Page 1

01_01.qxd 29. 2. 2012 9:11 Stránka 1

hn

reality príloha denníka

Šaty strážiace aj energie

FASÁDY Haly, sklady, preťaženie

PODLAHY Kusý – Paňák: Developeri?

ARCHITEKTI www.hnonline.sk

Fasády:

ORIGINÁLNE SKVOSTNÉ

A

ÚSPORNÉ A EKOLOGICKÉ

1/2012


02-03_02-03.qxd 28. 2. 2012 15:50 Stránka 2

obsah editorial

3

PRAKTICKÉ Prečo treba zatepľovať Mnohí majitelia domov očakávajú, že tohtoročné silné mrazy im vystavia účet

4

TÉMA Fasády v prostredí Môžu byť pekné, no súčasne vypovedajú o vkuse a životnom štýle majiteľa domu

4

N

ekultúrnosť. Často počúvame toto slovo. Ľudia sa poriadne nepozdravia, trieskajú príborom do taniera, nepomôžu žene do kabáta, úcta, rešpekt - zväčša nepotrebné prežitky. Našťastie, sú aj mnohí ľudia, správajúci sa kultúrne, takže celkový dojem nemusí byť najhorší. Tak ako v stavebníctve. Za posledných dvadsať rokov sa toho na Slovensku postavilo veľa. Medzi pozoruhodnými dielami architektov však presvitajú stavby, pri ktorých projektovaní architekti očividne ustúpili vkusu a mentalite investora. Vnútri čísla prinášame rozhovor so známymi a úspešnými slovenskými architektmi Martinom Kusým a Paľom Paňákom, ktorí na základe svojich bohatých skúseností tento jav lakonicky označili za odraz nekultúrnosti nášho prostredia, čo developeri ochotne využívajú, pretože ide o profit. Pri zahraničných je očividné, že vo svojich materských krajinách by si také stavby stavať nemohli dovoliť. Malo by nám to všetkým prekážať, čo vlastne za stavby zanechávame po sebe. Alebo, žeby nám to bolo jedno? Lenže potom neironizujme, nedehonestujme to, čo sa postaví a nepáči sa nám. Určite to nie je len záležitosť architektúry...

6 LOGISTIKA Úspešný rok tímu P3 Nová výrobná a skladová hala prinesie prácu v lokalite Trnava – Voderady

8 INTERIÉR Priemyselné podlahy Najviac namáhané vodorovné konštrukcie musia odolávať každému zaťaženiu

6 10

10

NÁVŠTEVA Architekti M. Kusý a P. Paňák Zahraniční developeri si u nás často dovoľujú aj to, čo by si doma nemohli

12

EXTERIÉR High tech v architektúre Národné kultúrne centrum G. Pompidou je budova architektov Piana a Rogersa

Milan Valášek

Čo si myslíte o úrovni nových rodinných domov – víl? INZERTNÝ MESAČNÍK HN Riaditeľ inzercie: Ladislav Ollé, ladislav.olle@ecopress.sk Vedúci komerčných príloh a editor prílohy: Milan Valášek, milan.valasek@ecopress.sk Manažér prílohy: Vladimír Šiška, vladimir.siska@ecopress.sk Elfrída Spitzerová, elfrida.spitzerova@ecopress.sk Ľubica Majerníková, lubica.majernikova@ecopress.sk Grafické spracovanie: Ľubica Gánoczyová

2

hn

reality

Yvonne Vavrová, režisérka a scenáristka Rozkolísané finančné pomery objednávateľov stavieb rodinných domov sa podpísali aj pod úroveň architektúry.

Peter Beňuška, predseda Domu Európy Nie som si istý, či zbytočne veľké a nabubralé stavby aj v skutočnosti odrážajú potreby majiteľov.

Andrea Elscheková, diplomat Vežičkové domy podnikateľského baroka rozhodne nie sú moja šálka kávy, pôsobia na mňa umelo a nevkusne.


02-03_02-03.qxd 28. 2. 2012 15:51 Stránka 3

Mrazy vystavia účet ... Tohtoročné dlhotrvajúce tuhé mrazy si vyžadujú intenzívnejšie vykurovanie, môžu však urýchliť aj odhalenie následkov nesprávne vykonaného zateplenia budov.

Izolačné materiály Expandovaný polystyrén (EPS) n najčastejšie používaný na fasády

domov. Má dobré tepelnoizolačné vlastnosti n v porovnaní s ostatnými

materiálmi je lacnejší

Ú

činnosť zateplenia budovy závisí od hrúbky a kvality izolačného materiálu, a tiež od správne vykonanej aplikácie. Ak je použitá dostatočná vrstva tepelnej ochrany s kombináciou správnych materiálov, ktoré umožňujú stene dýchať, je možné dosiahnuť optimálne úspory energie a zároveň ideálnu klímu v interiéri. Nedostatky nedôslednej tepelnej izolácie sa však počas tohtoročnej zimy môžu prejaviť už po krátkom čase.

Prípad: Zateplenie Hrúbka tepelnej izolácie v rozmedzí 8 – 10 cm je pre tepelnú ochranu budov len nutným minimom, na Slovensku sa však v súčasnosti bežne aplikuje. Neprofesionálne projekty alebo realizácie bez projektu s ešte tenšou vrstvou (5 – 6 cm) nepostačujú ani pre minimálny štandard. Na vnútornom povrchu nezateplenej steny alebo steny s príliš tenkou izoláciou, ktorá oddeľuje vnútorné a vonkajšie prostredie, môže vzniknúť v zimnom období pod vplyvom nízkej povrchovej teploty vlhkosť, ktorá má za následok tvorbu plesní. Preto je potrebné navrhovať hrúbku a typ tepelnej izolácie pre obvodové steny tak, aby na vnútorných povrchoch bola dostatočne vysoká teplota. Kritickými miestami sú hlavne rohy a kúty miestností, miesta osadenia okenných konštrukcií alebo spoje obvodovej steny s balkónovými doskami, takzvané tepelné mosty. Práve z tohto dôvodu sa pri návrhu a realizácii musí hrúbka izolantu posudzovať kom-

n jeho nevýhodou je veľmi nízka plexne podľa viacerých kľúčových faktorov.

