Page 1

®

LITEX VÅTROMSYSTEM

10 grunner til å velge LITEX Våtromsystem? ®

1. Godkjent våtrom med én plate og étt system.

1. Litex Membranplate kan festes til de fleste underlag. Platetykkelse og skrueavstand avhenger av veggkonstruksjonen.

2. Platen er damptett og skal ikke smøres med membran. Skjøter og gjennomføringer tettes med Litex tilbehørsprodukter.

2. Tetting av gjennomføringer og skjøter gjøres enkelt og sikkert med Litex tilbehørsprodukter og i tråd med gjeldende monteringsanvisning.

3. Rask og enkel montering. 4. Lettest i vekt.

3. Litex Membranplate kan legges på de fleste gulvunderlag, men ikke direkte på bjelkelag. Platen krever full understøttelse, så påse at undergulvet er stabilt og uten svikt.

5. Litex Membranplate skjæres og tilpasses enkelt med kniv. 6. Norskprodusert system.

4. Varmekabler med inntil 10 W/lm (80-120 W/m²) kan legges direkte på Litexplaten. I monteringsanvisning veiledes du til legging av varmekabler og vannbåren varme med ulik varmestyrke.

7. Ingen miljøgifter i produktene. 8. Høy kvalitet på produktene. 9. Platen har isolerende egenskaper. 10. Totalt sett den rimeligste løsningen.

5. Påstøp på gulv, flislim og fliser.

Ved bygging av trygge og damptette bad/ våtrom, hvor fukt, sopp og råteskader ikke får grobunn, er LITEX® Våtromsystem en perfekt løsning.

Se detaljert monteringsanvisning på www.litex.no

Eksempler på LITEX-forbruk til VEGG på bad. Beregnet til rektangulære bad. Badets størrelse: Løpemeter vegg m² vegg m² gulv

Litex Membranplater

Litex Skruer + Litex Monteringsskiver (100 i hver pose)

ALTERNATIV 1, VEGG: Litex Selvklebende Skjøtebånd (til vegg- og hjørneskjøt og skruegjennomføringer) á10m/rull

ALTERNATIV 2, VEGG: Litex Skjøtebånd Gummiert á 25m/rull

8 løpemeter 20 m² vegg 4 m² gulv

13 plater 2 poser skruer 2 poser mont.skiver

3 ruller (33m veggskjøt)

2 ruller (33m veggskjøt)

12 løpemeter 29 m² vegg 9 m² gulv

20 plater 3 poser skruer 3 poser mont.skiver

5 ruller (50m veggskjøt)

3 ruller (50m veggskjøt)

Overgang VEGG/GULV: Litex Gummiert Skjøtebånd, Litex inn- og utvendige hjørner

Litex Mansjetter, gjelder pr. enhet:

Litex Membranplater Lim

Toalett: 1 stk 40mm, alt. 28mm Vask: 2 stk 40mm - 1 rull á 25m * 1 tube (varm og kaldt vann) - 4 stk innv. hjørner 1 stk 28mm (avløp) - utv. hjørne? Dusj: 2 stk 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 stk Toalett: Vask: - 1 rull á 25m * - 4 stk innv. hjørner - utv. hjørne? Dusj:

1 stk 40mm, alt. 28mm 2 stk 40mm 1 tube (varm og kaldt vann) 1 stk 28mm (avløp) 2 stk 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 stk

* Dersom Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes til tetting av veggskjøt (alternativ 2 vegg), vil det ikke være behov for denne rullen med Litex Skjøtebånd Gummiert.

Se www.litex.no for mer detaljerte monteringsanvisninger.

