Page 1

Гааеrа аихо,ІІІИУь

17

3

КВіТВІІ

1937

року·.

СУБОТА,

ТРАВНЯ

9

1992.

РОКУ

.N2 38 (8281) Ціна

Громадсько-nоn·Ітмчна· rазета &ров~рщмии

Зі

д~porJ •

-Клод КЛАУДЕ:

<<МЕНІ

ВІЙНА>>

НЕНАВИСНА

війни зустрілися з .генеральним секретарем асоці­

присутні

аціі ветераНів і жертв війни департаменту Вальдемар (Франція) Клодом Клауде .. Ному, колишньому десантнику, учаснику війни в Алжірі, ненавиева війна. Саме тому він віддає багато часу роботі в асоціаціі, в палким поборвиком миру.

Клод

А далі дорога пролягла до Биківнянського лісу,

.

сяч репресованих патріотів. у Києві і таємно вивезеНі

6

веснЯна зелень бризкала в обличчя жит­ тям, радістю буття, легкий теплий вітер Іtуйовдив волосся. та тут було моторошно. Лещата болю стискали серце. На височенних соснах, ·мовчазних жилах

захоронення жертв війни у Бабиному яру,

З великим інтересом слухали ветерани Великої Вітчизняної війнІt гостя. Іх Цікавило все: як пра­

. чим

займається,

яюіми

правами

'

і

пільгами користуються ветерани, як піклується про них держава. І, чесно кажу'Uf, ставало неви­ мовно боляче за них, покалічених, поніве"'Іених

війною і незахищених у в·ирі сьогоднішнього без­ ладу. Розуміння було досягнуто з першої хвилини бесіди цих людей, за плечима яких важкІ дороги -війни. Клод Клауде щиро зізнався, що вперше ба­

чить живого Героя Радянського Союзу, обнімаючи колишнього розвіДника Олександра Дмитровича

Воробйова~ ·Для

гостя

це

велика

честь .. 'І

знову

Особливо запам'яталися слова французького ве­

сенко

·

війни,

тому

розповів.

кування

Це нагадує війну в Афганістані, в якій брали участь ваші воїни, сказав він. Звідти та так самовіданна

повертаємо

що

могил.

зараз

Велику

во

з

небуття

прово

допо

огу

броварський військовий комі 10 \'равня о 14 · годввІ вЩбу жертв репресІй «Реквієм•.

-

за

України. автор картини «В'їзд о о у Київ». • <<Іван Ша організатор і співучасник Кру­ я, філолог. завіДуючий будин­ оващrй ... ». . Реабілітований ... - Я розповім людям у Франції про побачене, - говорить приголомшени Клод... . Тут зайві слова. Тут н варять. а мовчать. В гфкій задумі схилили г ов ветерани. •Ніхто не забутий, ніщо не забу » як магічно сильно приспало нашу свідомі ь ц анливе гасло. Ли-

Тут працюють представин и товариств·а «Мемо­ ріал», «Зеленого світу» і Б варського міськрай­ військкомату. Голова республ канського виконкому товариства •Меморіал• Мик ла Григорович Ли­

терана, що «Ніколи нічого не можна вирішувати за допомогою в_ійни•. І це зрозуміло. Адже йому довелося брати участь у війні колоніальній, що € найстрашніШим злом в той час, коли все єство

ненависть до

ний художни Б. Хмельниц

ше тепер ми воскреш ємо, історію свого народу.

спогади.

повстало проти війни.

таблички, від яких холоне в

кров:

<<Мій дід Косенко Федосій помер у Київській тюрмі ·за торбу к лосків ... ». , <<Іванюк Ми Іванович (1865-1937), видат-

вої вtйни була знищена вся сім'я: віДвідати місце

асоціаЦія,

.:.__

свідках тих подій

борюсь

впоряд-

цьом

одає

В. В. , Полі к. я мiflllll' пам' і

мир.

Наш і

п е р е. с

ще

сторінки

другоІ

нами- учасницями

ан-

тиrітлерlвськоі коааl­ ціІ. Наші народи не дяку

висловити

один

підтримку

по­

одному

за

тяжкі

ча­

в

си.

КІлька

років

тому

ми встановWІИ перші факти бойової взаємо­ ді'і в минулій війні на­ ших Збройних Сил, ар­

мій

США

Англlі,

1

взаємовиручки І

взає­

модопомоги в'язнів фа­ шистських концтаборів

-

представників

кра­

їн співдружності. Ми записали розповіді колишніх

льотчиків

лекосхідної одна

з

ПРИ

них.

спільного

кою

авіації.

· - . перекиданні -

Ось

американсь­

стороною

році іЗ країну авіації

да­

ВИКОНАННІ з

завдання

в

1943

США в нашу бомбардувальної літак каnітана

Дем'яненка

не

зазнав

ава-

дали

через

ми.

медики.

забезпечувала організація Хреста. Ними

.ве­

.

,

Я служила в санепіде­ міологічному підрозділі і навіДалася

через

де­

дІлилися зоною.

чи ліки

з

]3сесвітня Червоного союзники радянською

таємно

передаІо­

підземним ходом.

А у квітні .1945 року до­ помогли військовополоне­ ним червоноармійцям влаштувати

вав на .безлюдній місцевості нашого льотчика на· гідролітаку американський пілот, f!Різвище якос го ще потр1бно встанови~и. Життя ·радянського

розміщалися в окремому приміщенні. Проходячи ·мимо ліжок. я відчула: . хтось притримує мене за полу халата. З подивом озирну!ася. Побачене роз-

Про взаємодопомогу армій ще задовго до істо­ ричної зустрічі на Ельбі у 1945 році . розповість сnільна книга видавництв

Наше командування. вщзначило американського

диіа~ ледь піднялася з лі торкалася губами

створюнаний у наШому міст.і музей бойової спів­

ної Зірки.

. вав за . врятування життя». .

офщера

було

ль?тчика

врятова~е.

~.

е-

надіела

лишІfJ'! фронтов ра

м.

.

п.

ле

.

.

«НашІ

нам

.

ко-

медсест-

юйська

з

ви-

снажливим!і боями .~росу-

V

* * *

Колишні в'язні

чу лило мене до сліз. Лю-

орденом ~ерво-

ХВИЛЮЮ ріал

знайомих.

иіІИ.

так

він

НЕЩОД~ВНО

дяку-

ми ви-

Росії і України, а також

друЖності

краін

лерівської

коалІЦії.

Б

удемо

одержати

матеріали

цю

тему

ВІД

що які

відгукнуться воїни. воювали в бойових

в'язнем

концтабору

217-А

м. В. Ностриченком. в ос-

тих п'одій.

. . . н дрІт нають тяжко пора е- <;ядках

зібрали

них червоноармійців.

Н!fЙ

тривозі.

щойно

При-

визволе-

концтабір. _Це були

ВІЙСЬКОВОПОЛОНЄНІ

амери-

КаНСЬКі і англійські льотчини. За відмову служи-

повів

він.

Ім

роз-

практично

на

.

учасниюв

Сподlваємося,

союзних

·й армІ ,

а також учасники зустрі-

• на

Ельбі.

було ні ліків. ні перев'я-

зувального матеріалу. На допомогу. в'язням при-

смерть. ·для врятування життя військовополоненим

ишли віиськовополонені американці і англійці. Де-. якими медикамецтами їх

мученицьку

.

Можливо.

не поДавалася медична · матеріали ·допоможуть . допомога. У медпункті н~ · нам вийти на ветеранів

ти у ворожій авіа~ії фаши~ти прирекли їх на

повІЛьну

радІ

Кайзерштернбрук

нім

згадує вона. Якось нас, військових медиків, по

·

дуже

ишли 'На зв язок з колиш-

валнея f!O ~ериторн фатанні місяЦі війни гітлешистської НІмеччини, • рівЦі кидали за колючий

незли в

антигіт-

V

війни із США М'ЯНЕНКО, кЛ~-«~:

питів Будинку творчос­ Ті. ШКОJJярів.

війну. ланки,

інженером

пап-

.

Льотчики

182-го

щувального

з

І

ним

полку

фашистськими

вини­ бились

асами

в

небі Дніпропетровщини, Миколаївщини, з боями пройшли по півдню Укра­ їни. А закінчилась для них війна у Львові. На­ казом Верховного Голов­

нокомандуючого полк пе­ реводився в систему про-

Шауляї, де . у десятому винищувальному авіаційному полку був техніком ланки (до цього закінчив Вольське військове авІаЦійно-технічне училище. сJІужив у Бобруйській винищувальній авіаційній бригадІ). Іхній аеродром ворqг обстріляв уже на другий день вІйни. А ще

їни. . На йоГо бойовому ра­ хунку 183 збиті ворожі літаки. За цими скупими рядками про бойовий шлях частини сотні бойових вильотів, само­ віддана праця технічно­ го персоналу. Більше то­ го. всім їм на ходу дово­ дилось перевчатися, адже

через

протягом

.:.Війну

він

зустрів

кілька

залишав

днів

Шауляй

у

типавітряної оборони кра-

полк

на

<<за-

го

дружина:

дили

нові

війни

полку типи ерш

на

надхо-

л·таків. о а-

е

ерво-

інженер ескапітан Петров

отрцмав

червня

19

усієї

зброєння

здалегІдь підготовленІ зиції». Техніку · Петрову ·бу~ важ~е. нІж іншим. а У пилоговому буди Шауляя залишилася йо-

у

році

1943

забезпечення

за

польотів ·в

у· них народивс;я син. На честь Чкалова назвали

боях за Ростов. Взагалі­ то про себе Олексій Ва-

його ВалерієМ. Лише че-

сильович

рез. кілрка років ЗYC"IJJiB-

по і неохоче,

ся ОлексІй Васильович з дружиною Марією Миколаївною. · Потім був так званий планомірний відс~уп. ка його однополчан мостійно прибули ~о заві,

саРя-

де формувалася но-

ва частина -

розповідає

ску-

проте із за-

доваленням про Героїв Радянського Союзу, які виросли в полку. Іх дев'ять, стільки ж і ге­ нералів. У Києві, наприклад. живуть колишній командир полку Герой Радянськогь Союзу гене­ ра-л-лейтенант у відставці

0. В. Петров та ще юль-

182-й ви-

НоГа,

авіаційний

,

генерали Тере~кіІ

та Бухтєєв~ А~

Б.ІІ'ХАРЧЕНК

· Р. • ·

.

r 10 с 'IIUIIUIIUIIIIAIIIUIHIIDІIIIIІIІ.d\lttfr/}ifih.}f.fitf.fi.II!ІJ'

.

