Page 1

Виходить

з

17 квітня 1937 року

Газета

Броварських міської та

Ng 20 (9837)

районної рад, районної державної адміністрації

Субс::::»та,.

березня

7

рс::::»І<У

2007

wew=tw

.У·····завтІіае7:ТдеІі&!nьацtв·иинІв··житnІіво~иомvнвпвнаііі:\···

1···

У РАЙОННІЙ РААІ

·1

liD1tП.!II~DATJLQ.1ьUDJJLQ.І!!m:PJit811@1J,!!!ИHBIOI;f"O!LИИ!J Шановні працівники житлово-комунального

Шановні працівники житлово-комуналь­

господарства та побутового обслуговування

ного господарства та побутового

населення БроварLЦини!

обслуговування населення!

Від імені Броварської районної державної адміністрації та

І

І

Від імені міської ради та її виконавчого

районної ради, усіх жителів району щиро і сердечно вітаємо

комітету щиро

вас і ваші родини з професійним святом!

вітаю

вас

із професійним

.,

Своєю працею ви забезпечуєте жипє­

приносить мир, спокій, затишок і злагоду в кожну сім'ю, в

адмІнІстрацн

про

вико­

рік, відповідно до частини

2006 статті

4

Бюджетного кодексу України та

t пункту

частини

17

1 статті

4З Зако­

1.

По загальному фонду район­

ного

бюджету

ну України "Про місцеве самовря­

ного

ня житла, вода- і теплозабезпечення, благоустрою тери­

їм різноманітні побутові послуги. За ниніш­

затвердити

торій, підготовки і надійної роботи житлово-комунального

ньої ситуації підтримання достатнього рівня

господарства, особливо в осінньо-зимовий період.

районного бюджету за

7,6 6,5

обслуговування населення дається вам не­

доходах у сумі

ходів

легко.

видатках у сумі

ребує максимальної згуртованості і наполегливості, напру­

Тож прийміть найщиріші слова шани і по­

женості фізичних і моральних сил з метою створення людям

дяки

необхідних умов для праці, відпочинку і доброго настрою.

за

ня в роботі, щирих слів, подяк і посмішок на обличчях вдяч-

благополуччя,

нових

Поволі змінюються на краLЦе

З повагою,

З повагоюголова адміністрації

голова районної ради

М.Ф.ДІДЕНКО

Ю.І.КУШНІРЕНКО.

виконуючий обов'язки міського голови с.м. возняк.

.Ш з яким звернувся інвалід війни

Чесно

кажучи,

не

зустрічала

людини, котрій було б байдуже,

Броварах мало б працювати

Г.П. Ткаченко. Він хоче дізнати­

ся,

коли

і

чому

було

закрите

старе броварське кладовище. Хочу зазначити, що ми надаємо

-

увесь необхідний перелік ритуаль­ них

послуг,

аж

до

вивезення

чоловік, а парк механізмів

невідомих померлих та їх захоро­

-

відповідно налічувати З5 одиниць.

нення (тільки у лютому ц.р. таких

чистих чи засмічених, де гуляє

Хоча наведу й такий прикрий факт:

було

її дитина ••• І якLЦо свого двірни­

маємо

зручний

по

яких

вулицях

вона

ходить

мум

МІНІ­

45

автогрейдер,

ка ми знаємо в обличчя, то при­

розпланувати,

биральників з цеху благоустрою

чистити

виробничого

сніг

нального

управління

кому­

господарства

зга­

з

складної і можемо

ожеледиці

ховій

й

таких

··стихійних

лих··, як масові заходи. Про деякі

··секрети·· з життя

дільниці,

ЧЕНКО. старшого

віку

такої

го не вдієш. Що стосується кладо­

У

не

шля­

нагодою,

хочу

кот­

Користую­

подякувати

міському голові, виконкому, нашим під­

них з міського бюджету, тільки за

газопоста­

чанням, водаканалізаційною систе­ мою, лазнями, перукарнями

Сучасне

місто

та

його

...

останні два

роки

ми

придбали

9

одиниць нової·техніки.

-

;жителі

вони

ту

був

опікувався

яку

за

виділе­

і

тримку,

депутатам

лінню. За рахунок коштів,

приємств

Ваша

напевне,

докладна

розповідь,

задовольнить

нашу

потребують більш спеціалізованого

читачку Г.Т. Бондаренко, котра

і

у листі до редакції виклала ряд

досконалого

обслуговування

у

кожній сфері життєдіяльності, тому

претензій

комплекс послуг, які ми виконуємо,

місті

стосується, насамперед, благоуст­

вулиць піском взимку.

рою усієї територіі освітленн·я.

близько

У

-

від їі очищення нас

трудиться

чоловік

200

майже

-

та

щодо антисанітарії у невчасного

посипання

Думаю, усі ми розуміємо, що

занедбаним будь-яке місто буває

40

не тоді, коли його не прибирають,

різних спеціальностей. Отож, як ка­

а коли самі ж люди, забуваючи про

жуть, "на виду" і результат роботи

елементарну

саме

його.

24 (!)

прибиральників вулиць,

Не

культуру,

секрет,

що

засмічують

проблемою

парків, скверів, автозупинок і т.д.

N21

Щоб було зрозумілим їхнє наван­

стихійні сміттєзвалища. Так, з

таження,

зазначу,

що

у

млн. кв. м доріг, з них

1,4

місті

rис. кв.

800

у старому місті (і не тільки) є

тис.

господарів

договори

на

приватних

організоване

6,5

садиб виве­

м регулярно прибирають бригади

зення побутових відходів уклали з

механізованої та ручної очистки.

нашою, зауважте,

Вони забезпечені 19 одиницями спецтехніки.

Наприклад,

комбіно­

вою

госпрозрахунко­

організацією,

лише

З

тисячі

домовласників. Нагадаю: оплата

-

вані дорожні машини взИмку роз­

2,0З грн. в місяць з однієї людини.

сипають

піско-соляну

суміш,

а

А тепер відгадайте, куди дівається

влітку,

вже переобладнані, миють

увесь непотріб, якого в кожній хаті

вулиці.

Таким чином,

щодня набереться мінімум відро?

наші водії і

механізатори

трудяться

вихідних,

в

аварійному

без

Правильно, його несуть і везуть у

ре­

лісосмуги, на пустирі і т.д. А ми, не

жимі, аби швидко розчистити ву­

чекаючи оголошення щорічних вес­

лиці і тротуари від снігу, спочатку

няних

розсипати

вже розгрібаємо ці звалища. Щодо

потім,

іноді

піско-соляну

весною,

суміш,

зібрати

а

рештки.

місячників

посипання

з

тротуарів

благоустрою,

-

це

заува­

Так, цієї, нетипової зими її було ви­

ження не тільки на нашу адресу. Є

користано

ЖЕКи, за ними закріплені території

2,2

тисячі тонн.

Відповідно до нормативів, саме

на прибиранні міських територій

";

Закону

Ук­

було закрите для нових поховань

віброплита,

9 чоловік.

пам'ятають: спочатку наш колектив

під­

вимог

ремонту (фреза,

управ­

комунальних

вищ, то ·і ми, і наша міська влада

дотримуємося

раїни "Про поховання і похоронну

надали

комбінатом

та", і тепер їх на сумному маршруті

справу". Кладавище на вул. Кірова

шановним

Броварчани

"Ру­

три. Це життєва необхідність, нічо­

машини

навколо будинків.

-

Є у нас ще одне запитання,

млн. грн. з перевищенням до­ над видатками

у сумі

1, 1

млн. грн.

Голова ради Ю.І.КУШНІРЕНКО.

рішенням виконкому в

1975

р., але

підзахоронення до сімейних похо­ вань тривало аж до

2000

р. Навіть

після повної ліквідації на місці кла­

довища Законом заборонене будь­ яке

будівництво.

На

діючому

р.) кладовищі, за залізницею,

1975

вже майже вичерпано можливості

відведених

22,5

24

відповідно

до

проекту,

розпочалося його облаштування).

У вашій роботі є, мабуть, і

-

більш світлі сторони буття? Так,

-

якщо у буквальному ро­

зумінні слова, то це діяльність діль­

ниці "Міськсвітло" (начальник

лода,

освічена

колектив

якої

О.Л.

обслуговує

мереж зовнішнього тис.

4,1

мо­

-

Фесенко),

1ЗО

км

освітлення та

світильників.

А

взагалі

найбільше надбання колективу

-

це

віддані й сумлінні працівники, яки­

. ми

ми nишаємося. Отож наnере-

додні нашого професійного свята хочу

скористатися

можливістю

і

щиро подякувати їм за непросту, і,

будемо

відвертими,

часом

не­

помітну і невдячну працю, побажа­ ти

усім

тільки добра

і

щастя

на

йонного жкг

освітлюють

сучасні

районної

відновлення

Програми

освітл~ння

сільсь­

-

ведемо

надзви­

як у соці­

-

альному, так і культурному відно­

ники

мунальники

ниці, яку очолює Віктор Дмитрович

ного

-

працівники район­

виробничого

каже О. Чайка.

-

нашої

-

Праців­

спеціалізованої

діль­

управління

Олійник, займаються монтажем ву­

житлово-комунального господа­

личного освітлення сіл. Цю роботу

рства,

проводимо у Літках, Русанові, Се­

яке

розташоване

у

се­

лиLЦі Велика Димерка.

...

миполках

Дійсно, Становлення

нальних

сільських

служб

припало

кому­

на

роки

робота

надзвичайно

важлива. Якщо у 90-х роках у насе­ лених пунктах району налічувалося

глибоких структурних змін в еко­

4

номіці

ня, то на сьогодні їх відновлено по­

країни.

Не

знайшлися люди

зразу

у

селах

і виробничі під­

тисячі ліхтарів нічного освітлен­

над

штук. У багатьох селах бу­

700

розділи, готові звалити на себе ті

ли демонтовані лінії освітлення, а

роботи, що виконувалися у майс­

ліхтарі пішли в металолом. До

тернях

колишніх

року згідно з Програмою у селах

ємств.

А роботи ці надзвичайно

різноманітні раму

чи

вальні

виготовити

-

двері,

роботи,

спиляти

сільгосппідпри­ віконну

має бути змонтовано понад

2010 5

ти­

сяч ліхтарів вуличного освітлення.

виконати

зварю­

Ось така сумна статистика, про яку

посклити

шибку,

згадуєш на кожне новорічне свято,

відре­

коли газети рясніють повідомлен­

аварійне

дерево,

монтувати місцеву школу чи дитса­

нями,

док,

вивезти сміття ... Тепер всім

кілька мільйонів лампочок. А в се­

цим

мають займатися

лах і в Києві живуть же громадяни

комунальні

служби сіл. "Штаб"

що

нічний

Київ

освітлюють

однієї держави.

сільських_ комунальників

Тут же, в Димерці, працює і цех

районне управління житлово-ко­

ритуальних послуг. Є й ця служба,

мунального

-

господарства

знахо­

диться у Великій Димерці.

-

За

база

останні

роки

не обійтися.

матеріальна

комунальне господарство стає де­

розповідає його начальник Олексій

далі міцніше на ноги. У нього ве­

Петрович

ликі

2

значно

Так, з роками сільське житлово­

зміцніла,

ран,

управління

без якої, на жаль, нам, смертним,

Чайка.

