Page 1

Виходить

17 квітнн 19.37 року

Газета

Броварських міської та

Ng

ОО

районної рад, районної державної адміністрації

з

811~ r~

1

(1

ОО

1 6)

Субс:»тСІ,

27

rрудІ-8я

2008

р«:»к:у

···w.:.:<·:<:т=tш[m·t~yP·t:вY:::,:=:::чff1Wщ:~=~'=:::=щвм1ill.Ш1lliШm4~~ =:::щщщ.,шщ~~;щ:::=~:::~:тr~=%W: ,:::;::=:' =~·,.-:::чJ\:ttJ::?:':~:=~шктmrzcгlliiШJfi&x>=:::::c::..:.::,,,,~~~==~="'

п

ід

час

розширеної

наради

керівників навчальних закладів міста, яка відбулася 17 грудня у малій залі міськвиконкому, було розгля­

Важnива роnь

У МІСЬКІЙ РАДІ

nоrоnедиqної сnvисІіи

нуто питання, пов'язані з функціонуван­

Що рік настуnний нам rотує, або

управління

різним відхиленням мовленнєвого роз­

як правило, такі діти дуже сором'язливі,

ІІким курсом nіде Україна?

освіти, голови профспілкових комітетів педагогічних колективів обговорювали першочергові завдання, які потрібно вирішувати в кінці року. Адже в ці груд­

витку учнів, пропаганда логопедичних

або, навпаки, мають проблеми з по­ ведінкою, їм буде важко стверджуватись. Під час спілкування на моє запитання, коли ж батькам почати бити на сполох, О.В. Здор пояснила, що чим раніше відбудеться діагностування, тим якіс­

На початку грудІІЯ 2008 в Брюсселі відбулося засіданІІЯ Ради міністрів країн-членів НАТО, на якому Україні (як і Грузії) було відмовлено в приєднанні до Плану дій з набуття членства в Альянсі. Натоміть їй було запропоновано новий формат співробітництва з А1ьянсом - щорічна

ням освітньої галузі нашого міста. Ди­ дошкільних, загальноосвітніх,

ректори

позашкільних міста,

навчальних

завідуючі

відділами

закладів

знань серед педагогів та батьків.

У системі освіти управління освіти Броварської міської ради налічується 7

надають пропозиції

логопедичних пунктів, які обслуговують

для формування міського бюджету на наступний рік. Непроста економічна си­

І О загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста. Логопедичні пункти

туація в країні цьогоріч ускладнює про­

відкриваються відповідно до Положення

уважно слідкувати за розвитком своїх

цес планування. Тому, спілкуючись під

про логопедичні пункти в школах за на­

дітей. Якщо, наприклад, дитина віком

час наради з педагогами, в.о. міського голови І гор Сапожко наголосив, що з

явності 18 початкових класів - 7 досвідче­ нихлогопедів працюють в ЗОШ Ng2, З, 9, 10, НВК, СЗОШ Ng5 та СЗОШ N27. Ольга Василівна розповіла, що кожно­ го року з І по ЗО вересня вона та й колеги діагностують усне та писемне мов-

до

лення

серед дітей-логопатів більше хлопчиків,

неві дні освітяни

огляду на обставини, шо склалися, потрібно будувати реальні плани, треба зберегти робочі місця і колективи. Оскільки освітні заклади є одними з ос­ новних користувачів енергоресурсів, і надалі потрібно вживати заходи з еко­ номії електроенергії, але в рамках ро­ зумного,

шоб

не

зашкодити

здоров'ю

колярів. Для міської влади, як завжди, ріоритстними залишаються гуманітар­ на та соціальна сфери. Кошти, що закла­

учнів

початкових

класів

і

за

результатами обстеження зараховують на логопедичний пункт учнів-логопатів. Наприклад, протягом вересня 2008 року фахівці оглянули З2ЗІ школяра, у 570 з них було виявлено вади усного та писем-

ніший буде результат.

року

лює,

-

не

це

говорить,

вже

Батьки повинні

а лише

привід

жестику­

звертатись

до

спеціалістів. Якщо п'ятирічний малюк нормально розвивається, апе

ляє

певні

звуки

-

не

потрібно

вимов­

йди

до

фахівців. До речі, статистика вказує, що ніж дівчаток.

Протягом 2008-2009 рр. методоб'єд­ нання вчителів-логопедів систематично працює над проблемою "Комплексні підходи до організації та змісту корск­

це у кожного шостого.

ційного навчання молодших школярів".

даються до міського бюджету, в першу

На жаль, кількість дітей з проблемами

Згідно з планом засідання методоб'єд­

чергу будуть спрямовані на реалізацію

щорічно лише збільшується. Серед факторів, які спричиняють вади мовлення у

нання проходять щоквартально. На них фахівці обмінюються досвідом роботи, вивчають сучасні лінгвістичні підходи

соціально-економічних програм.

ного мовлення

-

Роль логопедичної служби науково­ уnравління освіти міськради у вирішенні освітніх завдань­ тема звітної доповідt керівника міського методичного об'єднання вчителів-лого­ педів Ольги Здор. Адже логопедична служба у Броварах функціонує понад ЗО років, їі роль в шкільному процесі до­ сить значна. Свого часу видатний педа­ гог Василь Сухомлинський стверджував, що відхилення від норм мовленнєвого

дітей, спеціалісти виділяють патології, які мами мали під час вагітності, травми під час пологів, часті інфекційно-вірусні захворювання дітей в перші роки жипя,

розвитку учнів негативно позначається в їх подальшому жипі. Тому основним

сфери. Проблеми з мовленням призво­ дять до порушень читання й письма. Як-

шкіл,

завданням логопедичної служби в школі є вчасне діагностування мовленнєвих вад школярів, корекція усного та писем­ ного мовлення учнів, запобігання

що такій дитині вчасно не надати допо­

дичні

методичного центру

спадковість, вплив екології та неналежні

соціально-побутові умови. У дітей-лого­ патів спостерігається несформованість багатьох психічних функцій: зорового аналізу і синтезу, просторових уявлень, фонематичного слуху, фіксуються пору­ шення уваги, пам'яті, психоемоційної

до корекційної роботи з учнями-логопа­ тами, постійно підвищують свій фахо­ вий рівень, тісно співпрацюючи з об'єд­ наннями вчителів-логопедів дошкіль­ них навчальних закладів міста та район­ ного відділу освіти. Особлива увага доповідача була при­

ділсна проблемі оснащення та облад­ нання логопедичних кабінетів, їх відпо­ відність санітарно-гігієнічним нормам.

Бо

лише в співпраці з директорами на базі яких працюють логопе­ пункти,

можливо вирішити

по­

національна програма. Реакція на таке рішенІІЯ Ради в Україні і в світі була неодиозначною. "Для Росії це було, якшо не свято, то хтось отримає, як мінімум, орден за протидію приєднанню України до ПДЧ" (М. Сірук "День",

N2221).

"Україну просто "по~Іатросили і кинули" (Д. Рогозів- постійний представник Росії в НАТО). "Україна ше дуже далека - на покоління да­ лека від НАТО (Газета "Зюддойчс цайтунг"). "Після того, як Україна продемонструс свою

готовність стати членом НАТО, питання про І

фор\Іалізацію ПДЧ може стати зайвим ... Тепер абревіатура ПДЧ не викликатю1е так багато

запитань, а країна просуватиметься вперед··. І

(В. Огризко

р~ни).

-

міністр закордонних справ Ук- І

1 1

"Сторони Коаліції погодились розробити програму заходів (всьоrо-на-всього, авт.) спря- f мовану на Євроатлантичну інтеграцію Ук- І раїни" ("Угода про створення Коаліції "Національного розвитку, стабільності і поряд­ ку", Розділ "Пріоритетні завдання діяльності

Коаліції у сфері зовнішньої політики", п. 3).

1

рова.

Довідка: Кордони між Росією й Україною в . . .

напів-

точні питання. Саме ті, від яких зале­

рамках територІальних кордонш, що Існували

письменною і надалі матиме в жипі серйозні проблеми. Вже не кажучи, що,

жатиме кінцевий результат. Лариса ШАПКА.

до розвалу СРСР, були визначсні низкою угод підписаних після 1991 р.

могу,

вона

може

залишитись

-

2008

майстри

спорту,

першим та другим

п

рийШла зима. Запорошило сні­

гом uce навкруги. Літні походи і змагання вихованців БРЦТ залишилися тільки у згадках. Але завдяки тому, що рік тому в Требухівській ЗОШ І-ІІІ ст. було обладнано спортивний зал для занять з пішохідного туризму, у вихідні (19-21 грудня) не вшухав у Тре­ бухівській школі веселий шум і гRмір. Це учасники і вболівальники команд, які завітали у с. Требухів на змагання з пішохідного турюму у закритих при­ міщенннх, мірялися силами, хто ж є кра­ щим у цьому виді змагань. А поспереча­ тися було кому, адже на "Кубок

спуски,

неслухняну

!

