Page 1

СУБОТА

4 травня

р.

2002

N!:! 37 (9339)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

~КІЛЬКИ радості й надії

вкла­

ненням ми повторюємо їх безліч разів у пасхальні дні! Що означають вони для кожного з нас? Тут скон­

Христос

ливість

воскрес,

спасенні

і

благодаттю

-

зна­

маємо

мож­

Духа

чить,

любов

правда

пере<-югла

ненависть,

-

добро.

На Голгофі були зосереджені всі си­ ли зла, але Христос переміг іх Своєю любов'ю й терпінням. Він не

Дорогі броварчани! Щиро

вітаю

Ось

уже

більше

християнський свято,

яке

двох

світ

осяває

тисячоліть

відзначає

нас

Божою

це

воскрес.

Благодаттю.

Прийнявши

тя,

і

сердечно

святом

вітають

вас

-

мученицьку

із

Воскресінням

Христовим!

У

nо-особливому світу.

ставитись

Завдяки

Великдень, людьми

саме

міцніють

різних

вникаючи

в їх

до

надію.

святам, стосунки

віросnовідань.

сутність,

ми

з

Глибоко

оnтимізмом

і

вірою дивимось у майбутнє, маючи надію, що всі

сnільні

думки

та

сnрави

ще

рідному

місту

вигляду,

набути

кожній

нового

сім'ї

Від

усієї

земляки,

надіі

в

Нехай

душі

здоров'я,

майбутнє,

з

бажаю

вам,

дорогі

нагоду

знову

і

знову

звертатися

до

що

зігріє

Великоднім

душу

дзвоном

духовною

радістю,

вселяє

в

наші

серця :~шр і злагоду. В цей день прості:-ю один одного

Воскресіння:ч

Христовим

благати

Господа,

щоб

Своєю

Божественною

і

Він

будемо з~rіцнив

благодаттю

наші душевні й тілесні ·сили і бла­ гословив нас на добрі справи.

Христос

Воскрес'

Воістину

Воскрес' З повагою

настоятель парафіі св. ап. Іоанна Gогослова УПЦ протоієрей Іоан МИСІВ.

світлим

святом

Воскресіння

Христового.

Саме

це

свято

вічного.

nідносить

Живемо

ми

в

наші

почуття

реальному

до

часі,

не

наші

nредки,

усі

ми,

дає

нагоду

-

свято

радості

для

всіх:

для

дітей

сам

щиро і

змушені

але чомусь

nриділяти дуже

із

nроблемами,

більше

загострюємо

увагу

на

негараздах в сусnільстві, у нашій державі, безnосередньо у нашому регіоні. Та маємо розуміти, що, доклавши зусиль,

для

чесно nоставившись до своїх обов'язків, значно змінюємо своє

воскрес,

життям, nокладали наді1. на зміни в житті на краще. Тепер

то

цим

самим

він

nереміг смерть і диявола.

життя.

Під час

виборів

ми

цікавились

nолітичним

його воскресіння стверджує нас у вірі, що життя людське

усе

не обривається, як нитка, бо воно сnовнене глибокого

хочеться, щоб те, чого очікували, в що вірили, nриходило в

кожного.

іще

раз нагадує людині,

домівки

земляки' і

ніколи

серця

благоnолуччя,

а

наnовняться радістю та життєвою силою. Хай

благословляє

на

у наших оселях завжди nанує мир та злагода,

держави України.

а щастя любов і достаток nрийдуть в кожну

рослин,

гори,

дар Божий,

-

Нехай їх

з

не

nокидають

Великодній усnіхи

у

увійдуть

Я

nоля,

nередзвін

nраці

в

ім'я

у

мир, віщує

в

ритм

звичного

і

реального

життя.

І

дуже

особисто

звертався

до

вас

і

зараз

вnевнений,

що

труднощах,

доnомагати

тим,

хто

працює.

Невимовно

вдячний долі, вдячний броварчанам та мешканцям нашого

району.

Ви nовірили мені. обравши деnутатом Верховної Ради Укра·rни. Працюю і буду nрацювати для того, щоб у наше життя nриходили щастя і радість. Тепер, у nеріод

наші

щастя, радість

нашої

в

разом ми можемо зробити свою кра'Іну багатою і щасливою. Ми маємо довіряти один одному, nідтримувати

і все має nраво на

Пасхою

стало

реальних справах та реальних змінах.

що вона nовинна

Великодніх свят все наnовнюється відчуттям радості і дуже

і

хочеться,

великої

щоб

Великдень nрийшов у нашу свідомість,

наші серця як мета людського життя.

Воскресіння

Христа має привести нас до чистоти стосунків,

З Великоднем Вас, зі святом Христового Воскресіння!

сім'ю.

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

допо:чоже

дорослих, для живих і навіть мертвих, бо ж коли Христос

Дорогі

З nовагою-

~Іертвих,

багато зусиль для вирішення nовсякденних сnрав. Сам на

життя, задля якого Госnодь смертю смерть nодолав.

мої

віри

із

оnинившись nеред труднощами,

чудову

і

всеnеремагаючої

воскрес

на:ч у цьо~Іу, та наповняє наші душі

нам

нищити, бо то все

заможнішою.

що

звертаємо увагу nередусім на те, що кожного турбує. Зрозуміло, що в нашому житті безліч nотреб, і ми,

ріки, моря, нікого і ніколи не ображати, не кривдити, не

стати

вул. Черняхівського. Нехай Господь,

і всеnрощення. Свято Христового Воскресіння дарує усім

любити всіх і все: людей, тварин,

неnовторного

б~оварчан

ПРАВО­

nереnовнюють щирі nочуття любові, духовного очищення

Це свято

зміцнять фундамент державності, дозволять

зі

усвідомлення

змісту і значення.

більше

людей доброї

новий

nозбавленому красивого, доброго і мудрого.

Пасха

як

збудvою

СЛАВНИЙ хра~І у нашо:~Іу ~Іісті по

у

вас

любові.

nривітати один одного, nодати руку доnомоги.

між

з допомогою

:~ш

nеремогу життя над смертю, добра над злом, наші серця

оточуючого

таким дружні

Вітаю

ці

збагачувалися

віру та

та

волі

Христос воскрес' У nеріод святкування Пасхи Христової кожен із нас замислюється над nоняттями вічності, добра і

найвеличнішим

смерть в ім'я людей, Ісус своїм воскресінням

людських серцях

вітаю владу

Дорогі брати і сестри!

зародив

Духовність, закладена цією вірою, дозволяє

гою

що випадає нам, бо ми знаємо,

живлющого джерела християнської віри, з якою духовно

в

на:чи

сердечне

броварчан,

міста та району з Пасхою Христо­ вою. Надіюся, що з Божою допо~ю­

повинні нарікати на скорботне ЖІН­

світлі Великодні дні, коли християнський світ торжествує

велике

все відстуnає nеред цією величною nодією

щиро

християнським

весь

Наші nроблеми, гріхи і навіть сама смерть Христос

рада

!

