Page 1

СЕРЕДА

5 квітня

2000 р. N2 27 (9126)

Виходить

з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

llЕРШИЙ ~'Гад. рf'!фор~

гектарів ріллі. Уже з'явили­

Районна держад~Ііністра­

м:ува1lffн.аІ'JЛ.ірного.·9ецо­

ся сходи озимої пшениці на

ція зі свого боку робитиме

р;l··в·.ІLііШС!іfУРіJйС!ІlіііjJЩ<.; т1fчііо зді{ершt/іfq. ГiJ.liiJвa

площі 190 гектарів і озимо­ го жита 180 гектарів. Решту площ засівати~ІеІ>ю навесні. До речі, на 65 гек­

все ;-,южливс для підтримки

з райбюджсту. Але люди

новостворених агрофор?І-Іу­

про це не знають.

тарах вирощуватимемо ово­

ринницькій галузі, серйозно зайнялися кор:-.ювиробниц­

P~fiAt:!/Jжi1Ajf11jHPi1Цf.~4.e-­

qlfi4 ""?poHf!If1f'fBaift;.i}iiJPA

ІІРОЛ!В. беСJАу з

Jff!Pl1J!f.lf•.

KдМHHf!Jif!Y7'8.lJPtf!i!:fX·flP.lf.-.

Jiari:тO.:OЙffWiiix/Jif4if!pйy* вань.Л:fС.rіl зyiifiJ/'1! ":: -'!'if-: сувдт1f •fo·rif/J1fit!ik

Президент України Леонід Кучма та Голова Верхов­ ної Ради Іван Плющ відвідали сільськогосподарське підприємство "Требухівське", повідомляє ДІНАУ з по­ силанням на прес-службу Президента України. Вони також про"вели зустрічі з керівниками приват­ них сільськогосподарських підприємств Київської області, відвідали ВАТ «Комбінат «Тепличний». Під час зустрічей з трудовими колективами глава держави та спікер парламенту обговорили пробле­

МА.Дпменко {ТОВ "Ук-

ПЕНСІЙ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПОКИ ЩО НЕ БУДЕ Глава держави Л. Кучма відповідно до Конституції повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями для повторного розгляду ухвалений нею Закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Леонід Кучма зазначив, що законодавчий акт не може бути підписаний, зокрема, через те, що його чинність поширюється на всіх без винятку осіб, яким до 1 січня 1992 року було встановлено пенсії союзного, республіканського чи місцевого значення. Президент вважає,

що

питання

про призначення пенсій за

особливі заслуги цій категорїІ осіб має розглядатися

чеві культури. Є домовле­ ності на придбання насіння та засобів захисту рослин.

· ·· · ·. · . ·.

тн рnівбесі;/J,н<

ІJІІ

Ду~1аю, для роботи в ІЮ­ вих у:-.ювах необхідно, перш

тво~І. Адже досвід роботи колективу ДПЗ "Плосківсь-

ДО ТЕАТР/В

-

БЕЗКОШТОВНО

Міністр культури і мистецтв України Богдан Ступка підписав наказ про безкоштовне відвідання театрів і концертних організацій системи Мінкультури окремими категоріями громадян. Віднині в останній четвер кожного місяця право на безоплатний перегляд вистави та коцерту за наявності вільних

місць буде надано учням середніх спеціальних навчальних

закладів,

студентам

вузів,

військовослужбовцям строкової служби, пенсіонерам та інвалідам 1 та 2 груп.

РОБОТУ РИНКІВ

-

ПІД КОНТРОЛЬ

Згідно із розпорядженням міського голови І.З.Пет­ ренка відновила свою діяльність оперативна група у складі спеціалістів відповідних служб виконкому з пе­ ре~ірки ринків мі~та щодо готовності їх до роботи у цеи веснянО-ЛІТНІИ перюд. Так, на ринках, насампе­

ред по вул.Возз'єднання, в ході перевірки виявлено ряд упущень з питань благоустрою територій, впо­ рядкування розміщення палаток та машин, приведен­ ня їх до належного санітарного стану. На порушників складено акти та протоколи про адміністративну

відповідальність. Подібні перевірки здійснюватимуть­ ся протягом всього весняно-літнього періоду.

ТУРБОТИ ВЕТЕРАНСЬКІ На спільному засіданні президії ради ветеранів м.Бровари та координаційної ради у справах вете­ ранів розглянуто питання про перевезення паса­ жирським автотранспортом пільгових категорій на­

селення та про підготовку до відзначення 55-ї річниці Перемоги. Начальник управління економіки міськви­ конкому С.М.Возняк розповів про вирішення питан­ ня перевезення пільгових категорій населення. На засіданні затверджено заходи щодо святкуван­ ня у місті 55-·І річниці Перемоги. У роботі засідання ради взяли участь секретар міськради А. Г.Лемпіць­ кий, заступник міського голови В.М.Троценко, керу­ ючий справами міськвиконкому В.В.Абраменко.

(Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів •Новоrо життя•).

за все, з:-.rінити свою психо­

логію, ставлення до людей. У ес повинно грунтуватися на еконо~rічній базі. Необ­

-

На площі

маємо

350

непогану

озимину.

гектарів ріллі. На цих

площах

вирощуватимемо

багаторічні злакові трави га, бобові - 220 га, яру пшеницю 150 га, ячмінь - 50 га, овес - 50 га, куку­ рудзу 150 га. Частину площ вімали в оренду ДПЗ "Плосківськнй". Цього року

300

вирощуватиме:-.ю також кар­

топлю, кормові буряки, мор­ кву, капусту. Якщо з~южс­ мо придбати насіння греч­ ки і соняшнику, то культи­ вувати:.Іемо ці культури. На жаль, у господарстві не вистачає

паливно-мастиль­

них матеріалів, немає міне­

ральних добрив.

МІ.Крнвонос: {ТОВ "Обо­ лонь''}: - Маємо в обробітку 1100

Взи;\Іку відремонтували тех­

ніку, а також придбали диз­ паливо - 4 тонни, бензину - 200 літрів і 300 кілогр_амів мастил. Для початку польо­ вих робіт цього достатньо. Органічними добривами поки що не зай:-.1алися. Мінеральних теж не прид­ бали.

кий"

ватися. У нас мають бути вулиці тільки з двостороннім рухом, ділові взаємовідноси­

року

був порядок.

)юнту техніки, а також для

прийомі гро;-,1адян у селі Го­ скарг.

Прикро,

Зрозуміло, трудитися ви бу­ дете по-ново~rу. Адже в кінці сільськогосподарського року воістину за все дове­

з Іш:-.ш ніхто не працюс на

розраховуватися.

Тож давайте серйозно до

налсжно:чу рівні.

весь

но~r.

своєї роти,

батареї, за що їх Батьківщи­ на нагороджувала високи­ ми урядовими нагородами.

Серед них Пилип Євстратович Пономаренко, родом з Рудні. Пішов на фронт у 1943 році, воював у складі 240 стрілецької дивізії.

Визволяв Київ, а потім Україну, Румунію, Угорщину, Чехословаччи­ ну. Будучи розвідником, не

Чому

цим у кож­

Галина ПОЛЯКОВА.

цього поставимося.

раз ходив у розвідку і час­ то розповідає, як брали "язиків" або знищували снайперів, за що був наго­ роджений 15 орденами і медалями, а також орденом

Тепер ветеран на заслу­ женому відпочинку. За пле­ чима - 25 років праці на залізниці. На трудовому фронті удостоївся звання почесного залізничника. Виростив сина і доньку, бере активну участь у ро­ боті ради ветеранів села, частий гість школи. Є що розповісти учням і Опана­ су Федоровичу Мурисьову, груди

якого

11

ступенjв,

11

ме­

Усіи цим людям, які про­ жили довге й нелегке жит­

тя,

воювали

на

фронті,

відбудовували зі згарищ рідну Україну, хочеться до­ земно вклонитися, подяку­

вати за їхній синівський подвиг. Хай їм здоровить­ ся на довгі щасливі роки, щоб могли розповісти прав­ нукам своїм живу правду про кровопролитну війну.

