Служба розшуку дітей 01.10 Х/Ф "Конвой під прицілом" 02.40 Tfc "Врятувати Грейс"

УКРАЇНА 06.00, 07.40, 05.25

Срібний ОЗ.ЗО

Подіі

Спортивні подіі

про

вагітність·

06.15 Т/с "Акула" 07.00, 07.З5, 08.З5 "Підйом" 07.30, 08.30, 19.20, 01.00 "Робота,

що

06.50, 17.15, 04.00

"Погода в Україні"

09.30, 13.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, . 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 04.00 "Час новин"

11.ЗО, 12.30 конференціІ'

08.00 Т/с "Слід" 08.55 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Глухар- 2" 11.00 Т /с "Покликання" 12.00 Т/с "Колись прийде кохання"

04.15

"Хроніка

"Сестри··

04.40 Tfc

5

06.00 Програма 06.01, 2З.ЗО,

зізнання

16.00 Федеральний суддя 18.00 Т/с "Колись прийде

13.З5 М/с "Земля до початку часів" 1З.55 М/с "Мій друг мав­ почка"

19.30 Шустер Uve 20.20 Т/с "Глухар- 2" 21.20 Т/с "Мамо, я

21.35 Світ спорту 21.45 Погода 21.55 Прем'єра. д/Ф

03.45 д/ф

кохання"

передач 04.ЗО "Час­

Тайм" "Час спорту"

06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на курортах" 06.ЗО "Ранок на 5-му" "Бізнес-час"

09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 2З.50, ОЗ.20, 04.55 "Погода в Україні" 09.ЗО, 1З.ЗО, 14.30 "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 2З.ОО, 01.00, 04.00 "Час новин"

10.ЗО,

11.ЗО,

12.ЗО

кілера

"Без маски" 04.З5 Життя триває .. Легко бути жінкою

05.00

1+1 06.00 "Служба розшуку дітей" 06.05 Tfc "Циганське серце" 06.55, 07.35, 08.05 "Сніданок з 1+1" 07 ОО, 08 ОО, 09 ОО, 17 ОО, 19.30, 2З.20 ТСН: "Те­ левізійна служба новин" м;с "Улюблений при­ булець

"Час"

02.ЗО, 05.ЗО "Велика політика"

ОО.ЗО "Автопілот-новини" "Ресторанні новини" "Територія закону"

00.40 03.30

ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25 НовиниПРО 06.40, 08.55, 11.10, 16.15, 18.50, 20.55, 23.55, Погода

06.50, 20.00, 03.1 О, 05.30 Сильні світу сього

07.05 Медицина 07.15, 18.40, 23.40, 02.55, 05.21 "Життя" 07.25, 2З.50 Press Огляд 07.30, 21.00 Солодка казка 07.45 Однокласники 09.00, 15.00, 02.1 О, Твій хіт

ОЗ.ЗО, Диваки 10.40 Право на порядок 11.55, 02.25 За сім морів 12.15, 15.50 Екстремікс 13.00 Погляд у майбутнє 16.20, 18.55 Адреналін 17.25, 22.15 Мед. детектив 18.30, 20.ЗО, 2З.ЗО, 02.45, 05.50 "24 години"

09.20, 15.25,

21.15

Таємниці,

магія

чаклунство

00.00 03.55

Таємниці долі

"Прес-

конференціІ-

10.55, ОЗ.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.30 "Не перший погляд" 16.ЗО "Мотор-ТБ" 17.ЗО "Особливо небезпечно" 18.ЗО, 02.20, 04.15 "Хроніка дня"

"Час"

"На межі"

ОО.ЗО "Автопілот-новини"

00.40 03.30

"Смачні подорожі" "Велика політика"

06,15, 00.15, ОЗ.10, 05.10

ТО НІС

06. оо Клуб 700 06.20 НовиниПРО 06.35, 07.40, 09.10. 16.10, 18.50, 20.55 Погода 06.40, 20.00, 03.15, 05.ЗО Сильні світу сього

06.55, 12.00, 16.15, 23.20 Світські хроніки

07.05 Медицина 07.15, 18.30, 20.30, 2З.ЗО, 02.50, 05.50 "24 години" 07.ЗО, 18.40, 23.40, 03 оо "Життя"

07.45, 07.50, 08.00, 09.15,

23.50 Pгess Огляд 21.00 Солодка казка 18.55 Адреналін 15.25, ОЗ.ЗО, 04.50

Диваки

09.50, 15.00, 02.10, 05.10 Твій хіт

10.45 Вічні джерела енергіі 12.10, 02.30 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 15.45 Екстремікс 16.20, 21.15 Таємниці, магія та чаклунство

Медичний

17.25, 22.15

18.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 22.ЗО, 00.00, 03.00, 05.00 "Час новин" 19.20 "Президентські вибори-20 1О" 19.ЗО, 01.15 "Новий час"

00.00 Таємниці долі 03.10, 04.45, 05.25

22.20 Х/Ф "Принц пістолетів 00.20 Tfc "Слід" 01.15 Х/Ф "Сорок" 04.40 Tfc "Мамо, я кілера

-2010" 01.15 "Новий час" 20.ЗО, 21.20, 01.40 "Час" 22.00, 02.ЗО, 05.30 "Акцент"

5

06.00 Програма 06.01, 2З.ЗО, Тайм"

ОЗ.10, "Час спорту"

05.10

06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на курортах"

09.10, 22.40,

2З.20,

ОЗ.55 Невідома окупація

19.ЗО,

ОЗ.ЗО "Особливо небезпечно

ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25 НовиниПРО 06.40, 07.40, 09.10, 16.05,18.50, 20.5 Погода

06.50, 20.00,

ОЗ.15,

05.

Сильні світу сього

05.20

0920, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 2З.50, 03.20, 04.55 "Погода в Україні"

1З.ЗО,

Служба

розшуку дітей

ОО. ЗО "Автопілот-новини" "Ресторанні новини"

передач 04.ЗО "Час­

06.15, 00.15,

детектив

00.40

КАНАЛ

14.30 "5

елемент"

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 01.00, 21.00, 2З.ОО, 04.00 "Час новин" 10.ЗО, 11.30, 12.30 "Прес10.55, 03.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.30 "Здорові історіі' 16.30 "Арсенал" 17.30 "Велика політика" 18.ЗО, 02.20, 04.15 "Хроніка дня"

люблю"

21.20, 01.40

22.00,

20.30, 21.20, 01.40 22.00, 02.ЗО, 05.ЗО

КАНАЛ

конференціІ-

13.00 Tfc "Коломбо" 14.40 Tjc "Слід" 15,З5, 02.30 Щиросердне

07.10

"Прес-

10,30,

09.30, Критична

11.00, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.15, 14.55 Т/с "Друзі" 1З.30, 19.00, 00.40 Репортер

"Федір Стригун. Абриси долі" 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Підсумки 2З.20 Від першої особи 00.15 Інтерактивний проект і скарбів" 01.20 Класік-прем'єр. Шоу N212, ч.1 02.25 Х/Ф "Війна і мир"

"Бізнес-час"

09.20, 12.20, 14.20, 16.10, 17.50, 2З.50, 03.20, 04.55

"Бізнес-час"

точка

НОВИЙ КАНАЛ 05.55 Tfc "Нотатки

09.10, 22.40, 23.20, 05.20

Об. ЗО "Ранок на 5-му"

06.40, 17.12, 19.20, 03.50

слід"

курортах" 06.ЗО "Ранок на 5-му"

люблю"

...

