Page 1


Psalmul 80 1. Bucuraţi-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigaţi Dumnezeului lui Iacob! 2. Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane; cântaţi dulce din psaltire şi din alăută! 3. Sunaţi din trâmbiţă, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre! 4. Că poruncă pentru Israel este şi orânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif, când a ieşit din pământul Egiptului, şi a auzit limba pe care n-o ştia: 5. "Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coşuri. 6. Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii şi te-am cercat la apa certării. 7. Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie, Israele: De Mă vei asculta pe Mine, 8. Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin, 9. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura şi o voi umple pe ea. 10. Dar na ascultat poporul Meu glasul Meu şi Israel n-a căutat la Mine. 11. Şi i-am lăsat să umble după dorinţele inimilor lor şi au mers după cugetele lor. 12. De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele, 13. I-aş fi supus de tot pe vrăjmaşii lor şi aş fi pus mâna Mea pe asupritorii lor. 14. Vrăjmaşii Domnului L-au minţit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac. 15. Că Domnul i-a hrănit pe ei din griul cel mai ales şi cu miere din stâncă i-a săturat pe ei".


Psalmul 80  

Psalmul 80

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you