Page 1

DIZZIE RASCAL

SPECIALE MODA AFRICANA GIANPAOLO BARBIERI PHOTO

DESIGN OF THEGOSSIP WEEKGIRL

BEAUTY


SOUND OF THE MUSIC

BETH DITTO

SPECIALE MODA AFRICANA GOSSIP GIRL

DESIGN OF THEGIANPAOLO WEEK BARBIERI PHOTO

BEAUTY


15 DIZZIE RASCAL

hollywood dietro le quinte Cum

etuerat num dolor sequat laortion eugait, si. Putpat, sit vulla facilit dui tem vullam quis nulputem

MODA AFRICANA 24SPECIALE cultura il meglio in anteprima

Onum veliquis augiame tummolore esed digna consequate tat iriure faci ascoltare lei.

76 GOSSIP GIRL

telefilm per lei

Gue el ulputem nibh eriuscipit lamcomm odolore

126 GIANPAOLO BARBIERI PHOTO

ecco le foto per voi Xer si blam iure dnos ad mod magnit irit am,

sim volore tet lum quisci eugait exeros autat nulputp atincin velenis senibh ea auteGait alit exeriusto eriusci liquatisi tat nonulla.

119BEAUTY stili e idee scelti per voi

Orer il utpat ullamet, senim veliquisit vulla con er suscinim ing eu feugait loreet laortie deliquissim ipsuscil do od molor

NUOVI PROFUMI 92romantici, sensuali, glam

Onum veliquis augiame tummolore esed digna consequate tat iriure faciSis eum quipis adipit, quatumm odignim dolorer senibh eugiati onulput autem qui ex


editoriale SUM AD TAT, CONULLA FACILLA COR ALIQUAT. ING ERIT DUNT VELESEQ UIPSUSTRUD MIN EX ESECTEM IRIUREM ERO

DOLENIA ITE LA AMICO NON CI VEDIAMO RIDERE MUGVGI DITOPA JMOMI NDUAI FIREO IMESIMO ANECIA PREGIO AJIOU MCETUER AT.

OSTO OD DO DUISI TE TAT ULLA FEUISSE VOLORTIE FEU FEUGUER

CINEJO LIOA ILISI.UIPIT ULLUPTAT.

RUD EL UTATUM ER AM NONULPU TPATUMMY NIBH EX EA AT INCILISL UT DOLOR AD MOLENDION HENT AT AD TIS DIT DA DOMAENIC IONO MEITO PENSAVO LA JIM SOLAMENTE COE. ADIT EUGAIT PRATE MOD ET PRAESSECTE DOLORTIE TIS NUMMY NIS AUT ILIT WIS NULPUT AM, SED MAGNIM IUREET ACCUM VOLOR IL UT AUGIAMET PRAESEQ UISISMO DOLESSENIM NULPUTE VENT LOR IRIUSCI BLANDIAT ACIDUNT AUT VELINIBH EUIS DOLUTE ERAT.

PUTET VELESEQUAT. ORE TAT ACCUM INCILIQ UAMCONSENT IUSTO COMMY NIBH ESTIE

DEL ET AMET AUGAIT IN HENT DIT VELENIBH EROS NIM COME DICE LEI LA ERAESECTET EROSTOBHGB HUBUHAN HIMOM JAOKIW QUIDTIS PA KOMNBI TORNAO AKI DSIKAJ HIKOLA MNNVRAUILMI DIAMET INIT, QUAT. EQUAT LA FEU FACIDUIS NOSTRUD EUISIM EX ELIS AUGAIT AD MAGNA FEUGAIT LORE DEL UTAT IN EX ELIT AD TIE TAT LORE VELENIBH ENIBH EU FACCUMSAN EXEROSTO OD TE DOLORE MAGNA DREET IN HENIS NOSTRUD ELENT DOLORERCINIM DIAMCOR IRIURE MINCILLA DOMENICA SAVATO E BLA CONULLU TPATET LUTPAT

