Page 1

v

СьоrоднІ

До Дня працівників

На актуальні

культури

теми

сторінка

БроварL.Цині

Виходить з

Завтра

17

статистики

районної бібліотеки сторінка

4

сторінка

Субота,

квітня_ 1937 року

- День nраців~иків житІІово-комунаІІьноrо

23

rосnодарства та nо6утовоrо о6СІІуrовуваннІІ насеІІеннІІ

ІОІІдомлення

5

сторінка

8

20

березня

березня

-

року

2010

.

N2 21-22 (10140-10141)

Всеукраїнський день nрацівників -

куnьтури та аматорІв народноrо мистецтва Шановні працівники культури Броварщини!

та побутового обслуговування населення! Прийміть щирі вітання від імені Броварської районної державної адміністрації та районної

-

ІМfDІІІЄННЯ,

благополуччя!

Шановні працівники і ветерани галузі житлово-комунального господарства

ради з нагоди професійного свята

hІАІ.Ма,

ТЕЛЕ­

ПРОГРАМ

Техогляд-2010

добробут

-

.IW

Мовою

Вісті з центральноІ

сторінка З

2

номерІ:

Дня працівників житлово-комунального господарства та

побуrового обслуговування населення.

Своєю наполегливою працею ви забезпечуєте життєдіяльність району, надаєте різноманітні послуги нашим громадянам, створюєте необхідні умови для стабільної роботи всіх підприємств галузі.

Від вашого ставлення до виконання дорученої справи, культури обслуговування населення залежить чистота та охайність наших сіл та селищ, затишок та комфорт в оселях жителів Бро­ варщини, а відтак їх працездатність, настрій і соціальне самопочуття. Завдяки вам у наших оселях завжди є вода, газ, тепло та світло. У належному стані уrримуються площі, вулиці, до­

роги і мости, парки і сквери, водоймища і прибережні зони, житловий фонд і прибудинкові те­ риторії.

· Сьогодення ставить перед нами нові завдання. Вони полягають у тому, щоб рівень послуг,

Від імені Броварських районної державної адміністрації та районної рад~. усіх жителів району щиро і сердечно вітаємо вас із професійним святом Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва! Дозвольте нині вшанувати всіх, хто своєю невтомною та натхненною працею збагачує духовну скарбницю нашого народу, примножує славу України, хто щодня самовіддано та з творчим запалом плекає самобуrню та розмаїту культуру рідного краю. Ваш внесок, шановні митці, у справу збереження національної культурної спадщини, у розвиток на­ родної творчості, збагачення мистецьких надбань Броварщини неоціненний. Завдяки вам - працівни­ кам клубних установ, бібліотекарям, художникам, служителям театрального мистецтва, аматорам, ми маємо чудову змогу спілкуватися з дивовижним світом краси, долучатися до невичерпного джерела ду­ ховних надбань людської мудрості. По всій Броварщині- в бібліотеках, клубах, навчальних закладах, музеях, на вуличних. святах- ви не­ впинно і щодня несете "вахту" зі збереження й розвитку національної культури України. Завдяки вашо­ му таланту, праці, вашій енергії створюються літературні і живописні твори, народжуються танці і пісні,

які надаються населенню, відповідав сучасним європейським стандартам. Глибоко переко­

звучать музика і вірші, проводяться виставки, свята, фестивалі.

нані, що спільними зусиллями ми подолаємо існуючі труднощі і надійно забезпечимо житло­ во-комунальні та побуrові потреби наших громадян.

Вітаючи вас із професійним святом, бажаємо міцного здоров'я, добра, радості, світлого настрою, успіхів у виконанні почесної місії- берегти та розвивати кращі культурні традиції українського народу,

Сердечно бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, родинного добробуту, благопо­ луччя, впевненості у завтрашньому дні й вагомих професійних здобуrків.

нести культуру, дух просвітництва до сільського населення!

Нових вам мистецьких здобуrків, високих творчих злетів, усіх земних гараздів! З повагою

голова Броварської районної державної адміністрації Андрій МАЗУР, голова Броварської районної ради Юрій КУШНІРЕНКО. Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення!

Від імені міської ради та її виконавчого комітету щиро вітаю вас із професійним святом! Від резуль татів вашого ставлення до справи залежить якість життя громадян, збереження і примноження

Шановні працівники культури та аматори народного мистецтва! Від імені міської ради та її виконавчого комітету прийміть найщиріші вітання з на­ годи професійного свята! Це свято усіх, хто причетний до світу прекрасного, хто оберігає і збагачує духов­

міста, затишок та комфорт осель городян, їх настрій і здоров'я. За нинішньої ситуації ну скарбницю украінського народу щедрими ідеями, величністю і самобуrністю. Творчі здобуrки наших аматорів народного мистецтва відомі далеко за межами підтримання належного рівня обслуговування населення дається вам нелегко. Тим більша людська вдячність за Броварів і заслуговують на слова щирої вдячності. вашу щоденну наполегливу працю, за створення життєвого затишку, за турботу про броварчан. Сподіваюсь і вірю, що ніколи не зникне глибоке й чисте джерело вашого Переконаний, що підприємства і організації житлово-комунального господарства та побуrового натхнення, а могутні крила таланту піднімуть до нових творчих злетів. обслуговування населення якісно впораються з поставленими перед ними завданнями і вимогами сьогодення. Зичу доброго здоров 'я, щастя, благополуччя, гарного святкового настрою! Доброго вам здоров'я, щастя, родинного благополуччя, нових професійних здобуrків на благо рідного міста!: краси нашого

З повагою- в. о. міського голови Ігор САПОЖКО.

Поява цих комунальних струк­ тур на теренах не лише Бровар­

щини, а й усієї держави зумовлена самими викликами життя. При­

колишніх радгоспів і птахофаб­ рик, потужних і фінансово­ сильних, фактично канула в Ле­ ту. А ті реорганізовані сільгосп­

гадаймо не такі вже й далекі ча­

структури, що залишилися, ледь

си, коли добробут і побут сіль­

животіють. І тепер весь житло­ во-комунальний тягар "тягне" на своїх плечах місцева влада.

ського мешканця нашого ж таки

району, задоволення його потреб у

них

(органів

місцевої

влади)

хтось - пізніше. Та й "стартові майданчики" в кожного були різні. Одним тодішні сільгосп­

робота комунальних підпри­ ємств у Великій Димерці, Ка­ линівці, Рожнах. Вирізняються вони з-поміж інших КП вмін­ ням бачити й працювати на пер­

підприємства передалИ ~б'єкти

спективу,

соціально-культурної та кому­ нальної сфери й техніку для їх

гові завдання й точки докла­ дання зусиль. Та й взаємодія ко-

розпочав цим займатися раніше,

визначати

першочер­

чи птахофабрик. Вони не тільки

надавали робочі місця з повним пакетом соціальних послуг, але й соціальною, в тому числі й жит­

Henerкi кроки становnеннн · Вірніше,

змушена "тягнути", бо

там

й житловий багатоквартирний фонд із його дірявими дахами, обшарпаними під'їздами, залити­

до рад­

ми водою й нечистотами підвала­

госпу. Його спеціалісти швидко

ми, й латаними-перелатаними мережами - водопровідними, ка­

лово-комунальною сферою опіку­

валися. Прорвало воду в багато­ квартирному

будинку,

є

обслуговування в більш-менш придатному стані. Іншим же скинули всі свої комунальні ГJ'іхи й добиті "до ручки" тракто­

мунальних влади

в

штрих до реальної картини діянь кількарічної давнини, наслідки

й без неї. За "натуральний розра­

яких відчуваємо й сьогодні. Дода­

ЦЬОГО ЗМУШУЮТЬ.

але

хунок". 1і ж самі сільгосппідпри­

мо й другий.

На сьогодні в селах і селищах району функціонує 20 кому­ нальних підприємств (КП). Во­ ни різні за кількісним складом працівників, колом своїх обо­ в'язків, укомплектованістю тех­ нікою, запасними частинами до неї й обладнанням для утриман­ ня в належному стані житлового фонду, мереж теплопостачання, водопостачання й водовідведен­ ня, збору й вивезення сміття, виконання інших видів робіт,· від яких залежить комфорне проживання сельчан. Ці та інші питання повсякденно перебува­

сьогодні

усунуть пошкодження. Треба на­

весні город виорати чи гній вивез­

ти

-

знову механізатори місцево­

го господарства зроблять усе, як

ємства й дахи будинків та гурто­ житків

перекривали,

й

тепло­

траси перекладали, й автомобілі для проведення похоронів надава­ ли... Та мало чого тільки не роби­ ли. Вони були своєрідною палич­ кою-рятівницею сільської людини.

І при цьому фактично не бралося до уваги, де ти працюєш: у тому ж таки господарстві чи десь у Бро­ варах або Києві. Були кошти, були кадри, техніка, матеріали.

Тепер про ті дні згадуємо з гірким сумом, бо постали грома­ ди сіл і селищ перед новими не­ простими реаліями часу. Через

бездумну, даруйте за вислів, з багатьох питань державну полі­ тику в аграрній сфері більшість

налізаційними, КНСками, пере­ дані на їхній баланс. Це - один

Інтенсивна за останні півтора десятки років індивідуальна житлова забудова населених

пунктів загострила проблему зі збором і вивезенням побутового сміття. У селах і селищах райо­ ну, окрім "Десни-2", санкціоно­ ваних сміттєзвалищ немає. Уза­ конення ж нині діючих - занадто дороговартісна справа. От і до­ водиться місцевій владі шукати вихід із непростої ситуації, аби утримувати

вулиці,

громадські

лісосмуги,

місця,

береги

во­

дойм у належному стані.

Ці та інші об'єктивні обстави­ ни й зумовили створення при сільських і селищних радах ко­ мунальних підприємств. Хтось із

ють у полі зору комунальників. І слід сказати, що вже маємо в цьому плані чимало позИтивних прикладів. Добре налагоджена

органами населених

пунктах також заслуговує схва­

годиться, за мізерну плату. А то

-

із

лення.

ри, екскаватори, автомобілі. Та й ті техніка, механізми, облад­ нання не всім дісталися. Дове­ лося Й ДОВОДИТЬСЯ місцевій ВЛаді крутитися, хто як може, бо саме життя з його непередбачува­ ністю й інтереси земляків до

проблеми з електрикою

служб

названих

ритуальних

послуг

та

вивезення сміття. І самі виконком, сільська рада (голова Т.І. Мехед), і керівниц­

тво

підприємства (директор О.М. Боровик) багато роблять,

аби

комунальники

могли

ус­

пішно виконувати завдання, по­

ставлені перед ними громадою, працювати в комфортних умо­

комунальних послугах в основному

залежав від діючих тоді радгоспів

надання

... Днем народження кому­ нального підприємства в Рож­ нах можна по праву вважати б березня 2007 року, коли сесія сільської ради прийняла рішен­ ня про його створення. І хоча відтоді минуло лише три роки,

вах. Торік, приміром, поповне­ но статутний фонд КП, проведе­ но ремонт і газифікацію його приміщення, зроблено огорожу території. Нинішнього року буде виконано реконструкцію при­ міщення, де планується розміс­ тити автогараж. Тобто, у кому­ нальників є перспектива. А з нею пов'язують сельчани й пов­ ніше задоволення своїх повсяк­ денних потреб. Я цілком свідомий того, шо

ІЗ

можливост.і Рожнів­ СЬК9Ї й, приміром, тих же Мок­ рецької чи Русанівської сільрад,

працівників, зайняв свою нішу в соціальній інфраструктурі при­

у багатьох наших громад у справі

невеличкий

колектив,

налічується

вже

де

деснянського села. До кола його обов'язків входить вивезення твердих побутових відходів і не­ чистот, забезпечення земляків теплом,

водою,

надання

авто­

мобільних вантажних і паса­ жирських послуг (доставка дітей до школи), а також ритуальних . послуг. А ще рожнівці й жителі довколишніх сіл можуть за по­ треби замовити екскаватор чи трактор. Для цього в комуналь­

ників є необхідна техніка й ме­ ханізми, більшість із яких прид­ бана за рахунок інвестиційних

· коштів.

Це і той же екскаватор "Борекс- 220 І", і автомобілі для

фінансові

порівнювати не можна. Та все ж розвитку комунальних підпри-

. ємств

є позитивні напрацюван­ ня. І недаремно гласить при­ слів'я: "Хто хоче щось робити, той шукає можливості. Хто ні

- причи­ ни". А шукати й знаходити можли­ вості для поліпшення функ­ ціонування об'єктів соціальної інфраструктури, дбати про пов­ ніше задоволення повсякденних потреб земляків зобов'язані і ті ж самі очільники місцевих громад, і депутатські корпуси рад, і самі комунальники. Сам час і реалії життя теперішнього до uього спонукають.

Володимир НЕБРАТ.


2

Су6ота,

20

6ерезн•

2010

року

НОВЕ ЖИТТЯ

nonepe"v ·"вомісвqник

Наступного вівторка працівники культури, учасники художньої самодіяльності, майстри декоративно-ужиткового мистецтва, бібліотекарі відзначатимуть своє професійне свято. Пропонуємо вашій увазі розповіді про здобутки культпрацівників міста і району

і3 anarovcтuoю Важливі питання, повноцінним

пов 'язані з

функціонуванням

міського господарства, були вне­ сені до порядку денного чергового

засідання міськвиконкому, Незважаючи на фінансово-еко­

"Тобі

труднощі,

міжнародному фестивалі

працівники

культури,

усі структурні підрозділи відділу культури РДА з

честю

викону­

ють свою роботу.

Протягом 2009 року були про­ ведені різнопланові масові захо­ ди. Творчі ко-лективи, створені на базі будинків культури та клубів Броварського району, постійно беруть участь у прове­

денні районних свят. З метою відродження культури, форму­ вання національної свідомості, сприяння

творчому

розвитку

методичний кабінет РБК за 12 місяців минулого року провів 109 тематичних масових заходів. Станом на 1 січня 2010 р. у Броварському динку

районному

культури

бу~

функціонують

15 клубних формувань, зокрема народні колективи: хор "Крини­

! __,.,. мис- !

до Дня незалежності України

номічну кризу та обумовлені нею

співаємо,

Україно",

рарній виставці "Київська осінь

2009", с. Чубинське.

ли участь у всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фес­ тивалях, численних заходах, як­

от: у Всеукраїнському фестива­

лі-конкурсі мистецтв для дітей та юнацтва "Різдвяні канікули"

("Ніка Дане", ІІІ премія) м. Львів; участь хореографічних колективів Броварського РБК та Гоголівського СБК у ХІІ Всеук­ раїнському фестивалі дитячого та юнацького мистецтва "Дитя­ чий пісенний вернісаж - 2009" (І, 11 та ІІІ місця) м.Київ; виступ народного ансамблю "Калино­ вий цвіт" Калинівського СБК на Великій Козацькій Раді у м. Київ; концерт ансамблю "Спадщина" та дитячого духово­ го оркестру з Русанова на урочи­ стих зборах МГО "Козацтво за­ порозьке". У фестивалі мистецтв

України "Живе коріння роду і народу" успішно виступили на­ родні колективи "Перепілочка", "Живемо" (Зазим'є), "Калино­ вий цвіт" (Калинівка), "Крини­ ця",

РБК,

свої

чудові

роботи

представили майстри ужитково­

го мистецтва О.С. Прокопенко

(Літки), Н.І. Федірко (В.Димер­ ка), О.С. Запорожець (Семипол­ ки). До речі, О.С. Прокопенко отримала нагороду від Прези­ дента "Заслужений майстер на­ родної творчості України". Активну участь наші колекти­ ви взяли також в обласному святі

ного відділу Ірина Лавер, члени виконкому

ській області на

фестивалю "Виставка

ужиткового мистецтва", а також фестиваль вокально-інструмен-

.

ТалЬНИХ КОЛеКТИВіВ району "Дес-

~ердечно вітаю. ЗІ fJсеук-

на" та міськрайонний фестиваль раtнським днем ~рац1вниюв куль­ електронної музики. На рахунку , тури та аматорІв народно~о мис­ наших колективів- ще ціла низка тецтва броварчан, якІ при­ цікавих заходів. святили себе благородній справі -

Біла та

проект розвитку культури м. Бровари у 2007-2012 рр., а такQж програми розвитку всіх на-

! прямків культури: бібліотечної економічного розвитку Бро- : галузі, музейної справи, розвит­ варського району та місцевим ! ку початкових спеціалізованих Завдяки Програмі культурно-

благодійним фондам, які створені майже при кожній сільській

! мистецьких

навчальних закла­ дів, рекреації дозвілля, прове­

та селищній раді, та за підтримки

дення культурно-мистецьких за­

Броварської РДА ремонтуються приміщення культосвітніх за-

ходів міста, розвитку міжна­ родного співробітництва та ін.

