Page 1

Виходить

. з

17 квітни 1937 року

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

NQ

1 О (9827}

Середа,

7

лк:>того

2007 року

·~ro;1ffiWfflffifЩrJEЩffiйillfTP~~1.WЖШlliii(WШ:t··мШ··illШm·'ffi!!iJ·::f~§:=":f!!iJ:~·:*!!iJ:=:t==!!iJ=/f:!!iJФШ?='=!!iJ<>::t;Ш1<чШ<='='='=§:=:=:=>:=:=~7ЧfГJIOlkйд:;:z::;=SЬ::::}='=:=:=:=~========~=дкд;,ШE[E'Jk?k:x:ЛiЬйя~~;;;;ж:;;:ь;д:;~;;~:::~z:=ш=rLJ:a;;д.J.:.:.~.:~;.~.-.:

Наша славетна землячка з села Русапів Марія Захарівна Пильтяй~ Герой Соціалістичної Праці~ кавалер трьох орденів Леніна~ відзначила свій ювілейпий день иароджеиия

м

арія Захарівна стоїть на ганку свого будин­

ку. Вечір видався теплим. Навіть не відчувається, що

січень. - Згадуються дитячі роки, ко­ ли у цю пору були глибокі сніги, і я малесенькою дівчинкою при­ йшла працювати на ферму. І ко­ ли ж то було? .. , - Марія За­ харівна замислюється, і про­ довжує ... - Так, так, 1954 рік. І не

віриться,

що

вже

минуло

визнання.

Марія Пильтяй була делега­ том ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ з'їздів КПРС. У 1958 році їй вручили

орден Леніна, у 1966 році - Зо­ лоту Зірку Героя Соціалістичної Праці і другий орден Леніна, а в 1972 році- третій орден Леніна. Відтоді Марія Захарівна працю­ вала бригадиром молочнотовар­ ної ферми, аж до 1989 року. За й бригадирства на ферму прийш­ ло багато молоді. Сумлінна тру­ дівниця власним прикладом до­

ралися Петро Шелест і Петро Тронько, є в мене фотографія, на якій поряд зі мною і моєю подругою Степанидою Виштак стоїть перший космонавт Юрій Гагарін. Цей знімок зроблений у Москві, під час роботи ХХІІ з'їзду КПРС, відразу ж після польоту Гагаріна в космос. Нині по-різному оцінюють той час і

вела,

що людину звеличує пра­

роль комуністичної партії, а я

ця. Вона передавала юним свій досвід і знання, навчала, допо­ магала. У колективі панував

вважаю, що багато з наших на­ бутків тепер незаслужено забу­ то. Тваринництво все ж таки треба піднімати. Умови для цьо­ го є і, зрозуміло ж, більше уваги потребує сільський трудівник. Марії Захарівні Пильтяй ви­

стільки літ. Роки, мов розсідлані коні, несуть подумки у ті далекі післявоєнні часи. Вручну доїла 15 корів. Надої були невисокі по 1500 кілограмів за рік. І кормів не вистачало, та й пле­

здоровий дух трудового супер­

мінна робота тільки-но розпо­ чиналася. Але ж стільки було енергії, сподівань на краще жит­ тя. Молодість не помічала і не­ людських умов праці, і бруду, і незручних гумових чобіт. Це потім, пізніше, з'явилися величезні тваринницькі комп­ лекси, механізоване доїння, хо­ роші високопродуктивні коро­

ництва. І полинула слава про молодих тваринників далеко за межі Броварщини. Бригадир Марія Захарівна Пильтяй була

ви.

За кілька років доярка Марія Пильтяй була вже серед передо­

вих тваринників Броварського району і Київщини. Одержувала 5-тисячні надої. Марія Заха­ рівна, розповідаючи про молоді роки, провела своїм подвір'ям за ріг хати. До знайомих обрисів ферми - рукою подати. Кожна стежинка пам'ятна і дорога їй. Там пройшла її молодість і кращі ршш. Там прийшло до неї

теві мабуть-таки сподобалися. Я завжди з приємністю згадую ті незабутні роки, коли людей праці все ж помічали. Нас не цу­

удостоєна звання

Заслуженого

наставника молоді. Її завжди

запрошували на всі свята, на всі державні і урядові захсди. Про неї поети писали вірші ... - Усе це було, ніби вчора, та закарбувалась у пам'яті назавж­ ди. Пригадую, - розповідає Марія Захарівна, - 1958 рік. Тоді Микита Сергійович Хрущов мав приїхати у Київ і вручити сто­ личній області орден Леніна. Вирішили, що я разом з подру­ гами - Надією з Іванкова і Єфросинією з Переяслава - бу­

демо вітати високого гостя. Усі ми молоді, симпатичні, веселі і життєрадісні. Стільки ж було хвилювань! Але високому гос-

повнилося 75 років. Їй і не

віриться, що за плечима стільки літ. На вигляд вона справді ви­ дається молодшою, і лише руки натруджені, зморщені, без таєм­ ниць розповідають про справж­ нє життя цієї жінки. загалі, за біографією Марії Пильтяй можна вивчати історію після-

в

воєнно.rо села.

- Пішла я працювати у кол­ госп "Жовтень" з 12 років,- при­ гадує вона. - Було це в 1944 році. У селі тоді організували чотири колгоспи. Нас у польовій бри­ гаді було 16 дівчат. Сапали і об­

сіла кутю їсти. А я на піч, і там, на печі, Славка народила об 11 годині вечора. І посиділа вдома я всього 20 днів, весь цей час за мене сестра доїла корів. Бо тоді ж у колгоспі декретної відпустки

r.e

було, а жити. треба було

якось.

життя поряд з Марією усе Захарівною крокує й чо­ ловік Іван Кирилович Слизюк. Колись вони сиділи ра­ зом за однією шкільною пар­ тою, а потім доля звела знову. Виростили трьох синів: Славка, Сергія і Володю. У всіх свої ро­ дини. Батьків вони не забувають і шанують - телефонують, при­ їжджають у гості. Дітьми своїми Марія Захарівна задоволена. Змалечку їх привчала до роботи, тому в житті їм, вважає, пощас­ тило. Мають хороших дружин, котрі їм народили чудових діток. У бабусі Марії п'ятеро внучок і один онук. Самі вони з чо­ ловіком обробляють 60 соток городу. Забезпечують себе горо­ диною, а худобу кормами. Марія Захарівна і сьогодні не уявляє свого життя без корови, смачно­ го сиру, сметани, домашніх пи­ ріжків, свіжини, чим любить пригощати всю рідню. От і того дня на свій день на­

Сама ж винуватиця поспішала одягти святкову сукню і жакета з численними нагородами. Саме в цей час і зайшов дорогий гість Микола Федорович Діденко, го­ лова райдержадміністрації, з живими червоними трояндами,

прощаюсь з вами, але·не надов­

пакунками, подарунками. Роз­ цілував й руки, нахИлився до неї, як до рідної мами, і промо­

го. Ми й надалі будемо часто зустрічатись, і будемо вас запро­ шувати на всі свята, на всі захо­

вив:

ди, адже ви

Шановна Маріє Захарівно! Від імені Броварської районної державної адміністрації та ра­ йонної ради, за дорученням го­ лови облдержадміністрації Віри Іванівни Ульянченко щиро й сердечно вітаємо Вас з 75річчям від дня народження. Ва­ ше славне життя - це яскравий приклад самовідданого і жер:.