Hrubšia izolácia „V súčasnosti rastú nielen požiadavky na znižovanie spotreby energie na vykurovanie, ale aj na zvyšovanie tepelného komfortu. Následkom je nástup trendu zvyšovania hrúbky izolačného materiálu,“ hovorí Martina Pisoňová, marketingová manažérka spoločnosti Knauf Insulation, „Zároveň sa investori zameriavajú viac na vplyv na životné prostredie a ekologické materiály, akými sú napríklad izolačné materiály na báze minerálnej vlny.“ Ako ďalej dodala, v priebehu posledných desiatich rokov sa hrúbka izolantu už takmer zdvojnásobila. V iných európskych krajinách, napríklad v Nemecku alebo vo Švédsku, kde je účinná ochrana pred mrazom nevyhnutná, sa však môžeme bežne stretnúť s hrúbkou až 20 cm. Tendencia zvyšovania hrúbky tepelnej izolácie je dnes vo svete zjavná a začína sa postupne prejavovať už aj na slovenských projektoch. Hrúbka izolácie každoročne narastá približne o 2 cm a v súčasnom období sa pohybuje v priemere 10 – 12 cm. Užívatelia domov (investori) a projektanti, ktorí majú záujem rozumne a hospodárne využívať energiu na vykurovanie objektov, by na tejto položke projektu nemali šetriť. Najväčšiu časť rozpočtu celkovej obnovy budov tvoria fixné výdavky spojené so stavebnými a s lešenárskymi prácami, takže zvýšená cena za hrubší izolačný materiál celkové náklady významne neovplyvní. n (ik)

schopnosť prepúšťať vodné pary a vysoká horľavosť materiálu, čo znižuje požiarnu bezpečnosť stavby Extrudovaný „zelený“ polystyrén (XPS) znesie vďaka inej technológii výroby aj vyššie zaťaženie, je odolný voči vode a vlhkosti, a preto je vhodný na izoláciu obvodových stien, spodnej časti stavby a pivníc, kde je v styku s pôdou. Minerálne izolácie n najčastejšie používanou izoláciou

na báze minerálov je sklená a kamená minerálna vlna n medzi hlavné prednosti

minerálnej vlny patrí schopnosť materiálu „dýchať“ n je nehorľavá, zvyšuje

protipožiarnu ochranu budovy n minerálna vlna izoluje aj zvukovo

a pohlcuje vonkajší hluk z okolia n medzi jej hlavné nevýhody pred

polystyrénom patrí relatívne vyššia cena

Synonymá lacného n kto si chce dnes postaviť dom, asi má dosť peňazí n rozhodne nešetríme na kvalitnom materiáli n nešetríme, ak chceme dom suchý, teplý, tichý n lebo: môže byť aj vlhký, hlučný, ťažko vykúriteľný n našťastie, na trhu stavebných materiálov je z čoho vyberať n projektanta si vyberajte, z predstáv pod tlakom argumentov treba niekedy upustiť

hn

reality

3


04-05_10-11.qxd 29. 2. 2012 8:38 Stránka 2

téma Trombeho stena Sklom prekryjeme oslňovanú stenu fasády (orientovanú na juhovýchod až juhozápad), natrieme tmavou farbou – čiernou, tmavomodrou, tmavozelenou. Do priestoru medzi sklom a stenou v dolnej a v hornej časti steny vytvoríme vyúsťovacie otvory do vedľajšej miestnosti.

Fasáda ako kvalitné šaty

Trombeho stena využíva základné poznatky fyziky: to, že teplý vzduch je ľahší, stúpa nahor a dole ho nahrádza chladnejší vzduch, a zároveň i to, že slnečné žiarenie sa pri prechode cez sklo a po dopade na konštrukciu (stena, podlaha, parapet) premení z krátkovlnového svetelného žiarenia na tepelné žiarenie. V Trombeho stene aj počas zimy slnečné lúče zohrievajú vzduch medzi sklom a tmavou stenou. Teplý vzduch prúdi horným otvorom do miestnosti, ochladený sa vracia z miestnosti za sklo dolnými otvormi a opäť sa ohrieva. V lete prehrievaniu steny bránime tým, že otvoríme sekundárne vetracie klapky – umiestnené v hornej časti zasklenia a orientované do exteriéru – a zároveň otvoríme vetraciu klapku na severnej fasáde domu. Horné otvory v stene medzi miestnosťou a zasklením uzavrieme. Zohriaty vzduch v konštrukcii Trombeho steny prúdi von a vytvorí podtlak, vďaka ktorému bude do miestnosti prúdiť nový, chladnejší vzduch zo severnej fasády.

Svojím estetickým pôsobením je fasáda neoddeliteľnou súčasťou výsledného architektonického diela a prezrádza veľmi veľa o vkuse a životnom štýle majiteľa domu. Dotvára celkový vzhľad jednotlivých ulíc, námestí, štvrtí i celých miest. n DUŠAN BRINDZA

O

krem estetických funkcií však fasády chránia konštrukcie budov proti teplotným výkyvom, poveternostným vplyvom, znečistenému ovzdušiu, slnečnému žiareniu a pod., a udržujú v budovách optimálne parametre internej mikroklímy – podmienky na tzv. vnútornú pohodu.

Dobrá izolácia

Snímky: autor

V druhej polovici minulého storočia, keď sa začal prejavovať nedostatok energetických zdrojov, ktorý zjavne napriek občasným výkyvom pretrváva a prerastá do trvalej energetickej krízy, sa aj funkcia fasády kvalitatívne mení. Dôraz sa začína klásť nielen na estetickú funkciu fasády, ale aj na jej energetickú úspornosť, najmä izolačné vlastnosti. Čím lepšie fasáda izoluje, tým menej tepla uniká z budovy, resp. o to menej treba interiér v letných mesiacoch ochladzovať.

4

hn

reality

Trendom sa stáva zatepľovanie starších budov a dôkladne izolujúce konštrukčné riešenie nových stavieb.

dobre vetrať alebo vykurovať interiérové priestory. Máme na mysli efekt tzv. Trombeho steny.

Pasívne vs. aktívne

Sklené fasády

Pasívna ochrana pred výkyvmi teplôt sa obvykle riešila kontaktným zateplením – integrovaním (resp. nalepovaním) izolácie do vonkajšej vrstvy fasády. Iným riešením, ktoré sa začalo objavovať približne od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, bola zavesená fasáda, oddelená od nosných a izolačných prvkov budovy vzduchovou medzerou. Tento typ sa časom transformoval na dvojitú fasádu, v ktorej dobre prúdi vzduch, čo logicky možno využiť aj na iné účely, nielen na izolovanie, t. j. pasívne znižovanie potreby energie, ale aj na jej aktívne získavanie. Vhodným využitím prúdenia vzduchu vo vonkajšej vrstve fasády možno totiž ľahko a úsporne

V súčasnosti možno zaregistrovať trend konštrukcií moderných fasád administratívnych budov, ale už i rodinných domov – veľké zasklené plochy. Vzhľadom pripomínajú akési obrovité skleníky, čo ľudia považujú za módny výstrelok súčasnej architektúry a zbytočné mrhanie peniazmi. Treba objektívne poznamenať, že vo viacerých prípadoch je to tak. Neplatí to však pre takzvané dvojité transparentné fasády, čo sú vlastne priehľadné zavesené fasády. Hlavným konštrukčným prvkom je tu sklo. Okrem toho, že efektívne chránia budovu pred pôsobením klímy (účinky vetra, dažďa, snehu a pod.), zabezpečujú zároveň dostatočné osvetlenie interiéru denným svetlom. Nezanedbateľnou


04-05_10-11.qxd 29. 2. 2012 8:38 Stránka 3

Funkcie fasády n tepelná ochrana budov n ochrana proti slnku n zabezpečenie vnútorného osvetlenia denným svetlom n vykurovanie n chladenie n vetranie

súčasťou konštrukčného riešenia sú aj tieniace prvky, ktoré budovu chránia pred zbytočným prehrievaním. Pri dvojitom zasklení fasády (a použitím teplo odrážajúcich vnútorných skiel, prípadne použitím takýchto fólií) vznikne transparentný medzipriestor s efektom Trombeho steny, čo možno vhodnou reguláciou využiť na značné energetické zisky použiteľné na vyhrievanie aj chladenie interiéru. Takéto budovy už existujú. Majú centrálne riadenie regulujúce pohyb vzduchu v medzipriestore rovnako ako pri Trombeho stene.

