Page 1

Сьоrодні

сторінка

сторінка

2

сторінка

3

БроваРL..L.l"ині

Виходить з

17

квітня

1937

nриймщьня

4

сторінка

добробут

-

Субота,

року

ПРИ3НАЧЕННR

риторії поблизу сільради

та

сторінки

6-7

сторінка

8

благополуччя!

24

квітня

2010

року

NQ 31-32 (10150-10151)

будинку

культури саме закінчували сади­

ти стрункі липи, а ряд молодих

Украіни Віктора Януковича за

проходили повз гомінкий гурт із

М

137/ 2010-рn від 15 квітня 2010 року головою Броварської

чан, котрі очікували автобуса чи

лопатами й відрами, саджанця­ ми в руках. Цьогорічна акція "По­

сади своє дерево" для працівників місцевої сільради

стала

своє­

районної державної адмініст­

рідним

рації призначено Петра Петро­

озеленення території довкола но­

вича ІВАНЕНКА.

продовженням роботи з

возбудованого

приміщення

сіль­

ської влади та ощадної каси. Де­

2002 р. -

директор Богданівеької зош І-Шст.

Іваненко народився 20.10.1960 р. у с. Паволоч Попіль­ нянського району Житомирської області. У 1978-80 роках був на строковій військовій службі. Має

ко працював заступником голови

вищу освіту. Закінчив історичний

наступні роки працював заступ­

факультет Київського дер­ жуніверситету ім. Т. Г. Шевчен­ ка. По закінченні вузу у 1986-1990

"Меркурій ", був на партійній та

2002-2005 рр.

Петро Іванен­

- керівником апарату Бро­ варської райдержадміністрації. У ником голови

рева й кущі садили тут і раніше. Торік

посадили ряд

струнких

ялин, дбайливо іх догл~дають, а ті швидко пішли в ріст, потягли­ ся до сонця. ялин. Минуть лічені роки, мо­ лоді саджанці наберуться сили й

радуватимуть не одне покоління

правління ДБК

рр. працював організатором поза­

політичній роботі. Депутат Броварської міської

класної та позашкільної роботи

ради.

З 1990 по 1993 р. - директор Ве­ ликодимерської неш, з 1993 по

5

Працівники

місцевого

берізок уже радував око всіх сель­

Броварського району.

проrРАМА

сільської ради

вже кипіла робота.

Президента

Розпорядженням

Богданівеької середньої школи

оголошення,

повідомлення

До Богданівки я приїхав оnів на

&роварської райдержадміністрацїі

у

ТЕЛЕ­

дев 'яту. І... запізнився, бо на те­

rOnOBa

Петро

Реклама,

ДВОМІСRЧНИИ IiПАrоvстрою

Петро Іваненко­

Біографічна довідка:

'8

Громадська

Світ розмаїтий

Постаті

у міській раді

V номеРі:

сельчан.

Свідомо розпочав

розповідь

про хід акції, що стала важливою складовою

широкомасштабних заходів із проведення в районі двомісячника з благоустрою,

15 квітня 2010 призначений на

посаду голови Броварської рай­ держадміністрації. Одружений. Має двох синів.

озеленення та санітарної очист­ ки населених пунктів саме з бог­ данівського торічний

прикладу.

досвід

Бага­

підтверджує

істину: саме влада мусить бути

прикладом в усьому. І в наве­ денні та підтриманні порядку в селах і селищах також. А зага­ лом, як повідомили редакції у відділі житлово-комунального господарства райдержадмініст­ рації, участь у акції "Посади своє дерево" тільки минулих п'ятниці й суботи взяло понад триста чо­

ловік. Це Садили ялинки й минулої су­ боти. Про забезпечення учас­ ників суботника саджанцями

Для

представлення

керівника

виконавської

нового

імені всіх присутніх він також

влади

подякував за роботу колишньо­ му голові Броварської РДА Андрію Мазуру і побажав йому успіхів на новому місці роботи.

району до Броварів завітали го­

лова Київської облдержадмі­ ністрації Анатолій Присяжнюк та перший заступник голови об­

ласноїради Олександр Качний, прийшли голова Броварської районної ради Юрій Кушнірен­ ко, виконуючий обов'язки Бро­ варського міського голови Ігор Сапожко, Їхні заступники, а та­ кож депутати міської, районної, селищних і сільських рад, се­ лищні і сільські голови, керів­ ники управлінь, відділів і служб

Новопризначеного голову РДА Петра Іваненка привітали і побажали успішної співпраці Олександр Качний, Юрій Куш­ ніренко, Ігор Сапожко, а благо­

дерев подбали сільський голова Григорій Дуженко та землевпо­ рядник Микола Кочубей. Гри­ горій Михайлович сам за про­

фесією

інженер

господарства,

тож

лісового йому добре

відомо, який садивний матеріал найкраще

підходить для

бог­

данівських (рунтів і як догляда­ ти за молодими деревцями. Того дня на суботнику його учасники

висадили до сотні дерев. Коли мимоволі рівненькі

гро­

Заворицької ЗОШ І-ІІІ ступенів та

інших навчальних закладів.

Закінчення на стор.

2

під та­

служби, які виконують головний

залучений

кою назвою минулої суботи в Бро­

людські ресурси не лише

КП

"Служба замовника",

КП

"Броваритеплоенергомережа" ,

"Посади своє дерево"

-

працює низка підприємств, ор­

місцевих підприємств, активісти

ганізацій

від громади.

ності, що не стоять осторонь, а

міста і району.

настоятель храму п.а.Петра і Павла Олександр Левчук благо­ словив його на плідну роботу на благо броварської громади. у своєму виступі Петро Іва­ ненко подякував за високу довіру

Анатолій Присяжнюк оголо­ сив розпорядження Президента,

і наголосив на необхідності кон­ солідації зусиль усіх громад Бро­

привітав Петра Іваненка зі всту­

варщини для вирішення життєво

час яких здійснювалося генеральне

важливих питань соціально-еко­ номічного розвитку району, тісної співпраці усіх гілок влади району і міста.

прибирання міських вулиць. Адже

Інф. "НОВОГО жипя".

~ення припадає на комунальні

завдання подальшої взаємодії обласної і місцевої влади. Від

і

При6ираЕМО ріАне місто варах відбулася акція, в якій бра­

теризував соціально-економічну ситуацію на Київщині і окреслив

Озеленен­

шкіл

мадських місць займалися вихо­ ванці Тарасівського НВК,

кидав погляд на берізок, лип і

ли участь працівники виконкому,

пом на посаду, коротко охарак­

територій

ряди

району,

Броварського

ням

не враховуючи учнів

-

Броварщини.

роботу було завершено, кожен

обсяг робіт, як наприклад, КП "Служба замовника". Та в місті

чинний

шкіл

Це третій загаль­

різної

форми

влас­

номіський захід, що проходить у

також

рамках весняного двомісячника з

проведення подібних заходів. Ось і 17 квітня основна робота "кипіла" в парку "Перемоги", по вулиці Київській (від "Терміна­ лу" до вулиці Гагаріна), по ву­

благоустрою, поліпшення

міста.

озеленення

санітарного

25 березня

та

та

стану

1 квітня

бу­

ло організовано Дні Довкілля, під

після сніжної зими на них накопи­ чилося багато піску, сміття.

Звичайно,

основне

наванта­

активно долучаються

до

лиці Димитрова (вздовж заліз­ ниці), прибиралися численні прибудинкові території. З міста вивезена велика кількість гілля, яке накопичилось за осінньо­ зимовий період. Для цього був

автотранспорт

а

й

та

КП "Бровариводоканал" , заводу

"Торгмаш", ШБУ-50 та інші. З початку двомісячника в місті вже посаджено дерев.

3000

кущів та

250

Каштани, клени, акації,

жасмин, ялівець, форзиція, ви­ саджені

дбайливими

руками

трудівників броварчан, створять тепло й затишок на міських але­ ях та вздовж вулиць, які після прибирання

стануть

знову

ошатними та привітними. Лариса ШАПКА.


2

Су601'а,

кві1'Н.

24

2010

НОВЕ ЖИТТЯ

року

і< .А • · ВО)llсВ!lНиК ;·&DАrОvсlро. .•. .ю •.·•·•. ·.·. ·' . о

Проrрама

"3 тyp60,OIO

Чергове засідання міськвикон­

кому, яке відбулося ІЗ квітня під головуванням в.О. міського голови Ігоря Саnожка, розпочалося з роз­

гляду питання про стан роботи зі

про кожноrо"

ти й порядку в місті Бровари. Це

ревезення, без обмежень, пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським авто­

но-гігієнічних умов, і прибиран­

мобільним транспортом загаль­

ного користування на

2010

рік.

міської ради. Взагалі за минулий

Виплати

рік було зареєстровано

межах затверджених асигнувань

нень, за три місяці

у бюджеті міста. Також затверд­

3 ІЗ звер­ 2010 року до

управління звернулося 98 заяв­ ників. В основному, мешканці міста вирішують питання при­

здійснюватимуться

в

жено склад робочої групи з пе­ ревірки перевезень пільговиків автобусами комунальної влас­

везення учнів до навчальних та

ності, котра зобов'язана їх здійснювати кожного місяця.

позашкільних закладів, контролю

З першого травня до першого

йому дітей у дитячі садки, пере­

якості

харчування,

надання

житла чи матеріальної допомоги тощо. Більшість із них поетапно вирішується. Нагадаємо лише, що прийом

громадян

управління

освіти

начальником

здійснюється

щовівторка та щочетверга з до

13

15 години.

листопада суб'єкти підприєм­ ницької діяльності мають змогу здійснювати сезонну торгівлю в попередньо визначених місцях. Для цього вони повинні отрима­ ти висновки фахівців СЕС на ре­ алізацію продуктів харчування та погодження спеціального

та

облаштування

приємства

господарської

поведінки

Позитивним

було

портних

ресурсів

на

винесено більше тридцяти п'яти

допомоги,

яку

отримають двоє

броварчан на термінове лікуван­ ня.

Також під час засідання були розглянуті питання, пов'язані з управлінь

власності та

й

архітектури, з яких були ухвалені

захисту,

про службу у справах

міськради,

новий

склад

адмінкомісії, попередньо пого­ джено місця розташування ма­ лих архітектурних форм.

Відповідні

рішення

були

нальну власність міської грома­

прийняті стосовно питань, по­

комісіями.

ди зовнішню теплову мережу від ТК-18 до торгово-офісного цен­ тру по вулиці Короленка, 60. На засіданні було затверджено нові редакції Положень про уп­ равління праці та соціального

в'язаних із роботою КП "Брова­

прийняття

в

комунальну

власність міської територіальної громади

гуртожитка,

щорозта-

кому­

ритеплоенергомережа" , равлінь

освіти

та

уп­

житлово­

комунального господарства, зе­

мельного відділу.

Добірку підготувала Лариса ШАПКА

Державному казначейству Украіни.. На початку 90-х років процес розбудови

незалежної

України

продовжують працювати та при­

сьогодні органи держказначей­

щеплювати любов до казна­ чейської справи: Тетяна

ства

зокрема у фінансовій сфері. Ви­

насущних

ня

нового

інструменту

управ­

ління та контролю за держав­ ними фінансовими ресурсами. Для здійснення

процесу

виконання

бюджетів, забезпечення контро­ лю

за

цільовим

використанням

років!

жавного та місцевих бюджетів,

обумовив ряд змін у суспільстві, никла необхідність запроваджен­

15

забезпечують

реалізацію

соціально-еко­ номічних завдань. Станом на 01.04.2010 Бро­ варське управління Державного казначейства Головного уп­ равління Державного казначей­ ства України у Київській області обслуговує 28 місцевих бюд­

заступник начальника

-

голов­

ний бухгалтер, Людмила Олек­ сандрівна Нітченко - начальник

27 квітня 1995

(районний, бюджет м. Бровари, сільські, селищні бюджети) - це 86 установ; крім того управління обслуговує 55

року було створене Державне каз­

установ і організацій, які утри­

начейство України. За період із 1995 по сьогодні

муються за рахунок коштів дер­

Остринська та Вікторія Мико­ лаївна Демиденко - головні каз­ начеї відділу видатків державно­

жавного та обласного бюджету й

го

знаходяться на території м. Бро­ вари та Броварського району. В управлінні відкрито понад

досвідченість працівників уп­ равління дають змогу забезпечу­

бюджетних коштів Указом Пре­

зидента України від 27.04.1995 М335/95 "Про Державне казна­ чейство України"

функції

ганів

та повноваження ор­ Держказначейства ди­

намічно зростають. Якщо гово­ рити про сучасне українське казначейство, то можна сміливо стверджувати, що казначейство

нині - це і державний касир, і державний бухгалтер, і держав­ ний контролер одночасно. Про

масштаби його діяльності свідчить лише той факт, що Дер­ жавне казначейство України має взаємовідносини з усіма учасни­ ками бюджетного процесу. Ви­ конуючи завдання, покладені на казначейство щодо здійснення операцій із коштами державного та місцевих бюджетів, розрахун­ ково-касового

обслуговування

розпорядників

та

бюджетних

одержувачів

коштів,

контролю

бюджетних повноважень при за­ рахуванні надходжень, прий­ нятті зобов'язань та проведенні платежів, ведення бухгал­ терського обліку та звітності

про

складання

виконання

дер-

жетів

Іванівна Безік - начальник видатків державного бюджету, Оксана Ігорівна Пана­ сюк - начальник відділу доходів та міжбюджетних відносин, Світлана Валентинівна Легецька відділу

-

1700

рахунків для

здійснення

розрахунково- касового обслуго­

відділу бухгалтерського обліку та звітності, Тетяна Миколаївна

бющкету.

Компетентність,

вати проводження різних пла­ тежів бюджетних установ, у тому числі із заробітної плати та з ви­

вування розпорядників та одер­ жувачів бюджетних коштів та 1900 рахунків з обліку надхо­ джень. На сьогодні місцеві бюд­

соціального захисту населення (пільги, субсидії, допомоги та компенсаційні виплати) по м.

жети мають можливість опера­

Бровари та Броварському райо­

тивно приймати рішення щодо­

ну.

використання бюджетних кош­ тів та залучення грошових ре­ сурсів з єдиного казначейського рахунку

для

отримання

корот­

котермінових позик у процесі своєї діяльності. Результативність казна­ чейського обслуговування дер­ жавного та місцевих бюджетів та успішність казначейської робо­ ти забезпечується значною мірою завдяки високому про­ фесіоналізму колективу. На да­ ний час в управлінні працюють 34 спеціалісти. З числа перших, прийнятих до штату управління,

конання

Початок на стор.

комунальної

містобудування

безоплатно

не

в

Закінчення.

роботою відділу з житлових пи­

питань, які попередньо вивчалися профільними депутатськими Позитивним було рішення про надання згоди на безоплат­

прийняли

території

міста та виділення матеріальної

дітей

комунального

мобі­

лізаційних, людських і транс­

шований на вулиці Оболон­ ській, 72 і перебуває в державній власності на балансі ВАТ "Бро­ завод

рішення

стосовно забезпечення

Бровар­

варський

не­

дбайливих підприємців.

вЦщовідні рішення.

устаткування". Також на підставі попереднього рішення депутати

харчу­

досить часто потерпають від без­

територій із забезпечення чисто-

відбулося 15 квітня під головуван­ ням в.О. міського голови Ігоря Са­ nожка. На порядок денний було

U'l](J)[]CU!ЛОmffi[l)ffi[З[}~

увага приділятиметься стану зе­

поло-

скликання

[][} [3011[1)0

лених зон, які останнім часом

виконкому

V

...... ..

тами для відвідувачів. Подвійна

тань,

засідання

--', _ ',_ :':'., :". ' . 'С'

'_ . - -

місць

громадського

зайном міста. Підприємці зо­ бов'язані неухильно дотримува­ тись вимог Правил благоустрою

сесійне

""",-,,,- . ".'!-

вання повинні обладнати туале­

виконання місцевої програми "З турботою про кожного" члени

81

станом

ня

ками пільгових категорій, та на

ської міської ради

за

зовнішнім ди­

_,:." -"':_."", " ' ~ "'-__ ", -,,_ ,. _ .' ','_ . .',. О,,'

торгівлі. Літні майданчики під­

відділу з

затвердили

контролю

" .: .':· ',-і .

