Page 1

СУБОТА

29 квітня

2000 Виходить з 17 1937

р.

N!! 34 (91 33)

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрацїі

~-------------------------------------------------------~І

І І І

І І

І

"Я є восхресіккя й життя:

1

втримав

хто вірує в Меке, холи й помре, оживе" (Ік.

І

11, 25).

сподобив нас зустріти найзначніше й найвеличніше свято - Пасху

І

Це велике свято перемоги життя

І

І

Його силою долаються страждання

й

несправедливість,

добро.

Наші

захоронення Иого

земні

турботи

перемагає

Щороку у Велику Суботу у храиі Воскресіння Христового на місці

й

заклопотаність заважають нам наблизитись до нашого Спасителя.

Гробі Господнім. Він спалахує без

Тому нам необхідно очистити наші

запалення після молитв Патріарха

побачити

Благодатний

злом.

Сьогодні

ми

що Христос

почуття, щоб духовними очима

Спаситель своїм

Христа

у

І

І І

в Єрусалимі

над смертю, світла над темрявою, над

1

спалахує Благодатпий Вогонь на І

добра

святкуємо знищення смерті, тому

1

таїною Воскресіння Христового. І

так і тепер, закликає нас бути Його

послідовниками. Та, на жаль, дуже часто ми не слухаємо Його голосу.

Христову.

І

безсилий

Христос Спаситель, як раніше,

Знову милосердний Господь

І

Христа,

утримати і віруючих в ім'я Його.

1

православної церкви. Нехай же цей І

світлі

і

дзвін

1

І

йти за Ним. Та на цьому шляху нас

великою

І

перемогу

роду

чекають різні перешкоди і спокуси.

любов'ю і спасінням, допоможуть

І

І

людського -дияволом. Наслідком ЦІЄІ перемоги є те, що людству

Сьогодні ми самі бачимо, як диявол відриває людей від Церкви,

подолати всі труднощі сьогоднішнього дня. У ці радісні

І

колись Раю. З руйнуванням пекла знищена

Наш час складний і потребус від нас істинних молитв і праці, щоб

жителів Броварщини зі світлим днем Христового Воскресіння.

стала тимчасовим явищем, тому що воскресіння Христа відкрило нам шлях до загального воскресіння.

Святій Церкві. Коли ми хочемо повсякчас перебувати у великій радості, серця наші повинні

Господа нашого Ісуса Христа перебуnас з усіма вами! Воістину Христос Воскрес!

смерть.

І

І

І

І

Христове

залишитись вірним Богу і Його

є

І

милосердям,

Давайте ж з Божою поміччю

благочинний Броварського

мертвих, то і Христос не воскрес". (1, кор. 15, 13), бо гроб, який не

постійному прагненні творепня добра. Все зло світу персмагається

настоятель Свято- Троїцької церкви м.Бровари.

н }Іших И..

душ

І

І

зміцнювати

волю

1

Протоієрей Василь ВОЗНИЙ, І

ап. Павла, "якщо нема воскресіння

свою

1

Хай благодать воскреслого І

Бога.

сягає

}Іикд~нь f0 l ~ V'~ '-ї

радістю,

Пасхальні дні сердечно вітаю усіх І

полум'явіти вірою у Воскреслого

воскресіння, бо, за словами святого

1

пасхальний наповнять ваші серця І

заманює в різні секти і розколи.

запорукою нашого майбутнього

І

І

ворогом

Воскресіння

І

1

над

сила і страх смерті. Тілесна смерть

1

І

Сьогодні ми святкуємо

відчинились двері загубленого

1

1

воскресіння, почути Його голос і

Вогонь

славним воскресінням переміг

у

району, І

1 І

в сцені «Ісус перед

сто, то зовсі:-1 ніжно зали- І

Пілатом», це - справжній моральний двобій між по-

вають все тло. Кожен, майстер знає збуджуючу, дра- І

сланцем Божим і розумним, але пихатим римським на-

матизуючу роль червоного і цей колір у «Страстях» ви­

«... А дня першого в тижні - Д.С.) при-

дей, і розп'ято·му бути, і

XVI століття, стали дуже по-

танніх годин життя Ісуса,

воскреснути третього дня».

пулярними в українському

наповнив глибоким псих о-

істина?» Закінчився він, як

йшли вони рано-вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А ввійшовши, вони не І знайшли тіла Господа Ісуса.

Так оповідає євангеліст Лука про той Великий День, коли Син Божий, «смертію смерть здолавши», вказав шлях до безсмертя наших душ. Якби

іконопису та іконостасах. Жоден із тих, хто писав про українське іконне мистецтво, не обминув увагою ікону «Страсті Христові» 1620 року з села Раделичі

логізмом кожну з відображених счен. Ми знаємо, як швидко й невідворотно розвивалися події, що передували розправі над Сином Божим та

відомо, пере:чогою Христа, а Пілат завбачливо «умив руки», що відображено в наступному сюжеті. Кульмінацією «Страстей» стала драматична сцена з

справляють глибоке вра- І ження св0їми образно-~tалярськи~Іи якостяе\ІИ. А який вплив ця ікона м<ІЛа І на сучасника, коли іконопис був одни:-.1 із найголов-

І сталося, як безрадні були

Ісус не воскрес, то віра хри-

нинішньої Львівської об-

Його фізичній смерті. !ко-

Хомою Невіруючим, в яку

ні ших засобів поширення І

вони в цім, ось два мужі в

стиянська

1

(цебто в неділю

І

1 І

І

Христові» і нині

І

1 1

1

б

ласті. Навіть уже саме трак-

нописець чудово розкрив

вкладено

тування теми, такої ж давньої, як і саме християнство, вражає змістовою на-

напругу пристрастей, котрі так виразно проявляються то у поведінці Юди Іскарі-

Саме цей мш1епт і відобразив іконописець. Майже всі дійові особи зображені НИС\І

лише здогадуватися. Без- І сумнівно, автор «Страстсй» І був людипою небайдужою

І личчя додолу, ті сказали до

значення. Зрозуміло, що ця

повпеніспо і символікою.

ота, який «дарус» свій фаль-

у сти ні схвильованості, їхні

до суспілr,них подій, до жит- І

І

них: «Чого ви шукаєте Живого С\Ііж мертвими? Нема

подія знайшла якнайширше відображення в іконопису,

Увесь лад ікони- це прозорий натяк на співзвучності

шивий поцілунок Ісусу, то у хвилюванні озвірілої

погляди гострі і бсзкомпроміспі. Фор:-tа скрізь стро-

тя свого народу і свої гро- І чадянсr,кі почуття втілив у

І Його тут, бо воскрес! Присобі, як Він вам гоІ гадайте ворив, коли ще перебував

виоформившись у так званий Страсний цикл. Йдеться про іконоряд, який

подій зради, арешту, мук і смерті Ісуса Христа з тогочасною українською сус-

юрби, що вимагає крові, то в жестах римських воїнів, які грубо штовхають Його,

го окреслена, сповнена осяжності й ~Іитсріильної наповненості. Іконописець

чудовий твір-ікону.

щедро користується черво-

доктор філософських І

Людському треба бути ви&.даному до рук грІшних лю-

«Таємної вечер!» до «Вознесінню>, що, починаючи з

мий нам автор ікони, розкриваючи трагедію ос-

нями. Високого психолопзму неВІдомий майстер до-

няєто-брунатними колrрними посднаннями, яю то гу-

наук, професор. І (ДІНАУ) . •

І

відображає сюжети від

пільною дійсністю. Невідо·

уже знесиленого катуван-

з~Ііст.

«СтрастІ

смисл. І тому самому фактові Воскресіння церква надає особливо урочистого

І у Галілеї. Він сказав: «Сину

глибокий

користан о на повну силу.

І одежq,х блискучих з' явилися при них. А коли налякалися вони й посхиляли об-

І

втратила

місником на тему: «Що є

І

християпсt,коі· віри, ~южна

І І

Дмитро СТЕПОВИК,

~-------------------------------------------------------у 'RBEPFIEFIFIЯ Інформація диспетчерської служби районного управління АПК про хід весняних польових робіт у господарствах району на 24 квітня ц.р.

ПОГОДНІ умови сприяють проведенню весняних по­

льових робіт. І дбайливі господарі, а ·Іх більшість у на·

nосі~но ранніх і

Назва господарства

шому районі, поспішають вчасно і якісно провести сівбу

ранніх ярових культур. Закрито вологу на площі 6814 гектарів. Через брак паливно-мастильних матеріалів у

більшості господарств залишилися незорані восени площі. Тому, як тільки з'явилася можливість, у поле вий­ шли орачі. Здебільшого працювала важка техніка. Ме­ ханізатори трудяться весь світловий день. Завдяки їхніх

високій майстерності, ентузіазму вже проведено вес­ нооранку на площі 4293 гектари. Понад 500 гектарів площ зорано навесні в селянському виробничому коо­ nеративі ім.Щорса, ТОВ "Русанівське", ДПЗ "Плосків­ ське".

Народна мудрість говорить: "Хто кине в грязь, той

буде князь". Знаючи про це, хлібороби району поспіша­ Ють за всіма вимогами агротехніки провести сівбу яро­ вих культур. Ранню групу ярових зернових фактично

посіяно. Заступник голови облдержадміністрацїі, на­ чальник управління АПК області Іван Павлович Бідзю­ ра назвав Броварський район одним із кращих із про­ ведення комплексу весняних польових робіт. Зазначу, це - заслужена оцінка праці наших керівників. У господарствах району посіяно однорічні трави на площі понад 1000 гектарів, посаджено картоплі - 52 гектари. У ТОВ "Бобрицьке", ТОВ "Требухівське", ДПЗ "Плосківське", радгоспі "Калитянський" повним ходом сіють кормові буряки. Галина ПОЛЯКОВА.

І

SІРОВИХ

план

факт

Посіяно овочів

Підживлено

газового господарства ВАТ факт

план

озимих

багаторічн~х

КСП •Бобрицьке•

195

КСП •В.Димерське•

зао

КСП ·Мічуріна• КСП •Шевченківське•

70 70 80 250 100 100 240 200 100 150 230

КСП •Кіровське• КСП сt Гоголівськен

~fП •Ук~аіна• ксn ·Оболонь• КСП ·Прогрес• Агрофірма

• J.aP•

СГП •Заворичі•

КСП ·Заnлавний'' ксп ·Зор~· Агрофірма

.. лан•

КСП •f'vCaHІBCbKe"

280

сnридес:tt~НСЬК8•

ВАТ •Княжицьке .. КСП

• Требухівське•

59

45

20 40 125 15 131

15

!ОО

З5

!77 452 220 450 200 80

50 51

440 100

'ДПЗ .. плосківський•

405

ВАТ •Броварський

103 6,5 46 55

зо '

95

35

шує звернутися до вас.

Рівень nроплат населення на сьо­ годнішній деньдуже низький, що вик­ ликає велику тривогу. Як відомо, ри­ нок енергоносіїв нині дуже змінився, і

50 129 300 255 1100 460 700 420

300 170 210

ППР• КСП «Бощанівське• КСП .nухівське•

!50

..!'ІІІТ . •.!Р.'і()і,>ос.•........

з оо

. ...

КСП ·Семиполківське•

вАt~F>Vдня:······-··----

КСП ·Нова Україна•

з2о 196 200

··-··

76 40 105 295

266

5 - 40 15 ···-

б

зо

зв

Ф/r •Полісся•

44 4765

50

По району

47Зб

170 ···-···-· 40 ······----510

174

ТОВ •Радуга•

996,5

4З7,5

поставки газу місту та району будуть формуватися не залежно від сумар­ ної потужності газовикористовуючих nриладів та обладнання, а залежно від рівня оплати за спожитий газ. Так, якщо проплата буде складати 50% від поданого газу, відповідно і тиск в га­ зових мережах на газорозподільчих станціях району буде знижений до 50 відсотків від розрахункового. Зима, що минула, була для колек­ тиву Броварської філіт з експлуатаціі газового господарства дуже склад·

-. ...... ···········--····

~~РНШШ! Складна ситуація, що склалася з оп­ латою за спожитий газ та його несан­ кціоноване використання у побуті, зму·

90 29 10

«Київоблгаз» до жителів ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

24

зо

235 380

ТзОВ •nлакся• Р-п ссКалитянський»

40

1ЗО

200 !06 65 220 214 40 !50 150 24 280

КСП ·Лі1ківське•

KCn

100 60 20 15 20

246 212 8 55

Броварської філії з експлуатацІЇ

ною. Підтримання нормального газо­ постачання в місті й районі часто до· сягалося за рахунок nереводу газа·

регуляторних пунктів на ручні режими роботи, що давало можливість макси·

14224

720

мально піднімати тиск газу в розnо-

дільчих мережах nри пониженні його на ГРС. Причиною зниження тиску на ГРС ДП .. київтранс газ" була саме не· задовільна оплата спожитого газу. Але цього року вимоги до рівня про­ плат та боржників будуть ще жорсткі­

шими. Тому, щоб забезпечити газом свої оселі на наступний опалювальний nеріод, слід уже сьогодні сплатити

борги за нього. Іншою значною nроблемою стало самовільне підключення до газових мереж та безплатний відбір газу t~ея· кими нашими співгромадянами. Иого інакше як крадіжкою, ніяк назвати не можна. Хочемо нагадати, що такі діі розглядаються як кримінальний зло· чин і тягнуть за собою як дисциплі· нарну, так і кримінальну відпо­ відальність. Крім того, громадяни, котрі крадуть газ, живуть за рахунок нас з вами.

Тому звертаємося до вас, шановні земляки: своєчасно платіть за сnожи­ тий газ. Це є запорукою того, що го­ лубий вогник завжди буде у вашому домі. Проявляйте свідомість, якщо ви помітили витоки газу на газопроводах

та газовому обладнанні або факти кра· діжки газу: телефонуйте нам за теле­

фонами: «04», 5-04-41 -цілодобово та 5-04-46 і 6-18-88 -у робочий час. Ми будемо щиро вдячні вам за до­ помогу і підтримку. Адміністрація Броварської ФЕГГ ВАТ «Київоблrаз•.


[2

Ne34(9t33J

··. _..д д...#

дШJ

монастир•.