Inteligentné fasády Inteligentná fasáda by mala plniť základné funkcie vetracej a klimatizačnej

techniky, mala by mať aj otváracie elementy (najmä psychologické hľadisko), chrániť proti extrémnemu slnečnému žiareniu a zároveň i získavať energiu zo solárnych panelov (ako súčasti konštrukcie), ktorú možno použiť na pohon regulačných prvkov i na prípadné klimatizovanie priestorov.

Hudba budúcnosti

sporné. Úsporu energie a zároveň rast komfortu možno dosiahnuť aj individuálnou reguláciou v rámci miestnosti či v malých funkčných jednotkách – napr. v kanceláriách kolegov, ktorí sú momentálne mimo kancelárie alebo na dovolenke, možno klimatizáciu znížiť a pod. Rovnako sa vykazujú úspory, ak možno upravovať podmienky pre jednotlivé miestnosti.

Cieľom je vytvoriť tzv. inteligentnú fasádu a v jej rámci dosiahnuť aj lokálnu reguláciu, ktorá kontroluje podmienky nielen v rámci celej budovy, ale aj na jednotlivých poschodiach, resp. aj ich častiach. Prednosti decentralizovanej funkčnej techniky sú už dávno známe a ne-

Praktickými meraniami sa podarilo dokázať, že účinnosť dvojitej transparentnej fasády môže byť lete až 85 % a v zimnom období aj 65 %. Pritom finančná návratnosť je veľmi zaujímavá. Podľa niektorých prameňov napríklad

Rentabilita

investičné náklady na výstavbu dvojitej transparentnej fasády Národnej banky Slovenska v Bratislave boli asi o 35 miliónov eur vyššie než na klasickú, resp. iba jednoducho zasklenú fasádu. V prevádzke však budova s dvojitou transparentnou fasádou oproti klasickej fasáde vykázala na vykurovaní a klimatizácii úsporu asi 350 000 eur ročne. To znamená, že návratnosť investície je 10 až 12 rokov – a pri sústavnom raste cien energií aj podstatne kratšia. Skleníky – ako ich zvykneme nazývať – teda nie sú iba módnym architektonickým výstrelkom, ale majú zmysel i perspektívu; sú základnou zložkou inteligentných budov budúcnosti. n

L

SLOVNAFT, a.s., ponúka na predaj:

BYTY

€ Bratislava II. Ipeľská ul., 1 izbový byt, pôvodný stav, 36 m2, poschodie 11./12 • Bratislava II. Stavbárska ul., dvojgarsónka, pôvodný stav, 40 m2, poschodie 3./10 • Bratislava II. Estónska ul., 2 izbový byt, pôvodný stav, 51 m2, poschodie 6./7 • Dolná Strehová, 2 izbový byt, pôvodný stav, 54 m2, poschodie 2./3

Cena: výberové konanie Tel. kontakt: 02/4055 8352

NEHNUTEĽNOSTI

• obec Vojany - priemyselný areál, pozemok cca 56 000 m2, 6 murov. budov priemysel. charakteru + nefunkč. technológia • obec Pozdišovce - odstavený priemyselný areál s výmerou cca 300 000 m2 + nefunkč. technológia • Handlová - pozemok, trvalý trávnatý porast, k. ú. Handlová, 8055 m2, IS nedostupné, extravilán • Lenártovce - pozemok, zast. plocha, k. ú. Chanava, 2656 m2, IS nedostupné, extravilán

• Veľké Kostoľany - pozemok, orná pôda, k. ú. Zákostoľany, 1075 m2, IS nedostupné, extravilán • Košice - Červený rak - pozemok, zast. plocha a trávnatý porast, k. ú. Južné mesto, 7633 m2, IS dostupné, intravilán • Medzilaborce - pozemok, zast. plocha, k. ú. Krásny Brod, 2041 m2, IS nedostupné, extravilán • Púchov - pozemok, zast. plocha, k. ú. Lúky, 3875 m2, IS nedostupné, extravilán • Rožňava - pozemok, zast. plocha, k. ú. Rožňava, 8242 m2, IS dostupné, intravilán • Štítnik - pozemok, zast. plocha, k. ú. Štítnik, 1879 m2, IS dostupné, intravilán • Lovinobaňa - pozemok, zast. plocha, k. ú. Lovinobaňa, 5202 m2, IS dostupné, extravilán • Poprad - pozemok, zast. plochy, k. ú. Spišská Sobota, 1138 m2, IS dostupné, intravilán • Šahy - objekt kiosku po zrušenej ČS, k. ú. Šahy, pozemok v nájme • Krčava - pozemok, zast. plocha 1968 m2 + stavba, k. ú. Krčava, IS dostupné, intravilán

Cena: výberové konanie Tel. kontakt: 0908 212 195, 02/40554601

Viac informácií na www.slovnaft.sk/nehnutelnosti Záujem oznámte na email spravamajetku@slovnaft.sk alebo na adresu SLOVNAFT, a.s., Správa nehnuteľného majetku, Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava

HN06930

hn

reality

5


06-07_8-9 zochova.qxd 28. 2. 2012 16:03 Stránka 2

logistika

Snímky: Audia Plastics, Trnava-Voderady

Úspechy tímu P3 Rok 2011 bol pre spoločnosť PointPark Properties (P3) mimoriadne úspešným. P3 prenajala v Európe celkovo 472 750 m 2 skladových priestorov.

M

edzi svoje najväčšie úspechy P3 radí napríklad dokončenie skladovej a výrobnej haly triedy A s plochou 23 000 m2 pre spoločnosť PF Concept v PointParku Poznaň. Vďaka svojim ekologickým riešeniam získal tento Build-To-Suit projekt ocenenie EuropaProperty v kategórii „BREEAM application in-process“.

Európske aktivity

Práca vo Voderadoch K významným transakciám patrí aj Build-To-Own projekt výstavby výrobnej a skladovej haly pre spoločnosť Audia Plastics v lokalite Trnava – Voderady pre klienta Audia Plastics a jeho pobočky Washington Penn Plastic a Uniform Color Company. Celková plocha skladovej a výrobnej haly je 17 200 m2 vrátane kancelárií s rozlohou 1 500 m2. V plnej prevádzke výrobná hala významne prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v celej oblasti.

