Page 1

Нове життя нового прагне слова

NtiOI-102(10214-215) П'ЯТНИЦЯ

24 ГРУДНЯ

llepegnJ&a.,giime 11a111g ra:semg ІІа ІІа~mgІІІІВіі pilf Передnпатнийіндекс35064 Вартість nepegnJtaтu

Виходить

17 квітнІ 1937 року

на міс11ць

- 7,80

rрн.

на три міс11ці-

з

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД, РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

23,40 rрн. на півроку - 46,80 rрн. на рік - 93,60 rрн. Сьоrодні

Свято наближається!

в

номерІ:

Не бійтесь­ це &ТІ

Не складно переконатися, що нашому БТІ байдуже, хто ви... Далі

- ва crop. 4.

Наш біпь­ Чорнобиль

Ось і засяяла новорічними вогниками

)Ке,

лова КОМ Анатолій Присяжнюк та голо­

- на території

на імnровізованій сцені, розгорнулось яс­

ва Київської облради Олександр Качний.

Київської ОМ. 21 грудня дітвора з різних куrочків Київщини чекала на Д)да Мороза і Сніrуроньку. І вони не забари-

краве дійство з усіма його атрибуrами: улюбленими казковими героями та весе­ лими піснями. Вдалих свят побажали

Нехай свята подарують всім нам неза­

- прийшли привітати малечу з насту-

юним жителям пристоличного регіону го-

Фото автора.

лісова красуня. Цього разу

лися

паючими Новорічними святами.

Tyr

бутні враження та Щедрі подарунки! Лариса ШАПКА.

Відкриття новорічної ялинки на Бро­

варщині, яке відбулося 17 грудня біля Ка­ линівського будинку культури, цьогоріч

Ми ще не сповна усвідомили біль тієї страшної аварії. Може, тільки нащадки наші оцінять оті втрати, які вимірюються, ні,

не тільки копrrами, а совістю й

пам'яттю нашою ... Далі- ва

crop. 7.

фотоконкурс зgверwено

приурочено до ДН'Я Святого Миколая. На урочистості завітали голова Броварської

РМ П.П. Іваненко, його заступник АВ. Деменко та заступник голови райради

В. Є. Шульга. Привітавши присутніх дітей та їхніх батьків, учителів з наступаючими

·

святами, очільники району під гучні за­

клики дітей запалили вогні на новорічній ялинці. Опісля у фойє БК діти водили хо­ роводи зі Сніrуронькою, змагалися у цікавих конкурсах. А відтак до них долу­ чився і Д)д Мороз, принісши дітворі пода­ рунки.

Валентина КОЗИЧІЮ. Фото автора.

Навчання ж триває ... Далі ва

9 crop.


2

П'ІТІІІЩІ,

Газета вподвть з

24 rруДІUІ 2010 року

ОФІЦІЙНО: РАЙОН

НОІЕ

17 nim1937 року

•иn11

===========ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

У райдержадміністрацfі

14 П.П .

Нам є над чим працювати

грудня. Голова Броварсько'і РДА Іваненко провів засідання

колегіі

РДАза участю голови райради М,О. Ца­ ренка, керівників районних служб. Обго­ ворено проект Програми соціально-еко­ номічного,

культурного

та

сферах житrєдіяльності міста

духовного

розвитку Броварського району на

2010

рік; стан виконання планових обсягів до­ до місцевих бюджетів району;

ходів

сплати податків до місцевого бюджету та скорочення податкового боргу; звіт

кому­

капіталовкладень,

спец1ал1сти підпри­

нальному господарстві, освіті, культурі,

ємства фіксують значну економію копrrів.

спорті. Наприклад, за ініціативи міського

Ігор Васильович запевнив під час розмови

голови,

та

з журналістами, що попри підняття цін на

депутатського

корпусу

про роботу КРВ по м. Бровари і Бро­

працівників КП

"Бровариводоканал"

газ, міська влада зробить все можливе,

варському району; про стан виконання

п~иємство нарепrrі переЙІПЛо з облас­

щоб тарифи на послуги з теплопостачання

завдань,

визначених

Президентом

Ук­

ного підпорядкування до місцевого

раїни у сфері кадрової політики .

-

Перший заступник голови РДА В.М.

Кукшин провів виїзний прийом громадян у с . Літочки.

15 грудня. П.П. Іваненко провів осо­ бистий прийом громадян. Порушено пи­

Наближається до закінчення

2010

рік.

тання приватизаціі кімнати в гуртожитку;

Яким він був для жителів Броварів, чим

надання земельної ділянки для ведення

жило місто впродовж

СьогоДНі бачимо, що міські вулиці

За

ступному. Саме з нагоди виконання Про­

нуть учасниками проекту стосовно будів­

кращим

грами соціально-економічного та культур­ ного розвитку міста Бровари за 2010 рік була організована прес-конференція міського голови Ігоря Сапожка 16 грудня у

ництва нових очисних споруд

- це питання

та охайні, більше 80 під'їздів багатопо­ верхівок - відремонтовані. Наступного ро­

перебуватиме на контролі у Президента

ку передбачаються капіталовкладення на

Украіни. Зараз фахівці вивчають мож~

відновлення ліфтів, є потреба у ремонті

линість будівництва нових водогонів, бю­

м'якої покрівлі та будівництві шатрових

малій залі виконкому. Представники міСцевих ЗМІ зустрілися з міським очідрником, щоб з перших вуст отримати

ветів на ~риторfі міста. Також на часі

дахів. Одним зі значних проектів зали­

відновлення колонок - тому буде розробле­

шається подальша реконструкція магіст­

на концепція їх будівництва після вивчення

відповіді на різнопланові запитання.

вуличної мережі міста та їх особливостей.

ральної Киівс_ької вулиці та будівництва тролейбусної лінії між містом та столицею.

моти та цінні подарунки.

грудня. П.П. Іваненко провів роз­

ширену аnаратну нараду за участю голо­

ви райради М.О. Царенка та керівників служб.

Обговорено

заходи

щодо підготовки святкування новорічних та різдвяних свят у районі;

виконання

районної "Програми забезпечення насе­ лення якісною питною водою в останній

кількості на

2010

над чим працювати. Цьогоріч

гривенЬ з бюджету було передбачено на

разом з Борисполем та Вишгородом .ста­

працівникам було вручено Почесні гра­

районних

14 мільйонів

кращому стані, докладаються зусилля, щоб жителі міста отримували якісні послуги з

чого очікувати у на­

суду та Днем адвокатури України.

20

подарство. Як правило, туr теж завжди є

них ремонтів житлового фонду та інше.

суду та адвокатури з днем працівника

досягнення

Окрема тема ." житлово-комуншиє гое­

момент передач1 воно перебувало , не в

уrримання автодоріг, проведення поточ­

Іваненко привітав працівників

професійні

віднині належить rромалі міста. І хоча на

централізованого водопостачання та во­

будинку та ін. П.П.

залишились на тому ж рівні.

довідведення. Найближчим часом Бровари

ОСГ; надання допомоги на будівництво

-

-

рік"; виконання дору­

12

місяців? Час

підбивати підсумки, аналізувати зроблене та головне

- знати,

Бровари

-

одне з небагатьох міст

- чисті

інформацію керівників служб, які забез­

який минає, досить напружений як для

Київської області, де гаряча вода подається

печують жипєдіяльність району.

країни, так і для місцевих громад. Позаду

кругларічно і цілодобово. Опалювальний

Тут броварчанам обіцяють підтримку на рівні Кабінету Міністрів. Як завжди, серйозна увага приділяти­

дві виборчі кампанії - Президецтська та до

сезон розпочинається не з фіксованої да­

меться соціальній та гуманітарній сферам.

чень голови адміністраціі, даних на роз­ ширеній апаратній нараді

-

П.П.

06.12.2010

р.;

Іваненко привітав працівників

міліціі з Днем міліціі України.

За про­

фесійні досягнення працівникам міліціі

було вручено Почесні грамоти та цінні подарунки.

грудня. П.П. Іваненко провів виїзний прийом громадян у с. Кулажин­ ці . Порушено питання про шкільний ав­

21

тобус; про _ виплату субсидій на газ; про виплату компенсаціі дитині війни та ін .

Матеріали надано оргвідділом апарату &роварської РДА.

Ніхто не буде заперечувати, що рік,

органів самоврядування. Після фінансової

ти, а зі зниженням температури повітря. А

Підтримка вразливих категорій населеНня

кризи економіка потроху починає ожива­

робота КП "Броваритеплоенергомережа"

- теж

ти. хоча іі розвиток ще далекий від тих

визнана однією з найуспішніших в Ук­

тверджується низка програм, які- допомо­

темпів, які б хотілося мати.

раіні. Останніми роками особлива увага

Та попри всі труднощі, варчан

одне з першочергових завдань. За­

2010 рік для бро­

туr приділялась впровадженню сучасних

жуть у вирішенні проблем. "З турботою про кожного" - одна із них, реалізацію

означився чималою кількістю

енергозберігаючих технологій. Сьогодні

якої відчувають броварчани.

v різних

вже можна стверджувати. що є віддача від

успішних проектів та починань

Лариса ШАПКА.

======================ВШГОМІН ПОДІЙ

У пам'яті їх подвиг збер·ежімо ... Чорнобильська трагедія залишається

цювали в районі Чорнобильського лиха.

державних актів на землю, які отримають

однією з найтрагічніших сторінок не лише

Немає на Броварщині села, з якого б не

ліквідатори, воїни-інтернаціоналісті

в історії України, а й всього світу. І хоча

відгукнулись на заклик про допомогу. На­

котрі у різні роки свого життя виконували

пройшло з того часу більше двох десятків

приклад, в епіцентрі подій тоді працювали

патріотичний обов'язок.

років, іі уроки та наслідки відчуваються і

жителі Требухона

пильно вивчаються до сьогодні. Урочис­

Димерки

ють статус чорнобильців. Це практично

тості з нагоди д,!я вшанування учасників

жичів-

кожний 20-ий мешканець міста. Здійсню­

- 131

чоловік, Великої

У Броварах проживає

5000 осіб,

- люди, які ма­

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мину­

- 132, Погребів -60 чоловік, Кня­ 57, Калинівки- 54, Семиполак- 43, Гоголева- 62 та інші.

ються усі виплати, що стосуються пред­

лого вівторка розпочалися з вшанування

Зараз в районі перебувають на обліку та

ставників цих категорій. Діти отримують

пам'яті наших співвітчизників, котрі ціною

отримують

встановлені

законодавством

безкоштовне харчування у дитсадках та

власного життя зупинили катастрофу пла­

компенсації

- 7623 особи, які постраждали

навчальних закладах. Цьогоріч усі бажа­

нетарного масштабу. Квіти до підніжжя

внаслідок аварії на ЧАЕС. У зоні посилено­

обеліску "Героям Чорнобиля", що зусилля­

го радіологічного контролю проживає

ми міської та районної влади був встанов­

жителів Броварщини.

4972

ючі інваліди І та

11 групи

забезпечені са­

наторно-курортними путівками.

Загаль­

номіська програма "З турботою про о

лений на території Броварського уп­

У 2010 році за роботу на забруднених те­

равління МНС, від імені територіальних

риторіях виплачено та надано додаткових

Під час формування бюджету закладають­

"

кожного включає

1допомогу ЛlКВlдаТорам. •

громад поклали голова Броварської рай­

відпусток ліквідаторам відповідних кате­

ся витрати, необхідні для підтримки по­

держадміністрації Петро Іваненко та за­

горій на суму понад

страждавших від аварії на ЧАЕС.

ступник міського голови Лариса Виногра­

Компенсація на безкоштовне харчування

Безпосередньо під час заходу Почесні

дова. Вклоняючись цим скромним і

сімей, що постраждали внаслідок аварfі на

грамоти райдержадміністрації, міськви­

водночас таким, що викликають неабияку

ЧАЕС, становить

300 тисяч гривень. Окрім

конкому та цінні подарунки було вручено

повагу, людям, очільник району зазначив:

основних державних виплат, що проводять­

АМ. Листопаду, Ю.І. Скибі, В.П. Дразі, В.І.

770

тисяч гривень.

"Я був би радий, . щоб таке відчуття

ся у рамках чинного законодавства, цих

Прищепі, Я.І Скопичу, С.Г. Радченку, АО.

патріотизму, відповідальності перед дер­

людей підтримує і місцева влада: це і спри­

Остапцю,

жавою було і у сьогоднішнього покоління".

яння в оздоровленні, матеріальна допомога

АО. Круку та іншим.

У той важкий період більше тисячі на-

на вирішення побутових потреб. Найближ­

І

ших землякщ ризикуючи здоров ям, пра-

Розміщення реклами: телефон

чим часом планується видати більше

100

66-345, 098-914-55-60. Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК

0.1.

Мамаєву, В.Д. Климовичу, Лариса ШАПКА

Фото автора.


Газета виходить з

3

24 rрудня 2010 року

П'ятнИЦJІ,

17 квітня 1937 року

===========АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

ОФІЦІЙНО: РАйОН

Рік звершень і сподівань

rрудня. Застуnник голови ради В.Є. Шульга nровела виїзний nрийом громадян ус. Плоске. 18 rрудня. Голова ради М.О. Царенко, застуnник голови ради В.Є. Шульга, на­

У районній раді

сільських голів

23

із

26

очільників громад

гальне мя громади.

них здобула перемогу дуже переконливо.

денне життя: своєчасною виплатою пенсій

- Петре Петровичу! Минулого тижня на сесії paйpagu бум прийюипо ПporptDІy соціашю-ежоно.мічноrо, ІfАЬІІlfРНОГО і gу­ ІОвного розвиmжу району на 2011 ріІ. ЯІщо жороmжо охарапперизуваmи значUJtість

і зарплат, теплом у домівках, достуnними

цього goiyJteнma,

тарифами на комунальні послуги, нор­

IIOAJUU111UJre1

має бути підкріплена конкретними справа­ ми. Тим, без чого неможливе наше повсяк­

точві підсумп тоrо, пвм вів був, робити

ще завчасно, бо тільu з часом можна су­ дити про зиачиміт кожвоrо етапу в

історіі розбудови незалежвої Украіни. Та вже сюrодні слід однозначно mердитв: нвиіmиій рік став своєрідною віхою на цьому шлпу, був позначений баrатьма важливими подіІмв JІК у політичному, економічному, духовному :житті держави в цілому, так і rромади нашої Броварщиив зокрема. Своїми міркуваІПІІМІІ з цьоrо

ориводу ділиться rолова районної держав­ ної адміністрації П.П.Іваненко:

- Особливістю року нинішнього я б на­ звав проведення одразу двох виборчих кампаній. У ході виборів Президента впев­ нену перемогу здобув лідер Партії регіонів

Віктор Федорович Янукович. Голосування за нього стало підтримкою співвітчизника­

ми програми "Україна мя людей". Із ре­ алізацією іі стратегічних положень усі ми

- на­

зберегли свої посади. Причому половина із Але, аби стала ця довіра абсолютною, вона

Добіrає ІіиЦІ рік 2010-ий. Хоча осrа­

вирішення того чи іншого питання

мальним функціонуванням шкіл, медичних і дошкільних закладів, хорошими дорогами

з освітленими вулицями ... Особливою тур­ ботою маємо оточити насамперед дітей, бо без освіченого, здорового молодого по­

коління годі будувати плани на майбутнє.

-Кали з таш позицій оцінювати робо­ ту нової жо.манgu райgержаgхінісmрації,

то, на Вашу gупу, що цього рожу вgaAOCJl зробити осоошво значшrе1

-

Назвав би дві події, які вважаю

справді знаковими. Маю на увазі, перш за все, газифікацію села Першотравневого.

Після пуску сюди "блакитного палива" мо­ жемо нарешті з гордістю скатати: Бровар­ щипа стала одним із не багатьох районів

України, де газифіковано всі, навіть най­ менші, населені пункти.

Горджуся й тим, що за участю нашої ко­ манди вдалося довести до логічного завер­ шення

справу зі спорудженням полі­

пов'язуємо надії на посилення розбудов­

клініки ЦРЛ на тисячу відвідувань за зміну

чих процесів у державі.

та денним стаціонаром на

25

ліжок. Вона

mo

- Масштабністю

в чому в чому вона

завдань, які належить

втілити в площину практичних справ. Наве­ ду такий приклад. Останніми роками район

родний депутат України Е. Тедеєв відвіда­ ли дитячий реабілітаційний центр "Соняч­ не сяйво" у с. Требухів та вручили діткам nодарунки до дня Святого Миколая. 19 rрудня. Голова ради М.О. Царенко відвідав святкове богослужіння в смт. В. Димерка та вручив дітям nодарунки до свята. Того ж дня голова ради та Е. Те­ деєв у В/Ч с. Семиnолки та в дитсадочку вручили діткам nодарунки. - В.Є . Шульга відвідала богослужіння в смт. Калита і вручила діткам nодарунки до дня Святого Миколая. 20 rрудня. У МКЦ "Прометей" голова ради М.О. Царенко nривітав nрацівників міліції з ДНем міліції. ' 21 rрудня. 3 нагоди 20-річчя утворен­ ня ПФУ nривітали nрацівників уnравління Пенсійного фонду Броварського району. МатерІапм надано орrвіддІпом 8МконаІІЧоrо аnарату райради.

ОФІЦІЙНО: МІСТО

справедливо критикували за зменшення по­

тенціалу аграрного сектора економіки. І справедливо критикували, бо Броварщина свої позиції втратила. Але хочеться вірити:

відродимо колишню справу. Є в нас у цьому плані певні напрацювання. Планується за рахунок інвестицій розпочати будівництво тваринницьких комплексів у Семиполках, Русанові, Жердові. Розробляється проект реконструкції нових виробничих площ мя утримання порІД яиценосноrо та м ясного '

V

'

напрямку в Богданівці. А ще

- трьох птахо­ ферм, де утримуватиметься 900 тисяч курей.

21 - 22 rрудня. У різних мікрорайонах міста відбулися урочисті відкриття но­ ворічної ялинки. У заходах взяли участь міський голова І.В. СаnоJККо та його за­ стуnники, секретар ради О.В. Кіяшко, рад­ ник Прем'єр-міністра України, голова міського осередку Партії Регіонів С.М. Фе­ доренко та жителі міста. Для дітей nрове­ дено новорічне театралізоване дійство за участю казкових nерсонажів. Діти отрима­ ли новорічні солодкі nодарунки. 22 rрудня. Міський голова І.В. Саnож­ ко nровів особистий nрийом громадян. Порушено 23 питання: комунальні, зе­ мельні, житлові та соцзахисту населення. Матеріапн надано сектором внутрішньої політики оргвідділу &роварсІtІtо'ї міськради.

МИНУЛОГО ТИЖНЯ

Програма включає в себе. цілий ком­

НА БРОВАРЩИНІ:

плекс розділів, де передбачено реалізацію

серйозних проектів у різних сферах, зок­ рема економіки, житлово-комунального

господарства,

житлового буді:sництва,

функціонування галузей освіти, охорони

здоров'я, культури, молодіжної політики. Як і в попередні роки пріоритетними зали­

Те, що президентська команда, уряд ру­

відповідатиме найвищим європейським

хаються у·правильному напрямку, підтвер­

нормам і стане однією з найкращих у дер­

дила й підтримка представників Партії

жаві. Зараз тут завершується оснащення

регіонів і на нещодавніх виборах до місце­

п~иміщення найсучаснішим медичним об­

ливо акцентую увагу, бо все, що робиться, має робитися в інтересах земляків. Зможе­

вих рад. Мені приємно усвідомлювати: і на

ладнанням.

мо досягти цього,

шаються питання соціального

захисту

різних верств населення. На цьому особ­

значить,

зробимо

виборчому окрузі, де я балотувався в депу­

А загалом в усіх сферах життя району

серйозний крок до захисту кожного члена

тати районної ради, жителі Снітильного

попри гострий брак коштів, розбалансо­

громади. А це головна мета: за кожним

На

ваність економіки все ж намітилися пози­

наміром, кожною дією, вчинком бачити

інших округах спостерігалася така ж ситу­

тивні зрушення. Багато чого вдалося зро­

людину з іі проблемами, йти до неї, нада­

ація, що свідчить про наявність у земляків

бити за підтримки інвесторів, комерційних

вати допомогу.

кредиту довіри до влади. Це підтверджує і

структур, підприємців. Люди від бізнесу

Інтерв'ю провів

такий факт: на виборах селищних і

йдуть назустріч, коли усвідомлюють, що

Володимир НЕБРАТ.

висловили одностайну підтримку.

17

-

народнпося

20

дівчаток

та

12

хлопчиків (Броварська ЦРЛ);

- 12 пар одружилося в місті &рова­ ри (відціл РАЦС Броварського міськра• йонного уnравління юстиціІ); • 5О осіб отримапи закордонний па­ спорт (СГІРФО Броварського МВ (з об­ слуговування м. Бровари та Броварського р-ну) ГУ МВС України в Київській обл.); • 4 особи отрммапм роботу (Бро­ варський міськрайонний центр зайнятості); - видано 372 Дер)І(8ВНІ акти на пра­ во впасностІ на землю (ДЗК); • з початку опапювапьноrо перІоду нараховано 1927 субс~й у районі та 2860 ·у містІ (УП та СЗН м. Брова­ ри та Броварського району); - видано 31 посвідчення водія, 34 тапонм попередження до посвідчення

водія та 2 тимчасові талони на право керування транспортними засобами (Броварське МРЕВ nри уnравлінні дАІ ГУ МВС України в Київській області);

· • стапося 22 дтrr (відді.n дАІ Бро­

варського району Київській області);

ГУ

МВС

України

в

- працівники служби МНС здійсни· ли 5 ви'ї3дІв на пожежі та 1 виїЗд - на ДТП (Броварське уnравління ГУ МНС Ук­ раїни в Київській області). Підготувала Вапентмна КОЗИЧКО.

=================================================================ПРОФСПШКА Посада профспілковоrо лідера виборна. Досвід демократії та прозорості виборчо· ro процесу у профспілок може сміливо запозичати будь-яка орrанізація. А це то­

му, що ніякий роботодавець не завадить цьому

процесу,

якщо

йоrо

думка

не

співпадає з думкою членів профспілки трудовоrо колективу.

Бути профспілковим лідером не так лег­ ко і просто, як вважає дехто в нашому

суспільстві. Адже людина, що обіймає цю • v

посаду, посТІипо знаходиться

n

МІЖ моло-

Медична галузь і соціальний захист довіряють їй свій соціальний захист. І це,

шевити батьківську долю в дитячому оздо-

не споживацького характеру. А про те, як

мабуrь, тому, що ця вимоглива, принципа-

ровленні. Та й на колективні поїздки по

поліпшити працю медперсоналу, якість ме­

ва, з мужнім характером жінка, ніколи не

цікавих місцях країни вистачає, і на но-

дичних послуг, покінчити з чутками про

пройде повз байдужість, недбалість будР-

ворічні подарунки мя кожного спілчани-

"побори" в лікарні. І все це мя того, щоб

кого з медичного персоналу. Підтримки у

на, і на маленьку матеріальну підтримку

всі, - хто потрапив до медичних закладів

неї шукають усі: і ті, хто незадоволений

тим, хто цього вкр~ потребує. Ніколи не

Броварщини, поверталися додому зда-

зарплатою, кого режим праці не влашто-

забувають тут про ветеранів праці.

ровими і вдячними.

вує, а комусь не вистачає коштів на зоши-

З усіма святами, вас,

gopori читачі. Щоб

збуАися наші з вами мрії і cnogiвURRЯ в

1800 членів профспілки і ділить

лює сьогодні президію райкому дещо інше:

2011 році.