-

Маємо

авток­

"вишки", змонтовані на ав­

томобілях

для

виконання

манітних робіт на висоті метрів,

є

10

невеликий

сміттєвозів,

різно­ і більше

автопарк

асенізаційний

авто­

Працює

-

руться за

ка,

в

управління

людей

ЖКГ

60

різних спеціальнос­

Як

правило,

виготовлення

штахетни­

розпилювання деревини,

товлення

шлакоблоків,

виго­

цементних

стовпів різного призначення і т.д.

Роботи

мобіль. осіб

перспективи.

подібні підприємства з часом бе­

-

непочатий край.

Хочеться

бачити

наші

сільські

будинки ошатними, з акуратними

тей. За укладеними угодами вони

ажурними

вивозять

квітниками. Саме світлими вікнами

сміття.

різні

побутові

Переважно

відходи,

обслуговують

бази відпочинку на Десні, дитсад­ у

комунальників

будівельна

мають

великими

милувати

нас

сільські вулиці, а не "задами" бруд­

них сараїв. Про це варто мріяти і

ки, школи.

Є

будинків

огорожами,

бригада.

ремонтно­ Роботи

і

їм

-

допоможуть

нам

в

цьому сільські

комунальники.

ремонт

Володимир ЛЯШКО.

заступника директора Н.О.

Г.І.

Романенка,

тракториста

В.Ю. Левченка, то_ісІря В.В. Литви­

на,

ми

чайно важливу роботу шенні,

ПряІWІий те.nефонний зв· язок

Сердюк, водія комбінова-ної маши­ ни

ра­

ботою займаються сільські ко­

вистачає. На їхніх плечах

ранів

саме

.

ких населених пунктів. Цією ро­

об'єктів соцкультпобугу, шкіл, дит-

вете­

спеціалісти

Сьогодні

-

У селах приступили до

виконання

ших

незамінних

ре­

проводили

їх

довгі роки. І серед них відзначу на­ сумлінних,

Наприклад,

чері

га. Нині на вул. Ку­

га площі під нове кладовище (на

лікарень.

і сіл: стають чистішими, а вве­

тузова (біля Димитрова) виділено сьогодні,

садків,

монт дитячого будинку І'! Мокреці

придбали

автобус

забезпечена

чись

ОРЛОВА ЧЕМЕРИ­

що

Нещодавно

ритуальний

якісно

для

фахівця.

сім).

відповідною технікою для ямкового

лава

Наталія

проте

"розумно-І"'

ки), працюють

Олександровича

прибрати

знайти

ВУКГ у його директора Станіс­ дізнавалася

може

вирівняти або роз­

ділянку, дороги,

дуємо лише під час снігопадів,

що

бюджету по доходах у сумі

млн. грн. і по видатках у сумі

вулиці та майдани наших селиLЦ

ліхтарі.

І СВІІІІ В OJДRI

1,2

За чисті і світАі вуАиці

трудових

звершень на благо рідного міста.

них співгромадян.

перевищенням

2.По спеціальному фонду район­

ревищенням доходів над видатка-

Міцного вам здоров'я, щастя, добра, ро­ динного

2006 рік по 81,5 млн. грн. і по 79,2 млн. грн. з пе­

з

вашу щоденну нелегку і відпо­

відальну працю, відданість своїй професії.

У переддень свята бажаємо вам міцного здоров'я, вели­

кого родинного щастя і благополуччя, сил, енергії і натхнен­

виконання

грн.

млн. грн.

дування", районна рада вирішила

про

млн.

72, 6

доходів над видатками у сумі

ні побутові умови для мешканців, надаєте

звіт

по доходах у сумі

7З,8 млн. грн. і по видатках у сумі

ним і благоустроєним, створюєте комфорт­

Ця робота непроста і в складних умовах сьогодення пот­

до

ми сумі 2,З млн. грн., в тому числі:

району багато зроблено і робиться для належного утриман­

Завдяки вашому професіоналізму в населених пунктах

,

державно!

80

діяльність нашого міста, робите його охай­

кожну оселю.

Заслухавши та обговоривши звіт

фінансово_го управлін~я районної

І нання районного бюджету за

святом!

Ваша клопітка і, на перший погляд, непомітна робота

Про затвердження звіту Броварської районної держадміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за 2006 рік

водія

асенізаційної

машини

20 березня 2007 року з 14.00 16.00 буде nроводити nрямиРІ

до

П.Б. Садового, заступника дирек­

телефонний зв'язок з населенням

тора готелю "Спорт" Н.П. Ткаченко,

КИївської області заступник голови

персонал якого вже понад

Київської

створює

затишок для

наших

тей, та багатьох інших. вас, друзі та колеги!

20

років гос­

Із святом

облдержадміністрації

21

березня 2007 року з

14.ooJ

до 16.00 буде nровбдити nрямий І телефонний зв'язок з населенням І

Київської області застуnник гоЛови І КиївськоІ

облдержадмі~істрацїі/

ВАКАРАШ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

СЕМЕРАК ОСТАП М~ХАИЛОВИЧ І

за телефонами:

за телефонами:

.10-06.

286-84-11; 286-

10·06.

286-84-11; 286- 1 '


2

Субота,

17

березня

--ПОВЕ ЖИТТЯ-----------

2007 року 81AfOMI И

ч··---·-·····--·--···--·---·-··---······-··-·----

nOAІf---·---···-···--·······-··········-····-····--·-·····················--·

Вдячний за увагу і визнання

ка3ка, що о~иває ~·

Броварі в моєму житті вже півстоліття. Колись я навіки за­

м'ятника Тарасу Шевченку з нагоди 146-ї річниці від дня

кохався

Коли у місті відбуваються такі

моделей т'еатру-студії "Гар­

jj справді масові дійства, як про­

монія". під керівництвом Люд­ мили Горич з навчально-вироб­

зачарованих

придеснянських

смерті Кобзаря. Отож, підійшовши до поваж­ ного 80-річного ювілею, я був

ничого

просторів з можливостями до­

приємно вражений увагою до

лучитися до колосальних куль­

моєї скромної персони. Керів­ ництво міста та району, Ук­ раїнської Народної Партії, то­ вариство політв'язнів і репре­

іІ ведення вже традиційного, !і восьмого конкурсу "Попелюш­ !1 ка- 2007", шкодуєш, шо у МКЦ

жаючих. Скоріше б уже ввели у іІ дію ~о ви~ концертна-вистав~

11

1

ковии зал ІЗ сучасною сценою

11

зручностями для виконавців та

!'І глядачів!

!

Та повернімося до цього по-

і пуляриого конкурсу під егідою

упраміння освіти міської ради

J1

та навчально-виробничого цен-

/1

тру творчості молоді (НВЦТМ) серед с!арш~жл.асн~ць за зuван­

11

11

!і НЯ ~аи:~рІВНІШОІ І" НаИрО­ [J зумюшо1 Попелюшки .

аби

і' сим~атії гл~дачів-вболівальниюв,

котрІ

ше

до

і дійства змагалися у скандуванні

перед, скажу, шо саме Анна Співак із гімназії ім. С. Олійни­

!І ка виборола заслужене право 11

носити почесний титул "Попе-

11

люшка-

jj

2007".

Дівчата .пр~демон.струвал~ не

1• лише

вечІрНІ

сукнІ

та

вмшня

!І поводитися на сцені (дефіле), а

jj й взяли участь у конкурсах, зок­ !! рема, "Моя майбутня про­

і фесія", примірявши на себе

і обов'язки стюардеси, лікаря, 1 няні, хореографа, режисера тq­

і'шо. і Треба зазначити, що однок-

1 ласники і друзі кожної конкур­

! сантки !

доклали чимало зусиль,

13.15 В гостях у Д.Гордона 14.30 Територія безпеки 15.00 Новини 15. 15 М/с "Пригоди Тентена" 15.45 Індиго 16.05 Х/ф "Віват, гардема­ рини!"

18.30 Український 19.00 Новини

вимір

1+1 Об.30,

07.40, 08.30 1+1"

"Сніда-

нок з

07.00 Туфі та його команда" 08.00 Tjc "Люба, діти та завод" 09.00 Т jc "Кадети" 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька"

10.40 Т/с "Міс 11.40 "Судові

Офіс" справи з Ігорем Годецьким" 12.35 Т jc "Янгол-охоронець· 13.30, 19.30 тсн 14.00 Т/с "Надія зникає останньою" 14.55 "Сімейні справи" 15.50 Т jc "Міський романс" 1б.50 Т "Моя

19.20 Фігурне катання. 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.55 Щоденник українського тижня моди

22.10 Ха-ха, ua 22.40 Парламентський 22.55 Трійка, Кено ,

.15, 08.10

Спорт

Глобус України , 08.20 Православний календар

10

Ера бізнесу Будівельний майданчик

Дай лапу' Ранкові поради Діловий світ 15 "Толока" 10.10 Чемпіонат світу з водних видів спорту. 11.40 Фігурне катання. 13.40 д/с "Дикі враження" 14.35 Здорово 15.00 Новини 15.15 Mjc "Пригоди Тентена" 15.45 Індиго 16.05 Х/Ф "Камо грядеши" 18.30 Український вимір 19.00 Новини

"Не родись врод-

лива" 18.30 Т jc "Янгол-охоронець"

21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.55 "Толока" 22.55 Трійка, Кено

день

1+1 06.30 07.40 08.30 "Сніданок з 1+1" 07.00 Mjc Туфі та його команда"

08.00 Tjc "Люба, діти та завод" 09.00 Т jc "Кадети" 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька"

10.40 Tjc "Міс 11.40 "Судові

Офіс-2" справи з Ігорем Г одецьким" 12.35 Tjc "Янгол-охоронець"

13.30 тсн 14.00 Т jc "Надія

зникає ос­ танньою" "Сімейні справи з Іри­ ною Калинською" 15.50 Tjc "Міський романс" 1б.50 Tjc "Моя прекрасна нs:~нька"

14.55

07.10 Ера бізнесу 07.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.20 Далі буде .. 09.50 Служба розшуку дітей 10.00 Чемпіонат світу з вод-

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО. На фото: за мить до нагородження.

Об.50,

нянька"

17.25 Т jc

го ТИЖНЯ МОДИ

Ера здоров'я Рейтингова панорама Діловий світ .15 Н~ша пісня 10.00 Чемпіонат світу з вод· них видів спорту. 11.20 Жипя триває 12.25 д/с "Дикі враження" 13.00 Новини

усі міс - "Неповторність, "Фан­ тазія", "Таємничість", "Фотомо­ дель", "Ніжність", "Грація", "Чарівність", "Усмішка", "Ро­ мантика" не залишилися без призів. А відмінниці, переможниці олімпіад, гарній подрузі, чу­ довій гімнастці Анні Співак з гімназії ім. С. Олійника (дирек­ тор О.М. Козленко) вручено те­ левізор і DVD від спонсорів, зокрема ТОВ "Алегро" (дирек­ тор В. В. Лезнер).

Як завжди, неабияку пози­ тивну реакцію викликали танці у виконанні хореографічного колективу "Мальва" (керівник Оксана Крюковська) та показ

з вод­ них видів спорту. Щоденник українсько-

Спорт

можницею - усі дівчата заслуго­ вували на гідні оцінки. І тому

вано.