слава і гордість. Ви потрібні нам, а ми потрібні тим, кого ми любимо, шануємо - нашим батькам. І якщо ми їм, батькам нашим, сьогодні приділяємо увагу, віддаємо свою любов, то завтра все це від наших дітей по­ вернеться до нас." и їхали до Броварів, а

родження теж приготувала сама

вирощували

виробляли

ними до цієї події, а пишалися,

природний каучук, що йшов на

що у Русанові така знаменита бабуся живе. У вітальній кімнаті не протов­ питися було від онуків та рід­ них, які столи розставляли, пок­ ривали їх святковою скатер­

картоплю,

коксагиз,

з

якого

виробництво автомобільних шин. Вирощували, пригадую, багато тютюну. У той час у лав­ ках продавали у сірих пачечках махорку. Цигарок чоловіки ку­ рили мало. Через три роки, коли підросла і в руках стало більше сили, виробила 450 трудоднів. І стільки ж трудоднів було в моєї матері - Євдокії Олексіївни. То вважалося справжнім рекордом, і нас у селі стали називати стаха­

нбвцями, за ім'ям передового на той час шахтаря,

рекордсмена

Олексія Стаханова. Оскільки у нас з матір'ю було порівну тру­ доднів, то правління колгоспу "Жовтень" вирішило преміюва­ ти все-таки мене аж трьома мет­

рами ситцю. На той час це був справді царський подарунок. З

нього мати пошила мені плаття. А сім'ї ж за ударну працю впро­

довж 1947 року виділили 6 тонн картоплі і 11 мішків ячменю. Ми тоді, як вважали, зажили "на широку ногу". З ячменю, кар­ топлі, буряків, додаючи жмень­ ку борошна, мати готувала ма­ торжаники, щось схоже на хліб. Голод нам вже не був страшний, а в сім'ї було аж семеро дітей. Батько загинув на фронті. А як можна забути той день 7 січня 1958 р, коли я, вже заміжньою, цілий день поралась по господа­ рству, ввечері подоїла корову,

зайшла до хати, саме вся сім'я

Марія Захарівна зі сльозами радості на очах запрошує гостей до святкового столу. А потім ... А потім почалося веселе, жваве спілкування, тости на честь іме­ нинниці. Бажали їй многая літа, були жарти, сміх. Марія Захарівна та й чоловік Іван Кирилович ми­ саме на Трійцю, святкували золоте весілля. Тіль­ ки уявіть: п'ятдесят років разом! У радості і журбі, бо всього в житті було. Та головне, не розгу­ били на своєму нелегкому шля­ ху ні любові, ні взаємного ро­ зуміння. Звернувся і я до Марії За­ харівни: - Зараз зима, дні такі короткі, сумно вам, мабуть, сидіти в хаті удвох? - Не праві ви. До мене щодня сусіди заходять, сини, невісточ­ ки з онучками часто приїжджа­ ють. Але все ж таки з нетер­ пінням чекаю весни, чекаю, коли розквітне сад. Такої краси спокійно серце не витримує, рветься кудись. Я, мабуть, так довго й живу, що люблю все довкіль. Весна минає, я дякую за неї Богу, і вже прошу у нього нової весни. Він і дає. Скажу вам таке про сьогоднішнє жит­ тя: головне, треба навести лад в Україні. А так- жити можна, аби тільки не лінувалися і працюва­ ли. Нехай у цьому, 2007 році, у всіх буде терпіння, сила пережи­ ти труднощі. Нехай у кожної людини буде добре і відкрите серце. Нехай кожний навчиться любити не тільки себе, а й вза­ галі всіх людей, всю нашу зем­ лю, починаючи від свого саду, від свого городу. ...Ми вийшли темним вечо­ ром у двір. Добрі побажання навзаєм, слова прощання. Про­ щаючись з іменинницею, голова райдержадміністрації Микола Федорович Діденко сказав: "Я

смачненькі наїдки. З самого ранку телефонні дзвінки не вщухали... Сусіди і односельці вважали себе не просто причет­

гортали

слуга Микола Діденко.

тиною.

-

товного служіння Батьківщині, й народові, взірець для багатьох майбутніх поколінь. У святко­ вий цей день зичимо при добро­ му здоровrі, у мирі, злагоді й

достатку прожити ще багато довгих і щасливих років, зберег­ ти бадьорість, життєрадісність, любов і повагу своїх близьких, друзів і товаришів. Хай Вам в усьому щастить! Ваш покірний

нулого року,

м

-

наш герой, наша

перед

світле,

очима

стояло

одухотворене

обличчя нашої славної земляч­ ки Марії Захарівни Пильтяй, пригадувалися години спілку­ вання, коли вона розповідала про себе, про дітей і подруг, ко­ ли сміялась і плакала, оповідаю­ чи про усе своє життя.

Микола ТКАЧ.


2

Середа, 7 лютоrо 2007 року

_ _ _,___

UOBE

ЖИТJ.Я

__ w

_~__,~_-_-_._ _ _ _ _ _ _ __

----------------------------------------·------------------ - ---- - - - - -- - · - -- - -- ----- ~ - - - - - - --- - -- - -- - - ------ -- --- · - - - - - - - --- ------------ ---- ----------------------- - -------------------- -- --~

flрсзи-

рашим на сьогодні варіантом

"Holtiпtcrnutional". Для цієї сім'ї

(:nеціалістам служби раннього

ці й та громадськості розкриває !

дснта спринла нова влада райо-

Рсалізацїі програми

виховання дітей-сиріт та поз-

фахівц і

l:Оціальних

втручання. Протяt·ом року наші

більші

нv , яка u оl:об! голови райдср-

бавлених батьківсько го піклу-

слvжб знайшли спонсора- ТОВ

фахівці підвищували свою ква-

якісних соц і ал ь них послу г .!

ровнча Дід.:нка спрямувала усі

акнії на заклик відгукнулося І О

юя.ю на ссб.: обов'язок доп ома-

ганізован их за підтримки цієї

співпр,· ця буде не менш ефек- ;

зуси,l; і<І на покращення ситуації

сімей,

ж-адміністранїі Миколи Федо-

~u(;~~~~~~зhn~:;a~~;p~o~~~· %т;~о~

вання . В результаті проведе ної

Uентру

"rlo:liccя" . Його керівництво

ліфікацію на семінарах, ор-

Сподіваємося , шо і надалі така :

7 з яких пройшли спсні- гати фінансоuо у навчанні дітей, програм и . :------------------ --- ·- -- ------ - ... соІ&-ЇаА.нІ · n,оr,амїї -1-аїі --- ------------- ------------~

сІшювлс-нні районного нентру

_______ _

3 А•

1f~~~:;~{~~~~EJf;:::~§i:~ rан11ього втручання та сімейних фо 1 ;м в!'ховання . П оряд. Ji служ~ою підтримки сім'ї (була ство-

можливості у наданні :

тивною .

:

1-1(\~с~~о~е~~с;а~~~ть~::~: ;ад~~~ !

: жаві найбільше страждають не- і

АМ n • 1.1 , .1.'1'1:3

1:

,:

д~ И~Н~,тІ:я',к"~агп~о~тр~;ео:б~у"є~ ц~ьrо:га~о~;~:д'~еlві:~ЗІ_

,'

Броварського районного центру ;

Найбільшим щастям для людини є усвідомлення того, що 11 діяльність прино-

: соціальних сл ужб для дітей , с ім'ї : рсна rне у 2005 poui), під супросить результат і користь для суспільства та оточуючих. У 2006 році спеціалісти ; та молоді. ! щно .>І нкої 40 родин. на допоБроварського районного центру соціальних служб по-праву можуть вважати ее- : : ; могу сім'ям. шо персбувають у , бе щасливими, бо цілий рік їхньої роботи не минув даремно. Це був воістину рік ! Світлана МОЗГ_ОВА, і

м•rасовій чи довготривалій [_~~!~ -~~?.~J!~-~~~~~~-~-~-~-~!~~-~~'!~0..~~~'!-.!!~~~'!~':._'!!"_'!':'!_~~~-'!~·-~~~~~~'!:___________ ____ _j

, : 11

: крші. nрнхо.Jить служба ран' нього втручання. У 2006 році во: на юяла під супроuід 38 сімей. : Цен їр надав їм різні соuіальні

альне нанчання ililЯ прийомннх

у забезпеченні їх необхідними

nодякувати за спів-

соціаль них служб для с ім'ї , :

б(Іп,ків, організоване Uентром

ре•rамн т:.1 продуктами харчува н -

праuю реабіл ітацій ному центру

дітей та молоді . !