Litex Hjørnemansjetter

Litex Rørmansjett

Litex Skjøtebånd Selvklebende

Litex Slukmansjett Formpresset

Litex Skjøteremse Fiber

Litex Slukmansjett Universal

Litex Skjøtebånd Gummiert

Litex Skrue

Litex Monteringsskive

Litex Tredd skrue/skive spann

Litex Rillet Rulle

Dimensjoner/Vekt pr plate: 13 mm

1,8 kg

600 x 2440

20 mm

2,4 kg

600 x 2440

30 mm

2,9 kg

600 x 2440

50 mm

3,8 kg

600 x 2440

75 mm

5,3 kg

600 x 2440

LITEX AS Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord Postboks 1073, 3204 Sandefjord Tlf.: 33 48 99 70 - Faks: 33 48 11 30 epost: post@litex.no - www.litex.no

Litex U-Beslag

Litex Monteringslim

FORHANDLER:

TRYGGE BAD MED LITEX


LITEX

– sikker vei til reklamasjonsfrie bad!

Hva er LITEX® Våtromsystem? ®

LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk via produktenes oppbygging og sammensetning. LITEX® Våtromsystem er et komplett og gjennomtestet system som ligger i forkant av gjeldende krav og på høyde med det vi erfarer som reelle behov. Litex damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges. Platen fungerer som byggeplate og som membran både mot våtsoner og vegger som krever damptetthet (yttervegg, vegg mot kalde rom og rom med begrenset oppvarming). Husk at et kaldt rom ikke nødvendigvis er “kaldt”, men kaldere enn våtrommet (f.eks. soverom). Litex er et ypperlig produkt når man skal bygge et bad som er vann- og damptett. Litex tilbehørsystem ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Plater med tilbehør er LITEX® Våtromsystem.

Damp og kondens Temperaturforskjeller gir kondens/ damp og fuktproblemer. Våtsonen er dermed ikke badets eneste utfordring. Damp/kondens som jobber mot yttervegg, kalde rom og rom med begrenset oppvarming kan skape store problemer dersom veggen ikke damptettes skikkelig. Dampsperrens viktigste oppgave er å hindre at konstruksjonen tilføres fukt fra inneluften med luftlekkasje og diffusjon. Litex-platene er damptette membranplater klare til flislegging på bad og våtrom. Platen skal IKKE smøres med membran, verken i våtsone eller på vegger med krav til damptetthet. Skjøter og gjennomføringer tettes med Litex tilbehørsprodukter.

Miljø Bruksområder Systemet er godkjent for bruk på vegg og gulv og kan også brukes til innbygninger og innredninger. På vegg kan Litex Membranplate monteres rett på stender eller festes til eksisterende vegg av rupanel, mur, gips eller lignende materialer. Platens isolerende egenskaper gjør den også svært egnet til montering på mur og betong. På gulv kan Litex Membranplate legges på de fleste typer underlag som tregulv, betong eller lignende. Litex Membranplatene krever full understøttelse og kan ikke monteres direkte på gulvbjelkene, så påse at undergulvet er stabilt og sjekk det for mulig svikt.

Fantasien setter grenser! Litex Membranplate er svært fleksibel og dertil godt egnet til å lage egne innredninger, eller til innbygging av f.eks. badekar, toalett, dusj. Ikke la fantasien stoppe kreativiteten!

Litex er opptatt av inneklima og miljø. Emisjonstester viser ingen avgassing fra Litex Membranplate. Platen inneholder ikke bromerte flammehemmere eller andre miljøgifter som kan skade deg eller familien din. Litex Membranplate er ikke spesialavfall og kan leveres til vanlig avfallsmottak og gjenvinning.

Mål Litex ønsker, gjennom kunnskapsformidling, at byggenæringen tar ansvar for å bygge tette, funksjonelle våtrom på gjeldende underlag.

Begreper og kostnader

Litt om regelverket

Noen mener at Litex er dyrere enn konkurrerende produkter, men ved sammenlikning av «platepris mot platepris» må også produktenes egenskaper og forskjeller sammenliknes.

Vannskader i våtrom er et økende problem. Vannsøl på gulv og vegger, damp og kondens i forbindelse med dusjing, bading, vask av klær osv., øker sannsynligheten for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer og kan forårsake sopp- og råteproblemer.

