Page 1

ЧЕТВЕР

7 березня

2002 р. N!! 21 (9322)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Від імені Броварської міської ради, їІ виконавчого комітету

Броварські районна державна адміністрація та районна рада

прийміть сердечні вітання з нагоди Міжнародного дня прав жі­

щиро і сердечно вітають вас з першим святом весни, святом

ни, краси і любові

краси і любові- Міжнародним жіночим днем

ним жіночим днем. Сьогодні, в

нок і миру

8

Березня

Українська жінка -

! найкраща у світі. Їй притаманні краса,

Жінки

терпіння, рішучість, материнська мудрість.

Усі сфери господарства нашого міста не можна уявити без

березня!

найбільше диво світу! Ви наділені рідкісними і диво­

вижними якостями

-

терпінням і рішучістю, лагідною вдачею і

мужністю, спокусливою беззахисністю і умінням знаходити ви­

вас, дорогі жінки. Низький уклін вам за щоденну наполегливу працю, материн­ матері, кохані дружини, прекрасні доньки, а й талановиті керів­ ники, мудрі вчителі, досвідчені майстри своєї справи, чиїм ру­

кам під силу зробити те, що інколи не підвладне дужим чолові­

Без вас, милі жінки, ваших теплих і мудрих слів, чарівних по­ смішок і турботи, ніякі справи не були б такими результативни­

ми і вагомими. Тож реалізуйте себе, кохайте, насалоджуйтесь жіночим щастям.

чим.

Нехай запорукою цього стане ваша наснага та невичерпна

енергія для нових здобутків на благо України, нашого рідного міста Броварів.

Весняного вам настрою, ніжності, любові!

близьким міцного здоров'я, великого людського земного щас­

сняного настрою, щастя й радо­

сті, тепла й уваги рідних і близь­

мрій. Весняного настрою вам, ніжності, лагідності і любові!

ких. Добра вам і любові! З повагою-

Голова адміністрації

Голова районної ради

Л.А. ВАЙСФЕЛЬД.

Л.В. СЛОБОДЯНЮК

чі закритого грунту за новими тех­

їх дітей Наталку і Віктора до різної роботи. Діти росли здоровими, тру­ долюбивими. Закінчивши середню школу, Ната­ лка вступила у Львівське училище

складають Гі ланку. Вирощувати ово­ нологіями - справа непроста. Вона потребує високих знань, ерудиції, багато клопіткої роботи від початку

8

1 рів мистецтв України nід патронатом· Всеукраїнqь~ 1

рії, протруювання, дезинфекції, сів­ би ... ) і аж до збирання врожаю. Вирощують тут помідори гоманд­ ського сорту "Раісса". У Гамандії ку­

кого політичноrо.об'єднання "Жінки за .~айбутіі~~ ·

І Уже у фойє кожну жінку сердечно nривітали зі свя~ І

1 том весни, подарували газету "Я, ти,

розповідає Наталка Самусь, одержуємо сходи. Розсаду вирощу­ ємо !\Продовж 37 днів спеціальним касетним способом. У підготовчий сезон працюємо без вихідних. Адже

-

за майбутнє" Зінаїда Кияниця та народний деnутат.•

ростили торік 2508 тонн по-

мідорів.

міром, бачила у рідного брата, котрий на той час уже проживав у Калинівці. Приїжджаючи до нього в го~ сті, не один раз ходила у ВАТ "Ком-

лише за місяць треба виконати весь обсяг робіт. А скільки хвилювань, доки з'являться сходи! Хочеться, щоб вони були дружні, щоб мати здоро-

Економіка підприємства на підйомі. І це приємно усвідомлюва­ ти, оскільки подібних прикладів у ра­ йоні не так уже й густо. Продукція

бінат "Тепличний". Мріяла переїхаrи сюди, тут жити і працювати. Їй

ву розсаду, тоді можна плекати високий урожай. На 110-115 день від

тепличного комбінату відзначається екологічною чистотою, і це виріша­

-звернула увагу на те, як тут ставляться до людей праці. Не раз спо-

з А ПІДСУМКАМИ минулого року колектив цеху NQ4, де пра-

баклажани і перець з Калинівки, розходяться по багатьох країнах

льна обставина. Огірки і помідори,

~е~~~~~~::;::~~~~~а~~~;;~:~~~ ~:~єш~а~~:ц~;т:~~а;r~r~~~~і~~й;~~: СНД і Прибалтики. Вивіз їх продуклектиnів усіх тепличних комбінатів країн СНД.

Самусів виділили квартиру, дітей прийняли в дитячий садок, а Натал-

-Ми одержали по 41,8 кілограма помідорів з кожного квадратного

ці з чоловіком запропонували робо-

метра,

1'f- тепличниками у шостому цеху. Начальник цеху Валерій Андрійович Чорний ознайомив їх з колективом і роботою. Спочатку готували гряд-

Світлана Миколаївна Сацюк. - А чим вищий урожай, тим кращі за робітки. І за кожні 100 кілограмів понадпланової продукції майстер-аво-

ки для сівби помідорів. А далі все

чівник одержус 10 кілограмів нату-

-

говорить начальник цеху

tІезвичним старанням доглядала ко-

- огірків чи помідорів. Досвідчених працівників ми особливо цінуємо. ·

ж:ну рослину, аж поки дозріли на ній плоди. УМЛІННУ трудівницю швидко

виконували за технологією. Прига-

'І,ує, як раділа першим сходам, з яким

ральної оплати

ції здебільшого здійснюється автомо-

білями-рефрижераторами. Нинішнього року у ВАТ "Комбінат "Тепличний" дещо підвищили серед­ ньомісячний заробіток працівників.

770 гривень. а в цеху Ng4 майстри-овочівники заробляють за день у середньому 41 гривню. Він становить

І України Оле~сій Іщенко.

. .•........

•1

Т. ШевченкаВалентина Степова, відомий гумория

І Анатолій Дем'янчук .та віртуоз-акордеоніст ЯІ-J !СІ.т І бачник з чарівною дружиною, відомою спі~аЧК()'9 І

І

Тетяною Недєльською. Броварчани щиро ;1плоду 7

І валигостям,.дарували їм квіти.

.Кор.

І

··

···

"Нового жиТ'І'іІ~~; .І

а • • • •. • • •ІІІІ'ІІІІІІІІІІІІІІІІ• ·ІІІІІІІІіІ'ІІ 8

BWAHYBAJIИ ЖІНОК У Калинівському сіль­

шої Броварщини. Саме

ському будинку культу­

про це сказав у своєму

ри відбулися урочисті

вітальному слові голова

збори,присвячені~іж­

районної державної ад­

народному жіночому

міністрації Л. А Вайс­

дню. Важко сьогодні пе­

фельд.