ся мало не як пряма загроза національній без­

пеці Російській Федерації. Окремі політики українофоби вже пообіцяли на\І "майстерно І оформлену прикордонну провокацію'", після

якої російське військо вторгнеться на ук-І раїнськ,і терени, звідки відійде на по~.ередні 1

з

розря­

ників змагань. Круті підйоми, навісні пе­ та

1 України у глибину свосї території сприймаєть- 1

дами складали більше половини vчас~ реправи

с.5): ··ми можемо збе­

тин Збройних сил України із західних кордонів

спортсмени

спортивними

заявив (газ. '"Арка", вересень

17 (197),

східних регіонах Кри\Іу, і я не можу виключи­ ти вторгнення збройних сил за осетинським сценарієм". - Недавній наказ Міністра оборони України про персдислокацію окремих військових час­

чалися між собою. Змагання були дійсно високого rатун­ ку . Про це свідчить рівень учасників змагань. Канди­ в

р. число

регти для себе Україну лише за умови розко,1у або компромісу між двома частинами цісї країни. Ду~Іаю, шо Росія підтрима.,1а б бунт в

Престижу", який було запо­ чатковано Броварським районним Центром туризму вперше в цьому році, з'їха­ лися кращі команди з двох сусідніх областей - Київсь­ кої та Чернігівської. Чотир­ надцять команд із Требухо­ ва, Красилівки, Борисполя, Славутича, Ніжина, Ічні, Прилук, Куликінки спере­

дати

j

А. Дугін, фундатор міжнародного Євра­

зійського руху,

у Брова

І

"Зберігаєтьсн невизначеність шодо нашого Євроатлантичного майбутнього і Україна відчуває вакуум безпеки. Ведуться пошуки 1 можливих рішень в інших площина" (Т. Силіна "Дзеркало тижня"). Тим часом: - Російська Федерація зробила пропозицію змінити кордони у Керченській протоці, про­ сунувши їх в сторону України. Вона прозвуча­ ла в заяві голави російського МЗС Сергія Лав-

колоду,

яка так і норовила вирватися з-під ніг, довелося долати учасникам змагань. Два дні напружених змагань розставили пе­ реможців на п'єдесталі змагань таким чи­ ном: на перше місце піднялася команда міста Прилуки (Чернігівська область), друге місце посіли господарі змагань команда Броварського районного Цент­ РУ туризму, вихованці гуртка "Спортив­ ний туризм" (Требухівська. ЗОШ, керівник В.М. Зінченко), на третьому місці- команда з міста Ічні (Чернігівська область). Змагання проведено на висо­ кому рівні і всі учасники залишилися за­ доволеними, хоча не всім вдалося приміряти медалі та підняти над голо­ вою кубки переможців. Наша команда у складі Олега Харченка, Людмили Хар­ ченко, Олега Солодкого та Олексія

Мельниченка на цих змаганнях викона­ ла нормативи першого дорослого розря­

ду. Завдяки допомозі відділу спорту Бро­ варської районної адміністрації, не­ зважаючи на складні часи, вдалося наго­ родити переможців змагань грамотами,

кубками,

медалями і цінними подарун­

ками. Хоча надворі зима., але на вихо­

ванців БРЦТ чекають нові випробуван­ ня. Попереду участь у відкритих зма­ ганнях з пішохідного туризму в закритих примішеннях І•Інянського району, м. Славушчі, м. Києві та обласні змагання з пішохідного туризму у закритих примі­

щеннях, які відбудуться у лютому 2009 року ум. Сквирі. Тож побажаємо нашим спортсменам добре підготуватися і в гарній формі підійти до цих змагань, і, звичайно, перемоги. адже інших завдань

вихованці БРЦТ перед собою не ставл ять.

Валерій ГЛЕЙ, методист БРЦТ. Фото автора.

позиш1

лише

завдячуючи

"Jусиллям

плану

1

Саркозі-МtдВtдєва-2"' (за \1атсріалами ро- 'І сійських ЗМ !). - На потреби Збройних сил· України загаль- 1

ною чисельністю

200

тисяч 'Юловік держава ,~.

виділяє S2,2 мільярда. що складає 1.3% ВВП. Довідка для порівняння: На своїх вояків. яких нараховується І ~Іільйон 200 п1снч, Росія витрачає SЗО млрд, а з І січня 2009 р. вона зап-

11 1

ланува.,~а виділити S 50 ~1лрд (це - 3% ВВП). І Польща, маючи військових 141 тисячу осіб , виділяє на потреби Війська Польського $6,2 млрд (1,9% ВВП). - Якби референдум щодо приєднання до НАТО проходив найближчим часщ1, за вступ! до Альянсу проголосували б 32 відсотки ук­ раїнців (на сході України- 16%. 28%- н центрі. близько 69% - на заході) !"результати нсеук-

..

.

.

ршнського сошолопчного ОІШ>ування

провс­

деного Інституто\І rран<.:формаuії Суспіль­ <.:тва). Україна протягом трьох рокш праJJюс за ме­ тодологією ПДЧ. То яким курсом піде Україна і шо їі чекає в найближчому ~айбутньому·) Ue питання вже до вас, шановний читачу.

Елеонард ДА,lІАМУХАМЄДОВ.


ПОНЕДІЛОК

29

грудня

УТ-1

06.00 "Доброго ранку 1 " 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини

06.10,

07.10,

08.10

Події очима бутнього

06.20,

06.55,

май­

07.55

Спорт 06.25 Православний календар

По­

06.50, 07.50, 08.25 года

Ера здоров'я Рейтингова пано­

07.30 08.1 О

рама

Банківська пано­

08.20

рама

Православний

08.30

календар

Ранкові поради Анонс передач Погода Експерти дозвілля Здоров'я Розшук дітей Життя триває ... Погода Ситуація Кіно.uа Книга.uа Хай щастить Наша пісня

08.45 09.00 09.05 09.1 О 09.40 10.40 11.00 11.45 11.55 12.05 12.40 13.25 14.05

ВІВТОРОК ЗО грудня УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Україно'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Но­ вини

06.10,

07.10,

08.10

Події очима бутнього

06.20,

06.55,

май­

07.55

Спорт

06.25,

08.40

Правос­

лавний календар

06.50, 07.50, 08.25

По-

года

07.40 Буд. майданчик 08.15 На Олімп' 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.15 У дні шкільних канікул. Х/ф "Дитяче Різдво в Уельсі" 10.10 М/Ф "Різдвяні перевтілення" 10.40 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ... 11.45 Погода 11.50 Ситуація 11.55 д/Ф "Клоун іде на манеж. М. Яковчен­ ко" 12.25 Ток-шоу "Споку­ шання владою" 13.25 Екіпаж 14.05 "Попередження" з М. Вереснем СЕРЕДА грудня УТ-1

06.00 "Доброго ранку 1 " 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини

06.10,

07.10,

Події очима бутнього

06.20,

06.55,

08.10 май­

07.55

Спорт

06.25

Православний

календар

06.50, 07.50, 08.25

По­

года

08.30

Православний

календар

Дитячий теле­ журнал "Корпорація Сімба" 08.45 Енциклопедія ве-

08.35

ликих

09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.15 М/Ф "Чарівники і велетні"

10.40 М/Ф "Пошта Сан­ та Клауса" М/ф "Хто прийде на Новий рік?" 11. 15 Погода 11.20 Улюблені пісні 50-х."Гуцулка Ксе­ ня" 12.25 Фольк-musіс 13.20 Жінка третього тисячоліття 15.50 Погода 15.55 Mjc "Легенди Ук­ раїни" 16.00 Т jс"Таємничий острів" 16.25 Індиго 16.55 Погода 17.00 Х/ф "В погоні за Різдвом"

11.05

11.20

острів" 16.25 Індиго 16.50 М/ф "Калейдос­ коп" 17.00 д/с "Народжені вбивати" 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Укр.вимір 19.00 Точка зору 19.35 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Попередження" 20.55 "Легенди України"

14.30, 17.00, 19.30, 22.30 ТСН" 15.05 Т jc "Закон мишо­

21.00 Новини 21.15 Новини 21.30 Світ спорту 21.45 "Спокуса владою" 22.45 Погода 22.55 Трійка, Кено 23.00 Гарячі версіі

1+1 06.10 Tjc

"Так ніхто не

кохав"

07.00, 05.50 "Єралаш" 07.25 "Сніданок з "1+1" 09.30, 20.00 Tjc "Руда" 10.30, 17.30, 18.25 Т/с "Рейки щастя"

ловки" 16.05 "Караоке на май­ дані" 19.25 "Погода"

21.05 Т jc "Закон мишо­ ловки" 22.1 О "Смішніше кроликів" 23.00 "Проспорт"

за

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.25 Новини 06.10, 03.00 "Гід кра1нами свІту . Північна Італія "Ранок з Інтером" 09.00 Tjc "Загальна те­ рапія". 11.05 Т jc "Вогонь ко­ хання" 12.10 Х/ф "Нічні відвідувачі" 14.00 Х/Ф "Свати" 16.30 "Позаочі" 17.30 "Чекай на мене" 19.00 Tjc "Вогонь ко-

07.10, 08.10

14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.20 д/с "Обличчя

09.30, 20.00 Т/с "Руда" 10.25 М/ф "Снігуронь­

Європи" 15.50 Погода 15.55 М/с "Легенди Ук­ раїни" 16.00 Тjс"Таємничий острів", 16.25 Індиго 16.55 У дні шкільних канікул. М/Ф "До­ нер" 17.15 М/Ф "Свято. Різдво, яке могло і не настати" 18.05 Ситуація 18.15 Погода 18.25 Ук­ раїнський вимір 19.00 Tjc "Чорна рада" 20.55 М/с "Легенди Ук­ раїни" 21.00 Новини 21.15 Новини міжнародні 21.30 Світ спорту 21.45 Погода 21.55 Громадська вар-

11.30 12.15

та

22.20 22.55 23.00

Відкрита зона Трійка, Кено Гарячі версіі

1+1 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Т jc "Так ніхто не кохав" 07.00 М/Ф "Коли запа­ люються ялинки" 07.25 "Сніданок з "1+1"

06.05

Погода 18.25 Ук­ раїнський вимір 18.50 д/ф "Люди та ляльки"

19.20 Х/Ф "Я бачив, як мама цілувала Сан­ та Клауса" 20.55 М/с "Легенди України" 21.00 Новини 21.10 Шо? Де? Коли? 22.10 д/Ф "Кращі голи2008. Зроблено в Україні" 22.45 Мегалот 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 2З.ОО Новорічна прог­ рама

НОВОРІЧНЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕ­

23.45

ЗИДЕНТА

УКРАЇНИ

В. А. ЮЩЕНКА ДО НАРОДУ УКРАІНИ 00.1 О Художній фільм "Звичайне диво" 01.20 Новорічна свят­ кова