Т/с

06.30, 17.00, 19.00,

роз­

"Час спорту"

09.10, 22.40, 23.20, 05.20 Срібний

апельсин

21.ЗО Т /с "Кулагін і партнери"

23.15 "Зіркове життя" 00.15 "Вікна-Спорт" 00.45 Х/Ф "Попередній

Погода 09.00 Х/Ф втекла"

УКРАЇНА 06.00, 07.40, 05.25

05.10

06.25, 10.20, 1З.20, 15.10, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на

18.ЗО, 02.20, дня"

"Татусеві

Подорож

ОЗ.10,

18.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 22.30, 00.00, ОЗ.ОО, 05.00 "Час новин" 19.20 "Президентські вибори - 2010" 19.ЗО, 01.15 "Новий час"

14.30, 15.55 Teen Time 14.35 Третій зайвий 16.00, 20.25 Т/с "Баль­

06.00 Т/с "Кулагін і партнери" 06.25, 00.25 "Бізнес" Об. ЗО Tjc "Коломбо" 08.10, 15.15 "Давай одру-

Тайм"

17.ЗО "Територія закону"

разом"

ва.

20.ЗО,

КАНАЛ

06.15, 00.15,

дочки"

01.25 Х/Ф

..

ОЗ.ЗО "Життя". Х/Ф 05.10 "Альф". т;с

5

06.00 Програма передач 06.01, 23.30, 04.30 "Час­

10.55, 03.?5 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.15, 16.15 "Майдан"

прийде кохання"

06.50, 17.15, 04.00

ність"

19. 1О 20.10

апельсин

06.ЗО,

ється"

14.30, 15.50 Тееп Time 14.35 Третій зайвий 15.55, 20.25 Т/с "Бальза­

06.05 "Кулагін та партнери" 06.30, 00.30 "Бізнес"

16.15 Кордон держави 16.35 Х/Ф "Війна і мир" 18.00 Новини 18.10 Діловий світ 18.20 Український вимір 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору

Грей"

05.55 Tfc

ківський вік"

16.50, 21.40 "Татусеві дочки" 18.00, 22.45 "Щасливі разом" 19.15, 00.55 Спортрепортер 23.40 Т/С "4400" · О 1.05 Служба розшуку дітей 01.10 Х/ф "Безмежжя" 03.00 Tfc "Врятувати Грейс" УКРАЇНА 06.00, 07,З5, 05.25 Срібний

18.00, 22.45 Tjc

09.15 Х/Ф "Арфа для коханоГ 11.20 "Нез'ясовно, але факт" 12.20 "Битва екстрасенсів" 14.20 "Чужі помилки" 16. 1О "Зіркове життя 17.05 "Історіі кохання" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 Т/с "Анатомія 19.1 О 20.10

13.55 "Мій друг мавпочка" 14.30, ~5.50 Тееп Тіmе 14.35 Третій зайвий 15.55, 20.25 Т jc "Бальза-

16.55, 21.40 одружи-

мося"

почка"

СТБ

тих ліхтарів". Т/с

06.З5 Tjc "Коломбо" 08.15, 15.15 "Давай

13.55

01.25 "Спартак" Х/Ф 03.30 "Люди-кішки". Х/Ф 05.25 "Альф". Т/с

22.10 00.00 00.15 01.30

СТБ

06.05 "дІд Шлях зрадника" 06.30 "Бізнес+" 06.35 Tfc "Коломбо" 08.15, 15.10 "Давай одружи­

часів"

03.55 Факти

18. 1О Діловий світ 18.20 Український вимір 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19. З5 Анонс передач 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 Особливий погляд

00.15 01.20 02.25

1З.20 Здоров'я

06.30, 07.40, 08.20,

21.15 Т/с "Маргоша" 22.20 Т/с "Виклик- 4" 23.55 "Проспорт" 00.00, 04.35 Х/Ф "Викрадення шкільного автобуса" . 01.40 "Документ" 03.00 Х/ф "Аршин малалан"

15.15 17.15

календар

03.40 "Знак якості" 04.55 "Перепустка 05.40

21.ЗО Т/с "Танго з янголом"

рами

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний

ранку,

ного холостяка"

ІНТЕР

1З.ЗО

УТ-1

"Доброго

18.15 Т jc "Тільки кохання" 19.25 "Погода" 20.15 Т/с "Семеро жінок од-

крипт

22.55 Трійка, Кено 2З.ОО, 00.00 Підсумки

булець"

..ато~~

14.10 Далі буде .. 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.55 Індиго 16.20 М/Ф "Казка

НОВЕ ЖИТТЯ

року

18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.35 Анонс передач 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Попередження" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.45 Погода 21.55 д/ф "Зниклий манус-

08.05 09.05 09.20

.· .. ~ОЧНІ ..

07. 1О 07.15

201 О

2З.20 Від першої особи

года

.1 О

сі чи•

07.05, 11.55, 16.10, 23. Світські хроніки

07.15, 18 зо. 20.ЗО, 23.ЗО, 02.50, 05.50 "24 години" 07.ЗО, 18.40, 23.40, 03.00 "Життя"

07.45, 07.50, 08.00. 09.15,

23.50 Press Огляд 21.00 Солодка казка 18.55 Адреналін 15.25, оз.зо. 04.50

Диваки

09.50, 15 ОО, 02.10, 05.1 О Твій хіт

10.40 Вічні джерела енергіі 12.05, 02.30 За сім морів 12.20, 15.50 Екстремікс 13.00 Погляд у майбутнє 16.20, 21.15 Та~мниці,

детектив

18.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 22.ЗО, 00.00, 03.00, 05.00 "Час новин" 19.20 "Президентські

00.00 Таємниці долі 03.10, 04.45, 05.25

09.05, 11.05 "ТВ-шоп" 09,20 "Смішніші за кроликів" 10.00, 20.15 Tfc "Семеро

19.25 "Погода" 21.15 Т/с "Маргоша" 22.20 Tfc "Виклик- 4" 23.55 "Проспорт" 00.00, 02.45 Х/Ф "Маленький

жінок одного холостяка"

11.20, 05.00 Т/с "Єрмолови" 12.20, 17.15 Т/с "Провінціал­ ка"

13.15, 18.15

Т/с "Тільки ко­

хання"

14.10, 04.15

сила

Нікіта" О 1.45 "Документ" 05.50 Українські мультфільми

ІНТЕР Т/с "Район Бе­

верлі-Хіллз"

15.05 Т/с "Район Мелроуз" 16.05 "Не родись вродлива"

06.10, 14.00 "Знахарі" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07 зо. 08.00, 08 зо. 09.00, 12.00, 18.00 Нови-


НОВЕ ЖИТТЯ 0605, 07.40, 08.40, 01.25,

ни

07.З5, 08.10, 08.З5 "Ранок з Інтером" 09.15 Т jc "Повернення Мухтара" 11.20 "Детективи" 12.10, 20.ЗО Tjc "Обручка" 1З.15 "Знак якості". Губки господарські 15.00 "Зрозуміти. Пробачи-

07.10,

ти

16.1 О "Детективи" 17.20, ОЗ.О5 Tjc "Сусіди" 18.15, 04.15 "Судові справи" 19.00 Т jc "Кармеліта. Циганська пристрасть"

20.00, 01.45 "Подробиці" 21.30 Т/с "Танго з янголом". 23.50 д/п "Гучна справа. Закон Анастасі!' "Ударна хви­

00.50, 03.30 д/п ля".