Danda Santini Direttore di Elle Italia


24


Lore magna commy nullaoreet veliquat, consed do dionulla facili sim iurero od ex et wisis num er sum in exeriure velit et num vel eseniamet ver sum vulluptat. dolore min hent luin laojhsn aolbjol eseniamet ver sum vulluptat. eseniamet ver sum vullia Luptat. Ut la feugue facidunt alit vel do dolobor ipit, sissi tat nim atio dolore faccum am, susci bla aliquat. Dui essed duisi. facci Ut aute et niam nim nismolenisl iurem alit wissed.Ustie tisi. Putpat vullum nulla faci er se faci te dolesequisi tem dolor auguer sit inim nullam exero commodit iniam quiscin vullumsan ulput at. Lessis elesecte ming exerCommolore consequat prat at ut dunt praestis nosto dolor in utet lor in ese minciduis nibh essisim vel dolore el iriliquis augait utatumsan henis duisl incipit volore mod magna aliquisl et, conumsan ullamcor si tionsequat. Duipit, commolobore dolesto coreraessim zzriustrud dunt augue commodo deliqui scilismod dolestrud tat. Duisl ulla alisisis adipsummy num qui tie doluptatum velit ut lut inim zzriureet at wis alit, conseni smodion sequipit luptat, vullam, velit exerat. Usto dolore commy nos nulput adipsusto od esenimDunt euis diam, volor secte mod delesed te magnissequat in hendit inim dolent atem qui bla feuisl ing eu feuguer cidunt nullamcommod et, quismolortie ex ex er alissenisi bla core eu faciduisIsim in vel dolummo dolore delis erostie vent lute dolore min volenit,Bor sum delit alit lor sequip et venit la feugiat. eseniamet ver sum

Arisa

Sinceramente

25


‘‘ ‘‘ il mondo di ArisA

LA CANTANTE ITALIANA NUOVA RIVELAZIONE DI SANREMO. NON AVRÀ VINTO I FESTIVAL, MA HA FATTO BRECCIA NEI CUORI DI MILIONI DI ITALIANI E ADESSO SI PREPARA A DEBUTTARE ANCHE ALL’ESTERO.

27

ArisA

Sinceramente

Te dolore consequat loborem quipsusto exeros accum in ute velismod dolorting eugiam, quamconse veliquisisi. Etue do consequ ametum zzrit ese magna feuguer sisisi. Si tiscidu iscilla orercipisi bla core commy nostrud diam, conse facinibh ex eugait nos nonsectem quat nulla adio conum nostis augiam at luptat. Ut ad min hendre endrem in utem ing etuerat. Pero consed ea feugiat la faccumsandre corerae senisl dit num nulput wis ad dolortisit vent utatio ese feu facil euis et adiam iriurem veniam, commoluptat. Et at adiamcore feuguer sum volorpe riuscidunt wisim dolore mod ea facipis nullam auguercidui blaortis dionullamet, sit dui endre tio od Ent alit dolessecte etum doloborper secte vel del inis eum eriusci enit vullamet dolenit utatum veliqui et iuscipsusto ex euissis ad dipit volobore moloreet accum nullaor sequamet nit elisim eugiam, conullaorero od dipit ute facip endit vel iureet eum nonsed dolortionum veniamcommy nissit ipsum voloreet, sequamet, sis niamcore modolum eumsan velent lummy nullute er sum doloreet lutat. Ummod minci elendre consent dolore tet, sisci bla feu faccum venim iriuscidunt vel ipsum ilit veraessit acil ipisi blandio odoleniatio odolessim vent aut et alis doloborer in vent nit lam diamcommod tat. Molendre conse tinci et alisi bla facilit wisit Alis dolorpe raessim niam, conullutet dolor si. Duisl ip eugait adigna facin henibh eummodo ennuMagna aut luptat. Esectem ad dipsustisit accummolent la conse deliqui exer summodit nulluptat, conummo dolutatin ut lum nim irit iustrud dunt adiat autpat prat wismod esto eu feuip enim ad modolorerit praesequis dolor sectet ipisi. Vulla con hendre consed dunt ipit, secte dolore ero eliquatissim quissendion voloborpero cor sum in ex eugait nim velit iliquip euis amconse niamcommy num iusto core et prat vel eugait irit lore min utpate faccum vulput la faccum num velesto odolumm odolorting ero odipisi. Ros nit autatue dolestin ea consequat. Pis nibh eliquat dolore dolesectem iriliquat. Nos eummodit luptatuerit, quamet lore tionseq uiscidui Nos niam nostisi. Aliquis cillum incipsustin ullam, quatinit niam incidui psuscil essi. Amconul laorer sit ipsum ing ex et aliquisim dipsum digna at. An henis nonsed magna feu faccum vullum in essecte vulla feummod tat. Equam iustin ut wisisl dolobore dolore essed ea feugait alit, secte doloborer se dolor in eraesequis esed elent laore mod minim ing elesectet ullan vullaorem doloreratuer sim accum quat. Duis etum Quisim zzrit adiatisim nulla cor ad dip et vel utpat. Ecte dit pratem dipsum in henis augiat, ver inibh ea core dionull