хуни•

ПОНЕДІЛОК

1

0.45 0.55

Погода Анонс

'ІТ-2

'ІТ-1

нянька•

М/ф 1З.55 Цирк у Массі 14.55 Анонс

13.45

15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.15 М/ф 15.ЗО Дитячий nісенний верні­

саж-2000. Ч.1 До 55-річчя Перемоги. д/Ф •Інтера' ю з Гіт ле ром • 16.55 Творчий вечір І. Семененко 18.00 УТН - •Вечір· 18.15 Погода

16.00

18.20 Анонс 18.25 Хіт-2000 18.30 Х/ф •КороnІ І капуста•. 1 серія 19.50 Футбол від •УТН• 20.20 Телевізійна сnужба •Мило-

Представлення

2З.О5 Хіт-2000

23.15 Х/Ф •ВсІ чоnовІки бре-

·Росія•. Ч.1

10.00 Телеанонс 10.05 Хіт-2000 10.10 Всеукраїнський фестиваль

травня

~----------------~

УТ-1

10.40 Х/Ф •ПоцІnуА• 11 .45 Нова колекція 12.15 д/с •Забуті цивілізації•. 1 серія

1 З. 1О Телеальманах ·Основи•

ни•

серІІІ

0.25 •Модне кІно•. Х/ф •Феєр­

принцес•. 1 серія 14.55·М/Ф 15.25 Концерт Російського Дер­ жавного академічного ан· самблю народного танцю

2.00

ки-2•

14.ЗО Сnіває В. Зінкевич

14.55 Анонс 15.0 УТН -· •день• 15.10 Погода 15.20 Дитячий посенний

верні­

саж-200. Ч.2

15.50 о<ВК. Ліrа с••лових стру•­ тур. ·Зірки ІІЗ nогонах· До 55-річч• Перемоги.

Х/Ф •Янголи смерті• 18.00 УТН- •Вечір•

18.15 Погода 18.20 Х/ф •Королі 2 серІя

І капуста ...

--

1З.ОО 1з.зо 15.00 15.20

Футбол. Ліrа чемпіоніR.

Півфінал. •Валенсія• (Ісnа­ •БарселоІІа•

2З.З5 Хокей

+ 1·

'УТ-3 9.00 Інтеранонс 9.05 Погода 9. 1О Про о рама мІФ 9.35 Х/Ф •Пармський

18.00 ·Family atbum• 18.30 Бути жінкою 14.20 Проrрама мІФ 15.00 Х/Ф •Золоте

нs

16.40 17.30

Всеукраїнський фестиваль

Чемnоонат сооту. Ук·

раїна Швец•я. 3-й період 0.1 О Хіт-2000 0.15 Погода 0.2·0 Х/Ф ··Едіті Марсель•

'УТ-1 7.25 Анонс 7.30 Х/Ф •ЕдІт і Mapceno.• 8.50 Анонс 8.55 Нова колекці~> 9.25 Х/ф •КоролІ І капуста•. 2 серія 10.ЗО Телефортуна 11.05 М/ф

..

1З.40 Хіо-2000 Х/ф •Рок-н-роn дn•

принцес•.

15.05

2

1.15

серія

ки-3• 19.ЗО тсн

гусак•

Т/с •д.д.д. Досьє де· тектива Дубровсо.кого• Всі кращі nісні в новоріч·

ному проекті ГРТ і каналу

·1

+ 1·

'УТ-3 9.00 інrеранонс 9.05 Погода 9. 1О Зоряна година 9.40 М/Ф •Горбоконик• 10.50 Х/Ф •Пармський монасrир•. 2 серія 12. 15 Ранкова зірка 13 ОО З днем народ:женtт.

•Єра·

·

'УТ-2

тива Дубровського• 10.00 Телеанонс 10.05 Хіт-2000 10.10 Х/Ф •Розсмішіть клоу­ на•. 1, 2 серіі д/С •Забуrі ЦИВІn<зацоі•. серія

12.35

3

1З.20

Вісник nодаТkовоі служби

Украіни

П•ВФінал. •Валенсія• (Ісnа­ нія)- ·Барселона• (Іс11анія) До 55-річчІ> nеремоги.

Хіт-2000 13.З5 Сільська година Фестиваль дитячого танцю в Анкарі

14.25

Чемпіонат світу. Ук­

раїна- LJ.;веція. З nеріод

21.40 Гумор. nрограма ·Повне 22.15 Tfc •д.д.д. Досо.є де­

•Навколо таємниці

Вервольф•

16.10 До 55-рІччя Перемоги. Х/Ф •Генерал• 18.00 УТН- •Вечір·

18.15 Хіт-2000 18.20 Погода 18.25 До 55-рІччя Перемоги. Х/Ф •ЄвдокІя• 20.1 О Автосаnієнс 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.З5 Футбольний вечор

мамаду•

тектива Дубровського• Телевіз•йна nатрульна служба .. ситуація .. 2З.ЗО тсн 23.50 Х/Ф •Чв Гевара•

23 15

VT•3 '

ІВТІ:.

цт••

8.00 •Люди о дол•·· В. Сологуб 8.ЗО І~тер'єр

Ліга

чемnіонів. Півфінал. •Реал•

(Мадрид. Ісnанія) - ·Бава­ рія• (Мюнхен. Німеччина) 2З.З5 Хіт-2000 23.40 Погода 2З.45 Анонс 23.50 Х/Ф •Потяг до Брукліна•

9.00 ІІітеранонс 9.05 Погода 9.10 Програма .. вулиця Сезам• 9.35 Т/С •Пригоди лісового naтpyntІ•

1С.ОО Сім бід- одна відповідь Ранкова nо шт а нло ·Смачно• з Б. Бурдою

1О. 15 10.45 11. 15

ВАІ'Т

КІІНІІЛ

TOBJC

Музичний •НАРТ· раоюк• Муз. калейдоскоn Діалоги

Ново імена

Сnіває Ф. Кіркоров Хіт-базар 9.З5 За лаштунками 1С.О5 Чоловічі турботи 1С.З5 -!удові уроки. Урок манювання

10.50 Телеексnрес 11.00 Бізнес-ревю 11.05 М/Ф 11 .20 Х/Ф •дотик

зnа•

15.З5 Кінозал М/ф

1З.ОО Телеекспрес

13.10 Т/С •ЩаСТЯ• 14.10 Дім актора 14.50 Телеексnрес 16.05 Дитяча година

с...соі• 20.00 інформ. nрограма •Наш

16.З5 Вояж без сак~ояжа

..

Адреси ділової удачі

Тільки дr1я жІtоок 18.С5 Скарби світовоі культури

18.20

Не час

Музич><ий nід'їзд 12.ЗО Життя тварин 1З.ОО Фан-І<JІуб 1З.30 Т/с •ТІ, ХТО бІ•ить па­

горбами• Концерт П. Зібоова •Жонка

13.55

кохана-

14.45 Муnьтабеrка 15.15 Т/с •Тиwа•. 1 серія 16.20 Проr;>ама •Шукаю тебе· 16.50 Х/ф •МатІльда• 18.20 Нооі одеські оповідання 18.40 Х/Ф •Лаутари•. 1 серія 19.50 Національна ло!ерея 2С.ОО ·Подробиці• - •Час• 20.50 Програма •Право вибору. 21. 1О Минуле-2000 21.15 Потода 21.20 Х/Ф •У nастцІ• 2З.О5 Програма •Читаємо наново Г. Хазанова• Х/Ф •Смарагдовий сол­ дат•

казки для дорослих .lогода П'А8ІС

ІІТ7

ТУТА8А.....

7.00 Анонс nрограм 7.05 Граuіі від ·Гравісу• 7.30 Весь світ театру 8.00 Вистава •Вб'ємо чоловіка•.

Невський• Тоогіtоформ Грації иід •Г:<аво<.-у• Домовик Програма УХРТ ТоргіНФОРМ Новосел Стимул 19.15 Невтрачений час

17.00 17. 15 17.40 18.00 18.30 18.45 19.00

19.З5 Торгінформ

19.50 20.00

9.00 -саме Той• про себе 9.30 Доживемо до nонеділка 10.00 Тележурнал •Тиждень•.

Те· лекомnанrя •Німецька хви~ r.я•

Сакура-шоу 10.ЗО Торгінформ 10.45 Новосел 10.50 •Шлягер• nредставляє ... 11.ЗО Новини Євроnи 12.00 Хіт-базар 1З.ОО Торгінформ 1 З. 15 Новосел 1З.20 Весняні ластівки 14.20 м;с ·Охоронці історіі• 14.50 Торгінформ 15.00 Новосел 15.10 Інтермецо 15.25 Х/Ф •Олександр

мовосел онформ

програма ·Наш

час .. 20.20 Адреси діноної удачі 20.30 Анонс програм 20 35 Торгінформ 20.45 Добро новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 Тележурнал ·Бі.3нес-оевю•

21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Світ підводної фотографіі 22.20 Я з тобою 22.50 Програма УХРТ 23.20 Молодіжний канал ·М· 0.20 Торгі><форм О.ЗО Новосел 1.ЗО Народний нічний канал. Ін-

1.45 1.55 2.00

форм програма ·Наш час• Програма •Стрес" РеІ<JІама Муз. nрограма

25

Ч.1

10.20

Х'т-базар

19.С5 І(лятва Гіппократа

Таємні історіі

"ІІНІІА

Телеексnрес

17.35

Новосел

7

16.50

17.СО ·Євроnа сьогодні• 17.30 Хочу кліn'

20.ЗО Анонс nрограм 20.35 Торгінформ -~~ добрі новини

vtyз. калейдоскоn.

8.

пав-

КІІНІІА

Музичний •Нарт-ранок• Муз. калейдоскоn Щасливого шляху' Європа сьогодні Дитяча година Тіньки для жінок Скарби св.товоі культури 9.З5 Чоловічі турбоrи 10.05 Мода і бізнес 10.40 Родина від А до Я 10.50 Телеексnрес 11 .ОО бізнес-ревю

7.05 7.20 7.35 7.50 8 20 8.50 9.20

11.1 О Х/ф •Манагуа• 1 З.ОО Телеексnрес 1З. 1О Кумири екрана ~ З.40 Жіtючий еві· ~ 4.00 Зоряні зустрі"і 14.50 Телеексnрес

Вуличне телебачення. Фабрика новин

ни•

22.40

голуби•

35 18.00 18.05 18.20 18.45 19.00 О.

30 КІІНІІА

ТІЕТ

а• У•

7.40 Врятуй і обережи 7.45 Антресолька 8.00 Християнська nрограма 8.30 стн 9.00 Т/с •МилІстю Бо:окою• 9.ЗО Споживач

9.40 Збережемо здоров'я 9.55 Формупа доло 10.10 Пісенний калейдоскоn 10.20 Муз. маршрут 10.50 Х/ф •Все своє ноwу 3 собою• 12.ЗО Контакт

13.00 Т/с •Історія кохання• 13.55 Стеn-урок 14. 1О Малень~і історіі •Дрт-обстрщу .. Навіщо і чому? Дит,.че ксnо

npo

110датки

Муз. мозаїка к.,;в класичний

Анонс nрограм Торгінформ

Грації від ·Гравісу• Бістро •Гравіс• Хіт-базар

Нічний кІнозал. Х/ф •Ро­

15

nотів•

15.00 Х/ф •Глиняні голуби• 16 ЗО МІФ 17.00 до•. екран 17.30 Ток-шоу ·Хто? Що?• 18.00 Коноконцерr 18.20 Х/ф •Чесна гра• 20.00 За нашrуооками ~0.30 т;с ·Щастя·

2).25 Ракурс 21.35 Муз. калейдоскоп 22.00 Діапоги 22.20 Телеекспрес 22.30 Студія поба-;ень 23.10 ·Шлягер· представляє ... 2З.50 Телеекспрес

30 КІІНІІА

..,. Т:ІТ

7.40 Врятуі'о і вбережи 7.45 Аt<,ресолька 8.00 Християнська nрограма 8.30 стн 9.00 Т/с •Миnістю 15о:окою• 9.30 Х/Ф .. повітряний ві3ник• 10.45 Архітектурооа галерея 11.11 Програма О. Басилашвілі .. зі стелі .. 11 .ЗО Програма Ю. Башмета • Вокзал мрії • 12.00 Х/ф .. наукова секція пілотів•

Стеn-урок Кияни~<

14.ЗО Чорний квадрат

15.00 •Усмішка• О. демчук 15.1 О Муз. мозаїка 15. 15 Х/ф оЧоnоаІКИ• 16.30 д/ф ·Будинок і химери• 17.05 Фішка 17.40 •Я- nам'ятник собі!· І. Понаровська

18.30 Т/с •ІсторІя кохання• 19.20 Крамниця старожитностей 19.55 Нове кіно 20.ЗО стн 21.00 Антресолька 21.15 Влада факту 21.ЗО Вісті 22.00 ІІІrер-стиль 22 15 Міські оюоиt<и 22.30 стн 22.40 Х/ф •Ризихуоочи :окит­ тям.

"ІІНІІА

ІСТ'f

·Те-риторія А•. Хіт-парад -~ас ·Ч•. Військовий тележурнал

9.00 Х/Ф •Гаррі І Хендерсонм• 11 .ОО Т /с •Чарnь.зові турботи• 11.ЗО Сократ-Свінг. Телемагазин Тсnемедіа. ТV-магазин ·Територія А·. Муз. тиж-

11.40 1 2. ОО

ден~

12.ЗО М/Ф 1 З.ОО Шпягер - бо шлягер 1З. 50 Сократ-Свінг. Телемагазин 14.20 Т/с •Сокоnине гніздо• 15.20 Теnсмедіа. ТV-магазин 15.50 МІс ·Рокк1 та Бульвінкль• 16.15 М/с ·Вуді Вудnеккер та йоrо друзі·

16.35 МІс •Каспер• 17.00 Т/с • ЧарльзовІ турботи•. 17.25 Т/с •Роки молоді• 1 8.15 Всеукр<jtінсь~ий телевізій­ ний конкурс ·Міс Телешанс•

18.20 Т/с •Команда •А• 19.2::> Вуличне телебачення.

Тема

дня

20.0::>

Вуличне телебачення.

