Page 1

~

СУБОТА

8 травня

2004 р. N234 (9541 )

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міськоУ та районної рад, районної державної адміністрацї(

1з Д.нем Перемоrи вас, _ан.внl житеllї &роварщини! ~ГaFгV~~~~==~~~~====~~~~'~~ 1!~1 ~

<

Майже шість десятиліть минуло від незабутнього травня

1945 року, але й сьогодні величний подвиг захисників і. виз-

І

і

волителів Вітчизни символізує ТРІУМФ справедливосТІ, за-

.1

лишається невичерпним джерелом патрІОТИЗМУ та незлам-

'1

-

11 чі народу, який захистив СВІТ ВІД загрози фа-!і

і

це свято, що гуртує представників усіх

поколінь У їхньому щирому прагненні відцати данину шани й поваги воїнам-фронтовикам . Ми пам'ятаємо полегл.их на

Цього ДНЯ ми схиляємо голови перед С~іТЛОЮ '1 пошани всім, хто важкою ратною працею та са-

. мовідданим І.

трудом у тилу наближав час Пере­

моги. Саме їм ми зобов 'яза ні вільним та мир­ ним

сьогоденням .

Тому

для

молодшого

І покоління немає більш важливішого завдання,

11

Зі словами синlзської l;Щячності я звертаюся до ветеранів Великої Вітчизняної, завдяки героїзму та самопожертві яких сьогодні квітне, міцніє і звеличується горда суверенна Україна. Від усього серця вітаю зі святом усіх вас, шановні співвіт­ чизники . Нехай притаманні українцям працелюбність і любов до рідної землі будуть запорукою розбудови сильної, заможної, демократичної держави. Хай мир, добробут і суспільна злагода стануть найкращим пам'ятником солда­ там Перемоги. Зі святом вас!

ніж турбота про ветеранів і учасників війни

-

всіх, хто відстояв свободу ріДНОI землі . Від усієї душі

бажаю вам

міцного здоров'я,

.

добра і благополуччя. Нехай небо над нашою Батьківщиною завжди буде чистим і сонячним. Прем'єр-міністр України

Президент України,

-

І

пам'яттю загиблих і віддаємо данину глибокої

На довгі 1225 днів і ночей наша земля була окупована фашистськими загарбниками. Але їм, як і численним завойовникам усіх часів, не вдалося поставити наш народ

свят

І

лителів, що 'віддали життя заради свободи.

жертв .

Від імені Київської обласної дер­ жавної адміністрації та обласної ра­ ди прийміть с;ердечні вітання з од­ ним із найдорожчих і найсвітліших

.!

шистського рабства. І скільки б не минуло часу, ніколи не померкне подвиг захисників та визво­

ратному полі і низько вклоняємося ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни і підняли країну з руїн у повоєн­ ні роки . Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідцаною пра­ цею наближав розгром ворога. Величезною ціною заплатив наш народ за Перемогу . Україна, яка опинилася в епіцентрі найжорстокіших в історіі людства битв, втратила близько 8 міЛЬЙОН,ів своїх громадян. Жодна з країн-учасниць Другої світової вJйни не знала таких

на коліна.

. .-~~~;~;w:;;,w~~ ДЛЯ ВСІХ нас 9 Травня стало символом всепе-",~І

іі ремагаючої сили добра і спр.аве Д. ливості, вели- , ІіІ'

'

ної віри У свої сили . День Перемоги

:1

Л:еон.д КУЧМА.

~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~ ::; .'i!J

Віктор ЯНУКОВИЧ.

~

~/--

.....:...... -...-

'-'

.....-............-....

miШ

ІІІ

~L,

.............. ~.'!!:: ... _........:........ -.............. --"

i!iJ

Днем Перемоги.

Майже шість десятиліть ють нас від вікопам·ятного

віддаля­

9

травня

року, та з плином часу ще ве­ личнішим бачиться ратний і ТРУДl -

1945

вий подвиг нашого народу, його не­ меркнуча слава.

Перемога далася великою ціною.

У

грізну

годину,

коли

наш

народ

став на захист людства, ви, не шко­ дуючи

свого

ЖИТТЯ,

захистили

нас

від фашистського поневолення. Ви ніколи не забудете біль втрат одно­

полчан, біль відступу та поразок і

війни та вдовиними сльозами.

День Перемоги- це велике свято

зі сльозами на О'іах. Це свято всьо-

го нашого народу, свято тих, ХТО во-

ював, хто не покладаючи рук вирощував хліб і кував Перемогу в тилу.

Ми ніколи не повинні забути тих,

радість перемог. Кожен метр нашої землі окроплений кровю визволителів .

хто ціною своєї крові, навіть ЖИТТЯ,

Низько схиляємо голови в зн" світло'! пам'яті про тих, кого вже HL-

шої Вітчизни,

має серед нас, хто навічно зали­ шився лежати у братських могилах, кого рідні не діждалися з війни до­

святої

дому.

Усі ми сповнені синівської ВДЯ ', ності вам, шановні фРОНТОВИКИ, з,

ратний подвиг, за мир і спокій Н<.1 землі, за голубе безхмарне небо і тишу в ньому . Для кожного з нас в,'

є взірцем служіння Батьківщині, мужності і любові . Ваш приклад на­ дихає нащадків на благородні спра­ ви в ім'я утвердження нашої мого­ дої держави, 'І'! зміцнення і розвитку.

Особлива вдячність ветеранам за те, що в свої вже немолоді роки во­ ни не стоять осторонь суспільного

ЖИТТЯ, вболівають за стан справ в Україні, прагнуть, щоб вона була могутньою і процвітаючою. Дорогі ветерани! Бажаємо вам і вашим родинам добра і злагоди,

родинного

щастя

і

благополуччя,

міцного здоров'я на довгі роки.

Честь і слава ветеранам Великої Вітчизняно'! війни.

АиаТОАііі ЗАСУХА,

.

наші серця, нагадує про себе могилами загиблих, ранами ветеранів

rолоеа КиiscbIOЇ облдepщ,мiltic1JlЩlї.

Микола ПРИЙМАЧЕ~.іЩ rOJ1Oвa КміеСblОЇ облради

відстояв свободу і незалежність на-

невмируще свято, яке не тьмяніє з І і моги! часом, а навпаки розкривається усе ., І. Нехай не зіт-

І

новими гранями, допомагає краще, повніше осягнути велич ратного ПОД-

вигу нашого народу та глобальні нас-

І

лідки розгрому нацизму.

І

зусиль старших поколінь, які мужньо і самовіддано відстояли свободу і не-

І

Перемога -

І

результат героїчних

Ш

зброєю в руках

і

боронив рідну землю від не-

і

залежність нашої Вітчизни. Ціною ве- 'І І. нависного

личезних зусиль досягнуто довгожда-

І

ходила на українську землю,

шо'l' держави. За мужність і героїзм

і

Україна.

більше

11

із

15

тисяч призваних на І'

,

фронт наших земляків були нагороджені бой'овими орденами і

І

медалями, а деВ'ЯТЬQМ із них прис- І воєно високе звання Героя Радянського Союзу.

Нині в населених пунктах району

проживає

608 учасників бойових дій минулої війни і наше головне, спільне завдання - забезпечити їм гідну

старість та гідне життя .

міцного здоров'я, великого родин-

Від щирого серця бажаємо вам!

ного щастя, мирного неба над головою, довгих-довгих років ЖИттЯ і непохитної віри в кращу долю України.

Зі

святом

вас, дорогі

ветерани,

з великим святом Перемоги!

Леонід ВАИСФEJIЬД.

1Іеонід СЛОіОДIНЮК.

...

.

..--.

:1" :i.,m

.! :

J

болі , труднощі,

ЖИТТЄВІ

.>y .]!j

нега-

!

І

I~; разди . відступ-

Доземно вклонімося солдату- пере-

можцю, солдату-визволителю!

Йому _ наша подяка й шана. З року В рік у Броварах збільшуються видат-

11

'

ки на підтримку й допомогу ветера-

нам. Це й вирішення питань із безкоштовним проїздом .. по місту, матеРlаЛЬНОI

допомоги,

ф.

!~ ня! Хай ТРУДНОІ І

щі перехідного періоду швид-

'"

ше відійдуть в

і

землі

І

і

.1

аДЬОРIСТЬ, на-

!".~. дію і натхнен-

минуле, щоб ми на вільній в

своїй

пільг на житлово-комунальні послуги '1' 11 нез а л е ж н І И

та придбання ліків ... Хай повсякденна · І ІІІ'. держа~і завувага до проблем ветеранів буде ~, 11 жди ВТlшалися даниною їхньому безприкладному .~I :~, миром і щас-

подвигуl

,~i

ilit тям!

Напер~додні урочистого великого і і! !~I

Вічна слава '

СВЯТОГО Дня Перемоги бажаю вам і .1 :' переможцям вашим рідним міцного здоров'я, добра, довгих років життя У щасті та бла-

!

і

І!

на

гополуччі, безхмарного неба і ясного

сонця .

фронтах

війни! Вічна пам'ять

полеглим у бо-

ях

за

рідну

землю!

міСЬКИЙ голова

-

во-

Нехай

процвітали наше славне місто й уся I~I іІі вбесна подарує

З глибокою повагою

-

голова райрсщи

! рога!

щоБJ! :~i лять ВІД вас, а

наші ветерани!

голова раЙі!ержадміністpaцjі

.--..-_......_, ..-.-..-.. --.-...--_................---..---..-.. _ . ._.-.......:::.- -] ~=_.. -- --

все належне, щоб ніколи біда не при- .

