Page 1

СУБОТА,

raaeтa ВВXOДII'rЬ вв1ТВJ[ 1937 року.

17

8

4

ХРИСТОВИМ! ГQРЩИКИ

З

ром

кладуть

і

кутею

і

узва­ зверху

СіЛЬ, хліб або калачі. Особливо цікаві діти, які,

хоч

і

чекають,

голодні,

коли

але

зійде

ве.

чіРНЯ зоря, що має спові­

стити

ВОІМ

ВeJJике

людям.

-

чудо

пре>

народ­

ження Сина Божого! До хати входить бать­ ко 1 сповіщає, що вже засяяла вечірня зоря і Святий Вечір уже почав­ ся. Але перш ніж цовече­ ряти, треба нагодувати худобу. Господар ,бере миску, підходить до сто­ лу і набирає по кіЛlbка ложок кожно! страви і

хлІбину. Все це несе в стайню і дає тваринам. Кожну тварину благос­ ЛОВЛЯЄ, , тричі

торкаючись.

хлібом до голови. Після цього відвідує пасіку,

якщо

бджолам

, диня

має,

ситу,

тим

годувала

їх

дає

а, госпо-

часом

курейl качок,

відвідала

гусей

і

вареною

1104 ку­

тею».

'СвЯта вечеря

спіЛьна

вечеря

це

всього ро_

ду. Навіть мертвих за­ прошують на вечерю. Піс­

,4/«.. М .. рl•

TOro,

ля

.,

як

молитви,

1'lIlIflit:.. .3e~/.e, <!.нн БІІжнtl "іАр"д'н,иJl

.rHH" Р"4Н" .... :

прочитають

..вечеряють.

мисках

залишають

трохи страви, щоб було що поІсти померлим.

Колядувати

З

А 5508 років до Різ­ два Христового сам­ Бог за переступ його за-'

У память Різдва Госпо­ да нашого Ісуса Христа встановлено Церквою

повіДі

празник.

ків

вигнав

з раю.

великому

біцяв

Ім

наших пред­

але

по

своєму

милосердю

Спасителя

обіцянку

поо­

і

цю

НJeOдноразово

повторював, щоб приготу вати людей, щоб його прийняли. Всі пророцтва відносно по'яви на світ Сина Божого збулися. Діва Марія чекала Си­ на, якого, Бог обіцяв їй через Ангела. Жнла Ма­ рія в невеликому місті НазареТі, мешканці якого - іудеї перебували під

владою римлян. Перед

НJaродженням

МесіІ Римський імпера­ тор Август звелів по всій імперіІ провести все­ народний ' перепис насе­ лення. Кожен мав піти до того міста, звідки по­ ходили його предки, і там записатися. Оскільки старець Іосиф і Діва Ма­ рія були з роду Давидо­ BOro, то вони мали піти ДО Віфлієму, міста Дави­ дового.

Тут

ста р е Ц 'ь

Іосиф і Марія змушені були зупинитися за мі­ стом у печері,' куди па­ стухи

заганяли

в

негоду

своїх овець. Настала нІч. І тут збулися пророцтва про народження Спаси_ теля: «Ось Діва в утробі зачне, і Сина народить, -1 назвуть його ймеиням ЕммацуJn, що в перекла­

ді є: 3 нами Bor •. У цій убогій печері народився у ДіВИ МаРі! Снн Ісус Христос.

Перед вим

в

Різдвом

народі

проводять

Христо­

з

повагою

Святу

вечерю.

давНіх-давен у нас в

3

Україні

словом

і

ділом,

словесним творо,М і магіч­ ним актом, всією обста­ новкою

люди

створюють

у цей день образ

багат­

ства,

і

кою

щастя, У

миру

спо.

своєму домі.

Зранку господиня готує дванадцять

-

свят

ве­

чірніх страв: узвар, горох,. квасолою, смажить капусту, ліпить вареники, готує бараболю, гри­ би, кашу гречану з НІОНоп­

ляним' молоком:

перший

день

стового,

страви,

госпо.

дар порає худобу. Всі члени родини по· винні бути вдома. Боронь,

Боже,

і

після

сваритися

в

ц~

Колядують

лJ парубки'

стіше

господар

діТИ,

та

ВНОСИТ1f>

заходу,

СніПОк

дорос­

дівчата ..

дою»

колядують та

з

«звіз­

дзвоником.

В ден,ь РіЗДIЩ Христо­ вого міщани, дяки, шко­ лярі ходять по хатах з вертепом.

«.Короткі

ВіДомості

саята

про

Православноі Церкви.).

Благочинний ськогр райоиу,

тель

Броварнастоя-

Свято-МиКlOJЇ а І 1J-

ської парафіІ рит Феодосій YKpaїHCЬКlOЇ

архиманд­ від іМеНі православ­

церкви'

КиІвського

щиро

вітає

з

Різдвом Христовим та овятим Богоявлен ням всіх православних і ба­

бажає,

і ЗЛаГОДи в сім'ях та сус_ Пілor:.СТВі.

здоров'ї

усі

в

ці свята'

ta-дРУГЩ

щасті, прове­

і

усім

щастя,

наснаги,' а

здоров'я

також

Висловлюємо

дочекались.

глибоку

Ставить аніп на покуті під' образами .. Далі ' вно­

вдячністьспонс-орам,

сить

Частину' кладе

цям,

а-..частину

ну допомогу' в

сіно.

на покуті,

туди

буде

під

ставити

покришку з ладаном. На СіНО на покут1 ставлять

рочинцям

які

1

миру

ДОб­

жертводав­

надають

посиль·

розбудові

ний товарообtr

Продовжувався спад виробництва, амен­ рівнів

як результат,

1,

зростає

в

всіх

життя

людей,

ЗЛОЧИнність.

У ЖИТ'11і нашОгоМ4ста, незважаючи на велику заборгованість за спожитий газ,

листопада

живання,

лише сипами ЖЕКів віД_

1

не

складала

станом

ними

За

вироблено

11

продукЦіІ

~сня,

на

тис.

грн,

починаючи з ве_

ВИ!ПJ1ачується.

прокурору

зувала криміногенну обстановку у місті, начальнику

'MiC'bKOrO

віДДілу

освіти

М. М. Скирті, головному лікарю ЦРЛ І. П. Сокуру, які розповіли про досяг­ нення

суму

та

пробл,еми

у

зазначених

галу­

ЗflХ.

РОЗДРіб-

Інф. сНОВОГО. ЖИТТЯ •.

................................................ ДОПОМОЖЕМО

у дусі сьогодення

ВЙДАТfllЙ СПІВАЧЦІ

Невпізнанно змінився після євроремонту інтер'єр салону-перукарні «Вояж», висококваліФіковані майстри якого на чолі із невгамовною Оксаною Ве­ ретенникоВlOЮ,

В()JlОдаркою. призу

«Майстер

золоті

руки~ не бояться крокувати в ногу dз часом, . . Повністю замlНеиоусе обладнання залу на ім­ портне. Наприклад, впершесе'ред перукарень міста викорис:говують

волосс!'!.

пересувну

задню

мийку

Продумане до дрібничок

для

(врахова­

переважно у зелеНО_БУЗКОВіЙ га­

ДJIJI Броварського 1ІІ0д1J1J1ЬНОГО

ниця.

хору

рік

1996

напруженим

1.

,кцицерТНIDIИ

творчу

Мирropод,

видався

виступами.

Так, у березні НlШи

ми зд1йс­ подорож

де

Д8JIИ

дівиИКів міста

доволення.