02. 15

Телевізійна

служба

розшуку дітей

02.20 Tjc "Фальконе" 05.00 "Перепустка до

Ла­ тинської Америки з Са­ мантою Браун" 05.45 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV

. n~~JI:IIII.Itl. · .-.29.Q'IHI УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00, 06.00, 06.00 Ранкова молитва

Православний

06.05, 08.45 календар

06.10, 07.00, 08.00 06.20, 08.10 Спорт 06.25, 07.25, 08.15

Новини

Подіі очи­ ма майбутнього 06.30, О7.ЗО, 08.35, 23.15 nогода

07.10 Ера бізнесу 07.15 Рейтингова панорама 07.20 Спорт 07.35 Будівельний майданчик 07.45, Q6.40 Автодрайв 08.25 М/ф 09.00 Анонс передач 09. 1О Погода 09.15 Прес-анонс 09.20 Легко бути жінкою 10.15 Концерт Від "Українські барви"

ОЗ.45 Погода 06.10, ОЗ.15 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.З5

"Таємниці

пат­

руль". т;с 18.45 Факти. Вечір

19.15, 2З.15 Надзвичайні но­ вини

22.1 О "Смерть шпигунам". Tjc 00.00 Факти. Підсумок дня 18.10 Діловий світ 18.20 Український вимір 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.35 Анонс передач 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Знайдемо вихід" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.45 Погода 21.50 Ванкувер-2010... Ігри заради мети

22.20 Автоакадемія 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО, 00.00 Підсумки

СУ&ОТА

2З.20 Від першоі особи 00.15, 00.15, 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Класік-прем'єр. Шоу 02.25 Хjф "Війна і мир" 04.05 "Надвечір'я" 04.З5 Життя триває ... 05.00 Легко бути жінкою

лець

09.05, 11.05 "ТВ-шоп" 09.20 "Смішніші за кроликів" 10.00 Tjc "Семеро жінок од-

харчування

08.ЗО Ера Здоров'я

10.ЗО Погода 10.З5 Хто в домі хазяїн?

11.05 Експерти дозвілля 11.З5 Вихідні по-українськи силует

Ке-

но

2З.ОО, 2З.25,

08.40 Вільна гавань 07.00 Енергопанорама 23.45 DW. Новини Європи 01.20 Телевистава "По-мод02.З5 Хjф "Соляріс"

05.20 Експерти дозв'лля

1+1 06.1 О 07.00

"Літаючий будинок" "Без табу з Ольгою Герасим'юк"

07.55 "Світське життя" 08.50 "ТВ-шоп" 09.05 "Хто там?" 10.1Cf М/с "Качині історіІ"' 11.1 О Мjф "Нові пригоди

пе-

Погода Х/Ф "Провулок дю Кашало" 17.25 Кіно.uа 18.00 Х/Ф "Соляріс" 21.00. Новини

Америці" 15.40 Хjф "Приречений

,,,._.WJІІ.··•·•··

06.50 Рецепти здоров'я 07.20 Персона 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Доки батьки сплять 09.15 Підсумочки 09.25 Антивірус для дітей 0940 М/Ф "Чарівні окуляри 09.50 М/Ф "Сарміко" 10. 15 Погода 10.25 Нова армія 11.00 Муз. ua

у розшук

19.ЗО,

ОЗ.10

ТСН:

"Те-

21.00 22.50 22.55

"Золота булава"

Погода Трійка, Кено, Максима 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки 2З.ЗО Док. фільм 2З.50 Оперативний об'єктив 01.20 Тjв"Рожеве павутиння"

ОЗ.О5

Галицький

Погода "Лінія долі"

12.З5 Здоров'я 1З.ЗО "Околиця"

камерний

хор "Євшан"

ОЗ.45 Всеукраїнський фести­ валь "Червона рута"

06.20 М/Ф "Лисиця і дрізд" 06.З5 "Літаючий будинок"

07.25 М/Ф "Нові пригоди песика та його друзів"

історіі' "Караоке на майдані" Кулінарне

шоу "Сма­

куємо"

12.З5 "Шість кадрів" хроно­

1З.10,

05.25 Х/Ф "Фатальна

зустріч"

метр

15.55 д/Ф "НічнІ землекопи" '17.00 Х/Ф "Коли піднІмається маре"

15.1 О Х/Ф "Останній телеге­ рой" Х/Ф "Снігова людина" 19.ЗО "ТСН телевізійна

17.10 світ. Тиждень

"Моя правда. В'ячеслав Невинний" 20.1 О "Чужі .nомилки. Мате­ ринська любов" 21.ЗО Tjc "Кулагін і партнери"

19.10

11.20, 05.10 Tjc "Єрмолови" 12.20 Tjc "Провінціалка" 1З.15, 18.15 Tjc "Тільки коханн~1"

14, 10, 04.25 Tjc

"Район Бе­

верлі-Хіллз" "Район Мелроуз" "Не родись вродли­ ва"

15.05 Tjc 16.05 Tjc

17.15, 17.50 Tjc

"Татусеві

дочки

"Погода" Хjф "Приречений смерть"

19.25 20.15

на

"Українські м/ф"

ІНТЕР

06.10, 14.00, ОЗ.40 "ЗнахарІ 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.З5, 08.10, 08.З5 "Ранок з Інтером" 09.15 Tjc "Повернення Мух-

07.10,

тара" 11.20 "Детективи". 12.10, 20.ЗО Tjc" Обручка" 1З. 15 "Знак якості". 15.00 "Зрозуміти. Пробачити".

16.10 "Детективи" 17.20, 02.40 Tjc "Сусіди" 18. 15, 04.20 "Судові справи" 19.00 Т jc "Кармеліта. Ци-

2З.50 Хjф "Чужий" 03.40 Хjф "Притулок" 05.05 "Смішні пісні про голов­ не- 2008"

ІНТЕР "Велика політика з Євгенієм Кисельовим" 08.50 "У Городку". Дайджест. 09.25 "Городок" 10.00 Х/Ф "Терміново в номер'-2". 14.00 Tjc "Ляльки чаклуна" 18.00 Tjc "Відкрийте, міліція!" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Концерт "Золота шар­ манка" 2З.ЗО "Пан Міністр"

06.20

Х/Ф "Сестричка Бетті" ОЗ.ОО Tjc "Повертаюся до тебе"

НОВИЙ КАНАЛ

05.55 Tjc

УКРАЇНА

"Нотатки про вагіт-

06

викликом-2" "Подробиці" "Знак якості" "Знахарі"

20.15 "Криве дзеркало

06.40,

"Подробиці". 21.ЗО "Велика політика Євгенієм Кисельовим" 00.10"'Пан Міністр" 01.15 "Подробиці"

20.00

з

01.45 Т/с "Фальконе" ОЗ.10 "Знак якості" 05.10 "Перепустка до Ла­ тинської Америки з Са­ мантою Браун 05.50 Уроки тітоньки Сови

ICTV 06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 07.40, 08.40, ОО. 50, ОЗ .40 Погода 06.10, ОЗ.15 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.З5 ЗОО секjгод 06.40 Світанок

ліхтарів". Т jc

12.45 Факти. День 1З.ОО "Безстрашний". Х/Ф 15.20 "Морський патруль". Tjc 18.45 Факти Вечір 19.1 О Добрі новини 19.20, 00.55 Надзвичайні но­

02.45 Х/Ф "З коханими

15.20 Хjф "Ювілей". 17.50, 20.50 Tjc "Вердикт" 20.00, 01.15 "Подробиці тижка"