й відповідність нормам санітар­

З метою забезпечення переве­ зення жителів, які є представни­

благоустрою та

_<,"',< .,'".;::,:><.,:'.'.,., ... " ' ...,, . ,:;-, ::;; ,./,~,', ~.::. >/: < ':,,: ,. :, __

-___ :~ ,-': .•

о Ю[}[!]V1дlШEm1СЬ

• у діі

ження про порядок відшкоду­ вання витрат за безкоштовне пе­

зверненнями громадян в уп­ освіти Броварської

равлінні

>,_' _, . ",

державних

програм

З нагоди 15-0Ї річниці створен ня .Державного казначейства в Україні хочу привітати всіх працівників управління, подяку­ вати за роботу та побажати міцного здоров'я, великого ро­ динного щастя, добробуту, бла­ гополуччя, добра й злагоди, твор­ чого натхнення, наполегливості в роботі та професійного задово­ лення від гі кінцевих результатів! Висловлюю подяку працівни­ кам бюджетних установ, які співпрацюють із нами. Олександр ФЕСЮК, начальник Броварського УДК

1

Усього в ході акції в нашім краї

було висаджено 6800 дерев і 3400 кущів. А загалом же, до закін­ чення двомісячника, їх кількість складатиме 10000 і 4500 відпо­ відно. Варто відзначити і той пози­ тивний момент, що після гострої

й принципової розмови на засіданні районного штабу з проведення двомісячника з бла­

гоустрою, озеленення й санітар­ ної очистки помітно пожвави­ лися роботи з наведення порядку в населених пунктах та

на закріплених територіях. Частіше стали проводитися су­ ботники й недільники з санітар­ ної очистки. Минулої суботи, приміром, проводили суботник

співробітники

міського відділу

(з обслуговування м, Бровари та

Броварського району) ГУ МВС України в Київській області, котрі на чолі зі своїм керівником Сергієм Семикопом упорядко­ вували території, прилеглі до приміщень відділу по вулиці Кірова, 24 та Кірова, 53. Чима­ лий обсяг робіт із санітарної очистки закріплених територій виконали працівники підроз­ ділів Південно-Західної заліз­ ниці, представники інших тру­ дових колективів та організацій. До закінчення двомісячника за­ лишається більше трьох тижнів. Тобто, ще є час, аби зробити наші села й селища впорядкова­ ними й затишними, комфорт­ ними для проживання їх меш-

канців. Володимир НЕ БРАТ.

Вдячна &orOBi й добрим людям! "Здоров'я - це нічого, але все без здоров'я - ніщо". Чула цей вислів давно, але коли захворів онук, це відчулося сповна. Біль,

відчай, опущені руки ...

Іллюші 11 років. Він учень класу Калинівської школи. Виховуємо хлопчика без мами. Хвороба підкралася несподівано 5 років тому. Поставили страш­ ний діагноз: бронхіальна астма з переважанням алергічного ком­ поненту тяжкої форми. Важкі

5

напади ядухи по декілька разів на

тиждень

виснажували

хлоп­

чика. Через довготривале ліку­ вання гормональними

препара­

тами знизився імунітет, організм перестав боротися з інфекціями. Нинішній рік став для дитини критичним. Хвороба перейшла в

гостру

менінгококову гене­

Доводиться просити людей, котрі привозять Їх із Росії та Польщі. На мою пенсію й не ду­ же високу зарплату сина ліків не докупитися. Я зверталася в Бро­ варську РДА, виконком Ка­ линівської селищної ради, які не відмовили мені в допомозі, але коштів поки що немає. Нам на допомогу прийшли Калинівська церква Євангельських християн на чолі з пастором Ігорем Ми­ хайловичем Задорожнім та уч­ нівський і педагогічний колек­ тив Калинівської школи. Ми вдячні цим людям, які зібрали кошти на лікування! Школа не залишала нас на­ одинці з бідою. Спасибі вам, ша­

новні вчителі, учні та батьки, за серця, щедрі душі. Ми відчуваємо матеріальну, мораль­

добрі

ралізовану інФекцію. Ілля дов­

ну підтримку, маємо лікування

гий час знаходився в тяжкому

на деякий час. А це спасіння для

стані в реанімаційному відді­ ленні. Була надія лише на Бога та лікарів.

нашої дитини .. Через "Нове життя" я звертаю­

Сталося диво ... Зусиллями зо­ лотих лікар,ських .рук дитину врятовано. Хлопчик потребує тривалого лікування. Ліки дуже дорогі та й в Україні Їх немає.

ся до небайдужих до нашої біди людей,

до

владних

структур.

Якщо ваша ласка, відгукніться, допоможіть лікувати дитину. Марія Петрівна ПУСТОВГАР,

жителька смт Калинівка.

до уваrи ветеранів

Вітчизняної війни та особам,

з нагоди відзначення 65-ї річниці

рівняним до них (загальним обся­

Перемоги

у

Великій

Вітчизняній

гом

- 10

хвилин кожному).

війні та враховуючи значний внесок

Надання

ветеранів у забезпечення Перемо­

міжміського,

міжнародного

фонного

мобільного

ги, ВАТ "Укртелеком"

2010

8

року надаватиме

послуги

міжміського

та

9

травня

безоплатні межах об­

ласті та України), міжнародного (до країн енД) телефонного зв'язку та мобільного "Укртелекому"

при­

безоплатних

та

здійснюватиметься

телефонів,

а

також

з

послуг теле­ зв'язку

квартирних

із

поштових

відцілень і переговорних пунктів за

(рухомого)

зв'язку

особистого звернення та

учасникам

Великої

лення відповідного посвідчення.

пред'яв­


Архітектор Васи.nь Осьмак

WJ®

Ні, не мовчить. Її· голос чути ... "

містечку Го­

рідного містечка Гоголева безкоштовно спроектував земську лікарню (збудовану в 1910 р.), вище початкове училише, а для повітового містечка Остра - народ­ ний дім. У 19З4 р. Василь Осьмак працює керівником 2-0Ї архітектурної май­ стерні. Виконує роботи з проектування споруд на Дніпровському водогоні, стадіону "Динамо", типової комплектної

голів

триповерхової

Видатний будівничий Києва Василь

Олександро­ вич Осьмак народився 8. (20) квітня

1870

року

в

колиш­

нього Остер­ ського

по­

віту на

Чер­

нігівщині

в

родині статського радника, потомстве­ ного дворянина Олександра Afойсейовича Осьмака. Василь ріс то в Гоголеві, то в Києві при Кадетському корпусі, де служив йо­ го батько. У

"Кажете, Ліна Костенко мовчить?

1] ~&[Р~~~Ш 0~~ ~[;]Ш [;]cn[Р~@[;][;]шD архітектор,

1880 році

його прийнято до

Київської другої гімназії, де він виявляв особливі успіхи з математики. Опісля вступив на математичний факультет Університету св. Володимира. Прослу­ хавши чотири семестри, перейшов до

школи,

набережної

Дніпра. У 40-х роках за наполягання архітек­ тора було спроектовано й збудовано но­ вий корпус для Інженерного будівель­ ного інституту.

Його праця була удостоєна ордена св. Станіслава ІІІ ст., ордена св. Анни ІІІ ст., медалі до ЗОО-річчя дому Романових - звичайних чиновницьких відзнак Російської імперії. Мав чин статського радника. За кілька років до війни у Ва­ силя Осьмака стався інсульт, і він при­ пинив творчу діяльність. За словами

архітектора В. Дюміна, помер В. Осьмак ному німцями Києві. Похований Василь Олександрович на Солом'янському кла­ довищі 9 січня 1942 р. поряд із батьком

цював молодшим інженером у будівель­

та дружиною Марією Павлівною.

ному відділенні Волинського гу­ бернського правління в Житомирі, а з 1896 року - в архітектурному відділі уп­ равління Південно-західної залізниці. У 1900 р. ректор Київського політехнічно­ го інституту в.л. Кирпичов запросив Василя Олександровича штатним вик­ ладачем архітектури.

З діда-прадіда в м. Гоголеві знаходи­ лася маєтність батька архітектора Олек­ сандра Мойсейовича Осьмака, якою ке­ рував мешканець містечка Степан Костяний. За свідченням гоголівців Ва­ силя Івановича та Григорія Івановича Коцюб С. Костяного в 1919 році роз­ стріляли більшовики, звинувативши йо­ го чи то як махновця, чи то петлюрівця. З 1919 р. все майно було відібрано й

інституту

цивільних

Першим відомим авторським твором

Василя Осьмака в Києві був Троїцький народний дім, споруджений у 1900-

розміщено

в

ньому

комуну

"Сонце

роках на вул. Великій Василь­ ківській, 5З. У наступні роки В. Осьмак бере участь у проектуванні й спорудженні будинку Київського відділення ПетСр~

бідноти". Пізніше влаштовано школу­ інтернат. У ЗО-х роках після введення в дію тренувального аеродрому просторий

бурзького столичного ломбарду по вул.

но для потреб пілотів. Ні в Гоголеві, ні в Києві ім'я архітек­ тора не відображено в меморіальних до­

1902

Прорізній, 8, у 1910 р. - проектує кліні'lне містечко на Байковій горі та дві бібліо­ теки Університету св. Володимира. ці ро­ боти вимагали серйозності та відпові­ дальності, а тому в 1910, 1911, 191З рр. архітектор здійснює поїздки в Німеччину та Австро-Угорщину з метою вивчення переДОВОГQ європейського досвіду. Василь Осьмак брав участь у проекту­ ванні житлових будинків "Трансбуду" на Тарасівській, 18, середньої школи Ng71 на Польовому провулку, 10. Для свого

будинок із добудовами було використа­

шках. Живуть нащадки роду Осьмаків В'ячеслав Гнатович Медведенко, Вален­

тина Григорівна Осьмак та інші. В Гого­ леві на місці колишньої маєтності Васи­ ля Осьмака залишився топонім Інже­ нерова Левада. Віктор КОЦЮБА,

Ольга КОЦЮБА

2010 рік

-

краєзнавці,

с. Гоголів.

Ліну Костенко

називають

раїнської нації,

совістю ук­

української літератури.

Цьогоріч видатна' поетеса зустріла свою восьмидесяту

весну.

22

раїнському домі відбулася

березня

в

Ук­

презентація по­

торкнутися мудрого

до

слова

нашої видатної сучасниці. На вечорі висту­

дарункового видання ії історичного роману у

пили

Іван

віршах "Берестечко оо. Книга, чудово оздоб­

Дзюба, димир

Воло­ Пан­

лена

художником

Сергієм Якутовичем,

вийшла у видавництві

"Либідь".

У ній,

окрім самого роману, вміщено літературні

розвідки академіка НАН України Івана Дзюби та доктора філології, професора Києво-Могилянської академії Володими­ ра Панченка, присвячені творчості Ліни Костенко. Усі, хто придбав роман, отри­ мували в комплекті й компакт-диск із за­ писом тексту у виконанні заслуженого ар­

тиста України Петра Бойка. Зал Українського дому був заповнений вшерть, а в холі перед ним було виставлено два екрани, щоб усі бажаючі змогли не тільки почути, але й побачити всіх, хто прийшов привітати Ліну Василівну, до-

ченко, Микола

Жулинський, Юрій Щербак, директор вид'авництва "Либідь" Олена Бойко, головний редактор газети "День" Лариса Івшина (саме "День" розмістив велику добірку матеріалів, при­ свячену ювілею поетеси) та інші учасники дійства. Пісні на вірші Ліни Костенко ви­ конала Їх автор Ольга Богомолець. Вітали ювілярку своїми піснями фольк-гурти "Древо" та "Володар". І були спогади про

експедиції до Чорнобильської зони, були вірші й мудре слово самої ювілярки Ліни

Костенко. Валентина КОВАЛІВСЬКА .

Ріка

••• поеЗll жива

До ювілею Ліни Костенко в місьКlИ бібліотеці (бульвар Незалежності, 5) роз­ горнуто книжкову виставку "Сад нетану­ чих скульптур". Із розділів виставки "Сторінки життя і творчості Ліни Костен­ ко", "Поетичний світ Л. Костенко" корис­ тувачі бібліотеки познайомляться з цією мужньою й талановитою жінкою, поете­ сою, на творчому шляху якої траплялося безліч життєвих перешкод як суспільного, так і побутового плану. На виставці пред­ ставлено її поетичний доробок: "Сад нета­ нучих скульптур", історична поема "Бере­ стечко", збірники, де є твори Л. Костенко - болючі вірші "Пастораль ХХ століття", ''Тут обелісків ціла рать ... ", співуча й щем­ ка поема "Маруся Чурай". Це не просто роман у віршах, а формула живого ор­ ганізму,

своєрідна

історія

із

життя

ук­

раїнської дівчини-поетеси. Знайдете ви й драматичні поеми "Сніг у Флоренції" та "Дума про братів неазовських", поему-ба­ ладу "Скіфська одіссея", вірші про Чорно­ биль, де неодноразово побувала Ліна Кос­ тенко, та ще багато її віршів, які чита­ ються на одному подиху й хочеться пере­ читувати Їх ще і ще. Про біографію поете­ си, нелегкий творчий шлях, шуканням, роздуми користувачі бібліотеки дізнають-

Початок року всеnllЕ HaAilO Надію на те, що передбачені на

(Микола Жулинський)

за вельми трагічних обставин в окупова­

інженерів, який закінчив у 1895 р. з пер­ шим розрядом. Потім В. Осьмак рік пра­

Петербурзького

3

Субота, 24 квітня 2010 року

НОВЕ ЖИТТЯ

по­

ся з публікацій О. Мануйлова "Предмет­

ний світ Ліни Костенко "Старий годинни­ кар" ("Дивослово", 2009, Ng9), В. Панчен­ ко "Самотність на верхів'ях (поезія Ліни Костенко в часи "відлиги" і "заморозків") ("Дивослово", 2005, NgЗ). Привертає увагу публікація в "Київській правді" за 18 бе­ резня 2010 року - Л. Шершень "Поезія - цс

завжди неповторність, якийсь безсмерт­ ний дотик до душі" та багато інших ма­ теріалів.

І правду казав дід Петро з Житомирщи­ ни, якого назвали українською Вангою:

поезію треба читати всім, вона налашто­ вує серце й розум на особливий лад, очи­ щає нашу ауру.

А вірші Ліни Костенко вже стали над­ банням української нації, втіленням на­ родних думок і сподівань, вони повторність. Вчитайтеся у ці рядки:

дження

строкової служби

сама не­

Настане день, обтяжений плодами, Не страшно ЇМ ні слави, ні хули. МОЇ суцвіття, биті холодами, Ви добру зав'язь все-таки дали. Вони надзвичайні. Тож запрошуємо до бібліотеки. Світлана КОРОСТОВА, бібліотекар міської бібліотеки.

КЇIlЬКЇсть Wll106ЇB

Час BeCHIIHoro призову з початку квітuя й до кінця травня

-

до

хлопців

звернувся військовослужбовець Володи­ мир Кучер.

змеНWИllася Україuські демографи б'ють uа Cl/O-

продукції тварин­

триватиме черговий весняuий призов до

ницької й птахівничої галузей будуть виконані.

лав ЗБРОЙlllіх сил Україuи. Afолодих здоро­

Попри те, що за нинішньої економічної кризи

вих хлопців очікує новий етап у іхuьому

ім, працівuикам АПК, доводиться стикатися з

житті, який вимагатиме від них розвит­

плектування

багатьма проблемами, вишукувати резерви,

ку

міського військового комісаріату Руслан Тищенко розповів, шо цієї весни згідно з

життя в усіх регіонах держави вияви­

плановою рознарядкою до лав ЗбройtIих

ли бажання стати лише

казники

з

виробництва

Протягом січня

-

ну вже реалізували

березня трудівники райо­

4887

тонн м'яса. Торік ця

таких

мужuість,

якостей, уміuuя

як

витривалість,

приймати

важливі

рішення, відповідальність. Адже одне з ос­

-

Броварського об'єднаного

сил України з Броварщини пще служити

в

Україні

за

-

січень

березеuь

нинішнього року зафіксовано рекордно низьку за остаuuі шлюбів.

На

15

років кількість

рушuичок

nодружuього

37,5

тисячі

сімейuих пар. І uаш райоu у nершо.МУ

кількість за згаданий період складала 4445 тонн. Є всі підстави досягти визначених ру­

новних призначень сильної статі

справжuіми чоловіками, котрі в разі не­

сотня

критеріями

кварталі теж не міг похвалитися ве­

бежів і з виробництва яєць. При річному зав­

обхідuості

захист

під час відбору залишаються придатність

данні ЗІ О мільйонів штук станом на І квітня Їх

своєї

своїх

надійшло до столу споживачів 75,7 мільйона. Молока тваринники підприємств агропро­

домівок.

до військової служби за станом здоров'я та наявність освіти. Призовники прохо­

ликою кількістю реєстрацій шлюбів. У населених пунктах району лише

мислового комплексу

ми в

Броваршини надоїли

зможуть

держави,

стати

рідuого

краю,

бути

Журналістам начальник відділу ком­

лох:

Урочисті проводи відбулися цими дня­ МКЦ "Прометей". До юнаків із

487

міста й

початок квітня їх кількість становила 891 го­ лову. Основною причиною скорочення по­

проміжок часу поповнять лави Війська Українського, з напутнім словом та кра­ шими побажаннями звернулися старші

тонн. Зниження його виробництва пов'язане зі зменшенням поголів'я корів. На

голів'я худоби стали дестабіліЗУЮ'lі фактори. Зокрема, закупівельні ціни на тваринницьку продукцію не відшкодовують затрат на їі ви­ робництво. На ефективності господарювання

району,

котрі через

короткий

дять

юнаків.

Основними

професійно-психологічний

відбір:

з ними працюють медики та психологи.