У вереСНі

На ~іздвяні свята колектив, який славиться сво. Ім оригінальним 'театром зачісок, візьме участь у шоу, яке проводитиметься у КнІвському центрі роз­ витку МОДИ.

П8JIи У' Чорнобилі,

Кожний. з ВОСЬМИ молодих, талановитих ЖіНОЧИ)t і чоловічихмайстрів_ перукарів, які; 'працюють без вихідних, у ДВі зміни,зробить вам иайсучаСНі­ шу зачіСку, HaBiТIЬ якщо ви Ії виберете із числен_ них каталО111в або спецжурналів .,ут же, у залі. Особливу увагу у «Вояжі» ПРидІЛяють .нареченим, адже кожна' JOOче бути в цей день найчарівНlшою.

Увага: нованка!, У салОНі запроваджено манікюр_ ні послуги; Причому, бажаючим провести відповід­ ний щ>мплекс оздоровчих процедур зanроп~иують спецсистему і препарати Відомої фіРМи «Мері Ней., Додайте сюди. прекрасну парфюмерио- косме­

'.

тичну колекцію нешкідливих препаратів -« Велла» , якf тут ВіЛЬно можна ,придбати, бездоганно ЧИСТі махрові рушники, приємну музику чи можливість'

подивитись улюблеНу телепередачу, що створює не­ вимушену атмосферу у салоні, привітність. адміні­ стратора

і

персоналу,

чащечку

Rави~

якщq'

вам неодмінно захочеться прийти сюдн ще.

-

Дове

низку

концертів

За

му

тру­

груднІ висту.

t

містах;

селн­

та

ін­

ці

кон­

мриманопевну

су­

КЩПТіВ.

Сумною

звісткою для

колеК'ПІВу було повідом. леиии про т~~хворобу видатиоl співа'ІКІІУкра­ lни, П гордості Раіси

Кириченко. Г.JDIбоко стур. боваиl C'fIUIOM П здо­

ров'.ІІ, JCpJlllllЧaни вирl_ ШИJlи_ перерахувати на П лікуванн&: 250 rpивень.

ми

щиро

D.1IЬмиmaвовн1й

РаlСі

ro

Кириченко

одужlUlllJl

н.я: п

бажавмо

і дорогій

швидко.

і відиовлен­

аСl(равоі,

глибоко

враокаючо1l. jlcaqюметноі пlеенноl творчостІ.

низькі цJни, і

Н ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ДJIJI

Мис

церти

у

цілу

і району.

щі 3еJleНИЙ JIIID[

са-

.Кри.

насиченим

мі) і покликане слугувати не тіЛьки ЗРУЧНQстl пер­ соналу та відвідувачів, а й приносити естетичне за­

ви

ськоІ парафіІ.

сумі.

в зв'язку з BlдcYT­

Слово також було надано

деться трохи зачекати, а головне

Свято-МиколаІв­

не.

Випла­

міста А. М. Чориобай, якаохарактери­

Святої УкраїнськоІ церк­ і

Але

в

Далі ДОПОSiДач коротко зупинився на

86414,1 ТИС.' грн., товарів народНІОГО спо· живання на 336~,5

по безрр6іТТЮ

іншиХ Пkraннях, У роов'язан.н:l яких брав участь міСьквиконком.

на

року

1996

24,3%.

н.1стю коштів допомога,

промислових

Місяців

тис. -грн.

61,1

жаючи на ОбмежеНіСТЬ фінансіВ, вдало_ ся підтримувати на належному рівН! стан доріг в місті, вести його благо. устрій та озел~нення.

КОРОТКО про роботу

цілому на

чено допомоги

грудня 1996 року 2 млн. 094 ТИС. грн. Особливо треба відмітити, що, иез.ва­

~іДлриємств.

в

громадяН,Які шукаю-rь роботу.

будинках.

Однак проблеми у робоТd виробничо_ е~сплуатаційного об'єднання були б на­ багато меншими, якби заборгованіСТЬ квартиронаймачів за ЖИТЛОВО.КІОмуналь­ послуги.

29,2%.

СКОРОТИJliOCЬ на 833 чол. Станом на 1 грудня 1,996 р. ;І\ містІ набули стату­ су безробітних 913 чол., в т. ч. 697 жінок та 337 молодt. Зареєстровано 1737

новлено 181 водолічил'Ьник на холодну і гарячу воду, що дало змогу лише за. три останні міСЯЦі одержати прибуток

ці

р. скоротився на

1995

ЯК .наслідок,- кІлькість робочих М'іСЦЬ

герметизація сти­

80

-

харчування

спад виробництва товаРІв народного спо­

ків стіновнх панел'ей та інше. Вже вста­

грн.

тис. грн.,

35740

ВідповіДио значно зменшився випуск найважливіших видіВ, продукціІ ви.(>об­ ничоГ<> призначення. Продовжується

.поряд з тим, незважаючн на великі ФінанС05і ,труднощі, все ж таки прово­

тИ"с.

склав.

громадського

КрІм того, введено маГ.азин-павільЙон побутовоІ ХіміІ, приміщення міського центру 3айНЯТОСТіПО ·вул. Кірова. Всьо­ го на будівницТві житла і об'ЄКТlів со­ Ціал'ьної сфери ос.воєно 4833,01 тис. грн. В ЦІЛому. на. підприємствах обсяг про­ мислового виробнитва проти січня­

ре!"ОН'11ів.

ремонтован;о покрІВЛЮ на

ч.

ОЛJiМl1l.Йській.

Все ваЖt!e і важче вдається УТРИМj'­ вати величезний житловий фонд міста. А це не багато, не мало 215 будин_ ків загальною ПЛОЩеЮ 1 млн. 058 тис. метрів квадратних, велика кількість яких ІІІОтребує поточних та капітальних

80

т.

ЖВН «,мрія~ по' вул. Грушевського, 11 'черга 189-квартирногобудинку ло вул.

головною пробл,емою було «подолати»­ минулу зиму 1 підготувати міське госпо­ дарство до зими ниніШНЬОІ. Дуже склад­ ним ·видався і ІЮчаток нинішнього опа­ лювального сезону за майже повно! від. сутності кошТів.

дяться ремоити дахів,

доroв1риа

З0Н,1 тис. грн., що на 73% вище в по­ рівнянні з роком 1995-м. ВіВедеио в ДіЮ З796 тис. метрів квад­ ра'l1НИХ загальноХ площі житла. Це пер­ ша черга 102-КБа"ртирногобуди н к У

погіршувалось і

пррДовжує .погіршуватись

но HaBIТIЬ кольори,

жає

щоб

n1д головувaнJIJDI ГОІІОви' міськвиконко. му О. М. ІЩЕНКА. У своєму вистуП1 ВіН відзJrclЧИВ, що рік 1996 не став винятком стосовно со­ ціально-економічного стану в краІні. шувались надходжеНІНЯ до бюджету

2 (8792)

ВlНlка Іти. Аllе Іти треба. І .тIІІI;tИIІ вперед

дШ1в ВИКОIlКOIllУ, депутатів IId~Kol Ради

миття

жита, вітає свОїх домаш­ ніх з Святим ,Вечором,

стіл,

ом ЦІВа

ників пlдnpивмств, УСТЩlов та організа­ цій міста, иа'I8JIЬввк1в уПpaвJdвьта від.

Tyr

(1з книжки

патріархату

ли

РОКУ'

УПЕРЕДОСТАННІ диі грудня У lІІїськвнконкомі відбулася иарада керів.

Але по всій УкраїНі пер· шими йдуть КІОлядувати діти. Дорослі парубки ча·

ної

до

як

служіння.

