Page 1

Виходить

з

17 квітни 1937 року

Газета

Броварських міської та районної рад, р.dйонної державної адміністрації

ЗЗ

NQ

Субс:»тСІІ,

{9850)

трСІІвия

5

·--------САОІО АО ІІИТАІІІІ _ _ _ _ _ _ _ __

З нагоди 62-ї річниці Перемо­ ги

PfJs~yAtu пісАІІ а 'іа~у журнtІАістів YкptІiitu На черговому ХІ з"ізді Національної спілки журналістів України зі звітною доповіддю висту­ пив головаНСЖУ Ігор Лубченко. Він відзначив позитивні зміни в інформаційній політиці держа­ ви,. Після помаранчевої революції журналісти на­ решті· відчули можливість вільно говорити, об'єктивно інформувати про події, які відбува­ ються в містах і селах регіонів. Однак ситуація зі свободою слова, з незалежною діяльністю засобів масової інформації все ще залишається склад­

ти, а ми намагалися зрозуміти мотиви поведінки деяких членів міськвиконкому, і значення фінансових "капканів", у які старанно загііняють газету. Та ми не стали однопартійним рупором. Натомість зрозуміли, що йдеться про схему роз­ валу редакції, а згодом і заволодіння їі приміщен­ ням у центрі міста. На це нам досить прозоро на­ тякали і фахівці з броварської нерухомості, і колеги із Національної спілки журналістів. Ця схема багато чого пояснила нам з того, що відбу­ валося за останні півроку довкола редакції, навіть дату проведення сесії міськради - 26 квітня. - А як поживають інші редакції? - запитаєте ви. Я мала можливість поспілкуватися з багатьма ко­ легами з інших регіонів. Редактори "Тульчинсь­

Кардинально змінилися загрози чесній позиції журналіста. За часів Леоніда Кучми українська

журналістика потерпала від так званих "тем­ ників" і диктату голів районних держадмі­ ністрацій. А після помаранчевої революції чима­ ло керівників засобів масової інформації вимушені були писати заяви про відставку. Особливо загострилася ситуація після березне­ вих виборів 2006 року, коли новообрані депутати усіх рівнів, забувши передвиборні клятви своїх лідерів і свої власні у вірності демократичним принципам, пішли в атаку на журналістів, фізич­ но і морально, перешкоджаючи їм виконувати свої професійні обов'язки. На жаль, далеко не всі депутати виявилися ідеальними для співгрома­ дян. І вся біда в тому, що в депутатські крісла їх привели партії, за лідерів яких ми віддавали свої голоси. Прикро, звичайно, що за партійними списками пройшли і зовсім випадкові люди, і ніхто не несе відповідальність за них перед ви­ борцями. Тому й не дивно, приміром, що інже­ нер за освітою, заступник директора одного з то­ вариств з обмеженою відповідальністю, очолює депутатську комісію з питань діяльності засобів масової інформації. За рік після виборів редакції "Нове життя" про­ понували перепрофілюватися в інформаційний центр, перереєструватися у "Нове життя. Плюс", всіляко намагаються забрати редакційне при­ міщення. Під "гаряче серце, чисті руки і холодну голову" одного із співзасновників потрапила га­ зета і їі творці. Звели нанівець ії фінансування, аби працівники знали, хто "в домі господар". Ре­ дакція перебуває на жорсткій фінансовій діє1і. Це - найкращий спосіб вишколу журналістів. Тим часом, минулого року редакція надрукувала різних матеріалів про діяльність міськради, їі ви­ конавчого комітету (за газетними розцінками) на суму 104 тисячі гривень. Натомість міськрада виділила редакції лише 30 тисяч гривень дотації. Подиву гідне рішення останньої сесії міськра­ ди, яка поставила під сумнів мої ділові і про­ фесійні якості. "Мовчазна" депутатська біль­ шість, виходить, поставилася до "редакторсь­ кого" питання формально, як і члени профільної комісії, котрим дорога до редакції не знайома й по сьогодні.

.

І

Наступної неділі, б травня, о

14

годині у Тарасівській загаль­

ноосвітній

школі

відбудеться

і зустріч керівництва ТОВ

"Ком­

пристойну

Заварич

у

переповнених

І навколишніх сіл.

Втрачаються час, гроші на дорогу,

Така

зустріч

за

останні

тижні

відбуватиметься вдруге. [і мета ширше

ознайомити

довколишніх сіл нашого зарплати

роботи,

з

-

населення

можливостями

підприємства, працівників,

соціальним

тойну

зарплату,

ням. У нас є вільні робочі місця, і

адміністрацією

ми хотіли б бачити місцевих жи­

"Полісся".

телів нашими працівниками.

запитання.

Виходить досить цікава ситуація: ми

пропонуємо,

на

наш

погляд,

на ТОВ

Відповімо

зустріч

з

на

всі

ваші

і

Во~одимир ЄМЕЛЬЯНОВ, генеральний директор.

світової

-

Любов'ю

-

заступник

-

Я

втретє за час роботи на

голови

такій дружній і невимушеній обста­

-

новці,

ної ради Ю.І. Кушніренко.

М.Ф. Діденко.

звернувся

кам

не

ганізацій,

стали

Вічною

земля,

-

води

місцевих

до

сільрад,

керівни­

ветеранських

осередку

Червоного

ветеранів

Висловлюю щиру

подяку головам

чання вшанували пам'ять тих, хто

їм

магніто­

Броварщині зустрічаюся з вами у

РДА В.Є. Шульга, голова район­

повернувся з фронтів.

-

резонансний томограф.

за

всебічну

морів і океанів, каміння Кавказу і

підтримку фронтовиків,

ветеранів

Карпат.

війни, наших афганців.

Історія знає чимало зна­ виступаючі, з

1945

Вітаючи

йонної

Днем

не

Від імені Броварської районної

Перемоги голова

розповів

про

соціально-економічну котра

ликав вічно пам'ятати тих, хто, нех­

зробити

незалежність нашого

ра­

М.Ф.

у

широку районі

життя

він до присутніх у залі ветеранів.

У

і

людей

зв'язку

річчя

з

відзначенням

оборони

Москви,

65-

пам'ятну

медаль від імені меріі столиці Росіі фронтовику М.О. Юрченку вручив

кращим.

Завершується послідовно

газифікація

сіл,

відновлюється робота

воєнком району підполковник В.А. Ноженко.

занедбаних у попередні роки бу­ динків

народу. Ак­

тивного вам довголіття, звернувся

Програму,

реалізовується

покликана

9

туючи смерть, захистив свободу і

ветеранів,

держадміністрації

Діденко

ради їі голова Ю.І. Кушніренко зак­

може

року.

Хреста

ор­

Товариства

культури,

наприкінці

року

має закінчитися будівництво нової поліклініки,

яка

буде

втричі

по­

З

вітальними

лишніх

воїнів

словами

звернулися

до

ко­

голова

районної ветеранської організаціі М.П. Хомич, голова міськрайонної

організаціі Червоного Хреста Л.Б.

тужнішою за існуючу.

Значним досягненням у забез­

Драпей,

генеральний

директор

печенні надійного теплопостачан-.

компані! "Полісся" В.М. Ємельянов

ня об'єктів соціально-культурної та

та інші.

освітньої

сфери

вання

27

мили

району

стало

облашту­

міні-котелень, які зеконо­ мільйона

2,3

кубо­

Для багатьох присутніх на при­ йомі

на

виків

честь

ветеранів-фронто­

справжнім

відкриттям

став

виступ школярів з районного Теат­

метрів природного газу. Усі ці роботи ведуться здебіль­

РУ дитячої естрадної пісні "Маест­

шого за рахунок коштів інвесторів.

ро", яким керують Ігор і Людмила

Саме

Єрмакови.

за

Рожівка,

2004

рахунок

цИх

приміром,

сум

село

порівняно

з

роком, отримало коштів для

свого розвитку у

разів більше.

10

5

школярів,

надзвичайно зворушливо

прозву­

чало попурі з пісень воєнної пори.

Та власне і бюджет району за цей час зріс у

У виконанні

цього разу з Семиполак і Калити,

Зустріч ветеранів і

керівництва

району пройшла у теплій, невиму­

разів.

Відрадно бачити, як змінюється

поступово

земля

численних

смітників.