прикрашають

ордени Великої Вітчизняної

Jpocna

Петро КУДІН. с. Шевченкове.

uіна на нnіб?

Далеко не першоквітневим жартом були чутки про чергове у цьому році підвищення ціни на хліб, що випікається на місцевому хлібозаводі. Чому ж так? У Києві перший продукт харчування реалізується за доступними цінами, а в Броварах- ситуація зовсім інша. Роз'яснити

це ми попросили директора хлібозаводу С. О. ЧЕРЕПЕЙНИКА. ЦІНОВА політика у нас, а втім, як і в усій економіці, формується на основі вар­ тості складових того чи іншо­ го продукту. Головним ком­ понентом хліба є борошно. А вартість його, на жаль, по­ стійно зростає. Ми сподіва­ лися, що січневе підвищен­ ня буде останнім. Але про­ цес цей не припинився, вартість борошна зросла майже вдвічі. Залежно від його гатунку вона складає

з

району в душі людей посія­

дружиною.

шували долю

разом

ли добро і злагоду.

ну.

ко­

а

но:чу насслсноl\rу пункті

виконували

завдання

ВеСНЯНО-ПО­

сіяли високоякісни:-.r зер­

Слави lll ступеня, якого він удостоївся у боях за Украї­

мандування, а навіть вирі­

КО:ЧНЛСКС

нинішньої весни площі за­

ги розвідників, які не тільки

ших односельчан із Шев­ ченкового. Особливо в ці дні хочеться згадати подви­

ярові

ний своєчасно і за всіма ви~rога)ІИ технології. Щоб

влада намагасться йти їм

війни І і

славними подвигами і на­

ранні

ЛЬОВИХ робіт був проведе­

далей, а також орден Сла­ ви ІІІ ступеня, яким наго­ роджений за форсування р.Вісли, бої в Чехословач­ чині, на Сандамирському плацдарl\Іі. Він особисто взяв "язика" біля Турчина. Опанас Федорович вирос­ тив сина. А тепер пома­ лсньку господарюс зі своєю

Кожен день наближає нас до 55-річчя Великої Перемоги, яка здобута

сіють

культури. Хотілося б, щоб

Районна

назустріч. Наприклад, виді­ лити санітарну :чашину, об­ ладнати ко:vш'ютерний клас

площі до сівби,

возять :о.rісцеві добрива, а також

звичайно,

що люди малоінформовані,

деться

готують

підживлюють ози;-,шну, ви­

голів, почув чиl\Іало різних

повинні

господарств

нізатори закривають вологу,

виплати зарплати.

Декілька разів я був на

частині

няні польові роботи. Меха­

мінеральних доб­

рив, запасних частин для ре­

нормально.

спрацювати

У

району вже почалися вес­

гроші на придбання палив­ .f!О-~Іастильних ~Іатеріалів,

Ваші господарства ни­

нішнього

вати. Щоб у кожІю:о.Іу селі

рентабельність :-.юлока. Хто має високі надої, у того с

А.А.ВайсфельА {голова райАержаАміністраціі}:

-

ни. І ЛЮДИ ПОВИІІІІі ЦС відчу­

свідчить про високу

насіння,

Бо в кінці

року за все слід розрахову­

ПОСІВНОЇ

гектарів

Незасіяними залишилися

1550

що і де брати.

НАПІР-ДОДНІ

БУДЕ П'ЯТЬ ВИХІДНИХ

ся на наступний після святкового. В управлінні стра­ тегії реформування соціальних відносин урядового секретаріату підтвердили, що норми кодексу мають пряму дію і не потребують прийняття якихось додат­ кових нормативно-правових актів.

б, щоб

хідно чітко і ясно рахувати,

раїна"}:

спеціальною комісією.

В Україні 29 квітня- З травня (з суботи до середи) будуть неробочими днями. 1, 2 і З травня будуть ви­ хідними, оскільки святкування Великодня.випадає на неділю, ЗО квітня, а згідно з положеннями Кодексу законів про працю, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, цей вихідний переносить­

Хотілося

відре:vюнтувати

більше уваги приділяли тва­

/49 ilo~

У АГРАРІЇВ БРОВАРЩИНИ

У поїздці Леоніда Кучму та Івана Плюща супровод­ жував голова Київської обласної державної адмініст­ рації Анатолій Засуха.

вань.

у школі,

лікаршо за кошти, виділсні

чafi{yвi@f.Jтiljixjj(ijffi{fв1fx

робіТ. С1і:ь леНІіІ iftpafyelf*

ми агропромислового комплексу.

рад, районної державної адміністрації

від 700 до 1500 гривень за тонну. Внаслідок цього ми

маємо збитки у сумі понад 150 тис. грн. Також ми не можемо розрахуватися з по­ стачальниками

сировини.

Враховуючи це, змушені були б довести вартість кілограмового буханця хліба до двох гривень. Але, вишу­ куючи резерви виробництва, намагаємося робити все, аби основний продукт хар­ чування був максимально

доступний для споживачів навіть у таких складних умо­ вах.

Ситуація, що складається в Києві, не може бути для нас

показовою

- на його хлібо­

заводи борошно надходить за багато нижчою ціною. Отож у підвищенні вартості хліба нашої вини немає. До цього нас змушує економіч­ на ситуація. Інф. сеНового життя ...

АОПОМОГА НАААНА ВЧАСНО Наша сім'я через

газету "Нове життя" хоче

висловити сер­

дечну подяку адміні­ страцїІ Броварської центральної лікарні, яка організувала безвідмовну ефек­ тивну роботу служби "Швидкої допомоги",

а також бригаді у складі лікаря Воло­ димира Тарасовича Палиці, фельдшера

Володимира Олек­ сійовича Коцюби та водія Михайла Мико­ лайовича Павленка. О 2З годині ЗО хвилин машиною "Швидкої допомоги" вони дої­ хали за 20 хвилин до околиці Требухова, і своєчасно

надавши

висококваліфіковану допомогу моїй дру­ жині Надії Миколаївні Прудкій, врятували їй життя.

Доземний уклін лікарям, усім медич­ ним працівникам, котрі будь-якої пори доби, у сніг і дощ по­ спішають за покли­

ком біди, щоб нада­ ти хворій людині не­ відкладну медичну допомогу і роблять це професійно, лю­

дяно, доброзичливо.

Іван ПРУДКИЙ, інвалід Великої Вітчизняної війни 11 групи.


5.04 НА СЬОГОДНІ криза неплатежів стала чи не найболючішою пробле­ мою життя. І якщо економісти ще якось можуть підрахувати, яких yнac­

~~IJFII)rJ• /УІ лідок цього збитків завдається дер­

жаві, то жоден із них не ризикне оці­ нити шкоду від постійного очікування дня отримання заро-

бітної плати непересіч-

27 березня Відбулось сnільне засіданні nостій­ них деnутатських комісій міської ради з nитань бюджету, фінансів, цін та соціально-економічної nолітики, з nи­ тань nриватизаціІ, комунальної влас­ ності та земельних ресурсів, на яко­ му розглядалися nринциnи форму­

вання місцевого бюджету на 2000 рік. Завідуюча фінансовим відділом Т.П.Толмачова розкрила основні на­ nрямки цього важливого документа,

а nерший застуnник міського голови Л.А.Гринчук, керівники комунальних служб міста внесли свої nроnозиціІ до nроекту бюджету, який деnутати зат­ вердять на черговій сесіІ. 29 березня Відбулося засідання координацій­ но-методичної ради з правової осві­ ти населення nід головуванням nер­ шого застуnника міського голови Л.А.Гринчука. Членів ради ознайом­ лено з Положенням про координа­ ційно-методичну раду з nравової ос­ віти населення, яким nередбачено функці! ради, зокрема методичне ке­ рівництво з координації діяльності nідnриємств, установ і організацій по здійсненню nравової освіти населен­ ня та надання їм доnомоги у цьому nитанні, вивчення і розnовсюдження позитивного досвіду, юридичного всеобучу у правовій роботі тощо. Зат­ верджено план роботи ради на 2000 рік. Заплановано у квітні цього року заслухати керівника міського відділу освіти з питань організаLФ роботи з правової освіти у загальноосвітніх школах міста у навчальному 19992000 році та розглянути реалізацію правової освіти відділом у справах сім'ї та молоді. ЗО березня На базі територіального центру з обслуговування пенсіонерів та са­ мотніх громадян проведено семінар, в якому взяли участь заступник на­