~

..аІІІUІІnІІUІІААІІІІІІІІІІНПІПППІІІНІПІІІПІІІІQІfІІІПІ ..

БЛЖАG·МО fІДОРОВ'Я! Про бойовий mлІІх командира БарбоаІва ваша газета писала ми

.аише

Бороварах

-

хочемо

понад

иага.-ати,

40

рокІв.

взводу розвідки Івана неодноразово. Сьогодні

що

І.

І.

РобІ?никами

ПМК-15,

Барболів

КолишніІІ воів

працював майстром, внконробом, ча.ІІьииком дІ.аьиицt на ПІвночІ.

Ае

а

трудився

став

певний

живе

у

будівничим

-

час

фронтовик,

на­

зведено

такІ ІЮТужиІ nІдпрвемства, як заводи порошкової мета­ лургІі, пластмас, шиноремонтниІІ та Інші. Будівельника­ ми

спору,ІІ.жено у Броварах тисячі квадратних житла та Інших об'єктів ооціально-культурного ченин.

Та

крім свОє і основно і' роботи.

Іван

метрів

npl8fi!W') .·

Іванович ~

року серйозно взикв за перо. ·протягом багат ків він був ре.-актором стІинІвок, nисав статті, оnов даІі­ ии,

вІршІ,

вІ.-nустки•,

наnисавІ

nиnнн

правдиво

1941

року

розnовідає

днів

юдей

з

він

«П'ять

еликої у він

участь

ІІ&ІЙ

книгу

про

брав

а

АQІІ:умеиrельну

пІввІчних · краТв, про .репресії 1937-го, nочаток Вітчизмиоі, розгортаіІин 1рудового фронту,· в І<

при

захистІ

іст

енін-

·

гра,ІІ.а.

Закінчивши в 1943 роцІ військове училище, І І. Бар­ бо.аІв вІ,ІІ.правnнетьсн в діючу армію, де бере айактивиІшу участь в розгромІ фашистських загар ників на Курській дузі, . ПІвнІчному Кавказі і на у раївських

фрОІІТах. писану

керівник

з

має шістнадцять нагород, п'ять з них бойові.

СпасибІ тобі,

V

-

зрозуміло

закінчив

ньо­

ку.

полк. З особливою тепло-

який час до своїх нових

про

Васильович.

він пройшов всю Починав техніком

Більше 30 років мешкає у Броварах відставний полковник авіації, учасник Великої Вітчизняної війни О. В. Петров. Олексій Васильович

нищувальний

втечу.

рії в горах Аляски. Більше двох тижнів розшуку-

.

вистачало

Та П

лику кількісТЬ поранених червоноармійців. І тоді подвійні дози своєї крові виснаженим в'язням віД­

'Ельби ...

світової вІйни в Істо­ рії мають вигляд «бі­ лих ПJІ.ІІМ•. Лід 4ХОЛОД· ної вІйвв• нІби осту­ див стосуикв між краї­

встигли

и·

к л и с я

t

. до

Ці

r

дор о

потрібна була кров.

розповідає

Олексій

це

авіації

5....:_

.

гектарів.

... СБ'іжа

тою

го

присвятив

ти­

Вони буЛи розстріляні вночі . в цю найбільшу

на Україні могилу, що розкинулась на площі

річної сусідки-єврейки, у якої піД час другої світо­

цює

200

ПРОПАШі

ПОВЕРНУЛИСЯ ІНВАЛІДА-

Життя

медичну

шо став величезною могилою для майже

85-

Клауде від

проходять

комісію, відвІдали створюнаний тут музей.

·

Бажання зустріти День (Іеремоги у нашій кра­ їні (між інШим, у ФранЦії він святкується 8 трав­ ня) теж не випадкове. Батьки Клода Клауде були партизанами. Нема€, мабуть, жодної людини, на долі якої не позначилася війна, навіть якщо вона ІІародилася після Перемоги ...

Ще одне доручення має

юнаки

ПОМЕРЛИ ВІД РАН, 515 -

763 -

Військовий комісар полковник В. В. Поліщук ознайомив ветеранів з роботою по призову молоді, де

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОХ ВІТЧИЗНЯНОІ ВІИ­ НИ ЗАГИНУЛИ 5604 ЖИТЕЛІ БРОВАРЩИПИ БЕЗВІСТИ, 293 1\Рі ...

Напередодні свята Перемоги у міськрайвійськ­ коматі члени ради ветеранів Велшюі Вітчизняної

побачили,

коп.

50

Пвре:моr:и,

сввто:м

крб.

1

своі

·

Іване

Івановичу,

за

ратний

книгу, пІс.JІІІ прочитанин якої к роки юності І . безліч пережитих nроб


стор.

2

8

травня

9

1992

р.

сН О В Е

;,·

:"<IOГII.: J j

,·>pi.!Tl:bl(iii

.lilї(d .\ ІJі'ІНИМ L:I!()M чинаютL 198 воїн ів воної

Армії,

1943

ропу

яні

у

L:/10·

Ч ер­

·восени

вИзвол.ели

се­

Л<' з фашистсьної неволі. а потім під час форсу­ вання Дніпра були пора­

нсн і f\И.

і в

доставлені· rоспіталь.

в

та

Літ­

не

ви ­

жи."Ін.

Всі вони не хотіли ~~~Jирати: ті. щ\J пройш.1н тернистими дорогами вій· ни

до

Дніпра,

а

до

цього

грудьми

відстоЮJJа .1и

ен ну

гіт.1ерінеьких

від

нево.1юва чін .

і

ті.

Мо­

що

ПО"

по­

.1они.~н ЗОО· тнсяЧну ap.vtiю Пау.1юса п і д стінамн Сталінграда. ноюва .1и на Курській дуз і. ·Серед по­ хованих у братській ~10

....:..

ги ; tі

вірмени

сержантІ!

:\рм> _.

"нірович

і

Абергумович

Семен

Ва:tіє

нулян, гру зин лейтен т Васелій І ванович· Сураг: . росіянин Володимир І ва­

лиш ньо го

центру

села

партизанських віддали

. мес ників

життя

за

неза лежність Батьківщи­ ни 494 літк івчани . В ча­ си

страшного

були

лихоліття

ми

важливими

пунктами

фашисти

розстріляли ,

по­

підстуnах до

вісили.

замучил и

за­

раІни.

стіннах

в

29

гестапо

сель­

ки

євом .

\]ОТі~

додому холи

то

ЛІІ. СІМ 1 та

ні

ВИННИХ .lЮДеЙ. Восе

.

3 ~у

он

~~ -

<Ьяли·

...~- -~"'

нашого

з

неволі

Серrд

Андрі й

них

.1 ейтенант Ваен :tь ДмитроПечен єн . каnітан .

фа-

посме-ртно но звання

22

ського

було присвоє­ Героя Радян ­

Союзv.

У .'Ііт~->ах ·на ІІ."Іощі ~->о·

ща

воїнів,

28

яких

·

тих,

не

1

пріави-

вІдомі.

чиї

а

ще

імена

встановлені.

і

міськрайвійсь:~<комату,

території

.

ОС УТН

Му3нЧнNіІ

8.10

рута

-

фіnьм

•Черuона

маіtка надії».

Худо.і<нім фільм

8.50

w6iAe

Ха-.атуран.

Балет Одес~окого

на•J.

ta t1 .SO 16.110 16.1S

балету. УТН.

17.00

<~МасміІрад•. те~:ру

І•КміанаукфіІІІома). ДНІПРО. ІнформацІііна про·

Ві t'4113Н8НОЇ

rрама.

t9.JS Студів ~t rpyднsit. 20.as На о~~об~ніч; дітн! 21 .ОО Рем мма. 2t.05 Е .• Ciren. •ICYopis

КІWІСІІЧНОі

•Укркінохроніка• .

<~Haw 3ЛО'tин <~Про Васмлв Єроwе_н·

ХТО

.М\1 ...

. ~-

20.4S 21.00 21.00 22,)0

На доСраніч, дітмІ У1Н . Хур,ожнім

фіnьм

МІЖ'н.JРО.ЦІІІ<>і

М3рафон-tS . ПJ.:ем'('ріt художньоrо Уеnе­ ч6аrаті. теж

nnaчyт.,n.

іА ОО Новинw (з сурдоnерекnадомJ.

11.20 Gрсм'•ра документаn~оноrо renc«P'"""'Y •Ч~рвона імперівм. Фіnьм S:

'

Н.20 Прсм'сра художньоrо tеле­ філ .. мj Длв дітей кНе відл іrаіі, ::.емn.Яннен.

ц й

Броварському мат

хівн.ими також за

НРІДОВ

вих ни

жителів , німці

бі:І ь ш с

може,

що мі с це­

пІд час вій тут

воїнів-сл о ва ­

розстріляних

офіЦери

ційної флягах

Готуються «Шани>> нання

х.1опці

також - до

останків ,

'!Н <І ЙІJІ :JН

що

із

п ахо­ вони

MHHV."JI)ГO

ці

шість

чоловік

угорської

армії . навіть

прізвища

ків .

Ї .\

обеліск на честь угор­ Ців, загиблих під час другої світової війни . А

"-"""''"-"

розстріляли

1 ОО

. ти

·rict

іа, згадк ми

ts.SS f&.Heaa. •Хто ·з нами!• 16.15 Фільми реж·исера f. Чухра8. к Трвсоамна•. 1.· і 1 серії. 18.20 Муn.,тфіr.ьм. · 13.30 :reatpanьнt зустрічі.

На

окупа­

трьох

збереглися

трьох

з

них.