20.45

Глобус України Православний календар Ера бізнесу

Ірина Ткачук, їм було непросто

дали так само щиро і вмотиво­

20.05 ·тсн. Проспорт" 20.15 Т/с "Кадети" 21.20 Tjc "Ментовські війни-2" 22.30 "Епіцентр" ІНТЕР • 14.00 М/Ф "Дюймовочка" 14.30 д/ф "Обличчям до сонця" 15.10 Х/Ф 'Траф Монтенегро" 17.20 "Жди меня" 18.45 Новини 19.00 Tjc Тонка за щастям" 20.00 Tjc "Приречена стати зіркою"

21.00

"Подробиці", Інтера­ порт, Погода 21.30 Т jc "Група Зета" 22.40 д/Ф "Бізнес на пологах" 5 КАНАЛ Об.1 О "Це - Україна!" Об.20, 09.20 "Огляд преси" Об.25, 08.20, 10.15. 13.15, 16. 15 "Погода у світі" Об.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес час"

06.40, 07.40, 08.40, 22.45

08.50, 11.15, 14.15, 22.55 "Погода в Украіні" 07 ОО, 07.30, 08 ОО, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00" Час новин"

У Броварах пройшов склад­ ний шлях своєї дерусифікації та

облдержадміні~трації В. Ульян-j

світ"

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференції у прямому ефірі" 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.30, 15.30 Програма "5 елемент" 1б.30, 17.15 "Майдан" 18.15 "Особливо небезпечно" 18.45 "Київський час" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 Програма "Час" 22.15 "Відкрита зона"

11.05,

ТРК "УКРАЇНА" Т/с

т;с "Не родись вродлива" 18.30 Tjc "Янгол-охоронець" 19.30 тсн 20.05 ·тсн Проспорт"

порт, Погода Т/с "Група Зета" д/Ф "Кладовищенсь­ кий бізнес" 5 КАНАЛ

21.30 22.40

20.15 Т (с "Кадети" 21.20 Tjc "Ментовські війни-2" 22.30 "Чорним по білому"

06.10, 18.45 "Київський час" Об.20, 09.20 "Огляд преси" Об.25, 08.20, 10.15, 13.15,

ІНТЕР

1б.15 "Погода у світі" Об.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" Об.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту" Об.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17. 15, 22. 55, "Погода в Україні"

Об.ОО,

07.00, 08.00, 12.00, 18.40 Новини

Об.10

"Гід

країнами світу":

Новий Орлеан "Ранок з Інте­ ром" 08.45 "Брати по-різному" 09.15, 1б.45 "Ключовий мо­ мент" 10.00 Tjc "Приречена стати зіркою" 11.00, 19.00 Tfc "Гонка за щастям" 12.1 О Т jc "Родинний обмін" 13.30 Т,Іс "Жіночі історіГ 14.30 д/Ф "Бізнес на пологах" 15.40 Т jc "9 місяців" 17.30 Т/с "Московська сага" 20.00 Tjc "Приречена стати зіркою"

07.20, 08.10

07.00,07.30 ,08. 00,08.30, 9.00, 10.00,11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,23.00 "Час новин

07.20,09.25, 12.20, 15.20,21.50 "Погода на курортах" 07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час: світ"

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Сесія

Верховної

Ради

21.00 13.00 Новини 13.10 Фігурне катання. 15.00 Парламентські слухання 16.30 Фігурне катання. 18.30 Український вимір 19.00 Новини 19.15 Діловий світ 19.25 Фігурне катання. 19.50 Мегалот 20.00 катання.

21.00 21.25 21.35 21.50 22.10

гутній" 1б.ОО "Срібний апельсин" 17.00 Футбол "Шахтар" "Металург" 19.00 Програма максимум 20.50 Tjc "Які загубили сонце" 21.50 Х/Ф "Холостяк" ТО НІС Об. оо Клуб 700 06.40 Світові одіссеї 07.20 Спецпроект 07.50 "Банкнота" 08.00 Нерухомість

08.15, 08.50, 12.55, 19.00, 22.35 Програма "Модна погода" Реальна програма Таємниці мандрівок Х/Ф "Втікачі" 16.45 Опри Уінфі

08.20 09.00 10.00

Діловий світ

Світ спорту Тижень моди

Чемпіонат світу з вод­ Парламентський день Лото, Трійка, Кено

07.40, 08.30

УКРАЇНА

13.00, 15.30, 17.00, 20.00

"Сніда-

Подія

Х/Ф "Холостяк" 1б.ОО "Срібний апельсин" 17.30 Зірки гумору 18.00 Tjc "Клон" 19.00 Щиросерде зізнання 20.50 Tjc "Які загубили сонце" 21.50 Х/Ф "Черниця" ТО НІС 06.00 Клуб 700 Об.25, 0740, 18.55, 21.10 "24 години. Спорт" 06.30 Розваги багатіів 07.20, 18.40, 20.40 "24 го­ дини" 07.50 "Банкнота"

1+1"

07.00 "Гуфі та його команда" 08.00 Tjc "Люба, діти та завод" 09.00 Т jc "Кадети" 10.05 Т jc "Моя прекрасна 10.40 Tjc "Міс 11.40 "Судові

від

голови

Київської

ченко, почесНІ грамоти вщ го-~

лови

райдержадміністрації М. Діденка та міського голови В.

Антоненка, почесну відзнаку "Знак пошани" 11 ст. від Бро­ варської районної ради та інші.

Я зворушений і вдячний також за

подарунки,

надану

ріальну допомогу, щирі побажання.

мате­

за добрі

і

Натхненний

високою оцінкою моєї скром­ ної праці, з новою енергією бе­ руся до роботи. Найперше в моїх планах - завершити робо'Гу

і видати свої спогади "Під жор­

нами комунізму" у 2-х або 3-х томах. Необхідні для підготов­ ки

рукопису

до

друку

кошти

вже виділені, завдяки увазі до

Спорт"

19.10 Невідома планета 20.1 О Автолегенди 21.15 Архіви ФБР 22.15 "Світські хроніки" 22.40 Т jc "Мегре" ІСТV 05.55 Служба розшуку дітей Об. ОО Факти тижня Об.30, 07.50 Ділові факти Об.40, 08.35 300 секjгод Об.45 Mjc "Сабріна" 07.15 М/с "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 09:10, 13.05 Каламбур 09.40 Х/Ф "Поліцейський за наймом" 11.45 "Леся+Рома"

08.00 "Нерухомість· 08.15, 08.50, 11.55, 19.00, 22.35 "Модна погода" 08.20, 20.10 Автолегенди 09.00, 21.15 Архіви ФБР 10.0Q, 15.45 Життя серед дикої природи

11.00, 14.05 Палітра 11.35,22.15 "Світські хроніки" 12.00, 16.45 Шоу Опри Уінфі 13.00,22.40 Т/с "Мегре" 14.45 Пункт призначення 17.40, 19.10

Невідома пла-

ІСТV Об.15 Факти Об.30 Ділові факти Об.45, 08.35 300 секjгод Об. 50 М/с "Сабріна"

07.15 Mjc

"Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 09.10, 13.05 Каламбур 09.45 Х/Ф "Манекен" 11.50 "Леся+Рома"

12.20 12.45

сnрави з Іго­

зникає ос­

танньою" "Сімейні справи з Іри­

ною Калинською"

15.50 Т/с Офіс-2"

"Міський романс"

1б.50 Т/с "Моя прекрасна нянька"

17.25

Низько вклоняюся усім, хто\ не обійшов мене увагою і до помогою в дні мого ювілею. Завж­ ди ВашМикола ЛИСЕНКО. 12.03.2007 р.

12.15 Т/с "Медики" 12.45 Факти. День 13.30 Х/Ф "Бібліотекар-2" 15.35 Tfc "Ніж у хмарах· 16.35, 20.00 Tjc "Вулиці 17.40 Tjc

"Таємниця слідст-

ва-б"

18.45 Факти. Вечір 19.25 Т/с "Альф" 21.10 Клуб колишніх дружин 22. 15 Т jc "Таємниці елідст­ ва-б"

НОВИЙ КАНАЛ

Об.05, 17.00 Т /С "Баффі • переможниця вампірів" Об.45, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" Об.50, 14.00 М/с "Годзила" 07.40, 15.30 Побачення з мамою

1б.ОО Т/с "Сабріна молода відьма" 09.00, 17.55 т;с "Кобра-11" 10.05 Т jc "Комісар Рекс" 11.15 Х/Ф "Денніс-мучитель завдає удар у відповідь" 13.05 Маски-шоу 13.30, 19.00 Репортер

08.25,

13.35 13.40 13.15 Т/с "Північне узбережжя· 14.25 Т/с "Поліцейські на

Чана"

14.30

М/с "Пригоди Джиммі - хлопчика­

Нейтрона генія"

15.00 1б.30

Тачку на прокачку "Як сказав Джим"

Tjc

19.10 Спортрепортер 19.20 Т/с "Холостяки" 20.20 Побачити все' 21.05 Tjc "Молодий вовкодав" 22.05 Х/Ф "Морська пригода" СТБ

05.30 "Ранковий виграш" 07.00, 08 ОО, 18.00, 22. Вікна-Новини

07.05 Невідомий 08.10, 20.55 Т jc таємниця"

09.15

"Правила жипя. Дити­

на за будь-яку ціну"

10.20

Х/Ф

12.15 14.20

Т/с "Жюлі Леско" Шукачі. Якутський ди-

15.15 Х/ф "Жіноча інrуіція" 18.10 д/ фільм 19.00 Х/Ф "Велика родина" 22.25 Т "Секретні ма22.10

Х/Ф "Селючка в Бе­

верлі-Хіллз"

СТБ

розбитих ліхтарів ..

05.30 "Ранковий виграш" 07.00, 08.00, 18 ОО, 22.00 Вікна-Новини

"Таємниці

слідства-б"

18.45 Факти. Вечір 19.25 Tjc "Альф" 21.10 Т jc "Відчайдушні

07.05 Невідомий 08.10, 20.55 Tjc

Берія "Лікарська

таємниця"

09.15 до­

могосподарки"

НОВИЙ КАНАЛ

14.00, 19.00 Репортер 14.05 М/с"Годзила" 14.30 М/с "Пригоди Джиммі Нейтрона генія"

Бас­

явол

велосипедах"

t5.30 Т jc "Ніж у хмарах" 1б.35, 20.00 Tjc "Вулиці 17.40,22.10 Tjc

"Собака

кервілів"

хлопчика-

15.00 Тачку на прокачку 15.35 Побачення з мамою 1б.О5 Tjc "Сабріна- молода

"Єлисеєвський" Стра­

тити,

не можна помилу­

вати

10.15 Х/Ф "Велика родина' 12.20 Т/с "Жюлі Леско" 14.20 Теорія HRйiO•.<nRІnІ<nrтi 14.45 Теорія неймов.ірН<)СТі Лікування тR>І1ин:н.<и

"Весь світ. Кракод проти великої білої аку-

15.45

віч-на-віч".

