Page 1

Середа

18 березня 1998 р. N!! 23 (8915) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

AfiTAЦiйflA БОРОТЬБА ТРИВАЄ ВИБОРЧИЙ марафон досяг с~оп> апогею. Усі кандидати у депутати -- від сільської ради до найвищого законодавчоІ-о ·органу держави -~ налаштовані на активну агітаційну роботу. Повсюди відбуваються зустрічі з виборцями. З ранку до вечора телерадіоефір закликає голосувати за відповідні партії чи блоки, засоби

масової інформацІї розкривають зміст передвиборних програм претендентів до органів влади всіх рівнів. Окрім цього щоденного агітаційного інформування до наших осель часом настирливо, часом шанобливо домагаються представники груп підтримки кандидатів, щоб вручити листівки і переконати нас голосувати лише за їхню людину. Безперечно, всі ці дійства відбуваються, як правило, у рамках закону. Але ваше право зробити єдино правильний вибір, віддати свій голос за того кандидата, який вам до вподоби. Проте, шановні читачі-виборці, нинішня виборча кампанія відрізняється від попередньої св.оєю надзвичайною складністю. Адже ІІС так просто з 30 партій, блоків, 21 кандидата у народні депутати України обрати по одному до­

кандидатів, а на їхні конкретні справи, яких вони досягли у розбудові рідного села, міста, району, області, держави: З кожним днем майстерність, ораторські здібності переважної більшості кандидатів зростають. Переконатись у цьому ви мали змогу, слухаючи виступи наших кандидатів у народні депутати України по республіканському радіо та телебаченню. Активно також nройшли зустрічі з виборцями військової частини у Семиполках та Баришівського району, які відбулися минулого тижня.

Безперечно, познайомитись виборцям з кандидатами у народні депутати України можливостей і шансів значно більше, ніж у колег нижчого рангу. Про останніх менше пишуть, говорять і показують. Дуже хотілося б, щоб ви завітали на свої виборчі дільниці, на яких члени комісій дали б необхідну інформацію з того чи іншого питання. Одним словом, байдужими до своєї долі ви не повинні бути. Слід ретельно вивчити ділові якості всіх nретен­ дентів до влади і обрати тих, хто конкретними ділами, а не медовими словами змінить наше життя на краще. І най­

стойному представникові. Є над чим

подумати, зважити,

ВЧАСНО засіваючи та сумлінно плекаючи ниву, селяни

головніше в період агіта­ ційної передвиборно'/ бороть­ би варто не впасти в ейфорію політичної тріскотні, а відда­ ти nерсвагу тверезій думці. Думці одній що зробити, щоб завтра настали зримі зміни.

перед

тим, як зробити певний вибір. Тож будьмо уважні, зацікавлені у тому, щоб до всіх рівнів влади прийшли варті цього люди. Насамперед зверніть увагу не на всеперсможні обіцянки наших

Сергій ПРИСТУПКО.

РІШЕННЯ

виконавчого комітету міської ради від

17

лютого

1998

року

N2 73

"Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому від 10.02.98 р Ng 41 "Про склад дільничних виборчих комісій по виборах народного депутата України, депутатів місцевих рад та міського голови". · Розглянувши заяви голови дільничної виборчоІ· комісії N2 9/110 Кореняка В. В. та на підставі ст. 16 Закону Укр~їни "Про вибори народних депутатів УкраІ·ни" т~ ст ..?З Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад

·

та СІЛЬСЬКИХ, СеЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ", ВИКОНКОМ МІСЬКОІ радИ ВИР І W И В: 1. Вивести:

1. 1 Зі складу дільничної виборчої комісії N2 1/118 голову комісії Ткачук Ірину Олександрівну. 1.2 Зі складу дільничної виборчої комісії 9/110 члена комісї/ Кореняка Василя Васильовича. 2. Ввести: 2.1 До складу дільничної виборчої комісії N2 1/118 Васюк Зінаїду Василівну - вчителя навчально­

виробничого центру творчості молоді. 2.2 До складу дільничної вибо_рчої комісї/ Ng 9/110 Опанасюк Вікторію Олександрівну- комірника заводу алюмінієвих будівельних конструкціи. З. Перевести члена дільничної виборчої ко~ісїІ. N2 1/118 Наніянца Юрія Амазасковича- головою комісії.

Заступник голови ради І. З. ПЕТРЕНКО. Секретар виконкому О. Л. ЄВДОЧЕНКО.