В турботах проходить весь день.. Коли вже сон­ схилилось

того"

У цеРКВі скінчиться Бого.'

день.

це

Різдва Хри­

ГОЛУ{5ці

У той час, к,оли госпо­ готує

починають

не у всіх місцевостях Ук­ раїни одночасно. Є місця, де колядують в Святий Ве,!ір. а є місця - на

з пшоном, коржі з маком та кутю з товченої пше­ ниді. диня

1997

ГАЗЕТА &paBAPCItКI~ Ilоькоl ТА РАIОНКО' РАА НАРО.ІИІІ АЕПJТАТІВ

3 РІ3А80М

ОЙ .f 1t.1t/u.if'!lМi ~~'''''''' НО_""":

СІЧНЯ

Ю.'ЧМІЛЬ, художній

керівник

ру «Криииця»-.

хо­


/~

;r;rUl3j':1ll.- '.,о -.II'S

'1ІІ8іа'':llа; ; ;altill

SIJJUI3"~~I'.jIi ''''jIi::'::' ~I'-::~o~ 8.~SaaI8

8&~llIIa8al.'i' .~8&= .•• ;і;l:;іісl аіісаа'іil.

'f'ifПfііП і."ІІ Щііl!~f[і'ffr~ЩfіlfП1Щfffr~ І, ~",-tll, t1ltf ' ' . 1.1 ~f .[, fJ ! 11 ~rr і ! ~ 11'І'11 '1 .ІІІ 1··' f qі. t ~ ~. '(1 'о' " . ІІІ ,

,!

- ,1If'

-.,о - -'""1880 oOSS.S I"ro :" :"f': ... "" """"1... :'1'. 11І8 ІІІ liii8I1:a..:8(jifjIS

(~ JffЧ~Н

ма N ~~1'":.. :" •. !"

-

3:- -.,о :",," 1":-8 ~I ••

... ; -

!" ,.:'"

;:. І &&1 8 • •

Jgffff;l

;.:t=::.;,.H==. 1'811:_3;

II~~~=.,

88

5!

.

.J:ltlf::I

~;!;!~~

~1!Ij:;;;;j8

jIi;:~;:~~

jIi

ііqff~~lПfllfіq!ГrПfРfп~1!іпfіfітJ51 І "І(!ІІІІ'І Il,til iftI (11 іll

8іо1

іІі'

і ",Чf," i'ifllIIJ~IIIII: ІіІ} О r І-І ,. t ~ {. І! І

,. rI,~ І.

(11 t І

11

"8!і1

"

_ '~З~~

І18=і;і;&і;і;а

ііі іЧПfJl"f~IПflf~іI1ІI J'"flff:f:("Щf·іlllll f 11111:1 ! J

IIОI:II!1f~I:rЩff!f(~іIliUЦfіff(f

а &аа8

:.;::;і3С"=;::

а.Сіl

83;81=&1

8 = 88

--а РР.

=88

І ~I~) ~[ І і; 11 ~ ІІІ !,І 1'~lli Ilfh І' , {1 Чtl І" 'ІНі Іі І І' ІІІ!- ,І н (. J t Р (o)~1 ~ І,. І І ~ '~ ;: ;:;:;::;::;:: ~ 1=;::- jlip с &;:1.:8 ІІІ .o;;.:~

=11 ;Ііа

.,.. ііІ І.. =В"'':8.. 1!I.1~1II1

~.

;ііі: ak_i!tr:a.8 = ::=I.~~.

І

•q

•І

."

~• І

••.•

-

і'ііі ~Il І';') :.ft I-t I~.~ "( ,- І .I~ І;:,:." '1""

~.ц. IIII~;" 1"" R11· ..

І

g

~,,~N~

.

.

~III!J..

'J:1 р

(.

jiO-"~::.-a

а .іІІ'іаilа•• аЬ1

fll,

...

;

•••

· · 1 1 . ,.

.,,. .

,

,!,.

.·."'_.З".""!!I!JІ •• ;;••ac'ito.a8""..

- --.-- Z:"'-;S;::::::-.

1;;••11".

li;I;~I ~ ;;."

..1 1-) 11. J..' . ~ "t:11f..'.1"11, '11 111: . . .lf:I'И:.·"·I~!!'f.. . . ,,- f 1'I1Ш· ,. ...·')1"·1 - 'О

"

:1- ,

.

.'.

~ ..

l.jf-==- :~~~;;:-

.,в,;';·

р::."_ :.8.':;;.8.; •• 11;;:

І'._З_S

В8•. ;;lІёі

~1 I1 ШI'fіl !іі'іl'ІіІіІІІ _Ilqgfffg}'{fffl {~I!III ~i~JI' ! І ІІі·' Ів! 11 '11 ~ lіlІ ~~I" І I~ І 11 11, 11 іі!' f -І ~ ",І і' J і f І І' .іlі І І 1

ffПr~fl' ttrff~f іІІІRШfіfЩfМf'РП i1lqrffjf ~: rПflll'lf,чrі ;lПf~'~'r,r"f;llffIOfffJ~f

I~;I.

• 1D.,.,. . . . . . . . . . . . . . . . w~

~___

~8і:&.8и!8s:іus~~

:аіо8

•• -WMWW

-~~:;==-=

і; .. а

;ussa~1

8 ~~~ !:!~ І.

:::::::: ooolillS!lS!3

i:bI&jg=SISIS8

il:8s=iыsa::sl

8&

38 111І

s:=

.ЩІ gtiiflfifl ~Ш!ffІ аfllЦIЩіlfffї а IЩfЩ1іf І.' І Н і Щ s і іІІ,'! Іі , ~ s І!іIІІіl'і1 Ijї

~ ~~E~:::::::::::: DI 81!11j8~III8

!1

"11

~jijijiji;l~;I;I;t;l;t~~

Р ~ о і"I"І'"

~~~ ~~ ;I~~~~~~~ 8r:1I: 1i8 ~r:I~ .. II:=S

;:s:~;:ои:ag&tI~S=$f!I

ji 8

,"

;:~;I;t;t~~~ lІ:=а;;:іlІ;$8

"і"lіlі ! Шf!flfffffff ~ glf}l~!(ІІflІІ;l '~lfffllffIf

I!І'і'і і - It~ і і І 111 ,I~ !:! І

II~

о

;/;і!І

~!

~

8

,І ;'0§~ 10 І:. '1~"111. іі! Іі

оа

іі і і і 111 ,і і і і ,І I~. ~ ,"І

1~ 8~

-<;/;/

dil I1

lІ "

~~I~

8іі8

=

~

==,.~~

t •• .: .= .

t t І

l'

И8И8~иі8і

WN==

888818

~8i

і8і

1

i!ill

888.

.1 8~

іоа

~~~!

8=bls

"II~fliIJllgl~·1"ffl!i!l'iilt1"i;rlflilirr. I;I"I~III !і ' . I~"I і a~1 :51' f 1I !:;! ""1 1ft ІІІ!

Н)1 І Н~ 11,"{і:1 IР§ІІ1і Ін:' t J.' ~ i~ rf І і І 1IІ' t 'І~ fІ f І ~ іf 1 'ьІІ' ,!

!

УІі" Iu МІ[,' ІІі I,ІI ~ ~II " ,І 'І lI~! dП. Рі.J,' .~ ІІІ.i~II~ ~ 111;1 ,І -, p~: r j f 1 , " і І 1 " -----------.. ----,

---..

--.,о-

....

o. 0 . 0 8 1~8 ...............

О ..

:8;:1 881;!

іо·8Ь1 і і

мм ......

N

N _

•---.,о ..,......