кладів, закуповуються апаратура, музичні інструменти, сценічні костюми, меблі, виділяються кошти на проведення заходів та

Місто має розгалужену мережу закладів культури: міську бібліо­ теку та міську бібліотеку для дітей, дитячі школу мистецтв т~

придбання книг будується куль-

музи_; ну . шко~у,

турно-спортивн~й центр у Пухівці та духовний центр у Зазим'ї,

1

краєзн.авчиІ!

музеи, МІ~ькии клу~, ~Іськии культурнии центр. ВІддІЛ куль-

тури постійно працює над вті­

проводиться відведення землі під культосвітні заклади, виготов-

ленням інноваЦійних напрямків роботи в усі структурні під­

ляється

розділи. Так, У міській бібліотеці

проектно-кошторисна

документація.

діє Інтернет-центр. Сьогодні

Шановні колеги - культпрацівники та аматори народного мистецтва! Від імені відділу культури і туризму Броварської РДА вітаю вас із нашим професійним святом. Бажаю вам міцного здоров 'я, родинного тепла_, творчих злетів,

броварські бібліотеки, окрім за­ тишних відремонтованих при­ міщень із багатим книжковим фондом, мають іще й безкош­

Фото Сергія ЛИСЕНКА.

лицях без супроводу дорослих у

В. М. Ш скула) та дитяча музична школа.(О.В. Цимболя) пройшли

-

У травні пройде lV міський конкурс шанувальників поезії "Кришталеве перо" за участю

конодавства, дієвій боротьбі зі злочинними проявами та інші.

З

15

березня розпочався тра­

У закладах культури міста пра­ цюють вокальний ансамбль "Су­ зір'я", Зразкова юнацька театр­

диційний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. З цього приводу вже ство­ рено штаб, який·координувати-

студія "Едельвейс", Народний фольклорний ансамбль "Доля",

ме роботу всіх служб під час усього періоду. Контроль за ос­

поетів Броварщини без вікових обмежень.

студія бального танцю, Народ­

новними заходами покладено на

ний хореографічний колектив "Черевички" та колектив народ­ ного танцю "Барвінок", капела

спецвідділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизай­ ном міста. Очікується виконати

бандуристів, камерний оркестр,

такий об'єм робіт: ремонт ву­ лиць, доріг, шляхопроводів, пе­ реходів, технічних засобів регу­

сучасний оркестр, ансамблі до­ мристів, віолончелістів, ан­ самбль "Акорд", квартет народ­ них інструментів, хор молодших

- класів,

об'єднання "Криниця". Основна база для занять -

міський клуб (Н.І. Момот). Великим стимулом для ху­ дожніх колективів є участь у за­ гальноміських заходах, яких за рік нараховується в нашому місті до 700. У МКЦ "Прометей"

лювання дорожнього руху. Буде

проведена санітарна очистка ву­ лиць, міських кладовищ, ремонт пам'ятників, обелісків, огорожі у парку "Перемога". Оскільки цьо­ горічна зима виявилася рекорд­ но сніжною, то розпочинати ос­ новні роботи потрібно буде з вивезення залишків снігу, які збиратимуть у спеціально відве­

щотижня проводяться від одно­

дених для цього місцях. Також

го до трьох заходів. Відновлено

планується

роботу культурно-розважально­

встановле-ння чи ремонт контей­

го центру "СТО", що на Торг­

нерів для сміття, здійснити обрізку дерев і кущів, облаштува­

маші. Віднині тут будуть прохо­

провести

заміну,

дити мистецькі заходи з нагоди

ти міські газони. Окрема увага бу­

державних та професійних свят.

де приділена прибудинковим те­

Великої подяки заслуговує ко­ лектив МКЦ "Прометей" (Ю.В. Добробабенко), який працює

риторіям: біля багатьох із них з'являться нові лавочки, пісоч­ ниці та інші. Вирішено, що кож­

майже без вихідних, аби на на­

ного понеділка керівники місь­

лежному рівні забезпечити про­ ведення усіх загальноміських за­

ких підприємств чи установ надаватимуть звіт у виконком про

ходів. Сьогодні галузь культури в нашій державі, на жаль, продов­ жує фінансуватись за залишко­ вим принципом. МКЦ "Проме­ тей" вирішує проблему зміц­

зроблене. Тож до І5 травня Бро­

нення матеріально-технічної ба­ зи шляхом ведення господарської

яких

: крив у цьому році нову експо­ :· зицію, присвячену народному побуту наших предків. Небай­

діяльності, організації виставок­

вулиця Грушевського. Тож усі підприємці, які здійснюють діяльність у межах цієї вулиці,

:

культури впроваджує нові й нові мистецькі проекти. У 2009 р. стартували ще два - "Молода

:

товний доступ до всесвітньої ме­ режі Інтернет. Висловлюю щиру подяку за самовіддану працю

! колективам міських бібліотек та Ганна УНГУРЯНУ, ! їхнім керівникам С.О. Степа­ начальник відділу культури І новій та Г. В. Сушко. і туризму Броварської РДА. ! Міський краєзнавчий музей

професійних успіхів!

2009 року ди­

тяча школа мистецтв (директор

тримання антикорупційного за­

Броварської міськради. Відділ культури має власні "нормативні документи", а саме: Концептуально-програмний

1

Національної філар­

"відмінно".

бібліотека та бібліотеки сіл Плоскс та Зазим'є приймали представників Міжнародного проекту "Глобальні бібліотеки" Фонду

:

сцені

монії, а ще в грудні

державну атестацію з оцінкою

турний розвиток територіальної громади міста Бровари є пріори­ тетним напрямком діяльності

звою "Бібліоміст".

на

варський МБ з обслуговування м. Бровари та Броварського ра­ йону ГУ МВС України в Київсь­ кій області, управління, відділи та інші структурні підрозділи міськради. Наприклад, встанов­ лення обмеженого перебування дітей віком до 14 років у гро­ мадських місцях, а також на ву­

вати безцінні духовні скарби на-

шого народу.

Гейтс, який

роки.

зберіzати, розвивати і відтворю­

турознавчі або авторські історико-краєзнавчі дослідження броварської тематики". Центральна

Мелінди

2006-2010

вечірній час після 22 години, а неповнолітніх віком від 14 до І5 років - після 23.00. Особлива увага приділятиметься стану до­

горія Чупринки за 2009 рік. НиНа сьогоднішній день в Ук­ ми стали Л. Галіцина у номінації раїні 95% закладів культури зна­ "Поезія", В. Коцюба, О. Коцюба, ходяться на утриманні місцевих М. Овдієнко в номінації "Літера- ' органів виконавчої влади. Куль­

здійснюється в Україні під на-

допо­

В й реалізації беруть участь Бро­

: :

фольклорні колективи району в

рамках

затвердили

внення до заходів з виконання комплексної програми про­ філактики злочинності у Київ­

валь народних звичаїв та обрядів,

літературної премії імені Гри-

тва, театр дитячої естрадної пісні "Маестро", вокально­ інструментальні гурти "Масив", "Джемпер хет", "Хитарда", "Дропс", "Кортекс", хореогра­ фічний колектив "Ніка Дане", клуб за інтересами "Берегиня". Творчі колективи району взя­

:

у якому взяли участь майже всі

льклорний гурт "Родина", а ще­ мистец­

Після попередньої інформації, яку надавала начальник юридич­

Відбувся 18-й районний фести­

Визначено також лауреатів

образотворчого

'-

! Дня незалежності Білорусі у м. ! Столін Брестської обл., під час : проведення Міжнародного лег- l коатлетичного марафону, на аг- ! Чубинському, на святкуванні

ця·~, ансамбль "Спадщина", фо­ студія

Сапожка.

в І

тецтв "Музичні барви України" у

яке

відбулося під головуванням Ігоря

! (директор

В.М.

Корявий)

від­

!

! дужі броварчани постійно попо­ внюють

предметами

І побуту наш

народного

музей, даруючи

! безцінні речі. У планах міського : краєзнавчого музею і розробка ' . .... : зразкш сувеюрноt продукцн в

продажін на умовах оренди. У рамках міської програми "З турботою про кожного" відділ

Поповнився

список бровар­

ських вулиць, прилеглі території закріплені

за

господарювання.

суб'єктами

Цього

разу

-

зобов'язалися підтримувати на­ лежний санітарний стан своїх те­ риторій. Нагадаємо, що на попе­ редніх засіданнях були ухвалені подібні рішення стосовно тери­

стартують

мистецькі проекти "Бровари мають талант" та "Пан­ мудрість".

ва, Короленка. Також члени виконкому роз­ у

ходять вечори класичної музики

Ми працюємо для громади на­ шого міста і зробимо все, щоб дозвілля броварчан відповідало

за участю юних музикантів та їх

високому духовному рівню.

Наталія БАГМУТ,

КП Броварської міської ради, "ББТІ", служби у справах дітей, з

начальник відділу культури

яких ухвалено відповідні рішення.

Броварської міськради.

Лариса ШАПКА.

символікою міста Бровари. У квітні відбудеться вже

lV

конкурс класичної музики "Кла­ сична нота".

Упродовж року в

МКЦ "Прометей" постійно про­

педагогів. ЗІ січня 20 І О р. учні шкіл естетичного виховання Бро­ варів дали повноцінний концерт

"Пані

милуватимуть

торій на вулицях Гагаріна, Кіро­

осінь".

та

завжди,

Золота

••'

року"

як

Броварах

'

сім'я

вари,

око своїм охайним виглядом.

Незабаром у

З повагою

-

глянули питання, що перебувають

компетенції управлінь кому­

нальної власності, містобудування

та

економіки, архітектури,

_


Су6ота, 20 6ере3нА 201 О року

НОВЕ ЖИТТЯ

П рО'ІИС'ІОІІ'ІИ

заслуговує робота

Сьогодні темою номер один зали­

шається підготовка до проходЖення

та цивільного захисту населення. Адже працюють спеціалісти, залежить безпе­

льодоходу, весняної повені і дощових паводків. Адже зараз всі розуміють, що така кількість снігу, яка випала цієї зи­

ка і життя людей та їх териrпорій. По­

ми, не зможе не спричинити руху вели­

Подвійної уваги

від того, наскільки фахово й злагоджено

виникнення

передження

надзвичайних

Коруnції не місце vсvсnіпьстві

весняним стихІям

відділу з питань надзвичайних ситуацій

близько

5500 садиб і погребів, 5000 га

сільгоспугідь . Потенційно підтоплю­ вальними вважаються Гоголів, Кра­ силівка, Требухів, Княжичі, Вільне, Та­ расівка, Жердова, Підлісся, В.Димерка, Рудня, сt:ла Придесення . Припинення фінансування робіт з технічного обслу­

основних завдань, які разом зі споріднени­

кої води. На це вказують і такі факти. Начальник Броварської експлуа­ таційної діл~ниці Трубізького МУВГ Ігор Пилипчук інформує: "Сформована

ми службами покладені на відділ. Тому

гідрографічна мережа, геоморфологічні

дорегулюючих систем".

цілком

особливості

Щоб не допустити наслідків шкідли­ вої дії води, необхідно по селах, ко­ місійно, провести обстеження стосовно ,пропуску води в період повені водопе­

ситуацій

( НС) ina

протидія НС техно­

генного чи природного характеру

зрозуміло,

структурного

що

одне з

-

робота

цього

підрозділу райдержад­

міністрації досить

часто

вивчається

та аналізується на засіданнях різного рівня,

бо

ж

краще

попередити,

ніж

ліквідовувати та підраховувати збитки.

Так, наприклад, під час однієї з роз­ ширених

апаратних

нарад

начальник

відділу Петро Ігнатенко, звітуючи, кон­ статував, що з метою координації ос­

новних робіт у районі створена і актив­ но працює комісія з питань техно­ генно-екологічної безпеки та надзви­ чайних ситуацій. Протягом минулого року за їі участю було проведено 1О засідань, під час яких розглядалось 27 питань, пов'язаних зі станом техноген­ ної та пожежної безпеки на об'єктах господарювання

та

в

житлово-кому­

нальному секторі району (у т.ч. на по­

тенційно небезпечних об'єктах), сані­ ситуації на Броварщині, захисту населення від надзвичайних ситуацій, виконанням

тарно-епідеміологічної

районних програм та інші. Важливі завданняпокладені на район­ ну систему цивільної оборони, до складу якої входять сім спеціалізованих служб: інженерно-будівельна, комунально­ технічна, медична, оповіщення та зв'яз­ ку,

пожежно-рятувальна ,

Бро­

копиченню поверхневих та підняття рівнів Грунтових вод у період повені і па­ водків. З грудня 2009 року на території району випало 140 мм опадів, що вдвічі більше за норму. У зв'язку зі складними погодними умовами на території району, в басейнах річок Трубіж і Десна , сфор­

мувалось 90 млн. м 3 води, що призведе до підняття рівнів води на річках і водото­

ках на

2-2,5

внутрішньогосподарської меліоративної мережі та розпаювання

земель призвеЛо до втрати власника во­

репускними

них і техногенних факторів відбувається водою

поверхневого

шару

Грунтів, що викликає негативні зміни гідрогеологічного середовища і призво­ дить до підтоплення територій. Одним з головних факторів розвитку підтоплення населених пунктів і сільськогосподарських угідь у районі є значне зменшення дренованості тери­ торії у зв'язку із замуленням і засмічен­ . ням річок, ставків, меліоративних каналів, гідротехнічних споруд, внаслідок чого вони втрачають свою дренажну і пропускну здатність. Додайте інтенсив­ не будівництво автодоріг та вуличних переїздів з твердим покриттям без по­ верхневого водовідведення, спору­

спорудами

на

дорогах,

справності водорегулюючих споруд на каналах внутрішньогосподарської ме­ режі та їх пропускної здатності, а також створити аварійні бригади щодо пропу­

ску повені та захисту від підтоплення садиб і погребів.

м, а підтоплення сягне ЗО%

території району. Під впливом природ­ насичення

говування

Наприклад,

щоб

захиститись від

дЖення водапропускних споруд на до­

рогах із завищеними відмітками проти

голів та створено

Керівний склад ЦО постійно вдоскона­ люється, проходить підготовку на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів

їх природних рівнів, а в деяких місцях

який очолив голова РДА Андрій Мазур. Уточнено плани реагування усіх служб, які у разі необхідності готові протисто­ яти весняній стихії.

навчально-методичного

центру

цивільного захисту Київської області.

ги та русла струмків . У період повені й паводків у населе­ них пунктах району підтоплюється .

"Твори добро " - під такою благородною нещодавно

ініціаторами учнівського активну

відбулася

акція,

якої виступили

парламенту,

члени

котрі ведуть

громадську роботу

в

школах

Броварщини. Головна .мета, що ставили перед собою старшокласники,

-

в .міру

.можливостей допомогти й підтримати

учнівського парламенту бУ,ло розгляну­

байдужа доля .маленьких земляків.

то низку важливих пИтань. Серед них підготовка до відзначення 65-річчя Пе­ ремоги у Великій Вітчизняній війні. З цієї нагоди вже зараз школярі разом зі вчителями збирають матеріали, які бу­ дуть використані під час· проведення уроків мужності під назвою "Шляхами подвигу та слави". Поповнюються екс­ позиції шкільних музеїв та куточків

ставниками вони відвезли всі ці речі до дитячого будинку "Надія", що в Мок­ реці. Начальник відділу в справах сім'ї та

молоді райдержадміністрації Оксана Лу­ ценко розповідає: "Ми дуже вдячні уч-

Найсильнішоrо визначали тенісисти У Бобрику Броварська райрада ВФСТ

"Колос" провела змагання на першість району

з

настільного

тенісу

серед

сільських колективів фізкультури.

На турнірі о~рім місцевої команди свою спортивну майстерність демон­

стрували шанувальники "малого" тенісу

з Великої Димерки, Русанова, Княжич, Тарасівки, Калити, Заворич та Шев­ ченкового. У напруженій боротьбі пер­ ше місце вибороли представники Руса­

нова. Їх нагороджено кубком, дип­

Є ще порох у порохівницях! Минулої суботи з ініціативи Бро­ варської міськрайонної громадської організації "Спортивний клуб "Рудня" та за підтримки відділу фізичної куль­ тури та спорту райдержадміністрації в цьому населеному пункті пройшов

турнір із міні-футболу, в якому взяли участь майстри шкіряного м'яча тієї ж Рудні, Богданівки, Броварів і Тарасівки (ця команда була підсилена футболіста­ ми Шевченкового), котрим виповни­ лося 40 і більше років. Перед початком поєдинків гостей щиро привітав дирек­ тор клубу депутат районної ради В.І.

Радченко і побажав їм перемог та спор­

ломами та призами. Друге й третє місця

тивного довголіття.

в активі княжичан і бобричан відповідно. Вони також отримали дип­

команд, багато із яких і досі продов­

-

ломи й призи. Серrій ВАСИЛЬЄВ,

голова райради ВФСТ "Колос".

бойової

•••

у ДІІ

слави.