04.00 "Знак якості" 05.10 "Ключовий момент" 05.55 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV 05.45, 06.ЗО Погода 05.50 Факти 06.05, ОЗ.40 "Альф". Tjc 06.З5 Люди, коні, кролики і .. домашнІ ролики

07.00 "Флетч" Х/Ф 08.55 Прожекторперісхілтон

хання

19.ЗО Шустер Live "Глухар-2"

Хjф ОЗ,45 "Романофф єтта". Х/Ф

і

Джуль­

''Ірина Алегрова. Спо­ відь незломленої жінки"

22.25 Х/Ф "Декілька примар­ Хjф "Давній знайомий"

НОВИЙ КАНАЛ 05.50 Служба розшуку дітей 05.55 Т/с "Нотатки про вагітність" 06.15 Tjc "Акула" 07.00, 07.З5, 08.35 "Підйом" '07.ЗО, 08.ЗО, 19.20, ОО ОО Погода

09.15 Х/Ф "Сили природи" 11.25, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.45, 14.55 Т jc "Друзі" 1З.30, 19.00, 2З.40 Репортер 1З.З5 Mjc "Земля до початку

коні" "Ірина Алегрова. Сnо­ відь незломленої жінки"

мобІля "Моя правда. В'ячеслав

Невинний"

"Зіркове життя. Перше

22.05

2З.О5 "Паралельний світ"

ОО

1О Х/Ф "Отрути, або світо' ва історія отруєннь" "Мобільна скринька"

02.05

НОВИЙ КАНАЛ М/с "Дональд Дак"

09.З5 Mjc "МОі друзі Тигруля та Пух" Зоряні драми Ін,Уіція

Іпfо-Шок 1З.О5 Файна Юкрайна 14.00 Хто проти блондинок?

15.20 Х/Ф 17.ЗО

"Сили природи"

Х/ф

"Моє

перше

ВЄСІЛЛЯ"

19.ЗО Х/ф "Брудні танці"

21.50 Хjф "Останній замок" 00.20 Спортрепортер 00.25 Х/Ф "Будинок на Хантед Хілл"

02.05 Mjc

09.25

Квартирне питання

16.50 "Нез'ясовно, але факт 17.55 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.05 Х/Ф "Торкнутися неба" 22.05 Хjф "Сестронька" · 00.10 "Неймовірні історіІ ко-

лець". Х/Ф Наша Russia 17.З5 Велика різниця 18.45 Факти тижня 19.25 Країна має знати

19.55 "Невразливий". Х/Ф 22.05 "Обговоренню

06.05 МіФ "Каєна" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитаєте в доктора 08.40 М/с "Усе про Мілкі не

підлягає". Хjф 2З.55 "Блейд". Tjc

00.55 інтерактив: Тижневик 01.10 "Гавана". Хjф СТБ

05.20 "Руйнівники міфів" 07.00 Хjф "Дім, милий дім" 09.00 '"імо вдома" 10.05 "ВусоЛапоХвіст" 11.00 "Караоке на Майдані" 12.00 "Три мушкетери" Мюзикл

14.00 "У пошуках істини. Таємниця вбивства ком­ кора Котовського" "Слідство вели" "Правила життя. Краса

вимагає жертв"

Х/ф "Рідна дитина"

НОВИЙ КАНАЛ

17.00

15.00 15.55

"Табір Лазло"

хання"

01.05

-

Мауса" М/с "Маі друзі Тигруля та Пух"

09.00

09.25 Даєш молодь 09.55 Х/Ф "Дублери" 12.ЗО Кліпси

12.55 Шоуманія 1З.35 Ексклюзив 14.20 Аналіз крові 15.00 Зоряні драми 16.00 Іпfо-шок 17.00 Tjc "Татусеві дочки" 18.00 Хjф "Брудні танці" 20.05 Хjф "Хроніки Риддика" 22.40 Файна Юкрайна 00.00 Спортрепортер 00.05 Х/ф "Доктор Джекілл і

М/с "Мій друг мавпоч-

14.30, 15 55 Тееп Time 14.35 Третій зайвий 16.00, 20.30 Tjc "Баль­ заківський

вік,

або

.. " 16.55, 21.45 Tjc

Всі

"Татусеві

18.00 Tjc "Щасливі разом" 19.15, 23.55 Спортрепортер 22.15 Інту1ція 00.05 Х/Ф "Чарлі Бартлетт" 01.55 Tjc "Повертаюся до тебе" 04.25 М/с "Табір Лазло"

УКРАІНА

10 55, ОЗ.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу з Теrя. ною Рамус" 15.ЗО "Феєрія мандрів" 16.ЗО "Драйв" 17.ЗО, ОЗ.ЗО "Акцент" 18ЗО, 02.20, 04.15 "Хроніка дня

18.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 00.00, ОЗ ОО, 0500 "Час новин"

19.20 "Президентські вибори -2010" 19.ЗО, 01.15 "Новий час" 20.ЗО, 21.20, 01.40 "Час" 21.40 Ток-шQу "Я так думаю" з Анною Безулик 00.30 "Автопілот-новини" "Ні пуху, ні пера'"

00.40

02.ЗО, 05.ЗО "Особливо небезпечно"

хання

"Коломбо"

"Слід" 15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 18.00 Tjc "Колись прийде кохання''

19.ЗО Х/Ф "Гербарій Маш1 Ко­ лосової" 21.ЗО, 04.00 Шустер

Uve ·

06.00 Шустер Live 07.00 Бенефіс

Геннадія

Хазанова 09.ЗО, ОЗ.50 Хjф "Пенелопа" 11.ЗО Х/Ф ''Іноземці" Х/ф "Гербарій

Маші

Колосова!'

19.ЗО Х/Ф "Малахольна" 21.ЗО Х/Ф "Не родись вродливим"

янголів"

05.45

КАНАЛ

5

06.00 Програма 06.01, 2З.ЗО,

передач 04.ЗО

"Час­

Тайм

06.15, 07.05, 00.15, ОЗ.10, 05.1 О "Час спорту" 06.25, 08.20, 1З.15, 15.20, 22.50, 00.25, 04.25 "Г )ГОДа на курортах" 06.ЗО,

18.45, 04.45

"Ки·,вський

час"

15.ЗО "Зверни увагу з Тетяною Рамус'' 06.45, 11.ЗО "Автопілот-тест" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00,

06.40, 11.20,

ОЗ.50 М/ф "Голубе каченя"

05.00 М/Ф "Бетмен"

УКРАІНА Срібний апель­

06.00, 05.50 син

06.ЗО Подіі Хjф "Коротке замикання - 2" 09.10 Х/Ф "Малахольная" 11.10 Шоу "Дві зірки - 2"

07.00, 04.00

14.00 Х/Ф "Не родись вродливим"

16.00 Х/ф "Політ фантазі!' 18.00 Tjc "Фотограф" 19.00, ОЗ.ЗО Подіі тижня 19.ЗО Т/с "Фотограф" 21.ЗО Х/ф "Вікна" 2З.20 Хjф 'Туру" 01.20 Х/Ф "Ворон" ОЗ.ОО Щиросерде зізнання

5

КАНАЛ

06.00 Програма 06.01, 2З.30,

передач 04.ЗО "Час­

Тайм

06.15, 07 05, 00.15, 03.10, 05.1 О "Час спорту" 06.25, 08.20, 10.20, 1З.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на курортах

МІСТер Хайд"

06.ЗО,

0640 06.45

04.45

"Київський час"

"Зверни увагу "Технопарк"