відьма" 1б.35 Tjc "Як сказав Джим" 17.05 Tjc "Баффі- переможниця вампірів" 18.00Т/с "Кобра-11" 19.10 Спортрепортер 19.20 Tjc "Холостяки" 20.20 Побачити все'

21.05

13.30 тсн 14.00 Tjc "Надія 14.55

подяка иому за це.

розбитих ліхтарів"

природи

17.40 Абсолютна стихія 18.40, 20.40 Інформаційна програма "24 години" 18.55, 21.10 "24 години.

нет а

13.30

12.35 т

Аполлон: польоти на Місяць 14.05 Палітра 14.45 Пункт призначення- світ 15.45 Жипя серед дикої

13.35

світ

Подіі спорт

рем ГодеЦьким"

1+1 Об.30,

14.30, 15.30 "5 елемент" 16.30 "Драйв" 17.30 "Велика політика" 18.15 "Відкрита зона· 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Час: важливо"

нянька"

них ВИДІВ СПОрту.

22.35 22.50

"Час:

регіони"

13.15, 17.15, 20.35

подяку

цієї справи голови РдА Мико­

11.30 Зірки rумору 12.20 Щиросерде зізнання 13.30 Хjф "Брюс Усемо-

нок з

Новини

ради

ли Федоровича Діденка. Велика!

07.20 "Autoпews" 07.50 Т/с "Клон" 09.00 Футбольний уїк-енд 10.00 Концерт 11.00, 13.00, 15.30,20.00 Подіі 11.15, 13.15, 20.35 Подія-

11.05, 14.05, 17.05

голови

верхі куполи. Настоятель храму

"Час

17.25

заступником

о. Михаїл Лесюк - високоду­ ховний пастир і добрий ор­ ганізатор, а наша парафія вихо­ вує патріотів України. Ми бе­ ремо участь у багатьох патріо­ тичних справах, а 10 березня цього року о. Михаїл із почетом відслужив панахиду біля па-

спорт

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на курортах" 07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 ·час:

06.30

вуличних і будинкових комі­ тетів, працював як депутат міської ради.

набуття української національ­ ної свідомості. З початком пе­ ребудови поринув у громадську діяльність. З Броварів торував шлях до Правди про Биків­ нянську трагедію. З однодум­ цями організовували Народний Рух, товариство "Меморіал", брав участь у багатьох акціях у період боротьби за незалеж­ ність України: Багато писав і друкувався, а найбільше - в міськрайонній газеті "Нове життя". Пишаюся тим, що Господь сподобив мене на організацію в Броварах першої парафії Київ­ ського Патріархату, зараз нашу церкву вже вінчають золото­

визначитися із головною пере­

одній запитання про сенс жит­ тя, уподобання тощо і відпові­

сованих, широка громадськість

організували відзначення мого ювілею, під час якого мені було вручено Вітальну адресу від Президента України В. Ющен­ ка, орден Святого Юрія Пере­ можця від Патріарха Філарета,

му,

голова журі, директор НВЦТМ

віку вийшли на сцену і створи­

пристоличне

ву мого міста вніс і я. Довгий час обирався головою вуличка­

личність Вальс". Як зауважила

у сценках,

ли яскравий, незабутній фон для вистуrІу учасниці Ng 5 Анни Співак, котра у костюмі міма Арлекіна звеселяла публіку. Слід зазначити, що усі кон­ курсантки вільно почувалися у створених ними образах - тан­ цювали, співали тощо. Цікаво було спостерігати і за словес­ ною "дуеллю" у конкурсі 'Тет-а­ тет" - дівчата задавали одна

19.15 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Вечірня казка 20.10 Чемпіонат світу

, 07.15, 08.1 О

їй

танцях тощо. До речі, найбіль­ ше учасників дійства різного

початку

JІ імен своїх фавориток і демон­ : стрували плакати на кшталт: : "Аня Ng5 Супер!" Забігаючи на-

"підіграти"

це

турних скарбів столиці Ук­ раїни. І хоча працювати мені довелося переважно в Києві, все ж якусь дещицю в розбудо­

каністю учасниць, був "Його ве­

[І Тож 10 учасниць з усіх шкіл І міста розпочали ·боротьбу за 1

творчості

молоді. До речі, кожна конкур­ сантка виявила неабияку фан­ тазію, створивши авангардні костюми із нетрадиційних ма­ теріалів - цукерок, бубликів, бантиків тощо. Анна Співак запропонувала глядачам оригі­ нальну "Морську нім фу", яку гідно представила її подруга Анастасія Ахременко, а мушлі для костюму збирав не лише увесь 10-Б клас, а й багато учнів гімназії. Останнім конкурсом, що вра­ зив глядачів грацією та вишу­

jl "Прометей" затісно для усіх ба!

центру

у

місто, де поєднуються принади

Т/с "Не родись врод­

лива"

18.30 Tjc "Янгол-охоронець" 19.30 тсн 20.05 ·тсн. Проспорт" 20.15 Т /с "Кадети" 21.20 Tjc "Ментовські війни-2" 22.30 "Без табу" ІНТЕР

0600, 07.00, 08.00, 12.00, 18.40 Новини 06.10 "Гід

Єгипет

07.20, 08.10

"Ранок з Інте­

ром"

08.45 "Брати по-різному" 09.15, 1б.45 "Ключовий мо­ мент"

10.00 Tjc

"Приречена стати

зіркою"

11.00, 19.00 щастям"

Т/с Тонка за

,


3

Субота,

12. 10,

17.ЗО

Tjc

17

"Московсь-

1З.20 Т/с "Жіночі історіі" д/ф "Кладовищенсь-

14.20

кий бізнес" 15.40 Tjc "9 місяців"

07

ОО,

08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00,11 .ОО, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час

"Приречена стати

"Подробиці",

Інтер-

спорт, Погода

"Живі іграшки для

тах"

07.50

·• і~~~~:~~···············і

19.00 Новини 19.15 Діловий світ 19.25 Чемпіонат

"Доброго ранку,

Ук­

раїно!".

06.00 Ранкова молитва 06 05, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини

06.З5,

Спорт 06.55 Глобус України 07. 10 Ера бізнесу 07.ЗО Лижна школа 07.50 Ера якості 07.55, 08.20 Православний

07. 15, 08.10

календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.15 Ваш вихід 10.05 Чемпіонат світу

з вод­

них видів спорту. Чемпіонат світу з фігурного катання. 14.20 Служба розшуку дітей 14.ЗО 61З (єврейська програма) 15. ОО Новини 15 Mjc "Пригоди Тентена" 45Індиго 05 Чемпіонат світу з фігурного катання. ЗО Український вимір

11 .З5

:~:;ag;.~

. ;:

"Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.15, 08.10 Сnорт 06.55 Глобус Украіни 07. 1О Ера бізнесу 07. З5 Будівельний майданчик 07.45 Ера дитинства 07.55, 08.З5 Православний

06.00

календар

08.20 Ера відnочинку 06.45 Ранкові nоради 09.D0 Чемпіонат світу з фігурного катання.

10.40 Телепродаж 11 .ОО "Рік після виборів" 1З.ОО Новини 1З. 1О Чемпіонат

світу з фігурного катання. 15.00 Новини ~~- 15 М/с "Пригоди Тентена" r5.40 Містечко Надія 16.00 Крок до зірок 16.З5 Чемпіонат світу з фігурного катання. 18. ЗО Український вимір

••

~.~:·

Будні Темник Форсайт д/Ф "За скляним фа­ садом. Історія ООН" 08.45 Ера краси з компанією "Оріфлейм" 09.00 Хто в домі хазяїн? 09.ЗО Вихідні по-українськи 10.00 Екіпаж 10.20 Чемпіонат світу з водних видів спорту. 11.40 Світське жипя 12.20 Фігурне катання.

06.00 06:50 07.50 08.10

15.00 Парламент 15.45 Чотири стіни 16.10 "Перехрестя" 16.З5 Здорово 17.00 Футбол. Відбірковий матч до ЄВРО-2008. Фа­ рерські острови - Україна

18.50 Футбол. Тижневий огляд 19.15 Х/Ф "Ідеальний чо­ ловік" Мегзлот

20. 50

;·i~auJ:~я<····· Yf':1

Ранкова молитва д/Ф "За скляним фасадом. Історія ООН" 4ч. 07.45 Подіі світу "Підсумки" 08.20 Автоконтиненv 08.40 Капітал Шоу "Патріот" 09.05 Сільський час 09.35 Садиба + 10. ОО Телефортуна 10.З5 Нова армія 11.05 Крок до зірок 11.З5 Пани-нахаби 12.00 Здоров'я 12.25 Чемпіонат світу з вод-

06.00 06.05

.J

них видів спорту.

14. 1О Ваш вихід 15.00 Вікно в Америку 15.20 Благовісник 15.50 Аудієнція 16.15 В гостях у Д. Гордона 17.05 Аналітична програма "Діловий світ. Тиждень"

Чемпіонат світу з фігурного катання. Гала-

17.55

"Автопілот-новини"

09.ЗО "Час-Тайм"

1 О.

О

5,

1 З.

О

5,

1 6.

О

5

"Час:світ" 10.ЗО,

11 .ЗО,

Сесія

12.ЗО,

1З.ЗО

Верховної

Ради

України

"Час:

11.05, 14.05, 17.05

18.15 "Територія закону" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 ·час" 22. 15 "Перший відділ"

з

Борисом

10.00 Tjc "Які загубили сонце" 11 .ЗО, 17.ЗО Зірки гумору 12.20 Щиросерде зізнання "Не родись врод-

лива"

Новини Чемпіонат світу з водних видів спорту 20.00 "Золота шарманка" 21 .ОО Новини 21.20 Діловий світ 21.ЗО Світ спорту 21.40 Чемпіонат світу з фігурного катання. 22.40 Парламентський день 22.55 Трійка, Ке но 2З.ОО Будні

19.00 19.15

18.ЗО Т jc "Янгол-охоронець" 19.ЗО ТСН 20.05 ТСН. Проспорт" 20.15 Т jc "Кадети" 21.20 Tjc "Ментовські війни-2" 22.25 "Я так думаю" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 18.40 Новини 06.1 О "Гід країнами світу":

1+1 06.ЗО, 07.40, 08.ЗО "Сніданок з 1+1" 07.00 Туфі та його команда" 08.00 Т/с "Люба, діти та завод" 09.00 Т jc "Кадети" 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька" 10.40 Tjc "Міс Офіс-2" 11.40 "Судові справи з Ігорем Г одецьким" 12.З5 Т jc "Янгол-охоронець" 1З.ЗО тсн 14.00 Tjc "Надія зникає ос­ танньою" 14.55 "Сімейні справи з Іри­ ною Калинською" 15.50 Tjc "Міський романс" 16.50 Т jc "Моя прекрасна нянька ..