програма

"Зірки на Першому"

1+1 ''Так ніхто не кохав" 07.00 "Сніданок з "1+1" 09.00 Т/с "Руда" 10.00 Tjc "Рейки щас­ тя" 10.50 М/ф "Місто чак­ лунів" 12.05 Х/Ф "Назад у майбутнє" 14.00 Х/Ф "Назад у майбутнє - 2" 15.50 Х/ф"Назад у май­ бутнє- З" 17.50 Хjф "Кудлатий тато" 19.ЗО ТСН: ''Телевізійна служба новин"

06.15 Tjc

ка"

"Світське життя" "Ювілейний вечір Євгена Петросяна" 13.40 Tjc "П'ять хвилин до метро"

14.30,

17.00,

19.30

ТСН: "Телевізійна служба новин" 15.05, 21.00, 22.05 т;с "Закон мишоловки" 16.05, 17.30, 18.30 Т/с "Рейки щастя" 19.25 "Погода" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 16.45 Новини 06.1 О "Гід країнам~ світу". Каліфорнія 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером" 09.00 Х/Ф "Шекспіру й не снилося" 11.05 Т jc "Вогонь ко­ хання"

12.10 Х/Ф "Екіпаж" 14.30 Концерт А. Пуга­ чової "Вибране" 17.00 Х/Ф "Інфант" 19.00 Tjc "Вогонь ко­ хання

18.15

31

"Караоке на май­ дані". Новий рік 12.10 "Вечір Є.Петро­ сяна" 13.40 Т jc "П'ять хвилин до метро"

14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.20 "Обличчя Європи" 15.50 Погода 15.55 "Легенди України" 16.00 Т jс"Таємничий

20.00 "Подробиці" 20.30 Т jc "Найкра­ сивіша-2"

По­

года

"Смішніше за кроликів" 20.50, 05.40 Х/Ф "Звідки беруться діти?" 22. 15 "Новорічне шоу "Червона Шапочка" 23.50 "Новорічне привітання Прези­ дента України В. Ющенка" 00.00 "Новорічна дис­ котека 70-80-х. Ав­ торадіо" 04.00 Х/ф "Практична магія"

20.00, 20.25

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.1 О "Гід країнами світу". тивалі

Великі

07.10, 08.10

сивіша"

ІСТV

05.35 Розшук дітей 05.40 Факти тижня 06.15, 08.00, 09.00 08.35

По-

300

секjгод 06.30 "Сучасне Роккове життя". Mjc 06.55 "Леся+Рома". Tjc

07.45, 08.45 Факти 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Цунамі". Х/ф 12.45 Факти. День 13.00 "Падіння комети". Х/ф "Бельфегор привид Лувру". Х/Ф 16.55 "Грендель". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.20 "Зоряні війни·:. Хjф 22.25 Свобода слова

15.05

СТБ Т jc "Вона напи­ сала вбивство"

06.05

06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Новини" 07.00 "Сам собі режи­ сер" 08.10 Х/Ф "Васабі"

06.30,

08.35

фес­

"Ранок з

Інтером"

А. Пахму­ това. Найкращі пісні 12.10 Х/Ф "Неймовірні пригоди італійців у РосіІ" 14.00 М/Ф "Плас­ тилінова ворона", "Падав торішній сніг" 14.40 М/Ф "Ілля Муро­ мець та Соловей­ розбійник" 16.00 Творчий вечір К. Меладзе, 1 ч. 17.40 "Позаочі". В. Ме­

09.10, 04.30

ладзе

18.30 Творчий вечір К. Меладзе, 2 ч. 20.00 "Подробиці" 20.ЗО "Вечірній квар­ тал". "З Новим ро­ ком!" 23.10 Новорічний про­ ект "Однокласники",

Снігуронька!" 18.1 ОТ jc "Доктор Хаус" 19.10 "Суперстар-2008" 22.25 "За Вікнами"

НОВИЙ КАНАЛ 05.45 Т jc "Моя амери­ канська нянька-5"

06.10 Tjc "Студенти" 06.50, 07.20, 07.30, 08.40 "Підйом" 06.55 Mjc "Неймовірне життя Джуніпер Лі" По­

07.25, 08.35, 19.20 года

М/с "Ве­ селі мелодіТ' 09.1 О Хjф "Лемоні Снікетт" 11.15, 19.25 Tjc "Солдати-15" 12.15, 16.10 Tjc "Друзі" 13.30, 19.00 Репортер 13.55 М/с "Поліцейська академія" 14. 15 Т jc "Одноклас­ ниці" 15.05, 16.05 Тееп Time 15.10 Побачення з ма­ мою-2 15.40 Tjc "Дім шкере-

09.00, 13.35

бажань"

300

секjгод ·06.35 "Сучасне Роккове життя". М/с 07.05 "Леся+Рома". Т jc

07.45. 08.45 Факти. Ра­ нок

07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Падіння комети". Х/Ф 11.00 "Грендель". Х/Ф 12.45 Факти. День 13.00 "Копальні царя Соломона". Х/Ф 16.05 "Зоряні війни: Прихована загро­ за". Х/ф 18.45 Факти. Вечір 19.20 "Зоряні війни-2: Атака клонів". Х/ф 22.30 "Зомбі у літаку".

Х/Ф СТБ 06.05 Т/с "Вона напи­ сала вбивство"

06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини"

"Сам собі режи­ сер" 08.10 Х/ф "Варвара­ краса, довга коса" 10.35 "Суперстар2008. Команда мрі1"

07.00

екстра­ сенсів" 14.00 "Документальний детектив. На гачку

1 ч. Новорічне звер­ нення Президента України 00.00 Новорічний про­ ект "Однокласники", 2 ч. 02.30 Концерт "Тато Кутуньо"

23.50

ІСТV 04.20 "Сніговик". Х/Ф 05.55, 07.50 Погода 06.00 "Снігова королева". Х/ф 07.55 "Копальні царя Соломона". Х/ф 11.00 "Дорогі діти". Х/Ф 12.45 Факти. День 12.55 Спорт 13.00 "Мисливці за ста­ ровиною". Т jc 14.00 "Помінятись місцями". Х/Ф 16.05 "Зоряні війни-2: Атака клонів". Х/ф 18.50 "Зоряні війни-З: Помста сітхів". Х/ф 21.30 Дискотека 80-х. Фестиваль "Авто­ радіо" 23.50 Новорічне поздо­ ровлення Прези­ дента України 00.00 Кращі пісні року 02.00 Голі та смішні. Краще за рік 02.40 "Пригоди на "По­ сейдоні". Хjф

СТБ 06.05 "Російські сен­ саціі. Остання крап­ ля"

Т jc "Вона напи­ сала вбивство" 08.05 Х/Ф "Мама" 09.ЗО Х/ф "Д'Артаньян та три мушкетери"

06.45

жінку" Х/ф "Терміново потрібен Дід Мороз"

16.05 Х/Ф "Моя мама -

года

06.20,

10.45 "Їмо вдома" 11.30 Х/Ф "Шукайте 14.15

13.00 "Битва

ІСТV

06'. 1О Факти 06.25, 08.00, 09.00

хан ня

20.00 "Подробиці" 20.30 Tjc "Найкра­

Т jc "Ку­ лагін і партнери" 15.1 О Т jc "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.10 Tjc "Доктор Ха­ ус" 19.15 "Правила життя.

14.40, 21.30

20.

Шахраї 21 сторіччя" 15 "Російські сен­ саціі. Остання крап­ ля"

"Нез'ясовно, але факт"

22.25

НОВИЙ КАНАЛ 05.50 Т jc "Моя амери­ канська нянька-5" 06. 15 Т jc "Студенти ІпtеrпаtіопаІ"

06.55, 07.20, 07.35, 08.40 "Підйом" 07.00 Mjc "Неймовірне життя Джуніпер Лі" По­

07.30, 08.35, 19.20 года

М/с "Ве­ селі мелоді1" 09.20 Х/Ф "Синоптик" 11.10, 19.25 Tjc "Солдати-15" 12.05, 16.25 Т/с "Друзі" 13.30, 19.00 Репортер 13.45 М/с "Поліцейська академія" 14.05 Tjc "Одноклас­ ниці" 14.55, 16.10 Тееп Time 15.00 Побачення з ма­ мою-З

09.00, 13.35

"За двома зайця­ ми". Мюзикл 16.20, 04.30 "В пошу­ ках істини. Українсь­ ке чаклунство" 18.00, ОЗ.ОО "Правила життя. Людина як диво" 19.40 "ВусоЛапоХвіст" 21.20 "Зіркове життя. Неймовірна правда про зірок" 22.30 "Танцюють всі!" Новорічне танцю­

14.20

вальне шоу

2З.50 Новорічне звер­ нення Президента України 00.00 З Новим Роком! 00.00 "Суперстар2008. Команда мріі. Новорічний випуск"

НОВИЙ КАНАЛ "Моя амери­ канська нянька-5" 06. 15 Т jc "Студенти Іпtеrпаtіопа!"