54

пари відгуляли весілля. 3а останні

чотири

роки

це

найменший

ник. І хоча, починаючи з кількості

показ­

2000

року,

Попри чималу кількість бажаючих, фіксуються випадки з "бігунами". Сто­

зниження

зареєстрованих

совно останніх застосовуються приму­

у високосні роки, але того ж 2008-го в

шлюбів спостерігається, як правило,

сові санкції. Постійно триває набір кон­

населених пунктах нашого краю зем­

наставники. Наприклад, учасник бойо­

трактників. Його проводить терито­

ляки відгуляли 7З весілля. Щоправда,

вих дій

ріальний

в першому кварталі цього ро.ку по се­

в Афганістані

Віталій

Іваш­

ковський сказав: "Дай Боже вам не брати участі у війнах. Але ж якщо доведеться

центр комплектування,

який

знаходиться в Києві. Відповідно, в Бро­

ми

варському військкоматі працює філія, де

сільрадах

-

Руднянській,

Рож­

негативно позначаються й високі ціни на па­

взяти справжню зброю в руки

виконай­

на місцях фахівці проводять відбір, до­

нівській, Рожівській, Літочківській, Княжицькій, Заворицькій, Жердів­

ливно-мастильні матеріали, кормозбиральну

те цей обов'язок з гідністю та цілими й

помагають оформляти особові справи.

ській

техніку, енергоносії. Та й держава не викона­

неушкодженими повертайтесь додому".

Кінцевий результат

кількості

-

-

за спеціалістами з

спостерігається реєстрацій

збільшення

шлюбів.

Най­

ла своїх обіцянок шодо надання фінансової підтримки на розвиток тваринницької галузі. Але попри всі трудноші працівники села на­

У свою чергу від імені всіх призовників

головного управління. До речі, служити

більше Їх було укладено у Великій Ди­

Олег Вітрук пообіцяв, що його ровесни­

на контрактній основі можуть як чоло­

мерці

ки продовжать традиції дідів і батьків та

віки,

строєні оптимістично й готові докласти мак­

докладуть

симум зусиль, аби визначених рубежів було

справжніми вояками. Про переваги служби за контрактом та з порадою гар­

представниць слабкої статі складає 20% від загальної кількості військовослуж­

Відрадний і той факт, що вперше за останні чотири роки саме на початку

досягнуто.

Володимир ІВАНЕНКО.

усіх

зусиль,

щоб

стати

но себе зарекомендувати під час прохо-

так

і

жінки.

Сьогодні

кількість

бовців. Лариса ШАПКА.

- 8,

у Княжичах

- 7,

у Рудні

- 6.

року з'явилися дві молоді сім'ї в Заво­

ричах і одна - вЛіточках.

Інф. "Нового життя".


4

Су60та,

24

квіТНIІ

2010

року

НОВЕ ЖИТТЯ

"Повінь душі" Московські канікули: Багатство й різноманітність царини поезії _ це ми знову з наrородами! свій, особливо-самобутній світ, що розковує душу, збагачує суттєвою радістю й болем, розвиває нашу власну здатність жити серцем, плекає красу чуття, благородство стосунків між людьми. Поетичні рядкк споконвіку відкривали душу:

кожного, через справжнє ліричне слово, на будь-

яку тему: весни, праці, кохання чи боротьби народу.

Засідання любительського клубу "Повінь душі",

:

! :

І

Ілюстративними виставками, яКІ розкрито в чи-І

тальному залі та абонементі бібліотеки: "Багато:

:

справ ще у моєї долі ... " (до 80-річчя від дня наро- :

дження Л.В. Костенко), "Співець правди, краси і

!

Напередодні найсвітлішого християнського свята Воскресіння Христового в Броварській центральній районній бібліотеці відбулося перше в цьому році

! : ! : засідання клубу "Неопалима ку! nина" на тему: "Народне nисанІкарство ". : Відкрила його голова клубу ! бібліотекар ЦРБ Ірина Ана: толіївна Поліщук. Про історичні ! корені писанки розповіла В.М. : Ковальчук, заввідділом обслуго! вування Броварської ЦРБ. ! П~санкарст~о - один із най-

Члени та гості клубу ознайомилися з книжково- : .

.

! ! Цей безцінний скарб • писанка ... :

! центральній районній бібліотеці, було приурочене: до Всесвітнього дня поезії та Року ветеранів Вели- ! кої Вітчизняної війни ("Поезія в роки воєнного: лихоліття"). ! яке відбулося 24 березня 2010 року в Броварській

,

давНІШИХ ВИДІВ народного ма-

лярства, відомий у багатьох країнах Європи й Азії, мистецтво

:

добра" (до 115-ї РІчниці від дня народження:

художнього оформлення пташи-

М.Т Рильського), "Невмируща слава Кобзаря" (до: І 96-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка). Автор цих рядків, голова клубу "Повінь душі", проінформувала присутніх про зміст і значення поетичної тематики. В ці березневі дні як в історичні часи, так і в часи ХХ століття, явилося

них яєць. Воно було поширене серед українців, поляків, чехів, сербів, румунів, болгар, латишів. Кожна місцевість має свої традиції розпису. Дивні, чудові, прекрасні,

світові найбільше поетів України. Член клубу Л.І. Чебіна зачитала безсмертні поетичні надбання митців, що творили в роки війни: М. Джаліля "Варварство", О. Берггольц "Блокад-

: :

!

.. .початок квітня. В Україну прийшов Великдень. чарівні, надзвичайні - саме так Усі несуть додому паски, крашанки, святкують із : висловлюються люди, коли ба­ рідними, а делегація з України в складі Олександри! чать наші писанки. Вони - сим­

Науменко й Вероніки Ощаповської готується: вол України, пам'ять про рідну

ний Ленінград~', К. Симонова" С ин". Натхненні,

від"ЇЖДжати до Москви. Столиця Російської Феде-

ширі, чуттєві, лірично-патріотичні рядки поезії трагічних днів воєнного лихоліття вразили при-

:,

рації гостинно зустрічала українських дітей. Фести- : валь "Открьпая Европа" зібрав учасників із України! ', й Китаю, з Москви, Оренбурга, Курська, Астрахані : сутніх до глибини душі. , .. Поетичним словом Л. Костенко "Мій перший: та lI~ШИ~.. ~,ICT. Олек~андра ~,ay;:teHKo .~анц,?вал~ ~ вірш, написаний в окопі" продовжила цей захід HOMlI~aЦll СУ~ІаСНИИ танець (ПеП~1 T~." КреИЗІ : О.М. Супрун, завідуюча методично-бібліогра- : Фр.?г ), Bep~НI,~a О~аповс~ка.- в HO~,H~a~". Народ-! фічним відділом Броварської центральної районної ' н.и~ Ta~eЦb (~~РalНСЬКИИ вн~.очок І. ДlВч~на з : бібліотеки. Особливо задушевно, до сліз на очах, лу- ГІР )'. ДІ!И з РОСll ~ок~зали СВОІ народНІ танЦІ, cy~. : нали рядки вірша "Пастораль хх сторіччя" про заги- часНІ, ~~п-.хоп, ФРІстаил, учасники ~ Китаю - свО!

-

!

"Гарні діти були. Козацького крою.

Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць ".

кілометрі" традиційно загадали бажання. В ос-

Одна з найактивніших читачів бібліотеки Т.І.Бе-

танній день фестивалю відбулося нагородження.

ляєва, дитина війни, згадала своє важке голодне ди-

Наші'дівчатка отримали третю премію та були наго-

тинство, що пройшло В роки війни, біля військово-

роджені дипломами й подарунками на згадку. А

го шпиталю, де працювала медсестрою й мама. гостинно

запрошуємо

всіх

спогади про привітну Москву назавжди залишаться

бажаючих

в пам'яті українців.

відвідати районну бібліотеку й ознайомитися з новими надходженнями літератури про життя і

. мистецький геНІЙ, . виявив СВІЙ

здатність до творчого ос­

мислення. Про символіку писанков?г~ розпису та виникнення знаКІВ І символів на давніх писанках розповіла присутнім автор цих

традИЦlИНl танЦІ. ~?ли виступи заКІНЧИЛИСЬ, роз- : рядків. "Село на нашій Україні, почалися екскурс" на Ч ервону площу, М ис-:' неначе писанка село... " - так ливський ряд і взагалі всім містом. На "нульовому: ТГ.Шевченко порівнював красу

"те покиддя війни на грузьких слідах череди":

Ми

цій землі. Це шедевр мініатюр­ ного живопису, в якому народ

! свою

!

бель хлопчиків-пастушків у полі від шалених гранат

землю, рідний край, оберіг на

!й :

мальовничість рідного села з

писанками, що були здавна си-

! нонімом Батьківщини, сили та : незнищенності нашого народу. ! Майже скрізь яйце вважалося : джерелом

життя,

символом

Від щирого серця дякуємо добрим людям за до- : Сонця, початком світу. Звичай

:

помогу

-

Олексію Анатолійовичу Плющу, Юрію

:

!

розмальовувати яйце губиться в

творчість поетів та стати членами нашого клубу. : І вановичу Петренку, дирекції магазин ів сивій давнині. Вважалося, що Наталія РУДЕНКО, : "Прокріті" та "Ельдорадо", а також фонду "Відро- : розмальовувати писанку не має бібліотекар Броварської : дження". До нових перемог! : права той, хто недавно з кимсь

! Вероніка РУДНЄВА. : сварився чи гнівався. --------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------! На території України центральної районної бібліотеки.

31 березня в Мокрецькій школі відбувся семінар бібліо-

текарів шкіл району. Гостям, а їх

було п'ятнадцять, сподобалися

порядок та затишок, який ство-

рила наш бібліотекар Л юбов

Миколаївна Безручко в своїх

"володіннях". А ще - Їм показали

Д

О

КН ИЖКИ

- Понад тридцять років. - Яким книжкам надаєте

вагу?

:

пере-

_ Люблю історичну літературу. _ Чим особливий для вас сьо-

годнішній день?

товій залі на гостей чекало

ляндія". Для мене сьогоднішнє

справжнє дійство

- "Книжчині іменини". Чого тут тільки не бу-

свято - ще один крок назустріч читачеві й книзі в час комп'юте-

ло: і авторська поезія, і пісні, і

ра й Інтернету.

міні-вистава. У центрі свята книга та їі "охоронець і захис-

Розумного й вдумливого читача тобі, пані Книго, пере повнених читацьких залів вам, ша-

.

ник" Любов Миколаївна. _... . П рошу . II ВідПОВІсти на КІЛька

запитань: - Як давно працюєте шкільним

- Школа - це "Країна Чит-

. б'б . . ,

НОВНІ

карство набуло найбільшого по-

І ЛlOтекаРІ.

Дмитро КВАІЦАУСКАС,

в Х-ХІІІ ст. Звичайне куряче яй-

! це

***

шкільний краєзнавчо-етногра-

фічний музей "Животоки". В ак-

писан. : на .ме ни НИ! ширення за часів Київської Русі, Та не вабте, комп'ютер і м'яч,

недовговічне, тому на Київ-

: ській Русі майстри майоліки у Не nідморгуйте, вудки, зпідтишка! : великій кількості виготовляли Я CboгO~Hi товрриш не ваш: І ! керамічні розписні яйця', що да-

На КОЛІнах МОІХ диво-книжка.

! ло змогу милуватися ними бага: тьом поколінням. ! За період із ХІІІ ст. до другої

Сміхованець, дивак і nустун,

Весь в полоні подій і гepoї~)

Я в гарячих пісках Кара-лум Караван на оазис настроїв.

Я в арктичних снігах зимував І д ф. . з ель Інами в МОРІ купався, Я на Марсі, повір, побував

Зазирає вже ніч у вікно,

романтизму

Могутня сила музичного мис­

39 років, два десятки з яких він

байдужим

прожив у Франції. А перед смер-

нікого. Вона збагачує душу люди­

тю заповів своє серце перевезти

ни,

до Польщі, чим іще раз підтвер­

тецтва

не

залишає

: ,

войовничо-атеїстичної

Євreн ТРОХИМЕЦЬ, учень Мокрецької ЗОШ І-ІІІ ст.

робить

її мудрішою

та

див свою відданість Вітчизні.

добрішою.

І якщо в Броварській дитячій

Гості школи почули цікаві фак­

музичній школі панує дух "ро­

ти біографії композитора з роз­

мантизму"

чергового

повіді викладача-теоретика О.Г. Бабанської. Постійно лунала му-

філармонії".

зика, яка доповнювала слова до­

-

отже, прийшов час

святкового ювілею й заняття

"Дитячої

Цього разу вечір був присвяче­

повідача. Грали юні музиканти та

ний 200-річчю видатного поль­

викладач школи н.п. Більська. В

ського композитора Ф. Шопена,

її виконанні звучали складні тво­

котрий творив тільки для одного

ри Ф. Шопена - "Революційний етюд" Ng12, Скерцино Ng2, "Фан­

інструмента

-

фортепіано. Жит­

тя генія було недовгим

-

усього

тазія", "Експромт", Етюд

Ng14.

покарання.

Писанкар-

Ba~bK~,Ba Ірин~.' Пантєлєєва : 70-хроках писанки ЯК твори на­

: родного мистецтва вже експонусенко Анастасія, мазурку - Со- ! валися на виставках. З'явилися колова Софія. Вальс прозвучав у : приватні колекції писанок.

виконала Ли-

виконанні Тімофєєва Олександ-

ра.

Юна вокалістка Шиналь

! Відновилося :

ня", яку Ф. Шопен написав у

чині

-

19 :

Констанції ГладковськіЙ.

На завершення лекції-концер-

ту всім його учасникам щиро дя-

кували слухачі. А в школі ще довго панувала святкова атмо-

~фера.

виготовлення пи­

викладач музично-теоретичних дисциплін дитячої музичної

школи.

писанкових

них

мотивів,

орнаменталь­

аналізує деякі

з

них, їх давнє походження, се­

мантику. Наприклад, ромб, який був відомий уже в палео­ літичну добу, є зображенням кісткової структури бивнів ма­

монта.

Природно,

ромбічний

узор виступав на поверхні всіх священних предметів і пере­ йшов у всі пізніші епохи. Без­ умовно, на якомусь етапі він ут­ ратив

свій

первинний

мис­

ливський смисл: виникли зем­

леробські різновиди ромба, про­

те сила традиції.дозволила цьо­ му

старовинному

орнаменту

дожити в усіх народів світу аж до наших днів.

У пізніші епохи людина пере­ бувала в інших умовах життя, які

цілком змінили її побут, впли­ нули на характер і форми світо­ сприйняття. Первісна людина, змушена глянути на небо, поча­ використовувати зірки, як

ла

орієнтири.

Світ став двоярус­

ним:

-

угорі

небо

з

Сонцем,

Місяцем і зірками, внизу

-

Зем­

ля з ЇЇ людьми, лісами, отарами диких

оленів.

Мисливець

пе­

реніс на небо свою земну дійс­

ність: Чумацький шлях означає - звірів.

дорогу, а сузір'я

Трипільські художники роз­ в'язали дуже складне завдання показали безперервний рух часу шляхом чотириразового зобра­ ження сходу та заходу Сонця, ніби окресливши трасу соняч­ ного руху. Цей рух без кінця на гуцульських

писанках

дає

нам

давній мотив, що має назву "без­ конечник" або "бігунець". Писанковий орнамент розви­ вався довгими століттями й ти­ сячоліттями, писанки потрібно певну

кіль­

Щоб писанка мала силу обе­ рега, її треба було декорувати певними знаками. Узори на пи­ - це не просто орнамент

санці

для

прикрашення

яєць.

Це

чарівні знаки, доісторичні пам'ятки, які передавалися з ро­ ку в рік.

Які ж ці знаки? Це "розети", "спіраль". Вони символізують Сонце. Велике охоронне зна­ коників,

хрестів.

фесійні художники,

-

народні

ний

у світі

Музей

писанки,

: колекція якого нараховує понад : 10 тис. творів народного обра­ :

мали

кість традиційних мотивів, які

орнамент

! майстри. З'являються музеї пи­ : санок. У Коломиї на Івано­ ! Франківщині споруджено єди­ :

писанкарки

чення мали знаки птахів, оленів,

~ зотворчого мистецтва всіх регіо­

Олена БАБАНСЬКА,

них

санок із дерева. У 80-х роках до

Юлія виконала пісню "Бажан- І писанкарства звертаються про­

років та присвятив коханій дів-

зокрема, в символіці традицій­

націях. Писанка вважалась універсальним талісманом, свя­ тістю - як ікона або хрестик.

зберегти до наступної весни. У 20-30-х роках ХХ СТ., в

Я ж у чарах твоїх, світло-книжко!.. : пропаганди, писанки вважалися

Ноктюрн

ражень у народному мистецтві,

вони вживали в різних комбі­

д', часи Мама, тато поснули авно-

Ашна.

Видатний російський вчений,

академік Б. Рибаков, досліджу­ ючи джерела образотворчих зоб­

від грому

зневаги,

nасик

зеях Праги та Кракова.

: й вогню, а людей і тварин охоро-' : няли від лихого ока. Тому їх на-

! культовими атрибутами, а ті, хто бібліотекарем? ! їх виготовляв, заслуговували ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : " " Прелюдії виконували учні: ! ство відновилося в 60-х роках, у К учень Мокрецької ЗОШ І-ІІІ СТ., член МАЛіЖу.

