Page 1

Sempozyum e-gazetesi, 1 31 Ocak - 1 Şubat Yer: Liv Hospital Konferans Salonu www.livkolorektal.com

KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YAKLAŞIMLAR 31 Ocak -1 Şubat 2014

www.livkolorektal.com

Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.livkolorektal.com

Katılım ücretsizdir.


Saygıdeğer Meslektaşlarım, Belirli bir alana yönelik çalışmanın getirdiği bilgi birikimi, sadece katılımcılara değil, konuşmacılara da büyük bir keyif verir. Liv Hospital ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi (MSKCC) “Kolorektal Kanserli Hastalara Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar” sempozyumunu düzenlemektedir. Cerrahlar tıpkı birer terzi gibi, hastalarının bedenine ve eldeki kumaşa uygun bir kıyafet dikmek zorundadır. Bu ciddi bir deneyim, birikim ve derinlik ister. Ülkemizin ve MSKCC‘nin kolorektal hastalıklarına gönül vermiş çok saygın bilim adamları bilgilerini, birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya geliyorlar. Keyifle izleyeceğiniz, katkılarınızla bilimsel seviyeyi artıracağınız bu şölenin ev sahipliğini yapmaktan büyük sevinç duyuyorum. Toplantımızı varlığınızla onurlandırmanızı diliyorum. Saygılarımla,

Prof. Dr. Oktar Asoğlu Tıbbi Direktör Liv Hospital


Davetli Konuşmacıları Tanıyalım...


Prof Dr Julio Garcia Aguilar

MSKCC’nin Kolorektal Departman şefliği görevini yürüten Aguilar, laparoskopik ve robotik kolorektal cerrahi alanında uzmanlaşmıştır.

Julio Garcia Aguilar’ın yayınlarından örnekler: • Transanal endoscopic microsurgery following neoadjuvant chemoradiation therapy in rectal cancer: a word of caution about patient selection? Garcia-Aguilar J. Dis Colon Rectum. 2013 Jan;56(1):1-3. • With persistent lymph node metastasis after chemoradiation in locally advanced rectal cancer. Chen Z, Liu Z, Deng X, Warden C, Li W, Garcia-Aguilar J. Dis Colon Rectum. 2012 Jun;55(6):677-85


Prof Dr Ayhan Kuzu

Ankara Üniversitesi’nde Genel Cerrahi kürsüsünde öğretim üyeliği yapmakta olan Dr. Kuzu kolorektal cerrahi alanında uzmanlaşmıştır. Dr. Kuzu’nun kolorektal cerrahi teknikleri hem kadavra hem simülasyonlarla anlattığı eğitici çalışmaları dünyaca büyük ilgiyle takip edilmektedir.

Prof Dr Ayhan Kuzu’nun yayınlarından örnekler: • Surgical Anatomical Planes for Complete Mesocolic Excision (V67) (S26) Course ID : ASCRS 2013 M. Kuzu, H. Acar, A. Comert, Ankara, Turkey • Suture clutter can be prevented by a simple method in delayed anastomosis during the Turnbull-Cutait operation. Gedik E, Kuzu AM. Tech Coloproctol. 2010 Jun;14(2):189-91. • Subsite distribution of colorectal carcinoma and implications for screening; a retrospective audit of 1771 cases. Erkek B, Ozkan N, Bayar S, Genc V, Ekrem U, Kuzu A, Aribal D. Hepatogastroenterology. 2007 Jan-Feb;54(73):77-80


Doç.Dr. Sezer Sağlam

Bilim Üniversitesi onkoloji bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Sağlam, özellikle sindirim sistemi kanserlerinin tedavisi üzerine yoğunlaşmıştır.

Doç. Dr. Sezer Sağlam’ın yayınlarından örnekler: • Fourth versus eighth week surgery after neoadjuvant radiochemotherapy in T3-4/N0+ rectal cancer: Istanbul R-01 study Sezer Saglam, D Bugra, E K. Saglam, O Asoglu, E Balik, S Yamaner, M Basaran, E N. Oral, A Kizir, Y Kapran, M Gulluoglu, B Sakar, T Bulut journal gastrointestinal Oncology 2013 • Effects of Intraperitoneal Bevacizumab Administration on Colonic Anastomosis and Early Postoperative Adhesion Formation. Karanlik H, Kurt A, Kunduz E, Serin K, Saglam S, Soydinc HO, Yasasever V, Olgac V, Asoglu O.Surg Innov. 2013 Mar 13 • XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer. Sakar B, Gumus M, Basaran M, Argon A, Ustuner Z, Ustaoglu MA, Saglam S, Guney N, Tenekeci AN, Aykan NF.Oncology. 2007;73(5-6):298-304


Doç. Dr. Andrea Cercek

MSKCC’de medikal onkoloji bölümünde çalışmaktadır. Sindirim sistemi kanserleri özellikle kolorektal kanserlerin medikal tedavisi ile ilgilenmektedir. Kolorektal kanserlerde yeni terapilerin geliştirilmesi alanında uzmanlaşan Dr. Cercek, metastatik kolorektal kanserlerde moleküler bazlı tedavilerin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir.