05.50 Tjc

07.00, 07.20, 07.35, 08.40 "Підйом" 07.00 М/с "Неймовірне життя Джуніпер Лі" 07.ЗО, 08.З5, 19.20 По­ года

09.00, 1З.З5 М/с "Веселі меподі1"

09.1 О Х/ф "Клятва" 11.20 Tjc "Солдати -15" 12.15, 14.05 Т/с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.45 М/с "Поліцейська академія"

17.10 М/Ф "101 далма­ тинець" 18.З5, 19.25 Т/с ."Щас­ ливі разом" 19. 15 Спортрепортер 19.50 Tjc "Татусеві дочки"

берть"

06.01,

17.00 Tjc "Школа N21" 17.55, 21.25 Tjc "Тату­ севі дочки" 19.15 Спортрепортер 20.25 Tjc "Бальзаківсь­ кий вік" 22.25 Х/Ф "Синоптик"

УКРАЇНА 05.45 Мультфільми 06.30, 16.30, 19.00 Подіі

06.45, 16.55, 19.25 По­ года

Федераль­ ний суддя 07.40 Листи Дідові Мо­ розові 08.30 Шоу "На десять років молоше" 09.00 Tjc "Принцеса й жебрак" 10.00 Зірки гумору 11.00 Святковий виг­

06.50, 15.30

раш

12.00 Т jc "Глухар", 13.00 Х/Ф "Рівняння з усіма відомими" 16.50, 19.20 Спорт 17.00 Tjc "Принцеса й жебрак" 19.30 Tjc "Глухар" 21.30 Х/Ф "Сім'янин"

5 КАНАЛ "Програма пере­ дач"

06.00

15.25 Т/с "Дім шкере­ 17.15 Tjc "Школа N21" 18.00, 21.20 Tjc ''Тату­ севі дочки"

19.15 Спортрепортер 20.20 Т jc "Бальзаківсь­ кий вік, або Всі чо­ ловіки сво ... "

22.15 Х/Ф "Клятва" УКРАЇНА 05.45 Мультфільми 06.30, 16.30, 19.00 Подіі

16.50,

19.20

Спортивні подіі

06.45, 16.55, 19.25 По­ года

06.50, 15.30 Федераль­ ний суддя Листи Дідові Мо­ розові 08.30 Tjc "Принцеса й жебрак", 10.00 Зірки гумору 11.00 Святковий виг-

07.40

раш

12.00 Т jc

"Глухар" 1З.ОО Х/Ф "Сім'янин" 17.00 Tjc "Принцеса й жебрак" 19.ЗО Проводи Старого року з Максимом Галкіним - 2008 23.00 Х/Ф "Вертається чоловік з відряджен­ ня" КАНАЛ 06.00 "Програма пере­ дач"

5

21.1 О

Хjф "Один вдо­ ма" 22.50 Зірка караоке 2З.50 Новорічне звер­ нення Президента України 00.00 Зірка караоке. Фінал 00.15 Х/Ф "Найкращий фільм" 01.55 Камеді-клаб

УКРАЇНА

05.45 Мультфільми 06.30 Подіі 07.00 Зірки гумору 07.45 Х/ф "Санта Клаус"

Листи Дідові Мо­ розові 11.00 Х/Ф "Чарівники" 1З.45 Проводи Старого року з Максимом Галкіним - 2008 17.00 Блакитний вогник на Шаболовці 2008. Краще 22.00, 00.1 О Блакитний вогник на Шабо­ ловці- 2009 2З.55 Новорічне поздо­ ровлення Прези­ дента України В. А. Ющенко 02.30 Музичний фільм "Новорічна ніч" ОЗ.ЗО Новорічне шоу 04.05 Х/ф "Чарівники"

09.30

5

КАНАЛ

"Програма пере­ дач"

06.00

06.01'

08.ЗО,

2З.ЗО

"Час-Тайм"

06.15,

"Час­

06.15, 07.05

"Час спор­

ту"

06.25, 07.15, 09.15, 17.50 "Погода в Ук­ раїні" 06.30 "Тема тижня" 06.45, 08.45 Огляд преси

06.50, 08.20, 11.20, 14.20 "Погода у світі"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00 "Час новин"

07.35,

08.10,

22.15

"Бізнес-час" "Автопілот-нови­ ни"

07.50

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес­ конференціі"

10.15, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Пого­

07.05,

05.40

"Час спорту"

06.25, 07.15, 12.25, 15.25, 17.50,

21.50,

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25 Фотолайф 06.50 "Банкнота" 07.00, 15.45 Зелена варта

години. Жит­ тя" Дайджест 08.00, 22.00 Хіт-парад

07.30 "24

диких тварин

Вулкан День Су­

09.00 ду

Великий поряту­

10.00

нок тварин

11.00 Примхи 12.00, 20.00

погоди "Світські

хроніки" Школа ремонту Спецпроект

12.25 13.30 14.00 14.35

Друзі тварин Назад до приро-

ди

І

Найкрасивіші палаци світу 16. 15 Усередині 17.20 Забавні моменти 18.30 Т jc "Усі люблять Раймонда" 20.30 15 міжнародний фестиваль цирку 23.00 М/ф "Ялинка"

"Час­

18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час но-

06.01,

08.30

"Час спор­

06.15, 07.05 ту"

06.25, 07.15, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Ук­ р<йні"

06.30, 18.20 "Час еко-' номіки"

06.45, 08.45

Огляд пре­

си

06.50, 10.20, 1З.20, 17.20, 18.З5, 22.50 "Погода тах".

на

курор­

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00 "Час новин"

07.35,

08.10,

22.15

"Бізнес-чао" "Автопілот-нови­

07.50

ни"

08.20, 11.20, 14.20, 16.15 "Погода у світі"

09.30, 1О.ЗО, 11.30, 12.30 "Прес-конфе­ ренцїІ 1З.ЗО, 14.30 "5 еле­ мент" 15.30 "Не перший пог­ ляд" 16.30 "Мотор-ТБ" 17.30 "Особливо не­ безпечно"

05.50

15.10,

вин" "Новий час" "Час" "Народний конт­ роль"

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25 "24 години. Світ" 06.55 Зелена варта 07.25, 22.00 Хіт-парад диких тварин

18.30 Tjc "Усі люблять Раймонда" 09.25 15 міжнародний 08.30,

фестиваль

цирку в Масі 10.55 М/ф "Маленький Мук" 11.10, 21.30 Примхи погоди

12.00, 20.00 "Світські хроніки" ,. 12.25 Школа ремонту 1З.40 Друзі тварин

14.20 Назад до природи

19.25 Найкра­ сивіші палаци світу 15.20 Підводна одіссея Кусто 16.20, 23.05 Гранична швидкість 17.25 М/ф "Чарівний птах" 14.45,

17.55 Як це робиться' 18.20 М/Ф "Ялинка" 20.30 Цирк Баобаб стрибучі барабани

00.00

"Час еко­

00.40

Огляд пре­

01. ОО

06.30, 18.20 си

06.50, 10.20, 1З.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода тах"

"З Новим 2009 роком'" "Ресторанні но­ вини"

номіки"

06.45, 08.45

19.25

19.15 21.00 22.25

"Погода в Ук­

раїні"

на

курор­

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00 "Час новин" 07.З5, 08.1 О "Бізнес­ час" 07.50 "Автопілот-нови­ ни"

08.20, 11 .20, 14.20, 16.15 "Погода у світі" 09.ЗО, 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО "Прес-конфе­ ренції у прямому ефірі" 1З.ЗО, 14.ЗО "5-й еле­ мент" 15.30 "Зверни увагу" з Тетяною Рамус 16.ЗО "Арсенал" 17.ЗО "482: Історія ук­ раїнського бізнесу" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час но­ вин" (рос.) 19.15, 04.00 "Новий час" 21 .ОО, 05.00 "Час. Рік

2008" 22.10 "Час" 23.20 "Велика

політи­

ка"

23.50 Новорічне звер­ 09.20,

вин" "Новий час" "Час" "Велика політика'

19.15 21.00 22.25

да на курортах" 12.25, 21.50 "Погода в Україні" 14.30 "5 елемент" 15.20, 16.20 "Майдан" 17.30 "Резонанс" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Киівський час" 19.00, 22.00 "Час но-

Тайм"

берть"

06.40,

08.30

Тайм"

нення Президента України до народу України

Відеоверсія це­ ремонії вшанування переможців конкур­ су "Вибір року"

ТОНІС Клуб 700 06.25, 10.З5 Спецпроект 07.00, 20.30 Хіт-парад

06.00

диких тварин

08.00 Як це робиться? 08.30, 18.ЗО Tjc "Усі люблять Раймонда" Цирк Баобаб стрибучі барабани 11.05 Примхи погоди

09.30

12.00,

20.00,

01.55

"Світські хроніки" 12.25 Школа ремонту 13.40 Спостереження за тваринами

14.20

Назад до приро­

ди

19.25 Найкра­ сивіші палаци світу 15. 15 Підводна одіссея Кусто 16.15 Х/ф "Завдяки не­ бесам" 18.00 М/Ф "Квітонька семицвітонька" 21 .ЗО М/ф "Коли запа­ люють ялинки" 21.50 З1-й фестиваль 14.40,

цирку

Поздоровлення Президента України 00.00 х;~ "Давай пог­ раємо" 02.1 О Х/Ф "Жінка-пекельt--~~ ·· '''>:а" 03.40 Х/ф · J І орд про­

23.50

тектор"

05.35

f•·

реклама

·смішніша


ЧЕТВЕР 1 січня УТ-1 06.00 "Доброго ранкуІ" 06.00 Ранкова молитва 06.05 Художній фільм "Острів скарбів" 07.45 Художній фільм "Звичайне диво", 1 ч.