=а81.

... О

__

..

~

u

8

!ffщшfші'f~ff(1 ~ЩffПШ ~ IfIIIIi'iIi~lтIRf s

1 · J к' -t S88 ~8= ~81:;;8i1:a!~sir8btlbt'sbl=.~ziJS.b118ab1l11i ~ . '1III:ui;jgas8 іІІ; іІі igr [II!iIIIIlnIH,IiIil~.f'f"tt,їП;IUі.f"! 'f;ffїfflf ·1(1 ~1·1 ~I ~J.lIIli 11 'ї' lii~ll f jlitl~II~! 'І 11 ;~ g r

f

~~1І&

1!1!;;; •• jIO-:;:;:;;;:iR.-;;ОW .. ;;N=;;S88IВі!!l!S18

lJal3~~~.I!I."

-Р.'

З~ЗЗ

о І.Р

1-- -.,о -_оо

-

-~-

& ІІ!І.: .;; ,;~ ~~i і Еі'•.

ІІ"{ аППI ~fl'Jfflnli~ ,QrIЩ;ffllfllП'~fi! І ft~!: І fЧ Іі ,.~ 1'1 !'р! ~folnffili

~I~ і!l!іІ~ ['(."~i ~IIІ І r11 ч '~ ,lіЙ,І І IIp!'lil~liil ії t i~1 'І ~~~

---.....-.. - •• ~~;;i ~i'~i ;~'1r'._';8

'оа-

, .,

fІ ~

Ї' Іі, І ;11 І І It

~ ·ll!Ioa::,~~-=;:.= с; .. 81_.

tI

іаll&;В;8&іа!; & i18I~1

8 ,,;r;r~j':I.~~II!1 p-~~::..~~;:

8 .... 8:8ВІI;іоіа =;llioB~io8

1~lliiiГ,liiIi' ШРlf '~I!fffПЩМIЧlfJfl . -.

111іl';· I1 Чіfl!tfIЧ'fn'~jlq11, j І (' t'І 1;11·11 " І 'І fft~ z .і l i,i illf I~I ~II"'I '1(' t І 't'··1 І . І fl 1,11 ІІІ 11 • І f І .І ' І і' І і

і

J

~=;~~==;;i;~i~~;i~i;ii'i;==I~:. іас =i~~=~;~~i~:~

~~~~I=

;I~"B"II" .ІСі!· 511

1',"'1>

ff,rftjl~~~f~ff~nirfl"'I~~I~r'[ift. ~I"'IIII·I:I~(Hil"!I~i~!III! f~~fl'

п!~ І ~fЧ ffі lЩ! !іf'ЯгіJ'" j!

J 11"

~ ЇI>С і

"'1

!rff І ~11 ІІ Jш І І · І 11 ~ n

'І.,

.

{1"1Р О · 'І

~~~.MI.---a"-"----------~8.~. 888"l3wp----. .888k88~iil;;~~;;";i;'i818818. il:lii.I••;i~~i

'

'~MM

&~'i

'l~imJ~f~[r~tfffifflfnЦft.. lіі'~jflПlfПfі 1'lfll·I!llіlfkIЧJIII~і 'I~i!!, j ІІІ' 11- IJII~ r ІІI1 JІ ,'І"!І . rlfJlIi!t;'I~' ',.;f!tt-t ІІІ,·· t І·! . 'І·' . ~ f 2

і

t l'

:'1' І

-

.

і


08.55 ТВ·& Мoc:ua. ~~. 11.35 т8-6 МOa!N- ....~

оІ.30зfо-мы! 10.05 .Пожаро. І с.

2ШЦИ

•....,...". ... '

ero_:

• Г~""".lc 13.~ т." МaCUL XJjI......

12.25 Де.. raк _

17.00 Му......... , 17.45 Еcn. МДеІІ 18.00 ТВ.. мocua. IОlІСІроІС1. ICIDIJI . С8РІІ8/І "'реіс • 0n18- 20. 1·2с

ТРК -КИ...

............. .

тк .ТЕТза pyбeJ<eo.t

1••40 ....... з.ее8eJ8

23.50 Фаброса ММФ. x....nopaд

25 КАНАп

.KMd._

ТО .НАРТ.

07.00 С 1"1>1"" _е.. 07.10.."....-.. 07. • T~ .......... l1porpaммa

~TaP.~

CIf.4S~"""11I

>

тк .тонне.

.

08.00 fIY6---. ~~

08.15 " , , - , .ТАКо 01.25. ТВ-6 мocu8. TOII'WOY~: Of'eJOOCCeP JtaIPIO . 01" ~ IIPМIIIJQ тв

11.00Т___

.11.20~

11.50 М••• С&8МаДІ о -...- ден-.

. ТО .НАРТ. 13.00 Tмe·ao:cnpecc

В

и на а.&еНе.

17.40 Cr_ . _ . тhe I/otjralw.y . 17.55 Jk.aите' Cuoтрмте... 11OUНIII1!!

18.05 3ффe<r~. E~

.

18.35 Кмнoropoaon

18.00 TJII8C8pIOIIIoДep.• ...20.00 _, Чepto.Oi

..-уn. Истарио кмеоа.

ТК .ТЕТ.

10.55 ЗoIocmIA _

lo.zs ~ ~

20.30 20.50

11.2SH8yooho-I1ОІІуIllll)ltWOO"'-

21.05~

_ _ БІіРОаО 11 •• 1'eaIIwtam_ 12.25 X/t... .......... .у

14.8111JJф

oI1pei:oirllOi jIIpOПO _.. фм.м 3.•Po3n...... 10 ЧOIJМOIoI\' -=N.

17.55 ~ .... .,...--ao. AIIrJIIII1CrIOi _ . YID 19. м,зо.а. ~. 17•• n''ІІІІІІІааоіІ. ~_

,,,ОО с....,. ",. "".а ..c:.n.. 8 с. ...30с...,.... ....... с. 18.00 lIf\X88 uoo, н- Фowot«o . ~ npacroroo • 1L30 11ft J_"allll •• ерр6а _ 11.45 c:.-'~20: ......... П с. 20.45 ~ оо о/1ом ...-со: wor ~ 10

.....,...71

Нwo-Aapqo

25 КАНАІ1

оо nec.. .....

01'.00 С 1"1>1 НІ

.--

21.20 г_ NOIQCТ. 21.35 Т-.-. oГapeq.... . 22.45!1peoмja _ .Иtpw ІІКІ> 23.10 0.0- _ . w.r lIIICfPINY 23.30 Т..., ......... ".05 ИrpIer биr-6зolA М.,,-".

07.30 Т.-.роом 111111І1"_. 70 С. 01.20 фирма -АТОН. ~ . 0I.25~""""",,. 01.55 ~ .l(pacмwiIrpecr.

0I.10Ctyд/lll . . . . . . ОІ.40оІ(рОІІ. Ко. 10.05 ~ 0ФаІормІ.

.ЮТаР. 07.00 А3робоа

07.15Фo1\pмu_Xмr_

07•• ~ IIPМI!IJICII тв 07.50 ~ - . - . .Т8ІІІОІМР' 01.00 Зкcnpea: .......... ( _ NOIOC1II

", ііі г_ _ 0I.15~"""

__

0""--1IIFC!i!II' ..... tO~ ..... _ _ _ _ •

,.,.,.--- ,..,.....

~~.I.II_"

"O. . ·f.....,......~.

1••• I1аое .... 1'.45 ...... _д/ІІ _ _ ",*,*-011_ 10.45 ..............._ JA8'IIII' 22.35 lINIePНOIOaМ •

..

