Page 1ZADARMO, ročník I., 8/2011

www.livingreality.sk www.domyba.sk

6

Profesionálny realitný magazín, Bratislava a okolie 0917 678 096 www.orbis-rk.sk

Exkluzívne obchodné priestory na prenájom od 1€/m²/mesiac!

0903 297 269 info@lightpark.sk

PREDAJ pozemok, Borinka / 15 min. od Bratislavy Ponúkame na predaj stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov v Borinke vo výmere od 440 m2 do 1 831 m2. Všetky inžinierske siete a komunikácie sú ukončené. Cena 149 € - zahŕňa stavebné povolenie a realizačný projekt.

0905 333 333, 02 595 33 333

Račianska 90 Bratislava – Nové Mesto

NOVOSTAVBY v BA a okolí od 41 784 € Viac ako 800 bytov v ponuke.

Viac na str. 3

www.lightpark.sk Výstavba bungalovov Slovenský Grob

Predaj posledných hotových RD z I. etapy

u

vb ovosta n a n CIA

AK

Nové byty na predaj! www.devinskydvor.sk Kontakt: 0904 933 657

www.domavdome.sk

0905 411 415

Kontakt: 0903 70 71 77, 0911 65 62 45

BORIS BACHRATÝ PONÚKA:

232 300 € EXKLUZÍVNE NA PREDAJ 5-izbový RD v Ivanke pri Dunaji. Pozemok 564 m2, zast. plocha 191 m2, úžit. plocha 189 m2.

Viac na str. 5

E XK

L UZ

ÍVN

predaj@domavdome.sk E XK

E

L UZ

ÍVN

E

299 000 € EXKLUZÍVNE NA PREDAJ nadštandardnú novostavbu rodinného domu, typu bungalov, v novovzniknutej časti Senca. Veľkosť pozemku: 713 m2. Obytná plocha domu: 240 m2.

0914 235 799

boris.bachraty@remax-slovakia.sk

reality

v srd Bratis ci lavy

www.r ealit yMapa.s k

viac na s tr ane 12.

www.realityMapa.sk

1


2


telefón: 0917 678 096 0911 678 092 orbis@orbis-rk.sk

Bernolákovo – RD

4-izbový RD od 135 770 € (s DPH)

II. etapa výstavby radových rodinných domov s krbom a štandardom, 100 % hypotéka

Rovinka – byty

1-izbový od 41 784 € (s DPH)

II. etapa, 47 bytov, 7 nebytových priestorov, 1- až 3-izb. byty, parkov. a štandard v cene, výťah

Cubicon – Staré Grunty

2-izbový byt už za 95 990 € (s DPH) 2- až 4- izbové byty, garážové státie v cene, kompletný štandard podľa vlastného výberu 100 % hypotekárny úver, ceny od 95 990 EUR, byty sú skolaudované v roku 2010

V ponuke viac ako 800 aktuálnych bytov za najnižšie ceny

www.orbis-rk.sk

3


Na 28. a 29. strane hovoríme so starostkou Starého Mesta PhDr. Tatianou Rosovou ww w. liv ing re ali

02/2011

ZADARMO, ročník I.,

ty. sk EME

, MY VÁM NÁJD

NEHĽADAJTE

int.sk www.realitypo 610 660 hotline: 0903

PROFESIONÁLNY REA

TISLAVA A OKOLIE LITNÝ MAGAZÍN, BRA

A NOVOSTAVB

ZADARMO, ročník I., 6/2011

Novej www.livingreality.sk v Devínskej

Viac na str. 6

ZADARMO, ročník I.,

Vsi

03/2011

ww w. liv ing re ali

ty. sk

NEHĽADAJTE

NÝ k ZVÝŠE in gr ea litmay.s ovakia.sk ww w. liv D ZADARMO, ročník I., 8/20117 kat ova@re x-sl atouska.s PROFESÁ arina.mom k yb 17 REALITNÝ MAGAZÍN N IONÁKLNYLA 7 70 www.d 03, BRA 09 TISL AVA A OKOLIE ZADARM ks ročn ík0 I., Y0 NOV 7/2 011a ww w. liv 0AVB v BA 8O,0OST okolí in gr

, MY VÁM NÁJD

NÁKLAD A OKOLIE RD z I. etapy

ch Viachotový na str. 9 Rovinka vilad omy

Rovinka nové

Novostavba VajnBRATISLAVA LITNÝ MAGAZÍN, BRA MAGAZÍN, ory TISL AVA LITN Y REA A OKOÝ LIE FESIONÁLN

PRO

-11. Viac na str. 10

6

Cubicon Slovenský Biela voda

PROFESIONÁLNY REA

ea lit y.s k

od 41 784

v € Viac ako 800alovo ných byto Výstavba bung ukeposled Grob v v ponPredaj .

2

www.realitypo int.sk hotline: 0903 660 610

4

PROFESIONÁLNY REALITNÝ MAGAZÍN, BRATISLAVA A OKOLIE

EME

Viac na str. 10 -11.

centrum

80 000960 ks

hodné Exkluzívne obc

priestory

. m²/mesiac! ske Teplice1€/ dom Trenčian ájom od.sk

0917 6

5

78 096 678innýBytový na pren zim 0917 Rod na www.dra w w w . o .dom dom 269AJ: 3-izb sk Top k ácie NA PRED ie inform 297 oľčany. Bližš k.s s-r Bližš rbi s -me. 72372 . rožný byt, na ie infor wwwr b iavdo r k . s kwww.o EXKLUZÍVNE! 72090 mácie na ww 02 91 m , vysok 12. poschodí, 09 0917 678 w.d ý štandard, tichá razim.s 415 tpark.sk 096 Viac infoVýsta 411 NOVOSTAVBA veľkého, 4-izb. RD, v Ivanke pri Dunaji, za05 zníženú cenu! strana, výhĒad na str. na Pasienky a vba 09 9 bungalovo 0902 72 72infok@ligh Karpaty. K bytu pekné a tiché ÚP domu 166 m , nízke mesačné poplatky,ww w.o je nutné kúpiĦ omavdome.sk Slovenský Grob v park. miesto: rbiprostredie, aj@d 72 s-rk.s pred 12 000 lukas k 2

2

.hruska@r kľudná lokalita na konci Ivanky, výborná dispozícia domu. emax

-slovakia.sk

Cena: 179 990 €

Kontakt: 0903 660 610

Výstavba bungalovov 0917 678 096 Bratislavy Grob min. odSlovenský ok, Borinka / 15 www.orbis-rk.sk výstavbu PREDAJ pozem né pozemky na

0905 333 333 CENA: 1 998 €/m 2

predaj staveb m2 do 1 831 Ponúkame na výmere od 440 ené. v v Borinke vo nikácie sú ukonč rodinných domo rske siete a komu čný projekt. NOVOSTA m2. Všetky inžinie VBY povolenie a realiza www.Real ityMapa.sk 149 € - zahŕňa stavebné v BA a okolí od 41333 Cena Viac 784

LEJ II VÁ Ami? ANOVaši GAŠTJJaJazie mii? nam okna mi okna imi im ašim d Vaš pod ko pod rko erko er zier azi azi Cena: 151 200

Predaj posledných hotových RD z I. etapy

RUSOVCE –

€. Cena vrát. DPH. Kontakt: 0902 118 208

matus.rohal@r eť viac? emax-slovakia.

… chcete vedi

sk

Račianska 90 Nové Mesto Bratislava –

Predaj posledných hotových RD z I. etapy

sk www.lightpark.

41 784 v BA a okolí od wwwVBY Viac na str. 3 NOVOSTA .dom avdome ke.

.

NY bytov 09800 05 411 415AVBA ZA VÝBORNÉ CE v bungalovokia.sk VOST Výstavbax-sl ova Predaj posledných manský Grob KONEČNE NO I. etapy raty@reSlove hotových RD z 5 799 boris.bach .sk

v ponu

ako 800 bytov 333, 02 595 33 € Viac ako 0905 333v ponuke. Viac na str. 3 predaj@domavdom Predaj RD: 4-izb e.sk . byt, kancelárie parkovisko Staré , sklady, garáž , Mesto – Patró Cena: 670 000 nka. EUR 0914 207 411

 0914 23

PREDAJ NOVOSTAVBY V PEKNEJ LOKALITE, KYSUCKÁ UL. 2-4 izb. byty s výmerami od 58 m2 + balkón a garážové státie. Dokončené do štandardného vybavenia, ktoré je v cene. Kolaudácia je plánovaná august/2012. UŽ VO VÝSTAVBE.

www.domavdome.sk

NOVOSTAVBY v BA a okolí od 41 784 € Viac ako 800 bytov v ponuke.

Viac na str. 3

predaj@domavdome.sk

Šancová ulica, Račianske mýto Predaj 1-izbového bytu, 44 m², tehla, 4./5 p., bez výťahu, čiastočná rekonštrukcia. NOVOSTAVBA Cena: 75 500 EUR

A

tislava II, Vrakuňa , Ráztočná ulic 0948 333 520 , info@gloriagro a. up.sk me.sk www.gloriagr oup.sk www.domavdo

Cena: 255 000 € veľkého, 4-izb Tel.: 0948 720 141 . RD, v Ivank 2

ÚP domu 166 e pri Dunaji, za m , nízke mesa zníženú cenu čné poplatky, kľudná lokalita ! pekn

1 65 62 45

na konci Ivank é a tiché prost 70 71 77, 091 : 0903 redie, Viac na str. 5 zíciatakt Cena 179 990 pre€daj! y, výborná dispoKon domu. Nové byty: na RE AL IT Y N A 933 657 Kont

akt: 0903 660

.sk Kontakt: 0904 www.devinskydvor NOVO

STAVBA, 3-izb . byt, 2./4 p., 85 m2, drevené Píniová, podlahy, dvere : PONÚKA , lodži a. IS BACHRATÝ

BOR

Kontakt: Ing. Greguš 0907 334 002

Predaj 2-izboveho bytu, v novostavbe, v Šamoríne.

Tel.: 0905 264 668

Cena: 112 000

E XK

EUR

Hamuliakovo - Dunajská riviér Stavebné pozem a ky od 85 €/m2 , všetky IS na pozemku, od 515 m2. 0908 877 773

reality v srdci Bratislavy

5-izb. RD v Lozorne, po kompletnej rekonštrukcii.

EXKLUZÍVNE!

Viac na str. 9

bu ostav novbov ý rodinný dom na6-iz , KCIA Bra

0905 411 415

L UZ

ÍVN

0905 411 415e.sk

TE ! predaj@doma PR VO M MI ES

1

vdom

E XK

610

E

L UZ

ÍVN

E

Viac info na stran

e6

reality

v Bratislsrdci avy

Nové byty na pre daj!

www.devinskyd reality vor.sk Kontakt: v srd ci 0904 933 657 Bratisl avy

bungalov, PREDAJ pozem ného domu, typu 240 m2. ok, Borinka / 15 000 € novostavbu rodin domu: min. 299 od Bratislavy 2 Obytná plocha Ponúkame na nadštandardnú predaj stavebné mku: 713 m . NE NA PREDAJ pozem rodinných domo EXKL ky na UZÍV a. Veľkosť poze výstavbu vji.v Borinke vo nutej časti Senc výmerve novo vznik pri Duna m2. eVšetky od 440 Ivank v inžinie m2 RD do 2 rske 1 831 m . siete a komunikácie sú AJ 5-izbový 2 Cena 149a €189 ploch ukončené. - zahŕňa staveb UZÍVNE NA2 PRED EXKL né povolenie a Kon takt:m , zast. plocha 191 m , úžit. realizačný projek t. Pozemok 564 0903 707 177

vakia.sk y@remax-slo

232 300 €

boris.bachrat

0914 235 799

w w w.byt .s k

www.byt .s k

RE AL IT0905 Y 333N333, 595 33 333 A 02PR VO M M IE ST E!

www. byt. s k

reali

ty v Brat srdci islav y

reality v srdci Bratislav y

RE AL IT Y N A PR VO M M IE S TE ! ww w.

1

1

a. s k r ea lit yM ap

ne 12. via c na s tra

www.reali

tyMapa.sk

1

Príjem inzercie: EVA JAŠKOVÁ, mob.: 0914 327 002, tel.: 02/ 4445 1414, fax: 02/4445 1413, e-mail: eva.jaskova@mediakit.sk LUCIA JURÍKOVÁ, mob.:  0914 327 001, tel.: 02/ 4445 1414, fax: 02/ 4445 1413, e-mail: lucia.jurikova@mediakit.sk

1

PROFESIONÁLNY REALITNÝ MAGAZÍN Číslo 8/2011, Ročník 1., vychádza 11. 10. 2011 ZADARMO, Regionálne vydanie pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Vydavateľ: Mediakit distribution, s.r.o. Adresa redakcie: Trnavská 70, 821 02 Bratislava Tel.: 02/4445 1414, fax: 02/4445 1413, e-mail: mediakit@mediakit.sk, www.mediakit.sk IČO: 46 077 201, DIČ: 2023224929. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 71120/B, oddiel Sro., EV 4344/11, ISSN: 1338–4570 Produkcia: Lucia Juríková, tel.: 0914 327 001, lucia.jurikova@mediakit.sk Obchodné oddelenie: Eva Jašková, tel.: 0914 327 002, eva.jaskova@mediakit.sk Lenka Kucerová, tel.: 0914 327 004, lenka.kucerova@mediakit.sk Distribúcia: Richard Stražan, tel.: 0914 327 003, richard.strazan@mediakit.sk Filip Čačko, tel.: 0914 327 000 Tlač: KOMÁRŇANSKÉ TLAČIARNE DTP: Give me 5 www.mediakit.sk www.livingreality.sk

Náklad: 80 000 ks

LENKA KUCEROVÁ, mob.: 0914 327 004, tel.: 02/ 4445 1414, fax: 02/ 4445 1413, e-mail: lenka.kucerova@mediakit.sk HARMONOGRAM VYDANÍ číslo 9 Uzávierka: 20. 10. Tlač: 28. 10. Distribúcia: 31. 10.

4

číslo 10 Uzávierka: 10. 11. Tlač: 18. 11. Distribúcia: 22. 11.

číslo 11 Uzávierka: 1. 12. Tlač: 9. 12. Distribúcia: 13. 12.


Katarína

Ing. Alexandra

MATOUŠKOVÁ

LIPIANSKA

0903 70 71 77

0911 65 62 45

HĽADÁM PRE KLIENTOV:

Chcete predať byt, alebo dom v Bratislave? Sprostredkujem Vám predaj menšieho i väčšieho bytu v Ružinove, v Novom Meste, v Rači, či Krasňanoch, ako aj v Karlovke alebo Dúbravke! Nových aj starších. volajte: 0911 65 62 45 alexandra.lipianska@remax-slovakia.sk

- 3- a 4-izbové byty v DÚBRAVKE a v KARLOVEJ VSI - Rodinné domy v BRATISLAVE a v PEZINSKOM okrese katarina.matouskova@remax-slovakia.sk

...My predávame!

KANCELÁRIA ROKAKANCELÁRIA 2007

KANCELÁRIA

SKOKAN ROKA 2006

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA KANCELÁRIA KANCELÁRIA ROKA KANCELÁRIA 2008 ROKA ROKA 2008 ROKA 2010 2010

KANCELÁRIA ROKA 2007

www.remax-slovakia.sk/elite

„AKCIA

na novostavbu, hotové byty k nasťahovaniu s garážovým státím vonku, alebo v garáži“

Katarína Matoušková tel.: 0903 70 71 77

katarina.matouskova@remax-slovakia.sk

BYT

POPIS

CENA VRÁTANE PARKOVACIEHO STÁTIA

2-izb.

57,57 m2 byt, balkón 8,64 m2

99 900 EUR s DPH

3-izb.

2

86,55 m byt, balkón 12,96 m

139 900 EUR s DPH

3-izb.

85,61 m2 byt, balkón 12,96 m2

139 900 EUR s DPH

2-izb.

56,84 m2 byt, balkón 8,64 m2

103 500 EUR s DPH

2-izb.

57,57 m byt, balkón 8,64 m

99 900 EUR s DPH

1-izb.

31,18 m2 byt

52 900 EUR s DPH

2

2

2

2-izb.

55,28 m byt, balkón 3,9 m

99 900 EUR s DPH

2-izb.

55,28 m2 byt, balkón 8,64 m2

99 900 EUR s DPH

1-izb.

31,18 m2 byt

52 900 EUR s DPH

2-izb.

55,28 m byt, balkón 3,9 m

99 900 EUR s DPH

2-izb.

54,57 m2 byt, 35 m2 terasa

129 900 EUR s DPH

2

2

2

2

Ing. Alexandra Lipianska tel.: 0911 65 62 45

alexandra.lipianska@remax-slovakia.sk

5


ZVAŽUJETE PREDAŤ BYT, DOM, CHATU, POZEMOK? POMÔŽEM VÁM.

PEXANREAL ...vaša loď v mori realít...

Malacky, Skuteckého ul., 1-izb. byt Exkluzívne: predaj luxusného RD, v obci Kostolište. Nízkoenergetický, 5-izb. RD – novostavba v Kostolišti. Pozemok 714 m2, ZP 130 m2, OP 200 m2. RD je prízemný, s obytným podkrovím, kozub, zateplené obvodové múry, sedlová strecha, 2 terasy, všetky IS, žumpa, garáž. Aj HÚ. Viac na www.pexanreal.sk Cena: dohodou Info: 0904 203 812, 0907 811 790

NÁJDITE SI ČAS NA ROZHOVOR O VAŠICH MOŽNOSTIACH.