21 .ОО 21.20

Новини Світ спорту тижня 21.40 Екіпаж 22. 1О Кіно. ua 22.45 Автотайм

07.20, 08.10

"Ранок з Інте­

ром"

08.45 "Брати по-різному" 09.15,16.45 "Ключовий мо­ мент" "Приречена стати зіркою" 11.00, 19.00 Tjc Тонка за щастям" 12.10, 17.ЗО Tjc "Московсь­ ка сага" 1З.20 Т jc "Жіночі історіІ~ 14.20 д/ф "Живі іграшки для дорослих" 15.40 т;с "9 місяців" 20.00 Tjc "Приречена стати зіркою" 21.00 "Подробиці", Інтерс­ порт, Погода

10.00 Tjc

17.25 Т jc

"Не родись врод-

лива"

18.ЗО Т jc "Янгол-охоронець" 19.ЗО тсн 20.05 ТСН. Проспорт 20.15 Т jc "Кадети" 21.20 Х/Ф "Психопатка" ІНТЕР

ігри"

Дейл

Новини Світське жипя Наш футбал Трійка, Кено

1+1 07.00,2З.30 "Бокс по-спра­ вжньому: Деметріус Го.пкінс- Стів Форбс" 08.00 "Сніданок+" 09.05 "Лото-Забава" 10.00 "Чіп та Дейл поспішають на допомогу" 10.ЗО Дісней' "Качині історіІ~ 11 .ОО "Танці з зірками-2" 1З.15, 05.55 "Катастрофи" 1З.50 Х/Ф "Школа супергероїв" 16.05 "Криве дзеркало" 18.15 Tjc "Повернення Мухтара-З" 19.ЗО тсн 20.20 Х/Ф "Король Артур" 22.55 "Смішні та голі" ІНТЕР 06.05 Mjc "Каспер" 07.15 ВВС. "Все про тварин"

Жипя

серед

дикої

природи

16.45 Шоу Опри Уінфі 17.40, 19.10 Невідома

пла­

Спорт" 22.З5

19.00,

Програма

"Модна погода"

20.10

Автолегенди

21.ЗО

Tjc

"Час спорту"

"Городок" "Квадратний метр" "Доки всі вдома" "Мелорама" "Кароо<е на майдані" "Все для тебе" Х/Ф "Повернення у Блакитну лагуну" 15.10 М/ф 15.40 "Аншлаг і Компанія" 17.40 Х/Ф "Чартер" 19.30 "Шанс" 21.00 "Подробиці тижня" 21.55 "Бійцівський клуб" 5 КАНАЛ 06.10 "Київський час" 06.20 "Огляд преси"

08. 15 . 08.55 09.50 10.40 11. 15 12.00 13.05

06.25,08.20, 10. 15, 16.15 "Погода у світі"

06.30,07.10, 08.10, 09.20, 21.50, 00.15 "Бізнес­ час"

06.40, 07.40,08.40, 22.45, "Час спооту"

06.50,07.50, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні" 07.00,07.30, 08.00, 08.ЗО,

Служба розшуку дітей Факти

Текса Ейворі

Х/ф

"Доісторична

жінка"

11.45 "Леся+Рома" 12.20 Tjc "Медики" 12.45 Факти. День 1З. 15 Т/с "Північне узбережжя" регіони" 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент" 16.ЗО "Мотор" 17.ЗО "На перший погляд" 18. 15 "Перший відділ" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00, "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Закрита зона"

06.40, 07.40, 08.40, 22.45

06.30, 09

УКРАЇНА ОО,

11 ОО, 13.00, 17.00, 20.00 Подіі 07.05, 09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 20.35 Подія спорт 07.20, 16.00 "Срібний 15.ЗО,

"Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО,

08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З:ОО, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час

на

15.ЗО Т/с "Ніж у хмарах"

20.00 Tjc

"Вулиці

розбитих ліхтарів" 17.40, 22.10 Tjc "Таємниці

18.45 Факти. Вечір 19.25 Tjc "Альф" 21.10 Tjc "Відчайдушні

апельсин"

НОВИЙ КАНАЛ 06.05,17.00 Tjc "Баффі-

пе­

реможниця вампірів"

06.45, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.50, 1З.55 М/с Тодзила" 07.40, 15.ЗО Побачення з 08.25, 16.00 Tjc

"Сабріна

-

молода відьма"

07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.50, 11.55, 19.00, 22.З5 "Модна погода"

08.20, 20.1 О Автолегенди 09.00, 21.15 Архіви ФБР 10.00, 15.45 Жипя серед дико1 природи

11 .ОО, 14.00 Палітра 11. З5, 22.15 "Світські хроніки"

12.00, 16.45 Шоу Опри Уінфі 13.00, 22.40 Т jc "Мегре" 14.40 Пункт nризначення -світ 17.40, 19.10 Невідома пла-

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час:

1З.ЗО Х/Ф "Гостя з майбутнього" Х/Ф "Імnератор і убивця" ТО НІС 06.00 Клуб 700

світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, Сесія Верховної України

1З.ЗО Ради

06.25, 07.40, 18.55, 21.10 "24 години. Спорт" 06.30 Розваги багатіів 07.20, 18.40, 20.40 "24 годи­

11.45 •Леся+Рома" 12.20 Т/с "Медики" 12.45 Факти. День 1З.О5 Tjc "Північне узбереж­

11 .05,

"Час:

новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21. 5О "Погода на курор­ тах·

14.05, 17.05

06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10. 15, 1З. 15, 16. 15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

Україні"

новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на курор­ тах"

07.50

Тайм"

10.05, 1З.О5, 16.05 "Час: світ" 10.20 "На перший погляд" 10.З5 "5 елемент" 11 .05, 14.05,17.05 "Час: регіони"

11.15 "Автопілот-тест" 11 .ЗО "Час. купувати" 11.45 "Ви практично здорові" 12.25 "Страва від шефа" 12.40 Тра долі" 1З.ЗО "Відкрита зона" 14.20 їехнологія успіху" 15.ЗО "Перший відділ" 16.20 "Вікно в Америку"

зІзнання

20.50

ни"

жя"

17.ЗО "Особливо небезпечно" 18.15 "Закрита Зона" 19.25, 20. 10, "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Територія закону"

УКРАЇНА

06.ЗО,

09.00, 11.00, 13.00, 15.40, 17.00, 20.00, Подіі . 07.05, 09.15, 11.15, 1З.15, 17.15, 20.З5 Подія спорт 07.20, 16.00 ДСТ "Срібний апельсин"

07.50, 18.00 Т jc "Клон" 09.ЗО, 12.20, 19.00 Щиросерде зізнання Т/с "Які загубили сонце" 11.ЗО, 17.ЗО Зірки гумору 1З.ЗО Х/Ф "Гостя з майбутнього" 20.50 Х/ф "Атака на "Коро­ леву" ТО НІС 06.00 Клуб 700

10.00

06.25, 0740, 18.55, 21.15 "24 години. Спорт" 06.ЗО Розваги багатіів 07.20, 18.40, 20.40 Інфор­ маційна програма "24 години" 07.50 "Банкнота" 19.ЗО "5 копійок" 21.00 "Час" 22.00 "Час новин" 22. 15,01.З0,05.15

Подіі 20.З5 Подія-

20.00

спорт

Х/Ф "Ведмідь" "Срібний апельсин" "Зірки гумору" "Смачно з Борисом Бурдою" 12.00 Х/Ф Теркулес у підземному царстві" 14.00 Х/Ф "Ім'я троянди" 16. ЗО Х/Ф "Вечори на хуторі біля Диканьки" 18.00 Фестиваль гумору "Сміхота" 20.50 Х/Ф "Майор Пейн" ТО НІС 06.00 Ці дивовижні тварини

07.20 09.50 11 .ОО 11.30

16.35 "Драйв" 17.20 "Арсенал" 17.40 "Бістро- ТБ" 18.15 "Час за Гринвічем"

06.25

09.00,1 0.00, 11 .ОО, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,19.00 "Час новин" 07.20,09.25, 12.20,15.20 "По-

21.00 "Час" 22.00 "Час новин" 22.15,01.30,05.15

года на курортах"

"Туристичний путівник" 09.ЗО,23.25 "Час Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час: світ" 10.20 Програма "Феєрія мандрів" 10.ЗО "Страва від шефа" 11.05, 14.05,17.05 "Час: регіони" 11.15 "Мотор" 11.40 "Новобудова" 12.ЗО, 1З.ЗО "5 копійок" 14. 15 ·Арсенал" 14.40 "Зодчий" 15.30 ·час за Гринвічем" 16.20 "На перший погляд" 16.40 Тра долі 17.ЗО "Хроніка тижня" 18.15 "Велика політика" 18.45 ї ема тижня" 18.55 "Інфовікно" 19.ЗО "Майдан"

08.45

"Велика

УКРАІНА

06.ЗО,О9.00, 07.05,09.З5,

Програма "Модна nо­ года"

06.ЗО "24 години. Спорт" 06.З5,05.30 Душа і тіло

"Особли-

во небезпечно"

УКРАІНА

06.ЗО,О9.00 Подіі 07.00,09.З5 Подія спорт 07.10 Х/Ф "Ім'я троянди" 09.50 "Срібний апельсин" 11.00 Х/ф Теркулес і амазонки" 1З.ОО Х/Ф "Вечори на хуторі біля Диканьки" 14.30 "Щиросерде зізнання" 15.ЗО Фестиваль гумору "Сміхота" 18.00 Х/Ф "Майор Пейн" 20.00 Х/ф "Куди приводять мрі1~

"Футбольний уік-енд" ТО НІС 06.00 Ці дивовижні тварини 06.20 Дивні помешкання 06.45 Морський зоопарк 07.10 Віва 07.40 Королі кухні 08. 1О Небезnека під водою

22.20

08.00 "Нерухомість· 08.15, 08.50, 11.55, 19.00, 22.20 Програма "Модна погода" 08.20 Автолегенди 09.00 Архіви ФБР 10.00, 15.45 Жипя серед дикої природи 11.00, 14.00 Палітра 11.З5 "Світські хроніки" 12.00, 16.45 Шоу Опри Уінфі 1З.ОО Tjc "Мегре" 14.40 Пункт призначення світ 17.40 Невідома планета 19.10 Розслідування Інтерпопу 20.05 Провокація 21.20 Краща світова двадцятка 22.З5 Паранормальні явиllІ.а ІСТV 06. 1О Служба розшуку дітей 06.15 Факти 06.ЗО Ділові факти 06.45, 08.З5 ЗОО секjгод 06.50 М/с "Сабріна" 07.15 М/с "Чарівний світ Текса Ейворі 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.1 О Спорт 08. 10, 09.10 Каламбур 09.40 Х/Ф Терманікус" 11.45 "Леся+Рома"

06.55,00.40 Цей дивний світ 07.ЗО Т jc "Усі люблять Рей-

політика"

монда" 08.00 Світові одіссеї 08.З5 Подіумна колекція 09.10 Королі кухні 09.40 "Екстремікс" 10.10 Дивна правда 10.40 Жипя серед дикоі природи

11.50 Віва 12.20 Морський

зоопарк 12.50,02.ЗО Врятовані види 1З.ЗО Небезпека під водою 14.00 Дивні помешкання 14.35 Хіт-парад дикої природи

15.З5 Розваги багатіів 16.З5 Абсолютна стихія 17.40 Спецпроект 18. 1О Докази давнини 18.45 Аполлон: польоти на Місяць 19.20 Королі і королеви 19.50 Неймовірні історіі 20.30 Геніі від nрироди 21.05 Т/с "Суто англійські вбивства"

08.40 09.40 10.15 11.15 11.50

Розваги багатіів Реальна програма

Хіт-nарад дикоі природи "Диваки"