Петербурзі в колишньому музеї етнографії народів СРСР, у му­

було писати щороку. Досвідчені

! магалися

Колисає маля наша кішка.

писанки можна побачити далеко за її межами: в Лондонському королівському музеї, в Санкт­

: половини ХІХ ст. в писанкарстві ,: маЙЖ.е не виникає нових еле!, менТІВ. Писанки були своє" рідним оберегом житла

І в коханні Принцесі зізнався.

Великі експозиції писанок має Львівський музей етнографії та художніх промислів. Він нарахо­ вує понад І 1ООО експонатів із 20 областей України. Українські

нів України, а також Польщі,

! Чехії,

Румунії, Пакистану, Шрі­

: Ланки,

! США

Китаю, Індії, КRнади та

Писанковий

це збірний твір. Він

міг дійти до високого розвитку завдяки своїй консервативності, через його обрядове значення.

В

Канаді

емігрантами

українським и єди­

споруджено

ний у світі пам'ятник писанці. Це є свідченням невмирущості українського духу. Ірина ПОЛІЩУК,

бібліотекар Броварської районної бібліотеки.


.... ПIИА....АДиТ .. відпочинок. При цьому нерідко виникають запитання щодо порядку отримання

відпустки, Ї; тривалості, пільг та переваг, передбачених законодавством. Із приводу деяких запитань сьогодні й надамо роз Яснення.

-

віком до

18 років,

старшу трьох

над відпустку та може переноси­

одноразова оплачувана відпуст­

ють

вищих

до

тися на інший період або продов­ жувати основну відпустку.

тини тривалістю

котрі вступа­

навчальних

за­

кладів? Працівникам, діти яких у ВІЦІ

-

до 18 років вступають до навчаль­ них закладів, розташованих в іншій місцевості, за Їхнім бажан­ ням надається шорічна відпустка або й частина (не менш як 12 ка­ лендарних днів) для супрово­

ють дітей? З І січня

року додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається тривалістю ІО календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки ії загальна тривалість не може перевищува­ ти 17 календарних днів.

шування навчального закладу та

в зворотному напрямі. За наяв­ ності двох або більше дітей зазна­ ченого віку така відпустка на­ дається

окремо

для

го для проїзду до місця знахо­ дження навчального закладу та в

зворотному напрямі. За наяв­ ності двох або більше дітей за­ значеного віку така відпустка окремо для

супрово­

дження кожної дитини. Хто має право на додаткову

відпустку?

19

Статтею

Закону

"Про

відпустки" передбачені додаткові оплачувані відпустки працівни­

особам,

кам, які мають дітей. До таких працівників віднесено: жінок, які

дитину;

одиноких

на яких поширюється

чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 9) бать­ кам-вихователям дитячих бу­ динків сімейного типу; І О) в інших випадках, передбачених

працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які вси­ новили

ма­

терів; батьків, які виховують ди­

тину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування ма­ тері в лікувальному закладі); осіб,

або трудовим договором.

які взяли дитину під опіку, чи од­

на відпустку?

законодавством,

-

ного з прийомних батьків. Така

колективним

платникам за землю Наказом Державної податкової адміністраціі Узагальнююче

N2186

2010р.

податкове

законної сили рішення про вси­ новлення дитини (якщо усино­

-

вителями є подружжя

одному з

них на їх розсуд). Особа, яка вси­ новила

дитину,

має

право

затверджено

роз'яснення

на

відпустку в зв'язку з усиновлен­ ням дитини за умови,

ява

про

надання

надійшла

не

якщо за­

відпустки

пізніше

трьох

дитини.

Чим визначається черговість

-

щодо

Узагальнююче податкове роз'яснення що­

до плати за землю юридичних осіб містить перелік законодавчих актів та відповіді на ак­

тверджуються

власником

первинної

профспілкової ор­

земельних

ділянок,

логії їх зберігання, транспорту­

-

Для того, щоб ваш відпочи­ нок не завершився на лікарня­

слід

у

-

торгівельній

мережі

їх виготовлення та зберігання;

льована;

-

перед

грибів та

Їжі

приймати

со­

пляжах.

Якщо ж

ознаки

кишкового

себе знати

негайно звертайте­

-

ся за медичною допомогою!

Ніякого самолікуваннн!

приготуванням

споживанням

й

офіційно відведених длн цього

ягід на стихійних ринках;

-

купатися

захворювання раптово дали про

не купуйте м'ясних, рибних,

-

приготуван­

рел водопостачання, або бути­

обов'язково перевіряйте термін

молочних продуктів,

вода для пиття,

нячні ванни необхідно лише на

при купівлі харчових про­

-

відпочинку

ня Їжі та миття посуду повинна

запам'ятати

кілька нехитрих порад: дуктів

на

бути або з централізованих дже­

морських та річкових пляжах,

ному ліжку,

готуйте

страви "про запас";

вання та приготування, Особли­

во страждають відпочиваючі на

не

гарно

та

обов'язково

При

тяжкому стані негайно викли­ кайте "швидку"!

Підступна Хllамідія Кількість бездітних шлюбів в

ти: сечостатеві інфекції загрожу­

20

ють виродженням нації, будучи

Україні наближується нині до

ставником) чи іншим органом,

безпліддя. До того ж вони ура­

уповноваженим

Причин

того

кілька,

переважною

причиною

невиношування у вагітних, викли­

жають лімфаТИ'IНУ

ництво трудовим колективом, і

кають

призводять до сліпоти й гене­

доводиться до відома всіх пра­

ганізми, що передаються стате­

цівників.

вим

При

на

представ­

складанні

гра­

переважно

шляхом,

мікроор­

Відомо понад

два

Урогенітальні

десятки урогенітальних інфекцій,

даються

робництва,

здатних провокувати

шляхом, часто

особисті

інтереси

запалення

систему,

тичних мутацій.

фіків ураховуються інтереси ви­

інфекції

переважно

-

пере­

статевим

від матері ново­

працівників та можливості для їх

статевих органів, яке й спричи­

народженому, рідше

відпочинку. Конкретний період

няє ці пр.облеми, Останнім часом

вий спосіб. Деякі переносяться

особливо різко

-

в побуто­

кількість

комахами або ж поширюються

межах, установлених графіком,

носіїв хламідійної, мікоплазмової

повітряно-крапельним шляхом.

узгоджується між працівником і

та змішано; форм інфекцій, Ви­

На думку вчених, такий широ­

власником або ним уповноваже­

никла реальна загроза виродження

кий спектр передачі незабаром

ним органом, який зобов'язаний

нації,

надання

щорічних

відпусток у

зросла

призведе до того, шо ці інфекції

Американські вчені підрахува­

письмово повідомити працівни­ ка про дату початку відпустки не

ли:

кожна

ми хворобами. При всій Їх не­

третя людина, уреоплазму вияв­

безпеці виявити клінічні прояви

новленого графіком терміну.

ляють у

Тетяна МАРІЙКО, начальник Броварського міськрайонного управління юстиції.

. ptlЦllI НАIUИХДНIВ .

на хламідіоз

відсотків жінок із за­

80

в людини-носія

буває

досить

в

складно, бо захворювання часто

відсотка жінок, котрі стражда­

має безсимптомний перебіг. Але

пальними

51

слабує

переважатимуть над венерични­

пізніш як за два тижні до вста­

ють

на

захворюваннями

безпліддя.

Ці

та

інфекції

навіть

якщо

такі

прояви

відомі давно, але ще десять років

відсутні, це аж ніяк не означає,

тому широке обстеження паці­

що немає хвороби. Таке "затиш­

єнтів на Їх наявність майже не

шя" свідчить лише про тимчасо­

практикувалося. Тому нерідко в

ву рівновагу між паразитом і йо­

І на тендері "rірчичник" заробити можна

осіб, котрі пройшли курс ліку­

го

Як і інші регіональні підрозділи кру в Київській області,

вання від запалення, через півро­

хвороботворні мікроби продов­

наш відділ здійснює оперативний контроль за дотриманням

ку

жують розмножуватися.

вимог

за­

хвороби.

В результаті запальні

їх важ­

процеси

перетворювал ися

чинного

купівель.

законодавства

Тож можемо

в

сфері

державних

однозначно стверджувати:

ристання бюджетних коштів незаперечна. І головними правопорушеннями, із якими доводиться стикатися

знову

наставало

загострення

на

"власником".

При

цьому

Сучасні методи обстеження на наявність сечостатевої інфекції

хронічні й лікування тяглося ро­

істотно

ками. Наявність запальних про­

що практикувалися ше п'ять-сім

від тих,

цесів

перебігу

років тому, й рік за роком стають

ників кваліфікаційним вимогам. Ось лише кілька прикладів із прак­

свідчила, що в організмі присутні

дедалі більш доступними. Якщо

роботи

контрольно-ревізійних органів.

Хвальковитість,

не

званий "переможець" не те що не відповідає кваліфікаційним ви­ могам, передбаченими тендерною документацією, а навіть не мав для

цього

раційних

ніяких

робіт,

можливостей.

ні

Ні ліцензіі на

відповідної

техніки,

ні

ведення

рестав­

кваліфікованих

працівників. А ще мав намір скористатися послугами субпідрядної

сповільненого

відрізняються

та попереджувати в ході перевірок, є невідповідність фірм-учас­

землю;

оподаткування

помити питною водою;

особистої

перед

також

але безпліддя обох партнерів, як і

ся для держави майже чотиримільйонними збитками. Адже так

призначених для садівництва;

дотримання

правил

слід

відсотків,

деру на будівництво танцювального павільйону могла б обернути­

угод;

усі фрукти та овочі

ганізації (профспілковим пред­

хування податкових зобов'язань по платі за

ки, придбані на підставі цивільно-правових

-

гігієни та з порушенням техно­

погодження з виборним органом

відкріплена реальними можливостями, одного з переможців тен­

суми земельного податку за земельні ділян­

ретельно мийте руки з милом;

стати

ним уповноваженим органом за

тики

обчислення

може

вживанням

або

землю юридичних осіб: особливостей нара­ подання податкових декларацій за

період

вживання харчових продуктів без

Черговість надання відпусток

туальні запитання адміністрування плати за

нововідведені земельні ділянки;

літній

визначається графіками, які за­

ливість у попередженні неефективного та незаконного вико­

плати за землю юридичних осіб.

Причиною виникнення інфекцій у

надання відпусток?

Особі, яка всиновила дитину,

Юридичним особам -

25.03.

неробочих днів після набрання

Чи мають право усиновителі

.&'IІВА'СІІUОДІIIИdlОРМJС: .

України від

днів без урахування святкових та

місяців із дня набрання законної

віком до 18 років; 2) інвалідам; 3) жінкам перед відпусткою в зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; 4) жінкам, які ма­ ють двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 5) одинокій матері (батькові); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, котрі фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 6) дружинам (чоловікам) військовослуж­ бовців; 7) ветеранам праці та особам, які мають особливі тру­ дові заслуги перед Батьківщи­ ною; 8) ветеранам війни, осо­ бам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також

без урахування часу, необхідно­

календарних

56

сили рішення про всиновлення

нього час надаються: І) особам

кладу та в зворотному напрямі тривалістю 12 календарних днів

надається

ка в зв'язку з усиновленням ди­

ням працівника в зручний для

за­

надається

- Хто має переваги в отриманні Щорічні відпустки за бажан­

Також Законом "Про відпуст­ ки" передбачено надання цій ка­ тегорії працівників в обов'язко­ вому порядку відпустки без збереження заробітної плати для супроводження дитини до місця навчального

2010

років,

відпустки в зручний для нього час?

супровод­

ження кожної дитини.

розташування

Яка тривалість додаткової

відпустки працівників, котрі ма­

дження дитини до місця розта­

-

відпустка надається щорічно по­

Які переваги в батьків дітей

I~Ac... EPlrAE

Обережно кишкові інфекції!

Дочекавшись теплих днів, кожен із нас мріє про відпустку, про оздоровлення та

Відпустки: запитаННІ й відповіді

5

Субота, 24 квіТНА 2010 року

НОВЕ ЖИТТЯ

патологічні мікроорганізми. Вар­

захворювання виявлено, пацієн­

то було Їх знищити

тові

-

й запалення

призначають

комплексне

лікування. Воно включає: а) сти­

миналося.

Чим небезпечні ці інфекції? Хламідії уражають сечостатеві

муляцію імунної системи; б) за­ стосування пробіотиків для під­

шляхи, іноді суглоби та очі, шо

тримання

призводить часом до втрати зо­

флори слизової оболонки стате­

ру.

вих

Мікоплазми

спричиняють

природної

органів;

в)

мікро­

застосування

сплати бюд­

організаціі. Втручання працівників КРУ, їх фахові пропозиціі пере­

жетними установами земельнОго податку за

конали членів тендерного комітету прийняти рішення про визнан­

земельні ділянки під переданими в оренду

ня тендеру таким, що не відбувся.

подібні до тих, що бувають при

лення мікрофлори кишківника.

будівлями;

Аж ніяк не назвеш нормальним явищем і безвідповідальність ок­ ремих керівників при створенні тендерних комітетів та проведенні

хворобі Дауна,

Лікуванню сприяють прийман­

сплати

земельного

суб'єктами господарювання

податку

в разі набуття

права власності на земельну ділянку із зе­ мель

приватної

власності;

оподаткування

тендерних процедур. Ці вимоги просто-на-просто вважають не­ потрібними формальностями. Іще один факт з'ясовано в ході позапланової перевірки в одному

хромосомні

зміни

в

клітинах,

чоловіче

без­

кількох антибіотиків; г) віднов­

пліддя. І ті, й інші пошкоджують

ня вітамінів і дієта. Позаяк ужи­

ендометрій

вання ліків збільшує

(слизову оболонку

наванта­

порожнини матки), що веде до

ження

зазвичай :.·щендують виклю­

пацієнтам

зі спільних підприємств. Тут споживачів мали намір "нагодувати"

переривання

мельної ділянки,

рішньоутробного

купівлі-продажу; правильності оподаткування

ковбасою напівкопченою за ціною, що майже вдвічі перевищує се­ редньоринкову. Так, у тендерній документаціі було обумовлено по­

земель державної та комунальної власності в

стачання ковбаси напівкопченої вищого гатунку "Московська" в

кількості

Також при хламідіозі уражається

разі відчуження права власності на житлові

Пам'ятайте: тільки вчасне вияв­

шийка матки, а в майбутньому

лення та лікування інфекції до­ поможе повернути здоров'я, усу­

за

договором

будинки, будівлі або споруди, розміщені на орендованих земельних ділянках.

Зі

змістом

можна

узагальнюючого

ознайомитися

на

роз'яснення

офіційному

веб­

сайті Державної їподаткової адміністраціі Ук­ раїни:

www.sta.qov.ua.

Сектор масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян Броварської ОДПІ.

4383

7200

кг. Д договір укладено на закупівлю лише в кількості

кг. Крім цього, керівництвом тендерного комітету допущено

внут­

печінку,

суб'єктами господарювання орендованої зе­ придбаної

вагітності,

ш.

інфікування

плоду й навіть до його смерті.

чити з раці

.\

алкоголь, а також

усе гостре, жирне, пряне, кисле.

відміну

може розвинутися дисплазія й

торгів у офіційному бюлетені "Вісник державних закупівель", не

навіть рак. Таким чином, без пе­

нути причини безпліддя й дати

складено звіт про проведення процедури закупівлі. І, як результат,

ребільшення можна стверджува-

життя здоровому малюкові.

ряд інших

недоліків:

не

опубліковано

оголошення

черговий "гірчичник" голові тендерного комітету

-

про

протокол про

адміністративне правопорушення. Скільки ж то їх іще буде при та­ кому безвідповідальному ставленні до проведення тендерів?! Ольга ПЕТРЕНКО, начальник КРВ в м. Бровари і Броварському районі.

Добірку підroтували

Олександр ЛИТВИНЕНКО, лікар-санолог Броварської СЕС,

Василь МИСАК, лікар-паразитолог Броварської СЕс.


6

Субота, 24 квітн. 2010 року

НОВЕ ЖИТТЯ ,j-t}~$i<~f~": ]7'~:#A , , '-,:,0,0'-;

;:ff1;Й~,~:'~~f~h.~~:{1_<;::>'~';:'f)ffli..1-'У6&{.:f.::~:.;:;'~.~; >~*P~~~

~ Запрошує "Криниця" ~t

:'::) А\?Ф?Щ: . "

~ у неділю, 25 квітня о 12.00 у міська· t:; ~ му клубі по вул. Гагаріна, 6, ВІДбудеться :::( ~ чергове засідання літературно-мис- :;.: місце

та

гран-прі

провели

~ TeЦbKOГO об'єднання "Криниця". ~ Запрошуються всі бажаючі.