Ivanka pri Dunaji, časť Farná SP 1 125 m2, šírka 18,5 m, vybudovaná kanalizácia, prístupová cesta, všetky IS na pozemku sú v cene. Na pozemku je malý záhradný domček. Viac na www.pexanreal.sk. Cena: 142 800 EUR

Andrea Smolinská

0905 623 968 andrea.smolinska@remax-slovakia.sk

PREDAJ RODINNÉ DOMY Ponúkame na predaj 7-izbový rodinný dom, v Limbachu, kúsok za sídlom prezidenta Slovenskej republiky. Je trojpodlažný, s garážou pre dve autá. V obývacej izbe sa nachádza teplovzdušný kozub na tuhé palivo. Všetky elektrospotrebiče v kuchyni sú na mieru a vstavané v kvalitnej kuchynskej linke, vyrobenej rovnako na mieru. Na každom podlaží je toaleta,

PRENAJMEM VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ!

v najväčšej kúpeľni je hydromasážna vaňa. Z balkónov sú pekne výhľady do okolitej prírody. V suteréne budujeme samostatnú bytovú jednotku. Dom je v osobnom vlastníctve, je komplet. podpivničený. Celková plocha domu je 300 m2, zastavaná plocha 150 m2. Cena: 350 000 EUR Slovak real  Telefón: 0918 640 557 BRATISLAVA – KOLIBA – 7-izb. RD Na predaj 3-podlažný, 10-ročný rodinný dom, na začiatku Koliby. Výmera pozemku 672 m2, nutnosť vy-

Info:0918 185 327, 0911 546 775

Mezonet, 4-roč. novostavba, v centre Malaciek 4-izb. byt, 144 m2, s lodžiou, na Záhoráckej ul., v Malackách. Mezonet 4-5./5, bez výťahu, v OV. Bezpečnostné dvere, samostatné merače, podlaha kombinovaná. Bytový dom má vlastnú kotolňu, je zateplený. Nákl. na bývanie 122 EUR/mes. Aj na HÚ. Viac na www.pexanreal.sk. Cena: 115 000 EUR Info: 0904 203 812, 0907 811 790

budovania prístupovej komunikácie – cca 25 000 EUR Cena: 315 000 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 RD Bratislava, Trnávka, Spoločenská ul., novostavba, predaj 5-izb. RD, malá radová zástavba, dvojpodlažný, ÚP 134 m2, ZP 86 m2, pozemok 200 m2, kompletne dohotovený, kombinovaná podlaha, plynové kúrenie, na prízemí podlahové, na poschodí radiátory. Z veľkej obývačky východ do okrasnej záhradky. Viac na www.pexanreal.sk

Bratislava III, Čs. parašutistov, 3,5-izb. byt Kompletná rekonštrukcia, 3,5-izb. byt, 80 m2, 7./11 posch., nové elekt. rozvody, pôvodné repasované dubové parkety, rohová vaňa, KL, internet, UPC, telefón, bezpečnostné dvere, 2 zasklené lodžie, komora. Bytový dom je zateplený, parkovacie miesto. Aj HÚ. Viac na www.pexanreal.sk. Cena: 110 000 EUR Info: 0911 546 775, 0918 185 327

Bratislava III, NOVOSTAVBA, Nová Rožňavská ul., 4-izb. byt Predaj/prenájom, 4-izbový byt, v novostavbe, s výhľadom na mesto, čiastočne zariadený, 6./9 posch., 103 m2, podlaha kombinovaná, plastové okná, v blízkosti dva hlavné komunikačné ťahy, nákupné centrá, oddychová zóna Zlaté piesky. Viac na www.pexanreal.sk. Cena: 159 000 EUR Info: 0911 546 775, 0918 185 327

Cena: 295 000 EUR Info: 0911 546 775 0918 185 327 LOZORNO - rodinný dom Na predaj 5-izbový, 2-podlažný rodinný dom, na začiatku Lozorna, 10 min. jazdy z Bratislavy. Dom poskytuje maximálne súkromie a relax na uzavretom pozemku, s výmerou 753 m2. Obytná plocha je 250 m2. Cena: 249 000 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141

Túžite mať vlastný dom? My Vám ho postavíme!

Do nášho dynamického tímu hľadáme šikovných ľudí na pozíciu

0907 334 002

6

RD Bratislava, Trnávka, Spoločenská ul., novostavba, predaj 5-izb. RD, malá radová zástavba, dvojpodlažný, ÚP 134 m2, ZP 86 m2, pozemok 200 m2, kompletne dohotovený, kombinovaná podlaha, plynové kúrenie, na prízemí podlahové, na poschodí radiátory. Z veľkej obývačky východ do okrasnej záhradky. Viac na www.pexanreal.sk Cena: 295 000 EUR Info: 0911 546 775, 0918 185 327

Prijmeme realitného makléra/ku na ŽL.

Ing. Branislav Greguš

branislav.gregus@remax-slovakia.sk

PEXANREAL, s.r.o. Galvaniho 14, 821 04 Bratislava kordosova@pexanreal.sk www.pexanreal.sk

bungalov Akcia OKTÓBER – nízkoenergetický, 3-izbový 2

s úžitkovou plochou 66 m , za úžasných 48 900 € s DPH. V cene základová doska, projekt a 30-ročná záruka na konštrukciu stavby. V ponuke ďalších 35 projektov rodinných domov, za cenu už od 38 490 € s DPH. Možnosť navrhnúť dom podľa Vašich predstáv. Bývajte už do 3 mesiacov. Kontakt: 0905 696979, jandorf@home4all.sk – radi Vám poradíme a pomôžeme.

„Realitný maklér“. V prípade záujmu zašlite svoj životopis na orbis@orbis-rk.sk alebo volajte: 0917 678 096


7


Aktuálne zo srdca Bratislavy Ponuka realitnej kancelárie z centra Bratislavy_viac informácií na www.remax-slovakia.sk/art

PRENÁJOM: Luxusný rodinný dom, Šulekova ul., Bratislava 1 950 €/mesiac + energie

Klára KOLLEROVÁ +421 910 319 940, klara.kollerova@remax-slovakia.sk Dom sa nachádza v centre Bratislavy, v tichej lokalite Slavín. Obytná plocha je 216m2 na pozemku 400m2. Na prízemí je obývačka, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa so sprchou, sklad potravín, WC, kotolňa, zimná záhrada a sauna so sprchou. Na poschodí sú 4 izby, kúpeľňa s vaňou a WC, v suteréne je pivnica 15m2. Dom je obklopený záhradou s detským ihriskom a vonkajším sedením, prekrytým markízou. V dome je nainštalovaný alarm a elektronický vrátnik. Prenajíma sa nezariadený.

PREDAJ: Devín, rekreačná chata na pozemku 657 m2 170 000 € s garážou

Klára KOLLEROVÁ +421 910 319 940, klara.kollerova@remax-slovakia.sk RE/MAX Art ponúka na predaj v Bratislave, m.č. Devín, murovanú, celoročne obývateľnú chatu v JZ svahu na pozemku o rozlohe 657 m2 s prekrásnym výhľadom. Obytná plocha je 30 m2, obývačka s krbom, spálňa, kuchynka a kúpeľňa. Bonusom je možnosť nadstavby jedného poschodia a garážové státie pre jedno auto. Pozemok má parkovú úpravu a pestovanú zeleninovú záhradku.

PRENÁJOM: 3-izb. mezonetový byt, Nekraskova ul., Staré Mesto 2 300 € /mesiac vrát.energií

VOĽNÝ OD 10. 9. 2011!

Dagmar KOKOŠKOVÁ +421 907 796 185, dagmar.kokoskova@remax-slovakia.sk Samostatný nezariadený, 3 izb. byt mezonet. typu v luxusnom rodinnom dome pri Horskom parku. Byt sa nachádza na 2 posch. s výťahom. Pozostáva z troch obytných miestností, samostanej kuchyne vybavenej so spotrebičmi, s komorou, veľkou kúpelňou s vaňou, samost. WC. V CENE NÁJMU: prenájom bytu, podzemná garáž s výťahom na poschodie, krytý a vyhrievaný bazén na 32 C s vodotryskom, miestnosť pre šport: ping-pong. stôl, rotoped, vonkajší grill s posedením a kuchynkou na prípravu jedla, využívanie vonk. terasy pri dome, sauna (v príprave).

PRENÁJOM: 4-izb. byty, ul. Horná Vančurová, Nové Mesto byt: 1 000 €/mesiac + energie 150-200 €

dom: 2 800 €/mesiac + energie 550 €

Dagmar KOKOŠKOVÁ +421 907 796 185, dagmar.kokoskova@remax-slovakia.sk Nezariadený samostatný 4 izb. byt, 120 m , v rodinnom dome na Kolibe. Prízemný 4 izb. byt pozostáva z veľkej obytnej kuchyne s terasou a dvorom, 3 ďalších izieb, 2 kúpelní (vaňa a sprch. kút), 2x WC a komory. Byt má podlahové kúrenie a vlastný plyn. kotol. Kuchyňa je plne vybavená. 4 izb. byt na 1. poschodí je totožný s predchádzajúcim, okrem terasy má i balkón. 4 izb. byt na 2. poschodí je mezonetový, 2 balkóny, pekný výhľad na mesto. Rodinný dom je možné prenajať aj vcelku, v tom prípade sú k dispozícii 3 samostatné 4 izbové byty, so samostatnými vchodmi do bytu. Ku všetkým bytom patrí v suteréne pivnica na odkladanie vecí, parkovacie miesta vo dvore, na spevnenej ploche, príp. i pred domom (cca 5 áut a viac). 2

PRENÁJOM: 4-izbová novostavba RD, Rusovce 1 000 €/mesiac + energie 200 €

Klára KOLLEROVÁ +421 910 319 940, klara.kollerova@remax-slovakia.sk Ponúkame na prenájom nový nezariadený 4-izbový RD v Rusovciach, len 8 km z Bratislavy v krásnom tichom prostredí plnom zelene, v blízkosti jazera. Pozemok : 816 m2 v parkovej úprave. Obytná plocha 120 m2 + 20m2 terasa. Denná časť – vstupná hala s odkladacím priestorom, hosťovské WC, plne vybavená kuchyňa, veľká obývačka s krbom a vstupom na terasu. Nočná časť – chodba, kúpelňa s WC a 3 samostatné izby. Vybavenie: kompletná kuchyňa so spotrebičmi, krb, podlahové kúrenie, alarm, vonk.žalúzie, vlastný plyn.kotol, studňa na pozemku, zavlažovanie, parkovanie pre 2 autá a ďalšie pred domom.

PRENÁJOM: 3-izb. byt, Staré Grunty, novostavba 580 €/mesiac + energie

Klára KOLLEROVÁ +421 910 319 940, klara.kollerova@remax-slovakia.sk Veľký 3-izbový byt s rozlohou 90 m2, v novostavbe na Starých Gruntoch na dlhodobý prenájom. Byt sa nachádza na 1.poschodí bytového domu a patrí k nemu aj parkovacie miesto v spoločnej garáži. Dispozícia: predsieň, kúpeľňa, WC, spálňa, detská izba, veľká obývacia izba spojená s kuchyňou, komora a balkón. Prenajíma sa čiastočne zariadený. Za domom je vybudované detské ihrisko a grilovací kútik k dispozícii obyvateľom domu. V blízkom okolí je dobrá občianska vybavenosť a napojenie na diaľnicu (Viedeň, Budapešť, Brno).

8

RE/MAX Art, Obchodná 35, 811 06 Bratislava, SK Tel.: +421 (2) 5710 3510, e-mail: art@remax-slovakia.sk www.remax-slovakia.sk/art

dWS^[ 4fkhedVU dSf[e [ ^Shk


www.realitypoint.sk hotline: 0903 660 610 NEHĽADAJTE, MY VÁM NÁJDEME Zrekonštruovaný 3-i. byt, BA II

Novostavba 4-i. RD, v Ivanke pri Dunaji!

Pekný, prerobený byt!

Kompletne zrekonštruovaný, 3-i. byt (70 m2), s lodžiou, na Estónskej ul., Podunajské Biskupice, BA II, 4./7 p., v zateplenom dome. ÚP bytu 66 m2 + lodžia 4 m2, pivnica 2 m2. Cena: 92 900 EUR Kontakt: 0903 660 610

Zrekonštruovaný 4-i. byt, BA II

Výborná cena!

NOVOSTAVBA RD, v Ivanke pri Dunaji. ÚP domu 168 m2, pozemok 321 m2, 4 izby + sam. kuchyňa s jedálňou, komora, 2 kúpeľne + WC, šatník, terasa. Podlahové kúrenie, KL so spotrebičmi, kozub, vlastný kotol. Cena: 184 990 EUR Kontakt: 0903 660 610

4-i. byt, BA IV – Dúbravka

Veľký, pekný 4-i. byt v BA II

Na predaj kompletne a nadštandardne zrekonštruovaný, 4-izb. byt s lodžiou, v TOP príjemnej a tichej lokalite, Bratislava II – Podunajské Biskupice. ÚP plocha bytu je 76,08 m2 + veľká lodžia, o výmere 4 m2, pivnica 1,7 m2. Cena: 109 900 EUR Kontakt: 0903 660 610

Luxusný, 5-i. mezonet, v novostavbe Boria, TOP lokalita v Ružinove!

tel.: 0904 332 322 info@realitypoint.sk Stará Vajnorská cesta 37 831 04 Bratislava 4-i. byt, BA III – Nové Mesto

Exkluzívny, veľký, 4-i. byt, na predaj!

4-i. byt, v BA – Dúbravka. ÚP bytu 120 m2, pivnica + 28 m2 veľká lodžia. 1./14, s výťahom! 4 izby, 2 kúpeľne a 2 šatníky. Byt je po rekonštrukcii, predáva sa zariadený, je slnečný, svetlý s výbornou dispozíciou. Cena: 157 990 EUR!Kontakt: 0903 660 610

Veľký, 4-i. byt, Sibírska, na predaj!

Veľký a slnečný 4-i. byt, v TOP lokalite širšieho centra, s krásnym výhľadom, v blízkosti parku. Celková podl. plocha je 98 m2, vrátane pivnice a lodžie s balkónom. Zateplená strecha, 9./9 p., s výťahom. Cena: 169 990 EUR!Kontakt: 0903 660 610

NOVOSTAVBA 4-i. RD, v Ivanke pri Dunaji! Výborná cena, ihneď voľný!

Ideálne dispozične vyriešený, exkluzívne a nadštandardne prevedený, veľký, 5-i. mezonet na 7. a 8. posch. v novostavbe BORIA, v širšom centre Bratislavy v Ružinove. ÚP bytu: 158 m2 + 2 balkóny 9 m2 + veľká terasa 75 m2. Ideálna orientácia, výhľad a úplné súkromie. 5 samostat. a nepriechod. izieb, samost. jedáleň, kuchyňa, 2 kúpeľne s WC, hosťovské WC s umývadielkom, 2 šatníky, klimatizácia, kozub, vstavané skrine + pivnica a parkovacie státie v podzemnej garáži. Vlastná záhrada s detským ihriskom a kompletná OV. Cena a bližšie info na dopyt Kontakt: 0903 660 610

Zrekonštruovaný 1-i. byt, BA IV – Karlova Ves!

Veľký a pekný 4-i. byt v BA II – Dolné hony! Na predaj za supercenu!

Na predaj 4-i. byt, s lodžiou, v príjemnej a tichej lokalite, Bratislava II – Dolné hony. ÚP 78,11 m2 + veľká lodžia, o výmere 3,40 m2, pivnica, 1./8 p., s výťahom. Dispozícia: veľká vstupná hala so vstavanou skriňou, 2 nepriechodné izby, samost. kuchyňa so špajzou, priestranná obývačka a z nej vstup do spálne, samost. kúpeľňa a samostatné WC. Cena: 86 990 EUR! Kontakt: 0903 660 610

Cena: 179 990 EUR

Novostavba 3-i. bytu v Zálesí!

Pekný, zrekonštruovaný, 1-i. byt, v TOP lokalite Karlovej Vsi!

Exkluzívne – 1-i. byt v Karlovej Vsi, Karloveská ul., otočený na tichú stranu. 7. posch., ÚP 30 m2. Byt je po rekonštrukcii, s dobrou dispozíciou a orientáciou bytu. Dom je zateplený, s novou strechou, čistý a pravidelne udržiavaný. Príjemná a tichá lokalita, v okolí kompletná OV, blízko zastávky MHD, bezproblémové parkovanie pred domom. Kúpou ihneď voľný. Cena: 62 890 EUR Kontakt: 0903 660 610

Exkluzívne: NOVOSTAVBA RD, v Ivanke pri Dunaji. ÚP domu 166 m2, pozemok 224 m2, 4 izby + kuchyňa s jedálňou, komora, 2 kúpeľne a WC, šatník, terasa. Podlahové kúrenie, kuchynská linka so spotrebičmi, kozub, čiastočne zariadený, vlastný kotol. Nízke mesačné poplatky. Na pozemku záhradný domček, gril. Pekné a tiché prostredie, kľudná lokalita na konci Ivanky, výborná dispozícia domu. Ihneď voľný.

2-i. byt, BA II – Trnávka Novostavba so zariadením a parkovacím miestom!

Veľký 3-i. mezonet, v novostavbe, v Zálesí, s parkovacím miestom a zariadením. ÚP 84 m2 + 13 m2 terasa. Pekná dispozícia a orientácia bytu. Sam. kúrenie – nízke mesačné náklady. Vlastný uzavretý areál, príjemné prostredie. Vrátane nadštandardného zariadenia bytu a parkovacieho miesta. Cena: 113 990 EUR

Kontakt: 0903 660 610

Kontakt: 0903 660 610

2-i. byt, BA III – Nové Mesto

Novostavba veľkého a slnečného 2-i. bytu!