Краща світова двад-

цятка

12.50 Таємниці

мандрівок

1З.50 Докази давнини Королі і королеви Неймовірні історіі

14.20 14.50 15.30 16.05

ГеніІ від природи Пункт призначення

світ

17.05

Х/Ф "Місіс Харріс ІДе

до Парижа"

18.55

Десять днів, які ство­

рили королеву

20.З5 Майстри ювеліри Х/Ф "Імперія" ІСТV 05.00 Факти 05.20 Зірковий патруль

21.10

05.40 06. 1О

Здорова кухня Х/Ф "Багато галасу

даремно"

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

1З.20 Маски-шоу 1З.ЗО, 19.00 Репортер

07.05

1З.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана"

08.00 ПРОФІЛАКТИКА 12.45 д/Ф 1З.ЗО, 20.55 Tjc "Лікарська

М/с "Пригоди Джиммі

Нейтрона

хлопчика-

14.55 Тачку на прокачку 16.30 Т jc "Як сказав Джим" 19.10 Спортрепортер 19.20 Т/с "Студенти lпterna­ tional" 20.20 Побачити все' 21.05 Tjc "Молодий вовко­

таємниця"

"Поліцейські на велосипедах" 15.30 Т jc "Ніж у хмарах" 16.30, 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів" 17.40, 22.05 Tjc їаємниці слідства-б" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Tjc "Альф" 21. 1О Т jc "Відчайдушні до­ могосподарки"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05, 17.00 Т jc

"Баффі-пе­ реможниця вампірів"

06.45, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.50, 14.00 М/с Тодзила" 07.40, 15.30 Побачення з мамою

Т/с "Сабріна молода відьма" 09.00, 17.55 Tjc "Кобра-11" 10.05 Т jc "Комісар Рекс" 11.15 Х/Ф "Третє бажання" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Мультиплікаційне шоу 13.40 М/с "Пригоди Джекі

08.25, 16.05

Чана·

М/с "Пригоди Джиммі Нейтрона хлопчикагенія" 15.00 Тачку на прокачку

14.30

16.50 18.10

21.ЗО СвобоJ!З слова НОВИИ КАНАЛ 06.00 Служба розшуку дітей 06.05,17.00 Tjc "Баффі- пе­ реможниця вампірів"

06.45, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.50, 14.00 Mjc "Годзила" 07.40, 15.ЗО Побачення з мамою

Т/с "Сабріна

-

молода відьма·

09.00, 17.55 Т jc "Кобра-11" 10.05 Т jc "Комісар Рекс" 11.1 О Х/Ф "Обережно, свекруха·

1З.ЗО, 19.00 Реnортер 1З.35 Мультиплікаційне шоу 1З.40 М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.ЗО Mjc "Пригоди Джиммі

ІСТV Хjф "Прихована злість" 07.З5 Автопарк. 08.25 Х/Ф "Найшвидший індіанець 10.ЗО Здорова кухня 11.00 "Леся+Рома" 11.45 Tjc їроє зверху· 12.45 Факти. День 1З.О5 Зірковий патруль 1З.20 Клуб колишніх дружин 14.15 Х/ф "Воно того варте" 16.20 Х/Ф "Раптова смерть" 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Квартирне питання 20.00 Х/ф "Агент Джонні Інгліш"

Х/Ф "Перевертні"

НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф "Принцеса моєї Весілля за

48

годин

11.05 Жертва моди 11.45 Алпо, гараж! 12.25 Мізколоми 1З. 10 Маски-шоу 08. 1О Хfф "Раптова смерть· 10.45 Квартирне питання 11.40 Галапом по європах-2 12.45 Факти. День 13.00 Х/Ф "Вплоцюга" 16.40 Х/ф "Агент Джонні Інгліш"

18.45 Факти. Вечір 19.20 "Леся+Рома" 20.00 Х/Ф "Скеля" НОВИЙ КАНАЛ Церква Христова

..

"Секретні

ма­

16.30 Т/с "Як сказав Джим" 19.10 Спортрепортер 19.20 Tjc "Студенти lпterna­ tioпal"

20.20 Побачити все' 21.05, 21.50 Tjc "Молодий вовкодав"

СТБ 05.ЗО "Ранковий виграш"

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.05 "Нез'ясовно. але факт" 08.10, 20.55' Tjc "Лікарська таємниця"

Євген Леонов. А сльо-

09.20

.. 1О.З5 Х/ф "Знак чотирьох" 12.20 Tjc "Жюлі Леско" 14.20 Теорія неймовірності. зи каnали

Телеnатія Теорія неймовІрносТІ. Управління свідомістю 15.45 "Весь світ. За секунду до катастрофи" 16.50 Руйнівники мфв 18.10 "Документальний де­ тектив. Закон звіра" 19.00 "Слідство вели" з Ле­ онідом Канєвським 19.55 Кримінальна зірка 22.25 Т jc "Секретні ма­ терІали"

14.45

хлопчика-

Тачку на прокачку 16.ЗО Т jc "Як сказав Джим" 19.10 Спортрепортер 19.20 Tjc "Убивча сила. Ла­

15.00

зурний берег"

Х/Ф "Колонія" СТБ 05.ЗО "Ранковий виграш"

21.35

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини "Слідство вели" з Ле­ онщом Канєвським 08.10, 20.55 Tjc "Лікарська таємниця" 09.20 Кримінальна зірка 10.ЗО Х/ф "Даніела Стіл. Благословення небес" 12.ЗО Tjc "Коломбо" 14.10 Теорія неймовІрності. ГОДИ НИ ЖИТТЯ 14.З5 Теорія неймовірності. Віщі сни 15.ЗО Океанські пригоди з Ж.-М.Кусто 16.50 Руйнівники міфів 18.1 О Містер Б ін 19.00 Концерт М. Задорнова 22.25 Х/ф "Місце зустрічі змінити не можна"

07.05

1З.40

Голлівуду Ексклюзив Розіграш

1З.О5 Шоуманія Володар гори Х/Ф "Симпатичні вдо­ ви краще цілуються" 2 с. 17.00 Репортер 17.05 Спортрепортер

Х/Ф "СимпатичнІ вдо1 с.

ви краще цілуються"

17.00 Репортер 17.05 Спортреnортер 17.15 Т jc "Убивча сила.

Ла­

зурний берег"

Т/с "Убивча сила. Лазурний берег" 19.З5 Володар гори

18.20

Х/Ф "Дракула 2000" Комеді-клаб СТБ 06.00 "Ранковий виграш" 07.ЗО Х/Ф "Місце зустрІчІ змінити не можна

20.40 22.50

09.00 ··Імо вдома" 10.10 Городок 10.50 Концерт М. Задорнова 12.50 Tjc "Коломбо" 14. 15 Х/ф "КрИмінальний квартет"

16.00 18.00

Х/Ф "Ягуар" "Неймовірні tcropї;· ко­

хання

19.00 20.00

"Заборонена зона"

Х/Ф

"Що

nриховує

брехня"

17.15 Хочу заміж 18.20 Х/ф "Пасnорт у Париж" 20.05 Х/Ф "Машина часу" 22.25 Комеді-клаб СТБ

05.40 "Ранковий виграш" 07.1 О Х/ф "Ягуар" 09.00 "Імо вдома· 10.20 ·у nошуках пригод" 12.20 Теорія неймовірності. Години життя Теорія неймовірності.

12.45

Запитайте у лікаря

Х/Ф "Симпатичні вдови краще цілуються" 1 с. 10.15 Найсексуальніші тіла

1З.45 14.55

Т jc

22.25

мріі"

11.15 11.45

Євген Леонов.А сльо­

19.55

06.05

07.45 08.00 08.30

"Документальний де­

генія"

1З.О5 Т/с "Північне узбережжя" "Поліцейські на велосипедах·· 15.З5 Галопом по європах-2 16.35 Х/Ф "Найшвидший індіанець" 18.45 Факти. Вечір 19.20 Комедія "Дім шкере­ берть"

09.55,15.45

Руйнівники міфів

Нейтрона

14.20 Tjc

07.50

Таємниця

тектив. Список кіллера"

12.20 Tjc "Медики" 12.45 Факти. День

21.50

жертви.

зниклої людини

теріали"

14.20 Tjc

16.05

"Весь світ. Мисливці

та

тожитку"

08.ЗО,

"Паралельний світ"

14.40 15.45

зи капали

Х/ф "Переполох у гур­

22.05

Влада терору. Заруч-

ники

дав"

мамою

ІСТV 06.15 Факти Об. ЗО Ділові факти 06.45, 08.З5 ЗОО секjгод 06.50 Mjc "Сабріна" 07.15 Mjc "Чарівний світ Текса Ейворі" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Сnорт 08. 10, 09.10 Каламбур 09.45 Х/Ф "Ернест іде в nохід"

10.00 Tjc "Які загубили сонце" 11 .ЗО, 17.30 Зірки гумору 12.00 Програма максимум

СТБ 05.ЗО "Ранковий виграш·

верлі-Хіллз"

генія"

нет а

07.50, 18.00 Tjc "Клон" 09.ЗО, 19.00 Щиросерде

09.00, 17.55 Т/с "Кобра-11" 10.05 Т jc "Комісар Рекс" 11.15 Х/ф "Селючка з Бе-

14.25 до­

могосподарки"

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 09.10, 1З.О5 Калам09.З5

"Поліцейські

велосипедах"

слідства-б"

06.45, 08.З5 ЗОО секjгод 06.50 Mjc "Сабріна" 07.15 М/с "Чарівний світ

"Група Зета" Програма "Подробиці з перших вуст" 5 КАНАЛ 06.1 О, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08. 10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час"

07.00, 07.ЗО, 08.00, Q8.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,19.00 "Час новин" 07.20,09.25, 12.20, 15.20,00.З 5 "Погода на курортах" 08.45 "Туристичний путівник" 09.ЗО,2З.25, 05.00 "Час

06.50,07.50, 14. 15, 17. 15, 22.55 "Погода в Україні

06. 1О 06.15

Т jc

14.25

16.З5,

ІСТV

бур

нета

18.40, 20.40 •24 ГОДИНИ• 18.55, 21.10 "24 години.