09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.15 М/Ф "Різдвяні пригоди гномів" 10.30 М/Ф "Старий добрий Санта Кла­ ус" 10.55 М/Ф "Новорічна пісенька Діда Моро­ за" 11.00 М/ф "Як їжачок та ведмежа зустрі­ чали Новий рік" 11. 1О Служба розшуку дітей 11. 15 Погода 11.20 Улюблені пісні 60-х. "Два кольори" 12.20 Погода 12.25 Крок до зірок 13.00 Муз.uа 13.30 Фестиваль цирку

П'ЯТНИЦЯ 2 січня УТ-1 06.00 "Доброго ранку, УкраІно!" 06.00 Ранкова молитва 06.05 Художній фільм "Весна" 07.40 Будівельний май­ данчик

Художній фільм "Звичайне чудо" 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.15 У дні шкільних канікул. Х/Ф "Білосніжка" 0.45 М/Ф "Новорічна пригода" 11. 1О Служба розшуку дітей 11.15 Погода 11.20 Улюблені пісні 70-х. "Червона ру­

07.45

та"

"Знайдемо вихід" з Н. Розинською 1З.15 "Надвечір'я" з Т. Щербатюк 1З.45 Гранд-шоу Еду­ арда Романюти

12.25

СУБОТА З січня УТ-1

06.00 Ранкова 06.05 Х/Ф

молитва "Новий

Гуллівер" 07.15 'Тіні за ширмою"

07.55 Світ православ'я 08.25 Крок до зірок 09.00 Анонс передач 09.10 Погода 09.15 М/ф "Дівчинка та зайці"

25 М/Ф "Перша зи­ ма"

09.ЗО М/Ф "Морозний візерунок" 09.40 Хто в домі ха­ зяїн? 10.1 О Вихідні по-українськи 10.ЗО "Фа-фа, ля-ля" 11. ОО Король професіі 11. 15 Погода 11.20 Улюблені пісні 80-х 12.20 Унікальна Україна 12.50 "Калинові острови" 1З.45 Погода 1З.50 Наша пісня

НЕДІЛЯ 4 січня

06.00 06.05

УТ·1 Ранкова молитва

Х/ф "Кощей Бес­ смертньїй" 07.10 Концерт М. Поп­ лавського

08.00 Сільський час 08.25 Укравтоконти­ нент

"Корпорація Сім ба" 09.00 Анонс передач 09.05 Доки батьки сплять 09.10 Підсумочки

08.45

09.15

Антивірус

для

дітей 09.ЗО Крок до зірок 10.00 Ігри чемпіонів 10.ЗО д/Ф "Оздоби ялинкової ночі" 11.00 Муз. ua 11.ЗО Стильна штучка 11.50 Погода 12.00 Здоров'я 1З.80 Аудієнція 1З.ЗО Благовісник 14.00 "Знайдемо вихід" 14.45 Поляки в Україні 15.20 ДІф "А.Матвійчук" 15.50 Погода 15.55 Богатирські ігри

в Монте-Карло Погода Мюзикл "Ромео та Джульєпа" 17.45 Погода 18.00 Концертна прог­ рама "Золоті пісні України", 21.00 Новини 21.15 Погода 21.25 Концертна прог­ рама "Золоті пісні України", 22.40 М/ф "Пригоди коваля Вакули" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Художній фільм "Звичайне диво"

14.25 14.35

1+1 Хjф "Тарапунька і Штепсель під хма­ рами" 07.20 Хjф "Тарапунька і Штепсель: їхали ми, їхали"

07.00

08.35 М/Ф "Місто чак­ лунів" 09.45 Фільм-казка "Фо­ кус - покус"

11.20, 05.45 М/Ф "Зем­ ля до початку часів" 12.30 "Смішніше за ДІф "На покуті душі" 15. ОО Служба розшуку дітей 15.10 Погода 15.15 Ток-шоу для мо­ лоді "Пазли" 15.50 Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець", 1 ч. 17.55 Погода 18.05 Х/Ф "Зимова казка" 20.00 Фольк-musіс 21.00 Новини 21.15 Погода 21.20 ДІф "Мерехтливі оздоби ялинкової ночі" 21.55 Право на захист 22.20 Екіпаж 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО "Тіні за ширмою"

14.35

1 +1 Концерт "Океан Ельзи" - GLORIA" 08.25 Концерт Ані Ло­

06.50

рак

09.55 М/Ф "Ми повер­ нулись: Історія нозаврів"

ди­

14.ЗО Фестиваль цирку майбутнього 15.35 Погода 15.40 Фестиваль"Ме­ лодія двох сердець" 17.50 Мюзикл "Натр Дам де Парі" 21.00 Новини 21.10 Х/Ф "Собака на Різдво" 22.45 Мегалот 22.50 "Суперлото", "Трійка", "Кено" 2З.ОО Концерт М. Папл авського

1+1 06.1 О

"Тарапунька і Штепсель. Від і до" 07.ЗО "Концерт "Океан Ельзи" - GLORIA-2" 09.05 "Хто там?" 10.00 М/Ф "Веліант: пернатий спецзагін" 11. 15 "Смішні пісні про головне" 12.З5 "Нові. пісні про головне" 14.50 "Парад зірок"

17.50 М/Ф "Атлантида" 19.ЗО тсн

кроликів" 1З.ОО "Танці на льоду2.0ксамитовий се­ зон"

М/Ф "Планета скарбів" 16.25 Х/Ф "Поки ти спав" 18.05 М/ф "Курча Ціпа" 19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин" 20.00 "Парад зірок" 23.05 Х/Ф "Казанова"

14.50

ІНТЕР 06.00 М/ф "Ілля Муро­ мець та Соловей­ розбійник" 07.30 Концерт А. Пуга­ чової "Вибране" 09.20 Х/Ф "Дівчата" 11.00 Х/Ф "Вілла розб­ рату, або Танець сонячного

затем­

нення" Мюзикл "Соро­ чинський ярмарок" 14.1 О Док. проект "Едіта Пьєха" 15.00 Ювілейний кон­ церт Едіти Пьєхи 17.ЗО Х/Ф "Історія ко­ хання"

12.20

11.00 "Караоке на май­ дані"

11.50 Х/Ф

"Шкільний

мюзікл-2" 1З.З5 Х/Ф "Сім'я на Різдво" 15.05 "Парад зірок" 18. 1О М/Ф "Переполох у Гімалаях" 19.ЗО ТСН: 'Телевізійна служба новин" 20.00 "Парад зірок" ІНТЕР 06.00 М/с "Стюарт Літтл" 07.00 Концерт "Тота Кутуньо" 09.00 Х/Ф "Зигзаг удачі" 10.ЗО Мюзикл "Шале­ ний день, або Одру­ ження Фігаро" 1З.ОО Х/ф "Відчиніть, Дід Мороз" 15.00 Творчий вечір В. Добриніна 17.40 Х/Ф "Попелюшка з райського остро­ ва" 19.00 Т ;с "Вогонь ко­ хання" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Концерт М.

19.55 Х/ф "Міс Кон­

1+1

18.10 М/Ф "Дика при­ рода"

Х/Ф "Північний експрес". М/Ф 14.05 "Веселі ніжки". М/ф 16.15 "Зоряні війни-З: Помста сітхів". Х/Ф 18.55 "Особливості національного по­ лювання у зимовий період". Х/Ф 20.35 "Код доступу".

12.30

Х/Ф

22.З5 "Білосніжка: Страшна казка". Хjф

СТБ Т jc "Вона напи-

05. 15

Галкіна "Ми знову разом" 22.30 Х/Ф "Попса" ІСТV

05.40 Погода 05.45 "Старі

та свар­ ливі розбешкетува­ лися". Х/Ф 07.25 "Ізноугуд, або Каліф на годину".

09.05 "Меверік". Х/Ф 11.15 "Ед". Х/Ф 12.55 "Арабські ночі". Х/Ф

для

Х/ф "Четверо братів".

Х/Ф СТБ 06.25 Tjc "Вона напи­ сала вбивство" 07.10 Х/Ф "Ілля Муро­ мець"

Х/Ф

дорослого

си­

16.ЗО "Позаочі" "Вечірній квар­ тал". "З Новим ро­ ком!" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Творчий вечір К. Меладзе.

17.20

ІСТV

05.40 Факти 05.45, 07.45 Погода 05.50 "Альф". Tjc 06. 15 "Біле золото". Х/ф

07.55

"Зоряні війни-4"

19.55

опери"

2З.ОО Х/Ф "20 сигарет" ІСТV 07.05 Факти 07.20, 07.55 Погода 07.ЗО "Альф". т;с 08.00 "Зоряні війни-5". Хjф 10.15 Квартирне питан­ ня

11.05 Чудо-люди 11.З5

ня

12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО "Мільйон від Діда

Мороза". Х/Ф

"Астерікс і Обелікс". Х/Ф 16.20 "Зоряні війни-5".

14.25

Х/Ф

18.45

Спецрозсліду-

Факти. Підсумок

дня

"Астерікс Обелікс". Х/ф 21.05 "Матриця". Х/Ф

19.00

СТБ 05.ЗО "Спартак" 06.20 "Наші улюблені мультфільми" 07.40 "Еники-беники" 08. 1О ".t-Іавколо світу" 09.00 "Імо вдома" 10.05 "ВусоЛапоХвіст" 11.50 "Улюблені мjф: "Умка", Дванадцять вання

12.45 Факти. Світ 12.55, 18.55 Спорт

"За двома зайця­ ми": Мюзикл 10.00 "Танцюють всі!". Повна версія О 1.45 "ВусоЛапоХвіст"

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 М/ф "Земля

до початку часів-2" 07.ЗО Скетч-шоу "Фай­ на Юкрайна" 11.40, 17.55 Т ;с "Щас­ ливі разом" 12.00 Х/Ф "Звільните Віллі" 13.45 Х/ф "Санта Джуніор" 15.15 Х/Ф "Новий рік відміняється" 16.40 Т jc "Татусеві дочки" 19.00 Х/Ф "Один вдо­ ма" 20.35 Х/Ф "Один вдо­ ма-2" 22.30 Скетч-шоу ''Фай­ на Юкрайна". Новий рік 23.00 Х/Ф "Найкращий Х/Ф "Новорічні пригоди Маші і Віті'' 10.00 "Танцюють всі!". Повна версія 00.40 Хjф "Ширлі­ Мирлі"