Slnečný a veľký 2-i. byt, v novostavbe, BA-Ružinov, Vrútocká ul. 5./9 posch., s výťahom, ÚP 75 m2+ balkón + veľká pivnica a parkovacie miesto je zahrnuté v cene bytu. Kompletne zariadený, klimatizácia, KL so vstavanými spotrebičmi. Pekný a veľký byt v príjemnej a tichej lokalite s výborným dopravným napojením a OV. Cena: 134 990 EUR Kontakt: 0903 660 610

3-i. byt, BA II – Podunajské Biskupice Veľký, 2-i. byt, v tehlovom dome, na predaj!

Veľký 2-i. byt, tehla. 1./4. p. (nie prízemie), ÚP 74 m2, 2 izby, sam. kuchyňa, kúpeľňa, WC, pivnica. Čiastočne zrekonštruovaný, s vlastným kúrením (kotol) – nízke mesačné náklady. Nízkopodlažná zástavba (len 4 byty vo vchode). Bezprobl. parkovanie, detské ihrisko, škola, športoviská, MHD. Príjemná lokalita vhodná pre rodinu. Možnosť dokúpiť sam. garáž. Kúpou voľný, dohoda možná! Cena: 94 990 EUR Kontakt: 0903 660 610

Zrekonštruovaný, 3-i. byt, v lokalite BA II, na predaj!

Kompletne zrekonštruovaný 3-i. byt (73 m2), na Ipeľskej ul., 2./12 p., v zateplenom a zrenovovanom dome. ÚP bytu 68 m2 + zasklená lodžia 5 m2, pivnica 2,5 m2. Nové všetky rozvody (elektro, voda, odpad), plastové okná so žalúziami, sam. kúpeľňa, sam. WC, sam. kuchyňa. V každej izbe je roldor, na chodbe veľký šatník. Izby sú samostatné, nepriechodné. Bezproblémové parkovanie pri dome, je možné dokúpiť aj samostatnú garáž. Cena: 96 490 EUR Kontakt: 0903 660 610

Kompletnú ponuku nehnuteľností s fotkami nájdete na našej web stránke www.realitypoint.sk

9


RODINNÉ DOMY

www.best-real.sk info@best-real.sk 0948 809 309 0903 657 587

Výstavba v Malinove obchodné priestory od 800 € bez DPH, byty od 1 290 € s DPH

Stále hľadáme, pre svojich klientov nehnuteľnosti na predaj a prenájom,

kontaktujte nás!

1-izbový byt, na Považanovej ul., 3-izbový byt, na Dudvážskej ul., Dúbravka, 12. posch., 38 m2, po Podunajské Biskupice, 4. posch., Cena: 61 700 € 78 m2 Cena: 85 000 € rekonštrukcii.

4,5-izbový byt, na Klemensovej ul., Rodinný dom v obci Vydrany, pozemok 3 500 m2, úžitková plocha Staré Mesto, 3. posch., 117 m2. Cena: v RK Cena: 226 000 € 200 m2.

Novostavba typu bungalov, v obci 3-izbový byt, na Janotovej ul., Nová Dedinka, pozemok 520 m2, Karlova Ves, 1. posch., 90 m2, obytná plocha 104 m2. kompletne zariadený a zrekonCena: 144 900 € štruovaný. Cena: 135 000 €

10

BRATISLAVA – Záhorská Bystrica – NOVOSTAVBA RD Na predaj 5-izbový, 2-podlažný rodinný dom, v tichej časti Záhorskej Bystrice. Úžitková plocha je 150 m2, zast. plocha 79 m2, výmera pozemku 615 m2. Výhoda – dokončenie podľa vlastných predstáv. Cena: 230 000 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 NOVOSTAVBA 5-izbového bungalovu, v Perneku, na 12árovom pozemku, s potokom, v blízkosti Perneckej Baby. Cena: 240 000 EUR Re/Max Elite  tel.: 0948 720 141 BRATISLAVA – PERNEK – NOVOSTAVBA. Na predaj 5-izbový BUNGALOV. Úžitková plocha je 145 m2, zast.plocha 175 m2, výmera pozemku 1 180 m2. Pekný dom, na krásnom pozemku, s potokom, pod úpätím Malých Karpát. Cena: 240 000 EUR, príp. dohoda možná RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 Ponúkame na predaj 5-izbový, rodinný dom – novostavbu, pred dokončením, vo Vrakuni. Úžitková plocha je 136 m2, zastavaná plocha 111 m2. Dom má veľkú dvojgaráž a všetky prípojky inžinierskych sietí. Je ihneď voľný, ľahko a rýchlo dokončiteľný na bývanie, s nízkymi nákladmi. Lokalita je výborne občiansky vybavená, nachádzajú sa tu školy, škôlky, nákupné, rekreačné a športové možnosti. Veľmi tichá ulica, príjemná lokalita, komfortné bývanie v kvalitnom a úplne novom dome. Cena: 202 000 EUR Slovak real Telefón: 0918 640 557 BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE – NOVOSTAVBA rodinného domu. Na predaj 5-izbový, 2-podlažný rodinný dom, na Dvojkrížnej ul., dokončenie podľa predstáv nového majiteľa. Úžitková plocha je 150 m2, zast. plocha 79 m2, výmera pozemku 459 m2. Cena: 174 900 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 Novostavba, 4-izb. RD, Malinovo, ÚP 126 m2, pozemok 3,3 á, VIS s kanalizáciou, v tichej časti obce. Možnosť HÚ, alebo 100 000 EUR a splátky.

Cena: 146 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0948 74 74 76 Ivanka pri Dunaji EXKLUZÍVNE NA PREDAJ 5-izbový RD v Ivanke pri Dunaji. Pozemok 564 m2, zast.plocha 191 m2, úžit. plocha 189 m2. Re/Max Elite  tel.: 0914 235 799 EXKLUZÍVNE NA PREDAJ nadštandardnú novostavbu rodinného domu, typu bungalov, v novovzniknutej časti Senca: Veľkosť pozemku: 713 m2. Obytná plocha domu: 240 m2. Re/Max Elite  tel.: 0914 235 799 Predám starší, 2-izb. rodinný dom, vo Vydranoch, 40 km od BA, po čiastočnej rekonštrukcii, zastavaná plocha 614 m2, pozemok 788 m2, rok výstavby 1 932, plynové kúrenie - gamatky, veľký dvor, dom je jednopodlažný, nepodpivničený. Pekné a tiché prostredie, výborná občianska vybavenosť, cca 2 km do Dunajskej Stredy. Cena: 36 500 EUR, vrátane provizie. Možná aj výmena za inú nehnuteľnosť, ponúknite. Pri rýchlom rokovaní možná dohoda. Kontaktujte makléra: Ing. Peter Dobias, 0905 705 617 alebo 0903 825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk Exkluzívne: predaj luxusného RD, v obci Kostolište. Nízkoenergetický, 5-izb. RD – novostavba v Kostolišti. Pozemok 714 m2, ZP 130 m2, OP 200 m2. RD je prízemný, s obytným podkrovím, kozub, zateplené obvodové múry, sedlová strecha, 2 terasy, všetky IS, žumpa, garáž. Aj HÚ. Viac na www.pexanreal.sk Cena: dohodou Info: 0904 203 812 0907 811 790 BYTY 5-izbový byt, Na Hrebienku, po kompletnej rekonštrukcii, 110 m2 + 20 m2 terasa, s nádherným výhľadom. Cena: 288 400 EUR Re/Max Elite tel.: 0948 720 141 Na predaj 3-izb. byt, v novostavbe s GS, na Kolibe, Pod Vachmajstrom. 2./4 p., rozloha 87,5 m2, plus 22 m2 terasa, plus 3,67 m2 pivnica. Krásny výhľad, ticho. Byt sa predáva zariadený. Cena: 258 000 EUR Re/Max Elite  Tel.: 0911 65 62 45


www.realitypoint.sk hotline: 0903 660 610 NEHĽADAJTE, MY VÁM NÁJDEME Zrekonštruovaný 4-i. byt, BA II – Podunajské Biskupice!

Veľký, pekný 4-i. byt v BA II, po komplet. rekonštrukcii, v TOP lokalite!

tel.: 0904 332 322 info@realitypoint.sk Stará Vajnorská cesta 37 831 04 Bratislava

Veľký a pekný, 4-i. byt, v BA II, na predaj za supercenu!

Supercena, odporúčame!

Na predaj kompletne a nadštandardne zrekonštruovaný, 4-izb. byt s lodžiou, v TOP príjemnej a tichej lokalite, Bratislava II – Podunajské Biskupice. ÚP plocha bytu je 76,08 m2 + veľká lodžia, o výmere 4 m2, pivnica 1,7 m2. Byt sa nachádza na 7./8 p., s výťahom. Byt je po kompletnej rekonštrukcii, je slnečný a svetlý, orientovaný na tri strany a má výbornú dispozíciu – veľká vstupná hala s komorou a so vstavanou skriňou roldor, 3 nepriechodné izby, samost. kuchyňa, priestranná obývačka a z nej vstup do kuchyne, samost. kúpeľňa a samostatné WC, pivnica, uzamykaný odkladací priestor na medziposchodí. Bytový dom po kompletnom zateplení, vyregulovaní kúrenia, nová vstupná brána, čistý a udržiavaný vchod. TOP tichá a kľudná lokalita, s dostatkom zelene, detské ihrisko za domom, kompletná občianska vybavenosť v priamom okolí, bezproblémové parkovanie. Dobrá dostupnosť autom aj MHD. Cena: 109 990 EUR Kontakt: 0903 660 610

Na predaj 4-i. byt s lodžiou, v príjemnej a tichej lokalite, Bratislava II – Dolné hony/ Vrakuňa. ÚP plocha bytu je 78,11 m2 + veľká lodžia, o výmere 3,40 m2, pivnica. Byt sa nachádza na 2./8 p., s výťahom (nie prízemie – pod bytom sa nachádza ešte podlažie s bytmi)! Byt je slnečný a svetlý, orientovaný na dve strany a má výbornú dispozíciu, samost. kuchyňu, sam. kúpeľňu a sam. WC. Dispozícia: veľká vstupná hala so vstavanou skriňou, 2 nepriechodné izby, samost. kuchyňa so špajzou, priestranná obývačka a z nej vstup do spálne, samost. kúpeľňa a samostatné WC. Bytový dom je po kompletnom zateplení, vyregulovaní kúrenia, nová vstupná brána na magnet. čip, čistý a udržiavaný vchod. Tichá a kľudná lokalita, s dostatkom zelene, detské ihrisko za domom, kompletná občianska vybavenosť v priamom okolí. Byt je v udržiavanom pôvodnom stave, pripravený na okamžité bývanie alebo rekonštrukciu podľa vlastných predstáv. Výborná cena, odporúčame! Cena: 86 990 EUR Kontakt: 0903 660 610

Kompletne zrekonštruovaný, 3-i. byt, v BA II, na predaj!

Kompletne zrekonštruovaný, 3-i. byt, v BA II, na predaj!

Pekný, prerobený byt!

Kompletne zrekonštruovaný, 3-i. byt (70 m2), na Bieloruskej ul., Podunajské Biskupice, BA II., 3./7 p., v zateplenom dome, s výťahom. ÚP bytu 66 m2 + lodžia 4 m2, pivnica 2 m2. Nové všetky rozvody (elektro, voda, odpad), plastové okná so žalúziami,  kúpeľňa, samostatné WC, samostatná kuchyňa, bezpečnostné vstupné dvere, merače na radiátoroch, prípojka na káblovú TV + internet. Izby sú samostatné, nepriechodné. Príjemní susedia, bezproblémové parkovanie pri dome, kompletná občianska vybavenosť, veľa zelene, park. Nízke mesačné náklady. Cena: 92 990 EUR Kontakt: 0903 660 610

Pekný, prerobený byt!

Kompletne zrekonštruovaný, 3-i. byt (70 m2), s lodžiou, na Estónskej ul., Podunajské Biskupice, BA II, 4./7 p., v zateplenom dome. ÚP bytu 66 m2 + lodžia 4 m2, pivnica 2 m2. Nové všetky rozvody (elektro, voda, odpad), plastové okná so žalúziami, samostatná kúpeľňa, samostatné WC, samostatná kuchyňa, bezpečnostné vstupné dvere, merače na radiátoroch, prípojka na káblovú TV + internet. Príjemní susedia, bezproblémové parkovanie pri dome, kompletná občianska vybavenosť, park, zástavky MHD. Nízke mesačné náklady. Cena: 92 990 EUR

Kontakt: 0903 660 610

Kompletnú ponuku nehnuteľností s fotkami nájdete na našej web stránke www.realitypoint.sk

11


BYTY Predaj 3-izb. bytu, s výhľadom na Hrad, BA–Staré Mesto, 104 m2, terasa, drevené parkety, elektricky ovládané strešné okná, dvojité zateplenie strechy, vlastný kondenzačný kotol. Cena: 249 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0944 47 81 91 2,5-izbový byt, v pôvodnom stave, 79 m2, v priamom centre Bratislavy, na Hviezdoslavovom námestí.

Cena: 200 000 EUR Re/Max Elite tel.: 0908 769 262

Info: 0911 546 775, 0918 185 327

Cena: 136 000 EUR Re/Max Elite  tel.: 0908 769 262

Bratislava III, NOVOSTAVBA, Nová Rožňavská ul., 4-izb. byt Predaj/prenájom, 4-izbový byt, v novostavbe, s výhľadom na mesto, čiastočne zariadený, 6./9 posch., 103 m2, podlaha kombinovaná, plastové okná, v blízkosti dva hlavné komunikačné ťahy, nákupné centrá, oddychová zóna Zlaté piesky. Viac na www.pexanreal. sk. Cena: 159 000 EUR

Predaj 3-izbového, tehlového bytu, v centre, 84 m2, Lazaretská, BA-Staré Mesto, 3 samostatné izby, vhodný na rekonštrukciu, v blízkosti OC Eurovea. Cena: 159 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0944 47 81 91

Ponúkame úplne zrekonštruovaný, 2,5-izbový byt, s balkónom, na Francisciho ulici, v Starom Meste. Nová kuchynská linka so všetkými potrebnými elektrospotrebičmi, vstavaná šatníková skriňa v spálni, nové drevené okná. Bytový dom má vlastný kotol. Byt sa nachádza na prízemí zo 4 poschodí. Cena: 127 000 EUR Slovak real Telefón: 0905 989 936

3-izbový byt, po kompletnej rekonštrukcii, 86 m2, v širšom centre Bratislavy, na Legionárskej ulici.

S UP

NOVOSTAVBA 5-izbového bungalovu, v Perneku, na 12-árovom pozemku, s potokom, v blízkosti Perneckej Baby. Cena: v RK Kontakt: 0948 720 141 jana.hoozova@remax-slovakia.sk

5-izbový byt, Na Hrebienku, po kompletnej rekonštrukcii, 110 m2 + 20 m2 terasa, s nádherným výhľadom. Cena: v RK Kontakt: 0948 720 141 jana.hoozova@remax-slovakia.sk

12

ER

C EN

3-IZBOVÝ BYT, NA KADNÁROVEJ UL., PO REKONŠTRUKCII!!! 3-izbový byt, 1./13 posch., 59 m2 obyt. plocha, 7,75 m2, lodžia, orientácia S/Z. Cena: 91 000 EUR 0914 235 799 boris.bachraty@remax-slovakia.sk

3-IZBOVÝ, TEHLOVÝ BYT, RAČA, PO KOMPLETNEJ REKONŠTRUKCII!!! 7./7 posch., byt 71 m2, lodžia 2 x 2,6m2 a 3 m2, kompletná rekonštrukcia aj rozvody. Cena: 110 000 EUR 0914 235 799 boris.bachraty@remax-slovakia.sk

A


Vzorový byt otvorený! www.devinskydvor.sk Ponúkame na predaj úplne zrekonštruovaný, 4-izbový byt, s lodžiou, na Medveďovej ulici, v Petržalke, Bratislava V. Jeho rozloha je 78 m2. Je tu nová kuchynská linka, plastové okná so žalúziami, laminátové podlahy v kombinácii s dlažbou, interiérové dvere a radiátory. Byt je na 4. poschodí zo 6, s výťahom. Cena: 122 000 EUR Slovak real  Telefón: 0905 989 936 Astrová – Ružinov Predaj: 3-izb. byt, 76 m2, balkón, Astrová ul., Ružinov, 3./8 p. Nerušený výhľad na západ. Kvalitný Bauring systém, nové rozvody, drev. parkety, plast. okná, zateplený. Cena: 119 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0948 28 34 34 Mezonet, 4-roč. novostavba, v centre Malaciek 4-izb. byt, 144 m2, s lodžiou, na Záhoráckej ul., v Malackách. Mezonet 4-5./5, bez výťahu, v OV. Bezpečnostné dvere, samostatné merače, podlaha kombinovaná. Bytový dom má vlastnú kotolňu, je zateplený. Nákl. na bývanie 122 EUR/mes. Aj na HÚ. Viac na www.pexanreal. sk.Cena: 115 000 EUR