Вдалим

прикладом

покоління, діти набувають досвіду на­

трим через складні життєві ситуації

Одяг, іграшки, канцелярське прилад­ дя було попередньо зібрано школярами всього району. Разом зі старшими на­

-

результативна робота вихованців клубу

живеться несолодко, довести, що ї.м не

Незважаючи на поважний вік, гравці жують виступати в районних турнірах, продемонстрували

напрочуд

результа­

тивну й видовиЩну гру . 12 поєдинків мали змогу переглянути глядачі.

І хоча введення його в дію тимчасово

відкладено,

лектор усе-таки

виступив

із

аналізом .майбутніх нововведень та нинішніх

норм.

Учасниками

семінару

на

запрошення

керівництва .міста та району стали начальник управління держслужби Головдержслужби Ук­ раїни в .м. Києві та Київській області І.В. Ду­

бецький та перший заступник начальпика Го­ ловдержслужби України В.Д. Ткач. Також активну участь у проведепні семіпару взяли го­

лова Броварської РДА А.М. Мазур, голова Бро­ варської райради Ю.І.

Кушніренко, _ директор Броварської школи .муніципального управління і

розвитку Л. В. Слободянюк. На цей семіпар було запрошено представників правоохоронних, кон­ тролюючих органів,

прокуратури,

податкової

інспекції~ сільських та селищних рад, началь­

ників відділів та управлінь, працівників райдер­ жадміністрації~ держслужбовців органів самоврядування. ·

штаб,

ням і батькам тих шкіл, які відразу ж відгукнулися на нашу ініціативу. Пода­ рунків для сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, спільними зусиллями ми зібрали чималу кількість. Тому зараз маємо змогу передати їх не лише в "Надію", а й у реабілітаційні цен­ три "Свобода", що у Великій Димерці, та

"Сонячне світло", що у Требухові". Безпосередньо під час засідання

своіх однолітків чи .молодших дітей, ко­

відповідний

Лариса ШАПКА.

У.. НЇВСЬКИЙ nарІІаМеНТ назвою

ства.

Літкінської і Рожнівської сільрад. У середині лютого під час чергового засідання комісії з питань техногенно­ екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Броварському районі було затверджено план дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Броващини на період підготовки та забезпечення льодоходу і весняної повені за участю сільських

гро­

перекривались природні балки, тальве­

Минулого тижня у великій залі РДА пройшов семінар із питань антикорупційного законодав­

підтоплення у селі Красилівка, розта­ шованому в басейні однойменної річки, в 2009 році на замовлення Уп­ равління водного господарства в м. Києві та Київській області його підряд­ ними організаціями за кошти обласно­ го бюджету було розчищено 3,6 км річки. Виконані берегоукріплювальні роботи річки Десна на території

порядку та автотранспортна.

мадського

охорони

рельєфу території

варського району суттєво сприяють на­

3

військово-патріотичного виховання су­ часної молоді сьогодні на Броварщині є "ПрикоР.донник". Узагалі, відродження пошукових

загонів

стає дедалі

акту­

альнішим. Окрім nоглиблення знань та виховання поваги до подвигу старшого

дання волонтерської допомоги.

Оголошено конкурс творів образот­ ворчого мистецтва під символічною на­ звою "Діти світу, візьміться за руки" та виставка-конкурс для

прихильників

декоративно- вжиткового

мистецтва

"Знай, люби свій край". Це гарна мож­ ливість для талановитої молоді заявити про свої здібності. Лариса ШАПКА.

І тільки в двох із них перевага одного з суперників була явною . Із переконли­ вим рахунком 9:0 та 6: 1 подолали фут­ болістів з Богданінки броварчани та рудияни відповідно. Решта ж матчів пройшла у безкомпромісній боротьбі, де

переможця

визначала

різниця

в

один-два забиті м'ячі. Переможцем турніру з шістьома очка­ ми стала команда Броварів, гравці якої продемонстрували

напрочуд

результа­

тивні дії на майданчику й постійну націленість на атаку. Другими стали та­ расівці. Вони були єдиними, кому вдало­ ся подолати опір суперників із райцент­ ру. Але дві нічиї в попередніх поєдинках не дозволили здобути почесний трофей.

Третє місце - за господарями-рудняна­ ми. Кубок і грамоти переможцям та гра­ моти призерам вручили В.І.Радченко та начальник відділу фізкультури та спорту

РДА В.М. Федянін .

.

Володимир ІВАНЕНКО.

На порядок денний було винесено одне пи­ тання - "Про антикорупційне законодавство. Запобігання і протидія корупції". Доповідав Володимир Дмитрович Ткач. Буквально наш~­ редодні проведення семінару Верховною Ра­ дою України відтерміновано введення в дію закону вищезазначеної тематики . До ВР пода­ но 14 законів , які дублюють один одного, тому було прийнято рішення про перенесення терміну введення в дію цього закону та внесення змін до цього проекту. . Детально розглядалися положення нині діючого антикорупційного законодавства. На­ голошувалося, що корупція- один із чинників, який впливає на національну безпеку України.

Наприклад, за статистичними даними шодо найменшої корумпованості в державі, серед 180 країн світу Україна посідає 146 місце. Це при­ близно на рівні такої держави, як Зімбабве. До того ж, лише за минулий рік наша країна опус­

тилася з 134-го на 146-те місце, тож корупція росте й процвітає. Тому й необхідно застосувати

крайні заходи для викорінення їі із суспільства. Хіба може країна європейського рівня, якою ми вважаємо нашу державу, так низько впасти?

Лише за минулий рік було притягнуто до адміністративної відповідальності 4011 служ­ бових осіб. Із них - 713 - державних служ­ бовців, 2430 - посадових осіб місцевого самов­ рядування (це складає 60% від їх загальної чисельності). Володимир Дмитрович конкретно зупинив­ ся й на положеннях майбутнього закону "Про боротьбу з корупцією, протидію та запобі­

гання їй", порівнюючи їх із нині діючим антикорупційним · законодавством. Основні відмінності між ними полягають у тому, що до нового проекту закону внесено зміни з урахуванням міжнародного досвіду. А також акцентов'lно увагу не тільки на боротьбі з

корупцією, а й на попередженні та запобіганні

такого явиіца в суспільстві. До того ж, нині діючі норми, можна сказати, дещо м'якші, ніж ті, що виписані в новому антикорупційному законодавстві.

Після семінару присутні

в залі задавали

виступаючому лектору конкретні питання, шо

стосувались тих чи інших аспектів дії закону.

Наприклад, про прийом блиЗьких родичів на роботу, адже тут є обмеження за законодав­ ством, і хто конкретно вважається близькими родичами. Загалом семінар пройшов у конст­ руктивній і діловій атмосфері. Світлана ОБОДОВСЬКА.


4

Субота,

6ерезн•

20

2010

року

НОВЕ ЖИТТЯ

. ·. -д:о:·':І:сІ·ов••т,н~ь·еrа~-­

ШШВІ1fJ ІО [!}ШШWillШlliШШU [рffіЮШШШШU ШОffіШОШUШШШ

..

~:-;·_, :~:~-;~~~'--:fІа_Іа.аІ····-

***

Краезнавчі наміри бібліотекарів від

майже десятка книг, серед яких

суті не знає, коли ж і в якому

часу утворення Броварського ра­

найвідомішим читацькому зага­ лу є трикнижжя "Броварська

джерелі вперше згадується наша

практичний семінар бібліотечних

минувшина",

працівників краю. Його тема

працівник культури України, ентузіаст і прихильник віднов­

справжня дата утворення Бро­ варського району тощо. Багато й іншої дqвідкової та пізнавально­ просвітницької інформації по­ відомив І. Доцин, в т.ч. і про низку заходів до майбутнього

Напередодні йону

87-ої річниці

відбувся

цікавий

науково­

-

"Краєзнавча діяльність бібліотек Броварщипи на

допомогу націо­

нально-патріотичному

вихован­

ню молоді".

заслужений

-

лення коЛишньої краєзнавчої слави, стипендіат голови Київ­ ської облдержадміністрації 20 І О

мала столиця

Бровари,

-

місті та районі й проблеми, які

обласну

історико-краєзнавчу

проблем взяли участь зав. мето­

гальмують розвій краЄзнавчого

премію імені Леонтія Пахилеви­ ча Іван Доцин.

дично-бібліографічним відділом

руху

і

краєзнавства

проведення

пошуково­

дослідницької праці музеях

та

в

в архівах,

населених

пунктах,

Виступ був сповнений яскра­ вих прикладів та відповідей на

В

обговоренні

порушених

танні сім років розгубили свої

линівка) та інші.

трик-нижжя "Броварська минув­

напрацювання, якими донедав­

шина" було визнано кращим ви­

Як на мене, то семінар не ли­ ше посприяв обміну досвідом роботи бібліотекарів, але й став

поточного моменту та на най­

на захоплювалася вся Україна, а нині змушені їхати до Обухова й вивчати досвід тамтешніх крає­

ближчу перспективу й краєзнав­

знавців?", "чому не видали ос­

ства в Броварському краї та до

ство як ефективний засіб

на­

танніми роками жодної праці,

практичної участі в цьому про­

вихо­

гідної визнання на рівні області та держави?" ... Одна з вагомих причин цього

цесі кожного бібліотекаря.

данням в Україні, про завдання

ціонально- патріотичного

вання молоді, про пізнавально­ просвітницьку акцію "Великі броварці" та конкурс "Фольк­ лорні скарби Броварщини", а та­ кож про багато інших цікавих

для бібліотекарів речей.

-

Про все це впродовж двох го­

дин

розповідав

історіограф,

журналіст­

видавець,

автор

бухів},

Алла

Марусік

(Ка­

поштовхом до розвою краєзнав­

Ми вирішили зустрітися напе­ редодні Дня слов'янської писем­

відсутність програм розвитку

ності та культури. До цього часу

краєзнавства в місті й районі,

кожен бібліотекар виконає своєрідне домашнє завдання -

-

нестача

свідомих,

патріотично

перелік

усіх

до альманаху "Незглибима "Кри­ ратурної

мапи

Броварщини},

підготує

реєстр

меморіальних

. дощок,

мих земляків

споруд,

-

напише список

об'єктів,

сільських хат та

монументів,

інших ста­

... Нині

в Броварській райбіб­

-

рамках ·Всеукраїнської моло­

Заради чого падають зоряні зливи? Заради чого люди страждають? - Заради раю, мій милий, заради раю. -Янголе мій ясночолий, Заради чого люди шукають? Вони ж все одно помирають. - Щоб істщtу знати, коли відлітають. - Янголе мій ясноокий, заради чого люди шукають своє Слово? -Заради любові, мій милий, заради Любові. ·- Янголе мій яснолиций, заради чого Ти приходиш втішати? Адже -за втратами -втрати. - Щоб до Любові людей підняти ...

діжної акції "Пам'ятати. Відро­

дити. Зберегти" до

87 -ої

річниці

району діє виставка "Добра тобі й благополуччя, рідна Бровар­ щино"

та

проводиться

цикл

інформаційних годин "О краю мій, найкращий між краями".

від найдавніших часів і до наших

заслужений працівник

днів,

культури України.

список усіх вимісця

Сім'я - КІІІОІІ АО щастя!

постійного проживання,

руйнування хуторів, слобід і се­

лянських родин. Україна втра­

перепліталася з історичною до­ лею України, яку народ любов­

тила своїх потомствених хлібо­

стоять питання: що нас чекає і

джуються - ними стають". Тра­ диційна українська родина -

що несе з собою нове покоління?

перша школа любові й мудрості,

но називав, як і діти

матір у

любили село й землю і цю любов

національного

сім'ї, ненькою. Чимало мук і випробувань за­

ред війною із Західної України

Сьогодні,

як

ніколи,

Адже майбутнє

гостро

України

зале­

жить, в першу чергу, від молоді, від тієї інтелектуальної, духовної

виховання,

світлиця моральних чеснот і благородних учинків, форму­

-

знала українська родина, в дав­

це майбутні подружні

вання пошани до рідної мови, народних звичаЇJ;J, тради_цій,

ловину якого припадає аж дві

пари, покликані створювати щас­

свят, обрядів, символів, побуто­

світові війни. Серце стискається

ливу, здорову, міцну сім'ю.

вої й громадської культури. Сім'я - то святий вузол, яким

від болю,

еліти, яку потрібно сформувати. Молодь

-

Кожен, хто з'явився на світ,

нину, в ХХ столітті, на першу по­

коли читаємо поему

сполучаються люди в суспіль­

Марійки Підгірянки "Мати­ страдниця" (1919 р.), де письмен­

чому одні й мають, а інших вона

стві.

ниця

вперто обминає? Що таке сім'я

раїнців виник і утвердився по­

страждання матері, в якої війна

та родина? Що таке щастя? Як

гляд

його знайти? Різні погляди на

святиню, а на виховання дітей

відібрала їі найдорожчий скарб п'ятеро дітей. В основу твору ляг­

цю вічну проблему обговорюва­

ли справжні події, що відбували­

"Неопалима купина" та, зокре­

як на першорядний обов'язок батьків. З глибокої давнини в Україні до батьків у сім'ї зверта­

ма,

претендує на щасливу долю. Але

ли члени любительського клубу

З давніх-давен серед ук­ на

сім'ю

й

рід як

на

-

змальовує

неймовірні

ся у концтаборі галицьких ви­ гнанців,

недалеко

від австрій­

робів, які всім серцем та душею

прищеплювали своїм дітям. Пе­ до Сибіру було вивезено півтора мільйона українців.

Весь

сколихнула трагедія

навмисно

світ

організованого голодомору.

Духовно- моральна підготовка юнаків та дівчат до сімейного життя виступає, з одного боку, частиною

загального

процесу

формування їхньої особистості, а

з другого

передбачає

-

оз­

броєння підростаючих поколінь знаннями й уміннями з народ­

ного родинознавства. Від цього

Броварської

лися на "Ви", і це було виявом

ського міста Гмінд, де в бараках

великою мірою залежить, на яку

центральної районної бібліоте­

шанобливого ставлення до них.

від холоду, хвороб і недоїдання

дорогу виведе людину стежина з

ки

У Біблії також наголошується на тому, що найсвятішим обов'яз­

вмерло понад п'ятнадцять тисяч

рідної домівки.

українських дітей.

-

працівники

завідуюча відділом обслуго­

вування В. М. Ковальчук та бібліотекар читального залу І.А. Поліщук. Кажуть: "Щасливими не наро-

Примусова

колективізація,

Оксана ЧУНЯК,

ве ставлення до батьків. Доля української родини завжди тісно

грабіжницькі

продрозкладки,

завідуюча бібліотекою гімназії

сталінські репресії, виселення з

ім. С.І. Олійника.

-

Мова

найбільший

духовний

ЗОШ

І-ІІІ

ст.

за участю

NQ6

Броварської

ЦРБ

•І

.

СМІЕТЬСЯ ЗНОВУ

ЛЮДСЬКОМУ ЖИТТі. З ЙОГО ДОПО­

існує мова

"

народ живе.

працівників

творцем, передає нащадкам свій

для учнів 5-б класу було прове­

ють, веселять або, навпаки,

досвід і мудрість, перемоги й сла­

дено літературну годину на тему:

смучують, жалять". Свій виступ

Вікторія Петренко, Андрій Мар­

-

за­

закінчення літературної

години учні

Настя Короленко,

думи і

"Слово знову оживає і сміється

завершила віршем Дмитра Біло­

чук та інші присвятили поетичні

сподівання. Рідним словом народ

знову". Тут було представлено

уса

книжкова-ілюстративну вистав­

цікавий конкурс "Прислів'я ук­

рядки його величності Слову в

збагачує світову культуру.

ку "Щира втіха

раїнського народу

ву, культуру й традиції,

Слово життя,

-

наше

повнокровне

невмируще

джерело

пізнання. З нього мовець здобу­ ває не тільки знання про навко­

рідна мова,

-

слова".

Заввідділом

краю отчого краса".

Зі вступним словом до учнів звернулася Л. М.

"Чарівні

Кагарлицька,

лишній світ, а й морально-есте­

вчитель української мови

тичні

літератури,

та

-

Відбувся

".

обслуговування

ЦРБ В.М. Ковальчук звернула увагу присутніх, що зі здобуттям

незалежності украtнська

мова

відмітила ук­

набула статусу державної. Це ут­

народу. Український народ тво­

раїнське слово як живу схованку

рив свою мову впродовж віків,

людського духу, багатство, яке

верджено 10-ю статтею Консти­ туції України. Українською мо­

заносячи до мовної скарб1-щці

треба берегти і примножувати.

вою

оцінки

та

вподобання

яка

Бібліотекар ЦРБ Т.В. Кондра­

добірний нектар слова.

"Чистіша від сльози хай мова буде", -заповідав нам видатний

спілкуються

понад

мільйонів українців.

40

Завдяки

рідній українській мові.

ничій землі, в нашій славній Ук­

го краю.