реоцінити роль нашого

За вагомий внесок у

славного жіноцтва, його

соціально-економічний

духовного, льного,

інтелектуа­

професійного

у ЦІ ДНІ у теплиці, де працює майстер-овочівник Наталка

потенціалу у держав­

Дмитрівна Самусь, дозрівають помі­

літичних сnравах, в усіх

дори. Перший урожай їх буде зібра­

сферах

них, громадських і по­

суспільного

Сама ж ланкова Наталка Самусь торік зібрала в середньому по 46,5 кілограма помідорів на кожному ква-

ня. Чутливі жіночі руки плекають рукотвор не зелене море. На плантаці­

мудрість і терnіння, на­

в колективі. А неза-

дратиому метрі. Всього ж вона зда-

ях під склом дозрівають соковиті

5аром їй запропонували очолити 5ригаду. Та згодом бригадир Натал-

ла їх майже 53 тонни. Як переможцю змагання їй на День працівників

огірки і помідори. Вони ввібрали в себе талант і старання сотень висо­

І<а Самусь зрозуміла, що то не її ІСЛ.іб -керувати людьми, і написа-

сільського господарства і продовольства директор ВАТ "Комбінат "Теп-

копрофесійних людей, що трудять­ ся у ВАТ "Комбінат "Тепличний".

rепличниці.

нко подарував м'який меблевий ку-

Галина ПОЛЯКОВА.

личний" Володимир !міч Чернише-

.

улюбленого свята, взяли участь популярні митці ••••·· • І талановитий. ~иконав~ць .ліричних пісень .аі~~РР/1 І Шпортько, солrсткаКиrвськоrо оперноготеатру ІМ .. І

життя. Одвічні жіночі

1\а заяву з проханням перевести їі в

. ...·

У концертІ, що став своєрщною nрелюДІєю до ·І

І

ІЮ саме до жіночого свята 8 Берез-

С помітили

І

І щастя, добра та сімейног() затишку. звернуJ1~Сf\}І І голова Київської обласної організаціі ВПО ''ЖіJ:ІКИІ•

грошові винагороди. Тут ви-

ступники. Згодом їі мрія здійснилася. Сім'ї

І

І ніх зі сло~ами щирих привітань і побажаньлюбові,··..

Хотілося, звичайно, мати чу-

не лише господарства, а й серед ко-

1 хто ро~_7ву, ?.хто червону гв~здику.На такійне~иг мушенrи нотrr розпочався цеи вечrр, де до прису-г~

точок. А коштує він немалонебагато - З тисячі гривень. До речі, колектив цеху NQ 4 забрав найбільше цінних призів - телевізори, відеомагнітофони, відеокамери, а також

цями директор комбінату, його за-

1

f1PO

І Отож у залі усі глядачки бережно трималихто білу, І

пують насіння. - На четвертий день після сівби,

сівби уже червоніють помідори.

мИ\ журнtm вс~" і, звичайно, квіти.

про рідне місто "Все

ність електромонтера. Вісім років працювала на телеграфі в місті Чернігові. Робота подобалася. Разом з чоловіком Віктором Самусем і маленькими Вітою та Інною прожи-

подобався колектив комбінату. А ще

О.М. ІЩЕНКО

І рному центрі "Прометей'' відбувся концерт ма~с~~·· .І

сезону (замітання, зачистки терито­

вали в сімейному гуртожитку.

народний депутат України

........................... : ........... CT.~Q~ItJIИ. . . . ;.; : ~.•І . .·.·rАР . Н.Іt••Іt·········>ІІfСТІІ.І.•Іt••······І •· Наnередодні свята. березня у місьІ<ому I<YJ1~.ty:- І

зв' язку, де здобула спеціаль- г---------:------------===~-;;:;;;;:;;:-д-;;;;-;~;:-;~~;;;;~~

дову квартиру, таку, як, при-

збагачує наші почуття до Жінки­

тя, добробуту, родинного затишку і здійснення всіх заповітних

їня моєї розповіді Наталя Дмит­ рівна Самусь.

го району проходило їі дитинство. Ба­ тько Дмитро Сергійович Малай пра­ цював у колгоспі трактористом. Мати Марія Трохимівна обліков­ цем. З ранніх літ вона привчала сво­

весни, завжди несе

сподівання на краще, оновлює і

Від усього серця бажаю всім

Відтоді вона і працює в цеху NQ4. За кожним гектаром теплиць догля­ дають дев'ять майстринь. Вони і

випадково. Народилася на Чернігів­ щині. Там, у селі Бірківка Менсько­

Це свято традиційно пов'язане з приходом

вам, дорогі жінки, святкового ве­

ІЗ 915 ПРАЦІВНИКІВ ВАТ "Комбінат "Тепличний" 602 жінки. Переважно це майст­ ри-овочівники. Серед них і геро­

ТЕПЛИЧНИЙ комбінат НаНА таля Самусь потрапила зовсім

су, любов і ніжність, яку даруєте

чуттям оновлення всього сущого на землі, бажаємо вам і вашим

Зі святом вас, дорогі жінки!

- міський голова 1.3. ПЕТРЕНКО.

Березня, усі чоловіки ни­

зько вклоняються вам за ту кра­

матері, дружини, сестри.

Зі святом вас, дорогі жінки! З повагою

8

Міжнарод­

У ці весняні дні, коли серця людей сповнені радісним перед­

У ці весняні дні бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, здійснення всіх мрій.

день

-

нам щодня.

хід з найскрутнішого становища.

ську духовність, чуйну душу, лагідне серце. Ви не тільки люблячі

І

-

8

Щиро вітаю вас зі святом вес­

лаштованість на добро й милосердя

-

одна з ви­

рішальних складових

злагоди, миру і стабіль­ ності в Україні. Немало корисних, добрих справ і на рахунку жінок на-

та культурний розвиток

району і з нагоди 70-річ­ чя утворення Київської області велику групу жі­

нок нагороджено Поче­ сними грамотами Бро­ варської райдержадмі­ ністрації та цінними по­ дарунками.

,для учасників урочи­

стого зібрання було nід­

готовлено святковий концерт силами амато­

рів сцени.

Микола ТКАЧ.


Дієва доброта ... Саме так можна охарактеризувати багаторічпу діяльність талановитого пе-

кань поспіль, року, а також член виконкому міської ради протягом 20 років)

ним прикладом засукавши рукави, мила, фарбувала, чистила ... Тому такими дорогими

відкритим серцем, вболіваю за молодь, за усіх, хто поруч. На­ магалась слугувати людям, як

дагога і керівника, ініціативного організатора, творчо обдаро-

добивалася реконструкції свого дітища. І, нарешті, переборола

були для неї її учні та колеги, рідні стіни, де зранку до вечора

депутат, думаю, що вони пам' я­ тають усі мої добрі справи. У

го директора ЗОШ N2 5 Лідію

новий корпус, де розмістилися

ртовно творила добро: вимогли-

мало щирих друзів у рідному

вану особистість- колишньо-

всі бюрократичні бар'єри

Олексіївну Прудку. 39 років на педагогічній ниві,

по-господарськи сумлінно і же-

-

мене багато вдячних учнів, чи­

21 класна кімната, спортивний

та актовий зали, оздоровчий

во навчала дітей математиці, дбала про імідж сучасної шко-

комплекс з тренажерним залом

ли, куди

завжди У пошуку новаторських

(також вперше у місті) був по-

будований усього за 9 місяців!