ао

22.1O~_

u .. Щт·Т.... 23.20з.е...~ 00... .к- .. Д/ІІ "'*"

т8-6

ТРК .к-..

8Е' 10.40 ...-.............. 1fOItЧI!P' 'PWМW .в.в..

11.80 12,30

, тк .ТЕТ. _

~

13.00 МIr_ ... _ 13.05 Т........ .к-.. т_"""" ммр ммcw Уст_ _

д...-.

ОО. за РІбаОМ

ТРК .Кмее-·

11.30 ........ - ....Т.... ОАІІеМ...... -_..

13. T8III!JIWIIIIA :с... EIjXJnWO

15.35 ДеІІОІОіІ . . . . 15.... ~ .............. знаеіі ІІІ I!w?

11.35 ~.д..uor..

1••1 0 = ............... ..... __ 111.

13.'50 l1ParjIIIIIII .~ ..

17"0~."..

14.25 ФІІРОа -АТОНо: . . . . . .

17.45 ......... 1 •

14.30 IІаро;ІІ»еІСІММ 14.55 TeJ1e·ao:cnpecc ТК .тонне.

18.55 ДеІІОІОіІ_

0_

11.10Т8·IМocua.oI1pм •• I. . . . T_ соіера .r............. __ о 2с ТВ·, Мocua. XJjI.._ -д.....- • .,. "ywuтep80. 2с

12.25

11.00 Teпeruera 11.10 н.и-ть

17.00 Дet""", сеанс 17.55 18-& Мосоа. ДМСІ _ _

1'.50 Му.... . . 17.20 Т eJIOI'aзeta

• не

......

2O.35~.~ТВ·

20.... ТВ., Мocua ........ ДУД8Офф • серооа...К06", •• 13с: 21.35 Зrcnpea:.1О<фороо (е"еднеенЬІе ItOOOCnO -І

-'..

""*.

І

2і.20 .дом

01(010.І\ІІОО ТО .НАРТ.

.r.,......

.• ІІІТОРОМ .... _ . ТРК .Тра._

21.30 _ . 21.40 XIIr·_.~_ (СТІІРІІ ето.и...

20 • 00т_ 20.05 /lPOWIIOe

ТРК

20.35 Торпоофороо20.50 НOIIOC:eJI 21.00 смт

1'.15 AIYOтopr 18.25 Х,Ао .......

120.10

'

.,.. . . . . . .

ТРК .народное Т. . .. . . . . . укр........ 2O.00~~ 20.25 ДeJIOJOiI , . .

17.30~1Ь 18.00 Му••" " " ,

. 1

.

18.25·Дом_

11.40 Aaтoтopr

_ .;

18.40 ТВ-& мocw. ТОІІ- woy.с.аеп.м

',~.

Кa6ape.дy3f ~

о

ol)юecт юо

Ммp~---

13.OCITмe·~

то .НАРТ.

..,....,.~.7c

18.10 ~pa_ о _

IЦO~-911

14.35 . . . . . . . . - " " . ............. 15."_" 15.21 . . . . - . УДаОІІ

11.50..,................. 0....-

18.40 ТВ-& Мосоа. Те Кто 18.05 ~ _ . тв , •

0I.10тв .... ~ 08.40~"""""", . 08.45 ............ - , . . . ................ 10.15х..........12с...' 14.ЇЇ~ ...... _CIIIIIIiINwI~

тк .тоннс.

oД'Apr8w8 • три nCа -

....,.............

у......М... 01.00 orнa УІРММФОРМІ OI.IO~'-'JIII'IO 01.15 мво 6poor.-

".05~'

11.00 T_uёт, 11.10..,......... 11.20 НeДIOU08IOm

-.-) 0I.15,є.:r. _

. 10.tS~~_ -+tuno~. 10.45 _ _ ""'1C8jIII8II.

тк .ТЕТ.

7Q1W1 ТРК .НIРОАІІ08

0I.4511cwt.,. . . . . ~ .....

10.25 ~ ·АРС·lIowао 10.45 Aнeo<дoтw от ~ 10.55 Tмe·ao:cnpecc

....:..... .

зоКАНАЛ

poctII8ТO..

07.10 м,.tфioммw

08.. ТВ~ Т.. - uoo, .11_: II.50"".III_"'C8JIIIIIII~ j .lIcaмao.,....6IOJuA. • 1ІеС ~'. 10 с. І 01 25 ~ IIPМIIIJQ тв 22.40 ТItt. T~~_ : 08:30 т8-6 _ _ о . . . . .С8...... . 22.45~ • .-поое._. ~~, СІІІІ1DCТIo . . . . . . . . 1Op8I _ _ F88IJPIm8 м.pou.T.,... 10.00 Зкcnpea:.......... (_ _ ,

",. . Т8ІІІУІРО 08.. . .......-...

,

13.05 Му3. nparpaммa J-.. К"... _

oI'oJ!дI!c..o хрстоеа.

10.80Т

'

11.10 _tt-м

------,..........,...,........,.....----1 01.25 К ICIPQДIНI ocroraм: Дос.фou.u.

10.05 _ _ _ Фм.м12 ............

.нАРТ

10~.e-.

07.50 ~ обс3реоое .Т.-.ро

.

08.20 ФІІРОа -АТон.: lItфopмaцoto 0-.,.. ____

ІОІІОР

. .Пpaue npoctar.. 01.00 Cepo8II.д.tacnoII-20: «СМІіООО • • с. __

"-'-IIIJIIIIPIII тв

22.00

22.051'eтporинoш

00.15 ~... 3а1рао. Н<нІоііaфov. .......

с.

7DJЩt

21.50 ~ о6о3ренме .T~

... lIjCПIМ месте. l1ана ~

00.05 lІеРНИСаОС

Нмкoлato

23.10 A8YOYOPr 23.10 Х".. ...... ..,.,. .кот-

Зrcnpea:-tOtфopм

21.35 \(peщanI. 11.50 'ІІо? Г,.? Почем? _ 21.55 XJjI. фtoмм.~ ..... 23.35 l1OeWIМ! .

Иr_

21.30Т........ ..с:.ре-.10с. 22.30 T_a:Je13

22.40~

30:_1

20.30 оо 20.50 nec.. ..... 21.05 AиIpec:oпwca 21.20 Городскме ІС*ІСТІІ

cepoou АІІІІ ..... ..с:см-.

\IIIIIiIIQ тв

•.C8pIWI8~. 12с

18.00 3eмmo • неб.<!!ме!а_ 18.25 0nrQA ... С.Е.В.Е.Р. ~. .QeanI.

C8POIU WOY О/ІеР8ОІе ~. 75 с. _.

20.40 A8YOYOPr "50~ _ _ _•

21.30 Po_ _ 1IIJIIIIPIII тв 21.35 (_ _ _

.17.4S'ША-ocrpQI

.

20.00 ТIІІОІ'І3е'" 20.10 н..ao-cn. 21.15~

18. . ТВ-6 Мocua. Те Кпі . 18.25 ТВ.. Мocua• .."........ АІІІІ apocIIWI.кI. ___ ~....,.... 11.35 Т8-6 мocua. тос - woy .11_: .я самао nYOtWaII ~. 20.35 ТВ·, Мocua. . . . . ~.

15.50 В.Щербачеа nPOДCraSmIer

ТРК

po.-дecтoeticкa

18.55

Нooofcwн1I10111yC' 15.30 Не_о ГDC1Ь

8І'УІ

ТК.ТОНИС•

.

-д.~.".~.~

u.oo.т.~ 15.00 Зcrєnooecaoo дerycтa.... .