за­

ступник міського голови Лариса Виноградова та депутат міської . ради Анатолій Кривонос_ Свої

;~~~<,~:.~',:~.:;.i,>i'j&:~'{;~<~ (~-~? :;:,>;~~~~:: ~ <:.~' >:~ :~A;~~~~

Головне управління статистики у Киівській області інформує:

заслужені слова подяки і наго­ роди отримали й 46 педагогів,

Індекси споживчих цін

котрі готували переможців фес­

у березні

тивалю-конкурсу_

Чудову

концертну

с;!, ~

2010 року

За даними Держкомстату Ук­ раїни індекс споживчих цін по Ук­ раїні у березні 2010 року відносно

програму

лютого склав 100,9%, відносно грудня 2009 р. - 104,7%. По Київській області індекс спо­ живчих цін становив в березні 2010 р. до лютого 2010 р. - 101,2%, до грудня 2009 р. - 104,9%.

"Гармонія", "Віночок", "Феєрія". Відбулося грандіозне дійство, справжній зорепад талантів. І

Н.В. ЛЕМЕШКО, заступник начальника Головного управління статистики.

були на ньому справжні відкрит­

ТУРЕЧ~ИНА,. ЄГИПЕТ, БОЛГАРІЯ

тя, такі, як хореографічний ан­

самбль "Феєрія" і Анастасія Ки­ ящук_

відбувся гала-концерт фестива­

ли глядачів із роботами своїх ви­ хованців, розповідали про сек­

лю-конкурсу

рети

15

квітня в МКЦ "Прометей"

2010".

"Весняний зореnад-

Він

творчих

став

Цей

фестиваль

тиліття

з

у

майже

метою

Броварах два

... Концертна зала "Прометею" заповнена вщерть. Свято розпо­

деся­

пошуку

й

підтримки юних талантів_ Як ми вже повідомляли, фестиваль проходив у два тури. Участь у ньому взяло близько тисячі юних обдарованих жителів міста.

чалося.

Під час

Броварська міська дитяча музична школа оголошує набір

гала-концерту

нагороди отримали переможці відбіркових турів (І-ІІІ місця,

володарі гран-прі). Їх привітати прийшли керівники освітніх, позашкільних, дошкільних за­ кладів, учителі, друзі, рідні. З вітальним словом до учас­ ників свята звернулися дирек­

Перед початком гала-концер­

ту у фойє "Прометею" працюва­ ла виставка робіт переможців. номінації образотворчого та де­ корапIВНО-УЖИїКОВОГО

. (093) 415-81-21, (067)278-49-49.

Загалом у фестивалі брали участь майже всі навчальні, по­ зашкільні заклади міста_

обдарованих

дітей і молоді нашого Jчіста. проводиться

Теl1.} · (044) 5~2-71-97,

цих чудових

виробів_

кульмінацією

змагань

виготовлення

Шloll~:~~~=I~~і {f9у.о.

кої творчості Валентина Пав­ лученко, голова журі Людмила Теплюк. Майже 200 юних та­ лантів отримали свої заслужені

тва . Н;:щія МихаЙ.1іьнз Балакінз, завідуюча відділом декоративно­ ужиткового мистецтва БДЮТ, та інші uикладачі Будинку дитячої та юнацької творчості, знаЙОМI1-

нагороди

-

учнів на

прі

скрипка, домра, б_андура,

Дарія

Сорокіна,

грамоти і статуетки.

Церемонію нагородження за І

2010-2011

навчальний

рік на такі інструменти:

фортепіано,

баян,

r!Tapa,

акордеон, ВІолончель,'

Дмитро

Ніконов, ансамбль "Феєрія", Анастасія Киящук, переможці фестивалю - Катерина Кравчен­ ко, Олесандр Зайченко, Марта Опанасенко та Дмитро Горєвий, Марія Нечепуренко, Діана Дуд­ ник, Юлія Щербак, Марина Ка­ бак, Крістіна Барковська та Андрій Луценко, Вікторія Он и кієн ко, Зразкова хорео­ графічна майстерня "Мальва", ансамблі "Лілея", "Каприз",

тор Будинку дитячої та юнаць­

мистец­

подарували глядачам гість фес­ тивалю - хореографічний ан­ самбль "Галатея", володарі гран­

а також сольним СПlВ.

Вступні

іспити

проводяться

травні щосуботи з за

адресою:

бульв.

ності, б-а. Тел.:

Щира вдячність організаторам і учасникам фестивалю за пода­ рова не свято . Нових вам пере­

до

10.00

в

12.00

Незалеж­

5-20-87.

у с. Заворичі продається житловий будинок. За довід­ ками звертатися в сільську раду. Тел.: 37 -4-43.

мог, талановиті! Валентина КОВАЛІВСЬКА.

Фото автора.

ш 16.30 16.55

Муз.uа Вікно в Америку

Дjc "Африка

06.00 06.05

к:;.пен-

дар

06.1О , 07.00, ОВ . ОО 06.20, 0715, ОВ . 10

Новини Спорт

06.25,07.20 , ов . 1 5

Подіі очи-

ма майбутнього

06.30 МуЛЬТфільм 07.1О Ера бізнесу 07.45 Автодрайв 08.40 Кори сні поради 09.00 Ранок з "Пер ш и м" 09.15 Точка зору 09.55 Легко бути жінкою 11.00. 1225.2000 ПКЄ-2010 11 .15 Життя триває ... 12.00, 15.00,2100 Новини 12.10. 15.15.2125 Діп о вий св і т

12.30 Вихідні по-украlНС ЬКИ 13.00 Хокей . Чемпіонат сві ту. Ав с трі я - Укра,'на 15.30 МІс "Веселий коледж" 16.00 Індиго

І.І'ОРОК

27

Чорнобиля"

20.05 Попередження 21 .40 Світ спорту 22.00 Далі буде ... 22.50 Ло~ о "Трі йка" , "Кено" 23.00 Підсумки 06.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, 08.05, 09.05 Сніданок з "1+1" 07.00, 0800, 0900, 16.05, 19.ЗО ТСН М/Ф

да р

0700, 08.00 Новини 07.15, ОВ 10 Спорт 06.25,07. 20, 08.15 ПодіІ очи-

Т/с

тей весни"

1 5 .ЗО М/с "Веселий кол еД)l("

16.00 16.30 17.25

09.00 Ра нок з "Першим" 09.15, 19.00 Про головне 09.55 , 04 .55 Лег ко бу т и ж інкою

11 00.12.25,1950 ПКЄ- 201 0 І ! .15 Життя триває ... 12.00 , 15.00. 1ВОО , 21.00 Н о ВИ НИ

Сі льська г.ра вда

21 .10

ІНТЕР

0600 Док, фільм 06.55 Шалені татусі 07.00, 07. 30. 08.00, 0 8. ЗО , 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.10, 07.35,

Т/с "Повернення Мух-

09.15

тара-2"

Індиго

Крок до зірок Д/с "Африка

-

зачаро-

Т/с "Кармеліта . ганська пристрасть"

" 5аваоіо"

(Нlме'1чина)

1+1

06. 05 Служба розшуку .uтеЙ 06.10 Т/с " Янгол -охоронець" 06.55, 07.35, ОВ05 Сн іданок з''1 +1" 0700, 08.00. 0900, 16.30, 19.30,22.50 ТСН 07.10 М І Ф "В е ршки та KopiHUi" 09.20 Т/с "Район Беверлі­ Хі ллз "

Тіс "Журов"

Ци-

говори

проти

Чумака

05.55 Шалені татусі 0700, 07.30, ОВОО, 08.30, 09.00, 12.00. IВ.ОО Нови­

Ділові

факти

06.45, 08.35 300 сек/год 06.50 Світанок 07.45, ОВ.45 Факти. Ранок ОВ.10, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт

тербург"

Т/с "По закону"

ОВ

10, 08.35

Ра­

н ок з " і нтером"

Т /с "П оверненн~ Мух -

тара-2"

11 .20. 14.55 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 Т/с "Next"' 14 ОО ЗнахаРІ 16.05 ЗрозуМіТИ . Пробачити 17. 20 ТІС " Сусіди" 18.10 CYAt\l1i справи 19.00 т /с "Кармел іта . Ци-

10.00, 11 .00, 1200, IЗ.оо, 14.00, 1500, 16.00, 1700, IВОО, 1900, 20.30, 22.ЗО Час новин 10.ЗО, 11.30, 12.30 Прес-конференціl у прямому ефірі

Подробиці Т/с "Обр\"ка" Т/с "Завжди "завжди"-3" 23.30 Алла на ши!'

20.00 20.30 21.30

17.ЗО Територія закону

ICТV ОЗ . 35 Факти 07.50, ОВ . 15

факти

06.45, 08.35 300 СіК/ГОД 06.50 Сві танок 07.45, ОВ.45 Факти. Ранок 081 О, 08.55, 12.55, 19.15 09.00 Смак 09.45. 21 .50 Comedy C!ub 10.40 Т/с " Солдат и" 11.40, 17.35 Т/с "Вулиці розбитих л і хтарів"

12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-украlНСЬКИ ТІс "Бандитський Пе-

Час-Тайм

ТIС " П о закону"

15.30, 1955 ТІС "Л іквідація" 18.45 Факти . В ечі р

еле-

новин

12.30

Прес - кон-

ференціl у прямому еФірі

10.55 Огляд преси 11 .20 Зверни увагу 15.30 Не перший погл~д 16.30 Мотор- ТБ 17.30 Особливо небезп ечно 18.30 Хроніка дня Киівський час

19.20 Н овий час 21 .00 Час 21.50 На межі

21.ЗО

IЗ . 55 М/с "Файнс та Ферб" 14.ЗО . 15.45 Теел Тіте 14.З5 Т/с ''Ханна Монтана" 14.50 Т/с "Пліткарка-2"

Битва

06.00

та

Т /с

"Моя

прекрасна

нянька"

06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.50 Срібний апельсин 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 11.00 Т/с "Останній кордон" IЗ.ОО Т/с "Висяки-2"

14.00 Т/с

"Безмовний свідок-

З"

на-

екстра­

сенсів

14.00 Містичні

"Кулагін

"УКРАЇНА"

15.50, 19.25 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 Т/с "Татусеві

11.50, 12.55

Т/с

партнери"

історіі

НОВИЙ КАНАЛ

05.25 Т/с "Магічний народ" 06.10 Т/с "СерцеIДки" 0700, 07.35, 08.35 Підйом 09.00 Х/Ф "Мішель Вальян . Жага швидкостІ'

м е нт

10ЗО, 11ЗО,

19.00 Репортер

IЗ.35 М/с "Му і Ципа"

10.55,20.15 Т/с

1000, 1100, 12 00, IЗ . ОО, 1400, 1500 , 1БОО, 1700 , IВ.ОО , 1900, 20 . ЗО, 22.30, 23.00 Час

1В .45

тербург"

14.30, 22 .55

КАНАЛ

Об.15 Час спорту

Д ілові

IнТ',іІ'ція

дається гуртожиток"

Надзвичайні новини

06.30 Ранок на "5-му" 09.1 О, 22.15 Бізнес-час 09.ЗО , 1З.30, 14.30 5 - й

Все для вас

06.20, 00.55 06.25, 06.50 07.15 Т/с "Комісар Рекс" 09.20 Х/Ф "Самотнім

05.25 Т /с "Магічний народ" 06.10 Т/с "Серце(цки" 0700, 07.З5, ОВ.З5 Підйом

06.01

IЗ.30,

хання

18.00, 22.00 "Вікна"-новини 18.10,22.20 Т/с "Я лікую" 19.10 У пошуках істини 20.10 Чужі помилки

зом"

11.55 12.1 О

СТБ Бізнес Док. детектив

2З . 55 Факти. Підсумок дня говори

"Щасливі ра-

17.55,21 .15 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 23.20 Ілfо-шок

18.30 Хроніка дня 18.45 Киівський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Велика політика

5

2З.15 Х/Ф "Ключ від усіх две­ рей"

10.50,20.15 Т/с

доньки"

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.15,16.15 Майдан

19.20

М/Ф "Нові пригоди По­

пелюшки"

НОВИЙ КАНАЛ

ганська пристрасть"

13.15

09.00

КАНАЛ

06.01 06.15

"КомаНД0"

1В.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 19.55 Т/с "Ліквідація"

06.05, 06.35,

5

мент

Спорт

ни

07.10, 07.35, 09.15

06.35, 07.50, 08.15

16.40 Х/Ф

11 .50, 16.45 Справжні л ікарі 12.50 Т/с "Тільки к оханн я" 13.45 Г/с "Маргоша " 14. 50 "Сімнадцять миттєвос те й весни" . 17.45 Х/Ф " М + Ж 20.10 Суперзірка 23.15 Проспорт Об . ОО

Час-Тайм Час спорту 06 . ЗО Ранок на "5-му" 09.10,22.15 Бізнес-час 09.30, 13.ЗО , 14.ЗО 5- й еле-

14.25

Т/с "Обр\"ка"

ІНТЕР К аш п іровський

ICТV 05.1 О Служба розшуку дітей 05.20 Кра(на має знати! 05.50 Факти тижня

12.45 Факти . День 13.00 Анекдоти по-ухра(нськи 13.1 О Т /с "Бандитський Пе-

П одробиці

21.ЗО Т/с "Завжди "завжди"-3"

2З . 00 Свобода слова

битих ліхтарів"

19.00

20.00 20.30

2З . ЗО Кашпіровський проти Чумака

09.00 Смак 09.45,21.55 Comedy Club 10.50 Т/с "Солдати" 11.45, 15.25 Т/с "Вулиці роз-

11.15, 14.50 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 Т/с "Next" 14.00 Знахарі 15 50 Чекай мене 17.20 Т/с "Сусіди"

ваний ко нтине нт"

10 .45

ОВ.10, ОВ . 35 Ра­

IВ.10 Кримінальні справи

Хіллз"

ОВ.40 Корисні поради

:2.30

Беверлі-

11 .15 Шість кадрів 11.30, 16.20 Справжні лікарі 12.30 Т/с "Тільки кохання" 13.25 Т/с "Маргоша" 14.30 "Сімнадцять миттєвос­

!Франці~ 1

ОВ.20 Ре йтингова па,юр ама

~8 . 1 5 ,

"Район

18.45 Eurone'l's 19.35 С ві т спорту 20.00 Євро бачен ня -20 1 О 21.30 Фут бе л . "Ліон "

ма май 6утсього

05.30 Мультфіл ь м 07.1 0 Ера б ізнесу 07.35 Буд. майданчик 07.45 Створи себе

Діловий світ

Пре­

сте цт в

кале н -

Об . 1О . Об 20,

12.10. 15.15,

"Василіса

красна"

10.00

20.10 Міняю жінку 21 .25 Х/Ф "М + Ж"

нок з "Інтером"

1+1

07.1О

жується"

Вечір-реквієм "Дзвони

буде .. . 1З . ЗО Автоа каде мія 14.00 Ол і мпіада бойових ми-

КВ.ТНІ

П ра вославний

18.00

13.00 Далі

УТ- 1 О б .0 5

зачарова­

ний континент"

Ранкова молитва Православний

-

17.25

"Щасливі ра-

зом"

15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний cyfW! 17.10 Критична точка 19.30 Шустер Uve 20.20 Т/с "Гончі-3" 21.20 Х/Ф "Янголи Чарлі" 06.55 Т/с "Комісар Рекс" 09.00 Х/Ф "Zolushka.ru" 11 .50 Нез'ясовно, але факт 12.55 Битва екстрасенсів 14.00, 20.10 Чужі помилки 15.00 Давай одружимося 17.00 НеймОВірні історіі кохання

IВ.ОО,

11.55 Все для вас 12.1 О Iнту'lція 13.30, 19.00 Репортер 13.55 М/с "Файнс та Ферб" 14.30, 15.45 Тееп Тіте 14.35 Т/с "Ханна Монтана" 14.50 Т/с " Пліткарка-2" 15.50, 19.25 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 Т/с "Татусеві

IВ.10,

19.10

Правила життя

доньки "

17.55,21.15 Т/с "Вороні ни" 19.15 Спортрепортер 23.20Iпfо-ш ок СТБ

06.00 Бізнес 06.05 Док . детектив 0630, 21 .30 Т/с " Кулагін партнери "

ті

Т/с "Я лікую"

"УКРАЇНА"

06.00

Т/с

"Моя

прекрасна

нянька"

06.30, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40 Спортивні подіі 06.50 Срібний апельсин 07.00. 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00, 20.20 Т/с "Гончі-3" 11.00, 21.20 Т/с "Охоронець" 12.00 Т/с "Останній кордон" 13 00.04.40 Тlс "Висяки-2" 14.00 Т/с "Безмовний свідокЗ"

15.35

віруючого

07.05 07.30

Щир осерде зі знання

Медицина Солодка казка

ОВ . ОО,

19.00 Сутність звіра 09. ОО Зелена варта 09.20,12.10, 15.00 Твій хіт 10.35 Однокласники 11 .35 Тиждень моди 13.00 Погляд у майбутнє 16,00 Мультфільм 16.20 Що таке добре і що та­ ке погано?

16.40

Х/Ф "Дівчинко, хочеш

зніматися у кіно?"

