Page 1

Eurajoen kristillinen opisto Vuosikirja 2015 - 2016


Sisällysluettelo

Rehtorin terveiset............................................................................................................3 EKO:n yhdeksän vuosikymmentä...................................................................................4 Peruskoulu ja lisäopetus.................................................................................................8 Ammatillinen koulutus...................................................................................................10

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen ammattitutkinto (Kaito)...........10

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (Pph).......................................................12

Veneenrakennuslinja........................................................................................14

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto (Web Designer).........................16

Musiikkiterapiakoulutus....................................................................................18 Historian havinaa ja ripaus uutta...................................................................................20 Vapaan sivistystyön koulutus........................................................................................22

Fysiterapian ja hieronnan linja (Fyster)............................................................22

Kasvatustieteen linja ja Kasvatustieteen valmentava linja (Kasvi)...................24

Kirkkomusiikkilinja............................................................................................26 Musiikkilinja......................................................................................................28 Sivistystä ja hyvinvointia................................................................................................30

Avoin yliopisto..................................................................................................30

Kurssitoiminta..................................................................................................30

Kesän taiteilijatapaamiset................................................................................30

Kansainvälinen toiminta...................................................................................31

Opiskelijahyvinvointi.........................................................................................31

Vapaa-ajan ohjelma.........................................................................................31

Tapahtumat, projektit ja yhteistyökumppanit.................................................................32 EKOlaiset 2015 - 2016..................................................................................................34

Opettajat ja muu henkilökunta.........................................................................34

Hallitus.............................................................................................................35 Opiskelijat........................................................................................................35 90-vuotisjuhla 5.5.2016.................................................................................................38

Tekstit, kuvat ja taitto: Opiston opiskelijat ja henkilökunta sekä opiston valokuva-arkisto © Eurajoen kristillinen opisto 2016


Rehtorin terveiset

EKO:ssa arki on juhlaa Lukuvuosi 2015–2016 on ollut Eurajoen kristillisen opiston historian 90. lukuvuosi. Opiston kannatusyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 14.4.1926, ja ensimmäiset opiskelijat tulivat taloon saman vuoden marraskuussa. Vuosikymmenien aikana tuhannet opiskelijat ovat EKO:n suojissa eläneet, kokeneet ja oppineet. 90 vuotta on nykymaailmassa kunnioitettava ikä oppilaitokselle! Juhlavuosi näkyi opiston arjessa koko vuoden. Alkusyksyllä istutimme satoja kukkasipuleita opiston pihapiiriin odottamaan kevättä. Juhlapäivänä saimme nauttia värikkäästä kukkaloistosta. Monien vuosien jälkeen päärakennuksen yläkertaan pystytettiin kangaspuut. Vuorotellen eri linjojen opiskelijat kävivät kutomassa vihreäraitaista EKO-mattoa. Kuteina käytettiin ekologisesti opiston kuluneita lakanoita. Juhlamatot jäävät muistona juhlavuodesta seuraavien vuosikurssien iloksi. Kuluneiden vuosikymmenien historiaan ja kulttuuriin pääsimme tutustumaan eri linjojen projektitöiden kautta. Kasvatuksen ja musiikin vuosikymmenet kertovat eri sukupolvien kasvamisesta, elämänymmärryksestä ja tavasta tulkita ympäröivää maailmaa ja ilmaista itseään. Helatorstaina 5.5. juhlavuotemme huipentui opistopäivään, jolloin ohjelmaa riitti aamusta iltaan. Opiston entiset, nykyiset ja toivottavasti myös tulevat opiskelijat, ystävät ja yhteistyökumppanit kohtasivat keväisenä juhlapäivänä. Juhla ei tuntuisi juhlalta, jos sitä ei edeltäisi valmistautuminen ja arjen puurtaminen. Pitkän talven aikana on tapahtunut jo paljon pieniä ihmeitä: valmentautumista jatko-opintoihin tai tulevaan ammattiin, innostavia oppimiskokemuksia ja onnistumisia, peruskoulun päättötodistuksia, ammattitutkintoja, yliopiston arvosanoja ja vesille laskettavia puuveneitä. Talvi on antanut paljon sellaista, mitä ei voi numeroilla tai rahalla mitata. Syvimmin oppimistulokset näkyvät vasta vuosien päästä. Koko EKO:n väelle annan lämpimän kiitoksen 90 vuodesta! Toivotan teille kaikille iloa, voimia ja siunausta tuleviin haasteisiin ja ennen kaikkea EKO:lle monia vuosia, armorikkaita vuosia, monia armorikkaita vuosia! Mirja Vuoristo Rehtori 3


EKO:n yhdeksän vuosikymmentä Osa satakuntalaista sivistyshistoriaa Eurajoen kristillinen opisto on perustettu 1926. Opiston ovat perustaneet LänsiSuomen heränneet eli rukoilevaiset. Suomen vanhimman herätysliikkeen juuret ovat vuonna 1756 Liisa Eerikintyttären Kalannissa käynnistämässä kansanliikkeessä.