вали фронтові бувальщини, бойові

від

епізоди, співали фронтових пісень.

район,

А школярі, слухаючи їх, щиро мені

очищається Наш

шеній обстановці. Ветерани згаду­

як

на краще культура наших сіл,

можу з певністю сказати, став най­

говорили, що зустрілися сьогодні з

чистішим в Україні, зазначив М.Ф.

справжніми, легендарними людьми. Володимир ЛЯШКО.

Діденко.

&ІОІІРСІаКІ

..,,.,.... .

•lnla "РаІе.аІ3ІВ &аВК ІІІПІа" .",

".,

ВІТ "HOMIIB8'f Т8ПDИІІВИі" 3 26-РІІІІІRМІ ШдНОВНі Позаду у вас нелегка чверть

сторіччя.

На

вашому бага­

APY.!Ji/

нам.

Хай нові досягнення у

вашій нелегкій роботі надиха­

ли, вистояли! І сьогодні, у свій

сять щедрі врожаї!

овочів закритого грунту, які відзначаються високими сма­

бінат

перетворилося

у

коними якостями.

"Компанія

Другої

флагман галузі з виробництва

чи слабка обізнаність з нашим ви­ Отож, запрошуємо усіх, хто ба­

битв

ють на творчу та плідну працю,

приємство

жає працювати і одержувати дос­

ностичний апарат МРТ

учасниками багатьох гран­

а ваші роботящі руки прино­

років існування під­

Можливо, це сила звички,

рівнем

необхідність

ми,

зрівнятися

Назріла

торічному шляху було немало

25

гонах.

робництвом?

лікарень.

труднощів. Але Ви їх подола­

За

мотаються нерви у задушливих ва­

графіком

забезпечен­

варського району.

Хреста.

придбати високоефективний діаг­

травня

редактор газети "Нове життя",

електричках їдуть на роботу у Київ.

Черв.оного

оновлення і закупівля

нових рентгенівських апаратів для

На зустріч з посивілими воїна­

начали

член Національної спілки журналістів України. ·

травня 1982 року наказом Міністерства плодоовочевого господарства УРСР було ство­ рено радгосп-комбінат "Теп­ личний" у селі Калинівка Бро­

Товариства

-

У планах

організаціі

менних дат, але жодна з них, заз­

Ганна ПРОСЯНОВА,

5

міськрайонної

постіллю

ються.

Славн·а річницІ

сільських пожежних команд.

Учасники зустрічі хвилиною мов­

взяті нашою державою зобов'язання щодо dтво­

рення умов незалежної діяльності засобів масової інформації не виконуються, права громадян на одержання неупередженої інформації, а жур­ налістів - на професійну діяльність, - порушу-

2005 роком. 1З пожеж­

Села району одержали

них автомобілів, відновлено роботу

Василівною,

Тому Національна спілка журналістів України

І панія "Полісся" з мешканцями

Збройних

війни, прибули голова РДА М.Ф.

змушена офіційно повідомити Раду Європи що •

викликів до жи­

телів сіл, порівняно з

війни,

Діденко з дружиною

вкрай загрозливою.

раза більше

2,5

ветеранами

діозних

ники "Березанських відомостей" (Київська обл.). Майже в усіх регіонах Київської області укла­ дено угоди на 2007 рік між співзасновниками та редакціями на публікацію матеріалів про ді­ яльність міської та районної рад, районних дер­ жадміністрацій. На основі подібних угод і здій­ снюється фінансування друкованих видань. А в тих районах, де угода не укладена, співзасновни­ ки виділили дотації по 200 тисяч гривень. На жаль, так далеко не скрізь. Міняють ке­ рівників засобів масової інформації по всій Ук­ раїні. Редакторами районних газет за партрозна­ рядками стали вчителі фізкультури, фермери, пенсіонери-міліціонери. Ситуація, вважає керів­ ництво Національної Спілки журналістів, стає

жителів Бобрика, Тарасівки, Жер­

дави,

·

автомобілів швидкої до­

помоги торік змогли забезпечити у

"Олімп·· зв організаційного спри­

тисяч гривень. Торік подібну друкарську машину тільки вже вдвічі дорожчу, придбали співзаснов­

прийнятні

16 нових

війні

керівництво району зустрілося з

яння

· новники придбали офсетну машину для друку га- • зети власними силами, вартість якої склала 150

зарплату,

Вітчизняній

Прийом відбувся у ресторані

кого краю", "Прибузьких новин" (Вінницька об- ·

умови роботи, а десятки й десятки

Великій

руху.

ласть), "Іскоростень" (Житомирська область), "Обрії Ізюмщини" (Харківська область) не друку­ ють безоплатно жодних офіційних чи відомчих матеріалів: згідно з чинним законодавством у кошторисі будь-якої установи, котра використо­ вує державні кошти, має бути прописаний рядок: на висвітлення діяльності" І те, що такі кошти пе­ редбачені не скрізь, то не є проблема редакції. Два роки тому "Прибузьким новинам" співзас-

Jзаnрошус ""ПоАісся"

у

сил, учасниками партизанського

Впродовж півроку нас намагалися перевихова­

ною.

1

рс:»ку

11811 3 llfllll

СвооодаnресиІтисквпади

І

2007

: ·% Ц·W···Xit'.f!>§h'i.f&'=:;:=·ф.t@fi@:m;!W?.~~;:;:@:«i~~'Jii»M<::%:~-::;g.;:;.-:::@~ill::!:t"fMdtidй::m.:Ш:~:U~йk:;;i;.~;~:.:...;L~~~~-.....-·-~---·····--···-·-·-···- ......:~~:===]

У сі ці роки підприємство­ новатор, яке стало в авангарді найновіших технологій, очо­ лює В.І. Чернишенко. Учора на комбінаті відбулися урочистості з нагоди свята.

25-річний ювілей,

-

ваш

ком­

флагман тепличного

господарства. І не лише в Ук­ раїні, а й далеко за їі межами. Прийміть наші сердечні ві­ тання

з

нагоди вашого свята,

побажання міцного здоров'я, здійснення задумів, достатку і добробуту вам та вашим роди-

Хай

до

ваших сердець не

дістануть ніякі морози! Хай рясніє душа вічним щас­

тям, добром і теплом! І хай доля завжди на великій життєвій дорозі Від негоди й біди прикриває надійним крилом!


2

5

Субота,

травня

2007

---ПОВВ~ПВ---------------

року

На черговій розширеній опера­

У КОАІ МУ3

Віктора Антоненка, були розгля­

нота••

нуті питання, пов 'язані з функ­ ціонуванням міського господар­ ства.

Як виконуються роботи з ви­

них прибудинкових територій.

пова, на перехресті вулиць Анд­

Серйозна увага була приділе­ на проблемі стихійного парку­

жба замовника" Павло Коврига

кість авто в місті зростає і зро­ зуміло, що зростатиме і надалі.

рєєва-Сєрова, в активній фазі ремонт вулиць Старотроїцької, Київської, Грушевського, Воз­ з'єднання, Незалежності. Зага­ лом потрібно охопити дорожнє

Лише в минулому році було за­

покриття

констатував,

весни на 100 тис. кубів збільши­ лась кількість вивезеного сміт­ тя. І це зрозуміло, адже розпо­

реєстровано 5 ООО нових "за­ лізних коней", яких їхні влас ни­ ки часто залишають на міських клумбах, газонах, і навіть дитя­

тисяч квадратних метрів. Під час обговорення було від­ мічено, що пора викорінювати

чався

чих майданчиках.

кового

Начальник ВУКГ Станіслав охарактеризував ситу­ ацію стосовно вивозу ТПВ з броварських вулиць, скверів, парків. Ці роботи виконує цех санітарного очищення, який в своєму арсеналі налічує 9 сміт­ тєвозів. Взагалі по місту цією послугою охоплено 172 вулиці, де згідно з графіком з понеділка до п'ятниці збираються вистав­ лені відходи. Своє основне зав­ дання спеціалісти виробничого управління вбачають в активі­

сить

сезон,

що

з

коли

приходом

люди

почи­

нають активно працювати, при­

Провести такий захід у Броварах

начальник

відділу

культури

ще декілька таких регіонів і міст, де

нуртує

духовне

жипя

активно.