Христовим

за

святкові дні

парафіян,

одержи~ю винаго­

Броварські районна державна адміністрація та районна

Воскресінням

святом

Там ми

підуть

Шановні жителі Броварщини!

найвеличнішим

з

вас

християнським

У ці всіх

роду за наші подвиги на зе:-.1лі. Як­ що є воскресіння ІІІертвих, то ~ІИ не

зло.

-

Наші діла

вічність.

неправду,

добро

роб­

життя вічне. Апостол Павло гово­ рить:" Той, Хто воскресив Госnода Ісуса, воскресить через Ісуса і нас" (2Кор.4.14) для вічного життя. Ми повинні без:чежно дякувати Господу за те, що Він Своїм воск­ ресіннюІ із УІертвих утверджує у нас віру в наше безо1ертя і в ~Іай­ бутнє воскресіння. Це означає, що не даремно ми працюємо й чини~ю

зна­

-

"Отче'

що

природу увійшов закон воскресіння.

Святого

воскрес,

кажучи: знають,

А це означає, що ~ш маою надію на

жого.

Христос

них,

бо не

природу увійшов закон о1ерті, так через Воскресіння Христове в цю ж

очищатися від гріха й уподібнюва­ тися Богові у святості й милосерді. Для нас відчинені двері Царства Бо­ Якщо

кінця, спасеться.

за

"ювно, воскресне~ю. Бо як через гріхопадіння перших людей у нашу

це~!.

ми

а молився

ворогів,

Якщо Христос воскрес, значить, ми хоча і помремо, але, безу­

дати надію і любити Його всім сер­ Якщо

що настане час, коли ті, що плачуть, утішаться, а той, хто перетерпить до

своїх

Прости їм, лять"

центровано сутність нашої віри, сенс нашого життя. Без Воскресіння Христового нема ні християнства, ні вічності. Якщо Христос, розіп'ятий на хресті, помер і воскрес, значить, Він є істинний Син Божий, наш Спаситель і Визволитель. В Нього слід вірувати, на Нього треба покла­

чить,

що

розіп'яли Його і глузували з Нього,

проклинав

\.Ідаємо в ці слова' З якии натх­

Голова райдержадміністрації

Голова районно! ради

Леонід ВАЙСФЕЛЬД.

Леонід СЛОБОДЯНЮК.

у

Ісуса

почуттів і

nомислів. Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди святаІ Народний деnутат України,

священик Юрій БОЙКО.

ДРУfА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ XXIV СКЯИКАННJІ розглянула низку організаційних nитань. За

-

з

nитань

соціально-економічного

та

Сесія

затвердила

nершим

застуnником

-

застуnника начальника складального це­

nоданням міського голови В.О. АНТОНЕН­

культурного розвитку, бюджету, фінансів та

міського голови з nитань діяльності вико­

ху

КА за результатами таємного голосування

цін ДЯЧЕНКА Андрія Васильовича;

навчих органів влади КИЯНИЦЮ Олекса­

будівельних конструкцій".

з nитань розвитку та благоустрою тери­

секретарем міської ради обрано Любов Во­

-

лодимирІвну ГОРБАТЮК- старшого вик­

торій,

ладача кафедри "Маркетингу та менеджмен­

ту" Економіко-технологічного університету м. Бровари. Деnутати утворили сім nостійних комісій, затвердили їх кількісний та nерсо­ нальний склад. Головами nостійних комісій міської ради ХХІУ скликання обрано:

-

з nитань регламенту, деnутатської ети­

ки та контролю за виконанням рішень місь­

шї ради ЛЕМПІЦЬКОГО Анатолія Григо­ ровича;

земельних

відносин,

архітектури,

будівництва та екологїr МИХАЙЛОВУ Нілу Броніславівну;

-

з nитань комунальної власності та nри­

ватизації ДВОРНІКА Валерія Івановича;

та

з nитань соціального захисту населення охорони

здоров'я

Ш КУРЕНКА

Петра

Власовича;

-

з гуманітарних nитань КОЧАРОВСЬКУ

Ольгу Володимирівну;

-

з

nитань законності

та

КОБУ Миколу Григоровича.

nравоnорядку

ндра Анатолійовича

Шевченківської застуnниками

-

застуnника голови

районної міського

ради голови

м.

Києва,

з

nитань

діяльності виконавчих органів влади ДЬЯ­ ЧЕНКА

Олександра

стуnника

голови

адміністрації Віталія

м.

Семеновича Мінської

Києва,

-

за­

райдерж­

ІВАШКІВСЬКОГО

Володимировича

-

nровідного

сnеціаліста Міністерства освіти і науки Ук­ раїни,

керуючим

ДВОРеького

сnравами

виконкому

Володимира

Павловича

КП

"Київський

завод

алюмінієвих

На сесіі утворено виконавчий комітет у складі

11

чоловік. За nоданням міського го­

лови до складу виконкому увійшли застуn­ ники міського голови, секретар ради, керу­

ючий

сnравами

Олексій

виконкому

і

nенсіонер

Олексійович ПАРХОМЕНКО. На

настуnній сесіі склад виконкому буде дооб­ рано.

Депутати затвердили зразки nосвідчення міського

голови,

а

також

nосвідчення

і

значка деnутата міської ради. Інф. "Нового життя··.


4.05 МИ ВЖЕ повідомляли, що

у

базовому

міськ­

районному центрі зайня­ тості відбувся ярмарок професій для учнів випу­ скних класів шкіл, ПТУ-4 і поліцейського-фінансо­ во

правового

також

коледжу,

молоді

безробітних,

му, себе

пам' ятає

наш

земляк­

його

ного закладу!

зир,

Вікторію

соліст

солістку

Лук'янець, Віденської

ди хотілося співати. Таку вже вдачу да­ ли йому мar-ra Ольга Григорівна і тато

секретом

П етро Гнатович, котрі й самі охочі <Шо­ виводити>> на гулянках . Задушевно ко­

-

сьогодні

опери.

оперного

В'ячеслава

гордість української оперної сцени,

швидко схоплював усі тонкощі класич­ другого

курсу

вступати

до

консерва­

торії . Він відважився і невдовзі став їі студентом. А коли прослуховувався в

... Був яскравий літній ранок. Ясне глибоке небо. 1\:Іаленький Славко біг

оперному театрі,

ледь звернуло

складі Л.М. Бенедиктова, директора те­ атру, В . М. Кожухаря, головного дири­

-

білим :-.rетеликом і не помічала нічого в світі. Раптом з-під нtжок випу­ рхнув маленький жайвороночок. Від несподіванки хАоп'я застигло в нерухо­ злинула

угору.

закричав

Оговтавшись,

пташці

услід.