Сильні свпу

06.55,

ОО,

12

Choro 16.10, 23.20

Сві1 ські хроніки

Ої.О5 Медицина

07.15, 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.30, 02.50, 05.50 "24 години" 07.ЗО, 18.40, 2З.40, 03.00 "Життя"

07.45, 2З.50 Press Огляд 07.50, 21.00 Солодка казка 08.00, 18.55 АдреналІн 09.20, 15.30. 03.30, CJ 50 Ди­ ваки

09.50,

1500, 02.10, 05.10

Твій хіт

10.40 Право на порядок 12.1 О, 02.30 За сім морrв 13.00 Посл"д у майбутнє 15.55 ~кстремІКс 16.20, 21.15 Тасмниці, магія Медичний де-

тектив

07.40, 09.10, 11 10, 14.55, 1605,18.50.20.55

00.00 Таємниці долІ 03.10. 04.45, 05.25 Служба

Погода

розшуку дІТей

06.З5,

0640. 20

ОО,

0315, 05.30

5

КАНАЛ

06.00 Програма 06.01. 2З.ЗО,

передач 04.ЗО "Час­

Тайм"

06.15; 00.15, 03.10, 05.10 "Час спорту"

06.25, 10.20, 1З.20. 15.20, 17.20, 18.25, 22,50, 00.25. 04.25 "Погода на курортах

06.ЗО "Ранок на 5-му"

09,10, 2240, 2320, 05.20 "Бізнес-час"

09.ЗО,

1З.ЗО,

14.ЗО

"5

еле­

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 21.00, 2ЗОО, 01.00, 04.00 "Час новин" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес­ конференції у прямому ефірі" 10.55, ОЗ.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу з Тетяною Рамус'' 15.ЗО "Своїми очима" 16.ЗО "На межі" 17.30, 03.ЗО "Феєрія мандрів" 18.ЗО, 02.20, 04.15 "ХронІКа

1000, 11.00, 1200, 1З.ОО, 14 ОО, 15.00,' 16.00, 17.00, 18 ОО, 21.00, 2З ОО, 04.00 "Час новин

07.15, 09.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.45, 2З.50, ОЗ.20, 04.55 07.З5, 08.50, 22.40, 23.20, ОО.ЗО, 05.20 "Бізнес-час" 07.50 "Новобудова"

08.10, 19.20, 21.50, 02.20, 04.15 "Тема тижня 08.ЗО "Бістро-ТБ" "СвОіми очима"

безпеки ОО.ЗО "Автопілот -новини" "Ресторанні новини"

00.40

ТО НІС

06. оо Клуб 700 06.25 НовиниПРО 06.40, 07.40, 0915, 1500, 16.15, 18.50, 20.55, ОЗ.10 Погода

0645, 20

ОО,

03. 15.

05.З5 Сильні світу сього

07.05 Медицина 07.15, 18.30. 20 ЗО, 23.30, 02.50, 05.50 "24 години" О?. ЗО, 18.40, 23.40, ОЗ ОО, 05.25 "Життя" 07.45, 23.50 Pгess Ог.nяд 07.50, 21.00 Солодка казка 08.00, 18.55 Адреналін 09.20, 15 ЗО. 03 ЗО. 04.45 Диваки

09.50,

1505, 02.10, 05.10

Твій >.Л

10.40

Загибель "АнІао.:.·~~\v(

12.00, 02.30 За СІМ МОрІН 12.З5, 15.55 Екстрем"с 13.00 ї'огляд майбутне 16.20, 21.15 мапя

12.ЗО "Хроніка тижня" 1З.ЗО "Драйв" "Страва вІД шефа" 'Тра долі" 16.ЗО "Арсенал" 17.30, ОЗ.ЗО "На межІ" 18.20 "Вікно в Європу"

14.20 14.40

19.00, 22.ЗО, ОО ОО, 03 ОО, 05.00 "Час новин" (рос.) 19.ЗО, 01.00 Політичне ток­ шоу "5 копійок" 21.20 "Народний контроль" 22.00, 02.ЗО, 05.ЗО"Територія закону

07.00, О?. ЗО, 08 ОО, 09 ОО, 10 ОО, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15 ОО, 16 ОО, 17.00, 18 ОО, 2З.ОО, 04.00 "Час новин" 07.15, 09.15, 14.15, 16.15, 17.~0. 21.50, 2З.50, ОЗ.20, 04.55 "Погода в Украіні"

07.З5, 08.50, 2240, 23.20, ОО.ЗО, 05.20 "Бізнес-час" 07.50 "Зодчий"

08.10, 19.20, 02.20, 04.15 "Тема тижня"

08.ЗО "Бістро-ТБ"

09.20 "Вікно в Америку" 10.30 "Феєрія мандрів" 10.55, 03.25 "Огляд преси" 11.20. 12.20 "5 копійок" 13.ЗО "Вікно в Європу" "Страва від шефа" 'Тра долі" "Мотор-ТБ" "Фактор безпеки" "Палата" "Не

17 25,

Меди"ний

22.15

детепиа

00.00

Таємниці доЛІ

ОЗ.55 Остарбайтери

0040

"Мотор"

ОЗ.25 "Огляд преси

ТОНІС

06.00 Диваки 06.25, 15.00, 0215 ТВІЙ 06.40 ДІМ ЖИВИХ ІСТОрІЙ 07.05 Феодора 07.50, 22.40 СИЛЬНІ

ХІТ

СВІТУ

сього

08.15, 12.55, 23.55 Погода 09.00 Сім'я від "А" до "Я" 09.55 Медицина 10.05 Інші землі 11.15, 2З.ОО, 05.10 СвітсьКІ хроніки

09.25 10.15

17.ЗО, ОЗ.ЗО погляд"

19.30, 01.15 "Новий час" 20.ЗО, 21.20, 01.40 "Час" 22 ОО, 02.ЗО, 05.30 "Фактор

та чаклунство

дня

1845, 04.45 "КиІвСь>ий час" 19 ОО, 22.ЗО, 00.00, 03 ОО, 05.00 "Час новин" (рос.) 19.20 "ПрезидентсьКІ вибо-

14.20 14.40 15.30 16.20 17.10

ОЗ.55 Партизани ри-2010"

Х/Ф "Брати Грімм"

01.30

"Здорові історіІ" 10.З5 "Не перший погляд" 11.45 "Технопарк"

Срібний апельсин

7

року

17.25. 22.15

"Погода в Україні"

16.10 Шоу "Дві зірки-2" 19.00, ОЗ.ЗО ПодіІ

201 О

та чеклунство

ТОНІС Клуб 700 Новини ПРО

06.00 06.20

мент

19.00. оз.зо

17.12, 19.20, ОЗ.50 Спортивні подіі 06.50. 17.15 Критична точка 08.00 Tjc "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 Tjc "Глухар-2'' 11.00 Т jc "Покликання" 12.00 Tjc "Колись прийде коTjc 14.40 Tjc

прямому

"Погода в Україні"

син

06,ЗО, 17.00, Подіі

1З.ОО

у

09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 2З.50, ОЗ,20, 04,55

06.00, 07.40 Срібний апель­

01.45 Х/Ф "Жуки" ОЗ.О5 М/с "Табір Лазло"

конференці1

ка"

02.00 Х/Ф "Ворон: місто

Х/Ф "Два брати"

10.00 10.55 12.05

"Прес

12.30

23.ЗО Хjф "Краще не буває"

"Неймовірні історіі ко-

стрі-

11.ЗО,

14.10

кохання зірок"

18.00

10.З5 Ти не повіриш!