1'.30 сит.

18.50 l1pouaпoe :mr0 . . . 18.55 Tene·ao:cnpecc

.і1....-- Т_ СаіІРа

t2.45мar...... _ 12.50 Т-.роом .~_. 13.45 T-..on

м,м.тф-

• нeдt_OIOCI...

12.00~'A.-.~

'.

B.Кj&iнeo

".20

'

11.05.."......11.25 .Рамон lCDфмaн •

3ТОІ"О ДНА

.

фмрма .АТОН·: ~

1Ieavat-Wleo,

22.35 Тopnotфopo.t 22.55 нoooc:en

o_OCnO· 2O.1!j I1!>orpaм.... Пyrewecт_ І СІа3КУ-

.

23.05 ~ "IXJIII8I!'I "",,-.

11WW1П 10.00 Ааторанчо 10.10 3ШАНаО _ .

10,40 r1YТtUJeCТМ с .!НОА. 10.55 сР' .«tp(ll . 11.10 .ц __ ае _ . Шм НlllCТРІ!"У 11.30..,... Т........ 11.!іО м..о

Mootw

12. 15 Лоеаа дIIOIItOt1eo 12.45 С""",....ае_ 13.20 35 -.ут даза

008w_.

OC06eU &8CCePeIUI8ie

14.00 TuecepIIII'Aep3ue . . . . . . . . 15.80 ~. истормо ОАНОІ'О _ _ С_те .... _ 18.00 Epanaw 1&.10 Нeзeato.oй rocn.

15.50 Ждone!

.f1aAreOCT' 23.05 Tene"'16 оІОТаР· 00.45 фаброса ММФ. XIIr-Nl* 01.15.1'!!·& мocna.

20.30

lC.КOCТ!teP

ТО .НАРТ.

07.00 с УФ8 НІ poctII8ТO.. . 07.10 м,а..........

.

07.30 ТеаеСеРІІІІІ ....... 01.20 фирма .АТОНо: ~ о не.аaaacиuoc:n..

оо

20.50 ПеСНІ! д/ІІІ. Гос:1Ь npor_ 21.05 Aнipeaw.кa 21.20 Г_.-.:ти ТРК -Кие••

21.35

~-_

25 КАНАЛ

......

18.30 Д3tw0........ 18.50 я - _ _ себе... T.,IIonu8a 18.50 CvneP3l8:lдlol ~ ..........

,

COЦ04alOoНO-_1IpOIpIIIIIII

18.30 ..... __ -..-о _ _ __ х"" ........ -.утТ

1·2с

22.30 Pootrдecтoeнc... IIPМIIIJQ t8

22.35

ТРК-КМ...

ТК .ТЕТ.-

17•• PoarдecrIeнc... IIPМIIIJQ тв 17.35 ТВ-6 Мoc;qa. '1 ••05 iB-6lo1ocua. OДМCtt - _ 18.45 ТВ-6 Москва. 1(nyб oceммpнaro _ _ .12_, 18. іО PoJ<дecIIeиc... _ _ тв 18.15 АРТ - aфмwa ·18.45 ТВ" мocua. ~_

крещам

21.55 XYAo ...... .кp,r. 23.25 'ІІо? Г,.? lЬеМ? 23.35 Зффerт _ _ о ,*--ііlla!Jta< 00.05 ЖдIne! <;IIQТPIIТI.... _ 00.15 "'.....,••. I8Тр8о . . . . . . . . . . .: IIPМU, 1ОІІОР. "'Ао ......

•ютаР»

01.25

ПрОфа..... оНАРТ_

08.10 l1porpaммa

OOItaP!~

10.00. Пporpaммa .Р__.. 10.10 Муз.фм,м~~~ 10.55 Т8/ІІ!'3ІСф!СС . •

·'fK

.тонне.

11.00 Тeлeraзeта

11.10~,

11.40 A8YOYOPr

11.50 ..".tt-м ..... JIIaP то .НАРТ.

13. . теле·ao:cnpecc

13.OSI1eotttrд~~.. 13.55~.T_

14.25 ФІІРОа -АТОН': . . . . . . . O~·

14.30 ТеІоа'''' с И!МОІІІіІ fIiiIМDICIi 14.55 Теле·ao:cnpecc тк.тоннСа

15.00..,... . . . . . . . . 23с. 15•• ~-в.'ТО .НАРТ-

lOiWWI

*-_

__ ТІ(_ -ТЕТ.

07.05Г

07.20 cowi

07.40 АИІ.-а . 07.55 Песно ... Тocn. ~ 08.00.00 ТРК-кме.. 08.30 8.1ЦврОао8 ~ 01.00 ......... - - . .

тк -ТЕТ.

08.зо~

1І.00Т_

18.10..,.........

18.30 ~.na-r-

17.00~........

17.30 ~ ОРаУРСО

17.40~ с lІМаІІРМеЙ 1kawIoii.

!lмТ. . . . · 1... l1POrJ8I8 OДIIInanOO

.

18.45 T_ao:cnpecc 1••00Т........ .....-,71с.

11.45 фирма -АТОН· 1'.50 ' - - - mro ..... • 8.. Теле-ao:cnpecc

. тк .тонне.

20.00 TIIIIII1I3ImI

ТРК ctPАІІИС! 10.08 r..... or"'JI8IICI" .

10.25 . . . . . . . . .

11.10 ТapnI\IфIpII 11 •• x........ ~_ 15.05 г. . . . ІІІ "'JI8IICI"

...,... ...... ,

15. . . . . _ _ . 15.50~ . . . . . . . .~ _ _


стор..

Субота,

4

січня

сВО.!

року.

1997

3::-...........

1-КA1W1 П

c.v-

1"".-_

I' •• _.~

_-

'I.IOA"'_CJ1881 IUOf-a . 11.10 1iaJн:Ian.....,

. . . . 3JJIi.......... .

--f1IIIIIII. УІР8НІІ

. ., . . . . . . cnpe

ТК .ТЕТ­

ouo /1раІ8ес......,... ......... ІІІІТ. . . .

IUD,.,...~r_'

I... Т.......

.

..,..

l1АОТ_

21.1O'........ ~ . . . ___ ІІСІІРМ 11IPQIIII. IDIIIPOIO ІІІІ

П.lO

.no.r-

О...

..,.&,IIIiJp.

_......-............... ..-. ...

. .11 .... ....

--..

11. . Т............. 10."""" 1... ~·'-....... ..,.

'1' .

Хм.

..АО ...............

.

10.01 г...... cп.r...­ . . . . Т.-,рнм O3IJO_ 11 ........... 11.41 К}UOI 12.. . Т........

а11х.

".10~oЗIiJ""

.

f

у БРОВАРАХ НА БУЛЬВАРІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,.

СВНІ'" І"""

Цотроху-помалу

Хай пахучим ЦВіТОМ стелЯТЬСЯ дороги,

мешканці .Броварів залучаються

Маєте' зм.оry придбатн ту саму фотопЛіВку, що' ви придбалнби, скажімо, у ПариЖі, і не боятися от­ римати ;пlдPобку чи пшку. поза строком реаліааціl, з;щезену ~ БJIВ3ЬКОГО Сходу,яку, иа ж!шь, часто

до сервісу свІтового рівия. Європейська. иережа ма­ газинів «Kodak Ekspress., що нараховуе' понад 4 тисячІ магаавиів, ПОП8ВИИJIася ще ОДНИМ м8raзином, JIRИЙ щойно ПО'І8В дUrrи В нашому місті.

Хай відходить вдалеч горе і біда, Хай же буде щастя і мЩн~ ЗДОРОВ'Я,

Радість і повага на многі'і літа!