чальника обласного уnравління соці­ ального захисту Н.В.Демченко, ди­ ректор центру nідвищення кваліфі­ каціІ при Київській ОДА О.Г.Міщенко, заступник міського голови В.М.Тро­ ценко, начальники управлінь соціаль­

ного захисту населення Київської об­ ласті. У програмі семінару була про­

читана змістовна лекція на тему: "Пи·­ тання соціального обслуговування осіб похилого віку, формування місце­ вих бюджетів по забезпеченню діяль­ ності управлінь соціального захисту на

рік". Учасники семінару ознайо­ милися з роботою нашого територі­ ального центру, 9- саме з діяльністю художньої самодіяльності цього цен­

2000

тру, з питаннями харчування людей похилого віку, надання їм перукарсь­ ких послуг, з ремонту взуття та одя­

гу, обслуговування одиноких nреста­ рілих на дому тощо. Учасники семі­

нару ознайомилися з роботою спортивних закладів міста.

*

*

*

Виконком міської ради ухвалив рішення, в якому громадським орга­ нізаціям та осередкам політичних партій міста рекомендовано проводи­ ти мітинги та збори на території культури та відпочин-

ним громадянином.

Броваршина в цьому плані не є винятком. Прикладів затримок

кріплені в Конституції України повно­ важення,

ми

також

звертаємося до

суду з позовами про захист прав гро­

мадян, котрим із різних причин до­ пускалися затримки із виплатою за­ робітної плати. Торік, приміром, за­ доволено наших позовів на загальну ~

=<m~~k\~~"'-~<%."-=.=~ І

назвати сотні, коли не тисячі. І кожен такий факт є не лише грубим порушенням статей 115-ї та 116-ї КЗпП, але й загострює соціальну на­ пругу в регіоні. Усвідомлюючи це, міжрайонна прокуратура постійно тримає в полі зору проблему непла­ тежів. Для виявлення таких випадків, які господарники намагаються всіля­ ко приховувати у звітних документах, регулярно проводяться перевірки дот­

ти. Покладаючись на безкінечні обіцянки керівників все-таки виплатити зароблені кошти, люди, а більшість із них не обізнана з положеннями дію­

римання трудового законодавства на

чого трудового законодавства, про­

підприємствах району. Лише торік на виявлені порушення було внесено 35 актів прокурорського реагування. Ре­

пускають терміни звертання до суду. Тож вважаю незайвим іще раз нага­ дати нашим землякам, що у відповід­ ності зі статтею 71-ю Цивільного ко­

нашого

втручання

в

цю

суму 37 тисяч гривень, цього року­ майже на ІЗ тисяч гривень. У той же час трапляються випад­ ки, коли навіть прокуратура не спро­ можна окремим громадянам допомог­

справу стала виплата працівникам за­ роблених коштів на суму 400 тисяч

дексу України цей строк позовної дав­

гривень.

звертання до суду у зв' язку з порушен­ ням трудових прав набагато коротший

Більше того,

тільки

ності становить

3

місяці і поновити його до­

волі проблематично. Отож, шановні земляки, не зволікайте і звертайтеся до суду або в прокуратуру своєчасно. І це не чиясь примха, адже саме так гласить стаття 233-я Кодексу законів про працю. Щоправда, у виняткових випадках (згідно зі ст.234 КЗпП) при наяв-

ВИНОЮ ВСЬОМУ HEllAII ТЕ)!(/

11

виплат зарплати можна

зультатом

-

ності поважних причин суд

-

Питанням профілактики наркоманії серед учні­

вської молоді був присвячений семінар для соці­ альних педагогів шкіл міста, що відбувся у центрі соціальних служб для молоді. Тут обговорено шля­ хи ефективної співпраці спеціалістів центру, пе­ дагогів та лікарів з профілактики наркоманії. Нарколог Н.Б.Полуденко наголосила, що групу ризику становлять, насамперед, діти наркоманів, котрі найчастіше починають уживати наркотики саме вдома. Тому й профілактичну роботу слід про­ водити комплексно: з учнями та їхніми батьками. З метою попередження величезного соціально­ го зла - наркоманії - в центрі соціальних служб для молоді створено програму "Друже, зупинись!", !:ІРО яку розповіла спеціаліст центру Т.В.Згурська. Ії доповнила психолог міського ПТУ-4 В.В.Зінчен­ ко, яка поділилася досвідом роботи в цьому на­ прямку з учнями училища. Це проведення прес­ конференції, засідання "круглого столу", рольові ігри, індивідуальні бесіди. Підсумовуючи зустріч, завідуючий відділом у справах сім'ї та молоді М.В.Загуменний закликав усіх присутніх до активізації спільних дій, аби дати відсіч біді, яка може постукати у будь-який дім. Учасники семінару переглянули виставку літе­ ратури та методичних рекомендацій, обмінялися думками з питань профілактики наркоманії серед молоді. Перед присутніми виступили учні ліцейного кла­ су "Здоров'я" ЗОШ NQ 7 з фрагментами театралі­ зованого уроку про наркоманію (керівник ліцею, лікар-сонолаг санепідстанції Л.М.Новгородська та спеціаліст центру соціальних служб для молоді Т.В.Згурська). Усі учасники семінару одержали пакет методичних матеріалів з профілактики нар­ команії.

Любов СИДОРЕНКО,

директор центру соціалЬних служб для молоді.

поновити

цей

строк.

На жаль, не переве­ лися серед наших робо­ тодавців і такі, хто го­ товий скористатися чужою працею на дармівщину. Пообі­ цявши людині "золоті гори" і не офор­ мивши їй трудової книжки із занесен­ ням туди відповідних записів, вони кілька місяців, образно кажучи, екс­ плуатують ії, так і не сплачуючи зар­ плати. Тоді обдурений працівник звертається до суду. А той не те що

стягти заборгованості не може, а в окремих випадках навіть розшукати роботодавця. Про це не слід забува­ ти. Тому, збираючись працевлаштува­ тися без юридичного оформлення, подумайте добре, щоб не вийшло, як у тім прислів'ї: "Ні торби, ні груш" ...

3 роки. А от термін

Проблема наркоманії набула у нас загрозливо­ го характеру і має всі ознаки епідемії. За даними статистики, в наркологічних диспансерах зареє­ стровано близько 80 тисяч наркоманів. Фахівці ж запевняють, що реальний показник удесятеро ви­ щий.

може

(продовжити)

Василь БАТЮК, заступник міжрайонного прокурора.