Ю ДУМКУ вже давно можна Ц назв_ати істиною в оста_нній ІНСЛІІІЦІІ:

КОЖНОМУ

ПОКОЛІННЮ

молодих людей в історїІ відводиться своє місце. ДJІя наших попередників це було горнило революції, жах голодомору, болі і втрати Великої Вітчюняно·І ... Час випробувань випав і на нашу долю. Нам судІtлося вступати у доросле життя саме тоді, коли, здається, настала справжня загроза і матеріаш,Іюму, і духовному. Хіба не так' 1 Нація робить саженні кроки в напрямку до вимирання. Вироб­

попередньому, 1996, році. Із тако·/ кількості нише 3205 чоловік набуло статусу безробітного з отриманням допомоги. До цього числа входІІТь 1888 жінок і І О 15 молодих людей віком до 28 років. Допомогти їм усім служба зайнятості просто неспроможна. Торік вдалося працевлаштувати лише 205 чоловік. І серед них молоді- 81. А це, погодьтеся, не дуже оптнмісп1ЧНІ1Й показник, адже понад 900 молодих

на адресу своїх ровесників. Окремих із них приводить до центру зайнятості бажання не знайти роботу, а просто стати на облік, отримати за будь-яку ціну статус безробітного, аби лишень одержувати матеріальну допомогу. Що ж обіцяє нам рік нинішнійТЗгідно прогнозних розрахунків, на ринок праці лише в місті "вийде" 5475 чоло­ вік. У зв'язку з реорганізацією вироб­ ництва, скороченням штатів число вивільнених складатиме 2120 чоловік. О•Іікується, що не зможе працевлаштуватися й значна кількість

із

720

випускників середніх шкіл. У

ІІІ1цтво лежІІТь "на боці", а більшість

зв' язку з цим центром зайнятості

людей лягає спати і встає з думкою: де З!\Обути хліб насущний'/ За такої ситуації мої ровесники представники молодого покоління, повні син та бажання, не можуть знайти можливостей для застосування здібностей. Навіть і не здібностей, а елементарного бажання заробити

розроблено й погоджено з владними структурами програму зайня~ості населення на 1998 рік. Суть її, як попередніх nодібних документів, полягає в тому, аби забезnечити активну політику на ринку nраці, приділивши особливу увагу профе­ сійній піщотовці та перепідготовці

чесною

працею

на

задоволення

власних потреб. Чи не тому окремі із них обирають "панель". lннlі­ всілякого роду бандформування та сумнівні компанії. А треті перебиваються з хліба на воду, аби день до вечора.

А що ж держава, запитаєте ви'! Як вона дбає про своє майбутнє'/ Відповідь на це сподівалася отримати в центрі зайнятості. Уже перші слова завідуючого цим центром О. В. Шепстіна змусили замислитися. Вірніше, навіть приголомшІІЛИ мене. У 1997 році в центрі зайнятості перебуваJЮ на обліку 5306 осіб. Це у

2,5

рази

більше,

ніж

було

у

людей так і залишилися без роботи.

зайнятого населення, створенню до­

І не вина в цьому згадуваного центру зайнятості. Він і сам змушений щодня

даткових робочих місць, організації nідприємницької діяльності, залу­ ченню людей до участі в громадських роботах. Але ... Усі ми розуміємо: якою б досконалою ця програма не була,

стикатися з невирішеними проблемами,

вислуховувати людські болі. Зважте, який тягар лягає на тендітні жіночі плечі (а в колективі переважно жінки), якщо на кожноr·о працівника припадає консультування і пошук роботи для 1200 безробітних. Додайте до цього ще й небажання співпрацювати з центром начальників відділів кадрів, недостатню поінформованість жителів району про діяльність цієї структури, й можливості, то й стане зрозумілою вся гострота проблеми. До речі, не можу не закинути докір і

вона

просто

неспроможна

охопити

весь спектр проблем. І буде, очевидно, так до тих пір, доки сама держава не сnохошпься і не. поставить інтереси людини, її право працювати й отримувати

за

це

заслужену

винагороду як найвищий пріоритет своєї внутрішньої політики. Що буде так- сумнівів немає. От тільки коли?

Тетяна ЄЩЕНКО.

сподіваються, що вирощений високий урожай, а також належна підтримка держави дадуть змогу хоча б трохи поліпшити ситуацію в агропромисловому комплексі, який особливо постраждав від затяжної економічної кризи. Так було торік і позаторік. Тому в цьогорічних весняних настроях трудівників села більше тривоги, аніж радісних сподівань.

Особливо гостро відчула це, nобувавши недавно в кількох колективних сільськогосподарських під­ nриємствах. Люди скаржилися на важкі умови життя, на щораз частіше відключення від енергопостачання, на те, що роками не одержують зарплати, що літр молока коштує дешевше, ніж літр "кока-коли". Та чи не найбільше непокоїть хліборобів відсутність техніки, запасних частин до неї та паливно-мастильних матеріалів, через що просто неможливо нормально працювати на землі. Власне, значне погіршення стану машинно­ тракторного парку й стало однією з головних причин поглиблення економічної кризи у сільському господарстві. За останні шість років він практично не оновлюється. Більшість тракторів, які залишилися в господарствах, відпрацювали свій амортизаційний період. Така ж ситуація з комбайнами та іншими сільськогосподарськими машинами. Тим часом за даними науки у' кращі роки щільність