давством та власником з його можли­

Галина Григорівна свою душу і серце. І ко-

востями і їх відсутністю ...

шти, які збираються по одній копійці з заробленої гривні. Якби ж то зарплата більша ... 1606 гривень в середньому . на місяць отримує медпрацівник. Та все ж за профспілкові кошти вдається значно зде-

пасивність спілчан. А дуже хотілося б, щоб ділові пропозиції, особисті позитивні ініціативи надходили до президії райкому . від усіх шести дільничних лікарень сіл району, від дитячої лікарні, з профгруп усіх відділень центральної районної лікарні. Та

том

1 накавальнею

11

о

- МІЖ власником 1тру-

довим колективом. Між трудовим законо­

Нічим від інших не відрізняється і доля районної профспілки працівників медич­ ної галузі. -Очолює їі Галина Григорівна

Дем'янцева. Вже

19 років підряд спілчани

ти і одяг мя дітей...

Якраз у ці передноворічні дні в профко-

мах турботи зростають. Та найбільш хви-

На всіх

Розміщення реклами: телефон

66-345,.098-914-55-60.

Не хворійте. Хочете захистити себе і свою сім'ю - йgіть go профспіАок. fалвиа ШАРЄВА, голова Броварської районної ради з координації діяльності профспілкових організацій.

Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК


4

П'ятниця,

Газета виходить з

24 rрудня 2010 року

17 квітия1937 року

Сторінку створено спільно зі Спілкою підприємців &роварщини

============================ БІЗНЕС, ВЛАдА, ГРОМАдА Hк,i16aefil .~ -;іІІfІЕІІІ.

КП

(Укр/,інське

на}НЮ~~е: . прасдіtІ'я).

Не бійтеся КП КРОР "Броварське МБТІ" засноване на спільній

власності

rромад

сіл,

селищ

1991 році. В зону обслуrо­ 42 села та tри смт. Бро­

варськоrо району.

приємство

це БТІ

-

Бізнес чи виразка на тілі бtоджету?

приїзд спеціалістів БТІ! · Ні, не треба чекати увесь вівторок, а може, й середу. Все чітко! Вам призначають певний час і прибувають вчасно. · А якщо в коrось виникає необхідність осо­

Київської області в вування входять

це наше все!

-

Понад два роки під­

бистоrо прийому?

очолює Серrій Анатолійович

· Це

Шкуро. За підсумками 2009 року роботу БТІ у Броварському районі визнано найкращою на

не проблема. У вівторок, середу і чет­

З цьоrо запита.&ІІі я розпочала розмову з rоловою комітету з питань комунальвої власності Броварської

·райовиої раД& Олексієм· Аhтолійо~ вичем Плющем. Тема розмови стосу­ валася комунальвих підприємств.

Особливої актуальності ця тема ва­

вер на вас чекають.

Та годі недовірливих запитань. Не складно · буває в період перерозподілу бюд­

Київщині. Ну хто з нас не етикався з mим жахом під

переконатися, що нашому БТІ байдуже, хто ви:

жетних коштів району на наступний

Koro не доводила до нервових зривів,

народний депуrат чи звичайний сільський

рік. Міркуймо разом: якщо КП є

сліз та розпачу ця структура? У коrо не збивали­

пенсіонер. Вас поважають однаково. Ви є За·

юридичною особою та платником

ся черевики в пошуках знайомих через знайомих,

мовником. Офіційно сплачуєте за послуги, і

ПДВ, воно повинно заробляти

не порожніли rамавці через хабарі та моrоричі? І

організація надає якісні послуги. А кому вже

а не працювати на дотаціях з місце­

все заради якоїсь довідки ...

не терпиться все зробити швидше, ніж за

1,5

воrо бюджету. Це з одноrо боку. З

.----~--=----,;---------------~ місяця,· будь лас­

iнmoro боку · . КП, як правило, засно­

ка, доплачуйте за

ване орrанами місцевоrо самовряду­

-· - ···· ···· ·-· · -·· · сі терміновість. А .. і ще наше

вання та підзвітне ім. Тобто, КП - це

іменем БШ

одвічне:

вами. Та, як відомо, ми бідні, і кожен з нас не може вкладати частиву своіх

довідку,

власвих коштів на оновлення майна, заробітну плату працівникам тощо. Та по­ при це, ми платимо за послуrи, які нам надають КП. У цьому випадку повер­

відка". Кожному

таємося до запитання. Чому комунальні підприємства є дотаційними? Розібра­ тися в цьому просто необхідно.

надається тут ін­ формація про те, який пакет до­

кументів потрібен саме вам, що і як зробити.

місцях (команда

З нового року, говорячи

на rапузеІІИХ спорі'иsних змаганнях) .

6n

казен­

ною МОВОЮ, БТІ планує

запрова­

Так ось, все в минулому. Ні-ні, жодних

дити нову форму співпраці з населенням. Поч­

жартів. Все змінилося з призначенням на цю

нуть з села Зазим'я. Це виїзні прийоми. І вже

посаду Сергія Шкуро. Під ньоrо ніхто не про­ писував законів і не створював особливих

не людині доведеться їхати в Бюро,

цювати. Найперше, що

"'·' • с: ,, . ..

а

спеціалісти будуть приймати замовлення, так

умов. Чоловік почав пра·

. .·

· •... _ ·

було зроблено, - ліквідо· •< .'Jf ,...": 'Е~а piJбoma ·ко.му­

вано величезні черrи зав- ·~ є·npegJteJМН·f:~oфfliDi,~ дяки розробці , та ство- j~{~~~,SІ9~ -~.• -~~ .~ffjfЯ~lf!N:,,~.n~~t

орrавізаціі, власниками яких є ми з

"При­

що потрібна до·

несіть

Вони захищають зван- найкращих не пише на робОчих

rpomi,

· Це справді схоже на парадокс. Та по-порядку. У Броварському районі діє 9 КП , які підпорядковані районній раді~ Але працюють вони, керуючись власним статутом. Послуги, які вони надають населенню, є платними. За ідеєю, вони по­ винні працювати і заробляти гроші власними силами.

• Олексію

Анатолійовичу, але

ж звідки ця бідність?

·

Наприклад, випав високий

сніг, дорогу треба розчистити.

Згідно з угодою, укладеною між

іІ о~,·ощаgл~ЩJ.му ~puCJ1l(UllOO. JЮg­

КП та сільською радою, кому·

ночас~ . 4-W~i . ~uшньоі . 3Шежності

пальники повинні одразу зреагу­ після виконання робіт сільрада не

зручно, і по-людяному

може розрахуватися, бо на їі ра·

якось.

хунку немає грошей. Що робити?

і виходить, що накопичується за­

системи, яка

· Я все зрозуміла, далі

боргованість, невиконання бюд­

1

керує

n

робочим часом інже. орядкованерl·в, що ПіДП

· -· .

· :

.

. ,-_"·

~·с_.,,.

···..'· · ': · ····· ...

...•_;)~~Fв •· _..тою

-~

'

·

~·· ком~~~

щ·~'~но~

-·~·. ж~· ;~() J(Q

деться чекати на результат nівтора · два місяці. І

·. ·~ ·~Ші і.:;W.

Нікому не треба давати.

Інженери достатньо сьогодні заробляють і не

ризикують своїм

місцем та репуrацією.

Невже не переконала

це без постійного нагадування про себе. Ваші І

-: .

~::I~ ;;Jilciij .;~ >па- не треба. Відповідь є.

. .~. : ~ .

.

:шо~~~оН:ент~~о:. •

,,-

~щі труg, ан~ ~ aJPflВfl· Та

ний чіткому_ графіку. Вам

·_.

..

вас у тому, що зміни на краще залежать від

1до вас пршдуть за підприємсrві введено елек·

вміння керівника організувати роботу? Кому· нальне підприємсrво БТІ сьогодні є економічно

тронний документообіг, і ніхто не "загубить·

незалежним від дотацій з місцевого бюджету і

дан1 занесеНі в комп ютер

планом. д,.;ке на

"

справно сплачує податки (до речі, чималіJ до

Підозрілий читач запитає:

бюджету Броварського району.

ся.

• А що, не треба тепер ва своєму авто при­ возити і відвозити івжеиераf · Ні, не треба. У цього комунального підпри­

Як ви,

шановні читачі,

- Так інженера треба чекати, не виходячи з

хати тИждень, щоб, не дай Боr, проrавити

сьогоgні

запитуйте, хвшіть і критикуйте. Ваші gумки обов'язково оnубАікуємо. Це цікаво.

Розміщення реклами: телефон

$АО.сщіілпі gAJ реаАіза.Ціі ВёАП·

..·mepШiiOpfi~i(•;itpax:

~1ІВ10-~.--

жетного плану і так далі.

· І mni же вихідt • У наступному році

районна рада спільно з керівниками КП будуть шукати

ефективні шляхи господарювання. Необхідні зміни до сrатутів КП, які б дозво­ ляли ефективніше працювати, надаючи додаткові послуги не тільки юридичним

особам, але й фізичним. До директорів КП будемо вИсувати вимоm, аби вони користувалися сучасними підходами та методами управління, запозичуючи по­

зитивний досвід керування.

- Чи зможуть вижити КП за умовИ конкуренції з приватними сrрупурамиt · Без дотацій з місцевого бюджету це неможливо. Та відмовлятися від цієї форми господарювання ми не маємо права. По-перше, це збереження робочих місць, по-друге, це гарантія для наших небагатих громад, що люди не

Та, зрештою, сподіваємося, що бюджетний та податковий кодекси

оцінюєте роботу БП? Є що сказати? Пишіть,

ємства є вже свій транспорт.

tп9 . 3 'nignpu.~

залишаться наодинці з проблемою.

І годі вже вам боятися · це ж БТІ.

P.S.

.·".•. .3(1~~4~-.

:q~j· ~~'if·li~:~··

винили звичайні громадяни? Ось

зрілий читач: ·А хабарі ...

11

'·'i'··rc· ·~z. · ..

Залишити все, як є? Але чим за­

ренню комп ютерноі .тема, щоб на ній miip.щnucя. Це, .,скоріШе, •

віg fJЄIJ~Opf9НiJ влаgи, xoJtYНaAЬRi

вати і, здебільшого, реагують. Та nigдpиЄJ(~; ..ItllJO~i..RAqc{ii,.fЦfPCU gАЯ

би мовити, на дому. Це і

І знову цей підо­

N/IJIJ.CIIIIOfiO: Аку.му.uованвя JІісцевих

кofщniJ y~~JligдpUЄМC1II.lЩI і. на· gЩЩR. ЇJl<~ fOC11QgaplOВШlRЯ сприяє

66-345, 098-914-55-60.

врегулюють питання в частині сплати ПДВ для КП. Думаю, що за півроку ми

зможемо сказати: КП є справді самостійними господарюючими статутними суб'єктами. Сторінку підrотувала Олена СЛИЗЮК. Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК


fазета вподвn з

П'ІТІІИЦІ,

17 квіm 1937 року

5

24 rрудвя 2010 року

=======================================================ІЗСЕСІІРАЙОННОЇРАдИ

ю

• •

- людсьКІ Інтереси

період минулого року. Як бачимо, кількість злочинів та правопорушень зросла. Наприклад: грабежів за 11 місяців цього року скоєно

о

дна з них • це план розвитку Бровар· щини в найближчому майбутньому: районна програма

·соціально-еко-

еред затверджених соціальних про·

с грам своє місце займають "Турбота" та "Сільська молодь". Остання передба·

номічного, культурного та духовного розвитку

чає створення системн підтримки грома·

нашого регіону на 2011 рік. У ній передбачено

дянської активносrі молоді, формування не·

комплекс завдань та заходів, спрямованих на

обхідних для цього правових, гуманітарних та

стабілізацію роботи й розвиток основних га·

економічних передумов, надання соціальних

лузей виробничої та соціальної сфери району:

гаранrій /наприклад. держава повинна забез·

120

проти

59

випадків у мннулому

році. Скоєно 803 крадіжки приватного майна . проти 341 подібного злочину в 2009 р., 48 випадків скоєння злочинів неповнолітніми зафіксовано у році нинішньому, у 2009 було лише 16. Так, навантаження на правоохо· ронців зросло, зазначив Сергій Михайлович, проте й працівники міліції не лише кон· статують злочини, а й розкривають їх, знаходять винних . Тож і показники

покращилися. Так, за перших З місяці цього року показник розкриття злочинів становив

печити право на перше робоче місце навіть за

зареєстрованих. Із квітня Іколи С.М. Семікоп

зей господарського комплексу, збільшення

відсутносrі практичного досвіду у випускників

інвестиційної та інноваційної складової, наро·

навчальних закладівІ. Тож, аби наша молодь

був призначений на посаду начальника МВІ

щування обсягів промнслового та сільськогос·

була рушійною силою процесу розвитку гро·

мад та суспільства в цілому, має бути зацікав·

середнього бізнесу, проведення фінансового

леність. А це передбачає й розширення сфери

оздоровлення у різних галузях економіки.

зайнятосrі молоді, й професійну їі підготовку,

т

акож було затверджено програму роз·

створення необхідних житлово-побутових

витку малого підприємництва в Бро·

умов.

варському районі на

2011-2012

роки.

Вона базується на трьох основних принципах:

в ня викликав і звіт начальника Бро·

ідчутний резонанс та жваве обговорен·

межа тонка.

ше одне болюче питання · дільничні. д",Ае нині на населені пункти 26· ти сільських і селищних рад є 16 діль інспекторів міліції /ДІМІ. Тож запитання: чи може ДІМ виконувати добросовісно свої обов'язки. коли має об'їхати кілька сіл Іякщо, звісно, є на чому, а бак заповнено бензиномІ · носить швидше риторичний характер і відповіді не потребує.

Це вже буде швидше констатація факrів злочинів, ніж їх попередження чи

23 відсотки від загальної кількосrі усіх профілактика. З іншого боку, залишаються

активізація економічного розвитку усіх галу·

подарського виробництва, розвиток малого та

аби цідияти престиж професП". Від себе додам, що не зайве буде ще раз нагадати, що між законослухняністю та правопорушенням ·

намітилась тенденція покращення роботи: у

травні цей показник становив 30,5 відсотка, У червні· 34%, У липні· 37% і так далі. Тож рік

відкритимн питання службових кабінеrів та

житла для дільничних у багатьох· населених

пунктах. Ця проблема потребує більш детального

та

rрунтовного

вивчення

на

комісіях, ніж дискусія на сесП. Тож було вирішено найближчим часом зібратися за

нинішній, зазначив доповідач, 1ІІИ плануємо завершити з позитивною динамікою · до 40 відсотків розкриття усіх скоєних зареєстро·

круглим столом і дільничним, і очільникам громад та разом виробити спільну програму дій, які покращать умови роботи ДІМ та

ваних злочинів.

дозволять вирішити ті проблеми, які

ле, незважаючи на такі досягнення мjліції, все ж у депутаrів райради

знаходяться в компетенції сільських голів та влади району.

об'єктивності, гласносrі та рівносrі. А ще • пе· редбачає подолання адміністративних бар'єрів

Бровари та Броварського районуІ ГУ МВС

питань

на шляху розвитку малого підприємництва,

України в Київській обласrі С.М. Семікопа

громадян району. Зокрема · немає відкритосrі

забезпечення фінансово-кредитної підтримки

про

злочинністю,

в робоrі міліції, недостатнє інформування

Як ба'Іимо, наприкінці року нинішнього

його суб'єкrів, покращення умов для здійснен·

громадської безпеки та охорони громадського

широкого загалу громадськосrі про їі роботу,

депутати працюють на майбутнє. На те, аби

ня цієї діяльносrі у сфері торгівлі та побутово·

порядку на території району. Озвучу деякі

го обслуговування, підтримку вітчизняного

цифри з його виступу: протягом

погана профілактична робота по школах. Як зазначив один з депутаrів: •дt.я профілактики

безпечніше та захищеніше Ів різних значеннях цього словаІ жилося мешканцям

злочинності неповнолітніх міліція

району. Як кажуть, дай-то Боже ...

варського МВ Із обслуговування м.

стан

боротьби

зі

підтримки та кадрів для сфери малого

11 місяців року нинішнього зареєстровано 10935 заяв та повідомлень про злочини, що на 2481

підприємництва.

повідомлення більше, ніж за аналогічний

виробника,

забезпечення

інформаційної

Постііва комісіІ з питань бюджету, фінансів, соціальвСfоеІовомічвого розвитку:

КОЗЛОВ Олександр Костянтинович

· голо·

ва комісії.

захисту

правопорядку

має

Світлава ОБОДОВСЬКА.

Фото автора.

ГАйДАК Анатолій Іванович ПОТЕРНАК Валентин Володимирович КОНОНЕНКО Микола Миколайович МИРОНЕЦЬ Микола Петрович

ФWПОВА Тетяна Анатоліївна

Посrійва комісія з mавь оСвіти, культу­

Постійна комісія з mавь еколоrіі та охо­ рови вавкоЛІІІІІІІЬого природвого середовища:

ЗМОЗНИЙ Микола Володимирович ГУСЯТИНСЬКИЙ Дмитро Миколайович

ри, сім'ї, молоді та спорту, охорови здоров'1 та соціального захисrу:

Постійна комісія з mавь регламенту, депу­

ІВАНЕНКО комісії.

татської етики, заковвосrі та правопорядку:

голова

Галина Петрівна

·

голова

ЮЩЕНКО Олександр Миколайович • голова комісії.

ГРИШКО Сергій Миколайович БИКОВ Мирослав Васильович

ФЕЩУН Олександр Валерійо~ич

ГАйОВИЙ Костянтин Васильович

ІВАНЕНКО Павло Олександрович КНИШ Станіслав Степанович

ФЕДУН Сергій Дмитрович ДЕМЕНКО Анатолій Володимнрович

комісії.

ПАВЛЕНКО Володимир Ілліч

ПОПОВА Оксана Миколаївна

КОЗЮК Петро Ананійович ІВАНЕНКО Петро Петрович ТОЛМАЧЕВА Лілія Вікторівна СИМИНЕНКО Василь Іванович

НАКОРЧЕМНИЙ В'ячеслава Георгійович

Постійна комісіІ з mавь архітектури,

ВОЄВУЦЬКА Діляра Мідхадівна КУЛ1ДА Максим Володимирович Постійна комісіІ з mавь комунальвої

Постійна комісія з питань земельних відносив, аrропромислового розвитку: БОРСУК Олександр Миколайович · голова комісії.

власиосrі:

ПЛЮЩ Олексій Анатолійович

·

голова

комісії.

ОНАШКО Олександр ВолоДИ111Ирович

Розміщення реклами~ телефон

питань, з яких ухвалено ВІДПОВІДНІ

рішення.

комп'ютер, а й щоб поспілкуватися з дітьмн,

ГОРЮНОВ Олексій Володимнрович

ГОШ Ірина Йосипівна

на сесії було розглянуто низ~у ін~

та

приходити в школу не тоді, як там витягли

ЗАйЦЕВ Сергій Олександрович

ХОЛОД Микола Васильович КУКШИН Василь Михайлович ШЕВЧЕНКО Ігор ОлексійОВИ11

·

щодо

АБДУКАРІМОВ Микола Петрович РЕКА Микола Федорович

НАСІКОВСЬКА Оксана Вікторівна КМАШНИК Валерій Іванович ПОНОМАРЕНКО Сергій Вікторович ЗАПЛАТНІКОВ Сергій Михайлович

КУШНІРЕНКО Юрій Іванович

акопичилось багато проблемних

будівництва, промисловосrі, житлово-кому­ вального господарсrва, травспорту та зв'ю· ку, інформатизації, підтримu підприємниц­ тва, іввесrицій та міжнароДВВІ зв'юків:

МАЦЮК Борис Петрович · голова комісії. БАБИЧ Петро Іванович КИЩУК Олег Євгенович ХОМЕНКО Микола Олександрович

МАТВІЙЧУК Іван Романович

КАЛІНІЧЕНКО Олександр Володимнрович ІГНАТЕНКО Петро Пилипович Зареєстровано такі депутатські групи та фракції Броварської районної ради

VI

скли­

кання:

Депутатська фракціІ Політичвої парrії

"Парrії регіонів" у СІЛаді

15 депутатів.

Голо·

ва фракції · О.М. Ющенко. Депутатська фракціІ Політичвої парrії

"Фронт змів" у СІЛаді фракцП

· О.В.

7 депутатів.

Голова

Насіковська.

Депутатська фракціІ Поліmвоі партії

"Сильна Україна" у складі 7депутатів. Голова фракції

· О.М. Попова.

Депутатська фракціІ партії "ВО "Батьків·

щвва" у складі О.А Плющ..

9 депутатів.

Голова фракції

Депутатська група Політичної парrії "Удар

ІУкраінський Демократичвий Альянс за ре­ формнІ ВіталіІ Кличка" у складі 6 депутатів. Голова депутатської групи

• П.О. Іваненко.

Депутатська група "За Броварщвву" у

СІЛаді 6 депутатів. Голова депутатської групи · В.!. Симиненко.

66-345, 098-914-55-60. Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК


6

П'ятниця,

Газета виходить з 17 квітв11937 року НОІІ

24 rрудия 2010 року

Сторінку створено спільно із ТОВ

11 Київський

ІЗ НЕВИГАдАНИХ ІСТОРІЙ

І взимку

Уее починалося з

турбот вистачає обре видно взимку на гілочках де·

еві "сережки" золотогуза · це ку·

У:

турбот і взимку вистачає. Уже нині

... грубки

Електричка запізнювалася із прибуттям.

теплиці, аби земля прогрівалася. Затопили.

Очікувати іі ва платформі· холодно: rруд­

Доки випили по чарці-другій, минуло

вевий вітер сніжком сипле та морозець

близько години. ЗайІІІЛИ до теплиці, а там

діймає. На дарницькому вокзалі • тепліше,

справжня спека. Значить, у морозяні

тож і тпвJться туди .пасажири зіrрітися.

весняні ночі розсада й перші насадження

На лавш очікувіUІІІІ вільвп місць немає,

не померзнуть.

ельця мя зимівлі гусениць. Тож

тому й туЛІОСІ до criвu білІ каси продажу

Із того усе й почалося. Уже першої

СВОЇ ~С~еІЩЯ і ЗНИІЦИ'l'Ь Ц\1!

квиtІВ. ПQJIA чо• а .тк з'асува·

весни виростили .стільки розсадИ, що й

'квартирантів". Колись проти заиц1в

лосІ, землп із Велпоі Двмерu. Василь

собі висrачило, ще й на продаж лишилося.

m

садівники застосовували такий народний

Михайлович,

вів предсrавоа. Слово

Та .й огірки .гарно вродили. Кільканадцять

засіб: кору дерева натирали старим,

за словом, і розмова зав'mлаа, аби тільки час швидше ·вбити·. Розпов~ йоrо

разів на базар жінку звозив із корзинами,

несвіжим салом. Кажуть, що запах цей зай·

правжньоrо господаря домашніх

насіннєвий завод"

•••••

цям у носі "крутить" і вони насаджень не чіпають.

подбайте про закупівлю у спеціа·

моло~ і нед~відченим па~чни-

лізованих магазинах необхідного насіння.

кам СЛІД пам ятати, що наВІть за

По-перше, дешевше буде, ніж навесні . По· друге, менше можливості "нарватися" на

найскладніших погодніх умов .бджолам допомагає вижити .. .інстинкт.

підробку. І вкотре нагадуємо: не звертайте·

Тому під час зимівлі людина не повинна

ся при цьому до послуг приватних осіб на

втручатися у життя бджолосім'ї. Іноді мя

базарах. Насіння може виявитися ураже-

захисту від холоду недосвідчені бджолярі

ним хворобами і мати· низьку схожість.