Нещодавно єврейська громада Броварів, яку очо­ лює Ганна Яківна Гуревич, святкувала Пурим - най­ радісніше єврейське свято. Це пам'ять про подію, коли був кинутий жереб: залишатись євреям у живих чи загинути ("пур" означає жереб). Свій народ врятува­ ли мудрець Мордехай і його племінниця Естер. Відтоді Пурим - свято єднання єврейського народу. Більшість членів громади прийшла до кафе "Зоря­ не" з дітьми, було багато престарілих, інвалідів. Г.Я.Гуревич доклала всіх зусиль, щоб подарувати людям свято. Група студентів Соломонового універ­ ситету показала присутнім пуримшпіль (виставу) з танцями і піснями, де розповіла про походження цього

свята. Потім вони грали з дітьми в цікаві ігри, співа­ ли пісні. Діти читали вірші українською, російською, англійською, німецькою мовами, а Павло Мац про­ читав власний вірш. Переможці одержали призи. І, звичайно, всіх пригощали смачними стравами і на­ поями, як і годиться у свято. Особливо всім сподоба­ лися рум'яні гоменташі - святкове печиво. За сто­ лами лунали єврейські та українські пісні. А коли

Павло Мац почав співати "Гімн Їзраїлю", весь зал

заспівав з ним разом. Від свята Пурим завжди чекають чудес. Сталося диво і цього дня - всі діти одержали у подарунок солодощі та фрукти. До речі, саме на Пурим Броварська єврейська об­ щина отримала офіційне свідоцтво про реєстрацію громади як члена Всеукраїнського Єврейського Кон­ гресу і особисте поздоровлення зі святом від його президента Вадима Рабиновича. Спонсорами цього святкового заходу стали органі­ зації Хесед Авот (керівник по Київській області Л.Шпильський), Всеукраїнський Єврейський Конг­ рес (президент В.Рабинович), асоціація єврейських організацій малих міст України (голова П.Рашков­ ський). Голова єврейської громади Броварів Г.Гуре­ вич від щирого серця подякувала присутнім у залі Л.Шпильському, працівнику організації "Джойнт" О.Сосницькій, завідуючий вімілом общин Бровар­ ського міськвиконкому С.Кругляк, завідуючій кафе "Зоряне" К.Федун за чуйність і безкорисливу допо­ могу. Від імені присут.І;ІіХ зі словами подяки виступи­ ла пенсіонерка Лідія Иосипівна Смоленчук. Ніна КРИВОРУЧКО, кореспондент газети "Єврейські вісті".

П1СЕННИ

Щедра на таланти брова·рська земля. У цій nростій істині змогли nереконатися глядачі, гості, журі і самі учасники конкурсу "Пісенний Олімп", який відбувся в актовому залі ЗОШ N2 7. Радо зустрілися тут усі "золоті голоси" зі шкіл району.

На майбутніх артистів чекали ап­ лодисмент~, посмішки, квіти, а

1fi" ·

кож призи и нагороди.

У трьох вікових категоріях були свої переможці. Особливо хвилю­ вались наймолодші, котрі вперше виступали

ко.

У другій віковій категоріі перше місце журі вирішило не присуджу­ вати. Конкурсанти не змогли по­ вністю розкрити свій талант -

дітям 12-14років бракувало роз­ кутості й артистизму. Найгостріші змагання розгорну­ лися серед найстарших конкур­ сантів. Жоден nісенний конкурс не проходить без славнозвісної nісні В.Івасюка "Червона рута". Не став

винятком і нинішній. Усі відтінки почуттів, теnлоту і щирість вкла­ дали юні виконавці під час виступів не тільки у цей, а й в інші неза­ бутні шлягери. Особливо заnам'я­ таються присутнім пісні у вико­ нанні Віталія Шуляка з Требухів­ ської школи, Юліі Шпак із Кали­ тянської. Чудові голоси у nоєднан­

ні з натхненням дали свої резуль­ тати - діти стали переможцями.

Серед творчо обдарованих дітей відзначились Марія Іванюк, Олександр Міщенко, Катя Миро­ нець, котрі виконали власні пісні. Цікавий інцидент стався із кон­ курсанткою із Тарасівки Вікторією Бербець. Напередодні концерту вона травмувала ногу, але це не

стало перешкодою у досягненні мети: Вікторія, котра вистуnала із загіпсованою ногою, продемонст­ рувала велику волю до перемоги і отримала приз.

Своїми враженнями від конкур­ су поділився завідуючий районним відцілом освіти М.М.Скирта: - Ми сьогодні дійсно побачили свято дитячої пісні. Під час прове­ дення конкурсу у залі панувала ат­ мосфера добра, щирості, любові до пісні. Хочу вклонитися дзвінким голосам наших дітей. Велика по­ дяка їхнім талановитим керівникам і наставникам за наполегливість. Усі присутні помітили, що діти ма­

ють бажання творчо зростати, на­ биратися досвіду, вчитись май­ стерності. Перед переможцями старшої вікової категоріі незаба­ ром постане питання вибору май­ бутньої професіі, тому хочеться, щоб подібні конкурси доnомогли їм у цьому. Бажаю конкурсантам, аби. не було у них перешкод під час сходження до "Пісенного Олім­ пу". І нехай доля·завжди зводить

їх зі щирими, творчими, небайду­ жими наставниками-ентузіастами.

Ірина ГУЗОВСЬКА.

порушено кримінальну сnраву за ст. 148-2 ч.З КК України, три­

цівниками відділу nодаткової міліції здійснювались органі­

ють свої nочуття. Одні ставлять­

заційні та nрактичні заходи

ває слідство (nрізвище та на­

щодо

зви nідnриємств в інтересах

-

з розумін­

ням до іще молодої державної структури. Але є й такі, як це не прикро, хто зображає їІ далеко

не в світлих тонах. І ще б nак. Адже це ті «суб'єкти", котрі не звикли жити чесно,

крокувати

в ногу з nодатковим законодав­

ством України. Ті, котрі звикли

дбати лише про себе, не заду­ муючись про те, що діється на­ вколо. Отож бо давайте сnро­ буємо разом розібратись у цьо­ му nитанні. Кримінальний світ Бровар­ щини повною мірою відчув на собі результати цілесnрямова­ ної роботи nрацівників міжра­ йонного головного відділу nо­ даткової міліції Броварської ОДПІ. І це не жарти. Вдумаємо­ ся з вами в деякі цифри. Лише з nочатку року nрацівниками nодаткової міліціІ в результаті nроведеної роботи щодо сnла­ ти до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів до­ нараховано близько 420 тис. гривень. За цей же nеріод стяг­

нуто З млн. 600 тис.- гривень.

Протягом nоточного року пра-

своєчасного

викриття

слідства змінено). З віддачею та розумінням

економічних злочинів у сфері оnодаткування, і в першу чергу

з кримінальним ухиленням від сплати nодатків, розшуку їх злісних неnлатників, забезnе­ чення безnеки в діяльності пра­ цівників органів державної nо­ даткової служби, захисту їх від протиnраі3них nосягань, nов'я­

заних із виконанням службових обов'язків. Податковою міліцією та за їі матеріалами порушено 13 кримінальних сnрав за ухилення від сплати nодатків та за nриховування ва­ лютної виручки. Наведу лише декілька при­ кладів. Так, громадянин С.І.Ста­ хов, будучи головою Бровар­ ського благодійного фонду соціальної доnомоги «Макс», згідно з контрактом, укладеним із американською компанією «Холдінг», у березні 1998 року отримав від останньої продук­ ти харчування на загальну суму

38З тис. доларів США. З метою ухилення від сnлати nодатків

вказаний товар він оформив як гуманітарну доnомогу, що

сnрави

звільняється від оподаткування nри ввезенні на митну терито­

надходження коштів до бюдже­ ту. Так, nри nроведенні опера­

рію України, і в подальшому ви­

тивно-розшукових заходів було

користав ввезений товар не за

викрито злочинну діяльність О.Ю.Носовича, котрий, перебу­ ваючи на посаді директора ЗАТ СП «Медуза», надав до бухгал­ терії документи фіктивних підприємств. Фактично товар

призначенням, тим самим ухи­

лився від сnлати мита на за­

гальну суму близько 405 тис. гривень. На сьогодні С.І.Стахов утримується nід вартою. Ве­ деться слідство. З метою виявлення та nри­ nинення діяльності фіктивних фірм, вилучення коштів із «тіньового" обігу, збільшення надходження до бюджету від легальних суб'єктів підnриєм­ ництва та заnобігання незакон­ ному конвертуванню nрацівни­ ки податкової міліціІ наполегли­ во nрацюють і в цьому напрям­ ку. Ними вчасно блокуються розрахункові рахунки фіктивних фірм і вирішується nитання про

від вказаних підnриємств не от­

римувався, але на nідставі за­ значених документів було без­ підставно віднесено до подат­ кового кредиту суми ПДВ, що

nрацює

в

цьому

перед великою гля­

дацькою аудиторією та комnетен­ тним журі. Найкращими дебютан­ тами у цій віковій категоріі стали Яна Барланицька та Леся Ільчен­

міліція. Ці два П ОДАТКОВА слова у кожного виклика­ ся байдуже, другі

ОЛІМП

на­

nрямку слідче відділення нашо­ го відділу на чолі з досвідченим nрацівником міліції В.П.Хря­ пою. Адже від того, як сnра­ цює слідство, залежить кінце­

вий результат nроробленої ро­ боти всього відділу. Здійснюються також заходи з ліквідаціІ недоїмки. На чолі з начальником відділення приму­ сового стягнення заборгова­ ності В.В.Крушевським вияв­ лено більше 400 дебіторів­ nлатників nодатків, що мають недоїмку. Описано майна бор­ жників на загальну суму 7,7 млн. гривень.