соuіа..1ь них служб за сприяння

ня (напівфабрикатами власного

"Перемо га" за допомогу у прове­

1\1 ГО "Holtintcrnational"

uиробництва). 16 сі\1СЙ , які знаходяться під суnроводом цент-·

денні профілактичної роботи з попередження наркоманії та ал -

прийомнасім'я дл я Сашка Пос-

П'ять сі~Ісй з

ру, отримали матеріальну допо-

коголізму

тельняка. Зліва направо: Оксана 1

ментів, надав гуманітарну доnомогу) та інше . Всього за рік жителям району надано 593 nослуги. Крім того, з 2007 року в

тих, шо пройшли навчання. отримали рекомендацію для створення прийомної родини на території району. На кінець 2006

могу на суму 16000 гривень від БФ "Відродження". 2006 рік також ознаменувався розвитком широкої співпраці з

району. Загалом досв ід залучення до роботи недержавних організа-

смт. Ка.'Іита та Велика Димерка

року було створено дві

nри -

громадськими організаціями,

ввсдено

соціального

йомні сім'ї, де виховується двоє

благодійними фондами та дср ­

працівникапороботізкризовими сім'ями. А це означає, що

дітей, позбавлснихбатьківського пікл у вання. Робота в цьому

жавними орr<Інам и різного підпорядкува ння . Як вже зазна-

~ пос1упс юридичні та психоло',-о-пс.1агогічні консультаuії, допом І І -

при

: жителі

оформленні

по саду

цих населени х пунктів

ським

обласним

ціа..%них l:лужб.

напрямку продовжуватиметься і

ча.rюся, дякуючи М ГО

в

році, бо всі фахівці , котрі

tcrлatioпal" , у районі \:Тала мож­

nрацюють в соціальній сфері,

ли вою реа.'І ізаuія дво х проектів

виховання розпочалася

псрекон<:lні, шо кожній дити ні

життєво необхідна повноцінна

зі сприяння розвитку інституту

активно:

сім'я. Служба сімейних форм

гальна сум а отриманих від цієї

виховання

організації

i зможуть

швидше отримати не-

: обх ідну допомогу . : Діяльн ість служби

! форм !досить

доку-

та Кнївцентром со-

і підтримки

сімейних

за фінансової

МГО

"Holtiпtcr-

2007

також

продовжує

коштів

нок с ім ейного типу Поплавс ь-

Доброю підтримкою у діяль-

ких, вихованцям якого протя-

ності Uентру стала програма

гом

"Кожній дитині в Україні" , яка

усього

року

надавалася

різнобічна допомога: окрім дер -

надала

і тер нативи дитячим будинкам та

жавної підтримки, сім 'я отриму -

тування

і інтернатам, агітація за створсн-

ва.ГJа в

спеuіал ізованих сл ужб, заро -

році грошові випла -

Саш к о

Постельня к , :

Бєляков , Гр игор і й Юр•Існко .

: '

''' ' І

І

' І І

І

'' ''' '' '' '' '' І

І

І

І І

!t '

16624 гривень.

! кого району про існування аль-

2006

Зtнь,

16154

І І

'' '' •'' ' ' І

гривень на облаш­

кабінету

для

1

робот и

І

[_н_~!.! р!~ ?~'~~~-':: _cj~:~ ~.: -~~ _є_~_а_~~_::___ !!'f__!:'_а__ ~.?-~~Х -~~~~~Х-~~~__~~~~- __ ?!!_~,~- _r! ~_а_~~--~~.?..~--~~~~..У.~:~ им ,,,==="""'""' rІіоІІІАас•О. :

.n...ИІмн•н. .-~=ё==)

ІГііРо~моАDАІЖіі' -о,fАнІ3АцІі1 1 1 '· 1

.

!І сені зм іни до Закону України

зм іни і до статті 10 Закону "Фі- • І

!·; мадські орt·анізаuії" , які набра-

молодіжних та . дит~;и~. гро- 11

Щ "Про молодіжні та дитячі гро-

мадських орг~юзаши_: .~~ вик- 11

іі

15 листопа~а 2006 року . Брати участь в ІХ і! діяльності тепер дозволено j;lr громадянам віком до 35 років ,

ладено в нов1и рсдакu11 :

i!r а не до 28, як це було раніше.

Також передбачене як Інди-

;1 відуальнс,

так і колективне

ІІІ членство. Колективними члс-

! нами молошжних та дитячих /:, громадських організаці~ моlr:i жуп, бути колективи Інши х

та шпя:,их гроІ·'І!! мо.'Іодіжних мадських ор ган1заши . Вони 'І:І можуТІ, брати участь yv діяль-

,:j носТІ таких оргаюзащи у ви-

1'1падках,

!J тами. Щ

передбачених їх стату-

Передбачено також фіксова-

Орга-

ни виконавчої влади та органи

тячих громадських організацій і І

і їх спілок у межах повнова-1 !

жень, визначених законом. 11 j!ll

мІсuевого са мовряду- 1;1

вання залучають в ~становлс- 1:1

ному порядку молодІЖНІ та ди -!' тячі громадські організації і їх ;, спІлки до виконання замов- !І

лень для державних та місuс-

вих потреб".

~

Тетяна МАРІИКО,

1! 11 ):!

Зміни ~ nризначенні субсидій

І:'І. Урядом УкраІНи І О сtч':я по- ?Вернутися "до і:\ вим кроком на шляху поси ji/ лення соціально го захисту на-

І З суб с и д 111

j/ уповноважених 11

про

зменш е ння ~ ~

обов'язкового платсжу до 15 і

вщсотюв.

~~

ІіІ ссл е ння в ум овах підвишення

вач і в субс идій .. П е рс рахунки

!j

І і шн

субсиши в разІ п щвищення щн Н

1 тарифІв

на ж итлово - ко-

11j мунальні послуги . Це рішення

!:! стосується !! ються

І

сімей , які склада-

лише з н е працездатних : ! ос і б, тобто з осіб , які досягли

11 встано вле ного

законом пен і:! с ійноРJ віку або визнані ін ва j:1 л ідами . :! Ці сім'ї з І січня 2007 року

І:І будуть сплачувати обов'язко-

і 'І. вий пл атіж в розмірі 15 відсот1•, к і в , то му сім'ї, я кі до нового

І•j року с плачува..111 обов'язковий J'L~~апж 20 відсотків , повинні L:::::,,___ .

До уваги всіх с ім е й отриму- ·1

і тарифів на житлово-кому- '

нальні послуги будугь прово­

консультації л ікарів,

мадського транспорtу.

на

Och

чому хочу подякувати керів­ нику Броварського ТОВ "С у­

nутник" Миколі Олекс андро ­ вич у Хоменку т а всьому колективу за від мінно н ан а ­ годже ну роботу з обслу гову ­ в а ння пас а жирів . Ус і вод ії . доброзичл иві іі ч у йні , в том у числі д о нас, пі л ьговиків. Особливо хочу ві д значити водія з вел иким стаже м робо ­

ти Вол од имира Євдокимо в и­ ч а Б о ровика . який працює Hi:l м а ршруті Дудар к ів - Київ. У н ьо го завжди з н а йдеться шира пос мішка та добре сл о ­

во і ШІЯ дитини, і дл я літньої · люд ини. для хворого чи здо ­

ровОt-о. багатого чи б ід но го.

Отож хоч еться, аби таких л ю ­ де й. шо пр а цюют ь за покл и -

. к о ~І

сс р ня. всіля ко заох оч ува ­ л и . А ми , п асажири , завжд и їм

· вдячні.

цін ує мо їхню працю і

бажає мо доб ра та усіл яких га ­ разд ів. З а вдяки uій транс ­ портній орга нізації, їі вмілого керівника та су млінних во ­

д итись без звернення громад ян. За повідомленням про

перерахунок субсидій просимо зве ртатися в с ільl:ькі та ес - І лищні ради до уповноважен их ·.•І' осіб із субсидій .

1

Лариса ЯЇЦЬКА, :1 на•Іа..'Іьник районного :1•

управління праuі та соціал ь-

то довод иться їздити до Ки є ва на

дІяльносТІ молодІжних та ди - ! !

органи

Мені , інваліду І гр упи , ч а с­

проuс д ури. Тож в е ликою м ірою зал сжу від роботи гро ­

.