6

hn

reality

Za zmienku stojí aj dokončenie skladovej haly pre spoločnosť Schnellecke Slovakia v PointParku Bratislava v Lozorne. Vysoko kvalitné skladové priestory v PointParku Bratislava získali ocenenie CIJ Awards 2011 v kategórii Best Warehouse / Logistics Development. K celkovému úspechu P3 významne prispeli aj projekty riadené nemeckým tímom v západnej Európe, predovšetkým prenájmy s celkovou plochou 93 000 m2 uzavreté v poslednom kvartáli uplynulého roku v Holandsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku. V Holandsku P3 predĺžila prenájom so spoločnosťou Yusen Logistics (Benelux) B.V., ktorá bude ďalšie tri roky využívať skladové priestory s celkovou rozlohou 19 757 m2 v parku Ridderkerk. V rovnakom parku boli tiež predĺžené dlhodobé zmluvy so spoločnosťami Rulewave B.V. (4 640 m2) a Yamato Transport Europe B.V. (8 625 m2).

Spolupráca s DHL V Nemecku P3 uzavrela významnú zmluvu s DHL, jedným z najväčších svetových prevádzkovateľov logistických služieb. DHL bude využívať 32 863 m2 v areáli frank-

furtského logistického parku Mörfelden, ktorý patrí fondu Crescent Euro Industrial I. DHL má v nájme 87 % budovy, zvyšných 13 % má prenajatých CWS-boco. DHL využíva tiež 24 231 m2 skladových priestorov v Dreieichu, v ďalšom P3 logistickom parku v okolí Frankfurtu.

Nový klient V Španielsku P3 uzavrela dlhodobý prenájom dvoch skladových hál s celkovou rozlohou 27 560 m2 s logistickou spoločnosťou Luis Simoes Logística Integrade S.A. v P3 parku Alovera, ktorý je jedným zo siedmich logistických centier spoločnosti P3 v Španielsku. Nachádza sa neďaleko hlavného mesta Španielska Madridu pri diaľniciach A2 a R2 spájajúcich Madrid s Guadalajarou, ďalšou významnou španielskou lokalitou. Ideálne umiestenie parku, dobrá dopravná dostupnosť, technické vybavenie a profesionálny prístup P3 boli hlavnými dôvodmi, prečo si Luís Simoes vybral práve logistické centrum Alovera. Novým klientom sa stala tiež spoločnosť ND Logistics, Servicios Integrales S.L.U, ktorá si v parku Fontanar prenajala celkovo 18 906 m2 skladovej plochy. Ďalším významným úspechom v roku 2011 je päťročný prenájom 28 650 m2 spoločnosti SDA Express Courier S.p.A. v talianskej Bologni. „Napriek tomu, že ekonomická situácia nebola v minulom roku priaznivá, pre spoločnosť P3 bol rok 2011 jedným z najúspešnejších. Klienti majú stále záujem o vysoko kvalitné priestory, ktoré naša spoločnosť ponúka. Veríme, že rok 2012 bude pokračovať v rovnakom tempe ako rok 2011,“ povedal Ian Worboys, generálny rian diteľ P3.


06-07_8-9 zochova.qxd 28. 2. 2012 16:03 Stránka 3

Funkčné, bezpečné a pekné Znižovanie energetickej náročnosti budov je imperatív doby. Pri stavbe domu sa rozmýšľa nad nízkoenergetickou stavbou alebo dokonca pasívnym domom. Takáto stavba si vypýta vyššie vstupné náklady, no jej každoročná prevádzka prinesie majiteľovi do budúcnosti veľké úspory.

E

nergia doslova uteká z domu práve oknami. Štandard pre hliníkové okná pre pasívne domy prinášajú nové profily Schüco AWS 90.SI+. Spájajú výhody hliníka ako materiálu a na budúcnosť orientovanú nízku energetickú náročnosť, pričom vytvárajú trvalo zaujímavú architektúru. Dosahujú najvyššiu tepelnoizolačnú schopnosť pri stavebnej hĺbke 90 mm (Uf = 1,0 W/m?K – pohľadová šírka 117 mm, Uw = 0,8 W/m?K, pri Ug = 0,6 W/m?K a plastové dištančné rámiky). Nový profil prináša optimalizovanú izolačnú zónu s penovými izolačnými mostíkmi a je možné ho bez problémov kombinovať so sériou dverí ADS 90 PL.SI. Oproti predchádzajúcemu systému dosahujú nové okenné profily úsporu až 30 percent.

Hliníkové profily Spomenuté okná nespĺňajú len náročné požiadavky najvyššej tepelnoizolačnej schopnosti, akú doposiaľ dosahovali len plastové a drevené okná. Tieto vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti pri použití stavebnicového systému AWS sa dosiahli za súčasného splnenia najvyšších architektonických požiadaviek z hľadiska dizajnu a možností stvárnenia pri iba 90 mm stavebnej hĺbke.

Okno na dome Ako si vybrať z rozsiahlej ponuky profilov moderný okrien: cez drevené, plastové až po hliníkové. Na jednej strane je to naozaj záležitosť vkusu majiteľa nehnuteľnosti, na druhej strane dnes každý hľadí, aby cez okná neutekali peniaze... Tak, ako si vyberáme medzi potravinami, chceme toho najlepšieho lekára, či najbezpečnejšie auto, tak sa treba poradiť s odborníkom aj pri výbere okien. Pri celkovej investícii pri výmene starých okien, alebo pri stavaní nového domu to nie je až taká položka. Odborník je na to, aby správne poradil. Netreba šetriť na nesprávnom mieste. Ak náhodou klient nie je stavebný inžinier, alebo nepracuje vo firme na okná...

V kombinácii so skrytým kovaním Schüco AvanTec možno vyhotoviť priehľadné formáty s hmotnosťou do 160 kg, v kombinácii so Schüco TipTronic možno v budovách odkryť ďalší energetický potenciál.

Dlhá životnosť Hliníkové profily prinášajú aj ďalšie výhody – systémovo testovaná bezpečnosť, mnohorakosť prvkov a spôsobov otvárania, bohaté farebné možnosti stvárnenia, vybavenie odolné proti vlámaniu, požiaru a použitie balisticky odolných prvkov, efektívnu tepelnú a zvukovú izoláciu. Hliník ako materiál poskytuje dlhú životnosť a najmä bezúdržbovosť. S novou generáciou okien AWS (Aluminium Window System) Schüco vytvára systém, ktorý splní akékoľvek požiadavky. Prednosti v oblasti funkčnosti sa spájajú s architektonickým a tvarovým hľadiskom. Všetky kovania možno obsluhovať manuálne, mechatronicky alebo ústredne prostredníctvom centrálneho riadenia budovy. Hľadisko úžitkovosti završuje odolnosť proti vlámaniu až po triedu WK 3 (DIN V ENV 1627), ako aj vybavenie prispôsobené pre starých a zdravotne postihnutých ľudí spĺňajúce kritériá podľa DIN 18024, resp. 18025. Ďalšie informácie nájdete na www.schueco.sk. n (mj)

Hliníkové profily Štandard pre hliníkové okná pre pasívne domy prinášajú nové profily Schüco AWS 90.SI+. Spájajú výhody hliníka ako materiálu a na budúcnosť orientovanú nízku energetickú náročnosť, pričom vytvárajú trvalo zaujímavú architektúru. Oproti predchádzajúcemu systému dosahujú nové okenné profily úsporu až 30 percent.