Info: 0904 203 812, 0907 811 790 Predaj 2,5-izbového bytu, BA-Vrakuňa, 79 m2, Dvojkrížna ulica, 2 balkóny, pivnica, plastové okná, plávajúca podlaha, bezpečnostné dvere, nová kuchynská linka, spotrebiče. Cena: 111 900 EUR RK FIDUCIA Tel.: 0944 47 81 91 3-IZBOVÝ, TEHLOVÝ BYT, RAČA, PO KOMPLETNEJ REKONŠTRUKCII!!! 7./7 posch., byt 71 m2, lodžia 2 x 2,6m2 a 3 m2, kompletná rekonštrukcia aj rozvody. Cena: 110 000 EUR Re/Max Elite tel.: 0914 235 799 Bratislava III, Čs. parašutistov, 3,5-izb. byt Kompletná rekonštrukcia, 3,5izb. byt, 80 m2, 7./11 posch., nové elekt. rozvody, pôvodné repasované dubové parkety, rohová vaňa, KL, internet, UPC, telefón, bezpečnostné dvere, 2 zasklené lodžie, komora. Bytový dom je zateplený, parkovacie miesto. Aj HÚ. Viac na www.pexanreal.sk. Cena: 110 000 EUR Info: 0911 546 775, 0918 185 327

Kontakt: 0904 933 657 Na predaj kompletne a nadštandardne zrekonštruovaný, 4-izb. byt s lodžiou, v TOP príjemnej a tichej lokalite, Bratislava II – Podunajské Biskupice. ÚP plocha bytu je 76,08 m2 + veľká lodžia, o výmere 4 m2, pivnica 1,7 m2. Byt sa nachádza na 7./8 p., s výťahom. Byt je po kompletnej rekonštrukcii, je slnečný a svetlý, orientovaný na tri strany a má výbornú dispozíciu – veľká vstupná hala s komorou a so vstavanou skriňou roldor, 3 nepriechodné izby, samost. kuchyňa, priestranná obývačka a z nej vstup do kuchyne, samost. kúpeľňa a samostatné WC, pivnica, uzamykaný odkladací priestor na medziposchodí. Bytový dom po kompletnom zateplení, vyregulovaní kúrenia, nová vstupná brána, čistý a udržiavaný vchod. TOP tichá a kľudná lokalita, s dostatkom zelene, detské ihrisko za domom, kompletná občianska vybavenosť v priamom okolí, bezproblémové parkovanie. Dobrá dostupnosť autom aj MHD. Cena: 109 990 EUR! Tel.: 0903 660 610 3-izb. byt – NOVOSTAVBA S PREDZÁHRADKOU - na Píniovej ul. Na predaj veľký, tehlový, 3-izb.

byt, s výmerou 82 m2, na prízemí, s predzáhradkou 29 m2 vo vlastníctve. v kľudnej časti Vrakune, určený hlavne pre rodiny s malými deťmi. Bezproblémové parkovanie. Cena: 109 900 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 Predaj: 3-izb. byt, 75 m2, lodžia, balkón, 7./7 p. Družicová ul., Ružinov. Cena: 105 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0948 74 74 76 Na predaj 3-izb. byt, svetlý, do tichého, zeleného dvora otočený byt, na 2./12 p, v Dúbravke, na Bagarovej ul. Má rozlohu 64 m2, plus 12,65 m2 plus pivnica. Byt je čiastočne rekonštruovaný, svetlý, má komoru pri kuchyni. Dom zateplený. Cena: 105 000 EUR Re/Max Elite  Tel.: 0911 65 62 45 Na predaj 3-izbový, pekný, svetlý byt, na Astronomickej ulici, v Bratislave. Cena: 105 000 EUR Re/Max Elite  Tel.: 0908 769 262

13


TOP

1,5-izb. byt, BA II, Šalviová ul., 43 m2, zv.p/6 posch., 2 x lodžia. Zelená lokalita, zateplený dom. CENA: 74 900 €

PO

ZNÍ ŽEN

ÁC

NU

KA

2-izb. byt, BA II, Jadrová ul., 62 m2, zvýšené p./6 posch, lodžia, čiastočná rekon., zateplený dom. CENA: 86 500 €

3-izb. byt, Rača, Mudrochova ul., 73 m2, 1./12 posch., zeteplený dom, čiastočná rekonštrukcia. CENA: 86 990 €

ZNÍ ŽEN

ENA

3-izb. byt, BA V, Ľubovnianska, 68 m2, 1./12 posch., lodžia. Tichý, svetlý, dobre riešený byt. CENA: 87 990 €

ÁC

Priestor, BA III, Pluhová ul., 21 m2 + oplotená terasa 16 m2. Nová fasáda, zateplenie, klíma. CENA: 9 990 €

ENA

Garsónka, BA III, Kadnárova ul., 24 m2, 4./4 posch., celková rekon. Tichá a svetlá s výhľad. na Karpaty. CENA: 47 900 €

Garsónka, BA V, Fedinova ul., 34,73 m2, 4./12 posch., lodžia. Nová kúpeľňa WC, nová KL. CENA: 53 500 €

2-izb. byt, BA V, Fedinova ul., 51 m2 + dva balkóny, novostavba, podlahy, dvere, sanita, kuch. linka. CENA: od 84 942 €

2-izb. byt, BA II, Kozmonautická ul., 54 m2, 5./6 posch, lodžia, slnečný, drevené parkety, pôvodný stav. CENA: 87 990 €

3-izb. byt, Karlova Ves, Lackova 65 m2 + 8 m2 lodžia, 9./9 posch. Zateplený dom, krásny výhľad. CENA: 88 500 €

2-izb. byt, BA II, Estónska ul., 51 m2 + balkón 4m2, 4./4 posch, nízko podlažná novostavba. CENA: 89 000 €

3-izb. byt, BA V, Fedinova ul., 72 m2, 3./6 posch, lodžia, výborne dispozične riešený, nepriech. izby. CENA: 89 000 €

2-izb. byt, BA I, Mozartova ul., 47 m2, , 5./5 posch., výťah, panel, čiastočná rekonštrukcia, pivnica. CENA: 89 000 €

2-izb. byt, BA IV, Novackého ul., 50 m2, 3./4 posch., výťah v dome, kompletná rekonštrukcia, tehla. CENA: 92 000 €

1-izb. byt, BA-Ružinov, Nevädzová, 46 m2, 9./14 posch, lodžia, RETRO. Novostavba s krásnym výhľadom. CENA: 93 000 €

2-izb. byt, BA III, Kysucká ul., 57.91 m2 + balkón, novostavba, štandard, kolaudácia august/12. CENA: 1 998 €/m2

3-izb. byt, BA II, Muškátova ul., 70 m2 + pivnica, 1./10 posch., čiastočná rekonštrukcia, zateplenie. CENA: 95 000 €

3-izb. byt, BA II, Ružová dolina, 79 m2, dve lodžie 10 m2, 4./12 p., čiastočná rekon., podlaho. kúrenie. CENA: 117 500 €

2-izb. byt, BA III, Račianska ul., 61,43 m2 + balkón a lodžia 7,5 m2, 5./7 posch., novostavba 2009. CENA: 134 999 €

3-izb. byt, BA II, Majoránová ul., 4-izb. byt, BA III, Čierny chodník, 70 m2, 1./2 posch, parkovacie státie.100 m2, átrium, záhrada, garáž. Novostavba s terasou a záhradou. Novostavba pri Vajnorskom jazere. CENA: 165 000 € CENA: 185 000 €

1-izb. byt, Nivy, Prievozská ul., 40 m2, 1. nadzemné podlažie, tehla, čiast. rekonštrukcia, okná do dvora. CENA: 66 500 €

3-izb. byt, BA IV, Sekulská ul., 70 m2, zv.p./12 posch., plastové okná, veľká lodžia 7 m2, pivnica. CENA: 86 800 €.

VO V

ÝST AVB E

14

5-izb. byt, BA II, Vrakunská ul., 124 m2 + lodžia a terasa 47 m2. skolau. novostavba, garáž, pivnica. CENA: 199 999 €


2-izb. byt, BA I, Odborárske nám., 31 m2, 1./8 p. celk. rekonštrukcia, balkón, výborne dispozične riešený. CENA: 68 000 €

1-izb. byt, BA II, Ďatelinová ul., 36 m2, 1./3 posch., tehlový dom, celková rekonštrukcia, DOHODA. CENA: 71 990 €

3-izb. byt, BA II, Kríkova ul., 67 m2, 6./8 p. celk. rekonštrukcia, lodžia, pivnica, čiastočne zariadený. CENA: 77 500 €

1,5-izb. byt, BA II, Zimná ul., 47 m2, 3./7 posch., lodžia, panel, celková rekonštrukcia, zateplený. CENA: 80 000 €

1-izb. byt, BA III, Tomášikova ul., 42 m2, 4./10 posch., novostavba KOLOSEO, orientovaný do dvora. CENA: 83 000 €

3-izb. byt, BA IV, Jankolová ul., 68 m2, 12./12 posch., Lodžia 4 m2, pôvodný stav, veľká pivnica 15 m2. CENA: 89 000 €

4-izb. byt, BA II, Toryská ul., 82 m2, 4./4 posch., zateplený dom, kvalitná - kompletná rekonštrukcia. CENA: 94 990 €

5-izb. RD, obec Miloslavov 220 m2 + 90 m2 pivnica, pozemok 800 m2, pôvodný stav, všetky IS. CENA: 99 990 €

2-izb. byt, BA V, Nám. hraničiarov, 74 m2, 13./19 posch., novostavba, lodžia 11 m2, luxusné prevedenie. CENA: 123 990 €

5-izb. RD, obec Šenkvice, 160 m2 + pivnica 40 m2 + terasa. Kvalitná - celková rekonštrukcia. CENA: 199 000 €

Bývanie na úrovni - pre ľudí, ktorí oceňujú kvalitu.

Bývanie s atmosférou - pre ľudí, ktorí oceňujú pokoj.

Bývanie s prírodou - pre ľudí, ktorí oceňujú lokalitu.

Kontakty: 0904 410 894, 0904 410 896 

euinvest@euinvest.sk

www.novebytyslanec.sk

15


REAL ESTATE Odborná poradňa Advokátskej kancelárie JUDr. Stanislava Jakubčíka

Úkony a povinnosti súvisiace s preberaním bytu S kúpou bytu a následnou zmenou vlastníckeho práva je spojených niekoľko povinností, ktoré musí nový vlastník nehnuteľnosti splniť. Predovšetkým ide o povinnosti smerom k daňovému úradu, dodávateľom energií a povinnosti týkajúcej sa hlásenia pobytu. Pri preberaní bytu sa odporúča spísať preberací protokol. Ide o praktický dokument, ktorým si zmluvné strany navzájom potvrdzujú nielen odovzdávanie nehnuteľnosti po prevode vlastníctva, ale aj iné dôležité skutočnosti, rozhodujúce pre ďalšie užívanie bytu. V  tomto smere je potrebné rozlíšiť preberací protokol novostavby nehnuteľnosti od preberacieho protokolu už užívanej nehnuteľnosti. Kým pri preberaní novostavby je hlavná časť preberacieho protokolu zameraná na popis nedostatkov a nedorobkov, tak v preberacom protokole k užívanej nehnuteľnosti sa spisujú najmä aktuálne stavy meračov: elektriny, teplej a studenej vody a plynu a odovzdávajú sa kľúče k nehnuteľnosti. Ak nový vlastník vykonal ešte pred kúpou obhliadku bytu, teda bol oboznámený a uzrozumený s technickým stavom nehnuteľnosti, tak v  preberacom protokole k  užívanej nehnuteľnosti by sa mali spísať okolnosti týkajúce sa jej stavu, len ak od uzatvorenia kúpnej zmluvy do odovzdania došlo k  zmenám na technickom stave nehnuteľnosti. Úplne iná

situácia nastáva pri kúpe nehnuteľnosti, ktorá je novostavbou, spravidla realizovanou na základe zmluvy o dielo. Na takúto nehnuteľnosť sa vzťahuje záručná lehota, pričom za chyby zo zmluvy o dielo v záručnej lehote zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota je pri zhotovení stavby 3 roky, pričom pri niektorých častiach stavby môže byť záručná lehota kratšia, najmenej však 18 mesiacov. Od dátumu prebratia nehnuteľnosti je nový vlastník povinný hradiť energie ako aj služby spojené s  užívaním nehnuteľností. Nadobúdateľ nehnuteľnosti má povinnosť prihlásiť sa u  správcu bytového domu, a  zároveň by mal nahlásiť aj počet osôb užívajúcich nehnuteľnosť. Správca je potom povinný oboznámiť nového vlastníka s celkovou správou domu a povinnosťami. Uzatvorením kúpnej zmluvy k bytu vlastník pristupuje buď k Zmluve o vykonaní správy alebo k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytu. Netreba zabúdať ani na daňovú a ohlasovaciu povinnosť, ktorá vyplýva predovšetkým zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastní-

kom, nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Nadobúdateľ bytu je v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Teda pôvodný vlastník má povinnosť oznámiť, že došlo k prevodu vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti a nový vlastník má povinnosť oznámiť, že sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Nový vlastník je následne povinný ďalší rok podať príslušnému správcovi dane (obci, v  ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) do 31. januára daňové priznanie. Ako fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má oprávnenie užívať byt, vám vzniká ešte jedna povinnosť týkajúca sa miestneho poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady. Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlast-

níkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, preto sa tento poplatok platí prostredníctvom úhrad za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti. Do jedného mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti je nový vlastník povinný túto skutočnosť ohlásiť obci spolu s rozhodujúcimi skutočnosťami (predovšetkým počtom osôb užívajúcich nehnuteľnosť). , S kúpou nehnuteľnosti je spravidla spojená aj zmena trvalého resp. prechodného bydliska. Ak takáto skutočnosť nastane, je potrebné ju nahlásiť podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o  hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov Slovenskej republiky. Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný predložiť: občiansky preukaz alebo cestovný doklad, ak nemá občiansky preukaz a doklad o oprávnení užívať byt alebo písomné potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti o tomto oprávnení. To isté platí aj pre občana, ktorý si nahlasuje prechodný pobyt, ak má presiahnuť obdobie 90 dní. Vymenované úkony tvoria len základný prehľad náležitostí, na ktoré netreba zabúdať pri kúpe nehnuteľnosti a následnom nadobudnutí vlastníckych práv. Pre podrobnejšie informácie odporúčame obrátiť sa vždy na inštitúciu, voči ktorej si treba oznamovaciu alebo inú povinnosť splniť. Autorka: Mgr. Jana Noskovičová

Kontakt: jakubcik@akfiducia.sk

BYTY Predaj: 3-izb. byt, 74 m2, lodžia, tiché prostr., 1./6 p., Hraničná ul., Ružinov. Cena: 96 990 EUR RK FIDUCIA Tel.: 0948 74 74 76 2-izb. byt – Bratislava – Trenčianska ul. Na predaj byt po kompletnej rekonštrukcii, v širšom centre. Cena: 99 600 EUR RE/MAX Elite Kontakt: 0948 720 141 Predaj 3- izb. bytu v Petržalke, Topoľčianska ulica, 66 m2, balkón, pivnica, tri samostatné izby, kúpeľňa, WC, v pôvodnom zachovalom stave, pekný výhľad na Draždiak a rameno Dunaja, tiché prostredie. Cena: 96 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0944 47 81 91

16

Na predaj 3-izb. byt, na začiatku Petržalky, Blagoevova ul., oproti EU, 67,32 m2 plus 5,26 m2 lodžia, plus pivnica. Byt je na 7./12 p., je čiastočne zrekonštruovaný, má plastové okná

a tri roky novú kuchyňu. Cena: 94 500 EUR Re/Max Elite  Tel.: 0911 65 62 45 Kompletne zrekonštruovaný, 3-i. byt (70 m2), s lodžiou, na Estónskej ul., Podunajské Biskupice, BA II, 4./7 p., v zateplenom dome. ÚP bytu 66 m2 + lodžia 4 m2, pivnica 2 m2. Nové všetky rozvody (elektro, voda, odpad), plastové okná so žalúziami, samostatná kúpeľňa, samostatné WC, samostatná kuchyňa, bezpečnostné vstupné dvere, merače na radiátoroch, prípojka na káblovú TV + internet. Príjemní susedia, bezproblémové parkovanie pri dome, kompletná občianska vybavenosť, park, zastávky MHD. Nízke mesačné náklady. Cena: 92 990 EUR Tel.: 0903 660 610 2-izb. byt – Bratislava–Dúbravka Na predaj byt po kompletnej rekonštrukcii, na Nejedlého ul., s výmerou 52,5 m2, bez balkóna. Cena: 82 500 EUR RE/MAX Elite Kontakt: 0948 720 141


REAL ESTATE

Predaj

Predaj

Predaj

Predaj

Administratívny objekt na Jaskovom rade, Moderná arch., s výhľadom na Hrad a Slavín. ÚP: 197 m2, pozemok: 3 áre. Info v RK Tel.: 0903 24 08 48

4-izb. byt, Heydukova ul., komplet. rekonšt. (r. 2006), 122 m2, nepriech. izby, 3 roldory, komplet. vybavený, Cena: 169 000 EUR Tel.: 0903 24 08 48

2-izb. byt, Heydukova ul., komplet. rekonšt. (r. 2006), 70 m2, vlastné kúr., roldor, pivnica, komplet. vybavený. Cena: 113 000 EUR Tel.: 0903 24 08 48

Limbach, stav. pozemky v lokalite Račí potok. Právoplatné stavebné povolenie na 3 typy RD, s pozemkom od 450 m2 do 1 300 m2. Viac info v RK Tel.: 0903 24 08 48

predaj

PREDAJ

PREDAJ

PREDAJ

4-izb. byt, Holíčska ul., Petržalka, BA V. Pôvodný stav, 84 m2, nepriech. izby, lodžia, slušný vchod, zateplený dom. Cena: 101 900 € s DPH Tel.: 0903 24 08 48

Novostavba 4-izb. RD, Malinovo, ÚP 126 m2, pozemok 3,3 á, VIS, v tichej časti obce. HÚ, alebo 100 000 € a splátky. Cena: 146 000 € s DPH Tel.: 0948 74 74 76

3-izb. byt, Hraničná ul., Ružinov, 74 m2, lodžia, tiché prostr., 1./6 p.