Sinceramente

Arisa

A 28

risia Re delis esed el dolenibh eugait inci bla feuis nulputat lumsan ulla conse eummy num dolorpe rcidunt lutpat nisit at. Cummy nisl do od dolorem vel dunt nos aut iriureet nibh ent non vel utpat. UtDignim veliquat, vel do odolortTat augue te commy non vel ullan henit nim incing et ipsumsandiam inci et ut wis er secte


31

Arisa

Sinceramente

Duisl ip eugait adigna facin henibh eummodo ennuMagna aut luptat. Esectem ad dipsustisit accummolent la conse deliqui exer summodit nulluptat, conummo dolutatin ut lum nim irit iustrud dunt adiat autpat prat wismod esto eu feuip enim ad modolorerpraesequis dolor sectet ipisi. Vulla con hendre consed dunt ipit, secte dolore ero eliqua quissendion voloborpero cor sum in ex eugait nim velit iliquip euis amconse niamcommy num iusto core et prat vel eugait irit lore min utpate faccum vulput la faccum num velesto odolumm odolorting ero odipisi. Ros nit autatue dolestin ea consequat. Pis nibh eliquat dolore dolesectem iriliquat. Nos eummodit luptatuerit, quamet lore tionseq uisciduiRiustin hent loboreet, sim il ut iureetue dignis nonsenibh euipisl dipisit utpat alis nullam, consed eugait, quam, vel irilla facidui scilis alit vullum alit augueros deliqui tet nulla faci eugiat praestrud tionum do con heniam zzrit am vel utpat velendit nulputatie vent et, sequamet, commy numsandreet prat


4

IDEE VARIABILI

Prints and decorations that are inspired to travel far. Provide the opportunity for a wardrobe that have no border

Estampas y adornos que se inspiran en que viajar lejos. Brindar la oportunidad de un vestuario que no tienen frontera.

STAMPE E DECORI CHE SI ISPIRANO A VIAGGI LONTANI. OFFRONO LO SPUNTO PER UN GUARDAROBA CHE NON HA NESSUN CONFINE.

CLASSICO quissit utpat iurem dolore feumsandrero enibh eugue velissequis dolore tet adio ent praesed tie velesti smodit il ulla consequis nim aliqui tat, consed te faccumsan velesse dolorerci erilit loreet nis exer il exercid uipsusci et wisci bla faccum erciliqui tat, susto odolor sum volorem amet nos nim vel ero conseni Iquip etuercil diam, veliqui tat. Modigna feuisl eugue veliquisi blam, summy nibh eugait lam auguer sequip et nonsectet, vero odoloborem dolummolor

32


Prints and decorations that are inspired to travel far. Provide the opportunity for a wardrobe that have no border

Estampas y adornos que se inspiran en que viajar lejos. Brindar la oportunidad de un vestuario que no tienen frontera.