Зі святом Великої Перемоги, дорогі

Вічна пам'ять і слава героям! З повагою

перед полеглими та живими зробити

наданням

І і

под-

І

бе і представники Броварщини в

і

нях років і віків

виг ТИХ, хто зі

ного миру. І наш святий обов'язок ,І

боях за свободу і незалежність на-

реться в будвеликий

.

11

Немеркнучою славою покрили се-

і

Віктор AHTOHEНK~!! ,:: ~-::-:-:

!!! . . .. ..-. -...-..-.......- ..- ....- .....--------.........-......--....-...:..............-...........~v1~ ~.i . .............

Юрій БОЙКО, народний

депутат Украіни . .. ...... -.............." . ..


(21

): ([EJ #[) З!і ш · · · ·

N!!34 (9541)

r.ц~QМурОціВід~нач~єМо 59-у річницю Перемоги над

8.05

ті. У цей час по ворогу вдарила артиле­

Єгоров

рія, обстріл тривав ПРОТНГОl\l

історичне

30

хвилин.

повітря наступ було підтримано літа­ Ka~!II. Фашистські війська не ВИТРИ~Іали ШТУР~ІУ. В паніці розбігалися ЧИ здава­

3

ф~lJ,(fi~м(ilj;J'I(Jf~маіінаМір •. підкорити народи земної кулі

МІОІ

в

ПОЛОН .

Були в нас і поразки, прорахунки, про які вже багато написано в пресі і різних

творах. А влітку 1943 року війна досягла переможного етапу. Ініціатива повністю перейшла до наших рук. Плани Гітлера Наше

КО~Іандування

вже

розробляло

РОЗГРО~ІУ

фашист­

ського звіра у його лігві. Цю операцію, назву "Берлінська»,

було

ніщо не врятувало ворога. У квітні 1945 року наші війська оточили столицю Ні­ меччини г,ерлін. IllTYP~I г,ерліна був таЮI~I, НКО!'О ще нікол!! не знала історія

здійснено навесні 1945 року. Було IJИГО­ товлено 9 оригіналів прапора Пере~IОГIl

.;ОЄll.

(за числом дивізій

І'ВОХ фРОНТІВ (І-го УКРіІіНСЬКОI'О, КО"Іан­

учасників боїв)

-

з

простої

бязевої тканини (ХУДОЖНИК В. Бунтов тільки намалював зірку, серп і молот на I<:ОЖНО:ЧУ). Столицю рейху оточували три укріплені пояси. У само­ му адмінцентрі було понад 400 довгодію­ чих залізобетонних об'єктів. 6-поверхо­ ві, вриті в землю, бункери вміщували по

У бllТlJі 3й Берлін брclЛИ УЧilСТЬ війська дувач

_.-

,lill)JllilЛ Г. С

руСІ,КОГО,

]'

Конєв;

І-го Біло­

КО~ІаНДУВilЧ

2І!аршал

К . Жуков).

Проти

діяло

більше

40

тисяч

ГiIP~!iIT і ~IiHo~!eTiB, більше 6 тися l! танків і са~lОхідних артилерійських установок,

чоловік кожний, Над перехрестю\ - зацементовані ковпаки із кру­ говим обстрілом. У місті стояли 200-ти­ сячний гарнізон, 8 дивізій у резерві. Та

НА ОСТАННЬОМУ засіданні

місь­

тою впорядкування іх роботи, контролю

квиконкому, що проходило під голо­ вуванням В. О. Антоненка, було роз­

за Нilдходженню! РИНКОВОГО збору до бюджету чіп'й, ДОТРИ,!ilННЮ! '!инного

1000

вулиць

7,5 200

питань,

JilКОНОдаВСТlJа, покращенню! санітарно­

пов'язаних з життєдіяльністю місько­

го стішу РШIКш, благоустрою іх терито­

го господарства.

рій РОJГЮj)ядженню! міського голови В. О. Антоненка від 26 лютого 2004 року

глянуто

~IaKiBKY. Пробиралися Нilдзвичайно обе­ режно,

~-1ЩНО

хапаючись

кожен

вис­

Ир<lЗ не чають ПРil­

бо Вітчизна довірила

О

22

годині

хвилині

50

ським часом прапор N~

5

за

москов­

солдати

стрілецької дивізії під шаленим

150-ї

вогнем

противника прикрі пили спочатку на ко­

лоні

низку

важливих

начальника управлінЗ АСТУПНИК ня праці та соціального захисту на-

30 квітня наші війська, що прорвалися в центр Берліна, розпочали штурм рейх­ стагу. Він повинен був стати останнім у кривавій битві з гітлерівцями. Рота, яку очолював СТclршина Сьянов, стрі"IКИ~! ІШДКО:" перетнула рів: хто по трубах, хто ІІО рейках, а хто просто по воді. До лігва фашистського звіра лиша­ лося всього 120 метрів. Та попереду ле­ жала

ворога

тисячі літаків. У нічний час понад сильних прожекторів раптово осві­ тили Hi~!eЦЬKi позиціі. CBoї~1 яскравю! світло~[ вони осліпили солдатів ворога і одночасно ПОКcl3іlЛИ шлях TiIHKa~ і піхо-

І

по

біля

входу

У

рейхстаг,

а

потім

М. Єгоров і М. Кантарія під зливою куль

остаточного

що одержала

ІІОВЗЛИ

ім особллву ісТОРИ'ІНУ ~llсію.

провалились.

плани

Вони

каркаса на саму його

ва Н<lвіть У:Чl, РТИ,

ММ .мсто.nм. І - ПЕРЕМО, FJlИI

ну від нападників.

сходження.

оголених ребрах

туп. ЬіЙЦl РОjУ~lіли '

Народи нашої країни ~lУЖНЬО билися 3 ворогом. Майже 4 роки (1418 днів і но­ чей) вони героїчно захищали свою краl­

Мелітон Кантарія почали своє

чорна

земля,

зрита

траншеями,

в

яких засіли озброєні фашисти. Однак сьянівці піднялися в атаку. Бій закипів на сходах, потім у приміщеннях. Не стихали автомати, гранатні вибухи злилися у безперервний гуркіт. Крики людей, грізні команди, кулеметні і гар­ матні черги нагадували пекло. У цьому палаючому пеклі Михайло

підняли його над куполом рейхстагу. Солдати з радістю залишали свої ав­ тографи

числі

на

стінах

рейхстагу.

і НilШ броварчанин

на стіні написав:

_..

В

TO~!y

Іван Трошин

"Тут був Іван з Ук­

раїни».

24

l!ервня

1945 року шд ЧilС Великого j\'10CKBi зню!ено встановили на

Параду в глобусі

у

точці

"Берлін»

іпровезли

Красною площею. Прапор Перемоги­ символ

торжества

правди

над

злом.

Це прапор нашої Перемоги. Андрій БАБИЧ, учасник боїв

Великої Вітчизняної війни.

N~ З5 була CTIJOpeHa ГРУПcl з перевірки

ринків щодо іх підготовки до роботи У селення Н. І. PO~IdHeHKO проіНфОРі'!ував ес няно-літній період. До її складу IJвійла членів виконко~!у про стан шли спеціclлісти Сilнітарно-епіде~!іолопогашення заборгованості із виплати гіЧIIОI стйнції, liетеринарноі медицини, заробітної плати на підприємствах міста ~!iCbKOГO lJімілу внутрішніх справ, поза чотири місяці 2004 року. Адже ЦЯ\аткової інспекції, вімілу з питань торпроблема залишається актуальною і І'івлі та побутового обслуговування уп_ потребує невідкладного вирішення. Так, равління економіки, зе,lельного вімілу, станом на 1 квітня цього року на 9 підспецвідділу з контролю за благоустроєм приємствах і організаціях міста заборгота зовнішні,! дизаЙНО2l! 'Ііста. Проведені ваність

1490,5

із заробітної тисячі

плати

становила· .lереВlРКИ

гривень, а це означає, що

1234

працівни-

ки не отримали належні їм гроші.

86,8

розrn

% за-

.

показали,

.

щО ВСІМ, хто пов'язаний з ці-

є ю с Ф еро ю , потрібно іще

Д у же

НУТО

6 а га то

працювати і до­ опрацьовувати

зроблене.

"

Як

боргованості WИРОКИИ СПЕКТР виявилося, припадає

на

промислові підприємства: Казенний

завод

порошкової

~Ie-

n

особливо багато

ИТ.~Н ь

порушень санітаРIIO!'О законо-

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '

ДЙВСТВіІ . :ш'язку

з

Так,

у

неза-

талургії - 59 'Ус, 3АТ "Б3 ПлаСВІас» 8 %, ВАТ "Б3КУ» - 10,6 %. Серед будівельних організацій у чорному списку лідирує ВАТ "РСПМК-4» (9 %). Немає боржників серед комунальних підприємств . Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення з початку року було проведено дві перевірки підприємств-боржників. Відповідно

довіЛЬНЮІ саштарно-техшчни,! СТйНОМ \І'ясного Пclвільйону на ринку по вулиці Короленка, 72 ГОЛОВНИ~,І державним санітарним лікаре~1 району винесена Постановй від 09.04.2004 року за номером зз про ти"часове зупинення його експлуатації з 15.04.2004 року. ТАКОЖ винесена спільна Постанова головного державного санітар-

до територіальної державної інспекціі

ного лікаря району та головного дер-

на керівників було направлено подання

праці для притягнення до адміністратив-

жаННОl'О

інспектора

ветеринарної

ноі відповідальності та до податковоі інспекції про відновлення платоспроможності боржника, а також притяг-

~!еД!!ЦИ!1ІІ від 25 березня 2004 року за NQ 25/1-15 "Про заходи по запобіганню гострих кишкових ІНфекцій, харчових

нення до кримінальної відповідальності.