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18 ОО, 20.00, 21.00, 01 ОО, 04.00 "Час

січн111

23

ефірі"

мент

УКРАІНА

Х/ф "Стережись авто­

06.50 09.00

15.40

"Погода в УкраїнІ 09.ЗО. 13 ЗО, 14.30 "5-й еле­

хан ня

20.25 "Застрель іх!". Х/Ф

Х/Ф "В моїй смерті про-

09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 23.50, оз 20, 04.55

06.40,

них днів" ОО.ЗО "Вікна-Спорт"

00.55

"Бізнес­

час

дочки

06.15 Т jc "Кулагін і партнери" 06.40, 00.40 "Бізнес" 06.45 Т jc "Коломбо" 08.40 Хjф "Кортик" 1З. 15 Х/ф "Бронзовий птах" 17.25, 22.00 "Вікна-Новини" 17.35 Х/Ф "Стережись авто-

05.ЗО Хjф "Заповіді"

шу винити Клаву К."

06 09.10, 20.20, 05.20

мужики сво

СТБ

19.З5 Велика різниця

"Руйнівники міфів"

"Погода на курортах" ЗО "Ранок на 5-му"

13.55

21.05

СТБ

Тайм

06.15, 00.15, 03.10, 05.10 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 00.25, 04.25

Наша Russia. Дайджест "Дев'ять ярдів-2". Х/Ф 2З.ОО Голі та смішні 00.00 Автопарк, Парк авто­ мобільного періоду О 1.15 "Червоний дракон".

19.00

2З.40 "Червоний дракон". Х/Ф 02.00 "Блейд". Tjc ОЗ.45 "Пнденбург". Х/Ф

5 КАНАЛ 06.00 Програма переда'' 06.01, 23.40, 04.ЗО "Час-

новин"

19.55 20.55

Козирне життя Анекдоти по-українськи

22.ЗО Прожекторперісхілтон 2З.15 Голі та смішні

01.ЗО Х/Ф "Принц пістолетів" 04.40 Т jc "Мамо, я кілера люблю

10.30,

часів"

12.00 Квартирне питання 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО Наша Russia. Дайджест 14.05 "Дев ять ярдів". Х/Ф 16.05 Провокатор 17.05 Під прицілом 18.00 "Максимум" в Украіні 18.45 Факти. Підсумок дня 19.15 Наша Russia

"Мамо, я КІлера люблю 22.20 Х/Ф "Брати Грімм" 00.45 Tjc "Слід"

21.20 Tjc

20.20 Tjc

11.З5 Люди, коні, кролики і .. домашні ролики

ня"

2З.ОО Х/Ф "Поцілунок метели-

"Слід" "Безмовний свідок-

14.40 Т/с "Слід" 15.З5, ОЗ.ОО Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 18.00 Tjc "Колись прийде ко­

вини

11.ЗО Козирне життя

не розлучайтеся"

08.00 Tjc 08.55 Tjc 2" 10.00 Tjc 11.00 Т jc 12.00 Tjc

19.40

08,З5 ЗОО секjгод 08.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак". 09.45 "Солдати. Дембель­ ський альбом". Tjc 11.40, 17.З5 "Вулиці розбитих

1О.З5 11.00

Критична

точка

мобіля"

07.20 Анекдоти по-українськи 07.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.15, 00.40 Спорт 08.05 ПроZірок

11.55 Інший футбол 12.20 Спорт 12.25 Під прицілом 1З. 25 Провокатор 15.00 "Ворошиловський

11.З5 "Найрозумніший"

ОЗ.50

17.12, 19.20,

"Глухар-2" "Покликання" "Колись прийде кохання" 1З.ОО Tjc "Коломбо"

2З.ЗО, ОЗ.25 Хjф "Народ про­ ти Ларрі Флінта" О 1.55 Х/ф "Пограймося"

ІНТЕР

ОЗ.ЗО

Поді'

часів" 1З.55 Mjc "Мій друг мавпочка" 14.ЗО, 15.55 Тееп Time 14.З5 Третій зайвий 16.00, 20.25 Tjc "Баль­ заківський вік, або всі мужики сво ... " 17.00, 21.40 Tjc "Татусеві дочки" 18.00, 22.45 Tjc "Щасливі ра­ зом" 19.15, 00.55 Спортрепортер

22.ЗО "Світське життя"

06.15 Tjc "Відкрийте, міліція'" 07.55 "Квадратний метр" 08.50 "У Городку". Дайджест 09.25 "Городок" 10.00 "Україно, встааай'" 1О.ЗО, 02.00 "Позаочі"

ОО,

06.50, 17.15, 04.00

05.20, 08.25 Погода 05.25 Факти 05.55 Автопарк. Парк автомобільного періоду "Безстрашний". Х/Ф 08.ЗО Добрі новини 08.40 "Пантера". Tjc

17.00, 19

09.00 Хjф "Кільце дракона" 10.50, 19.25 Tjc "Курсанти" 12.10, 14.55 Т/с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00, 00.40 Репортер 1З.З5 М/с "Земля до початку

09.00 'Імо вдома" 10.05 "ВусоЛапоХвіст" 10.40 М/Ф "Ну, постривай'" 1З. 10 Х/Ф "Професор в за­

06.25

Срібний

0740, 05.25

06.30,

Спортивні подіі

05.45 07.25

ICTV

ОО,

апельсин

06.15 Tjc "Акула" 07.00, 07.З5, 08.З5 "Пщйом" 07.30, 08.30, 19.20, 01.00 По-

02.15 02.45 04.50

1З.З5,

1+1

11.00 11.55

"Зіркове життя. Зіркова "ліміт а" 17.05 "Неймовірні історіі ко­ хання" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 Tjc "Анатомія Грей"

служба новин"

08.50 "ТВ-шоп" 09.05 "Лото-забава" 10.10, 10.З5 М/с "Качині

11.ЗО Стильна штучка

18.50 Діловий

Хjф "Оголошені

вач"

М/Ф "Поганий пес, гар-

14.00 Аудієнція 14.30 Благовісник 15.00 Погода 15.05 Олімпійський

смерть

19.40 Хjф "Був собі настрою-

ний пес

11.55 12.00

на

19.ЗО Погода

1і····· 310'ІНІ Yr-1 06.15

1З.25 "Шість кадрів" 1З.45, 01.40 Х/ф "Індіанка в

17.35, 20.00

знімає крила"

16.10

00.45, ОЗ.ЗО Х/Ф "Чоловік за

сика та його друзів" 12.ЗО Т jc "Шлях чарівника"

15.40 15.50

Хjф "Вперше заміжня" "Нез'ясовно, але факт"

1З.20 "Битва екстрасенсів. Протистояння шкіл" 14.20 "Чужі помилки. Янгол

05.55

2З.45 Т/с "4400" Служба розшуку дітей

01.05 О 1. 1О

года

левізійна служба новин"

12.ЗО М/Ф "Ніч перед Різдвом" Х/ф "ВедмІДь на ім'я Вінні"

14.00

"Давай одружи-

мося"

22.00 Х/Ф "Життя зненацька"

21.45 Фольк-musіс 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Трійка,

ньому

08.50 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Прес-анонс 09.20 Доки батьки сплять 09.55 Так просто

08.10, 15.15 09.1 О 11.40

2З.25 "Зіркове життя. Таєм­ ниці секс-символів 20 сторіччя" 00.25 "Вікна-Спорт" 00.55 Хjф "Людина нізвщки"

ність"

ОО.З5 "Бізнес" 06.ЗО Tjc "Коломбо"

ганська пристрасть".