hn

reality

7


08-09_10-11.qxd 28. 2. 2012 16:02 Stránka 2

podstata Charakteristiky priemyselnej podlahy n musí vydržať čo najdlhšie bez opráv n najvhodnejšia technológia je liaty betón n povrch musí byť presný a rovný n odstávka prevádzky môže vyjsť veľmi draho n pancierová podlaha má základ v trezore n každá podlaha si vyžaduje individuálne riešenie n nemalo by sa zabúdať na zdravie ľudí

Koľko znesú priemyselné podlahy Fabriky, logistické centrá, viacpodlažné garáže, verejné sály, rôzne športoviská, veľkosklady či obslužné komunikácie vôkol obchodných reťazcov. Všade tam možno naraziť na priemyselné podlahy odolávajúce nadmernému zaťaženiu.. n DANIELA ZVERKOVÁ

H

oci sa pojem priemyselné podlahy používa často, jeho rozsah si uvedomuje len málokto. Priemyselné podlahy sú totiž najviac namáhanými vodorovnými konštrukciami a musia odolávať všetkým prevádzkovým zaťaženiam. Či už ide o priame statické zaťaženie z výrobných zariadení alebo zo skladovaného materiálu, dynamické zaťaženie z manipulačnej techniky – alebo rôzne chemické vplyvy v náročných prevádzkach. Z hľadiska zloženia priemyselných podláh možno všeobecne povedať, že prakticky vždy ide o vystuženú betónovú dosku, na ktorú sa môžu aplikovať ďalšie doplnkové vrstvy.

Éra prvých pancierových podláh sa začala hromadnou prefabrikáciou. Okrem iného výstavbou panelákov, a teda hromadnou priemyselnou výrobou domových a bytových panelov. Boli to masy ťažkého materiálu a žeriavových dráh, ktoré si vyžadovali vskutku pevný základ. Inak by došlo k porušeniu výrobkov a finančným stratám. V súčasnosti je už hromadná výroba panelových domov minulosťou, no zaťaženia na konštrukcie zostali. Povedzme v podobe výrobných zariadení vo fabrikách či skladovacích regálov v logistických centrách, ktoré musia stáť na pevnej dlážke. Aj v podobe rýchlo sa pohybujúcich manipulačných vozíkov alebo robotov, ktorí nahrádzajú ľudí v náročných prevádzkach.

Exkurz do histórie

Postaviť priemyselnú podlahu bez podrobnej projektovej i realizačnej dokumentácie je prakticky nemožné. Nedajú sa použiť žiadne typové vzory, pretože každá výroba je svojím spôsobom jedinečná a vyžaduje si individuálne riešenie.

8

hn

reality

Prvé vážne problémy s podlahami sa začali v čase, keď prišli do módy trezory. Boli veľké, ťažké – a z panciera. Pokiaľ nestáli rovno na teréne, hrozilo prepadnutie stropu pod nimi, nuž podlahy bolo treba špeciálne upraviť. Úpravy z tých čias nás nemusia zaujímať, stačí si uvedomiť, že od voľakedajších pancierových trezorov sa odvíja súčasný názov pancierových podláh v priemyselných objektoch.

Bez statika to nepôjde Postaviť priemyselnú podlahu bez podrobnej projektovej i realizačnej dokumentácie je prakticky nemožné. Nedajú sa použiť žiadne typové vzory, pretože každá výroba je svojím spôsobom jedinečná a vyžaduje si individuálne riešenie. Označenie veľkoplošná podlaha logicky vyvoláva úvahy o intenzite prevádzky a zaťaženia a súvisiacich požiadavkách na podlahu z hľadiska

trvanlivosti, bezpečnosti, ale i údržby a estetiky. V prvom rade treba presne definovať, či bude podlaha na teréne alebo na stropnej nosnej konštrukcii. Tiež či bude pod strechou alebo vonku. To všetko sú parametre, ktoré musí statik pri svojich výpočtoch zohľadniť. Aj keď platí, že na poschodiach sa spravidla umiestňujú prevádzky s menším zaťažením.

Ľudia v halách Projekt musí zohľadňovať aj to, či bude podlaha zaťažená len pohybujúcimi sa osobami alebo aj dopravnými prostriedkami. Ak oboma, môže vzniknúť problém, pretože dlhotrvajúci pohyb človeka po tvrdej betónovej podlahe neblaho vplýva na kolená i chrbticu. Môže sa stať, že v blízkosti podlahy sa budú nachádzať zdroje vibrácií alebo technológie, ktoré spôsobujú výrazné zmeny prostredia. Podlaha môže byť tiež vystavená chemicky agresívnemu prostrediu, a v tom prípade budú na výrobu kladené zvýšené hygienické požiadavky. V praxi to znamená, že sťažené výrobné prostredie sa dostane pod drobnohľad hygienikov a prvé, na čo si posvietia, bude podlaha. Nenadarmo sa hovorí, že všetko sa začína od podlahy.


08-09_10-11.qxd 28. 2. 2012 16:02 Stránka 3

– dajme tomu – vysokozdvižných vozíkov s tovarom. Keď pravidelne a často narážajú na medzeru, zákonite ju musia narušiť. Ekonomické straty tak nevznikajú len samotnou opravou podlahy. Priame straty vznikajú poškodením tovaru, ktorý pádom z vozíka môže výrobca či dodávateľ služieb odpísať a vyhodiť na smetisko. Aby sa takéto príhody nestávali, musí sa splniť niekoľko základných predpokladov. Počnúc správnym navrhnutím dosky, vyriešením technických detailov podlahy, nastavením správnej receptúry betónovej zmesi a končiac bezchybným zvládnutím technológie realizácie.

Oveľa presnejšie, rovnejšie

Kde treba šetriť

V logistických halách je štandardnou povrchovou úpravou už spomínaná

Často sa stáva, že finálne úpravy podláh sa robia na konci výstavby. Je to pochopiteľné. Aj to, že finančné prostriedky investora sú už značne vyčerpané a melie, takpovediac, z posledného. Menej pochopiteľná je skutočnosť, že vinou nedostatku peňazí sa mení naprojektovaná skladba podlahy a prijímajú sa rôzne kompromisné riešenia,

pancierová podlaha. Ide o povrchovú úpravu, ktorá vzniká vsypaním predmiešanej práškovej zmesi do povrchu vyrovnaného čerstvého betónu. Zmes obsahuje cement a tvrdé prísady. Vsyp sa aplikuje strojovým zariadením, ktoré zabezpečuje optimálne dávkovanie. Povrch betónu sa ďalej upravuje niekoľkonásobným kontinuálnym hlade-

ktoré v budúcnosti môžu spôsobiť obrovské finančné škody. Radový Investor si možno povie: Veď vlastne o nič nejde, je to len podlaha. No je to skutočne len podlaha? Áno i nie. Múdry investor tendenciu, charakteristickú pre celé súčasné stavebníctvo u nás, odsúdi a nebude šetriť tam, kde nemá. n

Pancier pod drobnohľadom

dovo povedané – liaty betón. Ide o podlahy bez rezaných dilatácií, ktoré vďaka vyššiemu dávkovaniu vysokovýkonnej rozptýlenej výstuže a doplnkovej oceľovej výstuže eliminujú napätia a ohybové momenty vyplývajúce zo zaťaženia.