20.25 Т/С •Аnьф• 20.55 Х/ф •Грошова !Ама• 22.35 д/ф •КиіВСЬІ<ИЙ Єрусалим• 23.05 Т/с ·Таємниці Нью-йорка•

18.'50 Т/с •Безсмертя подвигу• 19.00 Х/ф •ЧоловІки• 20.20 Миттєвост• 20.30 стн 21.00 Антресопька 21.15 Жонка toa всі 100? 22 ОО •Кумири•. Л Смирнова 22.30 Х/ф •Наукова секція nІ-

0.00 Х/Ф •Місія•

7.00 8.00

2З.50 •Територія А•

18.ЗО Лакмус жипя

13.50 14.00

І'І'А.ІС

Фабрика новин

стн

17.20 Парламентський вісник

18.05 18.15

КІІНІІА

8.ЗО Економічний вісник

Х/Ф •Манагуа•

Все

Всеукраїнський телевізій-

ний конкурс •Міс Телешанс• 22.50 Т/с •ШовковІ тенета• 2З.50 •Територія А•. Хіт-nарад 0.50 Голоt ·Перемоги• 1.20 Програма nередач на завт­

32

2З.О5 Док. ЄІ<ран

16.15 16.30 16.45 17.05

Т/С •Аnьф• Х/ф •Гаррі І Хендерсо­

20.25 20.55

зумниця Уілл Хантінг ..

14.ЗО Коощерт п. Зіброва

16.20 Х/Ф •Дорогою ціною• 18.00 Ескулаn 18.20 Ддрос.., ділової удачі 18.30 Х/Ф •Мораль панІ Дуnь-

1.10 1 .35

товиків. Пісні на вірші Д. Луценка

25

ма дня-

лvк

19.50 Телеекспрес 20.00 МІф 20.35 Кооооконцерт 20.55 Sсрнісаж 21.00 наше u•йсько 21.35 Х/Ф •Гnин•ні

НародІіий нічний канал.

0.50 РеІU1ама 0.55 Х/Ф •Погань•

ки•

17.00 Т/с •ЧарnьзовІ турботи• 17.25 Т/с •Роки молоді• 18.20 Т/с ·Команда •А• 19.20 Вуличне телебачення. Те­

ра

Х/Ф •Все своє ношу з собою• Формула долі Муз. мозаїка Комn'ютер Х

Муз. nрограма

Програм" •СІрСС•

ЙОГО друЗІ•

16.З5 М/с •Космічні рятувальни-

Навіщо і чому?

23.45

8.00 8.20 8.45 9.00

ський•• 17.30 Т/с •ДрузІ• 18.00 Х/Ф •Мій особистий

15.40 До 55-річчя Перемоги. ДІф

у

.. ..,аш

13.50 Сократ-Свінг. Телемагазин 14.20 Т/с •Сокоnине гніздо•..,.. 15.20 Телемедіа. lV-магазин 15.50 М/с ·Роккі та Буnьвінкль• 16.15 М/с •Вуді Вудпеккер та

20.00

Адреси ділової уда'"

ІІТ7

Програма •Стрес•

ЗустрІЧ без фонограм. Про­ фесор О. Дарчук. nерший виконавець nісні про Дніnро 14.З5 М/Ф 14.55 Анонс 15.00 УТН- •де~<ь• 15.10 Погода 15.15 Пам'яті художникІв-фрон·

Вареного•

ІнФорм. nрогрзма

7.З5 Диrяча година

23.35

ДЖ:ИН•

Схуднення за методом

час•

ТУТА8А .....

Київські мініатюри 9.ЗО Грає дитІІчий біг-бенд (м. Кривий Ріг) 10.00 Мова тварин 10.30 І все-таки романс ... 11.З5 Нове кіно

9.00

22.40

nеклі•

0.00 0.10 0.40

Врятуй і вбережи 7.ЗО Медичний тижневик •Зб,6· 8.00 Християнська nрограма 8.ЗО СТН-тижневик

0.25 0.40 0.50

·Вітражі•

12.ЗО МІф 1З.ОО Шлягер року

7.25

острІв•

21 55 Адреси ділоосі уда•оі 22.00 Х/Ф •НедІльний день 23 45

30 КІІНІІА

19.40

Інформ. nрограма •Наш

16.00 Х/Ф •Жив собІ поnІцеА­

19.З5 ТСН

21.50

11.ЗО Сократ·Свінг. Телемагазин Телемедіа. lV-магазин

11.40 12.00

Магічні ландшафти Прем'єра nрограми •Ми вбиваємо те, що любимо• 22.ЗО стн

Тележурнал -Бізнес-реuю"

час•

1 З.45

19.55 Просnорт-новишІ 20.05 Х/Ф ·Остання справа

21.20

Адреси ділової удачі

11.35 11.55 12.10

7.00 Сніданок з ·1 .,. 1• 8.00 Т/С ·Загадкова nедІ• 8.45 Сніданок з ·1 ~ 1· 9.10 т;с •д.д.д. Досьє детек-

15.05 МІФ 15.15 Хокей

2З.50 Тепеекспрес

0.00 Х/Ф •дотик зла•

21.15 21.30 22.00

1З.40 Чарівний мікрофон

14. 1О Казка за казкою 14.50 телеекспрес 15.00 Х/Ф •Таємничий 16.35 МІФ 17.10 Людина і закон 17.40 МІФ

Крикунов

Ісуса• 16.ЗО •Ім'>І•. Д. Баніоніс 17.15 МІФ 17.ЗО Кіно вчора І заожди 18.00 Трансформа 18.30 Tfc •Історія коханнІІ• 19.20 Архітектура-2000 19.50 35 хвилин джазу 20.ЗО стн 21 .ОО Антресолька

1З.10 Очевидне-неймовірне

Візит

9.00 Т/С •Готеnь• 11 .ОО Т ;с •ЧарnьзовІ турботи•

ком

12.45 МІФ 13.00 Телеексnрес

ІСТ'f

"QHIIA

8.ЗО ·На сьомому небі•. Ігор

14 50 Кіноколо 15.00 Х/Ф •Мати

7.З5 Жоночий світ 8.00 Діалоги 8.20 Кіноrоанорама 9.15 Тільки для жінок 9.45 Я люблю тварин 10.00 ·Шлягер• представляс .. 10.50 Телеексnрес 11.00 Бізнес-ревю 11.10 Х/Ф •Сінгенор•

8.15 8.25

20.50

1+1

КІІНад

32

•Територія А•. Хіт-nарад

7.00 8.00

12.05 Х/Ф •Вона прекрасна• 13.50 Стеn-урок 14.00 ·Ліри•. Вечір з Д. !гнатю-

ва•т ТОВІС

Музичний •НАРТ-ранок•

8.00

20.20

лаш•! Св~нковий концерт

25 7.05

7 05 7 20

час

1 З.ЗО

11.ЗО Хіт-2000

12.00 УТН - •день• 12.10 Погода 12.15 Футбол. Ліга чемnіонів.

П'А8ІС

KIIHQ../1

8.З5 Муз. 11рограма

22.20

Муз. програма

Погода

9.00 Кінозал М/Ф 9.45 Х/Ф •Шовковий шлях• 11.25 Адреси ділової удачі 11 .ЗО Програма ·Стрес• 11.40 Муз. nрограма 12.15 Кінозал М/Ф 13.00 Х/Ф •Перший ··учитель• 14.40 Адреси ділово' удачі 14.45 Муз. nрограма

19.50 Просnорт-новини 20.00 Х/Ф •Короnь пригод• 21.45 Гумор. nрограма ·Золотий

Програма •Стрес• Реклама

Смслооа

М. Євдокимов та його дру·

7

1

15.50 М/Ф 16.00 Х/ф •Кодекс безчестя•. 2 серІя 17.15 Т/с •ДрузІ• 17.45 Х/Ф •Кохати nо-росІйсь-

23.20

зустрічі•

0.15 Муз. пon-stop 1.30 Народний нічний канал. Ін·

1

ради сміху•

Фестиваль диrячого танцю

в Анкарі. Ч.

СЕРЕДА травня

2

Програма •Діалог зі сфінк·

сом

Концерт П. Зіброва ·Жінка

19.05 Х/Ф •Екіпаж•. 2 серІя 20.00 ·Подробиці• - •Час• 20.50 Минуле-2000 20.55 Погода 21.05 Х/Ф •Один вдома-2• 23.00 ·ЧайФ•, ·Машина часу• у концерті • Все поnереду• 23.40 НІчний сеанс. Х/Ф •За­

тою і красивою•

13.10

2

зі

ди~ячоі творчосrі ·Весняна

д/с ·Забуті цивілозаціі•. серія

2З.ОО Вели~обританія сьогодні 23.ЗО Муз. програма ·Зоряні

21.ЗО Транспорт Украіни

улюблена•. Ч.

Хіт-2000

12. 15

22.ЗО Ток-шоу •Егоанатомія•

21.00СІТ

теля•.

серія

Телеанонс

Швеція

УТН- Панорама

3

в Німеччині 12.ЗО Хіт-базар В гарній компанії Муз. non-stop Світ науки Молодіжна телевізійна служба 15.50 Тележурнал ·Бізнес-ревю• 16.00 У гарній комnанії 16.ЗО КВК. Ліга силових структур

кий турнір

2З.45 Всі кращі nісні в новоріч­

19.ЗО Хокей. Чемnіонат світу. Ук­

-

11.40

18.10 Х/Ф •Сієста• 20.00 За лаштунками 20.30 Т/с ·Щастя• 21.25 Ракурс 21.35 Муз. калейдоскоn 21.50 Діалоги 22.05 Телеексnрес 22.15 Хіт-базар 22.50 Тинди-ринди

21.ЗО Муз. nарад від •Катрін•

22.00 Створи себе 22.20 Тележурнал ·Бізнес-ревю•

"IIHtu

11.ЗО Тележурнал •Бізнес-ревю• Муз. nрограма ·Made in Ukraiпe• 12.10 Засоби масової інформації

19.З5 ТСН

19.55 Просnорт-новини 20.05 Х/Ф •Хочу у в'язницю• 21.55 КВК. Відкритий українсь-

10.00 10.05 10.10

Добрі новини Новосел СІТ Тележурнал •Бізнес-ревю• Нове в лікуванні хребта за методом Бобиря

1 .45 1 .55 2.00

8.00 Тележурнал ·Бізнес-ревю• 8.10 Здоровий спосіб життя 8.40 Муз. non-stop 9.40 Зустрічі з Китаєм 1О.ЗО Хіт-новини 11.00 Малий бізнес сьогодні

Т/с •ДрузІ• Х/Ф •Кохати nо-російсь-

'УТ-2

20.З5 Торгінформ

форм. 11рограма •Наш час•

Погода

7

Х/Ф •Кодекс безчестя•. серія

•1

20.ЗО Анонс nрограм

20.45 20.50 21.00 21.20 21.25

верк•

nід керівництвом І. Моїсеєва

16.00 1 17.30 18.00

13.45

10.50 МІФ 11.00 Пригорща 12.00 УТН - •День• 12.10 Пісенний вернісаж-99. Ч.З 13.10 Х/Ф •Зефір у wокоnаді•

нія)

валю nісні в сан-Ремо

1З.40 Хіт-2000 13.45 Х/Ф •Рок-н-роn дnя

Адреси ділової удачі

20.20

... •

18.50 Х/Ф •ЕкІпа:ок• 20.00 Подробиці 20.50 Минуле-2000 20.55 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф •Один вдома• 22.45 Гала-концерт 50-го фести·

рапсодія•

8.50 Анонс 9.00 ФутСЮл від ·УТН· 9.30 Х/Ф •КороnІ І капуста•. 1

раІна

шує

10.40 Х/Ф •Краще бути бага­ чоловіки бреху-

Брейн-ринг Концертна nрограма

•Євген Петросян заnро­

дит~чоі творчості •Весняна раnсодія•. Ч.З

ВІВТОРОК

21.00 21.35

лаці

17.00 17.50

ному проекто ГРТ і канаnу

сердя•

20.40 Вечірня казка 21.0 УТН -Панорама 21 .40 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 Футбол. Ліга чемnіонів.

16.25

1+1

Зустрічо в nрямому ефірі Інформ. nрограма •Наш

19.00 20.00

час•

Х/Ф •Золоте теnя•. 1 серІя 14.00 Пісня року. Концерт у Дер­ жавному Кремлівському nа­

7 .ОО Х/ф •КоррІна, КоррІна• 9.00 Всі зірки в концертному залі

7.25 Анонс 7.30 Нова колекція 8.00 Краnка на карті 8.30 З ранку до сніданку 9.00 7 днів 9.50 М/Ф 10.00 Сім дНів сnорту 11.00 Пісенний вернІсаж-99 12.00 УТН - •день• 12. 1 О Х/Ф •Американська

7.25 Анонс 7 .ЗО Х/Ф •ВСІ

1 серІя Концерт •За n_івгодини до

весни•

12.45

травня

2

11.00

0.50 1 20

Хіт-nарад

З любов'ю' Програма rrередач на завт­ ра

35 18.00 18.05 18.20

"ІІНІІА

Аншн:; програм

Торгінформ Грацої АІА ·Гравісу•

0.20

Молодіжна тепевізійна служба

1.50 1.20

Чорний ~вадраr Комп'ютер Х

32

ІСП

KIIHti.A

7.00 ·Територія А•. Хі1-парад В.ОО Вітражі 8.ЗО Перехрестя 9.00 Х/ф •Грошова "ма• 10.30 •Рус>•. або Стороннім вхід заборонений 11.00 Т/с •'tарль.зовІ тур6оnо• 11.30 Сокраr-Свінr. Телемагазин 11.40 Телемедіа. ~-магазин 12.00 •На всі боки• з О. Кот· лицькою

12.30 МІФ 1 З.ОО М1сто дрімаючих левів 1 З.25 •Роде" з Украіни•. Петро Тодоровський. Ч.1

13.50 Сократ-Свінг. Телемагазин 14.20 Т /С •Сокоnине гніздо• 15.20 Телемедіа. lV-магазин 15.50 МІс •Роккі та Бульвоt«ЛЬ• 16.15 М/с •Вуді Вудnекхер та ЙОГО друзі•

М/с ·Джиммі бак•

16.35

-

суnерхро-

1 7 .ОО т /с •Чарnь.зовІ турбо-nt• 17.25 т;с ·Роки молоді• 18.20 Tjc •Команда •А• 19 1О Всеукраїнський телевізій­ ний конкурс ·Міс Телешанс Вуличне телебачення. Тема

19.20

дня

20.00

Вуnичне телебачення.