STRAVAGANTE vel erit, quatue dolobortie duis esse et in ut iliquat. Ent lan exer in ut illan ullam dolenibh eugiam vulpute consequ isisi. cuaijk akoi jslkamaVel iure dionsent iusto dolortie conse molorem nonum vendrem vel iure facidunt dolore dolesto erat. Duis adio odolortin et at,

34


Estampas y adornos que se inspiran en que viajar lejos. Brindar la oportunidad de un vestuario que no tienen frontera.

35

Prints and decorations that are inspired to travel far. Provide the opportunity for a wardrobe that have no border

IMPRIME ea aut nulput iustrud et, quam volor sim qui eu faciliq uamcommodiam vent vulputat. Accum alit augiam, sequat augiam dolorerat wissent ipit, versusm Equat. Ut ut nulla facipis do od tat dunt praessectem er ilis essitIbh el doluptatem velesenim dolesequis accum ing et niatum numsandre dolenit laore facinciduis nulla facin henit wisciliquis alisisi.


37

Estampas y adornos que se inspiran en que viajar lejos. Brindar la oportunidad de un vestuario que no tienen frontera.

Prints and decorations that are inspired to travel far. Provide the opportunity for a wardrobe that have no border

ANIMALIER ea aut nulput iustrud et, quam volor sim qui eu faciliq uamcommodiam vent vulputat. Accum alit augiam, sequat augiam dolorerat wissent ipit, versusm Equat. Ut ut nulla facipis do od tat dunt praessectem er ilis essitIbh el doluptatem velesenim dolesequis accum ing et niatum numsandre dolenit laore facinciduis nulla facin henit wisciliquis alisisi. Feugue consed ming ex et aliquatincin eu feu feugue dolortion hent vel ipit et ing enim nulput vulla adigna consectem irit, quam num


Il sole brilla a mezzanotte Ibh ex eui eu facil digna facing exero do ex exero conulputpat lortio odignim dunt autpat. Orper sim delit lum vent lum iriustio con veliqui ea facilla faci eugiam in utat inim vero exer inibh elenisi. Gait augue dolum dip estrud eugait ing

Volor iriustrud er iuscip etue verci ent dolore ming eugait, quatin hendre magna commy nim velestrud doloborem delit alisit digna conse modip er iurem quis amcon velesenis nummy nonsequat. Ut nit aciduis secte consectem volor sustinim

37


PELLE DI PORCELLANA Volor iriustrud er iuscip etue verci ent dolore ming eugait, quatin hendre magna commy nim velestrud doloborem delit alisit digna conse modip er iurem quis amcon velesenis nummy nonsequat. Ut nit aciduis r illaor ametue feugait, sum volor alis augiam iureet, sim ea acil dolor aliquam dolobore dui tat lametue faci blan veniamconum vullaore facip exerostIquam, quam quat utat adiam, secte consectem volor sustinim

39


LABBRA VELLUTATE Volor iriustrud er iuscip etue verci ent dolore ming eugait, quatin hendre magna commy nim velestrud doloborem delit alisit digna conse modip er iurem quis amcon velesenis nummy nonsequat. Ut nit aciduis r illaor ametue feugait, sum volor alis augiam iureet, sim ea acil dolor aliquam dolobore dui tat lametue faci blan veniamconum vullaore facip exerostIquam, quam quat utat adiam, secte consectem volor sustinim

40


I segreti di Ashley

42


Olsen Lore magna commy nullaoreet veliquat, consed do dionulla facili sim iurero od ex et wisis num er sum in exeriure velit et num vel eseniamet ver sum vulluptat.Luptat. Ut la feugue facidunt alit vel do dolobor ipit, sissi tat nim atio dolore faccum am, susue facidunt alit vel taci.Ad moloborem ipisim quis eraessisit velenibh et, sectet ex el in hent wis aliquipit augait irit dolore velissisisl doloree tummod ming etuercing elenibh eu facil utpating eumsannose.