,!. точного року ухвалено р1шсн 1:1 ня , шо ста.~о ще одним важли -

села

1:1

\/J~І_?~ошжних :. ! не і нс· ф·.ік·с·· ов.таане. дит~чих ...... чле.·н..· с· .· т·· в·гро.о·· в ..·· ·н.р:и~н~ого а·~аль·· н· и·· к· .Б.уn.ровар .ьк.о.гюст~-~~'-: о мі.ськ.~.J1І.· і ..рав~· · сІ~ня 1,1

Сьогод ні усі ми є свідками

';

місцевого самоврядування на- 11 д~ють фінансову підтримку · І

Органи виконавчої влади та

Про минуле · ·.

нансова підтримка діяльності І ;

1:1 ли чинносТІ з

11!!'

Друrе

Згідно із Законом України мадських організаціях. І-1 Законодавець nередбачив !'І

: І вш 19 жовтня 2006 року вне-

:

директор ДБЗТ "Надія" Олег !

становить

: ганізували та провели рекламну ; акцію, мстою якої було інфор Броварсь -

населення

nрийомного б(Ітьківl:тва . За ­

супроводжувати дитячий буди-

населення

серед

І

'

На фото: !

"Holtin-

і паtіопаІ" спеціалісти служби ор-

: мування

Хочемо

начальник ВІддІлу :

соціальної роботи центру !

f

ного захисту н <:lселе ння . J

=============================:::::::::::::::::ll

д їів . н а ш е село Дударків отри ­ мало

дру ге

ха ння

.. .

ж иття,

д р у ге

ди ­

В ел ике ва м спас и б і , щастя , здоров'я і nронвітання всьому коле ктиву в новому році! З повагою ­ Надія ДОРОШЕНКО та багато жителів с. Дударків.

того. як з кожним днем розбу­

довуються і стають красивіши­ ми Бровари. Читаю в автобу­ сах : "Ми л юбимо рідне місто". З uим можн а погодитися, ал е якщо ми його .'Іюбимо, то ко ­ жен з н а с не nовинен зас міч у­ вати

парки,

тротуари,

вул иці

мі ста . Колись , ще в 1964 році , під час перебування у Москві , я прочитав і на все життя за ­ пам'ятав такий лозун:-: " Чисто не та м, где метут, а там , где не

сорят", Якщо кожен з н а с сприйм е його душею, наскіл ь­ ки

ми

поле гшимо

працю л ю­

де й , які нас обслуговуют ь , зро ­ бимо чистішим рідне місто . Особливо це стосується курців . Пригадую, як перед війною колією поп ід л ісом з Києва до площі Ш е вчен~а у Броварах ходив трамві:lй . Иого д ве рі в ід-

сучасне ~

кривалися мотузками . Н а ду м ­ ку старшого по коління , непо­ гано бул о б , якби до стол иці ходив швидкісн ий трамвай . Це зменшил о б кіл ь кість маршру ­ ток, які забруд нюють довкілля. А ще дуже рід ко у Броварах (на відміну від стол и ці) вдається проїхати в тран сп орті безплат­ но , н авіть пр ед'яв ивши посвід ­ чення . А ціни за проїзд зроста­

ють, .. І ще скажу п ро платежі за комунальн і посл уги. Хотілося , аби усі ці служби зосерсджувалися в одном у м і с ці , Щоб пен­ сіонеру об'їзд ит и всі точки , потрібно багато с ил .

.. :

!

' ·, , ·'

А ще Шановни м земля кам , ••І

доросл им і д ітя м, бажа ю здійснення усіх мрі й та задумів у новому році.

Григорій КРАСНОЖО Н,

і

·· :- і

пенсіонер , ветеран війни та пра ці , уч а сн ик бойових ді й .

На ••воrнику•, в КаАинівці Відш уміли Н оворічні і Різд­ вяні свята, розпочалися н а п­ руже ні буд ні у всіх сф ер ах ви­

робництва , а молод ь та л юди с таршо го віку довго будуть п ам' ятат и д ва ч удов і ве чори , проведе ні у Кал инівс ько м у бу ­ д инку культури . Ціка ве доз ­ вілля - зустріч Нового і Старо­ го Нового року дЛЯ нас орга ­ ні зувала д иректор БК Світла н а І ва нівн а С им утін а, а сп о н со ­ р о м став голо ва пр офко м у ком б ін ату

'Те п л ични й "

Ва­

ле рі й Іва нович Кала шнико в. Серед 70 осіб, які змогли прий­ ти на свято, - шановані в сел і ЛЮД И .

... вал и

кер івництвом В італ ія Стоцько­ го, а нс а м бл ь " Спа д щин а" (керівни к Вол одимир Іл ем сь­ кий) . С еред запрош е них - го ­ л ова рад и офі церів вій сь ко вої

'!_астини зв'язку

Ng2299

Иос ипович Фурс та його коле ­ ги по службі . Вони співал и , танцюв али, бр ал и уч а сть у різних конку рсах . ... Бул о далеко за північ , а розход ити ся не хотіл ося - та к не

с вятку вал и

уж е

у продо вж

кіл ькох ро ків . В и рішил и ство­ рити клуб "Ком у за 40" і прово ­

дити такі вечор и регулярно , раз на квартал. Бул о б бажання , а всі умови дл я цьо го у нас є .

Горіли св ічки, піс ні дар у ­ н ародний са мод іял ьний "К ал и нови й ц в і т " п і д

Олег •

Н аталія КОВТУН.


3

Середа,

7

лютоrо

2007

- - ПОВЕ ЖИТТЯ

року

.------------------------------------·-------·---.

FIDIIHIIEPEMIFI &81 ІІЕ,ІІІНІЙ січня 2007 року завершила ро- жетних коштів у тій чи іншій галузі.

дієвість і результативність роботи політичних сил, які представлені на сьогодні в органах державної влади. Окрім того, опонуючи зауваження щодо нашого спрямування на ство-

татів у законотворчій роботі. Народними депутатами - членами фракціі БЮТ було підготовлено для розгляду Верховною Радою України більш.

ності у Верховній Раді України, визначення місця парламентської опозиціі у функціонуванні суспільства та держави, принципів відносин між

равління 8 державі, зауважу, що нашою метою було, є і буде створення збалансованої політичної системи, спрямованої на виборця. Саме ви-

І

ніж 250 законопроектів. Серед них важливе значення для успішного соціально-економічного і політичноІ го розвитку країни мають наступні , проекти: про парламентську опо1зицію; про імперативний мандат де-

І

,

путапв мІсцевих рад;

щення

прохідного

щодо

пщви-

бар'єру

сфері здійснення опозиційної діяль-

коаліцією депутатських фракцій У Верховній Раді України та парламентською опозицією, забезпечення законодавчих гарантій діяльності парламентської опозиціі. Прийняття 12 січня 2007 року У першому читанні

закону

про опо-

для

зицію відкриває шлях для створення

партій (їх коаліцій) з З до 7 відсотків під час виборів народних депутатів

правової основи функціонування опозиційного уряду, міністри якого

рих механізмів продажу земельних

відних

України; про запровадження прозо-

ділянок, набуття права оренди на земельні ділянки; про державну підтримку

житлом

забезпечення

та

громадян

розвиток житлового

будівництва; про заборону конфіскаціі житла за борги по житлово-ко-

мунальним послугам для населення ·· б у кра1ни; про за езпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-інвалідів; про 1 збільшення розміру .доплат при нарадженнІ наступно1 дитини; про

контролюватимуть діяльність відпо-

органів

державної

влади,

сформованих урядовою коаліцією. Опозиція отримає можливість призначати

керівництво

та

більшість

контролерів Рахункової палати, а

також керуватиме діяльністю Державного комітету фінансового моні-

торингу України. Що, в свою чергу,

створює передумови для ефектив-

. LUІЯ того, щоб майбутня дитина

І володіла необ~~ними дпя роду , якостями, рІшення

. ликати ни.

у ла втягну- І

1

Свого

дитину,

душу майбутньої дип1-

воїни, влітку-восени - госпо­ дарі. Людина є частиною При­ роди і невідривно з нею пов'яза­

часу

БЮТ була єдиною політичною си-~ лою, яка взагалі не голосувала за

недосконалу конституційну рефор- І

му 1на сьогоднІ вважає цеи крок пе-~ редчасним 1 незваженим.