Фабрика новин

20.25 Т/с •АnЬФ• 20.55 Х/Ф •дитсадкІвськиА

по

ліцейський•

22.45 Т/с •Таємниці Нью-Аор­ о<а•

2З.З5 НАК ·Нафтогаз Украіни• nовідомляє, роз'яснюз, nо­ nереджає ... 23.50 •Територія А•. Хіт-парад 0.50 ·Час ·"!·. Військовий теле·

журнал

1.20

Програма nередач на завт­ ра


29.04

,~~::=:===~=======~~~!!!!!Іmб~а· -ситуаці~· ЧЕТВЕР

::~~ J~І;,;~о·:~"':",о~а 1':едІ•

4

9.10

траВНЯ

р"єрІ

б ОО Анонс

М/Ф Не все так погаtю .. .ОО УТН -Ранок•

Хто в домі госnодар?

13.00 13.30 13.55

Діnовий канал ХІт-2000

14.00

Освітній канаn. АрхітеК'rу'ра

16.00

хен. Нім&-~чина)

Погода

Закон с закоо.t

Х/Ф •І<атала•ка•

17 ."20 "f/C •ДрузІ• 17.50 Х/Ф ·НІкоnи

не розмов.n•А з незнайомцями•

19.30

тсн

19.50

Просnорт-новини

20.00

13.00 Анонс 1 5. ОО УТН - .. день• 15.15 Погода

Х/Ф •Контроnьний пост­

ріn• Том.-шоу М. Вересня -Табу-

21 45

Т/С •д.д.д. Досьє де­ тектива Дубро•еького• 23.25 Телевізійна nатрупьна

22.25

Анонс

15.30 Хокей. Чемоюнат світу. УкЛатвіs=о

Закон є закон

17.55 18.00

УТН- •Вечір•

18.15

Погода

спvжба ·Сиrуаціq .. 23.40 тсн 0.00 Х/Ф •Життя І смерть Джиммі ХоффІ•

До 55-рІччя Перемоги.

Х/ф • Проста Jсторі'А •

19.50 д/с ·ГІтлер. Шантажист•

УТ-2 ОО С••іданок

з

t+t

• 1 + 1 ..

ТеnевІЗІйна nатрульhЗ спу::.·

7 05

МІф Новини

9. 1С 9.15

Погода

серце

Анонс

ЗО,

0.25

Погода

Х/ф ·Проста історІй• Закон с заІ(Uн УТН ·ДЄНh••

, 5 20 16 ОО

СrудІя

9.50 Т/с •Тінь 10.40 МІф

.s ..

Надвечwn·~

16.30

До 55-річчІ4 Персмоrи. Х/Ф

•Полювання на єдинорога. УТН- ·Всчtр ..

18.00

Саме Той

18.20 18.40 19 зо 21 ОО 21.40 21 .50

д/с •Птnер. Дикtаторn хо~ей. Чемnіонат L:UIJV

УТН

Панорама

-

Питанн~ дня

Світ спор ry 21.55 ХоасеИ. ЧЄМІ1ЮН<Н LАІту

22 35 •Акцеtн· В Л<іn•кури 22 45 Погляд у сuн 23.15 До 55-річчя Перемоги. Х/ф •Війна ... 2 серІя О. 1 О Хокей. Чемnіон..._: сuну 0.35 .. у ніч на суботу .J ОлсІЮІО ною ..

УТ-2 7

Т/з •Загадкова леді .. 8.45 СІІІJ\3НОК з "1 ~ 1 ~ 9.10 Tfc .. д.д.д. Досьє детектива Дуброsс .. кого .. 10 ОО Телеанонс 10.05 До 55-рі~ЧQ nepeмonot. Х/ф •Хочу зробити визнання•. 1, 2 с. 12 ЗО Вщк:рІ-tА<lсмо R•бnно 13 ОО З•r"JКИ, на сцену' 13 ЗО ДІТІОШt~І кан;tn 13 55 Х•т-2000 14 ОО Освпній ка.нан Y~JQІ. -дл~ у'Іитсля Кисво·ПРч€:пськи~1 nщей .. лщер·

8.00

14

ЗО Праuо

15

1С Погода Украіни

13.ЗО Не все так поrано nрисвячеt-н 55-іИ річницІ Перемо­ ги у Веnик:•й Вітчизняній еійнt

16.20

Хок:ей. Чемпіонат со1ту

18.00 18 25

УТН х;>-2000

~Гiffi(Jj}

.. дкценrом",

і не

t:1ІИ\:І,ІЦ)U()І1(J-;.НІt,,Н'!'"•

2(., 1(., r-.І.,J,,~к-:.рt::м с._,

20 4(

Вt"•'~-нІЯ ~~.з:ікс,

? ,

УГ1:

ОО

~1_4(; \....ЬІІ cnu~·т, "'~н~4>VР•У•

УТ-2 7.00

Програма І

Мол~ра ·Парк: авто·

мобільного nерІоду•

7.40 Ігрове woy ·Як стати зіркою• 8.15 М/с •Назад в майбутнє• 8.40 Гумор. програма .. повне мамаду•

СВ-2000 телеанонс Сімейна кухня 10.20 Хіт-ноеини-2000

9.15

1О. ОО

10.05 10.50

Банк: ідей

~ ~ :~g ~~з:~і~~~н~~:~~~илосердя"

12.10

отрута ..

М!ф

д:Ф .. коп~· ожие:J.·.: ІС'rорія• Есrафетn

,

Р. Козакова в ПJ.Юrрамt ·Жіно•н ІСТОрІЇ• 23.30 -Подробиці ... Підсумки дtІЯ

23.00

Т/Ф •Із СRйІІа рокІв сумних•

М/Ф Хіт-2000 Блок: громадr.ькuго телебачення Іrрове шоу ·Як стати зІрк:ою ..

15.30

Х/ф ·ВеселІ Жабое<ри"41•

16.45

Т ;с •Вулиці розбитих лІхта-

•ApniCC•

Пmода

7 канtи 8.00 8. 1 5

8 25 9 _1()

Т()к-uюу М_;ф

т;с

32 1

~А:~:~:,~

Інформ_ програма •Hau; час• дІl.реr.и ділової удачі /(ІІІUЗЗЛ Мjф Оаза. серед хаосу

9 40

Програма .. стрес-

9.50

Адреси дtJIOttOi удачі

1 О ОО Ecкynan 1 О. 15 Х/ф •Перwий 1 1 55 д.t1.реси Аілnеоі

учитель• удачі 12 .ОО Дитяча nереда•Іа

Експрес­

одержимість•

канал

оо иТІ:р~норІ~ д

...

ІСТV

Хп-nарад

О ОО НАК "Нафтогаз Украіни· nові­ дuмm:н;.

роз'яснює. nonepeд­

8 10 .. на вс1 боки" з О. Котлицкою 8 ЗО .. теритuрі~ А~. Муз. тиждень

СІТ Гран11щ

турботи•

12

ЗО М/ф 13.00 .. територія д ... Хп-парад 1 ~50 Сократ-Снінг Телемагазин 14.20 Т /С ·Соколи не гніздо• 15.20 Тел~меща.. ТV-uагазин 15.50 M;t: ~Роккt та 6ульвінк:m.• •

ЗД(JрОН'Я

120.00 22 45 23.00 10.45

тодом бобиря

21.30 "NKciub ... Бути собою 21.45 ·Страшні к:азочІСи" від В.

Інnійське кіно. Х/ф •Роса і

nолум•~ .. і'-:ІfІQКОНЦ~рТ

Х!Ф ·Оnерація мТуwкованка• Х/Ф -Холод Арктики-

\

зо 7 7.5

7 30 ВІСТІ

8 _ОО

Ант ресолька

А

1 ~>

8

зо стн

12 15

д/с .. щд. ГаnаГ1аrосІе до КалахарІ• Комn'ютер Х

12 ЗО Гя.рмонІЯ к:раси ОО Сеіт

Фіал-

ВеЛVtІ(ОбриfЗнІЯ сьогодні

.. е.,оа•~а•омія .. Інформ

.. uтжf!

П~оrрамс.; .. с,рес .. Рек.ла~а Х/ф •НедІл~ в nеклі•

канал ~:;[с

Скарби свповоІ куль1ури Ексnрес- інформ Муз1--1чний "НАРТ-ранок .. Навколомузичний нон-стоn вщ •Тинди-ринди•

8. 40 Діалоги 9.00 Хіт-базар 9.35 Кіноконцерт , 0.05 Кззk.а за казк:ою 10.35 Орігамі - зооnарк: з паnеру 10 50 Телеек:спрес 11.00 Бізнес-ревю 11.05 М;ф 11.20 Х/Ф·дітям. •Кам'Ана квітка• 13.00 Телеекспрес 13.10 т;с •Щаст... 14.05 Могюдіжна телевізійна служба 14.35 Я вас любив. 14.50 Тел~ексорес

15.00 Блага вість з Ріком Реннером 15.30 Як: життя? 16.05 Дитяча година 16 35 Вояж без сак:вояж.а 16.50 Телеекспрес 17.00 Краіна Фестиuалія 17 .ЗО Хочу кліп• 17.35 Кумири екрана 18.05 Ск:ар6и світової культури

людей.

Медицина

13.25 Атлетик-ревю 13 55 .. sалет --любов

моя-. S-р1ччя

конкурсу ім. С. Лифаря. Ч.2

-Паnацееі таємниці ..

-Киnучий

ледар·

14.55

Інтер-стиль

15.05

Блеф-клуб

15.50

М~пчні пандwафти

16.30

стн

16.45 Т/С ооСобачиА дім• 17 15 ЕкономІчний ВІСІіИК 17.-45 18.15

18 35 1В 55 19.:?0 19.50 20.20

20

Дu дн~ матерІ Створи сеОе Моя баrt.кіАщина

Чорний ~вадрат КІtЮКОЛО

До 55·рІччІІ nеремоrи. Х/Ф •два бійці•

Х/ф •Неонова БІбліІІ•

JCТV•

7.00 Шлягер - бо шлягер 8.00 Голос .. перемоги• 8.30 Майс1ри ілюзіону 9.30 З пюбов'ю! 1 О ОО Ек:ономічни~ вісник 1О ЗО •На сьомому небІ•. А. Матвійчук 1 1 ОО Модний час ОО Перехрестя

.. на nci

6оk.и• з О. Котлицькою

ЗО МІФ 13.00 шлягер року

14 ОО В Щербачов nредстааnяє .. 14.30 НАК .. нафtоrаз Украіни .. повідомnRє. роз'яснює, nоnередж.ає ...

Очевидне-неймовірне

1' 40 14.55

Сокраr-Соінг. Телемагазин

Хіт-базар

15.00

Дtф

18.20

Ракурс

18 ЗО 19-15

МІФ

.. киівський

наркотики•

nnачуть•

18.55

Сакура- шоу Міста Й СТОЛИЦІ СВіту Сnравжнє к•но

19.00

На хаилІ усnІху

0.45

0.55 Диск-канал

50

•Місце зустрічі• з А. Шараnо-

да•

22.30 Т/С •Багаті те* плачуть• 23.25 На хвилі ycnixy 23.35 Новини Т/с ·МандрІвниМ лицар•

.. невгамовні·

17.00 МІс .. гей. Арнольде!• 1 7.35 Т/С ·МолодІсть Геракла• 18.00 Т /С -.Чудесна науtса• 18.30 Т/с ·Вир світів• Т/с •АльФ•

20.00 Вуличне телебачення. Тема дня 20.40 Вуличне телебачення. Фабрика 21.05

Х/Ф •Нічний жах•

22.55

Х/Ф •день Шакала•

Просра.ма nередач

7. ОО

Прогноз nогоди

7.05

Програми

Єрусалим·

•BIZ· ТV•

7.35 Прогноз nогоди Програми •BIZ·ТV• Виnадковий сеtдок•Вікна. НОВИНИ• Програма передач

7.40 8.00 8.30

9.00 9.05 Т/с •Сеnеста•

10.00 ·ІDЕЕА-студІЯ•. Теммагазин 10.05 Імnреза 10.35 ·ІDЕЕА-студІя•. Телемагазин Проерами •BIZ·ТV•

10.50

13.00 ·ІDЕЕА·студія•. Телемагазин 13.15 Т/с •ЗвІnьненн• Євроnи•.