механізованих робіт у господарствах складала

22-25

еталонних гектарів на один гектар, а в передових господарствах досягала й 50. Тепер же вона знизилася до критичного рівня 12-14 еталонних гектарів. Не секрет, що 70 відсотків техніки вітчизняного виробництва не відповідає світовому рівню як за nродуктивністю, якістю та надійністю в роботі, так і щодо умов праці механізаторів. Особливо непокоїть украй низька надійність тракторів, виготовлених в останні роки. Машинобудівні заводи, які теж немало потерпіли від кризи, виробляють техніку, виходячи-зі своїх украй обмежених можливостей. А відтак і маємо, що застаріла конструкція, відсутність необхідних матеріалів, низька якість виготовлених деталей і складання тракторів

роблять їх неефективними. Тому робота до поломки не перевищує й 50 годин. Аналогічні показники й по іншій техніці. Тож чи будуть селяни після цього nідтримувати вітчизняного товаровиробника, купуючи в нього

трактори та комбайни? Мабуть, що ні. Нині село як ніколи потребує техніки. Проте не будь­ якої, а надійної. Нехай вона й коштує дорожче, зате служитиме довго, не підведе. Зрештою, коли посівна чи жнива і кожна днина для селянина на вагу золота, йому байдуже, якої, так би мовити, національності трактор чи комбайн. Головне- аби добре орав чи косив. Більше того, механізатори ставлять нині питання й про те, що техніка повинна мати гарантоване сервісне забезпечення на весь період 'й експлуатації. Виробник просто зобов'язаний відповідати за їі праЦездатність. Інакше сільське господарство відмовиться від цих машин, не зможе розрахуватися за придбану техніку. Нас радує те, Що вже нинішнього року буде виготовлено сто вітчизняних зернозбиральних комбайнів "Лан" і "Славутич", які ·за своєю продуктивністю відповідають рівню тих же "Домінаторів" і "Джон­ Дірів". Дасть Бог, кілька з них з'являться і на Броварщині. Загалом підраховано, що для виконання обсягів сільськогосподарських робіт у господарствах нашого району на площі майже 11 гектарів необх.ідно поставити не менше 10 енергонасичених тракторів потужністю 80100 кінських сил та іншоїтехніки на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Село, зрозуміло, таких грошей не має. Держава також не може їх отак собі одразу виділити. Тим часом кризовий стан агроnромислового комплексу настільки глибокий, що вийти з нього можна лише шляхом нетрадиційних, надзвичайно рішучих заходів. Певні кроки в цьому напрямку вже зроблено. Зокрема, для поліпшення матеріально-технічного забезпечення створено державний лізинговий фонд. Це дасть змогу сільськогосподарським товаровиробникам отримати техніку без попередньої оплати, працювати на ній і протягом трьох-п'яти років розраховуватися уже заробленими коштами. Водночас фінансуватимуться вітчизняні машинобудівники, що дасть їм змогу розвивати виробництво, випускати нову техніку, підвищувати її якість та надійність, поліпшити забезпечення сільгоспвиробників технологічно

необхідною технІкою, стабілізувати виробництво сільгосппродукції та кормів для тваринництва. Тільки спільними зусиллями держави, заводу­ виробника і селянина- можна буде вивести село із тієї надскладної ситуації, в якій воно нині опинилося.

Галина ПОЛЯКОВА.


про співробітництво між Броварською міською радою, Броварською районною радою та Броварською районною державною адміністрацією.

БР,овари

м.

15

будівельних

різних сферах економічного, культурного та

матеріалів

1

собівартості

будівництва,

5.

співробітництво

з

Створювати

необхідні

умови

для

подальшого розширення економічної співпраці

допомогу сільським радам у

приміщення культурного центру "Прометей",

дачні масиви жителів м. Бровари. яких

розташовані

комунальної власності міста (сміттєзвалища,

водозабір, комплекс очисних споруд, піонерські

11.

рахунок

фірмової

Районна рада сприяє забезпеченню

спільного

фінансування,

утримання

2.

. утримання

та

ЗЛОЧИННОСТІ

та будівництво закладів охорони

З.

Сприяти

,.L....·LJinaвнy

співпраці

адмtюстращю

міський голова

райдержадміністрації

Олексій ІЩЕНКО.

Володимир ХОМЕНКО

J. ~

незмінні партнери організац1и,

матеріал

з

високими

які прокладають та експлуатують

декоративними

якостями

чвертьвіковий ювілей одного з

газопроводи.

використовуватиметься

головних виробничих підрозділів

причин, в тому числі і зниження

стрічка набула стійкого статусу

каландрової

лінії,

вояжі

до

Польщі,

Броварська

де

r--

доцільне не лише привітати

підприємства

щоб

обгорнути

нею

нашу

Зрозуміло, що не заради цього трудяться пластмасівці, зав­

дання у них більш Г,Ірозаїчне

-

забезпечити продукцією, яка

кращих працівників. Володимира Федоровича Білинця, Леоніда Олексійовича

Анатолія

Очередька, Анатолія Івановича

експортного товару. Так, лише

купівельної спроможності насе­ лення, податковий тиск на ви­

робника,

засилля

продукцїі,

іноземної

виробництво

клейонок зменшилося. Відділення по виготовленню

стрічки

з

липким

шаром

·

минулого року їі відправлено до

Про їх

теристики може свідчити такий

50

тонн. І якщо у

якісні та технічні харак­

Федоровича Щербака, Стані-

.