По-четверте, особливої актуаль-

ності набуло питання імперативного .,.

провідниками та науков­

uями, весною-літом приходять

реформи.

народити

Вираховуючи дату

і ми

праць~ва~оІ до КІНЦЯ стратегІІ конс-

титуцІиноІ

пщхо-

народ­ ження, потрібно знати, шо у більшості випадків восени-зи­ мою народжуються діти, які ма­ ють спрямування бути духовни-

є прямим насЛІдком паспІшного прийняття і запровадження не від-~

·

зачаття

І батьки мають ще за рік до uьoro із Славою до Бога та І звернутися Предків своїх, аби загодя пок­

та країна протягом останніх місяців.

..

11

до

1д~ть дуже уважно. Прийнявши

борці, віддаючи свої голоси за ту чи іншу політичну силу, вирішують, скільки політичних партій будуть представляти їхні інтереси у парламенті. Політична ситуація перманентної б

на, тому готувалися наші пред­

ки до народження нашадків, як

і Земля-Матінка, з весни, з Но­ ноліття. Залітають лелеки і на Бровар­ ! шину. Так, у 2006 poui відділом

ної системи контролю за витрачанням владою державних фінансів. Вважаю за необхідне якнайшвидше ухвалити даний закон і в цілому.

мандату народних депутатів. Ухва. реєстраuії актів uивільного сталення за ініціативою БЮТ законону Броварського міськ.районно­ давчої норми про імперативний 1 го упраВЛІННЯ ЮСТИUІІ ЗареЄСТмандат спрямовано, ~ерш за все, І

на

Адже згідно з запровадженими за-

на

земельною ділянкою; щодо мораторію на приватизацію майна куль-

тового призначення, що перебуває

опозиції, створюючи цивілізовану конкуренцію і поглиблюючи контрольованість, а отже і ефективність

волить спрямувати роботу обраних депутатів саме на слугування інте-

ності, та інші. Більше того, перебуваючи в опа-

Беззаперечним наслідком прийняття проекту стане подальша де-

тичні партіі йшли на вибори, а не на 1 обслуговування інтересів певних 1

збільшення

розміру

аліментів

дітей; щодо права релігійних організацій на постійне користування

У державній та

комунальній

влас-

зиції, фракція БЮТ водночас домоглася, щоб 26 проектів законів, ініційованих членами фракції БЮТ, було прийнято у парламенті. Досить

конодавчими нормами будь-які політичні сили зможуть працювати 8

влади.

результативним у цьому плані став

мократизація системи державного управління в Україні, створення підфунтя для зменшення протиріч у відносинах між владою та суспільством.

Верховної Ради України 5-го скликання. Блок Юлії Тимошенко здобув

переконана, що ефективну і дієву систему влади 8 країні можливо ви-

більшість У парламенті проголосувати за ряд законів, спрямованих на

го чіткого законодавчого закріплення повноважень різних гілок дер-

останній день роботи другої сесії суттєву перемогу, змусивши владну

~т~ко:а~~~~о~~а;g:~~~куп~~~а~: ~;~ парламентську опозицію, про імпе-

ративний мандат депутатів місцевих рад та про введення прозорих про-

цедур щодо недопущення корупції у розподілі землі. Крім того, завдяки рішучій позиції БЮТ було подолано вето Президента і прийнято закон про Кабінет Міністрів.

Зупинимось детальніше на значимості останніх законопроектів: Насамперед, значною перемогою БЮТ у парламенті по праву є прийняття ряду законопроектів, спрямованих на припинення масових злов-

живань у земельних питаннях. Зо-

крема, це стосується проекту щодо

заборони продажу земель сільськагосподарського

призначення,

яким

було запроваджено до 1 січня 2008 року мораторій на купівлю-продаж

та інші можливі способи відчуження, а також зміну цільового призна чення (використання) земельних діля-

нок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ве-

дення

товарного

і

сільськогоспо-

! дарського виробництва. Тим самим

перекрито шлях для створення та функціонування корупційних схем по розтягненню землі між окремими олігархами; скупіелі за безцінь найціннішого багатства нашого народу - земель. Зупинено безконтрольний "дерибан" земель і обкра-

дання селян. Вагомим в цьому плані є й законопроект щодо запровадження прозорих механізмів оренди на земельні ділянки. Згідно з ним набуття

права

оренди

земельних

ділянок несільськогосподарського

По-третє, політична команда БЮТ

МІсцевих 1

рантій діяльності опозиції.

Зазначимо, що протягом останб

нього часу всі ми ули свідками перманентної політичної ескалації

конфлікту між Президентом і Кабінетом Міністрів, за якої ані глава держави, ані прем'єр не мали часу і

можливостей виконувати свої безпасередні обов'язки, пов'язані з життєдіяльністю держави. Хаос і безлад У владі породив ситуацію, коли країна стала жити відособлено, коли ціни на енергоносіі прак-

тично безапеляційно встановлювалися

поза

межами

країни,

коли

· · .. б стратепчнІ питання державно1 езф армувалися виключно за пеки · .. б ез учасп укра1нсько1.. кордоном, влади.

· в .щсутн1сть

законодавчо

закріпленої (консолідованої і збалансованої) системи державного управління стало одним із ключових

факторів негативних економічних процесів в Україні, починаючи від

борчих програм,

з якими їх

полі-

рупційний

з

тарифами

"дерибан··

та

землі,

для

Україні", виконком міської ради

Це вибудує струнку вертикаль І відповідальності .і. як наслідок, на-~

під

майбутнє

України.

менті. Вважаю, що в даних умовах всі

силою, яка представляє їх у парлаполітичні еліти мають перестати де-

монструвати людям особисті амбіції

з

питань,

що

радами

стосуються

зовою коаліцією відповім, що БЮТ відкрито опонував і надалі опонує

шенко незмінно залишається на позиції необхідності побудови в кра1ні

ганами рІшень, а и витрачання бl()ft-

ми виступаємо не проти конкретних

МатерІСІІІ ро3мІщено на

' соц;.,," ведливого державного ладу.

npaeax nоnІтІІІІНОі рекnам11

ВІДДІЛУ рен.:траІtІJ аклн

ІlИВі;ІЬ.НОІО СТа!!\

2007

х~

У

,,~

рік

та керуючись підпунк­

..

рік

В.В.

опри­

на

сайті

в

·

редактору БроварСЬkОІ

раЙОННОЇ

газети

Просяновій Г.П. щезазначене

"Нове

МІСЬК­

життя

опублІкуtЗати

доповненнs1

на

ви­ сто­

рінках газети.

Контроль за виконанн~м рішен­ ня покласти на заступника r,Іісс-ко­

го голови Возняка СМ. Міський ГОЛОЕЗа

мережі

8.0.

АНТОНЕНКО.

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на ....

?

Назва рішення

No п/п

виконкому

ПІДГОТОВКИ

надійності функціонування

утриманням будинків та

2007

JJ puзpuc'y

Сд т

І квартал

2007

РО< у

Про погодження тарифу на

.~J"

пщвищенн~ ~костІ

Підвищення ефективності та

,LJ.:!(''І~·~~ :Jуді

року

жи1лово· комунальних пгдпри ~

водопостачаннІ=Ім

r;C"JІ:Ji1

NU:.!'

ЄМСТВ. ГlІДВИЩЄННЯ ЯКОСТІ

.

житлово-комунальних послуг

Про погодження тарифу

Підвищення ефективності та

на оплату витрат, пов'яза-

них з утриманням будин

з

:2.

---:::.І>Т .. ііС:СІІ\1НО-

І квартал

2007

надійностІ функціонування

з опаленням та гарячим

"

., ''-'"СіЙ НО

ll,II\J'H,~~ 6})11·

житлово-комунальних ПІДприємств,

оплату витрат, пов'язаних

2.

рік

8І,[іГі(__.[JІJ\:1JІІ,ІІі

житлово-комунальних послуг

"

..

прийняття

оплату витрат, пов'язаних з прибудинкових територій"

··.