І,

у

реєстровано України

чинському

князя

що Славко не міг відірвати від неба оче нят. А за мить і собі зайшовся радісним щебетом ... Так співучий

родіна, князя Єлецького в «Піковій дамі» Чайковського, Султана в опері «Запорожець за Дунаєм» Гулака-Арте­ мовського та інші . Цей рік відкриє для нього у рідному театрі уже 12-й сезон .

жайвір пробудив у В'яче слав а потяг до пісні. І почалося для нього сходження на її вершину, яку позначила під небе­

тільки

ХАопці з клубного ВІА охоче взяли до свого колективу. Тут він само­ свята ,

весілля , за відсутності спеціальної му­ з ичної освіти, стали доброю школою для формування голосу і музичних

Навіть

те,

що

перед

дом

стало

йому

у

пригоді.

Служити

у

якості

водія

впевненості

і

заронило

І

Иого і м'я добре в ідом е з навця:-.r і сто рії в Україні і далеко за її м ежам и : в

1

Польщі, Росії, Туреччині . Славнозвісний, леген -

_

дарнии

1раїнських

поводир

m навитий

ук -

козаків, таладипломат,

І! видатний полководець

1-- це

йому український

народ при святив

І му

всім

знайо -

ліри ко- епічну

пісню «Ой , на горі та й

І женці жнуть». З

;'1етою

пам ятІ

вшанування

видатного

ІІІ! політичного діяча, геть~ ~Іі1Н а реєстрового коза-

1цтва

П етра Кононовича

( Конаш евича )

~ ного,

річниці

з

Сагайдач-

наг оди

від

дня

380його

І смерті, працівниками

11 міської бібліоте ки праве 11 дено ни зку тематичних

1заходів, присвяче них цій події .

зокрема, раритетна видатного

ук -

б і бліотекар училища І І . ! . Якуша. В е лику

дослідницьку роботу nри І

nідготовці до цього захо- 1 б ібліограф

публіциста

С.С~ Корсетова . Відібра-

й

Михайла Драгоманова Українських

ко-

татар та турків» ,

«Остан ні орли» та ін .

розnоВІдь

18 квітня у Броварсь-

кому

ПТУ- 4

nроведено

годи~у історії, підготов-

лену працівниками двох

бібліотек:

міської

та

nрофтехучилища . Із

в стуnним

гально-

1 сnрийняли 1

кур с у

цікавістю

про

та

учні

_

_

з

вже

за-

маловідомі І

факти з життя та діяль­

ності великого гетьмана. І Наталія ЖДАНЕНКО, бібліотекар міської

с ло вом

1

кількість історичної літе- 1

ратури . Слухачі

другого

Старицького

біб лотеки І

но и переглянуто чималу

повісті Данила Мордовця «Сагайдачний» та

Михайла

органу

служби,

nитань яке,

бібіліотеки.

базового міськрайцентру зайнятості.

І

1

ня строків їі розгляду не

розгляду скарги; вимагати

було

відшкодування

надіслано

податків

до

платнику

закінчення

20-денного строку. У разі nовного або . част­ кового

якщо

вони

татом

незадоволення

протягом

десяти

збитків,

стали

резуль­

неnравомірних

рішень;

відкликати

або

анулювати подану скаргу рішення

календарних диів, наступ­

ги.

них

лювання

за

днем

відnовіді,

отримання

з

повторною

по­

який рішен­

оподаткуван­

на думку плат­

Скарга

органу

вищого

рівня

СКАРrИ НЕ ЛИШАІОТhСR БЕ3 PD3rЛRАУ

за

Відкликання або ану­ скарги

диться

за

nрово­

nисьмовою

при

повторному

податкової

ролюючого

скарг, з яких:

залишені

2

без

вищо­

ка листа про подачу позо­

ву

до

ду;

господарського одна

анульована

у

надходженням

дана фізичною або юри­

дотриманням

заяви nлатника .

дичною

десятиденного

через

протягом

календарних диів, за

днем

отри­

nлатником

nо­

податкового

кожного

Скарга, подана із дотри­ манням

строків,

виконання

бов'язань,

платником

податкових

ОДПІ,

них (фінансових) санкцій

2

та

зо­

дення

у

постанови про накла­

адміністративних

стягнень.

nодатковому

повідом­

До управління аnеляцій

ленні, на строк від дня по­

ДПА в Київській області

nору­

дання

такої

скарги

до

розглядають ­

контролюючого органу до

nлатниками

ся. Якщо скарга в інтере­

дня закінчення процедури

первинних

адміністративного

жено

ної

ження .

подається

й

оскар­

податків

р ез ультатами

сах фізичної або юридич­

тих

5

скарг

рішень,

Броварською

лишено без змін ня, одне рішення

копія

nодатку,

котрий

оформленої відnовідно до

подав скаргу ( заяву), має

вимог чинного законодав­

право : особисто qикласти

ства.

аргументи

Зі

скаргою

можна

подавати

документи,

рахунки

та

nлатник

докази,

податків

роз-

які

вважає

за потрібне надати. Якщо

вмотивоване

особі,

що

nе­

кової служби значно пок­

з матеріалами

ращила

nеревірки .

А ще •nодавати додаткові

гом

терміну

би,

який розглядає

або nротягом строку, nро­

гу;

бути

керівника

(до

60

цього

днів ) ,

( з аява )

органу

така скарга

вваж ає ться

податкової

та

послугами

або

представника, встановленому

з дня,

наступного

це

мову

них строків.

зультати

вва­

відповідь

у

законом nись­

про

ре­

розгляду скарги;

висловлювати

задоволеною,

ПИСЬМОВ О

рішення про продовжен-

оформив ­

одержати

жається також повністью як щ о

адвока­

повноваження

порядку;

за останнім днем зазначе­ Скарга

при

уnовноваженого

користь

датків

скар­

розгляді скарги; користу­ ватися

ши

по­

служ­

nрисутнім

повністю задоволеною на платника

викладене

ної скарги; ознайомитися

платнику податків nротя ­

рішенням

на

органів державної nодат­

жавної

за

огляду

дура

матеріали або наnолягати

довженого

З

слід відмітити, що проце­

пода-

на їх запиті органом дер ­

20-денного

ково с касовано .

ревіряла скаргу, та брати

рішення за скаргою ( зая ­ надсилається

4 рішен­ - част­

участь у перевірці

вою)

не

ОДПІ .

За розглядом апеляцій за­

платник

додається

до

оскар­

nрийня­

довіреності (дорученн я),

то

за

розгляду

У відповідності до ст.15 вказаного Положення

представником,

скарги

18

застосування

служби.

в становленого

особи

оскаржено

та стягнення сум штраф­

nо­

визначених

з

письмової

з

податкової

не

зупиняє

зв'язку

У скаргах, що надійшли

до

рішень про

рішення

подані

оскар ­

ження.