Такими

словами

автор

цих

рядків Н Руденко завершила не­

слову ми розуміємо. один одно­ го, за допомогою мови творять­

традиційний

урок української

ва не було б ні писемності, ні

Міжнародного дня рідної мови.

розливається могутньою рікою.

літератури, ані пісні. Коли вми­

Слово надто багато важить у

рає

-

гине

народ.

Доки

Так, безіменно, стукати в двері. Совість- не змучить. Час -не покаже. Зблисне ще раз намальоване сонце. Карта країни - гротескним колажеАt У напівсонній крихкій оболонці. Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО

***

Захований в пшеничних колосках. Ми змалку знали, як спадають роси,

чаток усіх наук. Воно

мова

Посмішки також спакую. До речі.

Шукали скарб в полях за три дороги,

ся великі дива на землі. Без сло­

Броварській

День сувенірний. Шахи і мати.

слово, відчуваємо поклик рідно­

який ширшає, набирає сили і

у

Дату до дати у пам 'ять додати Можна складати речі до речі.

З торбами полотняними в руках

ло, звідки починається струмок,

Нещодавно

Олена КАПЛУН

закинула нас доля, скрізь хви­

вець

Рильський.

Что силЬІ свЬІше нам откроют двери. Не вкладьtваем знание в порьtв.

люємося до сліз, зачувши рідне

український поет і великий зна­ Максим

ВзЬІвая к нам забЬІть о слове "страх". Для нас привьtчна лишь земная твердь И тёплЬІе обьятья нашей лени. Мьt падае.м пред славой на колени, Свое· рожденье облекая в смерть. Лукавою ульtбкою сокрЬІв Души притворство, учимся Jtьt верить,

раїні. Де б ми не були, куди б не

Щасливі ми, що нар_одилися і живемо на такій чудовій мальов­

мови, який було приурочено до

рідного _слова

***

Любовь, что рождена на небесах, На землю опускаться не желает, И в облаках, как мотьUІёк, порхает,

Впізнала нива! Кольорові гами Улітній день всміхаються мені. Лишили діти босими ногами Автографи колись на цій стерні. Поля чекали братство босоноге ...

тенко зазначила: "Слово

- це по­ - як джере­

Людмила ГАЛІЦИНА

Грати з малими в ігри яскраві Стануть частіші родинні вечері Та в Інтернеті, уже для забави -

скарб, у якому народ виявляє себе

МОГОЮ людей лікують, окриля­

На

-

Янголе мій яснокрилий,

***

ком кожної людини є шанобли­

"Сnово знову о•ивас

***

ліотеці та книгозбірнях району в

писців. І, як наслідок, загал по

підготує

Й народжують

місць Броварщини та ін.

ініціативи і творчий запал літо­

реєстр

***

О благодать - нічні години тиші, Коли усе казкове ожива! Коли летять із хаосу слова стрункі рядочки віршів ...

Людмила КОШЕЛЄВА,

створить

Марія ОВДІЄНКО

Валентина КОВАЛІВСЬКА

директор Броварської ЦБС,

бла­

Бо слова- початок, не кінець­

на Землі господарі, не гості. · Вслухайся: небесний камінець падає у душу з високості.

ному вигляді, реєстр історичних

найвідоміших

меценатів,

годійників, які б підтримували

Слово у небесний світлий дім наші душі, мов додому, кличе.

лися до наших днів у первоздан­

людей свого населеного пункту

налаштованих

-

які є в районі, та пропо­

росвітських будівель, які зберег­

коли

років,

складе

місцевих авторів, які не ввійшли

(Плоске}, Марія Крисько (Тре­

гнень

2003-2004

людей,

зиції щодо увічнення всіх відо­

хи й методи відродження дося­

ки дослідників старовини, шля,...

дань, які стосуються його села та

ЦРБ Олена Супрун та методист цього ж відділу Світлана Бе­ седіна, завідуючі сільськими бібліотеками Наталія Зброжик

запитання: "чому ми пасемо задніх поміж краєзнавчих осе­ редків Київщини?", "чому за ос­

про історико-краєзнавчі набут­

Кола по життю і по воді

наших сутей знаки таємничі.

ниця" (з метою створення літе­

90-річчя Броварщини.

розвитку

Кожне слово - ніби камінець, кинутий небесною рукою у ріку життя. Та нанівець не зіходять концентричні кола.

яка

року, ініціатор заснування та ав­ тор Положення про Київську

На зібранні мова велася про стан

··

Наталія РУДЕНКО,

бібліотекар Броварської ЦРБ.

Як тягнеться веселка до води, Знаходили й скубли сухі покоси Маленькі сироти великої біди. Давно дарує хліб багата нива, Та з пам 'яті зрадливої не зник Налитий зерном, вилитий у зливу Вусатий колосочок-рятівник. Марія ВИЛЬОТНИК


Су6ота,

НОВЕ ЖИТТЯ

20

·.· ~"-'*"4-·ll._,fi.'Ra..,.IJE"f:·:Q!~IM'J'~IIJ]fll,~~-'-11•.··"-~вІДoмnac: Демоrрафічна ситуація у

родському районам.

Чисельність населення продов­ жує

скорочуватись,

водночас

темпи скорочення уповільни­ лись. Упродовж 2009 року число мешканців зменшилось на 330 осіб (у 2008 році на 925 осіб). Зменшення відбувалось виключ­

Щороку в світі виявляють від

до

Покращилась ситуація в "інституті шлюбу". Упродовж року в районі утворилось 587 по­ дружніх пар та зареєстровано 201 розлучення (у 2008 році: за­ реєстровано 557 шлюбів та 231 пара розлучилася). Можливо, ця позитивна тен­ денція посприяє зростанню рівня народжуваності, без чого неможлІ-tве

покращення

кардинально змінилась. Якщо у 2008 році міграційне скорочен­ ня населення склало 4ІО осіб, то цього року міграційний приріст

числом

наро­

джених на 442 особи. У той же час міграційний приріст склав 112 осіб (на постійне місце прожи­ вання у район прибув 851 мешка­ нець, вибули за межі - 739 осіб). Кількість народжених, за да­

ний період, склала 908 немовлят (у 2008 році народилось 945 ма­ люків). На радість батькам у одинадцяти подружніх пар на­ родилися двійні. Найбільше на­

роджували жінки у віці років: 317 немовлят.

25-29

Протягом року в Броварському

районі померло 1350 осіб, з яких 70,7% - померлі від хвороб систе­ ми кровообігу; 11 ,6% від новоут­ ворень; 7,2% від зовнішніх при­ чин та 10,5% припадає на всі інші причини смерті.

населення склав 112 осіб. Як зазначалося, до району прибув 85І мешканець: 161 осо­ ба прибула з інших районів та

Назва проекту

Ціль прийняпя

зjn

регуляторного акта

регуляторного акта

готовки

збільшилась

! вали жінки у віці 25-29 років. : За 2009 рік у Броварах помер­ ! ло 974 особи (10,3 померлих на

ляторного

N2

роз­

акта,

телефону

держадміністрацГї «Про вне­

ментів дозвільного характе­

сення змін до розпоряджен­

ру, на виконання вимог ст.4

ня голови адміністрації від

Закону України «Про доз­

ратор апарату

вільну систему у сфері гос­

адміністрації­

11 квартал

Провідний спе­ ціаліст

- адмініст­

твердження порядку взаємо­

подарської діяльності», по­

Платнікава Г.В.

дії представників дозвільних

станови КМУ від

~ел.

21.05.2009

органів Броварського райо­

N2526

ну, що здійснюють прийом

упорядкування видачі доку­

суб'єктів господарювання в

ментів дозвільного характе­

5-04-21

«Про заходи щодо

РУ» та у зв'язку зі змінами у законодавстві з питань

дозвільної системи

·.....-.•~.'.·:.\_с". І' . ·.. .· .

ТОРОК,

П'ЯТНИЦЯ - з СУБОТА- з

При технічному огляді власник пред'являє: транспортний засіб у технічно справному стані та укомплектонаний згідно з ви-

могами ПДР; паспорт громадянина України або документ, що підтверджує особу; протокол перевірки

технічного стану транспортного засобу, виданий суб'єктом господарювання

і

хвороби

системи

кровообігу

раніше посідали зовнішні при­

(діагностика СТО); реєстраційний документ на ТЗ (свідоцтво про реєстрацію) та його копію; поліс обов'язкового страхування

цивільно-правової відпо-

власників транспортних засобів, за попередній рік та рік, у якому транспортний засіб пред'являється на ТО, або документ, що

підтверджує право на

відальності власників транепортних засобів та його копію; посвідчення водія відповідної категорії та талону до нього; медичну

пільги

та

їх

копії; (Р/Р для м. Бровари, для Броварськагор-ну- рахунок сільських і селишних рад (з питань

довідку щодо придатності до керування ТЗ відповідної категорії та й копію; на транспортні засоби, що працюють на газовому паливі, документ, що під-

сплати податку звертатися в податкову інспекцію: м. Бровари, вул. Київська, 286, тел: 5-ІО-03); квитанції по технічному огляду: одержувач УДДІ ГУ

тверджує проведення випробування газової паливної системи; квитанцію про сплату податку з

МВС України Банк: УДК в Київській обл., МФО 8 2 1 О 1 8 Код ЗКПО

33213808700005

24521910

10 млн.

на туберкульоз, а помирає від нього

близько З млн.

чоловік.

Загальна

кількість хворих на туберкульоз на

планеті сягає 50-60 мільйонів. Туберкульоз - повітряно-кра­ пельна. а точніше повітряно-пи­ лова інфскuія. Збуднико\1 є міко­ бактерія туберкульозу, дуже стіі1ка в навколишньо\1у середовиші.

У :-.юлочних про,:rуктах живе

ності,

300 дНіВ, В - до трьох

тепер

зайняли

органів травлення

хвороби

(6, 7% ).

Від

нещасних випадків, самоушко­

джень та вбивств померло

5,9%.

На всі інші хвороби припадає

8,2%

від загальної кількості по­

мерлих. Покрашилася ситуація щодо дитячої смертності. Упро­

довж року померло до

1 року

2008

5 дітей

віком

році померло

9

діточок).

У

році в місті було за­

2009

реєстровано 811 шлюбів (8,6 на 1000 жителів), шо на 10 більше, ніж у минулому році. Число роз­

лучень за цей період склало що на

2008

72

336,

випадки менше, ніж у

році.

240-

ПИЛу, В Т.Ч. ну.1ИЧНО\1)',

\1ісяuів. Добре витри­ мує нагрівання до +800С і охо.1о­ дження до 200С. При потраплянні прямих сонячних про\1енів :<.1іко­ бактерії гинуть через 2-3 години.

Збудники хвороби зберігаються в річковій воді до п'яти місяuів, у грунті - 2-3 роки. У примішеннях при розсіяно:-.1у світлі мікобактерії \1ісяuя, а у фе­

живуть півтора

каліях і на пасонишах-до року. У випадків \1ікобактсрії по­ трапляють в організ!-.1 людини при диханні заражени!'.f повітря:-.1.

95%

Можна

заразитися

продукта:-.111

харчування, зокре\1а сири\1 \1оло­

КО\1, погано проваренич :-.1'ясо\1 хворих тварин.

Можливо, ця позитивна тен­ денція

посприяє

зростанню

Мікобактерії потрапляють у кров і

розносяться,

породжують пер­

рівня народжуваності, без чого

винні туберкульозні вогниша.

неможливе

вогниша

покращення

демо­

можуть загоюватися

Ui при

графічної ситуації в місті та зага­

сприятливій імунній опірності ор­

лом у країні.

ганізму, і він набуває і\tунітету до туберкульозу. Застудні захворю­ вання, важка праuя, негігієнічні

PEQII НАUІИХДНІВ

Товстолобик із озера "Афера" •••

умови життя, зловживання алкого­

лем, наркотиками, паління та інші шкідливі звички значно ослаблю­ ють опірність організ\1У і снрияють захворюванню.

Не шукайте, шановні читачі, озера з такою на­

Ранні~1и прояна\Ш туберкульозу

звою на мапах Броварщини, Київщини й навіть Ук­

є безпричинне зш1рніння, загаль­

раїни. Його просто не існує. Але підприємливі люди, котрим закортіло швидко й без зайвих клопотів розбагатіти, створили його в своїй уяві, замислах.

/ ...

на папері.

Кілька власників комерційних структур, за­ реєстрованих на Київщині, вирішили провести, на перший погляд, звичайну фінансову оборудку.

на слабкість, персважно надвечір, праuездатності, втрата

зниження

апетиту, безсоння, нервова враз­ ливість, незначне підвишення температури (до 37,1-37,3() у

вечірні години. Може з'явитися су­ хий кашель (покашлювання). При

Йшлося про відправлення до Вели.кої Британії та

туберкульозному

перикардиті

інших країн ЄС чималої партії прісноводної риби, виловленої у водоймах України. Проте працівників відділу податкової міліції Броварської ОДП І здивував не стільки характер комерційної угоди, як кількість риби, яку мали поставити до столу за­ кордонного споживача наші співвітчизники. Од­ ного тільки товстолобика було заявлено до

міокардиті -болі в

ccpui, серuебит­

но

Своїми сумнівами податківці поділилися з керівництвом Головрибводу України. І згодом от­ римали офіційну відповідь: для вилову такої кількості товарного товстолобика потрібно усток­ рат(!) збільшити площу прісних водойм, яка існує

навіть для

на території нашої держави.

Насторожувало й те, що операції з купівлі й продажу риби мали латентний (прихований) характер. Що ж приховували "комерсанти"? Податкінці почали "копати глибше" й з'ясували: ділки навіть і не збиралися вивозити заявлений товар за кордон. Не було в них у наявності ні власних, ні орендованих холодильних камер, ні спеціальних складських приміщень для зберіган­

ня продукції, що швидко псується. Не було й відповідного ссртифікату на право здійснення та­ кого виду діяльності. Проте аферисти таки планували "торгувати" ри­

бою. Звичайно, не реально, а віртуально. Для більшої вірогідності факту купівлі-продажу това­ ру та відповідного руху грошей, за комерційними

податку на додану вартість на суму

42,5

мільйона

чи

тя. З'являється охриплість голосу. При появі подібних симпто\іів слід звернутися до спеuіалістів. З мстою профілактики слід не рідше І разу на 2 роки, а краше шорічно, проходити флюоро­ графічне обстеження. До речі. во­

цифра! І де ж можна виловити стільки риби?!

г--------т----------------,---------т-------,1 угодами "перегнали" через банки 255 мільйонів гривень. Звісно, ці кошти нікуди не пішли, але на КОД признаРозрахунковий Найменування послуг Ціна ( грн.) папері було створено видимість. проведення чення платежу рахунок фінансової оборудки. Тож і подали зловмисники заявку на відшкодування з державного бюджету 1081130 ДТО автомобіля 31250272210249 Зб rрн. ОО к.

Не

ШКІДЛИВе

ДЛЯ

населення,

ЛЮДИНИ,

шо

по­

терпіло внаслідок аварії на ЧАЕС. Для своєчасного виявлення інфікованих мікобактеріями та хворих на туберкульоз дітей віком

до 14 років слід шороку робити пробу Манту. Всі діти з позитив­ ною туберкуліновою пробою під­ лягають диспансерному спостере­

женню у фтизіатра.

Шоб попередити захворювання на туберкульоз. кожна людина має вести здоровий спосіб життя

(не палити, не зловживати алко­ голем, не вживати токсичні або наркотичні речовини), займатися фізкультурою, повноuінно й ра­

uіонально харчуватися. Їжа має бути віта\1інізованою, містити до­

статню кількість білків, жирів. вуглеводів. Не пийте сирого мо­ лока з базару, а ТИ\1 більше не ку­ пуйте його в місuях стихійної торгівлі, "з асфальту". Обережно ставтеся до сиру і м'яса без їх нет­ санекспертизи.

Важливе

профілактичне

зна­

гривень. І ... зазнали повного фіаско. Так, у ході цієї майже детективної історії було розкрито з.[ю­

чення \1ають шеплення, які про­ водяться всім новонароджени:\f

чин, покарання за який винуватцям передбачено Талон техогляду річний ОО грн. ОО к. ~----------~----------------------------~~-------------L----------~Іза статтею 19І-ою Кримінального кодексу

дітям на третій день жи::пя, а та­ кож дітям у віuі 7 та 14 років, які мають негативну туберкулінову

1081132 1083033

ДТО причепа, мото

31250272210249 32

грн. ОО к.

31250272210249 1

У разі відсутності будь-якого документа, визначеного в цих пунктах, техогляд не проводиться. Тел.: 5-05-26,6-71-76.

України - позбавлення nолі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

начальник автотехнічної інспекції ВДАІ Броварського району, майор міліції.

начальник відділу податкової міліції Броварської ОДП І.

Юрій ЗАГЛИНСЬКИЙ,

7

осіб, які вперше захворіли

чини захворюваності та смерт­

відправлення 45 тисяч тонн. Це ж астрономічна

.... ·

09.00 до 17.00; 09.00 до 13.00.