нувала ще рік тому, під час кон­

своєрідне місто, тому що воно ве­

і цертів класичної музики в МКЦ

і "Прометей", Спостерігаючи за : захопленою реакцією броварчан ' на виступи столичних артистів, і вона

переконалася,

за

своїм

це

-

потенціалом:

годні тут проводиться конкурс кла­

міський

линівки, Пухівки, Княжич, Требу­

Сольні номери, дуети, тріо, ан­

і самблі

! одного

змінювали

! Нелегке членами

на

сцені

один

упродовж кількох годин. завдання стояло перед компетентного

складі якого

-

журі,

ор-

ринку праці та соціального за-

ганізацій району:

своє жипя з музикою і ніколи не

це

хисту безробітних, для забезпечення додаткових гарантій що-

2.1. Працевлаштовувати громадян, які потребують соціаль-

ребують соціального захисту. З.З. Щомісяця аналізувати

Колись один мудрець

до працевлаштування громадян

ного захисту, на заброньовані

використання

у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці: І. Підприємствам, установам та організаціям району, неза-

робочі місця тільки за направленням центру зайнятості і про прийняте рішення у триденний термін інформувати центр зайнятості. 2.2. Погодити з центром зай-

робочих місць та стан працен­ лаштування. 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адмініс'fрації Шульгу В.Є.

пошкодувати про це. Музика

-

рець не здатен руйнувати ... Успіхів усім учасникам!

Відкриваючи фестиваль, Наталія Багмут

запросила

на

сцену

для

вітального слова В.Г. Романчиши­

Фестиваль розпочала

В. Зубков, нець,

Лауреатами

першої

та

перекидний

Київської музичної академії ім. П.І.

церковний календар від мера учасники фестивалю. А ще

шин. В інтерв'ю нашій газеті перед

ду

побувати

незабаром

на

кон­

філармонії.

Принагідно хочеться подякувати

початком фестивалю він, зокрема,

усім

педагогам,

котрі

своїх

вихованців,

разом

В області є кілька таких цент­

всі

наго­

церті класичної музики у Київській

сказав:

-

-

-

взяли

участь

у

готували

з

~&і

рів, які можна вважати духовними

Щасливої творчої долі

столицями нашого краю. Це і Бро­

творці прекрасного!

1

усім

1

з

4

5

~ ~

.

о о

~

·і

j.

~

І~

"~і

~

:!

~ о

. ~! !~

~ в

~.

~!!

~ ~

;!

·-

2

з

4

5

б

7

8

всього

12

б

о

о

о

"Кока-Кола" Беверіджиз

ТОВ "Асканія-Флора"

,;.

::!

і~ а ~

Броварська центральна районна лікарня ВдТ "Пта><офа6рика Київська·

Броварська філія ЗАТ "Комплекс Агоомаос"

5

5

1

2

-~

9 5

10

2

2

2

1

1

експерим. завод

1

1

ЗАТ "Літківська фабрика художніх виборів

1

1

ім. Шевченка"

му, що нині перебуваю у вас на

На фото учасників вітають:

8

святі і моя чемність диктує мені так

Н. Багмут, В. Романчишин

9

говорити. Це так і є. Але є ще Біла

та Л. Шестопал; лауреат ІІІ премії

10

Церква, Славутич, Ірпінь, Переяс­

Микола Трусевич.

11

ВдТ "Племрадгосп

"Броварський" СВАТ "Калита"

ЗАТ ВТФ "Гоголівська стрічкаткацька Фабрика~

ЗАТ ·камаз-Україна'

1

1

з

1

1

1

1

1

1

1

.......

> >

t

о

-;-і

2

2

5

. і

о о

комбікормів і nреміксівn

вам,

7

Фото а

2007 рік

в т.ч. за категоріями відповідно до ст.S Закону України "Про зайнятість населення"

ВАТ "Калитянський

б

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

назвати

заброньованих

Україна Лімітед

2

вари, звичайно. І кажу я це не то­

лав-Хмельницький.

та

Іноземне підприємство

ними

цьому фестивалі.

~ [І

·!g_·a~ ·:::~

настільний

Чайковського. Привітати учасників

.!

j!:! .~

ка та Б. Малтковського. Позолоче­

піра

рації Василь Григорович Романчи­

осіб

тепіанний дует у складі В. Кудрен­

зики,

, прибув начальник управління куль­ : тури Київської облдержадмініст­

Всього

В. Смашна, Я. Лаври­

9

. ..= -~

·о а. о

ансамбль "Акорд" та фор­

ний кришталевий ключ отримали

установ

категорій громадян в розрізі підприємств на

молодша

група виконавців, а завершили йо­

ансамблі.

підприємств,

І

.

Бронювання робочих місць для соціально-незахищених

на та заступника міського голови

Л.П. Шестопал.

лауреатів, а томики сонетів Шекс­

концертмейстер

підприємств, установ та органі­

жаю усім конкурсантам пов'язати

народних конкурсів класичної му­ провідний

керівників

потребують соціального захис­

свої напрямки в музиці. Тому я ба­

тоненко, А. Феденюк, Д. Ткаченко,

' всеукраїнських та дипломант між-

З .1. Довести до

положень

З.2. Направляти на заброньовані робочі місця для працевлаштування громадян, які пот-

класикою світобаченні створюють

ри Київської облдержадміністрації,

і кої ОДА, Олена Якуніна, лауреат

Броварському базовому

місць.

сиці, а тоді вже на сформованому

премії стали К. Сарнавська, Т. Ан­

голова ради

затвердження

З.

міськрайцентру зайнятості:

необхідної кількості робочих

виросли на кла­

го

Разорьонова,

20 осіб забро­ рік до 5% зага~

2З робочих місць (додаток 1). 2. Рекомендувати керівникам

мистецтво,

ного виховання Управління культу­

І директорів початкових спеціалізо­ ' ваних мистецьких закладів Київсь­

сання актів на бронювання.

2007

ня", з метою сприяння зайня­ тості громадян, запобігання зро­ стання безробіття, регулювання

часне

головний спеціаліст шкіл естетич­

! Тетяна

що бронюються, шляхом підпи-·

нювати на

зацій завдання на бронювання

у

Олена Щигловська,

сельністю понад

вати на ринку праці в кількості

і ансамблів.

І

нятості перелік робочих місць,

ту і не здатні на рівних конкуру­

му не до рогатки". Це правда. Тво­

12

Кабінету

26 квітня 2007року

лежно від форм власності, з чи­

щодо застосування Закону Ук­

і роди - звання лауреатів у трьох середній, старшій та у складі

Лариса ШАПКА.

раїни "Про зайнятість населен­

прекрасно.

молодшій,

Закону

ремих категорій громадян, які

сказав: "У кого в руках смичок, то­

-

5

27.04.1998 N2578

які репрезентують су­

І

ковника Володимира Ноженка.

Розпорядження районної держадміністрації М534 від Відповідно до статті

"Про

справжні

новопризначена-

громадян, які потребують соціального захисту

України від

що

ям­

прино­

місць на підприємствах,

рок, і таке інше. Але має бути ос­

і гами виборювали почесні наго­ категоріях

році

який

го військового комісара підпол­

ління ЖКГ Валентина Морозо­ ва. Сьогодні вже виконані зап­ лановані роботи по вулиці Оси-

них і сучасна музика: і реп, і панк, і Ви ж бачите,

довгострокового

ремонту,

представлено

них робіт на вулицях міста інформувала начальник управ­

робітничими професіями для ок­

і хова) разом зі своїми педаго­

вікових

бо

вається повільно. Про стан виконання ремонт­

2007

площею

певний дискомфорт для місцевих автолюбителів. Зас­ тупник міського голови Гри­ горій Голубавський повідомив, підбиваючи підсумки, що найб­ лижчим часом буде виділено додатково 16 мільйонів гривень на ремонт доріг. Це дасть змогу збільшити обсяги і привести в належний стан чималу кількість вулиць: Олімпійську, Мало­ київську, Островського, Шев­ ченка, Кирпоноса, Кірова, Ку­ тузова, М. Лагунової, Красовсь­ кого, частково Енгельса, Чка­ лова, Димитрова та інші. Наприкінці наради працівни­ кам відділів та управлінь було

розви­

Міністрів

музиканти,

' тецтв (учасники з Броварів, Ка-

жаль,

постанови

нова.