датків

держав­

строку для

випадку

повідомлення або іншого органу

зазначеного

су­

скарга

го рівня (ДПА України) із

особою

задово­

задоволені част­

надходженням від платни­

до конт­

органу

20

віJ!!

ково, розгляд однієї скар­

повному

-

nодатків

ги nрипинено у зв'язку з

або частковому незадово­

органу

nлатників

лення,

ленні скарги

до

році до

ОДПІ

15

ладена в письмовій формі надіслана

2001

У цілому в

Броварської надійшло

та

терміну,

виступили

філософа

«Про

до

скарга

будь-яке

Скарги,

1

міської

заків,

з

ної

1

іс тор ика,

Григорій ПАШНЮК, директор Броварського

(обласна (міська) ДПА), а

первинна

датків

до

раїнеького

та

ників nодатків.

наступних

І

nровела

освіти

заявою особи, яка подала

мання

про гетьмана Сагайдачного як видатного політичного та культур н 0. _ пр 0 с в 1 тни ц ь к 0 г 0 І

ду

відділів

центру соціальних служб для молоді відді'І.у у спра­ вах сім'ї та молоді Бро­ варської міської ради.

скаргу.

ш ен ням

половини ХУІІ століття.

заклади Броварів філія Харківського

ного

скаргою до контролюючо ­

десяти

Михайло ШМАЛЬ.

дІяча,

чальні

Ярмарок професій був за спри­ яння міського та район­ організований

го

представника

в сена родного визнан ня!

гетьмана Са-

нав­

ти та буклети.

строків, процедури nодан­

служби поштою або пере ­

гайдачного та визначні історичні події першої Це ,

nо­

державної

представлені кращі твори українських письмен-

пр аця

nодатків

державної

колоритний, він проникає у кожну заг­

У приміщенні б іблі оте ки ро зташован о книжкову виставку, на якій

ників про

nлатників

( заява ) повинна бути вик­

потужний і

··.·······.· ·.· ·

також

запитання анкети, розда­

ли відвідувачам проспек­

ня та розгляду скарг плат­

ня

~-------~--------·І . . ~fJщ~lHШD[®

_

І

розгляду

либину людської душі .

сольфеджі о. А коли повернувся додо -

Свою учбову базу та перспективи набуття професій рекламував З І навчальний заклад, з них 25 розташовані в Києві. Зокрема, Інститут підго­ товки кадрів промисло­ вості України , НТУУ «Київський полі­ технічний інститут», Національний універси­ тет ім. Т.Г. Шевченка, ба­ гато інститутів, технікумів та профтех­

і проф інф о рм а то ра . Представники навчаль­ них закладів відповіли на

наслідками розгляду скар­

та

законода вству.

шляху

диспет­

чера-консультанта

нутися

подання

свого земляка. Вдячні, вони йому відповіли шквалом аплодисментів . Для

на

вступ­

тацію юриста та психо­ лога,

MOJIDAh

а

для

док

ника nодатків, суперечить

камертоном

безкоштовно

ників, отримали консуль­

30РІЕНТУВААИ

училищ,

жали

довідники

в будь-який час до прий­

ня та

вим

району

та столиці.

центр творчості молоді тощо. Усі бажаючі одер­

няття

nрийняв

кого-Корсакова.... Політ до небесних вершин с піву триває. Хай же пісня ма­ ленького жайворонка із рідних велико­ димерських полів буде йому незрадли­

обов 'я зково стати співаком-про­ фес іоналом. Розум ів, що найп ер ше -:треба вчитись. Самотужки оволодів

міста,

ор­

nервинної скарги платник

даткової

на Ес каміліо в «КармеН>>, Григорія Грязного в «Царевій нареченій» Римсь­

мрію

внесено

подається

графа Ді Луна в опері «Трубадур», до­

рос ій с ькі народні пісні . А що публіка сприймала солдата дуже тепло, це до­

NQ

випала нагода насалоджуватись співом

-

ганізаціях

та

nодатків має право звер-

Так,

втратило б для нього сенс. Тож душа митця прагне нових ролей зіграти

майора-співака

місцевого Будинку офіцерів МЛ . Дри­ ги, українця за походженням . З його легкої руки і став В'ячеслав солістом. Співав п атріотичні та українські й

давало

репертуар

Життя б ез співу, за словами артиста,

випало у відомій Кубінці, що під Моск ­ вою ,

Мін'юсті

броварчанам у МКЦ «Прометей» теж

електричні підсилювачі

юнакові довелося вивчитись в авто­ школі на водія -електромеханіка, зго­

в

(за-

даткової служби в частині

голосу В' ячеслава Бази ра не потрібні

армією

установах

нав­

зміни

скарг

невеликих естрадних сценах . Минуло­ го року на святі учительської праці

тужки опановував клавішні інструмен­

в

«Знання»,

чально-виробничий

до Положенням про nоря-

органами

гаченню, дають змогу знайти своїх ша­ нувальників під час його виступів і на

редньої школи. Згодом за гарний голос

смаків .

урізноманітнюють

82

від

15 . 3 . 200\р.за

238/5429)

артиста , а й сприяють духовному зба­

старші

різноманітні

Мусоргського,

однойменній опері Бо­

репертуаром: романси, народніпісні не

Перші справжні кроки на велику сцену В'ячеслав зробив ще у початко­ вих класах рідної Великодимерської се­

Дискотеки,

ярмарку»

Ігоря в

Багато працює співак і над камерним

сам и диво - пташка.

NQ

02.3.200\р.

опері Гуно « Фауст» вперше вийшов на

відповідь з-під небес полинув заливчас ­

ти .

адміністрації України

сцену. Далі були ролі Цигана в «Соро­

тий сп ів. Та такий дзвінкий і чистий,

в

ДержавН АКАЗОМ ної под ат ко в ої

до стажереької групи. А через два роки В'ячеслав Базир у ролі Валентина в

Слава

раптом,

фесіями і потребою у кадрах на підприємствах,

ffi•Шii:t.J:f)П:І3•tЧ:tWJUI•fJ;І3:Іt•() --------------------·

сера, оста\очно вирішує долю 23-річного юнака - він був включений

А пташина майже вертикально

закладами

регіоні , умовами прийо­ му абітурієнтів у ц.р. ,

гента, Д.М . Гнатюка, головного режи­

лась

мості .

ними

вимоглива комісія в

йому на п'ятий рочок. Дитина захопи­

стежечкою

робітних віком до 28 років, котрі бажають от­ римати професію. Отож вони ознайомилися із ринком праці та навчаль­

ного співу і педагог порадив йому після

і вражає шлях В'ячеслава

Базира на вершину пісенного Олімпу. Мабуть, спів його освячений небесами .