як

І

Упорядкування видачі доку­

ДНІ ПРИЙОМУ: ВІВ-

тис.

'

Розпорядження голови рай­

Техогляд колісних транспортних засобів (ТЗ) індивідуальних власників проводиться за адресою: м. Бровари, вул. Енгельса, 1-Б.

1,2

країни світу.

робку проекту регу­

(квартал)

одному приміщенні»

на

населення

селення. За 2009 рік Бровари по­ повнились на І814 осіб: з них 75,6% -за рахунок мігрантів, шо прибули з областей та АР Крим, 20, 1% прибули з інших районів Київщини та 4,3% - з країн СНД, Балтії та інших країн. За цей період. з міста вибуло 863 особи: з них 74,5% - в інші регіони України, 21,2% - в інші райони області та 4,3% - в інші

дального за

торного акта

смерті,

(60,4%), друге - новоутворення (18,8%). А третє місuе, яке

кількість

розділу, відпові­

екту регуля­

причин

довж року

Найменування під­

про­

осіб

88

раніше, перше місце посідають

рік зменшилось на 6, І тис. осіб. В області за оцінкою на І січня 20 І О року проживало 1721 ,8 тис. осіб.

на

5,5% від загальної чисель­ ності населення області. ·Упро­

!

N2

«Про за­

осіб,

міст Київщини та 666 - інших Також упродовж року спос­ регіонів України. Із країн СНД терігалося перевишення наро­ на постійне місце проживання джуваності над смертністю. до району приїхали 24 людини. З Місто поповнилася 1253 немов­ числа вибулих 23І особа пе­ 1 : лятами (13,3 народжених на ІООО реїхала до інших районів та міст жителів), з них 649 хлопчиків та Київської області та 505 обрало І 604 дівчинки. При цьому в 9 попостійним місцем проживання о : дружнІх пар з явилися на свп інші регіони України. Населення Київщини за 2009 : двійнята: Найбільше народжу­

Термін під­

06.08.2009 N!!1073

тисяч

95

Позитивно вплинула на зрос­ тання чисельності міграція на­

1

шо

структурі

проживало

осіб.

району, то тут ситуація

жителів),

1000

вари

Зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Броварської райдержадміністрації на 2010 рік

1.

за

менше, ніж за минулий рік. У

міста

Що стосується міграції насе­

ла

1 січня 2010 року,

попередніми даними, в місті Бро­

або

графічної ситуації в регіоні та загалом у країні. лення

над

СтаІЮм на

демо­

но за рахунок перевищення чис­ померлих

5

року

Підстvnна хвооооа

~~®Ш@~@lli~~~ ~@~®~ Станом на 1 січня 201 О року у районі, за попередніми даними, проживало 68, 7 тис. осіб. За чи­ сельністю населення Броварський район поступається лише Києво­ Святошинському та Вишго­

201 О

24 ІІІІІНІ • ІСЕСВІТНІЙІІЕНЬ &ІРІТЬ&І 3 TJ&EfiJIЬI381

році

2009

6ерезн11

Олександр ЧОРНИЙ,

пробу. Олександр ЛИТВИНЕНКО,

лікар-епідеміолог Броварської СЕС.


6

Су6ота,

20

6ере3н•

20·1 О

року

задекnаuvйте доходи!

НОВЕ ЖИТТЯ

розмірі,

940

який

сукупно

Шановні броварчани!

своєння Почесного звання України "Мати -ге­ роїня" відділ у справах сім'ї та молоді всім жінкам, які подають свої кандидатури на

Зважаючи на численні звернення мешканців міста щодо процедури присвоєння Почесного

присвоєння державної нагороди, надає відповідний перелік документів, а саме: копія паспорта жінки, копія ідентифікаuійного

перевищив

грн. за рік (якщо громадянин не

громадянин зо­ бов 'язаний сплачувати податки і збо­

має права на отримання податкової соціальної пільги); від надання май­ на в оренду фізичним особам; у виг­

звання України "Мати- rероїня", відділ у спра­

ри в порядку і розмірах, встановлених

ляді виграшу в ігрових закладах; від

дає роз'яснення:

законом, та щорічно подавати до по­ даткових інспекцій за місцем прожи­ вання декларацію про свій майновий

фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємниuької діяльності; інші

України, затвсрдженого Указом Президента

доходи, з яких протягом

стан та доходи за минулий рік у по­

даток не утримувався.

Статтею

новлено,

Конституції вста­

67

що

кожен

Річна

рядку, встановленому законом.

Відповідно до вимог ЗУ від 22 травня 2003 року NQ889-IY "Про по­ даток з доходів фізичних осіб" (далі Закон) річна декларація про майно­ вий стан і доходи (податкова декла­

ня громадянина до

законодавством порядку, враховуючи вагомий

ном

б) має право подати таку декла­ податкового

мати

них доходів не підлягають оподатку­ ванню при їх нарахуванні чи вип­ латі, то платник податку зобов'я­ заний самостійно включити суму та­ загального

подати річну деклараuію. Платник податку, який отримує доходи, нараховані особою, котра не

декла­

повернення

частини

спла­

подати документи на відзначення Почесним званням України "Мати - героїня" по-новому. При відцілі у справах сім'ї та молоді Бро­ варської міської ради створено Комісію по ви­ суненню кандидатур до відзначення Почесним

званням "Мати- героїня" багатодітних матерів. Відповідно до поданих документів бага­ тодітних матерів, відділ у справах сімrі та мо­

лоді Броварської міської ради готує нагород­ ний лист та подання на ім'я голови Київської обласної державної адміністрації щодо при­ своєння почесного звання України "Мати - ге­

алізацією права на податковий кре­

·

дит,

Для uілей uього Закону обов'язок

органи державної податкової

служби прийматимуть до кінuя по­

платника податку з подання декла­

точного року.

раuїі вважається виконаним, якщо

Декларація заповнюється платни­ ком податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваже­

він отримував доходи виключно від

зобов'язаних

подавати звітність з uього податку у

ною

встановленому порядку.

таким

платником

податку

здійснювати таке заповнення.

подання декларації

Жителі

передбачено для громадян, які одер­

2009 poui доходи:

Жінки, які ще за радянських часів і до дня проголошення України неза:лежною держа­ вою, а також упродовж 1992-2004 років, були нагороджені "Медаллю материнства", мусять

Річні податкові декларації, які по­ даватимуть громадяни у зв'язку з ре­

вуваного доходу та подати річну дек-

жували в

подати

проценти за іпотечним кредитом.

до

складу загального річного оподатко­

Обов'язкове

право

штучного запліднення, сплачували

є податковим агентом, зобов'язаний

агентів,

надано

дяни, які сплачували протягом 2009 р. за навчання своє або членів сім'ї, страхували себе або членів своєї сім'ї, сплачували внески у недер­ жавні пенсійні фонди, перерахову­ вали кошти у вигляді пожертвувань або благодійних внесків, всиновлю­ вали дітей, сплачували вартість

річного оподатковуваного доходу та

податкових

якостей.

заповнення.

ченого протягом 2009 р. в бюджет податку з доходів. Зокрема ue грома­

Якщо окремі види оподатковува­

лараuію.

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних

раuію на податковий кредит та отри­

кредиту.

суму таких доходів

подає

Окремій категорії громадян Зако­

кону;

включити

р. Гро­

особистий внесок у виховання дітей у сім'ї,

фахівців

лараuію згідно з нормами uього За­

складу

1.04.2009

України від 29 червня 2001 року Ng476/2001, Почесне звання України "Мати -героїня" при­ своюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому

рацію, має право безпосередньо в

який

податковій інспекції за місuем про­ живання отримати безкоштовно бланк декларації і консультацію

а) зобов'язаний подавати таку дек­

ких доходів до

по­

"Згідно з Положенням про почесні звання

таку декла­

мадянин,

ку, який:

отримання

податкова деклараuія

дається до ДПІ за місцем проживан­

раuія) подається платником подат­

раuію для

р. по­

2009

вах сім'ї та молоді Броварської міської ради на­

міста

і

району подають

декларації до Броварської ОДП І за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 286. Довідки за тел.: 5-10-03, 6-20-

від нере­

зидентів (іноземні доходи); від здійснення операuій з інвестиuійни­ ми активами (продаж цінних па­ перів, корпоративних прав і інше); неuільову благодійну допомогу від благодійника-фізичної особи в

00. Сектор масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян

Броварської ОДПІ.

роїня".

В п.ІЗ Нагородного листа (Характеристика із зазначенням

конкретних особливих заслуг особи) необхідно детально вказувати, за який вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобут­ тя дітьми освіти, розвитку їх творчих здібнос­

тей, формування високих духовних і мораль­ них якостей, буде нагороджена особа. Також, відповідно до листа заступника голови КОДА від 18.06.2009 року NQ 11-22-13643, багатодітні матері, діти яких були засудженими умовно, або знаходилися в місuях позбавлення волі, або, без поважних причин (інвалідність дити­ ни, за станом здоров'я тощо), виховувалися в інтернатних закладах чи перебували під опікою інших осіб, не мають підстав для порушення клопотання щодо присвоєння Почесного звання України "Мати- героїня". З метою уникнення неправомірного при-

номера жінки, копія диплому (свідоuтва) про освіту жінки, копія трудової книжки жінки, копія

свідоцтва

про

шлюб,

характеристика жінки

з

місuя

довідка роботи

та

(для

праuюючих), копії державних нагород жінки (при наявності), форма NQЗ (довідка про склад сім'ї), копії свідоцтв про народження всіх дітей та паспортів дітей (при наявності), характеристики з місuя навчання дітей, копії дипломів (свідоцтв) про освіту дітей, копії відзнак, грамот дітей (при наявності), для повнолітніх членів родини характеристики з місuя роботи, для повнолітніх членів родини довідку із МВСУ про те, що не були засудженими і в розшуку не перебувають.

Також, відповідно до розділу

"Порядок

V

носіння і зберігання нагрудних знаків та посвідчень до почесних звань" Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 200 І року Ng476/2001, "22. Особи, удостоєні почесних звань, носять

нагрудні знаки до них з правого боку грудей. 23. Особи, удостоєні почесних звань, повинні дбайливо ставитися до схоронності нагрудних знаків і посвідчень до почесних звань. У разі втрати нагрудного знаку або посвідчення удостоєному почесного звання може буде видано дублікати, якщо Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України буде визнано, що втрата нагрудного знака або посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого. " Відділ у справах сімrі та молоді звертає вашу увагу, що почесне звання "Мати може

присвоюватися

жінкам,

-

героїня"

які

відмінно

виконали свій материнський обов'язок щодо виховання дітей, піклування про їх здоров'я,

фізичний. і моральний розвиток,

навчання,

створювали належні умови для розвитку їх

прир.одних здібностей, поважали гідність дітей, готували їх до самостійного життя та праuі. За додатковою інформацією звертайтесь ло відцілу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради за адресою: м. Бровари, вул.

Гагаріна,

18

кім.

312 або за тел. 6-57-86". Людмила ТЕПЛЮК,

начальник відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міськради.

) J---. ·nOНIAUIO.I 22·ІЕРЕ3НІ yr~·1

06.00 06.05

.

16.10 Т/с

15.25Індиго

15.55 Легкоатлетичний турнір 16.55 10-ті зимові Пара-

.

Ранкова молитва Православний кален-

дар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 07.15, 08.1 О Спорт 06.25, 07.20, 08.15 ПодіІ очима майбутнього

06.35, 07.40, 08.25 567 07.10 Ера бізнесу 07.25 Мультфільм 07.45 Автодрайв 09.00 Ранок з ·першим" 09.20 Легко бути жінкою 10.20, 12.30, 12.50, 19.40 10. ті зимові Паралімпійські ігри

11.20 Життя триває ... 12.00. 15.00, 18.00, 21.00

Но­

вини

12.10, 15.15, 18.10, 21.25

олімпійські

ігри.

Цере­

монія закриття

18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.30 Світ спорту 20.00 Попередження 20.50 Лото "Трійка", "Кено" 21.40 Хокей. Білорусь - Україна

23.00

Підсумки

1+1

булець"

10.00 Т/с "Розлучниця" 11.15 Х/Ф "Медовий місяць

із

·ІІІІОРОК

16.00 Індиго 16.30 Крок до зірок 17.10 "Світ талантів" 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.30, 21.35 Світ спорту 20.00 Знайдемо вихід 21.50 Право на захист 22.1 О Далі буде ... 22.40 Прес-анонс 22.50 Лото "Трійка", "Кено",

Ранкова молитва

Православний

кален-

дар

06.10, 07.00 08.00 Новини 06.15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20, 07.20, 08.15 ПодіІ очима майбутнього

06.30, 07.30, 08.40 567 07.1 О Ера бізнесу 07.35 Буд. майданчик 07.40 Створи себе 08.20 Рейтингова панорама 08.45 Мультфільм 09.00 Ранок з "Першим" 09 20 Легко бути жінкою 10.20 д/с "Африка" 11.20 Життя триває ... 1200.15.00, 1800.21.00Новини

12.10, 15.15. 18.10, 21.25 Діловий світ

13.00 Здоров'я 14.05 Автоакадемія

"Максима"

23.00

Ра­

Т/с "Повернення Мух-

09.15

тара-2"

11.20, 14.55 Детективи 12. 1О Знак якості 12.40 Т /с "Оперативний псевдонім"

13.50 Знахарі 15.50 Чекай мене 17.20 Т/с "Сусіди" 18.15 Судові справи 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00 Подробиці 13.1 О Т;с "Дар божий" 14.10 Х/Ф "Діамантова рука" 16.10 "Не родись вродливою" 20.10 Суперзірка 22.05 Т/с "Журов" ІНТЕР

06.00

Д ;п "НЛО. Вторгнення

на Землю"

06.55 Шалені татусі 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35

1+1

Ра­

нок з "Інтером"

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, oa.os. 09.20 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.10, 19.30 тсн 07.10 М/с "Улюблений при­ булець"

10.00 Т/с "Розлучниця" 11.15, 18.25 т;с "Тільки

ко­

хання"

лікарі

20.30 Т/с "Обручка" 21.30 Т/с "Свати-З" 22.40 НЛО. Вторгнення

Т/с "Повернення Мухтара-2"

09.15

11.20, 14.55 Детективи 12.1 О Знак якості 12.40 Т ;с "Оперативний псевдонім"

14.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.15 Судові справи 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00 Подробиці

на

Землю

ІСТV

05.40 Факти тижня 06.25, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.35 300 сек;год 06.40 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт 08.05 проZіроК

09.00 Смак 09.40 Т/с "Солдати" 11.45, 15.00 Т/с "Вулиці

роз-

12.45 Факти. День 13.00 Т/с "Свій - чужий" 14.00, 22.15 т;с "По закону'' 16.05 Х/Ф "Ігри патріотів" 18.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні новини 19.50 Т/с "Убивча сила" 23.00 Свобода слова КАНАЛ

20.30 Т/с "Обручка" 21.30 Т;с "Свати-З" 22.40 Зоряна рідня 06.25, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.35 300 сек;год 06.40 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.00 Спорт 08.05 ПроZірок 09.00 Смак 09.35 Т/с "Солдати" 11.40, 17.35 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-українськи 13.05 Т;с "Свій - чужий" 14.10, 22.15 т;с "По закону" 15.25, 19.55 Т/с "Убивча сила"

18.45 Факти. Вечір 19.15, 23.00 Надзвичайні

5 06.01

КАНАЛ

Час-Тайм

еле-

мент

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 23.00 Час новин

10.30, 11.30, 12.30

Прес-кон-

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.15. 16.15 Майдан 17.30, 04.30 Територія закону 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Велика політика НОВИЙ КАНАЛ 05.30 Т/с "Флеш Гордон" 06.10 Т/с "Серцеїдки" 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.1 О, 22.15 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й

ІСТV

вини

06.01 Час-Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.1 О, 22.15 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й

ференціі

битих ліхтарів"

5

ни

Підсумки

12.10, 17.25 Справжні

ІНТЕР

05.30 Цвіль 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ нок з "Інтера~(

06.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, 08.05, 09.20 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.10, 19.30, 23.25 тсн 07.10 Мjс "Улюблений при­

13.15 Караоке на Майдані 14.05 Х/Ф "Анжеліка і король"

06.00 06 05

17.25 Т/с "Вольф Мессінг" 20.10 Міняю жінку 21.20 Х/Ф "Діамантова рука" 23.45 Проспорт

07.10, 07.35, 08.10, 08.35

14.00 Сільська nравда 14.30 Вікно в Америку

·23;ІЕРов· .. УТ-1' .