Всі знайд~ні ре чі по­ шунівЦі <<ШанИ>> ще то· рі к п е редали в Уrор сьне консульство . його праЦІв­ проnонують

є

сенс

19.Н Вечірнв ка:sка.

встановити

сталі нсьних~пресі~? ~ В СШ

ник розке ок .

учас-

--.

На

'

вн

п

nр.,т-.і рі:s-

нмІ країн. Театраnьн;. sустрічі.

9:45

11.00 Новмни (3 сурдоперемладом). f 1.20 · Рнтм_і-.на rімнаСtнка. 11.SO «Д Шмармново . Документі!· льнN>і rеnефіл.,.м.

'

11. Н ·творN С. ТІНС(Ва і С . Рах· ман ін~аа у виконанні Москоа­ ського мамерноrо хору і росііі­ с.,коrо хору.

t3.2S 0 .30

Ііоnокнот. Світ ·rроwей Адама Сміта.

1~ .00 Новннм.

1•.2s

2. 8~А.

І

t7.25 Наукоао-nоnулврнніі • філ~м мPeniІCtON чвіікаt t7.SO Джа:sоаі аітрІжІ, fраІ С •. ТеренТІоса. ... tt.OO ДНІПРО. ІнформацІіі · rрамІ. tt.)S Bnepwe на екрані УТ.

1канап. Осmанк

філ~м• . · fS.SS Мультфіл~ом. t6.1S Днтвчміі муsмчнміі кnуб ... ,а rерц».

17:80 Новини. 17.20 НЕП. 17.50 ФутбоnьнІІіі оrnвд. 18.20 Конкурс телефІ~міа •Фор­ туна. Jtpeм'cpa zудожн .. оr.о ..Прнааn мандріІ·

~)

8 І

7.00 Вісті. 7.20 Год""" ділоанІ nюде~ 8.20 Перwніі тамм. 8.35 ДозвІмв. Під :sнаксм · Jtм6. 8.50 Te,;~or.oriв 111одвності. 9.'50 « ДнУ•чі мр ії". Прем'сра фіn~му (Фра .. ц і •J; 2 c:epis. fO. 10 •Маіістр.,». 11.0S Д іалоrн дNлетвнтів. 11.3S Мульті-nуІі.,fі. 11.45 Телетеатр Росії. 13.00 В і сті. 13.20 Денний сеанс. •СентІ4мента­ nьн.t подорож на

картоnnю•.

Художн;й фі~_м. ' .

1•. н Нев ідома Pocis. М. Ардов. '•Картнннн .3 ма.rурм•. 15.20 .. &урдІІі модеtt• nponoнyc••• 15.50 Документ;а~на . мморама. 17.50 Спіsас Буnат Оt<уджааа. · 18.05 Прем 'Ера художн .. оrо tеnефіІІ~му « Са .. та - Бар6ара». •2 ее· рі• . І9.СО іісті.

19 20 Со тно кожен день. 19.30. Киісс~на nанорамІіІ.' 19.50 Народна арт~<стка УкраJнн Р Кмр., .. енно у філ.,мі-концертІ •Чар•внt<цs вечорннц.. -..' 20.10 Тсnебіржа інформус: 20.30 lретім будеш І 21.00 П ' •те коn~ с о. (12.00 ВістіJ. 23.10 Cont~ Н! З. fнмур К ібіров._ Пf'редачі

11

nроrрамм УТ.

Kaoan

5.00 oPaнOІtJt. . 7.35 Мул.,тфіл ..м. 7 .• 5 Д ..твч"іі му3НЧИ"N

1111

rерц~>.

8.jt Прем 'сра І)'ДОЖН..Оf філ .. му •Прнвал ман кіе•: 2 серів. -~ 9.40 rpar t. Craдлep-:"fCKf 10.30 Фуrбоn~нніі ornSA. 11.00 Новмни (J сурдоn домJ. . 11.20 Під 3НіІКОМ •Пі•. t1.50 Фермата. 12.20 Тавл.,нс~она o6иreh... 12.5S Як досвпн ycnir y. 13. 10. &'nокнот. 13.ts Телемікст. 1А.ОО Новини.

'Урокм On.,rн Іааново[

Н.АО <~Квартира». Худоменііі теле­

теnефіn~му

УЛЯК,

.

теле-

мандріан ..-

20.00 Новини. • ників•. 1 серів. 20.3S ВnерШе . "" телеекрані. Хуt9.4S Вечірма казка. . ·дож"'" ф' r. ......... І Іtсв любоа». · 20.00 Ноаннн. 22. tS Фyr6on. На wлвху до Уем620.•0 •Ноаа ·студів• nредставn1с. лі. Ф інаn Ну6ку Анrnії, · У ·nерерві - :23.00 Новннм. 0.1 о Джа:~оаі nортреrм. 0.00 •Каартнр<~•. · Художнііі т~nе­ фільм. ·

в Биківні один обеліси жертвам тоталітарних ре­ жимів. Адже тут було зн айдено і останки жертв

учень

худqжн~ооrо

9.АО Hapoдtti ка:sки

фестнваntі уворчос­

Прем 'ера

ф :nьму ·n ~вёІn ків•. 1 серів.

Форму л а С. ІХ

«Ранок•. Муn~отфіn~мк.

S.OO 7.)5 8.)0

П\А ЗНіІКОм •RЇ» .

фіn~ому

воїнів.

КОІЩерr Н!

длв форrепіаІJо s ~кес

сенкв.

1канаn. ОсmанКІНО

•Грмrорііі

ті •Іесеnна ...

H .4S 11.35

с1 их

t6,SS

__..----:--

Кінозусrрічі.

t~лenpo.rpaм. нapop,t<'Ot

п·ід

*

.-.ііі фІл~ом о Остаинііі реп

wВундерnанд».

rромаДСІоКО·ПОnі•

J)ід:@,І@ ІІfіІ!ЩіІ·· 10 25 \1 .25

та

УТН. ДnІ дІrеіі. •КурОЧКІ Лвл~окоеа внста..-

ft.OO 16.15

С~tорода• .

9..Н

Прийшла весна . і noruy кінці об 'єднання « Шана >> ВіДІЮВН.1 Н СВОЇ рОбОТИ ла шун ах ост · 1 з

інська література. wІсім ntобітІо Украіну свою•. 1l.fS УТН.

fi<ЧHNH ІЇДСОfНЖНеВNК.

7.00 Муnьтфіn~омн. 7.35 АвіаціІіно- спорт .. вне с·8..то. 8.Н ЕльдораДо. / 9.0> Рок-урок.

P03KORKI

t1.0S ФіІІІІом-балет «Проsрі 1t.•o Wнільинй .екран. tO к

r.

rpaмa.

19))

7. к

ка. Прості ме·ханіsмм.

КОІанн••· Імс:тава ЧернІrіес~коrо украін·

раІнн В. з :нкеІ!МЧ.

на

. •С

І серів. · • 20.•0 Рекnама. 10.0 На добраніч, дІrмІ сьмоrо муsм-·драмітм..ноrо . ]f.OO АкцеІСtм. · театру ім. Т. r. Wев..енка. 11.tS . Художнііі фІ111ом а( 22.2S (.тру нм ~~~ вітри.nа. Грас rita· реnортаж•. 2 сері•• рмстка lepнttropa. U.25 УТН. 22. .50 УТН. JHs Ювіnемммм t<Онцерt lJ.1D ХудожнІн фі.n~м tіОnерацІв рІ~р~в· аід днв нродженм:

Т11орчіr.ть М. Лмсенма.

cniD».

Краіі­

19.00

Документал .. ні філ~омн соrудіі

-

n іан іс­

8.

ніуково-nоnуnар·· ноrо фіnьму . •~сtаниііі wetнt»

ni· ' -1\epworo конкурсу В. І<раіІноа: 1 відділ . 17 .1S На доnомоrу • wмолі . МузNка.

11.55

концерт

t8.08 Прем ·ера

аніСf і В

РО3ЬНtОІ<

.

Замоочнніі

тів Пepworo конкурсу нсаа. 2 аідділ.

опери

УТН. 3акnючнн>і монцерt ІОННІ

музнкн.

ХудоменіІі фіn~ом •Вундерланд•. 10.н · ШкілІонNіі екран,

Х. Ерл

семи коm.ор~І• (студіа- •УкрІі·

сонце

Jtyc.тeni» .

f0.10· • -

Днрнrент -

родинІ інструментів _ Ук

9. 1.5

фіnьм оГр.,rоріі:і Сковорода•. Іt6.00 УТН. 16.10 Дnв дітёй. Весеnка. ' t6.•0 Докуме"та,.ннй фіn~ом wHa І

19.00 ДНІПРО . Інформацін~а npo-

Броварського

----..-

8

.

18.3$ CniBai наро~. нн>і вртнс'f Ук·

~'~СН~~~~~ '

1

(CWAJ. 12.05 УТН. 12.20 Худоменііі

Іtа ~

Чц·

мало загиблих воїнів по­ овано у братських маги­ ах . біЛЯ НО.ІІИШНЬОГО

визволені

вересня. Тоді з нагоди Цієї великої І радісної події відбувся мітинг, на ·який зіfіра.'ніся :vtісцеве

:

ОлексіЙ Васильо~ич Ка- І

воїни

сіл КулаСвіЛ-Ільне . Іх -

. були

• • :

Петро VІиколайович : Ци. raHKOB. ПіДПОЛКОВНИН

більше

--села:

.!

· вич

розповідями старожилів, першими вітали воїнів п':<Jтої уда р.ної армії

ні

і

~а.'тодший

Разом з ними похований нолишній колгосп­ ник сел а Нова Уг:раїнка з Донецького краю сер­ жант Василь Степанович Харченко . якому пізніще­

мешканці жниц і і

1

Петрович

гвардії

вають

байджанець Сабір Ха.lієв. осе тин Куді Сакнєв.

і

ря-

генерал армії Микола Федорович · Ватутін. За

азер­

і :

Черн о-

нарчук. У братській мо­ гилі вічним сном спочИ-

Черносотов.

І

заrину.1о

воїніt!

200

Бажан.

не

tаш

n-1

І

20

Першого Українськцго фронту . яким командував

нович

мрмоіІії.