Opiston alkuperäisenä tehtävänä oli kohottaa nuorten yleistä sivistystasoa siten, että pääpaino pantiin ”herättävään omintakeiseen ajatteluun ja siveellistä luonnetta kehittävään opetukseen”. Opistossa tarjottiin sekä käytännöllisiä että teoreettisia aineita. Koulupäivinä vuorottelivat niin maatalous, kotitalous ja käsityöt kuin myös humanistiset ja yhteiskunnalliset aineet. Uskonnontunnit, aamu- ja iltahartaudet ja seuratoiminta tukivat opiskelijoiden hengellistä kasvua.

Opiston päärakennus on alkujaan ollut Vuojoen kartanon sivutilan, Lavilan kartanon päärakennus. Vuojoen kartanon isäntä Björkenheim rakennutti sen pojalleen vuonna 1906.

Opiston tunnuksena oli rukoilevaisuudesta tullut lause ”Käsi aurassa, sydän taivaassa”.

4


EKO:n yhdeksän vuosikymmentä Sotavuodet opistolla Sotavuosina 1939–1945 elettiin myös opiston elämässä poikkeuksellista aikaa. Opiston johtaja, pastori Miika Tarna, ja poikaoppilaat saivat kutsun rintamalle puolustamaan isänmaan vapautta. Näiden vuosien muistona ovat juhlasalin seinässä marmoritaulut, joissa on 32 sodassa kaatuneen entisen opistolaisen nimet. Johtajattaren, maisteri Lempi Nevavuoren, johdolla myös kotirintamalla elettiin vaativia aikoja. Opistotalo toimi lastenkotien evakuointipaikkana vuoden ajan 1939–1940. Asukkaita tuli noin 160 Viipurin ja Munkkiniemen lastenkodeista. Jatkosodan aikana 1943–1944 opistolla oli inkeriläisen väestön siirtoleiri ja sairaala.

5


Rakentamisen ja kehittämisen vuodet Sodan jälkeinen aika on ollut nopeiden muutosten aikaa. Sodasta palaavien nuorten tarpeita varten tehostettiin maatalouden opetusta: opistolle ostettiin peltoa ja hakamaata sekä rakennettiin karjatilat ja kasvihuoneet. Opetus- ja asuntolatiloja rakennettiin lisää, Mäntylä-rakennuksen vanhempi osa on vuodelta 1947. Pihasauna on vuodelta 1956, Veistola valmistui vuonna 1961. Toiminnan laajenemisen vuoksi valmistui vuonna 1992 uusi asuntolarakennus.

Yhteiskunnan nopeat muutokset ovat näkyneet opiston koulutustarjonnassa. Perinteisten kansanopistolinjojen lisäksi on pitänyt vastata työelämän uusiin haasteisiin. Keskikoulu- ja lukio-opetus mahdollistui yhteistyössä opiston yhteyteen perustetun Eurajoen yhteiskoulun kanssa. Sadat opiskelijat ovat sitä kautta päässeet jatkamaan aina korkeakoulututkintoon saakka. 1950-luvulla opistolla oli mahdollista käydä jopa autokoulu.

6


EKO:n yhdeksän vuosikymmentä

1980-luvulla opetus eriytyi moniin valmentaviin ja ammatillisiin linjoihin, joista osa toimii vieläkin: hoitoalan, ekologian, musiikin, musiikkiterapian, lapsityön, psykologian, kasvatustieteen, kulttuuriantropologian, psykologian, koulunkäyntiavustajan, veneenrakennuksen ja terveyskasvatuksen linjat.

Lisäksi opistolla on kehitetty lyhytkurssitoimintaa. Vuosittain opistolla järjestetään noin 50 kädentaitojen, taideaineiden, kielten ja hyvinvoinnin kurssia, joille osallistuu satoja kurssilaisia eri puolilta Suomea. Juhlavuottaan viettävä EKO on nuorekas 90-vuotias. Opisto on pieni, mutta vireä aikuisoppilaitos. Edistämme koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjoamme eri-ikäisille opiskelijoille mahdollisuuden oppia uutta, kehittyä ihmisenä ja löytää omaan elämään uusia mahdollisuuksia.