слава

Васильовича

Герегу

тепло, то це завдяки старанням

широко

і колективу заводу пластмас, бо

збудованому у нашому районі

пластмас" Іван Карпович Токар,~

на суму вартості плівки дружній

заводі "Кока-кола Аматіл ЛТД".

який, до речі,

Хоча було багато зарубіжних партнерів,

клейонок, але і ця продукція має

газ.

лише у нашій країні. Багато з

своїх покупців як у нашій країні,

-

Мико­

факт

створено набагато пізніше, ніж

так і за їі межами. Броварчани

Михайла

лайовича Олійника,Олександра

помешканнях броварчан взимку

ристувалася великим попитом не

пригадати

ються і труби для водопроводів.

Туркменистану

Туркменистан поставив в Україну

можуть

Галицького.

Олександровича

Денисенка,

користується чи, точніше, ко­

броварчан

за

колектив каландрової лінії, а й

43

планету по екватору п'ять разів.

визнало

заохотити грошовою премією

років tут

тисячі тонн, достатньо для того,

на

Постійним попитом користу-

опорядженні салонів літаків.

броварською

25

заводуі

Незважаючи

економічну скруту, керівництво

Заводські економісти під­

було виготовлено майже

колективу

при

плівка з липким покрипям.

продукцією, якої за

голова ради

пластмас.

клейонка столова, ізолювальна

що

.

районну раду

надано

виготовлялася і виготовляється

рахували.

місцевого

Леонід СЛОБОДЯНЮК

Румунії з

відзначив

органів

За Броварську

броварською клейонкою. Тепер же через багато економічних

пластмас

мІсцевого

Угода укладається терміном на три роки.

голова

ЦИМИ ДНЯМИ колектив за­

розвитку

За Броварську районну

За Броварську мІську раду

воду

профілактиці

самоврядування та державної виконавчої

З. Відновити прийом випускників шкіл району

потреб населення (шляхове господарство, РЕМ,

та

влади.

району.

яльність яких спрямована на забезпечення

порядку

.

населення,

Налагодити обмін досвідом роботи між

педагогічними колективами шкіл міста і

міста та району, інших форм власності, ді­

вивчення

самоврядування, органів самоорганізації

закладів.

2.

і

Правоохоронним органам міста і району

громадського

здоров'я, сприяти розвитку мережі аптечних

обслуговування об'єктів комунальної власності

активності

органів

розробити комплекс заходів по забезпеченню

І. Продовжити спільне фінансуванн.я,

Вирішувати питання про можливість

підвищення

проводити спільні семінари, конференції

населення.

Розширити мережу ринкової торгівлі в місті.

метою

депутатів, працівників виконавчих органів.

культури, спорту, соціального захисту

сільськогосподарською та промисловою

З

позитивного досвіду в організації роботи

Питання в галузі охорони здоров'я, освіти,

11.

торгівлі

nродукцією, яка виробляється в регіоні.

5.

І.

представницьких

ведення городництва.

закладів як у місті, так і в населених пунктах за

порядку.

мешканців міста земельними ділянками для

Значно розширити мережу торговельних

району

ІІІ. Співробітництво у розвитку місцевого самоврядування, забезпеченні громадського

табори, бази відпочинку та інші).

транспортного та

соціального забезпечення.

4.

басейни.

об'єкти

Бровари передбачити спільне вирішення інженерного,

огляд11

стадіон "Спартак", легко,атлетичний манеж,

території

питань для прилеглих зон забудови міста та

виставки,

тих населених пунктів, де розташовані значні

З. При коректурі генерального плану м.

району:

змагання,

художньої самодіяльності й т. п.) надавати

І О. Укладати угоди з сільськими радами, на

між містом і районом.

відділам

Для проведення спільних масових заходів

7.

(спортивні

вирішенні соціальних та побутових проблем

району.

2.

Надавати

9.

фермерськими господарствами Броварського

управлінням,

угоди на співпрацю.

під час масового збирання врожаю.

сільськогосподарськими підприємствами,

Доручити

міськвиконкому та райдержадміністрації

Надавати допомогу сільгосппідприємствам

8.

колективними

мил~кердя для

розробити комплекс спільних заходів, укладати

району, розширення мобільного зв'язку.

про

Міська рада зобов'язується надавати

6.

проект розвитку телефонного зв'язку міста та

інших організацій всіх форм власності м.

районних

умови спільного утримання будинку.

катель" розробити перспективний (на З-5 років)

підприємств, будівельних, транспортних та

міських та

неповнолітніх дітей з Броварського району за

На базі телефонної станції фірми "Аль­

7.