Хай ніколи не боля-ть Вам руки, Старість хай 06дщить повсякчас, Тільки радіСть хай приносять діТи І ВСі люди поважаюТlb Вас.. Сім'я Логвишок1в.

Програма

cKodak Ekspress. -

пропонують

. .

РО, щО кожний .клієнт магазину якіснІ товарн, послуги та сервіс;

'"

r.

запорук~ то­

«Якість в нарІжний камінь, на якому побудував дiJIJIьність. славноввісної фірми Kodak Ті легендарний засновник, Джордж Істман. І

Хай все життя хлібина пахне в 'хаті, Хай буде друзів і добра багато,

ПродавЦі

до хати,

,Q

результаті фірма посідає перше місце в світІ

серед . 'НІ~енних виробникІв фотопродукції. .Сла­ веТНа якість ToвaptB та Іх розповсюдженість виве­ ла фІрму дО KOJI8 чотирьох найбiJIЬШ :шаних кор_

онуки, кума Віра, кум

Іван.

году

:-.

~

----

----

•••

r

як

Для кожного магазину

ПІnЬГОВИЙ ТАРИФ ДАЯ ФОТОГРАФІВ! ми ПР~ аз ВИП"IIJIX

.

запрошує усіх бажаючих екорнстатисх рос:ду.

продає вантажНі автомоБІлі:

\

За довідlЦtми звертатись 3

тел.

40-586.'

ВIfP А ЧЕНУ

ПЕЧАТКУ

та легкових

r АЗ-52; r АЗ-53;

8.00

до

15.00 roA.

ку,

шановні мешкаlЩі,

ЖИТТЯ»

_

газета

прнватищ'О

пІдпрнєм-

Броварсью'х

міськ<!ї

та.

районної Рад народних депутатів. Засновники _ КQлекти-р редакції rазети, Броварські міська

і

Газета

районн,!

Ради

народних. депутатін.

Редактор В. НЕБРАТ. виходить з

цтва Канади, США. Тел.

.

6-41-03.

.Ni 015239.

видане

Броварським

17 квІтня 1937 року.

Дні виходу: середа, субота.

І

мить,

довірте

спогади

Kodakl

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ Б

.NV 501088

ва.іlіда

11 групи ВеликоІ Вітчизиsmoі 20.03.1996 р. міським соцзабезомиа

І

міськвикоикомом

иа ім'я Черткова Мойсея Давидовича, вважати не­

Жердівська сільська Рада народних депутаТів глибоко І 3 ПРИВОдV передчасиої смеР.Ті бухгалтера сільради

сумує

.

і' висловлю.

ФАРТУШНОІ Наді' Петрl.ии щирі співчуття рідним і близьким

КООПЕР AmB .ЦВ.Ет~и. припиняє СВОJO діяЛь.

255020, J(иівська область, м. Бровари. вул. Київська, 154. Теollефоии: реJl.8ктора - 4-03-76; вjАО88JА8J1ЬНОГО сеkретаря - 4-211'34; відділі.: сіJl"СЬ~ОГО -

4·02-92;

.За точність викладених фактів відпоВідальНісТь несе aBTQj). ЛlІстування з чнтача~н 1';ЛЬКИ на стор111ках гаsети. ' Рер.акЦія не завжди поділяє познцію ааторів публікацій. РукописІв не повертає,МО.

промисJlовос:тl

4·04-81;

І

.сон,іаJlЬИИХ

питаиь,

вlддіJlУ рвдlоlнформацlУ ЗАТ

'

--=

Редактор В. НЕБРАТ.

4.00..65.

АДРЕСА РЕДАКц!І: господарства

покійної ..

'.

ність. ПретензіІ пр1lЙl18JOТ,ЬCJI иротJII'OМ міщя з дня

публікацІІ оголошення. Тел.

ін·

вШни, видане

ім'я Нещере­ та Володнмира ОлексійОВВЧІі, вважаТи недlЙсиим.

Ве.lіІОР виробни.

дійсним.

..

«НОВЕ

Отже, не прогайте' МОЖJIНВості затримати швид­ КОПJIИНиу

ПШПРИЄМСТВО ВИРОБНИК пропоиує м'я. кі меблі: дивани, крІсла. крlела-Jlіжка, 4Малютки~.

кУто'ПЩ (6~. гривень). Оббивка

спогади про вlдвlд8ИИJI чудових краін, про зу.

стрічі з друзями, про 'l8.ріВИічаси молодості.

мавте

Загублене посвідчення учасника бойових діі Au\

аа

це­

рослою, новорічна ЯЛИНКа ВЛlтку, тепле море взим.

,

ства сБумераиг. за .NV 13726177, вважати недійС­ ною

Але ФО:rографія ще й; втіления спогадіВ,

перша посмішка вашоІ Дитнин, яка' вже стала до­

доні або Відні, не внIЖД]і(аю'Ш за межі міста,

автомобіліВ за адресою: м. Бров"ри, вул. Богунсько­

_

фо­

-

це радість.

Kodak -

вісу меmкaнцямсвого міста.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА.РИСТВО сМЕР-

ЗIЛ_130.

тографія разом з

3Mory .маПІ ті самі послуги, ЩО ви би отримали в Jlон­

•••••••

19;

Новорічці

Новий магаанн «Кодак Еksргеss-Сюрпрнз,. ста_ вить соБІ за мету донестн стаидарти світового сер­ Тому тепер ви,

Ноша одресо:просп.Незопежності 7

гамн платно'і стоиикв дJlЯ вантажних:

-

та Різдв'яиL І все це д,JIIJI того, щоб довести

.

Кодак..

ВАІІИХ ПОJCYDЦІВ'

го,

магазин запропоиує беЗJIіч власних, де на 'вас че_ кають призи та подарунки. Серед них

f

НОВОРІЧНІ - ТА РІЗДВЯНІ ПОДАРУІІІ<И Д.JJЯ

KYPIf!-ТОРГ.:

місті. А щоб не було Цудно. чекатн великих ігор,

НедареМно

коитракт з фІрмою Кодак, який треба підЬнсати ДJIJI залУЧЄИИJI до мереЖі. каже: «Магазину' слід самовіДдано піклуватися про дотриманих якомога вищих стандартів т(ості, ПРН'1'амаИНifX АЛЯ фlрмн

$ СВЯТКОВІ ЗНИЖКИ '5-10".

головнимн призами

можна. виграти, завітавши до магазину в ,рідному

наслі­

«Kodak Ek/ipress.

дування традицій фірмн' А'І обов'язком.

найкращих фотокарток

'-

Coca.Cola,

провоДИJIИСЯ лотереУ,

доларів на кишенькові витратн) та· подорож д.о Ат­ лаИТііна .Олімпійські Ігри. ВіДтепер головний приз

Mercedes та

Sony.

СЮРПРИЗ

-

велетИJIМН,

-

ЯКИХ були .подорож удвох до Лоидона (Inпoс тисяча

Jlорацій світу. Вона пОСідає це почесне місце разом

3 . такимн

завжди порадять вам, яку

;Крім того, магазин братиме участь в усіх про. моційних акціях, оргаНіЗованих фІрмою .Kodak. Цього року мешкаиці УкраІни вже М8JIJI таку на_

Kodak.

від

- консультанrн

тографіІ, як користуватися фотоапаратом, як зніма. ти; з Іх допомогою кожна JIЮдина зможе перетвори~ ти мінливу сучасність на дорогоцінНі спогади, атl.пе, ні в бездоганні. фотокартки:.