Čo najdlhšie bez opráv Priemyselné podlahy bez rezaných dilatácií sú v súčasnosti trendom nielen v logistických halách, ale všade tam, kde si nemôžu dovoliť odstávku prevádzky na dlhšie obdobie. Aj preto sa v halách – na rozdiel napríklad od diaľnic – zásadne nepoužíva asfalt. Ten sa totiž ľahko obrúsi a nahradí novým, no trvá to istý čas a motoristi musia ísť inou trasou. V halách s nepretržitou prevádzkou to jednoducho nie je možné. Nie sú možné ani časté opravy škár, ktoré poškodzuje vysoká intenzita pohybu manipulačnej techniky. V súčasnosti sa totiž pohybuje v halách čoraz menej ľudí, zato oveľa viac

HN06904

Samostatnú kategóriu svojho druhu tvoria priemyselné podlahy v logistických skladoch. Navrhujú sa vzhľadom na maximálne využitie priestoru haly a zároveň na optimalizáciu systému distribúcie a krátkodobého uskladnenia tovaru. Ide o prevádzky s obzvlášť vysokým dynamickým zaťažením spôsobeným intenzívnym pohybom skladovej manipulačnej techniky a vysokým statickým zaťažením regálových zakladačových systémov. Vysoké regálové systémy si vyžadujú oveľa presnejšie a rovnejšie podlahy, inak by nestáli pevne na podlahe. To isté, aj keď v trochu iných farbách, platí o veľkých nákupných centrách, kde je tovar uložený v regáloch a celá váha tovaru sa prenáša na malé nohy. Nerovnosť dlážky by neveštila nič dobré. Požiadavky na rovnosť definujú technické normy, a týmto náročným požiadavkám najlepšie vyhovujú tzv. bezškárové priemyselné podlahy. Ľu-

ním strojovými hladičkami. Ihneď po zahladení je nutné povrch ošetriť proti odparovaniu zámesovej vody z betónu a zabezpečeniu rovnomerného priebehu zmrašťovania betónu. Vznikne veľmi tvrdá, zato krehká podlaha s protišmykovou úpravou. Povrch sa ešte, v prípade chemických prevádzok, môže podľa požiadaviek hygienika upraviť postrekovými nátermi.

hn

reality

9


10-11_04-05_navsteva.qxd 28. 2. 2012 16:04 Stránka 2

rozhovor

M. KUSÝ P. PAŇÁK: Nie každá stavba je architektúra Na návšteve v ateliéri architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka sme diskutovali aj o zodpovednosti architektov za vzhľad našich miest, obcí i krajiny. n MILAN VALÁŠEK

Pri všetkej skromnosti, niečo ste pre architektúru v Bratislave, ale aj na Slovensku už urobili, nehovoriac o vašej pedagogickej práci. Mohli by ste preto povedať, čo rozhodne treba urobiť (investične, legislatívne), aby architekti naozaj zanechávali diela potrebné, ale aj nádherné, na ktoré sa budú chodievať pozerať a obdivovať aj nasledujúce generácie. Alebo rozmery a ekonomika Slovenska na to nevytvárajú dostatočné podmienky?

ani súčasnosť neprekáža tomu, aby vznikali aj pekné stavby. A sú také. Paňák: Nové, architektonicky hodnotné diela potrebujú na svoj vznik podmienky, ktoré musia byť komplexné, musia sa vzájomne dopĺňať a zapadať do seba. Naše prostredie je ešte nezrelé a taká je potom aj architektúra – brak, obraz malomeštiactva... Nedá sa tomu zabrániť, pokiaľ ľudia nebudú kultúrnejší, inteligentnejší, slovom, roky nepreskočíme. Súhlasím s kolegom, že aj napriek tomu vznikajú aj hodnotné diela.

Kusý: Kvalitu do architektúry a stavebníctva určite nedostane legislatíva. Podľa mojej mienky súčasnosť v tomto odvetví, ako ju máme možnosť vidieť, je reflexom kultúrnosti spoločnosti. Sila a moc peňazí sú veľké. Kultúrnosť v nás totiž vedie aj k orientovaniu sa v tom, čo je krásne. Keďže u časti ľudí, ktorí majú veľa peňazí, tento rozmer absentuje, nechajú si stavať domy, aké vidíme. Skutočne nie každá stavba je architektúra. Na druhej strane však musím dodať, že

Architektúra je umenie, architekti sú umelci. Myslím si, že v našich končinách sa len nesmelo akcentoval aj ich podiel zodpovednosti na vzhľade miest, obcí, krajiny. Naozaj o všetkom rozhodujú iba peniaze? Máte vôbec nejaké možnosti, kompetencie, aby ste zabránili realizácii nejakého diela, ktoré by neznieslo prísnejšie kritériá?

10 hn reality

Paňák: Nemáme nijaké nástroje a možnosti na to, aby sme zabránili projektovať a stavať domy vzbudzujúce rozpaky, posmech, ale aj tak trocha hanby... Práca architekta je tvorivá, je to často záležitosť názorová a ten nemožno nikomu upierať. A opäť sme pri kultúrnosti. Kusý: ... dokonca Etický kódex Komory architektov zakazuje kritizovať prácu kolegov. Ak stavba spĺňa legislatívne náležitosti, ak je investor spokojný, narodí sa brak. Žiaľ, nie je to slovenská špecialita, deje sa to aj v iných krajinách, ale v percentuálnom vyjadrení k počtu obyvateľov a veľkosti krajiny či počtu architektov máme toho braku viac. (Pre zaujímavosť, v Európe je 375-tisíc architektov, na Slovensku 5-tisíc.) Nepochybne sa stretávate aj so zahraničnými architektmi, developermi. Prichádzajú k nám pracovať a investovať radi, myslíte si, že majú v sebe kus zodpovednosti za to, čo sa u nás


10-11_04-05_navsteva.qxd 28. 2. 2012 16:05 Stránka 3

Pavol Paňák

Martin Kusý (1948)

n Kariéra: 1972 – 1990 ŠPTÚ, Bratislava od 1990 – vlastná kancelária spolu s Ing. arch. M. Kusým od 2011 – pedagóg na FA STU, Bratislava

n Kariéra: 1973 – 1990 ŠPTÚ, Bratislava od 1990 – vlastná kancelária spolu s Ing. arch. Paňákom od 2011 – pedagóg na FA STU, Bratislava

n Súťaže:

n Súťaže:

1980 – novostavba SND, Bratislava, 1. miesto, realizácia, spoluautori P. Bauer, M. Kusý 1995 – ústredie NBS, Bratislava, 1. miesto, realizácia, spoluautor M. Kusý 2005 – prestavba SNG, Bratislava, 1. miesto, spoluautor M. Kusý 2009 – Krištáľové krídlo (a ďalšie ocenenia)

1980 – novostavba SND, Bratislava, 1. miesto, realizácia, spoluautori P. Bauer, P. Paňák 1995 – ústredie NBS, Bratislava, 1. miesto, realizácia, spoluautor P. Paňák 2002 – Stavba roka, za centrálu NBS v Bratislave 2005 – prestavba SNG, Bratislava, 1. miesto, spoluautor P. Paňák 2009 – Krištáľové krídlo (a ďalšie ocenenia)

postaví? Chápem, že sú rôzne výberové konania, súťaže, vyhrávajú skutočne tie najlepšie projekty?

otázka, či pri tom boli aj architekti... Určite sa však projektujú a stavajú rodinné domy, vily, ktoré vojdú do histórie. Váš názor?

západ od našich hraníc, nie však v takých excesoch. Tam je väčší podiel kvalitnej architektúry.