08.40

НОВИЙ КАНАЛ 06.55 Служба розшуку дітей

07.00 М/Ф "Земля до 08.00 Х/Ф "Джерело" 09.35 Х/ф "Передвісни­ ки бурі" Х/ф "Силач Санта Клаус" 12.45 Х/Ф "Новий Рік відміняється" 14. 1О Х/Ф "Принц і жебрак" 15.50 Х/ф "Мадемуа­ зель-мушкетер" 18.55 Х/ф "Один вдо­ ма-2" 20.55 Х/Ф "Один вдо­ ма-З" 22.ЗО Х/Ф "Знайомте­ ся, Джо Блек"

УКРАЇНА 05.45 Мультфільми 06.30 Х/Ф "Тільки

УКРМНА Х/Ф "Чарівники" Зірки гумору Листи Дідові Морозові 11.00, ОЗ.ОО Хjф "Француз" 13.00 Блакитний вогник на Шаболовці 2008. Краще 17.00 Блакитний вогник на Шаболовці 2009 21.00 Музичний фільм "Новорічна ніч"

05.45 08.45 09.30

КАНАЛ "Програма пере­

5

06.00

дач"

06.01,

06. 15, 07.05

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Х/Ф "Мадемуазель-мушкетер" 09.З5 Корисна площа 10.15 Зоряні драми 11.05 Х/Ф "Сімейка Ад· дамс" 12.50 Х/Ф "Принци повітря" 14.45 Х/Ф "Об'єкт мого захоплення" 16.40 Х/Ф "Процес і по­ милка" 18.15 М/Ф "Альоша По­ пович і Тугарин Змій" 19.40 Х/ф "Один вдо­ ма-З" 21.25 Х/ф "Один вдо­ ма-4" 22.55 Зірка караоке-2

15.15 "Правила життя" 16.15 "Нез'ясовно, але

14.30

19.00

"Астерікс і Обе-

Х/Ф

18.45 Факти 19.00 "Пароль

"Риба­ меч". Х/Ф 21.00 "Після заходу сонця". Х/Ф "Контрольний

фактор". Х/Ф СТБ

06.20 "Коли хірурги за­ лишають інструмен­ ти всередині" 07.10 "Зимовий жарт з ... " 08.05 ".t-Іавколо світу" 09.00 "Імо вдома" 10.40 Х/ф "Гусарська балада" 12. 1О Х/ф "Самогонщи­ ки"

12.25 Х/Ф "Пес Барбос та незвичайний крос" 12.40 "В пошуках істи­ ни" 1З.ЗО "Внутрішні г.~риго­ ди"

"Битва

"Час спор­

ту"

06.25, 07.15, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Ук­ раїні" 06.ЗО, 18.20 "Час еко­ номіки" 06.45, 08.45 Огляд пре­ си

06.50,

10.20,

13.20,

раз ... " 08.00 Гумористичне шоу "Велика різни­ ця" 09.ЗО Листи Дідові Мо­ розові 11.00 Зірки гумору 12.ЗО М/Ф "Артур і міні пути" 14.00 Tjc "Глухар" 15.00 Щиросерде виз­ нання

16. ОО

Блакитний вогник на Шаболовці 2007. Краще. 19.00 Подіі 19.20 Пісня року- 2008 22.ЗО Х/Ф "Король, дама, валет" КАНАЛ 06.00 "Програма пере­ дач" 06.01, 08.ЗО "Час­ Тайм" 06.15, 07.05 "Час спор­ ту"

5

06.25, 07.15, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "По­

екстра­

сенсів" 20.00 Х/Ф "Лід у ка­ вовій гущі" 21.50 Х/ф "За два кіло­ метри до Нового року"

НОВИЙ КАНАЛ 06.З5 Х/Ф "Ніч в Рокс­ бері" 07.45 Церква Христова 08.05 Запитайте у лікаря

08.З5 Кліпси

09.00 Руйнівники міфів 09.55 Алла, гараж 10.ЗО, 16.10 Т/с "Щасливі разом"

· 10.55 Х/Ф "Об'єкт мого захоплення" 12.55 Шоуманія 1З.ЗО Ексклюзив 14.00 Аналіз крові 14.З5 Зоряні драми 15.25 INFO-ШOK 16.40 М/Ф "Альоша По­ пович і Тугарін Змій" 18.00 М/ф "Добриня Нікітич і Змій Гори-

17.20, 18.З5, 22.50 "Погода на курор­ тах" 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.00, 13 ОО, 15.00, 16.00, 18.00, 20.30,

08.00, 11 оо. 14.00. 17.00. 23.00

"Час новин"

07.35,

08.10.

22.15

"Бізнес-час" "Автопілот-нови­ ни"

07.50

08.20, 11.20, 14.20, 16.15 "Погода у світі"

09.30,

"Час

21.00

Інтерв'ю"

10.30,

19. 15

"Новий

час" 11.ЗО "Зверни увагу" з Тетяною Рамус 12.30 "Не перший пог­ ляд" 13.30, 14.30 "5 елемент" 15.ЗО "Феєрія мандрів" 16.30 "Драйв" 17.30 "Територія зако­ ну"

18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час но06.45, 08.45

Огляд пре­

"Резонанс"

ТОНІС Х/Ф "Завдяки не­ бесам" 07.20, 22.10 Хіт-парад

06.00

диких тварин

18.ЗО Tjc "Усі люблять Раймонда" 09. 15 31 фестиваль цирку в Монте-Кар­

08.15,

ло

М/Ф "Сіра ший­

11.30 ка"

"Світські

12.00, 20.00 ХрОНІКИ

Школа ремонту 13.ЗО Х/ф "Лорд про­

12.25

тектор"

Підводна одіссея

15.20

Кусто

16.20 М/Ф "Снігурка" 17.25, 2З.10 Т/с "Ма­ ленькі

РІздвяні

таємницІ" 19.ЗО НайкрасивішІ па­ лаци світу

Ювілей

20.30

Мос­

ковського цирку

Як це робиться?

21.55

вин"

"Особливо безпечно"

22.25

си

06.50, 10.20, 13.20, 17.20, 18.З5, 22.50 "Погода на курортах" 07.00, 07.ЗО,

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 1700, 18.00, 20.ЗО, 23.00

"Час новин" 07.З5, 08.10, 22.15 "Бізнес-час" 07.50 "Автопілот-нови­ ни"

08. 20, 11.20, 14.20, 16.15 "Погода у світі"

09.30,

вин"

22.25

"Час

21.00

інтерв'ю" 10.ЗО, 19.15 "Новий час" 11.ЗО "Драйв" 12.ЗО "Мотор-ТБ" 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 15.ЗО "Своїми еJчима" 16.ЗО "На межі"

не­

ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25 Спецпроект 07 ОО, 22.00 Хіт-парад диких тварин

08.00, 21.40

Як це ро­

биться?

18.30 Т/с "Усі люблять Раймонда" 09.20 Ювілей Мос­ 08.20,

ковського цирку

Підводна одіссея Кусто

10.45, 15.25

12.00, 20.00

"Світські

хроніки"

Школа ремонту 1З.З5 Х/ф" Королі мо­ тотреку" 16.25 М/ф "Коник Горбоконик" 17.20, 23.00 Tjc "Ма­

12.25

ленькі Різдвяні таємниці" 19.ЗО Найкрасивіші па­

года в Україні"

17.ЗО "Феєрія мандрів"

20.30

номіки"

18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час но06.50, 10.20, 1З.20. 17.20, 22.50 "Пого­

19.15 "Тема тижня" 19.30 "5 копійок" 21.20 "Велика політика" 22.25 "На межі"

06.ЗО, 18.20 "Час еко­

Мультфільми 06.ЗО, 09.00, 19.00 Подіі 07.00 М/Ф "Артур і мініпути" 09.30 Листи Дідові Мо­

05.45

розу

1О.ЗО

факт"

1З.ОО "Дорогі діти". Х/Ф піке". Х/ф 16.55 "Зоряні війни-б".

"Час­

08.30

Тайм"

УКРАЇНА

1З.10 Х/Ф "Ширлі-Мирлі" 16.05 Х/Ф "Блеф" 18.00 "Історії кохання" 18.50 Х/Ф "Гусарська балада" 21.ЗО "Зіркове життя" 22.40 "Нез'ясовно, але

факт" 17.40 "Паралельний світ"

22.50

фільм"

місяців"

10.ЗО "Леся+Рома". Т/с

на"

тямІ"

08.00

11. 1О

16.З5 "Зоряні війни-4: Нова надія". Х/ф 18.45 Факти. Вечір 18.55 Спорт 19.00 "Астерікс і Обепікс проти Це­ заря". Х/Ф 21.05 "Біле золото".

22.40

сала вбивство" Х/Ф "З Новим ро­ ком! З Новим щас­

06.00

початку часів-З"

Х/Ф

11.05 Анекдоти 11.25 Українці Афігенні 11.50 Квартирне питан-

ІНТЕР 06.00 д/п "Царство північного оленя" 06.40 Вечір В. Доб­ риніна 09.20 "Городок" 1О. ОО "Україна, вета­ вай!" 1О.ЗО Х/Ф "Найкра­ сивіша" 16.00 Концерт "Найк­ ращі пісні" 18.20 Х/ф "Троє і Сніжинка" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Х/Ф "Сніжний ян­ гол"

М/Ф "Ти особли­ вий, Спанкі" 07.00, 10.25 "Караоке на майдані" 07.45 "Штепсель же­ нить Тарапуньку" 09.05 "Лото-забава" 10.00 М/с "Мої друзі Тигрик та Вінні" 11.1 О Х/Ф "Диско" 12.50 "Нові пісні про головне" 15.10 Т/с "Не краса по­ американськи" 16.00 Концерт "Тіна Ка­ роль" 17.20 "Здрастуйте, я ваша няня"

ІСТV "Старі та свар­ ливі". Х/Ф 07.10 "Пригоди на' "Посейдоні". Х/Ф 10.25 "Чарлі та шоко­ ладна фабрика".