ти дитину.

Вимоглива до себе, Лідія Оле-

то захоплень, на які не внета-

ховного процесу. Так, випереджаючи час, школа NQ5 першою набула статусу закладу з поглибленим вивченням іноземних мов. А ще саме Лідія Олексіїв-

Звичайно, не стояли осторонь і міська влада, міськком партії,

ксіївна вміла бути суворою до тих, хто припускався помилок

чала часу в молоді роки. Це вишивка, збирання грибів, робо­

шефи із заводу порошкової металургії. Та недарма саме Лідію Олек-

на стала єдиним керівником, що не побоялась розпочати добудову і реконструкцію школи, в якій через брак приміщень 2500 учнів (замість 960) навчались у три зміни. Три роки невтомна, самовімана жінка-директор, до

сіївну усі колеги охрестили виконробом, бо з перших днів свого директорства робила усе можливе, щоб дітям і педагогам було затишно і зручно в їхній другій домівці. А задля цього вміла підняти на ноги не лише

чи не хотів працювати з повною вімачею, нехтував високим обов'язком педагога. Проте пам'ять по собі залишила також добру.

та на землі, де вона вирощує майже все необхідне. Нещодавно їй призначили невсію за особливі заслуги перед Україною. І хоча ця н~бавка

- Інакше й бути не може, говорить сьогодні ветеран праці, що першою в Броварах була нагороджена значком "Відмін-

невелика, вона пишається з цьо­ го. А усім своїм колегам, усім, хто балотується у депутати всіх рівнів, Лідія Олексіївна Прудка

ник народної освіти України",

нагадує:

"Завжди надавайте

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

то~о ж незмінний _депутат місько1 ради, (до реч1, аж 9 скли-

педколектив, а й батьків, котрих буквально надихала влас-

а також багатьма урядовими нагородами.- Я завжди живу з

пріоритет дітям, піклуйтеся про них, адже це наше майбутнє!"

На фото: АЦі.н ОАексіївна з онучкою 0Аею.

з них 17 - директором однієї з найбільших броварських шкіл, форм організації навчально-ви-

б

.

уло престижно юма-

місті. Я щаслива, що маю трьох онуків, а головне - мені не соромно за своє життя.

Нині у Лідії Олексіївни бага-

Що ж, вона довела це право усім своїм життям, кредо якого творити добро.

~--------------------------------------------------------~ ІІАРІВНИЦІІ ТАНЦІО

КОЖНЕ покоління сприймає

папастив єси

вбогу Сироту

Тараса Шевченка по-своєму.

Украйну!», бо «все омав при­

Броварчани з неосла­

Минулися часи, коли читали

бною увагою стежать за

ятелям». Офіційні радянські лі­

лише вибрані (цензурою) тво­

тературні критики жалкувати­

зоряним сходженням до

ри, коли окремі поезії супро­

муть, що «у своїй палкій нена­

високого визнання у сві­

ті класичного танцю на­ шої юної землячки Мі­

воджувалися тлумаченнями іде­

висті до царизму й кріпосниц­

ологічних секторів відповідних

тва Шевченко не міг повністю

(спец)служб. Уже перший

(1840

оцінити прогресивне значення

рік) «Кобзар» перекинув з ніг

діяльності Богдана Хмельниць­

можцем з Міжпародно­

на голову всі звичні поняття про

кого». «Прогресивне значення»

го конкурсу класичного

літературу, збагативши худож­

полягало, отже, в тому,

танцю у Швейцарії, що

нє слово пристрасною правдою.

раїнцям випало велике щастя

лени

Сидорової.

Вона

знову повернулася пере­

проходив на початку лютого.

вати усі проблеми, виходити з

До Лозанни на це престижне

неординарних ситуацій.

змагання поїхало шість юних

Так, коли дівчинку оглянув

балерин з України, та лише

лікар і зауважив, що вона над­

наша Мілена вийшла у фінал

то тендітна і велике наванта­

і здобула головний приз

-

першість у праві вибору най­

ета-революціонера»?

щомісячної стипендії упро­

ктеру і знайшла такі аргумен­

довж року.

ти, що її допустили до конку­ рсу.

ндентів на першу премію було

А уже через кілька днів по

багато: участь у конкурсі взя­ ли 124 найсильніші молоді ба­

телебаченню українську бале­

з

тим

радянським

Пам'ятаючи ще зі школи ці ярлики, я вирішив перевірити

його поезію на революційність і вже вкотре перечитав «Коб­

заря». І як не важко, виявля­ єт~ся, позбуватися стереотипів,

рія, аплодуючи маленькій ча­

відкриваєш,

рівниці танцю. Непереверше­

ідея «Заповіту» -не заклик

ними були виконані Міленою

пролити ворожу кров, щоб

у фіналі варіації Газматті з ба­

нтини та інших 'країн світу.

лету "Баядерка", власна хоре­ ографічна композиція "Павук"

· (муз.

Е. Гріга) та сучасні варі­

що основна

су, поїхала до Лозанни без су­

вона!

тобто українці: «Поховайте

проводу мами чи педагога. Ій

Тож і приз глядацьких сим­ патій телебачення Швейцарії та Романдії був вручений укра­ їнці, нашій землячці Мілені Сидора вій. Повернувшись із Лозанни,

та вставайте. Кайдани по­

Мілена відразу потрапила на

Міжнародний фестиваль хоремайстерності "Юність балету-2002", який

ге, як повернення до без­

ки не були такими перекон­

люди, котрі поховають Ше­ вченка «на Вкраїні милій»,

за органі­

зації Міністерства культури і

сту матерів і дітей "Україна

-

дітям". Участь у фестивалі взя­

ли кращі балерини з багатьох країн світу та СНД. Та найкра­ щою в номінації від

15

до

18

років визнана Мілена Сидоро­ ва. Скарбничку прести­ г------------------. жних нагород юної ча-

as R

11Вірlоше

рівниці танцю поповни­ ли Диплом та перша премія. Вітаємо та пишаємо­ ся тобою, Мілено!

Надія fАМАЛІЙ.

le Prix des telespectateurs du ЗОЄmе Prix de Lausanne

На фото: танцює Мі­ Аена Сн,4орова; швей­ lausaмe, Іе З

M\lflor 2002

царські наrор0,411 бдАе-

L----------------~РННІІ.