отруєнь,

При реєстрації колективних AorOBopilJ звертається увага на наявність у колективному договорі зобов'язання щодо своєчасної виплати зарплатні та доведення їі розміру до прожиткового мінімуму і створення умов для й подальшого зростання. У колективні договори

га ДОТРIІ~!clННЯ Сclнітарних та протиепідеІіЧНIІХ В!В!ОГ ІІа ринках [іроварів та району», ВИКОНУЄТЬСЯ директорами ринків Тй підприємцями, котрі та:-! працюють не в ПОВНО ~ІУ обснзі. ТйК, ~!ilЮТЬ ~!icцe порушення "товарного сусідства» коли [[а одній вазі зважуються

підприємств-боржників включаються щомісячні графіки погашення заборгованості, відповідальність керівника за

сирі та готові ПРОДУКТИ. Досить часто харчові продукти, що швидко псуються, зберігаються без холоду, порушуються

несвоєчасну виплату заробітної плати, а при її виникненні нарахування КО:\Іпенсації та індексації на заборговану зарплату. Відмічено, що на засіданнях комісії з питань своєчасності сплати податків, заробітної плати, пенсії, стипендій та інших соціальних виплат з по чат-

температурні режими харчових продук­ тів, допускапься реалізація продуктів без ДOKY~leHTiB, що свідчить про СУ:\lнівну якість першого. Продавці НЮlетів та лотків не ДОТІ)Н~ІУЮТЬСЯ правил особисгої гіl 'іСНIІ , I!t'Сlюсчасно проходять ~Ieдичні ог,\яди. ВзаГilлі ВНclслідок рейдІВ

ку року було заслухано 10 керівників. Л УЖЕ серйозним питання~! залиншається готовність роботи ринків

не допущено до реалізаціі ТіІ утиліЗОВ(Іно близько 1ЗО,8 кг неякісної продукції, а Зilгйльна СУ)!іІ штрафів та фінансових

иіста у весняно-літній період. Адже попереду літо, спека, а з нею і пробле1-/И,

санкцій склала 5592 гривні. Також 'Ll\e./И ~!IСЬКВИКОНКО,ІУ розглянули ряд питйнь, з яких 0)'.\11 прийняті відповідні рішення: про хід заходін щодо виконання у ;І!істі Національної програми із захво-

які можуть виникнути при недбалО;l!У підході працівників до своєї роботи. 3 цього приводу членів міСЬКВИКОНКО"IУ ознайомив начальник управління еко-

номіки С. М. Возняк. У Броварах функціонує чотири ринки та два торговельні майданчики. Рішенням міської рад!! від 4.12.03 р. NQ 331-17-24 затверджено Правила торгівлі на ринках міста. 3 :\lе-

ЗООіштропозних

захворювань

рю!3аlШЮI на туберкульоз на 2002-2005 роки, про попередження Нclсильства над діТЬ;lIИ, про піДСУ~I!<И роботи і з розгляду звернень ГРО,!і!ДЯ Н тощо. Лариса ШАПКА

29 квітня наше місто вітало почесних l'остеЙ. Саме в Броварах 'Ілени Київського регіонального вімілення "Асоціація' міст України» вирішили провести загальні збо­

ри. В урочистій обстановці з хлібом-сіллю зустрічали 29 міських голів, котрі прибули :\ різних міст Київщини. Тут же вони ма­ ли :JMOI'y ознайомитися з виставкою 'ГВОР­ '!их доробків УЧllіВСI,КОЇ ~lОлоді. У Мilлій 3і\лі ~liL:ЬКlJИКОIIКО~lУ IІ]НJЙШЛil ділов,\, КОlІструктивна lJOЗ"IОВ(І, lІід 'І,ІС нкоі було ]ЮJI'МIІІУI'lJ ряд важливих 11 И'l',1 11 І,. Присут­ іІі 11рреl'ЛЯНУЛИ докумеНl'алший ФіЛf,М, ЩО U ~Нlай.u;\.1И13

:3

нашим

Mit.:TU i\l,

Н{lllІНIі\1Кilі\fИ

I1ІМIХil~IИ ЙОІ'О ПОДilЛЬШОl'О lJ03ВИТКУ. J\;]іСI,КИЙ голова В. О. Антоненко та I'ОЛОНіІ райдеРЖі\дмініСТРilції Л. А. Вайсфельд 13

рі одними з псрших відгукнулись на про­ хання lJидавців і по[прияли IJ ор!'аllізацїі, отримали MeAolJi IIОДНКИ. ЧУДОВО, ЩО бро­ варські діти також добре 3Нilйомі :І цим ЖУРНilЛОМ, Іще ОлеНіІ ВЛіlДИСЛі1вівнй пода­ рувала ~!iCTY дитячу консультативну іl'РО­ ву ('Іудію. Адже не секрет , що ІІа СЬОl'ОДllі проблема С'1'І,с!! дуже

IJ03ВИНilЮЧИХ

іl'РіllllOК

залиша­

І · ОСТІЮЮ .·

СIlРИіIТИ ,юлоді IJlJ3КРИВ,ІТІ1 СlJОЇ ТйЛіlll­ IIОКЛИКіlllИЙ Ik('vкраіIlСI,киіі КОНКУРС "J\;I істо ()чи ~Ia ,ІОЛОДИ х». П роведеllllЯ чер­

ТИ

І" ОНИХ турів обl'()ВОIН(Н\,IЛ()СI, членами засі­ ДШІІІН.

'1',1

УСllій фОр~lі ДОПОВНИЛИ та дали розшире­ ну інформацію з цього приводу. Присутні­ ми на цьому свосрідному форумі були, звичайно, голона Київського регіонально­ го віміленнн асоціації Г. Г. Мартін, пер­ ший зщ:тупник І 'ОЛОВИ облдержадміllістра­

цїі В. В. Сем'ннівський І 'ОЛОВИ обласної ради

та заступник М. Ф. Пташник. Кррував :\бора~lИ ~lіський I'ОЛОВі\ СЛ<1ВУГИ­ '1<1 В. П. УДОIJИЧСІІКО. Члени КиїIJСЬКОІ'О регіоllалыlr'оo вімі­ ЛРІІШІ "Асоцііщін "іст України» обl'ОIЮРИ­ ли

хід ВИКОНilНШI

2lJ04

міСЦЄlJИХ

бюджетів

на

рік, схвалили ідею IIРИЗНіl'lеНШI міста

СлаВУI'и'!а у якості бази ДМІ СТйЖУВillІНЯ 110 еКОНО~lіЧIІИХ проектах (ДМІ ЦЬОI'О Є всі необхідні (клаДОlJі: матеріально-технічна 6а:ш, накопичений досвід, наВЧСIІИЙ' пер­ [онал).

У pil~lKax підтримки дитячого руху комп'ютерного малюнка "Мрії дітей Укра­ іни» ilКТИВНУ У'lасть у цьому проекті бере журнал "Вулик». КеріlJНИК проекту О. В. Журавель ознаЙОМИЛil гостей з акці­ сю "Вулик» прямує до кожної дитини». Адже це єдиний журнал в нашій державі,

що ВИДclсться за новітніми технологіями для дітей 6-12 років, clктивно співпрацю­ ючи з науковцнми-педагогами. Мери, КОТ-

Лариса llIAПКА. ФОТО Миколи СЕМИНОГА


(3

1

N!!34 (9541)

ПОНЕДІЛОК, 10 травня УТ-1

6.00 Доброго ранку, 6 15 Мюзик-бокс 6.50 Смачна родина

Украіно'

7.10Мjф

моги

9.10 Клуб Суперкниги 9.30 Крок ДО зірок 1О ОО Дитяча ЛІНІЯ 10.20 Т/с ,'Дитя ВОВКІВ· 11.50 Модна лінія 12.15 Аеросалон 12.30 Поздоровляю вас. 12.55 Хто в ДОМІ хаЗЯIН? 13 15 Для тих. хто вдома 13.30 Подружки 1400 М(ф на замовлення 1430 Дорога в ПортугаЛІЮ 15 00.2100.2145 ВіСТІ 15.10 Футбол ЛЧ. Тижневий огляд

15.40 Театральна афіша 16.00 Під егідою Кадуцея 16.20 Украіна в моєму сеРЦІ 1В.ОО Україна. День за днем 1В45 Творчий вечір М.

Га-

ВІВТОРОК, 11 травня УТ-1

6.00 Доброго ранку. Украіно' 6.30, 7.00, В.ОО Новини 6.50 Смачна родина 7.05, В.05 Спорт 7.20. В.20 Фінансова погода 7.30 Будівельний майданчик 740 Ера бізнесу 745 М/Ф 7.55 Православний календар В.25 Україна енергетична В.35 Мюзик-бокс

9.00 Сільські вісті 9.30. 11.15, 14.10 Для тих, хто вдома

9.45,21.45 Ситуація 9.50 Зелений коридор 10.10 Хто в домі хазяїн? 10.30, 18.25 Межа ~.50, 15.15 Служба розшуку ДІТей

15.00,

21.00,

21.50

11.ЗО Перехрестя Урок німецької мови Поздоровляю вас

lЗ.ОО, 16.00 МІФ 1340 Духовний вісник 14.З5 Милосердя

15.20 Святий лист 16.30 Студія ,,5 .. 17.00 Телефон податкової 007 СЕРЕДА, травня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Украіно ' б.ЗО, 7.00, В.ОО Новини 6.50 Смачна родина 7.05, В.05 Спорт 7.20, В.20 Фінансова погода 7.35 Ера бізнесу 7.40 М/Ф 7.55 Православний календар В.45 Мюзик-бокс 9.00 Сільські вісті

9.30, 11.15, 14.25 Для тих, 21А5 Ситуація

J.50 Наша пІсня 10.55 Служба розшуку дітей 1100, 14.50, 2100, 21.50 Вісті Аудієнція Урок англійськоі мови Поздоровляю вас Сільська година Народна служба поря­

тунку - 01 Футбол ТУРНІР пам'ЯТI

15.00

Лобановського.