І. Запроnонувати колективам промислових

об'єднання

притулок в міському будинку

зокрема

1ндивщуального.

І. Економічні питання.

N2 4.

з історії, етнографії, літератури.

забезпечують енергозбереження та зниження

·

професійно-технічне УЧУ!ЛИЩе

краєзнавців, проводити екскурсії, консультації

виробів,

запровадження прогресивних технологій, які

громадського життя, вищезгадані сторони

р.

Створити на базі міського краєзнавчого

музею

6. Скоординувати освоєння та випуск сучасних

налагодження взаємовигідних відносин у

Бровари укласти (відновити) угоди

міське

4.

охорони здоров'я, культури і т. п.).

Бровари та Броварського району і прагнучи

домовились про наступне:

в

РВЗ, РВЕЗ, транспортні організації, заклади

Виходячи з інтересів населення міста

1998

СІЧНЯ

Нещодавно продукцією бро­ варчан зацікавилися авіатори, і

-

броварська продукція

привітав

використовується

акціонерного товариства "Завод

на

правління

25 RОків тому очолював це виробництво.

які також хотіли

отримати це вигідне замовлення,

але

голова

перевагу

все-таки

було

Катерина КОНОНУЧЕНКО, голова профкому заводу.


......,

~----------------------------------------------Із VI районного фол-ь клорного · фестивалю

І

І

ІJllf.UJІU

: І І

У · районному

1

І І

DlfliiiiUQii llilfl llllll···

будинку

: І

культури пройшов

І

1

VI районний фестиваль народних звичаїв та обрядів, у якому взяли участь 1О дитячих та

І

дорослих колективів. Вони показали українські

І

І

різдвяного циклу до осіннього свята Покрови.

1

І

свята за народним календарем - від новорічна-

І

І І

І І

:

' 11

На ді я ГАМАЛІЙ,

Микол а С ЕМ ИНОГ (фото).

:

:

І І І І І І І І І І І І І

І І І І І І І І І І І І І

І

tfROKPOBII~~ ((JHC(JMDA6

І

І

tfВеснянкФ~. м. Gpos(Jpu).

1 І

І

1

ЗАВДЯКИ людям, які безмежно від.,:щні у:Іюбпенііі справі, на сцені ОЖІІЛІІ відродЖені давні традиції народнш свят та звнчаїв.

зібрав навколо себе залюбленнх у пісню земляків. Усі

І лунали старовннні пісні та жартн, щнра молитва, внкоІ нувалнся запа"1ьні танці. Особлнво прнємно було бачитн на сцені дітеіі, які свої~ІІІ душамн доторкнулися до витоків

подвижниками.справн збереження надбань попередніх поколінь. Непересічним є відомий у районі та за його межами

1

1

сшщщини продовжуватиметься. то вона ЖІІТиме вічно. І Чудовиіі обряд "Свято Покро-

Людмила Насшч. Схвальні оплески глядачів викликали зазнм'янці та аматори сцени з Літок. Як заохочення, цим г---------------------..

1

І "Веснянка" раїіонного будинку ·І культурн, якюt керує Ірина

цього виділнла раііонна державна адміністрація. Вд<ШІМИ були внступн і дІпя•шх колекшвів. Це ансамбль

1

1 І

конкуренцію усім іншнм учасник:ш фестнвалю. Душею його є Павло Туліка, натхненник та організатор, який

Непомітно сплнвлн чотнри годннн діііства і весь цеіі •Іас учасникн художнього колектнву є

І І

справжніми

І І

І народної культури. Якщо така естафета переда•Іі народної фольклорний колектнв "Калинонька", яким керує

ви" показав дитячиіі ансамбль

колектнвам вручено грошові премії. Необхідну суму для

І

І І І

І Хоменко. ЦікаВИ\ІІІ були виступи дитячІІ\ колективів із І Літок, Ве.1 икої Димерки, Калиш, Богд:.шівки.

"Візерунок" (\удожнііі керівник Л. Настич), колектив "Веснянка", якнй представляє районний будинок культурІ!, де \удожні:-І керівником І. Хоменко, а також колектив з .ІJіток (\)ідожнііі керівник В. Кожушко). Дитячий колектив

гурт "Жнвемо" із Зази\І'я ство-

реконструкцію традиційного, на жаль вже забутого,

І

У буд.ннку культурн також було розгорнуто виставку робіт

І

1 І

Фольклорно-етнографічний

І І І І І І І І І І І І І І

він

склав

І

із с. Богданівкн (художнііі керівник С. Кеуш) показав вдалу

І рено зовсім недавно, але своїм

І виступо\І

1

"кривого танцю''·

гідну

І

народнш щtііl:трів К. І. Довгодько (РБК), Н. І. Федірко з

f/JtJA6KADPHD -етн

Великоі Димерки, О. С. ПрокопенкозЛіток та іншнх.