3-izb. byt, 75 m2, lodžia, balkón, 7./7 p., Družicová ul., Ružinov. Cena: 105 000 € Tel.: 0948 74 74 76

Prenájom

Prenájom

PREDAJ

Prenájom lukrat. obchod. priestorov, dva výklady, novostavba, Záhradnícka ul., Ružinov. Cena: 11 €/m2/mes. vrátane energ. Tel.: 0948 74 74 76

Prenájom 3-izb. bytu, novostavba, 89 m2, lodžia, garáž, Sladová ul., BA-Ružinov. Cena: 750 €/mes. s energiami Tel.: 0948 74 74 76

2,5-izbového bytu, BA–Vrakuňa. 79 m2, Dvojkrížna ulica, 2 balkóny, pivnica, plastové okná, plávajúca podlaha. Cena: v RK Tel.: 0944 47 81 91

Priestrannej rezidencie v centre Devína, obytná a komerčná časť, 498 m2, rozloha pozemku 600 m2, terasa. Info: R. Krčmárová Tel.: 0944 47 81 91

Predaj

Predaj

PREDAJ

3- izb. byt v Petržalke, Topoľčianska ulica, 66 m2, balkón, pivnica, tri samostatné izby, kúpeľňa, WC. Cena: 96 000 EUR Tel.: 0944 47 81 91

3-izb. byt, s výhľadom na Hrad, BA–Staré Mesto, 104 m2, terasa, drevené parkety, vlastný kondenzačný kotol. Cena: 249 000 EUR Tel.: 0944 47 81 91

3-izbový, tehlový byt, v centre, 84 m2, Lazaretská, BA-Staré Mesto, 3 samost. izby, vhodný na rekonštrukciu. Cena: 159 000 EUR Tel.: 0944 47 81 91

3-izb. byt, 76 m2, balkón, Astrová ul., Ružinov, 3./8 p. Kvalitný bauring systém, nové rozvody, drev. parkety, plast. okná. Cena: 119 000 € Tel.: 0948 28 34 34

Predaj

Predaj

Predaj

Predaj

Svahovitý pozemok, 1 600 m2, Štítová ul., Devín. JZ orientácia, unikátny výhľad, murovaná, kolaudovaná stavba 110 m2. Cena: 215 000 € Tel.: 0948 28 34 34

Garsónka, 28 m2, 5./12 p., zrekonštr., kuch. linka na mieru, zateplený dom, pekný výhľad. Ul. Pod záhradami, Dúbravka. Cena: 57 000 € Tel.: 0948 28 34 34

Záhrada/stav. pozemok, 637 m2, Ul. Pod skalou, Devín. JZ orientácia, slnečný, vo svahu, voda, elektr. Cena: 109 000 € Tel.: 0948 28 34 34

Pozemok, 385 m2, Nová ul., Stupava. Mur. stavba, 40 m2, elektr. Možnosť kúpiť vedľajší pozemok/chatu 63 tis €. Cena: 30 000 € Tel.: 0948 28 34 34

Predaj

FIDUCIA reality, spol. s r.o., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava Tel.: 02/ 20 44 22 36 Mobil: 0902/ 72 72 72, 0948/ 74 74 78 e-mail: info@rkfiducia.sk, web: www.rkfiducia.sk, www.drazim.sk

Cena: 96 990 € Tel.: 0948 74 74 76

PREDAJ

17

,


Kancelária ABA reality s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava 821 01

www.abareality.net i vybavení HÚ

oc pr Profesionálna pom Sládkovičovo

Chorvátsko - ostrov Pag

Bratislava II - Ružinov

PRE NAŠICH KLIENTOV HĽADÁME:

PARKOVISKO PRE 60 ÁUT

zariadený, do 400,- € 0911 255 065 - kancelárske priestory v BA I, 100 - 150 m2 0911 255 065

0948 178 355 Ev. č. 40214 169064

930 000 €

Bratislava II - Prievoz Sládkovičovo, 4 podl. budova, 1800 m2 33 á pozemok, 26 miestností, fitness, 8x garážové státie, serverovňa, práčovňa, novostavba, možnosť rôzneho využitia. Chorvátsko - ostrov Pag

V CENE GARÁŽ ZA 12.000,- €

ÚDRŽBA PO CELÝ ROK

0948 178 355 Ev. č. 169099

0948 178 355 Ev. č. 169060

245 000 €

Bratislava II - Vrakuňa

Ivanka pri Dunaji

Šamorín

180 887 €

Chorvátsko - ostrov Pag, Novalja, apartmán, 74 m2, podiel na poz. 29 m2, 3i, terasa, krb, sklad, nábytok na mieru, klimatizácia, grill, 7 parkovacích miest.

Bratislava II - Ružinov, Záhradnícka ul. 3i, 110 m2, 7/26 posch., 10 m2 balkón, pivnica, garáž, novostavba, nezariadený nepriechodné izby, výborná lokalita.

Štvrtok na Ostrove

KÚPA: - obchodný priestor v Ružinove do 200 m2, vhodný na prevádzku ambulancie 0948 178 355 - 3i byt v Petržalke, len prízemie alebo 1. p. ideálne na začiatku Petržalky. 0948 178 355 - 2i byt, BA III, pôvodný stav, nie prízemie 0948 178 355 - stavebný pozemok, od 400 - 600 m2 v Prievoze, BA II. 0948 178 355 - chata s možnosťou celoročného obývania IS, menší pozemok, Pod. Biskupice, Vrakuňa Rača. 0948 178 355

EŠTE 3 VOĽNÉ APARTMÁNY

0948 178 355 Ev. č. 169062

56 980 €

Thajsko - Ko Mak

Maďarsko

V!

NA PREDAJ LEN 8 DOMO

5 KM TERMÁL - LIPOT

45 000 €

0948 178 355 Ev. č. 139435

155 000 €

Šamorín, okr. Dunajská Streda, Bratislava II - Prievoz

SKVELÁ CENA

0948 178 355 Ev. č. 167527

170 950 €

0948 178 355 Ev. č. 136160

99 500 €

5i RD, OP: 156 m2, pozemok 800 m2 studňa, mest. voda, septik, plyn prípoj. na poz., krb, pôvodný stav.

Ivanka pri Dunaji, okres Senec, 4i RD, 123 m2, poz. 500 m2, tehla, krb, el. kotol, terasa, na pozemku je murovaný domček na náradie, šatník

Štvrtok na Ostrove, okr. Dunajská Streda, 4i RD, pozemok 2076 m2, septik, studňa, plynový kotol, garáž, hospodársky dvor s 3 izbami.

Ivanka pri Dunaji

Chorvátsky Grob

Bratislava II - Trnávka

RD VHODNÝ AKO SÍDLO FIRMY

POSLEDNÝ DOM NA ULICI

0948 178 355 Ev. č. 164864

0948 178 355 Ev. č. 163536

259 000 €

RADOVÁ ZÁSTAVBA

251 600 €

0948 178 355 Ev. č. 169473

269 000 €

Puski - Maďarsko, 4i RD, OP: 150 m2 pozemok 800 m2, dvojgaráž, podpivničený, nová moderná KL, 2x kúpelňa, 2x wc, 15 km od Mosonmagyarovár.

Ivanka pri Dunaji, okr. Senec, 7i RD 260 m2, pozemok 333 m2, pivnica, terasa (25 m2), garáž, 2x parking vo dvore, krb, plzn. turbo kotol, ateliér.

Chorbátsky Grob, okr. Senec, 6i RD, 182 m2, pozemok 917 m2, 2 podlažný garáž, terasa, 2x wc, 2x kúpeľňa, lokalita - Čierna Voda, nová zástavba RD.

Bratislava II - Ružinov, Na úvrati, 4i RD, OP 142 m2, pozemok 262 m2, po čiastočnej rekonštrukcii, pivnica, 2x wc, 2x balkón, krb, terasa, pivnica.

Bratislava III - Nové Mesto

Bratislava V - Petržalka

Bratislava V - Petržalka

Bratislava II - Pod. Biskupice

Bratislava IV - Karlova Ves

167 000 €

NIE PRÍZEMIE

LEN 2 BYTY NA POSCHODÍ

PARKOVACIE MIESTO

0948 178 355 Ev. č. 167938

0948 178 355 Ev. č. 162785

0948 178 355 Ev. č. 162826

95 000 €

114 000 €

2 - ROČNÁ NOVOSTAVBA

85 000 €

0948 178 355 Ev. č. 169446

79 500 €

Bratislava III - Nové Mesto, KOLOSEO, Tomášiková ul., 2i, 79 m2, 4/13 posch., loggia (10 m2), plastové okná, garáž, (10.000,- €), novostavba, slnečný byt.

Bratislava V - Petržalka, Smolenická 3i, 68 m2, 1/12 posch., čiastočná rek., plastové okná, nová kúpeľňa a wc, 1x loggia, slušný vchod, panel, parkovanie

Bratislava V - Petržalka, Bulíková ul. 3i, 70 m2, 7/7 posch., komp. rekonš. predáva sa zariadený, dobré parkovanie, pivnica, panel, výťah.

Bratislava II - Podunajské Biskupice, Podzáhradná ul., 2i, 53 m2, 9/10 posch., loggia, pivnica, bezpečnostné dvere, nové int. dvere, pláv. podlaha, nová KL

Bratislava IV - Karlova Ves, Kresánkova, 1i, 36 m2, 1/7 posch., situovaný do dvora, plastové okná, plávajúca podlaha, dlažba, nová KL, bezp. dvere.

Hamuliakovo - Horná Vrbina

Bratislava IV - Dúbravka

Bratislava II - Vrakuňa

Bratislava II - Ružinov

Bratislava V - Petržalka

NOVÁ OBYTNÁ ŠTVRŤ

0948 178 355 Ev. č. 167830

KRÁSNE PROSTREDIE

62 €/m2

Hamuliakovo - časť Horná Vrbina, 4 voľné pozemky, 600 m2, IS: elektrina treba dobudovať studňu, čističku/septik, príjazdová cesta v cene pozemku.

0948 178 355 Ev. č. 169419

83 000 €

Bratislava IV - Dúbravka, Strmé boky 560 m2 pozemok so záhradnou chatkou,

25 m2, podpivničená, 1i, terasa, IS: voda elektrina 220/380, svahovitý pozemok.

UPI: ZÁHRADNÝ DOM DO 150 m2

VLASTNÁ KOTOLŇA

0948 178 355 Ev. č. 169474

0948 178 355 Ev. č. 162595

60 770 €

Bratislava II - Ružinov, Hrušovska I, 547 m2 pozemok, svahovitý charakter, zastaralá chatka, IS: voda, elektina, rozmer, vstup 13,88, spodok 9,8, d 35,65

KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA

113 000 €

Bratislava II - Ružinov, Haburská ulica 2,5i, 63 m2, 1/4 posch., tehla, balkón, po rekonštrukcii (rozvody vody, el, plynu), dom má vlastnú kotolňu, výborná lokalita.

0948 178 355 Ev. č. 165718

69 000 €

Bratislava V - Petržalka, Beňadická ul. 1i, 37 m2, 10/12 posch., nové rozvody elektriky, vody, nové radiátory, plastové okná, mur. jadro, nová KL, vaňa.

tvoríme nový team ponúknite nám Vašu nehnutelnost , výkup BA a okolie ponúkame Vám full service, vrátane všetkých poplatkov

PRIDAJTE SA K NÁM!

VOLAJTE 18

137 500 €

0948 178 355 Ev. č.. 40214 161621

Thajsko, ostrov Ko Mak, 1i, 45 m2, bungalov, terasa, bazén vo výstavbe, 100m na pláž, správca, krásny výhľad

0948 178 355 Ev. č. 162898

Pripravili sme pre Vás darčekové kupóny v hodnote 1000€ na zhotovenie automatického závlahového systému trávnikov. Pri kúpe rodinného domu z našej ponuky obdržíte darčekový kupón, ktorý si môžete uplatniť u nášho partnera: www.zavlahytravnikov.sk. našich Pre bližšiemaklérov informácie volajte: 0948 178 355

175 100 €

Bratislava II - Ružinov, Dvojkrížna, 5i, OP 150 m2, poz. 459 m2, ZP 70 m2 novostavba, IS: elektrina, voda-studňa 2x wc, kúpeľňa, príprava na krb.

GARÁŽOVÉ STÁTIE

DARČEK PRE VÁS

0948 178 355 Ev. č. 169524

Chorvátsko - ostrov Pag, Novalja, apartmán, 37 m2, podiel na poz., 9 m2 2i, logia, náb. na mieru, klimatizácia, grill, 9 park. miest, 60 m od mora.

0948 178 355 Ev. č. 163905

TICHÁ LOKALITA

800 m2 POZEMOK

HOLODOM

0948 178 355

www. abareality.net

www.studentrent.sk


0917 138 049 EX

ZÍ KLU

Peoples Reality s.r.o, office@preality.sk Rádiová 31 821 04 Bratislava E XK

V NE

L UZ

ÍVN

E

BA III – RA, 2,5-izb. byt, Plickova, kom- BA II – VRA, 4-izb. byt, Estónska, BA III – Vajnory, Čierna Voda - novostavba 4-izb. rodinného domu, BA II – PB, 4-izb. byt, Bodrocká, 83 m2, 4./6 p, lodžia, rekonštrukcia. 2 podlažia, úžitková plocha 158 m2, pozemok 400 m2, kolaudácia 2011. kompletná rekonštrukcia, 3./5, 75 m2, pletná rekonštrukcia, 1./4 , 50 m2. Cena: 83 000 € Cena: 89 900 € Cena: v RK výťah, lodžia. Cena: 96 660 €

EX

ZÍ KLU

E XK

V NE

L UZ

ÍVN

E

BA IV – DNV, 3-izb. byt, J. Jonáša, BA II – PB, 1,5-izb. byt,Geologická, BA IV – KV, chata – Dolné koruny, pôvodný stav, pozemok 450 m2, voda, BA II – RU, 1-izb. byt, Doležalova, kompletná rekonštrukcia, 34 m2, 2./5, novostavba, 1./7, 51 m2, balkón, výťah. 65 m2, 1./12 p, lodžia, slušný pôvodný elektrina, žumpa, lukratívna lokalita. Cena: 79 660 € stav. Cena: 75 900 € Cena: 69 660 € Cena: v RK výťah.

E

UZ XKL

ÍVN

E XK

E

BA II – PB, 3-izb. byt, Kazanská, novostavba, 5./ 7, 70 m2, lodžia, výťah. Cena: 115 000 €

Na predaj 2-izb. byt, na Stavbárskej ul., 58 m2 plus 4 m2 lodžia, 2./8 p., čiastočná rekonštrukcia, zmenená dispozícia, samostatná kuchyňa, zasklená lodžia, zateplený dom. Cena: 77 700 EUR Re/Max Elite  Tel.: 0911 65 62 45 BA IV - DNV, 3-izb. byt, J. Jonáša, 65 m2, 1./12 p, lodžia, slušný pôvodný stav. Cena: 75 900 EUR Peoples Reality tel.: 0917 138 049

ÍVN

E

BA V – PE, Garsónka na Rovniankovej BA III – NM, 3-izb. byt, Vajnorská, BA IV- KV, 3-izb. byt, Beniakova, 2 novostavba ICT, 2./5, 70 m2, lodžia, kompletná rekonštrukcia, 8./8, 80 m2, ul., pôvodný stav, lodžia, 8./12, 28 m . Cena: 45 000 € výťah, parkovanie. Cena: 162 000 € výťah, lodžia. Cena: 106 660 €

AKTUÁLNA PONUKA NA BYTY

L UZ

www.preality.sk

Re/Max Elite  Tel.: 0911 65 62 45 Garsónka, 28 m2, 5./12 p., zrekonštr., kuch. linka na mieru, zateplený dom, pekný výhľad. Ul. Pod záhradami, Dúbravka. Cena: 57 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0948 28 34 34

HĽADÁM BYTY NA PREDAJ V BA

Bc. Matúš

ROHAĽ

Ružinov 1 – 3-izb. byty Nové Mesto 1 – 3-izb. byty okolie Račianského a Trnavského mýta Karlova Ves 3 – 4-izb. byty

REKREAČNÉ OBJEKTY

2-izb. byt – Malacky Sasinkova ul. – výborná poloha. Na predaj zariadený, 2-izb. byt, s výmerou 48 m2, v novostavbe, v centre Malaciek, s parkovacím miestom v cene za nehnuteľnosť. Cena: 73 200 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141

MUROVANÁ CHATA – Záhorská Bystrica - Podkerepušky Na predaj murovaná chata, so zastavanou plochou 51 m2, s možnosťou výstavby na pozemku s výmerou 616 m2. V tejto lokalite je už vybudovaných niekoľko celoročne obývaných nehnuteľností. Cena: 109 900 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141

Na predaj 1-izb. byt, na Novohorskej ul., v Rači, tiché, zelené prostredie, výhľad na Karpaty. Nachádza sa na 3./3 p., v zateplenom dome, má 31,8 m2 plus 7 m2 lodžia, drobná rekonštrukcia, možnosť prerobiť podľa vlastných predstáv. Cena: 62 500 EUR, dohoda možná.