"Моя прекрасна нянька" 22.ЗО "Танці з зірками-2. ІНТЕР 06.05 Mjc ·каспер" 07.50 ВВС "Все про тварин" 09.25 "Картата потата" 10.10 "Шанс" 11.З5 "Шиканемо!" 12.40 М/ф "Сірий вовк енд

21.00

06.40,07.40,08.40, 22.45

вистава

21 .ОО 21.20 22.05 22.55

Пункт призначення

15.45

21.15 Архіви ФБР 22. 15 "Світські хроніки" 22.40 Т jc "Мегре"

06.ЗО Ділові факти

Палітра

зіркою" "Подробиці" 21.ЗО "Нові пісні про головне" 5 КАНАЛ

15.00 М/Ф 15.40 Т jc "9 місяців" 19.00 Tjc Тонка за щастям" 20.00 Т/с "Приречена стати

21.ЗО Х/Ф "Парадиз" 5 КАНАЛ 06.10,18.45 "Київський час" 06.20 "Огляд преси· 06.25,08. 20', 1о. 15, 13. 15, 16. 15 "Погода у світі" 06.ЗО,О7.10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-час"

тсн •Проспорт• "Танці з зірками-2"

ТО НІС

14.00 14.40

"Автопілот-новини" 09.ЗО "Час Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час: світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО сесія Верховної Ради 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.20 "Страва від шефа" 14.ЗО, 15.ЗО Програма "5 елемент" 16.30 їехнологія успіху"

дором Бондарчуком" "Михайло Пореченков" 13.25 "Ближче до зірок" · "Бебі Бум" 14.25 Х/Ф "Рядова Бенд­ жамін" 16.50 "Найрозумніший" 18.20 Т/с "Повернення Мух-

19.30 20.05 20.10

лови·

07 ОО, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО ·час

11.00 "Смачна країна" 11 .50 "Приховане жипя" 12.25 "Кіно у деталях з Фе-

тара-З"

19.00 Програма максимум 20.50 Tjc "Які загубили сонце" 21.50 Х/Ф "Вершник без го-

Арктична Канада 07.20, 08.1 О "Ранок з Інтером" 08.45 "Брати по-різному" 09.15, 16.45 "Ключовий момент" 10.00 Т/с "Приречена стати зіркою" · 11.00 Т jc Тонка за щастям" 12.10, 17.ЗО Т/с "Московсь­ ка сага" 1З.20 Т/с "Жіночі історіІ~ 14.20 д/Ф "Велике кохання К. Шульженко"

1З.15 "Нові пісні про головне" 15.15 "Бійцівський клуб" 16.40 Х/Ф "Голий пістолет" 18.25 "Городок" 19.00 "Аншлаг і Компанія" 21.00 "Подробиці"

10.ЗО Мjф "Качині історіі"

май-

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в

Червона Шапочка"

та

поспішають на допомогу"

з

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 18.40 Новини 06.10 "Гід країнами світу":

21.50

7 хвилин

"Гостя

22.40

Сідней

1+1 06.ЗО, 07.40, 08.ЗО "Сніданок з 1+1" 07.00 'Туфі та його команда" 08.00 Tjc "Люба, діти та завод" 09.00 Т jc "Кадети" 10.05 Т jc "Моя прекрасна нянька" 10.40 Т jc "Міс Офіс-2" 11.40 "Судові справи з Ігорем Г одецьким" 12.З5 Tjc" Янгол-охоронець" 1З.ЗО тсн 14.00 Tjc "Надія зникає ос­ танньою" 14.55 "Сімейні справи з Іри­ ною Калинською" 15.50 Т jc "Міський романс" 16.50 Tjc "Моя прекрасна нянька"

1+1 07.05 "Богатирські 08. ОО "Сніданок +" 09.05 "Хю там?" 10.00 М/Ф "Чіп

09.00, 11.00, 13.00, 15.40, 17.00, 20.00 Подіі 07.05,09.15, 11' 15, 1З.15, 17. 15, 20.З5 Подія-спорт 07.20, 16.00 "Срібний аnельсин" 07.50,18.00 Т/с "Клон" 09.ЗО Смачно Бурдою

Х/Ф

бутнього"

світ

Об.ЗО,

17.25 Т jc

світу з фігурного катання. 21 .ОО Новини 21.25 Діловий світ 21.З5 Світ спорту 21.55 Далі буде .. 22.20 Громадська варта 22.З5 Парламентський день 22.55 Трійка, Ке но 2З.ОО Підсумки

21.ЗО

елемент"

УКРАЇНА

5 КАНАЛ 06. 10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10. 15, 1З. 15, 16.15 "Погода у світі" Об. ЗО, 07. 10, 08. 10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час· 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

06.00

І

07.ЗО,

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на курор-

дорослих"

1З.ЗО

"5

16.ЗО "Арсенал"

новин"

21.ЗО Т/с Трупа Зета"

22.40 д/Ф

14.ЗО, 15.ЗО

17.ЗО "Феєрія мандрів"

Україні"

----ПОВВ ЖИТТЯ--------

року регіони"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17. 15, 22.55 "Погода в

зіркою"

21.00

2007

"Час спорту"

ка сага"

20.00 Tjc

березня

Віщі сни

ЗО "ШукачІ. Пірати Чор­ ного моря"

14.ЗО,

19.00

"Заборонена

зона"

15.ЗО Пекельна колісниця" Правила життя

16.00

"Близькі люди"

17.00

"Очевидець.

Ней-

мовірні історіГ

18.00 20.00 22.45

"Паралельний світ" Х/ф "Жіноча інтуїція-2" Х/Ф "Джек"


4

Субота,

березня

17

--ПОВВ ЖИТТЯ--------

року

2007

~--

--і

. . . . . . . . . . . . сnо•т ............. !

іІ

Леоніда Кривицькоrо

11

і\

Всім відомо, що футбол нале­

іі жить

до

найnоnулярніших

раїни Леоніда Кривицького.

видів

Серед дванадцяти команд-учас­

. Jl сnорту. Сьогодні ним захоnлюють­

ниць з Києва, Одеси, Кіровограда,

ся все більше юнаків та навіть і

!!

!І дівчат.

Івано-Франківська, Южноукраїнська

були

й

11

ли

у Тарзсівському навчально-вихов­

~~ ному комnлексі. Вони ще зовсім

І юні, але вже оnанували багато і секретів цієї захоnлюючої гри. По

.

.

.

найкращими,

nосіли

багато

чула

про

успішність

як

так швидко вивести компанію у Лідери?

nридбали більш, ніж

здійснюєтьtя

через

вітчизняного

Ощадбанку, який

філії

банку

або ж автомагнітолу. У цьому виnадку

і

Завдяки

надійних партнерів є страхова компанія

клієнтів чекають святкові подарунки!

і

області

відбувся

го

вподобання та економічні можливості.

учасники

!!

Закінчується

чемnіонат України

з хокею з шайбою. Ми, броварча­

11

(в чемnіонаті вnерше взяв участь

І ни, стали одночасно учасниками !і наш

!j

"Беркут")

і

співучасниками

змаганнях,

відділам

-

М.М. Скирта),

-

фізкультури і сnорту (начальник

-

які

доnомогли

nридбати

форму

для команди.

юнацької творчості.

час цих змагань нас було небагато,

nроте

з

кожною

наступною

грою трибуни наnовнюватимуться все більше. Сподіваюся, ми полю­ бимо

хокей

і

будемо

дружно

nідтримувати свою команду.

· Злет "Беркута" на вершину в таблиці

чемпіонату

київським

АТЕКом

за

разом

з

однакової

кількості очків, здається, когось не дуже влаштовує, і тому на дві чер­ гові (які можна назвати фінальни­ ми) ігри цих команд в АТЕК були

шляхом, а саме виплату його вартості

щомісячними

внесками

(купівля

групах)-

Доброго

-

днІ(,

пане

Берхесе!

Насамперед, розкажіть читачам вашу

компанію, та

чим

серед

саме

про вона

українських

Заnроnонована нами з

1998

року в

давати в оренду гравців.

nерегородок для глядачів, не ка­ між

вже

про

те,

періодами

що

у

перервах

глядачі

виходили

погрітися на вулицю. І це за умо­ ви, що ці ігри пропонувалося nро­

вести

в урочистій обстановці на

льодовій арені у Броварах.

Результат другої

-

першої зустрічі

6:4,

ви

(Київська

обласна

дер­

жадміністрація і Броварська

nланується

відділення

хокею

ніж

років.

40

[

виплачувати

· ..

·•·.• ·•· ...

.

_______

tт ~~ЩІ/ІНМК . РJ~ужби сервісу (обслугову· і

Змагання

nроходили

номінаціями:

темпо-шахи

ми

віримо:

наш

класичні

(коли

шахи

У темпо-шахах друге місце nосів

кандидат у майстри спорту Семен Гребенюк, третє

-

Олена Лисенко.

До речі, наш земляк кандидат у

та

гра обмежена

хованець М.П.

віком до

часом).

Особливо успішно виступили на

ДЮСШ

Лисенко),

першості

N22

(директор

вийшов

України

16

серед

у

фінал

років, переможці якого

будуть представляти нашу держа­

ву на nершості Європи та світу.

класичних

Зичимо юним шахістам нових яск­

кандидат

у

майстри спорту Артем Омеля став срібним призером, Олена Лисенко розділила

111-IV

місця серед жінок.

А

вже це

є

316. тел. (044) 223-99-12

їх

лише

Куnівля в груnах

ІФІрма.-технаенсnаот-! (м. БІЮІ'ари, вул. Київська, 290) !

f. 1

запрошує на Р,Оботу

'1

СІІІОсарІв•ромОІІ'І'ІІІІКІв, ОІІОК'І'рОМОІІ• i'ІCUIOIMida. _ 1-"' j (.Є Є гуртожиток, з/n 1,5-2,5 тис. грн.). : І 're.n.: 5-42-'10, 6-58-43. і

1

Приватне підприємство "Поділля-Агро"

3ІКJПОІV& 31РНО ПW8НИЦІ, RIIM8H КVИVІІvдзи, ropoxv та вІвса у КисвІ: 547-28-99; мо6. 8(050)351-25-00.

Ten.

rr.JОголошення про втрачений сертиФікат на земельну частку (nай) серія КВ N20236027, ви.цаний ВАТ "Княжицьке" за реєстраційним N2298 від 05.09.1997 р. на Ім'я Максимця Івана Стеnановича, надрУ.коване в газеті "Нове житт(_ N28o від ,08.11.2006 року,

Приватне підприємство

вважати

'Т':з<> в

Ціни

8

равих перемог!

Графік роботи: доба

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ, тренер-викладач ДЮСШ

N22.

що

~Втрачене посвjдчення ветерана nраці сеg1я АА N2074~37, видан.е Бров!J.рським раионним управтнням npaцr та соцІального

• через три.

на постійну роботу потрібен

8.

захисту населення від

16.01.2004

р. на ім'я

Назарко Юліі Віталіівни, вважати недійсним.

~Втрачене свідоцтво про неnовну сеJJед~ю освІту серія Б N2838998, видане Требу­

.

ім'я .. СолодкоІ

нед1исним.

Наталії Валеріівни,

вважати

Іи.JКеиер-rеодеsист.І ~Втрачений сертифікат на земельну ! ,!!ілянку (пай) .серія КВ N2027641,9,, видании оплата _за дО'"ОЄ'"ЄНістю. 1 ""' " БоQрИЦЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ радОІ()"На ІМ Я Макухи

ВОСЬМІ!ІХВИ.І1ЬОВИЙ n.nаский

Іед.:

n·E·JIIT

8(067)505-77-25.

'Rmr.ii~;т.~~~~i;i~~~nim!~

arponep.ni-т теn.nоіао.nацІя

ffl1

Киівській ооласті вjд З 1 березня 1998 року на ім'я Гарбуз!Qка Володимира Андріиовича,

~Втрачене свідоцтво про nраво власності кооГ]еративну kВартиру N~ 1ЦО, в.идане ~а ПІДСТаВІ !!ІШеННЯ БроваQСЬКОІ МІСЬКОІ ради ВІД 22.10.1996 р . , за N2256 на ім'я Миронець Ганни Петрівни, вважати недійсним.

H!l

І

~

ЮрІя Олеговича, вважати нед1исним.