Kusý: Zahraniční developeri sa u nás správajú tak, ako im to naša kultúrna úroveň dovolí. No myslím si, že zahraničným i domácim developerom ide o to isté, teda predať čo najlepšie to, čo s najmenšími nákladmi postavili. Využívajú, že u nás tlak na kvalitu nie je. Trh sa však nasýti a začneme si vyberať. Paňák: Myslím si, že pre zahraničných developerov sme okrajová scéna. Prichádzajú za profitom, podaktorí sa správajú nemilosrdne až brutálne. Na imidži stavieb im neveľmi záleží. Vo svojich domovských krajinách by sa takto asi správať nemohli.

Kusý: Keď si niekto ide kúpiť dobré auto, radí sa, študuje ponuky, značky, rodokmene takýchto áut..., keď idete k zubárovi, tiež sa poradíte s priateľmi a známymi, ku ktorému vám radia ísť. Všetko v poriadku. Keď máte peniaze na nový dom, tak sa obyčajne nepostupuje. Vo veľkej časti ľudí s peniazmi absentuje inteligencia, kultúrnosť, prejavuje sa ich arogancia moci a tie ich domy sú toho len obrazom. Netreba omdlievať. Veci sa zlepšujú. Veď od vojny si zhruba každých dvadsať rokov budujeme nové elity..., inde tento problém nemajú. Paňák: Máte na mysli podnikateľský barok... Za posledných dvadsať rokov sa najviac investovalo do rodinných domov a pri pohľade na väčšinu domov sa dá aj odhadnúť, kto v nich býva. Odrážajú nevkus, malomeštiactvo, nekultúrnosť. Bez obáv, také sú aj na

Pracujete s mladými ľuďmi nielen vo vašom ateliéri, ale aj na škole. Máte možnosť formovať, ovplyvňovať začínajúcich, budúcich architektov, sami ste totiž úspešní architekti...

Niekedy pri pohľade na rodinné domy v satelitoch miest – postavené vraj v štýle podnikateľského baroka – človeku, ktorý má aký-taký zmysel pre krásu, nemôže nenapadnúť

Paňák: Učíme obaja. Sám sa obohacujem pri práci so študentmi pri riešení konkrétneho problému zväčša individuálne. Robím to rád, je to inšpirujúce. Kusý: Treba povedať, že pracujeme s piatakmi a šiestakmi. Je to radosť, ale, žiaľ, aj medzi nimi sa vyskytnú takí, ktorých to neveľmi baví. Stalo sa aj to, že sme sa opýtali šikovného absolventa, či by naprojektoval a postavil mrakodrap povedzme na Námestí SNP. Ani chvíľu nezaváhal. Urobil by to. Tá kultúrnosť v nás, tá sa do nášho vedomia dostáva v rodine, už od útleho detstva. Hovorí sa tomu dobrá výchova. V praktickom každodennom živote je to už o inom. n hn

reality 11


12-13a_10-11.qxd 28. 2. 2012 16:05 Stránka 2

exteriér

Úchvatná high tech architektúra

World Trade Center

John Hancock Center

HSBC Main Building

Existuje dôvod, prečo skrývať teplovodné rúrky, vodovody, elektrické káble a klimatické zariadenia pod podlahu alebo do stien budov? Iste, veď galérie, múzeá, knižnice či koncertné sály sa dlho považovali za nedotknuteľné. n DANIELA ZVERKOVÁ

a sväté chrámy múz, ktorých miesto je v klasických masívnych stavbách. Ľuďom s menším estetickým cítením zase pripadalo oveľa lepšie preložiť podstatné jadro budovy navonok, kde sa všetko dá ľahšie montovať a udržiavať. Mnohí označili výsledok tohto pokusu za škaredý. Tí druhí za najväčší okamih technologickej eufórie vyspelej spoločnosti. Tak či tak, high tech architektúra zanechá dojem prakticky v každom, kto sa na ňu pozerá. High tech architektúra sa začala objavovať až v 60. rokoch 20. storočia, keď nemecký architekt Otto Frei hľadal inšpiráciu v letectve a kozmonautike a ako prvý skúsil oddeliť nosnú sieť budovy od jej vnútornej časti – sieť zavesil pomocou hrubých lán na stožiare stojace zvonka objektu.

Z

Centre Georges Pompidou

Atrakcia Paríža Centre National d´Art et de Culture Georges Pompidou je budova, na ktorú sa dá vskutku len ťažko zabudnúť. Postavili ju v Paríži v 70. rokoch minulého storočia ako nové, viacúčelové kultúrne centrum, ktoré nereflektovalo tradičné predstavy o umení a znamenalo architektonický zvrat. Na architektonickej súťaži sa zúčastnilo približne 700 architektov

12 hn reality

Televízna veža Žižkov

z 50 krajín sveta. Výberové konanie vyhrala britsko-talianska dvojica architektov Renz Piano a Richard Rogers. Na projekte sa podieľal aj český architekt Jan Kaplický. Stavba, ktorá následne vznikla, stála takmer 1 miliardu frankov a stala sa predmetom diskusií odborníkov, ako aj širokej verejnosti. Nečudo, veď nespočetné rôznofarebné rúry vedú nahor po stranách budovy a na čelnej stene je viditeľný eskalátor, čo evokuje dojem, že ide o továreň, prípade naftovú rafinériu v strede mesta. V budove je knižnica, múzeum moderného umenia i rôzne výstavné sály, napríklad pre priemyselný dizajn. V podzemí sídli tiež Inštitút pre výskum a koordináciu akustiky a hudby (IRCAM). Je koncipovaný tak, že poskytuje optimálne podmienky pre výskum akustiky a má verejne prístupnú predvádzaciu sálu. Centre Pompidou sa často označuje jednoducho ako Beaubourg podľa parížskej oblasti, v ktorej leží. Toto územie bolo až do začatia stavby nevyužitým stavebným miestom. Dnes je táto budova známa nielen vďaka svojmu vnútrajšku, ale aj okoliu. Možno tu vidieť žonglérov, hltačov ohňa či akrobatov ako zabávajú ľudí na verejnom námestí.

Dominanta Londýna Kontroverzný dizajn budovy poisťovne Lloyd´s patrí medzi dominanty londýnskeho City. Komplex navrhnutý architektom Richardom Rogersom stál okolo 200 miliónov libier. Okolo sklenej centrálnej budovy, ktorá sa vďaka špeciálnej úprave trblieta za každého počasia ako krištáľ, sú napojené v dvanástich poschodiach galérie. Z jednej galérie môžu návštevníci sledovať vnútorný ruch najväčšej poisťovacej spoločnosti na svete. Všetko technické vybavenie a inžinierske siete, v normálnych budovách schované, sú v tejto budove inštalované na povrchu. V budove boli použité mnohé technologické novinky, napríklad sklené výťahy. Základ budovy tvoria tri hlavné a tri služobné veže okolo stredového obežníkového priestoru. Budova meria 88 metrov a má 14 poschodí. Nad budovou ponechali ako dekoráciu stavebný výťah, ktorý zvyšuje budovu na vyše 95 metrov.