"Ше­

риф .. (Тирасполь)

- .. Ди­

намо" (Тбілісі) 16.50 Справа чесТІ 17.20 Резонанс 17.40 За великим рахунком 1В.00 Зелений коридор 1В.20 Саме той

18.45

Вісті. ДІЛОВИЙ СВІТ

ЧЕТВЕР, травня

13

УТ-1

6.00 Доброго ранку. УкраlНО' 6.ЗО, 700. 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 705, В.05 Спорт 7.20, В.20 Фінансова погода 7.35 Ера бізнесу 7.40 М/Ф 7.55 Православний календар В.35 Мюзик-бокс

9.00 СіЛЬСЬКІ вісті 9.30, 14.25 Для тих,

10.00

Англій­

Ma1'JiB

СЬКОІ прем'єр-ліги

1.20 1.50

Д!с "ПаЛІтра" Служба розшуку дітей

Х/Ф "Скоряючи Лондон" 9.05 Ранок з КІРКОРОВИМ 10.10 Д!Ф "Жертви і кати, 1946 рік" 1О 40 1нформотерапія 11.00 Зірки над ЗІрками 11.05 Д!Ф "КИІВ - МІсто-герой, місто-великомуче­

хто вдо­

Ситуація

День Уряду у Верхов-

НІЙ Раді УкраІНИ

13.10 Телефортуна 13.50 Класік-прем'єр 14.45 Служба розшуку дітей 14.50, 21.00, 21.50 Вісті 15.00 Парламентські слухання

17.00 Футбол. ТУРНІР пам'ЯТІ Лобановського. Матч ве­

теранів ... Динамо" (Киів) - збірна Росіі (У перерві Енергетичне поле)

19.10 Саме той 19.35 Х/Ф .. День веЛИКОI риби"

20.45 Вечірня казка 20.55 "Кено" 21.40 Світ спорту

4.05 Голлівуд конфіденційно. Мадонна

4.30 МІФ Т/С "Бандитський Пе­ тербург-6" 6.05 М/Ф 7.05 Х/Ф .. Двадцять днів без

сер­

війни"

Право Футбольні діалоги Вісті. Діловий світ Саме той Запитайте міністра Експосвіт

Вечірня казка

12.40 12.55

Вищий пілотаж

земля надіі"

14.55 Т/с .. Ес Клаб 7" в Іспа­ нії"

Світ спорту

Щоденник Євробачен-

15.30, 20.15 Т/с .Кавалери

22.10 Відкрита cnpaBa 22.30 Вікнами на весну 23.00 .. Підсумки" 23.35 Вірую

16.30 Т/с ,Усі жінки 17.25 Хочу і буду

2З.40 Україна енергетична

, )00 ~O. 10 21.15

0.05 Ера гумору 0.55 Мюзик-бокс

1.25

Д!с Палітра" УТ-2

7.00, В.30 СНіданок з .. 1+1702 ТСН 7.35 Т/с "Ундіна" 9.05 Т/с ,Земля коханн" 10.10 Цей день в історіі 10.15 Французька година 11.00 Зірки над зірками 11.05 Пам'яті О. Білаша 11.50 Художник О. Миронов 12.00, 13.30 За київськ,,'., 12.10 12.15

Мед. центр ,Довіра" "Шлягер..

ляє

відьми.

1В.30 ТІс "Ундіна19.30, 0.35 ТСН

представ­

..

Футбол. Турнір пам'яті

Чудесне прання Т /с .Агент національ-

ної безпеки-4" 22.25 Подвійний доказ 23.25 Т/с .Антитерор. 0.55 Служба розшуку дітей 1.00 Т/с .Оригінали. ут-з

4.35 Сплеск культури? 6.00, 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, lВ.ОО Новини 605, 10.15, 14.05,4.25 М/Ф 6.25 Мелорама 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

Англійський алфавіт для дітей

Урок географіі В.20, 2040 Т/с ,Небо і зем-

7.35

ніі"

Лобановського. ..Дина­ мо.. (Київ) - .. Сконто"

'5.30, 20.15 Т/с .. Кавалери

(Рига) (У перерві

,6.25 Т/с .. Усі жінки - відьми» 17.25 Хочу і бую

- .. Су­

перлото", .. Кено" ) 20.50 .. Мегалот" 21 АО Світ спорту Півфінал

0.30 .. Підсумки" 1.05 Вірую 1.25 Служба розшуку дітей 1.30 Х/Ф .. Дзеркало Аліси», с.

1

702 ТСН 7.35 Т/с .. Унді на .. 9.05 Т/с .. Земля

кохання,

земля надіі" 10.1 О Цей день в історіІ 10.15 Німецька година 1ОАО Поезія Б. Антонича 11.00 Зірки над зірками 11.05 Пам'яті В. Магара

11.35 Концерт "Шелляле" 12 ОО. 13.30 За київським часом

12.15

морської зірки-

1В.30 ТІс .. Ундіна"

22.00 Конкурс Євробачення.

Світ авіаціі і туризму

12А5 Лікар Довженко рекомендує...

12.55 Люди і долі 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с .. Земля кохання, земля надіі" Т/С "Ес Клаб 7- в Іспа-

14.55

19.30, 0.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання 21. 15 Т Іс .Агент національної безпеки-4" 22.20 Без табу 23.20 ТІс -Антитерор0.50 Служба розшуку дітей 1.55 ТІс .Оригінали. ут-з

600, 7.10, В.ОО, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05, 9.30, 4.20 М/Ф б.25 Бадьорого ранку! 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

7.25

Англійський алфавіт для

дітей

7.35 Уроки обережності В.20, 16.55 Народна плат­ форма В.25, 20.40 Т/С

ня

22.10 .. Четверта влада" 23.00 .. Підсумки" 23.35 Вірую 2340 У гостях У Гордона. 040 Золота Фортуна 1.25 Х/Ф . . Дзеркало

Аліси",

2 УТ-2 Сніданок з

.1+1"

Т/С .. Ундіна" 9.05 Т/с "Земля кохання. земля надіі" 10.1 О Цей день в історіі 10.15 Урок англійської мови 10.25 .. Освітянські новини'

7.35

10.35 .. Наша мова" 11.00 Зірки над зірками 11.05 Пам'яті В. Магара 11.35 Концерт тріо бандуристок .. Україна" 12.00, 13.30 За киівським часом

12.10 Киів діловий 12.35 "Шлягер .. ляє

нє-

Т/с

.. Ес

Клаб

7-

в Іспа­

нії" 15.ЗО, 20.15 Т/с ,Кавалери морської зірки" . 6.25 Т/с ,Усі жінки - відьми" ,7.25 Хочу і буду

.. Ундіна» 19.30,0.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання ~ 1 15 Т /с .. Агент національної безпеки-4»

22.25 Я так думаю 23.20 Т/с "Антитерор" 1.50 Служба розшуку дітей ут-з

6.00, 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05, 10.10, 14.20 Мjф 6.30 Камера сміху 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

7.25

12.55 Лікар Довженко рекомендує ... ІЗ. 1О Ліки майбутнього 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с .. Земля кохання,

ТІс -Бандитський Петербург-6.

22.35 Гіннесс Шок 23.25 Післязавтра

23.50

Хjф

• Таємниця

орде-

на-

1.35 Т/с .Це жипя"

2.25 3.20

ТІс ТІс

.. Мутанти-Х-

.. Земля-2лампа

7.30 М/с .. Кмітлива Шерон" 7.55 Погода 8.00 Х/Ф .. Король - полярний

Хjф -Тести для справ­ жніх чоловіків» 12.45 Факти

11.25

ТІс «Послання-

13.20 Планета тварин 14.25 М/с 'Каспер» МІс

15.15 16.20 16.55 17 -оо 17.55

Т/с

.. Назад

у майбут-

.. Ангел

на дорогах,

Дійові особи Народна платформа >1 усе про вас знаю Т/с ·Жінка з ароматом

19.00 Ключовий момент 20.00 ПОЩJобиці ТІс .БандитськиЙ Петербург-623.30 ПОЩJобиці. Підсумки дня

23.55 Служба розшуку дітей 0.00 Перша експедиція 1.10 Т/с ,Це життя· 2.00 Т /с .Мутанти-Х" 2.55 Т /с .Земля-2, ICТV Х/Ф 'Пригоди

Бураті-

НО", с. 1 5.50 Т/с ,Династія" 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 .300 сек/година" 6.45, 16.40 М/с .Черепашкимутанти ніндзя. Нові пригоди-

15.15 Т/с ·Ангел на дорогах" 16.20 Дійові особи 17.00>1 усе про вас знаю 17.55 Т/с ·Жінка з ароматом кави»

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 21.45,5.10 Т/с ,Бандитський Петербург-6"

22.50 Кримінал 23.30 ПОЩJобиці. Підсумки дня

23.55 Служба розшуку дітей 0.00 Київ-Трофі. Дорога доО.ЗО Т/с .Це жипя1.30 ТІс "Мутанти-Х2.30 Т /с ,Земля-2· 3.55 Голлівуд. Зоряна

Англійський алфавіт для

дітей

мо­

ICТV

4.45 Х/Ф ,Пригоди БуратіНО", с. 2 5.50 Т /с .Династія6.35 Служба розшуку дітей 6.40, В.05 .. 300 секjгодина" б.45, 16.40 М/с "Черепашкимутанти

d.25, 20.40

Т/с

.. Небо

ля"

9.30 Містер Кук . J. 25 Усе для тебе 11.05 Країна порад 12.20 Т/с .. Послання­ . З. 15 Планета тварин 14.55 М/с ,Каспер,

і зем-

Х(ф

12.30

"Синдбад-море­

хід" 14.55 Х/Ф "РОЗПОВІДЬ про те, як цар Петро арапа од­ ружив"

Хjф

.. Любов

земна-

1В.40 Х/Ф .Доля» 22.00 -Вікна". Новини 22.20 Італійський футбол. Серія А. Огляд матчів ту-

16.15 М/с .. Кмітлива

Шерон" 7.45, В.45, 1245, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, В.55, 22.00 Спорт В.ОО, 9.00, 19.00, 22.05 По­

ніндзя.