дною українською мовою?

Оспівав він, Україно горда,

І де- в себе ж, в Украйні!

Нездоланну твою силу й вроду.

Щоби .ми ц_ерез роки й століття Подолали .муки лихоліття.

«вражою кров'ю» Шевчен­

в умовах незале­

Не злякавсь "солдатської науки"',

Став він наши.м .мужні.м Про.метеєм,

ко має на увазі кров чужи­

уже

Він за правду й волю йшов на .муки.

роко. По-перше, як незале­

існували за козаччини. Під

ри»,

рити державною, себто рі­

жність України, а, по-дру­ кріпосницьких порядків, що

ціональної за формою укра­

жної України принизливо

У борні, зростав, .міцнів душею,

мляків у кайдани, котрі поет

фонду

ше, чому б нам після тако­

Що своє.му рідно.му народу Шлях вказав до єдності й свободи.

тут розуміється досить ши­

мистецтв України, Міжнарод­ "Дзвони миру" та Національ­

S

в'ю Волю окропіте ... ». Воля

ного

ного фонду соціального захи­

Т

рвіте І вражою злою кро­

нців, які закували його зе­

благодійного

вонозоряний Кремль>>. Інак­

Бо Тараса світу породила,

ливими у східному танці, як

24 лютого

особливо ж коли слово

«царизм>> замінити на «чер­

логічно обrрунтовує. Поза­

дівчинка, на відміну від бага­ тьох інших учасників конкур­

по

ДІ188-РіІІІІR ВЇДДНR НІРОДЖІННR 1ІІі38РR

Усе абсолютно вірно та актуа­ льно,

їнської радянської культу­

як повстати мали саме ті

18

RK НІИОПИІ

кації, перешкоджав розвиткові української мови і культури».

Дякую тобі, Вкраїно .мила,

навіть япон­

рі з

СVЧАСНИЙ,

нської державності, проводив насильницьку політику русифі­

й увесь зміст «Заповіту»· це

Торі Шімазакі

проходив у Національній опе­

присікаючи

го небаченого «розквіту на­

а й силу характеру. 15-річна

• аграфічної

визвольний рух,

прагнення до створення украї­

Д11ку10 то6і, Вкраіно!

ації японського хореографа

-

Шевченко розумів, що пова­ лення царизму саме по собі не

вати незалежність Україні.

«волю окропити», а здобу­

сокий професіоналізм, талант,

самостійно довелося вирішу-

ви­

рину nнізнавала уся Швейца­

лерини з Франції, Японії, Ве­ ликобританії, Кореї, Австрії, Чехії, Китаю, Болгарії, Амери­ ки, Австралії, Мексики, Арге­ Сидорова зуміла

сію В.Ленін.

з її «революційним характе­ значенням Шевченка як «по­

варто ризикувати, Мілена про­

Мілена

расової творчості. Але як бути

зашкодити її здоров'ю, тому не демонструвала таку силу хара­

продемонструвати не лише ви­

століттями жити в «тюрмі на­ родів», як називав царську Ро­

ром»,

кращої балетної школи світу

Варто зазначити, що прете­

Кожен, хто мав здатність мис­ лити, не міг не відчути сили Та­

ження під час копкурсу може

для навчання у ній з виплатою

що ук­

випрошувати дозволу гово­

А хто винен? Почитаймо «Кобзаря>>.

І здригнемося

від сорому. «Люде, люде! За

шмат гнилої ковбаси У вас хоч матір попроси, То од­

дасте>>. «Ми в раї пекло роз­

«... ми

І тепер ти, рідна Україно,

вели>>,

Як у лузі молода калина.

і голу Застукали сердешну

Всього світу ти тепер окраса

-

Батьківщина .мудрого Тараса.

В іншому вірші, до речі,

волю Та й цькуємо>>. Нові хазяї «орють лихом, Лихом

Антон САХНО,

засівають», «А Бог куняє>>,

класу НВК м. Броварів,

а ми мрієм, «Якби з ким сі­

член клубу "Пролісок" БТШ.

сти хліба з'їсти». А ось ряд­

учень

і заповідав порвати.

Ненагодовану

5

ки

написаному за два місяці до

і на

«аграрну>>

тему:

«Заповіту», знаходимо цілком

розв'яже українського питання.

«Село неначе погоріло, Неначе

однозначне:

І, як показали події після

люде подуріли ... ».

1917-

«Церков-домовина Розвалить­

го, наче у воду дивився. «В сі­

Гірко чути, коли кажуть, що

ся ... і з-під неї Встане Україна.

м'ї вольній, новій», під сонцем

в Україні «національна ідея не

І розвіє тьму неволі». Далі Ше­

Кремля ховала Україна мільйо­

спрацьовує». В Естонії, Чехії,

вченко пояснює, що

ни своїх дітей у 33-му, а в

1941-

Польщі, бач, спрацьовує, а в нас

роках встелила «чорними

ні. Таки нам треба «діждатись

«ото цер­

ков Богданова» й називає їі «до­

1945

мовиною України». Так, поет

свитками» кривавий шлях від

Вашингтона З новим і правед­

негативно сприймав

Москви до Берліна. У

1954 році

ним законом>>, щоб той навчив

нас «Почому хліб і сіль почім!>>.

Пере­

яславську раду й Богдана Хме­

ПИШНО ВідЗНdЧалОСЯ 300-ріЧЧЯ

льницького, який присягнув на

возз'єднання України з Росією.

вірність цареві Олексію Михай­

Цікаво зараз почитати височай­

ловичу,

ше затверджені до цієї дати

поклавши

тим

самим

Читаймо,

читаймо,

браття,

Шевченка!

початок тривалого закабалення

«Тези ... »: «На Україні царизм

Юрій ПОТАШНІЙ.

України. «Отак-то, Богдане! За-

люто придушував національно-

(Укрінформ).


•••••••••••••••••••••••••

КРАСИВА І ПОПУЯІРНА

• •• •

(Шrрихи до пoprpery Ок~они ВоRяс) Про неї пишуrь у "Фактах" і "Буль­ варе", їі голос лунає на "Промені" та "XIT-FM", а кліпи транслюють на УТ. Вона бере участь у престижних конце­ ртах і тусовках київського і московсь­ кого бомонду (іноді шокуючи своїм вбранням, яке, до речі, сама придумує і втілює у життя з допомогою талано­ витих кутюр'є). Це про Оксану Вояж, популярну, оригінальну співач­ ку, тендітність якої аж ніяк не заважає їй бути надзвичайно сильною особис­ тістю. І справді, невже так просто у нашому суспільстві (та й у всьому світі) з пер­ шої спроби відкрити власну справу і ста­ ти вдалою бізнес-леді? До речі, незаба­ ром візажисти й перукарі відомого в Броварах (і не тільки) салону краси "Вояж" святкуватимуть свій 10-річний ювілей. Так, їі творчість, не кажучи вже про імідж, викликають неоднозначну оцін­ ку. Дуже вже нетипова ситуація: блис­ куча кар'єра, прекрасні зовнішні дані (спробуй, здогадайся про вік цієї мініа­ тюрної золотокосої жінки, котрій не набридає бути екстравагантною, шука­ ти своє власне, неповторне "я" у текс­

тах пісень та сценаріях кліпів, які пише сама. І навіть біжутерії, що їі також вла­ сноруч підбирає і вигадує із "білих" ме­ талів). Проте послідовність, з якою Ок­ сана "ліпить" себе, справу життя та свій особистий образ у мистецтві, (а перу­ кар-стиліст, це, по-вашому, хто?)- не може не викликати якщо не захоплен­ ня, то поваги.