і та та Калинівської школи мис­

на

сиці. А тоді вже може прийти до

і у Броварській- дитячій школі мис­

! школи естетичного виховання міс­

приватного сектору, процес,

льної кількості робочих місць за

і сична нота" відбувся нещодавно

і тецтв. Його організував і провів і відділ культури Броварської міськ­ і ради. 58 учасників, вихованці

цями

базувати свої уподобання на кла­

і здійснилася.

практику

зації укладання угод з мешкан­ цей

загальною

179

Орлов

України "Про зайнятість насе­ лення", Закону України "Про місцеві державні адміністрації",

сичної музики, мабуть, це вже дав­

і час піднести у місті класику на і належний рівень. І ось мрія її Перший

вання автомобілів. Адже кіль­

установах та організаціях Броварського району для працевлаштування

і

людським, і творчим. І те, що сьо­

но назріло. Молодь наша повинна

класичної музики "Кла­

Про бронювання у

взагалі

назрів

! конкурс

що

лике

Бровари

досить

міськради Наталія Багмут запла­

МІСЬКИХ ВУJІИЦЬ

возу твердих побутових відходів (надалі - ТПВ) в Броварах, звітувались керівники КП "Слу­ жба замовника" та виробничого управління комунального гос­ подарства. Директор КП "Слу­

бирати прибудинкові території, підвали та інші приміщення. Тому зараз потрібно зайнятись заміною, де потрібно, сміттє­ збірників, закупити нові кон­ тейнери. Також заплановано найближчим часом облаштува­ ти 5 майданчиків для збору сміття. Ремонт прибудинкових доріг - це також проблема, яка потребує реагування, ЗО% з них - в терміновому порядку. Ко­ ментуючи обговорювальне пи­ тання, Віктор Антоненко зазна­ чив, що ремонтні роботи повин­ ні проводитись спеціалістами якісно і капітально, де потріб­ но, із заміною бордюрів. Якщо 2007 рік стане для броварчан роком оновлених доріг, то нас­ тупний, 2008-й- повинен стати, за твердим переконанням місь­ кого голови, роком облаштова-

; ;

ЙДЕ РЕМОНТ

тивній нараді, що відбулася під головуванням міського голови

о

·.·.


Субота,

Діловий світ Світ спорту Щоденник Євробачення-2007 22.00 Погода 22.15 д/Ф "Земляки" 22.45 Ситуація 22.55 Трійка, Кено 2З. оо під сум ки

21.25 21.40 21.50

Ранкова молитва 07.00, 08.00 Новини 07.15, 08.10 Спорт 07.20, 08.15 Погода Глоб ус України Православний ка­

.55

лендар

Ера бізнесу О Ера здоров'я Рейтингова панорама

Ранкові поради Профілактика 16.00 Погода 16.05 Курорти України 16.25 Х/Ф '"Підранки" 18 .ОО '"Катастрофи століпя" 18.ЗО Український вимір 19 .ОО Новини 19.10 Діловий світ 19.20 Світ спорту 19.25 Вечірня казка 19.40 Д/с '"Світова війна" 1.00 Новини

1+1 06.00, 07.40, 11.ЗО "Сніда­ нок з 1+1" 07 .ОО 'Туфі та його команда" 08.00 "Моя прекрасна нянька"

09.05 д/Ф '"Хіросіма" 10.10 Tjc "Міс Офіс- З", 1О .40 '"Не родись вродлива" 11.40 "Судові справи" 12.З5 "Янгол - охоронець" 1З.ЗО "ТСН" 13.55 "ТСН. Погода" 14.00 д/Ф "Заповітам Бендера вірні" 15.00 "Сімейні справи" 16.00 "Міський романс" 16.55 Т/с "Моя прекрасна нянька" 17.ЗО "Не 1б.З5 Д/с "Світова війна" "Катастрофи століпя" 18.ЗО Український вимір 19.00 Новини 19.10 Діловий світ 19.20 Світ спорту 19.25 Вечірня казка 19.40 д/с "Світова війна" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.50 Євробачення-2007 22.00 Погода 22.10 д/Ф "Тунелі nід Дніnром" 22.45 Ситуація 22.55 Трійка, Кено

18.00

07.15, 08.1 О Спорт 07.20, 08.15 Погода Глобус України 11, 08.20 Православний календар

Ера бізнесу Буд. майданчик Дай лапу! Ранкові поради

Євробачення-2007 Діловий світ Погода 9.ЗО д/Ф "Важливі сімейні цінності" 10.25 "Далі буде ... " 11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 Жипя триває 12.ЗО '"Катастрофи століпя" 1З.ОО Новини 1З.10 Tjc '"Монте Крісто" 14.З5 Здорово 15 .ОО Новини 15.10 Погода 15.15 М/с "Супершпигунки'" 15.45 Індиго 16.10 У світі

1+1 06.00, 07.40, 08.ЗО "Сніда­ нок з 1+1" 07.00 Туфі та його команда" 08.00 Т jc "Моя прекрасна нянька"

09.05 Док. Х/Ф "Хіросіма" 10.10 Tjc "Міс Офіс- З", 10.40 Т/с "Не родись вродлива"

"Судові справи", "Янгол - охоронець" 1З.ЗО їСН" 1З.55 "ТСН. Погода" 14.00 Т/с "Смерть шпигунам" 15.05 "Сімейні справи" 16.00 "Міський романс" 16.55 "Моя

11.40 12 .З5

Д/с "Світова війна" "Пісні Перемоги" 19.25Погода 19.ЗО Мегзлот 19.40 д/с "Світова війна" 21.00 Новини 21.25 Світ спорту 21 .40 погода 21.50 Євробачення-2007 22.10 "Далі буде ... " 22.50 Лото, Трійка, Кено 2З .ОО "Бери шинель"

17.20

І

д/с ·Дзеркало історіІ" Tjc "Бери шинель" Євробачення-2007

Х/Ф "Повітряний візник" 10.ЗО УРОЧИСТОСТІ З НА­

. 15

ГОДИ СВЯТА ВЕЛИКОЇ

ПЕРЕМОГИ 11.ЗО /Ф "Тунелі під Дніпром'" 12.00 Мітинг '"ТИХ РОКІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА" 1З.О5 Х/Ф "Чекай на мене" 14.40 Х/ф "Машенька'" 15.55 Погода

1+1 Об.ООД/ф "Не хочу згаду­ вати"

06.45 08.45

Х/ф "Зустріч на Ельбі"

"О шостій годині вечора після війни" 10.45 "Нова хвиля" 12.55 М/ф "Ліло та Стіч- 2" 14.10 Х/Ф "Джентльмени удачі" 16.00 "Хороші nісні" 17.45 "Кавказька полонянка" 19.ЗО їСН"

2Q.QQ.

"ТСН. Пnnonn,•nт"

19.15 Діловий світ 19.25 Світ сnорту 19.ЗО Погода

19.40 Д/с "Світова війна" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.45 Євробачення-2007 Спорт Погода Глобус України Ера бізнесу .50 Ера якості 07.55, 08.20 Православний

07.15, 08.10 07 .20, 08.15

календар

08.45 Ранкові nоради 09.00 Євробачення-2007 09.1 О Діловий світ 09.20 д/Ф '"Важливі сімейні цінності"' 1'0.10 В ГОСТЯХ у Д. Гордона 11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 Жипя триває 12.ЗО "Катастрофи століпя'" 1З.ОО Новини 1З.10 Tjc "Монте Крісто'"

1t...

14.ЗО Хай щастить!