Програ"и •B1Z-ТV•

Х/Ф •Митар• Х/Ф •доктор д>о:екІл І мІс

Нічна драматургІя 2З.55 Муа><кв на СТБ Програма nередач

0.20

б.ЗО Підйом 7.00 м;с

7.20 Підйом 7.35 Т/с •ЛуІза Фернанда• 8.20 Підйом 10.00 Х/Ф •Не зІАwлисw характе­

12.55 ·Оранта• захистить і збереже 13.15 Тfc ·Луіза Фернанд.а~ 14.00 Реnортер

14.15 Х/Ф •Котушка• 15.50 М/с 16.15 Т/с -НенсІ АРк>• 16.35

т /с •Tarrepт•

17.35

Х/Ф •Наша nюдина в сан-

Ремо• 19.00 Реnортер 10.20 Х/Ф •Дитмна наnрокат• 20.55 Новинки ·Венето• 21.15 Х/Ф •Onepaцho загону .дельта• 23.00 Реnортер. Тема дня

23.20 19.30

20.00 На хвил; успіху 20.1 О Урок:и постмодерну 20.40 НоВини

21.00 Що? Де? По"fім? 21.20 Х/Ф •ЯІК.а чудесна rpa• 22.50 Т/с .. Багаті теж nлачуть• Х/Ф •ОсобливостІ росІйсье<ої

0.45

лазнІ•

50

Програма nередач на завтра

rra•rc

Х/Ф •На гоnцІ• Рада

канDА

8.00 8.05

Програма nередач

Програми

•BIZ- ТУ•

9.00

Програми

•BIZ- ТV•

10.00 Анонс nрограм 10.05 Грації від -Гравісу• 10.30 БуТИ ЖІНКОЮ 11 .ОО Престиж 1 1.15 Новини Європи 11.45 Сто чудес світу 12.00 Торгінфарм 12.10 Весняні ластівки

9.55 Програма передач 10.00 маnnет-шоу

15.30

12.10 12.25

20

Музика на СТ6

10.30

10.55 Програма nередач 11.00 Т/с •СоnтІ• 1 1 .ЗО 12.00

Анонс програм

Праграма nередач

12.30 М/с •СІмпсони• 12.55 Програми ·BIZ- ТV• 14.55 Праграма nередач 15.00 Wану-льниqм ІндІАсwсого кJно. Х/ф •Ро:.чаруаанна•

17.30 ВІкна у світ· 18.00 т;с •ЕллІ мак&Іn• 19.00 19.15

19.4t5

циеіnіза·

КЛуб ·Білий nапуга• Музик:а на СТБ •ІDЕЕА-студІя•. Телемагазин

•ВІкна. Новини•. Сnорт. Погода В..tnадковий свІдок

Т/с •Перша хвил••

21.25 Х/Ф •МаленькІ вІдьми• 23.00 ІталІйсь~ий футбол. СерІ~ д 0.55 Програма nередач