НОВІ

15.15 МІс .. Назад у майбутнє-

15.40 Т/с ,Пані Перемога' 16.35 Дійові особи 17.05>1 усе про вас знаю 1В.05 Т/с .. Жінка з ароматом кави"

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 21.45 Т/с ·БандитськиЙ Пе­ тербург-6' 22.50 Справжній детектив 23.30 ПОЩJобиці. Підсумки дня

23.55 Служба розшуку дітей 0.00 Перша експедиція ICТV Хjф .Канікули Петрова і

Васечкіна" с. 1 5.50 ТІс .. Династія' 6.40, В.05 .300 секjгодина' 6.45, 16.40 МІс .Черепашкимутанти ніндзя. Нові

16.15 МІс

.. Кмітлива

Шерон"

7.45, 8.45, 12.45, 1В.45. 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, В.55, 22.00 Спорт В.ОО, 900, 19.00, 22.05 По­ года

. 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т /с .. Рятувальний руль .Гаваї.

пат­

9.15 М/с .. Невгамовні-2" 9.45 Х/Ф .. Брати лісу" 11.15 Х/Ф "Зенон" Х/Ф Х/Ф

.. Мрійник

Заборонена зона

.

х Ф "Під ЗЛИВОЮ куль

. Комісар

Рею

Кунсткамера

Best

Т. с

21.00ВIКН"· 22.00 Х Ф ЕЛЬВІР"

15.50

МІс ·Пелсвік,

СТБ ТІс ,Пристрасті по-іта-

7.05

лійському" Автостиль Ні хвоста, ні луски Принцип доміно 10.25 Хjф .. Любов земна" 12.15 Х/Ф "Доля« 15.20 .. Вікна". Кримінал 15.30 Жіночий погляд 16.00 Рослинне жипя 16.30 Принцип доміно

8.05 8.30 9.00

года

8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с ,Рятувальний патруль .. Гаваї» 10.00, 17.00 ТІс .ВаЙпер10.55, 17.50 Дівочі сльози

11.50 ТІс ,Бухта Доусона" 13.00, 22.15 ·12 негренят" 14.00 Х/Ф .. Метеорити" 15.50 М/с .Пелсвік'

19.50 Хjф .Мярабунта" 23.10 Хjф .Кінцева зупинка' 0.55 Хjф .Нострадамус" 2.30 Хjф ·Візит до Мінотав­

лійському' В.ОО ,Вікна". Бізнес В.25 Красива квартира В.50 .. Вікна". Столиця 9.00 Принцип доміно

10.15

Х/Ф

.. Ще

раз про лю­

.. СВІТ

дикоі приро-

бов"

12.00

Д!с

ТІс ,Ідеальна пара" .Вікна". Кримінал Жіночий погляд Рослинне жипя Принцип доміно ·Вікна·. Столиця Х/Ф .. Законний шлюб"

10.00, 17.00 10.55, 17.50

Дівочі сльози

.. Бухта

Доусона" негренят" 14.00 Х/Ф "Марабунта» 15.50 М/с .. Пелсвік, 20.00 Х/Ф .. Вартовий меха-

11.50

ТІс

Т/с .ВаЙпер»

13.00, 22.15 ·12

нізм ..

23.10 Х/Ф .. Нострадамус" 0.55 Х/Ф .Ганнібал" 3.10 Х/Ф .. Візит до Мінотав­ ра", с. 2 СТБ 1_ 15 ТІс .Пристрасті по-італійському»

В.20 Нове Старе Світло В.50 ·Вікна". Столиця 9.00 Принцип доміно

10.15 Хjф .. Законний шлюб" 11.55 Д!ф .. Світ дикої прироДИ"

12.25 13.00 13.20 14.20 15.20 15.30 16.00 16.30 17.50 1В.ОО 20.00 21.00 22.00 22.30

Нові українці ,Вікна». Новини Т/с .. Злодійка .. Т/с .. Ідеальна пара" .. Вікна". Кримінал Жіночий погляд

Рослинне жипя Принцип доміно .. Вікна". Столиця Х/Ф .. Рідня" Т/с "Злодійка· Т/с .. Ідеальна пара" .. Вікна». Новини .. Вікна •. Спорт

21

ОО Т, с

ДеНи Н,-Jродження

22

ОО Т с ,,1\ОРОЛ883 мечш·

І

ЗІ аД!IТИ все

ОО

вися! істини"

Джекі Чана" В.ОО Репортер. Бізнес В. 15 За гроші 9.00 Репортер. Дайджест

Т/с,Комісар

МІС «Спайдермен. 5.25 Т/с ,Заколот­ ницький шлях-2,

1545

16.10,

пе­

Кунстка.мера

.. Ідеальна

.. Район

портер

.. Пригоди

Джекі Чана" В.ОО Репортер. Бізнес 8.15 За гроші 9.10, lВ.05 Т/с .. Клоун" 10.05 Магазин на дивані 10.15, 1.50 Т/с .. Полювання на Попелюшку" 11 10 19.30 Т/с .. Комісар Рекс"

12.10 Шоу І. Найди 13 10 Х/Ф .. Велика пробле­ МІС 'МИСЛИВЦІ за при­

ВИДGМИ'

15.45 М/с .. Спайдермен .. 16.05. 5.З5 Т/с "Заколот­ ницький шл~х-2" 17.10, 2.45 Т/с .. Баффі - пе­ реможниця ваМПІРІВ"

20.25, 3.35 Кунсткамера. Best 21.05, 4.10 "Вікна" 22.40 .. Вікна". Бізнес 23.00 Х/Ф .. Чорна п'ятниця" 1.00 .. Вікна". Кримінал НОВИЙ КАНАЛ 6.30. 7.30, В.05, ВА5 ПІДЙОМ! 700. 9 ОО. 19.00. О ОО Ре­

ОО Тіс

. ПРОСТІ

ІСТИНИ"

ОО

Т/с

··РаЙон

БевеРIll-

Т/с ,Район Мелроуз·

19.30 21 ОО

. День

Т Іс

нарадже>,н"

Буржуя" оо Т/с .. Королев" меЧІВ"

22

1 ЗО

23

ТЕТ

630, 900, 1800. 2330 Ди­ вися!

.. Прості ІСТИНИ" .. Район Беверлі­

Т/с

Хіллз" В.30, 2З.00 ДетаЛІ Т/с "День народження

Буржуя ..

10.ЗО Т/с

.. Королева меЧІВ'· 11.30, 20.ЗО, 1.00 ІсторіІ В деталях

Т/с "Район Мелроуз ..

lЗОО.

18.30

Крісло

14.00 М/Ф

1530

. Пригоди

МІс

Джини

16.30

..

Т/сЯ люЬлю муr.1ІЮ

ОО

17

Т. с

'РU'lОн

БевеРIlI-

Хіллз· Тіс,Район Мелроуз

19.30 21 ОО

. . Пригоди

Посміхніться, вас ЗНІма-

..

Т/С Клоун" 10.05 Магазин на дивані

10.15 Х/Ф "Добрий король Догобер .. 11.15, 19.30 Т/С ,.Комісар Рекс"

12.15 Шоу І. Найди 13.15 Х/Ф .. Хлопчик-коха­ нець .. 15.25 М/с "МИСЛИВЦІ За при­ видами"

15.50 МІс ,·СпаЙдермен 16.10, 5.25 Т/сЗаколот­ ницький шлях-2 . . 17.10 Т/с .. Баффl - переможниця ваМПІРІВ

lВ.05 Т/с . . Леді-бомж" 20.25 Кунсткамера Best 2105. 4.00 .. Вікна· . 22.05 Х/Ф "ЯК зробити з дру­ жини чудовисько"

0.15 Швидкий гол 035. 130, 2.55, З.55 Зона

Т. с

ЖЮЛІ Леско·

ВЄ'ІІРНЯ

казка

(;ОllИ-

ТИЖllевик

Споживач Х/ф.Моя перша лю­

М;с

ОХОРОНЦІ ІсторіІ"

Т;( ,·Максима в МОЄМУ

1230 Т/с . . Провінціалка .. ІЗ 30, 15.30, 16.30. 17.30, 18.30. 20 ЗО. 2З.30 СТН 13.35 М/с·Загін "Галактика .. 14.00 Кіномозаіка 14.10 Х/Ф .. Хлопчики", с. 1 15.35 М/с "Пригоди з КНИГИ К3:.ЮК"

1635 Міс .. КРІТ і ЙОІО ДРУЗІ" 11.25 Без ДІЄТ і рецеПТІВ 17.35 Т/с ЧаРІВНИК" 18 35 МеРІЯ 19 ОО Д;с.На перехрестях планети Земля"

20.20 Поради ЛІкаря 2055 ,5 хвилин з В

Пелеха

Заман-

21 ОО 21 іО 21.30 23.00

Новини з вітрини Парламентський день

Х/Ф ДІТИ СOlЩЯ", С

1

ПЮН. народжеНІ Украl-

ТІс "День народження

Хjф "ДИКІ маневри ..