Ще у середній школі N28 без їі участі не обходився жодний вечір: була веду­ чою, читала вірші, співала пісні, грала

на фортепіано. Однак, на той час захо­ пилася перукарською справою, навіть їздила в Москву до провідного стиліста

Сергія Звєрєва на семінари та фести­ валі зачіски. Працюючи у перукарні бу­ динку побуту ·:ювілейний", виборола звання "Майстер "Золоті руки" та була

дітище

-

8

салон зачіски "Вояж", де на

високому професійному рівні надають­ ся усі види послуг, у тому числі екс­

-

Ластовииими бровами Ти вела розмову.

Слів для них шукав

тоді я. здається,

вачки, котра не терпить подібності ні в

популярні пісні

-

саме цих авторів. А підтримала талано­ виту землячку, зокрема, і міська влада на чолі з 1. З. ПетрРнком, сприявши ви­ ходу компакт-диску на широку аудито­

рію, за що Оксана щиро вдячна. Розповідь про Чdрівну, патхнеНІІУ жі­ нку, якій вічно юна весна подарувала сонячпу вдачу, хист до прекрасного і

наполегливість у досяnІепні мети, була б неповною без розповіді про їі вподо­ бання. Отож в дитинстві, коли Оксана займалася художньою гімнастикою, ета­ лоном краси і жіночності для неї була упевненості у собі

ленням.

Наталя ЧЕМЕРИЧЕНКО.

туся вечорами вишивала на

прикипала очима до мамино­

го шиття, де чарівниця-гол­

ка залишала за собою дива. Так і собі хотілося спробу­ вати, але після війни і тка­ нина, і нитки були дефіци­ том, тож мама не давала до­

чці до рук голки. Та дівчин­ ка таки добралася до мами­ ного "скарбу", і сидячи на печі з подругою, розшила фуфайку.

.

ляють душу. Своє мистецт­

міти, про які такі українські

во із рідної Львівщини при­

рушники,

промовляють

везла до Рожнів, де зустріла

радощами і болями рідної зе­ млі, пише тітка. Пригадує Катерина Івані­ вна, тітка Оксана паписала тоді, що всі знайомі українці зійшлися, щоб подивити­

долю- Миколу Федорови­

ся на ті гриби, вдихпути при­ несені з ними пахощі рідних лісів, своєї коханої землі. А

коли трагічно загинув стар­

ча Довгодька, з котрим про­ жила у парі уже 37 років,

творним. Прекрасні і порт­ рет самого поета, рушники,

пережила хвилини

щастя і невигойного горя,

ший, Андрій. Схилилася тоді мати з голкою над полотном,

жка до стьожки

традиційні рушники, і бага­

рна і червона. Мороз прой­

то зрозуміла, коли сусідка­

має,

бабуся витягла зі скрині ста­

горнений шматок полотна.

роботу "В пам'ять синові".

ровшшого українського ру­

У чиСтому читанні їі виши­

шника. Та й зачарувала, за­

вок, майстерному виконан­

сльози застилали очі, а вона останню

розмову з синочком. Стьо­ нитка чо­

дивишся

па

цю

лася з голкою. Катерина, скі­

чудувала, замилувала людей

льки пам'ятає себе, вишива­ ла. Вишивала картини, сер­

ні

своїм рукотворним дивом. Катерина Іванівна Довго­

творів. А ось дивовижної

ветки, скатертини, сорочки.

дько володіє доброю полови­ ною із понад 160 відомих видів вишивки, до того ж

туча Україна". У центрі поля -Дерево життя, ~ад ним ві­ нок квітів у вигляді підкови - на щастя. А що дерево у формі хреста - то це пасд­ нання неба і землі, жовті

досконало опанувала мисте­

цтво Р<?.зпису великодніх пи­ сапок. Ії вишивки, народже-

вченка, що здається неруко­

онуків,

Подивилася мама на шит­ тя десятирічної доньки і ви­ йняла з шафи бережно за­

А коли у 1958 році на про­ хання тітки Оксани Ільниць­ кої, котра жила в Америці, вислала вишитий власноруч рушник та зібрані у сусідньо-

трав, філософська глибина і вся незбагненність багатови­ мірного світу. К. І. Довгадь­ ко вишила "Заповіт" Т. Ше­

виростила синів, дочекалася

-

плена публіка, яку хлібом не годуй, а дай лише повболівати за представників зі своєї школи. А кандидатки були гідними. Ірина Микитенко (ЗОШ N2S) у ролі Джульєти з щасливим ко­

ханням, справжня поціновувачка української мови, довела всім присутнім свою любов до художньої самодіяльності та отримала за це

титул Панна Неповторність. Оксана Хрущ (НВК), котра народилася весною, стала відпо­ відно Панною Ніжністю. А ось Катерина Ма­ карова (ЗОШ N22) "звела всіх чоловіків з ро­ зуму" очима, бо ж була вона Клеопатрою та отримала нагороду за чарівну усмішку. У ролі довгоочікуваної весни з'явилась РаїсаНурієва (гімназія ім. Степана Олійника), котра розто­ пила лід у серцях журі та була удостоєна ти­

трувала костюм із газети (гарна ідея для рек­ лами «Нового життя!»). За такі витівки П на­ звано Панною Фантазією. Найромантичнішою була, звісно, Наташа Ро­

яскраві оксамити весняних

коли

требу існування таких конкурсів довела захо­

ватися годинами, їх можна читати і слухати. У них сонячні барви осені і гарячі

зів перечитувала, щоб зрозу­

-

строєм і щирими ноемішками конкурсанток

та гостей балу, які прийшли на конкурс "По­ пелюшка 2002". Вже втретє навчально-вироб­ ничий центр творчості молоді на чолі з І. О. Ткачук проводить це костюмоване шоу. І як завжди влучно, актуально та зі смаком. ,По­

нчоха, дівчина з гумором відповіла на всі по­ ставлені запитання, а також власноруч змайс­