Строк

Підвищення ефективноСТІ та

1.

......

Ціль його

"Про погодження тарифу на

····..

--

І квартал

2007

надійності функціонування

----

sдт

•:r)~•ІЧ

A<t::6 ..

року

СО;!- І~

житлово-комунальних під-

-

ків та прибудинкових

приємств,

територtй"

пщвищення якосГІ

житлово-комунальних

послуг

-

В.П.ДВОРСЬКИИ, керуючий справами виконкому.

І

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ проекту регуляторного акта рішення виконкому "Про встановлення плати за

1

сора-~

1.........----------------------------------·---·-..

заступник на·•~і~:ьнш;;І

Броварського міськраІіоІ:нснt' управління юспшії. н;І'Іа.ІЧІІІІ< . . ..

ДОДАТОК ДО ПЛАНУ

міс~евих рад, які необфунтовано І

"'""Р""""'"

первістків - АртеІ\Іів, 13.Ja;ti:c ланів, Антонів, Богшшін. \1аf.:­ симів, Дарин, Єлизавст. /\ІІ~,с­ тасій, Вікторій. Кагср<ІІі. І нехай їм шастить! Лідія MAJib'IEHKO,

Інтернет;

необхідності ініціюватиме прове-~· дення місцевих референдумів щодо висловлення недовіри тим головам

цьому сенсі надзвичайно важливою є роль опозиціі, яка контролювала б

2007

дане доповнення шляхом

розміщення

користування даними реєстру документів дозвільного характеру".

життя й добробуту мешканців. А при І

приимають РІШення щодо введення завищених комунальних тарифів для населення. Таким чином, Блок Юлії Тимо-

на

В десятиден·

Шестопалу

гласності, І

і накачувати м'язи - треба навчитись показувати злагоджену роботу. На звинувачення щодо міфічної змови з парламентською антикри-

Пар,;; реП<т;о, ; "; оро цо '"am•.

актів

начальнику відділу внутрішньої

.. люднити

громадян України новими комунальними тарифами. Варто наголосити

факт, що переважна більшість корупційних дій в Україні стосуються, передовсім, безвідповідального витрачання державних фінансів. У

"'"'ш' ""''"'~держа'"""" ор-

-

:політики

тимуть місце чергові успіхи фракції БЮТ при розв'язанні ще однієї актуальної проблеми - пограбування

МІСЦеВИМИ

;r "'

с:н,.І\

Закону Укра·Іни "Про місцеве самоврядування в

52

ня:

конують будь-які рішення блоку. . І насамкінець, є всі пщстави розраховувати, що вже незабаром ма-

прозорост~ та громадського контро-

статті

ний строк після його затверджен­

.

рішень

2

регуляторних

в мІсцевому органІ влади, чи не ви-

ПрИИНЯТТІ

пункту

згідно з додатком.

складу фракції однойменного блоку

у

наролженІІ}І

ВИРІШИВ:

орган блоку політичних партій має право виключити зі своїх лав депутатів, які не виконують рішення політичної сили, за списком якої вони обрані, не дотримуються передвиборчих обіцянок, чи не увійшли до

лю

1

ну діяльності з підготовки проектів

будуть витікати втричі швидше, а стан обслуговування й функціонування галузі залишиться таким са- І мим. тому, Блок Юлії тимошенко І наполягатиме і контролюватиме 1

а

20(J(;

скоро завітають ~ю І Іас

реєстраuії

Затвердити доповнення до пла­

веде порядок у плках влади. Зауважимо, що згідно з законом про імперативний мандат, вищий

державу. Подолання вето Президента на Закон про Кабінет Мініст7 рів було логічним, раціональним і в інтересах збереження демократії в Україні. Адже, цей Закон ухвалював-

Президент тепер буде змушений

шо пари, які одружитю, у

poui,

Закону України "Про засади державнеІ регуля­

7

що ро лять ІХНІ команди на мІсцях.

на тому, що житлово-комунальне господарство сьогодні - це система дірок, крізь які витікають гроші, сплачені мешканцями квартир за комунальне обслуговування. І збільшувати кількість грошей безглуздо, тому що це перетворює існуючі дірки в галузі на ще більші. Гроші

іншого,

раuії дитини у відділі pcccтpalli: актів uивільного стану Lpo варського міськраііоІІІІОго УІІ­ равління юстиuїі. Ми радіємо, шо торі:-.: Gy.1o за реєстровано \378 шлюбів ( 110 місту 825. по району 5531. ІНо ІІ;J 115 шлюбів більше, ні;-:; у 200" році. Тож будемо сrю.tіют,rсІ,.

торної політики у сфері господарської діяльності

·

принципів

1- . ·

дарунки вручено під 'І:tс рссс

ектів регуляторних актів на

На виконання статті том

дотримання

2

по

про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки про­

відальність перед громадою за все,

.

:

РІШЕННЯ

депутатів

·

Ше і

іменинникам січня \ІС:tа_їr

'

блоки справді можуть нести відпо-

..

'.ІісІ,квrІ­

У &РОВАРСЬКІА МІСЬКІА Р.JІ•.ї::~~

місцевих рад сприятиме наведенню порядку і припиненню зловживань У

б

справами

конкому В.П.ДворС!,І<ІІІІ

ко-

який

сьогодні охопив усі регіони України. Зрештою, запровадження імперамандату

керуючий

кої міської ради та особисто міський голова Віктор Олек­ сандрович Антоненко. Напри-

j

вакханалію

n

відбулася перша УРО'ІІІсrа Ltсрс­ монія вручення мclt<Licir та rю дарунків малюка~1 i'J 12 po.rrrrr. яку провели В.О.ЛrпоІІСНІ<t\ т:1

них малят і виконком Броварсь­

чиновників і певних фінансових груп. І, врешті-решт, приведе до Фоrмув.ання відповідальності депу- 1 тапв всІх МІсцевих рад та припинить І

зростання цін на житлово-комунальні послуги і закінчуючи жорстким неприйняттям нестабільності в Україні Європою і світом. Тож проголосувавши за Закон про Кабінет Міністрів, БЮТ припинив політичні скандали між Президентом і Прем'єром, що ганьбили

ся не під Януковича чи будь-кого

рОВаНО 1776 немовлят (по місту Бровари І 033, по Броварському району 743). У порівнянні з 2005 роком кількість новона­ роджених збільшилась на 199. Не забуває про новонародже­

ресам виборців і виконання тих ви-

всіх гілках влади. Адже тепер партії і

Президента, Верховної Ради і га-

І

радах, що набуло загрозливих масштабів останнім часом. Це доз-

жавної влади: Кабінету Міністрів,

зможе виділяти своїм "друзям" за "пільговими" цінами землю без

По-друге, беззаперечним є той

в

тивного

рахуватися з демократично налаштованими виборцями і з політичною

відповідного конкурсу.

корупц11

будувати лише за умови одночасно-

призначення проводитиметься на земельних торгах у формі аукціону,

причому, жодна місцева рада не

І

подолання

KiHUi 2006

І починається з народження. Та

рення лише двопартійної моделі уп-

'" · · вІини всІх з усІма, в яку

року ріШС!ІіІН\1 СССЇІ Броварської міськр~І.'LІІ бу.н> прийнято "Програ,rу за1юGіrан НЯ ДИТЯЧіЙ бездОГJІЯ:!ІІОСТі Т:І безпритульності на 100(;- 20 І і роки", де зазначаєт:с.сн. 1: ю всі'' немовлятам булуп, нру•Іатrrс:r медалі "НовонарОПЖСІІО\1У ЖІІ тслю міста Бровари". сі'ІН}І.

Життя людини у uьому свп1

особистостей, а критично оцінюємо

Саме тому за ініціативою народних депутатів від БЮТ було розробле но відповідний проект закону про опозицію. Метою цього проекту є врегулювання правовідносин у

ція БЮТ досягла вагомих резуль-

.....

із Прави. Ось і иесуть вони їм звісточку, що скоро поповнення у родині буде. - Бузьку, бузьку, принеси Маруську! - кричали діти, побацивІІlи у небі лелеку. Лада Куровська "Народження богині".