І І І І І І І І І І І І І І

, _______________________________________________________, (tКРИВИЙ T~NEЦ/JJ~ у ЄUKtJHt/HHi aum!IЧ()2()

1

.

ЗГІДНО з розпорядженням Броварської міської ради від 12 лютого 1998 року N9 9 технічний огляд індивідуальних автотранспортних засобів власників нашого міста буде проводиться з 1 квітня

по

31

липня

поточного

року.

Слід

підкреслити, що оглядові підлягають всі

транспортні засоби, дати випуску яких закінчую~ься парною цифрою або нулем. Усім власникам індивідуального транспорту для

проведення

техогляду

мати при собі такі документи: .~обхідно .__ особистий паспорт;

-

посвідчення водія; технічний паспорт на транспортний

засіб; медичну довідку строком дії не більше трьох років; . -діагностичну карту з Броварської СТО;

-

кмектиєу а с. БtJгдtІнієки.

.

· · ..

.

1

Готуватися ретельно й завчасно квитанціІ' про сплату транспортного податку за 1997-1998 роки, за проведення ТО, за талон ТО.

Є потреба загострити увагу на питанні

як здійснювати вищезгадані платежі:

Сплату податку з власників транспортних засобів залежно від робочого об'єму двигуна слід проводити на рахунок

2542025 у АПБ "Аваль" м. Бровари, МФО 321615, код 02318002. Від сплати цього податку звільняються певні категорії громадян, яким надано пільги згідно чинного законодавства.

Вартість послуги за технічний огляд однієї одиниці транспортного засобv

завчасно. UЦе є час привести власний автотранспорт у належний зовнішній вигляд і технічний стан у відповідності з складає 1 грн. 02 коп., за один талон ТО вантажного автомобіля, причепа, автобуса - 1 грн., а легкового автомобіля - 1 грн. 90 коп. Ці платежі проводяться на рахунок УДАІ ГУ МВС України в Київській області 35300323301 в Управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, МФО 321024, код 24521910. Хочеться нагадати усім власникам автотранспортних засобів, що технічний огляд- це відповідальна і копітка справа. До неї треба готуватися ретельно і

правилами, нормами і стандартами безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Тож чекаємо вас з 1 квітня цього року кожної суботи з 9-ї до 13-ї години на території СМЕД ДАІ за адресою: м.

Бровари, вул. Фрунзе, Довідки за тел.:

2. 4-05-68.

Валерій ШИДЛОВСЬКИЙ,

старший державний інспектор

відділення ДАІ міськвідділу ГУ МВС України в Київській обл., капітан міліції.


Наш

шаховий

клуб

чемпіонати серед юнаків і дівчаток.

Сам же Віталій Володимирович Ткачук знайшов для цих заходів

Шаховий клуб НВЦТМ

спонсорів.

''14-й чемпіон світу''

"Молодь

чемпіонат

гуртки.

У

Для бажаючих смачно попоїсти

проnонуємо вирішити дві задачі­ чотириходівки (білі nочинають і

творчості нагадує музей, по кабінетах

дають мат за чотири ходи), що на

якого багато часу можна розглядати

діаграмах. Подумайте та розв'яжіть.

предмети рукоділля, авіамоделювання, о

о

Володимир АРЧАКОВ,

ознакомитися з досягненнями гуртювщв.

Напередодні,

28

лютого, відбулася

кореспондент "Молоді України",

"проба поля"- командна першість міста

майстер спорту,

серед школярів. На старт вийшло вісім

суддя Всесоюзної категорії,

збірних. Відсутніми були лише учні шкіл

.N2

І і

.N2 7.

відмінник освіти України.

.

ПОДУМАЙТЕ І

Згідно з жеребкуванням усі команди­

учасниці були поділені на дві групи, збірні­

РОЗВ'ЯЖІТЬ.

переможці в яких зустрічалися між собою

З ада чі-чотириходівки.

за І-ІІ місця, а ті, що вибороли другі місця, -за ІІІ-І V. Після гострої і безкомпромісної

на

боротьби визначилися фіналісти.

впевнене досягнення!

За

четверту

чемпіонське звання і "срібло" грали

.N2 4, за

Минуло майже

хвилин, поки стали

2); 87,5 -

названо збірну команду СШ

Гребенюк,

.N2 2 (Семен

Сашко Степанов; Лисенко (СШ

учнів СШ

.N2 4

Бондар (СШ

-

(Костя Скок, Сашко

83,33 - Сергій N2 5); 75,0 - Віктор .N2 9), Ігор Жих і Юра

N2 8

Уже

nроводиться

українського

Юра Приседько, Таня Курбакова). Дуже прикро за збірну СШ N2 9. Весь турнір

Нартонеького зі складання шахових

журналіста

участь сnортсмени України, близького і далекого зарубіжжя. канікулах

На весняних

відбудуться

JІЄМО

сщ1-fРО 1}1m

~

шани

--

' Дорогого чоловіка, батька, дідуся." БАЛУ Петра Івановича вітаємо з нагоди 70-річчя від дня народження. Щасти тобі, рідний, у будні і в свята. Хай дні лише гожі заходять до хати, Хай буде з тобою здоров'я і сила, Хай доленька буде до тебе щаслива.