Avoimen yliopiston perusopinnot eri aineissa ovat lisänneet opiskelijoiden valinnan vapautta ja mahdollisuutta valmentautua korkeakouluopintoihin.

7


Tekstit: Linjanjohtaja Anne Jurva ja opiskelijat

10-luokka ja peruskoulu 10-luokalla ja peruskoululinjalla opiskellaan samassa ryhmässä. 10-luokalla kerrataan yläasteen aineita tavoitteena korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja ja hankkia lisäpisteitä yhteishakua varten. Peruskoululinjalla suoritetaan kesken jäänyt peruskoulu loppuun vuodessa. Tavoitteena molemmissa koulutuksissa on selkiyttää ja parantaa opiskelijan mahdollisuuksia jatko-opintoihin sekä kehittää hänen itsetuntemustaan ja itsenäistymistään. Tähän opisto asuntoloineen tarjoaa mahdollisuuden. Opinnoissa korostamme opiskelijan omaa vastuunottoa, aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta omasta oppimisestaan. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia niin opiskelutaidoissa kuin elämänhallinnassa sellaisiksi, että hän pärjää itsenäisesti jatko-opinnoissaan sekä yleisesti asioidensa hoitamisessa. Yksi lukuvuoden tärkeä asia on yhteishaku jatko-opintoihin. Tätä opiskelijat miettivät syksystä alkaen eri yhteyksissä ja saavat

opinto-ohjausta. Yhteydet kotiväkeen ovat tärkeät nuoren tukemisen ja opintojen etenemisen vuoksi. Lukuvuoden 2015–2016 aloitti 16 opiskelijaa, joista 13 jatkoi loppuun asti. Opinto-ohjelmaan kuuluu yläasteen oppiaineiden lisäksi monia yhteisöllisiä tapahtumia, joihin eri linjat valmistavat ohjelmaa tai ainakin ovat toiminnassa mukana. Tänä lukuvuonna linjalaisia on osallistunut mm. 8


Peruskoulu ja lisäopetus Lucia-kulkueeseen, istuttanut syksyllä kukkasipuleja kevään 90-juhlaamme varten sekä esittänyt runoja kotiväenilloissa ja päivänavauksissa.

Ensi lukuvuonna tarjoamme perinteiselle 10-luokalle uuden vaihtoehdon - Musiikkikympin, jossa numeroiden korottamisen lisäksi voi jatkaa musiikkiharrastustaan.

Opiskelijoiden kertomaa: Koulutie Pitkä tie lehtiä maassa Pitkä tie vailla kulkijaa, lehdet tippuvat maahan tuulen voimalla. -Emmi

Metsää Sakset ja oksasaha. Vihreitä kasveja kaadettava. Kesällä lehdet puihin palaa. Ne vihreät kasvit, ei meinaa mitään pahaa. -Tatu

Minulla oli aika vahvat ennakkoluulot opistosta ja enemmänkin kymppiluokasta, mutta tämä vuosi on koitunut todella hyväksi kokemukseksi minulle. Olen saanut korotettua numeroitani ja kertausta moniin asioihin, joita yläasteella olen oppinut ja jälkeenpäin päässyt unohtumaan. En tule kaipaamaan opistoa täältä lähtiessäni vain siksi, että pidän pienemmistä ja syrjäisemmistä kouluista, vaan siksi, että tänne on aina ollut mukava tulla, koska täällä välittyy ilo ja välittäminen. Tämä vuosi on ollut jollei hyvä ja mukava, niin tapahtumarikas ja joltain osin koettelevakin - hyvällä tavalla. -Sanni

Pihalla Ulkona pieni lapsi, aivan pihalla, hiljaisena katselee lintujen lentämistä, taivaan valkoisia pilviä, metsän isoja puita. -Roni 9


Tekstit: Linjanjohtaja Tiina Ritakallio ja opiskelijat

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (KAITO) Koulutuksen tavoitteena on valmistaa KAITOlaisista ammattilaisia ohjaamaan, tukemaan ja avustamaan lapsia, nuoria ja aikuisia. Toimintaympäristöjä KAITOlaisille ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai vapaa-aikatoiminta. Tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta, itsenäisestä työskentelystä, työssäoppimisista ja tutkintotilaisuuksista. Tutkintotilaisuuksissa Kaitolaiset osoittavat ammattitaitonsa tutkintosuorituksin.

kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen kasvatuksellisen keinoin.

