Page 1

Fyens Stiftstidende - Fynskejob.dk

Side 1 af 5

Fyr den fede og ryg og rejs 30. marts 2008 04:00

Af BJØRN THEMSEN, DAGBLADENES BUREAU

Mange virksomheder giver i dag de ansatte tilbud inden for sundhed, motion og fysisk velvære, men udviklingen går mod meget bredere programmer og krav om, at den enkelte medarbejder deltager og lever op til virksomhedens vision om sund levevis. Foto: JENS DIGE/POLFOTO

Sundhedsordninger, motion i arbejdstiden, rygestopkurser, grøn kantine - det er alt sammen med til at øge medarbejdernes tilfredshed og produktivitet, viser et nyt studie af Danmarks bedste arbejdspladser. Men hvis du er en tilfreds, lidt overvægtig ryger, er der så plads til dig på fremtidens arbejdsplads? Svaret er formentlig nej. Microsoft, Middelfart Sparekasse og Cisco Systems blev henholdsvis nummer 1, 2 og 6 i "Great Place to Work"-konkurrencen 2007. Og ATP har vundet titlen som Danmarks mest familievenlige arbejdsplads. Men hvad har disse virksomheder gjort for at gøre sig fortjent til priserne? Det har et nyt studie, ValueMe-studiet, netop afdækket. Og konklusionen er klar: Virksomhederne prioriterer såkaldt work-life-balance og sundhed højt og ledelsen går forrest i dette arbejde.

http://www.fyens.dk/article/965715:JobErhverv--Fyr-den-fede-og-ryg-og-rejs

05-12-2008


Fyens Stiftstidende - Fynskejob.dk

Side 2 af 5

Det er også klart, at der ikke kun er tale om tilbud i arbejdstiden, men også tiltag, som rækker langt ind i privatlivet. Virksomhederne påtager sig stadigt større ansvar for de ansattes helbredstilstand og levevis. - Gennem studiet er det blevet tydeligt, at termen "livsbalance" er mere dækkende end "work-lifebalance", som de fleste benytter, forklarer Stina Trojlsgaard, som er partner i LivingValue, der står bag ValueMe-studiet. - Det handler nemlig ikke kun om at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv, men også om balance i arbejdslivet og i stigende grad også en balance i familielivet, forklarer hun. Oftest er der stadig tale om tilbud inden for sundhed, motion og fysisk velvære, men udviklingen går mod meget bredere programmer og krav om, at den enkelte medarbejder deltager og lever op til virksomhedens vision på dette område. Baseret på "firstmove- og follower-teorien", det vil sige, at en gruppe (eliten) sætter trenden, hvorefter de resterende vil følge efter i større eller mindre grad, tror Stina Trojlsgaard, at virksomhederne i studiet viser, hvilken vej udviklingen kommer til at gå de næste år. - Jeg vurderer, at disse virksomheder er 10-15 år længere fremme end andre virksomheder. Vi kan ikke sige, at det så betyder, at alle danske virksomheder vil komme til at se præcis sådan ud i femtiden. Men det viser helt sikkert visionen, og andre vil følge større eller mindre dele af det, siger Stina Trojlsgaard og understreger, at selvom virksomhederne i studiet er 10-15 år forud, så vil der ikke gå så lang tid, før andre virksomheder er på omgangshøjde. - Som jeg tænker det, sker det her sideløbende med, at der er nogle tendenser i vores samfund, vi som privatpersoner tager til os om rygning og kost. Og hvis vi ser på rygning, så har holdningen hos flertallet jo ændret sig grundlæggende på ganske få år. Derfor tror jeg, at det er mere sandsynligt, at disse ting ligger måske fem år ude i fremtiden på mange af de virksomheder, som endnu ikke er med på vognen.

Familievenlig arbejdsplads ATP har gennem de sidste 10 år arbejdet med udvikling og forbedring af et intensivt Livsbalanceprogram. Tanken bag programmet er, at den enkelte medarbejder skal have mulighed for at sammensætte sin egen "livsbalancepakke", så medarbejderen kan levere gentagne toppræstationer. Livsbalance-programmet skal således sikre de ambitiøse forretningsmæssige resultater. Kort fortalt består programmet af fire hjørnesten: Kompetenceudvikling, som indeholder en række kursus- og udviklingstilbud til ledere og medarbejdere på det personlige, faglige og teamorienterede plan. Sundhed, som indeholder en lang række tilbud til medarbejdere og ledere om brug af motionsrum, sportsforeninger, sund kantinemad, frugtordning, rygestopkurser med mere. Servicetilbud, der giver mulighed for eksempelvis mad med hjem, renseri, ferieboliger, bibliotek, massage med mere.

http://www.fyens.dk/article/965715:JobErhverv--Fyr-den-fede-og-ryg-og-rejs

05-12-2008


Fyens Stiftstidende - Fynskejob.dk

Side 3 af 5

Og til sidst familie og privatliv, som er tilbud om hjemmearbejdsplads og børnerum, hvor børnene kan komme med mor eller far på arbejde, hvis de trænger til en fridag, og aktiv ferie for børn/børnebørn i sommer- og efterårsferien, hvor de lærer og leger med andre unger fra organisationen. Dette meget omfattende program gjorde, at ATP blev honoreret med priser som mest familievenlige arbejdsplads og familievenlige chef i 2007. Det viser også, at "livsbalance" ikke længere handler om tilbud om rygestopkurser og en kondicykel i kælderen - det går langt, langt videre end det. Nogle afdelinger hos ATP har eksempelvis lagt en halv times walk-and-talk ind i slutningen af teammøder, så de kan gå en tur sammen for at få motion og snakket på en mere uformel måde. ATP har også valgt at fjerne sodavandsmaskinerne, hvilket har skabt en del røre blandt medarbejderne og sat liv i diskussionen om, hvorvidt ledelsen skal bestemme, om de ansatte skal drikke sodavand eller ej. Men for ledelsens vedkommende er det et signal om, at de ønsker, at medarbejderne tænker over, hvad de spiser, og hvor meget motion de dyrker - med en bagtanke om, at medarbejderne skal holde længe.