1В.30 , 20.30 24

години·

IВ.40 Життя

20.00 Сильні світу цього 20.55 Втрачена Батьківщина 21.10 Х/Ф "Загін спеціально го призначення"

22.45

Переваги для розваги

16.00 17.1 О

Федеральний судця Критична точка

19.ЗО Шустер

Uve

ТОНІС

06.00, 20.00, 22.50

Сильні

світу цього

06.30 "Вікна" - новини

22.00 22.20

13 . З5 М/с "Му і Ципа"

ТОНІС

06.00 Навколосвітня подорож 06.35 Переможний голос

Переможний

голос

віруючого

0655. 16.25 Світські хроні ки 07.05 Медицина 07.15, 18.30,203024 години 07.40 Солодка казка ОВ.ОО , 19.00 Сутність звіра 09.00, 20.55 Живе багатство УкраІ НИ 09.20, 12.10. 15.00 Тві й хіт 10.45, 21.10 Х/ Ф "Загін спец. призначення"

12.05 Служба розшуку дітей 13.00 Погляд у майбутнє 16.05 Мультфільм 16.35 Навколосвітня п одорож 17.15 Трагедіі світу 18.40, 23.45 Життя


Су601'а, 24 квІІ'ИIІ

НОВЕ ЖИТТЯ 12.30 Хай щастить 13.00 Футбол.

12.40 Т/с

"Ліон"

"Баварія"

УТ-1

06.00 06.00 Ранкова молитва 06.05 Православ.календар 06.10,07.00,08,00 Новини 06,20,07.20, ОВ, 10 Спорт 06,25, 07.25, ОВ.15 Подіі очима майбутнього 06,30 Мультфільм 07,10 Ера бізнесу 07.15 Рейтингова панорама 07.40 Створи себе 07.45 Рецепти здоров'я ОВ.25 Соціальний компас ОВ.40 Корисні поради 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 19.00 Про головне 09.45 Прес-анонс 09.55 Легко· бути жінкою 11.00,12.25,19.50 ПКЄ-2010 11.15 Жипя триває ...

12.00, 15.00, 18,00, 21,00 Новини

12.10, 15.15,

lВ.15,

21.10

Діловий світ

15,30 М/с "Веселий 16,00 Індиго 16.30 Наша пісня 17.25 д/с "Африка"

коледж"

1В.45 Еuгопеws 19.35 Світ спорту 20.00 Темний силует 20. 15 Громадська варта 20.ЗО Право на захист 21.30 Футбол, "Барселона"

Каліфорнія"

ІНТЕР

06.00 Алла на шиї 06.55 Шалені татусі 07,00, 07.30. ОВ.ОО, 09.00, 12.00,

"Інтер"

1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, 08.05 Сніданок з "1+1" 07.00, ОВ.ОО, 09,00, 16.10, 19.ЗО, 22.50 ТСН 07.10 М/Ф "Вінні-Пух іде в гості" 09.20 Т/с "Район Беверлі­ Хіллз" 1О.З5 Т/с "Журов" 11.40, 16.25 Справжні лікарі

Діловий світ 12.ЗО Полігон

1З.00 Футбол. УТ-1 Ранкова молитва

06.0006,00 06.05 Православ. календар 06,10, 07,00, 08.00 Новини 06,20,07.15. ОВ, 10 Спорт 06.25, 07,20. 08,15 Події очима майбутнього 06.30 Мультфільм 06.40 Здорове харчування 07.10 Ера бізнесу Створи себе ОВ,20 Рейтингова панорама ОВ.40 Корисні поради

07.40

09.00 Ранок з "Першим" 09,15. 19.00 Про головне 09.45 Прес-анонс 09.55 Легко бути жінкою 11,00, 12.25. 19,50 ПКЄ-2010 11.15 Жипя триває ... 12.00,15,00,18,00,21,00 Новини

12.10, 15.15, 18.15, 21.25

....

П'lТНиа);:·.~

·~оgПlir·;:l;~~ УТ-1

(Іспанія)

дар

06.10,07.00,08,00 Новини 06,20, 07.20, 08.1 О Спорт 06,25, 07.25, 08.15 Подіі очима майбутнього 06.ЗО Мультфільм 06.45 Ранкові зустрічі 07.10 Ера бізнесу 07,15 Рейтингова панорама 07.40 Створи себе 08.40 Корисні поради 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 19,00 Про головне 09.45, 22.40 Прес-анонс 09.55, 04,55 Легко бути жінкою 11.00, 12,25, 19,50 ПКЄ- 2010

11.15 Жипя триває ... 12,00,15.00,18.00,21.00

Но-

15.ЗО М/с "Веселий коледж" 16.00 Індиго 16.ЗО Фольк-musіс 17.25 д/с "Африка - зачарований континент" 1В.45 Еurопеws 19.З5 Світ спорту 20. ОО Батьки і діти 21.55 Футбол. "Ліверпуль" "АтлеТИК0"

19.ЗО ТСН М/Ф "Вінні-Пух і день клопоту"

07,10

10,00 "Район Беверлі-Хіллз" 11.10,16,10 Справжні лікарі 12,ЗО Кордон держави 1З,0О Футбол, Ліга Європи. "Ліверпуль" (Англія)

-

15,ЗО М/с "Веселий коледж"

16,00 Пазли 16,50 Надвечір'я 17.25 д/с "Африка -

зачаро-

ваний континент" 18.15 МагіСТраль Еuгопеws 19.З5, 21.40 Світ спорту 20,00 Знайдемо вихід 22,05 Автоакадемія 22.50 Лото "Трійка", "Кено" 23.00 Підсумки

06,05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06,55, 07.35, 08.05, 09.05 Сніданок з "1+1" 07,00, ОВ,ОО, 09.00, 15.55, 19,30 ТСН 07.10 М/Ф "Вовка в Три­

12.10, 15.15, 21,25

Діловий

світ

.• ····:~c;!~J;;~·:,lf,; 06.00 06.00 Ранкова молитва 06.05 Світ православ'я 06,30 Крок до зірок 07.00,23.20 д/ф "Сталінградська битва" 08.10 Ноосфера 08,ЗО Ера здоров'я

08,50 Ранкові поради 09.10. 12.30, lВ.25 ПКЄ-2010 09.15 Прес-анонс 09,25 Доки батьки сплять 10,00 Так просто 10,35 Хто в домі хазяїн? 11,05 Експерти дозвілля 11.40 Вихідні по-украіНСЬКИ 12,00 Тиждень моди 12.45 Книга.uа 13,35 КiHO.ua 14,05 Наша пісня 14.55 Футбол. "Чорномо­

Т/с Гіллз"

10.00

Ранкова молитва Мультфільм 2З.00 д/ф "Кавказький щит" 07.20 Персона 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент ОВ.40 Вільна гавань 09.10, 12.20, 18,25 ПКЄ-201О 09. 15 Підсумочки

09.30 Антивірус для дітей Крок до зірок Нова армія Муз.uа

10.30 11.00 11.30 Євробачення-2010 12.30 Лінія долі lЗ.ОО Здоров'я

стуль"

23,50

Х/Ф "З

іншого

боку

ліжка"

16.25 Коло Олімпіади 17.05 В гостях у Д. Гордона 18.35 Діловий світ 19.10 Шлях до Кубка світу з футболу- 20 1О. Франція США Шлях до Кубка світу з

19.45

футболу-201О.lталія

- Ав­

стралія 20.30 Точка зору 21 ,ОО Новини

д/ф "Орфей з Мар'я­ нівки"

21.25

22.00

Футбол. Ліга чемпіонів.

Журнал "Трійка", "Кено", "Максима"

22.50

1+1 ОВ.ОО Ремонт+

13.35 Шість 14.15

тей весни" 17.10, 20.10 Т/с "Даїшники"

22.25

З неба на землю

ІНТЕР 06.1 О Де золото принца"?

"Чорного

се­

ОВ,З5 Ра­

Т/с "Повернення Мухтара-2" 11.20, 14.55 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 Т /с "Next" 14,00 Знахарі 16,05 Зрозуміти. Пробачити 17,20 Т/с "Сусіди" 1В, 10 Судові справи 19,00 Т/с "Кармеліта"

09.15

11.25,16.10 Справжні лікарі 12.25 Т/с "Тільки кохання" 13.20 Т/с "Маргоша" 14.25 "Сімнадцять мипєвостей весни"

17,10 Т/с "Даішники" 20,10 Х/Ф "Без обличчя" 23,00 Х/Ф "Смертельний ІНТЕР ПТах щастя Гнатюка 06,55 Шалені татусі

06.1 О

ни

Ра­

нок з "Інтером" 09.15 Т/с "Повернення Мухтара-2" 11.20, 14.55 Детективи 12.1 О Знак якості 12.40 Т/с "Next-2" 14,00 Знахарі 16,05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18,10 Судові справи

06,00 Мультфільм 06.30 Велика політика 09.00 Формула любові 10,05 Городок 11.15 Позаочі 12.20 Найрозумніший 14.20 Х/Ф "Сільська комедія" 17.50 Концерт "Легенди "Ретро FM" 20,00 ПодроБИЦі 20.30 Пороблено в Украіні 22.00 Х/Ф "Відьма" ICТV

Факти Автопарк Х/Ф "Фронт за лінією фронту". 07.55 Добрі новини

05,25 05,55 06,30

Х/Ф "Фронт за лінією

фронту".

10.00 Козирне жипя 10.35 Анекдоти по-українськи 11.05 Люди, коні, кролики і ...

Х/Ф "Школа для тов-

стуль"

19.30 ТСН. Тиждень 20.00 Т/с "Вольф Мессінг" 22.05 Анатомія слави 23.00 Світське жипя ІНТЕР 06.05 Х/Ф "Клуб няньок" 07.45 Мультфільм 08.10 Армагедон тварин 09.ЗО Школа доктора Комаровського

10,00 Украіно, вставай! 10.25 Доки всі вдома 11.25 Х/Ф "Всупереч здоровому глузду"

знищити. Операція "Ки­ тайська скринька", 20.00 Подробиці тижня

Люди-феномени ICТV

05.25 Т /с "Магічний народ" 06.10 Т/с "СеРЦ€IДКИ" 07,00, 07.З5, 08,35 Підйом 09.00 Х/Ф "Род-каскадер" 10.55, 20.15 Т/с "щасливі

06.ЗО Ранок на "5-му" 09,10, 22.15 Бізнес-час 09.30, lЗ.ЗО, 14.ЗО

11.55 12,10

елемент

10,00, 11,00, 12.00, lЗ,ОО, 14.00, 15,00, 16.00, 17,00, 18,00, 19,00, 20,30, 22.ЗО, 2З.00 Час новин

11,ЗО,

12.30

Прес-

конференціі 10,55 Огляд преси

19,20 21,00 21.50

СТБ

06,00 Бізнес 06.05 Док. детектив 06,ЗО, 21.ЗО Т/с "Кулагін та партнери"

5 КАНАЛ Час- Тайм

06.01 06.15

ICТV

Факти

Час спорту

06,ЗО Ранок на "5-му"

Ділові

09.10,22.15

Бізнес-час

09.ЗО, lЗ.ЗО, 14,ЗО 5-й еле-

факти

06.45. ОВ.З5 ЗОО сек/год 06.50 Світанок 07.45, ОВ.45 Факти. Ранок 08.10, 08,55, 12.55, 19,15

мент

10,00, 11.00, 12.00, lЗ.ОО, 14,00, 15.00, 16,00, 17,00, lВ,ОО, 19,00, 20.ЗО, 22,ЗО,

09.00 Смак 09.45, 21.55 Comedy Club 10.45 Т/с "Солдати" 11.40,17.40 Т/с "Вулиці роз-

2З.00 Час

новин

10,ЗО, II.ЗО, 12,ЗО Прес-канференціі у прямому ефірі

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу

битих ліхтарів" 12.45 Факти, День 1З.ОО Анекдоти по-українськи 1З.20 Т/с "Бандитський Петербург" 14.З5, 22.55 Т/с "По закону" 15.ЗО. 19.55 Т/с "Ліквідація" 18.45 Факти. Вечір

15.ЗО Феєрія мандрів 16.ЗО Драйв 17.ЗО Акцент 1В,ЗО, 21.50 Хроніка дня 18.45 Київський час 19,20 Новий час 21.00 Час

Т/с "Кармеліта. ганська пристрасть" 20, оо Подробиці 20.30 Т/с "Обручка" 21.30 Велика політика

Надзвичайні новини Наша Rdssia, Дайджест Х/Ф "Дуже страшне кіно-4" 23.40 Голі та смішні

Ци-

19,00

ICТV 06, 10 Служба розшуку дітей 06,20 Факти 06.35, 07.50, 08.15 Ділові

06.45, ОВ.35 300 сек/год 06,50 Свіганок 07.45, 08.45 Факти, Ранок ОВ.l0, ОВ,55, 12,55, 19.25 Спорт

09.00 Смак 09.45, 22.20 Comedy Club 10.45 Т/с "Солдати" 11.45, 17.35 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-украінськи 13.30 Х/Ф "Розбірки у Бронксі"

15.25 Т /с "Ліквідація" 18.45 Факти. Вечір 19,10 Добрі новини

Бронксі" 16.00 Провокатор 17.00 Під прицілом lВ,ОО Максимум в Украіні 18.45 Факти. Підсумок дня 19,15 Наша Russia

19.35

Х/Ф "Заборонена ре-

альність" 21,30 Прожекторперісхілтон 22.10 ТреТій тайм 22.40 Голі та смішні 23.00 Х/Ф "Дванадцять мавп" КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06,20. ОВ.l0, 19.20 Тема тижня 06.30, 18.45 Київський час 06.45, 11.30 Автопілонест

5

0700. 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,11.00,12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21,00, 22.30, 23.00 Факти Т/с "Хартленд" Х/Ф "Батальйони про­ сять вогню". 08.35 Третій тайм 09.00 Люди, коні, кролики і ...

06.05 06.20 07.05

домашні ролики

09.35 ПрожекторперіСхілтОН 10.1 О Квартирне питання 11.05 Ти не повіриш! 12.00 Козирне жипя 12.З5 Інший футбол

13,05 Спорт 13.1 О Під прицілом 14.10 Провокатор .15.10 Наша Russia 15.40 Comedy Club 16.45 Х/Ф "Заборонена

партнери"

07.00 Т /с

Прес-конференціі у прямому еФірі 10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Своїми очима 16,30 На межі 17,30 Феєрія мандрів

Час новин Бізнес-час

ОВ.30 Бістро-ТБ

09.20 Своїми очима 09.45 Улюблена робота 10.15 Здорові історіі 10,35 Не перший погляд 11.45 Технопарк 12,30 Хроніка тижня 13.30 Драйв 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15,30 Зверни увагу 16,30 Арсенап 17,30, На межі 18.20 Вікно в Європу 19.305 копійок 21.20 Народний контроль 22.00 Територія закону НОВИЙ КАНАЛ М/Ф "Пригоди капітана

Врунгеля"

Х/Ф "Морапьні цінності

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, lВ.ОО, 19.00, 22.30, 23,00 Час

новин

07.05 Час спорту 07,35, ОВ.50, 22.40 07.50 Зодчий

ре­

пора­

нення"

21.45 Х/Ф "Монгол" 5 КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.20,08.10,10.50 Тема тиж-

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Служба розшуку дітей 06,10 Т/с "СеРЦ€IДки" 07,00, 07,35, ОВ.35 Підйом 09.00 Х/Ф "Моральні цінності

Бізнес-час

09,20 Вікно в Америку 10,30 Феєрія мандрів 11,20, 12.205 копійок 13.ЗО Вікно в Європу 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15,30 Мотор-ТБ 16,20 Фактор безпеки 17.1 О Палата 17.30 Не перший погляд 18.30 Народний контроль 19.15 Майдан 21.00 Час: підсумки

ра-

11,55 Все для вас 12,10, 22,00 Інтуіція 1З,ЗО, 19,00, 23,20 Репортер lЗ.35 МІс "Му і Ципа" 13.55 М/с "Файнс та Ферб" 14.30. 15,50 Тееп Тіте 14,З5 Т/с "Ханна Монтана" 14,50 Т /с "Пліткарка-2" 15,55, 19,25 Т/с "Ранетки" 16,50 Т/с "Татусеві доньки" 17,55. 21,35 Т/с "Вороніни" 19,15 Спортрепортер 23.45 Х/Ф "Секс і 101 смерть"

09.00 Х/Ф "Дідусі-розбійники" 11 ,З5 Нез'ясовно, але факт 12.55 Битва екстрасенсів 14.00 Чужі помилки 15.00 Давай одружимося 17, ОО Історіі кохання 1В,00, 22.00 "Вікна"-новини 18,10, 22.20 Т/с "Я лікую" 19.10 Моя правда 20.1 О Містичні історіі "УКРАЇНА" Т /с

06.00

"Моя

прекрасна

нянька"

06.ЗО, 17.00, 19,00 Подіі 06.40 Спортивні подіі 06.50 Срібний апельсин 07.00, 18,00 Т/с "Єфросинія" ОВ.ОО, 14.40 Т/с "Слід"

ОВ,55 Т/с "Безмовний свідок" 10,00, 20.29 Т/с ''Гончі-З'' 11.00,21.20 Т/с "Охоронець" 12.00 Т/с "Останній кордон" lЗ.ОО Т/с "Висяки- 2" 14.00, 22.20 Т/с "Безмовний свідок-З"

"УКРАЇНА" Т/с "Моя прекрасна нянька" Об.30, 17.00. 19,00 ПодіІ Об.40 Спортивні подіі 06.50 Срібний апельсин 07,00, 1В,00 Т/с "Єфросинія" ОВ,ОО, 14.40 Т/с "Слід" ОВ,55 Т/с "Безмовний свідок"

06,00

10,00 Т/с "Гончі-З" 11.00 Т /с "Охоронець" 12.00 Т/с "Останній кордон"

13.50 Історіі кохання 14.50 Україна має талант! 18.00 Кумедні люди 19.00 Х/Ф "Веселі хлоп'ята" 21.00 Моя правда 22.00 Зіркове жипя 23.00 Україна має тапант!