польовою

шкіл і майже 400 без­

знаменита Діана Петрине нко . Навчаючись в училищі, В' ячеслав

Родинна

навчання,

перепідготовки та підви­ щення кваліфікації. Ярмарок відвідали по­ над 800 учнів міських та понад 550 учнів район­ них загальноосвітніх

Забігаючи

співу

числа

яка не має

можливостей

навчала рідна сестра Івана Гнатовича

ця потяг до цього високого мистецтва.

І

-

наперед, скажемо, що і в консерваторії

Аюбов до пісні й заронила в душу ХАоп­

1.!1 Е

ім.

Педагогом у нього був котрий виховав відому

І.Г . Паливода,

Київського національного театру опери

І

училищі

інституту управління, то­ вариство

про­

а

професії. Мета цього за­ ходу надання інфор­ маційних та консуль­ таційних послуг щодо учбових закладів регіону,

він студент цього престижного музич­

браварчании В'ячеслав Ба­

лись співала таткова бабуся .

в

Р. Глієра і, о благословенні небеса!

і балету ім. Т.Г. Шевченка, йому завж­

Захоплює

прослухали

з

рейтингом вузів, новими престижними

усно

ників

рішень

nоложення

nодатків,

плат­

створила

умови для їх забезnечен­ ня захисту законних прав

та

інтересів,

реалізації

конституційного

nрава

громадян на звернення до

органів державної влади. Офіційні роз'яснення з викладеного nитання над­

руковані

в

журналі

«Вісник nодаткової служ­

би України»

NQ 11

за

2001

рік, у газеті «Все про бух­

галтерський облік»

NQ\\0

за2001 р.

або

Валентина КУРТОВА,

ЩОДО

юрист Броварської

таєм ниц і

ОДПІ .

вимогу

дотримання

оскарження


@] ~ @]

І~

~

ХРИСТОС

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ВОСКРЕС І -

-

Христос воскрес!

Ми кажем тричі І радість сяє на обличчі. Великдень наш

великий день

Для первоцвіту і пісень.

Христос воскрес! Душа воскресне І через наші юні весни, Поміж полів, поміж дібрав До серця вернеться .любов. Христос воскрес! Моя єдина-

Воскресне рідна Україна!

Анатолій ЛЕМПІЦЬКИЙ. м. Бровари

:..:::::;

..:::::;

@] ~ @]

Перші промені сонця ковзають по по­

ому любові, радості і світла. Батьківський

душці і нарешті сліпуче бризкають в очі.

п?ріг. ~ мен~

Та мені давно вже не спиться. У бабусиній

ДІДусевоl хати,

-

хаті стоять такі пахощі

- це поріг ба~~си~ої. і 1 город, де розпашlЛИи ВlД

літньої спеки "білий налив" падає на гаря­

аж дух захоп­

лює. На столі велично пишаються паски,

чу землю, де стільки таємниць і казок. Як

високі і маленькі, з хрестиками, з візерун­

любо було вийти вранці і пірнути в це зе­

ками

на

лене царство м'яти і чорнобривців, де сто­

Свіжо

ять ніжні пахощі від цвітіння картоплі і за­

з

квітів

тарілках

та

колосків.

викладені

Біля

крашанки.

них

вибілена хата аж посвітлішала.

_..:.

Рипнула -хвіртка

рідної мови. Як би не склалося моє життя,

висають метелики над квітками маків.

ніколи

ці

перші

ла колискову пісню, слабшав, ніби кудись

кликатиме до себе поріг батьківської хати.

із усіма христо­

сається. Я схоплююся з ліжка і кидаюсь до

віддалявся,

дідуся.

Дрімоту, що ходить біля плоту, і Сон, які

-Христос Воскрес!

а мені так хотілося побачити

Це той єдиний куток на землі, що додає

мені

здавалися живими, таємничими істотами,

-Воістину Воскрес!

сон на свої дужі крила і ніс над землею

цього свята. Але цей ранок мого дитинства

я запам'ятала назавжди. Він

як благос­

шиться в моєму серці назавжди. Куди б не закинула мене доля, ніколи не відцураюся

я

можу

людей з любов'ю і вірою. Катерина ПІГНАСТА.

киянки

що інше, як тиск на психіку матеріально

цепції "Духовність і бізнес", яку планує

економічної бази.

залежних людей, тих, хто має якісь осо­

часний

бисті

опублікувати в "Російському письменни­

Всеукраїнське

На "круглий стіл" були запрошені вітчизняні і зарубіJІ\Ні діячі культури,

національне ку ль турно-просвітниць­

представники посольства, депутати, дер­

ке товариство "Російське зібрання" і

жавні діячі, бізнесмени, журналісти.

світ:

у

приміщенні

культура

його

та

гроші".

Міжнародної

слов'янського

ім.

П.

тобто

використання

В.А. Еренгосс має учений ступінь, вик­ ладає науки в Московському авіаційноінституті.

що

Сто­

Міністерства

культури

і

Держкомітету

Перед зібранням виступив спікер Вер­ Ініціатором підняття "круглим столом" проблеми А.В.

була

Потапова.

на постійне місце проживання видатним

Ради України, Посольства Російської

спадщину.

роботи. Так, ректор університету куль­

культура буде відрізнятися від культури

тури молоді Б.А. Еренгосс розповіла, як

сектантства.

Федерації в Україні.

мадськості і урядових структур з ураху­ ванням

взаємовпливу

міждержавних

економік і культур до проблем мораль­

у Москві проводиться робота з важкими підлітками та молоддю з прищеплення їй культури, розуміння життєвих цінностей.

заохочення

спрямованої створення захист прав

на

працівників

і

Та повернемося до теми "круглого сто­

лу". Там виступили гості із Москви. Се­ ред них В.П. Боєчин, професор-куль­ туролог,

заступник

письменників.

зашкільні заклади, а їх у нашому

місті

п'ять,

Тож не даремно один із таких ДЕНЦ "Камелія" став обласного

семінару-практикуму керівників

було

названо

пра­

вофланговими на Київщині.

Перед

присутніми

завідуючий

головний

редактор

.

міським

вімілом

інспектор

відділу освіти Г.М. Лукашевич.

Після того, як директор ДЕНЦ повіла логії

в

Н.І.

про

Хаврюта

інноваційні

розтехно-

еколого-натуралістячній

роботі центру,

котрі створювали "Великодні 11 . 1 композицн

Було

цікавого

виступили

освіти О.І. Шелест 'Га

"Камелія"

присутні змогли

ознайомитися з ними на власні

ще

багато

пізнавально-розва-

жальна гра

"Поклик джунглів",

мюзикл "Попелюшка" і навіть І урок

англійсько!...