. виданий ~Втрачений пасnорт сеР.іЯ СК 817713, БQоварським РВ ГУ МВС України в вважати нед1исним.

Київська обл., Броварський р-н,, с. Калинівка, вул Ігорева, 1 (траса!

(2/lit/36/19/8), тел.: 7-31-55, моб.: 8(067)720-80-25.

тим,

ТО В "Агротехпроект" 1 ! хівською середньою школою 08.06.1989 р. на

вИробника Е.

Продам свою однокімнатну квартиру гготеп~оку") на масиві

з

сним.

4)

сторо:ж:а-охоронця­

«Бекас))

КИІВ - ЧернІГІВ) Тел факс (04494) 7-85·70;

зв язку

Хільмана Ігфя Павловича, вважати недій­

.. А. .... І<<> ••

(м. бровари, вул. Маяковсь~ого, запрошує на роботу

Тел.: 6-92-22, 4-04-77 (з 9.00 до 17.00).

ТОВ

в

~Втрачений державний акт на nраво ПQИ­ ватної власності на землю серія РІ N2265379, виданий Рожніаською сільра.дою реєст­ рацІйний N2472 від 01.10.2002 р. на ім'я

- 15Q тонн на

547-28-99; 547-24-99.

-

недLисним,

документ знаишовся.

ropoxv. проса, кvкVРvдзи. Продуктивність

і

! rа:а..,.ектроавариикаа, автомоха-і ·~·иІка, токарв·фро:аоруваn~оиика,І'

J ~-..~-----·-·-········-·····················-··----..--·--···

Наша адреса:

юнаків

змаганнях шахісти Броварів. Так, у шахах

авто,

власниками.

.

вул. Київська,

4, і l.:!!~~.~. ~:-?.9.:.!!t..~~~~~-:. ~~~.~.9..~.~. 1..?..~..J

районній

майстри сnорту Артем Омеля, ви­

за двома

новий

українських

1

. •. •.•. ·. ·.•. •. •.

РДА

До нових вершин

сильніші шахісти Київщини.

ООО

I.M. .~!;al~;~t.л-i~~;l~±~l:J 'І•·•· ·•ол·.••· . ·. · .·•.·л .•· •.а.•~.•.·.•·."ращ. за домовленістю, своЄІІасна. і KynniC) Звертатися за адресою:

Борис ЛИСИЙ.

із шахів серед чоловіків та

22

• •о"Іі (s/n •11!. 1500 rри,).

'

І ВЗ~ц!І е~скаваторів, навантажувачів, грей· ! : А(!рі~, КіfП(ів ·• з досвідом роботи 5·7років); І і {tі~чаяьник<ВТК (досвід роботи 5·7років).\

кулаками не махають", але ж ми

жінок, у якому взяли участь най­

ніж

1 .

Телефони у Києві:

ласті

більш

БРОВАРИ:

._

на вершину в підсумковій таблиці.

Київської об­

АВТОПЛАНу,

і Підприємству споживчої коопераЦІТ І , потрібн(на постійну роботу І І"Укооппромторг у Броварах'; І І·ГО!Jовний енергетик (досвід роботи5-7 і ::~:::~c::.:(rt~:i:~rol~.>; ! : роюв); > · : .. .•.

мовляв, "nісля бою

чемпіонат

до найближчого салону АВТОПЛАН ум.

салони

122

·ВАТО'Спецбудмонтаж-503" · .... ·.··.. ······· · -· . ."_ .. _.. ............................. :

· .... ·•.... ..•. ···.···.·

інші, і треті

Переяславі-Хмельницькому

її

вартість

місяць. Лінія розташована на орендованих площах ус. Требухів.

У

читачів закликаю не баритись і завітати

Мегамаркет "Термінал",

більш.

славний "Беркут" все-таки злетить

відбувся

мандрувати у другий кінець України, щоб

фоє, вхід з боку ЛьодовоJ арени,

ДЮСШ і будівництво ще однієї ль­ арени),

розвитку

Результатом нашої кроnіткої nраці є те, що

відкриття в

Бажаю успіхів у

скористатися нашою nослугою.Сьогодні ми

І м. Бровари, вул. Щолківська,

7:З.

Враховуючи важливі nередумо­

Дякую Вам за цікаву та корисну

Вашої діяльності на Україні. А всіх

щасливими

жучи

нов

nотрібно

мати· власний

захисних сіток або ж пластикових

-

розмову.

17

ними внесками.

відсутність

навіть

впродо!ж

одової

І

не

або

розташовані у різних куточках Украіни.

місце! Нехай мені пробачать і ті, й

WАХИ

чому

подорожі.

інших країнах ЗаходУ вже усnішно nрацює

АЛе в такий момент! Гра за перше -

року ми відкрили ще

завдяки

Березня,

маємо

хокею,

-

салонів,

8

автомобіль!

наших шановних клієнтів. Тільки за nерший

2007

квіти.

День Матері,

вечерю. Дуже часто такими подарунками

стають

розвиватися та дослухатися до nобажань місяць

даруємо

-

зокрема, запрошуємо жінок на святкову

крокувати в ногу з часом,

-

Березня, а інший

- 8

Україні форма nридбання авто у груnах в

результат ігор.

У світовій практиці це не новий

Головне

-

нового автомобіля невеличкими щомісяч-

освітлення,

В Аргентині ми маємо не один, а два

nодарунки,

- Як пла~tуєте утримувати завойовану лідерську позицію?

київського "Сокола", які і вирішили

nрийом

професійні спеціалісти.

в

штрафом.

слабке

-

який святкуємо в жовтні. Ми робимо їм

громадян, які нещодавно ще тільки мріяли

у

Березня) у

Жіночих дні (і жодного Дня чоловіків). Один

9

вже

nроходили

8

з них

достуnним

"Поділля-Агро"

"n'ятірки"

Існує ще багато інших nереваг, завдяки яким ми nрацюємо в Україні вже більше

популярність полягає саме в зручності,

які

Пане Хорхе, а як чоловіки вітають

сонячній Аргентині?

тобто можливості

ого чемпіонату,

-

коханих з Днем жінок (з

вnевнено,

ти по руках", що в хокеї карається А теnер про результати ігор ць-

надаються

років, про які можна дізнатися детально,

авто

продає nІнІю з перероакм зерна нqменю, пшеницІ,

кращі

наші

застраховані.

-

які

завітавши у наші салони, де працюють

придбання

кею: створено обласну федерацію

дві

оскільки авто

себе

пропозицію,

форм

надають велику увагу розвитку хо­

за,Іучені

почувають

якій

хочемо розвивати хокей, а не "би­

-

саме на нашій льодовій арені. Під

(АВТОПЛАН),

завдяки

вигідну

завдяки цій акції. І. звичайно, на всіх

яка тим і цікава, що пропонує одну з

-

зовсім непідготованому залі АТЕК

відбуваються

"АІСЕ·Украіна"

споживачів.

ки

чемпіонату

компанії

популярна

цього чудового видовища, оскіль­ ігри

вільні

пана Хорхе Берхеса, Віце-президента

в

Перво­

fll

дійсно

надав матеріальну підтримку для

Справияися?

11

мм

Тож сьогодні на розмову я запросмла

проти одноrо •••

-

авто

болісти і тренер дякують усім, хто

Наталія ВЕЛИЧЕНКО,

Двоє

формам

"Кредо-Класік",

майська Заслуженого тренера Ук-

11

різноманітним

придбання

директор Центру дитячої та

міста

реальність.

обирати, зважаючи на наші 'потреби,

та

громадянина

у

із такою

р.н. на кубок Почесно-

1994-1995

перетворилася

бажаємо

В.М. Федянін) і особливо комnанії

1996-1997

!

"nолісян"

перемогою

"Полісся" (засновник І.Ш. Абасов),

Первомайську

болу серед юнаків

і!

вітаємо

торт.

щодавно

Миколаївської

і!ІІ

Ми

-

"Футбольні надії Київщини". А не­

Всеукраїнський турнір з міні-фут­

11

м'яч, а Андрій

-

освіти (начальник

місті

Думаю, що наші любі українські жінки

Катя

них та

у

перевага відцається насолоді та комфорту.

про

оцінять як можливість свободи вибору, так

участі

фестивалю

Говорячи

15-20% річних, у нас становлять лише 4,2%. Одним із наших

манда стала переможцем зональ­

обласних зма­

безnосередньо до

кредитами вони сягають

досягти нових вершин. А юні фут­

призером

що дає

відсотки: у той час, як за банківськими

навчити

футбольного

рік,

можливість заощадити сімейний бюджет,

мрія

вагомою

гань

безкоштовний

цілий

змогу придбати автомобіль. Та зараз

Андрій Мініч.

-

лика любов до дітей та nрагнення

Так, у січні нинішнього року ко­

на

Вони також отримали nодарунки:

щим півзахисником

дитячої та юнацької творчості. Ве­

nлідні результати.

подарунків: nоліс

користується довірою

виробників.

Раніше мм вагалися чи взагалІ маємо

з

страховий

рахунків

дають

над­

один

яких

надійного

ла визнана Катя Смолянко, а кра­

гр.и

nідгоr;вали

сплата

Федерації

футболками,

-

і,':.І фанат

красивої

Ми

України

надходять

їх

Звичайно!

-

подарунками

громадян. Грошові кошти, які сплачують

керівник сnортивної секції Центру

святкові

цінними

учасники.

закладу,

готуються

футболу

манди серед команд-учасників бу­

цього

клієнти

місце. Усі команди були відзначені

кращим захисником у складі ко­

В'ячеслав

наші

ООО автомобілів,

звичайну акцію. На вибір можна одержати

n'ятикласники сnішать до сnортза-

!! фізкультури

100

пропозиції для жінок у цьому місяці?

Ви стаєте володарем нового ав7омобіля

!і лу, де їх чекає наставник, тренер,

Накорчемний Георгійович - учитель

Польщі,

виnлачуючи мінімальні щомісячні внески,

заКІнченнІ уроКІв мало не щодня

футболу

в

Скажіть, чи

-

кожного, на надзвичайно вигідних умовах.

перше

наприклад,

обираючи купівлю ~груnах.

nропонуємо той nродукт, який є мрією

журналами, плакатами. Крім того,

:!,'.J

вnевнений початок! Адже в :нших країнах,

АВТОПЛАНу. Скажіть, як Вам вдалося

- Насамперед, завдяки тому, що ми

фут­

болісти з Броварського району. Їм посміхнулась фортуна - вони ста­

Я

-

Миколаєва,

!І Не стали винятком і юні гравці !І команди "Полісся", які навчаються

І

Нові авто теnер достуnні кожному!

На ~бок

і!

11

~ І;Ітрачений СЄРІИФік[Іт на nраво влас­ ностІ на земельнии nаи Р.QЗМІром 2,4бга

який nеребуває у колективній власностІ ксії "Богданrвське".., серія КВ N20056526k вимний 23 травня 19:~7 року на ім'я Боuка Юрія Миколайовича, вважати недійсним.

~Втрачене свідоцтво про nраво власності на житло, вид.ане Фондом комунального майна 06.02.1997 року згідно з розпо­ РЯдж\)нням N2 177, на.Jм'я Гуртовенко Надії Марювни, вважати нед1исним.

#20 2007  
Advertisement