15 .ОО Новини 15.10 Погода 15.20 Т/с "Супершпигунки" 15.45 Індиго 16.10 "Милосердя" 1б.З1 д/с "Світова війна" "Катастрофи століпя" Український вимір Новини

18.00 18 .ЗО 19 .ОО

1+1

06.00, 07.40, 08.ЗО "Сніда­ нок з 1+1" 07.00 'Туфі та його команда" 08.00 Tjc "Моя прекрасна нянька" д/ф "Юрій Лонго. Таємниці білого чаклу­ на" 10.05 Tjc "Міс Офіс- З", 10.З5 "Не родись вродлива" 11.35 "Судові справи" 12.30 "Янгол - охоронець" 1З.ЗО їСН" 13.55 "ТСН. Погода" 14.00 Т/с "Смерть шпигунам"

09.05

"Сімейні справи" "Міський романс" Т/с "Моя прекрасна нянька" 17.ЗО "Не родись вродлива" 18.ЗО "Янгол - охоронець" 19.ЗО "ТСН" 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.10 'ТСН. Погода" 20.15 Tjc "Смерть шпигу­ нам" 21.25 Т/с "Останній бій

15.05 16.00 16.55

18.ЗО

"Янгол - охоронець" 19.ЗО "ТСН" 10.00 "ТСН. Проспорт" 20.10 ''ТСН. Погода" 20.15 Т/с "Смерть шпигу­ нам" 21.25 Т jc "Останній бій ма­ йора Пугачова" 22.ЗО Х/Ф "Над законом" ІНТЕР 06.00 Новини. 06.10 "Доки всі вдома". 07.00 Новини. 07. 1О Мультфільм. 08.00 Новини.

08.1 О

д/Ф "Останні

24

го-

дини. Георгій Жуков".

09.20 "Ключовий момент". 10.05 Tjc ''Тетянин день". 11.00 Т/с "Гонка за щастям". 12.00 Новини. 12.1 О Х/Ф "Старики-пол­ ковники".

14.00 д/Ф "Вогняне піке". 14.50 Х/Ф "Парк радянського періоду". 17.20 Новини. 17.40 "Жди меня". 19.00 'Тонка за нянька" 17.ЗО "Не родись вродлива" 18.ЗО "Янгол - охоронець" 19.30 "ТСН" 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.10 "ТСН. Погода" 20.15 Т/с "Смерть шпигу­ нам" 21 .25 Т jc "Останній бій майора Пугачова" 22.30 Х/Ф "Усупереч смерті" ІНТЕР 06.00 Новини.

06.10, 07.10

д/Ф "Війна та

мир"

07.00 Новини. 08 .ООНовини. 08.10 Tjc "Сильніше

за вогонь". 09.20 "Ключовий момент". 10.05 Tjc "Тетянин день". 11.00 Tjc 'Тонка за щастям". 12.00 Новини. 12.10 "Жди меня".

"Подроб~tці". 20.ЗО Tjc їетянин день". 2І.З5 Т/с "Сильніше за вогонь". 22.45 д/Ф "Війна та мир" ІСТV

1З.40 Х/Ф "Телефонна будка". 15.25 Т/с "Даша Васильє­

Служба розшуку дітей Факти тижня Об.З8 Ділові факти 06.35 Погода 06.40 ЗОО сек;год 06.45.М/с "Справжні монс-

17.40 Т/с

20.00

05.55 06.00

три".

06.30 Ділові факти 06.40 Погода 06.45 ЗОО сек/год 06.50 М/с "Справжні

21.55 22.55

монстри".

07.15

М/с "Чарівний світ

Текса Ейворі"

07.45, 08.45 Факти. 07.55 Спорт 08.00 Погода 08.10 Каламбур 08.З5 ЗОО сек;год 08.55 Спорт 09.00 Погода 09.10 Tjc "Жіноча ліга".

09.45 Х/Ф Їжа диявола". 11.45 Т jc "Леся + Рома". 12.20 Т jc "Медики". 12.45 Факти 13.10 Т/с "Таємниці слідства-З". каченя. "Даша сильєва-4".

14.20 Гидке 15.25 Т/с

06.15

20.1 О ''ТСН. Погода" 20.15 Т jc "Смерть шпигу­ нам"

Т/с "Останній бій майора Пугачова" 22.ЗО Х/Ф "У червні 41-го" ІНТЕР 06.00 Новини. 06.10 д/ф "Війна та мир". 07.00 Новини. 07.10 д/Ф "Війна та мир". 08.00 Новини. 08.10 Tjc "Сильніше за во­

21.25

гонь" .

09 .ОО

Концерт "Ми про Вас пам'ятаємо". 10.15 Т ;с "Тетянин день·. 11.05 Концерт "Ми про Вас пам'ятаємо". 12.00 Новини. 12.10 Т/с"Білоруський вокзал". 13.45 Т/с"Висота 89". 15.ЗО Т/с "Тато". 17.05 Новини.

22.ЗО "Вогонь із пекла" ІНТЕР 06.00 Новини. 06.10 д/Ф "Війна та мир" 07.00 Новини. 07.10 д/ф "Війна та мир" 08.00 Новини. 08.10 Т/с "Сильніше за вогонь".

09.20 "Ключовий момент". 10.05 Т/с "Тетянин день". 11.00 Т/с 'Тонка за щастям". 12.00 Новини. 12.10 д/ф "К. Шульженко". 12.40 Х/Ф "Тато". 14.З5 Концерт до Дня ПеремогІt.

16.55 Новини. 17.10 19.00 Tjc "Гонка за щастям". 20.00 "Подробиці". 20.ЗО Tjc їетянин день". 21.З5 Т/с "Сильніше за вогонь". 22.45 д/Ф "Війна та мир". ІСТV 06.15 Факти Об.ЗО Ділові факти 06.40 Погода 06.45 ЗОО секjгод 06.50 М/с "Справжні монстри". 07.15 М/с "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45 Факти. 07.55 Спорт 08.00 Погода 08.10 Каламбур

Tjc "Вулиці розбитих

17.15 д/Ф

"Кохання на лініі вогню" 18.1 О Концерт до Дня Перемоги.

19.59 Хвилина мовчання. 20.00 "Подробиці". 20.ЗО Tjc '"ТетянІІн день". 21 .20 Т jc "С~tльніше за вогонь".

22.15 05.30

д/Ф '"Війна та Mitp". ІСТV Х/Ф "Двадцять днів

без війни". 07.05 Погода 07.10 Х/Ф "Перевірка на дорогах". 09.00 Погода 09.05 Х/Ф їонка червона лінія". 12.45 Факти. 1З.ОО Х/Ф "Снайпер'" 15.05 Х/ф "Підривник" 17.00 Х/Ф '"Ідемо під воду'".

18.45 Факти. Вечір · 19.05 ОВ".З5 300 секjгод 08.45 Факти. Ранок 08.55 Спорт 09.00 Погода 09.10 Каламбур 09.25 Т/с '"Жіноча ліга". 09.50 Х/ф "Підривник". 11.45 Tjc "Леся+ Рома". 12.20 Tjc "Медики" 12.45 Факти. 13.00 Т/с "Таємниці слідства-З". каченя. "Даша Васильєва-4" 16.05 Х/Ф "Миротворець". 18.45 Факти. 19.10 Спорт 19.15 Погода 19.25 Tjc "Альф".

14.05 Гидке 15 .ОО Т jc

19.55

Гидке каченя. Х/Ф "Втеча до пере­ моги".

06.00 06.10 06.20 06.25

06.ЗО, 07.10, 08.10 "Бізнес-час"

09.50

06.40 07.40, 08.40

"Час

спорту" "Погода в Ук­

06.50, 08.50 раїні" 07.00, 07.ЗО,

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

08.00, 08.ЗО, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.0 "Час но­

вин"

"Погода на ку­

Т /С "Вулиці розбитих

ліхтарів". 21.05 Т jc "Відчайдушні до­ могосподарки-2". 22.00 Гидке каченя.