відвідали теплицю,

А

коли

дослідних ділянках, на заняттях І у юних садівників, яке проводи- І ла Л.В. ЛИтвиненко, то дізнали­

дає

чого навчання", яке провела С.І. Блінова, стали уболівальникаУІи

фітотерапії (керівник В.Г. Духнич), побували у міні-зоопарку

нетра-

І диційно. Відкрила його господи-

"Еврика"

гуртка

гуртка домашніх та екзотичних

ня закладу Н.І. Хаврюта і надала

тварин

слово директору обласного

бу-

ко). А скільки приємних емоцій

художньої творчості Т.В. Нестерук, яка відзначила, що в

відчули, коли на "подіум" вийшли юні моделі з театру мод

1динку

І області активізувалася робота у І галузі позашкільної освіти. Цьому сприяла ї нова законодавча

І база про позашкілля. Тепер воно має майбутнє. І це відрадно. Ад-

же такої системи позашкільних

І закладів, як у нас, немає в інших державах

світу.

І їхньої роботи розвиток

-

Головна

виховання та

всебічно

особистості.

мета

обдарованої

Броварські

по-

(керівник

Н.Д.

Ткачен­

("школа розвивального навчан­

ня",

керівник гуртка Л.В. Ахта фітотеатру "Ди­

люстіна),

в освіт"

( керівник ·

А. М .

Долінська) тощо. Всім

хотілось сісти

за парти

разом з вихованцями гуртка С.Г. Зінченко "Природа і фантазія",

які виготовляли пасхальні пи­ санки-JЗишиванки,

флористами

0.0.

та

з

юними

Колеснйк,

роки.

що

через брак суспільство

інтелект-шоу

2

сад1вники училися прищеплюва-

що вони ніколи не зламають де­

строфи? Семінар

портних засобів за

дqкумент,

чили фрагмент занять з валеології у гуртку "школи розвиваю­

стоїть на межі екологічної ката-

ров'я. Необхідно також на­ дати квитанції про сплату податку з власників транс­

представи­

також

ралістичної роботи у позашкіль­

дичну довідку про стан здо­

має

кущі. Можна бути впевненими,

семінару.

свідоцтво про реєстрацію ТЗ, посвідчення водія, ме­

відповідний

Вони поба­

перебільшення,

проходження

ти

учасників

еколого-нату­

без

Для

технічного огляду власник транспортного засобу пови­ нен пред'явити працівни­ кам ДАІ свій паспорт,

ти

ти

це,

ІйіІ]Іі1001МіПІІІ:!іІ Ті, хто звільнений від спла­

очі.

І

учасник Міжнародного

ц~й сад з однієї бруньки! Юні І

викликало справжнє захоплення

до

Михайло ФОМЧЕНКОВ,

газети

ся, як виростити дерево і навіть І

станцій юних натуралістів. Його підходи

1

побували на

тема:

проходив

Всі ці турботи повинні узяти

на себе держава та суспільство.

виступ за "круглим столом" майже юної

ний процес.

актуальна. Хіба не екологічної освіти

старості.

шим дітям свою релігійну точку зору,

у освіті.

-

творів,

підтримку

наповнити новим змістом вихов­

закладах освіти"

мистецьких

"круглого столу",

їх не лише вдалося зберегти, а й

них

та

член Міжнародної асоціації

Броварського міськво,

організації

книг

прирікаючи себе ще на більшу нужду в

ко. Він відзначив, що йому сподобався

нає значної руйнації духовність

"Інноваційні

диться витрачати останні копійки на ви­

дання

думка, що вони будуть нав'язувати на­

дитини, важко переоцінити роль

проведення

на

дово­

фінансових

І гативних суспільних явищ заз­

.місцем

право

митцям

"Російський письменник" М.І. Дорошен­

Сьогодні, коли під впливом не-

-

мають

житті

тобто сектанти. Небезпідставно виникає

повів

І

закладів

не

при

письменників проявляється у Росії, роз­

р~~----------------------- І ~iWJ!І!I==

До честі

їх

А

творчості,

культури,

позашкільних закладів

завідуючого

родичі

культури,

народної

інтелектуальних

це бага­

кафедрою МАІ. Про те, яка турбота про

благодійності,

розвиток

центрів

-

Тут я зроблю відступ і відзначу, що у нас у Броварах цю функцію намагають­ ся ВЗЯМf на себе Віруючі-протестанти,

ного, духовного стану суспільства, зако­ нодавчого

письменниця порушувалась

виті люди у нас живуть убого. Навіть да­

справах

привернути увагу гро­

відома Колись

проблема про заборону виїзду за кордон

національностей і міграції Верховної

-

кон­

ховної Ради Іван Плющ.

лекі

Мета заходу

автора

тство народу. Та що гріха таїти: талано­

мистецтв

у

Дериповко,

творчим працівникам: талант

липіна, Київської держадміністрації, України,

Ірини

ку", так же, як і вірші автора цих рядків.

та

Сvqасний світ:

11

Асоціації

єднання

проблеми,

безпомічного стану особи.

Російські колеги поділилися досвідом

України, Слов'янського Комітету Ук­ раїни,

літератури,

Тут

робити з них релігійних фанатів. Це ні

Києві

театру,

натхнення.

ху­

у

кінематографії,

і

ються всі болі та образи і я знову іду до

Мамина пісня. Мамина мова. Вона зали­

ловення всього мого життя. І стільки в нь-

-

снаги

віднайти душевну рівновагу, тут притупля­

та повіки закривалися. tvleнe підхоплював

Я не розуміла тоді ще значення усього

"Міжнаціональний конгрес "Злаго­ да" при сприянні: Громадської Ради

1

пам'яті

чисто заходить до хати,

Міжнародна громадська організація

І

з

свідомі спогади мого дитинства. І завжди

дожньої творчості на основі стабільної

ДНІ

Проводили

І

зітруться

І були вечори. І ходив сон біля вікон. Він заглядав у шибки. Голос мамин, що співа­

Верховної Ради України тривав Міжнародний "круглий стіл" '!Су­

ДВА

І І

не

це дідусь повернувся

з освяченими паскою та хлібом. Він уро­

плодові

дерева,

троянди,

рево, не витопчуть траву, не зав­

дадуть шкоди природі.

Після

побаченого

засідання

"за

відбулося

круглим

столом".

Колегам було про що поговори­ ти. Кожен запозичив щось ціка­ ве, нове для своєї роботи. Вони

відзначили велику творчу нова­ торську працю

директора

цент­

ру Н.І. Хаврюти та всього колек­ тиву.

Присутні

на

семінарі

зустрілися також із заступником головного редактора українського

науково-художнього журналу

для дітей та юнацтва "Паросток"

В.Т.

Захарченко,

якого є

засновником

Національний еколого­

натуралістичний центр

учнівсь-

кої молоді.

Надія ГАМАЛІЙ.

~----------------------------~

податку,

право

на

пільги.