рестях планети Земля"

730. 1330, 15.30, 1630. 1730. 18.ЗО, 2030. 23.30 СТН 755. 20.55 ··5 хвилин з В 3J.манським"

8.00, 19.30 Т/с .. Жюлі Леско" 9.00 ХjФ "ДІТИ сонця". С. 1 10.30 Приватна школа Лщей .,Гранд"

10.50, 14.00 М/Ф 11.10 Мерія 11.30 Т /с .. Максима

в моєму

сеРЦІ"

12.30,23.40

Т/с

.. Провінціал-

ка"

13 1О 13.35

Споживач

14.10 15.35

ХіФ ··Хлопчики". с 2

М/с

.. Загін .. Галактика ..

МІс .,Пригоди з КНИГИ

КJ.ЗОК"

16 35 М "С .' КРІТ і його ДРУЗІ" 17 ОО МОЛОДІжна телеслужба 1735 Т,'с "Ч3РIВН~\К 1835 Поради Пlкаря Пелеха 18 45 Шлях до успіху 20.15 Вечірня каз"" "Сони-

Буржуя .. Новини з вітрини

22.00 Т/с .. Королева меЧІВ' 0.00 Т/с "Згадати все" 1 30 Хіт-ТВ

20.25 21.00 21.15

КИЇВ 700. 19.00 ДісНа перех-

21.30 Хjф .. Діти сонця". с. 2

ночі

0.40,4.45

. Нікіта .

ТІС "Латинський коха­

2.00

нець

3

Т/с

..

ОО Х/ф .. Добрий Догобер

КОРОЛЬ

6

зо

9

ОО

ОО

23

зо Ди­

вися!

7

оо Т/с "Прості істини' Т/С .. Район БевеРЛ I -

7.30

В.ЗО, 23.00 Деталі 9.30 Т/С "День народження Буржуя" 10.30 Т/С .. Королева мечів" 11.ЗО, 20.30, 1.00 Історіі в деталях

12.00 Т/с .. Район Мелроуз" 1300, ІВ 30 Крісло

14.00

МІФ

15.30 М/с .,Пригоди Марко і Джини . ·

16.00 1630

ТІс ,.пРОСТІ ІСТИНИ

ТІс ,Я люблю МУМІЮ

17 оо Т "с "Рийон БевеРЛIХіЛJl3" 19.30 Т.·с . Район Мелроуз·

21

ОО Т 'С

День народження

Буржуя .

22

ОО Т/с ··Королева меЧІВ

0.00

ОО.

КИЇВ 19.00 Д/с .. На

Чорний кюдрат

рестях планети Земля .. 730, 13.30. 15.30, 16.ЗО, 1730, 1830, 20.30, 23.30 СТН 755 2055 ,,5 ХВИЛИН 3 В

8

ОО

19.30

ТеЖЮЛІ Леско··

9ИUХф"ДIlИСОНЦЯ".С 2

1О 30

Перлини класично І му­

зики

1ОА5 11.30

Телепрес-клуб Т/с "Максимо в моєму

серці"

12.30

ТІС "ПРОВІнціалка . ·

13.35 14.00 14.15

Дозвольте запитати

МІс "ЗаГІН Х/Ф

.. Галактика"

.. Дівчина

з харак-

тером"

15.35

Міс "Пригоди з книги

казок·

16 35 Міс . КРІТ і його друзі" 17 ОО Доброго вечо~а, кияни!

1735 Т."с .. ЧаРІВНИК' 1В 35 Хіт-базар 20.20 ВіС''''К роботодавця 21.00 Новини з ВІТрини 21 1О ПаРJlJментськи" де,,"

21.30

Тіс 'Згадати все"

Х/Ф ,НеЙМ08lР"" паРІ"

2З.ОО К"IВ Кilасичний

I.ЗО Хіт-ТВ

7

23.00

Парламентський день Дозвольте запитати

ё3JМJlіLloКИМ'

ХІЛЛЗ"

ЮТЬ!

r І рецепТІВ

оо Доброго вечора, кия­

1040 1 І 30

Марко І

ОО Т/с .ПросТl ІСТИНИ"

16

Без д'Є

КИЇВ 700, 11.10, 17.00 М/ф 7.20 Вісник роботодавця 7.30 СТН Тижневик 8.00. 19.30 Т;с "Жюлі Леско .. 9 ОО Хф Моя перша лю-

,Хлопчик-коха­

Зона ночі

12.00

Будьте ЗДОРОВІ'

Телепрес-<луб

НОЮ

0.25, 125, 2.40, З.30, 405

9.30

Ті с .,ЧаРIВНИК"

НОRИНИ з ВІТрини

2340

Х/Ф

Т/с

І його ДРУЗІ"

СТН

Згадати все«

ХІТ-ТВ

7.00 7.30

. Кріт

ським"

Х,ллз

ДжеКl Чана"

9.10

Марко І

ТЕТ

В.ОО Репортер. Бізнес

8.15

Мелроуз·

ЗО ТjсЯ люблю МУМІЮ«

портер

15.00 МІс

В

Джини«

па­

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 7.30, В.05, В.45 ПідйомІ 7.00, 9_00, 19.00, 0.00 Ре­

7.05.

ІсторіІ

0.30 Служба розшуку ДІТей 035. 4.55 Тіс "НІКІта ..

ціо"

15.20

народжен,,"

нець"

21.50 Футбол. Кубок Італіl. ФінаЛ."Ювентус" - ·. Ла­

15.00 МІс

БевеРЛI­

1300. 18.30 КРІСЛО 14 оо МІФ 1530 МіС .. Пригоди

пара"

0.00 .. Вікна ... Новини 0.20 Х/Ф ,Бунюель і стіл на Соломона .. 2.15 .. Вікна". Кримінал

«День

Т/С

22.05

Т/С "Злодійка .. Т/С

Т/С

О оо Т/с

реможниця ваМПІРІВ"

3.25

·,РаЙон

Буржуя"

видами"

.. Баффі -

Тіс

істини ..

Хіллз" В.ЗО, 23.00 Деталі

16 16 17

Мі с

Урок мужності

сеРЦI«

.. Прості

деталях

Рекс" 12.10 Шоу І Найди 13.10 Х/Ф ,Ніко-єдинорІГ" 15.20 МІс "МИСЛИВЦІ за при-

М/с "Пригоди з книги

20 25

ВИСЯ!

12.00

Дозвольте запитати

(ІОВ'

1800 2330Д"­

630900

11.30, 20.30, 1.00

на Попелюшку"

Т/с

3 20. 355

1 15. 235

9.30

фа­

ни!

30HLl НОЧІ

7.ЗО

Звичайний

23.30 Хjф "Два бійці"

Мі1"

ТіС

Д'ф

20.30 21 ОО 21.20

..

IО.ЗО Т/с ,.Королева мечів

9.10, 18.05 Т/с .. Клоун .. 10.10, 1.45 Т/с .. Полювання

17.10. 2.40

.. Для

Best 2100, 4.00 "Вікна" 22.00 Х/Ф "Велика пробле-

7.00

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 7.30, В.05, В.45 ПІДйомІ 7.00, 19.00. 23.55 Репортер 7.05, 15.00 М/с .. Пригоди

7.05,

програма

ТЕТ

на Соломона" КРИМІнал

19.30

16 30 17 ОО 17.35 18 ОО 18.35 1840 19 ЗО 20 15

025445Т'c··H,КIl:I

світ ..

1.00 Х/Ф "Бунюель І стіп па­

19.50 20.50

перехрестях

СТН-спорт. Тижневик

о 20.

КИІВ класичний

бов,

Муз.

Бізнес

., Темний

1520 15.35

СТН

8.30

22.ЗО ,·Вікна«. Спорт

20.25,

На

вас, ветерани

.. Прості

17.50 "Вікна". Столиця 18.00 Х/Ф .. Ще раз про любов .. 20.00 Т/с "Злодійка" 21.00 Т/с .. Ідеальна пара« 22.00 "'ВlКна'" Новини

11 10,

.

Д!С

7.30 8.00

ДІТИ ВІЙНИ

ТВ

30

ПЛQнети Земля

ТЕТ

ма

ДИ"

12.30 НОВІ украіНЦІ 13.00 .. Вікна" Новини 13.20 Т/с .. Злодійка>·

ХІЛЛЗ" Тіс·РаЙuн Мелроуз

7

6.30, 900, 1800, 23.30 Ди­ Т/с

12.20 12.40 13.10

казок"

київ

0.05 ХjФ "ЛансКІ"

7.00

І

19.30

О ОО волс-

Максима в моєму

шизм'

Буржуя

,,25-й кадр·

2.40 .. Вікна".

20.00 Х/Ф .Метеорити, 23.10 Х/Ф 'Нічні кошмари» 1.00 Х/Ф .. Кінцева зупинка' 2.35 Х/Ф ,Варіант "Омега", с. 5. Каламбур

оо

17

дарко. flпьми-2

2345

8

.

16.30

т."с

сеРЦІ

тіс ПРОСТІ ІСТИНИ" Тіс я люблю МУМІЮ' Т/С .. Район БевеРЛI-

16.00

і дикун-

ка,>

17.15 18.15 1925 20.20

10.00, 16.55 Т /с "Вайпер" 10.55, 17.50 Дівочі сльози ТІс ,Бухта Доусона" 13.00, 22.15 .12 негренят" 14.00 Х/Ф .. У пошуках при-

12.00 Т/с "Район Мелроуз" 13.00, 1В.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.30 М/с .. Пригоди Марко

кі­

нець

Джини·

. Леон-кіллер"

Х/Ф

7.45, В.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, В.55, 22.00 Спорт В.ОО, 9.00, 19.00, 22.05 По-

Шерон.

Нейтрона"

«Вікна·.