Сnівробітниками nодаткової

nризвело до ненадходження до

міліції відділу здійснено ряд

бюджету податків на суму близько 80 тис. гривень. Це більше, ніж у тисячу разів, пе­ ревищує встановлений законо­ давством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тоб­ то є особливо великим розмі­ ром. Стосовно О.Ю.Носовича

організаційних та практичних заходів щодо активізаціІ бо­ ротьби з контрабандою підак­

цизних товарів, незаконного їх nереміщення та зберігання на територіІ обслуговування, nо­ дальшої реалізаціі їх на тери­ торіі району та міста. Так, з по-

чатку року у nравоnорушників затримано та вилучено товарів зазначеної груnи на суму близь­ ко 600 тис. гривень. Хочеться відмітити роботу таких оперу­ nовноважених nодаткової міліції, як Т.М.Стельмах, І.М.Бортніченко, І.В.Лавриць­ кий. Дотримання законності в діях податківців контролює відділ по боротьбі з коруnцією ДПА в Київській області, спілкування з яким здійснюється за доnомо­ гою існуючого телефону довіри. Сьогодні nрацівники Броварсь­ кого міжрайонного відділу nо­ даткової міліції працюють відnовідально та наполегливо. Хочеться вірити в те, що в nо­ дальшому досягнення

по вик­

риттю злочинів кримінального характеру в сфері оnодаткуван­

ня будуть зростати. А це, в свою чергу,

говорить про те,

що

хтось вчасно отримає nенсію, субсидію чи матеріальну доnо­ могу.

Телефон для висловлення думок: 5-63-33 (цілодобово). Телефон довіри: 246-23-55.

Леонід РОГОВЕЦЬ, начал~;ник відділу nодатко­ вої міліціІ Броварської ОДПІ.


Ng 27 (9126)

JІіТеРіІТ"УРПf)-'"-ИЄТеЦЬКіІ ЄТf)РЇПКіІ Марія ОВдІЄНКО

Надія ОДИНЕЦЬ

Геннадий ИВАНЮК

Україні

Бідне тілечко

-

Не обсуждай чужих rрехов,

Різнобарвні і різношерсті

Не обсуждай чужих пороков,

Розривають Вкраіну «На біс »,

З простертою у світ рукою За подачкою. Я не люблю тебе такою Безликою. Куняєш над життя рікою Калікою. Я не люблю т ебе такою Байдужою . Невже мертвотного спокою Не подужаєш? Я не люблю тебе такою До відчаю.

Не опускайся До основ ,

І так хочутьщо-н ебуть ізжерти

Що з'їдаємо свій свого.

Сплетённьrх из словесньrх

Хоч непотріб вхопити за хвіст.

Різнобарвні і різношерсті,

Ведь грязь еловесную пролить,

Накинув праведника маску,

вонзить,

Об'єднайтеся в подих один.

А зчавити з порожніх судин.

А як ні

Над знекроnленю1 тіло~! з любові

Ва:-.~ війне із космічних. глибин.

-

то л.иш подих смерті

Нельзя остаться в белом фраке. Грязь перейдёт к тебе от них

Ця нескінченна нитка дощу Сотається і сотається

З небесної прядки, Намотується і на!'ютується На клубок планети Земля. Ця нескінченна нитка дощу Прошиває і прошиває Усе живе й суще, Крижаніє і крижаніє, Засилена в голку зими. Проснеться небесний Кіт, Потягнеться солодко І лапою торкне Клубок планети Земля. Крижана нитка дощу З небесної прядки Посиплеться на землю Міріадами сніжинок.

ВоЛодимир ЯКУБОВСЬКИЙ

Чо:-.1 ти, поле, не говориш? Все жшчиш-:човчиш.

Зустрічаєш :»Іене болем. Родиш на:v~ Бур' ян:шпориш. Пам'ятаєш наші стрічі, Як тебе я ціл vвав,

Як просто: сісти у літак І відлетіти n край далекий, А все, що у житті не так, Покинути по заду лету. Та є земля, з якої зріс І серцем прикипів до неї, І крапля мрії в морі сліз Зростить Шевч е нкову лілею І

· встряски.

Когда тьr вьrмазал других,

-

Таков закон еловесной драки. А потому, ЧТОб ЧИСТИ!'! СЛЬІТЬ, Всегда будь мудр и непоспешен.

И прежде, чем других судить, Подумай, сам ли тьr

Щоб у жодно:-.1у вже літі

Не родив бур'ян?! Вірю в майбуття велике . І проститься тобі все: Ще уродиш В наші:v~ літі Дерево ~1іцне 1

1972- 1973 рр. Київщина -Оgещина

безгрешен?!

Максим ЛИЖОВ

Прямокутне

1970

"Димлять собі вулканами Курили,

-

Любовь

-

В ней все забавЬІ хороши.

Обідаю

Тьr тела моего хотела,

Лягаю

пити­

ТАМ не візьме нас ні голод,

ні часІ" самотня перепілка­

Гі ніколи і ніхто не з'їсть!"

(Валерій ГЕРАСИМЧУК. збірка "Калинова сопілка") Димлять собі поети

-

закурили,

мені ж голодному ввижається куліш. Агей, поети, ви сьогодні їли? Та, певно, ні. Бо бачу - не гладкі ж.

-

Голодній курці

всім давно відомо

Нема в поетів ані крихти вдома, тому вони знервовано-сумні.

Бо ситому обіду взятись звідки? Поети всі бідують з давнини. В поетів нікудишні заробітки, щоби купити хоч якісь штани.

-

діло то

тому поети кращі ТАМ живуть, а тут народ звихнувся наче:

-

усі жують, жують .

З'їдять мене - осиротіє Спілка, мо', критик злий, а може, пародист.

Залишиться душа

-

самотня перепілка

-

й ніколи і ніхто не з'їсть! Покинувши ледаче грішне тіло, вона злетить прямісінько у вись.

Тоді роби своє пікчемне діло, ти - пародист? То їж - і подавись!

-

-

..

читаю .

пишу,

...

JJ їжі, суперечках, футболі,

не то, что

у ЛЮДЯХ і RЧИНКіlХ .. .

.. .

Але не JJ кутuх Увесь сnіт наІJколо

-

-

прююкутни й: кріз& Бікна,

на фото, по телевізору

И хоть то безрассудньrй шаг, Но чтоб там ни бьrло -

Пусть будет именно всё так.

..

Умерти серед пря~rих кутів

І пря~юлінійних

Я телом твой. Огдай мне душу! ..

(щ е не прюrокутних)

Іt[;,.~М&@і@Ш~~~-~~~~

1\.ІОДеЙ

Юлія ШЕЛУДЬКО

І тебе бл.агослов11.1о. Я калиною розквітну У твоїм тривожнім сні, Подарую вічне літо, Лиш скажи «ІІ.Іоблю» мені.

-

І щоразу я нова, Бо люблю, а значить буду

Тебе світом дивувать . Так любить! - сміюсь і плачу, Сню тобою і живу. Подарую на удачу Гілку долі дощову. Затремтять на ній краплини Сльози щастя, не жалю. Я лебідкою прилину

...

Казочка про Тебе Ти

Я в собі, в тобі, у людях

укриваюсf,

~юлюсь

-

-

Туnість

Монітора вікно квадратне Віртуальне чуже життя, Я потрапить туди не здатна, Хоч керую тим світо~! я. Може, й наш світ вікно чатус Із далеких чужих світів?