нянька"

16.40 Фабрика, Суперфінап 20.00 Х/Ф "Дівчина моїх жахів"

22.10

Х/Ф "Індіана Джонс і

Храм долі"

СТБ Руйнівники міфів 06,50.xJф "Земля Саннікова" ОВ.50 Імо вдома

06.00 Срібний апельсин 06.30. 19.00 Подіі 07.00 Граєш або не граєш 07.55 Т /с "Моя прекрасна нянька" 09,00 Очам не вірю

09,30 10.35

Відпустка навпаки М/Ф "Троє із Просто-

М/Ф "Канікули в Простоквашино"

10.55

11,10 М/Ф "Сезон

09.55, 10.50 ВусоЛапоХвіст 10.30, 17,00 Х-фактор 11,35 Х/Ф "Синьйор Ро­ бінзон" небезпечно

Х/Ф "Шановний при-

сяжний"

Церква Христова Запитайте у лікаря 08.З5 М/с "Усе про Міккі Мауса" 09,15 М/с "Мої друзі Тигруля і Пух"

07.45 08.00

09.40 Даєш, молодь! 10,15 Х/Ф "Індіана Джонс Храм Долі"

12.30 Кліпси 12.55 Шоуманія 13.40 Ексклюзив 14,20 Аналіз крові 15,05Iпfо-шок

16,05 Х/Ф "Доктор Дуліпл" 17,50 Т/с "Татусеві доньки" 20,00 Фабрика. Суперфінап 22,25 Файна Юкрайна 23,10 Фабрика. Суперфінал 23,50 Спортрепортер СТБ

полювання"

ІЗ.ОО, 19.ЗО Т/с "Охоронець" 14.00 Х/Ф "Д як же серцю бути" 16.00 Т /с "Успіх за будь-яку ціну" 18.00 Т /с "Попелюшка з при05.ЗО Руйнівники міфів

НОВИЙ КАНАЛ

06.1 О

"УКРАЇНА"

кваШИН0"

05.10

і

0600. 20,00, 22.55

07.05 Х/Ф "ТИ - мені, я - тобі." 09. ОО Їмо вдома 10.05 Вусолапохаіст 11.00 Караоке на Майдані 12,00 Х/Ф "Веселі хлоп'ята" 14. ОО У пошуках істини 15.00 Слідство вели 16,00 Правила жипя 17,00 Нез'ясовно, але факт 17,55 Парапельний світ 19.00 Битва екстрасенсів 20,00 Х/Ф "Рік Золотоі рибки" 22.15 Х/Ф "Чоловік повинен платити"

"УКРАЇНА"

06.00 Срібний апельсин 06.30 Подіі 07.00 Жарти з ... 07,15 Т/с "Попелюшка

з причепом" Т /с "Моя прекрасна няня" 09.15 Народна зірка 12,00 Т/с "Молодий Вовкодав" lЗ.15, 18.00, 19.30 Т

08.1 О

Сильні

світу цього

06,ЗО

Переможний

голос

віруючого

07.00, 16,25 Світські хроніки 07.10 Служба розшуку дітей 07.15, 18.ЗО. 20.ЗО 24 години 07.40 Солодка казка 08.00. 19.00 Сутність звіра 09.00, 20.55 Живе багатство Украіни

09,20,12.10.15.00 Твій ХІТ 10.50, 21,10 Х/Ф "Загін спеціального

призна­

чення"

13.00 Погляд у майбутнє 16.05 Мультфільм 16.35 Навколосвітня подорож 17.15 Трагедіі світу 18.40 Жипя 22.45 Переваги для розваги 15.35 Щиросерде зізнання 16,00 Федерапьний суддя 17,10 Критична точка 19,30 Шустер Uve ТОНІС

06.00. 20,00, 22,50

Сильні

світу цього

06,30

Переможний

голос

вІруючого

07,00, 16,25 Світські хроніки 07,10 Медицина 07.15. 18,30, 20.30 24 години 07.40 Солодка казка ОВ,ОО Сутність звіра

09,00, 20,55

Живе багатство

Украіни

09.20,12,10.15,00 Твій хіт 10.45, 21.10 Х/Ф "Загін спец, призначення"

12,05 Служба розшуку дітей 13,00 Погляд у майбутнє 16,00 Мультфільм 16,35 Навколосвітня подорож 17. 15 Т рагедіі світу lВ.40 Жипя

06,30

Підсумки голосування 23.05 Україна має талант! Другий шанс

сімейки Ддамсів" М/с "Донапьд Дак" М/с "Мої друзі Тигруля та Пух" 09,50 Зіркові драми 10,501Н1уіція 11,55 Іпfо-шок

13.00 Файна Украйна 13.45 Даєш, молодь! 14.20 Хто проти блондинок? 15.40 Т /с "Моя прекрасна

Live

ТОНІС

20.00 Украіна має талант! 22,35 Украіна має талант!

14,00 Т/с "Безмовний свідок" 15.35 Щиросерде зізнання 16,00 Федеральний суддя

08.45 09.25

Шустер

06.00. 20.00, 23,10

lЗ,ОО Т/с "Висяки-2"

СТБ

19. ЗО

Х/Ф "Той самий Мюнхгаузен" 11,55 Х/Ф "Геній" 15.15 Х/Ф "Лузер" 17.50, 22,00 "Вікна" -Новини 18.00 Х/Ф "Висота"

06,05 Бізнес 06.10 "Кулагін та партнери" 06.40 Т/с "Комісар Рекс"

22.00

ня

06.ЗО Київський час 06.45 Технопарк 07,00, 07.ЗО, 08,00,

Т/с "Моя прекрасна нянька" 06,ЗО, 17.00, 19,00 Подіі 06.40 Спортивні подіі 06.50 Срібний апельсин 07.00, lВ,ОО Т/с "Єфросинія" ОВ.ОО, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00. 20.20 Т/с "Гончі" 11.00,21.20 Т/с "Охоронець" 12,00 Т/с "Останній кордон" 1З,00 Т/с "Висяки" 14,00, 22.20 Т/с "Безмовний свідок-З" 15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федерапьний суддя 17.10 Критична точка

08.15

зом" еле-

новин

06.55

Час Фактор безпеки

сімей ки Ддамсів"

10.30, 11.30, 12,30

06.10

21.00 21.50

"Комісар Рекс"

10.55, 20.20 Т/с "Щасливі

мент

ОВ,ЗО Бістро- ТБ

альність"

18.45 Факти тижня 19.30 Х/Ф "Наскрізні

06,З5, 21.ЗО Т/с "Кулагін та

10,00, 11.00, 12,00, lЗ.ОО, 1400. 15.00. 16.00, 17.00, 1В.ОО, 19.00, 20.30, 22.30, 23.00 Час

07,05 Час спорту 07,35. 08.50, 22.40 07,50 Новобудова

НОВИЙ КАНАЛ 05,ЗО Т/с "Магічний народ" 06.1 О Т /с "Серце'IДки" 07,00, 07,З5, 08.З5 Підйом 09,00 Х/Ф "Снігопад" 10.50,20,15 "Щасливі разом" 11.55 Все для вас 12.10lнТУіція lЗ,ЗО, 19.00 Репортер lЗ,З5 М/с "Му і Ципа" lЗ,55 М/с "Файнс та Ферб" 14,30, 15,50 Тееп Тіте 14.35 Т/с "Ханна Монтана" 14,50 Т /с "Пліткарка-2" 15.55, 19,25 Т/с "Ранетки" 16,50. 22.20 "Татусеві доньки" 17.55.21,15 Т/с "Вороні ни" 19.15 Спортрепортер 2З.20 Іпfо-шок

06,05 Бізнес 06,10 Док, детектив

19,30 19,55 20,55

5 КАНАЛ 06,01.23.30 Час-Тайм 06.15 Час спорту 06,30 Ранок на "5-му" 09.10,22.15 Бізнес-час 09.30, 13,30. 14.30 5-й

Т /с "Комісар Рекс"

СТБ

18.ЗО Хроніка дня 18.45 Київський час 19,20 Новий час

13,00,19.00 Спорт 13,05 Наша Russia, Дайджест 14,10 Х/Ф "Розбірки у

"УКРАЇНА"

14,ЗО, 15,50 Тееп Тіте 14,35 Т/с "Ханна Монтана" 14.50 Т/с "Пліткарка-2" 15.55, 19.25 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 Т/с "Татусеві

06.55

09.00 Х/Ф "Канікули кохання" 11.40 Нез'ясовно, але факт 12,55 Битва екстрасенсів 14.00, 20.10 Чужі помилки 15, ОО Давай одружимося 17,00 Історіі кохання 1В,ОО, 22.00 "Вікна"-новини lВ.l0, 22.20 Т/с "Я лікую" 19.10 Зіркове жипя 06,00

lЗ.55 М/с "Файнс та Ферб"

доньки"

увагу Здорові історіі Арсенал Велика політика Хроніка дня Київський час Новий час Час Акцент

15.ЗО 16,ЗО 17.ЗО 18.ЗО 1В.45

разом" Все для вас Інтуіція lЗ.ЗО, 19,00 Репортер lЗ,35 М/с "Му і Ципа"

17.55, 21.15 Т /с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 23.20 Іпfо-шок

11,20 Зверни

говори

"завжди" -З"

07.50, 08,15

5-й

19,20 Надзвичайні новини 2З.55 Факти, Підсумок дня

факти

Миколи

07.00, 07,30, 08,00, 08.30, 09,00, 12,00, 18,00 Нови­

22.50

Подробиці 20,ЗО Т/с "Обручка" 21.ЗО Т/с "Завжди

Спорт

ни

15,30

розбитих ліхтарів" День 1З.00 Анекдоти по-українськи lЗ.20 Т/с "Бандитський Петербург" 14.25, 22.55 Т/с "По закону" 15.25, 19.55 Т/с "Ліквідація"

12.45 Факти.

06.З5,

06,55 Шалені татусі 07.00, 07,30, ОВ.ОО, ОВ.ЗО, 09.00, 12,00, 1В,ОО Нови­

08.05

09.45, 21.50 Comedy Club 10.45 Т/с "Солдати" 11.40, 17,З5 Т/с "Вулиці

НОВИЙ КАНАЛ

18.45 Факти, Вечір 19.20 Надзвичайні новини 23.55 Факти. Підсумок дня 5 КАНАЛ 06,01 Час-Тайм 06.15 Час спорту

10,30,

Спорт 09,00 Смак

06.20

13.30 Городок 14.40 "Вечірній квартал" 17.00 БУМ 18.00. 20,50 Х/Ф "Наказано

06.25 Суперзірка 09.05 "Лото "Забава" 10.15 М/с "Качині історіІ' 11,05 Смакуємо 11.40 Х/Ф "Розлучення та

ICТV 06.10 Служба розшуку дітей 06.20 Факти 06.З5, 07,50. ОВ.15 Ділові факти 06.45, ОВ.35 ЗОО сек/год 06.50 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок

20, ОО

"Тільки кохання" lЗ.05 Т/с "Маргоша" 14,10 "Сімнадцять мипєвос­

домашні ролики 12.05 Квартирне питання

ІНТЕР

меро дітей" очима І.

Беверлі­

17 ,05 В гостях У Д. Гордона 18.35 Фінал ПКЄ-2006 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.40 Фольк-musіс 22.40 "Мегапот" 22.45 "Лото", "Трійка", "Кено" 23.00 Вільна гавань 1+1 06.1 О Літаючий будинок 07,00 Без табу 07.55 Світське жипя 09.05 "Хто там" 10.15 М/с "Качині історіІ' 10.40 Суперзірка 13,50 Т/с "Журов" 15,55 Анатомія слави 16.55 Х/Ф "Кейт і Лео" 19.30 ТСН 20,00 Х/Ф "Школа для тов­

рець"- "Металіст"

06.00

"Район

Т /с "Завжди говори "завжди"-З" 2З,30 Де золото "Чорного принца"?

12.10 Т/с

07.10. 07.35, 08.10, 08,35

1+1

Подробиці Т/с "Обручка"

08.10, 08,55, 12.55, 19.15

удар"

18.45

20.00 20.30 21.30

Новини 07.З5, 08.10, 08,З5 Ранок з "Інтером" 09.15 Т /с "Повернення Мухтара-2" 11.20, 14.55 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 Т/с "Next" 14.00 Знахарі ,6.05 Зрозуміти. Пробачити 17,20 Т/с "Сусіди" 18.10 Судові справи 19.00 Т/с "Кармеліта"

нок з "Інтером"

06.05 Служба розшуку дітей 06.1 О Т/с "Янгол-охоронець" 06,55. 07,З5, 08.05, 09.05 Сніданок з "1+ 1" 07.00, 08.00. 09.00, 15,55,

1/2.

ОВ,ЗО, lВ,ОО

07.10.

07.10,07,35,08.10,

1+1

дев'ятому царстві"

вини

Губермана"

(Італія)

"АтлеТИК0" (Іспанія)

06,00 06.00 Ранкова молитва 06,05 Православний капен-

13.55 Околиця 14.20 Аудієнція 14.50 Благовісник 15.25 д/ф "lзраіЛь

"Барселона"

- "Інтер"

"Тільки кохання" 1З,З5 Т/с "Маргоша" 14,З5 "Сімнадцять мипєвостей весни" 17,25 Т/с "Вольф Мессінг" , 20, 1О СуперЗірка 23.15 Проспорт 2З.20 Т/с "Секс та

7

року

2010

17,10 19,30

Критична точка

Хjф "Д як же серцю

бути-2" ТОНІС

Сильні

світу цього Переможний

голос

віруючого

07,00 Медицина 07,10 Служба розшуку дітей 07,15, 1830.20,3024 години 07.40 Солодка казка 08.00. 19,00 Бойовий план 09,00, 20.55 Живе багатство Украіни

09.20,12,10,15.00 Твій хіт 10.40, 21,1 О Х/Ф "Загін спец, призначення"

13,00 Погляд у майбутнє 16,05 Мультфільм 16,10 Навколосвітня подорож 16.50 Т рагедіі світу 18.00 Вперед. на Олімп' 18.40 Жипя 22.50 Переваги для розваги чепом"

20.30 23.00

Народна зірка Т/с "Молодий Вовкодав"

ТОНІС

06,00, 0730 Диваки 06.40 Блага звістка 07,10,09.00,15,00 Твій

хіт

ОВ,ОО Адреналін 10,00 Медицина 10,20 Світ тварин

10.45 Х/Ф "Чоловічі тривоги" 12.30 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 16,05 Пошуки історіі 16.45 Зелена варта 17,10 Що таке добре і що таке погано?

17.40 Однокласники 19.00 Вперед. на Олімп' 19.35 Стиль і місто 20,00 Х/Ф "Білий політ" 21,50 Х/Ф "Занурення у

без­

одню"

23.40

Сильні світу цього

"Охоронець-2"

15.10 Х/Ф "Мимра" 17, ОО Граєш або не граєш 19,00 Подіі тижня 20,30 Т/с "Успіх за будь-яку ціну" Футбольний уїк-енд

22.25

ТОНІС

06.00. 08.05. 15,10 Твій хіт 06.ЗО, 22.20 Зелена варта 06,55 Пошуки історіі 07.40 Дім живих історій 08.40 Клуб Суперкниги 69.00. 15.00 Мультфільм 09,10 За сім морів 10,10 Світ тварин 10,30 Х/Ф "Чоловічі тривоги" 12.20 Медицина 13.00 Погляд У майбутнє 15.40 За межею багатства 16,35 Х/Ф "Обережно, бандити!" Наука та образ

19.00 20.00

Х/Ф "Бюро "Фелікс" 21,50 Живе багатство


8

Субота,

квітни

24

НОВЕ ЖИТТЯ

року

2010

IнформаціА щодо формуваННА цін на поtnyfи із захоронеННА ТПВ, Акі ТОВ "Десна·2" пnанує ввести в дію 301 траВНА 2010 РІ

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК 29

квітня

р. з

2010

1()ЛСфОIlНИИ Jl3Я30К

10.00

ДО

11.00

ТОВ "Десна·2" пропонує вашій увазі інформацію щодо формування цін на послуги із захоронення твердих побутових відходів з 1 травня 2010 р. Розробником тарифів на послуги із закоронення твердих побутових відхОДІВ є ПП 'Консалтинrова фІрма "Сенс' Для розрахунку економічно обфунтованих витрат та оптимальних цін на послуги із захоронення твердих побутових відходів використані такі нормативні акти: Кодекс законів про працю в Україні; Закон України "Про відходи; Закон України "Про оплату "наці"; Закон України "Про відпустки"; Закон Украіни Про оподаткування прибутку ПІДПРИЄМСТВ"; Закон України "Про встановлення прожиткового МІнімуму та МІнімальної заробlТ1ю'l плати; Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових віАХОдів, затверджении постановою КМУ від 26.07.2ОО6р. N!!101O, зі змінами (надалі Порядок формування тарифів); Галузева угода між Державним комітетом України з питань житлово· комунального господарства та Центральним КОМІтетом профспілки працівників житлово· комунального господарства, місцево', промисловості, побутового обслуговування населення України на 2007·2009 роки, затверджена РІшенням колегіі вІД 15.06.2007 р. N!!2. зі змінами (Галузева yroдa); Інструкція зі статисТl<КИ заробітної плати. затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 Я. N!!5. зареєстрованим у МІнюсті Украіни 27.01.2004р. за N~114f8713; Норми витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом МІністерства транспорту Украіни від 1002.1998р. N~43 (надалі наказ МІнтрансу N!!43); Норми витрат паливно­ мастильних матеріаЛІВ на роботу дорожньо· будівельних та спеціальних машин, Н 218."Укравтодор" 043 . 96 {надалі "Н 218 "Укравтодор" 043·96"); Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів Украіни, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово· комунального господарства України від

буде проводити прямий

J ЖИ; <,лями міста заступник міського голови

Григорій Павлович Голубовський

:Ja тел. 5-34-35.