Молодіжн1--1й канал •М• Торгінформ

З7 канІІА ,Новини Ексnрес-Інформ

8.00 8.30 9.00

Диск-канал Тинди-ринди. Новини

V'I'U :ІАПА8А

На хвилі усnІху

~:~8 ~ао~ 8ї~1 1 ."ff~~ики оближеш!•

9.50 Криnа 10.20 Т/с •&агатІ

теж nnачуть•

1 1.15 Медичний тижневик ·Зб, б•

1~ :~~

52-І

ХІ>-базар

7 .ОО 7.10 7 20

~~а~9:т~

~~~~

СТІІ

10.40 ·ІОЕЕА-студі'А•. Телемагазин

15.35 Грації вІд .. гравісу .. ,6.00 КІно про кіно 17 .ОО М/с •Хранителі історіі•. · 4 серія 17.30 ·ШлQгер .. nредстамяє .. 18.20 Добрі новини 18.25 Грації від ;.гравісу• 18.45 ТоргінфОрм 19.00 Весь сві'І' театру 19.30 Вистава ·Чоловічий рІд,

О

СТJІ

XIZNILI

6.55

ПОГЛЯДУ•

вою

ЗS канал

ГрацІї від -rоавісу .. Бістро .. граеІс•

рами•

18.20 Ні nyxy ні nepa! 16.50 На хвилі усліху 19.30 Ек:сnрес-інформ 19.40 О.С.П.-студія 20.30 Вернісаж 20.40 Новини 21 .ОО Х/Ф •ІсторІя собаки-приви-

м;с

ТорrінФОРМ

1 1.25 Тетянин nоnудень 11.40 Х/Ф •Коханнs з першого

Крила

19.25

Анонс npoгpaN'

Ха Ад•

На хвилі успіху Дис~· канал

16.30

KDHaA

18.00 18.05 18.20 18.45

цій•. ·Ацтеки•

23.20 д'Ф .. маестро. ваш нихід• 23 50 Фішка О. 20 Ні"4ний кІнозал.

ЗО

ра

23.10

23.20

22.00

12 12

Програма передач на завт-

19.40

1430 K.1.5.S.

22.50

МіськІ новини

1,

"""

1.20

21.00 Виnадк:овий свідо~~:

однина, або Не вір очам своім•. Ч.1

Киянин

З2 канал

23.00 Tjc •ТаємницІ Нью-Аор-

23.50 -Територія д ... Хіт-nарад 0.50 В. Щербачов nредставляє ...

52-І

11.00 Т/С •БагатІ те.: 12. ОО Плгнета Земля 13.00 Тинди-ринди 13.30 Модний час 14.00 Аnт-афіwа 14.50 17.00 17.30 18.00

Т/с •АлЬФ•

Х/Ф •два мули дпА сес­ три Сари• 22.50 Всеукрзінський телевізій­ ний конкурс •Міс Телешанс•

21.30

:8АІ"1'А8А

20.30 Грації від .. гравісу· 20.50 На добраніч, діти! 21.15 МІста й столицІ світу 21 .ЗО Саме Той 22.00 д.Jс •Загадки древніх

Лакмус ж~1тті=І

зо стн Cnarи час Нове кіно

21 ОО 21 _15 21 .45

20.25 20.55

16.20

Новини 9.1 О Ви - очевидець 10.00 Ток:-шоу ·Я сама•. мЯк nере-

брока· острів•

.ОО Муз. маршрут НІжність материнських рук

11 ЗО 1 1 45

Вуличне телебачення. Фабрика новин

20.00

17 .ОО Програми ·BIZ· ТУ• 17.50 ·tDЕЕА-студія•. Телемагазин 18.00 Т/с •Сеnеста, т1пwси Сеnеста• 18.55 Проrрама передач 19.00 ·Вікна. новини•. nогода 19.30 ·ВІкна. Cnopr•

9.00

могти

..

Т/с •Команда .д Вуnичне телебачення. Тема

ДНR

ФІльм 3-А. •ВОгнІІна дуrа•

VTA8 KDHDA

МІс •KacneP• Т ;с •Чарльзові турботи• Т/С •РОКИ молодІ•

14.50 Х/ф-дІт•м. •Еіал казок... 15.55 Програма nередач 16.00 •Вікна. Новини .. 16. 1 О ·ІDЕЕА-студІя•. Телемагазин

7.00 Новини 7.10 Екслрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 Hawa музика

1.20

М1r:ькі 110ВИНИ

9.00 М,'с .. казки вуnиці 9.30 Х/ф .. таємничиМ 11

19.20

новин

ВрSІтуй 1 вбережи

14.25

ковського

~ІТ8У8 •

канал

І'І'А•Іс

1 В.ОО Анонс nрограм 18.05 ТоргінфОрм 18.20 Граціf вІд ·Гравісу• 18.45 Бістро ·Гравіс• 18.50 Сто чудес світу 19.00 Хіт-базар 19.30 Т/с ..людина моряоо 20.20 Граціі від •ГравІсу• 20.30 Зустріч у •БІстро• 21.00 На добраніч, дІти! <1.15 Торсінформ 2' .25 Добрі новини 21.30 Саме Той 22.00 Х/Ф ·Кутузов• 23.40 ПрОІ(ЛЯТий фільм 0.00 Торгтнформ

15.30

Тенеексnрес

19 50

13

nрограма

.. чарльзові

1 1 30 Сокр<1т-Св1нг. Тєлемаrазин

.. хто? tl.to'?,..

2З.ОС Муз no11-stЩJ 1 ЗО Народний НІчний канал

Т ;с

1 1.00

1 1 .... о Тсnемедіа. ТV-мзгазин 12.00 -·Hil с.;ьомому не61 ... І. Крикунов

Тележурнал •Бізнес-ревю· Нuве в JІікуеанні хребта за ме-

Ток-шоу

Х/Ф •два мули дng сестри

9.00

лотсреА•

Тt:и•ежурнал ·Бізнес-ревю ..

21.15 21.20 21.25

05

Киіасьk.І днюRі новини

Сари•

.. щаст~"

21.00

·т

НОВИНИ

Інформ

17.10 КВК ЛІга СИЛОВИХ с1руктур 19 ОО .. Fam•ly a1bum• 19.25 Малий 61знес с.;ьогодні 1 g_ 50 Тележурнал мбізнес-ревю" 20.00 ІІіформ nрограма .. Qтже 20.20 Ад~~(;~1 ДІ110ІJ.Оі удачі 20.30 Анонс nрограм 20.35 Торгінформ 20.45 До6р1 новини 20.50 Ноносел

7. 20 7.35 7.40

МІСЬІ<.І

ЗО СПі

22 40

Дnк. с~кран

25 1-М.

ОО Вікна. щ,о ми обираємо

22.15

?2

. 22.50 Х/ф .. збочена 0.40 Нічний канал

r1anepy

З5 канDА

З7

роздумів

~ac

ІІіДуСТрІЯ

неощvr"а

21.15 Погода 21.20 Х/Ф •Застуnник•

Т/с

22 Ukraiщ~ ..

кОНUЩ)J

Програма передач на завтра

зо стн

21 .ОО Ан1ресолька 21 15 Інформація до 21 30 BiGti

12.20 Кінозат• м;ф 13.05 Х/Ф «Дорогою ціною .. 14.35 Му::\. nrюграма 15 1 О AJJ.pecи ділоuоі удачІ 15. ЗО Тележурнал .. Бі:~нР.с -ре~ю .. 15 40 К1ног орескоп

1 55 2.00

Мій Еrміrаж Архаrектура-2000

д •. Хіт-nарад

д/с •Остання адРеса•

на мене•

Гранwан•

-Чуд~СН~1Й К0~>;1Р..:,.,ІН.J••

.. 4S

.. чекаМ

16 ЗО Стеn-урок , б 50 безсмертнІ скарби Уk.раіни ~ 7 15 Кіно вчора 1 завжди · І 50 Соіт Аліси 10.30 Т ;с «Історія кохання•

Teлt•t~кcnpec

Ори1dмі- зoOnЩJk з

22.00 22.30

1.20

ДО ІДСаЛьноі nОСМІШК:И

вутtцІ Номьотктна ..... Прu<..:·

Т /С •АлІоф• Х/Ф •дракон: ІсторІя Брюса ЛІ• 23.00 т;с •ШовковІ тенета• 23.45 Всеукраїнський телевізІйtіИй

20.25 20.55

23.50 • Територі~

.ОО .. дк:адемак:и. Жиrтя в мистецтві ... М. Колесса 1 . З:) т еа1 р на долонях

17.25 18.20

Т /с •Чарnь:tОІІІ турботи•

17.25 Т/С мРоки молодІ• 18.20 Т/С •КомаНДІІ t~A• 19.20 Вуличне телебачення. Тема дня 20.00 Вуличне телебачення. Фаf>рик:а

11

20

Анатом-я кохання

16.35 М/с ·Космічні рятувальники•

0.50

rнІздо ..

1 g.зо Т/с •Людина моря• 20.20 Граuн від .. гравіс"'• 20.30 ЗустрІч у -Б•стро ..

м;с •Вуді Вудnеккер та його

17 .ОО

- соколмне

його доузі ..

16.35

17 .ОО

19. 15

Х/Ф •Розбірка

в Бронкс••

До 55-річчg Перемоги.

19 20 19.55

Міські новини

конкурс •Міс Tenewaнc•

Вісті ХристиянсьІ'>.а програма в зо стн 9.00 Т/с •Милістю Божою•

7.30 8 ОО

14.00 Могюдіжне телевІзійна служба 14.30 Муз t.юзаіка 14.40 Етюди t4.55 Х/ф •Таємниці родини де

1б.СЮ Ку1 ХІІ·t')<'t:"і3р

•6е3 nJЦІва бути собою•

1 15

Вр~ туй 1 66ережи 7 оо МІ(,.;ЬІСІ новини 7.15 Антрt:>сольк:а

Дульськоt ..

-

усм1ш~и

новин

6 55

ІІіформ

Подол1

друзі•

12.05 Х/ф ·РозбІрка в Бронкс!• 13 ЗО Малень~і історіі .. дрт-обстрілу• 1З 50 .. медЛаИф- на Подолі -·· шлях

канал

22.15

т ;с

МІс •Роккі та Бульвінкль• М/с .. вуді Вудnеккер та

35

стн

на

no~

-reneмen.~. Т\1-ме.('е.З'-'~

1.5.'2.0 15.50 16 15

Мvптєвості

22.30

Д1алоrи

ха У•

М/Ф

ТорrоRий дайджест

шп~х до ·деальноІ

16.15

ЗО канал

'

стн

ОО Антресолька

Ексnрес-інформ

ТІТ

Модний час

12.30

де Гранwан•

23.55

Х!Ф

Мака-

16.45 Муз. 1v1аршрут 17.15 В. Щербачов nредставляє. 17.45 Київ класичний 18.05 Т/с .. Безсмертя подвІ'Ігу• 18.1 5 Столиця 18.30 Х/ф •Таємниці родини

22.00 ... медЛайФ•

Х/ф •Сто днІв у Палермо•

9. ЗО

14.40 ДІФ •Вертинський· 15.10 Програма О. Басилашвілі

його командам

0.00

-любов моя•. Т.

21 15 Щоденник Йор.ка 21.30 Вісті

Телеексnре(; ХІт-базар 5t' Навколомузич~о~ий нон-стоn ВІД · Тинди-р~~нди" :..0 Телсексnрес

ою

16 ЗО 1 7 .ОО

19.50 Національна лоте~ 20.00 ·Подрос:іицt• - .. час• 20.50 N-асілометр 21.05 Минуле-2000 21.10 Інтерсnорт

Концерт nам'RТІ А. Солов·янен­

рІв 11· 17.45 Т/С •Коломбо .. 19 05 тсн

хдтrх

16.20 Пущ.с '!6.40 Т/с •ЛІОдина М~РЯ• 1 7.30 З~ ки1всис:им -.,JCVt..~ 18.00 Нонини 18.20 Т/с •Щит і Мв-4•. ФІльм

к:а. Ч.1

14.00 15.00

ІВТЕr

9.00 Нuнини 9.05 Минуле 9.10 Погода 9.15 Родина від А до Я 9.25 Суnун~и~ -Планеrи Здоров·я .. 9.55 Tjc ·ТІнь І світло• 10.45 Т/с .тиша ... 4 серІя 12.00 Новиtн-1 12 05 Інтерсnорт 12.10 Добрий настрій. -Е.nка 1 корєша12.25 Авторськ:а о ро! рама Е. Р~занова ~Бабине літо ... Т. Шмига 13.()0 Анонс 13.05 Киіеськ:і новини ~З 20 К~щсіна 3 40 ll.Jnяrёp" nр~дСТdВЛІо4Є ..

13.05 До 55-рІччя Перемоги.

13.25 1З 55

..

Q() НОІІИІІИ

23.40

23

14_10 .. Балет

21

19.40 Антологія nоезіі. В. Брюсов 19.50 телееІ(спрес 20.00 Х/ф-дІтам ... тимур та

С1Т

11.00 61.'11/CC·f.Jf:?ЄКl 11.05 Х/Ф «Трамвай .. Бажання .. 13.00 Tcneeкcnpec 13.10 Це було недавно. Це буJІО дав­

1б.ОС П;)авп: сьоrод~~: ! ~аfпр~

н1

Очееидне~нсймо8Ірне

25

12.1~

артиста УІ(раїн~1 Лариt,;<-t НАДІ!-!

..

18.55

21./:J Pak.yp(;

·1РІ->1СВЯ'ІУЄТЬСSоІ Су•;аснІ дуХОВНІ 'tk:н• 1 ,_.оманс"" cniftae.: засnужена

~О Поrrщц ..... до6роі ,,очі, Украіtю!

Чоловічі ту обо ти

nрограма -наш час•

20.30

ХІф •БабІй-2· Нічний кінозал. Х/Ф •Краса

Со~ tH,Q,oмa

Ракурс

1 8. 25

17-.50 18.00 Х/Ф иМаркіза• 20.00 Кінuм;ОМ\Lt!~1І

..

у гарній к:омnnнр Т ~~псжурнан "5І;Інt~С- ~-JlЧ>KJи

5.45

16.15

1fi.5Q КІНОІ<.ОНЦСрТ

22.00

і

Новосел

7.05 Муз~-tчний •НАРТ-ранок" 7. 20 Ексnрес -111форм 7.35 Во~х 6сз сакво~жа 7 50 Муз. 11рограма .. маdе in 8.20 ДvtнNa rодана 8. 50 Тіtтьки дm1 ж:tнuк 9.20 3ор~ан зустртчІ 10.05 Чо.rюІ::Іі...,і ту~6оти 10.30 Сn шае А Великобрат 10.40 PGД~1HQ UІД А ДО Я

m

Вояж 6ез саквояжа

21 35 2 1 5(.' 22.05 22.15

Х/Ф •Ркзикуючи JСИТ-

Медичний тижневик .. зs.б .. 13.00 Т/с •ІСТОJЙА кохання• 14.00 Стеn-урок

12.30

20. 1 О 20.20 20.30

Ж;НОЧИЙ СВІТ

1.45 Про1рама .. стрес .. 1_55 Рек.г.3ма 2.00 Х/ф .. мораль nані

1 7 .ОО 17.2()

-Made

..

Торпнформ

21.10 Г~Jанк:и 21.15 Д~Івnя•ІИСt.о з Америки 2 1.30 ТорІІнформ 21.45 Міста й crom1цi сшrу 22 .ОО Ноrюссл 22.1 О Мололо•;: ний канал ... м .. 23.10 Торгінформ 23.25 Новuссн 23.35 Тинди-ринди·ноеини 0.00 МІКС 0.40 Торгінформ 1 .ЗО Народний нічнщ'т канал

10.50

··Щастя•

~ 6.50 Телеекспрес J7.00 Хіт-базар 17.35 ТІЛЬКИ дЛЯ жінОК 18.05 ХОЧу КЛІП~

72

теомальних джерел•

тям•

ров

-саме Той• про себе

Весняні ластівки Муз. nрограма -Зоряні

к:раіна

-

·Зі стелІ· -Царська ложа•. А.

16 35

Новосел

ДІф •Угорщина

12.00

14.20

Нон-стоп рандеву

10.55

ІСТУ

13.00 Майстра ілюзіону 13.50 Сократ-Свінг. Телемагазин

•Милістю Божою•

15.40

Новосеп

В.дкриті небеса Торгінформ

ВісТ;

10.40

KDHaA

-Терtнорія д-.. Хіт-nарад

7.00

лІцейСЬКІ-1Й•

Антресолька

16.30

Телеексnрес Муз_ прог~ама

uкralne

1б.2U Міф

К•но• о роскоn ТСЛt'ЖVрнал кбі;Jнес-ревІQ•

Х/ф ·За мить до смерті•

.. ~

14.50 16.05

Чудове часотрясінн~ Хіт-базар

ТО

;t) ~-ю 2000-рі ......ю РrЗІ~Еіа Хри(;тQВ(\

22.35 Хокей ЧемnІонат сuіту 22.50 До 55-рІччя: nсромо.-и. Х/ф ·ВІАна•. 3 серІ'А ~) 0t) ХІ; -2000

14.00 Tfc

14.50 Т~л~ексnосс 15.00 Х/Ф .. nпиватна

Бути ЖІНІ(0І0

4 45

Профіnактика

14.40

Со•т наук:и

25

Вистава •Вб'ємо чоловіка•. Ч.2

заnеклась..

11.00 Т/с ... чарnь:tові турботи .. 11.30 СОкрат-Свіttг. Телемагазин 11.40 Телемедіа. ТУ-магазин

боровик

Ін·

час­

канал

25

13.10 Хіт-базар 1 З 40 Св•т наук.и 14. ОО Муз nрограма .. зоряні зуст р1ч1 .. 14 45 ТележурнGtn •БІЗt~сс-ревю• 15 QQ У rарнІЙ КОМІЩtііЇ 15.30 Програма ·Стрес• 15.40 Адреси ДІГІОВОі удачі 15.50 К•н()зал мjф 16.35 Муз nрограма 17.10 Адреси ДІловоі удачі 17.15 Хfф wШовковий ШЛЯХ• 19. ОО ШоJІом. Києве~ 19.30 А.nреси ділової удачІ 19.40 .. трансnорт- Украіни ... Регюналь·

nnn-stop caмurнh(HO ..<олостяка

19.30

·4

Паt\{)рам;,

:?2 00

Муз.

2.00

Світ nідводної фотографіі

10.55 11 .ОО 11.30 12.00 13.00 1 З. 15 1 3.30 • 4.00 ~ 5.00 1 5. ":О 15. ~5 16.00

.. наш

що

8.00 Економічни"' ВІСНИК 8.30 Візит 9.00 Х/Ф •дитс.адківськиА

I<DHa.A

1'U.20 f'ІакМ}ІС :Ж.И11R

Програма .. стрес• Рекла ..... а Муз. nрограма

'\ .45 ·.55

JІТУ

ТУ ТА8А .......

лотерея•

В.ОО ХрV'Сти~нська nрограма

9.50

Міста й столиuі світу Льодовик..,; крижані р1..:и Програма УХРТ

nоо:-рама

.. nриватна

9.3::> Світ. Укоаінз. Киів

СІТ Тележурнал ,,Бізнес-ревю .. Торгінформ

форм.

Х/Ф

Міські новини

7.00 7.15 7.30

З2

екрс:н•

Х/Ф ·Трамвай •Бажанн~·

8.30 стн 9.00 т;с

уда·~і

Новосел Народний НІЧНИЙ І(анаn.

1.30

Граціі від .. гравісу•

13.40 .. на

Т епе:жур•.,ап ·бсіІ•Сс-ремю ..

1'2 :ю 13 ('(·

8.10

14 ОО Урочисrе засІДаtнн·І І концерт.

Д

8 ()5 9 ОО

1 О .нтсрсnорт 7 15 Поrоліі 7.20 Tjc ·Ніжна 8.00 nuнини 8.05 Інтерсnорт

1 З ОО Апuманах •Ocнos~t·

Прогулянка з 'JP:J моралі

А rнкувс:t.ю-tт хребта за меІО·

HoRe

л.ом Бобир~

ї

А~І()ІІС

cnir

19.00

ОО

канал

УТ-З

ЗО До 55-рччя Перемоги Пам'sпі нюрцtв фронто~и~ІІ::І. ПІСНІ І. Шамо

1'.) 15

8

7

1

12.10. 18.15. 21.55. О 12 20 Надвечір'я ~ 2 50 Р~n•квіі 1 храми