За екраном та~1 хтось с~Іує І шукає для рюш слів.

-

Солом'яний Бичок,

до якого прилипають

Людмила РАДЗИВИЛ

грошовиті всд~1еді, жагучі вовки,

Как тихо тикают часьr

в гостинной.

корисливі лисиці і зрадлиБі зайці. Салом' яний Бичок

Но тишина души сльrшна

пасеться у моїх снах,

И запах памяти старинной

припнутий до с е рця.

Как аромат небес без дна.

Я постійно полюю на нього. сьогодні майже пuздогнав і

И всё бьrлое так невечно,

-

Как роспись звёздного крьrла,

Не

липни!..

...

мукнув

Солом'яний Бичок.

Как очарованньrе речи

Перони брудни~rи хвилящ1

Бьrлой любви, бьrлого зла.

Мулякою вікнu заносять. Дивлюсь, як улюблені фільми,

ЗНАЄТЕ, що таке перед­ ВИ містя? Це ще не місто, але­

Але не подумайте, що це по­ гано. Якось вивалил.и над доро­

вже і не село. Або ні те, ні ее. Ось у ньому я й живу, а крім

гою машину сосисок. Чер ез декілька хвилин жодної сосис­

-

ще половина корінних

селян, а решта дачники

-

ті,

що з міста приїхали. Будинки в nередмісті різноманітні де маленькі старенькі, де і нові більшенькі. Але одноповерхові - це у наших жителів, а дво-,

три- і навіть і чотириповерхові це у тих, що із міста. Підніметься господар та~ого палацу на верхній поверх, огляне краєвиди, подивиться на

свиняче,

куди не глянь

-

-

Гострота

телом,

мене

одне лиш просо завжди на умі.

Поїсти смачно

за пря:чокутникuч,

Одні прюrі кути:

поспешной И не разгадавной никем.

Душой вл.адеть, любииьrм бьrrь

...

на прююкутник,

На треті

В любви, неудержно

-

-

На інших

грешной. Уставшей от земньrх проблем,

Владеть душой

ходжу

Одні пря~юкутнички

Пускай заблудшей, в чём-то

гладкі ж ... " "Тумани у підніжжях щось жують ... " "ТАМ не потрібно ні їсти, ні

-

на прямокутник,

Прямокутникоч

А я хотел твоей души!

їлиl Та, певно, що ... Не бачите -

-

-

Сідаю

затейливое дело,

не струшу,

куліш! Аrей, моржі, чи ви сьогодні

живу,

По прямокутпицях

бело:v~ Бокал страстей вдвоём испить.

ПАРОДІЯ

"Злетить душа

-

У прямокутвищі

В саду любви, в цветеньи

ШЛЯХ У ВІЧНІС.ТЬ

киплять гарячі гейзери

Хоч краплинку живої крові,

Дмитро ОБУХ

Дрожа от подлой, нервной

Як за вічністю.

·Ворога~! України на втіху,

Что в чью-то спину нож

Душа стужилась за тобою,

-

Мімоза

ледве диха,

І судо~tа вже зводить його

Я не люблю тебе такою: Жебрачкою

стоков.

Олександр ЧЕРНИШОВ

Розпинатись, чекаючи змін.

місто: чи стоїть воно? на річку: чи плаває там риба? на ліс: чи виросли гриби? Передмістя це прекрасно! Поряд велике місто. Коли там салютують, то до нас вогні летять. У місті вода гаряча з крана тече,

а у нашо­

му селі ота піч стоїть, з вели­ чезною грубою, що гріє. І дим теж наш. У місті тимчасово про­ живають,

а

до

нас

везуть

на

вічне життя. У місті замітають вулиці, миють. А у передмістя все оте з міста везуть. Завалю­ ють поля, луки, ліси, узбіччя дороги. Хто де бачить, там і зва­ лює .

ки не було на місці, розтягли. Собаки не встигли і понюхати. А ще пиріжків привезли маши-

ну З ПОВИДЛОМ - СВИНЯМ. Такі смачні! У магазині хліба тиж­ день ніхто не кугrував. А що вже банок, склянок, навіть меблі, одяг, коляски ... І хліб цілими пакетами. Тільки не лінуйся: збирай, здавай, обставляй кімнати, годуй свиней. Одним словом, багатій. Якщо у звичай­ ному селі хата від хати хтозна землі цілий лан, де стоїть сади великі, - то у передмісті і будинки туляться так тіснень­ ко, мов оселедці у бочці. А спро­ буй узнай, хто твій сусід, - не допитаєшся ні в кого. Тут і де­ путати, артисти, міністри ... Де­ мократи і комуністи ... А машин

- вулиці не перейдеш. Село наше, вірніше, передмістя, бу-

дується,

молодіс, дороги сте­ ляться, ялини і троянди садять­ ся ... Подивишся - і душа радіс.

А собак, котів ... Раніше були Бобики, Шарики, Мурчики і Мурзики,

а тепер бігають

Короткі миттєnості осені. Сади nідпускuютJ, бороди

Із дичу і холоднечі. Будинки, немоІJ кросворІ\И,

Розгадус сивий вечір.

по

вулицях все породисті Барони, Принци, Маркізи, Матил.ьди і

Буденне Всі дні

-

однакоВІСІІІЬКі,

-

заглядають кожному в очі, шу­ кають своїх господарів.

Мов копії

А уявіть собі, щоб те велике місто та було десь далеко від нас, а щоб річка, яка протікає

Світ

Я граю в життя, як у шахи

через

Проn1 кого

село,

попливла

десь

в

іншому напрямку. Пропали б

ми, як руді миші. Бо колгосп ось-ось Богу душу вімасть. Та і доглядають ту душу декілька чоловік. Роботи немає. А так єдина радість і надія - базар. Продають все, що мають і не мають, що прироблять і що вкрадуть. Крутяться, хто як може. Отож нам без міста було б тяжко, а місто ніяк не жило б без передмістя. Де б вони відпо­ чивали, де б дачі свої будува­ ли? Куди б усякий непотріб зво­ зили? Хто б сільгосппродукти їм продавав, якби не ми, селя­ ни? Та хіба ми селяни? Ми з перед~1істя. Так - ні те, ні ее.

Віра ХОЛОШВІЙ.

~rіж копірка)!\!

ночей.

-

начинка, зорі

-

висівки

-

Хтось невідомий Всесвіт пече .

Пю1'ять

-

-

не головне.

балевидобувна шахта

Завалилася і поховала )!СНе.

Дискотечне Ми познайо~ІИлися під незнайомий блюз ... Повільна ~rузика ~rинала швидко,

І я впритул сказав тобі:

"Люблю!" А ти відповіла: "Ta~r буде видко". Скінчилось літо, і не стало дискотеки.

Спливає час, спливає, як молюск.

І я щасну тебе гукаю: "Де ти?". А чую тільки незнайо:-шй блюз.


САМЕ ТАК- по-родинно­

'УАИНОК

13 rІПСУ?

НЕ ПОШКОАУЕТЕ! ..

му тепло, гостинно і радісно

ський, керівник вакальної групи О.В.Новак, хореограф

ності. Усі присутні захопле­ но слухали спів колишніх

відзначали у країні дитинства

А.С.Цимбал. Батьки,

солістів ансамблю Олі Гам­

ЗОШ

колишні вихованці ансамблю

башидзе, нинішньої студен­

щирими

тки

N24

ім. С.Олійника пер­

ший ювілей дитячого ансам­ блю "Джерельце"

- 10

гості,

оплесками вітали

музичного

років

ошатних дітей у народному

ім.Глісра, та Олексія Івано­

ва, незабутнього "Ярему", те­

До іменинників завітали

українському вбранні, які співали обрядові та жартів­ ливі пісні, а також свої улюб-

з дня створення.