ХОМБ9і:КО :Ва.JІентин9 [{ри'Іорі6н9. здоров'я,

Валерій ТАРАСОВ.

особисті

~~d~·-

J 40-рtUлн 6іо оня нароо?jсення

Бажаємо щастя,

Бориса

задач-багатоходівок, в якому беруть

на змагання

не з'явилися ні Жанна Жакупова, ні Оля Панченко. І все ж учотирьох піднялися

У змаганнях взяли участь представники 15 областей. У складі збірної команди Київської області був наш земляк, робітник заводу "Торгмаш" Іван Пишняк. З розподільного старту він пішов шостим. По ходу змагань йому вдалося наздогнати усіх тих, хто був попереду, і вийти першим. Пишняк став першим чемпіоном України з броварського інваспорту. Український центр спорту інвалідів нагородив спортсмена дипломом І ступеня. Бажаємо тобі, Іване, подальших успіхів у складі збірної команди України.

міжнародний меморіал nам'яті відомого

(Юра Ярмак, Андрій Анісов, Ігор Жих,

-

слуху.

Але на цьому заходи НВЦТМ не

закінчилися.

Бобко, Світлана Приказчик).

грали без дівочої дошки

Чемпіон Іван nишняк Нещодавно в Сумах відбувся чемпіонат України з лижних гонок на 1О км серед спортсменів з ураженням

Приседько.

Степанов, Дмитро Мельниченко, Євген Третє місце вибороли шахісти СШ

Інф. "Нового життя".

Андрій Анісов, Семен Мельниченко,

Гребенюк, Сашко Бабишкін, Альоша і своїх сусідів

в історіі регіонального боксу . Найбільший внесок у перемоги наших земляків зробили: ДЮСШ N!! 2 - 5 золотих медалей (старший тренер Леонід Коварський, тренери Юрій Бойко, Сергій Мокряков); БУФК- 2 золоті медалі ( ст. тренер Віктор Чубов, тренер Сергій Катаєв).

.N2 І 0), .N2

Дмитро

Євгенія Хлебіки, Сергій f4Jудкий), яка

4: І

завоювали боксери з Броварського району. Теж вперше

Сергій Прудкий і Женя Хлебік (СШ

відомі остаточні підсумки. Чемпіонами

перемогла з рахунком

З дивовижною легкістю виграли чемпіонські титули, закінчивши всі бої достроково, Олексій Пінчук (48 кг), Юрій Кабанець (51 кг), Максим Бондаренко (71 кг), Роман Фесюк (75 кг), Сергій Міхед (81 кг). Чемпіонами також стали Євген Павлючик (63,5 кг) та Андрій Бондарчук (понад 91 кг). Це і вирішило результат командної боротьби. Вакансіі в решті п'яти вагових категорій розіграли представники гостей з Білої Церкви, Славутича, Василькова, Богуслава. . Головний приз і перше командне місце- вперше у збірної команди "Бровари-1 ". На другому місці - Біла Церква і третє почесне (та перше серед районів)

міста стали: стопрецентного підсумку

досягли Наташа Матвіюк (СШ

40

за

остаточними результатами першості

"бронзу" -учні автора цих рядків

-CШ.N28i.N29.

спортсменами

минув.

Найбільшого поступу домоглася команда Броварського району (на базі секціі в с. Калинівці), яка за більш сприятливих обставин могла б уже сьогодні боротися за лідируючі позиції в області. Попереду фінал молодіжних ігор України, які відбудуться у Вінниці .

сходинку таблиці

Кращими

вихованці Анатолія Степанця-шкіл .N2 2 і

дві команди з Білої

-

Подіі розгорталися стрімко і вже у напівфіналі стало зрозуміло: час переваги білоцерківчан на рингах області

невеличкий буфет. Крім того, сам Центр

~V

Основні суперники броварчан

вдячності Віталію Володимировичу,

Для аматорів шахової комnозиції

-

Упродовж трьох днів на ринзі Броварського училища фізичної культури і спорту ( БУФК) за командну першість змагалися збірні міст і районів області. Броварський регіон представляли три команди "Бровари-1 ", "Бровари-2" та Броварського району. Церкви.

найкращого в житті.

ігрових приміщення, одне з телевізором.

~ЗАКІНЧИВСЯ чемпіонат області з боксу серед юнаків (17-18 років) у програмі молодіжних ігор Київщини.

конкурсів, не знаходиться слів а тому просто бажаємо йому всього

два

-

"Освіта

У нас, виконавців турнірів і

з магнітними фігурами і пішаками.

Працюють три шахових

України",

"Довіра" і ВПЦ "Вежа".

світу".