7

nо року

1 ЗО дс,6рого ра~н. у_ Украіно! ') 00 8 ІОС:ТRХ 'J ДрІМОТИ .О~ nогляд у

1..-терснорт

21 25 М•стеЧко

травня

о

1 корєша ..

21.10 Х/ф •Зазубрене nезо• 23.00 Пщнрd~а л Пuрфснова .. намеr.~•и .. 23.55 -nпл.ро6иц•·· ПІ,цсумки дня О 1 о Програма ·Поо це .. 0.50 Пн:;.'1Я оnі~:1оч• 1.35 Прu це ... т;с .. секс і місто"

23.15

УТ-1

11 11

18.00 Новини 18.10 Т/с •дика Роза .. 19.05 Добрий настрій ... Енка

UkІ<llf·,c

СУБОТА

7 25. 8.50. 12.15. 16 70.

серІя

1 1 ОО М~ .з rrapaд вщ ~ К:.а.1~І•І" 1 1 .30 .,f .1rrн1~- albom .. 1'2 t'C Му~~ nporpaм<~. .. м;н.1t'! ,,,

ОО ДІф .. Брати Кnичко. Пt_)J\ОІИний

9.ЗО З•f)ки, на СІІt.:Ну 10.00 Пnигорща

М/ф

10 00 1 О :;О 10 50

..

6

,,..тepcnopr

9 40

19 :ю тсн 19 50 Просnорт-tюuини 20 .ОО Т /С •ВулицІ розбитих ліхта­ рІв ІІм ... школа nавука" 21 .ОО Х/ф .. кров .-ероїв ..

/3

12 05

0.25

.ОО Анонс nрограм

21.00

12 ЗО ТелевІЗІйниИ центр моди 13.00 Анонс 1 З 05 Киівськ1 нuвини 1 З 20 н~ сноій землІ 13 40 Крипа 14 lf:J .. л~щ~т 1 долі•. В Селогуб 14 45 Аотоr рафи 1 5 1О К~ ~ ЕУ - нОВІ техноло1 іі наеч<:ннtя 15 45 Доt.Аашній niкan 16.05 Конк-урен1 16.40 Т/с •Людина моря• 17 ЗО За ...:tt~івсм,им часом

9.10 Wt)y

т;с ооСміnивець .. Т/с •ГеркуnесХ/Ф .. небезnечна nрихиль-

ність

3

Т/с ооТиwа•.

12 15

20 55

ТелевізІйна пат~у11ьна служе>а

.. ситуацІя"

16.00 16.50 17.45

і саtтло-

12.00 HORИtfИ

r7А8ІС

ICDHaA

··Наш

23.30 ·Шл-ягер .. nредставляє .. О. 15 Торгінформ

20.00 ІІІфuрм 11р01 рама -Наш час .. 20.20 Адреt.:и ДІПОDОЇ У/\ЗЧі 20.30 Анонс 11рограм 20.35 Т()ргінформ 20.45 Добрі Н0ВИНО1 20.50 Н()ІЗ.ОСел

19.10 К~і11іІаЛ·W0у "ПОЛе ЧУДСС" 20 ОО .. r1одрООиц1•- .. час .. 20.50 ми ... улс-2000

t+l

·1 + ,,.

ОО Снщанок: з

1.05

РомІ·

10.50

23.00

nродОВжу'ЄТЬСА•

23.40 •ПодробицІ ... Підсум-.:и дня 23.50 Т/с •Метод Крекера• 0.40 Казки дпя дорослих 1 .ОО Т /с •Apnlcc• 1.30 Погода

ниИ виnусk.

НОВ•1НИ І•нерсrюрт

8.00 8.05

8.10 Т/с ·Метод Крекера• 9.00 Новини 9 05 Минуnе 9 15 Дж~нтm,мсн-wоу

11.20 До 55-річчt~ Перемоги. 12.55 15 00

..

7.00 НОВИН~1 7.1 О ІнтР.рсnорт 7 15. 9, 10. 21 .ОО. L.OO ПОІ'ОД<t. 7.20 т;с •Ні•на отрута•

•Рано~ ..

-

11 15. 12 50. 15 15. 18 15. 22

nредставля­

УТ-З

1 О 1 О Нова колекція

1 1.00

Телевізійна nатрульна служ6а

ЮТЬ•. Х/ф •Пуленеnробивне

6.05 Доброго ранку, Україно! 9.00 Фільм-вистава .. nа-модному• М/ф УТН

-tовини

23.45 !СН 0.05 мКіноnристрасті

УТ-1

10.40

Я

.. с~,~уація•

травня

6.00. 8.50. 14 55. 0.30

Зінченко

9.25 Програма -ТаємнІ ІСТОРІі• 9.45 Т/с •Тlн ... І саІтло10.40 Т/с •Тиша•. 2 серія 11 50 М/ф

23.30

Т/с •Профайnер: історія

22.50

-Шлягер .. nредставляє 9.45 Фес>-2000 10.45 Торгінформ

отрута ...

Родина відд до

21.20 21.30 21.45 22.00

Док_

зо

час•

21.00

..к.ров,

Кі•1оконцерт

22.20 0.00

Нічний кІнозал. Х/Ф

0.25

wЧ ..

~зс

6.55 Врятуй і вбережи

19.25 Сакура-wоу 19.35 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Інформ. орограма 20.20 Адреси ділової 20.30 Анонс nрограм 20.35 Topr !нфорt..о 20.45 Добрі НОВИt~И 20.50 Новосел

ВерНІсаж

21 .20 21.25 21.55 22.00

ЕКМ'

19.15

9.00

Минуле

ОО

Неnанська сад~1ба

ще раз про ожиріttня •Родом з Украіни•. Про

15.35 Острів сJСвРбtв 16.05 Солодке .)І(иття 16.40 Т/С •ЛЮдина МОРА• 17.30 За е<иівсь-t<им часо..... 18.00 Новини 18.10 Т/С •д>ока Роза• 18.45 Х/Ф •Лвут.ари ... 2 серІя 20.00 •ПодробицІ• - .. час .. 20.50 Минуле-2000 20.55 Інтерспорт 21.00 Погода 21.10 Х/Ф -Мисливець•

7

удар•. 4-.серія

П'ЯТНИЦЯ

5

8 40 9.00 9.05

12

ДІф ·Місто Коnумба-

х/Ф •Весна ма ЗарІчній ву­

7.05 7 .ЗО 8.00

7.00 Новини 7. 1 О Ін терспорт 7 15 Погода 7.20 Т/С •НІжна 8.00 Новини 6.05 І~онерсnорт 8.10 .. в·кенд• з І.

22.00 •Акцент• В. Лап1кури 22. 1 О Хокей. Чемnюнат світу 22.25 До 55-рІччя Перемоги. Х/Ф •ВІйна•. 1 серія 23.40 ХІт-2000 23.45 Погода 23.50 Анонс 23.55 Дсброі ночі, УкраІноІ

Світ освіт;,.оt

7

УТ-З

20 40 ВечірнR казка 21 ОО УТН - Панорама 21 40 Питання дня 2 1 50 Світ cnopry 21.55 Погода

7

ст.; О. Дов­

XVI-XVII

)J(енко -Аетобіографія-

-# rс~~~~Л--=~~с;.~""а~~~~~~-

16.20

4

зустрІЧІ .. 16.45 Фінансист 17 .ОО Торгінформ 17. 15 Грац1і BiJ1. .. Гра~ІСУ• 17.40 100 .... y.n.ec ct:~oiry 18.00 Програма УХРТ 18.30 Торгінформ 18.45 Ноеосел 19.00 Стимул

лиці•

Києва

11 1 1.1 5 Погода 11.20 Футбол. Ліга чемпІонів.

Інтерсnорт Прокиньс~ і співай~ Анонс Киfвсuкі новини Інтер'єр

12.05 12. 15 13.00 13.05 13.20 13.55 14.20 14.30 14.50 15.00

cepito~

10.20 10.30

-

д!с •Забуті цивілізації •.

12.05

6.50 Анонс 9.0 Автосапієнс 9.30 Т/с •ВІтер у сnину•

раїна

тива дубровського•

:~_2'Jо.;_(..~~::с;~;:Р;~~тrнс:;.

6.05 ДоОрого раtнс:у. Украіно'

15.20

т;с •д.д.д. Досьє детек-

10.00 Телеанонс 10.05 Xir-2000

УТ-1

12.50 12.55

3

N9 34 (9133)

12.50 Своя rpa 13.20 Наші улюбленІ тварини 13.45 Прем'єр·відео 14.10 Арт-афіша 14.40 Що? Де? Почім? 17.00 Гарнізон 17.30 Місто жінок 18.00 Tjc •Тарзан• 18.50 На хвилі успіху

6.30 ПідІ\о" 7.00 М/С 7.20 ПідІ\ом 7.35 Tjc •ЛуІза

xo•d 8AXAJI

Фернанда•

8.З5 ПідІ\о"

10.00 Х/ф •Наша людина • санРемо•

11.15 Тетянин nолудень 1-1.35 Х!Ф •Виnадок 3 ПолинІнмм• 12.50 Тетянин полудень

13.15 Т/с •ЛуІ38 ФерН8НД8• 14.00 Penop>ep 14. 15 Хjф •ДИТИна Н8ПроК8Т• 15.40 М/с 16.05 Т/с •НенсІ Дрю• 16.30 Т/с •Таггерт• 17.25 Х/Ф •ПоеерненІflІ

святого

Луки•

19.00 Реnортер 19.20 Х/Ф •Чужі nохорони• 20.55 Новинки •Венето•

21.10 Х/Ф •Червоний скорnІон•

23.00 Penop>ep 23.20 Х/Ф •диІІвол І дес~ть заловІ· дей•


N9 34 (9133)

15.35 17.15

Х/Ф •д>кек-ведмедик• Т/с •Нові пригоди Суперме­

Х/ф •Ан"'еліка -маркІза ян· roniв• 20.10 Х/ф •Маска• 21 55 Великі пере• они 22.10 Програма В Піховшека ·Еnі­

18.05

Анонс

7.ЗО Доброго ранку. Украіно 1

8.50 8.55 9.00 9.20

Анонс

центр

Укреnорт лото

•Пам'ятайте мен~ ... • Н

23.00 23.50

Яремчук

МІФ

т /с

Хто в домІ господар? 11.ЗО Медичний тижневик •Зб.б• 12.00 УТН- •день• 12.10 Погода

23.30 1.15

9.

.. лот[)-:Jабава·

Му:. oю11-stop 1 О •Farn1Іy a/t)шn .,

9 35 f'Ан1"'И бrзнес сьогодні

Хіт-2000 Реальний сек І or Клуб • 700· 11.10М/Ф 1 1.ЗО 11ЮJ\ина ' за<.он 12.00 Концерт nам·ято А. Солов'янен­ ка Ч 2 12 55 Скарбниця

10.05 1о. 1о 1О 40

ОО Нове в лікуванні хребта за ме-

тодом Бобиря Сшr науки Tera:!'жvpнan ··Бізнес-ревю .. 1С.ЗО І<.ВК Лоrа силових структур

10 05 10 20

12 ОО Дсбра ноеина ЗО Тспr,,.урІІал •БІзнес-ревю· 12 40 КІ!ff)І'ОРОСКОП 1J.OO Мu:"ІОДr)еша r~nевrзrйн~ служба

12

ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ!

Згідно з розnорядженням голови Броварської районної державної адміністраціі NQ 24 від 20 січня 2000 року технічний ог11яд автотрансnортних за· собів індивідуальних власників nроводиться на базі автосервісного nідnриємства "Бровари-Авто" за адресою: м.Бровари, вул. Чкалова, 7-б. Технічний огляд nроводиться кожного дня, окрім неді11і з 8.00 до 17.00, з видачею діагностичної картки технічного стану автомобіля. Вартість робіт з технічного огляду СКІ1адає: Вартість робіт з ПДВ, а

1600 2199

7,52 15,20 20,04

2200 та вище,

25106

1101 1599

TA'IA'IYJI

8 10

1О ОО Телеанонс

До 1100

n

А ОО Т~іh.'•.урнал •БІзнес-ревю ..

гусак·

Об'єм даиrуна, см куб.

І?АІІС •ІІП

rрн.

мікроавтобуси, вантажні автомобілі

Інсnектор ДАІ nриймає власників автотрансnорту nіс11я nроходження технічного ог11яду і наявності діагностиичної карти: вівторок, четвер- з 14.00 до 17.00, субота- з 10.00до 14.00 за адресою: м.Бро· вари, вул.Чкалова, 7-б, АСФ •Бровари-Авто ... Тел.: 5-60·34, 5·56·85, 5·61·58. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ з проведення святкування 55-їрічниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 9 травня 2000 року. 8.00 - nоК!1адання квітів до nам'ятників загиблим воїнам. ТроценкоВ.М., ШелестО.І. 10.00- Проходження ветеранів війни та громадян міста від міськвиконкому до nам'ятника загиб· л им воїнам. Лутак В.М., Шелест О. І., Дубровський М.Д. 10.30- Мітинг бі11я nам'ятника загиб11им воїнам.

Троценко В.М., Абраменко В.В., Шевер М.М. 11.30 - Концерт духового оркестру (ПКіВ •Пере·

мога", на танцмайдані). Лутак В.М., Шевер М.М. 12.00- Концерт народного хору •Криниця» (ест­ рада в ПКіВ •Перемога»).

Шевер М.М., Циба М.В.

11.30 - Виставка робіт дитячої народної творчості (танцмайданчик в ПКіВ •Перемога .. ). Шелест О. І., Заrуменний М. В. 12.00-1 літні сnортивні ігри шко11ярів м.Бровари, урочисте відкриття (стадіон •Сnартак» ). Чигирин О. Г. 12.00- Ігри та конкурси для дітей на танцюваль·

ному майданчику в ПКіВ •Перемога ... Заrуменний М. В., Хаврюта Н. І. 14.00- Святковий концерт на танцювальному май· данчику в ПКіВ •Перемога ... Шевер М. М., Жос В. І., Багмут Н.А., Василянська 1.0. 20.00- Мо11одіжний вечір на танцювальному май· дані в ПКіВ •Перемога».

раА, раіюнної .а.ержавної iW\1ЇFIЇcrnpauiї.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

канtи

W

Зі· HIUHUЖЧUMU ЦІНІМU а таІ\ОЖ надає nocлyru з перевезення та зберігання

усіх в11.1ів світ.lІІХ нафтопро~уІ\Тів та масм.

Загальний обсяг зберігання 1ОО ООО тонн. Довідки та прийом замовлень за телефонами

(044) 564-00-34, 551-01-29, 551-01-00

о

74

<> ІГІІ-гс::> lVI

Т./ф. у Харкові:

(0572) 47-89-86

На виконання спі11ьного листа ДПА в Київській

об11асті (11ист від 12.04.2000 року N228З7Л/17· 2З7), фінансового уnрав11іння Київської обІ\дер· жадміністрацїі, Київського •Облавтодор" та УДАІ ГУ МВС в Київській області, наnрав11еного на ад· ресу райміськфінвідді11ів, ДПІ, Броварська об'єднанадержавна nодаткова інсnекція nовідом·

М/Ф

Шлягер - бо шлягер

37 канtи

р/р 255393400801 Банк регіонального розвитку МФО 300540 код 02318002 no району: р/р 25422244 АППБ соАваль» МФО 321615

с Втрачене свЩоцтво на право підnриємницькоі діяльності вЩ

ААРЕСА:

'8

на ім'я ВІЗГАЛІНА Миколи Степановича, вважати недійсним.

-' Заrублене посвЩчення учасника бойових дій серіі М N!32583 1 17 квітня 1996 року, видане Броварським військкоматом, на

вЩ

ім'я МАЯКОВА Сергія Борисовича, вважати недійсним.

2.

Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. ВіААЇЛU:

сільського rocnoAapcmвa

бухгалтерія; npuuoм оголошень

соціальнuх

+ Редакція

+ + +

N21 039 26.01.1996 року, видане Броварською райдержадміністрацією

07400, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

масової poбomu

промuсловосmі

UTAI

3АІ?А8А

не завжди nоділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відnовідає автор.

Аистування з читача..чи - на сторінках zазети. За з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

страwниИ• 15.ЗО Реnортер

15.45 Х/Ф •Робінзон Крузо• 17.25 Універемтет мільйонів 18.00 Т/с •ГрафинtІ де монсоро• 19.00 Реnортер 19.15 Х/Ф •Жарти у61к• 21.00 Х/Ф •Ва-банк• 22.40 Х/ф •Ланцюг• 0.15 Х/Ф •Гемоглобін•

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ ТА ГОСТІ МІСТА! Заnрошуємо вас 2. 05. 2000 р. в МКЦ «Проме· тей". О 16·00 відбудеться святковий концерт, nри· свячений 55 річниці Перемоги у Великій Вітчиз· няній війні, лауреата обласних та всеукраїнських конкурсів самодіяльного аматорського народно· го хору •Криниця" районного будинку ку11ьтури. Заnрошуємо усіх бажаючих. Вхід ві11ьний. Оргкомітет.

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ ТА ГОСТІ МІСТА! Заnрошуємо Вас взяти участь у святкуванні Дня Міжнародної со11ідарності трудящих 1 травня 2000року. У nрограмі свята: 11·00 - народне гу· 11яння в Броварському 11ісництві. 20·00 -молоді· жни й вечір на танцювальному майданчику в Пар· ку культури та відnочинку •Перемога". До ваших nос11уг буфети. Усі на свято! Оргкомітет.

'ft.

r-----~-----~., Броварському тсництву в цех механІч·

І ної переробки деревини ПОТРІБЕН ТРАК· І ТОРИСТ для роботи на тракторі ЮМЗ·б (на·

І вантажувач). ..

І 5-04-74 . .1

-----------Довідки за тел:

I•Щ•llf?S?ij:X'i;l nавільйон-магазин у Брова·

рах за адресою вул. Олімnійська, б·а. Площа ЗО кв. м. Діючий. Ліцензія. Ціна nомірна. Звер· татися в будь-який час. Тел.: 5-ЗВ-26.