30 квітня 2010 р. 3 10.00 цо1100 буде проводити прямий телефонний зв'язок з жителями Micra керуючий справами виконкому Костянтин Валентинович Кузнєцов за тел. 5-25-03.

10.012006р. N!!7 (надалі Норми. утворення ТПВ); ЕксплуатаЦІйні норми середнього ресурсу пнев, матичних шин колісних транспортних засобів і

матеріалів. зносу шин, амортизаційних відрахувань, галузевих норм та розцінок із оплати праЦІ, проектних обсягів земляних робіт.

України від 20.05.2006 р. N!!488, зареєстрованим у Мінюс~ України 15.06.2О06р. за N!!712f12586 (надалі

попередній рік та на підставі планових кошторисів. До діючих цін на матеріальні витрати плановий індекс інфляції не застосовувався, що вплинуло на зменшення цін на послуги підприємства. При плануванні обсягів захоронення ТПВ в 2010

спеціальних машин, виконаних на колісних шасі. затверджеНІ наказом Міністерства транспорту

Витрати. об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за

наказ Мінтрансу N!!488); "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік', лист МІністерства праці та СОЦІальної політики України від 25.08.2009 р. N!!9681f0f14·07fI3 (надалі лист Мінпраці); Галузева yrOAa між головним управлінням ЖИТЛОВО'комунального господарства і паливно-

році підприємство було зобов'язане врахувати два фактори. які певною мірою вплинули на їх

енергетичного комплексу Київськоі' обласної державної адміністраціі та Київською обласною

зменшення. По-перше, враховано, що 43 відсотки сміпєзвалища вже заповнено твердими відходами

соціального захисту населення Киівської облдержадміністраціі від 02.04.2007 р. N!! 2. зі змінами (надалі Обласна угода); КолекТІ<ВНИЙ договір

введення попередніх цін на послуги). По·друге. в окремих населених пунктах Броварського району, на виконання вимог Закону України "Про відходи, планується ввести сортування віДХОДІВ із метою ІХ подальшого часткового перероблення. що має

радою профспілки працівників житлово· комунального господарства. місцевої промисловос~, побутового обслуговування населення на 2007р.. зареєстрована в головному ynравлінні праці та

й дnя подовження терміну експлуатаціі полігону дnя споживачів Броварського району на 40.5 % зменшено обсяги захоронення ТПВ для юридичних осіб м. Києва відносно плану 2008 року (період

між адМІністрацією та трудовим колективом ТОВ "Десна-2", зареєстрований Управлінням праЦІ та соціального захисту населення Броварськоі' РДд

ВПЛИНУТl< ~a зменшення захоронених ТПВ ВІД населення на 17,2 % вІДНОСНО періоду планування

10.11.2006 р. за N~70, зі змінами та доповненнями (локальний нормаТl<ВНИЙ акт); Наказ директора ТОВ Десна·2" від 04.01.2010 р. N!!4·C "Про організацію бух. обліку та облікову політику" (локальний

попередніх цін. Розрахунок тарифів проводиться відповідно до "Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів",

нормаТl<ВНИЙ акт).

Планові витрати ТОВ ·Десна·2" на виробництво

Діючі тарифи на послуги із захоронення твердих побутових відходів не відшкодовують фактичних

витрат на ці послуги, що не дає змогу забезпечити

.

rt.....'" .......,..... Pfoooн, "'''',

ореНДНОI плаТІ< за землю.

30 групами СПОJКИвачів у 2009 та 2010 роках

-.. +U<'_n Фмо.'..... _

Р.....

l'мс. rJМI

дотримання всіх санітарно·епідеміологічних норм експлуатаціі полігону, сплату екологічного збору за забрудн~ння навколишнього середовища та'сплату

(1'11І.........

*'

81П"1"

І'ІІІо8.

t-m-....1.

.....,ат. 1'W. f1МI

.,,.,,

ПоліlllУКИ.

зазвичай,

свято

рядові(!!>. БіІГіІТО3

лона111І!' НИUhКІI\

'lаСІВ

'Іа(ін.

.(іі1ШЛI1

1111\

іlllСЗ

Н:3ІІЧ­ нк

реселеншlМИ

на рєчиuьке кла­ П.:hт

і ПОМ'ЯНУТИТІІХ, ХТО одійшов за

П

вічну межу. Адже чимало таких

, ма,

:Нll(ії Центру захисту культурної (11<lЛШ1НИ від техногснних ка­

яскравими рушниками на хрес­

Псд,а10': на

lа(троф , шо постійно Ilраuює на теренах древлЯlіСЬКОЇ землі з вивчення культурної спадшини

тах - так полішуки вшановують пам'ять своїх предків.

IIL

відчуження

!с'і щmко-етнограФічної

скспс­

'lОрнобильського краю. От і 11ИМИ днями ми побували

на "гробках" у ІО-кілометровій

зоні відчуження, в с. Рєчиuя. Мешканuі UbOrO забрудненого

о1.''''"

(

жає зі своїми прихожанами-пе-

ла Опачичі.

'JIITU

Je.Mc.'Uoni р.:{"l(1:fИ оо ~"aUl~ rtltUtI() 1W't~...)tIII.~, ~~~i. 'И1У""'''

".1ьtпo.uiі lМ.1111Ц11

Х

66Ц]

Х

111:11І.9

11.}б

1525.9

22.97

112.4

МI

226.~

Ш,О

2.3\

\&5.0

710.0

9,0

596.6

8(},1

1.0

71.7

105.3

D

11...."""",

'1'01:

~50.0

10.19 JS9

НІ

405.8

1.65 6.11 7117 цоо

29621

2.36

116.4

116

263,} 87.7

018

НВІ

ЗЦIUI

В '1~;)r'O

7.10

46,18

9,71

S1t.26

45.93 бо<'д1ІС""'; УСІ.ВОЬИ 1" (1f1I1'NnarUi. юсі іБ

'j.;lIIInq."·",,.... .....,'" 1Іо!І\',

9.19

SS.12

<46.5S

9.31

55.86

14.47

8М2

1_05

48.31

.f6,S5

9.31

55,86

~9.97

9.9')

59.%

Уставови та

10.19

6J,IS

60,86

12.17

13.03

IО!!

61 (,(,

4655

9

1117

ПО3

9.31 І

5586

Тарифи на надання послуг із захоронення твердих побутових відходів, затверджені Сесією Рожівської сільської ради від 21 травня 2009 року N!!55З XXIV· V, складають 91,3% від фактичноі' соБІвартості за 2009 рік та 79,9% від планової собівартості на 2010 рік. Згідно з Законом України "Про житлово· комунальні послуги' від 24 червня 2007 року N!!1875·IV, пунктів 4,5.6,8 ст. 31 цього Закону не допускається затвердження цін (тарифів), нижчих за розмір економічно·об(рунтованих витрат без відшкодування з бюджету. Як наслідок. підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів, у результаті чого залишається непокритою ціла низка витрат, неможливо проводити роботи згідно проекту в повному обсязі та дотримуватися всіх санітарно· епідеміологічних норм експлуатацll полігону, забезпечити сплату екологічного збору за забруднення навколишнього середовища та сплату орендноі' плаТІ< за

послуги" від 24.06.2004 року N!!1875·IV. 2. Покращення якостІ виконання робіт зriдно з технологією захоронення ТПВ. З. Забезпечення повного відшкодування вартості виконання даних робіт із захоронення ТПВ. 4. Можливість сплати екологічного збору за забруднення навколишньоrо

землю.

поступового скорочення прииняпя ТПВ від Київських організацій. 11. МОЖЛИВІСТЬ впровадження новітніх технологій захоронення твердих побутових відходів. Директор тов "Десна·2" Л.Г. Пасіка.

ї

і

середовища.

5. 6.

Сплата орендної платИ за землю. Забезпечення дотримання безпечного екологічного стану навколишньоrо

середовища.

7. Дотримання всіх санітарно·епідеміологічних норм експлуатаціі полігону. 8. Безперебійне приймання й захоронення ТПВ. 9. Можливість каПІтальних вкладень у технологію захоронення ТПВ. 10. Продовження СТРО"'і експлуатаціі полігону СМlПєзвалища за рахунок

з питань оrолошень і реклами телефонуйте

4-23-26

~ ~~к~л~~о~и~~ ~~~B!~B~<:«~~ ~:д~й~н~~. ____ •

:

Втрачену залікову книжку студента І Національного транспортного університету 65/08 '·Ін., видану на ім' я Алієва Ільга ра Бахтіяр огли,

іНДИВІДуальне

: вважати недійсною.

гарантоване

( Ліцензія

МОЗ

України

N!! 116793

від

19.05.0бр.)

Сільrосптехніка б/в: rребки, картоплесаджалки, картоплеколачк., косарки. Комбайн картоплезбиральний, прес для сіна. Тел.: 067-773-78-95, 098-254-56-53.

"НОВЕ життя .. міської та районної

газета Броварських рад.

районної державної адмініС1раЦЇI.

'

с Втрачене посвідчення інваліда війни серіі АБ : і N2006984, видане Броварською РДА від І '23.06.2008 р. на ім'я Юрія Анатолійовича: : Пєшкова, вважати недійсним. ,

Оголошення про втрачений державний акт І

'на право приватної власності на землю ІІ·КВ

І неДIИСНИМ.

._--------------------------~

._--------------------------~

висловлює

4-04-81; 4-23-26.

Світла

співчуття

пам'ять

про

вчителя

Адміністрація ДЗ "Броварська райСЕС" МОЗ та профспілковий комітет

Втрачений державний акт ЯЖ N2907256, :

висловлюють

Ніні

щирі

Миколаївні

та

Миколі Івановичу Ковальчукам з приводу тяжкої втрати

"

смерті

матері.

НОМЕР НАБРАНО

Друк офсетний.

І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ

Віддруковано:

"нового ЖИТТЯ"

ТОВ "Броварська друкарня»

newlife@meta.ua

Редакція не завжди подіЛJlЄ позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами - на сторінках газети. Зв зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

щире

залишиться в наших серцях.

І виданий управлінням держкомзему у Бро· І

Відділи: вЩділ 3 питань Сільського господарства

з

колишнього

рідним та близьким покійної.

І

: варському районі 19.01.2009 р. на ім'я Сергія : , , Миколайовича Лесика, вважати недійсним.

смерті

1-111

сумує

Віри Василівни Присяжнюк

співчуття

,

ПуХівської зош

глибоко

вчителя німецької мови

: ; Втраченний сертифікат на земельну частку : ,(пай) серїі КВ N!! 153497, виданий Броварською І 'РДА від 15.01 .97р. за реєстр. N!! 631 на ім'я Уляни : недійсним. :L Миронівни _ _ _ _ _ _Дикун, _ _ _ _вважати _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AІ

07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2. (Редактор: 4-03-76, Заступник редактора: 4-04-81,)

-

приводу

Втрачений студентський квиток, виданий : ІКНУКІМ ВП 'Броварський факультет КНУКІМ" на , : ім'я.В·ячеслава Валерійовича Антонова, вважати :

АДРЕСА:

е-таіl:

ступенів

е'

: ~070509, виданий Жердівською с/р за реєстр. І N!!612 від 06.12.2000 р. на ім'я Ганни Ємельянівни ' : Лукашенко, надруковане в газеті 'Нове життя" 'N!!88 від 15.11.2ОО8р., вважати недійсним у' : зв'язку зі знаходженням документа.

бухгалтерія, прийом оголошень

Колектив

Втрачене свідоцтво N!!490 на право :

та :

:

,

с

, власності на садовий будинок, який знаходиться в ' : с. Рожівка, СТ •АкадеМІК', видане 26.10 1994 р. на : : ім'я" Анатолія Петровича Горбаня, вважати: , неДlИСНИМ. ,

:

прийом

ЗЦIUI

911

В ро(.м ;щі

М· БJ'I'І!ОІ\'ІІ '1_ Г""'.І"'.'''''' pall<>ll)',

· ... 6

) пдв

21%

Ц(14

tkHW

Уст.""... mдnpJЮaCl1ll.

&aЦIUI

ЦIUI

, Втрачений Державний акт на право: : власності на земельну ділянку серія ЯА N!!386159, ' І виданий 11.07.2005 р. Княжицькою сільською : радою, Броварського району, реєстраційний 'tФ. 010532500896, виданий на ім'я Євгенія ,

один

51.21

N..- ... Нl1

акону Украіни "Про житлово,комунальні

за

4.23

rt_ •• 1(JU9

ПРОВОДVoть

S 7 1.901 )ОЛ

\56.7

На фото внизу: учасники екс­

лікування за методом О.Р. Довженка: 10.00 . від алкоголізму (прийом без підготовки); 12.00 . від паління (не палити одну добу); 13.00 - від зайвої ваги. 6 травня 2010 р.: м. Бровари, МКЦ "Прометей", (бульвар Незалежності, 4). Вартість лікування - 300 грн. Видаються довідки про проведене лікування. Тел.: (067) 450-21-50, (04594) 4·60-89.

134

121.0

42S2

II:J

7.13

74.7

292).1

50. Б

з.аl

191.2

:Ч9.\

,. цім:

",,,,,~бю

4316

1.011 1$7

132

5.67

23.5&

237.1 2.111

479

педиuії Василь Павлунь та На­

Знаний в Україні лікар-психотерапевт В.М. Галіновський (М. Ки'ів)

..

1467.3

Sl5

77.1 lSS І

81JJПQВ

постійний учаСН\1К чорнобильських експедиuій, праuівник Центру захисту культурної спадшини від техногенних катастроф. Фото автора.

талка Лешенко із жителями се­

'I&t

"'Ц8. -)Ємд-і

Микола СЕМИНОГ,

радіаuією села живуть нині ус. Гавроншина Макарівського раЙОIІУ. Уже багато років під­ ряд місuевий батюшка при'іжд­

_lт

11Ш1..,.

І!І)(І{!

П4J

зоні відчуження вже після аварії на ЧАЕс. Як сказала свого часу Ліна Костенко (а вона часто праuює з нами в експедиuіях), кладо­ виша в зоні відчуження най­ живіші. От uboro разу рєчиuьке кладовише в "десятuі" ожило

!l'HuiB із Зони

ТІІс:. "ИН

ІІММ

людей поховано на кладовиші у

lІіівідує uepKBY. У щ,ому шс і ,'.:1 пересвіДЧУЮТЬL51 У'ІаСІІІІКІ1

......Т.

111

не

,кивуть за БОЖIІШI закона~1И, і 'С'реважна бі:ll,ші(Тh Гlсресс-

РІвев.

.1 ....

r. ()l6('8r- . .~ \Т

довише, аби відправити службу

:(IШНI1~1 НС іноді ]ЮН:ТІ,(Н. ВОНИ

0:(11<11\.,

,.111

.... 11.1\' .... 2111 .1.1 ..... 21 .. РІм... о.т,8.

.. 2

ааlИL

берсжул. ,:1\01 ·\ІІII'IJСНіСЛ. та об­

Іністрів

Основні поичини перегляду ціни на захоронення твердих побутових відХодів

Планування витрат здійснюється підприємством із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних нормативів використання паливно-мастильних

Анаnіз співвідношень тарифів на поcnуrи із захоронеНН8 тпв

М'

а Інету

України від 26 липня 2006 р. N!! 1010.

ЦІнами станом на 01.04.2010р., що відповідає вимогам пунктів 3 та 7 Порядку формування

тарифів.

К б'

затвердженого постановою

та реалізацію послуг із захоронення твердих побутових віДХОДІВ (ТПВ) на РІК: 11 . ГУ кв. 2010 року та І кв. 2011 року, розраховані за методологією и

Газета виходить

з

17

квітня

1937

р,

Ден ь В и х о ду: субота,

Тел.:

4-22-56

Зам. Тираж

596 1220 прим.

#31 32 2010  
#31 32 2010  
Advertisement