вою"

ни

мамою"

Діловий світ

"Не родись вродли-

но­

еле-

мент

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.30. 23.00 Час новин

10.30, 11.30, 12.30 Прес-конференціі

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Не перший погляд 16.30 Мотор-ТБ 17.30 Особливо небезпечно 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 На межі

НОВИЙ КАНАЛ 05.30 Tfc "Флеш Гордон" 06.10 Т/с "Серцеїдки" 07.00, 07.35, 08.35 Підйом

09.00 Х/Ф "Любов на острові" 10.50 Усе для вас 11.10 Т/с "Щасливі разом" 12.10, 19.25 Т/с "Солдати" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Му та Ципа" 13.45 М/с "Сімейка Аддамсів"

14.20, 15.40 Тееп Тіmе 14.25 Т/с "Ханна Монтана" 14.45 Т/с "Школа N21" 15.45, 20.15 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 Т/с "Татусеві доньки"

17.55, 21.20 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер СТБ

ницькій"

Битва екстра­

сенсів

14.00 Містичні історіі 15.00 Давай одружимося

життю"

дамсів"

14.20, 15.40 Teen Тіmе 14.25 Т/с "Ханна Монтана" 14.45 Т/с "Школа N21" 15.45, 20.15 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 Т/с "Татусеві доньки·

17.55, 21.20 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер СТБ

05.55 Док. детектив 06.20 Бізнес 06.30, 21.30 Т/с "Кулагін партнери"

від

суми"

11.40 Нез'ясовно, але факт 12.55 Битва екстрасенсів

Х/Ф

Маклейн"

ТО НІС

06.00 Навколосвітня подорож 06.30 Переможний голос віруючого

07.05 Медицина 07.35, 23.50 Ргеss-огляд 07.40 Солодка казка 07.50 Мультфільм 08.00, 21.10 Атлас відкрипів 09.00 Тиждень моди 09.20,12.10, 15.00Твійхіт 10.35 Право на порядок 1О. 5О Спецпроект 13.00 Погляд у майбутнє 15.40 Що таке добре і що таке погано

13.00 Tfc "Загарбники" 14.00 Т/с "Безмовний свідок" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний судця 17.10 Критична точка 19.30 Шустер Uve 21.20 Х/Ф "Клік. З пультом по 23.30

09.00 Х/Ф "Ямакасі-2" 10.55 Усе для вас 11. 1О Т;с "Щасливі разом" 12.10, 19.25 Т/с "Солдати" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Му та Ципа" 13.45 М/с "Сімейка Ад-

07.00 Т/с "Комісар Рекс" 09.00 Х/Ф "Від тюрми та

син

06.30, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00, 20.20 т;с "Глухар" 11.00 Граєш або ні 12.00 Т/с "Шлюб за заповітом"

06.20, 06.50 Док.детектив 06.45 Бізнес 07.15 Tjc "Комісар Рекс" 09.20 Х/Ф 'Трактир на П'ят11.50, 12.55

17.00 ІсторіІ. кохання 18.00,.22.00 "Вікна" 18.10, 22.20 Т/с "Я лікую" 19.10 У пошуках істини 20.1 О Чужі помилки 21.30 Т/с "Кулагін і партнери" "УКРАЇНА" 06.00, 06.45 Срібний апель-

"Планкетт

і

14.00, 20.10 Чужі помилки 15.00 Давай одружимося 17.00 Неймовірні історіі кохання

18.00, 22.00 "Вікна" 18.10, 22.20 Т/с "Я лікую" 19.10 Правила життя

"УКРАЇНА" 06.00, 06.50, 05.30 Срібний апельсин

06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40 Спортивні подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00, 20.20 т;с "Глухар" 11.00 Т/с "Сонька" 12.00 т;с "Шлюб за заповітом"

13.00 Т/с "Загарбники" 14.00 Т/с "Безмовний свідок" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17. 10 Критична точка 19.30 Шустер Live 21.20 Т/с "Дорожній патруль"

16.10 Екстремікс 16.35 Х/Ф "Штормове попередження

18.30, 20.30 24 години 18.40 Життя 19.00 Трагеді1 світу 20.00 Сильні світу цього 22.05 Х/Ф "На краю Всесвіту·· 23.15 Переваги для розваги 22.20

Х/Ф

погоні

за

щастям

ТО НІС

06.00, 20.00

Сильні

свІту

цього

06.30

Переможний

голос

віруючого

07.00, 16.30 Світські хроніки 07.10 Медицина 07.15, 18.30, 20.30 24 години 07.45 Рrеss-огляд 07.50 Солодка казка 08.00, 21.10 Атлас відкриттів 09.00, 15.55 Морський відеожурнал

09.20, 12.00, 15.00 Твій хіт 10.35 Спецпроект 11.15 Служба розшуку дітей 12.20, 15.35 Мультфільм 13.00 Погляд у майбутнє 16.40 Навколосвітня подорож 17.20, 22.05 Х/Ф "На краю Всесвіту"

18.40 Життя 19.00 Таємниці

подорожей


Су6ота, 20 6ере:~н•

НОВЕ ЖИТТЯ ···СІРЕАА··

Діловий світ

13.00 Знайдемо вихід 14.00 Фестиваль дитячої

24ВЕРDНІ'" УТ-1

06.00 06.05

Ранкова молитва

Православний кален­

дар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 07.20, 08.10, 23.10 Спорт

Подіі очи­ ма майбутнього

06.25, 07.25, 08.15

06.35, 07.35, 08.35 567 поїхали!

06.40 Здорове харчуванн~ 07.10 Ера бізнесу 07.15 Рейтингова панорама 07.40 Створи себе 07.45 Рецепти здоров·~ 08.20 Мультфільм 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 20.30 Прес-анонс 09.25 Легко бути жінкою 10.25 Д/с "Африка" 11.20 Житт~ триває ... 12.00. 15.00, 18.00, 21.00 Но­ вини

12.10, 15.15, 18.10, 21.25

ЧІТІІР

.

25ЮDJUI, УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Православ. Календар 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20, 07.20, 08.15 Подіі очи-

вини

12.10, 15.15, 18.10, 21.25

··.,·

П'mlltl&l

2611~13-УТ-1 Ранкова молитва

06.00 06.05 Православ. календар 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 07.20, 08.10 Спорт 06.25, 07.25, 08.15 Подіі очима майбутнього

06.35, 07.45, 08.25 567 07.1 О Ера бізнесу 07. 15 Рейтингова панорама 07.35 Буд. майданчик 07.40 Створи себе 08.30 Ранкові зустрічі 08.40 Мультфільм 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 22.40 Прес-анонс 09.25 Легко бути жінкою 10.25 д/Ф "Дорога В'ячеслава Чорновола" 11.20 Житт~ триває:·.. Но­

вини

15.15,21.25Діловийсвіт

СУІОІА

19.00 Точка зору 19.30 Світ спорту 19.40 Особливий поглм 20.10 Громадська варта 20.40 Лото "Мегалот" 20.45 Лото "Суперлото", "Трійка", "Кено"

21.40

Хокей. Україна

-

Нідер­

ланди

23.00

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Tjc "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, 08.05, 09.20 Сніданок з "1 + 1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.10, 19.30, 23.10 тсн 07.10 М/с "Улюблений при­ булець"

13.00 Фольк-musіс 14.25 Хай щастить 15.25 Біатлон. Кубок 17.05 Будемо жити 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.30 Світ спорту 19.50 д/Ф "Ціна

08.20 Здорове харчуванн~ 08.30 Ера здоров'я 08.50 Ранкові поради 09.10 Прес-анонс 09.20 Доки батьки сплять 10.00 Так nросто 10.35 Хто в домі хазя·Ін? 11.05 Експерти дозвілля 11.40 Вихідні по-укра'інськи Кубок

HEAUII 28ІЕРDНІ УТ-1 Ранкова молитва м;с "Поганий пес, гарний пес" 06.30 DW. Новини Європи 07.00 Автодрайв 07.10 Рецепти здоров'я 07.20 Персона 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.10 Підсумочки 09.30 Антивірус для дітей 10.00 Крок до зірок 10.30 Нова армія 11.00 Полігон 11.30 Муз.uа 12.00 Стильна штучка 12.30 Ліні~ долі 13.00 Здоров·~ 14.00 Околиц~

06.00 06.05

14.30 Благовісник 15.15 Біатлон. Кубок світу

20.10 Суперзірка 22.05 Т jc "Журов"

світу

ІНТЕР

06.00 Зоряна рідня 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.З5, 08.10, 08.З5 Ранок з "Інтером"

11.20, 14.55 Детективи 12.10 Знак ~кості 12.40 Tjc "Оперативний псевдонім" і4.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити. 17.20 Tjc "Сусіди" 18.15 Судові справи 19.00 Т/с "Кармеліта"

вою"

20.1 О

Х/Ф

"Ласкавий

22.40 Документ великих

Лото "Трійка", "Кено",

"Максима"

21.40 Хокей. Україна - Іспанія 23.00 Підсумки

1+1

ІНТЕР Щаст~ всупереч

06.00 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.З5,

07.10,

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Tjc "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, 08.05, 09.20 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.10, 19.30 тсн 07.10 М/с "Улюблений при­ булець"

10.00 Tjc "Розлучниця" 11.15,18.25 Tjc "Тільки

ко­

ханн~"

лікарі

13.00 Звичайний геноцид 14.25 Надвечір'~ 15.25 Біатлон. Кубок світу 16.35 Кордон держави 17.00 Пазли 18.10 Магістраль 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.30, 21.40 Світ спорту 20.00 Знайдемо вихід 22.05 Автоакадемія 22.50 Лото "Трійка", "Кено" 23.00 Підсу~ки

08.10,

08.З5 Ра­

нок з "Інтером"

09.15 Т jc

"Повернення Мух-

тара-2"

11.20, 14.55 Детективи 12.1 О Знак якості 12.40 Tjc "Оперативний псевдонім"

14.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.15 Судові справи 19.00 Tjc "Кармеліта" 12.20, 17.25 Справжні лікарі 1З.20 Tjc "Дар божий" 14.20 Хjф "ЛаскавьІй май" 16.50 Шість кадрів 20.10 Хjф "Бумер" 22.ЗО Х/Ф "Небезпечна гаст­ роль"

ІНТЕР

06.00 Н. Крачковська 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

1+1

07.10,

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Tjc "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, 08.05, 09.20 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.10, 19.30 Т,СН 07.10 Mjc "Улюблений прибу­ 10.00 Документ 11.20, 18.25 Tjc

"Тільки ко­

хання"

Новини Світ спорту Хокей. Австралі~ раїна 2З.ОО Вільна гавань

21.00 21.20 21.40

-

Ук­

Літаючий будинок Без табу Світське життя "ХТО ТАМ" М/с "Качині історіГ Х/ф "Кудлатий тато" Шість кадрів 13.З5 Суперзірка 15.35 Т/с "Журов"

06.10 07.00 07.55 09.05 10.15 11.05 13.00

Футбол. "Таврія"- "Ме-

талург"

18.00 Футбол. Ліга чемпіонів 18.35 Кіно.uа 19.20 Діловий світ 20.05 Наш футбол 21.00 Новини 21.25 Лото "Трійка", "Кено", "Максима" Хокей. Україна вені~

21.40

Сло­

1+1 06.00 Літаючий будинок 06.50 Художній фільм 09.05 "Лото "Забава" 10.15 М/с "Качині історіІ"' 10.40 Караоке на Майдані 11 .45 Смакуємо 12.25 Суперзірка 14.25 Міняю жінку 15.35 Х/Ф "Будинок без вихо­ 19.ЗО ТСН. Тиждень

Ра­

"Повернення Мухтара-2" 11.20, 14.55 Де-сективи 12.1 О Знак якості 12.40 Tjc "Оперативний псевдонім" 14.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Tjc "Сусіди" 18.15 Судові справи

09.15 Tjc

Х/ф "Невгамовна Ан­ желіка" 19.30 тсн

17.40

20.10 Х/Ф "Будинок без вихо­ ду"

ІНТЕР

06.10 М/Ф 06.ЗО Велика політика

09.00 Формула любові 10.05 Городок 11.25 Позаочі 12.30 Найрозумніший 17.25 Концерт М. Баскава 20.00 Подробиці 20.30 Вечірній квартал 22.50 Х/ф "Весь цей джаз"

ІСТV

08.00, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт 08.05 ПроZірок 09.00 Смак 09.40 Tjc "Солдати" 11.45, 17.З5 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День 1З.ОО Анекдоти по-українськи 1З.10 Tjc "Свій- чужий" 14.10, 22.20 Т/с "По закону" 15.25, 19.55 Tjc "Убивча сила" 18.45 Факти. Вечір 19.15, 23.05 Надзвичайні но­ вини

2З.50 Факти. Підсумок дня

20.00 Подробиці 20.30 Tjc "Обручка" 21.30 Т/с "Свати" 22.40 Н. Крачковська ІСТV 02.50 Факти

06.10, 06.25, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.35 300 секjгод 06.40 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.05 Спорт 08.05 проZірОК 09.00 Смак 09.40 Tjc "Солдати" 11.45, 17.35 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів" 12.45 Факти. День 13.05 Tjc "Свій- чужий" 14.10, 22.20 Т/с "По закону" 15.25, 19.55 Tjc "Убивча сила"

18.45 Факти. Вечір 19.15, 23.05 Надзвичайні

06.00 Служба розшуку дітей 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.35 300 секjгод 06.40 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.15, 00.35 Спорт 08.05 ПроZірок 09.00 Смак 09.40 Tjc "Солдати" 11.45, 17.35 Т jc "Вулиці роз-

із Нава­

Парк доісторичного періоду 09.20 Мультфільм

09.30

Школа доктора Кома-

ровського

10.00 Україно, вставай! 10.30 Доки всі вдома 11.25 Х/ф- "Службовий роман" 14.40 Вечірній квартал

17.00 БУМ 18.00 Х/Ф "Найщасливіші" 20.00 Подробиці тижн~ 20.50 Х/Ф "Друге життя Федора Строгова" Нострадамус

домашні ролики 12.05 Квартирне питання 13.05, 19.00 Спорт 13.10 Наша Russia. Дайджест 14.10 Х/ф "Таксі" 16.00 Провокатор 17,00 Під прицілом 18.00 Максимум в УкраІні 18.45 Факти. Підсумок дн~ 19.15 Наша Russia 19.35 Велика різниц~ 20.25 Х/ф "Пункт призначен­ ня-2"

Прожекторперісхілтон Голі та смішні

22.35 23.20

КАНАЛ тиж­

ня

домашні ролики 08.55 Прожекторперісхілтон

09.40 Квартирне питанн~ 10.40 Ти не повіриш! 11.35 Козирне житт~ 12.00 Інший футбол 12.25 Спорт 12.30 Під прицілом 13.30 Провокатор 14.25 Х/Ф "Брати Грімм" 17.00 Наша Russia 17.35 Велика різни~ 18.45 Факти тижн~ 19.40 Максимум в Україні 20.25 Країна має знати! 20.55 Х/Ф "Пункт призначен­ н~-3" Помилаандерсон Голі та смішні

22.50 23 ..30

23.00

ICTV

5 КАНАЛ 06.01 Час- Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 20.20 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й

5 КАНАЛ

06.01

Час-Тайм

дамсів"

14.20, 15.40 Тееп Тіmе 14.25 Tjc "Ханна Монтана" 14.45 Tjc "Школа N21" 15.45, 20.20 Tjc "Ранетки" 16.50, 22.20 Tjc "Татусеві доньки"

17.55, 21.20 Tjc "Вороніни" 19.15 Спорт репортер СТБ

05.55 Док. детектив 06.20 Бізнес 06.30, 21.З5 Т/с "Кулагін

еле-

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30 Час новин

Прес-кон-

ференціі

10.55 Оглм преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Феєрі~ мандрів 16.30 Драйв 17.30 Акцент 18.30 Хроніка дн~ 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.40 Я так думаю

06.30, 21.35 Tjc

"Кулагін і

партнери"

07.00 Tjc "Комісар Рекс" 09.00 Х/Ф "Кохаю тебе

до

13.00 Битва екстрасенсів 13.55 Чужі помилки 15.00 Давай одружимос~ 17.00 Історіі коханн~ 18.00, 22.00 "Вікна" 18.10, 22.20 Tjc "Я лікую" 19.10 Мо~ правда 20.1 О Містичні історіі

зом"

12.10, 19.25 Tjc "Солдати" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Му та Ципа" 13.55 Mjc "Сімейка Адамсів" 14.25, 15.45 Тееп Тіmе 14.30 Tjc "Ханна Монтана" 14.50 Tjc "Школа N2 1" 15.50, 20.20 Tjc "Ранетки 16.55, 22.20 Tjc "Татусеві