шаховий годинник, інформаційну дошку

розпорядженні учнівської молоді

госnодарства,

України", "Експрес-об'ява", радіо

Придбано кілька комплектів шахів,

у броварчанІ

Броварське

редакції газет "Україна молода",

новий шаховий клуб НВЦТМ (директор

"14

~

виробничого

комунального

З І БЕРЕЗНЯ почав функціонувати

В. В. Ткачук)-

Це

управління

Головний приз

Щебечуть хай правнуки, як солов'ята, Щоб сонця і радості стало багато.

і

теплоти тобі від дітей, рідних і друзів, кохання і бути коханою, успіхів у праці. Хай множиться щастям твоє життя. Хай збуваються всі твої сподівання і надії. З любов'ю до тебе- твої найближчі друзі.

АТЗТ «МЕРКУРІЙ- ТОРГ»: закуповує від населення та сільгоспвиробників насіння соняшнику олійних сортів; - надає послуги в переробці насіння соняшнику на

Хай зморщок лягає менш на обличчя, Щоб ми ще зустріли з тобою сторіччя.

олію. Ціни- договірні, форма розрахунку- за бажанням замовника.

ПОЖЕЖА завжди лихо, яке тягне за собою трагедіі, а також значні матеріальні збитки. Щоб уникнути трагедій, ви можете звернутися до

Броварської

дільниці

Київського обласного Спец. РБУ протипожежних робіт, що знаходиться в місті Бровари по вул. Кірова, 53. ТУТ ВАМ ЗМОЖУТЬ ВИКОНАТИ ТАКІ РОБОТИ: -обробити вогнегасним розчином дерев'яні конструкціі;

---====L....IO• -

виконати протипожежну сигналізацію; зарядити вогнегасники:

ОХП-10- 10.50 грн., ОПУ-2 21.00 грн., ОПУ-5 30.00 грн. А також ви зможете придбати пожінвентар та

вогнегасники порошкові: ОПУ-2- 45.00 грн.,

ОПУ-5 ОПУ-9;

квітня 1998 року в актовому залі комбінату (м. Бровари, вул. Кутузова, 131) відбудуться загальні збори засновників ТОВ Броварський домобудівний комбінат· «Меркурій» за підсумками роботи товариства за 1997 рік. Початок об 15.00 год. ПРАВЛІННЯ.

29

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ секретаря-референта на конкурсній основі. Вік 18-25 років, володіння персональним комп'ютером. Телефон для довідок: 6-28-12 (запитати керівництво або директора).

80.00 грн.,

вуглекислотні: ОУ-2; ОУ-З; ОУ-5. Довідки за тел.: 5-22-37. ЗДАЄТЬСЯГОТЕЛЬКАна Оболоні, станція метро ссМінська». Звертатися за тел.: 4-00-30.

"НОВЕ ЖИТТЯ"- газета варськuх міськоі та раОонноІ

ААРЕСА:

pag,

раОонноІ gержавноІ аgміністрацІt.

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив

редакцІЇ газети, Броварські міська і ра­

йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоцтво ПJХі gержавну

реєстрацію кІ N' 259 віg 10.12. Інgекс 61285

~ Загублений атестат про середню освіту за NQQ16008HГ від 12.06.9Зр., виданий на ім'я Діваєвої Влади Павлівни, вважати недійсним.

ВіААілu: і

Кuівська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

1997 р.

255020,

2.

V Реgактор: 4-03-76. BignoвigaльнuQ секретар: 4-21-34. 4-02-92; і

nромuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

4-04-81;

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Красовського, 26 (р-н Торгмаш, овочева база). Телефон для довідок: 5-92-49 (з 18.00 до 20.00). МІНЯЮ двокімнатну квартиру (2-й

поверх,

розвилка) на однокімнатну на житловому масиві.

Тел.: 6-ЗО-50.

Страшно і боляче, коли життя передчасно обриває смерть. Трагічна випадковість забрала від нас прекрасну людину, талановитого вчителя Р. О. Ульянову. У пам'яті учнів, колег Римма Олександрівна залишиться веселою, життєрадісною жінкою, турботливою матір'ю. Добре, що в наш скрутний час є люди, здатні виявити співчуття й прийти на допомогу. Педагогічний колектив СШ N!! 9, рідні, близькі покійної висловлюють щиру подяку за організацію похоронів Р. О. Ульянової Броварському міськвиконкому, віРділу освіти, фірмам ссТандем», «Демос», магазину «Добробут» та особисто І. З. Петренку, М. М. Скирті, В. Г. Степанову, Є. А. Мартиловичу, Н. І. Саченко, С. О. Орлову.

Рідні, близькі, педколектив СШ Nsг9. Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного комітету інформації.

Реgt~кцlя не мвжgи 1Ю{jляІr. по8UЦію liiJТOpiiJ.

За точність lЯІКЛlІgених фаюt" llignoвlg« lllПOp.

Зам.

8

ЛистуlІlІння 6 читачІ!ІМU - НІІ сторlнкІІХ ГlІ6еТІІ.

Тираж

l191 2647

прим.

#23 1998  
#23 1998  
Advertisement