Doç. Dr. Andrea Cercek’in yayınlarından örnekler: • Factors dictating outcomes in patients with colorectal cancer and peritoneal carcinomatosis: selection, resection, or convection? Cercek A, Saltz L. J ClinOncol. 2012 Jan 20;30(3):226-8. • Comparative genomic analysis of primary versus metastatic colorectal carcinomas.Vakiani E, Janakiraman M, Shen R, Sinha R, Zeng Z, Shia J, Cercek A, Kemeny N, D’Angelica M, Viale A, Heguy A, Paty P, Chan TA, Saltz LB, Weiser M, Solit DB. J ClinOncol. 2012 Aug 20;30(24):2956-62. • Conversion to Complete Resection and/orAblation Using Hepatic Artery Infusional Chemotherapy in Patients with Unresectable Liver Metastases from Colorectal Cancer: A Decade of Experience at a SingleInstitution.Ammori JB, Kemeny NE, Fong Y, Cercek A, Dematteo RP, Allen PJ, Kingham TP, Gonen M, Paty PB, Jarnagin WR, D’Angelica MI. AnnSurgOncol. 2013 Sep;20(9):2901-7.


Doç Dr Adem Uçar

Liv Hospital Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde görevli olan Doç. Dr. Uçar, özellikle metastatik kanser tedavisi ile ilgilenmektedir.

Doç. Dr. Adem Uçar’ın yayınlarından örnekler: • Initial outcome after selective intraarterial radionuclide therapy with yttrium-90 microspheres as salvage therapy for unresectable metastatic liver disease. Turkmen C, Ucar A, Poyanli A, Vatankulu B, Ozkan G, Basaran M, Serin K, Sanli Y, Adalet I. Cancer Biother Radiopharm. 2013 Sep;28(7):534-40. • Our early experience with iliofemoral vein stenting in patients with post-thrombotic syndrome. Sarici IS, Yanar F, Agcaoglu O, Ucar A, Poyanli A, Cakir S, Aksoy SM, Kurtoglu M.Phlebology. 2013 Mar 19


Prof Dr Adil Baykan

Uzun yıllar Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Cerrahi Klinik Şefliği görevini yürüten Prof. Dr. Baykan kolon ve rektum hastalıkları cerrahisi üzerine uzmanlaşmıştır. Özellikle rektum kanserinin ameliyat öncesi evrelendirilmesi yönelik yaptığı çalışmalarıyla tanınmakta olan Prof. Dr. Baykan, 2008-2012 yılları arasında Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Prof. Dr. Adil Baykan’ın yayınlarından örnekler: • Accuracy of thin-section magnetic resonance imaging with a pelvic phased-array coil in the local staging of rectal cancer. Halefoglu AM, Atasoy ST, Sakiz D, Baykan A. J Comput Assist Tomogr. 2013 Jan-Feb;37(1):58-64 • The ability of phased-array MRI in preoperative staging of primary rectal cancer : correlation with histopathological results. Karatağ O, Karatağ GY, Özkurt H, Değirmenci HK, Avlanmış Ö, Başak M, Baykan A. Diagn Interv Radiol. 2012 Jan-Feb;18(1):20-6. • Endorectal ultrasonography versus phased-array magnetic resonance imaging for preoperative staging of rectal cancer.Halefoglu AM, Yildirim S, Avlanmis O, Sakiz D, Baykan A. World J Gastroenterol. 2008 Jun 14;14(22):3504-10


OTURUMLARI TANIYALIM Tarih: 31 Ocak 2014 Saat: 15:15 – 15:45 Yönetici: Konuşmacı:

Ali Akyüz, (İstanbul Üniversitesi) Ayhan Kuzu, (Ankara Üniversitesi) “Kolon Kanserinde yeni bir cerrahi kavram: Komplet Mezokolik Eksizyon (CME)”


OTURUMLARI TANIYALIM • Dünyada ve ülkemizde Kolon kanserinin tedavisine gereken dikkat ve önem acaba verilmiyor mu? • Avrupa ve Amerika kaynaklı üç çalışmanın sonuçları korkutucu. COST-COLOR-CLASICC de kolon cerrahisi sonrası local nüks % 14.7 ile % 26 arasında değişiyor. Hohenberger ise tanımladığı teknikle (CME) 5 yıllık lokal nüksünü % 3.6 olarak bildirdi. • Komplet Mezokolik Eksizyon tekniği nedir? Nasıl Yapılır ? Hangi anatomik yapılara dikkat etmek gerekir? Bu yeni cerrahi kavramı, Amerikan Kolorektal Cerrahlar birliği kongresinde de kadavra diseksiyonu ile birlikte anlatan, ülkemizin önde gelen uygulayıcılarından birisi olan Ayhan Kuzu tarafından ayrıntılarıyla tartışılacaktır.