обкладають гніздо подушками, обгортають

про свої сешські митарства васrільки

і щоразу свіжа копійк4. Причому · пристойна. Коли восени підрахували

вразщ що іі фраrмевтами ДЇЛІОСІ з чвта·

виторг,

чами. fадаю, такий приклад у ваому

дружина

почала

правити

своє:

надбані заощадження використа­

"Давай збудуємо більшу теплицю. Сам же бачищ можна на цьому заробляти гроші!". Довго опирався, та хіба ж із жінкою по· сперечаєшся?". Із кумами за два вихідні

ли, сrяrувалися, копійки-гривні заощаджУ·

зробили каркас уже · набагато більший.

вали, чималенько у рідні напозичалися,

Той же самий сусід зварив уже набагато потужніmу грубку. Правда, цього разу ме·

rідиий васлідувавu, бо вів значною мірою є правдою вamoro жmя.

· Усі

але врешті-решт "улізли" в свій будинок. Не в такі хороми, як заможні сусіди, та

тал на неї та труби довелося купувати. На­

весні оббив каркас плівкою, а дружина

все ж жити можна.

еревірте, як зберігається насіння,

вулик теплоізоляційними матеріалами,

Але така вже вдача жіноча. Примх їй не

напікірувала чимало розсади, бо вже з

отримане з власного городу.

заносять у задушливе приміщення. Але забувають при цьому: бджоли холоду не

бракує. Мовляв, давай, як люди хазяйно· виті, й собі тепличку збудуємо. "Подивись,

власного досвіду знали: і попитом вона в

Провітріть його, потримайте на

морозі до -10"С 2-3 дні (окрім насіння коре· неплодів). Насіння, що зберігається в

бояться! Бджолярі-почат~івці часто н:

скільки димерцін теплиці утримують. І

"тягати" на електричку легше. За два роки

розсада власна буде, і на кілька десятків

роботи в теплицях не тільки борги на

мішечках, коробочках, розворушіть, пере·

надають належноІ уваги вентиляцп

стебел огірків-помідорів місця вистачить.

будівництво будинку пазичальникам по·

вулика, часом закривають усі

Раніше ж, ніж на городі, достигнуть! .. ". Зробив тепличку із підручного ма·

вернули, але й на навчання -дочки трохи

теріалу. Й ніби непогано вийІІІЛо. На пер·

після наступного сезону на автомобіль по·

ший рік для іі опалення один із земляків

чати збирати потроху. Думаю, за рік-два

дав покористуватися своєю грубкою, бо

назбираємо.

п

сипте з однієї ємності в іншу. Якщо в ньо· му з'явилися грудочки, · личинки

пере·

щілини, використовують мя уrеплення

беріть, промийте, просушіть і винесіть у

ватяні подушки, повстяні покриття,

прохолодне місце. Не забувайте також на

пінопласт тощо. Від цього у вулику волога

городі провести снігозатримання, аби збе·

осідає росою або інеєм на стінках, рамках і

perrи зимову вологу до літа. Якщо у вас є теплиці чи стаціонарні парники, відремон· туйте їх і підготуйте до весни.

навіть на самих бджолах. Стінки всередині вкриваються кіркою льоду. Бджолосім'ї ніби пітніють. Непридатні утеплювачі,

·

имало турбот є й мя садівників.

ч Якщо зима виявиться щедрою на

пасичуючись

вологою,

починають

охолоджувати гніздо.

покупців користується, й кошики з нею

грошенят відклали. Зараз оце думаємо

саме затіяв серйозну реконструкцію своїх

А, знаєш, іще в одному я вигадав. Тепер

двох великих теплиць. д/ІЯ обігріву посівів

у мене в дворі та в саду немає сміття. д/ІЯ

вистачило відходів від будівництва. На на·

обігріву теплиць іде все: обрізані гілки

ступний сезон треба було дуМати, де брати

плодових дерев, сухе листя, тирса (потро·

паливо. Та й грубку землякові треба було

ху займаюся "столяркою"). д/ІЯ розпалу

повертати. Майстровиті люди підказали: "А ти зроби саморобну!", й підказали як.

грубки щоосені привожу мотоциклом із

опади, ТО коренева СИСТема ОПИ·

ОТЖе, слід ПОДбаТИ ПрО вентиляцію

ниться під надійним захистом снігоної ков·

вуликів та правильне утеплення.

дри. Якщо ж зима безсніжна. слід застосо· вувати мульчуючі матеріали: тирсу, листя, солому тощо. В першу чергу, накрийте су· ницю, а потім· пристовбурні круги плодо·

Головну роль у повітрообміні у вулику відіграють льотки. Часто нижні (донні) не забезпечують достатньої вентиляції. Тому іноді відкривають

лаштування огорожі, шматків труб. Купи·

ловіка і иереймався гордісrю за земляків.

ти довелося тільки азбестову трубу для ди·

Навіть за непросrих економічних умов,

моходу,

коли кожна гривня дається ой як непро­

обладнання та використати з кілька де·

сто, вони за рахунок підприємливості, ка­

вих дерев.

додаткові, верхні. Для гарантування

сятків половинок цегли, що залишилася

торжної повсякденної праці живуть, ду·

н

а фоні білих шат саду добре видно зимуючі гнізда шкідників. Вета·

надійної вентиляції пасічники реко· мендують підключати додаткову · через

після кладки стін будинку. Сусід-електроз­ варювальник і зварив цю "придибенцію".

маючи ще й про майбутнє. Так, як мій співбесідник, чий "власний бізнес" почав·

новлено, що близько половини їх

верх. А приплив холодного зовнішнього

Наче й проста конструкція, а поморочити­

ся із невеличкої теплички й саморобноі

зимують у !'рунті, інші · на деревах чи в опалому листі. Скажімо, самки яблуневої папелиці та медяниці відкладають яєчка на молодих пагонах, переважно біля основи бруньок.

повітря у вулик · це єдиний спосіб видалення вологи. Морозне повітря у багато разів cyxime за тепле. Тож у вуликах з доброю вентиляцією бджолам тепліше, ніж із сирим застійним повітрям.

ся довелося. Та зробили, як задумали: тру·

грубки до неі...

Найбільш докучливий шкідник. яблуне·

~ лише деякі поради, що ними

ва плодожерка

· турбується

про своє по·

радникам, садшпикам

1 паСІч·

ник наступних випусках сторінки подамо рекомендації іншим категоріям ...

'

І

підтримували гілки з урожаєм. Трапляють·

аrрарпв, котрІ пов язали життя з працею на

ся ці кокони і в приміщеннях, де впродовж

землі й біля худоби.

тривалого часу зберігаються яблука, та на ящиках і коробках.

мішок

Зі щирою повагою

·

ваш Володимир РАДЧЕНКО.

Розміщення реклами: телефон

цементу для

його

... Мимохідь

слухав цю розповідь чо­

би для обігріву від грубки до димоходу

Розповідь записав

проклали в двох канавках через площу

Володимир МИКОЛАЄНКО.

======АНЕКдОТ ВШ ПЕТРОВИЧА Дружина лає чоловіка·

п'яницю. А той сидить за

рекомендуємо .скориста~ся ~о-

томство інакше. Шовковисті кокони можна

знайти на нижній частині стовбурів, у тріщинах кори, у щілинах підпірок, що

Зі шматків металу, що залишилися від об·

ближнього лісу з півсотню мішків глиці.

столом

і мовчки їсть

пісний суп.

· Бачиш, пропив усі гроші до копійчини, тепер доведеться їсти суп без м'яса. Чоловік мовчить, задумливо дивиться в тарілку.

·

зима на носі,

одежину

потрібно купити.

Чоловік далі хлебче суп.

·

· треба курочку купити . Солодощі дітям ... Чоловік · ні слова. -Та й вина якого-небудь на стіл... Свято скоро, Новий рік,

б

Чоловік стрепенувся, навіть ложку

Будинок розвалюється, дах треба

лагодити, а ти все горілку дудлиш. Діти

66-345, 098-914-55-60.

роздягнені,

випустив:

· О, що треба, то треба!

Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК


НОВІ

fазета виходить з 17 квітня 1937 року

JКИntl

- Озираючись

назад, можу сказати, що

ОкрІм

не

було.

Все

було

чітко

ЧАЕС,

й

сказано, що виїжджаємо на чотири дні. Не

- не

суботу

26

1986

квітня

поколінь. родини

01.23

енергоблоку Чорнобильської атомної нічна

повернулася додому:

розказували

- сталася

зміна самі

з

працівники

ходом. І лише ті, хто мав реальне уявлення про ситуацію, усвідомлювали небезnеку.

Указом nрезидента Украіни,

8СТВНО81'18НО

Ц•

катастрофа

A,lpre

полІщук/в,

лихо

є

болем

прийшло

зруйнувавши

і

проtілемою

того

8fiOIIfiНOI'O

назаВЖJІИ

14

Тхнє

всІєТ ДНІІ

в мирне,

...

&· oemt·~·· ~t.Cwtom

зустрів вранці знайомих, котрі йшли на

планів ніхто не порушив, а все йшло своїм

па!.'ІІТі

npotinetм ~ НІІІІІ0Г0 мІста. МІІf спІвро8МОІІНІfІ( родОІf району. т ІІІн зус7рІ8 І ІНІСНУ 86-ro•••

аварія. Особисто я

"Там таке відбувалося!". Проте намічених

ашануванн•

6/лwue, що ., ."" Мик0ІJ8 ОЛ.ксІІfомч ОЧОЛІОе Чqpнo&rnьctiOilf вtддІп Уі7 та · сан в мІстІ Sровари, тож • нІхто 1нши11 . " .

АЕС

риболовлю. Вони й повідомили новину:

датою

лІкаІдат_орІв 11вар1Т на ЧАЕС ~и Зrаду88ЛІІfНІСНУ· fNВ poq. Т....

електростанції. Про це ми знали вже коли

однІєю

розмІреНе бУJТІІ. А ще - переламавши Тхню долю на ~І ЧВСТИНІІ - до і пІстІ 26 КІІІтнfІ... 3 ~ та акrt~вним учасником тих подІІі Миколою ОлексІІІо8ичем Скрипченком . на~ · ··. ДнfІ ~

відбулася розгерметизація четвертого

зранку,

зГІдно 3

громадськостІ.

року о

ще

давностІ ніколи не з/трутьсt~з naм'm ні сучасних, ні наступних

гадали, що востаннє ходимо

господарями по своїй землі ...

...У

кв/nнІ,

rруДНІІ. СІІме цього дн• було завершено будівництво сар"офагу 1 поставлено три крапu у вирішеннІ цього питанн•. nроте, •ld б дні не було 8И3Начено державою, . а подіі майже 25-рІчноТ

організовано. Щоправда, спочатку було думали

26

7

24 rрудня 2010 року

померлІІ)( І дан1111010 noaarи , НІІНі сущим ліквідаторам аІІІJрІІ на

ні паніки, ні тривоги, коли залишали рідні

місця,

П'ятниця,

зони. До неї ввійшли села Чорнобильсько­ го району: Новошепеличі, Старі Шепеличі,

но до восьмого травня. І в Макарівський, і

Потім прохідники з Донецька проходили

в Бородянський райони nідселяли пересе­

nід реактор і охолоджували його рідким

Бенівка, Усів, Зимовище, Чистогалівка, Бу­

ленців із зони відчуження до звичайних жителів, доки будувалося житло. Немов на

азотом, зводили новий фундамент для сар­

ряківка, Лелівка та інші. Окрім людей,

кофагу. А скільки ще людей було задіяно на будівництві саркофага, nід час евакуації

Спочатку паніки не було, хоча гарантувати

із зони відчуження - нині важко й пораху­

не можу, різні люди реагували по-різному:

були й такі, хто вже надвечір вивозив сім'ї

вати. З Броварів були задіяні техніка та

подалі від цих місць (так вчинив мій знайомий, котрий свого часу служив на

працівники "АТП-13209",

міліція, пожежні, працівники "БМУ-35",

атомному підводному човні) ...

"БМУ-6" і багато-багато інших ...

... Наступного

дня,

в неділю,

наша

У

"АТП- 13262",

1993 році мені запропонували очолити

родина вирішила

саджати

картоплю.

новостворений Чорнобильський відділ в

Розкидали

привели

конячку,

управлінні праці та соціального захисту

приорюємо. Тільки-но розnочали роботу,

міста Бровари. Адже мав уявлення і про

гній,

як приїхав автобус, який розвозив пігулки

радіонукліди, та й сам був евакуйований,

з калієм йодистим. Ці таблетки ми випили

тож на собі відчув проблеми переселенців,

всі: старша п'ятирічна донька навіть

володів необхідною інформацією для ро­

запила його "корисним" молоком. ЛИше

боти. Як погодився, так до цього часу й

молодшому, однорічному, сину не давали,

працюю на цій посаді, допомагаючи земля­

адже дозування було занадто великим,

кам у вирішенні їхніх питань: нарахування

тож обійшовся без ліків... Коли за рік

коштів на харчування, видача безкоштов­

перевірили у Пущі-Водиці стан здоров'я дитини

-

вжахнулися:

них ліків,

накопичення

зміна посвідчень,

надання

радіоцезію в неї було у сім разів більше,

путівок для оздоровлення. У 93-му в місті

ніж у матері. Навіть лікарі не могли нічого

було

порадити. На той час я з родиною вже У евакуйовували ще й худобу з колгоспних Броварах працював У нетлабораторії вете- чи людських господарств. Про це я добре ринарним лікарем-радіологом Ізаймалися знаю, адже в ті часи я працював ветАіка­

дослідженням м'яса, молока, кормів на рем дільничної ветеринарної лікарні. До­ вміст радіонуклідів), тож, nерелопативши гору літератури, з'ясував: аби радіоактивний цезій вийшов з організму, має буrи чисте оточення. Це й nовітря, й вода, й продукти харчування.

Тож, відnравивши на

кілька місяців доньку до ~~ •·

·

б

стільки туди переїхало чорно­

з них

6 тисяч дітей.

Згадуючи 90-ті роки,

коли оздоровлювали по

2,5 тисячі дітей на

бильців. Зазвичай власників квартир пере­

рік, нині констатуємо зменшення як дітей­

чорнобильців у місті, так і кількість

у будинки. Розселяли за відомчим принци­

путівок, котрі надаються державою. Сьо­ годні на цю категорію населення припадає

м'ясо теж виявилося за-

пом: "Сільгосптехніка" розселяє своїх, "Сільгоспхімія" · своїх, і так далі. Тож роз­ порошило людей усією територією СРСР.

5 IIUICII'I 'ІОрІІ~, 3

лис я цієї nроблеми. 4t"вiiJIIfCiї аіІрІі н• ЧА.ЕС~ · ковбасу, а більшість по­ Навіть лікарі, дивлячись У Брнqекому ріІі#DІІІ: ;•о- повозили тоді ще Ра­

на аналізи, не вірили, ••iJ 7,5 "'"СІІ'Іі ІІорно6uwсів, 3 дянським Союзом рік чи НІІХ 981 • AiІUJiiJiлnopg ІІВІfРЇЇ• 81.,1111 . llliJif ~·

; 8111111

•сім два (бо ніде не хотіли

... Власне, вже з 27 тІІJtІ, хто 3yn•••• 14е .А•хо брати), а згодом так і за­ квітня розпочалася ева- ціною иасноtо жlЛІtmя. ЗіJо- хоронили ... Це зараз ми

куація Прип'яті. Міста з рн 'll та іJОІІtОАітІІUІ """; су50-тисячним населен- ІІ4ІІJN 41"•ііJаторІІАІ та всім mІІJN, .,"; iJOAi розіJіАено "" ... п 1100 ав- iJo ням. рmхало ; niCAJІ 26 "•іmІІЯ 1986 poJCY. тобусів - у кожному ·

розумні, як -то кажуть, навчені, знаємо, що, якби всю ту худобу вивез.ти та випасати на неза-

міліціонер, закріплен~ .~а конкретним бу- ражених землях, то через кілька місяців

динком, вулицею ;и mд Іздом. Людям ска~

центр,

від наслідків Чорнобильської катастрофи,

-

Приvалтики, ми І nоз у- нu 1, 3 1ІІІІСІІ'Іі осіб_ Y'fiiCiitl'"' спохватилися), пішло на

що таке можливо...

ідея зробити в Згурівському районі рай­

що постраждалQ

машніх корів чи свиней зважували й запи­ сували, аби компенсувати їх вартість, адже саму худобу відправляли, як правило, на м'ясокомбінати Житомирщини. Звісно,

ДІиІ довііn: раженим, тож яке встигНіІві • місті ІІJЮіав•є по- ли переробити (доки

ІUІіJ

очах, виростали цілі селища. Була навіть

11 тисяч населення,

м'ясо стало б абсолютно придатним для

з~ взяти .теплии о~ (як-не-як в.есна І ночІ холоднІ!) та харчІ на. чотири ~· І вивезли в осн~вному в ПолІСькии раион, части~ - в Київ. Тако~ дозволили за бажанням ІХати до роди:Ів. З ~го трав~

вживання. А тоді ... Добре, якщо половина усієї худоби, як корів, так і свиней, пе­ реїхала 8 літні табори на незаражених те­ риторіях, але я схиляюсь до іншої цифри: 75 відсотків худоби - загинуло марно ...

розпочали евакуацІю десятиКІЛометровОІ

...Усю ЗО-кілометрову зону було виселе-

Розміщення реклами : телефон

селяли в квартири, а власників будинків

Руйнувалися

сім'ї,

адже

20 відсотків. Тобто на тисячу дітей виділено близько 200 путівок. близько

батьків­

Щорічно, раз на рік місцева влада надає

пенсіонерів не завжди Пенсійний фонд за­

безкоштовні автобуси для відвідання мо­

безпечував житлом там, куди відселяли

дітей та онуків. А подумайте, як на ста­ рості опинитися на чужині, без рідних та

близьких. "Нашого цвіту

-

по всьому

світу": немає такого міста чи селища в нашій державі Іа нині

- навіть за їі межа­

миj, якого б не торкнулася ця катастрофа.

Надали допомогу і . Бровари: організації віддавали новозбудовані будинки пересе­ ленцям: Короленка,

21,

Кутузова 69-а,

56, 56-а, Незалежності, 69-б - знані в місті як

чорнобильські будинки. Починаючи з 90-их років, заселили Олімпійську, Енгельса,

8,

10-а,

1.

гил рідних у поминальні дні в зоні відчу­ ження

...

Наслідки аварії на ЧАЕС

-

проблема

спільна. Чим довше працюю в Чорно­ бильському відділі, тим більше переконую­ ся: скільки б років не минуло з того

страшного часу гось це

- біль не вщухає.

Для ко­

- смерть близьких чи рідних: це ті

люди, котрі першими прийняли на себе удар розбурханого атома. Для інших

втрачене

здоров'я,

-

зламані долі,

відірваність від рідних місць, могил пра­

щурів ... А сама "зона відчуження"

- це

У місті є багато корінних жителів, котрі

особливе місце, яке ще довго німим доко­

брали участь у ліквідації наслідків Чорно­

ром вказуватиме на помилки й егоїзм чи­

бильської

новників та самовпевненість науковців ...

катастрофи.

Наприклад,

працівники "Мостозагону-112" в перші дні аварії били шпунт під 4-м енергоблоком.

Світлава ОБОДОВСЬКА.

Фото автора та Миколи СЕМИНОГА

66-345, 098-914-55-60. Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК


8

П'ятниця,

Газета виходить з

24 rрудвя 2010 року

НОВІ --~·.~.....

--

~

НОВЕ

17 квітня 1937 року

•итn~

УВАrАІ АКЦІgІ fазета "Нове житrя" спільно з компанією "Укртелеком" оrолоmує приємну новину. Всім

бажаючим підключитися до безлімітноrо Інтернету

1 rривню.

Умова одна

• пред'явити

"OfO" підключення вартуватиме тільки

квитанцію на річну передплату rазети "Нове житrя".

Поєднайте приємне з корисним! Читайте нашу rазету та користуйтеся Інтернетом. За

детальною інформацією звертайтеся за телефонаМи ум. Бровари:

3-40-02

та

4-64-75.

нам дарУJ!ки Р9Зносить тру соціально-психологічної

реабілітації "Любисток", потім з подарунками завітав у дитя­

qу лікарню. Діти з радістю зустрічали гостей:

співали,

танцювали. Аекламували вірші, СЛОВОМ, ДОВОДИЛИ, ЩО ЇХНЯ ПО·

ведінка впродовж

12

місяців

була бездоганною. ОсновнР ж лійство розгор-

Темної зимової ночі з 18 на 19 грудня Святий Миколай сходить з небес до українських малюків, щоб тихенько поклас-

міського голови Іго­ ря Сапож­

ти під подушку подарунки тим діткам, які

ка розпо­

впродовж року були чемними і гарно навчались. А неслухняні дістають від Миколая срібну різочку та наказ виправитись до наступного грудня ... З року в рік дорослі

чався з від­

підтримують цю чарівну атмосферу, докладають зусиль, щоб казовий настрій у житті дітей тривав якнайдовше. У перед-

Спочатку він приві­ тав вихо­

день свята,

ванців цен-

17

грудня,

робочий день

логічного театру "Ди­ воцвіт", Зразкового хореографічного ко­ лективу "Оксамит", во­ кального ансамблю nАкварельки" та інших

відин най­ молодших броварчан.

творчих об'єднань за­ кладу.

Після

свята

дітвора у фойє центру також отримала пода­ рунки.

нулося того дня у ~ "Прометей". Святкова феєрія "Ніч Святого Ми­ колая" вразила малень­ ких глядачів. У пере­ важній більшості це були діти з категорій, що по­

требують додаткової опі­

ки та уваги. Казка, де у вічній боротьбі добро пе­ ремагає зло. Попри ви­

тівки злих Чортенят Свя­ тий Миколай спуска­ ється на землю, щоб зігріти юні серця, напов­

нити іх любов'ю, ласкою, радістю . Вся вистава сповнена позити-

ВмА .MІJDt. Деввс Шулв,

вом,

тому

емо­

Де-. HOCIOl. t'еМЩJсвпв зі ційне піднесення маленьких гляда­ mецІt1лізовівоі~вш-N!7: Казка справді щmа. Дуже спQАобалась ХВіІІі ~ і ма­

чів відчувалося впродовж усього

дійства. ленький Гороб• А ще було Безпосередньо JІікаво, бо на сцені виступало ба­ музична казка rато наших знайомих і друзів.

•Т&nopa вже і вам завітати до

на силами вихо­

ванців

wкиІ

• А що,

була підготовле­

ми не проти ...

ДЕНЦ

"Камелія": еко-

А ще напередодні rол~ввоrо. дитячого свята броварсьха малеча провела цікавІjі. девь; 16 rpyдwio 10 ранку 160-ох діток з вепросrими житrєвими ДОАJІМИ організатори захо­

ду - молодіжна громадська організація ·наше . майбуrнє• вже очікували в торгове,щ~о-розважа.wщму .КОМJ1Лексі 1ермінал•. Проrрама відпочту виявилаоr спр~вдГП~си~

ченою: перегляд кінофільму в кіНотеатрі "Батерфляй", дві з половиною години розваг в· АкваПарку, СВЩ'Ко8а каЗКа. Оченята дітей блищали від отриманого · задоволення. З

радісrю вони зустріли міського гОлову lfopя Сапожка,

·

котрий того дня завітав до них з подарунками.

На свsті побувала Лариса ШАПКА. Фото автора.