11.50

Джиммі

9 ОО Велика Перемог!) 9.30 Чорний квадрат 10 ОО Хф .. ЩаСЛИВI1"

11.30

деталях

.. Пригоди

23.00

15.20 15.30 16.00 16.30 17.50 1В.ОО

М/с

В.45 М/с

2240

года

14.20

16.15

МІс "Пуччині"

15.05

БевеРІІІ­

30, 23 ОО Деталі 9.30 Т,. с ·ДеНІ, н"родження Буржуя

В.20 М/с "Скубі-Ду"

13.05

"Р"йон

В

10 зо Т/с "Королева меЧІВ 11.30, 20.ЗО 1 ОО ІсторіІ

НОВИЙ КАНАЛ

8.00

Т/с

ХllIЛЗ"

те.

як цар Петро арапа од­

В.l0, 19.10 Каламбур 9.05 Т/" .. Рятувальний патруль "Гаваї ..

,Кмітлива

7.15,

дико', приро-

СТБ

ПРИГОди"

-.35 Уроки обережності 8.20, 17.00 Народна плат­

.. СВІТ

7.00 Т/с .. Пристрасті по-іта-

лодь

4_50

Д!Ф

ра-, с. 1. Каламбур

дому

7.15,

атака-

год"

21.45,5.10

4.50

пошуках при-

10.00 Т/с .. Наш Чарлі" 11.00 Т/с .. Володар звіРІВ"

7.15,

9.20, 22.50 Кримінал 10.25 Смачно з Б_ Бурдою 11.05 Країна порад

14.50

.. У

.. Мозкова

22.45 .. 12 негренят" 23.45 Україна енергетична 0.20 Каламбур

16.50

ведмідь' Х/Ф .ГарячиЙ сніг ..

12.20

Х/Ф Хjф

ди"

.. Черепашки-мутан-

7 зо

23.30 Т/С .. Амазонка" 1.20 Х/Ф "Розповідь про ружив·

Факти

год"

21.00

12.00

Погода М/с

істо-

капітан»

ICТV 5.35 Х/Ф .. Чарівна Аладдіна»

7.00 705

.. Нескінченна

СТБ 7.35 Хjф .Ведмідь" 8.25 Х/Ф .. П'ятнадцятирічний

ПРИГОди"

ля"

форма представ­

..

земля надіІ"

І зем-

1В.30 Т/с

Дерюгіна

с.

.. Небо

10.00 ШаНС.Моdеl.uа 11.05 Краіна порад 12.20 Т/с .Послання, 13.15 Планета тварин 14.25 М/с 'Каспер» 14.50 М/с 'Назад у майбут-

21.55 Щоденник ЄВРОбачеН-1 14.55

ТІс .Небо і земля.

кави"

ТСН. ПРОСПОРТ

7.25

часом

20.30 21.30

Х/Ф

рія"

18.45 19.05

НЄ»

морської зірки"

ня

Галопом по Європах

ля-

Лікар Довженко реко-

мендує .. ,J.05 Муз. історіі 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с .. Земля кохання,

І

«Кено"

Хjф -30-го знищити»

16.20 17.00

17.30 Шоу і зірки гумору 18.05 Концерт ·Кумири. 20.00 Подробиці

8.05 ру

14.00

Хjф .Хід у відповідь ..

9.30

9.00 Прокинься і співай! 10.00 Х/Ф .Зозуля" 12.05 Святковий концерт до

12.00 Крихітка 12.25 Мед. центр .. Довіра"

13.00 .. 12 негренят"

Дня Перемоги

13.50 Х/Ф -Дежа вю-

15.55

ти ніндЗЯ. Нові пригоди"

5.10

ця·

'17.25 17.55 18.50 19.10 19.40 20. 15 20.35 20.50 2140 21.55

мор-

ут-з

НИК"

.. Пам'ять

.Кавалери

21.15 Чекай на мене 22.15 Х/Ф .. База Клейтон· 0.10 НБА. Крашj ігри

7.15

Концерт

прізвисько

ської зірки»

Єралаш

11.50

ТІс

20.15

УТ-2

7.00

7.00, В.30 7.02 ТСН

ма

9.45,21 А5

Вірую Огляд

.На

.. Звір. 17.35 Концерт Є. Шифрі на .. Легко треба жити" 19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20. 1О Чудесне прання

Пере­

УТ-2 700, В.30 Сніданок з .. 1+1 ..

ХТО вдома

11 30 12.10 12.25 13.10 14.05

0.50 0.55

Хjф

15.45

моги

19.00

12

.45.

22.05 Наш футбол 2245 ТелереЙТИНГ.uа 23.00 Концерт до Дня

земля надіі.

ВІсті

12.10 12 25

12.30 Конкурент 12.55 Архімісто 13.10 Наодинці з музикою 13.25 Шлях до успіху 13.40 За київським часом 14.00 Концерт .Гарні пісні.

денка (У перерві - Вісті) 20.15 .. Наголос" 20.55 .. Кено .. 21.35 Світ спорту 21.50 Щоденник Євробачення

7.20 Православний календар 7.25 Концерт до Дня Пере-

11.00,

···········11l!l:}fllJJiw·

І

23 40 перех-

Х/Ф ,Роздвоєнн" осо­

БИСТОСТІ'


«ІУНКЕР ликих двотаврових балок, мішків з піском і твердою

льоту

в

Клавдія Йосипівна та Ка­

дувати бункер для штабу

смолою. Зверху була при­

бункер. Жили військові в

командування Південно­ Західного напрямку, го­

лаштована

основному

терина Василівна Степан­ кевичі. Німці в бункері

після

через два

шарів товстих колод,

ве­

маскувальна

всі

спускалися У

будинку

Nя 117, де колись був дит­ садок. Біля бункера зав­

ни і назвали його «бункер

сітка. (Пісок брали на су­ сідньому пагорбі на старому цвинтарі, де за­ раз базар. Старожили пам'ятають, що бачили у

Будьонного». Кілька разів

тому піску і людські кіс­

рович ДубіНіН, що тепер уже підполковник авіації

бачили,

тки). Внутрішнє облашту­ вання бункеР,1 jроварча­

у відставці, а тоді був ма­ лим хлопчаком і жив

ни побачили вже після визволення ~licTa у 1943

поблизу, бачив, що у пар­

році. Стіни, стеля, підлога

шини з походними радіо­

станціями

ловнокомандувачем

якого

на той час був маршал Бу­ дьонний.

Тому броварча­

що

маршал таки

приїздив сюди. Але вияв­ ляється, що в основному з липня до вересня тут пра­

цював Кирпонос. Бункер спорудили

на

були

невеликому

на

дошками.

пагорбі

розі вулиць Леніна і Че­

ли

обшиті

ряди

товстими

СТIе,іlO підпира­

могутніх

колод,

жди

стояли

три

машини

«емки». Володимир Мака­

ку постійно стояли дві ма­

Стояли до нього

РАФ-КВ-З. самого

дня,

аж

остан­

поки

не

які ділили при \,[щення на

прийшли німці. Бачив на­

Військові зайняли два го­

кілька

віть, як одного разу при­

роди

залишилося

люскіна.

-

А поряд

ліс.

по вул. Леніна, NQ 115 і 117. Ширина спо­ руди була десь 25 м, а довжина приблизно 50 м. Все приміщення на

секцій.

\Тсередині

столів. Стіни були обплу­ тані телефонними дрота­

везли сюди німецьку тан­ кетку. Оглянути її приїхало багато військо­

ми,

вих командирів.

що

багато

ТОВСТИМ

лав,

пучком

Для

обслуговуючого

два виходи містилося під

підводилися '''1ДИ ззовні. Замість східціІ: до бунке­

персонаАУ

землею.

ра вела похила площина.

лефоністів, що жили в су­

А

три-чотири

ту

-

накритгя­ метри

у

Штаб

висо­

динку

складалося з кількох

UJaHoBHi

працював

NQ 115,

у

бу­

як і написа-

-

шоферів, те­

ховалися

в

основному

1948

році.

ХОДИЛИ

аж

'

на

(розбирали

чоловіка, люблячого татуся

щиро вітає з ювілейним

Сергія Васильовича РИБАЛКА

~

TeТSlHY Олександрівну ЛАВРЕНЮК -

обнімаєм,

добру, чуйну та щиру люди­

Море щастя й радості бажаєм. Рідний, дорогий наш,

ну, досвідченого педагога та вмілого керівника, красиву жінку, яка понад 25 років Bi,!IДaє свій талант, знання і вміння вихованню підроста­

проживи сто літ, Хай тобі сміється веселковий цвіт,

ючого покоління, плекаючи в душах малят зерна істини і доброти та любов до жит-

Хай тебе минають лихо і біда, а душа хай буде вічно молода. За радість, щастя і тепло, За все тобі спасибі, любий, І скільки б років

з собою рОКtI.

не

тя.

Всім відомо, що тепло на землі від сонця, добро від людини. Шановна Тетя­ но Олександрівно! Ваше серце випромінює і тепло і добро. Спасибі Вам за Вашу добру душу та самовід­

спливло,

З любов'ю ; повагою дружина Валентина, син Олександр, дочка Тетяна.

дану працю.

Від усього серця зичимо, щоб жипя стрічало Вас ли­ ше добром, радувало сон­ цем. миром і теплом. Нас­ трою Вам, наснаги, злагоди й поваги.

lUановні6роварчани та rocтi міста!

ШаНІ.нl аКЦ.Інери!

Запрошуємо вас взяти участь у святкуванні 59-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 Травня 2004 року.

IJi]@)Ш~@U

що загальні збори акціонерів від­ будуться 18 червня 2004 року о 14.00 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Калинівка, Будинок культури.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2003 рік та визначен­ ня основних напрямків діяльності на

1.

2004 рік. 2. Звіт наглядової ради про робо­ ту за 2003 рік. 3. Звіт та висновки ревізійної ко­ місії за 2003 рік. 4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2003 рік. 5. Про розподіл прибутку това­ риства за підсумками роботи у 2003 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2004 рік.