05.30

ІНТЕР 06.00 Ювілейний кон­ церт Едіти П'єхи 09.00 Х/Ф "Карнавальна ніч" 10.ЗО "Доки всі вдома" 11.00 "Картата потата" 11.40 "Модний вирок" 12.50 М/ф "За двома зайцями" 14.50 Х/Ф "Снігуронька

на Різдво" 22.ЗО М/ф "Падав то­ рішній сніг" 22.55 Трійка, Кено

06.00

"Подробиці" 20.ЗО Концерт "Найк­ ращі пісні" 22.40 Хjф "Глянець"

20.00

10.00 Кіно у деталях

19.ЗО тсн Х/ф "Привіт, кін­ дер" 21 .40 Мюзикл "Привид

доньки Іаіра"

"Вогонь ко­

хання"

геніальність" 21.45 Х/Ф "Диско"

16.50 "Осінній сад" 18.55 Погода 19.00 КВК-2008 20.50 Погода 20.55 Х/ф "Два собаки

2З.ОО Фільм фестивалю Покров "Воскресіння

Т jc

19.00

"Блакитний вог­ на Шаболовці2007". Краще. 14.00 т;с "Глухар" 16.00 "Блакитний вог­ ник на Шаболовці2006". Краще. 19.20 Пісня року-2008 22.ЗО Х/Ф "Інтуїція" ник

КАНАЛ 06.00 "Програма пере­ дач" 06.01 "Час-Тайм" 06.15, 07.05 "Час спор­ ту"

5

06.25, 07.15, 09.20, 11.20, 14.20, 15.•25, 17.50, 21.50 "Пого­ да в Україні" Об.ЗО "Час економіки" 06.45, 08.45 Огляд пре­ си

нич"

19.10 Х/Ф "Один вдо­ ма-4" Х/Ф "1З-й район" "Файна Юкрайна" 22.40 Комеді-клаб

20.40 22. 15

УКРАЇНА 05.45, 05.40 Мультфільми 06.ЗО, 09.00, 19.00, ОЗ.ЗО Подіі Х/Ф "Інтуїція" Листи Дідові Мо­ розові 10.30 БлаJ<итний вогник на Шаболовці 2006

07.00 09.30

1З.ОО

Х/Ф

"Фанфан­

Тюльпан"

14.45 Пісня року- 2008 19.20 Новорічний вечір з М. Галкіним

22.30 Х/Ф "Водій для Віри"

КАНАЛ 06.00 "Програма пере­ дач" 06.01 "Час-Тайм"

5

06.15,

07.05,

00.15,

05.1З "Час спорту"

06.25, 07.15, 09.20, 14.20, 17.50, 21.50, 00.25, ОЗ.50, 05.ЗО "Погода в Україні"

да на курортах"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 0900,10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 "Час новин" є07.35, 08.10, 22.15, 2З.20, 05.20 "Бізнес-час" 07.50 "Новобудова" 08. 20, 12. 25, 16.20 "Погода у світі" 08.ЗО" Бістро-ТБ" 09.30 "Код життя"

09.40 'Тема тижня" 10.ЗО "Не перший погляд" 11.ЗО "Автопілот-тест" 11.45 "Технопарк" 12.ЗО "482" 1З.ЗО "Драйв" 14.30 "Страва від шефа" 15.ЗО "Зверни увагу" 16.30 "Арсенал" 17.ЗО "Час за Гринвічем" 18.20 "Народний контроль" 18.45 "Київський час" Об.ЗО "Тема тижня" 06.45, 08.45 Огляд пре­ си

06.50, 10.20, 1З.15, 17.20, 18.20, 22.50 "Погода на тах" 07.00, 07.ЗО,

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

курор­

08.00, 10.00, 11.00, 1З.ОО, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 2З . ОО

"Час новин" 07.З5, 08.10 "Бізнес­ час"

07.50 "Зодчий" ОЗ.20, 16.20 "Погода

у світі" 08.ЗО "Бістро-ТБ" 09.ЗО "Вікно в Америку" 09.50 'Улюблена робота" 10.ЗО. "Феєрія мандрів" 11. 1О, 12.20 "5 копійок" 13.20 "Світ нерухомості" 1З.З5 "Мотор-ТВ" 14.ЗО "Страва від шефа" 15.25 "Код життя" 16.ЗО "VІР-стажер" 17.10 "Палата"· 17.ЗО "Не перший пог­ ляд" 18.ЗО "На межі" 19.15 "Тема тижня"

лаци СВІТУ

28 Фестиваль цирку "Завтра"

06.00 Об. 25 07.20

ТОНІС Спецпроект Як це робиться? М/Ф "Горбоко-

ник"

08.30 Зелена варта 09.00, 19.00 Tjc

"Усі люблять Раймонда" 10.00 Школа ремонту 11.00 За сім морів 11.ЗО Фотолайф 12.00 Хроніки кроко­ дилів 12.ЗО Фестиваль цирку "Завтра" 1З.45 Х/Ф "Краще пізно, ніж ніколи" 15.45 М/ф "Червонень­ ка квіточка" 16.25, 2З.ОО Конкорд Народження міфу 17.ЗО Х/ф "Попелюшка" 20.00 Х/ф "Не зовсім Янгол" 21.50 У пошуках дос­ коналого ведмедя

19.ЗО "Майдан" 21.00 "Час: підсумки" 22.00 "Час новин" 22.15 "Бізнес-час"

22.25

"Особливо безпечно"

не-

ТО НІС Як це робиться? 06.ЗО Хроніки крокодилів 06.50 Спецпроект 07.З5 Зелена варта 08.05 М/Ф "Дідусь і

06.00

онук"

08.25 За сім морів 09.00, 19.ЗО Tjc

"Усі люблять Раймонда" 10.00 Школа ремонту 10.45 М/Ф "Червонень­ ка квіточка" 11.30 Х/Ф "Попелюшка" 13.00 У пошуках доско­ налого ведмедя

14.00 Х/Ф "Не зовсім янгол"

Усередині Нормандія: Ле­ гендарний лайнер 17.55 Х/Ф "Підкидьок" 20.15 Х/Ф "Королі мо­ тотреку" 21.50 Зникаючий дра­

15.50 16.50

кон


ПРИД&АННЯ АВТОМО&ІЛЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ Одним .:t найбільш наочних оз­ нак зроствннв добробуту укрвінців є істотне .:tбільшеннв у останні роки

зовсім інше. Тим паче

сьогодні практично недоступні); і

що крім міркувань престижу, особис­

-

багато чого іншого. Отже, підіб'ємо підсумки: на сьо­

громадянина

-

тий трансnорт у багатьох виnадках

особистих автомобілів.

нагальна потреба. Надто nід час кри­

годні банківські фахівці одноголосно

Факт залишаєтьсв фактом: в УкраінІ

зи. У найближчі місяці дуже багато жи­

стверджують,

наваність власного авто традиційно

телів країни на власному досвіді nере­

можуть розраховувати тільки на креди­

життєвого

конаються, що мобільність (немисли­

ти у гривні (до

ма без власного автотранспорту)

умови ідеальної кредитоспроможності.

Тебе любимая 15! Открьтась в жизнь большая дверь. Как трудно с детством расставаться, Но не вернуть его теперЬ.

кількості

Пусть все хорошее из детства

ного статусу господарв.

вважаєтьсв

символом

успіху й підтвердженнвм матеріаль­

-

можність»

Тебе в наспедство перейдет. Пусть от волненья бьется сердце

Що ж робити рядовому громадяни­

И песни юности поёт!

С любовью: мама, папа, бабушки.

40%

річних) і тільки за кредитосnро­

•ідеальна

Якщо

ключовий елемент індивідуальної ан­

тикризової стратегії .

що тепер позичальники

найближчий

нюване бажання стати власником авто?

куnівлі у групах. Таких салонів тільки в

адміністратора

салон

ня автомобіля, які з огляду на вимоги

що

nоточної ситуації захищають громадян

щомісячно і при цьому ваші nлатежі

від нестабільності валютних курсів і ви­

повністю захищені?

можна

сплачувати

невелику суму

Іван К~ерук

nроnонує

досвід

світовий

відnовідні механізми. Так, наnриклад,

-

адміністратор систе­ за

-

стрімке зростання nродажу нових ав­

ми куnівлі у груnах •АВТОПЛАН•

томобілів стимулювалося насамnеред

роки діяльності в Украіні доnомогла

доступністю банківського кредиту. І

nридбати

слід чесно визнати, що це джерело

31 500(!!!)

понад

клієнтам

своїм

нових автомобілів .

Таку nопулярність nослуги фахівці

світової фінансової

пояснюють низкою беззаперечних nе­ nростота

БРОВАРИ: Меrамаркет "Термінал", фойє, вхід

з боку Льодової арени, вул. Київська,

т.

316,

(044) 223-99-12;

Торговий Центр, вул. Я. Мудрого,

т.

40,

(04463) 3-29-18;

КИЇВ:

реваг куnівлі в груnах:

-

АВТОПЛАН у вашому регіоні:

БІЛА ЦЕРКВА:

зростання майже відразу було втраче­

Скажімо, за оцінками фахівців ком­

оформлення

-

для

ТЦ " Маrелан", nр-т Академіка Глушкова, 13-Б, т.

(044) 496-86-93;

nанії •Простобанк Консалтинг•, •Се­

nідnисання

редня nроцентна ставка по кредитах на

лише паспорта;

пропонує роботу (на конкурсній основі) такWІІ працівникам:

куnівлю нових іномарок у доларах до­

-

6у:х:rа ... тер

сягла максимального значення за всю

коливань;

ТРК "Плазма··, nр-т Московський, 20-Б,

-

т.

дітям-сиротам та діnІЯJІt, позбавленu_н батьківського піклування,

-

Навіщо

чекати , щоб стати автовласником, як­

комnанія •АІСЕ•

кризи на Украіну.

118.