НОВЕ

]I(Иntl

Газета виходвn з 17 квітня 1937 року

П'ятниця,

9

24 rрудвя 2010 року

Шановні передплатники "Нового життя"! Звертаємо вашу увагу, що вартість річної передплати зросла до 93,60 грн./рік. Тому, якщо

ви вже

встиг ли передплатити нашу газету за старою ціною, вам необхідно звернутися до поштових

відділень вашого населеного пункту і доплатити різницю вартості передплати "Нового життя". Передплата

на

рік

2011

триває!

Окрім

того,

свіжий

номер

видання

ви

чожете

придбати

щоп'ятниці в найближчочу відділенні "Укрпошти" l\І. Бровари та в міських кіосках "06.\преси". Читайте і передплачуйте найстарішу газету Броварщини!

Увага! Фото-конкурс!

ВШГОМІН ПОдІЙ

На сторожі закону

Редакція газети "Нове житrя" спільно з ВАТ "Племптахо· радrосп "Броварський" ТМ "Jнделіка" проводила конкурс фотографіі "Мій домашній улюбленець". Ниві триває підбиnя його підсумків. Про результати конкурсу редакція ''Нового жиnя" розповіт у різдвяному номері rазети. А між тим продовжуємо вчитись тому, як правильно і кра·

сиво знімати, крок за кроком опановуючи майстерність фо· тографії.

Продов~чи корисні поради Одним із головних моментів, що весь

·дозвОАЬШе мені віg iJteнi Броварсьmі раііgержаgміністрацІі, районної pagu, усіІ жите.лів Броварщuни привітати . вас із npoфeciiiнUJt СВJШЮм!•, · із такими словами

ви, де всім житиметься комфортно, з упев·

звернувся голова Броварської РДА. П.П.

вав за роботу та побажав добра, злагоди та

Іваненко до працівників виконавчої служ·

гарного настрою. А ще нагородив подяка·

о

•11

'

неюстю в завтрашньому ДНІ

.

З нагоди свята голова райдержадмі· пістрації привітав усіх присутніх, подяку·

би. Це саме вони стоять на сторожі зако·

ми та подарунками працівників виконав·

ну,

чої служби: і1 очільницю

контролюючи

виконання

судових

рішень.

"День працівника виконавчої служби

·

час випускають із уваги фотографи,· важ·

вим, адже це не люди, яких можна

. спокійно фотографувати з висоти ·. свого зросту, і все буде класно! дt.я · того, щоб якнайкраще сфотографу· вати собаку, кішку чи ще когось

головного державного виконавця С.В. Дяч·

там, слід опускатись на один "ви· сотний" рівень із твариною та ба· •

n

~е місія, покладена на службу,

Фото автора.

Так передається відчуrгя бачення

дуже відповідальна. Вам дово- r=="""""~-~~~"""""'"""'l~=:"""""'l'i~

світу очима тварини та краще

вич.

·

жано зюмати трохи

знизу вгору

11

.

диться не лише спілкуватися з

зберігаються пропорції. Якщо ж ви

людьми, а й вирішувати їх проб­

будете, скажімо, кішку фотографу­ вати "звисока" Із висоти свого зро·

леми, не порушивши закону й не

стуj, то дуже вірогідно, що просто

образивши людини. Це зробити

спотворите пропорції та отримаєте

дуже непросто, _особливо коли є

деякі правові негаразди та склад·

·-·'"'·._.

на економічна ситуація в країні.

IWIII!!...:::~,

плоский кадр.

_,._.."._

Але я знаю: ви професіонали. Не зупиняйтеся на досягнутому, вдосконалюйте свій професійний рівень, адже зміна законодавства

змінює й вимоги до праці. Тож упевнений, що ,зробите все, аби повернути довіру земляків до

адже не всі

Фотографуючи тварин, ро·

Світлава ОБОДОВСЬКА.

· наголосив

·

зуміння цього стає особливо важли·

Петро Петро·

непросте свято

зблизька jось і складність

ливїсть ракурсів.

· З.В. Чижевську,

ка, державного виконавця О.В. Русецьку.

складною · тварин слід фотографувати або

·

влади. І разом, зусимями всієї громади сприятимемо побудові нової сильної й заможної держа·

Місце для вашої реклами.

Тел.:

66-345

заамааазuн МААмАСКАр

88ІІІ8ІОІІіі ~ 1О8СІру ~ць..

nnwrvt..."_ СІІС1'8ІІСІ -1801кІ

DBB 2SS 4S S7

Броеари, 11)111. ЧерtІJІХІеськоrо, 21

Звісно, є і певні техніки, і гарні фото­

тварини добре сприймають, коли поруч із

графії, які обминають це моє застережен­

ними, на відстані півметра, хтось сидить

ня, але вони вимагають розуміння сцени

Ітобто того, що ви знімаєтеj, крім ТОГ!},

або тикає в них фотоапаратІ. або, як варіант, · знімати із телеоб'єктивами чи

збільшують ще і певну технічну вимог­

використовувати функцію теленаближен·

ливість.

ня, а це вже суто можливості вашої

Крім всього вище написаного, є ще один нюанс, який дійсно робить зйомкv лещо

техніки.

В'ичеслав ЗАМУРУЄВ.


10

П'ятниця,

УТ-1 06.00 Доброго ранку, Україно!

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Вертикаль влади

06.45 Православний календар 06.50 ТrаvеІ-чек 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 Мультфільм 08.15 ОгЛІІД преси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки ТИJКНЯ 09.00 Підсумки року, що минає 10.00 Шеф-кухар країни 11.05 Tfc "Право на захист" 12.05 Прес-конференція Прем'єр.міністра України М. Я. Азарова 13.15 Право на захист 13.40 Х/Ф "Повернення Будуnая" 15.15 Euroпews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.35 Х/Ф "12 стільців" 16.55 тІс "Право на захист" 18.00 ВЬсно в Америку 18.45 Діловміі світ . 19.00 Про головне 19.40 Чоловічий ІСІІУб 21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ

Yr-1

06.00 Доброго ранку, Україно! 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Вертикаль влади

06.45 Православний календар 06.50 ТrаvеІ·чек 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.35 Нерухомість 07.50, 08.30 Мультфільм 08.15 ОгЛІІД преси 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 Т/с "Право на захист" 11.05 В гостях у Д. Гордона 12.10 Діловий світ 12.20 Хай щастить 12.40 Темний силует 13.00 Кордон держави 13.15 Як це? 13.40 Х/Ф "Повернення Будулаи• 15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.35 Х/Ф "12 стільців" 17.00 Т/с "Право на захист" 18.05 Шеф-кухар. Вечеря 18.45 Діловий світ 19.00 Про головне

Yr-1

06.00 Доброго ранку, Украіно! 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Вертикаль влади

06.45 Православний календар 06.50 ТrаvеІ-чек 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.35 Рейтингова панорама 07.50, 08.30 Мультфільм 08.15 ОгЛІІД преси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 На зв'язку з Урядом 10.00 Т/с "Право на захист" 11.05 В гостях у Д. Гордона 12.10 Діловий світ 12.25 Хай так 13.00 Коло Олімпіади 13.25 Золотий гусак 13.50 Х/Ф ·повернення Будулая· 15.15 Euroпews 15.25, 18.45, 21.25 Діловий світ 15.35 Х/Ф "12 стільців" 17.00 Т/с "Право на захист" 18.05 Шеф-кухар. Вечеря' 19.00 Про голОвне 19.40 Чоловічий ІСІІУб

06.00 Доброго ранку, Україно! 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Навин~! 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Вертикаль влади

06.45 Пр8вославний календар 06.50 ТrаvеІ-чек 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе · 07.35 Нерухомість 07.50, 08.30 Мультфільм 08.15 Огляд преси ОВ.20 Рейтингова панорама Корисні поради

08.40

Газета виходить з

24 rрудня 2010 року 21.35 Світ спорту 21.50 Х/Ф "Повернення БудУлая" 22.45 Трійка, Кено 22.50 Х/Ф "Повернення Будулая" 23.20 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.45 ТелеАкадемія 02.45 Х/Ф "12 стільців" 03.55 Х/Ф "Друг" 05.15 М/с "Вампірятко" 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.1 О Тjc "Янгол • охоронець· ()6.55, 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 "Сніданоі з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.20 їСН" 07.25 М/ф "Бременські музиканти" 09.25 "СмакуємО" 10.1 О "Велике перевтілення" 11.00 Х/Ф "Пограймося!" 12.55 Х/Ф "Гарфілд • 2" 14.20 Х/Ф "Зимовий роман" 15.55, 17.15 Х/Ф "Службовий роман" 20.1 О Х/Ф "Новорічний детектив· 22.10 "Що ти рОбив минулої п'ятниці"

23.35 Х/Ф "Застриг у тобі" 01.45 Х/Ф "Поrраймося!" 03.20 Т/С "Дв/1. народжеІІtІІ Буржуя" 04.55 "Сімейні драми" 05.40 "Ремонт +. ІНТЕР

05.05 Х/Ф "Дублери" 06.55 ·шалені татусі" 19.40 Іспит для влади 21.00, 01.20 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.50 Х/Ф "Повернення БудУлая" 22.45 Трійка, Кено, Максима 22.50· Х/Ф "Повернення Будулая· 23.20 ТРК "ЕРА" . 01.45 ТелеАкадемія 02.45 Х/Ф "12 стільців" 03.50 "Щоденник мандрівника" 04.50 Мультфільм 05.15 М/с "Вампірятко· 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Янгол • охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, ОВ.ОО, 09.00, 17.00, 19.30, 23.35їСН"

07.25 М/Ф "Слідами бременських

07.00, 07.30, ов.оо, ОВ.30, 09.00, 12.00, 1В.ОО Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером" 09.10 Т/с ·повернення Мухтара· 11.00 Т/с ·якось у міпіЦІі" 12.15 "Знак якості"

12.55 ·Детективи· 14:00 д/п "Два к·· 14.45 їрагедія Фросі Бурлаковоі" 15.50 ·чекай на мене· 17.20 Т/С "Сусіди" 1В.10 Т/с "Загальна терапія-2" 19.05 Т/С "Обручка" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т/С "Подаруtкік долі" 21.25 Т/с ·золотий капкан" 23.15 Х/Ф "Зайвий багаJК" 01.10 Х/Ф "Наполеон і Жозефіна" 02.45 "Подробиці" 03.15 Т/С "Сусіди" 03.40 "Позаочі 04.30 ·знак якості"

ІС1У

05.50 Cnyda розшуку дітей 06.00 Факти 06.15 ДілоВі факти 06.25 300 секjrод 06.40 Світанок 07.30 Ділові факти 07.45 Провокатор 08.45 Факти. Ражж 09.30 Х/Ф "Неваляwка· 11.30 Анекдоти по-українськи 11.40 Люди, коні, кролики і ...до· ІНТЕР

05.20 Х/Ф "Зайвий багаJК" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, ов.оо, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, ОВ.10, 08.40 "Ранок з Інтером·

09.10 Т/с "Повернення Мухтара" 11.00 Т{с "Якось у міліЦІ't" 12.15, 04.25"Знак якості" 12.55 "Детективи" 14.00 Т/с їаке звичайне життя" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20, 03.10 Т/с "Сусіди" 1В.10 Т{с "Загальна терапія-2" 19.05 Т{с "Обручка" 20.00, 02.40 "Подробиці" 20.30 Т{с "Подарунок долі" 21.25 Т/с ·золотий капкан· 23.15 Х/Ф "Врятувати невдаку" 01.10 Х/Ф "Наполеон і Жозефіна" 03.40 "Формула любові"

ІС1У

музикантів"

10.10 "Сімейні драми" 11.05 "Не бреши мені" 12.05 Т{с "Любов • не те, що здається" 13.10, 16.00, 05.15 "Справжні лікарі" 17.25 "Сімейні драми· 1В.25 "Не бреши мені" 20.1 О "Міняю жінку • 2" 21.35, 22.15 Т/с "Інтерни" 22.40 Т/С їеорія брехні" 00.00 Х/Ф ·Дев'ять місяців" 01.50 Х/Ф "Застряг у тобі" 03.40 Т/с "День народження Буржуя" 04.30 "Сімейні драми·

21.00 Підсумки дня 21.35 Світ спорту 21.50 Х/Ф "Повернення БудУлая" 23.00 ТРК "ЕРА" 01.20 Меrалот 01.25 Суперлото, Трійка, Кено 01.30 Підсумки дня 02.00 телеАІсадемія 03.00 Х/Ф "12 стільців" 04.20 "Щоденник мандрівника" 05.15 М/с "Вампірятко" 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Тtc "Янгол • охоронець· 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.55 їСН" 07.25 М/Ф "Троє з Простоквашина" 10.1 О "Сімейні драми" 11.1 О "Не бреши мені" 12.10 "Любов· не те, що здається" 13.10 "АнатОмія слави" 14.05 Т/с їеорія брехні" 15.00, 16.00, 05.35 "Справжні лікарі" 17.25 "Сімейні драми· 1В.25 "Не бреши мені"

20.10 "Гламурні штучки та заучки" 21.45, 22.20 Т/с "Інтерни" 23.00 тtc їеорія брехні" 00.10 Х/Ф "Реальна любов" 02;30 Х/Ф ·Дев'ять місяців" 04.05 Т/С "День народження f1tржуя" 04.55 "Сімейні драми"

05.45 Факти 06.15 Ділові факти 06.25 300 сек{год 06.40 Світанок 07 .ЗО Ділові факти 07.40 Під прицілом 08.45 Факти. Ранок 09.30 Надзвичайні новини 10.00, 17.35 Т/с "Менти-В" 11.00 Т/с "Солдати-15" 12.00, 14.00 Анекдоти 12.45 Факти. День 13.00 Під прицілом ІНПР

05.20 Х/Ф "ВрятуваТИ невдаку" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, ОВ.ОО, ОВ.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, ОВ.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.10 Т/с "Повернення Мухтара· 11.00 Т{с "Якось у міліціt" 12.15, 04.20 "Знак якості" 12.55 "Детективи· 14.00 Т/с їаке звичайне життя" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20, 03.10 Т/С "Сусіди" 1В.10 Т/с "Загальна тералія-2" 19.05 Т/с "Обручка" 20.00, 02.40 "ПодробиЦІ~ 20.30 Т/с "Подарунок долі" 21.25 Tfc "Золотий капкан"

23.15 Х/Ф "Обдурити всіх" 01.05 Х/Ф ·наполеон і Жозефіна· 03.35 "Формула лІобові" ІСІУ

05.45 Служба розшуку дітей 05.55 Факти 06.15 діпові факти 06.25 300 сек{год 06.40 Світанок 07 .зо Ділові факти 07.40, 13.00 Провокатор ОВ.45 "Факти" 09.30 Надзвичайні новини 10.00. 17.35 Т/с ·менtи-в· 11.05 Т/с "Солдати-15" 12.10 Анекдоти по-украінськи

21.25 Діловий світ 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 21.40 Євробачення-2011. Новий рік (nродовження) 10.00 Т/с "Право на захист· 22.50 Трійка, Кено, Максима 11.05 Здоров'я 23.00 ТРК "ЕРА" 12.00 Новини ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. 12.10 ДіловИіі свіf• о НІЧНИЙ КАНАЛ 12.25 д/ф "Скарби~-. 1.3.00 Крок до зірок. ЄІІРО(іj!чення 01.20 Підсумки дня 01.45 ТелеАкадемія 13.50 Х/Ф "Поверіtення Бу}tfлая· 02.50 Х/Ф "12 стіпьців" 15.00 Новини . J)4.1 О Х/ф "Повернення БудУлая· 15.15 Euronews . 15.25 Діловий світ. Агросектор ·. 05.20 М}ільф.м • 05.50 Діловиіі світ. Агросектор 15.30 Х/Ф "12 стіпьців" 11.00· Т/с "Право на захист" 1+1 1В.О5 Шеф-кухар. Вечеря 06.05 "Служба розшуку дітей" 1В.20 Новини 06.10 Т/с "Янгол· охоронець" 1В.45 Діловий світ 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 19.00 Євробачення-2011. Новий рік "Сніданок з 1+1" 21.00 Підсумки дня 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, •

машні ролики 12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-українськи 13.10 Х/Ф "Маю честь!" 17.40 Т/с "Менти-В" 1В.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Т/с "Апостол" 22.05 Т/с "Замах· 23.05 Х/Ф "Останній бронепоїзд" 01.40 Факти. Підсумок дня 02.10 300 ее«/ГОД 02.15 Т/с "Угро" 03.10 Факти 03.40 Надзвичайні новини 04.10 Колекція містера РіпІІі

СТ&

05.50 ·Документальний детектив· 06.20 "Бізнес+" 06.25 Т/с "Комісар Рекс· 09.10 Х/Ф "Смугастий рейс" 11.05 Х/Ф їариф на кохання" 12.55 "Битва екстрасенсів" 15.00 ·Давай одружимося" 17.ОО "Україна має талант!" 1В.ОО "Вікна • Новини· 1В.10 "Україна має талант!"

22.00 "Вікна-Новини" 22.20 "Україна має талант!" 23.15 Т/с "Доктор Хаус" НОВИЙ IWWI 05.20 Руйнівники міфів 06.10 Т/С "Ранетки" 07.00, 07.10, 07.40, ОВ.40 "Підйом"

14.20 Т/С "Замах" 15.20, 19.55 Т/с "Апостол" 1В.45 Факти. Вечір 19.25, 03.25 Надзвичайні новини 22.05 Велика різниця 23.30 Х/Ф "Неваляшка" 01.30 Факти. Підсумок дня 01.55 300 сек{год 02.00 Т/с "Угро" 02.50 Факти 03.55 Колекція містера Рімі

СТ&

06.00 "Бізнес+" 06.05 Т/с "Кулагін та партнери" 06.30 Т{с "Комісар Рекс" 09.30 Х/Ф "Снігове кокання, або Сон у зимову ніч" . 11.55 "Нез'ясовно, але факт" 13.00 "Битва екстрасенсів" 14.00 "Моя правда" 15.00 ·давай одружимося" 17.00 "Правда про зірок· 1В.ОО "Вікна-Новини" 1В.10 "Х-Фактор" 21.00 "Смішні люди" 22.00 "Вікна-Новини· 22.20 Т{с ·Доктор Хаус" 23.20 Т/С "Клініка"

Репор-

05.20 Руйнівники міфів 06.1 О Т/С "Ранетки" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом" 07.05 Смішарики

Репор­

тер

12.45 Факти. День 14.00 Велика різниця 15.25, 19.55 Т/с "Апостол" 18.45 Факти. Вечір 19.25, 04.25 НаДзвичайні новини 22.05 Велика різниця оо.оо Х/Ф "Параграф 78" 02.30 Факти. Підсумок дня 02.55 300 сек{год 03.00 Tfc "Угро" 03.50 Факти 04.55 Колекція містера Ріплі СТ&

05.55 ·Документальний детектив" 06.20 "Бізнес+. 06.25 Т/с "Кулагін та партнери" 06.50 Т/с "Комісар Рекс" . 09.55 Х/Ф "За два кіпометри до Нового року"

09.00, 23.05 Очевидець 10.00 Інтуїція 11.10, 1В.ООТ/с "Щасливі разом" 12.20, 19.35 Т/с їатусеві дочки" 13.40 M/t "Поліцейська академія" 14.15 М/с "Сімейка А,одамсів" 14.30, 15.55 Тееп Тиnе 14.35 Т/С "Друзі" 16.00 Т/с "Пліткарка • 2" 16.55 Т/С "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 21.00 Т/с "Вороніни" 22.05 Новий погляд 00.20 Спортрепортер 00.30 Служба розwуку дітей 00.35 Х/Ф "Усе життя передіі очаЗона ночі

02.20 Заrублений рай 03.10 Невідома Украіна 04.10 Світ Юрія Дрогобича 04.25 Університети милосердя 04.40 Він врятував нас від чуми 05.00 Живі картини

5IWWI 06.01, 22.30 "Час-ТаАм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.05, 17.20, 18.55, 23.50 "Погода на ку­ рортах"

06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 02.50, 04.20 "Час спорту" 09.00 Очевидець 10.00 Новий ПОГЛЯД 11.00 Т/С "Щасливі разом" 12.15 Т/с їатусеві дочки" 13.35 М{с "Поліцейська академія" 13.55 М/с "Сімейка Адцамсів" 14.25 Teen Тіmе 14.30 Т/с "Друзі" 15.50 Тееп Тіmе 15.55 Т/С "Пліткарка • 2" 16.50 Т/С "Вороніни" 17,55 Т/С "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 19.35 Т/С їатусеві дочки" 21.00 Т/с "Вороніни" 22.05 Здрастуйте, я· ваша мама! 23.1 О Очевидець 00.25 Спортрепортер 00.35 Х/Ф "Спокуса в маленькому містечку·

02.20, 04.30, 03.15, 04.00, 05.20 Зона ночі 02.25 Де ти, Україно? 03.20, 04.05 Невідома Україна 04.35 Слово й зілля 04.50 Медицина Київської Русі 05.00 Бачу тобі Буковино

06.01, 22.30 "Час-Тайм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 1В.55, 23.50 "Погода на ку­ рортак"

06.20, 1В.45, 23.15, 00.20, 02.50, 04.20 "Час спорту" 06.30 "Ранок на 5-му" 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.15 07.05 Смішарики 07.30, ОВ.ЗО, 19.00, 00.00 Репортер 09.00, 23.00 Очевидець 10.00 Здрастуйте, я • ваша мама! 1.1.05, 1В.ОО Т/С "Щасливі разом" 12.20, 19.35 Т/с їатусеві дочки" 13.40 М/с "Поліцейська академія" 14.15 М/с "Сімейка Аддамсів" 14.30 Teen Тіmе 14.35 Т/с "Друзі"

15.50 Teen Ttme 15.55 Т/С "Пліткарка • 2" 16.55, 21.00 Tfc "Вороніни· 19.15, 00.20 Спортрепортер 22.05 Зроби мені смішно 00.30 Служба розшуку дітей 00.35 Х/Ф "P.S. Я тебе люблю" 02.45, 03.50, 04.20, 05.20 Зона ночі 02.50_Реальний маіістер-клас 03.45 ЛІобов небесна 03.55, 04.25 Невідома Україна

1В.ОО "Вікна-Новини· 1В.10 "Х-Фактор· 21.00 "Смішні люди" 22.00 "Вікна-Новини" 22.20 тfc ·Доктор Хаус" 23.20 Т/с "Клініка"

06.01, 22.30 "Час-Тайм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 1В.55, 23.50 ·погода на

05.20 Руйнівники міфів 06.10 Т/с "Ранетки· 07.00, 07.15, 07.40,

курортах"

"Час спорту"

06.30 "Ранок ІЩ 5-му" 09.10, 22.15, 23:30, 02.40, 04.15 "Бізнес-час·

"Підйом"

01.00 їСН" 07.25 М/Ф "Зима

у Простоква-

шині"

10.10 "Сімейні драми" 11.10 Т/с їатусеві дочки· 12.05 "Не бреши мені" 13.05 Т/с "Любов • не те, що здається"

14.05 "Особиста справа" 15.05 Т/с їеорія брехні" 16.00 "Справжні лікарі -2" 17.25 "Сімейні драми" 1В.25 "Не бреши мені"

20.10 "Олів'є • 2010" 01.15 Х/Ф "Кокання і танці" 02.50 Х/Ф "Реальна любов" 05.00 "Олів'є • 201 О" ЖТЕР

05.25 Х/Ф "Обдурити

всіх"

5 КАНАЛ

06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 02.50

ОВ.40

.