ВІІЗВО.'І еНІІЯ

міста

Армії.

дов ий

стратили Була · · чо

ПОНЕДІЛОJ(; 11

моі'и:

більше

У бОЯХ за

а

ної

f

братській

ма.

t .OO Грас ДержаанNіі орк

Шкіл.,ннй екр<Ін, кл. Фіstі­ ка. Оnтнчні npNnaдн. Фонд. t1 .0S Концерт снмфонічноrо орке· стру Одес ..ної · держАвної · фі·

10.35

запекЛИх ''бо-

ПОХОІ:!аНО

розстрі:Ія ­

н

час

чоловік, більше

Фаш ис ти Костенків.

Ук­ дві­

у

оr;упували

ііш·о

іншІfХ

Лі

Ки­

~ікУвання.

столицІ

під

кістів

достав.1еннй

на

гіl.:.:ІЄРі Іщt

село .

під

відеоr.роrрама.

їв. Тут лише одних тан-

рило Федорович Ільченко . який у перших боях був

поранений

9.00 СаІ'tадо. Науково-nі:sнава~~~она

на

Так. · Нняжичі

ІОСЬМОІ ДО Д ІнфорІІІІІЦіііно-м уJNчна

8.00 3

·

ма .

чі переходили з рук в ру­

чан. Це вчитедька Уляна Андріївна Більська, Кн­

важно

ДО ДЕІ'SІТОf. Інформаці іІно- му;sична проrра-

опорни­

ворога

· УТ·І ,

8.00 3 BOCbMOf

..

Важкі бої впродовж двох днів 25 і 26 вересня 1943 року тqчилися за Княжичі і Бровари·. які

загонах

своє

СЕРЕДА; І

УТ·І

партизанс~кого

з;;гону · імені Щорса•

~

. ВІВТОРОК, 12

населення, воїнн-пизно.1н­ тел і та части·на народних

у

братській :vrогиJІі похова­ на група воїнів, прізвища яких не відомі. Під ~ас війни на фронтах і в

.N2 38 {82~1)

8

І

НА. КОЛІНА НЕ СТАЛИ

ЖИТТЯ»

,,Росая

1А.25 Сі.оrодні і Уод і. 1A.5S •Тільки 8 МІ03ІІК·ІО. д-иііі теіІефіл~ом. 16.06 11Рок маtсс•.

17 .ОО t7.25

t7 .JS 18.35

Новини.

Мул~отфіm.м. Театр-92. Прем'сра wудожньоr

фіІІІоМУ ників•.

2

«Прнааn серів.

АІ'а~

19.•5 Вечірнв каsка. 20.00 НОВИНІ\• 20.•0 Тема. 21.25 Ферміtта• 2t.ss· Телевізійне

:sнаіІомс1

мас Отт ро:і~овлвс

rвЧоамм.

:s

Є.

·

]).00 Новини. - ~ 1).:2.5 Маwнна часу. 0.30 •Тільки а мюзнк·ІОЛ · дожнііt теnефіn..м'.

.І nередачі УТ-2 7.00 Вісті. 7.10 Тема :s вар~цівми. 8.05 Францу;Jька моаа. t рік. 8.3S ДозвІлnв. КІіtrи а домі. 8.SO Францу:s~ока мОм. 2 рік. 9.10 У світі тварми. 10.20 6іnа.вор~ 11.00 Пapaneni. . 11.50 Денниіі сеанс. •Санта.&ар~ бара•. JХудож\ІіІі теnефіІІІом. •2 cepls. t2.•o Сеnвнське nІІтвнив.

1.00 7.20 7.35 8.05 1.35 1..50 9.20 9.30

Вісті. ЦNрк на сцені.

My11"ri-nyn~oтL Німец.. ка МОІВ. t pt. Дозвіллв. Домашнііі ні,..,ецька мова. 2 рі1 Мул~оті-nуn~отІ.

н:оо ВІсті.

Днтs-.а rоднна (s JРІ · мецttкої мовмJ. 10.30 Ретро. Вечір М. НІкі 11.20 Росіііськв мова. t1.SO Денннt'і сеанс . о:Са барІ». Художн іt'і теnеф

дорі•жв •. t7.•s Проrрама wКnюч•.

12.•0 Селtнс.,ке nнУіІннв. 13.00 Вісті. 15.00 Та.М-тіІм - новинн. ts.1S Koneco оrлвдсіннв. 16.1S ТрансРосефір. Те

ts.oo Там-.т~м·ноамнм. tS.1 5 ПедаrоrІка о~~nв всі І. tS.A5 Сrуді8 wPocn. t6.t5 Простір +. \ t6 .•5 ТІНКО. 17.00 tрансРосефір. .t<ШПSІН l_pOS•

18.00 НА П ' ІТІА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ:

t9. fO Кніас~ока nанор1ма: 19.30 Прем'сра Іудожн~ооrо

серів.

•даr.екнй Схід•. теnе­

фіn~ому оСанта-6арбара•. О се­ рів.

20.20 НА П'ІІТІА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДН YKPAfHH."

17.00 JIHKO. 17.15 6ina ворона. ........_ 18.00 НА П ' ІТІй СЕСНТЕР : РАДИ Y\d!AfHH.' 19.30 Кмївс~ома nанорамв: 19.50 НА n · ятrR СЕСІІ В~Р РАДИ УКРАІНИ.'


Ж И.Т ТЯ»

«НО В Е

..:r

-'

ЧЕТВЕ_Р,

8 9

14

травня

1992_

3

р.

П'ЯТНИЦЯ,

СУ.БОТА,

tS

НЕДІЛЯ,

16_

І

УТ·І

'SITOI. на·

інк. !раці•

Художній фіnІом еSІкос•, даадц•т• роміа no тому•. 10.15 Конмурсно-ро:sважаn•на ne·

.. наді•"· t1.30 Концерт

ом.

npo·

....

аннІіі

t50. LЛІІ·

.

І - '10.35

,

ріІІ УкріІЇНМ. аРоЗВМТОМ ЖМІОnИ• су на Украіні у друrІіІ поnовинІ ХІХ стu .

аЧорно· иМоs&іка»

1f.05_.-c. Раіманінов. Снмфоніа N! 2. · . Внмонус снмфонічннй оркестр

Дя• дітей. Весеnиа. 16.АО Ресnубnіканс~ока фіsмко:ма· . тематнчна wнona. Фі:sнчна тene­

• • •

УТН.

crniмniaдa. Панорама ~нстецт•..

17.30

•Шахтар•

1 сеітку 1 18.58 Ай

t9.•s ДWІПРо: ІнформацІйна npo-

І

rpaмa.

20.20

Концерт соnістІа ДнІпроnет.

роа~мої оnерн.

20А5 На добраніч, дітнІ :11 •.00 Амцентм. • _ 21.15 ГАРТ: •доміно•, •ііsнекс•.· 23.15 УТН.

rene·

Ху,qожнііІ }еnефІІІІоМ ІІШІnе• нміі ,qен~о інженера Ііаркасоаа•.

-1І 1

мі••·

3

npo ·

ху,ІІожн~ооrо т_еnе-

оПрнааn

мандраамм-

сері•.

tt.•5 ВечірІІІІ ка;sка. 20.00 Новннн. 20.35 Музичне nодвір' •· 22.00.Чорнніі ІЩИН. Ур­

фо"ь,..

С. Проиоф'св. Соната дn• ІІ·

., 12.15

оnончеnі і 'Фортеnіано. ніІ ммnосерд11и. куменrаnьннм фіn .. м.

f].SS .. nраво

1

IH~

До-

B.SS Радіо-труба. 9.25 Ценrр. 10.05 Очеандне - неіімовірне. tO.O Трн :syctpi•ci 3 Віктором- Ас: таф·свнм.

11.35 Музнчннй кіоск. 12.05 Паn'ітра. 12.4S Шоу моnод111 артистів one· ре тн.

1.С.ОО Ноамни

14.25

(3

сурдсnерекnадомJ.

Прем'сра

докуменNІnьоеоrо

15.25

ЗцзІ!!ркаnnа. Bnepwe на tеХуАожнііі фІІІІом

nеенрІІні.

кПро дружбу 1 недружбу>~.

16.25 17.10 17.50

Tenecкon. ЧераониіІ квадр11т.

Пре:~ентаці•

nporpa~ теnе·

І

.

І

Асмік Паn•н._

•ШукіііСте жінку».

14.SO

теnефіn~м.

.

2

·ХудожнІі

tеріІІ.

О6рі13.

16.00 17.00

НОІННН.

і7.2$ Муn~отфіnІом.

Пре,...'сріІ

ІІН мореа.

серіа.

20.00

Новини.

10.40

Прем'сра

ІУДОЖНІоОrО Т888•

иВІАи nредставr•с:

.none

художн~ооrо

tene· Z

~2.00 Іfід ;sна•ом . sодіаку. •Те·­ neц~u. У nе-рерІІ - 23.00 НОІИ· ни.

23.50

•Шост"іІ сіроtнк•.

7.311 Тираж «Citopтnoтou, 7.45 Сnорт АІІ• всіх. ~- 15 3 рамну ранен~око. 8.55 Можnнве все. 9.25 Ранкова :sірна. 10.15 Під знаком «Піu. 10.55 ІХ МімснарОАНІІЙ фестнааnІо

•ВіД»

23.00

12.АО Сеnанс~оме nнтанн•.-

РАДИ УКРАІНИ.:

·

\

І

2t.80. •М-а

І·

t•.zs

1.~0

nредСТІІІІІІІС. У Новини.

моІКnнвоrо•. Ху· Те.ІІефІа .. м. 1 СеріІІ, ХудожнІІ гімнастика. Чем• ~;ат СНД.

ІІОJІІНЇА

22.1_0

СЕРЕДА

Д!)узі

ні•. Відеому:анна.

15.40

7.00 1.10

Вісті.

Е.руно Ремтер noTA~

остам•

н~wі,

кfw·

f.OS Анrnі~ськіІ ":'саа. 2 рІм.

І

.

9.3S . · t.AS

Mynьro-nyna.ТІ. К·1 nредсТіІВJ\8(.