компанії •АІСЕ• в Украіні-

треба шукати у таких схемах придбан­

І

СОС~Дитяче містечко спеціалізованиіізак.лаіJ, . Що ІІадає опіку

відвідати

випадках логічніше

інших

алізувати своє цілком законне й пояс­

соких відсотків традиційної nозики.

но через вплив

вам

потрібн? до банку за кредитом. У всіх

нові у ситуації, що склалася? Як ре­

Вочевидь, відnовіді на ці nитання

.Через газету хочемо висловити щиру под11ку. Жердівському сільському голові ТетІІні Павлівні Зубко за газифікацію села ПідліссR. Також хоче­ мо привітати її з Новорічно-РіздвRними свRтами, побажати здоров'R, натхненнR і успіхів у її не­ легкій праці. Жителі с. ПідліссR.

тоді

вас,

про

це

-

nомі .. ник директора

-

(нави11ки веденнв діnової ДОКументаціЇ,

3HQHHB

історію масового автокредитування в

(вміннв прац10вати

ПК, віnІІНЄ

Украіні-

3 первинно10 документаці~10, 3наннв 1С 6yxranтepii).

воnодіннв анrnійс~око10 мово10);

Зацікавленим особам обов'язково надсилати резюме ронною адресою: sos-dm@ukr.nct та за тел. 8 067 504 78 75.

за

17,39%•.

Аналогічні проблеми

переживає

ТК "Квадрат"СІльпо",

захищеність клієнтів від курсових можливість гнучкого уnравління

20%,

93 rрн.

120 грн.

та виграв автомобіль

та виграв автомобіль

у травні

у вересні

2008 р.

чірку,

нальний обід. Ми знахо­

5-33-69.

КП "Броваритеплоенерrомережа" запрошує на постійну роботу:

·

машинІста

автокрана Підприємство забезпечує: висока оплата праці

+

премія,

спецодяг, оплачувані лікарняні

та відпустки, трудовий стаж

умов

сайті адміністраціі за електронною адресою

поми­

замовити

теп.:

конкурентосnроможності між робото­ давцями, що має вnлинути на загальну ситуацію на ринку праці країни. Умови проведення конкурсу розміщені на

Роман Янів, м. Стрий, Л~овівська обn.

ве­

корпоративну

ня,

м. Sровари, вуп. rarapiиa, 22,

Конкурс сnрямований на сусnільне визнання кращих nрактик турботи компаній про своїх співробітників і їх родини у часи нелегкої економічної ситуації в світі і в Україні, яка зокрема впливає на роботу організацій різних форм власності. Приклади соціально відnовідальних організацій мають бути відомими, адже така корnо­ ративна політика з поширення сімейних цінностей nовинна стати нормою. Це є надзвичайно важливим для створення

розчи­

гостинно

няє свої двері. У нас ви відсвяткувати можете весілля, день народжен­

димось за адресою:

України, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва за nідтримки SlovakAid і ГО "Жіночі nерспективи" 29 вересня 2008 року ініціювали проведення Всеукраїнського конкурсу "Краще nідпри-

ємство для родини".

(044) 223-95-68.

www_autoplan.com.ua

знову

проведення Всеукраїнського конкурсу "Краще nідnри­ ємство для родини" повідомляємо настуnне. У відnовідності до соціальних ініціатив Президента стосовно nідтримки сім"і та Програми Українського Уряду а не nолітиків" "Український nрорив: для людей, Міністерство nраці та соціальної nолітики України і Центр " Розвиток корnоративної соціальної відnовідальності" у nартнерстві з Міністерством сім\ молоді та сnорту

2008 р.

т.

Кафе "Валентина"

а виконання доручення облдержадміністрації від N2 11-33-11310 до листа Центру "Розвиток КСВ" від 07. 11.2008 N2 07/11-09 щодо

Я nридбав nоліс за

N2101,

іншими сnособами, які до того ж

н 13.11.2008

Я nридбав nоліс за

nав.

nорівt~юючи з

Про проведення всеукраїнськоrо конкурсу "Краще підприємство для родини"

ВСЕ ПРАВИЛЬНО ЗРО&ИВ

(044) 223-70-69;

шлях, 10-В, ринок "Зоряний",

істотне заощадження коштів під

час куnівлі (до

це одне, а інтереси nересічного

(044) 206-05-10;

Салон АВТОПЛАН, вул. Киівський

nовна незалежність від ситуації

-

-

т.

-

тування.

ки

20,

БОРИСПІЛЬ:

на кредитних ринках;

Однак тонкощі банківської nоліти ­

вул. Гната Юри,

своїми витратами ;

останнім часом і гривневе автокреди­

елект­

достатньо

договору

www.brovary-

(повний соцпакет)-

Те.n.:

4-15-85.

reqion.com .ua Зважаючи на викладене , просимо вас взяти участь у конкурсі та направити заnовнену анкету до 20.01.2009 року управлінню праці та соціального захисту населення (за формами, що додаються) на адресу м. Бровари, вул.

Тутможе

Тутможе бути

бути

Вашефото

Вашефото

Незалежності, 11, кімната 6, факс 54547 або за елект­ ронною адресою

Придбайте поліс ссавтоцивілкиІІ

о

·НОВЕ ЖИ1ТЯ·

ta

-

районно ;

8·800-301·0·301

КІ Ng 259 від 10rндекс 35064,

Київська обn ., м. Бровари, буnьв . Незалежності,

12. 1997 р. _,

~11 відомчаТ передплати

- 6128$.

16.07.2003 р . на ім'я Ря'біче ва Дмитра Григо·

1

ровича , вважати недійсним ";. Втрачені дипло м МТ N!728896, в иданий Київським річковим учиЛИ!!Jем від 1 ~истопада 1988р. , та свідоцтво N!170, видане Ки І вським технологічним техн,кумом від 20 травня і 999 р . на Ім'я Осадчої Ольги Іванівни, вважати не· дійсними ; та свідо~тво про народження Осад. чої Ірини Євгенівни 1987р.н. , вважати недІйсним

2.

Редактор: 4-03-76. Відділи: rромадсь<С·nслін·.чноrо життя 4-21-34; промисловості і соціальних питань, вщпощцальноrо се><ретаря 4-04-81; листіа і масової роботи 4-02-92; бухrалrеря, прийом оголошень 4-23-26. newlife@meta_ua e-mail:

державнv oe;:ocrpauiю

no

І Тел.: 8-097-574-68-95.

АДРЕСА :

07400,

Мартинівни, вважати недійсним . .;;; Втрачений Державний акт на право приватної власності на землю серія Р2 N!019204, видсаний Броварською РдА , реєстр . N!87 вІД

Г Здам власну квартиру на -Новий рік.,

Укра:·н:)

!~ ВтRачене nосвідчення учасника ві йни се рія

N!622700 видане Броварс ьким РУП та СЗН від 15.11 206бр. на ім я· Музиченко Василини

ВІІ

j 3дам сво10 квартиру. Ten.: 8-097-574-68-95]

газета Броварськи х

держадмін;страція.

вважат и недійсним.

Доставка та розповсюдження поліграфічної продукції t_?.роварському району! Тел.: 8(097)627-1 0-49 (Артем).

no

27.07.2006р. на ім я Кіщака ЮрІя Богдановича,

доставка.

1,

(без-.ошrоено зі стаціо~арних теnе:фоніs

1~: Втрачений Державний акт на nj)aвo влас· ності на земельtN ділянку ЯД N!6.84725, виІJ,іІний ДП "Київський регіональн~Ій L!.ентр ,цЗК"

8(04498) 7-34-32, мо.6. 8(050) 446-98-82, 8(050)357-31-16 (17).

рад ,

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети . Броварс;ькі міська і районна ради, районна

noo

- 1 рік,

Броварським БТІ від 21.05.2008 р. N!23343645

Ten.jф.

Працюємо &ЕЗ ВИХІДНИХ

Друк офсетний.

ir

районноі державної адмін істраціі.

Свідоцтва

на ім'я Кондратюка Віктора ВІкто ровича, вважати недійсним.

2009 р.

Офіці-н~і умови акції •Авто...,обіnь від ПРОВ!ДНОЇ· {триває з 24.03.08 до 31.12.08) дізнайтесь в будь-якому офісі ПРОВІДНОЇ,

мІсьr.о·J

Причепи тракторні, обприскувачі, розкидачі міндобрив, косарки, картоплесаджалки, картоп­ лекопачі, борони дискові, культиватори, плуги, грунтофрези.

м. Виwневе,. вуn. Київська, 8-А.

вуп.Кірова,90,м.&ровари

у вrента або за т~л.:

Н€ДІЙСНИМ .

,~Втрачений дУблікат свід.оцтво npo право на спадщину p1-899/07.03.2008Q. зареєстрований

Гарантія на трактори

та візьміть участь у розіграwі АВТОМО&ІЛІВ у січні

(04494) 7-26·24

Rupszп3227 _trud@ukr.пet

Техніка д.n• сЬерІUІерів: Міні-трактори (11-70 к.с.)

у Страховій Компанії ссПРОВІДНА~~

тел.:

e-mail:

!:і: Втрачено диплом В N!426252, виданий 25 лиnня 1984 р. КИівським технічним училищем N!2 на ім'я Кравченко Ольги Іванівни, вважати

Ганна ПРОСЯПОВА

Редакцfа не зважди поділfІє позицію авторів.

За точність SІІклвденнх фактів відповідає автор _

ІЬ!сrувsнн• 3 '4нтачаин

-

на сторІНІСll)( rв:ierH=.

• $11 ~міст рfl/(.іІІІмн аЩлоt~ІдаІІJон/t;rь ЩІ~е РІJ:WІІм~<ІІЦ~;

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

"Броварська друкарня",

З

17

КВЇТЮІ І

Дні

р.

виходу:

середа. субота.

2871 27.50лрим.

#100 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you