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.05, 17.50, 22.45 "Погода в Ук. раїні" 09.25, 00.30, 03.30 "Автопілот" 09.35, 13.30, 14.30 ·s елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 05.00 "Час новин" "Прес-конференціі у прямому ефірі"

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17 .50, 22.45 "Погода в 06.55 ·шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 1В.ОО Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером·

09.10 Т/с "Повернення Мухтара2" 11.00 Т/с "Якось у міліціt" 12.15 ·знак якості" 12.55 "Детективи· 14.00 Т/с їаке звичайне життя" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити· 17.20 Т/с "Сусіди" 1В.10 Т/с "Загальна терапія-2" 19.05 Т/с "Обручка" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т/с "Подарунок долі" 21.25 Т/с "Золотий капкан" 23.15 Х/Ф "Солодка крихітка"

НОВЕ

1o.ss. 1в.20, 00.25 ·nогода у свm· 15.10, 16.10 "Майдан" 17.30, 04.40 їериторія закону" 1В.30, 23.40, 04.30 "Київський час" 19.00, 23.00, 00.00, 04.00 "Час 19.25, 01.15, 05.15 "Час: важливо· 21.00, 02.00 "Час" 21.50, 03.40 "Велика nолітика" . 23.55, 02.55, 04.25 "Огляд преси" 00.40 "Ресторанні новини" ТРК "JКPAJ'ttA• 06.00 Срібний апельсин 06.45 Подіі 07.10, 18.00 Т/С "Єфросинія" 08.20, 14.00 Т/С "Слід" 09.00 Т/С "Злочин frtдe розкрито" 10.00 Т/С "Шахта" 11.00 Т/с "Райські ябn}аІка • 2" 13.00, 04.40 Т/С "ЛІобов та інwі дурниЦі"

"Бізнес-час"

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45 "Погода в Ук· раїні"

09.25, 00.30, 03.30 "Автопілот" 09.35, 13.30, 14.30 "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 1В.ОО, 20.30, 01.00, 03.00, 05.00 "Час новин"

"Прес-конфе­ реНЦІї у прямому ефірі" 10.55, 1В.20, 00.25 "Погода у

10.30, 11.30, 12.30

ТОНІС

06.00, 07.20 СвітОГЛІІД 06.05 Мультфільми 06.30 Голос віруючого 07.00, 1В.40, 23.40 Бізнес 07.30, 1В.45, 20.55, 23.45 "ЖИття" 07.50, 10.45, 15.45, 02.15 Твій Хіт ОВ.30, 05.10 Диваки 09.00 Портрети ДИКОЇ природи 09.15 ЖИття серед життя 11.00, 17.38Т/G·':Wалений янгол" 12.15 Погляд у майбутнє 16.25 МістиЧНІ1 Азія 18.30, 20.30, 23.30, 05.40 "24 години"

19.00 Т/с "Сищик Путилін" 20.00 Увага • їжа! 21.20 Х/Ф "Інсnектор Гул" 22.50 Журфікс 00.00 Таємниці долі 03.15 Боспорське царство 04.05 Козацтво 04.55 Сильні світу сього 16.10 Федеральний су~ 17.00 Подіі 17.15 Критична точка· 19.00 ПОДії 19.20 Т/с "Втечу" 22.20 Х/Ф "07·й змінює курс" 00.20 Х/Ф "Потрійний форсаж" 02.40 Щиросерде зізнання 03.05 Т/с "Безмовний свідок" 03.30 ПоДІі 04.00 Критична точка 05.25 Срібний апельсин ТОНІС

світt~

15.30 "Не перwий погляд" 16.30 "Мотор-ТБ" 17.30 "Особливо небезпечно" 18.30, 23.40, 04.30 "Київський час" 19.00, 23.00, 00.00, 04.00 ·час новин· (рос.)

19:25,01.15,05.15 ·час· 21.00, 02.00 ·час· 21.50, 03.40 ·на межі" 23.55, 02.55, 04.25 "Огляд преси" 00.40 "Смачні подорожі~ 04.40 "Велика політика" ТРК "УКРАІНА" 06.00 Срібний апельсин 06.45 ПодІї 07.10, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.20, 14.00 Т/с "Слід" 09.00, 20.20 Т/с "Петля" 11.00 Т/с "Райські яблучка • 2" 13.00, 04.40 Т/с "Любов та інші дурниці"

15.40 Щиросерде зізнання Украіні~

09.25, 00.30, 03.30 "Автопілот" 09.35, 13.30, 14.30 елемент· 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 05.00

·s

"Час новин" "Пресконференці у nрямому ефірі" 10.55, 18.20, 00.25 "Поrода у світі" 15.30 "Здорові іСТОріі" 16.30 "Арсенал" 17.30 "Велика політика" 18.30, 23.40, 04.30 "Київський час" 19.00, 23.00, 00.00, 04.00 ·час новин" (рос.) 19.25, 01.15, 05.-15 "Час" 21.00, 02.00 "Час" 21.50, 03.40 "Машина часу"

10.30, 11.30, 12.30

23.55, 02.55, 03.25, 04.20, 04.25 "ОгЛІІД преси"

•••••

15.40 Щиросерде зізнання 16.10 Федеральний су~ 17.00 Подіі 17.15 Критична точка 19.00 По,оjі 19.20 Т/с "Втеча" 20.20 Т/с "Петля· 22.20 Х/Ф "Потрійний форсаж" 00.25 Х/Ф "Перехоплення" 02.00 Х/Ф "Нопінг ХілЛ" 04.00 Критична точка 05.25 Срібний апельсин

10.30, 11.30, 12.30

новин" (рос.)

ми"

02.15, 04.55, 03.05, 04.05, 05.20

11.55 "Нез'ясовно, але факт" 13.00 "Бнтва екстрасенсів" 14.00 "Правила життя· 15.00 "давай одружимося" 17.00 "Правда про зірок"

НОВИЙ КАНАЛ

06.30 "Ранок на 5-му" 09.10, 22.15, 2З.30, 02.40, 04.15 "Бізнес-час·

тер

5 КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

07.30, 08.30, 19.00, 00.10

07.05 Смішарики 07.30, 08.30, 19.00, 00.05

17 квіТВJІ1937 року

06.00, 07.20, 1В.30, 20.40, 23.20, 05.40 Світогляд 06.10 Мультфільми 06.30 Переможний голос віруючого

07.00, 1В.45, 23.45 "Життя" 07.25 Ваш лікар 07.50, 10.45, 15.45, 02.15 Твій Хіт ОВ.30, 1В.40, 23.40 24 години Бізнес

08.35, 05.10 Диваки 09.00 Портрети дикої природи 09.20 ЖИття серед життя 11.00, 17.30 Т/с "Шалений янrол" 12.15 Погляд у майбутнє 16.25 навколосвітня експедиція 19.00 Т{с "Сищик Путилін" 20.00 Увага· їжа! 21.00 Х/Ф "Інспектор Гул· 22.45, 04.55 Сильні світу сього 00.00 Таємниці долі 03.15 Козацтво 19.00 Подіі 19.20 Т/с "Втечу" 20.20 Проводи Старого

року з

М.Галкіним 00.15 Щиросерде зізнання 00.55 Х/Ф "07-й змінює курс"

02.40 Т/С "Безмовний свідок" 03.30 По,оjі 04.00 Критична точка 04.40 Х/Ф "Старик Хопабич" ТОНІС

06.00, 07.00 Свігогляд 06.10 Мультфільми 06.30 Голос ВіJІУІО'ЮГО 07.20, 18.45, 21.00, 23.45 "Життя" 07.45, 10.45, 15.45, 02.15 Твій Хіт 08.30, 18.40, 23.40 24 rодини Бізнес ОВ.35, 05.10 Диваки 09.00 nортрети дикої природи

00.40 "Ресторанні новини" 04.40 "Особливо небезпечно" ТРК "УКРАІНА" 06.00 Срібний апельсин 06.45 ПОДії 07.10, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.20, 14.00, 23.35 Т/с "Слід" 09.00 тtc "Петля" 11.00 Т/с "Райські яблучка • 2" 13.00 Т/с "Любов та інші дурниці" 15.40 Щиросерде зізнання 16.10 Федеральний су~ 17.00 По,оjі 17.15 Критична точка

09.20 Життя серед життя 11.00, 17.30 Т/с "Шалений янгол" 12.15 nогЛІІД у майбутнє 16.25 100 професій 16.50, 22.50 Вода· лінія життя 1В.30, 20.30, 23.30, 05.40 "24

01.00 Х/Ф "Епоха невинності" 03.10 "Подробиці" 03.40 Т/С "Сусіди" 04.1 О "Позаочі" 04.55 "Знак якості"

12.45 Факти. День 13.00 Під прицілом 13.55 Велика різниця 14.40 Т/с ·Апостол" 17.40 Т /С "Вулиці

IC'IV

05.55 Факти 06.15 Діпові факти 06.25 300 сек{год 06.40 Світанок 07.30 Ділові факти 07.40 Максимум в Україні ОВ.45 "Факти" Надзвичайні новини з Кос· тянтином Стогнієм 10.00 Т /С "Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-В" 11.10 Т/с "Солдати-15"

09.30

12.10 Анекдоти по-українськи

години"

19.00 Т/С "Шатун" 20.00 Увага • їжа! 21.20 Х/Ф "Красень чоловік" 00.00 Таємниці долі 03.15 Козацтво 04.00 Українська революція 04.55 Сильні світу сього

розбитю ліхrарів. Менти-В" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини з Кос·

ТЯНТИНОМ Ст0111ієм

19.55 Х/Ф "Параrраф 7В" 22.45 Comedy Club 00.40 Хfф ·ДоМовик" 02.30 Факти. Підсумок дня 02.55 300 секjгод 03.00 Т/С "Угро" 03.55Факти Надзвичайні новини з Кос ТЯНТИНОМ Стоrнієм 04.55 Колекція містера Рімі

04.25


НОІЕ

rазета вподить з 17 квіТНJІ1937 року

JКIIntl СТ&

06.00 "Документальний детектив" 06.30 "Бізнес+· 06.35 Тjc "Кулагін та партнери" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" 10.00 Х/Ф "іСти поДано! або Обе· режно, Кохання"

11.55 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Бипва екстрасенсів" 13.55 "Зіркове життя. Зіркова дружба" 14.55 "Давай одруJКИмося" 17.00 "Неймовірна правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 ·х-Фактор. Кастинг у Донецьку"

21.15 "Смішні люди" 22.00 "Вікна-Новини· 22.20 Т/с "Доктор Хаус·

23.20 т/с "Клініка" НОВИЙ КАНАЛ 05.20 Руйнівники міфів 06.1 О Тjc "Ранетки· 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом·

07.05 Смішарики 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00 Очевидець 10.00 Зроби мені смішно 10.55 Тjc "Щаспиві разом" 12.10 Т/с їатусеві дочки" 13.30 М/с "Поліцейська академія" 13.50 М/с "Сімейка Аддамсів" 14.20 Тееп Tirne 14.25 Т/с "Друзі" 15.45 Тееп Тirne

15.50 Т/С "ПІІіткар.ка • 2" 16.45 Тjc "Вороніни·

УТ-1

каль ВІ18ДИ

06.50 ПраВОСІІавний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.25 Автодрайв 07.50 МультфіІІьм 08.15 Огпяд преси 08.20 Олімпіада: від малого 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.30 ·леnсо бути жінкою·

ковий випуск 12.00 Новини 12.10 П'tдсумки року, що минає 14.10 Шеф-кухар країни. Святко-

.

вий випуск

15.00 Новини 15.15 Euronews 15.25 Концерт О. Малініна 16.35 Х/Ф "Сезон відпусток" 18.25 Квартира 2011. Святковий

00.05 Концертна проrрама "Вели­ ка новорічна порррож" (про­ ррвження)

зидента Украіни В.Януковича· 00.00 "Олів'є- 2011"

02.25 "Новорічне диско - ВО" 04.25 "Авторадіо. Дискотека 80-х· ІНТЕР

Концертна проrрама "Перші на ПЕРШОМУ"

08.05 Х/Ф "Дівчата"

Кролик. Папу-

га"

твор­ чості "Світ д!JЯ молодих"

ка новорічна подорож"

Ширвіндт 17.35 "Я- українець" Прощальний концерт М.Поnпавського 20.00 Концертна програма "Перші на "ПЕРШОМУ" 21.00 Підсумки дня 21.30 Фольк-мьюзік. Нагородження переможців року 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Підсумки дня 01.40 Х/Ф "Леді

Макбет

Мценського повіту" 03.00 Оркестр Горана Бреговича

1+1 06.50 "Смішні пісні" 07.45 М/Ф "Карлик Ніс" 09.10 "Авторадіо. ДИскотека 80-х" 11.50 "Світське життя" 12.35 "Новорічне диско - 80" 14.05 "Світське життя" 14.50 М/Ф "Альоша Попович і Ту­ гарин змій" 16.15 М/Ф "Добриня Микитич та Змій Горинич" 17.25 Х/Ф "Ніч у музе1· 19.30їСН" 20.00 Мюзикп "Морозко" 21.50 "Зірка + зірка. Новорічні пригоди" 23.40 Х/Ф "Мій любий в'язень" 01.15 "Легенди Ретро· FM" 03.30 Х/Ф "Карнавальна ніч" 04.45 Х/Ф "Пограймося!"

ІНТЕР

06.00 Доброго ранку, Україно! 06.10 Х/Ф 'Лялька різдвяної дівчинки'

06.35 М/Ф 07.10 'Я- українець' 08.15 Сільський час 08.40 Моя земля • моя власність 08.50 Корисні поради 09.05 Як це? Обережно, скпо 09.00 Шеф-кухар країни 10.05 Навколо світу за 48 годин 11.00 Крок до зірок. Святковий випуск

11.50 Х/Ф їаємниця

Снігової Ко­

ролеви"

Фольк-musіс: З новим ро­ ком! 17.ЗО Дурейтер. Новорічний ви­

14.20

пуск

В гостях у д. Горррна. О. Ширвіндт 19.10 Х/Ф "Різдвяна скринька" 21.00 Підсумки тижня 21.30 Концерт О. Малініна 22.50 Трійка, Кено, Максима 23.00 ТРК "ЕРА"

18.20

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ. НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Підсумки тижня 01.40 Х/Ф їаємниця Снігової Ко­ ролеви" 04.05 Чоловічий клуб

05.20

Дурейтер. Новорічний ви-

зен·

12.40 Х/Ф "Формунаmханняа 14.30 Х/Ф ·з Новим Роком, тато!" 16.15 Концерт "Найкращі пІсні ро-

зидента Украіни

00.00 Х/Ф "Новорічні свати· 01.45 Х/Ф "Однокласники"

місті"

19.15

Х/Ф "Наша

долі" 21.00 Велика раї~ськи

Russia:

Яйця

ріЗниця по-ук­

23.1 О Наша Russia 23.50 НоворіЧне позррровлення

·14.10 МупьтфіІІьм "Вінкс" -15.45 Х/Ф "Повернення бпудного тата"

17.35 Концерт "Парад зірок" 20.00 "Подробиці" 20.30 "Чисто NEWS" 20.40 Х/Ф "Щастя за контрактом" 22.20 Х/Ф "Стиляги" 00.45 Концерт "Карнавальна ніч на Інтері"

03.40 "Подробиці" 04.10 "Позаочі" 04.55 "Знак якості" ІСТУ 06.15 Х/Ф "Павутиння Шарлоти"

07.50 Козирне життя 08.20 М/Ф "Полярний експрес" 10.00 "Смак" Кулінарна програма 10.30 Люди, коні, кролики і ...до· машні ролики

11.30 Х/Ф "Мишаче полювання" 13.20 Х/Ф "Знайомтесь, Дейв!" 14.55 Наша Russia 15.15 Велика різниця по-ук­ раїнськи

21.55 Х/Ф "Будинок з приколами" 23.30 Х/Ф "Робін Гуд - принц·

долі"

04.45 "Формула любові"

та

Змій Горинич" 11.15 Х/Ф "Великий" 13.10 "Олів'є- 2011" 17.45 Мюзикп "Морозко"

19.30 їСН·тиждень· 20.10 Х/Ф "Сам удома" 22.05 Х/Ф "Діамантова рука" 00.00 Х/Ф ·навчи мене танцювати" 01.40 Х/Ф "Великий" 03.20 їСН" 04.00 Х/Ф ·навчи мене танцювати" ІНТЕР Концерт "Карнавальна ніч на Інтері" 08.15 МультфіІІьми 09.30 "Школа доктора Комаровськоrо" 10.00 "Україно, вставай!" 10.30 ·Доки всі вдома"

05.15

11.20 Х/Ф "Діти без нагляду" 13.05 МупьтфіІІьм "Лускунчик" 14.40 Т/с "СіІІьський романс" 18.00 Х/Ф "Золотий кпючик" 20.00 "Подробиці" 20.30 Х/Ф "Про ЛІОБоft" 22.25 Х/Ф "ХХХ - Три ікси" 00.35 Х/Ф "Сафо" 02.1 О Х/Ф "Стипяги" 04.15 "Подробиці"

ІСТУ 05.35 Х/Ф "Новорічна відпустка" 07.20 Х/Ф "Дівчата мрі1· 09.35 "Смак" Кулінарна проrрама 10.15 Анекдоти по-українськи 10.45 Ти не повіриш! 11.35 Козирне життя 12.00 Х/ф "План гри" 14.00 Новорічна Велика різниця

16.20 Х/Ф ·помінятися місцями· 18.45 Х/Ф "Місія нездійсненна" 20.50 Х/Ф "Місія нездійсненна-2" 23.1 О Х/Ф "Статський радник" 01.40 Х/Ф "Знайомтесь: Дейв!" 03.05 Х/Ф "Новорічна відпустка" 04.40 Х/Ф "Познайомтесь із сантами"

СТ& "Наші улюблені

06.20

мультфіІІьми"

07.35 JЧФ "Карнавальна ніч" 09.05 "Імо вррма" 10.05 "Неймовірні історіі кохання" 11.00 "Караоке на Майдані" 11.55 "Х-Фактор" 16.25 "Смішні люди" 17.10 "Зіркове життя. БіІІі ворони· 18.05 "Містичні історіі з Павлом Костіциним"

19.00

"Битва екстрасенсів. Війна

світів"

20.55 Х/Ф "Моя мама - Снігуронь­ ка!"

22.50 Т/С "Доктор Хаус"

вича

Х/Ф "Бібі

СТ&

06.00 "Бізнес+· 06.05 Тjc "Кулагін та партнери" 06.35 Тfc "Комісар Рекс" 10.30 ·х-Фактор. Кастинг

у ДНіnропетровську" 16.00 "Х-Фактор. Кастинг у До· нецьку"

19.00 "Х-Фактор. Кастинг в Одесі" 22.10 "Х-Фактор. Кастинг у Хар­ кові"

23.55 "Новорічне привітання Пре­ зидента України Віктора Яну­ ковича"

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Руйнівники міфів 06.05 Служба розшуку дітей 06.1 О Тjc "Ранетки" 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 "Підйом" 07.05 Смішарики

-

маленька

·час новин" (рос.)

19.25, 01.15, 05.15

"Час: важли-

21.00, 02.00 "Час" 21.50, 03.40 "ВіІІьна гавань· 23.55, 02.55, 04.25 "Огляд преси" 00.40 "Акцент" ТРК "УКРА1НА" 06.00 Срібний апельсин 06.45 Подіі 07.10, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.20, 14.00, 22.20 Т/с "Слід" 09.00 Т/с "Петля" 11.00 Tfc "Райські яблучка - 2" 13.00 Т/с "Любов та інші дурниці" 15.40 Щиросерде зізнання 16.10 Федеральний суддя 16.50 Тееп Тіmе 16.55 Т/с "Вороніни" 18.00 Т/с "IJJ,acJ!ивi разом" 19.10 СпортрепоРтер 19.20 М/Ф "Налякані до Шрекоти" 19.50 М/Ф "Шрек" 21.40 Інтуїція 22.55 Зроби мені смішно • 2011 23.50 Виступ Президента 00.00 Новий рік 00.01 Зроби мені смішно - 2011 00.55 Х/Ф ·найкращий фіІІьм- 2" 02.20 Файна Юкрайна

"Бізнес-час·

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45 "Погода В Україні"

вини"

09.35, 13.30, 14.30 "5 елемент· 10.00, 11.00, 12. 00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00 ·час новин·

"Прес-конференціі у прямому ефірі" • 10.55, 18.10, 00.25 "Погода у

ми морів"

10.30, 11.30, 12.30

14.55 Teen Time 15.00 Т/с "Друзі"

5 КАНАЛ

ЗлОДІїв"

01.20 Х/Ф "Дівчата мрі1· 03.35 Х/Ф "Домовик"

06.01 ·час-Тайм" 06.15, 10.10, 13.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.50 "Погода на ку­

СТ&

06.55 "ВусОЛалоХвіст" 08.05 "Х-Фактор. Кастинг у Києві" 11.05 "Х-Фактор. Тренувальний табір" 15.00 "Х-Фактор. суддів"

Візити до

ГОЛО·

сування"

НОВИЙ кАнАЛ

06.05 Зроби мені смішно 11.00 М/Ф "Лісова братва" 12.25 М/Ф "Синдбад. Легенда семи морів"

13.55 М/Ф "Мадагаскар" 15.20 М/Ф "Мадагаскар-2" 16.55 М/Ф "Налякані до Шрекоти" 17.20 М/Ф ·секрети шаленої п'ятірки. Кунг-фу Панда" 17.40 М/ф "Шрек" 19.20 М/Ф "Шрек-2" 21.00 М/Ф "Шрек-3" 2~.30 Зроби мені смішно 23.25 Х/Ф "Зроблено в Америці" 01.15 М/с "Малята й турбота" чарівниця"

08.00 Залитайте в доктора 08.25 М/Ф "Лісова братва" 09.55 Даєш молодь 10.45 М/Ф "Шрек-2" 12.20 Кліпси 12.45 Шоуманія 13.30 Екскпюзив 14.15 Аналіз крові 14.50 Інфо-шок 15.50 МІФ "Шрек-4. Різдво" 16.10 М/Ф "Секрети шаленої п'ятірки. Кунг-фу Панда"

16.35 М/ф "Шрек-3" 18.15 Х/Ф "Назад у майбутнє" 20.20 Х/Ф ·назад у майбутнє-2" 22.05 Файна Юкрайна the Ьest 22.40 С.кеч-шоу "Красуні" 23.55 Х/Ф "Бійцівський клуб" 02.20 М/с "Малята й турбота" 05.25 Т jc "Без спіду-Т 5 КАНАJ\ 06.01, 09.35 "Вікно в Америку" 06.15, 10.15, 13.10, 15.20, 17.20, 23.50 "Погода на курортак" 06.20, 07.05, 08.05, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 04.20 "Час спор­ ту"

06.35, 07.30, 23.35, 04.30 "Київський час"

06.40, 03.20 їехнопарк" 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 01.00 07.15, 08.55, 11.50, 17.50, 22.55 "Погода в Украіні"

рортах"

06.20, 07.05, 08.05, 18.45, 23.20, 00.20, 03.15 ·час спорту" 06.30, 07.30, 18.35, 23.35, 04.30 "Київський час"

06.40, 11.20 "Автопілот-тест" 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 01.00 "Час новин" 07.15, 09.15, 11.55, 17.50, 20.20, 22.55 "Погода в Україні" 07.20, 08.20, 21.50, 00.30, 01.50 їема тижня"

07.40, 08.50, 21.40, 23.30, 04.15 "Бізнес-час"

08.15, 11.10, 16.15, 18.55, 00.25 "Погода у світі"

08.30 "Бістро-ТБ" 09.25 "Своїми очима" 09.45 "Улюблена робота" 10.15 "Здорові історіІ. 10.35 "Не перший погляд" 11.35 їехнопарк" 12.15 "Вікно в Європу" 13.20 "Драйв" 14.10 "Страва від шефа" 01.20, 07:50, 16.20, 00.30, 02.50 їема тижня"

07.40, 08.50, 21.45, 23.30, 04.15 "Бізнес-час"

08.15, 11.10, 12.10, 16.15, 18.55, 00.25 "Погода у світі" 08.25 "Бістро-ТБ" 09.10 "Ділова кухня· 10.20 "Феєрія мандрів" 11.20 "Життя цікаве" 12.20 "Машина часу" 13.15 "Життя в задоволення" 13.30 "Страковий патруль" 14.10 "Страва від шефа" 14.25 "Гра допі" (Остап Вишня) 15.30 "Мотор-ТБ" 17.30, 04.40 "Не перший погляд" 18.20 "Народний контроль" 19.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00 ·час новин· (рос.) 19.15 Народне ток-шоу "Майдан" 21.00, 05.15 ·час: nідсумки" 22.00, 03.40 "Особливо небезпеч-

17.00 Подіі 17.15 Критична точк• 19.00 Подіі 19.20 Т/с "Втечу" 20.20 Х/Ф ·глухар. Приходь,

08.30, 18.40, 23.40 24

Но-

00.50 Tfc "Життя як вирок" 02.40 jc "Безмовний свідок" 03.30 Подіі 04.00 Критична точка 04.40 Х/Ф "Зайчик" ТОНІС Світогляд

06.00, 01.20 06.10, 07.40 МультфіІІьми 06.30 Переможний голос

вірую­

чого

світі"

15.30 "Своїми очима" 16.30 "На мeJIQ" 17.30, 04.40 "Феєрія мандрів" 18.15 "Вікно у Європу" 18.45, 23.40, 04.30 "Київський час"

19.00, 23.00, 00.00, 04.00, 05.00 "Час новин" (рос.) 19.25, 01.15, 05.15 "Час: важливо" 21.00, 02.00 "Час· 21.50, 03.40 їема тижня"

но"

Галкіним Х/Ф "Глухар. Приходь, НоВИЙ рік!" 15.15 "Блакитний вогник" на Ша-

13.30

боловці - 2010. Краще 17.45 Х/Ф "Глухар. Знову Новий!" 19.30 Новий рік у селі Глухарево: Зоряні врата

21.50 Блакитний вогник на Шаболовці - 2011 2З.55 Новорічне поздоровлення Президента України В.Ф.Януковича 00.00 "Блакитний вогник" на Ша-

14.25 "Гра долі" (Остап Вишня) 15.30 "Зверни увагу з Тетяною Рамус"

16.20 ·Арсенал" 17.30, 04.40 "На межі" 18.1 О "Хроніка тижня" 19.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 ·час новин· (рос.)