Bruker du gips eller våtromsplater som krever smøring av membran må membrankostnad og smøretid med i regnestykket! For å oppfylle krav til vann- og damptetting vil tiden det tar å smøre membran være tre til ti ganger mer enn tiden det tar å montere Litex Membranplate. I tillegg har du tørketiden mellom hvert membranstrøk. Et trygt bad med LITEX® Våtromsystem, hvor platen ikke skal smøres med membran er klart til flislegging på få timer. I tillegg får du et garantert tett bad! Membranplate (som Litex Membranplate) er vann- og damptett ihht gjeldende krav og skal ikke smøres med membran verken i våtsoner eller på vegger som krever damptetthet. Våtromsplate og diffusjonsåpen membranplate (gjerne sementbaserte plater) er vanntett, men ikke damptett og må etterbehandles etter gjeldende krav.

NB! Sjekk produktets tekniske godkjennelse og dets krav til evt. etterbehandling for å være sikker på at kravene til vann- og damptetting ivaretas.

Våtrom - yttervegg - kaldere rom Der hvor det er definert våtsone er det krav til membran bak flis, eller at overflaten skal være som en egnet membran.

VIKTIG! Våtsoner som vender mot yttervegg, kalde rom eller rom med begrenset oppvarming har krav til damptetthet Sd >10m på hele veggen. Sd-meter er måletall for et produkts vanndampmotstand. Ved for lav Sd-meter mot et kaldt rom vil fukt/damp «trekke inn» mot det «kalde» og etter hvert kunne by på fuktproblemer i konstruksjonen.

Litex ønsker en bevisstgjøring ved valg av produkter og produktsammensetning ved bygging av våtrom. Litex ønsker at det tas ansvar for å kunne bedømme resultatet i våtrom ut fra kundens ønske og ut fra de regler som er gitt for bygging av våtrom. Litex ønsker at det tverrfaglig tas ansvar for gjennomføring av arbeidet/grensesnittet i samsvar med de andre faggruppene.

Våtsone himling Våtsone

• Hele gulvet er alltid våtsone.

Våtsone

Våtsone 1.0 m

1.0 m

0,5 m

®

0,5 m

0,5 m min. 50 mm

Gulv = våtsone

Feltet mellom våtsone vask og våtsone dusj/badekar er også våtsone

Se www.litex.no for mer detaljerte monteringsanvisninger.

• Bad under 4m² hele badet våtsone. • Skråtak: ikke krav til våtsone. Gjøres på skjønn.

TEK 10 - byggesaksforskriften - utdrag § 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner (1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk. b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal. Veiledning TEK 10, §13-20 annet ledd b) - utdrag Vanntette sjikt må bl.a være bestandig mot vannbelastning, temperaturvariasjoner, alkalisk belastning samt ha tilstrekkelig vanndampmotstand dersom sjiktet vender mot utetemperatur og kaldere rom. Mot kaldere rom og på konstruksjoner mot uteklima (f.eks yttervegg) må sjiktet også ha dokumentert damptetthet Sd >10m. Tilgjengelig boenhet/universell utforming: TEK 10 §12-9: En boenhet skal ha minst ett bad og toalett hvor krav til tilgjengelighet er innfridd/eller mulighet for senere installasjon av tilleggsutstyr. Kravet gjelder ved oppføring av nye boliger (bad skal ligge på inngangsplan eller hovedplan) og ved rehab. av bad i eldre boliger. Hva er søknadspliktig? • Våtrom i nye boliger og våtrom i tilbygg over 50m². • Rehabilitering av våtrom hvor det er endring av røropplegg, brannskille eller flytting av bærevegg. • Ved rehabilitering/modernisering av våtrom uten søknadsplikt må byggherre/utførende passe på at våtrommet tilfredsstiller tekniske krav i TEK 10.

• Utsettes taket for vannsøl skal det være membran.

Se www.litex.no for mer detaljerte monteringsanvisninger.

Salgsbrosjyre  

Salgsbrosjyre