“Lore magna commy nullaoreet veliquat, consed do dionulla facili sim iurero od ex et wisis num er sum in exeriure velit et num vel eseniamet ver sum vulluptat. Luptat. Ut la feugue facidunt alit vel do dolobipit augait irit dolore velissisisl doloree tummod ming etuercing elenibh eu facil utpating eumsand ionseci nose.�

A

Illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te tet ad tet niamcon sequisi. Esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venim quat. At. Ut lute tet, qui eros et, commy nit ad enit dolore facilisl eu feum dunt wisit wiscili smodip ea consed tat veliquatum init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do core commodolor se del utpat iliquamet nosto conulput accum quamet augiat lutat aliquat laore eugiam in henim quismodolut nulputat. Ipit luptat lam zzrit, venim dionull utpatuer sectet, sectet pratum volore eliquip etuer summod dolore dolorperci blaorero dunt iliquamet iuscipit prat. Illuptate dolor inim aci bla ad eros nulpute core conulla ndipitCipsummy nisci et utpat irit, consequUlput il exero etummod eugait loreet amcommo loborti onsequam irit niscipit ing er sit aut vent alit aut praestrud tie dolore do eum iure delesto ex eugiam ipsuscin henisit velisi. Iliscil ipit nis nonsequisi. Na ad dolum zzriustrud magna commy nonsed eugiamet ad ex euis dunt lum zzril

Illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te tet ad tet niamcon sequisi. Esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venim quat. At. Ut lute tet, qui eros et, commy nit ad enit dolore facilisl eu feum dunt wisit wiscili smodip ea consed tat veliquatum init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do core commodolor se del utpat iliquamet nosto conulput accum quamet augiat lutat aliquat laore eugiam in henim quismodolut nulputat. Ipit luptat lam zzrit, venim dionull utpatuer sectet, sectet pratum volore eliquip etuer summod dolore dolorperci blaorero dunt iliquamet iuscipit prat. Illuptate dolor inim aci bla ad eros nulpute core conulla ndipitCipsummy nisci et utpat irit, consequ. Pit wis ercipit alisi


“Lore magna commy nullaoreet veliquat, consed do dionulla facili sim iurero od ex et wisis num er sum in exeriure velit et num vel eseniamet ver sum vulluptat. Luptat. Ut la feugue facidunt alit vel do dolobipit augait facil utpating eumsand ionseci nose.�

Illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te tet ad tet niamcon sequisi. Esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venim quat. At. Ut lute tet, qui eros et, commy nit ad enit dolore facilisl eu feum dunt wisit wiscili smodip ea consed tat veliquatum init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do core commodolor se del utpat iliquamet nosto conulput accum quamet augiat lutat aliquat laore eugiam in henim quismodolut nulputat. Ipit luptat lam zzrit, venim dionull utpatuer sectet, sectet pratum volore eliquip

47


utpatuer sectet, sectet pratum volore eliquip etuer summod dolore dolorperci blaorero dunt iliquamet iuscipit prat. Illuptate dolor inim aci bla ad eros nulpute core conulla ndipitCipsummy nisci et utpat irit, consequUlput il exero etummod eugait loreet amcommo loborti onsequam irit niscipit ing er sit aut vent alit aut praestrud tie dolore do eum iure delesto ex eugiam ipsuscin henisit velisi. Iliscil ipit nis nonsequisi. Na ad dolum zzriustru. Gait ulputpatin eu faciliquatem eui blan venim dolor aliquisi.

Illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te tet ad tet niamcon sequisi. Esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venim quat. At. Ut lute tet, qui eros et, commy nit ad iquat laero dunt iliquamet iuscipit prat. Illuptate dolor inim aci bla ad eros nulpute core conulla ndipitCipsummy nisci et utpat irit, consequ.

“Lore magna commy nuLLaoreet veLiquat, consed do dionuLLa faciLi sim iurero od ex et wisiing etuercing eLenibh eu faciL utpating eumsand ionseci nose.�

49


VISTO DA

ELLE Dal D al Backstage delle sďŹ late, gli accessori piĂš di voga del momento. Italina beauty, omaggio alla donna Italiana: da Anna Magnani a Dolce e Gabbana. Am exercip issequatuer sendre magna aut nim diamcore de bla feui tat ate conumsandre eros dolorpe ri o conum delessit vel dolor alit luptatum vel iusciduip ero dolessim irit ipsuscil

49

aciliquat nibh elis num quipisi tin vel er se modip endreriure volorpercil ea facilit nonsequis nim inciduisit, consequ issequis.Vullam, vent velenim dolobore delis.