180-metrová uhorka 30 St Mary Axe sa tiež nachádza v londýnskom City. Neformálne je známa ako uhorka alebo Swiss Re Tower a dosahuje výšku 180 metrov. Stavba je slávna predovšetkým svojím tvarom, ktorého autormi sú Sir Nor-


12-13a_10-11.qxd 28. 2. 2012 16:05 Stránka 3

Naj high tech stavby n Centre Georges Pompidou, Paríž (Renzo Piano a Richard Rogers, 1977) n HSBC Main Building, Hongkong (Norman Foster, 1985) n Televízna veža Žižkov, Praha (Václav Aulický a Jiří Kozák,1992) n John Hancock Center, Chicago (Fazlur Khan, 1969) n World Trade Center, New York (Minoru Yamasaki, 1971) n Bank of China Tower, Hongkong (I. M. Pei, 1989) n 30 St Mary Axe, Londýn (Norman Foster, 2003) n Budova Lloyd's, Londýn (Richard Rogers, 1986)

30 St Mary Axe

man Foster a Ken Shuttleworth. Šiškovitý tvar minimalizuje vzduchovú turbulenciu v okolí budovy. Budova stojí na mieste pôvodnej Baltickej burzy. V roku 1996 spoločnosť Trafalgar House ako vlastník pozemku zverejnila svoj plán na výstavbu 370 metrov vysokej stavby s plochou viac ako 90 000 m2 kancelárskych priestorov a s vyhliadkovou terasou vo výške 305 metrov.

dovy. Po dokončení stavby a pri príležitosti dňa otvorených dverí, keď sú sprístupnené verejnosti inak nedostupné budovy, boli niektorí návštevníci donútení čakať až päť hodín na to, aby sa dostali dnu. O dva roky neskôr návštevníci internetových stránok BBC zvolili 30 St Mary Axe za jednu z piatich najškaredších budov v Londýne.

Tvar aj funkcia

Ani v Českej republike nie je o high tech stavby núdza. V rokoch 1985 – 1992 vznikla najvyššia stavba Prahy, ktorou je žižkovský televízny vysielač. Ten bol od začiatku tŕňom v oku väčšine obyvateľov hlavného mesta susedného Česka. Aj vďaka inštalácii desiatich obrovských bábätiek od Davida Černého, ktoré majú namiesto tvárí vývody vzduchotechniky. Vežu postavili podľa návrhu architekta Václava Aulického a statika Jiřího Kozáka. Konštrukcia sa skladá z troch valcových tubusov, ktoré dosahujú spoločnú výšku 134 metrov. Hlavný tubus, v ktorom jazdia dva rýchlovýťahy, potom prechádza do anténneho nadstavca. Tubusy nesú tri kabíny. Vo výške 66 metrov sa nachádza reštaurácia a vo výške 93 metrov je vyhliadková kabína. Najvyššie je kabína s vysiela-

Žižkovský vysielač Budova je energeticky úsporná stavba a vyžaduje si iba polovicu energie obdobných stavieb. Medzery v každom poschodí vytvárajú šesť šácht, ktoré slúžia ako prirodzený ventilačný systém. Šachty vytvárajú efekt dvojvrstvového skla a vzduchová vrstva izoluje vnútorné priestory. Architekti obmedzujú dvojité zasklievanie pri obytných domoch, aby sa vyhli neúčinnému prúdeniu tepla, ale pri tejto stavbe je efekt dokonale využitý. Šachty odvádzajú počas horúcich dní nadbytok tepla a v zime sa vnútro budovy ohrieva pomocou pasívnej solárnej energie. Sklo taktiež umožňuje využiť slnečné svetlo pre osvetlenie kancelárií. Napriek celkovému oválnemu sklenenému tvaru jediný kus zaobleného skla sa nachádza iba na vrchole bu-

Bank of China Tower

Budova Lloyd's

cou technikou. Vlastné technické riešenie prinieslo viacero noviniek, dokonca i patentov.

Kaplického chobotnica Jan Kaplický bol tiež predstaviteľom high tech architektúry a v posledných rokoch experimentoval s organickou architektúrou, ktorá sa inšpiruje prírodnými tvarmi. Spolupracoval aj s Richardom Rogersom či Normanom Fosterom. V Českej republike sa stal skutočne známym vďaka verejnej diskusii, ktorú vyvolal jeho návrh na novú budovu Národnej knižnice na Letenskej pláni v Prahe. Išlo o budovu organického tvaru zeleno-žlto-bielej farby s fialovými škvrnami. Prezývali ju chobotnica. Proti projektu sa postavil dokonca aj prezident Václav Klaus a pre veľkú finančnú náročnosť napokon projekt zrušili. Kaplický dostal veľa ocenení, medzi najvýznamnejšie patrí britská cena za architektúru Stirling Prize. Hoci uznanie dosiahol aj v Česku, odmietol prijať cenu od ministerstva kultúry za prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry, ktorú sa mu porota rozhodla udeliť „za výnimočné architektonické dielo, ktorým preslávil českú architektúru doma aj v zahraničí“. n hn

reality 13


14-15_14-15.qxd 28. 2. 2012 16:07 Strรกnka 2

HN05755

fotoponuky

14 hn reality


14-15_14-15.qxd 28. 2. 2012 16:07 Strรกnka 3

hn

reality 15


iuris.qxd

22. 2. 2012

12:56

StrÆnka 1

atraktívne pozemky na predaj PRI KUCHAJDE Lukratívny pozemok o výmere 2,2 ha sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Nové Mesto, v blízkosti jazera Kuchajda. Pozemok je určený na občiansku vybavenosť a bývanie.

tel. č. 0918 708 662

BERNOLÁKOVO Pozemok o výmere 30 ha určený na bývanie, občiansku vybavenosť a logistiku. Pozemok má vydané územné rozhodnutie na dopravné napojenie na Starú Seneckú cestu 1/61.

tel. č. 0907 737 218

DÚBRAVKA Pozemky sa nachádzajú v Bratislave, mestskej časti Dúbravka o výmere: 1. pozemok – 0,6 ha, 2. pozemok – 1,9 ha, 3. pozemok – 1,2 ha. Na pozemky 1 a 2 je vydané územné rozhodnutie na výstavbu polyfunkčného obytného súboru. tel. č. 0907 737 218

PATA Pozemok o výmere 6,2 ha určený na logistiku a výrobu. Na pozemok je vydané stavebné povolenie na výstavbu všetkých inžinierských sietí a územné rozhodnutie na výstavbu haly.

tel. č. 0918 708 662

www.iuris.sk

HN Reality 01/2012  

Mesačník o bývaní, životnom štýle, nehnuteľnostiach a záhrade.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you