боту друга сесія, 6 лютого 2007 року розпочалась третя сесія Верховної Ради України 5-го скликання. За період законодавчої діяльності в і парламенті п'ятого скликання фрак-

І

..

----~,.,...."---~--------~--------------- ·-~-~-·--------~--

- Бабусю, дивіться: бузьки летять! - Летять, доню. - Хтось душу покликав

Коменf'ар народноrо дenyraf'a України Євrена Cirana:

12

.

RоІІлітаіІ, лелено!

РА.ІІІ ІІІІ

І

ІІ,

.

-8181COQIAAitHI nPOfPAMИ 8 Alilr~xШ:!Jiм:WIJJii9!fД

Розмір оплати встановлюється в

.

розмірі

6,00

грн. згідно з кальку­

управління м.

Київ,

економіки

та

04080

вул. Фрунзе,

4а.

Предс­

ляцією. Розробником проекту да­

тавництво

ного

України

регуляторного

равління

економіки

акта

є

уп­

Броварської

політики

державного

з

питань та

'ом1тету

реrуляторноІ

підприємниuтва

у

міської ради. Зауваження та про­

Київській області. Проєп "еrуля­

позиції приймаються у письмово­

торного

му вигляді від фізичних,

торного

них осіб, їх об'єднань до

2007

року за адресою:

Бровари,

вул.

юридич­

1 березня 07400, м.

Гагаріна,15

акта

з

впливу

аналізом

регуля­

розміщено

на

сайті мережі lnterпet :13 здресою

www. brovary.kiev.ua.

к.313,

Н.І.САЧЕНКО, начальник управління економіки.

'


--ПОВВ ЖИТТВ

Середа, 7 пютоrо 2007 рок}t 4\.А

·-

_ _ _ _ _ _____;;.....__

І

./•T.L~~.

3108/АЕЕМ­ КОАЕГО! рік!" всі

-

житті"

сказав. Догану отримали

-

на

посадах

заввідділом

сільського господарства,

від редактора до двох юних

дальним

коректорів.

1985

Непросто тоді було працювати.

секретарем.

відпові­

У

травні

ке

Теат­

Про затвердження ппану діяп.ьності з підготовки проектів регупяторних

ра,

ральні постановки, веселі розва­

На виконання. статеи 7. та 32 Закону . України "Про засади державної ~Агуляторно1 по~нтики у сферІ господарськоІ дІяльності", згідно з Законом України РО. дер~авнии бюджет УкраІни на 2007 рік", та керуючись статтею 25 Закону УкраІни ПІ_>о МІС~еве сам.оврядування в Україні", враховуючи висновки ·

вистигне

свинцевий

сплав

радіо.

Незабутні роки!

"гарт" у лінотипі. Дві години тре­

жальні

ба,

не

багатьма відомими в Україн(; світі

вичитували

людьми, такими, як Олесь Гончар,

щоб його розігріти.

Але

передачі,

знайомство

нарікали,

сторінки. Усю ніч робили газету. А

Борис

вранці,

рет... На Українському радіо пра­

З посади технічного секретаря

редакції Лебединської районної

газети (Сумщина) у травні

· розпочав

відо­

мий в Україні радіожурналіст, зас­

Петрович

Просянов

(Ляшко).

Навчання закінчував у вечірній школі, а вдень - копітка, скрупульозна робота з листами з

місць

-

від читачів, рабсількорів (і

таких листів щодня

20).

Коли вже працював коректо­

ром,

першим справжнім

"бойо­

вим хрещенням" був епізод, про згадує з посмішкою.

1966

рік. 23-ій з'їзд партії. Ма­

теріали

РАТАУ

приймали

через

радіоприймач. Іноді перед грозою

він

тріщав

і чуtність

дишньою.

Чи

то

була

техніка

ніку­ знову

підвела, чи друкарка помилилася,

·але замість фрази "рішення з'їзду

подальше підви­ щення рівня життя народу", газета Ніхто

з фразою

з

помітив.

· . бюро

"зниження ...

працівників

помилки

".

сьогодні

не

основним і єдиним місцем роботи стало

називалася....

37-ий

цікаві,

(До

робота у відділі сільсько­

знущання

козаком

з

пропрацював

лося села: жито-пшениця, кормо­

школа життя, школа професіона­

ва одиниця, конюшина, посівна ...

лізму.

9

-

років

-

навчання у Сумському педінсти­

Щоденна копітка робота під пиль­

туті, рік армійської служби у полку

ним (уже не компартійним) оком

повернувся

лерів"

у рідну газету. Полюбляв писати

Газета

ви Возняка С.М.

минулого

року.

живе,

готується

року

о

обл., м. їцька,

в

15.00

підприємства

за

Бровари,

Ціль nрийняття

ма. Від неприємностей врятувало

її авторів Просянов.

столичній

-

договору оренди

партшколі. Попри всі обов'язкові і

Зичимо Вам, шановний колего,

часом нудні семінари і "Капітал"

міцного здоров 'я, творчої наснаги і

-

довголіття,

успіхів

у

журналістській роботі, здійснення

нісажами і т.п.

усіх Ваших мрій і сподівань. Мир­

ного

неба,

щасливого

нежитлових

Положення про порядок

"

..

реєстрацїі об'єктів

нелегкій

з театральними прем'єрами, вер­ віхи життя.

м.Бровари та до типового

Володимир Петрович

З.

лету Ва­

затвердження по

шим синам-соколятам, щасті-лю­

ня на Сумщину, робота у район­

бові Вашій дружній родині! Многії

них газетах. Переїзд на Київщину.

літа!

4.

·

рядку набупя права на землю на конкурсних

засадах в м. Бровари"

Колеги з ··нового життя··.

1979

ВАТ &роварське "Wnвхово·6уАІвеnьно уnравnІннв

N!50"

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

9

1

квітня

.2007 року о 8.30 за адресою: м. Бровари, 7.30 до 8.20. При собі мати паспорт.

вуп. Кутузова, 2-А.

РеєстрацІя: з

Порядок денний:

1.

І

j телеф~нний зв'язок" із жителя-І і ми мІста керуючин справами І' і

1

І

і

Звіт

голови

товариства за

2.

2006

правління

про

результат

фінансово-господарської

р1к та перспективи розвитку на

2007

діяльності

рік.

Висновок ревізійноІ· комісїіпро діяльність товариства за

2006 рік. 2006 рік.

~ Втва'!е н v. круглу печатку СГТ "Прилісся", код 26 784 1 з, вважати неДJисною.

З. Про розподІл прибутку за результатами діяльності ВАТ за Тел. для довідок:

.

(294) 4-22-86.

,~.. ·····"'='*"'=·-=·----~

18Вr11а~ене. uвсвідчення ветерана nраці

Правління.

серІя J!.B NQ157б в, видане уnравліннам nраці

показники фінансо.во-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Пе

Найменування показника

звітний

65110,7 2440З,4

j

8804,6 10958 з 14175 4 27З22.З

49082 6 1419 2

та СQЦ)ального захисту населення м. Бровар­ на ІМ я Ком_ахи Миколи Олександрович

іод

вважати нед1исним.

none едній 57898,7 20678,9

І~Вr11а~ене. nосвідчення "Ветеран праці"

серІя AB.NQ1578ЗB, видане управлІнням праці ra соцІального захисту. насе11ення м Бровари, на.Lм'я Курочкіна Петра павловича· вважати нед1иним. '

7579,9 1856З,4

[;';]Втрачений .державний акт на П81:16!!ТИ­ заЦJЮ з~мель~о1 дІлянки, с~рія КВ NQ 92924,

7711,9 20100,0 41860 з 1419 2

16028,1 7222 з

160З8,4

711З6

711З6

ВИДаНІ1И

2.

~авари

діяльності

рік.

Розподіл прибутку за

прибутку за

5. 6. 7. 8.

нормативів

2007

2006

рік та

розподілу

рік.

Вибори голови правління. Вибори членів акціонерної ради. Вибори членів ревізійної комісїі.

Різне.

Реєстрація деться

14.30

учасників зборів

30.03.2007

р.

з

відбу­

13.30

до

за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонери повинні надати документи, що посвідчують особу.