ного холостяка"

Світ спорту 21.З5 Погода

УТ-1 Шлях до святині 06.ЗО Світ православ'я 06.50 Крок до зірок 07.20 Концерт " Пісня року -

нери"

06.25,

ОО.ЗО Хjф "Притулок" 02.05 "Шанс-2. Гала-кон­ церт"

21.20

06.05, 06.05

Т jc

05.55

СТБ "Кулагін та парт-

22.10 Х/Ф "Чужий"

19.ЗО тсн 07.10 Mjc "Улюблений прибу-

ЗОО'ІНІ

12.00 Темний 12.20 Погода

слідства".

Т/с

14.15 "Час Волкова". Т/с 15.20, 19.55 "Морський

06.00 "Служба розшуку дітей" 06.05 Tjc "Циганське серце" 06.55, 07.З5, 08.05 "Сніданок з 1+1" 07 00,/08.00, 09.00, 17.00,

15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Пазли 16.15 Х/ф "Війна і мир" 18.00 Новини

2009" 08.20 Здорове

Х/Ф

06.40 07.20 Анекдоти по-українськи 07.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.15 Спорт 08.05 ПроZіроК 08.35 300 секjгод 08.45 Факти." Ранок 09.00 "Смак". 09.45 "Солдати. Дембель­ ський альбом". Tjc 11.40, 17.30 "Вулиці розби­ тих ліхтарів". Tjc 12.45 Факти. День

1+1

Погода 11.ЗО Життя триває ... 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Погода 12.45 д/с "Африка" 13.20 Будемо жити 14.ЗО "Надвечір'я"

.

01.ЗО "Ділова жінка". Х/Ф ОЗ.50- "Графиня з Гонконгу".

секjгод Світанок

11 .05

колекція

містера Ріплі

300

1З.О5

Ней!Аовірна

00.15

Субота,

перший

18.30 "Народний контроль" 19 ОО, 22.ЗО, 00.00, 03.00, 05.00 "Час новин" 19.ЗО, 01.00 "Майдан" 21.00 "Час: пщсумки" 22 ОО, 02.ЗО, 05.ЗО "Особливо небезnечно"

11.40,

2З.30 Тиждень моди з

Дар'єю Шаповалсвою

12.20 За сім морів 1З.ОО Погляд у майбутнє 15.10 Х/ф "Робінзон Крузо" ~,6.50, 05.35 Зелена варта 17.15 Образ та наука 17.55 Однокласники 19.00 Кордони 20.00 Земля бактерій 21.05 Таємниці подорожей 22.10 "Что такое хорошо

и

что такое плохо?"

00.00 02.30 04.00 04.50

ТаємницІ доЛІ Остарбайтери

00.40

"СмачнІ подорожІ"

Правда окопІв Красень Киів

ТО НІС

06.00, 02.40 Диваки 06.30, 22.15, 05.35

Зелена

варта

06.50 ІНШІ землі. ЙордаНІЯ 07.40 Дім живих ІсторІй 08.10 Сім'я ВІД "А" до "Я" 08.З5 Клуб суперкниги

08.55

Що таке добре і

що

таке погано?

09.ЗО. 14 55, 22.50 Погода 09.50 Земля бактерій 10.55 ТаємницІ подорожей 12.00 За СІМ морІВ 12.З5 Медицина 1З.ОО Погляд у майбутнє

15.00 16.05 17 55 19.00 20.05 21.10 21.50 23.00

Інші землі

Еєнгуі. бог Сну Таємниці ру1н

Кордони Правителі Сіпану Образ та наука Навколосвітня nодорож Світські хроніки

2З.ЗО Тиждень моди з Дариною Шаповалавою ОО ОО Таємниці долі 02.10 Твій ХІТ

02.25, 05.20

Сильні

сього

03.10 04.50

Правда окопів КраІна вулканів

світу


8

Су6ота, 23 сі .. н• 201 О року

НОВЕ ЖИТТЯ ПРЯМИИ

ТЕЛЕФОННИЙ 3В'Я30К

поздравляем с юбилейньtм днем

рождения,

з ювілеєм.

которьtй она празднует 25 ""'"~~-.

Наша мамочка, родная,

Сердечно вітаєм всією сім'єю,

Не считай свои года.

Бажаємо жити і довго, й щасливо,

27 січня 201 О року з 14.00 до 16.00 буде про­

Тьt у нас ведь моладая

Щоб радість із Вами завжди була,

водити

И красивая всегда!

Здоров 'я Вам, щастя й багато добра.

ний зв'язок з населенням

Так останься же такою

Нехай Ваші роки не швидко минають.

Київської області заступ­

Тьt на долгие года,

Нехай Ваші руки утоми не знають,

ник

Будь тьt яркою звездою

Нехай Ваше серце бадьоріше б'ється,

облдержадміністрації Во­

И не меркни никогда!

Нехай Вам завжди щасливо живеться.

лодимир

С уважением

-

родетвенники.

V НОВІ

11 Різдвяні

МVЗ

дзвони''

Анни Савранськоі', камерного

оркест­

пало зима... І справді, давно

чами, три дні поспіль лунала

твом Тетяни Чор­

вже такого не було - щоб у но­ вий рік та зі снігом - ще й з

музика та гучні аплодисмен­

ної та хору вихо­ ванців ДМШ. Ве­ дучою зустрічей була Наталія Баг­

на

ти.

Ведучою святкового дійства "Різдвяні дзвони-2010" була Валентина Павлученко, ди­

радість

дітям і дорослим! От і бро~ варчани вирішили не відста­

ректор

вати від погоди і дарувати радість: це і ''новорічні вогни­

ління

ки" для дітей, і святковий концерт "Різдвяні дзвони" для мешканців міста. Адже, як

освіти

управ­

Броварської

міської ради, а концерну про­

ний

і проведеш, а ми його зустрі­

·

чи людям тепло своїх сердець. Цього року святкове дій­

ство "Різдвяні дзвони-2010" було проведене не один раз,

а тричі, щоб більша кількість людей змогла насолодитися творчістю талановитих дітей

і молоді нашого міста. А са­ ме: І З, 15 січня, а також вечір класичної музики "Різдвяні зустрічі" 14 січня. Приймав гостей МКЦ "Прометей". Тричі його концертний зал

вокальний

Світлана Антонюк та В'ячес­ лав Рудий. Концертна програма "Різд­ вяних зустрічей" складалася з виступів хореографічного ансамблю "Феєрія", вокаль­ но го ансамблю "Сольдо", гітарного ансамблю "Смена", юної вокалістки Єліни Іва­ щенко, інструментального дуету у складі Олексія Фро­ лова та Софії Соколової, ди­ тячого хореографічного ан­ самблю "Тріумф", юних спі­ вачок Анни Фещенко та Іри­ ни Каштанюк, ансамблю ду­ хових інструментів дитячої школи мистецтв, фортепіан­ ного дуету

у

складі

Ірини

Краткої та Олександри Іва­ хової, ансамблю віолон­ челістів дитячої музичної школи, піаністки Юлії t:Jо­ розової, дуету юних пта­ ристів ДШМ у складі Кос­ тянтина Заложкова та Мико­ ли Трусевича, тріо "Фан­ тазія", юної композиторки @]~@]

Броварське міськрайонне

І Читайте і передплачуйте І

управління юстиції повідомляє,

що

~ "НОВЕ ЖИТТЯ"! І

~

Д:lя індивідуальних

~

~

1 місяцьЗ місяці 6 місяців -

4 грн. 41 коп. 13 грн. 03 коп. 26 грн. 46 коп.