12.АО Сеn~нс .. ке nнанн•.

1 •13.00 fS.CQ

Вісті.

1 1S.1S

Перwм,; тайм.

: 15.30

о·змрнмса, Рос/(,

faм-TiiM-HOBHHit,

І

16.ІS !Іростір ·:-.

І

t6.4S ТІНКО. · 17.00 ВідКР!"ТІ4іі СІІТ. 17.AS М-треп. 18.00 НА П ЯТІ~ СЕСІІ ВЕРХОВНО( РАДИ УКРАІНИ.' Ки•вська nанорама."

19.30

t9.SO НА П'ЯТІН СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.'

12.00 Koneco оrnаданнІ. 13.00 Вісті. · 13.10 Денний сеанс. мКор0111о ЛІрw. Художній фіn~ом. 1 серіІ. ' 1<1.30 Мистецтво відо6рамсенмІ. t5-.00 Веnнме не1Ідоме. •.Аnемдар_ Карамвиовв.

t6.15 Піnіrрим. 17.00 Смnадчина. t7 .•0 ПарnаменrсІtКІ!tіІ ІІсник. t7.55 Кмївс~оіса ·nанорама." f8.1S КІм-6оксінr. М!Ітч'На nepwicт• Євроnи.'

19.00 КоІhрастн. 19.40 СвІТо .можем ден•. 19.50 Музнка в стиnі onencl•. 21-.30 РетростудіІІ. 21.SS РекnіІМІІ. 21.00 Вісті. 12.20 РекnіІма. 22.25 Ціоком с•кретмо. КрІІмініІnІо• НИ,; Кі\НіІІІ,

23.15

ПроrрІмІ •А•,

.

П~r~!аrогікоа ІІІІІІ •сІх • АиТІІ'ІІІ roA-• (8 урекоа aнrniAc.,кot мааиІ. · 17.30 0СВЇАЧеННА 8 коханнІ,

І

11.08

fi.Jt

І

IJAS _., сІІітІ 11.4$-28.00

таарин. Jll' _ Т"'•С

.... •

СТУДІ ПРОГРАМ еТЕТ-А-ТЕТ•,

'

18.45

..

..

Муn тфІn мн.

t9~15 ХуАОЖИій

філ ..м

e&Oir'cl

Мепоун•.

~і~:'/зн:;ІИІІмв.,_, Ку•

:::::

творчос·

А8Жt4Ім

теІІефІn .. м.

2 ,..,...

8 tt

ЧЕТВЕР

1t.10 Авіакос:м;чнни с11nон. 1 t.3S Но•е nокоnінн• ви&нрас.

.ПРОГРАМ •ТЕТ·А-ТЕТ•.

piJ-

'рdІН~

16.А5 ТеnеnоціІ.

Хочете ,вірте­

16.30

п.оа СтудІІІ оРсtст•.

І

16.55 Уо:~т ДіснеІі nредстаІІІІІС... t7.4S Новини. 18.00 іІі Нева. •Хто :а намнt•. 18.20 ТеnехомnаніІ •ОстаннІнон

F.-

І

І8.5JІ Ху11ожній

Ф'Іn~ом

життя,

!

_•Чиа

'IOpтwAoro В.рІt7• матМ'ІНІ стрі'ІНІІ Р, фус- J1 гоnоенІА ~

28.

у:ан-а сторінна.

21~ •Межа

можлнаоrо•.

3

АОЖній теnефіnьм.

П'АТНИUІ

Хr­

серІ'!•

8 t5

ІІІ"VrІ"АМ-~ТU-А-тєr.

· 14..35 1.._40

ІІу_т.Іа~омн.

ХуІІоненій фіm.м «ПJІа-. Рет-рокомедІя а ритмах _рои­

nредставn•с npqrpaми •(ент· pan тепеаіжніо ІАнrnі•І· Худо*· ній ар1nІом аІіаr,ІІІДСІоКИі :аnодІйм. Музнчна nporpaмa •СтhІІ Сnен•.

И'1'0JІу.

Аи-r.RЧІ ~Іі

t&.IO

иІмецо.ноТ -н). · t7.00 ДуwІ nрекраснІ

)'роКОІІ

(8

nорнNІІо

НІІ,

21.00 Підсумки. 11.45 VII теnемонкурс моnодмі вн:

t7.30

ціJ.

ПІдnрнсмнмцтао

І

TJNAII'

моден• проnону~. CTYДfJII TEitlio ПРОГРАМ оТЕТ·А·ТЕТ•

t7A$ o&fPAa 18.tS_,2 .ОО

кон••ціа естр-адної nісні •Sinтa· 91•. У· nерерві - 23.00 Ноаими. документап~оиоrо

11.15 11.00

Муn ..тфіn ..мм, Детентиенкй художнІА •іn ..м •Хароn-стрІт, 11•,

-іеnеф.ІІ~ому аВс• вnада nю6oaiu.

IO.Jt

81АfІемуаІІМІІ.

2t .1.ІСІ

сМеІКа MOICinнaoro-. AOJКotlii теnефіJІ.,., •· І

ВІсті.

:.

RІСІІ, акмй ра>ІОМ :sl :aeipaOetlen.c" а силами :а.ІІ;а, tS.IO В~муанна. IS.H •Фаворн-r•. ХУ.АоЖнІіі , .. ІІефіnОом. 1 і 2 серІЇ, 17.30 Мат.,.ор. 18.30 Казни О. ПушкІна 'Інтае

мнорама.

8.•5 Хочете, аі~те·:· І 9.15 Тема 3 ІІрііІЦІІМН. . 10.00 аСуnеркІіиrа•. Муn•тфІnьм. І 11 сері•. • 10.30 Атн-батм. 11.00 Акці• .. пеnІкан». 12.00 Чемnіонату саіту. J 6асиет- _ 6ony с~ред nрофе~іонаnіІ НІіоА. 13.00 BiC'fl. _ t3.2D Денним сеанс. «Kopon• Лір•. Худоменій фіnьм. 2 с:еріІ; · 14.10 Дозаіnn•. ТІіо-иеnи. t•.•s ЧемnіОНіІІf свіrу І IITOfOHOK у нnіІсі Формуnа:1•

11.00 Чемnіоиаr РосП 1 фyrlony. •Асмараn• j,Моск••І кСnар· ТІІІ>t (МОСКІІ). 'J nерерІІ , Myn~roтi-nyn~oтi. 18.АО Д11rіnсву nрИСІ8ЧJСТІоСІ; • 18.SS Ремnама. t9.00 Вісті.· 19.20 СаіІІТО КQжен АІНІо.

О. &орнсоа.

11.45

•0..-оrніі ніtрпмн.,

20.05

СТУДІЯ

иументаn~мий теп~п~м.

.

· •TET-A-TE'r•.

АООМУ3ІІІСІІ, теnефіn~ом, МОАІІІ,

НЕДІЛ.

•ІWт--. ВоАне

t•.oo

'13.110

Рок-каф~

nono.

.

МІІКнаро,~~о

НИЙ ТІfрнІр, 301рНІІ •оІриІІ ІсnанІІ •

СНД

t•.4t Teop'lic-n. . наро11Іе свІту. 81.15 еПоцІяунон•. - Х'удоІіІнІІІ теnефІn .. м. . 11.20 •Асаф Мес:серер•. Му. амчннА вІАеоФІJІ•м. По тоА ОІи рамnи,

17.15 18.15

Груnа

сН.оОенА•·

Conlct

С. ЧеnоОанов. . КІн-боисІнг, Чемnіонат евІ· Ту' C8ptlll ПроФесіОІІ8ІІЇВ.

· 21.00

Сnорт.,вма. нарусеnа..

8 t7

11РО1"РАМ сТе:т:А.jЄf•

ti.IO Му-тфІn~омм. . 12.25 'ВіІІеомуа-. •12..35 ІІУІJІотфІАІоМ •Жоатні ІІІА~ 'ІіоАНИА 'Іоаен•. Фіn .. м-фаН• П:ІІІІ 8 "')':IINHOIO груnМ

2t.o8

Вісті.

·

Ро--.,..,на nporp;aмa •НОН СТОП• (муnІот~іп.,м, •І·

20.00-21.40

21.АО Теnебіржа Інформуе."

До-

ТЕЛЄ'ПРОГРАМ

20.05

19.30 uДжинджер І Фред•· Худож· ній фіn~м. ,

Ц.30 Маскм-wоу.

8 t6

ЛРОГРАМ •ТЕТ-А-ТЕТ• Муn.,тфІnьмн. Художній фіnьм •BonoAilll ваІрІ8•, ФіnІоМ-ка:sна npo xno·

•ПІІм'•таІі•. 8.00 Tene11caм6neL

Н.10

Xrс..

13.1$ 13.25

·

Докумемтаnа.иа

- Ао

t7.38 Wнonii.MeНOIIIUrt\1. ta.oo Російс .. ка ·.мовІІ. . 18.30-21.00 СТУДІJІTUC• ПРОГРАМ оТ ЕТ-А-ТЕТ• -·' 18..38 МуА .. тф\ІІОоММ. . ·

сурд~nеремnа-домJ. І ефірі.

·

1.._15 Муn~отфІn .. мм. 1А.55 Програма іnІDаІонІста Коnерфіn,ІІІІ. 15.45 Му:ом ..на ·стоrІнма. 16.00 Ансереnа. -

t2.35 Прем·сра художн~ооrо теnе· J фіn~ому .. r;arilтf ТІ* nn·a"Y'•"· . і

7.оо-

км.

1

оТЕТ-А-ТП• •• МуМітфІn- •Мвч J' М-

ті о.ве~еnкСІ».

Прем'(ріІ

tJ

8

... Пf"ОГРАМ

nepep.

в:сті. Годкна діnОІНІ nюдеК. Анrnімс~ніІ мова. 1 рік.

1;\oзвinnsa.

Му:sн'Іна.І"!АУ:SіІ.

'СУ&ОТА.

·Цsrтt.».

фІn~ом.

1 о.зо НА П'ЯТІй СЕСІ1 ВЕРХОВНОІ

РІІІ.