5 КАНАЛ Програма передач "Київський час" Огляд преси "Погода у світі" 06.ЗО "Бізнес-час" 06.40 "Час спорту" 06.50 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 06.00 06.10 06.20 06.25

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

07.50 "Автопілот-новини" 08.20, 10.15 "Погода

21.50 "Погода на куJfортах" 22.15 "Відкрита зона" 22.40 "Час Щутболу" НОВИИ КАНАЛ

06.00 М/с "Нік і Перрі" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55 М/с "Ульотні лунатики'" 07.20 Погода 07.40 Побачення з мамою 08.15 Погода 08.25 Т jc "Ліззі МакГуаер" 09.00 Поза грою 10.10 Т/с "Ксена- принце­ са воїн" 11.15 Х/Ф "Вередливий Фред" 1З .ЗО Репортер 13.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана" 1З.55 М/с "Ульотні лунатики" 14.25 М/с "Підлітки титани" 14.50 Тачку на прокачку

15.25 Побачення 15.55 т "Ліззі

з мамою

"Арсенал" "Час. регіони"

13.30 14.05 14.15

у

"Погода в Україні"

16.ЗО "Драйв" 17.05 "Час. регіони" 17. 15 "Погода в Україні" 17.30 "Велика політика" 18.15. "Відкрита зона" 18.45 "Київський час" 19.25 "Новий час" 20.1 О "Новий час" 20 .45"Бізнес-час" 21.00 "Час" 21.50 "Погода на курортах" 22.15 "Хроніка дня" 22.45"Час спорту" 22.55 "Пого.gа в Укра·іні" НОВИИ КАНАЛ 06.00 Mjc "Нік і Перрі"

світі" "Огляд преси" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.05 "Час. світ" 10.30 "Новий час" 11.05 "Час. регіони" 11. 15 "Погода в Україні" 11 .ЗО "Новий час" 12.20 "Погода на курортах" 12.30 "Не перший погляд" 1З .05 "Час. світ" 1З .15 "Погода світі"

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55 М/с "Ульотні лунатики" 07.20 Погода 07.40 Побачення з мамою 08.15 Погода 08.25 т ;с "Ліззі Макrуаер" 09.00 Т/с "Війна" 10.10 Tjc "Ксена- принце­

Х/Ф "Фортеця-2" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.1 О "Київський час" 06.20 Огляд преси 06.25, 08.20 "Погода у світі" Об.ЗО 07.10 09.50 "Бізнес­ час" 06.40, 07.40, 08.40 "Час спорту" 06.50 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО, 80.00, 08.ЗО,

09.20 "Огляд преси" 09.ЗО "Час- Тайм" 10.05, 1З.05, 16.05, 17.05 "Час. регіони" 10.15 "Погода у світі" 10.ЗО, 19.25, 20.10 "Новий час" 11.05, 14.05 "Час. регіони" 11.ЗО "Новий час" 12.ЗО "Драйв" 13.15 16.15 "Погода у світі" 1З.ЗО "Технологія успіху" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент" 1б.ЗО "Арсенал" 17. 15 "Погода в Україні" 17.ЗО "Феєрія мандрів" 18.15 "Територія закону" 18.45 '"Київський час" 22.15 "Перший відділ" 22.45 "Час спорту"

09.20

21.45

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,

10.00, 11.00, 1З.ОО, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 2З.ОО

"Час новин"

07.20, 09.25, 12.20 15.20 21.50 '"Погода на ку­

са воїн" "Лапочка" 11.ЗО

11.15

НОВИЙ КАНАЛ

рортах"

07.50 "Автопілот-новини" 08.10, 20.45"Бізнес-час" 08.50 11.15 14.15 22.55

06.00 07.20

2З.ОО

"Час новин" 07.10 "'Бізнес-час"

07.20 07.40 07.50 08.10 08.20 08.40 08.50 09.20 09.25 09.30 09.50 10.05 1О .15 10.ЗО

11.05 11 .15 11.30 12.20 12.30 1З .05 13.15 13 .ЗО 14.05 14.15 14.30 15.20 15.ЗО

16.05 16.15 16.ЗО

17.05 17.15 17 .ЗО 18.15 18.45

2007

Х/ф "Мумія" Репортер Спортрепортер Погода 19.ЗО Т/с "Війна" 20.З5 Побачити все! 21.15 Т/с "Солдати-12" 22.15 Х/ф "Шанувальник" СТБ 05 .ЗО Ранковий виграш 07.00 Вікна-Новини 07.07 Бізнес+ 07.10 Операція "Бернгард" 08.00 Вікна-Новини 08.05 Бізнес+ 08.10 Tjc "Лікарська таєм­

16.25 19.01 19.20 19.25

ниця"

09.20 "Спещюзслідування" 1О .45 Х/Ф "Нагородити посмертно"

12.45 Х/Ф

"Жандарм і жан·

дармет ки"

14.50 Х/ф "Ас" 17.00 Правила життя. 18.00 Вікна-Новини 18.12 Документальний де­ тектив

18.45 Х/Ф

"Дорога моя лю­

"Бекассін" "Благословіть

1З.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана" 1З.55 М/с "Ульотні лунатики" 14.25 М/с '"Підлітки титани"

Мульт шоу Тачку на прокачку 15.З5 Побачення з мамою 16.05 Т/с "Ліззі МакГуаер" 16.З5 Tjc "Як сказав Джим" 17.05 Т/с "Таємниці Смоллвіля" 17.55 Т/с "Солдати-12" 19.00 Репортер 19.20 Спортрепортер 19.25 Погода 19.ЗО Т/с "Війна"

14.50 15.00

Побачити все! Т/с "Солдати-12" Х/Ф "Займемося коханням" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00 Вікна-Новини 07.07 Бізнес + 07.15 Руйнівники міфів 08.00 Вікна-Новини 08.07 Бізнес+ 08.15 Т jc "Лікарська

20.35 21.10 22.1 О

таємниця"

09.20 Зоя Космодем'янська. 10.40 Х/Ф "На семи вітрах" 12.50 Х/ф"Оскар" 14.45 Х/Ф "Дорога моя лю­ дина" Таємниця

17.00

льотчика

14.50 Хjф "К-9" 17.00 Репортер 17.1 О Спортрепортер 17.15 Погода 17.20 Ексклюзив. Історіі війни 17.50 Т jc "Війна" 19.00 Tjc "Війна" 20.15 Х/Ф "Зірка" 22.25 Х/ф "Російський спецназ"

СТБ

05.30 Ранковий виграш 07.00 Руйнівники міфів 08.00 Tjc "Лікарська таємниця"

Сімнадцять миттє­ востей весни. 25 років

09.00

потому

"Сімнадцять мит­ тєвостей весни" 13.00 Х/Ф "А зорі тут тихі" 17.00 Маршали перемоги. Жуков і Рокоссовський 17.50 (Київ)

11.20 Tjc

"Контакт"

"Погода в

21.00, 22.00,

М

травня

дина"

14.ЗО "5 елемент" 15.20 "Погода на курортах" 15 .ЗО "5 елемент" 16.05 "Час. світ" 16.15 "Погода у світі"

5 КАНАЛ Програма передач "Київський час" Огляд пресі! "Погода у світі"

рортах"

ліхтарів". 17.40 Т ;с "Таємниці слідства-З". 18.45 Факти. 19.10 Спорт 19.15 Погода 19.25 Т/с "Альф". 19.55 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів" 21.00 т;с '"ВідІчаі\дVШІНі до-

д/Ф "Війна та мир" ІСТV Факти

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23 .ОО "Час новин" 16.05, 17.05 "Майдан" 18.11 Великодні свята

07.20, 09.25 Ва­

16.ЗО

гонь".

18.45 Факти. 19.10 Спорт 19.15 Погода 19.25 Т/с "Альф". 19.55 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів" 21.05 Клуб колишніх дружин 22.10 Гидке каченя. 5 КАНАЛ УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА! 14.00 Програма передач 14.05 "Це - Україна!" 14.15 "Погода в Україні" 14.З1 "5 елемент" 15.20 "Погода на курортах" 15.ЗО "5 елемент"

1З.З5 Х/Ф "Квартет на даох".

22.45

"Вулиці розбИТіtХ

ліхтарів". їаємниця слідства".

М/с "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45 Факти. 07.50 Ділові факти 07.55 Спорт 08.00 Погода 08.10 Каламбур 08.З5 ЗОО сек/год 08.45 Факти. Ранок 08.55 Спорт 09.00 Погода 09.10 Х/Ф "Шпигунські ігри". 11.45 Т jc "Леся+ Рома". 12.20 Т/с "Медики". 12.45 Факти. 1З.О5

07.15

15.25 Х/Ф "Суєта суєт". 17.05 Новини. 17.20 Х/Ф "Сімейна вечеря". 19.00 Tjc "Гонка за щастям". 20.00 "Подробиці". 20.ЗО Т/с "Тетянин день". 21.35 Т jc "Сильніше за во-

21.00"Час"

ва-4".