року

3

місяці -

18 грн. 03

~~ 6 місяців -

-

-

Броварський

міський

бла­

фонд

~

р.). Юридична адреса: м. Брова­

-~

ри,

вул.

"Пашинські" від

Котовського,

18.01.2010 25.

Дирек­

тор фонду: Пашинський Олег йо­

про

в'язки міського голови Ігоря Сапожка. Зі святковоїсцени присутніх від імені Ігоря Ва­ сильовича привітала заступ­ ник міського голови Лариса Виноградова і побажала усім

ся

~---------------------------·

АДРЕСА:

07400, Київська (Редактор: 4-03-76.

добра, щастя і Божої ласки, щоб усе задумане і омріяне неодмінно збулося. Під час цих святкових дійств броварчани насоло­ джувалися танцем, піснею, музикою, відкривали для се­ бе нові імена, духовно збага­ чувалися, на власні очі мог­ ли побачити українські зви­ чаї та обряди. Серед них і засівання у Щедрий вечір, після якого багато хто (особ­ ливо глядачі з перших рядів) приніс на собі додому нема­

заслуженою

серед

Рада ветеранів.

З

, : ' : : '

тИчну, принципову людину.

: .; Втрачений витяг про реєстраІ!ію права влас­ ' ності на нерухоме майно в м. Бровари, вул. Га­ : гаріна, буд. 16-а; нежитлова будівля; номер витяrу : 17187531 від 24.12.2007 р.; реєстраційний номер : 2374392, виданий на ім'я Олександра Олексійови­ : ча Іщенка та Людмили Олександрівни Павлик, вва­ : жати недійсними.

Висловлюємо щире співчуття ро­ дині покійного . Земля йому пухом. Козаки Броварського окремого куреня

МГО "Козацтво запорозьке".

nриватної власносТl на землю ІІ·КВ N! 060465,_ • виданий виконавчим комІтетом Броварське І : :міської ради, реєстр. N! 698 ВІД 19.06.1998 р., на , :ім'я_ ВІри Микола1вни Павленко, вважати :

.

1

·---------------------------· 2.

4·04-81.)

4-23-26.

- Редакція не завжди поділяє f!ОЗ"!цію ~!вторів. - За точність викладених фактІв вІдnовІдає автор.

-

Лнстуввння з читачамн

-

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

на сторінках газети.

сприйняли

Володимира Антоновича РУДЕНКА. Володимир Антонович пройшов нелегкий, але водночас героїчний шлях в повоєнні роки, горнило Чор­ нобиля та вніс дуже вагомий вклад в розбудову Козацтва Запорозького. Ми назавжди запам'ятаємо Во­ лодимира Антоновича як прагма­

·---------------------------4

1 Н€ДІИСНИМ.

сумом

тима козака генерал-осавула

·------------------------~--~

: ~ Втрачене свідоцтво про право власностІ на • нерухоме майно серія САВ N2 679842, видане ви: конкамом Броварської міської ради від 24.12. : 2007 р. на ім'я Олександра Олексійовича Іщенка та , Людмили Олександрівни Павлик, вважати : недійсним.

глибоким

звістку про раптову смерть побра­

Пухівська сільська рада, грома­ да

села

співчупя

висловлюють

директору

щирі

Пухівської

ЗОШ І-ІІІ ступеня Миколі Григоро­ вичу

Гурбичу

втрати

-

з

приводу

тяжкої

передчасної смерті його

дружини Віри Леонідівни.

НОМЕР НАБРАНО

Друк офсетний.

І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ

Віддруковано:

«НОВОГО ЖИТТЯ"

ЗАТ «Броварська друкарня"

newlife@meta.ua -

повагою

завжди в наших серцях.

Ми дякуємо артистам за творчість, вони вдячні владі за підтримку! O.riьra КОСТІКОВА. Фото автора.

Відділи: вЩціл з питань сільського господарства 4-04-81; бухгалтерія, прийом оголошень

80-му

ло зернят.

обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

Заступник редактора:

на

членів ради ветеранів та всієї вете­ ранської організаціі. Висловлюємо щирі співчуття сім"і та рідним покійного. Пам'ять про Григорія Яковича залишиться на­

f--; -В~~~е~иЙ-Д~~~;н~Й ;к~ ~; ~Р~;о-в~;с~ 1 ,•

• ності на земельну ділянку ЯА N! 946714, видании : : Княжицькою сільрадою від 26.01.06 р. н~ ім'я Ми· : ' коли Івановича Колесника, вважати неДІисним. ,

передчасну смерть

році жипя голови ради ветеранів міста Григорія Яковича КИР'ЯНА, ветерана Збройних сил, воїна­ інтернаціоналіста, полковника у відставці. Григорій Якович був здібним ор­ ганізатором, хорошим товаришем, великим життєлюбом. Користував­

тримки Броварсь­ кої міської ради та особисто виконуючого обо­

·--------------------------f- -~-- -В~р~~е~;й~ Д;р~;в~~й- ~;т- ~а- ~;а~; 1

сипович.

~

газета Броварських

12. 1997 р.

201 О

наданням

NQ 23

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакції газети, Броварські міська і районна ради, раионна держадміністрація.

КІ NR 259 від 10. , Індекс 61285

із

(свідоцтво

міської та районної рад, районної державної адміністрації.

І Свідоцтво про державну реєстрацію

січня

18

зареєстровано

годійний

@]~~~@]

«НОВЕ ЖИТТЯ»

Ук­

~

коп. ~

36 грн. 06 коп.

Закону

статусу юридичної особи:

~ Для підnриємств ·~ ~ та організапій (індекс 61285): ~ ~ 1 місяць 6 грн. 06 коп. ~

~

до

годійні організаціІ"

~ пе(Jедп.~атників (індекс 35064): ~ ~

відповідно

раїни "Про благодійництво та бла­

~

Броварська міська рада вете­ ранів з глибоким сумом повідомляє

"З турботою про кожного", за під­

"Калинка", народний хорео­

сюк та Ольги Микитюк, дует педагогів БДЮТ у складі Ва­ лентина Чернігівського та Сергія Уліського, вокалісти

начальник

відбулися у рамках міської програми

ансамбль

графічний ансамбль 'Тала­ тел", театр народної пісні "Слов'яночка", хор~огра­ фічний ансамбль "Вікторія", колектив спортивно-бально­ го танцю "Гармонія", вокаль­ ний ансамбль "Віночок", хо­ реографічний ансамбль "Кап­ риз", викладацький вокаль­ ний дует у складі Гали ни Ва­

керівниц­

відділу культури Броварської місь­ коїради. Усі ці концерти

граму виконали творчі колек­ тиви БДЮТ: педагоги, народ­

новий рік зустрінеш, так його

чаємо радісно, творчо, дарую-

мут,

Будинку дитячої та

юнацької творчості

ПАМ'RТАЕМО

(вихованки ДШМ)

РУ під

кучугури

Миколайович

CVMVEMO,

вщерть заповнювався гляда­

білі

Київської

10-06.

Ой, снігу, снігу білого наси­

яким! І хуртовини, і морози, і

голови

Максименко за телефо­ ном: 286-84-11; 286-

Люблячий чоловік.- діти, онуки,

дочь, родители,

прямий телефон­

Газета виходить з

1 ~·

Де н ь

квітня

1937

ви ход у

р.

· субота.

Тел.:

4-22-56

Зам.3 Тираж

1350

прим.

#4 5 2010