після

переселення

із

зони

гарантованого добровільно­ го відселення чи зони поси­ леного

радіоекологічного

контролю. податок

50

На

зменшується

відсотків

транспортний

для

громадян,

легкові

автомобілі,

лені в тавлені

до

вироб­

країнах СНД і пос­ на

1990

При

облік в

Україні

року включно. проходженні

ляду

необхідно

співробітникам

ДАІ

кви­

танції

датку щодо

технічний огляд на суму

го автомобіля з об'ємом двигуна до 2500 см' або мо­ тоцикла з об'ємом двигуна до 650 м' особи, перелік яких зазначений у пунктах І і 2 статей Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які пост­ раждали внаслідок Чорно­ бильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально­ го захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». Це також поширюється на осіб, зазначених у пунк­ тах З і 4 статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист грома­ дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до їх відселен­ ня та протягом трьох років

грн.

4,5

про

техог­ надати

Звільняються від сплати по­ одного легково­

у

власності яких знаходяться

сплату

за

7,5

за один автомобіль та

грн за причіп і мотоцикл

352291002 02011(3), б 02 коп. за талон

на р/р грн.

технічного

огляду

352291002

на

р/р

020ІІ(Ж).

Технічний огляд проводить­

14.00 18.00, субота з 9.00 до 13.00 на СТО «Бровари-Ав­

ся: вівторок, четвер з

до

то», м. Бровари вул. Чкало­ ва,

75

із застосуванням діаг­

ностичного Оплата

за

обладнання. інструменталь­

ний контроль

в розмірі

34

грн.

здійснюється на р/р 352291002 0201І(К) МФО

821018,

КОД 3ПК0

24521910

Банк УДК у Київській об­ ласті.

Юрій ЗАГЛИНСЬКИЙ, старший державтоінспектор

ВДАІ Броварського РВ.


4.05 ПЕРШОКЛАСНИК Мама япошила із сирового полотна

мені тор­ бинку із шлейкою через плече на книж­ ки. Торбинка виявилась довгою, аж до коліна. Я пов'язав на шлейці декілька вузликів і вона вкоротилась. Стала як­ раз по мені. Класний керівник Текля Данилівна посадила мене на задню парту. Менші ростом діти сиділи на передніх. Мені добре, що я сиджу подалі. Можна ти­ хенько відкусити яблуко або з'їсти гни­ личку на уроц~ пригнувшись до парти, щоб вчителька не побачила. Я вмів читати і писати. Недаремно два роки учився у брата Володі. Вчителька нечасто викликала мене читати. Сидів на уроках тихо, хіба що ловив набрид­ ливих мух і, притримуючи за крила, да­ вав щигля і вона летіла уже безкрила на клас. Робив це тихо, але вчителька це примітила і мені зробила зауваження. А

весна і вони зникнугь. Але ж була осінь,

і Нінці. Це ж одна сім'я. І хлопці нев­

а весиянки рясніли на обличчі сусідки. Хлопці говорили, що вона, мабуть, ви­ дерла ластівчине гніздо і ластівки за це г.омстились нагородили її ряботин­ ням. Ще казали: якщо близько коло неї стояти або сидіти, то воно може переда­

довзі почали з мене кепкувати:

Толя женихається до Нінки! Побільше їй дає груш. Жених! Потім почали обзивати нас з Нінкою "молодий і молода". - Ось молодий швидко стане із таким же носом, як і в молодої.

тися.

приходив із Школи додо~Іу, заглядав у

який у нас є герой-мухолов. Стояв аж до самої перерви. На перерві усе зглади­ лось і ніхто не сміявся.

шматок розбитого люстерка, що лежав

правда.

Якось Текля Данилівна сказала нам, що треба дружити дівчаткам із хлопця­ ми, а хлопцям з дівчатками. Клас це єдиний колектив, це сім'я. А в сім'ї всі рівні, дружні. І почала пересаджувати хлопців до дівчат, а дівчат до хлопців. До мене посадилаНінку з двома руся­ вими кісками, в які була заплетена си­ ненька стрічка. Нінка кругловида, з очи­ ма світло-карими, але носик у неї рябів від ластовиннячка, що переходило аж під очі. Казали, що це веснянки. !'Лине

те ластовиння на ньому.

вона

класу,

виставила

мовляв,

мене

дивіться,

на

се­

і бородавками та довгуватим у

дорозі, мене зустріли Коля і Дмитрик.

Ти куди із цим гарбузом? Куди, куди! До Нінки! І, різко повернувшись, пішов від них. Хлопці

-

У Нінки на подвір'ї була своя крини­

діти,

разу

редину

рапами

колючках хвостиком. Як ішов з ним по

дивились услід, нічого не зрозумівши.

Ці кпини не дуже діяли на мене. Але я дивився, що Нінка жадібна. Ніколи нічи;-.1 не ділилася. Яблука, які приноси­ ла до школи, їла якось з кулака і позир­ кувала косо з-під лоба на дітей. Часто вона їла і білі пироги, але ховалась, щоб ніхто не бачив. Не дружила ні з ким. -Твоя молода- "жадина-гов'ядина"! - часто мені говорили хлопці. Це була

одного

кати у гарбузинні такого гарбуза, щоб чимось був схожий на Нінку. І знайшов. Ледь жовтуватий із темно-рудими нак­

Я відсувався на уроках подалі від Нінки, не дай Боже, і я стану рябим. Текля Данилівна прючічала моє відсу­ вання і усміхаючись сказала: "Не бійся, Ніна не кусається. Вона тиха і гарна дівчинка". Не кусається' Дарма. А ластовиння може перелізти до мене. І я завжди, як

на причілковому вікні, і розглядав свого

носа, чи ще не

Батько така

ідучи до

школи,

колгоспний

Никифор та дві жінки-сусідки. Поруч відра із набраною водою. Про щось

-

жваво розмовляли. Я з гарбузом підійшов до них. Усі троє здивовано ди­ вилися то на мене, то на гарбуза.

Драстуйте! Я, дядьку Никифоре, не женитися на вашій Нінці! і підтер рукавом носа. Вона жадібна!

-

буду

Не дружня! Отож їй я підношу гарбуза. Дядько Никифор зразу не второпав нічого з моїх слів. І коли я поставив гарбуза йому до ніг, жінки-сусідки умить усе збагнули, сплеснули руками і залилися сміхом. - Я їй більше не "молодий"! - і по­

бригадир.

Сім'я жила в достатку. "Але чому вона

рябіє те Нінчине рудува­

Якось ранком,

-

її

ця. Біля неї, неподалік, дві гілчасті яб­ луні з червонобокими яблуками. Такі приносила Нінка до школи. Біля криниці стояли Нінчин батько

мене

-

скуnа,

думав

-

я.

Ділись

з

дівчатками, як не хочеш із хлопцями! І це одна сім'я?!