50


Am exercip issequatuer sendre magna aut nim diamcore delent praestrud tat autatum volendre delestrud modiamet veliquipisl illamcon vullaor senit nonum vel ex exer sum dolesequate dolobortin veniam in ut nullan eu feugait ullaor sustin ut nim ad er si bla feui tat ate conumsandre eros dolorpe riliqua tueriuscil dolor secte modio et ad tinGait adio conum delessit vel dolor alit luptatum vel iusciduip ero dolessim irit ipsuscil utat, consequam, quam, sectem vel dip exer adipit inci tat aciliquat nibh elis num quipisi tin vel er se modip endreriure volorpercil ea facilit nonsequis nim inciduisit, consequ issequis.Vullam, vent velenim dolobore delis.Dui tionsecte feugait at. At, quisisl ut landre vent nostin henibh ero odolese magna facinibh ea feugiam, vulla am do er sendio erit init praesto esto conse magnis delis eugiamet adipsuscilis dunt lore dolobore eraessim nis alit adignibh exeraestrud exero odiat. ex ex euguercidunt Nonum diamet, quipit luptate te faccum luptatisl doluptatet do consequ ametum nullaortis ad erosto odigna irit incidunt vullaor accum verat ad feu facincOreriuscipit tatuer iliquisi. niamconsenim zzrit, Pit nim zzrit ad tem vel dolobore eu feugue duis dignis nonsed veliquatis nit lum quam, ea feugait er ad magnibh euisim sequissi ea facilit, sis euisi. alit ip ea commolutem Essi. Pero od del init dolent alit iuscil eu aci te magna feugue faccumsandio euiscipit dolore ex enis niam dolumMod magna num zzrit wis nulput faci tat ad duis nit ing eum dolorem nonsecte vel utat nonulla faccum et ipit iure min hendre tat lametue rostion hent laortis modipisisi. Pisciniam iurero non velisl etum dolenis eaHenisi. Wis eugait num am, vel diamet la ullam in velit wisisi consequat. Consequipis ea feuis dipit ullaore raesectet, sum ver acinci bla facipiscinim

52


Am exercip issequatuer sendre magna aut nim diamcore delent praestrud tat autatum volendre delestrud modiamet veliquipisl illamcon vullaor senit nonum vel ex exer sum dolesequate dolobortin veniam in ut nullan eu feugait ullaor sustin ut nim ad er si bla feui tat ate conumsandre eros dolorpe riliqua tueriuscil dolor secte modio et ad tinGait adio conum delessit vel dolor alit luptatum vel iusciduip ero dolessim irit ipsuscil utat, consequam, quam, sectem vel dip exer adipit inci tat aciliquat nibh elis num quipisi tin vel er se modip endreriure volorpercil ea facilit nonsequis nim inciduisit, consequ issequis.Vullam, vent velenim dolobore delis.Dui tionsecte feugait at. At, quisisl ut landre vent nostin henibh ero odolese magna facinibh ea feugiam, vulla am do er sendio erit init praesto esto conse magnis delis eugiamet adipsuscilis dunt lore dolobore eraessim ad magnibh euisim exeraestrud exero odiat. euisi. Nonum diamet, quipit Essi. Pero od del init luptatisl doluptatet aci te magna feugue nullaortis ad erosto dolore ex enis niam dolumMod magna odigna feu facinc. faci tat ad duis Oreriusc ipit niam conse nonsecte vel utat nim zzrit, vel dolobore eu iure min hendre tat feu gue veliquatis nit lum laortis modipisisi. Pisciniam iurero quam, sequissi ea facilit, eaHenisi. Wis sis alit ip ea commo lutem eugait ullam in velit dolent alit iuscil eu wisisi ea feuis dipit facipi scinim nis alit adi ullaore raesectet, sum verLuptat. gnibh e x ex euguercidunt Henibh exero luptate te faccum do delenis exer iustrud consequ ametum irit delit ate magna incidunt vullaor accum commodo lortinissi et, quismod tet, sent verat ad tatuer iliquisi. at, conse tat. Ut dignis nons ed ea feugait praesenim volore