новин

Прес-кон-

10.30, 11.30, 12.30 ференціі

17.ЗО Феєрі~ мандрів

18.30 Хроніка дн~ 18.45 Київський час 19.20, Новий час

СТБ

06.05 Док.детектив

Час новин Час спорту 07.З5, 08.50, 22.40 Бізнес-час 07.50 Новобудова 08. ЗО Бістро- ТБ 09.20 Своїми очима 09.45 Улюблена робота 10.15, 02.35 Здорові історіі 10.35 Не перший погл~д 11.45 Технопарк 12.ЗО Хроніка тижня 1З.ЗО Драйв 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.30 Зверни увагу 16.30 Арсенал 17.30 На межі 18.20 Вікно в Європу 19.ЗО 5 копійок 21.20 Народний контроль

07.05

06.20, 08.10, 10.50 Тема

тиж-

н~

06.30 Київський час 06.45 Технопарк 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.00 Час новин

07.05 Час спорту 07.35, 08.50, 22.40

Бізнес-

час

07.50 Зодчий 08.30 Бістро-ТБ 09.20, 02.30 Вікно в Америку 10.30 Феєрі~ мандрів 11.20, 12.20 5 копійок 13.30 Вікно в Європу 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.30 Мотор-ТБ 16.20 Фактор безпеки 16.45 Код 482 17.10 Палата 17.30 Не перший поглм

Срібний апель-

син

22.00 Територі~

закону

НОВИЙ КАНАЛ 05.30

Х/Ф "Маленький Ман­

хепен"

06.55

М/ф "Секрет Роббін­

сонів" 08.45 м;с "Дональд Дак" 09.30 ;ІІjс "Мої друзі Тигруля та Пух" 09.50 Зіркові драми 10.55 Ін,.Уіці~ 12.05 Іпfо-шок

13.05 Файна Юкрайна 13.50 Даєш, молодь! 14.25 Хто проти блондинок? 15.40 Т jc "Мо~ прекрасна нянька"

16.40 Фабрика. Суперфінал 20.00 Х/Ф "l]Jpa Крофт" 22.10 Х/ф "Люди Х" СТБ

05.10 Тіло

людини від початку до кінця

06.50

Х/Ф "Чи не послати

18.30 Народний контроль 19.15 Майдан 21.00 Час: підсумки 22.00 Особливо небезпечно

НОВИЙ КАНАЛ 06.05 07.45 08.00 08.40

повітом"

Х/Ф "Вавилон-5" Церква Христова Запитайте у лікар~ М/с "Усе про Міккі Ма-

уса" М/с "Мої друзі Тигрул~ та Пух" 09.40 Даєш, молодь! 10.15 Хjф "Люди Х"

09.15

12.25 Кліпси 12.55 Шоумани~ 13.30 Ексклюзив 14. 15 Аналіз крові 15.00 Зіркові драми 16.00 Іпfо-шок 17.00 Tjc "Татусеві доньки" 17.20 Хjф "Лара Крафт" 20.00 Фабрика. Концерт 22.40 Файна Юкрайна 23.10 Фабрика. Голосуванн~

06.30 Бізнес 06.40 Tjc "Кулагін і партнери" 07.10 Т/с "Комісар Рекс" 09.10 Т/с "Всі ріки течуть" 17.55, 22.00 "Вікна" 18.05 Х/Ф "Джентльмени удачі"

20.00, 22.35

Укра·Іна має та­

лантІ

Хjф "Оксамитові ручки"

"УКРАЇНА" 06.00, 06.50 Сріб.апельсин 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40 Спорт 07.00, 18.00 Tjc "Єфросині~" 08.00, 14.40 Tjc "Слід" 08.55 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Другі" 11.00 Х/ф "У погоні за щастям"

15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний судд~ 17.1 О Критична точка 19.30 Х/Ф "Фартовий" 21.ЗО Шустер Live нам ... гінця?" 09.00 Їмо вдома 10.05 ВусаЛапоХвіст 10.45 Улюблені мультфільми 12.55 Х/ф "Оксамитові ручки" 15.05, 17.30 Україна має та-

лант!

18.00 Історіі 19.00 Х/ф

кохання "Джентльмени

удачі"

"Джентльмени удачі". Невідома версі~ 21.55 Мо~ правда 22.55 Зіркове жипя

20.55

"УКРАЇНА" 06.00 Срібний апельсин 06.30, 19.00 Подіі 07.00 Граєш або ні 07.50 Хjф "Місце зустрічі змінити не можна".

10.45 Х/Ф "Крила ~нгола" 1З.ОО Tjc "Шлюб заповітом" "Індія.

15.00 Tjc

за

Історія

Руйнівники міфів Хjф "Небезпечно дл~

житт~І"

09.00 Їмо вдома 10.05 Вусалапохвіст 11.00 Караоке на Майдані 12.00 Х/Ф "Пірати ХХ століпя" 13.50 У пошуках істини 14.50 Слідство вели 15.50 Правила життя 16.50 Нез'ясовно, але факт 18.00 Паралельний світ 19.00 Битва екстрасенсів 20.00 Хjф "Варєнька" 22.00 Х/Ф "Право на надію"

"УКРАЇНА" Х/Ф "Місце зустрічі змінити.не можна" 06.30 Подіі 07.00 Хjф "Місце зустрічі змінити не можна" 12.15 Народна зірка 15.00 Tjc "Індія. Історія коханн~"

06.00

Мультфільм

08.00, 21.10 Атлас відкриттів 09.00, 15.55 Морський відеожурнал

09.20, 12.00, 15.00 Твій хіт 10.40 СпецГ!роект 13.00 Погл~д у майбутнє 16.40 Навколосвітня nодорож 17.20, 22.05 Х/Ф "На краю Всесвіту"

18.40 житт~ 19.00 Таємниці подороЖей 23.10 Переваги для розваги патруль"

12.20,

15.30

Переможний

голос

07.00, 16.30 Світські хроніки ОТ 10 Медицина 07.15. 18.30, 20.30 24 години 07.45 Ргеss-оглм 07.50 Солодка казка 08.00, 21.10 Атлас відкрипів 09 ОО, 15.55 Морський відеожурнал

09.20, 12.00, 15.00 Твій хіт 10.40 Право на nорядок 11.15 Служба розшуку дітей 13.00 Погляд у майбутнє 16.40 Навколосвітн~ подорож 17.20, 22.05 Х/ф "На краю 18.40 Жип~ 19.00 Таємниці подорожей 20.00 Сильні світу цього ТО НІС

06.00, 20.00

Сильні

світу

ЦЬОГО

06.30

Переможний

голос

віруючого

07.00 Медицина 07.10 Служба розшуку дітей 07.15, 18.30, 20.30 24 години 07.40 Ргеss-огляд 07.45 Солодка казка 07.55, 12.20, 15.35 Мjф 08.00 Атлас відкриттів 09.00, 15.55 Морський відеожурнал

09.20, 12.00, 15.00 Тsій хіт 10.30 Спецпроект 13.00 Погляд у майбутнє 16.40 Навколосвітня подорож 17.20 Х/Ф "На краю Всесвіту" 18.40 Життя 19.00 Таємниці подорожей 21.10 Х/ф "Снайпер" 23.15 Переваги дл~ розваги кохання"

16.00 Х/Ф "Своя nравда". 19.30 Х/ф "Своя правда". 20.30 Народна зірка 23.00 Т jc "Тюдори" ТО НІС

06.00 Дім живих історій 06.40 Блага звістка 07.15, 09.00, 15.00 Твій хіт 07.35, 19.00 Обличчя купюр 08.00 Мультфільм 10.00 Медицина 10.25 Атлас відкриттів 12.ЗО За сім морів

13.00 Погляд у майбутнє 15.20 Таємниці подорожей 16.25 Навколосвітн~ подорож 17.00 Зелена варта 17.25 Що таке добре і що таке погано

СТБ

05.20 07.00

07.10 Служба розшуку дітей 07.15, 18.30, 20.30 24 години 07.40 Рrеss-оглм 07.45 Солодка казка 07.50, 12.15, 15.30

Всесвіту"

15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17. 1О Критична точка

23.05

голос

віруючого

свідок"

хеттен"

Переможний

віруючого 07.00, 16.30 Світські хроніки

06.30

13.00 Tjc "Загарбники" 14.00, 22.20 Tjc "Безмовний

10.50 Усе дл~ вас 11.10 Т/с "Щасливі разом" 12.10, 19.25 Tjc "Солдати" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Му та Ципа" 13.45 Mjc "Сімейка Адамсів" 14.20, 15.40 Teen Тіmе 14.25 Tfc "Ханна Монтана" 14.45 Tjc "Школа N2 1" 15.45, 20.25 Tjc "Ранетки" 16.50 Tjc "Татусеві доньки" 17.55, 21.45 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 22.15 Інтуїція

06.30

Мультфільм

СТБ

Час Фактор безпеки

світу

ТО НІС

05.55 Док. детектив 06.20 Бізнес 06.30, 21.30 Tjc "Кулагін і 07.00 Tjc "Комісар Рекс" 09.00 Х/Ф "До Чорного моря" 11.00 Нез·~совно, але факт

Сильні

цього

06.10,

"УКРАЇНА"

06.00, 06.50

патруль"

ТО НІС

06.00, 20.00

19.30 Шустер Uve 21.20 Tjc "Дорожній 23.20 т;с "Демони"

06.30, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40, 01.15 Спортивні подіі 07.00, 18.00 Т/с "Єфросині~" 08.00, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Tjc "Безмовний свідок" 10.00. 20.20 т;с "Другі" 11.00 Tjc "Сонька" 12.00 Т jc "Шлюб за за­

05.25 Tjc "Флеш Гордон" 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Tjc "Серце·Ідки" 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00 Хjф "Маленький Ман-

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 23.00 Час

"Сонька.

Підйом Пауере

НОВИЙ КАНАЛ

еле-

Т/с

Продовження легенди" "Шлюб за заповітом" 13.00 Т jc "Загарбники" 14.00, 22.20 Tjc "Безмовний свідок-З" 15.35 Щиросерде зізнанн~

16.00 Федеральний суддя 17.1 О Критична точка

21.00 21.50

мент

Срібний

апельсин

смерті" 11.З5 Нез'ясовно, але факт

партнери"

06.01 Час-Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час 09.30, 1З.ЗО, 14.ЗО 5-й

06.00, 06.50, 05.30

06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40 Спортивні подіі 07.00, 18.00 Tjc "Єфросині~" 08.00, 14.40 Tjc "Слід" 08.55 'Fjc "Безмовний свідок" 10.00 Tjc "Глухар-2.

12.00 Tjc

доньки"

"Флеш Гордон" "СерцеІДки"

"УКРАЇНА"

7

року

19.30 Шустер Live 20.20 Т/с "Другі" 21.20 Т/с "Дорожній 23.20 т;с "Демони"

хання

18.00, 22.00 "Вікна"- новини 18.10, 22.20 Tjc "Я лікую" 19.10 Зіркове життя

Продовженн~"

партнери" 06.20 Бізнес

17.55, 21.20 Tjc "Вороніни" 19.15 Спортрепортер

НОВИЙ КАНАЛ

12.55 Битва екстрасенсів 14.00, 20.10 Чужі помилки 15.00 Давай одружимося 17.00 Неймовірні історіі ко-

11.00 і

Голдмембер" 10.50 Усе для вас 11.10, 23.35 Tjc "Щасливі ра-

мент

10.30, 11.30, 12.30

09.00 Хjф "Викупити Кінга" 10.55 Усе для вас 11.1 О Т jc "Щасливі разом" 12.10, 19.25 Tjc "Солдати" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Mjc "Му та Ципа" 13.45 М/с "Сімейка Ад-

07.00, 07.35, 08.35 09.00 Х/Ф "Остін

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.30, 2З.ОО

05.35 Факти 05.50 Tjc "Хартленд" 06.40 Х/Ф "Син дракона". 08.30 Люди, коні, кролики і ...

10

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 Tjc "Флеш Гордон" 06.10 Tjc "Серцеїдки" 07.00, 07.35, 08.35 Підйом

10.05 Козирне життя 10,45 Анекдоти по-українськи 11.25 Люди, коні, кролики і ...

20.10 Tjc "Вольф Мессінг" 22.10 Світське житт~ 23.10 Хjф "Небезпечна гаст­

Х/Ф "Загін

Прес-конференціі у прямому ефірі 10.55 Оглм преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Здорові історіі 16.30 Арсенал 17.ЗО Велика політика 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Акцент

10.55 Огл~д преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Своїми очима 16.30 На межі

06.30, 18.45 Київський час 06.45, 11.30 Автопілот-тест

рена"

1О.ЗО, 11.30, 12.30

битих ліхтарів" 12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-українськи 13.15 Х/ф "Луні Тюнз" 15.20 Tjc "Убивча сила" 18.45 Факти. Вечір 19.1 О Добрі новини 19.20 Надзвичайні новини

08.00 Добрі новини 08.05 Т jc "Світанки тут тихі"

05.55

новин

5 КАНАЛ

ICTV

06.01, 23.ЗО Час-Тайм 06.20, 08.10, 19.20 Тема

ІНТЕР

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.!)0, 19.00, 20.ЗО, 22.30, 23.00 Час

19.55 Наша Russia. 21.00 Х/Ф "Таксі" 22.50 Comedy Club

19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.30 Tjc "Обручка" 21.30 Велика політика

Автопарк. Парк автомобільного періоду 06.25 Х/Ф "Син дракона"

роль"

мент

05.30 Tjc 06.10 Tfc

вини

5

Факти

КАНАЛ

09.ЗО, 1З.ЗО, 14.ЗО 5-й еле-

но­

23.50 Факти

ICTV 05.20 05.50

08.05

-

23.00 Ера бізнесу 23.30 100% "Динамо"

ду"

08.10, 08.35

нок з "Інтером"

14.З5 Хjф "Розпечена субота"

1+1

15.55

07.З5,

5

06.01 Час- Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час

06.00 Служба розшуку дітей 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти

тра­

вень"

ілюзій"

Подробиці "Обручка" "Свати-З" Щастя всупереч

Tjc Tjc

06.ЗО, 08.З5 ЗОО секjгод 06.40 Світанок 07.45. 08.45 Факти. Ранок

1З.10 Т/с "Дар божий"

"Трійка", "Кено"

ги

22.40

хання"

14.1 О Х/Ф "Тільки ти" 16.1 О Т jc "Не родись вродли­

19.45 Фольк-musіс 20.45 Лото "Мегалот" 20.50 Лото "Суперлото",

Талантам вхід без чер-

12.05, 17.25 Справжні лікарі 13.05 Tjc "Дар божий" 14.05 Х/Ф "Гардемарини-З" 16.10 Т/с "Не родись вродли-

Т/с "Повернення Мухтара-2"

1+1

юл"

Ранкова молитва Шлях до св~тині Світ православ·~ Мультфільм Крок до зірок

20.ЗО 21.ЗО

09.15

Підсумки

Книга.uа Конкурс краси "Miss ВІопd Ukraiпe 2009" 18.00 Х/ф "Історі~ Оксани Ба-

УТ-1

20.00 ко-

вою"

16.00 16.45

ПІЕРЕJНІ

І12.15 Парламент Біатлон. світу 14.00 Наша пісня 14-40 Темний силует

тя" - "Динамо" 18.45 Euroпews

лець"

12.00, 15.00, 18.00, 21.00

'13.15, 15.15

Футбол. ЧУ. "Закарпат-

12.10, 17.25 Справжні

Діловий світ

06.00 06.05 06.25 06.50 07.15 07.45

15.55

20.50

ма майбутнього

06.30, 07.30, 08.30 567 06.40 Здорове харчуванн~ 07.1 О Ера бізнесу 07.40 Створи себе 07.45 Ера ~кості 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Мультфільм 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 20.40 Прес-анонс 09.25 Легко бути жінкою 10.25 д/с "Африка" 11.20 Житт~ триває ...... 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

12.10,

творчості "Зимова фан­ тазі~" 15.25 Індиго

10.00 Tjc "Розлучниця" 11.1 О, 18.25 Т jc "Тільки

201 О

17.55 Однокласники 19.35 Наука та образ 20.05 Трагедіі світу 21.05 Х/ф "Марко Поло" 17.00 Граєш або ні 18.00, 19.30 Tjc "Сонька" 19.00 ПодіІ тижн~ 21.30 Щиросерде зізнанн~ 22.20 Футбольний у'Ік-енд 23.30 Tjc "Тюдори" ТО НІС

06.00, 08.00, 15.00 Твій хіт 06.30, 22.20 Зелена варта 06.55 Наука та образ 07.35 Дім живих історій 08.40 Клуб Суперкниги 09.00, 12.00 Мультфільм 09.10 За сім морів 10.05 Атлас відкриттів 12.20 Медицина 13.00 Погл~д у майбутнє 15.20 Х/ф "Падінн~ Римської Імпері1"'

19.00 ТрагедіІ. світу 20.00 Х/ф "Зсув" 22.00 Сильні світу цього 23.00 Світські хроніки 23.30 Тиждень моди


8

Су6ота, 20 6ере3н• 2010 року

НОВЕ ЖИТТЯ @]~@]

ова

а мі

,

он

11

і сердечно вітають депутата

І~ ч

ет

Броварської міськради

~~:итJІЧJІfМ садочком "Сонечко

ВаСІІІJ. MJІKOІJOЙ081f8f0 rпушка з ювілеєм

-

з ювілейним днем народження, який во,на~к святкує 21 березня.