REKREAČNÁ CHATA – TOMKY Na predaj celoročne obývateľná rekreačná chata, na Tomkoch, lokalita vynikajúca na aktívny i pasívny oddych, uprostred borovicových lesov. Cena: 58 000 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141

matus.rohal@remax-slovakia.sk

KONTAKT: 0908 877 773

KANCELÁRIA

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA ROKAKANCELÁRIA 2007

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA KANCELÁRIA KANCELÁRIA ROKA KANCELÁRIA 2008 ROKA ROKA 2008 ROKA 2010 2010

KANCELÁRIA ROKA 2007

www.remax-slovakia.sk/elite

19


Lukratívne stavebné pozemky na predaj Ponuka realitnej kancelárie z centra Bratislavy_viac informácií na www.remax-slovakia.sk/art

PREDAJ: stavebný pozemok Kráľovské údolie - Bôrik, Bratislava 735 m2

716 800 €

Dagmar KOKOŠKOVÁ +421 907 796 185, dagmar.kokoskova@remax-slovakia.sk Stavebný pozemok má rozlohu 735 m2 a je určený na výstavbu rodinného domu. V súčasnosti sa tu nachádza dom-ruina, so súpis. číslom. Voda a elektrina zavedené. Prístupová cesta k pozemku je v spoluvlastníckom podiele. S vážnym záujemcom je možná dohoda.

PREDAJ:

1 750 m2

1 400 €/m2

'-+&c(

?

A

K

L

7

E

A

H

3

stavebný pozemok Bratislava - Palisády

Klára KOLLEROVÁ +421 910 319 940, klara.kollerova@remax-slovakia.sk

B3>

6K ;Es

Stavebný pozemok o rozlohe 1750 m2 s platným stavebným povolením na prestížnej adrese v centre Bratislavy-Palisády, v priamom susedstve zahraničných ambasád. Na pozemku sa nachádza historická budova vhodná na rekonštrukciu. Projekt na rekonštrukciu a prístavbu so všetkými povoleniami je k dispozícii.

RE/MAX Art, Obchodná 35, 811 06 Bratislava, SK Tel.: +421 (0) 910 319 940, e-mail: art@remax-slovakia.sk, www.remax-slovakia.sk/art

REKREAČNÉ OBJEKTY

Na predaj: 3-izbový byt, v Bratislave V, Petržalka, na Námestí hraREKREAČNÁ CHATA – TOMničiarov, v tichom prostredí, blízko KY – výborná poloha. Na predaj centra. Podlahová plocha: 69,33 m2, rekreačná chata, vo vyhľadávanej je 3-izbový, posch.10./12, plocha: chatovej oblasti – Tomky. Chata je 69,33 m2 + pivnica 1,36 m2. Byt je umiestnená na pozemku pri jazere, nezariadený, v pôvodmon stave, nov príjemnom prostredí borovicové plastové okná, nová kuchynská vých lesov. Cena: 36 500 EUR linka. Nepriechodné izby. BezpečRE/MAX Elite nostné dvere. Dom je po zateplení Kontakt: 0948 720 141 z jednej strany a má nové zvončeky, nové brány na čip a nové schránky. BYTY K bytu patrí pivnica. Spoločné priestory sú po rekonštrukcii. Výstavba v Kompletne zrekonštruovaný, r. 1980. Náklady 180 EUR na 4 oso2 3-i. byt (70 m ), na Bieloruskej ul., by. Možnosť internet a TV. 3 výťahy, Podunajské Biskupice, BA II., 3./7 slušný, čístý vchod, vstup do dop., v zateplenom dome, s výťahom. mu na magnetický klúč, parkovanie 2 2 ÚP bytu 66 m + lodžia 4 m , pivnipred domom. BYT MÁ HODNOTU 2 ca 2 m . Nové všetky rozvody (elekV TICHOM PROSTREDÍ 92 990 tro, voda, odpad), plastové okná so EUR (cca. 2 801 416 Sk) vrátane žalúziami, kúpeľňa, samostatné kompletných právnych služieb a kvaWC, samostatná kuchyňa, bezpečlitného servisu RE/MAX. RÝCHLO nostné vstupné dvere, merače na A JEDNODUCHO VÁM VYBAVÍradiátoroch, prípojka na káblovú TV ME HYPOTEKÁRNY ÚVER, pre vi+ internet. Izby sú samostatné, neac informácií volajte na číslo 0948 priechodné. Príjemní susedia, bez975 800 (Ing. Peter Dobias) alebo problémové parkovanie pri dome, mailujte na peter.dobias@remaxkompletná občianska vybavenosť, slovakia.sk veľa zelene, park. Nízke mesačné náklady. Cena: 92 990 EUR 3-IZBOVÝ BYT, NA KADNÁRO Kontakt: 0903 660 610 VEJ UL., PO REKONŠTRUK-

20

CII!!! 3-izbový byt, 1./13 posch., 59 m2 obyt. plocha, 7,75 m2, lodžia, orientácia S/Z. Cena: 91 000 EUR Re/Max Elite  tel.: 0914 235 799 BA II - VRA, 4-izb. byt, Estónska, 83 m2, 4./6 p, lodžia, rekonštrukcia. Cena: 89 900 EUR Peoples Reality tel.: 0917 138 049 3-izb. byt – v D. N. Vsi, na Ul. J. Jonáša Na predaj 3-izb. byt, s výmerou 68 m2, vo vlastníctve, v kľudnej časti D. N. Vsi, pri VW, bezproblémové parkovanie. Cena: 87 500 EUR RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 Na predaj 4-i. byt s lodžiou, v príjemnej a tichej lokalite, Bratislava II – Dolné hony/Vrakuňa. ÚP plocha bytu je 78,11 m2 + veľká lodžia, o výmere 3,40 m2, pivnica. Byt sa nachádza na 2./8 p., s výťahom (nie prízemie – pod bytom sa nachádza ešte podlažie s bytmi)! Byt je slnečný a svetlý, orientovaný na

reality

v srd Brati ci slavy

dve strany a má výbornú dispozíciu, samost. kuchyňu, sam. kúpeľňu a sam. WC. Dispozícia: veľká vstupná hala so vstavanou skriňou, 2 nepriechodné izby, samost. kuchyňa so špajzou, priestranná obývačka a z nej vstup do spálne, samost. kúpeľňa a samostatné WC. Bytový dom je po kompletnom zateplení, vyregulovaní kúrenia, nová vstupná brána na magnet. čip, čistý a udržiavaný vchod. Tichá a kľudná lokalita, s dostatkom zelene, detské ihrisko za domom, kompletná občianska vybavenosť v priamom okolí. Dobrá dostupnosť autom aj MHD. Byt je v udržiavanom pôvodnom stave, pripravený na okamžité bývanie alebo rekonštrukciu podľa vlastných predstáv. Výborná cena, odporúčame! Cena: 86 990 EUR! Tel.: 0903 660 610 POZEMKY Predaj: svahovitý pozemok, 1 600 m2, Štítová ul., Devín. JZ orientácia, unikátny výhľad, murovaná, kolaudovaná stavba 110 m2. Voda, elektr., žumpa. Cena: 215 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0948 28 34 34


Nová výstavba v centre Slovenského Grobu 10 bungalovov

www.domavdome.sk tel.: 0905 411 415 | e-mail: predaj@domavdome.sk Ivanka pri Dunaji, časť Farná SP 1 125 m2, šírka 18,5 m, vybudovaná kanalizácia, prístupová cesta, všetky IS na pozemku sú v cene. Na pozemku je malý, záhradný domček. Viac na www.pexanreal. sk. Cena: 142 800 EUR  Info: 0918 185 327, 0911 546 775 PREDAJ: Pozemok, Devín IV Predaj: záhrada/stav. pozemok, 637 m2, Ul. Pod skalou, Devín. JZ orientácia, slnečný, vo svahu, voda, elektr. Cena: 109 000 EUR RK FIDUCIA  Tel.: 0948 28 34 34 Pozemok predaj: Nová ul., Stupava Pozemok, 385 m2, Nová ul., Stupava. Murovaná stavba, 40 m2, sezónna voda, elektr., 1,5 km od MHD. Možnosť kúpiť vedľajší pozemok/chatu 63 tis EUR. Cena: 30 000 EUR RK FIDUCIA Tel.: 0948 28 34 34 MALACKY – STAVEBNÉ POZEMKY na Tichej ul. Na predaj 2 stavebné pozemky, s

výmerou 511 m2, so skolaudovanými inž. sieťami a vybudovanou prístupovou komunikáciou, možnosť okamžite stavať. Cena: od 122 EUR/m2 RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 STAVEBNÝ POZEMOK – BORINKA, 884 m2 Na predaj stavebný pozemok, s pripravenými inž. sieťami a spevnenou prístupovou komunikáciou. Šírka pozemku je 25 m, dĺžka 35,36 m. Cena: 98,50 EUR/m2 RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 LÁB – STAVEBNÉ POZEMKY Na predaj stavebné pozemky s výmerou od 400 – 700 m2, so skolaudovanými inž. sieťami a vybudovanou asfaltovou prístupovou komunikáciou. Cena: 73 EUR/m2 RE/MAX Elite  Kontakt: 0948 720 141 Na predaj stavebný pozemok v Rači, na Chladnej, 597 m2, cena a bližšie info v RK. Re/Max Elite  Tel.: 0911 65 62 45

HĽADÁM PRE SVOJICH KLIENTOV:

3- a 4-izbové byty v Ružinove, rodinné domy v Devíne a Devínskej Novej Vsi

Ing. Jana

A ZÁROVEŇ PONÚKAM:

CVEČKOVÁ

jana.cveckova@remax-slovakia.sk

KONTAKT: 0908 769 262

KANCELÁRIA

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA ROKAKANCELÁRIA 2007

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA KANCELÁRIA KANCELÁRIA ROKA KANCELÁRIA 2008 ROKA ROKA 2008 ROKA 2010 2010

KANCELÁRIA ROKA 2007

www.remax-slovakia.sk/elite

21


Ponuka: PoÄ?et nehnuteÄžnostĂ­: 600 PĂ´sobnosĹĽ: Bratislava a okolie Zameranie: predaj a prenĂĄjom Servis: komplexnĂ˝ SluĹžby nad rĂĄmec RK: vĂ˝kup nehnuteÄžnostĂ­ zÄžavy u spolupracujĂşcich ďŹ riem moĹžnosĹĽ zĂĄrobku pre obÄ?ana sluĹžby osobnĂŠho maklĂŠra

Kontakt: www.bytyba.sk

www.domyba.sk

www.pozemkyba.sk

www.nehnutelnostiba.sk

Slovak Real, s.r.o.

Kladnianska 12 821 05 Bratislava-RuĹžinov e-mail: info@bytyba.sk TelefĂłn: 02/4363 0705 T-Mobile: 0903 401 561 Orange: 0917 209 993 O2: 0948 009 405

Ing. Peter Dobias (0948 975 800) ponĂşka na prenĂĄjom priestrannĂ˝, podkrovnĂ˝, 5-izbovĂ˝ byt, v Ä?asti rodinnĂŠho domu, 7\U>SbS`2]PWOa Bratislava III, Koliba, na ÄŒremchovej ul., v tichom prostredĂ­, s krĂĄsnym vĂ˝hÄžadom. BytovĂ˝ dom: !WhP]d{Pgbg Ulica ÄŒremchovĂĄ, podlahovĂĄ plo^`SYZWS\b]dd>Sb`Ă?OZYS cha 212 m2, posch. 2./2, plocha: 212 m2 + terasa 7,65 m2. Popis: predsieĹˆ, 5-izieb, kuchyĹˆa, eee`S[OfaZ]dOYWOaY^SbS`R]PWOa kĂşpeÄžĹˆa, 2 WC, hala, terasa. ^SbS`R]PWOa.`S[OfaZ]dOYWOaY PodkrovnĂ˝ byt je na 2. poschodĂ­ z 2, je zariadenĂ˝, v novej nadstav\WYb]\S^`SRtdOdWOQ\SV\cbS¤\]abOY]@3;/F be, novĂĄ kuchynskĂĄ linka so spoeee`S[OfaZ]dOYWOaYOc`SOZ Aureal trebiÄ?mi – el. sporĂĄk, chladniÄ?ka, plĂĄv. podlaha, v izbĂĄch koberce, BYTY PRENĂ JOM novĂĄ vaĹˆa. Byt mĂĄ terasu, bazĂŠn, Prenajmem veÄžkĂ˝, 5-izbovĂ˝, kozub, samostatnĂ˝ vchod, samoDOMY mezonetovĂ˝ byt, v novostavbe, statnĂ˝ kotol a samostatnĂŠ meraPrenĂĄjom priestrannej rezis terasou, nezariadenĂ˝, s vĂ˝hÄža- Ä?e. MoĹžnosĹĽ prenĂĄjmu na obch. dencie, v centre DevĂ­na, obytnĂĄ dom na RakĂşsko, na Rusovskej ĂşÄ?ely. Max 4 osoby, rodina – 5 a komerÄ?nĂĄ Ä?asĹĽ 498 m2, kaĹždĂĄ ceste. VhodnĂ˝ na podnikanie aj osĂ´b. Rok vĂ˝stavby: 2008, parso samostatnĂ˝m vchodom, rozlo- bĂ˝vanie. Byt eĹĄte nebol obĂ˝vanĂ˝. kovanie pred domom, cca 4 auha pozemku 600 m2, terasa, dvoj- V byte sa nachĂĄdzajĂş 2 kĂşpeÄžne a tĂĄ. 1 200 EUR/mesiac (cca. 36 garĂĄĹž. MoĹžnosĹĽ vyuĹžitia: bĂ˝vanie, 2 WC. Je na 5-6./6 p., k dispozĂ­- 151,20 Sk) s energiami. RĂ?CHpodnikanie, penziĂłn, agentĂşra, ciĂ­ je výżah. LO A JEDNODUCHO VĂ M VYrelaxaÄ?nĂŠ centrum, medicĂ­nske Cena prenĂĄjmu dohodou. K bytu BAVĂ?ME HYPOTEKĂ RNY ĂšVER. centrum, jednodĹˆovĂĄ chirurgia. patria 2 garĂĄĹže. Pre viac informĂĄciĂ­ volajte na Ä?Ă­sVlastnĂ­kom je prĂĄvnickĂĄ osoba. Verena WolfovĂĄ lo 0948 975 800 (Ing. Peter DoRK FIDUCIA  Kontakt : 02/62 80 30 81 bias) alebo mailujte na peter.do Tel.: 0944 47 81 91 0908 476 032 bias@remax-slovakia.sk dĂ?V]R\SdWS[S^`SROĂ?^`S\OXOĂ? dOĂˆc\SV\cbS¤\]aĂ?

6¤ORt[ '"&'%#&

22

Ing. Peter Dobias (0948 975 800) ponĂşka na prenĂĄjom 3-izbovĂ˝ byt, v Bratislave II, RuĹžinov, na Sinokvetnej ulici, v peknom prostredĂ­ 3-izbovĂ˝ byt. BytovĂ˝ dom, SinokvetnĂĄ ulica, podlahovĂĄ plocha 72 m2, posch. 2./8, lodĹžia 3,6 m2, plocha: 74 m2 + pivnica 1,2 m2. Popis: chodba, 3 izby, kuchyĹˆa, kĂşpeÄžĹˆa, WC. Byt je na 2. poschodĂ­ z 8. Je so zariadenĂ­m, po kompletnej rekonĹĄtrukcii, novĂŠ plastovĂŠ oknĂĄ, novĂĄ kuchynskĂĄ linka so spotrebiÄ?mi, plyn. sporĂĄk, chladniÄ?ka, plĂĄvajĂşce podlahy + koberce + dlaĹžba. NovĂĄ brĂĄna, novĂŠ schrĂĄnky a zvonÄ?eky. Dom je po zateplenĂ­. SpoloÄ?nĂŠ priestory sĂş po rekonĹĄtrukcii. VĂ˝stavba v r. 1994. NĂĄklady sĂş 640 EUR na mesiac, vrĂĄtane energiĂ­. Energie cca 45 EUR na 2 osoby. Internet a TV sĂş v cene. MĂ´Ĺžu byĹĽ max. 3 osoby (nie ĹĄtudenti), nemĂ´Ĺžu byĹĽ fajÄ?iari. NĂĄjom minimĂĄlne na 1 rok, platba pri podpise zmluvy za 2 mesiace, z toho 1 mesaÄ?nĂĄ kaucia. Byt je voÄžnĂ˝ ihneÄ?. PanelovĂ˝ dom, osobnĂ˝ výżah, sluĹĄnĂ˝, Ä?istĂ˝ vchod. Rok vĂ˝stavby 1994, parkovanie pred domom. OKOLIE: Byt sa nachĂĄdza v blĂ­zkosti centra, s vĂ˝bornĂ˝m pripojenĂ­m na MHD, na


všetký smery. 5 minút do centra. V blízkosti domu je MHD (autobus), škola, nemocnica, detské ihrisko, obchody, lekáreň, banky, poisťovne, hypermarkety. BYT MÁ HODNOTU, V TICHOM PROSTREDÍ, 640 EUR s energiami (cca 19 280 Sk), vrátane kompletných právnych služieb a kvalitného servisu RE/MAX. RÝCHLO A JEDNODUCHO VÁM VYBAVÍME HYPOTEKÁRNY ÚVER. Pre viac informácií volajte na číslo 0948 975 800 (Ing. Peter Dobias) alebo mailujte na peter.dobias@remax-slovakia.sk Prenájom 3-izb. bytu, novostavba, 89 m2, lodžia, garáž, Sladová ul., BA-Ružinov. Cena: 750 EUR/mes. s energiami EUR RK FIDUCIA Tel.: 0948 74 74 76 Ponúkame na prenájom priestranný a zariadený, 3-izbový byt, o výmere 81 m2, s lodžiou, v novostavbe, na Bebravskej ulici, vo Vrakuni. Byt sa prenajíma zariadený, maximálne pre 5 osôb. V nájomnom sú už započítané energie, TV s internetom a parkovacie miesto. Treba vidieť! Byt je

na 1. poschodí zo 6, s výťahom. Výborná občianska vybavenosť. Cena: 620 EUR vrátane energií Slovak real  Telefón: 0903 430 516 Ponúkame na prenájom veľmi pekný a veľký, 1-izbový byt, v centre mesta, na Palárikovej ulici. Byt má rozlohu 46 m2, je kompletne zrekonštruovaný a kompletne zariadený (chladnička, práčka, sedacia súprava. Nachádza sa na 2. poschodí zo 4, bez výťahu a bez balkóna. Voľný ihneď, dlhodobo. Cena: 470 EUR vrátane energií a KTV Slovak real  Telefón: 0903 969 221 Ponúkame do prenájmu garsónku, na veľmi peknej a slušnej ulici – Bratislava III, časť Nové Mesto, Ulica Čs. parašutistov, po kompletnej rekonštrukcii, orientovaná do parku na východ, v blízkosti Polusu, dobrá občianska vybavenosť, nadštandardne a plne zariadená. K dispozícii je aj pivničná kobka. Treba vidieť. Cena: 375 EUR vrátane energií. Slovak real  Telefón: 0903 430 516

Ing Branislav

HOLOŠ

REALITNÝ MAKLÉR

Hľadám pre klientov : - 1 - 3-izb. byt Bratislava II, - 1 - 3-izb. byt Bratislava III, - 1 - 4-izb. byt Bratislava V, - domy a byty v okolí BA - Rovinka, Dunajská Lužná a okolie branislav.holos@remax-slovakia.sk

KONTAKT:

0905 264 668 KANCELÁRIA

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA ROKAKANCELÁRIA 2007

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA KANCELÁRIA KANCELÁRIA ROKA KANCELÁRIA 2008 ROKA ROKA 2008 ROKA 2010 2010

KANCELÁRIA ROKA 2007

www.remax-slovakia.sk/elite

23


www.gloriagroup.sk Nadštandardný 3-izbový byt v DNV, Ul. J. Smreka, 74 m2, 3./8 p., s lodžiou na!