дякн цьому фотоплівка KQdak з року в рІ!' утрнму_ ється бестселером ееред безкраю інших пліВок. Та_ кої ж неперевершеної якості. є yc~ фотоматеріалн

Хай будуть завЖДи і ЗДОРОВ'Я, і сила, І доля довіку хай буде щаслива. .

мережі.

пліВку краще придбатн, щоб отримати найкращі фо­

вже понад сторіччя фірма йому не· зраджує. 3ав­

Хай глибшою став душі криниця, В очах ·веселка радіСТЮ' іскриться. Хай щастя приносять j будні, 1 с.вята,

до

cKodak Ltd •.

Тому гасло .Кодак Еksргеss.-найкоротmиA шлях до найкращих фQТОкарток.~ втіЛюється в pea~HiCTЬ.

Kodak. усьому. це

ОНОПРІЄНКО ЛюдмИJIУ Федорівну.

належать

повною мірою здійснювати контроль якостІ,. що уп_ роваджується фахівцями, які навчалися. в Європі.

отримує вИ'соко­ які контролюють·

ся фахіВЦJlМИ фlР"и

з ювілейним днем народжеИИJI дорогу нам JIЮДНIlУ

що не

Ваші дорогоцінні спогади, довірені фотопшцl, не буд~'tЬ зіпсовані -обладнання магазину ДОЗВ0JIa6

ие тlЛькн те, що фотоплівка замовника обробляєть.

ся протJII'Oм одніє'і ГОДИJJИ. Вона ще

мara.зщm,

Усе П0СТ8'1811НJ1 беЗпосередньо від

система КОНТРОlЛо

якості., до JlКol належить і наш ма1'8ЗИИ,позначав

з глибокою щирістю і душевним теплоВІ-- вітаємо

_

РОЗПОЧАВ ДІЯТИ

7

ПЕРШИЙ· MAfАЗИН МЕРЕЖі "КОДАК ЕКСПРЕС"

Щиро і сердево вітаємо' а 50.рlччям ,ід ДНЯ иа. роджС!нИJI ЛАТИШЕВУ Олександру ОлександріВНу.

, ... !<ОПZlk

......

10.00 .......... . . . . - . . . 21.00 8 fCIIIIIIIIPCII8l111111! .21.10 . . . _ ........ 23.11 OНeCiCX:JIOIOO oo.1I011t11pam8 ~ ..,. IIIV 18pUJC1111i1er.........

IO.IOAIDJC~

21 АО с.,... ....... .,.... 40 со ZZ.OI AIIaIapr. ...... _ _

...-

......I . . . .

,........ '

II.• 4iмМs~ .........

21.1ОТ_

'D.II.T...._

приходять

•.... ......... r.... .•.,. ....,.... "1 luo

тк .ТОНИСо

:::="-' . ......... ..• '---' .

11.1O~

І І. 7z со

21.10",-",

.

.,.1.-.,..... ........ • ....... ..........'

ILOO C:-JJJWi JJIIICf. PaiUIICt .... IIIPIIJI _ _ ........ , . . . .Т......... ,.. 11... nn'U..... ~ "'ІІІ8І

1"'~""'....,... . оь«___ 18.10.,......_ . . 18. . Т.......

1. . . . . . . оА1ОНо: ........

8U011IcмI . . ТРК .1СМ88а

Син, невістка,

lа.ао

10. . т-..ІО.ІІТ........

. . . "..0 ......

.TIIPJIiIIDIe~· ~,.

11,".0...

11.10.,.......

ТК .ТЕТ.·

..,.-.--_......

12.1O~

17.10,....8-. 17.............. -

117. . rClPQlllill8_ 117.11 оо 117;.40 AInPICaIIOU

~

12.1O....,........ ~ __

11.1ОТ_

.

IІАО.Т......... ,.. 11.10 118м. Все ... _

то .НАРТ-

зо1AН1lt'

дні' лиш хороші

10.lO..ис..--. '. .,.......а, .

IШ~=:;g""'--

"'0''''1 ......... .0.. . . . ." .. 2 ..

Хай

......... 2 ....

'Оcn-

ТК·ТОНИСо

,.

.

'

шllll

14.11Т. . . . . . . ·

_ :1 ;;:-...,... І,с.

~

• ......... = ..... ,...... • ...... . . . . . . ..

.1.... ,.,...~......

.

• 1.8Т_. . 'Т"""'" 18.Oc:...-"", ..... I/f ~."". ..... ___ ..... .с.м

. '.

CiCIOIIIIIJМe"" ..... ~

~1.

.........

lCPrJW _

~

. .00 .. . . , . . - _ .... .........

11.11""" 11.40,.,... . . . . . 12.8 _ _ 1........ оАТОІо: ..........

. .,О lfМIIPr А. . . . . . .

..... w.-----........ с:..11........... _

~-117... 0. .... 117.аС1 0&8_0'. , . . . . . . _

12.10 ANnIPr

то .НАРТ. I""T~

2Ul11acr

І

.... IIIV~........... cqpr

1'.10,.,....с-_ IIАО""'- "IC"t

12.20..,.......

ZZ.4I,......IJIICII1I8IIIW ...... 2UO ..... .." J8 JIICIQII_

IUOIlc8J111O_ 1.... .,."", ..................

... .............. ... "" .................

.

ТК .ТОНИСо

..... auoneo._ _оо

11.00 CIIJWIIPI 11.10 . . . . 1rJJIIII8I 1-1.4111І+ . 11. . . . . . . . . . . 12........... JIPIIН8 ........

. .18IIJJ8 _ _ ' . ' 1. . . . . ·1.... 1\1IInIiII_

0'_ r QCDIiO

....,.,....~

-...-'

.... 1 1 8 _ .... ...

1.... oCIi&JoJJJI .... I3c.

1.......... ~... _ _ 18.10 &-.. c .... AIaIk І, 1. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .

I~

.

117.1O~"'"

117.10 ' ........ 1'1' _,11 со . . . . . . . . оА'ІОІо: ........

ТРК trI(МP

. - . . -мм: оІ1ІсмІrwo

m

то .НАРТ.

117.00 С VJIIIJ8 ..х-е

14.10'....... . . - 81.10 CnIIPI88 ..........."..ІІІІІ>

IIWWI"

.....

25Q1W1

CIIII... 1I.I1aIIIInIJJ

1....... - . . - . ..........

117. . А-.--........,..

tO.II.....

тк .ТЕТ.

12.10 lіІР8Іа

__

1О."т--.с

2 (8792)

12.100~

==-';:""'1IPIIr . . . ::::.:..::....~

ом

10.15 ........ 11.25 11.55 ..... . -

11.40 ........... . . . . . . 11.10..".. . . . 11.10 n'-IO..,.. 2O.OO1IpprpIo88 O8iCnI ___

...,

•. •

'

7КАНМ

П.'І 1;:;.'''''' УІІ . • 11' . . . . .

21.11 . . . . . . . . . . . 11

".тт

JJистlв

і

масово'

р.,боти

,

про

ІНДЕКС

державну

друкаРНIІ" КиТвс:ькоrо та Інфоnмацll.

реє.

~iД 17.12 1993 р. 61285.

Друк офсетний. обсяг І 'Іру­ КОn,Нlий аркуш. Тираж 456и примірників. Замовлення

-- 5-13-91.

сБроварська

Свідоцтво

страцію к! Н. 17

комітету

у

справах

преси

Адре<'. друка()ні: КІІЇВ<'ька область, м. БРОВ1РИ. НУЛ. КиЇ .. ,,".", 154.

N2 6 .

#2 1997  
#2 1997  
Advertisement