Ammatissa toimiminen -tutkinnon osassa painotetaan moniammatillisuutta, palveluihin ohjaamista, eettisten periaatteiden sisäistämistä ja lainsäädännön hallintaa.

Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen -tutkinon osan hallitseminen osoitetaan perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan puolella. Tärkeintä tässä tutkinnon osassa on ohjaustaitojen ja oppimisen ohjaaminen.

Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen -tutkinnon osa keskittyy ohjattavan

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen -tutkinnon osassa keskeistä on erityistä tukea 10


Ammatillinen koulutus tarvitsevien ohjaaminen ja avustaminen.

suoritettuina, näyttötutkinto on valmis ja työnhaku voi alkaa.

Kaitolaisten tavoitteena on suorittaa nämä neljä tutkinnon osaa, ja kun kaikki osat ovat

Opiskelijoiden kertomaa: säoppimisjaksot. Ennen niitä, niiden välissä ja vähän jälkeenkin me hengailemme ja nautimme toistemme seurasta Eurajoen opistolla. Kädentaidoissa olemme saaneet Mallun johdolla tutustua erilaisiin kädentaidollisiin tekniikoihin. Meidän oman Hannan ilmaisutaidossa jokainen saa purkaa ja ilmaista itseään vapaasti, esimerkiksi leikkimällä lasta tai esittämällä räppäävää prinsessaa. Miesenergialla meitä on ilahduttanut Tuure ergonomian tunneillaan. Aina iloinen ja energinen Heli hurmaa olemuksellaan äidinkielessä ja musiikissa. ATK:ssa Anne saa pään pyörälle sarkaimillaan. Oma linjamme ohjautuu mallikkaasti raiteilleen Tiinan johdolla. Hän on iloinen ja reipas ja kiistattomasti opiston nopein puhuja. ”Luokkamme on kuin kanalauma – paljon melua pienestä ja puolet aina karkuteillä”

Opiston ilmapiiri on rento ja suvaitsevainen. Täällä saa olla juuri sellainen kuin on ja vapaasti aito oma itsensä. Jos yhtään mietit Eurajoen kristilliseen opistoon hakemista, älä yhtään epäröi, vaan tartu reippaasti tuumasta toimeen. Kannustamme sinua joko haastamaan itsesi vuodeksi tai ottamaan rennosti ja hankkimaan itsellesi ammatin. Tule rohkeasti elämään, kokemaan ja oppimaan lystikkääseen joukkoon juuri sellaisena kuin olet.

Yksi kertoi poikaystävänsä kysyneen, ollaanko me jotain japanilaisia, kun Facebookryhmämmekin nimi on ”KAITO”. Pakkohan tämän koulutuksen nimi on lyhentää. Mieti vaikka itse: koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto. Siis KAITO. Ja haluaisit varmaan tietää, mitä täällä puuhataan. Syksyllä ja keväällä on pitkät työs11


Tekstit: Linjanjohtaja Marja.Riitta Saukola ja opiskelijat

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Opinnot koostuvat teoriaopinnoista opistolla sekä käytännöstä. Vuoteen mahtuu n. 14 viikkoa käytännön opiskelua perhepäiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa eli ”ryhmiksessä” tai päiväkodissa. Tutkintotoimikunta määrittelee työssäoppimiselle ja tutkintotilaisuuksille sopivat näyttöympäristöt eri tutkinnon osissa. Opiskelijat hankkivat työssäoppimispaikat omilta paikkakunniltaan. Perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodis-

ravinnon sekä erityisruokavaliot, Tiinan hyvässä

saan, ryhmäperhepäiväkodissa tai muussa kodin-

ohjauksessa valmistuvat maittavat ja ravintorikkaat

omaisessa ympäristössä.

ateriat unohtamatta siisteyttä ja kodin puhtautta.