20.:05

ХудожніІі

8.00 r.асмет6оn~онніі orn•д НІі.А. 8.30 Неnізнаним Всесвіт. 9.15 Ecкynan. 9.is Rкщо вам nicn1 ... 10.00 Відеокана_n аПnюс одннад•

7 .со 7.20 '8.20

Муnьтфіn.,мн.

Художній фІПІоІІ еФран· цу:s..ммй 81'R8ІІОІМЙ•, J С8•

теnефіn~ом із серії мДеррік ...

нім.

tt.OO Денниіі сеанс. кПереворка НіІ

,.•.

ПРОГРАМ оТЕТ·А-ТЕТ•.

18.40 18.55

Година СНІІИ духу.

cAn•

антоnогІІІ.

16.45 еЛувр•, "онументаn .. ннА ..".... ФРІІНЧУ:S ..НОІО М08010, 5 сер••· • - · Н.40 Програма •03•, 18.10 Дcnou жІнна. 11.40-21.00 . СТУДІJІ ТЕЛІ!t-

Nовнни.

-

..

н ша

бом Одоєвського•.

plf.

7.00 ВістІ. 7.10 Піnіrрнм. 8.05 Ісnамс~ома мова. f Р_Ік. 8. 3S ДОJВЇІІІІІІ. Уваrа, JHIMaiO, '8.50 Ісnанс~ома мова. 2 рІк. 9•10 аІіурда моденм nропонує ... 1 9.50 Myn~ori-nyn~oтi. : 10.00 6'ез ретуwі. • , '

18•00 НА П'SІТІА СЕСІ1 ВЕРХОВНОІ RАДИ УКРІ.ІНИ,." • 19.20 КиІвсІона nанорама. t9.•o Прем'сра 1 ~дожн~ооrо teneФ_іn..му .•Санта-Ііоарбараи. •• ее·

IG.OO

Вечірн• ка:sка.

19.45 20.00

..

14.20

npo-

і.ОО Рмrмічиа rІмнастнка.

]].15

Xr•

Т-"ефІn•м.

ВІВТОРОК. t1

І

(3

C8ptll,

і1РОГРАМ •ТЕТ-А-ТЕТ• 'Н.О5 Мул тфіпьми. Худ~жніjІо фіnьм еЗоnота АМтнна ..-. Фантастм"ІNа nриrо~нмц~~ока стрічма. t S.SO Вt~еому3Н'Ка. .

чудес».

O.tS •Шукайте жінку•. ХудоненІіІ - 1еnефіn1ом. 2 сері•.

13.00 Вісті. 1S:00 '(ам-ТІІМ•НОІННИ. 15.1S ДнТІча rоднна І:а уроісом Іtімец~омоі моанJ •. 16.15 ВіJІІі. 16.45 ТІНКО. 11.00 ЗапнwнnнсІо там. 17 .•s Підnрнємннцтао І tрадІІцІі.

,ІІОІІІНЇЙ

фіn~ому •.Зrадуюuи д•rіnеІіс•мі аечорн• (•YкpJene(j),n~oм•J.

1.С.ОО Нов.,нн

1

:sа'я:sноаий•.

Му3нчна с:торінна.

12.21 •Несnоній118 -"'"""·

23.00 Теnе<r-ч:>тарені. 23.45 Прем Е ,,а му3нчмоrо

fA.10 Дianor у nрамому 15.00 Kny_6 мандрівннкіе. 15.50 Народні меподіt 16.05 П•норама. '

· .

ТсктросюжетнміІ АfІТ8НТІІ8,

2во _тиждень.

J .20

ХуІ(ожнііі

вtО;нніІ

22.05

:0.40 Сtор.нІІСІМІІ дмтвчоі Ііібnіі. 21.00 Худо.•-·; м фіn~ом •АфонІ».

К<13КІІ і nрнтчі

ТЕЛІ·

..

2е.20 Художній фіІІІоІІ .•ФІМІИЦу•

·

Ниродоtі

..

CTYAUI

Z0.05

ДНІПFО. ІнформаціО.на про·

wк~r

8ІдІJОАІМІІ•

ПРОГРАМ оТЕТ-А-ТЕТе, МуnОотфіn ми.

16.30 Маю чест~t. t7 .30 .. свічадо•. Наумово-пізна· - ааn~она відео!'роrрама.

11.)0

еnохи

ніА теnефІn м.·

У1Н. 13.Н Днтsаче му3мчне кафе. 14.З0 Ceno і ІІІОДІІ. 15.:0 Квнаn •д».

-.

tt.•s -Іечірн• кІ3ка.

сере а.

фіn~ому АJІ• дітей •Е.міnь 3 Лен· не6ерr••· 7 сері•.

11.45

1

фіnьму .«ЛІОДІtІІіІ, ІН мОре».

t7.•ІІ Л10днма і :n.кон.

! 18.20

nефіn~ому кЛІОДМНІ,

ТІІНц\

20.05-22.25

13.30

народноа

еРосІіОсІонІ царсти

..

1·1.;~· сОстаннІіІ аІ:sит••. ХуАОІІІ•

aFtatoдypa n10бо1і». Концерт бандурнста К. Новнц~коrо.

те-пеnроr ріІм

тtіпефІт.му

11.10

кЧервоніІ імn~рі••·

ФІІІІом6.

комnанії •Сентраn теnн•жн».

І 1А.20 nодаруном меnомІІну. СnіваІ

го

•Руда фен».

19.И Знчнмо щасТІ. Муаична rpaмa за n!<сtамІІ rn•дачІв. .28.3.S Рем nа• а. _ .

Іdузмчма nаум.

-'меuенати. ГІрс не Демидоанх•.

t2.20

ДИІtИ.

е&агсІ

НІ ганг~·

..

.,

Прем 'ері! документаnІоноrо теnефіn~ому •Історі• одноrо До· му• («Укртеnефіnа.мнJ. • 11.85 Е. Гріr. «Норвеs~окі меnодііи. Н.20 Дnн дітей. Художнім фіІН>м

6.00

.. мн. ·

1L20 Муп~отфіп .. м. 18.40 Kiln ..•ap-woy. 17.10 Прем'сра донументаn~оно­

t.30

Суботній ·ранок дІnов9! то·

6.30

МуJІОотфіn

Меnоун•. ЛарОАІІІ прс~оні фіn ми.

ІІ\!і:#jjІ!іІІЩФМ

18.05 Прем'іра муn~отфіn~ому uІідмсоnа Mait••· t8.30 Прем'сра художн.~ооrо те·

І

•Кіно вЧора І с.оrодмі•.

·nад

477-66-38

13.20 fормдж. t3.4.S FtiJt~ec-мnac. і 14.00-Новинн.

23.00 Ноамми. 23.25 Де•'•тка. .• 23.55 •Шукайте жІнкуІІ, . ХудожнІм теnефіn.~ом. 1 сері•.

дороrах».

coro.

страхона

-компаніи· т.:

13.15.Е.nоннот.

аі

А ні·

~К2,~9 ~

14.20

•У недіnю вранцІи. Інформа­

rрама.

nepeІ<ndдoмJ.

20.40

16,

npo-

tt

8

'-14АО •ХУАОЖНіИ фіnІоІІ

ціііно-му3нчна nporpaмa.

19.00

теnе~ІІ, .. му

tt.OO t4овІ4н" (3 сурдоnерекnадсм). 1;.2S Kny6 мандрівни~ів t:s сурдо·

·

Інформацїмна

20.45 На Добраніч, д/т"! 21.00 11Арт-маіідан». У nepepal 21.1! УТН.

іО.оа fоренн рмнr.

Ху·

І

· 19.00 ДНІПРО. . 'rpalila.

7.35 Муn~отфіІІІомн. В. 10 НІіО: нeoronoweиІtii аіант. 8.40 ЕХ. Екоnоrічна хроніка.

5.00 •·Рамок••. 7.35 Муnьтфіn .. моt. 8, Н ... До wістно~дц•т" і cтaFWI. Tene· E.SS ІІ\(І)і!Са (81t03ilpHi1».

22.А0 Вечіриііі ІІІІо6Ом

Лн·

Дирнrус М. Іfурано. . 17.А5 Теnерадіоманаn 11Право•.

tуС'Тріч :а кік• Збірна Украіни -

itif!!@,jl@jiфф.

'j

НИрОК,

УТН. . .· Документаn~оннй теаефІnІом ссЛАбІрННТ». t6.45 Г. Mannep. Снмфсіні• Н! f.

J6ірна СНД.

І

:SalfІOpiOBIIIIIo

16.00 16:15

ни,; ден1о інженера Ііаркасова•.

бомtінrу.

tl.OO Cniaac МарІІна Kanypo. 12.:15 Пані' Slnт8. • t3. 10 Ііnокнот. 13.15 ТеnемІмст. • t•.oo Ноаини. • 1•.25 •Мистецтао Мостоаа•. До· . мументаn~онніі- теnефіn~ом. .• 1A.4S иШукайте жінку•. Ху,-ожнІм теnефіn~ом. 1 сері•. 16.00 муn~отфіnІом. 16.15 Разом :а чемnІонамІІ. t7.00 Ноанни. 17.20 .)емnІі І 10n1. t7.SO ...До wІстнадцІТм І старwІ. фіn~ому

ІІуВІМНІ

2 серіа. 22.10 УТН. 12.30 Міжнародна

мnадомJ.

Прем'сра

9.АО Кnас-юніор·Ііsиес.

10.•0 Фіn~ом-6аnет •О,.rав, 12.10 УТН. . 12.25 Доброrо аам :адорое'•· ІІІ·

1 сері11. 20.40 Рекnама. , 20.45 ·На добраніч, ДітмІ 21.00 АО. Пі Кнів інформус. 2t.05 Ху.цожній теnефіn.. м •Wane·

10.05 •Горм, rорм, МОІ :Іорео. До· . кументаn~онмjі теnефіn~ом. tt.OO Ноамнн (3 сурдоnерекnадомJ. 11.:10 У саітІ таар11н (s сурдоnере-

18_30

npo•

t9.35

•Рамок•. Муn~отфіn~омм. Прем't:ра художІІ~ооrо теnе­ фіn~ому аПрнааn. . мандріІІ;ІІІ:

кіа•. 3 серіІ. 9.30 п. ЧайкОІСІоКІІЙ. «Cnoraд Фnоренцію•.