кольори літа, мережана про­

свою

рів розпочав календарну весну сонячним на­

до свого танцю. Будучи в ролі Пеппі Довгапа­

холода зимових серпанків,

вела

Міський конкурс учнівської молоді Брова­

колосиста

--

пі щирим серцем і умілими

шила,

... »

стигла нива. Роботами Кате­ рини Іванівни можна милу­

руками, радують очі, звесе­

ось рушник їм хотілося тра­ диційно український. Почала тоді допитуватися у старших жінок, які ж ті

З тих пір вона не розлуча­

8

тулу Панна Чарівність. Майже весь дитячий садок залучила Марина Холявко (ЗОШ N27) квадратики

що

.Аіtа'І"о.Лій ЛУЦІ!:ІЩ<);

(!.Жиленко) тості, однак, друзі основними рисами її характеру назвали прямолінійність і прагнення професіоналізму. Вона, як кажуть, легка на підйом: у складі моло­ діжної команди (Юрко Юрченко, Оля Юнакова, Ліна Скачко, "Екс-президе­ нти" тощо) взяла участь у благодійпо­ му турі під патронатом Президента Л.Кучми по дитячих притулках і дитя­ чих колопіях України, що тривав бли­ зько місяця. Про враження окрема розмова, бо, як і кожній матері, Окса­ ні болить побачене. Однак, була звору­ шена тим, що їі "Молодшу сестру" зна­ ють і люблять навіть за гратами, бо ця пісня справжній молодіжний хіт. Незважаючи па гастрольні поїздки по містах України і Росії, тільки у Брова­ рах вона у себе вдома, де на неї чека­ ють родина, багато шанувальників і дру­ зів. Тому саме для земляків Оксана спі­ ває з особливим натхненням і задово­

З ДИТИНСТВА Катруся бачила кольорові сни: диво­ вижні квіти та птахи, фан­ тастичні дерева. А коли ма­

ла, обов' язково оздоблюючи одяг вишивкою), Катруся

Повіяв весиою.

-. • •

із діброви

Об.11нччя, ОАЯГ і краса

поетеса і композитор Наталя Багмут, відомі композитори Аркадій Укупник, В'ячеслав Хурсенко, Сергій Гримальсь­ кий ... На комп<J.кт-диску Оксани Вояж

ною, що не дивина для творчої особис-

всіх обшива­

В якій болі гою ... Вітер з гаю,

((Хай буАе в нас усе казкове:

директор Володимир Беретеюшков і продюсер кампанії JRC, броварська

коративної косметики. А вже потім її

-

До моєї. до любові,

НЕ ВТРАТИЯА КОРОНИ

ців, де першу скрипку зазвичай грають

курсі перукарського мистецтва та де­

як лялечки

поверие

Вас з розлуки иииі.

ІІПОПЕПЮWИАІІ

переборюс: боді білдінг і хореографія регулярно, категоричне "ні" палін­ ню і зайвим калоріям. Натомість- на­ полеглива праця із командою однодум­

на нестатки, зодягнені були

сииіх,

Може, ця весна

Овну. Її життєве

-

-

му лісі гриби, одержала див­ ного листа, який кілька ра­

Зникли в далях

смт. калита.

пересилити себе, а не інших. І

дитячих сорочечках візеру­ нки (у сім'ї було 9 братиків та сестричок і, незважаючи

в серці.

І лукавцями від мене

• ••••••••••••••••••••••••••

людину всебічно розвинену, обдарова­ ну і по-жіночому примхливу. А ще­ вперту, чому "завдячує" своєму східно­

"Ніжності океан"

мрії

Не знайшов,

чому), бачиш невиправну фантазерку,

-

Ніжним болем

В тиші вечоровій,

"Alta

За ефектною зовнішністю і неорди­ нарними вакальними даними (її непо­ вторний оксамитовий голос - ще один плюс на користь індивідуальності спі­

му знаку Зодіаку

Повіяв весною

між яворами,

moda".

кредо

Залишились спогад,

Згадкою ясною. Колись там,

став при­

зером міжнародного фестивалю

(пісня)

Вітер з гаю, із діброви

брови

клюзивні (аж до плетіння арабських та чя волосся та нігтів тощо)

3 rAIO, 13 ДІ&РОВИ

І майнули твої

африканських «косичок», нарощуван­

Ірина Дерюгіна, ідеалом мужності й - "Анжеліка". За­ раз серед їі улюблених співачок - Мі­ райя Карі та Земфіра, а з "братів на­ ших менших" співачка падає перевагу кішці ... Себе Оксана вважає неуваж­

нагороджена золотою медаллю на кон­

8

ВІТЕР

неперевершеність її

краси авторська робота "Кві­

сорочки, картини, ікони.

Своїм вмінням вишиваль­ ниця щедро ділиться з тими, хто хоче опанувати це мис­

тецтво. А працює вона бух­ галтером у районному буди­ нку культури. Майстер тра­ диційного народного мисте­ цтва України, учасник фес­ тивалю "Слов'янський ба­ зар", міжпародного фести­ валю "Родослав" та інших, нагороджена

грамотами

та

дипломами за збереження та розвиток

народних

тради­

цій. А скільки захоплених осві­ дчень шанувальників у її

книзі відгуків! Хай же Ваші чарівні узори цвітуть вічно, берегине краси!

Надія ГАМАЛІЙ.

стова, декламуючи поезію власного написан­

ня. Олена Кизименко (ЗОШ N26), яка вибрала собі цю роль, показала акторське вміння. Панна Грація співачка Лілія Наврузова (ЗОШ N21) мала амплуа доброї феї, виконую­ чи бажання присутніх. Ірину ПородІ,ко (ЗОШ NQЗ) названо Панною Таємничість, можливо, тому, що Білосніжка

співала і танцювала гарно і без своїх гномів. Школа N2 10 виховала «Нову Попелюшку»­ Тетяну Воронову. Сучасна дочка депутата, яка

зачитала свою передвиборну програму, на ду­

мку виборців, найкрасномовніший політик на­ ших часів. Та журі винесло вердикт: Панна Фотоl\юдель! І ось, нарешті, дійшла черга до визначення

Попелюшки. А нею стала Євгенія Четверня (ЗОШ N2 9), котра вже вдруге довела свою від­ повідність казковій дівчині. Можливо, досвід Попелюшки-2001 допоміг їй у ролі Оксани із «Вечорів на хуторі біля Диканьки» завоювати

цей титул і у 2002-ому році. Представлений нею кос11ом із компакт-дисків, танок із чор­ том, а також запальний латиноамериканський танець заслуговують нагород. Але найвище звання все ж таки повинні отримати прихиль­

ники, як <<Найкрикливіші пані й пани». Свято краси і молодості не закінчилось, адже весна лише розпочалась і на вулицях Брова­ рів можна зустріти багато "попелюшок", які шукають своїх принців ... Анна СЕГЛЮК.