шановані гості

-

народний

депутат України О.М.Іщен­ ко, міський голова І.З.Пет­

пер

студента

перситету ім. Драгоманова. Від імені

ник В.М.Троценко, члени

музично-педа­

гогічного факультету Націо­ нального педагогічного уні-

ренко та його заступ­

На теперішній час в Україні склалась ситуація, при якій ма­ теріали, що виробляються, не відповідають сучасним вимогам та діючим нормативам щодо опору теплопередачі. У зв'язку

училища

щирим

батькіп

словом

зі

подя­

ки до керівників ан­

виконкому

А.Г.Лемпіцький і С.М.Возняк, заві­

дагогічного

колек­

дуючий

тиву .школи

висту­

самблю, усього пе­

міськво

О.І.Шелест, голова райдержадміІІістрації

пила Галина Васюк,

Л.А.Вайсфельд і завідую­ чий районним відділом осві­ ти М.М.Скирта та багато інших щирих друзів. Звичай­

яка порадувала всіх шснею "Сину, ангел мій". І

знов лунали побажання гос­ лені: "Джерельце", "Сонечко", "Зеленеє жито". ·

тей, щоб "найвища нота ко­ довго

ми. Так, солодощами та цу­

Так, змінюється репертуар шкільного ансамблю, прихо­

но ж, з квіта~ш і подарунка­

лективного

таланту

звучала

і дарувала радість",

"Уваrа: мотоцикnісти!" Під т~КІ-'ІМ девізомз 25 березня по 25 квітня цього року проводиться обласний рейд. Мета його: профілактика правопорушень та ава­ рійності на мототранспорті, зміцнення дисциn· ліни, посилення роqоти з вивчення, дотриман­ ня і пропаганди правил дорожнього руху. У 1999 році в області з вин11 мотоциклістів скоє­ но 187 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 31 чоловік і травмовано 217. У 90ава­ ріях за кермом перебували нетверезі мотоцик­ лісти. Приємно відзначити, що протягом минулого року ДТП і грубих порушень nравил руху мо­ тоциклістами нашого міста не було зареєст­ ровано. Щоб і в поточному році продовжити добрі традицїі, хочеться висловити окремі по­ бажання тим, хтЬ вперше сідає за кермо мото­ цикла, полюбляє кататися ••з вітерцем». Насам­ перед, чи добре вони вивчили і засвоїли пра­ вила дQрожнього руху, мають навики керуван­

керками "джерельчата" із за­

дить сюди юна зміна, але, як

чих колективів міста вруча­

ня цим транспортним засобом. Згідно з пра­ вилами руху водії повинні мати при собі по­ свідчення на право керуват!' транспортомда­

доволенням ласували після

завжди, дзвінкоголоса,

зав­

ли іменинникам подарунки,

ної категорії, техпаспорт, доручення (при

сурсів в країні постає нагальна проблема розробки нових енер­ гозберігаючих матеріалів і техно­ логій у будівництві.

концерту, а телевізор "LG", який вручив школі Іван Зо­ севич Петренко, надовго ли­ шатиметься доброю пам'ят­

зято, неначе з найчистішого

співали (тріо "Любисток у складі Ольги Микитюк, На­ талії Багмут та Галини Ва­

знак, мотошолом.

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми може бути викорис­ тання гіпсу в будівництві. Цей

тю про цю подію. А почесна гостя - дочка Степана Олій­

екологічно чистий, теплий мате­ ріал в Україні є в достатній кількості. Гіпсові зв'язуючі мате­ ріали виготовляються при тем­ пературі -150'С, в той час, як цементні зв'язуючі виготовля­ ються при температурі 1450'С.

чаток шкільної фонотеки

з

цим,

а також з

урахуванням

певних енергетичних проблем та браку паливно-енергетичних ре­

Крім того, вироби з гіпсу є швидкотвердіючими, що дозво­ ляє гарантувати високу продук­

ника пані Леся заклала по­

-

джерела, лунає рідна мело­

дія. Пройде зовсім небагато

-

часу

і нинішні школяри­

ки обиратимуть свій власний шлях за порогом школи. Не­ хай же любов до пісні, щира дружба ведуть їх по життю,

подарувала касети із записа­

ки-ентузіасти,

Схвильовани~ш були не лише директор школи О.М.

творчості

виплеканим джерельною во­

татній відстані смуга руху, на яку ви хочете виїхати. Особливо будьте· обережними на слизькій дорозі. Швидкість повинна бути мінімальною, болеревищ~ння їі, як правило,

Козленко, художній керів­

пускникам зробити перший

дою у рідних стінах країни

призводить до аваріі, а то й"трагічнихнаслідків.

ник ансамблю З.В.Мозерова, концертмейстер М.С.Тун-

крок на шляху до музичної

дитинства.

і дисциплінова­

ності допомогли багатьом ви­

освіти

пустот вистав­

татах виставлених елементів.

Така схема монтажу дозволяє зменшити термін спорудження стіни в 2-2,5 раза у порівнянні з кладкою з керамічної цегли. Крім того, така система виключає не­

обхідність зовнішньої та внутрі­ шньої штукатурки. Та найголов­ ніше- економічний ефект, якого дозволяє досягти застосування

цього матеріалу. Вартість квад­ ратного метра готової стіни тов­

щиною

35

см складає

170-180

грн., тоді як із традиційних ма­

теріалів значно більше

- 240-280

гривень.

З урахуванням викладеного, система

що

розглядається,

може бути запропонована до ви­ користання, як така, що забез­ печує зменшення вартості буді­ вництва з вітчизняних матеріалів,

енергозбереження в будівництві, створення в Україні технології

«теплого дому» без залучення іноземних інвестицій та техно­ логій, створення додаткових ро­ бочих місць і підприємств в гіпсовій та будівельній галузях. Інф. «Нового жипя». ·новЕ

життя·­

Броварських

міської

ma

раА, paiiotmoї .аержавної а.амінісmраuії. СПІВЗАСНОВНІ1КІ1:

слова щирої подяки

колективу районного територіального цен­ тру соціального об­ слуговування пенсіо­ нерів Та ОДИНОКИХ громадян, а особли­ во керівнику Галині Андрїівні Ткаченко за

міська і раСюнна

Закін'tився перший весняний місяць.· Та, як відомо, з підви­

paAu,

раСюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. Ін.аекс 61285

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Серед добрих людей

·

доброту сердець і

літньою дитиною, ма­

ди і не всюди зустрі­

теріальну допомогу

чаються в

та за добрі слова підтримки, за турбо­

чуйність, які не завж­

в нашому місті та районі значно підви­ щується nожежна не­

безпека, різко· зрос­ тає кількість. пожеж, яких і взимку не так мало. З початку року в м.Бровари виникло 19 пожеж, смертель­ не полум'я яких заб­

-

дини. Такі страшні цифри можуть зрос­ тати в весняно-літній період, про що свідчить досвід мину­ лих років. У цей період до ве­ лико·і біди може при­ звести звичайна іскра, непогашене баг~ття, кинутий не­ погашений недопа­

сім'ї ветеранів війни, учасників бойових дій та репресованих, сімей загиблих учасників бойових дій та громадян. котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за газ, відносяться: дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років). Крім того, рішенням сесіІ міської та районної рад надаються пільги на 2000 рік інвалідам: 1-1 групи всіх причин захворювання; 2-ї групи по зору; сім'ям, в яких двоє і більше інвалідів по зору. Броварська філія з експлуатаціІ газового господарства просить абонентів, котрі мають право на пільги, до 15.04.2000р. надати довідки про склад сім'І, копію свідоцтва про народження непов­

лок або сірник. Пам'­

нолітніх дітей (до

ятайте:. кожна третя

У міському культурному центрі

Броварська

філія

з

07.04.2000р. 15.00 солдата" (Мосфільм).

14.04.2000р.

ВАТ «БРОВАРСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» реа­ лізує не нову техніку:

Автомобілі: - самоскиди «ЗіЛ", ••ММЗ»; бензовоз; - автобус «!{АВЗ·

685». Тел.: 5-23-58, м.Бро­ вари, вул. Чкалова, 7а.