Пі Кнїа Інформус.

ДНІПРО. ІнформацІІіна

,19.00

23.35 ХудожнІй фІnІом сЛ!Оfнтм N• nерекІр» l&onrapi•J. · ·

е ••,

ти наwи.

rрама.

му:s•,

•9

н~на ІВИПІІІО, ФеСТІОNІІІо МО•

ro. 18.20 МуІичннй фіn~ом •Верховино,

1

Умраінм 1 футбоnу. - •Мета·

ПІафінаn. nіст•.

5.00 7.35 1.20

ІНОІ

ПОНЕДІЛОК

ПРОГРАМ .тЕт:А·ТЕТ• ·

УТН. Ритмічна rімнастнка.

8.00 8.10 1.30

фіn1ом •Лю.qиІІІ І

акордеоном».

с~окий театр Ім. А. Луначарсаоко·

1

І канаn. Осmанкsно

Ху·

•••

УТ·І

І9.3S «ПЛЕSІДА~t •

nодіншої пісні. 17.30 Театр і час. Севвстоnоn•·

СофіІ

~еnнк (СШАJ.

t8.00 Кубок

УТН.

16.00 16.15

.. ;~

іІНИ·

Шкіn~онн'і:і екран. 9 ·кn. lcto•

Луrанс~окої обласної фіnармоніі. 'tl.OO УТН. ' ·

•ДОЖ•

,

Фіn~ом-ка3ка аСІІній nтar•. Грас Інсам6n1о uКамерата Тааріма»:

• • •

теае·

іа'ніст

і

nporpa·

9.00 10:1S

О.,цесІокої обnасної фіnармонії.

1:1.1S YTt\.

16.00 16.10

цар

«Фант-nото

ансам6nі1

міорс~оммй суаенір•

Укра· ·рцем

дітей

8.00 УТН. 6.10. Художнім

дEв·srtor;

МіІ.

9.00

дn•

до

Інформаці,;но-му3нчнІІ

ма.

редача

•••

в.оо з ·восьмоІ

8.00 З .ОСЬМОі ДО .ЦЕВ'SІТОІ. Інформаціііно-му:sнчна nporpa·

Мtrpa-

rp

УТ·І

·

8 .N9 38 (8281)

·~·ТЕТ-А-ТЕТ

17

~

УТ·І

стор.

_t8A8

СТУДІЯ TEJII!:· ПРОГРАМ «ТЕТ-А-ТЕТ•. МуJІ.,тфіn .. м. 20.10 ХvдожніІt фІnІом е]оnата .дмтмн••. ФантаСтичНа rоІІНМЦОоН8 стріЧІІ:0,

21.41J

•ХодімнІІ

·no

АОЖнІіі rалефІаьм. І

nрИ•

_ _ Xv· ce;tlfl,

МІfнах.О.


4 стор. 8. 9 травня 1992 р.

щm

сН О В Е

~D.rnJ~IIl І. · . -

шm.