вІд .tб.12.2002 р. на ім'я Шмирова

иколи Серпиовича, вважати недійсним. [!;;!Втр_ачеtlе nD{:Відчення

ветерана nраці

серІя АА. NQ~497ti9, видане уnравлінням праці

29. 0 1. 2~uu 1

Ііі

со ~Іа,л Ь~ОГО. ~а)(І1СТУ

,.., на

Н~СеЩJНІ НЯ

ВІД

ІМ я І оловач МарІІ ванівни

вважати нед1исним.

'

~ Втрач.ене ПОйІід.ЧШіНЯ члена сім "і ЗІІrиб­

З. Звіт ревізійної комісіі.

4.

~еt,1~ЛЬНИХ

~ВтQ.ач1 Vене DDйІід.чення учасника ~ійни,

залі

Звіт ради акціонерів.

затвердження

ВІДДІЛОМ

серІя. 'В!'iQ293260, видане уnравлІнням аЦJ та C.OЦІ!IJibliOfQ ~ахистУ населення м

5З25 о

Київська

Звіт правління за результатами

2006

paИWH.!i)l/tl

ресурсtв ВІД ..1 .UB.;:004 р. на ім я м~льни­ ченко Пелаге1 азар1вни, вважати недіисним.

42.

товариства за

за розробку

оренду комунального майна

Порwдок денний:

1.

Відnовідальні

територіальної громади

вуп. Старо-Тро­

фінансово-господарської

Строк nідгоювки

використання плати за

2.

збори

актовому

рік

внесення змін до Мета·

30.03.2007

адресою:

2007

розрахунку і порядку

до

Пра8аІннв ІІАТ "8р-арАКІІіі загальні

Додаток до ппану діяльності

Назва рішення

читачів-передплатників.

-

:а-•• комунаа. .оrо усnnкуа-нв" що

на

1.

. .

відбудуться

розміщення

Міський голова В.О. АНТОНЕНКО.

N!

дворічне

лютоrо з 10.00 до 12.00 відбудеться прямий телефонний зв'язо~

повідомляє,

шляхом

з ПІДготовки проектів реrупяторних актів на

і ІЗ начальником управління юстиції МАРІЙКО ТЕТЯНОЮ 1 МИХАЙЛІВНОЮ з юридичних питань. Контактний телефон· І

акціонерів

план

n/п

якось чийогось компартійного ку­

номічного розвитку району. і ЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ за те-J~і

6-61-94.

З. Контроль за виконанням рішення

даний

·

особистий ювілей святкує один з

j лефоном 5-25-03.

ний план на сторінках газети.

внутрішньої

покласти на заступника міського голо­

.

фейлетони і- "нарвався": зачепив

з

відділу

міськ­

новій Г.П. опублікувати вищезазначе­

сайті

70річного ювілею. А сьогодні свій ·

-

начальнику

Броварської

районної газети "Нове життя" Прося­

влади і наших головних "контро­

Білорусії,

повернення до рідного Лебедина,

у

зат­

редактору

-

а

І ось знову рідне "Нове життя",

секре­

куди

навчання

з

міська рад

'

політики Шестопалу В.В. оприлюднити

хороша

таря, робота на районному радіо,

у

діяльності

вердження:

варти

ра біля Святої Софії. На "Свободі"

план

2007 рік згідно з додатком. 2. У десятиденний строк після

про

засів за спецлітературу, наполег­

БИЧЕМ з питань соціально-еко- і виконкому ДВОРСЬКИЙ ВО-І І

. 27

матеріал

ливо штудіював усе, що стосува­

ГРАЄМ ОЛЕКСІЄМ ІВАНО- І

Контактний телефон: 6-06-34.

над

і

біля могили патріарха Володими-

1

жавної адміністрації дАРМО-

вразив

го господарства. Міський хлопець

відповідального

на

гострі репортажі, зокрема

Багатьох

-

. 1. Затвердити

пІДготовки проектів регуляторних актів

Були

роткий час носило цю назву).

13 лютого 2007 року з 10.00 до . 9 лютоrо 2007 року з 10.00 до І 12.00 відбудеться прямий теле- 'і 12.00 буде проводити прямий ,.

тупником голови районної дер-

"Свобода".

про бомжів з Київського вокзалу.

ПРІМИЙ ІЕJІЕФОННИЙ ЗВ'ІЗОКфонний зв'язок із першим зас-

радіо

речі, наше "Нове життя" теж ко­

Закінчення партшколи, повернен­

райкому блідий і суворий: що

12-ій приходьте ... ". Тричі на тиж­

Як у калейдоскопі,

не

Редактор повернувся з

"Добре,

чальству це не сподобалося, тому

Маркса, це були прекрасні роки

· передбачають · вийшла

талися додому. А редактор нака­

"Будівник

ВИРІШИЛА:

року. Коли почав

1997

рік

2007

рекомендац11 постІИНОІ КОМІСІІ з питань законності та правопорядку

Філа­

зує: "Хлопці, ви ж довго не спіть, о

бомбардувальників

який Володимир Петрович тепер

кошиками

патріарх

підпрацьовувати на "Свободі", на­

Посада

не менше

-

з

цював до

Далі

тупник редактора "Нового життя"'

· Володимир

баби

Олійник,

спішили на базар, газетярі повер­

комунізму"

свою трудову діяльність

-

коли

день виходила газета.

1965 р.

наш сьогоднішній ювіляр

чекали,

актІв на

_

з

свого життя, і тоді, як у калейдос­ копі, зринають у пам'яті знайомі торні епізоди.

РІШЕННЯ

Вимкнуть світло з обіду до вечо­

Коли надходить ювілейна дата, людина гортає подумки сторінки

обличчя, подіі і дати, якісь непов­

.

року перейшов на Українсь­

r. N2284657, видане уnравЛІнням nDa.w ЛІ соц1аль~ого захисту. н11селення від 19.06.2005 Р., на Ім'я Руснак НадІі Арсенїівни вважати нед1исним. '

лого, СерІя

Метаnоnnаnикові вікна, nідвікоин•, водовід.nиви, двері, 6аnкони.

~Втрачений .державний акт .Jia nв·И~<ІТІ1-

зацІІ9 ~емельно1 дtлянки, серія кв No 44310

на Ім я Х~і)ька Віктора СарафІновича' вважати нед1исним. '

'>''QІн• амроІ!JНм~аt. Доставка І JЮІірІІ - бе ЖОШТОВІЮ.

~ Втр.ач~tний с.ерrифі_к.аr Н<і земельну частку .(nаи), сер.1я РН NQ265124, вида~~и

~ОГДі1НІВ(;_~КОЮ

Ten.: 5-02-24, вул. Кутузова,

41

ИЛ.І~ка

"Негаль-КВ".

~ трачіе nосвід.чення дер~авного інспектОР<!. 1І!аРсько1&: о б єднаноі nодатковрї 1 сnекцІІ, li N2 1~Іо'83 2, виданого ~JI ІМ я

~туд1град ес1 Миколювни, вважати нед1исним.

~Втрачене свідоцтво АБ N!!308143 видане

Бровар<;qІ>;.QЮ інсnе~ці~:;ю держтехна'гляду

r

грудня 2UОб р. на ІМ я ~акуленка Івана Михай­ ЛКО.Ііl1'ііі0

Ntl

2~

npo реєсТРС\ЦІЮ автонавантажувача , вважати нед1исним.

СІЛ.І>СЬКОІQ

ВІктора

НеДJИСНИМ.

радою

СарафІновича

'

на

ІМ Я

вважати

~ Втgач.енv круглу nечатку "ФQП КорніМикDваиое~ч •• іденти­ 2342ti 17139 вважати

єqськ~:~!І члександр ф ІКf1.,ЦІинии номер

НеДJИСНОЮ. ' ~ Втріі\чений дер)І!.авн.ий акт на

nР,и­

~О~~~~~ земельttоІ дІJ1янки, серія. КВ земельних' р:~д~~:~і.Р. Р,ї~8~.~~~4 3.1 дfа1~8~

МеJ]рниченко WелагеІ Іfазар1вни вважати

недІИСНИМ.

'

·~

#10 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you