Jedinečná ce

ná ia t e c pl ruk m t Ko onš k re

0948 333 520 info@gloriagroup.sk Ponúkame na prenájom 1-izbový, kompletne zariadený a vybavený byt, na Palárikovej ulici, bez balkónu a výťahu. Byt s vysokými stropmi, má 40 m2, z čoho izba je 25 m2, samostatná kuchyňa s oknom, vlastný plynový kotol a merače energií. Zvýšené prízemie/4, s výhľadmi do záhrady, parkovanie na ulici. Výborná lokalita, vybavenosť a dostupnosť. Úplne zariadený, stačí si priniesť osobné veci. Voľný ihneď - prednostne dlhodobý prenájom. Cena: 1 os 320 EUR + 100 E alebo 2 os 350 EUR + 100 EUR Slovak real  Telefón: 0903 969 221 NEBYTY

Ing. Peter Dobias (0948 975 800) ponúka na prenájom kancelárske priestory po kompletnej rekonštrukcii a nezariadené - 3 miestnosti, nachádzajúce sa v centre. Hurbanovo námestie (Staré Mesto), podl. plocha: 133,35 m2, 1. posch./5, vstupná chodba a 3 WC, 2 kupeľne, 1 sprcha, kuchynka. Bez parkovania. Priestory su nezariadené, klimatizované, so serverovňou, s PC sieťami, bezp. dvere, alarm, výťah, voľné! BYTOVÝ DOM, výťah, tehla, slušný a čistý vchod. Cena: 1 528 EUR/mesiac plus energie cca 509 EUR. Pre viac informácií volajte na číslo 0948 975 800 (Ing. Peter Dobias) alebo mailujte peter. dobias@remax-slovakia.sk

Prenájom lukratívnych obchod. priestorov, dva výklady, novostavba, Záhradnícka ul., Ružinov. Cena: 11 EUR/m2/mes. vrátane energ. RK FIDUCIA  Tel.: 0948 74 74 76

Ing. Peter Dobias (0948 975 800) ponúka na prenájom kancelárske priestory po kompletnej rekonštrukcii a nezariadené - 2 miestnosti nachádzajúce sa v centre. Hurbanovo námestie (Staré Mesto) - 2 miestnosti, podl. plocha: 40,51 m2, 3. po-

24

sch./5, vstupná chodba a WC, spoločná lodžia, bez parkovania. Priestory sú nezariadené, s terasou, výťahom, voľné. Cena: 371 EUR/mesiac plus energie cca 84 EUR. Pre viac informácií volajte na číslo 0948 975 800 (Ing. Peter Dobias) alebo mailujte peter.dobias@remax-slovakia.sk DOPYT BYTY Hľadám 2- a 3-izbové byty pre klientov v RUŽINOVE a v NOVOM MESTE. RE/MAX Elite Kontakt: 0907 334 002 Hľadám pre klienta 2-izb. byt, Nové Mesto, okolie Sibírskej ulice. Rohaľ, Re/Max Elite tel.: 0908 877 773 Hľadám pre klienta 4-izb. byt, okolie Jurigovho nám. Rohaľ, Re/Max Elitetel.: 0908 877 773

Hľadám pre klienta 2-, 3-izb. byt, v bytovom komplexe Koloseo, s výhľadom na Kuchajdu. Rohaľ, Re/Max Elite  tel.: 0908 877 773 Hľadám na predaj a prenájom 2-, 3- a 4-izb. BYTY v PETRŽALKE, pre konkrétnych klientov. Kontaktujte: Ing. Peter Dobias, 0948 975 800, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk SLUŽBY Servis, oprava a údržba plastových okien a dverí. Kontaktujte: Ing. Peter Dobias, 0948 975 800, mail: info@ddtrade. sk Výroba, predaj, servis, montáž plastových okien a dverí SALAMANDER. Kontaktujte: Ing. Peter Dobias, 0948 975 800, mail: info@ddtrade.sk


Boris

BACHRATÝ

PONÚKNITE SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ! ŠPECIALIZUJEM SA NA PREDAJ BYTOV V BRATISLAVE

0914 236 799

boris.bachraty@remax-slovakia.sk REALITNÝ MAKLÉR

...Ja predávam! KANCELÁRIA

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA ROKAKANCELÁRIA 2007

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA KANCELÁRIA KANCELÁRIA ROKA KANCELÁRIA 2008 ROKA ROKA 2008 ROKA 2010 2010

KANCELÁRIA ROKA 2007

www.remax-slovakia.sk/elite

Predám projekt rodinného domu s reštauráciou. Cena: 2 000 € Kontakt: Nagy Peter Tel.: 0905 93 69 79

25


10 DÔVODOV PREýO INVESTOVAġ DO RE/MAX FRANŠÍZY 1. Podnikajte pre seba, ale nie sami Ak ste niekedy snívali o vlastnom podnikaní v oblasti realít a chcete využívaĢ najlepší systém úspešnej nadnárodnej spoloþnosti, urþite by ste sa mali zamyslieĢ nad RE/MAX.

2. Svetoznáma značka V deĖ, kedy vstúpite do spoloþnosti RE/MAX, bude vaše meno poznaĢ každý. RE/MAX je synonymom kvality, celistvosti, profesionality a skúseností.

3. Líder na trhu nehnuteľností Od roku 1973 znaþka RE/MAX výrazne napreduje a nikto na svete nepredáva viac realít. Za posledných 8 rokov oznaþil magazín Entrepreneur RE/MAX za najlepšiu franšízovú realitnú spoloþnosĢ až sedemkrát.

4. Technologická vyspelosť SpoloþnosĢ RE/MAX už od svojho poþiatku v maximálnej možnej miere využívala dostupné technologické prostriedky. Stránka www.re-max.sk patrí medzi najnavštevovanejšie realitné portály na Slovensku.

5. Vzájomná komunikácia ýlenovia spoloþnosti RE/MAX odporúþajú svojich klientov priamo – viac než 85 000 maklérom vo viac než 6 000 kanceláriách v 84 krajinách.

6. Vzdelávanie na požiadanie Špiþkový vzdelávací systém v spojení s 35 roþnými skúsenosĢami maklérov z celého sveta zabezpeþí, že vaši makléri budú patriĢ medzi najväþších profesionálov na trhu.

7. Neprehliadnuteľná reklama a marketing SpoloþnosĢ RE/MAX investuje celosvetovo do reklamy roþne viac než 1 miliardu dolárov. Na Slovensku bola prvou realitnou spoloþnosĢou, ktorá investovala do celonárodnej TV kampane. Ćalšia osoba, ktorá uvidí najnovšiu reklamu RE/MAX môže byĢ váš zákazník.

8. Pomoc pri nábore Majitelia kancelárií RE/MAX majú k dispozícii komplexnú súpravu nástrojov, ktoré im pomôžu v nábore kvalitných maklérov.

9. Maximálna podpora. Nevymýšľajte vymyslené. Keć potrebujete v podnikaní pomôcĢ, staþí vám jeden telefonát alebo e-mail zástupcovi spoloþnosti RE/MAX.

10. Posledný dôvod? Pretože ešte stále máte možnosť si otvoriť svoju vlastnú kanceláriu RE/MAX! Tak neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.

www.joinremax.sk info@remax-slovakia.sk

26

Everybody wins


Jana

HOOZOVÁ

0948 720 141

jana.hoozova@remax-slovakia.sk REALITNÝ MAKLÉR

BYTY BRATISLAVA PONÚKNITE... ...Ja predávam! KANCELÁRIA

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA ROKAKANCELÁRIA 2007

SKOKAN ROKA 2006

KANCELÁRIA KANCELÁRIA KANCELÁRIA ROKA KANCELÁRIA 2008 ROKA ROKA 2008 ROKA 2010 2010

KANCELÁRIA ROKA 2007

www.remax-slovakia.sk/elite

SLUŽBY RÝCHLO A JEDNODUCHO VÁM VYBAVÍME HYPOTEKÁRNY ÚVER, LEN BA! Pre viac informácií volajte na číslo 0948 975 800 (Ing. Peter Dobias) alebo mailujte na peter.dobias@remax-slovakia.sk Vykonávame kompletné rekonštrukcie bytov a domov v BA. Kontaktujte: 0948 975 800 rekonstrukcie@ddtrade.sk ZAMESTNANIE Do nášho dynamického tímu hľadáme šikovných ľudí na pozíciu „Realitný maklér“. V prípade záujmu zašlite svoj životopis na orbis@orbis-rk.sk alebo volajte na: 0917 678 097

Rodinná dovolenka v prekrásnom prostredí Liptova pre 4-8 osôb Kompletne vybavená rekreačná chata v prekrásnom horskom prostredí pod Vlkolíncom (UNESCO). Vybavenie: spoločenská miestnosť s kozubom, TV SAT, spálne 2/2 a 1/3, sprchový kút, WC, terasa, záhradné sedenie s ohniskom a grilom, parkovanie priamo v záhrade.

OKNÁ SALAMANDER, DD TRADE, s.r.o., Páričkova 18, BA tel.: 02/55 640 298, 0905 705 617, 0903 825 789, info@ddtrade.sk

Kontakt: 0907 415 506 27


PARTNEROM ROZHOVORU JE: SIlicon, a. s.

Konkurencia s obchodnými

centrami je ťažká Zhovárali sme so starostkou Starého Mesta PhDr. Tatianou Rosovou Zo sedemnástich bratislavských mestských častí sú iba v šiestich vo funkciách starostiek ženy. Jednou z nich je aj PhDr. Tatiana Rosová, ktorá je starostkou Starého Mesta. „Na našom kontaktnom pracovisku poskytnú úradníci občanovi všetky potrebné informácie, spíšu žiadosť, príslušnú stránku aj vybavia. Služby pracoviska neustále skvalitňujeme,“ zdôraznila starostka PhDr. Tatiana Rosová. Patrí k tomu napríklad bezplatná právna poradňa, či skopírovanie dokumentov zadarmo. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je spoločenským, kultúrnym, politickým a turistickým centrom Slovenska, teda vlastne srdcom hlavného mesta SR Bratislava. Na území Starého Mesta je denne viac zamestnancov ako obyvateľov mestskej časti, čo kladie vysoké nároky na spravovanie územia. V čom najmä? Najväčším problém je, samozrejme, parkovanie. Staré Mesto je husto zastavená mestská štvrť a  dennodenne sa jeho návštevníci, ale aj obyvatelia musia popasovať s  otázkou, kde zaparkujeme. To je azda najväčší problém. Pripravujeme zmenu parkovacieho systému tak, aby počas dňa mohli na vyhradených miestach pre Staromešťanov za poplatok parkovať aj návštevníci. Veľký počet návštevníkov a pracujúcich ľudí má za následok, že Staré Mesto musí viac dbať o čistotu a verejný poriadok. To

si vyžaduje vyššie finančné náklady. Vo vašej mestskej časti začala fungovať bezplatná právna poradňa pre nájomné, vlastnícke, správcovské vzťahy majiteľov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov. Je o  ňu záujem? Môžete uviesť konkrétny vyriešený prípad? Poradňa napríklad riešila problém dvoch nájomníkov. Obaja mali byty IV. kategórie, ktoré si na vlastné náklady postupne opravili. Jeden bez súhlasu vlastníka bytu, druhý so súhlasom. Ak tak urobíte bez súhlasu majiteľa bytu, môže majiteľ váš byt preradiť do vyššej kategórie, a  teda platíte vyššie nájomné. Druhému nájomníkovi sme poradili, že ak mal predchádzajúci súhlas, majiteľ nemôže úplne opravený byt previesť do I. kategórie. Nájomca teda platil nižšie nájomné ako ten, ktorý byt opravil bez súhlasu majiteľa.

Starostka T. Rosová sa pravidelne stretáva so seniormi, nielen s jubilantmi.

28

Otvorenie zrekonštruovaného rodinného centra Prešporkovo.

Príbehov je omnoho viac, o čom svedčí aj záujem ľudí, prísť sa trikrát do týždňa poradiť. Ako vám funguje kontaktné pracovisko v miestnom úrade? Skutočne stačí zájsť občanovi na jedno miesto, aby si vyriešil svoju záležitosť? Kontaktné pracovisko je miestom, kde občania najviac prichádzajú do styku s  naším úradom. Za posledné mesiace sme rozšírili otváracie hodiny od 7,30 do 17., v piatok do 15. hodiny bez toho, aby bola práca úradu prerušená obedňajšou prestávkou. Na kontaktom pracovisku poskytnú úradníci občanovi všetky potrebné informácie, spíšu žiadosť, príslušnú stránku aj vybavia. Služby pracoviska neustále skvalitňujeme – občan môže poplatky zaplatiť kartou, v prípade potreby mu zadarmo skopírujeme doklady, ktoré potrebuje na vybavenie svojho

problému, zriadili sme tu spomínanú bezplatnú právnu poradňu. Na zlepšení činnosti kontaktného pracoviska budeme naďalej pracovať. V celom hlavnom meste je priveľa nových administratívnych centier. Aké je percento prázdnych priestorov v Starom Meste? Je pravda, že administratívne budovy spôsobujú odlev firiem zo Starého Mesta. Oveľa viac nás však trápi, že nám z  centra mesta odchádzajú Bratislavčania, keďže je veľmi ťažké konkurovať obchodným centrám s priľahlým Dunajom. Prilákanie Bratislavčanov naspäť do centra mesta je jednou z  mojich hlavných priorít na pozícii starostky. Podľa prieskumu Transparency International Slovensko o povinnom zverejňovaní zmlúv na internete sa vaša mestská časť umiestnila na prvej priečke. Čomu vďačíte za toto prvenstvo? Stálo vás veľa úsilia? Povinnosť zverejniť zmluvy prišla podľa zákona a platí to od januára tohto roka. Museli sme preto od základu vypracovať nový systém. Ocenenie organizáciou Transparency International Slovensko svedčí o tom, že sme sa vybrali správnou cestou. Občania môžu na našej webovej stránke jednoducho skontrolovať, ako a  na čo používame ich peniaze, a to je cieľom tejto služby. Každý mesiac sa stretávate s jubilujúcimi seniormi. Čo vám tieto stretnutia prinášajú? Aj životnú múdrosť? Zamýšľate sa nad tým, že


každý z nás bude raz senior? Staré Mesto je špecifické tým, že v ňom žije veľká skupina seniorov. A mojou snahou je ich aktívne zapojiť do života v Starom Meste, využiť ich doterajšie skúsenosti a vedomosti. Každý mesiac sa stretávam s jubilantmi, aby sme sa v príjemnom prostredí zabavili a porozprávali. Zároveň som vytvorila radu seniorov, ktorá mi bude aktívne pomáhať riešiť problémy, ktoré Staromešťanov trápia. Netreba naozaj zabúdať, že raz aj my budeme seniormi a budeme radi, ak o naše skúsenosti prejaví tiež niekto záujem. Osud starších spoluobčanov vám nie je teda vôbec ľahostajný. Zriadili ste aj poradný orgán – radu seniorov. V čom vám už pomohla? Už sme mali tri stretnutia. Prvé, oficiálne, na ktorom sme sa zoznámili a  prebrali základné fungovanie rady. Druhé stretnutie už bolo pracovné a každý z členov si vybral oblasť, ktorej sa chce venovať. V septembri sa stretli znova a už sme začali riešiť konkrétne problémy z oblasti zdravotníctva a sociálnej oblasti. Napríklad sa členovia vyjadrili k prepravnej službe Starého Mesta pre seniorov. Odznel návrh, aby sme v skúšobnej prevádzke mysleli aj na možnosť využiť dobrovoľníkov. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zintenzívnila kontroly majiteľov psov, fajčiarov na zastávkach MHD a verejných priestranstvách a prevádzkovateľov zariadení, ako dodržiavajú ohlásené záverečné hodiny. Koľkých a v akej sume ste pokutovali? Komu poslúži fond týchto pokút? Staré Mesto najviac zintenzívnilo kontroly fajčiarov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Podľa zákona je fajčenie na týchto miestach zakázané do štyroch metrov od označenia. Za prvý polrok dostalo pokutu 144 faj-

Starostka T. Rosová spolu so županom P. Frešom privítali nových staromestských prváčikov a oficiálne ich uviedli do stavu žiackeho. Staré Mesto a bratislavská župa pripravili pre deti darčeky a kultúrny program. čiarov. Na porovnanie, za celý minulý rok ich bolo iba 12. Staromestská samospráva si posvietila aj na majiteľov psov. Kým v minulosti sa kontroly robili náhodne, od marca tohto roku zabezpečujú zamestnanci úradu v spolupráci s  mestskou políciou kontroly každý mesiac. Za prvý polrok uložili sankciu 251 majiteľom psov, pričom za celý minulý rok bolo za neplnenie zákonných povinností pokutovaných 184 majiteľov psov. Staromestská samospráva sa zamerala aj na kontrolu záverečných hodín. Príslušníci mestskej polície riešili za prvý polrok 453 porušení. Za celý minulý rok zistili mestskí policajti 298 priestupkov. Do staromestského rozpočtu odviedli na pokutách 48 750 eur. Bratislava, najmä jej centrum, je aj „sídlom“ mnohých bezdomovcov. Koľkých evidujete v mestskej časti?