рідний

~~~

• ............................................... Григоровича.

Для

нас,

Яніцо, минувши школу, іти дорогою, що тягнеть­

ветеранів,

найближча

ся

ма війни-,

особливо в

до

вигону,

часто

мож­

травневі дні.

на побачити чоловіка, який сидить на лавочЦі.

На

перший

погляд

ним

як

Зда­

привітно

вітаються

чани,

надовго

на

краєчок

е

лави,

поспілкуватися

з

лить

за

все,

життя

дина,

тя

яна

все

віддала

ному

же

що

селі,

у

рід­

ніколи

не

мо­

збайдужіти

Сідаю і я

ну.

додому.

я

.:

РІК·

Дніпропетровськ,

За-

поріжжя, Харків, а по.тім

жит­

роботі

. ем 1940 році весн

жите

Коли повертався

ка

кроків

чому

і

-так

мов

nідкошений.

У вересні

душею.

Яків

1943 року

Андрух

визволяв

так,

один

'Упав,

ди,

Госпі-

у

сво·І·й

якими

оселі

б

що

Лю

·

й

рознажуть

від початку до кінця. Бд

е

минула

х був поранений в

Додому

повертався

Так

діда

Адже

хлібороб.

ни,

за

Провадиться

по телефону

N!! 97-4-78.

яна

прожила

радісно

КООПЕРАТИВ

св~нець !_ ї~ сплави, відходи електропровод!в у 1золяцн 1 без). Розрю~унки готівкою.

. почуття __ . , . · __.- ~

борrу.

_ с.

ЗаворичІ.

··· ·

·

18" травня 1~92 року в_ приміщенні Бро!lар­

.Ni! 8

в

мудрість народу

Спорт

МІЖНАРОДНОІ CTPAXOB'OJ

гра•а, гузин»

з.

ваго~о за

Курчатова,

Леиін­

У ці весИJІні дні радгосп-комбінат сТеп­

зів нижчий пустимих

JІІІЧНІІЙ• святкує своє десятиріччи. 2 травня 1982 року наказом мі­ ністра Пяодоовочпрому було ствdрено нове

Ці дані підтвердили ла­ бораторні дослідження в

Польщі, великим

господарство

гру нту на Ща

закритого

"країні. Пло-, J

плантацій

сягає майже

Під

40

СКЛОМ

гектарів!

.

З _початку енсп;~~уат

КОМбіНату дер'!'аВl

О а-

Н? 67,4 ТИСЯЧІ тон

«Теп­

попитом.

.

том

.

НіСТЬ ДО МіНіМуМу.

Славиться

бінат

своїми

овочівниками.• ~і дбайЛИnі КИ

з

алеНЬКОГО

вfrрощ

ть . рос-

хаіІ .. о них, біг

хіД

дасть

ще

доступ-

няний

огірки,

в

період

цибуля,

ни

петрушка.

як

2елена

<<ТеплиЧного~ корисні,

екологічно

ведені

овочі,

помідори,

Овочі .дійсно

зимово-вес-

в

адже

чисті.

во-

п ро-

спеціалізованих

.'Іабораторіях багаторазові • аналізи на радіонукліди,

нітрати, важкі метали показали, що вміст їх в де-

сятни, а то й в .сотні ра-

u

еред

годні

А.

нанкращих

в.

сьо-

Гнідунець,

А. Ф. Белей, А. С .. Гар-

бузюк, ·о І

· l\'1 .

·

Є. П

В.

к

етри '

Вінницька, Н с

·

·

Желобнова, А. А. Лебідь, І

.

П оцшух, ·

л ......

Велику роль в

с ~ -..т J с.

•ТеІШИЧ-

досяг-

ненні високих врожаїв ві-

дІ·грають ДОПОМІ'ЖНі служби комбінату. Це, nерш

за все, ·колективи котель·ні, автопарку, . будівельної дільниЦі, тракторної

ваrомвх успіхів у праці,

м1цвоrо здоров'я, особнстоrо іцаста,

КОJІектнву,

натхненна

будуть об

яем

друас-

праця

джереяом

JІаННJІ всіх пр

ЦіJІеспрямо-

'

а

хай

пі

став

них об'ємах.

иаіІшвид-

. Звертатися за адресою: с. Калинівка Вро­

Фари•

ГіJІfІіІІтдІ-

варськщо району, вул. Рожівська. ~елефонн:

Курчатова.

Ному

4J

ро-

5-65-20; 5-50-01; 5-04-08.

ки. Через .а хвилини фінішував

n'нтдеснтирічииіІ

МихаіІло Ка-

~~':,~ізВ:•. "~Р~;~:коб;в 'f.~: КожухQв з міста Курчатова.

ПРОJі.АЮ.-ЦУЦЕНЯТ породи «Королівсь-

)' дівчат сдеснткр шви.. ше подруг nробігла Оксана Кольцова з Чернігова - 40.32. з nоваги

до. д.ами,

з

розривом

кий пудель::., колір чорний, з відмінним радо·

У

хвилини, слІ•ував за Окса. . ною аж :а. о ФІнІшу техи0.11ог

2

цеху

металург\Т

4

заво•у

АивІк

(вІкова група

водом. Звертатися по тел.

50;- 59

Згурськя

рокhІ).

Кооектив

з різних мІсць зІбра.ІІись у С.11авутич учасники 1 нарІзно

6\гли.

вробtrу

Dроте був

загальний

такиіІ,

б у ла цина· команда

д)ІІ(

вемов~-це

с .. авутнчі на ЧорноJfильськиіІ ...L_ пробіг, де з цІєі н..-одн опти-

А

часІЮЇ

матері.

смерті

ЖИТТЯ»

-

гро.мадсько-nолітичиа

газета.

Засновники колектив редакції газети, Бровар.ські міська і районна Ради народних депутатів Київської області. Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ·виходить з Ди\ виходу:

.

квітня 1937 середа, субота.

17

року.

Іі

Редактор А.

....а

щ.са ІІr-Ір\: ьr

масовоТ

1101Мітв

-

4-414-11;

110аІJ'ІІІф11 ,І nв. .о801 ~rІмІ.

....,

а&Іаоп. •· Іі11081DІІ, IQL ьr

Великодимерського

сnівчуття

ІвЗJІІІtвні

з

nродавцю

nриводу

рад·

nеред­

ВОЛОШИНЕНКО. s -

АДРЕСА РЕДАКЦП: 2550JO, Київська обАасть, м. Бровари, ву.n. І(иівська, 154. ТеJІефови:. ре.r.актора - 4-03-71; sаетупника ре.r.актора, в\ддІ.Іу сусвІльво-ае.dтичвоrо життв 4-04-61; вІАПовІ.r.а .. ьвоr• секретарв - 4-21·84; в\дд\.а\а: сІ.Іьсь.коrо rосвоuрства -

ІіtоаарСІоІІІ &РУІІІР88 Ь1ІІСІ>&оrо ІО.ІіСІІОІ'О JЩІІМІа8 "1 СІІРІІU ІІІАІІВ8QТ8,

щире

·.-.::

аШ./1:'

4·23·118; оромвс.аоаост\ І со.ruьвнх впа*• - 4-02-12; .. встІа І вІ.uІ .. У. рааіоІвtОІІмап.Іr - 1·13-81. ·

СJІужбовців

НадіУ

Коо-екти·в ра.А.nо6}'1'КІОмбіН'аrrу ВJ:ІСJЮВ.ІІЮЄ щире сnівчуnн май~тру ма·ні&юрноrо за111у nерукарні сМрі.Я» ШЕРСТЮК Ользі Федорівні з орнІЮДу смерті. ·п ·матері.

---===;;;;о;.;;=;;;;.;~------------------;,;--'-----~----- ~~t\.Q. І ЬА . сНОВЕ

та

внсловтоє

містично звучав j.,: кий дзвін. ~ ~- ~

t

і)І)біти·ІІ!КіВ

радrосnроб~у

геспробкооnу ТКАЧЕНКО

- •...· ро..ружиа. ТретІА раз збиралисj· ми У

~

5-20-55. ·

пороиrковот

дори

вмство і Вадалі хай заJІІІШається mдером у своїй ranyзi.

нижче ринкових пісок кар'єрний в ·необмеже­

км

зичлива,

-

Підприємство «Тонагро» реалізує за цінами

чолові­

п~о-

труднощів і

ваше

Він

телефону

І ПРИВАТНИХ ОСІБ

..a

броварчавив

серед років.

10

nодолав

нов з

працЬоввтвй і

пу-комбінату

призером віком 40-49

по

ІВе, кк 1 на минулих двох пробІгах, за 39 хвилин 43 секуи-

,11,11

дружний КОJJеК'ІНВ радГОС-

і

км

Берковиf.

звертатш:ь

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Краа-

npoбlr

дистанцію

КОJІектив ред~ціІ ЩИ-

б а,

ерииа

годину 47 Завершив

21·

За довідками

5-04-52. Адреса: м. Бровари, вул. Київська, З 10 (у приміщенні магазину «Зроби сам:.').

·

за І секунд.

зображень,

гарантуються.

-

л вутнча

05 ир

ків

n _ "-. , (<."": ' 0 .... t...*"'- t...-. ('" "' 1 у o,r;. r ~

ван С'ІЬ

аа

високоякісних

ному обладнанні. Висока якість і швидкість

\.11 с 12 секун.r..

и

трет м

Ли~е .. за ос_та Н • ~ и огірків і поміродів, ~991 р1Н, ~х реаЛlз ва о . 'ЯНі дають 1 р_ 1 2 кіло- • ІІІІЙ• з 10-рtчним .· ювіJІ~ТИСЯЧі ТОНН • . · . ' грамів плодів! . єм. ·перш за все таю необхщ· · с Бажавмо вам розквіту,. людині

Миа

5 хв

з

кІ ни

В

9 2

ні

ез

.r.истаи Ію

С. ЮХНЕНКО, й 1 пров дни агроном.

вітає

•· · а

·

ин

х

про ни тн

виготовлення

виготовлення

Першнйі

Kpyno•ep.

r

енко

ні для всіх.

ро

нує

nечаток, штампів, факсиміле і. ін. на імпорт­

·

-

21

49 ее

можливість

одержувати овочі,

\

бізнесу.

КОМУ. спільно ~ польс·ькою стороною ство­

Микола 'Савеиок (Сла­ Петро ·Василюк (НІ­ землвк Петра Ми­

Володимир П4кІтюк, кІлометр за І 07 хви.аіІн 13 секунд. К тин ./Іе едєафіні ва

затрат. Тільки, такий під­

радгосп-ком-

майстрами-

електро­

крб.

рило. пщприємство «Реформа ЛТд» і пропо­

ту Костинтин Лебедєв (Киів) та Микола БІлоусов (Ленін­ град), ІІа:иди.-.вти у майстри

енергію, матеріали, доб­ рива, пестициди. Вихід з цього становища · ми ба­ чимо в збільшенні вро­ жайності та в зменшенні

отрутохіміка-

тів або зводити їх кіль-

газ,

тис.

4

сьогодні!

-

сnорту вутич), жин)

бюджет.

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ МІСЬКВИКОН­

Пd)ІІМО зі старту пробіг очо­ лили авторитетні сnортсмеии­ марафоиц\ маАстер спорту міжнародного класу В0.11о•имир ПікІтюк (Киів), майстри сnор­

характеру ви­ зв'яз}(у з рос­

цін. на

одержувати овочі без за-

стосування

о о- /) Зе

ЧlВ.

.

бінату лабораторія біологічного методу захисту рослин дає можливість

Asa

найбіЛЬJІІе

-

овочі

користуються

Створена на базі · ком­

гектари.

це

де

личного•

підприємство. Площа закритого rрунту • тоді

Нині

гранично до­ концентрацій.

номіч~ого нинлй в

свій

це реальність уже

-r-

Заявки приймаються щотижня по середах з 18.00, по суботах -:- з 10.00 за ·адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 6, міський клуб.

Славутича І КЛБ «Бар­ з Чернігова,. Крок» та

Днстаиц\і 21 КМ, 10 \ !І КМ ІІ.ЛR жінок І чоловіків за вибо­ ром. Переважна більшість за­ •іі•а.аа 21 км.

"ТЕПЛИЧНИЙ"-10 років

крб. з, ра­

На курсах з піДготовки предста~ників мн

Радrоспу-комбін.ату

поповнити

МІсяць

введемо вас у сві1.: страхового

•Елла•а• з Броварів, •Остер• з · Н \жни а І Енергетик» гос­ nодарів змагань вийшли на старт у центр\ міста на единій вулиці Гер~в Дніnра.

бригади, реммайстерн!, ЖЕ~. дитсадка. Нелегкі часи переживає колектив «Теплично­ го• нині. Проблеми еко­

КОМПАНН

«OMETA-IHCTEP:t установчим капіталом 100 млн.

діс_тю ~рийме ініціативних, товариських лю­ деи, яю бажають одержати цікаву роботу і

вутича зібрали вісім команд АЕС СНД та клубів любителів біrу на третііІ пробіг nам'ІІтІ героТв Чорнобиля. •Атомні з

поляна».

•• ПРЕДСТАВНИЦТВО

Спортсмеин-ентузіаОІ'и Чорио­ бильськоі атомвоТ е,,ектростан­ ц\Т та міста атомщик\в Сла­

хлопці»

відбудуться збо­

ри членів кооперативу «Зелена Початок о 19.00.

дзвін

пише

алюміній,

.•

·

••• 1 ВДЩJИВ· чорнобильський

складапа

(мідь,

ДовіДки по те.1ефону в Києві:. 216-37-І'З.

~----в._ .ДЖ~~

одержання

металобру_хт

ськоt середньоІ школи

Вірю_

приймає

шцл~сь в душі мшй якесь

діда-п~р. . оненюване

Тривал

. «ТРУДІВНИК»

кольоровий

вився меНІ вслщ ... І зали-

рідній

велике

ном,_· а Bif;l ще. довго ди-

дував фермою. А скільки має

на-

Лагідно

і нелегке життя. Я полрощавс:я з . старим ветера-

час був бригадиром, заві-

подяк

година

іти від цієї мудрої люди-

з

·

легко і

ціла

соні верби і не хотілося

медалями «За взяття Берліна• «За Варшаву• та інши~и...

245 кр·~.);

-

жит-

пригрівало весняне сонце, в задумі шуміли ви-

бої

·

но одну добу

Ось і я поспіл-

розмови.

iuoi

п е е і спину при форсув Вісли. Після трямі-

за Одер, Бухарест...

своє

буде пров~щитись: о -й годиіння (перед коДув ням· потріб­

кувався з ним. Непомітно

кулеметник

сячн го лікування _

про

Серг· . ·

·

Кодуван ні -від ож

-

ними вони не були, ніко-

й

лікарем-психотераІJевтом

~рицюко

заклопота-

тя-буття.

і

ївським

ветеран

ран в, яки про шов ·всю другу с~ітому війну -

з

якої пощастило втекти.

розпоряди.тщся

,.8 .Ма 38 (8281)

·ІЗ :гравня в будинку культури заводу «Торг ~Ш» про·ВОДИТЬСЯ кодування -від ОЖИ· ріння, лкоrолізму та куріння .відомим ки-

життя.

ли не минають Янова Григоровича, обов'язково зупиняються, привітаються,

зем.'ІЇ:

з

нартоп-

даремно про:·

таль і знову :._ фронт. Янів ГрІІгорович один з небагатьох вете-

кошара•,

вис.'Іовом

не

лишився старий

здивувався,

гаряЧе.

врожаїв

Ні,

Ш кода лише, що доля

дві ноги, зробив ще кіль-

на

за

в

окоп, раптом почув авто-

працювалося

Григоровича.

високих

рівка.

матку чергу. Відразу і не збагнув, що прошило оби-

- . отqчення і «Німецька Якова

біля Янова

буtІ тяжко·

лі\

·дq ~- 'Ан

п ятий день вІини, уже прибув у військову части-

Лю­

своє

ом. .

працював ·у колгоспі. А 2? червня 194~u року, на

стосуєть­

заворичан.

.

Яків Андр х був нуле-

вернувся

ними,

сільські старому

чоловікові майже 80, .ду­ ша в нього завжди бо­ ся

фінську

ЗО-градусними

морозами.

не­

спосіб Янів Григоро­ іде до людей, щоб

дізнатися про новини. Бо хоч

.

люту

з.

стане зрозуміло, ЩО В та­ НИЙ вич

,

Ва

з

односель­

п·рисідаючи хоч

ці

у 1939 рокі він був Поклинаний на службу в армію. м'ятає похід на

ється, що він стомився і сів відпочити. Але коли побачите,

.

те-

Київ,

поранений біля села Пет-

Ж И Т Т Я Jt

ак

І

Друк

. кований

Індекс

високИй. аркуш.

61285.

Обсяг Тираж

nримьрsиків.

За•моВ.ІІеІІІRЯ

Nil 2553,'

дІіУ·

6.550

..

#38 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you