Koulutus antaa monipuolisen pohjan varhaiskas-

Monikulttuurisuus on myös varhaiskasvatuksessa

vatukseen ja päivähoidon työ- ja toimintatapoihin.

arkipäivää. Työssäoppimissa tutustumme myös eri

Käymme koulutuksessa läpi kehityspsykologiaa

kulttuureista tuleviin perheisiin ja heidän lapsiinsa.

lapsen kehityksestä eri osa-alueilla ja myös poikkeamia kehityksessä varhaiserityiskasvatukses-

Ensiaputaidot tulevat myös päivitettyä vuoden ai-

sa. Musiikki, kädentaidot, lasten kirjallisuus, leikki,

kana EA-1 suorituksella.

kuvallinen ilmaisu, perustoiminnot sekä luontokasvatus antavat hyvän pohjan lasten monipuolisen

Perhepäivähoitajan ammattitutkintoryhmä on

toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen.

yleensä aika pieni ryhmä, joten vuoden aikana tullaan hyvinkin tutuiksi. Meillä on mukavan viihtyisä

Panostamme myös lasten terveelliseen arkiruokai-

Kotopirtti-luokka päärakennuksen yläkerrassa.

luun huomioiden monipuolisen ja terveellisen

12


Ammatillinen koulutus Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa hyviä päi-

antaa tutkintotodistuksen opintojen päätteeksi.

vähoidon ammattilaisia kentälle vastuulliseen ja

Koulutus antaa jatkokelpoisuuden saman alan am-

tärkeään työhön varhaiskasvatukseen. Tutkinto on

mattikorkeakouluopintoihin.

valmis, kun kaikki viisi tutkinnon osaa on suoritettu käytännössä hyväksytysti. Tutkintotoimikunta

Opiskelijoiden kertomaa: reissun tai harrastuksen ajaksi. Pirkko parkki on

Sirkuspäivä lapsille

vapaaehtoista toimintaa sekä vanhemmille maksutonta.

Perhepäivähoitajaopiskelijat järjestivät toiminnal-

Ystävänpäivä

lisen aamupäivän Raumalla toimivalle ryhmäperhepäiväkodille. Aamupäivän teemana oli sirkus, ja siihen sisältyi muun muassa temppurata, koira-

Suunnittelimme yhdessä Kaito-luokan kanssa

ajelua ja kasvomaalausta. Toiminnallinen päivä oli

ystävänpäiväjuhlan, jota vietimme koululla 11.2.

kiva järjestää, ja opiskelijoilla sekä osallistujilla oli

Valmistimme kinkkupiirakkaa ja muffineja juhlaan

mukavaa.

tarjoiltavaksi. Ohjelmaa juhlaan olivat järjestäneet useat eri linjat. Ohjelmassa oli muun muassa

Työssäoppimiset

tietovisa, musiikkia, rivitanssia ja piirrä ja arvaa -kisa palkintoineen. Päivän aikana tekemämme

Syksyllä olimme työharjoittelussa perhepäivähoi-

hali-sydämet koristivat oppilaiden kaulaa. Sali oli

tajan luona, jossa teimme muun muassa ruokaa

koristeltu kauniiksi, ja juhlan tunnelma oli mukava

ja suunnittelimme toimintatuokioita. Tuokio saattoi

ja rento.

olla esimerkiksi askartelu. Kevään harjoittelu alkoi

Luonto- ja ympäristökasvatus

päiväkodissa pääsiäisen jälkeen. Päiväkodissa täytyi olla monikulttuurisuutta ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Molemmat harjoittelut kestivät

Meille opetetaan luonto- ja ympäristökasvatusta,

seitsemän viikkoa mukaan lukien tutkintotilaisuu-

eli miten ottaa huomioon ympäristöä, miten käyt-

det ja arvioinnit.

tää luontoa hyväksi askarteluissa ja mitä kaikkea ulkona voi lasten kanssa tehdä. Opettelemme

Pirkko parkki -kerho

tekemään muun muassa luontopolkuja lapsille. Luonto- ja ympäristökasvatuksessa opitaan myös,

Osallistuimme Eurajoen seurakunnan tiloissa

miten luonnossa tulee käyttäytyä.

järjestettävään Pirkko parkki -kerhoon pareittain. Pirkko parkki on torstaisin järjestettävä kerho alle

Tunnit ovat olleet melko ulkoilupainotteisia. Olem-

kouluikäisille, jonne vanhemmat voivat tuoda lap-

me tehneet metsäretkiä, kokeilleet lapsille erilaisia

sensa klo 17.00 - 20.00 välisenä aikana hoitoon,

sopivia pelejä ja leikkejä sekä käyneet maalaa-

jotta he saavat omaa aikaa esimerkiksi kauppa-

massa lumeen.