Tretí adopčný maratón opustených zvierat z útulkov. Nový domov našlo v septembri 11 psov a 3 mačky.

Čo sa dá pre nich (ak to sami chcú) urobiť? Ako možno zlepšiť ich životné podmienky? V Starom Meste máme zaregistrovaných 461 bezdomovcov. V prípade, že spĺňajú podmienky, vieme im poskytnúť napríklad sociálnu dávku. Aby však nedochádzalo k  zneužívaniu peňazí, pristúpili sme k tomu, že dávky vyplácame formou poukážok. Tie môžu ľudia použiť na nákup potravín, šatstva, liekov a podobne. Ak chceme zlepšiť podmienky ľudí bez domova, musia to chcieť v prvom rade oni sami. A v tom je veľakrát problém. Mladí ľudia, dobrovoľníci, sa chcú angažovať v  čistení mesta (dokázali to pred hokejovými majstrovstvami sveta), aktívne pomáhajú aj teraz v skrášľovaní priestorov pod mostmi či v čistení dvorov. Nedalo by sa vtiahnuť do týchto aktivít aj bezdomovcov, ktorí by mohli dostať trochu peňazí? Zapojiť ľudí bez domova do spomínaných činností je niekedy naozaj ťažké. Staré Mesto nemá veľa peňazí na riešenie týchto problémov. Naši sociálni pracovníci sa snažia poradiť, kde by mohli získať ubytovanie, stravu, aby mohli začať nový život. Ste sociologička, mnohé roky ste sa venovali prieskumu verejnej mienky. Zúročujete tieto poznatky v terajšej vašej činnosti? Práve Staré Mesto je špecifické svojím demografickým zložením, nakoľko tu máme najvyššie percento seniorov

SILICON, a.s. Dodávateľ ekologických posypových zmesí pre zimnú údržbu komunikácií.

zo všetkých mestských častí v Bratislave. Pri práci s nimi, ale aj v snažení o „omladenie“ Staromešťanov sa moje sociologické skúsenosti zúročujú a verím, že to po skončení môjho funkčného obdobia budú ľudia aj cítiť. Keďže sa pred občanmi nezatvárate do kancelárie, ale často ste medzi nimi, zrejme sa na vás obracajú so všelijakými problémami. Aká bola najkurióznejšia záležitosť? Jeden občan sa raz prišiel sťažovať, že mu holuby s  prepáčením okiadzajú okennú lištu a že mu má mestská časť zabezpečiť nejakú ochranu. Susedia sa mu na ňu nechceli zložiť, keďže tento problém mal iba on. Poradila som mu, čo pomohlo v minulosti mne – osadiť na okennú lištu kovové zábrany, pre ktoré si nemôžu holuby sadnúť. Po pár týždňoch mi od tohto pána prišiel mail, že už je po probléme. Nedávno ste slávnostne otvorili zrekonštruované rodinné centrum Prešporkovo. Centrum dostalo príspevok z vášho fondu, na ktorý posielate svoj poslanecký plat, vo výške 1 330 eur. Na čo sa využíva? Z príspevku sa v  Prešporkove vymenila stará podlaha v  kuchynke a  v  predsieni za dlažbu, vymenila sa kuchynská linka a vymaľovali sa priestory. Som rada, že rodičia a ich ratolesti majú v Prešporkove krajší a lepší priestor, kde sa môžu stretávať a tráviť svoj voľný čas. Zhovárala sa Klára Grosmannová Foto archív MČ Staré Mesto

www.silicon-solmag.sk 29


...s nami nájdete správnu cestu

SpoloĀnosĨ INFINICA, s.r.o. poskytuje služby v oblasti poisĨovníctva. Našim klientom zabezpeĀujeme komplexné služby súvisiace s prípravou, uzatváraním a následnou správou poistných zmlúv. SamozrejmosĨou je tvorba individuálnych poistných programov a asistencia našej spoloĀnosti pri škodových udalostiach. Všetky naše služby poskytované klientovi sú BEZPLATNÉ.

„ poistenie domov, bytov a ich zariadenia „ poistenie nehnuteĕností pre potreby hypotekárneho úveru „ vybavenie vinkulácie poistnej zmluvy v prospech hypotekárnej banky „ asistencia pri vybavovaní nárokov z poistných udalostí

INFINICA, s.r.o. Vyšehradská 2, 851 06 Bratislava tel: tel: fax: mobil:

02 / 635 323 64 02 / 635 323 65 02 / 635 323 66 0911 998 849

email: innica@innica.sk

...veĊ ja nevyhorím 30

www.innica.sk


ne! ĂŠ r

e t u s v ie n ova rk Pa

  

www.light-park.sk www.lightpark.sk

31


Príďte ochutnať skvelú husacinu, lahodnú pečienku a lokše do našej reštaurácie

Objednávky na tel. čísle:

0905 65 99 36 Husacina u Milana Družstevná 2 900 26 Slovenský Grob www.husacinamilan.sk

32


www.raturima.sk

Chcete aby váš byt vyzeral takto...

EXKLUZÍVNE STENY A PODLAHY

Areál centra bývania R1 Rožňavská 1, 831 04 Bratislava Pondelok - Piatok: 9.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00

... alebo takto?

Tel.: +421 2 2086 2413 Mobil: +421 902 906 260 www.pandomo.sk

E-mail: info@dizajnovecentrumpodlah.sk

33


podlahy podlahy podlahy

STAVIK STAVIK

OTVORENÉ PON. PIA. 8°° - 18°° SOB. 9°° OTVO R-E12°° NÉ PON. PIA. 8°° - 18°° O TVO RE NÉ SOB. 9°° - 12°° PON. PIA. 8°° - 18°° SOB. 9°° - 12°°

PARKETY odzrkadlujú Vašu skutoèn? osobnos!

1 450

1 450

2 380 1 450

2 380 1 450

1 450

1 450

OK

1 450

t NÁ t Á asOKN last p

as

alu

1 450

2 380

OK

1 180

pl

st OKNÁ st pla alu

pla

1 800

1 180

(8 284,65,- Sk )

alu

OK

alu

Šírka profilu

pl

st

2 380

1 780

pla

2 380

alu

275,- €

503,- € 389,- € 647,- € 70 mm594,- € ( 11 719,01,- Sk ) ( 15 153,37,- Sk ) ( 19 491,52,- Sk )70 mm 894,84,- Sk ) 503,- € 389,- € 647,- € ( 17594,€ ) Sk 719,01,) ( 11 Sk 153,37,) 15 Sk ( 491,52,19 ( 503,- € 389,- € Sk ) 894,84,-€ 647,- € ( 17 594,-

STAÒTE SA AJ VY NAŠIM SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM. A SPRAVTE KROK K LEPŠIEMU BÝVANIU. 890

Šírka profilu NÁ

599,- € ( 18 0451,47,- Sk ) 599,- € 0451,47,-€Sk ) ( 18599,-

(8 284,65,- Sk )

OK

ALUPLAST - 5 komorový systém. Dodávka a VY montáž plastových okien STAÒTE SA AJ NAŠIM SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM. KROK K LEPŠIEMU BÝVANIU. ALUPLAST - A5SPRAVTE komorový systém. Dodávka a montáž plastových okien STAÒTE SA AJ VY NAŠIM SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM. ALUPLAST - 5 komorový systém. A SPRAVTE KROK K LEPŠIEMU BÝVANIU.

1 450

Dodávka a montáž plastových okien STAVIK

PIA.9°° - 16°° PON. - ŠTVR. 9°° OTV O R-E18°° NÉ PIA.9°° -275,16°° PON. - ŠTVR. € 9°° -(8 284,65,18°° Sk ) Šírka profilu PIA.9°° - 16°° € 275,1 180 70 mm alu

FIL FIL FIL RO RO ÝP t PRO st ÝP t ECK lasCKÝ la as NEM up NEMElup upl a al al

ECK

NEM

okná okná okná

STAVIK

www.stavik.sk www.stavik.sk OTVORENÉ PON. - ŠTVR. www.stavik.sk 9°° -E 18°° OTV OR NÉ 1 450

STAVIK PARKET, 63, 851 05 osobnos! Bratislava. PARKETY KOPÈIANSKA odzrkadlujú Vašu skutoèn? Tel./ Fax: 02/ 63 81 00 03 Email:stavikparket@stavik.sk STAVIK PARKETY PARKET, odzrkadlujú KOPÈIANSKA 851 05osobnos! Bratislava. Vašu63, skutoèn? Tel./ Fax: 02/ 63 81 00 03 Email:stavikparket@stavik.sk STAVIK STAVIK PARKET, KOPÈIANSKA 63, 851 05 Bratislava. Tel./ Fax: 02/ 63 81 00 03 Email:stavikparket@stavik.sk

1 450

STAVIK

1 450

1 450

1 450

ZADARMO! ZADARMO! DPH!ZADARMO!

2 380 1 450

2 380

2 680 K našim oknám Parapety a Žalúzie Tešíme sa na Vašu NÁVŠTEVU! 2 380 1 800 1 780 890 Sk ) ( 15 153,37,) ( 19 a491,52,( 11 719,01,Sk Sk890 ) ( 17jednoduchý 2 680 ) Sk (89018 0451,47,Sk ) 894,84,K našim oknám Parapety Žalúzie nákup na splátky MOBIL: 0903 422 988 Tešíme sa na 2 380 1 800 1 780 890 Vašu NÁVŠTEVU! 890 2 680 MONTÁŽE CENY SÚ VRÁTANE DPH! CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DEMONTÁŽE A 890 Tešíme sa na jednoduchý nákup na splátky MOBIL: 0903 422 988 K našim oknám Parapety a Žalúzie DROB. MURÁRSKYCH PRÁC. ODVOZU A LIKVIDÁCIE STARÝCH OKIEN. OKIEN, PARAPIET, Vašu NÁVŠTEVU! 890

890 CENY SÚ SÚ UVEDENÉ VRÁTANE A MONTÁŽE V CENE SÚ AJVRÁTANE PARAPETY ŽALÚZIE NEMECKÝ 5 KOMOROVÝ PROFILDEMONTÁŽE ALUPLAST IDEAL jednoduchý nákup na splátky 4000. MOBIL: 0903A422 988 . CENY ŠÍRKA 70 mm . DVOJSKLO U = 1,0 W/M ARGON. A CELOOBVODOVÉ KOVANIE GU. PARAPIET, DROB. MURÁRSKYCH PRÁC.K, ODVOZU LIKVIDÁCIE STARÝCH OKIEN. OKIEN,PROFILU CENY SÚ VRÁTANE DPH! CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DEMONTÁŽE A MONTÁŽE V CENE SÚŠTÚDIO, AJ PARAPETY A ŽALÚZIE . 11, NEMECKÝ 5 KOMOROVÝ PROFIL ALUPLAST IDEAL STAVIK Šustekova 851 04 Bratislava. Tel: 02/ 62 52 06 42 -4000. 43 PARAPIET, DROB. MURÁRSKYCH LIKVIDÁCIE STARÝCH OKIEN, ŠÍRKA PROFILU 70 mm . DVOJSKLO U = 1,0 PRÁC. W/M K,ODVOZU ARGON. ACELOOBVODOVÉ KOVANIE OKIEN. GU. Fax: 02/ 62 52 06 44, Email: sekretariat@stavik.sk stavik@stavik.sk V CENE SÚ AJ PARAPETY A ŽALÚZIE . NEMECKÝ 5 KOMOROVÝ PROFIL ALUPLAST IDEAL 4000. STAVIK ŠTÚDIO, Šustekova 11, Tel: 02/ 62 KOVANIE 52 06 42 - 43 ŠÍRKA PROFILU 70 mm . DVOJSKLO U= 1,0 851 W/M 04 K, Bratislava. ARGON. CELOOBVODOVÉ GU. Fax: 02/ 62 52 06 44, Email: sekretariat@stavik.sk - stavik@stavik.sk STAVIK ŠTÚDIO, Šustekova 11, 851 04 Bratislava. Tel: 02/ 62 52 06 42 - 43 STAVIK Fax: 02/ 62 52 06 44, Email: sekretariat@stavik.sk - stavik@stavik.sk SLOVENSKÁ VÝROBA

STAVIK

STAVIK

dvere dvere www.stavik.sk dvere www.stavik.sk

www.stavik.sk

Bezpeènostné dvere Bezpeènostné dvere SLOVENSKÁ VÝROBA Bezpeènostné dvere

VyžiadajteSLOVENSKÁ si obhliadku VÝROBA a naša cena Trieda 3 ODOLNOS PROTI VLÁMANIU. Vás Vyžiadajte si obhliadku príjemne a naša cena Trieda 3 ODOLNOS PROTI VLÁMANIU. Vyžiadajte prekvapí... Vás si obhliadku aOTVORENÉ naša cena Ponúkame vysoko kvalitné príjemne 3 ODOLNOS celokovové Trieda dvere so PROTI 6 VLÁMANIU. až 12 Vás PON. prekvapí...- ŠTVR. bodovým výsuvným zabezpeèenim, príjemne 9°° - 18°° vytvorené Ponúkam e ochranu v y s o kpredovšetkým o k v a l i t´n é pre OTVORENÉ celokovové dvere so 6 až 12 prekvapí... PIA.9°° - 16°° slovenských domácností a firiem. PON. - ŠTVR.

´é onúkame vysoko kvalitn OTVORENÉ 9°° - 18°° Pvytvorené pre dvere ochranu predovšetkým celokovové so 6 až 12 STAVIK ŠTÚDIO, Šustekova 11, 851 04 Bratislava. Tel: 02/ 62 52 06 42 43 PON. - ŠTVR. slovenských domácností a firiem. PIA.9°° - 16°° bodovým výsuvným zabezpeèenim, ´ Fax: 02/ 62 52 06 44, Email: sekretariat@stavik.sk stavik@stavik.sk 9°° - 18°° vytvorené pre ochranu predovšetkým STAVIK ŠTÚDIO, Šustekova 11, 851 04 Bratislava. 02/ 62 52 06 a42 - 43 slovenských domácností firiem. PIA.9°° - 16°°Tel: bodovým výsuvným zabezpeèenim,

Fax: 02/ 62 52 06 44, Email: sekretariat@stavik.sk - stavik@stavik.sk STAVIK ŠTÚDIO, Šustekova 11, 851 04 Bratislava. Tel: 02/ 62 52 06 42 - 43 Fax: 02/ 62 52 06 44, Email: sekretariat@stavik.sk - stavik@stavik.sk

34


jednoduchý nákup na splátky

FIL

RO

ÝP

ECK

NEM

Iba slovák vie ako zabezpeèi svoj majetok!

Dodávka a montáž ALUPLAST - 5 kom

OTVORENÉ PON. - ŠTVR. 9°° - 18°° PIA.9°° - 16°°

( 12 321,53,- Sk )

1 450

409,- €

2 380

OTVORENÉ PON. - ŠTVR. 9°° - 18°° PIA.9°° - 16°°

STAÒTE SA AJ VY NAŠIM S A SPRAVTE

319,-

( 9 610,19,

890

890

1 780

Tešíme sa na Vašu NÁVŠTE MOBIL: 0903 42

CENY SÚ VRÁTANE

OKIEN, PARAPIET, DROB. M V CENE SÚ AJ PARAPETY A Ž ŠÍRKA PROFILU 70 mm . DVOJ

35


LIVING reality 08/2011  

Profesionálny realitný magazín, Bratislava a okolie