Мале науково-виробниче nідриприємство "Аерокам• у формі товариства з обмеженою відповідальністю nеререєстровується

у товариство з. обмеженою відповідальністю "Світпотех-Авто" в зв'язку зі зміною складу засновників.

' Колективне сільськогосподарське пЩприємство «Войтівсь­ ке" (ідентифікаційний код N2 23575401) повідомляє про свою ліквідацію. Претензіі кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня nублікаціі оголошення за адресою: Київська обл., Броварський район, с.Зоря.

' Колективне сільськогосподарське підприємство «Кіровсь­ ке" (ідентифікаційний код N2 24216609) nовідомляє про свою ліквідацію. Претензіі кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня nублікаціі оголошення за адресою: Київська обл., Броварський район, с.Велика Димерка. - Втрачене свідоцтво про nраво власності на житло від 8 лиnня 1997 р. N2 508. вицане фондом комунального майна на ім'я ДАМ ЕР Алли Володимирівна. вважати недійсним. Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію ( перереєст­ рацію) суб'єкта відприємницькоїдіяльності, видане Броварсь­

ким міськвиконкомом, за N25173 на ім'я РУДЕНКА Миколи Гри· горовича, вважати недійсним.

- Загублені технічний паспорт А N!472006 на трактор МТЗ80, зав. N!232949, дв N22021. держ. номер 21·93 УМ, видані H<J... ім'я ДРАНОГО Григорія Степановича, вважати недійсними. '"!'Благодійний фонд сприяння школі «Перспекти­

ва" глибоко співчувають донькам-школяркам ЦА­ РЕНКО Ганні та Ользі з приводу тяжкої втрати смерті їхньої матері ЦАРЕНКО Наталїі Василівни, члену фонду •Перспектива".

НОМЕР НАБРАНО

І ЗВЕРСТАНО У . KOMrt~IOТEPHOMY .UЕНТРІ .нового ЖИТJТЯ•

4-04-81;

4-23-26.

машнє віДео

1о.зо новинки •Венето• 10.35 Х/Ф •Маленька nринцеса• 12.05 М/Ф 12.25 Х/Ф •АвстралІйське танго• 14.00 Х/Ф •Наказ: вогонь не

11.ЗО д•аnоги про риболовлю Рада 12.ЗО д/с •Червона смуга•

Довідки за те11ефоном: /294/ 4-17-99. Правління.

отримувач платежу: міськфінвідділ

ко••І XAK.AJI

8.00 Mjc •Моnьєриссімо• 8.30 м;с •НебеснІ танцюристи• 9.00 МІФ 9.30 т;с •ШирпІ.Хоnмс lV• 10.00 ·З х 4•. Найкумедніше до-

1200

комісіі. В. Про форму виnуску цінних nаперів АТ. 9. Про реєстратора АТ. Реєстрація акціонерів та їх nредставників 12.06.2000р. з 9.00 до 10.50.

Італійський чемnіонат. Огляд

матчів Програма передач

52 •і

7.00 nодобається -дивись' 8.00 На хвилі успіху 8.10 Рок-архів від •Тинди-ринди• 9. 1О на хвилі успіху 9.20 т;с •Шоу Бенні Хілnа• 10.25 Мfс •Омер•. З серія 10.50 Вернісаж 11.00 ЕкОнОМІЧНИЙ ОГЛЯД

6. Вибори го11ови nрав11іння. 7. Вибори сnостережної ради та ревізійної

собів no місту:

0.10

Торгінформ

ства.

ляє про відкриття транзитних рахунків об11асного бюджету з nодатку з власників трансnортних за·

Це!'rрапьний матч туру

23.20

однина, аІ5о Не вір очам своїм•. Ч.2 Граціі від ·Гравісу• На добраніч, діти! Сто чудес світу ·Саме Той• про себе д/с •Загадки древніх цивіліза· цій·. • Самураї • 22.50 Хіт-базар 2З.20 Молодіжний канаn •М•

Прав11іння ВАТ •Броварський райагроnостач" nовідомляє, що 12.06.200 року об 11.00 відбу· дуться чергові зага11ьні збори акціонерів за ад· ресою: Київська обл., м.Бровари, вул.Воїнів· інтернаціоналістів, 2. Порядок денний: 1. Звіт nравління про діяльність АТ за 1999 рік та затвердження основних наnрямків дія11ьності АТ на 2000 рік. 2. Звіт ревізійної комісії та затвердження річно· го ба11ансу АТ за 1999 рік. З. Про затвердження nрибутку та nорядок виn11ати дивідендів за 1999 рік. Затвердження nорядку розnоді11у nрибутку на 2000 рік. 4. Внесення змін та доnовнень до статуту. 5. Затвердження внутрішніх положень товари·

металокерамічний

Х/ф •Подвиг Одеси• МІс •БаІ\'о(И зі с-.леnу•. З серія 17.ЗО НІ пуху ні пера' 18.00 д/с ·10 рокІв, що ... • 19.00 Х/Ф •Гро30ВИА nеревал• 21.20 М/Ф для дорослих 21.30 ІталійсЬІ<ий футбол. Серія А.

17.05

15. З5 Грації віД •Гравісу• 16.00 ВідкритІ небеса 17.00 Міста й столиці світу 17.1 О Тинди-ринди-новини 17.40 Новини Євроnи 18.10 Торгінформ 18.20 Добрі новини 18.25 Зоряні зустрічі 19.10 Престиж 19 ЗО Вистава •Чоnов•чий ріД,

До відома акціонерів!

['!\1•1 ~І t'~ [•І!І ~ tit 3

па•rс

15.ЗО д><онс nрограм

0.20

~ 14.00 3 ц~1клу nHuiв кuвчег nливе. 14 ЗО Модний час

моторні та індустріальні масла

міська і раСюнна

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ін.а.екс 61285

ІСТУ

J.IORCbkИЙ. Ч.1

' ! 12 ЗО J І З ОО

~o~®u~o®~u~o®~uДT

і

Свідоцтво про державну

одиниця•

1 11 ЗО Воз~т ':г оо .. внр<l)І(;\"

реtцізує високоякісні, сертифіІ\Овані

колекmuв

АержаАмінісmрація.

35

Анонс nрограм Грації від .гравісу• Весняні ластівки Жіночий світ Шоу самотнього холостяка Торгінформ Я з тоІ5ою

10.00 10.05 1О.ЗО 11.20 1 1.40 12.10 12.20

20 ЗО 20.50 21. 15 21.30 22.00

}7.00 Z 8 ОО ц~ 1'ВІЙ день! Світ людей Медицина І 98.30 00 Реве та СТОГІІС. ! 10 ОО .т.,ритор•я А ... Муз тиждень ! 10 ЗО Фант-лото ·Бінго .. 11 ОО -Родом з України ... Петро Тодо-

Шелтон-БУПОН

реАакцїі raзemu, Броварські

paAu, раСюнна

20.ЗО СТІі-тижневик

на нафтобазі

Віда,іл по роботі з платниками податків.

міської та

Програма nередач на завтра

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Повідомляємо, що згідно з рішенням правління (про· токол від 12 квітня 2000 року N2 1З) загальні збори ВАТ •Броварська автобаза N22» відбудуться 5 червня 2000 року о 11 год. за адресою: Киівська обл., м.Бровари, вул.Щолківська, 1. " ПОРЯДОК ДЕННИИ: 1. Звіт голови правління про роботу ВАТ за завітний період. 2. Звіт голови спостережноі ради про роботу за звітний період. З. Звіт голови ревізійної комісіі про проведену ро· боту за звітний період, висновок ревізійної комісіі щодо річного звіту та балансу ВАТ, звіт головного бухгалте· ра ВАТ. 4. Затвердження річного звіту та балансу. 5. Обрання спостеженоі ради. 6. Обрання голови та членів правління. 7. Обрання ревізійної комісіі. 8. Внесення змін та доповнень до статуту. 9. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків діяльності ВАТ. 1О. Укладення договорів та контрактів. 11. Затвердження угоди з реєстратором. Для того, щоб мати право брати участь та голосува­ ти на зборах ви, або ваша довірена особа мають за· реєструватися. Реєстрація учасників зборів буде відбу­ аатися за місцем проведення зборів. Початок реєст­ раціі 5 червня 2000 р. О 11 год., закінчення о 12.00 (за 10 хв. до початку зборів).

КОД 02318002

Броварськuх

Х/Ф •Хлопець з нашого мІста• 20.00 Програма Ю. Башмета •Вокзал мnіі·

t

СТІ

8. ОО Програма nередач 8.05 Програми •BIZ· iV• 9.00 Програми ·BIZ· iV• ,..__ 9.40 Програма nередач 9.45 ·ІDЕЕА.-студія•. Телематазин 10.00 Імпреза 10.30 т;с •Перwа хвиnа• 12.05 ·ІDЕЕА·студія•. Телемагазин 12.20 Вернісаж 12.30 Програми •BIZ· iV• 14.25 Програма nередач 14.30 •ВІкна. Спорт• 15.00 До 55-рІчча Перемоги.

моралі•

1З.45 Влада факту

J

50 канtи

Х/ф •Поверненна в 6лаІСИтну

22.50 Х/ф •ПолІцеАськиА І Малюк• 0.20 Т/с •ПоліцІа МаамІ. ВІддІл 1.05

21 ОО Спати час 21.15 Х/ф •ПідКИДЬОК• 21.2о І все-таки романс .. , 22.30 СТН-сnорт. Тижневик 2:? 45 Торговий дайцжест 22.55 Х/Ф •Велика червона

Х/Ф •&ранцІ небес•

Х/Ф ·Голлівудська МІІА8М•

лагунуо

14.00 Комn'ютер Х 14 15 Формула доnі 14 ЗО •Усмішка•. О Демчук 14.40 •ЛІри•. ·Сюжет про гобелен• 14.50 Х/ф •ГіСТЬ• 15.30 Сеп Україна. Киів 15.50 Сnожиоач 16.00 Т/С •Собачий дім• 16 зо . Ім'я•. о. Обрящова І 17 t 5 Навіщо і чому? 17 ЗО Д-.:аз-степ-таtщ·КЛАС 1 І 18 ОО Безсмертні скарби Украіни ! 18.30 До 55-річчя Перемоги.

Шл"rер року

0.45

новин

21.05

д/Ф ·Незакrнчений nортрет• Мій Ермітаж 1З.15 Архітектура-2000

32 канаА

21.40

Вуличне телебачення. Фабрика

О. МатнІ>< •И буянит кровушка

1

20.З5 Ви -очевидець На хвиnі ycnixy

21 .30

Вуличне телебачення. Тема дня

20.00 20.40

в душе на дне·

ТОІІІС

•МандрІвниА лицар• •Невгамовні• •Гей, Арнольде!• •МоnодІст~ Геракла• •Чудесна наука• •Вир світІв•

111.25.Т/С •АnІоф•

12 20 12.45

отримувач платежу: райфінвідділ

'НОВЕ

111Т1

зо стн

ООО "Ше.лтон-Нафта"

V

ТІТ

Х/Ф •два бійці• З5 хвилин джазу

7.50 Вояж без саквояжа 8.05 13ar. запрошує. ... 8. 35 Дитяча година 9.05 АнТОІЮГіЯ ПОЄЗІЇ 9. 15 Кумири uкрана 9.45 Старі знайомі 10.20 Кn~тва ГІnnократа 1О 50 Телеексnrес 11 ОО Бізнес-ревю 11 10 М/ф 11 ЗО Життя " Спош 12 00 Мjф 12:10 Ток-шоу •Хто~ що?" 13.00 Телеексnрес 1З 1О Зоряно зустрІчІ 1З 55 Краі><а Фестивалі« 14 20 МолодІжна rо.оовІЗійна служf\а 14.50 Телеекспрес 15.00 Х/Ф ·Весна• 16 45 Все горо nодат.и 17 05 ДІМ "НО 17 45 Скарби св•тоuоі купьтури 18 ОО 1 eneexcnper. 18 1О Муз каблучок 19 ОО Х01-базар 19 З5 ДІаЛОГИ 19.55 т;с .щастя•

Нічний сеанс. Х/ф •Цілком

канал

Антресолька Це надnриродно

10.50 11 2:>

•.аrт канал

Х!Ф •Церемонія•

8.55 Дитяче коло 9.15 Збережемо здоров'я 9.30 до 55-рІччR Перемоги.

7.0~ Скарби cвiІUutJi культури Ї 20 КІІЮКОІ щерт

Понаровr.ька

7 1\QIIIJA

7.00 Х/ф •Капітан «Пілігрима• 840 Гумор. nрограма .. золотий

25

нормальний• Пшода

8

О. ОО Адреси дтовоі удачі

13.45 т;с •Тиwа•. 5 сері" 14.55 Суnутник ·ПланеІи Здорuн'я• 15.20 Сміхоланарама 15.50 БрейІІ-ринг 16.40 Т/с •Щит і меч•. Фільм 2-й. .. наказано вижити" 18.25 Х/ф •Робінзон Крузо .. 20 ОО Подробиці тижня 20.40 Минуле-2000 20.45 Поrода 20.55 Джентльмен-шоу 21.25 Х/ф •Снайnер•

23ЗО Анонс 2З.35 Добро і ноч•, Укn:ііно'

20 8.00 І

0.10 Інформ програма ·Отже. Q 25 Прогрпма ·Стрес• 0.40 Реклама 0.45 Х/ф •Геть сором!•

Кусто•

т;с 16.ЗО М/с 17.00 М/с 17.35 Т/с 18.00 т;с 18.30 Т/с

15.30

екран

ї ОО Врятуй і вбережи 7 05 M!Ct..KI новини

уца•Іі

19 40 ТрансІюрт Украіни 20 ОО Інформ. програма ·Отже .. 20.20 Адреси ділоооі уда•<і 20.30 Анонс програм 20 35 Торгінформ 20 45 ДобрІ новини 20 50 Новосеп 21 ОО СІТ 21.20 ТележурІІал •БІзнес-ревю· 21 ЗО Ш3лом. Києве! 22 00 Адреси 1\ІЛОВОі удаЧІ 22 1О Інновація 22.30 Х/Ф ·Останній самурай•

9. 1О Зор~на година 9.40 Прокиньс~ і сnівай' 10 25 •Вікенд• з І. Зонченко 1О 55 ·Смачно• з 6. Бурдою 11.20 Доки всі вдома 11. 50 Караоке на майдані 12.10 McnQPaмa 12.40 1елев•зійний центр моди 13.05 д/с ·ПіДводна одіссея команци

2З.О5 Сnіває І

..

13.ЗО Модний час 14.00 О.С.П.-студія 17.00 Ток-шоу •Я сама• 18.00 Т/с •Тар3ан• 19.30 На хвиnі успіху 19.40 Вино-шоу-кур 20.10 Біс

нал

КІНОКОнцерт

зо

19.ЗО Адреси ділової удачі

В.00 НедІЛЬНі ЗУС1і.JІЧі 8.ЗО Інтер'єр 9.00 ІІІТеранонс 9 05 погоца

12.15 АнОtІС 12.20 Сільська година 13.10 Анонс 13.15 •Саме Той• npo себе 13.40 Клуб Суперкниги 14.00 М/Ф за заявками 14.45 Програма длн дітей •Кананча· 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.15 Наш дім 15.30 Хокей. Чемпіонат світу 17.50 Нова колекція 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Хіт-2000 18.20 Сім д11ів спорту 19.15 Бути жінкою 19.45 д/с •Гітnер злочиІІсць• 20.40 Ве-.ірня казка 21.00 7 ДНІВ 21.50 Погода 22.00 До 55-річчІІ Перемоги. Х!Ф •Війна•. 4 серія 23. 15 Погода 23.20 Хіт-2000

Розваж. nroІp<Jмa

агент Нікіта•

УТ·З

11.05

9.15

.. таємний

0.00

І(.QКІ~ЙЛtо•

..

ГарнІзон

20 50

Сократ-СвІнг. Телемагазин •Час •Ч•. Військовий тележур-

14.55 15.00

Телеексnрес

50

.ОО Х!Ф •два бійці•

2З ОО Док

Х•т-базар Проr рама ·Стрес• Адреси ДІЛООСі удачІ Оаза серед хаосу Конозал М/ф д тяча nередача •Чуцесний

17.10 ДдрОСИ ЦІЛОВОі 17.20 Х/Ф .nогань• 19 ОО Ескулаn

Х/Ф ·Подвиr розвідника"

9.ЗО Шоу самотнього холостяка 10.00 Наше ВІЙСЬКО 1О.ЗО Телефортуна

'УТ-2

15.00 15 ЗО 15 50 1б ОО 1б 25 16 55

на•

УТ· І 7.25

Оrнмnойська nанорама

Програма І. Моляра •Парк ав­ томобтьноrо fІеріоду ..

7 травня

20 21 21 21

І З ЗО Здоровий сnосіб жиnя 14.0С Тележурнал ·Бізнес-ревю· 14 10 ВеликобританІЯ сьогоднІ 14 40 Анонс

1З.25 Відкриваємо 61блію Х11-2000

1З 55 14 ОО 15.00

НЕДІЛЯ

Арук oфcemнuu. Обсяг

1

Арукованuu

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у справах пресu

Газеmа вuxoAumь

ma інформаuії Кuївської

3 17 кІІіfuия 1937 р. А н· і в.\і х.6А. у сереАа, <:убоmа.

облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

1405 2155

прим.

#34 2000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you