16.30 Т/С

18.45 "Київський час" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.45 "Бізнес-час"

5

"Погода на курортах" "Час спорту" "Автопілот-новини" "Бізнес-час" "Погода у світі" "Час спорту" "Погода в Україні" "Огляд преси" "Погода на курортах" "Час-Тайм" "Бізнес-час" "Час. світ~ "Погода у світі" "Новий час" "Час. регіони" "Погода в Україні" "Новий час" "Погода на курортах'" "Феєрія мандрів" "Час. світ" "Погода у світі" ·Арсенал" "Час. регіони" "Погода в Україні" "5 елемент" "Погода на курортах" "5 елемент" "Час. світ" "Погода у світі" "Мотор" "Час. регіони" "Погода в Україні" "Не перший погляд" "Перший відділ" "Київський час"

"Новий час" "Новий час" "Бізнес-час" 21.00"Час" 21.50 "Погода на курортах" 22.15 "Закрита зона" 22.45 "Час спорту" 22.55 "Пого.gа в Україні" НОВИИ КАНАЛ 06.00 М/с "Нік і Перрі"

19.25 20.10 20.45

06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55 М/с "Ульотні лунатики" 07.20 Погода 07.40 Побачення з мамою 08.15 Погода 08.25 Tjc "Ліззі МакГуаер" 09.00 Tjc "Війна" 10.05 Tjc "Війна" 11.15 Х/Ф "Зірка" 1З.ЗО Репортер 1З.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана" 1З.55 М/с "Ульотні лунатики" 14.25 М/с "Підлітки тітани" 14.50 Мульт шоу 15.00 Тачку на прокачку 15.ЗО Побачення з мамою 16.00 Т;с "Ліззі МакГуаер" 16.ЗО Т/С "Як сказав Джим"

17.00

Х/Ф

"Російський

спецназ" 19 .ОО Репортер 19.20 Спортрепортер 19 .25Погода 19.ЗО Tjc ''Убивча сила-2" 20.З5 Побачити все!

21.1

12"

22.1 О

Х/Ф "Три королі" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00 Вікна-Новини 07.07 Бізнес+ 07.10 Руйнівники міфів 08.00 Вікна-Новини 08.05 Бізнес+ 08.15 Остання таємниця Другої світової війни 09.25 Маршали перемоги. Жуков і Рокоссовський 10.ЗО Tjc "Сімнадцять миттєвостей весни" 13.50 Х/Ф "Будинок, в якому я живу" 16.00 Х/Ф "Офіцери" 18.00 Вікна-Новини 18.10 Докумантальний де· текти в.

Слідство вели. Курська аномалія

18.45

Незакінчена війна Анатолія Папанова 20.55 Tjc "Лікарська

19.45

року

20.55

Т;с "Лікарська

ниця"

22.00

Вікна-Новини

22.25Х/Ф "Леон"

УКРАЇНА 06.ЗО Мультфільми

07.20 Autoпews 07.50 Т jс"Клон" 09.00 Футбольний уік-енд 10.00 Tjc "Героїчні пригоди Геркулеса"

12.00

Щиросерде зізнання

1З.ОО

Tjc

"Диверсант"

1З.50 Погода

14.00

Х/Ф

"Білий

Бим

Чорне вухо"

16.00 "Срібний апельсин" 16.50 Погода 17.00 Зірки гумору 18.00 Tjc "Клон" 19.00 Програма максимум 20.00 Подіі 20 .ЗО Погода 20.40Т jc "Диверсант" 21.45 Хрущова

18.00 18.10 18.45 19.45

Вікна-Новини Док: детектив. Правила жипя. Будемо жити, Мака-

ровичу!

"Лікарська

20.55 Tjc таємниця"

22.00 22.25

Вікна-Новини

Об.ЗО

Tjc

Назви своє ім'я

УКРАЇНА '"Героїчні приго-

ди Геркулеса"

07.20 07.50 09.00 09.25

"Срібний апельсин" Т/с"Клон" Подіі Погода

09.ЗО Зірки гумору

12.00

Програма максимум

1З.ОО

Tjc

"Диверсант"

1З .50 Погода

14.00

Х/ф

"Білий

Бім

Чорне вухо"

16.00 "Срібний апельсин" 16.50 Погода 17.00 Зірки гумору 18.00 Т/с"Клон" 19.00 Щиросерде зізнання 20.00 Подіі 20 .ЗО Погода 20.40 Tjc "Диверсант" 21.45 "Затворник" Х/ф "Офіцери" Х/ф "Ворошиловсь­ кий стрілець"

20.00 22.00

УКРАЇНА 06.ЗО Подіі Погода "Срібний апельсин" Т/с "Клон" Подіі Погода "Срібний апельсин" Погода Т jc '"Героїчні пригоди Геркулеса" 1З.ОО Т/с "Диверсант" 15.00 Щиросерде зізнання 16.00 Х/Ф "У бій ідуть

06.55 07.20 07.50 09.00 09.25 09.40 10.50 11.00

"старики"

18.00

Футбол. "Таврія"

"Шахтар" 20.00 Подіі

20.00 20 .ЗО 20.40 23 .ОО

Подія-спорт Погода Х/Ф "Марш-кидок" Подіі світі

таємниця" Вікна-Новини Х/Ф "Ворошиловсь­

22.00 22.25

кий стрілець" УКРАІНА Об ЗО Подіі 06.55 Погода 07.00 "Срібний апельсин" 07.50 Tjc "Клон" 09.00 ПодіІ 09.20 Подія-спорт 09.25 Погода 09.ЗО Х/Ф "У бій йдуть "старики" 11.ЗО Зірки гумору 12.00 Програма максимум 12.50 Погода 13.00 Х/ф "Марш-кидок" 16.00 "Срібний апельсин" 16.50 Погода 17.00 Зірки гумору 18.00 Т/с "Клон" 19.00 Щиросерде зізнання 20.00 Подіі 20 .ЗО Погода

ТОВАРИСТВО "ФІРМА ТЕПЛИЦЬТЕХМОНТАЖ" повідомляє, що призначені на

2007 року

переносяться і відбудуться

2007

17 травня

загальні збори акціонерів

об 11-й

25 травня


4

Чергову .неповторну

весну

зустрічає поетеса, редактор і видавець, керівник літератур­ но-мистецького об'єднання "Криниця"

та

БМКПЦ

"Ук­

раїнська ідея" М.Г. Овдієнко. Завтра Марія Григорівна свят-

І

кує свій день народження. Криничани та колектив газети «Нове життя» вітають свого наставника

і

щиро

та

колегу по перу

зича.ть

іменинниці

міцного здоров 'я, творчої наснаги, душевної рівноваги, нових

книжок

і

вірних,

нез­

радливих друзів. Нині у Марії Григорівни пора натхнення. Пропонуємо

Про намір одержати дозвіn на викиди за6руднtоtочих речовин

вашій увазі її нові квітневі по­

езії.

ТОВ "ВК "Поліпласт" розташова­ не за адресою: м.

Вишні цвітуть у моєму селі

Металургів,

-

ри.

солодко, млосно,

Інформування rромадськості міста

органно-бджоли но. Білі пелюстки на чорній ріллі

-

так урочисто і так українно.

травня ц.р. о

10.00

у кабінеті го­

ловного архітектора міста (м. Бровари,

Пальців проміння

вул.

на пульсі весни ... Цвіту вишневого маєво біле ... Вічносте, туго вітрило напни

-

щастя і радості біле вітрило.

к.412)

відбудеться

будуть розглядатися такі проекти:

Броварська міська рада (вул. Незалеж­

1)

детальний план території частини

житлового

району

(район

вулиць

11

Бо­

гунської-Маяковського); З)

Тонко зумрить

-

крихітна меду і цвіту богиня. Пада пилку золотава імла

раїни "Про планування і забудову тери­

2

ності,

відділ

роботи

ради

зі зверненнями

індивідуальних

житлових

будинків.

бами

пропозицій

розробки

та

зауважень

проектної

об'єктів містобудування.

Для врахування громадських і приват­

Управління містобудування та

них інтересів, під час планування і забу-

архІтектури Броварської міської ради.

в неба травневого

-

Істину Божу, що в світі пульсує, де ані титла, ні літери всує.

Пахне кавою дім, у якому квітує азалія, відкриває Америку

новочасний Колумб. Білим qвітом простую зачудовано далі я, закохавшись у пуп'янки

неразквітлих ще клумб.

- машиністи баштових та мостових кранів - З -5 р. - 2500 грн. і більше; - електрозварники ручного зварювання 35 р. - до 2500 грн. і більше; - машиністи бульдозера - 2000 грн. і біль­

Я дивлюся на світ,

наче щойно тепер народилася,

і цілую крайнебо у пориві чуттів. Я невинна дитина, що в криницю жипя задивилася,

а вона віддзеркалює Божу ласку і гнів.