7.03

Ne2t (9322) те хоч крихту хліба ... " Навесні

1931,

громадянином і генетично

відчувши себе українцем, "вичавлює із себе раба" росій.ської мови (майже за Чеховим), з честю прохо­ дить шлях дерусифікації, стає на стежку служіння

здійсни­

вши акцію "розкуркулен­ ня", комуністична влада в роки колективізації ви­ слала сім'ю Лисенків на спецпоселення в Сибір, а

потім до Казахстану. "Великодня" смерть діда, жахливі картини не­ справедливості, боляче вразивши, глибоко за­ карбувались в душі Миколи Ли­ форму­ на­

У березні шостого дня 2002 року відзначив 75-лі­

строю,

тній ювілей Микола Гри­

дальшому також утиски його як сина "ворога на­

до

спричинили

горович Лисенко, найста­ рший рухівець Броварщи­ пи, активний громадський діяч, вірний служитель ідеї

чого в

>Ковтневий палац в Києві "працювала" безпе­

-

рервно, де цілодобово роз-

м'ятнику-камені про похо­ вання "6329 радянських воїнів, партизанів, підпіль­ ників, мирних громадян, закатованих фашистськи­ ми окупантами в 19411945р.р.". Воістину цинічній брех­ ні комуністів нема меж, що було викрито М. Г. Лисенком і його друзями­ однодумцями, доведено (і це в 1989р. уряд УРСР ви­ мушений був визнати), що в лісі під Биківнею похо­ вані не жертви гітлерівсь­

1

першим голо­

Народного Руху па

... Ранком 1933 року в

закінчив в 1952 році з від­ знакою за спеціальністю "Меліорація". Уже півстоліття життя і праці М. Г. Лисенко пов' я­ зані з Україною. З 1970 року постійно живе в Бро­

Броварщині. Один із фун­ даторів історико-просвіт­ ницького товариства "Ме­ моріал". Та найголовнішою за­ слугою М. Г. Лисенка є до­ слідження і розкриття "та­ ємниці" Биківнянських по­

варах,

зарекомендувавши

ховань, над чим він пра­

заможних селян-українців

себе класним спеціалістом

із Воронежчини, що в не­

в галузі еконо~rіки меліо­

далекому минулому мав

в

рації, з чого мав декілька­

цює з 1986 року до сього­ дення. Проведена колоса­ льна робота М. Г. Лисен­

200

річне відрядження в екс­

ком

першокласного

чорнозему, незліченну кі­

педицію за кордоном. Та головним у його на­

лькість домашніх тварин,

сиченій біографії є громад­

яких належить і його дру­ жина Неля Олек~:=іївна, по викриттю комуно-більшо­

щороку шість комор золо­

сько-політична робота.

вицького

пшениці,

Прибувши

пресивний механізм ста-

Слави.м .ми Ваш ювілей! Здоров'я, щастя і добра бажас.мо Ва.м у цей депь. Спипити час ніхто ne в з.мозі, Жовтіє лист і грає сад На Вашо.му сопячпі.м порозі З'явились перші 60.

ne

1

березня по

квітня

2002

року

Краси-

Високий, огрядний,

Звертатись за адре­ сою: м. Бровари, вул.

Гаrаріна, Тел.:

кім.

15,

228.

5-34-33.

дітей і внуків. пагоди свята

Голова ради

~~~

Микола Федоренко.

і

ється доля, несуть тільки радість з собою роки, хай щастя й здоров'я не зрадять

t t

бажання й думки. Снаги трудово'і- без ліку, пошани й

;

тобІ у цеи день.

ніколи, хай збудуться мрїі, ~

добра- від людей, щасли-

вого й д~вгого віку бажаєм і

r.ж;~;~~

З любов'ю і повагою-

~ :..--:-

Олександровича

Хай тобі завжди посміха- ~

З повагою і любов'ю-

всі ....знай'

сестри, брати.

j

дopororo кума

._.

А ми тебе любимо дуже

Гордієнків, Закусілових,

від дня народження

t....., Імшенецькоrо Леоніда 11

.май.

внучка Вітуся і сім'ї

~~~4~~~~ Вітаємо з 50-річчям

і

зро:Jу.мій. Кріпися ще, любиіl, здоров'я

дружина, дочка, зять,

-

вітання друзів.

На фото: М. Г. Аисенко.

Ти ж нам потрібний усі.м,

~~

В МАfАJИНІ "ОЛІМП"

про РУХ турбота.

Володимир МОСКВИЧ.

вітаємо дорогого чоловіка, рідноrо татуся, лІQблячого дідуся

ІІ

вища, економічна.

життя дорога, Щодеппа плідна

с. Семиполки.

прожити зу.мій,

України А. Зуб.

Хай буде довга ще

3

Ну хоч до ста літ

охоранн здоров'я

скатовані без шапи.

міц­

ти на відбудову Суверен­ ної Української Держави.

ми благає.м:

Заслужений працівник

в "Ме.моріалі",

Сплять в Биківпі

Про рідне .місто,

рідпею тебе .ми вітасм

-

державу.

здоров' я та наснаги і гото­ вий вірно служити ідеї українського національно­ го відродження і працюва­

І дуже сердечпо тебе

"Центральна аптека"

сильпу

Подяка ва.м

ний чоловік ще сповнепий

народження.

За дорученням

Її .майбутпс -

за

що зветься ста­

Тату ріднепький, всією

керівництва ТОВ

жваві,

Душа боліє за Україну

рістю. Та це не про нього.

з бО-річчям від дня

щастя і любові!

І любов'ю повниться душа.

тему,

Сердечно, від усієї душі

Березня!

радості, особистого

йшла

-

га життя,

Бажаємо Вам та

Щоб радість зоряно цвіла. Життя було прекрасни.м. Бажас.м здоров'я, радості, Щоб не було старості, Хай обходить Вас біда

попередню

Григоровича

рідним здоров'я,

і сонце щоб світило яспо,

З поваrою друзі хор "Надія".

8

в натхпенній праці,

Сиве волосся, а очі

якою розпочинається с~у­

1930-

Весни, Ніжності та

ВАКАНТНОЇПОСАДИ

ючи

Гурбича Олексія

чарівних жінок з днем

НА 3АМІЩЕННІІ

Злетіли роки

харак­

ходить до межі, продовжу­

~:w~

1

з

Микола Григорович до­

пошуковій

11

,

нами комуністичного ре­

а жертви

11

Броварів.

жиму".

1940рр.

OrOЯOWYE КОНКУРС з

тус другу книгу

сталінсько-комуністичІrого

БРОВАРСЬКА ННА АЕРІКАВНА AAMIHICTPAQIR

нашу колеrу, тепло і сердечно вітаємо з 60-річннм ювілеєм! Шановна Надіє Тихонівно!