OTURUMLARI TANIYALIM Tarih: 01 Şubat 2014 Saat: 08:15 – 09:00 Yönetici: Konuşmacı:

Dursun Buğra (Koç Üniversitesi) Garcia Aguilar, (MSKCC) “Uzun Dönem Kemo-radyoterapi ile Tedavi Edilmiş Distal Rektum Kanserli Olgularda, elde edilen sonuçların tedavi Seçenekleri üzerine etkileri (İntersfinkterik Rezeksiyon,Transanal Endoskopik Mikrocerrahi, Bekle ve İzle, Silindirik Abdominoperineal Rezeksiyon)


OTURUMLARI TANIYALIM Rektum kanserinin tedavisinde ameliyat öncesi dönemde uygulanan neoadjuan protokollerde kısa dönem radyoterapi ile uzun dönem kemoradyoterapinin tartışmaları halen yoğun şekilde devam etmektedir. Ancak özellikle distal rektum tümörlerinde uygulanan uzun dönem kemoradyoterapi sonrası elde edilen klinik yanıt ile tedavi seçnekler giderek daha da karmaşık bir hal almıştır. Bu konularda büyük deneyim sahibi iki önemli bilim adamı, aşağıda sorulara yanıt arayacaklar: • Acaba distal rektum kanseri , Anal Kanal Kanseri gibi tedavi edilebilir mi? • İlk tanıda Abdominoperinal rezeksiyon gereken olgularda sfinkter koruyucu girişim seçilebilir mi ? Ne pahasına ? • Klinik tam yanıtı nasıl yorumlamalıyız ? TEM kime yapılmalı? Bu hastalar sadece izlenebilir mi? • Uzun dönem kemoradyoterapi tedavisinden sonra Abdominoperinal rezeksiyon yapılacaksa klasik APR mi?, Silindirik APR mi?


KONAKLAMA SEÇENEKLERİ RENAISSANCE BALMUMCU (5*) Adres: Barbaros Bulvari No: 145, Beşiktaş, İSTANBUL Telefon: +90 212 340 70 70 / www.marriott.com DEDEMAN HOTELS (5*) Adres: Yıldız Posta Caddesi, 50 Esentepe, İSTANBUL Telefon: +90 212 337 45 00 / www.dedeman.com POINT HOTEL BARBAROS (5*) Adres: Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli, İSTANBUL Telefon: +90 212 337 30 00 / www.pointhotel.com THE ISTANBUL EDITION (5*) Adres: Büyükdere Caddesi No 136, Levent, İSTANBUL Telefon: +90 212 317 77 00 / www.marriott.com AVANTGARDE HOTEL (4*) Adres: Esentepe Mh. Zincirlikuyu Mezarlığı No:161, İSTANBUL Telefon: +90 212 337 04 44 / www.avantgardehotel.com


KONAKLAMA SEÇENEKLERİ HOTEL AU PERA TAKSİM (4*) Adres: Meşrutiyet Cad. No: 97 34430 Beyoğlu, İSTANBUL Telefon: +90 212 292 30 90 / www.hotelaupera-istanbul.com THE PLAZA HOTEL (4*) Adres: Barbaros Bulvarı 165 34349 Balmumcu / Beşiktaş, İSTANBUL Telefon: +90 212 370 20 20 / www.theplazahotel.com.tr GOLDEN AGE TARLABAŞI (4*) Adres: Golden Age Hotel Topçu Cad. No:22 Taksim, İSTANBUL Telefon: +90 212 254 49 06 ELAN OTEL, TAKSİM (3*) Adres: Asmalımescit, Meşrutiyet Cd. No: 91 34430 Tepebaşı / Beyoğlu, İSTANBUL Telefon: +90 212 252 54 49 / www.elanhotel.com.tr HOME SWEET HOME LUXURY APART HOTELS Adres: Halaskargazi Cad: No: 154 34360 Şişli, İSTANBUL Telefon: +90 212 227 83 10/11 / www.hsh-sisli.com


Sempozyum e-gazetesi, 1 31 Ocak - 1 Şubat Yer: Liv Hospital Konferans Salonu www.livkolorektal.com

Kanser depremine karşı kolonlarınızı sağlama alın.

Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.livkolorektal.com

Katılım ücretsizdir.

Sempozyum E-Gazete 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you