19.30, 20.30, 01.20, 02.20, 05.15 ·час інтерв'ю"

21.20, 03.40 ·народний контроль" 22.00 їериторія закону" 22.30 "Вікно в Америку" 00.40 "Мотор" 02.50 Тема тижня 03.20 "Автопілот-новини· 04.25 ·огляд преси· ТРК "УКРА1НА" 06.00 Х/Ф "Чарівники" 08.35 ·ласкаво nросимо" 09.30 Новий рік у селі Глухарево: Зоряні врата 14.45 Х/Ф "Глухар. Знову Новий!" 16.30 "Блакитний вогник" на Ша· боловці - 2011 19.00 "Пісня року· 2010" Частина nерша

22.00, 23.30 Х/Ф "Рівняння з усіма відомими"

22.30 "Час-Тайм" 23.55, 04.25 ·огляд преси" 00.40 "Смачні подорожі" 01.20 "Народне ток-шоу "Майдан. Якою бути Україні!"

,

06.00 Мультфільми 07.00 Х/Ф "Важка дитина" 08.25, 10.00 Х/Ф "Рівняння з усіма відомими"

12.00, 13.30, 15.00 Х/Ф "Д'артань­ ян і три мушкетери" Новорічний бенефіс М.Галкіна

16.50

року-

2010"

Частина

друга.

22.00 Х/Ф ·по СІ1іду Фенікса" 00.00 Хfф "Снігурка для ррроспо­ го сина·

Х/Ф "Знайомтеся, Джо Бпек" 04.40 Х/Ф "Прикорррнний пес Али й" 05.50 Мультфільми

01.50

08.35, 05.15 ДИваки 09.00 Портрети дикої природи 09.20 Життя серед життя 11.00, 17.30 Т/с "Шалений янгол" 12.15 Погляд у майбутнє 16.25 навколосвітня експедиція: три в одному

18.30, 20.30, 23.30, 05.40 "24

ГО·

дини"

19.00 Т/с "Шатун" 20.00, 23.00, 05.00

Сипьні світу

сього

07.00, 18.45, 23.45 "Життя" 07.50, 10.45, 15.45, 02.15 Твій Хіт

ТРК "УКРАіНА"

години

Бізнес

вий рік!" 00.1 О Щиросерде зізнання

19.00 "Пісня

11

24 rруДНJІ 2010 року

23.55, 02.55, 04.25 "Огляд преси" 5 КАНАЛ 00.40 "Ресторанні новини" 06.01, 22.30 "Час-Тайм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, ТРК "УКРА1НА" 23.50 "Погода на курортах" · 06.00 Мупьтфільми 06.20, 18.50, 23.15, 00.20, 02.50, 07.00 Х/Ф "Королівство кривих 04.20 "Час спорту" дзеркал" 06.30 "Ранок на 5-му" 08.20 Х/Ф "Чарівники" 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.15 11.10 Новий рік з Максимом

09.25, 00.30, 03.30 "Автопілот-но-

07.30, 08.30, 19.00 Репортер 09.00 Очевидець 09.55 Світлі голови 11.00 Тjc "Щасnиві разом" 12.15 Tfc їатусеві дочки" 13.15 М/Ф "Синдбад. Легенда се­

"Час новин"

НОВИЙ КАНАJ\

06.05

у

00.00 Наша Russia. Дайджест 00.45 Гeni та смішні 03.35 Велика різниця 05.20 Анекдоти по-українськи

19.00 "Х-Фактар" 22.40 "Смішні люди" 23.35 "Х-Фактор. Підсумки

би" 11.35 Х/Ф "Капітан Крюк"

1+1

"Прес-конфе­

ренціі у прямому ефірі" 06.01, 22.30 "Час-Тайм" 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 10.55, 18.20, 00.25 "Погода світі" 18.55, 23.50 ·nогода на ку-. рортах" 15.30 "Життя в задоволення" 06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 02.50, 16.30 "Драйв" · , 04.20 "Час спорту" 17.30, 04.40 "Машина часу"

17.50 Новорічна Велика різниця 20.10 Х/Ф "Наша Russia: Яйця

06.20 "Легенди Ретро- FM" 07.35 Х/Ф "Лось на Різдво" 09.05 ·лото-забава· 10.00 М/Ф "Добриня Микитич

вин"

10.30, 11.30, 12.30

05.00 Х/Ф "Зоряні канікули" 06.35 Мультфільми 08.45 "Городок" 09.45 Х/Ф ''Кольє для снігової ба­

пуск

УТ-1

Невідома Україна

5 КАНАЛ

Президента Украіни В.Януко-

03.55 Чоловічий кпуб 05.1 О Фестиваль дитячої

14.1 О Навколо світу за 48 годин 14.40 Х/Ф "Сезон відпусток" 16.20 В гостях у д. Горррна. О.

03.40, 04.25

06.55, 07.10, 08.05, 09.10 "Сніда· ІС1У НОК З 1+1" 05.25 Служба розшуку дітей 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 їСН" 05.55 Х/Ф "Познайомтесь із сан10.10 "Сімейні драми" тами· 11.1 О Х/Ф "Кохання і танці" . 07.15 Х/Ф "Павутиння Шарлоти" 12.55 Х/Ф "Карнавальна ніч" 09.00 М/Ф "Веселі ніжки" 14.20 Т/с їатусеві дочки· 10.55 М/Ф "Полярний експрес" 16.30 М/Ф "Карлик Ніс" 12.45 Факти. День 18.00 М/Ф "Альоша Попович і Ту· 13.05 Comedy Club гарин змій" 14.05 Х/Ф "Мишаче полювання" 19.55 Х/Ф "Ніч у музеї" 15.55 Х/Ф їри горішка для Попе21.50 "Олів'є- 2011" люwки· 23.50 "Новорічне привітання Пре· 17.30 Х/Ф "Кохання у великому

06.25 Х/Ф "Ялинка.

06.00 Доброго ранку, Україно! 06.10 Крок до зірок 07.00 Концерт А. Сєрова 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.30 Концертна програма "Веяи-

вини·

09.35, 13.30, 14.30 "5 елемент" 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00 "Час но­

ку"

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

випуск

20.15, 21.25

09.25, 00.30, 03.30 "АвтопіІІот-но­

ночі 02.40 Українці Любов

"Київський

час"

во"

раїні"

18.20 Х/Ф "Рита" 20.00 Подробиці. Підсумки року 20.55 "Вечірній квартал. Новий рік" . 23.50 Новорічне звернення Пре­

1+1

Свят-

09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45 "Погода в Ук­

Зона

18.30, 23.40, 04.30

19.00, 23.00, 00.00, 04.00, 05.00

"Бізнес-час·

НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

00.00

Фольк-мьюзік: З новим ро­ ком!

рр

06.30 "Ранок на 5-му· 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.15

10.05 Х/Ф їой самий Мюнхгау-

03.00

великого

17.50 Тjc "Щаспиві разом" 19.15 Спортрепортер 19.35 Tfc їатусеві дочки" 21.00 Т/с "Вороніни· 22.05 Світлі голови 23.10 Очевидець 00.25 СпорJрепортер 00.35 Служба розшуку дітей 00.40 Х/ф "Атланта· 02.35, 03.35, 04.20, 05.25

Підсумки дня 22.25Трійка, Кено.. 22.30 КонцерТНа програма ·вели­ ка новорічна nорррож" 23.50 НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ

21.00

06.00 Доброго ранку, Україно! 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Верти-

П'mИЦJІ,

20.55 24 години. Головне питання 21.10 Х/Ф "Красень чоловік" 22.40 100 професій 00.00 Таємниці долі 03.15 Українська революція боловці - 2011 Новий рік у селі Глухарево: Зоряні врата 03.30 Новий рік з Максимом Галкіним 05.30 МультфіІІьми

01.20

ТОНІС

06.00, 07.20, 20.30, 05.40

Світог­

ляд

06.05, 08.25 Мупьтфіпьми 06.30 Переможний голос

вірую-

чого

07.00 24 години. Головне питання 07.25, 18.55 "Життя" 07.50, 10.45, 15.35, 01.40 Твій Хіт 08.35 ДИваки

pg.oo Портрети дикої природи

09.20 Життя серед життя 09.55 Живе багатство Украіни 10.15 Калейррскоп дикої природи 11.00 Т/С "lUапений янгол" 12.20 Х/Ф їаємниця Снігової королеви"

16.35 Сипьні світу сього 16.50 Епементи 17.30, 19.20 Дорога на Ельдорадо 18.30 "24 години· 20.45 МультфіІІьми "Падав мину­ лорічний сніг"

21.05 Садко 23.50 Новорічне

привітання Пре­ зидента України

00.00 Концерт "Океан Ельзи· 03.40 Новорічний концерт 01.30 Х/ф "Через Всесвіт" 03.30 Х/Ф "Обережно, бабуся!" 04.45 МультфіІІьми ТОНІС

06.00 06.30

Мультфільми

Блага звістка з Ріком Рен-

нером

07.00 "Життя" 07.30 Елементи 08.20 PRO Читання 09.00 Світогляд 09.20, 16.20, 02.15 Твій Хіт 10.40 За сім морів 11.05 Дорога на Ельдорадо 13.00 Садко 17.30 Зелена варта 17.50 Дитинство у дикій природі 19.00 ПРзво на життя 20.00 Мультфільми "Падав мину­ лорічний сніг"

20.20

Концерт

Михайла Жва-

нецького

22.00 Х/Ф "Помінятися тілами" 00.00 Таємниці долі 03.15 Українська революція 04.05 Провісники незалежності 04.50, 05.40 Сильні світу сього 05.1 О Диваки ТОНІС

06.00, 05.15 Диваки 06.35, 08.40, 02.15 Твій Хіт 07.15 МультфіІІьми 08.15 Клуб 700. Україна 09.20 Клуб Суперкниги 10.15 Світ тварин з д. Міллером 10.40 ДИтинство у дикій природі 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 За сім морів 16.00 Хfф їаємниця Снігаваї королеви"

19.00 Сутність звіра 20.00 PRO Читання 20.20 Журфікс 21.00 Зелена варта 21.20 Х/Ф "Прекрасна брехня· 23.30 Неделя МОДЬІ с Дарьей Шаповаловой

00.00 Таємниці долі 03.15 Провісники незалежності 04.50 Інші землі 05.40 Сильні світу сього


12

П'ЯТІІИЦІ,

fазета вподить з

24 rрудви 2010 року

17 квіТВІ1937 року

НОВІ

•••••

=============ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В КИІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ інфqрмує: Основві показвики соціальво-ек:овомічвоrо розвитку м. Бровари

Основві показвип соціально-економічноrо розвmу Броварською району

Темпи зростання, зниження у %

Фактично за січень-

січекь

- вересень 201 О р. до січня -

вересень

2010 р.

вересня

за січень·

січень-

вересень

2009 р.

2009 р.

ІнвестиЦІЇ в основний каnітал, тис. грн.

2008 р.

Експорт товарів, тис. дол. США Імпорт товарів, тис. дол. США Сальдо(+,-)

Ексnорт nослуг, тис. дол. США Імпорт послуг, тис. доn. США Сальдо(+,-)

х

х

298П

107,4 30,2 90,2 111,0 136,3 124,8

54,5 114,9 72,3 98,2 83,6 52,4

х

х

66,7 184,9

43,4 27,8

х

х

• вересень

2010 р. ДО СІЧНЯ • вересня 2009 р.

січень.

вересеІІЬ 2009 р. досічня.

nocnyr), тис. грн.

22921112.9 23189 515247

,;

1Зб93,4

2024,3 225314,4 115,1 14,4 3813,7 159928,2 -156114,5 483,5 749,0 ·265,5

МОІКЖО, Т

ЯЙЦЯ, ТИС. ШТ. Вантажооборот', М/111. ткм

Пасажирообороr, М/111, пас. ІСМ Експорт товарів, тис. дол. США Імпорт товарів, тис. доп. США Сальдо(+,·} Експорт ПОСJІ'r'Г, тис. дол. США Імnорт !10СІJ\'Г, тис. дол. США СалЬдо(+,·)

х

х

51,3 82,3

131,Р

103,0 81.2 86,9 . 94,6 63,4 118,7 112,8

107,3 51,6 109,0 34,1

81,6

94,1 &З. З

65,3

х

х

72.0 28,9

138,2 123,7

х

х

1905

х

х

працівни«у', rрн.

2485 45,0 736

Заборrованість із вимати заробітноі плати - усього•, тис. грн.

х

х

КіІ1ькість

10197,7

1П,6

на кінець періОду-, осіб

·

х

110,7

78,9

1

Без урахування перевезень, виконаних фізичними особами-підnриємцями.

1

Дані наведено по nідnриємствах та їхніх відокремлених nідрозділах із кількістю най­

Сільськогосподарські nідnриємства, крім малих.

2

2

Без урахування nеревезень, виконаних фізичними особами-nідnриємцями.

маних nрацівників з Станом на

10

2008 р.

Заробітна мата ШПІП&ІХ nраW&НІ>Іків, нараховано в середньому

7207,0

тис. грн.

(товарів,

Інвестиції в ОСІІОВНИЙ каnітал, тис. грн. Виробництво продукціі твариннкцтва' м'sк:о (реапізація худоби та І1ТІІЦі на забій у живій вазі), т

Заробітна nлата штатних nрацівників, нараховано в

середньому nрацівникf, грн. Заборгованість із виплати зарОбітної плати - усього 3 ,

довідково: січень

Обсяг реапізованоі nромисnовоі nроду!Щі

Введення в експлуатацію загальної мощі житла,

528517,8 133959 54,1 115,7 25483,4 149607,8 -124124,4 1926,0 4195,4 -2269,4

Вантажооборот1,млн. ткм Пасажирооборот\мпн. пас. км

2010р.

Темnи зростання, ЗНИJІ8ННА у %

вересня

Обсягреаmзованоіпромислоеоіnродукцн

Введення в ексмуатацію загальної nлощі житла, м 2

вересень

І

досічня-

вересня (товарів, послуг), тис. грн.

Фактично

довідково:

і більше осіб.

з Дані наведеr:tо по nідприємствах та їхніх відокремлених nідрозділах із кількістю

1 жовтня.

найманих· працівників Станом на

1О і більше осіб. 1 жовтня; • Райо-н разом

з містом.

За дорученням Наталія МАКСИМЕНКО, начальник управління статистики в Броварському районі

===============ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПФУ В БРОВАРСЬКОМУ РАЙОНІ інфQрмує: Знову про страхові внески ••• 08.07.2010 р. Верховна Рада України nрийняла Закону України "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на

гальнообов·язкдве страхування",

2010

рік" та "Про за­

державне

який

набрав

пенсійне чинності

17.07.2010 р. Відповідно фізичні

. до

зазначеного

особи-суб'єкти

Закону

nідnриємницької

діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований nодаток, єди­

ної величини фактичних витрат на оплату

••. та

праці найманих працівників, грошового за­ безпечення військовослужбовців, осіб ря­ дового і начальницького скнаду, оnодатко­

вуваного

доходу

(прибутку),

загального

оподатковуваного доходу, з якої сплачу­ ються страхові внески.

Сnлата страхових внесків здійснюється у строки, визначені частиною шостою етапі

20

Закону України "Про загальнообов'язко­ несплачених

страхових

страхування

(ФормуВання та nодання звhу до ор­ rанів

Пенсіііноrо

фонду

Украіни

з

ти єдиний внес:іок, нарахований за відnо­

зичних осІб-суб'епів nідприємницько"І' Діяпьиості)

08.07.2010

р.

111!!2464-VI

внесків

Фонду соціального

робництві. ГТлатники зобов'язані сплачува­

р. дпя роботодавців та фі­

1.01.2011

з ТВП,

страхування від нещасних випадків на ви­

відний базовий звітний період, не пізніше

Вер­

20

ховна Рада України nрийняла Закон "Про

числа місяця, що настає за базовим

звітним nеріодом.

збір та облік єдиного внеску на загальноо­

Єдиний внесок nідлягає сnлаті незалеж­

бов'язкове державне соціальне страхуван­

но від фінансового стану платника. У разі

ня", який визначає nравові та організаційні

ве державне пенсійне страхування". Суми

на випадок безробіття, Фонду соціального

звітування

ухилення від взяття на облік, за несплату,

засади забезnечення збору та обліку єди­

несвоєчасну сплату єдиного внеску, за не­

стягуються

у

встановленому

ного внеску на загальнообов'язкове дер­

стапею

Закону України "Про загаль­

жавне соціальне страхування, умови та по­

не за встановленою формою звітності про

ємницької діяльності та не nеребувають з

нообов'язкове державне пенсійне страху­

рядок

єдиний

ними у трудових відносинах, зобов'язані

вання".

повноваження органу, що здійснює його

Пенсійного фонду зобов'язаний застосу­

збір.

вати штрафи та фінансові санкції.

ний податок), та члени їхніх сімей, які бе­ руть участь у nровадженні ними nідnри­

1Об

nорядку,

сплачувати страхові внески у розмірі, який

Для платників, які зареєстровані в уп­

визначається ними .самостійно. При цьому

равлінні Пенсійного фонду України в Бро­

сума страхового внеску з урахуванням ча­

варському районі, сплата

стини фіксованого або єдиного nодатку,

нюється

на

рахунок

банк

внесків здійс­

управління:

одержувача:

код

уnравління

що перерахована до Пенсійного фонду Ук­

20579315,

раїни,

Ощадбанку, МФО З22669 розрахунковий

повинна

становити

не

менше

нарахування

і

сплати

та

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

-

це кон-

внесок

територіальний

орган

Увага! Фізичні особи, які обрали особ­

·

ливі

умови

оподаткування

(єдиний

або

солідований страховий внесок, збір якого

фіксований nодаток), повинні нараховува­

здійснюється в обов'язковому порядку.

ти та сnлачувати єдиний внесок на загаль­

Із дня набуття чинності Закону платни­

мінімального розміру страхового внеску за

рахунок:

кожну особу та не більше розміру страхо­

тежу: страховий внесок для фізичних-· осіб­

страхових

вого внеску, обчисленого від максималь-

nідnриємців.

України, Фонду соціального страхування

256013011006,

призначення пла­

його

подання, несвоєчасне nодання, nодання

ками єдиного внеску вважаються платники

внесків до

Пенсійного

фонду

них підставах.

За довідками звертайтеся: м. &ро­

вари, бупьв. Незапежності, 8-а, каб.

або за теп.

5

6-05-94.

= = = = = = = = = = = = ВІЛЛШ дАІ

інформує:

УВАГА: ДІТИ! Починається пора зимових канікул.

свідчть аналіз аварійності за

2010 9

Як

місяців

року на шляхах Київської області, в

дорожньо-трансnортних

ло

11

дітей та

пригодах загину­

отримали травми. Саме в

215

цей період зростає кількість нещасних ви­

нещастю,

рухом.

Тому,

аби

працівники Держав­

Буде організовано перед канікулами в школах семінарські заняття для вчителів початкових класів та класних керівників з

методИки викладання Правил дорожнього руху, проведено з учнями додаткові бесіди з правил безпечної поведінки на вулицях та дорогах. Можна навести багато при­

кладів,

коли

необачливість,

необе­

режність, а іноді непотрібне "геройство"

перед своїми товаришами nри переході вулиць nризводить до тяжких наслідків.

Щоб заnобігти нещасним виnадкам, слід

.. .

- об.nаСті,

""М8чаnьниК еfддіпу

~~іРДД. Розміщення реклами: телефон

раnтово зупинити його неможливо. Автобус чи тролейбус nотрібно обходи­

поведінкою дітей на вулицях.

.\~НМЦЦЗ

- не nеребігайте вулицю близько nеред транспортом, що рухається. Запам'ятайТе:

ти тільки ззаду, бути nри цьому дуже обе­

тоінспекції в цей час посилюють нагляд за

Н8'ІаІІЬНИКа

при переході вулиці спочатку треба по­

і забули, як поводитись на вулицях з інтен­ заnобігти

CJ. Лукаwе-

-

дивитися наліво, потім наnраво;

nадків з дітьми. Багато з них відnочивають

сивним транспортним

'6oc:Jiea01-ii'Nicд

покажчик "Перехід";

Пам'ятайте:

Зви<щйно, .ніхто не хоче шкодити своїй дитині: Але одна справа не хотіти цього, а зовсім інша

-

робити все можливе, щоб

біди не траnилось навіть виnадково. Бать­ кам та усім дорослим нагадуємо: життя і здоров'я наших маленьких громадян знач­ ною мірою знаходяться в наших руках.

&атькиІ Не залишайте малюків без на­ гляду на дорогах. Навчайте юних nішоходів

і велосиnедистів дорожній грамоті. Ваша особиста повага до законів доріг

-

найкра­

щий nриклад для дітей.