Марія ОВДІЄНКО.

в

межі санітарно-захИсної зони {СЗЗ) не

звіту

інвентари­

повітря

за

2006 на 10

рік

перевищують·

01-0,3

гранично

допустимої концентрації (ГДК). Оцінка впливу

викидів

на

стан

забруднення атмосферного повіт­

ор­

ря надає t.\ожливі.СТЬ підприємству

ганізованих . стаціоtІарних дже~ел викидів, з яких в атмосферу nопа•

тов "ВК" •. nоліnласт~ ·отримати· в установленому nорядку дозвіл

дає

викиди

.6 найменувань забруднюючих

забруднюючих

речовин. Загальний мипєвий об­

атмосферне

сяг

надсилайте

викидів

становить,

нижче

0,028638 г/сск;

На

робіт

з

у

в

ПроnозицГі

Броварську

міську

адміністрацію за адресою; м. Бро­ вари,

nеріод пров.едення

повітря.

на

речовин

вул.

Гагаріна, буд

або

за

N215,

тепеФО-

обr'рунтування обсягів викидів для

"ЕНЕРrОТЕХМОНТА>К"

nn

виплачується своєчасно.

пропонує

Висококваліфіковані спеціалісти, які ма­

до

ваших

послуr:

- машиніст крана ДЕК - 2500 грн. і більше; - машиніст екскаватора та автонавантажувача - 2000 грн. і більше; -електрики 3-5 р. - 2000 грн. і більше; - слюсарі-ремонтники 3-5 р. - 2000 грн. і

авторитетні рекомендаціі, і зарекомендують

автомобілях КРАЗ, КАМАЗ; авток­

більних,

рани К-162

вих, мостових, козлових кранів; а

більше;

себе всебічно позитивно в період випробу­ вального

- автокранівники - 2500 грн. і більше; - водіі автомобілів всіх категорій - 2000

терміну,

матимуть

звертатись

(16-20 тонн), автовишки АГП-22 (300 кг, 22 м); баштові крани КБ-403А (8 тонн, ЗО м); гусе­ ничні крани ДЕК-251 (25 тонн, 26

Кутузова

м); автосамоскиди КРАЗ, КАМАЗ;

можливість

одержати службове житло з наступним вику­ пом за договірними цінами.

З

питань працевлаштування

за адресою: м.

131,

теп.

Бровари,

6-72-06

вуп.

(приймальна),

77-2-45

І

автотягачі з

тонн);

ПідПРИЕМСТВV сnоисивкооnерацїі

v

недосяжних зірок.

трави пестять мій крок.

nідприємства

- автобетоновози (5-6 куб.м) на

мерехтять міріадами

і губами шовковими

· викидів

прифунтовому шарі .атмосфери на

ють здібності організаторів виробництва та

кимось вишиті чорними дірами,

гаддям, рибою, звірами,

- водіІ автовишки - 2000 грн. і більше; - муляри 3-5р. - 2500 грн. і більше; - штукатури 3-5 р. - 2000 грн. і більше; - токар 3-5 р. до 2500 грн. Оплата праці - відрядна, заробітна плата

нюючих речовІ/Ін від стаціонарного джерела

ше;

Сині шатра небес,

Світ кишить комашнею,

11 гру·

2,873 т/рік.

на небі зоря.

я із небесного вчу Букваря,

в

сягів викидів в атмосферу.

виділених лімітів,

пригоршню синю.

Кожна пилинка

використовуються

nідприємство має дозвіл

щодо

в атмос­

ся документи з обr'рунтуванням об­

мосферне

документації

розсіювання

максимальні концентраціі>забруд­

які

зації забруднюючих речовин, в ат­

громадян) в письмовій формі приймає

розрахунків·

забруднюючих речовин

на .виробництві сухих будівеJ1ьних

Відповідно до

подання фізичними та юридичними осо­

проект в'Іздного знаку в м. Бровари; проекти

архітектурно-містобудівної

отримання дозволу згідно з резуль­ татами

ферному повітрі в~тановл~но, що

пи об'єктів, для яких розробляють­

торій" протягом місяця з дати проведен­ ня

4 у nромаоні м. Брова-.

будівництві і відноситься до

Закону Ук­

архітектурно-містобудівна рада, на якій

2) коло квітки бджола

15,

Гагаріна,

18

дови територій згідно ст.

вул.

Підприємство спеціалізуєтьt;я

сумішей,

щодо nпанів 3а6удови території Вроварів

Бровари,

'1кооnnромторr ІіроварU"

запрошує

на постійну роботу спеціалістів:

-

директора

заводу

ного домобудування

-

великопанель­

;

головного технолога заводу вели-

копанельного домобудування; - начальника лабораторії; - головного архітектора; -начальника виробничо-технічного відділу; - начальника будівельно-монтажної дільниці; - інженера з технагляду ; - виконробів будівельно-монтажних робіт; -виконробів сантехнічних робіт.

на роботу в оптово­

роздрібний магазин потрібні

комІрники Зарплата від

вул.

Кутузова,

для

довідок: Свідків квітня

127. Телефони 5-44-18; 5-13-90. ДТП,

2007

вул.

Адреса: м. Бровари, вул. Кутузо-

близько

77-2-45.

грн. зверта­

тися за адресою: Бровари,

Оплата праці дQговірна.

131 Тел.:

1200

яка

сталася

року в м. Бровари по

Київській

в

районі "Пекарні"

22 години, просимо пере-

6-93-88.

автотреллер

компресори

(5-1 О

П оводимо

!ij Втрачену довідку

(60

(14-20

рсове

навчання:

npo

~ІВтDачений атестат npo серед!tю ocвtrY N2 0002291 вw,аний Калитянською СШ у 1995 році _на ім я Пінчук Лесі Миколаївни, вважати НеДІИСНИМ.

~ Втра~ений державни~ акт на [lраво власностІ на земельну дІЛянку, СЕ)J!ІЯ ЯА

виданий Броварською Рдд за ~єстрац1йним N2 010532500463 від '11.10. 2005 р. на ім'я Каленченка Михайла

N2579621,

Івановича, вважати недійсним.

Броварської санепід­

станції глибоко сумує з приводу передчасної смерті

робітника

нашого спів­

ентомолога

ВЛАСЮК

ЛЮДМИЛИ ГНАТІВНИ та вислов­ лює

щире

близьким.

співчуття

рідним

та

гусеничних,

автомо­

пневмоколісних,

башто­

також: стропальників, слюсарів та електрослюсарів з обслуговування вантажопідйомних кранів. Адреса:

м.

Щолківська,

тонн);

куб.м).

взяття на облік nлатника nодаткІв, видана Броварською об'єр,наною поJ@тковою інсnекцією 27.06. 2003 р. за N25425, на ім'я Костенкової Юліі Володимирівни, вважати недійсною.

Колектив

26

півпричепами

машиністів

2,

Бровари,

вул.

Мостозагін-112.

Телефони:

5-44-16, 5-44-17, 8(050)947-08-42, 8(096) 213-03-04. ~ Втра~ений державни~ акт на [lраво власностІ на земельну ДІЛянку, серІя ЯА

N2592370~ ВИ.!.@НИЙ Княжицькою сільською року на ім'я .~оломійця ВІталІя Михаиловича, вважати нед1исним.

DMOI9 2J.Of!:20Q5

~ Вrрачене nосвідчення ветеІ)ана nраці, сер1і Afi N2538216, видане Уnравлінням nJ)аЦІ та соціального захисту населення 25.05.2005 р. на ім'я [}рокоnенко Любові Микитівни, вважати нед1исним.

~ Втра~ене свідоцтво N2272, Ні!- nраво власностІ будинку, видане БорисnІЛьським БТІ ЗО ТР!ІВНЯ 1990 на ім'я Музиченко Василини Мартинівни, вважати недіисним.

Виконком ради

Броварської

висловлює

головному

міської

щирі· співчуття

спеціалісту

організа­

ційного відділу Єременко Тетяні Василівні з приводу смерті їі ма­

тері

ЄРЕМЕНКО

КУЗЬМІВНИ.

ЄФРОСИНІЇ

#33 2007  
Advertisement