Про внесення змін та допов­

нень до статуту товариства в зв'язку зі змінами у законодавстві України.

Про зміни в складі ревіЗійної комісії. Реєстрація акціонерів з 12.00 до 14.00. Необхідно мати документ, який посвідчує особу; для довірених осіб - доручення, оформлене згід­

7.

но з чинним законодавством.

(04494)

5-25-76, 6-56-99. ra3ell\a раІіонної

..."'іНlстрації.

puaKuїi газетu, Броварські міська і раіюнна

В ПРОГРАМІ СВЯТА:

ПРОПОИJЄТЬСЯ до продажv на

1 о-оо Хода ветеранів війни та

аукціоні арештоване майно:

KOH~OMY до пам'ятника загиб­ лим броварчанам;

Домашні речі, б/в: меблі, пала­ си, aYJI;<JTexHiKa, посуд, кухонні меблі, 1 ,левізор на загальну суму 1754,0,) грн. (провадження

N24100 62).

громадян

від

міськви­

11-00 Мітинг біля пам'ятника за­ гиблим броварчанам;

1 о-оо Першість України з кіоку­ шинкай карате серед хлопчи­ ків та дівчаток (вік 8-1 З років) (Броварське вище училище фізичної культури);

Реєс. ,JаціЙний внесок для участі

в аукціоні - 17 грн. вноситься на р/р 26000300100903 в АКБ «Схід­ но-Європейський банк- М. Київ, МФО 322658, код ЗКПО 30551713.

міста

11-00 Ігри та конкурси для дітей,

ПосилаНIІ'1 в платіжних документах на номери проваджень, вказаних в

тексті об'яви, є обов'язковим. Кінцевий термін реєстраціі для участі в аукціоні - 21 травня 2004 Ознайомитись з майном можна через ОРГ.,нізаторів аукціону до 21 травня 20 )4 р. з адресою: М. Бро­ вари, вул. Красовського, 1З, кв. 5 в робочі дні. Аукціон відбудеться 26 травня

об 11.00 за адресою: м. Київ. вул. Ливарська, 1. Ор­ ганізан р аукціону сдп "Укр­ спец'юст», м. Ки'ів, вул. Ливар­ ська, 1. Тел.: 205-31-87.

2004 puo<y

r-aс>іt»81~·~QищQю . . і,щ~IТ(lю

SiK()tдqj} рокіа •.· (~picT< .. 1.78cм.!

QагаеЗ)КГ;)J .. без .. Щі<іДIJИQ\1~ ЗВИ'іqк.із,вдасtjОIO)і(ИТЛОnЛQ8 .щеlQ:мясеРЙсїЗН~.1{.сt(jсуtl!<і~і: щх.~ ··ЖIНIW/.Iі.е·· СХИJlр!іУ' ,D.Q}l()ВНqтИ, .віКом i131p;25 p;q3;2' РОКіі}/і.t5ез .' Airei1i. Ц.lкідлlo1~ИХ ~~~~Оі<;.3(щоП!lення.""" ЗВТQМО"

.

бі~~z~з~~а~~."~·5і.·. . ($';41~$~. fI·O$1~4~~"Q~.gOj:

Втрачене посвідчення ветерана пра­

ці серія Ад

N9 145968

ня м. Бровари на ім'я КУЗІЧЕВА Михайла

• Втрачене посвідчення учасника бо­ 336970 від 14.06.1996

року,

видане

ккоматом

Броварським

на ім'я

61285

міськвійсь­

КОЛЕСНИКА Валерія

Івановича, вважати недійсним.

• Фермерське господарство "Верба» припиняє діяльність. Претензіі пред'яв­

22-00 святковий феєрверк.

РЕМ

ляти протягом

1 місяця

з моменту публі­

каціі оголошення в газеті.

• Втрачене свідоцтво ПП, видане 14.01.97 р. за N9 1305 Броварським рай­ виконкомом на ім'я РаКШІ Анатолія Єго­ ровича, вважати недійсним .

12 травня 2004 року з 14.00. до 18.00 в приміщенні кому-. . нального підприємства "ЖЕК- : 4" за адресою: вул.

!

Київ-'

ська, 290-А буде проводити' виїзний прийом громадян з· особистих питань генераль-' ний директор кп «Служба за- ' мовника" Володимир Івано­ вич МАСЛЕНКО.

Броварська міськрайонна організа­ ція Народного Руху України глибоко сумує з приводу смерті ТЕРЕЩЕН­

КО Євдокіі Григорівни, висловлює співчуття рідним та близьким по­ кіЙної.

2.

PeAaKmop: 4-03-76. Засmупнuк peAaKmopa: 4-21-34. соuіальнuх

сільського rocnoAapcmBa 4-02-92: промuсловосmі numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04-81:

бухгалтерія; прuйом оголошень

Свідоцтво про державну

р., ви­

церт (естрада у парку культу­ ри та відпочинку "Перемога»);

ВіААілu: і

4.06.03

дане управлінням соц. захисту населен­

ААРЕСА: 07400. Кцівська 0611 •• М. Бровари, бульв. Незалежності.

від

1 з-оо Великий святковий кон­

мога-):

Броварського

вича, вважати недійсним.

йових дій серія АА

культури та відпочинку «Пере-.

тором

ку на ім'я БРИКСИ Василя Олександро­

га»);

21-00 дискотека (естрада у парку

телефОнний зв'язок з дирек­

. Юрієм Миколайовичем І Втрачений диплом N9 219962, вида'БОЙКОМ за телефОном. ний СПТУ-23 м. Києва 17 липня 1986 ро- . і 5-44-60.

Опанасовича, вважати недійсним.

Концерт духовного оркес­ тру (парк культури та відпо­ чинку «Перемога»);

12 травня 2004 року з 10.00; : до 12.00 відбудеться прямий.

'.:"

конкурс малюнка на асфальті (танцювальний майданчик у парку та відпочинку "Перемо­

12-00

року.

....

4-23-26,

• РедакцlJl не завжди подіЛJlЄ позицІю авторів.

АержаАміністраuія.

реєстрацію кі N 259 иід 10. 12. 1997р. iHдell:C

ДНЗ N2 22 "Трембіта» ВАТ .. Броварський ЗБК..

з днем народження.

Хай щастя й здоров'я не зрад.ять ніколtl, Хай зб.'lд.'lПlЬС.я ,мрії, бажання й a.'l.lllKlI!

ВАТ «Каllинl.ськиЙ за.од «IiYAnepllly»

paAu,

Щиро і сердечно вітаємо

Нехай довіку в нас так буде!

колектuв

.. ·•.•. ••..·•· .. ".М'·

з ювілеєм зааідуючу

ОТРОДУ!

Голова правління А. І. БАТЕЧКО.

раіюнна

I.ЮI30·t KO,\eКlJII;

міста Бровари

та бажає

СПІВЗАСНОВНИКИ:

1O~/o бонус при

/lPYГOЇ пари СОtше1аХИСl1НХ

Колектив прокуратури

міцного здоров·я.

р... , раІіОННОЇ Аержавної

3 «lUU.N...'Vl1ТШ\.VЮ)!

• L\О.fuПКОВИЙ

Раїса ЩЕРБАКОВА­

з Днем Перемоги

-

травня акцію

проживає.

Бажаємо, щоб ясне і тепле травневе сонце зігрівало Вас і Ваших рідних довгі роки щасливого жиля!

Велин;ої Вітчизняної війни

.

31

очевидець тих подій дочка Христини Се­ вер'янівни Степанке­ вич (Лущик) Єфросинія Михайлівна, яка і досі T~I

миколу МИКИТОВИЧА

щиро вітає ветеранів

н О В Е Ж И Т ТЯ' Броварськux ",іської та

квітня АО

полонені

прокурора міста Бровари

Фонду (,Батьн;івщина»

довідок:

презентує

ні:l1ці). А розповіла про бункер

днем народження

Правління Благодійного

для

.::\Нінропечювозк

В літо -А._.-,_~___

що балки забрали на бу­

Хай Ва,м завжди посміхається дол.я! НеС.'Іть тіЛЬКtI радість

ТелефОн

дівництво мосту і"'l. Пато­

КАЙДАН.

59-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Бажаємо вам доброго

6.

Киїн. Харків

.,J

Щиро вітаємо дорогого

сил і правоохоронних органів! Броварська міська рада ветеранів щиро й сердечно вітає вас із

'-

всеук. р.Т.кька мережа оптик

;АІс)кcOriтика

.

20

'ІУТКИ,

ветерани

життя, благополуччя.

з

у

броварчанка.

війни, праці, Збройних

здоров'я, довгих років

,.\,,>0;

.м''-" ··А'·'

району також часто хова­

лися у бункері. Розібрали його

І'

.~

в

їжу і прали білизну госпо-

будинках,

.

останні дні окупації. коли вже відступали і палили хати броварчан. А поки тривали бої за Київ і пів­ тора місяця Бровари бом­ били німці, жителі цього

варили

сідніх

..

дарки цих будинків Хрис­ тина Север'янівна,

початку вій­

тижні

році,

N.*

~ r.юз 1<Р11'1о.

ни, у Броварах почали бу­

1941

.е ':'.' '.

&YAIaOHHOrO»

но на меморіальній дошці. Під час повітряного на­

у

8.05

За точність виll:ладених фактІв вІдповІдає автор.

• ЛистуваННJI з читачами - на сторіНlІ:ах газети, • За зміст рекла.мu відповідальність несе рекламодавець.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформаuії KUЇBCbKoJ оБЛАержаАМінісmраuіі .

Зам. 1890 Тираж 2200 прим.

#34 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you