Boдirl Побачивши на дорозі маленького

nішохода чи велосипедиста, будьте обе­

пам'ятати:

-

режними

nішоходи повинні рухатися лише тро­

режні: Поведінку дітей важко передбачити,

туарами, триматися nравого боку, а де·

тому ваша уважність при їх появі допомо­

тротуарів немає

же відвернути лихо.

-

лівою обочиною дороги,

ВітапіА НІКІТЕНКО,

назустріч рухові транспорту; дозволяється

начальник ВДАІ Броварського району

тільки в спеціально відведених місцях, де є

майор міліції.

-

nереходити

66-345, 098-914-55-60.

вулицю

Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК


НОВЕ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

•иn•

П'ятниця,

24 rрудия 2010 року

13

Лimepamgpuo-мucmey1Jka cmopiuka Про птаха, зиму, діда ТИру. ..

НА КОНКУРС

Мокрецька школа • на гостинах у . "К..,•••~~··~··"

Коли за бабиним літом і журавлями відлетіли й теплі дні, до нас прибився лелека.

лені в коморі мишоловки. До нас частіше стали забігати сусіди,

·Ти чого це, Бусьо? Як будеш зимувати? А птах опускав крило, повертав голову, і сум спливав із його круглого ока. Поки на городах копали-картоплю, гайстер ходив від гос-

навідувались до гайстра. Витягнувши шию, він завмирав у очікуванні гостинця. І шматочок ковбаски або м'ясця з'їдався миrnо. Так збігала зима. Синішим став обрій, небо

поди до господи, шукаючи поживи. Батьки

повчали дітей: "Ану, не бешкетуйте, нехай гість спокійно пообідає". Тільки й розмов було, що про зраненого птаха. Здавалося, цілий куток став єдиною

сім'єю, що опікується хворим дитинчам.

Чорноrуз полюбив наше подвір'я. Ми над-

звичайно раділи, пишалися, бо ж стали об'єктом уваги і навіть заздрощів. Скоро земля застуrоніла від морозу, і наш

лелека почав жити в літній кухні. Підтоплювали грубку і птах почувався, мов у ірії. рибалкою.

теж. Але насамперед про доброту й любов, що

Лельо ставав на лавку, зацікавлено визирав

3

. ~ ~'~~цьке о6!ед~~аннв поє.qнуе YJI«t;~ 'ф.- . ВихоанцJ

шкІhьноІ лtтературноІ студ/1

· 'ЖнВО'ІОD"•

8010 .~ ІІЧІІ'ТfІлwса Ольга Іеа,.,_ Карпенко, неодНОра30110 др . . ,, ~ ЖJJТТі", а ще - ptJ30III З учителfІМИ бу881114 на "'.І(рjівЩІ.:-. · КрІІнІfІІани ж, у · ~ черrу, проводили

виІзнІ засІданН8 f~. ' ~. О.І.Карпенко ··іf подаІUІ на конкурс · "Нового ЖИТJУІ" 'I'IIOplf C~~Qlx ІІІіІіrоеанцJа. Іх ми І пропонуємо -щІй увазі.

•••

Як заграють музиченьхи,

BigmeшiAo Аітечхо, ві~о,

Не встою на місці. Ти коханий Васше,чко, "А я собі Хрисmя в намисті".

ПоgоАКUМи гречечки ві!fб.і#Ю· Промайнум АіщечІо, віgqвіАося, ВесеАЧОНrрlU goЩtl)Щ~ Clдc~moбirAP

· · ·.·· · ,

КрІШЧКамІl Аа івок віg{ІзвеlііАо, ЗаховаАось Аітечко у ярочку • БімІвеньхе, карооке, у віночку: BiggoщUAo, ·вigipUJAiAo, вigpagiAo, В нашім Аузі чаєчкою npoAemiAP ВіgщуміАо Аітечко журашми, Розсіялось синім еміІоJі наg поши.

• * * ~roJJ!lf g~~ ~ IJ'PRIJA.i .,_ітц Наgія, щастям перевита,

A.ltra на сщщя mр~вшу С1JІРУІЧ·

O.wa іОіИЗЬКА.

..пе{)еИОЖеJІЬ ко~

"Вірю в 'майбутнє ТJЮЄ, Украіно ·,

· 9клас.

* * *

Вже~.

Ось батько береу~ "К~·, ЯрkrЬ з. не{j(j:;Ясна30fJЯ

.,....... IJ!t,.,.,..,

І Дff80 слів frJ·taliUИЄ'fKЯ. •.

~~~~~-

учениця б класу, дебютант.

'І:ри етюди на тему серпневої рибалки Сьоrоgні. "А я із щaCllWI ·на ти" А вам відоме що-небудь цікавіше, ніж серп· нева рибалка? Годі фантазувати: нічого не придумаєте.

Нарешті м'який берег, утоптаний моїми п'ятками. Нанизую черв'яка на гачок. Він зля·

· Мати моя, .беЗ JЮсІlАЬІ<а ".. ;чорні бровіІ og вііnру Аuняюmь".

кався: пручається, панікує.

Забарився, мій ВасПШ)',

•Qnli . l'OpJIJltЬt.:,MV~fRPЄ" ои, · прибіr вже ~~

Знвtiro!fгUt;RЬ віg чagy:noAшly

мишей, які так необачно ловилися у розстав-

Неня моя і батещо fуАЯІІІЬ ве пускають.

Печш gушу крає. Стою собі: не go танців

Ще lрйЮШЬ ~.~

ПозбІlЩІJ.а зaкlt~ylll' ~ "Якби .мені черевtшl". Не nоmрtбєн мені; мамь, Ні баmр1 ані rенgАЯр!'' 11 ж go своrо Вас~Меіііі "YlliOlllJ1(lAa сщеU81•вg~.Щ>". Ти. мен~ Мій ~t с·lМ раз go AIOIJOJl.. А без тебе, ко~,

.

"ІІащо ч6рні брові~ I.ne~gy IlWШifl·

fiQ 011ЄlfЬXll",

.~ ~у~ш · їсЩu · Miuм:w

Mamul'l!J .·

~:

· I·W · J

~Та nig JrtAJJI·:JІID?:IМIII

Увага! Конкурс! Завершуєтьс• конкурс "Нового ЖИТТJІ" на кращий nоеТІІчниіі чи прозовиіі таір (вірш, ryr.ropecкa, байка, бувальщина, етюд,

роблять людей родиною. Попрошу тата, нехай закріпить колесо на стовпі. Може ... Юлія ТИМОШЕНКО,

Як іх обнімаJQmь ••

"Як giвf(ama ціАуються,

Про що ця розповідь? Про лелеку, що не побоявся просити помочі в людини? І про це

у вікно. А там . леле! . зима. І здивування ціпеніло в пташиних очах. МА Тира (насправді ж його звуть Сергій) щодня приносив лелеці

Устаю із сонцем. Біжу живоюсивою стеж­ кою, збиваючи роси, до копанки. По карасі. Весело почвякують мокрі кеди, липнуть до литок зволожені холоші, туман лиже вигоріло­ го чуба. Байдуже. Зате буду першим, а може, і єдиним.

Як не прийgе мій ]Юсuшо, То і не узнає,

Як би хотілося завершити розповідь так: "А

наступного дня буслик знову прилетів до на· шого двору". Проте ні завтра, ані інші дні не принесли очікуваної зустрічі. Та ми не дорікаємо птахові. Полетів ·. отже, здоровий, дужий, молодий.

Любив Бусик мойву. Він так вправно й апетитно їі ковтав, відчуваючи себе справжнім

мІцна дрjжба

закипіло лелечими крилами. Птах виходив у

двір, пробігався, пробував злітати. І настав день, котрого ми чекали з надією і острахом. Наш білий птах із чорною ознакою злетів у небо, приєднався до лелечої зграї.

У небі сонце-камбаАу Ловлю на ліску з бабиного літа ... А сонце регоче, клювати не хоче ... Тільки-но настроївся на мінорно-поетичний лад, як почулося:

· Ти сьогодні, парубче, припізнився. Уже риба поснідала без твоїх черв'яків. Старезний, як в'яз біля нашого дому, дід Іван беззвучно регоче, зібравши на лобі, що­ ках сотні зморщок. Чисто тобі минуловічний баян "Акорд". У дідових покручених пальцях - вудилище із ліщини. Саморобний корковий псплавок раз-по-раз пірнає у воду (і як той дід його ба· чить?). Карасі, здавалося, самі стрибали в йо­ го відро.

Врешті й у мене... Смикнуло · тьохнуло в груgях. У серці скрипка обізваАась, Та риба-сонце хвостом лясь! І ліска-ниточка порваАась. При такому мьові хочете улову? - Д).ду, вас рибальське щастя любить! -Та я із щастям, хлопче, завжди "на ти". Он с!Qльки разів із кулею зустрічався, кон­ туженИй був, у танку горів. Проте, мабуть, не всіх карасів виловив - живим повернувся. - Розкажіть про війну. - А ти приходь завтра. Завтра. Мистецшво буmи щасливІІJ( Уранці ледве виманив себе з постелі. Напе­ чене сонцем, накусане комарами, тіло проси-

лося ще поспати. Та рибальський гонор зро­ бив своє. ... МА уже був на місці. І я цьому зрадів: хоч катма риби, зате ж який співрозмовник - жи­ ва історія. - То ви були танкістом, · починаю із вчо­ рашнього.

· Водієм танка. Переважно на передовій. У мене й нагороди є: три ордени, медалі. - Про війну згадуєте? - Ні.

А от у снах часто йду в атаку. Одно-

полчан загиблих бачу. Та вже, мабуть, скоро й зустрінемось. Кличуть. - Д).ду, ви ще козак хоч куди. - Он псплавок у тебе стрибнув · підсікай! Зірвався?! А карасище ж був ладнющий. Ну що ж, і в карасика має бути сво~ щастя. Таке воно· летке, nрUМХАиве й у кожного своє.

Піс.wавтра. Живіть goвro, gigy! Уже ранкове сонце кинуло на килимок ряботиння від штори. Боже! Проспав! Схоплююся. Ускакую в ще вологі від учорашньої рибалки кер,и. Хапаю вудку (черв'яків випрошу в діда Ивана) і мчу щодуху до копанки. Туман уже розтанув і великими краплями висів на верболозі. Дивитися радість, упаде за комір - б·р·р·р ...

-

·

МАу, ді-ду, готуйте черв'яків. Сьогодні

ловлю на ваші.

Ні знайомого покректування, ні ущипливо­ дотепних порад... Тиша, що переросла в порожнечу. Здавалося, найдужче, чого хотілося мені зараз, це почути: - Ну, чого розкричався? Риба з ляку почала заїкатись. Ні луски тобі, ні хвоста. Може, передумав дід рибалити, мо', дужче, ніж учора, крутить поранена нога, а чи ...

Ні! З дідом нічого не трапилося! Бо він же знає: я чекаю його. Щоранку чекатиму. - Живіть довго, дідусю! Із вами на світі затишніше ... Дмитро КВАЩАУСКАС,

переможець конкурсів "Об'єднаймося ж, брати мої" та "Першоцвіт журналістики", 9 клас.

казка та ін.). Нині триває етап підбитпІ підсумків. Переможець отримає річну передплаrу "Нового ЖИТТJІ". Кращі твори будуть надруковані в нашііі rазеті.

Розміщення.реклами: телефон 66-345, 098-914-55-60. Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК

СтооіНКу mдготувала

ШЩmп~аКО8АЛІВСЬКА.


14

П'ятниця,

Газета вподиn з

24 rрудвя 2010 року

17 квіm1937 року

портиану сторінку створено спільно з компанією

Юні майстри карате

...

СПОРТИВНА ХРОНІКА

У матчі 12 туру чоловічої гандбольної суперліm броварський "Будівельник" у місn Южнии грав з місцевим "Портови· ком". Перед цим туром команди мали од·

СКЛадалИ ІСПИТ

накову КJЛЬкісгь очок і виграш будь-кого

виводив суnерника на третю сходинку

турнірної таблиці. Матч виявився д~е напруженим і безкомпромісним. До закінчення першої половини зустрічі, су· перники грали м'яч-в мяч. При мінімальній перевазі, 14:13, команди піІШИ на перерву. Друга половина зустрічі повнісrю проходила під диктовку южненської команди. Чергуючи результа­ тивні атаки з гарним захистом, господарі майданчика посrупово на~ ро~ив

30:24.

грудня в Одесі відбувся Всеук­

не все в юних майстрів і виходило, але бажання досягти цього було вдосrаль. Хо­ четься вірити, що це тільки початковий

маранчевІіЙ пояс з синьою смужкоюj.

етап в іх розвитку і основні досяrнення

.

Житомирщині, в селищі Бучмане. В сім'ї було три дівчинки, а оскільки тато був прихильником спорту, то всі дівчатка ста­ ли спортсменками. Надія Шеіна з ранньо·

юнаків 1994-1995 років народження, відбулось ~а матчі між командами "Сокіл-94" і 'БВУФК · Білий Барс". В пер·

!Рому поєдинкУ..броварс_ькі хокеї~ були

го дитинства закохалась в спорт, присвя­

На ГОЛОВУ ВИЩІ ВІД СВОІХ суnерНИКІВ. Во­ НИ домінували протягом всього ігрового часу, маючи територіальну пер_е~. Ос­ таточний рахунок зустрічі · 0:7 на ко­ рисгь гостей. У повторному були відсуmі декілька гравців основи бІЮварчан, а кия· ни, навпаки, посилились. БорОтьба трива· ла до останніх хвилин. Щастя всміхну·

6:5.

Як і в

важкій атлетиці, спортсмени змаrаІО1\СІ в

ваговп категоріn починаючи з

56 кілог·

рамів і закінчуючи атлетами, пі мають особисту ваrу більше,- ніЖ

125 кr. Цим ви­

дом спорту займаюТЬСІ п чоловіки, так і

жінки. Турніри з пауерліфтинrу проходm в індивідуальвому і командвому заліках. З середини 90-х років його почали роз· вивати і на Броварщині. В цей час у Бро· варах з'являється перша команда, яка по­ чинає брати участь у · різноманітних змаганнях. Біля витоків команди стояв тренер з силового триборства і важкої ат­

летики Едуард Мурадов. Це тільки на пер· ший погляд здається, що займатись ним дуже просто: береш штангу · і підіймаєш.

Насправді спортсмен-"ліфтер" повинен бу· ти справжнім "універсалом". Заняття дуже напружені і важкі. Потрібно підняти за

не відрізняла різні стилі плавання, стає

кандидатом у майстри спорту. Після закінчення технікуму розпочинає свою тренерську діяльність, паралельно всту­

пивши до Львівського інституту фізкуль­ тури. Після його закінчення, вона осе­ ляється в Броварах і стає тренером

школи плавання спорткомплексу "Мета­ лург". Тут, перед Московською олім· піадою, було організовано пункт пере­

Франківська на навчання до технікуму

на водних доріжках під іі керівництвом.

стати справжнім майстром, чекає розчару· вання.

го Союзу Віри Смєлової. Надія Григорівна Шеіна була першим тренером

виступає

вах за версією WDFPF !Всесвітня федерація пауерліфтнпгу вільного від до­

нірах. Усі хлопці звання

не

пінгу). Змагання зібрали бага-

менше

екіпіровки він показав 192,5 кілограма, а з екіпіровкою · 205. Двічі він піднімався на ' . ... . .. п єдестал 1 на ного честь лунав пмн нашш держави. Після цієї перемоги він виграв

чемпіонат Європи, який відбувся на мальовничій Мальті.

Мало ще який вид спорту може похвалитись

таким

сильним

складом

збірної команди, до якої увійшли кращі

атлети міста Бровари і Броварського району. Це майстер спорту Міжнародного класу Максим Кайдан, майстри спорту:

кандидата в майстри спорту України. На обласному рівні ко­ манда займає

Павло Тригуб, Денис Тонковид, Павло спортсменів з

місця не мен­ другого,

поступаю­

чись тільки Білій Церкві, яка має прекрасну спортивну базу і підтримку місцевого керівництва. Броварські майстри пау·

ерліфтнпгу · на рівних змагаються з провідними атлетами області і України. Цього року сталась знаменна подія: в ко·

тільки справжнім чоловікам. Щоб вдало

горті славних броварс~ких атлетів з'явився

виступати у всіх трьох вправах, потрібно

перший майстер спорту міжнародного кла­ су · це 22-річний Максим Кайдан.

Розміщення реклами: телефон

·

Наприкінці квітня 2010 року в підмос· ковному місті Огніково відбувся чемпіонат з пауерліфтинrу в окремих впра­

різноманітних тур· спортивні

плавця

жди вважала, що іх треба не обходити, а переборювати. Цьому вона навчає своіх учнів, і вони намагаються завжди слідува· ти її настановам не тільки в спорті, а й в житгі. Хочеться побажати цій прекрасній жінці і тренеру не втрачати оптимізму і завжди залишатись самою собою.

- спорт не для слабаків

на

мають

славетного

Вона ніколи не боялась труднощів і зав-

Зараз Броварщипа має вдало

нашого

Олега Лісогора, який робив перші кроки

повноцінну команду, яка

тренування десятки тонн, а це під силу

готуватись не один рік. Тих, хто приходить

• .

чуючи тренуванням весь свій вільний час. В селищі не було власного басейну, тому молода Надійка, як тільки танула крига на водоймах, майже одразу лізла у воду. Після закінчення школи вона слідом за своєю старшою сестрою іде до Івано­

до зали і хоче за короткий проміжок часу

ше

.

ще попереду.

дені там, Надія Григорівна з JuvАИНИ, яка

Пауерліфтнпг

відноситься до порівняно молодих видів спорту. Відомий вів трохи більше ЗО років.

mi.

долімпійської підготовки під керів­ ництвом Заслуженого тренера Радянсько­

фізичної культури. За три роки, прове·

Пауерліфтинг !силове триборство\

Всім, хто не зміг пройти атесrацію, на-

ерце ВІДЦапе ДІТЯМ

* * *

рамках чемпіонаТ}' України з хокею серед

· ро­

сідань і вправ мя розвитку преса. Може,

роКів працює тренером-викладачем в ди­ тячо-юнацькій спортивній школі уп­ равління освіти ори Броварської міської ради. Надія Григорівна народилася на

На льодовій арені СК "Авангард", в

мати неббхідну фізичну підготовку

~ не обійшлося без талісмана клубу "Спартанець· Артура Рудніка, якого всі знають і люблять. Він отримав 9 кю Іпо-

ної федерації хортин!'У і керівник місько­

го клубу "ХоІJ:!!ПІГ·Бровари" підтвердив високе звання "Суддя з хортнпгу І-01 ка­ тегорії".

,

більшість QТРИМала нові ступені. Як зав-

а рідвВІ і близьш. До таких належить відомий тренер з плаваННІ Надія Шеіиа, яка вже не один десяток

гою, жиму лежачи і ставовій

були не тільки добре знати прийоми, а й

варськоrо міськоrо буДІІВІУ творчості ДЛІ дітей та юнацтва відбулась атестаціІ ва ступені 110 серед юm спортсменів, пі

Існують на світі люди, мя С

сумівського корпусу. ВолодимиР Шевчук із Броварів, Президент ·Київської Облас­

ходm у трьох вправ: орисідаННІ зі mтаи­

ший рівень crapinиx поясів. Діти повинні

Опенько 12 кюj. Заявлених

У місті Бровари, в спортоній залі :&ро~

ІКІІХ головне не свої проблеми,

раїнський суддівський семінар з хортин· гу, під час якого І!JЮЙшла атестація

Назва походить від двох слів "power" • си­ ла, міць і •ліфт" · піднімати. ЗмагаННІ про­

ГоНчарук (І данІ і Сергій

бити певну кількість віджимань. при·

Київської обласної федерації кіокушин-

* * *

лось господарям, ХК "Сокіл-94",

ступна спроба буде у січні 2011 року. Особливо хочеться привітати Гліба Ільїна з успішною здачею на 4 кю, адже рівень зеленого поясу ·це точка відліку, це пер­

І ОО. З них абсолЮтна

займаютьс~ карате. Її проводив голова

ГК "Будівельник"

носунувся на четверте місце.

4

кай карате Сергій Броністовський !З данj. Були присутні тренери · Дмит· ро Птіцин 12 данj, Євrен

учасників було близько

В рахунку, ~О КІНЦЯ матчу ДОВІВШИ НОГО

до шести м ячів,

11

Б ельгіі , США, Мол-

Ковальчук,

Максим Тонковид, Петро Осипенко, кандидати в майстри спорту · Олександр Кайдан, Олександр Товстенко

дови, Росіі,

та інші. Всі вони виступають під егідою

Украіни, Фран-

КДЮСШ "Металург" ФСТ "Україна". Весь

ції, Швейцарії, Великобританії, Австралії, Італії, Естонії, Кирmзстану і Туркме·

час хлопці в роботі, постійно перебуваючи в гарній фізичній формі. Всі вони

ністану. Від України виступав броварчанин Максим Кайдан. Він був заявлений

керуються принципом: •у здоровому тілі • здоровий дух". Попереду в них · нові

в категорії до !ОО-кілограмів. Виступаючи

перемоги

в жимі лежачи, він двічі перевиконав

різноманітних спортивних турнірах.

норматив міжнародного майстра. Без

66-345, 098-914-55-60.

і

спортивні

звитяги

на

СtорівІу JliAmylш rшва лоrвишнкu.

Коюактна особа: Дарина КУЗЬМИК

.


Газета виходить з

П'ятниця,

17 квіТИJІІ937 року

================ПОРАдИ ДО ЧАСУ

Виходити ва криrу можна лише при іі товщині не

Якщо ж ви хочете врятувати потерпілого, дійте

менше 7 см. Проводити змагання, кататися на льо­ ду можна при товщині не менше 25 см, але в

швидко, але обережно. Не підходьте близько, ру­

Потрапивши у воду, в першу черrу, слід проявля­ ти витримку та оволодіти собою. Якнайшвидше зня­ ти з себе важкий одяг та взуття, а потім виповзти з

ополонки. Д,..Я цього слід лягти спиною на лід, ши­ роко розкинувши руки, навалитись на край прова­ лини, намагаючись виповзти на криrу в тому на­

хайтесь повзком, використовуйте підручні засоби мя порятунку: драбину, дошки, лижі, палиці, мо­

тузки,· предмети одягу та ін. При рятувальних робо­ тах страхуйте одне одного. А ще хочу звернутись до батьків: не відпускайте своїх дітей на річку без нагляду дорослих, адже та­ ка проrулянка може закінчитися фатально!

.Володвмир КУЧЕРОВСЬКИЙ,

прямку, звідки ви рухалисЬ. Толосво· кличте ·на:

начальник Деснянської рятувальної станції.

допомоrу.

Холодно -.пожежонебезпечво! Шановві землпнІ Щорічно в нашій державі виникає близько

використанні ~відуальних систем пічного опа­

60

лення; виходячи з приміщення, не ·залишайте без

9 місяців 2010 року в Україні виникло 49930 пожеж, .внаслідок яких загинуло· 1822 людини, в т.ч. 51 дитина, 1154 отримали трав­ ми. Майже 80% пожеж виникають у житловому

нагляду увімкнені в електромережу нагрівальні

тис. пожеж. Тільки за

секторі. Щороку з настанням холодів стан протипожеж­ ного захисту в країні значно ускладнюється - вини­ кає більше половини всіх пожеж, а загибель людей

становить понад

70%

від загальної кількості загиб­

лих. Щоб зберегти своє життя, близьких вам людей: не допускайте

використання· для обігріву

приміщень несертифікованих і саморобних

прилади, телевізори, праски тощо; не допускайте

застосування саморобних некаліброваних плавних

Ніколи не заохочуйте та не дозволяйте дітям бави­ тися із сірниками й запальничками, вважаючи їх іграшками.

Не валіть у ліжку! Це

• одна з головних причин

емертельвих випадків при пожежах в оселях! У разі виникнення пожежі

неrайно телефонуйте

101.

Броварське Управління

0,25 м; дотримуйтесь правил пожежної безпеки при

fY МНС

Украіни в Київській області.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ м. БРОВАРИ

ТА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ! сірого коЛьору, кузов ХТА2Ш4080304419. 03.08.2010 р. "ЛЕКСУС - 350", н.з. АІ 6839 ВХ, сірого кольору, кузов 2T2HK31U28C051447. 08.08.2010 р. "БАЗ- 21093", н.з. АІ 0379 АМ, сірого кольору, кузов Y6D21093060015820. 12.09.2010 р. "БАЗ - 21114", н.з. АІ 7969 ВХ, чорного кольору, кузов ХТА2Ш4080307335.

12.01.2010 р. "МІТСУБІСІ - ГРАНДІС", н.з. СА 7440 АО, чорного кольору, кузов 20.09.2010 р. "АЗЛІ\ - 2140", н.з. В 3727 КХ:, JMBLRNA4W8Z001521. коричневого кольору, кузов 1169338, шасі 942552, 21.02.2010 р. "ТОЙОТА- КАМРІ", н.з. АА 3999 ЕХ, . двиrун 3591979. сірого кольору, кузов 4ТІВЕ46КХ8U252641. · 11.10.2010 р. "БАЗ - 21134", н.з. ВІ 6893 АХ, 27.03.2010 р. "ТОЙОТА- КАМРІ", н.з. АІ 4428 СЕ, зеленого кольору, кузов ХТА21134084624496. чорного кольору, кузов ЛNВЕ40К703189078. 21.11.2010 р. "БАЗ - 211120", н.з. АІ 6147 СН, 30.05.2010 р. "ВАЗ-21099", н.з. АІ 2941 СІ, сірого зеленого кольору, кузов Y6L211120AL20 1764. кольору, кузов Y6D21099470048789. Найчастіше викрадають автомобілі, не обладнані 13.07.2010 р. "ПЕЖО-.. БОКСЕР", н.з. 600- 45 КК, противикрадним пристроєм та залишені 16.о7.2010 р. Мотоцикл "ХОНДА

- ЛЕАД", без Якщо ви володієте якоюсь інформацією, 1997 р.в., шасі повідомлийте за тел.: 6-49-94, 6-71-76, 5-05-26, 4-04. 80 або 02, 099-279-82-47. Конфіденційність - 21114", н.з. АА 9560 НМ, гарантуємо. : [; Втрачену колову nечатку орrані.заціі: в : • центрі • СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІИНИ В r :АФГАНІСТАНІ БРОВАРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ:

І ІдеІІТ}tфікаціЙ~ИЙ КОД 22206096, П0 колу • 0 І : УКРА!~ ' ~ІВСЬКд ОБЛАСТЬ м. БРОВАРИ • :

,

вважати нед1исною.

1

Установка супутникового тв

: ~ В1J!8чене посвідчення учасника війни : ' сери ВІІ N!!582638, видане УП та СЗН м. ' : БрОвари НІ!. ім'я Віри Петрівни Прихожоі, : 1 ВІІ8Ж81И недІИСНИМ.

wотпандські

кошенята. Теп.:

(066) 295-45·97.

з

метою

задоволення

потреб замовника в госпо­ дарчих площах та примі­ щеннях

для

тимчасового

проживання людей, сіво­

скарг проханНя. звертатися

рення робочих місць у регіоні із забезпеченням мінімального впливу на на­

за адресою: с. Княжичі Бро­ варського району Київської області, вул. Слави, 25. Наші фахівці дадуrь від­ повідь на будь-яке запитан­ ня, пов'язане з будівництвом та експлуатацією об'єкта. З поваrою та найкращими побажаmuІми керівництво ТОВ "Камеліи-РR".

вколишнє середовище.

Будівля не є виробничою, в процесі функціонування уrворюються лише побутові відходи. . Будівництво підприємства буде проводитися з ураху-

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ МПП "Оганнес" розташоване за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Семиполки, Київське шосе, 2-б. Підприємство спеціалізується на наданні послуг громадського харчування, належить до 3 групи об'єктів, до яких розробляються документи з обrрунтування обсягів викидів. Згідно зі звітом з інвентаризації викидів в атмосферне повітря, на підприємстві 2 організовані джерела викидів, від яких в атмосферне повітря потрапляють 3 найменування ЗР. Загальний обсяг ЗР стано-

вить

407-92-27 690-10-30 506-24-60 351-31-45 знаходимося в смт. В. Димерка

Розміщення реклами: телефон

r

т/рік та

Директор Х.С. АКОПЯН.

&уріння еверДАовин

"niA ...........

ПроектуванНІ. Теnлові сверААовини. Насосне о6АОАНОННІ. MoltТOжti роботи.

ГПропонуємо великий вибір

1 бурової

техніки в залежності

! !

І. від глибини та місця буріння.! _ __J

(087) 4G85-36,. 32&620,. 469о57·16, (067)

"Сам собі Зояотар"

Підприємспу на nостійну робоtу nотрібен водій, що nроживає в м. Бро­

Біопрепарат дnя очистки

вари, зі своїм автомобіпем (до 5 років ексnлуатації, типу "Пікаn" без ліцензіі

канапізацій в приватному секторі.

Вигрібна яма без відкачування та запаху

- це

(067)985-56-88. Заходьте:

Супутникове Т&

на nеревезення), тел.: (044) 22352-17, 067-601-15-22.

реально!

Значно дешевше, ніж виклик асенізатореької машини! Тел.: (044)227-41-21,

www.zolotar.in.ua

Ремонт офІсної технІки • Заправка картриджІв • Встановленни та· супровІд 1 С бухrалтерfі, ЛІга Закон • ДомаwнІ кІнотеатри SVEN

VIA SAT

м.Бровари, вул.Гагаріна, 22, офіс.25 с.Ражни, БудиН<Ж культури, 2 поверх с.КНяжичі, вул.Слави, 7 • .адмінприміщення ТОВ .Фроніус Україна", З поверх теп/ф8кс:

теn.:

·

бруднюючих речовин в атмо­ сферне повітря встановлено, що концентрації ЗР на межі СЗЗ не перевищують ГДК. Оцінка ВІJЛиву викидів на стан забруднення атмосфер­ ного повітря надає можли­ вості підприємству МПП "Оганнес" .отримати в уста­ новленому порядку Дозвіл на викиди забруднюючих речо­ вин в атмосферне повітря. Пропозиції надсилайте до Броварської державної район­ ної адміністрації за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

0,0679

0,2567

розрахунків розсіювання за­

гjсек. Згідно з результатами

~ КВАЗАР·Міkвоф ~ЗАВЖДИ НА КРОК ІІОІІЕІ'ЕДУ

ІDе~мсtнт. гарантія, сервіс

Продаються

ством Украіни та. з викорис­ танням новітніх технологій. Після завершення будів­ ництва буде відновлений та значно покращений благо­ устрій порушеної під час проведення будівельних робіт Території, а також буде реалізовано комплексне озеленення прилеглої терн­ торії. У разі виникнення будь­ яких питань, пропозицій,

області, яке буде здійснюва­ тися

власниками без нагляду в нічний час біля будинків.

номерних знаків, чорного кольору,

"БАЗ

ванням усіх вимог, передба­ чених діючим законодав­

:жицькоі сільської ради Бро­ варського району Київської

люки від двох років здатні самостійно їх запалити.

матеріалів та конструкцій має становити не менше

JF06 - 1206371. 01.08.2010 р.

ТОВ "Камелія-РR" розпо­ чинає будівництво госпо­ дарськоі будівлі з вбудова­ ними побутовими при­ міщеннями для тимчасового проживання працівників на території свого підпри­ ємства в адмінмежах Кня:..

вставок у запобіжниках електричного струму; три­

відстань від приладів електроопалення до горючих

білого кольору, кузов VF3231В5215020828.

Шановні мешканці с. Княжичі

майте запальнички та сірники подалі від дітей. Ма­

нагрівальних приладів та газових кухонних плит;

Відділ ДАІ з обслуговування Броварського району при УДАІ ГУМВС України в Київській області повідомляє: За період 2010 року скоєно 37 незаконних заволодінь транспортними засобами, з яких не розшукано 13.

15

та Броварською району!

Зима. Ви вийшли на лід •••

спеціально відведених мя цього місцях.

24 rрудвя 2010 року

(04594) 6-86-40 (04694) 4-82-32. 3-80-86, (044) 332-21-44

e-mall: aupport0f1ardware911.com.ua

У магазин на АЗС "БРСМ­

Нафта" потрібні продавці­

касири зі знанням касового апарата. З/п висока. Тел.:

(098) 227-98-27. Олена.

t; Втрачене посвідчення вдови інвапіда ВВВ серіі С N!!210058, : 02.11.2010 р. на ім'я Ольги 1 : Михайлівни Москаленко, вважати недійсним. : :

1

видане УП та СЗН Броварської міськради

:·--------------------------------------~ . ІіІ Втрачену печатку приватного підприємця Прокопчук О.А. : : 11<2460611732 вважати недійсною.

:

: ІіІ

Втрачений Державний акт серіі КВ N!!112185, реєстр. : : N!!010732500497 від 17.07.2007 р., виданий Княжицькою сільрадою на : : : ім'я Дмитра Анатолійовича Бойка, вважати недійсним. ~--------------------------------------·

: [; Втрачений Державний акт на право приватної впасності на : • землю серії РІ N!!207084, виданий Гоrолівською сільрадою від • : 29.12.2001 р. на ім'я Миколи Вікторовича Оснача, вважати недійсним. :

66-345, 098-914-55-60. Контактна особа: Дарина КУЗЬМИК


16

П'ЯТІІИЦІ,

Газета виходить з

24 rрудвя 2010 року

~~·n·o·n·n·o·o·~·o·n·o·f?·o·o·o·o·n·o·o·c

~ Р

Колектив ТОВ ..Агропак .. вітає директора 8асІІІІ• 8еrр08ІІ.,а ІІІІаСІІО8С6коrо

О

g О О

ЮІіілейним днем народження.

>.

·~·

О

З ювілеєм Вас вітаєм!

> •

Щоб стільки ж раз весна цвіла!

О

Здоров'я, щастя і тепла!

V

Щоб шлях Ваш був такий широкий,

О

о, >

17 квіТНІ 1937 року

~

Сьогодні щипп Вам бtіЖаєм ~-

·~·

Щоб мало було перешкод,

Щоб ювілей справляли сотий!

О

Не знали б Ви тяжких турбот,

О

Ми Вам бажаЄм довго жити,

і гарних подій,

зДійснення задумів, планів і мрій,

Щастя квітучого, злетів найвищих,

Шляхів до мети

v

Щоб внуки виросли у Вас,

0 . . О 0• .

Щоб мали Ви кого любити, І щоб любили міцно Вас!

Щоб було все гаразд в роботі, Вона, звичайно, непроста. Щоб було все - і ··за", і "проти", Як компроміс - життя-буття!

О

tt")o

~·'!І ~·'!І ~·'!І l'.'!l l'''!l l'''!l l'''!l і'''} l'''!l l'.'!l 12-''!1 l'''! ~·'!І l''. ~

А~А~А~А~А~А~А~А~А~А~А~А~А~.~~

rОРОСКОП НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ Овен:

у

цей

тиждень

ви

ввійдете ·з

прекрасним

настроєм

і

самопочуттям. Не виключено, що в Цей період ЗРОС1уТЬ ваші доходи. У другій половині тижня не бійтеся ризикувати, якщо того вимагатиме

... 1 " -...., ••\Jefaв-

ТІпець: планети вказують на те, що ви помиритеся з кимось із колишніх

новини. У неділю приймайте зап,Юшення в гості чи на свято - спілкування