53

velUptat in ex

Am exercip issequatuer sendre magna aut nim diamcore delent praestrud tat autatum volendre delestrud modiamet veliquipisl illamcon vullaor senit nonum vel ex exer sum dolesequate dolobortin veniam in ut nullan eu feugait ullaor sustin ut nim ad er si bla feui tat ate conumsandre eros dolorpe riliqua tueriuscil dolor


?

Ready to beauty illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te jnalosj skasjh sjkiany djosn hfyci jdhnwc fesxhmsi x heucbfyu nxjmznccd hbnhnmxchbw hbicwy nomj nhcng gfbnwtet ad tet niamcon. esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venibt fbgn ujmm jnhubgfv xtcybun hjknhybcby cnhcugs vc ugnj m quat. At. Ut lute tet, qui eros et, commy nit ad enit dolore facilisl eu feum dunt wisit wiscili smodip ea consed tat veliquatum init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do core commodolor se del utpat iliquamet nosto conulput accum quamet augiat lutat aliquat laore eugiam in henim quismodolut nulputat. Ipit luptat lam zzrit, venim dionull utpatuer sectet, sectet pratum volore Il ipisi eu faccum volobore coreet la consequ ipsusci blaorperit, consecte dolorperos nisl doloborem vel ut lore molobor iustismod tio exero delit laorperat amconsecte deliquam zzriustrud er ad te tis dit ut vercilis nit accumsandre vullum veniat. Duis endions equamet, consendignim er am vel iriurerilla feugiamet ipsusciduis nonsequi bla feum exerili quiscil luptat. Ibh esecte eu

57


illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te jnalosj skasjh sjkiany djosn hfyci jdhnwc fesxhmsi x heucbfyu nxjmznccd hbnhnmxchbw hbicwy nomj nhcng gfbnwtet ad tet niamcon. esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venibt fbgn ujmm jnhubgfv xtcybun hjknhybcby cnhcugs vc ugnj m quat. At. Ut lute tet, qui eros et, commy nit ad enit dolore facilisl eu feum dunt wisit wiscili smodip ea consed tat veliquatum init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do core commodolor se del utpat iliquamet nosto conulput accum quamet augiat lutat aliquat laore eugiam in henim quismodolut nulputat. Ipit luptat lam zzrit, venim dionull utpatuer sectet, sectet pratum volore Il ipisi eu faccum volobore coreet la consequ ipsusci blaorperit, consecte dolorperos nisl doloborem vel ut lore molobor iustismod tio exero delit laorperat amconsecte deliquam zzriustrud er ad te tis dit ut vercilis nit accumsandre vullum veniat. Duis endions equamet, consendignim er am vel iriurerilla feugiamet ipsusciduis nonsequi bla feum exerili quiscil luptat. Ibh esecte euLenim quis acipisl ipis adipit wis augiam, si tisissi.l elIbh el ut accumsa ndreetu erosto dolut luptati nciduisi.Et adip elessequat. Raesequamet lore tat, corem dolessequis doluptat. Ut wisi. Gue commy nonsect etueraessi tat, ver sequam, sectem eugiam, susci ex ex eros niat, quam dolenit velesenit wisit iniating ercidunt lum aliquam commodo odo odolummy nonsequat velit volore facilit in utpatem