Нежитлове приміщення (колишній цех Київського радіозаводу ВАТ «Княжицьке») с.Княжичі, вул.Слави- загальна площа 560 м.кв., стартова ціна

пра­

- 52 987грн. Реєстраційний внесок 17грн., застава для участі у приfІюдних торгах 5 відсотків від початкової ціни вноситься на р/р 26002000855001 в АКБ «Надра", МФО 320973. Куnівельна ціна сплачується протягом 10 робочих

вИл пожежно"r безпе­ КИ; Тож лиха можна

днів після проведення прилюдних торгів. Кінцевий термін прийняття заяв- З дні до дати проведення прилюдних торгів.

елементарних

З майном можна ознайомитися через організатора прилюдних торгів СДП

уникнути.

"Укрспецюст". Прилюдні торги відбудуться 20.04.2000р. об 11.00 за адресою: м.Бровари, вул.Кірова, 16. Організатор прилюдних торгів: СДП «Укрспецюст», м.Київ,

Віталій половко, інспектор 2-ЗДПО м.Бровари, л-т ІJНутр. служби.

вул.М.Коцюбинського,

12,

каб.

421,

т.224-15-45. Стягувач: фізичні особи по

заробітній платі. Боржник: ВАТ «Княжицьке" с.Княжичі.

ААРЕСА:

if

07400,

Київська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

соuіальнuх

сільського гocnot.apcmвa numaнь.

лuсmів

і

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ +

+ +

2.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.Аакmора: 4-21-34. ВіААЇЛU:

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди nоділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відnовідає автор.

J\истування з читачами

-

«Балада про

llЛbllOZO

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

JaXUCIIIY

/lа­

се'lеІlІІЯ Броварської paiumuoї дерщ:авиої aдмiuicmplll(ii. ПО­

<<ВДОВИ»

ПОВОЇ Марії Ми­ хай.'fівии з иасе'lеІІ­ ия.и рай о пу з 13. ОО до

15.00 5-45-47.

Запрошуємо всіх бажаючих.

дивля:гься, як на не­

якщо дотримуватИсь

-

15.00 -

ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО ПРОДАЖУ НА ПРИЛЮДНИХ ТОРГАХ АРЕШТОВАНЕ МАЙНО:

лихо, але це не так,

IUl'IUЛbllllKll )'lljJllв­

лillllЯ llptll(i 11/ll ClЩi­

(Ленфільм). 28.04.2000р. 15.00 - «Досье на ге­ нерала Власова» (УСДФ). Вхід вільний.

На пожежу часто стихійне

me'leфouuuii зв 'язок

15.00- «Ворота в небо"

(Мосфільм). 21.04.2000р.

водження з вогнем.

минуче

відбудеться 11рялщй

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941·1945 років.

Ціни договірні, недо­

експлуатації газового господарства.

6 квітия 2000 року

«Прометей» відбудеться демонстрування кінофільмів, присвячених до 55-ї річниці

рого.

за газ не будуть надаватись.

літній період виникає від необережного по­

Євген КОРНІЙКО, інспектор дізнання відділення ДАІ міського відділу ГУ МВСУкраїни в Київській області, старщий лейтенант МіЛіції.

с.Требухів.

18 років).

При ненаданні довідки пільги з оплати

пожежа в весняно­

людині напідпитку чи тому, хто не має по­ свідчення науправління транспортним засо­ бом. І ще раз нагадуємо, що необхідно одяга­ ти та застібувати мотошолом, що значно впли­ ває на безnеку вашого життя. Щасливої й без­ печної вам дороги!

КОНОНЕНКО.

хвилину. Дякую за

репресованих;

Іще хочеться нагадати мотоциклістам, що для них, як і для всіх інших водїr·в, шляхо13і знаки є своєрідним компасом і помічником. Іх суворе і чітке дотримання- закон для кожного учасни­

Алла

ту в скрутну для нас

-членів сімей загиблих учасників бойових дій; -громадян. які постраждали внаслідок Чорнобильсько! катастрофи. Законом встановлено, що у 2000 році при наданні пільг до членів

рало життя одніє·r лю­

наш суво­

рий час.

У зв'язку з набуттям чинності з 14 березня 2000 року, етапі •Про Державний бюджет України на 2000 ріко• від 17 лютого 2000 року N2 1458 -ІІІ (оnублікований 14 березня, •Урядовий кур'єр» N2 46) nризуnинено дію nоло­ жень законодавчих актів України у частині надання nільг і комnенсацій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів на звільнення або зменшення оnлати за nриродний газ особам, яким ці nільги були надані, крім: -інвалідів війни; -учасників війни; -учасників бойових дій;

ти на обгін, переконайтесь, чи вільна на дос­

ка руху. Категорично забороняється сідати за кермо в нетверезому стані або передавати його

надану мені, матері­ одиначці з мало­

62 Закону України

щенням темnератури

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські

ким талантам, народженим і

високої ~rайстер-

висловити

поєднують в собі одночасно функцію стіни, зовнішнє та внутрішнє оздоблення, тепло та звукоізоляцію. Розроблений

хом заповнення

атмосфера

~rайбутнє: велика глядацька аудиторія аплодує броварсь­

~~~~~----------------------------.

ються, полягає в тому, що вони

леної частини стіни піногіпсовою розчинавою сумішшю. При не­ обхідності можливе також підси­ лення фрагментів стіни залізобе­ тоном, який формується в пус­

лись на маленькій шкільній сцені співучі "джерельчата". А ~ш. дорослі, уявляли їхнє

миттєво набувати високої швидкості. У цьому їх відчутна перевага серед інших транспорт­ них засобів. Поряд з цим вони мають істотні недоліки, зокрема, нез(іачну стійкість при відносно малій площі опори. Тож nерш ніж вий­

музики.

Оригінальність конструкції стінових елементів, що пропону­

nустатілі елементи при споруд­ женні стіни виставляються ••на­ сухо» без розчину. З'єднання та утеплення їх здійснюється шля­

З гідністю, як і належить справжні~! артистам, поподи­

Обов'язково треба переконатися у справності транспорту. Адже сучасні мотоцикли здатні

дають наснагу і крила. Саме "Джерельце", його наставни­

кових енерговитрат.

жу будівель полягає в тому,. що

сюк).

відсутності власника мотоцикла}, номерний

ми класичної та популярної

тивність та не потребує додат­

комплект таких елементів дозво­ ляє конструювати будівлі будь­ якої складності та архітектури заввишки до трьох поверхів. Тех­ нологія виготовлення елементів проста в реалізації як безпосе­ редньо на будівельних майдан­ чиках, так і на виробничих потуж­ ностях ДБК, які в своїй більшості зупинено, а їх в Україні - 84. Ефективність системи монта­

представники творчих дитя­

за тел.:

садово-городня

дrлянка , га на відстані 0,5 км від платформи Жердово. Тел. у Броварах: 5-47-62 після 19 години. ~ Втрачене свідоцтво приватного підприємця видане Броварським міськви­ конкомом на ім'я ТКАЧЕНКА Василя Васильовича, вважати недійсним.

N23776 від 9.01.97р., !і

Втрачене посвщчення

.. ветеран

прац'" АА

N2241162,

видане Броварським районним упр'!.влі­ нням соціального захисту населення на ім'я ЗАИЦЯ Петра Антоновича, вважати недійсним. Колектив Броварського філіалу АППБ "Аваль" висловлює щире співчуття керуючому Бровар­ ським філіалом АППБ "Аваль" ГРИНЮ Володими· ру Миколайовичу з приводу тяжко"І втрати- смерті його рідного брата Валерія Миколайовича. Колектив ВАТ «Теплицьтехмонтаж» висловлює щирі співчуття керуючом11 Броварським філіалом АППБ "Аваль» ГРИНЮ Володимиру Миколайо­ вичу в зв'язку зі смертю його брата Валерія Ми­ колайовича.

Колектив управління соціального захисту насе­ лення Броварської міської ради з глибоким су­ мом повідомляє про смерть колишньої завідую­ чої міським відділом соціального забезпечення ЯХНО Віри Степанівни й висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлої. l>.рук Обсяг

І

oфcemнuu.

Арукованuu

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu

ma

інформаuії Кuївської облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

1390 2155

прим.

#27 2000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you