~~~-- ··~~~·і.=•. ~ .~.~- - · ;,:;_·.и:

піде вам на користь.

&nиан10ки: подіі цього тижня змусять вас поквапитися в справах, але

цей поспіх виявиться вам "на руку": він дозволить уникнути багатьох неприємностей, які опинилися б на вашому шляху в разі зволікання. У усе

сприятиме

вашій

плідн.ій творчій

.·.

праці та

заняттям хобі. Рак: упродовж тижня люди будуть з вами надзвичайно щирі та готоВі до співпраці. Прислухайтеся до іХньої думки й мотайте на вус. Друга половина тижня принесе стабільність і спокій. Основою цього стане гармонія в колі сім'і та близьких родичів. Наприкінці тижня чекайте

IJO)j~: ........:,...lfh:l:~.~ r~

раємос;t щось nомрувати.

підхід до цього nитаннЯ

Терези: чим більшим дипломатом ви себе покажете, тим більше несподіваних переваг отримаєте. Ви зможете найкращим чином проявити

ну,

підтримки. Також зараз гарний час для далеких подорож~.

період

бажань.

можна

Цими

. Цінуєте;

що

8

ній

вам

Насамnеред, 11)ІІJ-

.. ~~ва -\хі~ чудовоrо

·

nо­

дар~ 1taao ВР ЗОВсім не :наєте, що б ·таке nридумаnІ, наnиwіть разом. із дкти~· НОІО тіСТа Дідові Морозові. Опіспа ~

все вІДобраJЩ.

tult!h1o:.cn81&1rи· J'l8fJip4щь -.·ніби ~--~

6nиJКЧИх ·і ~piдffitrlttx!

щоб ~ oYno баrато. TQI4Y краще

К1і такИ здійс!ООю.ся· ДаЛі: дітвора ЛІІібить,

.

деwньоfо рсжу .l(pqJЩICa,.. ~.,.,.~,.

КозерІr: тижДень складатиметься гармонійно. Ви відчуєте реальну цей

ній

· ~- Д.,Я 'дітпахів.

· мейr• ~ в т~ниці. Дnя мапечі це най­

іграІВІСИ, 6ре.ІJОКИ У виrаяді CtЩIJOJija Прмй•

зуміє все правильно зрозуміти й розсудити.

у·

nоказати'

бfnьш·· узаrальнене. Ну от, каnрміСnад;..

людьми. Не завадить звернутися за порадою до старого друга, котрий

друзів.

в

РеСй nер8раховувати не вар-

·Та и~ не uавте Ні_ ..аеу, .ні· наnснення . -~тй ~ ~ ~О'і«іа;; щось вищцуватм, _t.ЮЖНа fІРІ:'Дбати~ щось _ -~~~ іІщо ви тatt і зрОби­

Стріпець: зробІть паузу Еі усіх значимих справах і проектах. Зараз для вас набагато важливіШе розібратися в собі, у сво·ІХ стосункаХ з близькими

та

. що

*• . не. забу·

·.то '!' _,..,, ~--tdm.кa rщрад при вибщ>ї

ЗРQбір. щоеь nОДібне хоч би дmt н~-

знайдете впевненість у тому, що в будь-якій ситуаціі не залишитеся без

рідних

-

.

Іt!ІUИЙ

на~ільwе nодобаетьси. Tyr уже tie . ..жуйте свою фантазію, _моЖете навіть впас: наруч nрІІJrо~ти nодарунок; КІІJй би це

Друга

Скорпіон: творчим та інтуїтивним особистостям цей тиждень обіцяє

здійснення деяких ваших

І, 38іСfю

вІЄМО й· про -наших . .· ...-!110~ маnят. КОІ«р&ТКі

своїм nодарунком, за що ви любите тодм•

багато цікавих знахідок і вражень. Ви радітимете жипю й при цьому

на

-.о)Кна

нкх.

баuі:tня тих, '· комУ ми зби-

тижня принесе вам знайомство з новими цікавими людьми.

боку

не.рjдко

І перше правиnо тут: Пам'ятати nро_.смаtИ~ :·вподобаІfм й

забезпечать вдалу реалізацію призупинених проектів. Друга половина

з

'tocnOAIII"f~

. ви

ремося, що і кому дарувати.

Діва: цього тижня у вашому жипі відкрита дорога всьому оригінальному

розраховувати

і

Тому дав&йте ·разом розбе-

та несподіваному. Ваші пропозиціі можуть виявитися дуже доречними й

підтримку

'.

noмitfanи, що ~-комусь те, · щожmли бсёмt. Чм не tак?

на вихідних вас запросять на дружню вечірку.

·

.,...".....,_.

АД)ке. .мабутьі

тижня буде. пов'язана із зустрічами зі знайомими та родичами. У ваЩ дім приходитиме багато гостей. Також це вдалі дні для самоосвіти. Можливо,

ее~ в діловій активності та вирішенні матеріальних' питань. половина тижня пройде повністю під вашим контролем.

.,

ti08II8 цІнtІІсть _.,.АН саО-•.

nев: на важливу розмову можна зважитися в четвер. Друга половина

t

ue СіЮ~

мИ 3iiitjnИ наАіtІяm

приємних сюрпризів від друзів.

\

~. а КІ'fЮІСQК

гмнамтюя від ttеб,ач8ноі кількооті товаріВ, а можм& ·~ ..щось із серії новорічнИХ ви6рап, щось сrіРавдІ. хороше й варПСнJ. • ~~-~ t~e. Щ()б,, ~ -,такіfй неіh.tОІЩ»іо ·сЦадИо. А до· всьоrо -.не хО::: ~-- бjпи 8І'ІевнеЮ; що .ІІІОДИНі віН

хороших знайомих. У другій прловині тижня на роботі прозвучать важливі

половині тижня

· кiimt: -~ .11106mm. маЩ

~~:а~=.;~.д;::.е:п:::='і -~,*-:'=:::=~у

вас приємними зустрічами.

другій

заn~ання: що nодару- .· ~ ~· Не Забуеайте-Іі про

вати ~ JІІОдям до.--свіІта? Не знаіо,

ситуація. У суботу можуть активізуватися творчі процеси. Неділя порадує

во воки··маtимУrь -~ ·Атt· тиХ,

також

ВІІ8DЕІ nодібні речі

днями

ви позбудетеся чинників, які вас обмІ!жують, і станете відчувати себе більш

те,~18jрJ"~·треба·віддаватиtМt од~ АНЯ - ,Qifl1t'IOмy --ту'~-

·

xro ·

~.по всьо-

із загадКа-

. вр~

CliOrO

ми~тва~··~юдарунокі· -~прав~·- -~~-11110~~-i~3ii:t1 .. 11$10'

вільно. , Водопій: цей тиждень загострить вашу інту'іцію. Ви станете особливо помітною особою в своєму соціальному колі. Також це гарний час для

це

Мої

..

JdliitИ'a.

поєднання навчання і професійної діяльності. Ви з блиском здасте будь-які

іспити. Найвідповідальніші дні

четвер і субота.

-

Риби: у творчості вас чекають цікаві відкрипя. Друга половина тижня

сприятиме духовним пошукам. Це вдалий час для поглибленого вивчення професійних знань, пошуку свого ідеалу, інтересу до релігіі та культурних

J

традицій інших народів.

·

~

-..

Із ~

1lf

~

• ••

ІСТОрІІ

Із затримкою, але все~

• ... "" таки прОДОВJКУІ9 СЬОГОДНІ "~ • розказувати цікавинки '\' з історіі роЗІИТК\' оj(nсмети­

npq

4

ки.

Отож, у XVII #'- ІJІІН.,к.піt мода на пудру. ~и з яєчним білком і І48І8ЄИпН на обличчя дуже густим шаром чим товстіше, тнм краще. А королева Англіі ЄJІнзавета /· ще й промальовувала на напудреному обличчі судини, щоб зімітувати прозорісJl> 111/dрн.

· У XVIII столітті в моду ввійшлн іtІhідн; бро-

ЗАСНОВНИКИ:

Броварські місьІса і районна ради, районна держадміністрація, колеrnrв редаосціі газети.

Свіt!оцтво про державну реєстрацію КІ Н.

259 від 10. 12. 1997 р. lluJflfiC 35064

красно внділяли очі й робнли погляд глибшим. Далі - ПОRва компактннх рум'ян і тонального крему. СІІОч.тху до складу кремів входив ва­

зелін іІ ~Р- Фахівці увесь час удос­

насправді не пoipeб'flllJmf жодних прикрас...

коналкw;Jа. .tІ/1КОратнвну косметику,

8 ОсНОВНОМУ ~ містила природні компонентн (трави, яfota", воДу), але нерідко аптекарі, що займалнє,t розробкою чергового косметичного засобу, ДQІІііІвалн тудн ртуть і азотну кислоту. Тепер зрозуміло, чому з'яви·

лася приказка "Краєа ВИІІІfSгає жеРtв"- ;щіе

ці речовини небезпечні для жнття. ХХ століття. Появі сучасноі косметнки жінки завдячують Т.Л. Вільямсові. Саме він створив

ОМ.,. СІІІf3ЮК.

ВіІиювіtІальний секретар

Засl)'Ііник головного реда/СТОра • Літературний редактор

туш під маркою MayЬefline. А через кілька років Мах Factor створив тіні на основі хни, що дуже зацікавнло кінематографістів: тіні пре­

краси

ви зі шматочків миІіlачнх шкурок. 3а щоки за· кладали коркові кулІ>КИ - щоб підкреслити ок­ руглість обличчя. Білнлами й рум'янами при­ крашали навіть зовсім юні обличчя, які

. Головний редактор •

Веостка

- ...............- -

ВвлентІІн8 КОВАЛІ8СЬКА.

Л~ ША!ІКА. Sамнnrне КОЗНЧКО.

Олене ІіОРОШКО.

пер, ОіІІІІІІІ 4Jаси, вона ще й приносить користь. r/I.EJIIiltWiтнx роках той же Мах Factor прндум8111 6nffeft для rуб і різні відтінки пома­

ди. Така от, JfiiCЩO коротко, історія косметики. Звісно ж, мода на макіяж змінюється, косме­

тика пocriilffD вдосконалюється. Але суть П за­ лишаєп.с• 11113Мінною - і в давнину, і зараз во· на ПОКJІtІКІіНІІоі.,робнтн нішнмн.

Адреса редаосціі: 07400, Ки18сwс8 Адреса в Інтернеті:

Тuефони:

тому те­

a6Jt.,

newlw.o-te.ua

жінок іще

прекрас·

м. &раварм, бу111о11. ІІезаnеіІсиосrІ, 2.

· · й · · 4 03 76 - ВІДПОВІДІІЛьни секретар, воддол реклами 5·59-19 - заступник головного редактора, відДіл сільського госnодІІрства

Куди ж нам, українцям, без борщу~ Шановві читачі! ~· Щиро двуємо вам за

те, що відrуквулвоr на

•• •• ••

J~

конкурс і ~силалв лис- ~}·-~~ ТВ

зі СВОІМВ peqeDТiOOI

· борщу. Зараз 1рІІІі1Є підбит-

~~~

п підсумків ІtОВ')'РСУ, а з переио.ІЩ8МІІ ми вас позиаіомвмо у наступиому номері.

завжди ваша Sаленrина. Миронівна. • Автор елогану на 1-й сторінці - М. Рильський . ·Редакція не завжди rюділяє позицію авторів.

·За точність викладених фактів ІіІідпоВідає автор.

• Листування з читачами - на сторінках газети. -За зміст реклами відповідальність несе рекламодІІВець. Віддруковано: пек газети "Вісті Центральної спілки

4-23-28 - бухrалтерія і прийом оголошень споживчих товариста України• 8-83-45 • комп'ютерний відділ.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,:Зам=::.·.::3.:..1·..:1.:,01.:..·..:10:;2;;...._.....;.;тир8]=;;;•..:БООО=..:п;:;;ри;;;м;;.;,._ _

#101 102 2010  
Advertisement