погукав дід Павло. Він часто розпитував як я вчуся, що малюємо і чи добре у школі. - Ти заходь, як ідеш до школи, заходь на город під грушу. За ніч там тих груш <:имало нападає. Отож назбируй і ла­ суйся на перервах. І я в торбинку до букваря і зшитків додавав груш-бабок. Було, назбирував і яблук, у класі ділився з хлопцями, давав

Ні, такої молодої мені не потрібно! І я вирішив дати їй гарбуза. В нашому селі споконвіку ведеться, що дівчата да­ ють нелюбому жениху гарбуза. А чому і мені не дати його Нінці? Подумаєш, бригадирша! Ось отримаєш такого ж рябого, як твій ніс. Була неділя. Вихідний. Коли спала роса на городі, я почав шу-

вернувшись, пішов з подвір'я. Уже ідучи по дорозі, чув той голосний жіночий сміх, який не втихав, а потім донісся і сміх дядька Нинифора. Тепер хлопці знатимуть, що я дав Нінці

одкоша

і

перестануть

називати

нас "молодий і молода". Анатолій ЛУЦЕНКО.

чистого сердца и всей

Поздравляем с 40-летием

любимого мужа и папочку

души

жители

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА СЕМЕНЕНКО.

дома

NQ13

подьезда

Ng4

по ул. Черняхов­

ского, г. Броварь1 вь1ражают

глубокую благодарность и

Тебя мьt с юбилеем поздравляем Родной тьt наш, любимьІй

признательность

нику

человек,

службь1

началь­

лифтов

г.

Броварь1 КИЗИМ ВАСИЛИЮ

Здоровья крепкgго от всей души желае.~І. Дай Бог, чтоб подлиннее

серьезной поломке лифта.

бьtл твой век. Дни бегут, как ветер, без оглядки,

Спасибо

Вам,

Василий

Петрович, за Вашу доброту,

Светит солнце и метут

понимание,

снега.

порядочность

чувство ответственности

Только знаешь, на любом десятке,

ред

людьми.

и

пе­

Поздравляем

Ть1 для нас все также дорого й. Всем тьt нужен, и никем не заменимьtй. Любим очень-очень мь1 тебя. Пусть печали пронесутел

КП ··київтрактородетаnь"

мимо,

Будь здоров и береги себя.

запрошує на постійну роботу:

С любовью­ жена Тамара, СЬІНОВЬЯ Сергей и Максим. ~--...,.,.,~

Токарів

ників);

КОНСТРVКЦЇЙ

монтерів,

·

вальників

Зарплата гривень

вище­

від

за

400

місяць,

Контактні телефони: 488-64-18, 483-20-73, 484-76-45, 488-72-88.

ВИКОНКОМ &РОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

oronowyE

конкурс на заміщення вакантних nосад:

головного спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи виконкому;

ОВЕ

ж и т т я

Броварських

міської

та

-

ААРЕСА:

газета

8

раuонної

раА, раuонної Аержавної аАМіністраuїі.

~ПіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реt.акuії raзemu, Броварські міська і

paAu,

раuонна

Аержммінісmраuія.

КІ

1997р.

N 259

індекс

61285

і ••

вoлoдuJViup НJ;БР А т

Свідоцтво пр'? державну реєстрацію

РЕААК т о

р

.

.

07400,

сільського

соuіальнuх

numaнь,

бухгалтерія; npuuoм

• • •

доводить

nред'являти nротягом місяця.

до

відома

В

правилах

За

зміст

,

власників

що з

обов'язків

чітко

2

та

2002

року

адміністрації

ринків,

АдміністраціІ ринків

Правила

продавців

торгівлі

на

на

ринку

ринок.

і

лuсmів

читачами

бульв. Незалежності, реАакmора:

4-02-92;

2.

4-21-34.

nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

-

на

Фермерське

господарство

реєстраційний

"Фа­

NQ78

року, змінює назву на "Фаво­

рит".

І Приватне підприємство «Вікторія» повідомляє про свою ліквідацію. Іден­

тифікаційний номер 24893310. Претензіі nриймаються в місячний термін за адре­ сою: с. Семиполки, вул. Остерське шосе

41/1.

Засmупнuк

rocnoAapcmвa

І

воріт",

19.08.1995

перелік

необхідно розмістити на видному місці при вході

оголошень

рекла..чи

квітня

визначено

завжди поділяє позицію авторів.

з

ринків

та покупців.

За точність викладених фактів відповідає Листування

всіх

затверджені нові Правила торгівлі на ринках.

Кuївська обл., м. Броварu,

ВіААЇЛU:

не

І ДП "Спецмеблі" ТОВ БМФ "Дружба" припиняє свою діяльність. Претензії

ють торгівлю на ринках

РеАакmор: 4-03-76.

Редакція

Броварська оі'ЕАНана Аержавна ПDАаткова інспекція суб'єктів підприємницької діяльності, які здійсню­

головного спеціаліста відділу з питань діловодства виконкому ; спеціаліста І категоріІ відділу з питань діловодства виконкому ; головного спеціаліста відділу внутрішньої політики виконкому; -заступника головного архітектора; - начальника інспекціІ держархбудконтролю відділу містобудування та архітектури; - завідуючого відділом бухгалтерського обліку ; - начальника управління житлово-комунального господарства. Вимоги: громадяни України, освіта вища, стаж роботи не менше 5 років, віком до 45 років. Заяви подавати не пізніше 04.06.02 р. за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, кімн. 419, тел.S-32-33.

10. 12.

виби­

учнів

виплата регулярна.

5-45-00.

від

ливарників, литва,

вказаних професій.

Електромонтери; Токарі; сРрезерувальники. Довідки за тел.: (04494)

4. 5. 6.

раuонна

ремонт­

електрозварників,

вальників,

Пресувальники; З. Слюсарі механоскладальних робіт;

2.

н

слюсарів

станочників-операторів, шліфу­

сульт;

.

фрезеруваль­

ників, складальників); електро­

терміново потрібні:

-

ЧПУ;

(інструментальників,

апюмінієвих оvдівепьних

юрискон-

з

ників-універсалів;

Київськомv заводv

Кваліфікований

розточ­

автоматів, напівавтоматів, вер­

~

статів

1.

(універсалів,

наладчиків-операторів

сторінках

відповідальність

несе

автор.

zaзemu.

рекламодавець.

НОМЕР НАБРАНО І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТ)З)НОМУ ЦЕНТРІ

..новогожиття·

Г aзerria '&~xOAUmb < З l'lкi:iJIU.IJ~)931: р.·.

А і-1 і

В .1.1 Х <;) А у :

сереА.а; субоmа.

.··

друк oфcemнuu. Обсяг І друкованuu аркуш. Віддруковано

в

ЗАТ

"Броварська Арукарня" управління

у

сnравах

npecu

інформаuії Кuївської облдержадмінісmраuїі.

ma

Зам. Тираж

2094 2360

прим.

Profile for Igor Starodub

#37 2002  

#37 2002  

Advertisement