Hvor går grænsen? ValueMe-studiet dokumenterer, at virksomheder, som har disse programmer, generelt har en høj medarbejdertilfredshed, lavt sygefravær og god økonomi. Alligevel rejser de meget vidtgående ordninger naturligvis en række spørgsmål. For er det virkelig virksomhedernes opgave at blande sig i vores sundhed? - Der kommer en brydningstid, og nogle medarbejdere vil sikkert brokke sig og nogle måske forlade virksomheden. Traditionelt set er sundhed jo individets eget ansvar, og i dag er mange virksomheders tilgang til sundhed stadig et tilbud til medarbejderne, som lidt firkantet set rummer laveste fællesnævner, det vil sige en række muligheder, som kan benyttes, hvis man ønsker det. Men sådan en tilgang batter ikke nok, hvis vi skal se en ændring i medarbejdernes sundhedstilstand. Derfor vil virksomhederne blive stadig mere markante i deres holdninger og med tiden gå fra appel over til krav, spår Stina Trojlsgaard. Hun mener ikke, at virksomhederne på langt sigt har noget valg. - Det er ikke kun et spørgsmål om, at der vil være penge at hente på bundlinjen i form af lavere sygefravær og højere produktivitet, det vil også blive et konkurrenceparameter for at tiltrække de bedste ansatte. En virksomhed uden disse tilbud, som har fed mad i kantinen, slik i automaterne og ikke går op i motion, vil få et "usundt" image, som ingen medarbejdere vil forbindes med, forklarer hun og erkender, at det med tiden også vil gå den anden vej. Alligevel vil hun ikke citeres for, at rygere og overvægtige med tiden vil få det svært. - Jeg håber, at der vil være stor rummelighed, og forandringerne vil ske i en motiverende og anerkendende tone. Jeg tror på, at der er plads til alle, tykke og tynde, ryger og ikke-ryger og sportsfreak som ikke-sportsfreak, men det kræver, at vi er opmærksomme på udviklingen og ser på den enkelte medarbejdernes motivation, interesse for jobbet og resultater, frem for om de er tykke eller tynde, ellers ender vi op i en diskriminering, siger hun.

http://www.fyens.dk/article/965715:JobErhverv--Fyr-den-fede-og-ryg-og-rejs

05-12-2008


Fyens Stiftstidende - Fynskejob.dk

Side 4 af 5

Forlovet med arbejdet En anden overvejelse er, at når virksomheden i fremtiden leverer alt fra ferietilbud og børnepasning over mad ud af huset og løb i arbejdstiden til sundhedsforsikringer, så bliver det sværere at skifte job og vanskeligere at stå uden for arbejdsmarkedet. - Jeg er nok ikke så bange for det her med A- og B-hold, som nogle er. Men det er klart, at jo længere ind i privatsfæren virksomheden kommer, jo mere forlovet bliver man med sin arbejdsplads. Derfor er det også vigtigt, at både virksomheden og den enkelte er opmærksomme på dette. Hvis en ansat bliver for afhængig af tilbudene, må lederen tage en snak med den ansatte. Med de nye tilbud og krav følger også nyt ansvar. Hos ATP har man for eksempel et uddannelsesprogram, som har til formål at vedligeholde den ansattes markedsværdi. Selvfølgelig får virksomheden også noget ud af det her og nu, men det fremtidssikrer også den ansatte, så han ikke bliver helt afhængig af den enkelte virksomhed. Er der nogen mulighed for, at det her er et modelune, som vil forsvinde igen? - Alt er muligt, men det er meget lidt sandsynligt. Sundhed er for længst blevet en national agenda, da vi slet ikke har råd til at lade være, siger Stina Trojlsgaard. - Det er en snebold, der ruller, og det er ikke kun i virksomhederne. Vi ser jo, at lovgivningen hele tiden støtter og fremmer denne udvikling. Det er også en af grundene til, at jeg ikke er så nervøs for, hvor mange problemer det vil medføre, for folk flytter sig jo sammen med virksomhederne. Samtidig med, at tilbudene mere og mere bliver til forventninger, vil vi selv opfatte dem som mere og mere naturlige.

Stine Trojlsgaard, partner i LivingValue.

http://www.fyens.dk/article/965715:JobErhverv--Fyr-den-fede-og-ryg-og-rejs

05-12-2008


Fyens Stiftstidende - Fynskejob.dk

http://www.fyens.dk/article/965715:JobErhverv--Fyr-den-fede-og-ryg-og-rejs

Side 5 af 5

05-12-2008

Fyr den fede og ryg og rejs  

Og konklusionen er klar: Virksomhederne prioriterer såkaldt work-life-balance og sundhed højt - og ledelsen går forrest i dette arbejde. 05-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you