бО-річчям від дня народження.

Все своє життя Ви з гідністю та наполег­ го, журналіста, громадського діяча. Нехай натхненна праця,

мудрість

та

оп­

тимізм і надалі будуть Вашими постійними­ супутниками у житті, а кожен день наповню

серце і душу вірою, надією та любов'ю.

Бажаємо святкового настрою, козацького здоров'я, родинного затишку, багато радості

від життя, здійснення усіх мрій та сподівань. Незгасної Вам енергії, подальших успіхів професійній і громадській діяльності.

І

~

~

і "НОВЕ ЖИТТЯ"! і

Добра і радощів бажаєм, Здоров'я Вам на всі літа. Хай сонце весело .Вам сяє, Хай квітне в серці доброта. Хай світять Вам життєві долі, Хай обминає Вас журба. Бажаєм Вам від всього серця Любові, щастя і добра. Щиро з ювілеєм вітаємо, здоров 'я, щастя, удачі бажаємо. З поваrою найкращими побажаннями -

ливістю йдете непростим шляхом військово­

~

~ итаите 1передплачуите ~

, смт. Калинівка щиро вi1raE:м~t.:Sh'

~ Для іН.ІИвідуальних ~ ~ nеР,едшІатників (іщекс 35064): ~ ~ 1 місяць4 rрн. 41 коп. ~ ~ З місяці 13 rрн. ОЗ коп.~ ~

6 місяців-

~

26 rрн. 46 коп.~

Д1я підприємств

~

ч організаnій (itQfкc 61285): ~ 1 МІСЯЦЬ 6 rpH. 06 КОП. ~ з місяці 18 rрн. оз коп. ~ 6 місяцівЗ6 rрн. 06 коп.

~ ~ ~

~ ~

@]~@]

ОІіереJИНО: ПЬО.QОХіД

У період льодоходу на річках лід буває крихким, хоча на пер­

ЗАТ "УМТТМ" (код за ЄДРПОУ відбудуться

18

травня

201 О

що ви стали свідками нещасно­

Порядок денний:

го випадку при льодоході, на­ магайтеся якнайшвидше і обе­

1. Затвердження передаваль-

ніший,

білий

-

найміц­

міцність вдвічі

менша, а при льодоході лід стає сірим.

Це

свідчить

про

при­

сутність води в товщі льоду. На такому льоду можна легко про­ валитися.

Тому не

переходьте

річку по льоду у заборонених, не­ безпечних

для

життя ,иісцях.

Небезпечно у такий час підходи­ ти близько до річки, спускатися з набережної. Один необережний крок може привести до нещас­ ного випадку.

Минулого року під час льодо­ ходу в Київській області заги­ нуло шестеро осіб. Отож, будь­ те дуже обережні. Також небез­ печно стояти на кручі, яка мо­ же піддатися розмиву та обва­ литися нахилятися через огоро­

жу мостів і нещасному льодоходу

набережної. випадку

під

При час

використовуйте,

крім човнів, рятувальні круги та нагрудні предмети, які ма­ ють добру плавучість. Щоб вря­ тувати потерпілого, можна ки­ нути у воду дошку, обрубки дерев, прив'язані за мотузку. Пам'ятайте, що в період павод­ ка, наніть при незначному льо­ доході, нещасні випадки найчастіше трапляються з дітьми. Не дозволяйте їм підходити до річки без нагляду дорослих та

Реєстрація

представників

відбудеться

Реєстрація

акціонерів

представників

та

їх

здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище. Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екобезпеки на всіх етапах реконструкції та експлуатації об'єкта планової діяльності: рекон-

Об'єкт відповідає встановленим медичним критеріям безпеки згідно з вимогами "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП N2 173-96) та "Державних санітар-

-

Звертатись за адресою: м. Бро­ тел.

повідомляє

вул.Гагаріна, 15,

кіб.221,

5-34-33.

--семиполКІвська сІльська ра­ да

Юридична адреса-м. Бровари вул.

юстиuіj

повШомпвє,

буде

оавпіння

юстиuіі

повШомлвє,

За довідками

Семи­

звертатись

-документ, що посвідчує особу.

за телефоном:

сою: с. Семиполки, вул. Київ­

(044) 278-84-53.

ське шосе,

що знаходиться

за адресою:

5-66-00

та адре­

111.

"'Dроварським мв ГУ мвс УкраІни в Київській обпасті встановлюється

особа невідомого чоловіка, смертель­ но травмованого nотягом в м. Бровари

17.11.1998 року. ПРИКМЕТИ: на вигляд 65 років, зріст 170 см, волосся сиве, має залисини, очі карі. Одяг: куртка чорна, шарф

малиновий,

штани темні,

штани

сnортивні сині, светр темний, джемпер темний. Контактні телефони: 14-27, 102 (04594- код).

5-34-04, 5-

Броварським МВ ГУ МВС України в Київській обпасті розшукується зло­ чинець Едгар Максуелович Зоріпов, 11.01.1970 р.н., уродженець та мешка­ нець м. Бровари, який в м. Бровари скоїв

: Шерецької, вважати недійсним.

раїни, nереховується від слідства. Про­ х·ання до тих, кому відоме місцезнахо­

1

дження Е.М. Зоріnова, телефонувати в

І

І

1

Злочин, nередбачений ст.

власності на житловий будинок, що знаходиться

1

адр~сою: Бр_оварськии район, с. Богданівка,

1 1

:

виною, має лобну залисину. Одяг: штани сірі, бавовняні, олімпійка синя з черво­

: 1993 року наjм я Руслана Петровича Максименка, : 1

І

І

~

gтРаЧёнё ёВіДоЦТВо Про- rіравО-в'Ласно'ёfі ~

ною, білою, блакитною вставками, фут­ болка біла, босоніжки коричневі, труси фіолетові в білу смугу. Контактні телефо­

·---------------------------· - -_-:- -

N2568 від 25.03.1988 року на будинок по вулиці : : Шевченка, 4, смт. Калита, Броварського раиону, 1 1 Київської області, видане на ім'я Марії : : Севостянівни Скок, вважати недійсним. 1

Прикмети:

на вигляд 60-65 років, зріст 160 см, по­ вної статури, очі сірі, волосся темне з си­

1 1

1 ВВаЖаТИ НеДІИСНИМ.

5-34-04, 5-14-

102.

ознак насильницької смерті.

І

маіиніста сеRіЯ АГ N2334019, видане Інспекцією держнагляду Броварського району від б квпня

або

ч.З КК Ук­

Броварським МВ ГУМВС України в Київській обпасті встановлюється особа невідомого чоловіка, виявлено­ го 23.05.1995 року в м. Бровари на вул. Незалежності в підвалі будинку N2 11 без

1

вул. КІрова, 46, ви~не Броварським БТІ на 1 щцстав_і __рішення Богданівськоі сLради від 1 20.02.1996 р. ~91, видане на ім'я СофіІ дн.щ>іівни: Романенко, вважати недійсним. 1

І

185

Броварський МВ за тел.:

27

·---------------------------· ~- --~- -8"траЧёнё- ііосві~ч-енйя- тракториёта: ~

ни:

5-34-04, 5-14-27, 102

(04594-код).

1

І

І

·---------------------------· ~- --~ -lЗ'{ аче-нё- ПёнсіИнё ·поёвіДЧе-нніі ~

уп­ що

1

N2"8630/0~1. видане УПФУ м. Бровари від 1

1

Закревськоr, вважати неДІисним.

: 17.05.1995_ р. на ім'я Jанни Олександрівни :

відnовідно до Закону України "Про об'єднання громадян" 16 лютого 2010 року внесено зміни до юридичної ад­ реси Броварської районної гро­ мадської організаціі "Оберіг": Юридична адреса: с. Пухівка вул. Набережна, 12, Київської області Бро­

струкція та експлуатація об'єкту проектованої діяльності буде про·водитись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екобезпеки.

мешкан­

містечка

видане на підставі рішення ГоголІвської с/ради від 1 28.10.1998 р. tФ-91, видане на ім'я Ольги Іванівни:

:

15. мjськрайонне

послуг

військового

буnинок,

1 1

фонду "Турбота": Юридична адреса: м. Бровари Київської області вул. Грушевського, Броварське

336

котли ДКВР-4) без зміни

1 1

1

ганізаціГ 19 лютого 2010 року nого­ джено зміни юридичної адреси Бро­ варського міського благодійного

умовах

1

: за

що

на

Довідки за тел:

~---------------------------· ~- --~- ВтРачёнё-свіДоЦтво ·за 1-і140',-на -право~

відnовідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні ор­

(3

полки.

: Броварський район, с. Гоголів, вул. Матросова, 5, :

Юридична адреса - м. Бровари, вул. Гагаріна, З кв. 8. Броварське міськрайонне yn· равпjння юстиujі повШомпяє, що відnовідно до Закону України "Про nолітичні nартії в Україні" 19 лютого 201 О року взято до відома зміни у керівному складі Броварської міської організації Української народної Партїі, а саме головою організації обрано Анатолія Станіславовича Сундука. Броварське мjськрайонне уп­

оренду

комунальних

цям

~ - --~ tіііДоЦтВо Про nраво-вЛасноёТі на·іитловиИ ~

19.02.201 0).

равпІннв

ня

документ на право участі у

067-323-99-11.

року зареєстровано: Броварську міську організацію Політичної nартіІ WУкраїнський Рес­ nубліканський Альянс". Керівник організаціі - Ганна Ва­ силівна Юрченко (свідоцтво N!!152 від

в

цільового призначення для надан­

Продам тракто~ МТЗ-80 з документами, 1982 р.в. Причіп на круrу з до· ~ментами, причіпна бочка, nлyr, косарка. Тел.: 067-209-32-84,

Кірова, 36 кв. 23. Броварське міськрайонне уп­ равпjннв ЮСТИUjІ- ПОВЇАОМDІЄ, ЩО відnовідно до Закону України wполітичні nартії в Україніw 19 лютого

них правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічни-

кв.м.

Голова комісії з припинення.

равnінНІ IOCJttUjj ПОВЇАОМDІЄ, ЩО відnовідно до Закону України wполітичні партії в Україні" 18 лютого 201 О року зареєстровано: - Броварську районну організацію Політичної nартії "Український Рес­ nубліканський Альянс" Керівник організаціі - Максим Па­ наїтович Вакаренко (свідоцтво N9151 від 18.02.201 0)

надає

конкурсу котельню площею

зборах;

проводиться

Для участі в загальних зборах

3АЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

рень під цех з виробництва гумотехнічних виробів з впровадженням сучасного технологічного та природоохоронного обладнання. Програма цеху складає 200 т виробів на рік, режим роботи прийнятий однозмінний при 40-годинному робочому тижні та 8-годинній робочій зміні 253 дні на рік.

ос­

не менше трьох років.

представники акціонерів:

201 О -

не

за

ра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом

- документ, що посвідчує особу;

за місцем проведення зборів.

начальник Деснянської рятувальної станції Київської обласної служби порятунку.

практично,

34837719)

спрямування

вітньо-кваліфікаційним рівнем магіст­

Голова комісії з припинення.

18 травня 2010 р. з 13.30 до 13.45

Віктор КУЧЕРОВСЬКИЙ,

об'єкт,

професійного

_документ, що посвjдчує особу. Довідки за тел.: (044) 278-84-53.

ного акта товариства.

Очікуваний рівень води вес­

норм

зборах;

1. Затвердження передаваль-

няного водопілля у 20 І О році 520-580, торік було 377 см.

конструкція приміщень будмайсте-

rосподарства. Вимоги: освіта вища відповідного

Київська обл., h'· Бровари, ~ул. Кутузова, 8-Б Порядок деннии: акцюнери повиннІ представити:

обов'язок кожного.

житлових і громадських будівель території житлової забудови. СН N2 3077-84" щодо дотримання допустимих рівнів шуму на межі жит­ лової забудови. За рахунок оптимізації. проектних рішень при виконаннІ природоохоронних заходів та санітарних

начальника відділу

- документ на право участі у

18

службовця у райдержадміністрації 18 березня по 18 квітня 2010 року:

житлово-комунальноrо

відбудуться 18 травня 201 О р. о 14.00 годині за адресою:

долікарську

лення екологічно безпечних виробів із каучуку та гуми при додержаннітехнологічних рішень, що не призведе до погіршення стану довкілля та здоров'я людини, із дотриманням необхідного розміру санітарно-захисної зони. Мета планової діяльності - ре-

з

про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, які

моги. Своєчасно та кваліфіко­

ми речовинами) (ДСП 201-97) щодо дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та вимогами "Санітарних норм допустимого шуму у приміщеннях

12.

представники акціонерів:

та їх

ЗАТ "Постачальник ТТМ" (код за ЄДРПОУ

го необхідно покласти на тверду поверхню, підклавши йому під плечі валик з одягу. Голова має бути трохи закинутою назад. Розпочаті вчасно реанімаційні заходи проводяться безперерв­ но до прибуття швидкої допб­

Замовник - ТОВ "Резинпромсервіс". Об'єкт - реконструкція приміщень будмайстерень під цех з виробництва гумотехнічних виробів у с.Гоголів Броварського району Київської області. Планова діяльність - виготов-

заміщення вакантної посади державного

за адресою:

вари,

жу серця. При цьому потерпіло­

-

акціонерів

участі в загальних зборах акціоне-

ного дихання та закритого маса­

допомогу

10.00

- документ, що посвідчує особу;

травня 2010 р. з 09:30 до 09:45 за місцем проведення зборів. Для

даліть воду з дихальних шляхів, терміново вдавайтеся до штуч­

надати

а~:~міністрація оголошує конкурс на

ри повинні представити:

ного акта товариства.

режно дістатися до потерпіло­ го. Переміщайтесь до нього повзком для того, щоб збіль­ шити площу тиску на лід. По­ вертайтесь назад із потерпілим тією ж дорогою, якою пере­ міщалися до нього. Життя по­ терпілого під час льодоходу за­ лежить від своєчасності ряту­ вальних засобів та вміло пода­ ної долікарської допомоги: найперше очистіть порожнину рота від піску, слизу тощо, ви­

вано

р. о

Київська обл., Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Ігорева,

ший погляд здається міцним. Лід

-

Броварська раионна державна

повідомляє про

скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, які

спускатися на лід чи кататися на крижинах, що пливуть. Як­

блакитного

кольору

04784501)

І

І

~- --~ -lfтраЧе-нИИ ДИПлом lrарківёького- на:-~ 1 ціоffального унівеуситету внутрішніх справ на ім'я 1 :Лариси Михаилівни Ісаченко серія МВ : 1 N2115400П від 23.05.2009 р., вважати недійсним. 1 І

І

·---------------------------· ~- -=~ ВЧJачене ііосвІДченнЯіііваЛЩавіИни1ІГруПи7 ~ видане Броварським ОМВК на ім'я Василя 1

1

:Федоровича Гащука, вважати недійсним.

:

І

І

·---------------------------~

~- -~~ 'СёрТифікат·на ііраво-вЛасііоёТі ііа-зёмеЛЬЩ ~

1 чаСТІ<у (пай) серія РН tФ-379550, зареєстрований 1

: 31.0f.2002 р. за N2877 на ім'я Віктора: 1

Володимировича Скока, вважати недійсним.

І

: міською радою 4.03.1997 р., та посвІДчення 1

"Почеснии громадянин міста Бровари", видане

: згідно з рішенням ради від 20.09.2007 р. ~456·

: 27-9.? на ім'я Михаила Федоровича Буня, ввюкати

1

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив редакції газети, міська і районна ради, районна

І

І

Броварська районна держав­ на адміністрація та районна ра­ да глибоко сумують з приводу

тяжкої смерті

і

непоправної колишньої

втрати

голови

-

Го­

голівської сільської ради

Тамари Василівни Решетняк та висловлюють щире співчуття

рідним та блИзьким покійної.

І

·---------------------------·

Відділи: відціл з питань сільського госrюдарства 4-04-81; бухгалтерія, прийом оголошень 4-2З-26.

[держадміністрація.

' Свідоцтво про державну реєстрацію КІ Ng 259 від 10. 12. 1997 р. Інд€'",.. 61285

newlife@meta.ua -

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. Зв точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачамн - на сторінках rвзетн. Зв зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

: 1

: •

Друк офсетний.

; Броварські

1

1 нед1исними.

1

·---------------------------·

варського району.

~---.~-ВТрачеНі -документи: ПосвіДчёНнЯ -рёаоГ- ~ літдВаного серія 11 ~139995, видане Броварською :

1

Віддруковано: ТОВ «Броварська друкарня" Тел.:

4-22-56

347 1400 прим.

Зам. Тираж

#21 22 2010  
Advertisement