сифікований напис на па­

терною назвою "Під жор­

Дякуючи

рідного міста

"Биківня- злочин без ка­

прихо­

"червоного терору"

на теренах нашого

.

вди написав і видав книгу

яття" і зараз до друку го­

окупантів,

у вашій невтомній громадській діяльності

"ходіння" в пошуках пра-

вувала свій кривавий зло­ чин, встановивши сфаль­

ких

проти

власного народу, коли ре­

Надію Тихонівну КУПРІЙ,

Щоб весна швидко так

злочину

до

Україну

Шановну

в

однодумцями,

зросійщеним радянським

шепочучи

спопелілими губами: "Дай-

та

ретельно

довголіпя та наснаги

М. Г. Лисенко про свої

зелений паркан. Усе робилося тає­ мно. Комуністич­

влада

Вам міцного здоров'я,

городжений двома хреста­ вола.

за

сновником

інституті, котрий, до речі,

тої

ліс

кого ГОЛОВИ М. Києва, на­ ми від В'ячеслава Чорно­

биків­

нянський

щиро вітає з днем народження і зичить

почесну грамоту від місь­

ма­

на

го відродження.

особистому володінні

в

будинкових комітетів

Микола Григорович має шість трудових нагород,

укрити­

видавську і зберігає в своє­ му помешканні забороне­ ну націоналістичну літера­ туру. У першочасі був за­ вою

десятин

возили

Рада вуличних і

світ.

ми брезентом, ви­

по­

пендію, коли "на відмінно" навчався у Воронезькому

.один із

шинами,

=~~

і їі "авторів" дізнався увесь

вночі

вантажними

ГPJIГOPOBJIIJY

про Биківнянську трагедію

гів народу", потім тіла жертв

MJIHOR/

ну в "Литературной газе­ те", Ng48 від 30.11.1988р. та публікаціям за кордоном,

політичних діячів, робітни­ ків і селян. Катівня НКВС

У роки "шестидесятни­ цтва" розповсюджує сам-

сільськогосподарському

-

вників творчої інтелігенції,

українському народу.

українського національно­

лович Лисенко

нянского леса", надрукова­

операції М. Г. Лисенка че­

стрілювали "воро­

роду", в іди о ва надати сти­

на Великдень темній земля­ нці серед казахських сте­ пів під Карагандою у на­ півсвідомому від голоду стані помирав на очах вну­ ка Миколки Андрій Пав­

тично знищуючи предста­

13 ДОПЕЮ ВИРАІНИ

ванню антикоr.rу­

ністичного

рез статтю журналіста С. Кисельова "Тайна БьІков­

ПОВ'R3АВ IИUR

сенка, давши по­

штовх

лінсько-берієвської систе­ ми в 30-40-х роках потуж­ но діяв в Україні, система­

І І

11

.......='.:: "

ШАНОВНІ ВИ&ОРЦІ!

12 березня 2002 року о 15.00 в міському культурному центрі "Прометей" відбудеться зустріч з кандидатами на по­ саду міського голови.

Міська виборча комісія.

ПРОДАЄТЬСЯ САДИБА в

Вимоги: обов'язкове знання

Corel Draw, Adobe lllustrator. РОБОТА ПОСТІЙНА Вільних художників без знан­ ня комп'ютера прохання

не

ПРИД&АТИ ПОДАРУНКИ

кого району Київської обла­

AJII СВОЇХ КОХАНИХ,

сті. Великий будинок, сарай,

ДРУЗІВ ТА &JІИ3ЬКИХ

погріб, артезіанська колонка, літній кухні. Город

великий сад,

5-32-69.

2

соток,

км від елект­

ЛІОДЕЙ. 3AIIPOllfYЄMO В~ІМТl-1.

ШПІ;1\-1І.А.f.А:ЗИН!

(8-294) 6-37-43,

5-62-77.

~"-""~~-"=-,-".'"'~--*,.". ._,.,,.,. .,,,_.'1 Броварську міськрайонну rазету

Ми працюємо з

8.00 go 20.00.

Телефон 5-21-бб.

ПРОДАЮ АБО МІНЯЮ ХАТУ в с. Новий Биків Бобровицького районі на квартиру. Хата знахо­ диться в 65 км відм. Бровари. У будинку З жилі кімнати, їдальня, комора з погребом,

2 коридори,

автономне парове опалення. На подвір'ї велика літня кухня,.душ, до якого підведена вода, 2 гара­

Фонд комунального майна повідомляє, що

26 лютого 2002

року на аукціоні було продане приміщення: - по вул. Енгельса, 4, площею 170,6 м2, ціна продажу 196500 грн., переможець аукціону- юри­ дична особа;

жі з погребом, криниця, сарай. Біля хати 20 соток городу з ро­ дючим грунтом. Недалеко є річ­ ка. Через село проходить траса Київ- Ніжин. Тел.: (8-272) 5-57-64.

ttHOBE ЖИТТЯ>> віднині можна читати в еnектронному виrnяді на сайті

компанії tt6РАВОЛОРТ>>

l': Втрачене nосвідчення ветерана nра­ ці С-АІ N2161741, виданеуnравлінням со­ ціального захисту населення Броварсь­ ко·І райдержадміністраЦІЇ 18 березня 1998 року на ім'я ЯКОВЕНКО Олександри Іва­ нівни, вважати недійсним.

www.brovary.kiev.ua,

де можна знайти

інфор-.ію від &ровора.коі міськради 10 бaroro інwих повідомnень i3J<Иm &роворЩІІни. НодсмоііІе воші nнСІІІ но ноwу скрмньку: newlife@brovary.kiev.uo

, .....\

"""'" ....,.. 8

70

рички, ЗО км від Києва.

Тел.:

звертатися.

Довідки за тел.:

с.м.т. В.Димерка Броварсь­

телефон. Газ в будинку й на

АБО ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.

ВИ МОЖЕТЕ НЕДОРОfО

Інтернет-nровайдер ІІ&РАВОПОРТІІ надае nocnvrи з nідкпюqе-181

'~і ннн до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oliniнv 1!11!1

"НОВЕЖИТТЯ" Броварськuх міської ma раІііоЕІно'ї \'іІА

ААРЕСА:

07400,

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

раЇІонної Аержавної ёІАмінісmраuії.

'а Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34.

СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmuв

ВіААілu: сільського госnодарства 4-02-92; nромuсловосmі

редакuії газеmu, Броварські

і соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu

міська і раuонна радu, раuонна

бухгалтерія; npuuoм оголошень

держадмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ЇНАекс 61285

4·23-26.

2.

4-04-81;

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + J\истування з читача..чи - на сторінках zазети. + За з..чіст рєкла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

.llpyк Обсяг

oфcemнuu.

друкованuu аркуш.

1

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облдержадмінісmраuії.

Зам.

1137 2355

Тираж

прим.

#21 2002  
#21 2002  
Advertisement