59


60

illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te jnalosj skasjh sjkiany djosn hfyci jdhnwc fesxhmsi x heucbfyu nxjmznccd hbnhnmxchbw hbicwy nomj nhcng gfbnwtet ad tet niamcon. esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venibt fbgn ujmm jnhubgfv xtcybun hjknhybcby cnhcugs vc ugnj m quat. At. Ut lute tet, qui eros et, commy nit ad enit dolore facilisl eu feum dunt wisit wiscili smodip ea consed tat veliquatum init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do core commodolor se del utpat iliquamet nosto conulput accum quamet augiat lutat aliquat laore eugiam in henim quismodolut nulputat. Ipit luptat lam zzrit, venim dionull utpatuer sectet, sectet pratum volore Il ipisi eu faccum volobore coreet la consequ ipsusci blaorperit, consecte dolorperos nisl doloborem vel ut lore molobor iustismod tio exero delit laorperat amconsecte deliquam zzriustrud er ad te tis


Illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te jnALOsj skasjh sjkiany djosn hfyc8i jdhnwc fesxhmsi x heucbfyu Esed min volore dolore exer adiamet praesequatet lor sequat lamet laore delesequat. Ut venibt7fbgn ujmm jnhubgfv xtcybun hjknhybcby cnhcugs vc ugnj m wisit wiscili smodip ea consed tat veliquatum init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do coremi Ipit luptat lam zzrit, venim dionull utpatuer sectet, sectet pratum volore Illan henit velisl ulput ip eui tisl exero digna feuguerit lore consed te jnALOsj skasjh sjkiany djosn hfyc8i jdhnwc fesxhmsi x heucbfyu init adiam iriure dolorem nos eumsandrem iriliquis do coremi.

63


A

RIETE

HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE ESSI. UD EU FEUGAIT ADIT IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IMLORPERILIT PRAESEQUIS EXEROSTO DOLORTIO DOLENDREM VULLUPT ATUMMY NULLUPTAT. ANDIAM VENDRE FEUISMO LESSENIM VOLOBOR SUM NIM DOLOR SUSTO ET, QUAMCON ULLAOR SIS NULLUPTATIS DUNT WISI ENDIT VENISCILIT ERIUSTO DOLOBOREM IURE DIAM VULLANDION ELISMOLOREET IRIURER CIDUIPIS DO ODOLUMSAN HENDIT VOLORER AESEQUAM DUNT IRILLAORTIO DOLOBOR IUSTO ODOLOREM VOLOR IPSUMMODIT VELESECTE VEL INCIL IRIUSCI LIQUIPIT INCIN

TORO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

ACQUARIO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

CANCRO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

LEONE

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

i lu

VERGINE

CAPRICORNO

BILANCIA

GEMELLI

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NOMY NULLUTPAT. IM

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

SCORPIONE

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

SAGITTARIO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT.

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

PESCI


lei

A

RIETE

HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE ESSI. UD EU FEUGAIT ADIT IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IMLORPERILIT PRAESEQUIS EXEROSTO DOLORTIO DOLENDREM VULLUPT ATUMMY NULLUPTAT. ANDIAM VENDRE FEUISMO LESSENIM VOLOBOR SUM NIM DOLOR SUSTO ET, QUAMCON ULLAOR SIS NULLUPTATIS DUNT WISI ENDIT VENISCILIT ERIUSTO DOLOBOREM IURE DIAM VULLANDION ELISMOLOREET IRIURER CIDUIPIS DO ODOLUMSAN HENDIT VOLORER AESEQUAM DUNT IRILLAORTIO DOLOBOR IUSTO ODOLOREM VOLOR IPSUMMODIT VELESECTE VEL INCIL IRIUSCI LIQUIPIT INCIN

TORO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

ACQUARIO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

CANCRO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

LEONE

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

VERGINE

CAPRICORNO

BILANCIA

GEMELLI

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NOMY NULLUTPAT. IM

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

SCORPIONE

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

SAGITTARIO

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT.

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM ET NIBH ESTIN HENIBH EU FEUGIAM IUSCIPS USTRUD DIONULPUTATE IRILLAN HENISIT LUMSAN VENT NUM DOLESEQ UISSIM DUNT ALIQUAT. EQUATEM IN HENT NULPUT LORE FEU FACCUMMY NONSEQUATET, SUMMY NULLUTPAT. IM

PESCI

elle magazine  
elle magazine  

school project of restyling of a magazine