13


Tekstit: Linjanjohtaja Pekka Viitasalo ja opiskelijat

Veneenrakennuslinja Veneenrakennuslinjalla aloitti elokuussa yhdeksän opiskelijaa, kaikki tänä vuonna miehiä ja suurin osa jo kypsään ikään ehtineitä. Jokainen opiskelija oli käynyt opistolla haastattelussa ja tutustumassa tiloihin. Samalla kartoitettiin tulevaa projektia, sillä jokainen rakentaa meillä oman veneen, jonka lunastaa maksamalla materiaalit. Malleja ja vaihtoehtoja on lukuisia, ja parin ensimmäisen viikon aikana lyötiin lukkoon, tuleva talven työmaa. Eri venemallien työmäärissä ja kustannuksissa on suuria eroja samoin vaikeusasteessa. Jokaisen kukkarolle ja taidoille sopiva malli löytyi, ja aloimme valmistaa kölipuita, keulaja perästeevejä, peräpeilejä, erilaisia polvioita jne. Alussa on melkoista sutinaa, kun kaikilla on hirveä into tehdä, mutta ei ihan tiedä, mitä pitäisi tehdä. Varsinkin kurssin alussa on tuntiopettaja Riku Nylund ollut suureksi avuksi, ja olemme saaneet töitä jakamalla kaikki veneet alulle.

Alkuhässäkän jälkeen saimme kölipuut pystytettyä, mallikaaret paikoilleen ja aloitimme laudoitusta, joka on eniten aikaa vievä yksittäinen työvaihe. Jouluun mennessä lähes kaikki rungot oli laudoissa ja kaaritettu. Kun runko on kaarissa, se on ajallisesti noin puolivälissä. Tätä juhlimme aina kakkukahvilla, jotka veneen rakentaja tarjosi. Kahvit ja konjakit nautimme kesällä, kun kokoonnumme veneillä johonkin mukavaan paikkaan… 14


Ammatillinen koulutus Kevätlukukausi kului sisutustöissä, koneasennuksissa, rungon kyllästyksessä, pintakäsittelyssä ja heloituksessa. Niihin kaikkiin kuluu yllättävän paljon aikaa. Tänä vuonna pysyttiin kyllä harvinaisen hyvin aikataulussa, ja lähes kaikki veneet ovat valmiina vesille viimeistään juhannuksena.

vene, kaksi soutuvenettä, kolme avofiskaria, yksi fiskari pienellä keulahytillä sekä kolme ”pöhköä”. Pöhkö on pieni ketterä soutuvene, jossa on peilit molemmissa päissä. Sitä kutsutaan eri paikkakunnilla eri nimillä kuten pirunkenkä, sianleuka tai ruuhi. Ruotsinkielisillä alueilla se on öka tai eka. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kaikkiaan on veistolasta lähtenyt 246 venettä keväästä 1994 lähtien.

Talven aikana valmistui yhteensä 11 venettä ja kolme ”veneen poikasta” (Rikun pienoismallit jollista). Yksi purjejolla ja perämoottori-

Opiskelijoiden kertomaa: Mikä saa yhdeksän eri-ikäistä miestä työskentelemään kellon ympäri hiki hatussa? Tietysti haave sekä polttava halu päästä rakentamaan kaunis puuvene ihan omin käsin, aivan alusta alkaen... Kurssin alussa huomasin ilokseni, että nämä yhdeksän miestä ikävälillä 30 - 69 puhaltavat yhteen hiileen ja todella nauttivat veneidensä rakentamisesta ja hyvästä ilmapiiristä. Aina löytyy auttava käsipari, kun on vaativampi työvaihe meneillään. Hyvästä hengestä kielii myös se, että kurssin aikana valmistuukin oppilaiden toimesta yksitoista venettä, joista neljä fiskaria, kolme ruuhea, kaksi soutuvenettä, yksi perämoottorivene sekä ”kissantassu”-purjevene. Vielä lisänä apuopettajamme Riku Nylund askarteli kolme kaunista ”paatinpoikasta”. Voi tätä oppimisen iloa ja tekemisen riemua!

Veneenrakennuslinja sopii jokaiselle, jolla on halu tehdä käsillään ja haastaa itsensä oppimaan veneenrakennuksen jalo taito. Kurssilla todella oppii kantapään kauttakin paljon puusta ja sen työstämisestä, käyttäytymisestä ja muista ominaisuuksista. Näistä kädentaidoista on hyötyä myös, jos on aikomuksena harrastaa vaikka huonekalujen tekoa. Suuret kiitokset opettaja Pekka Viitasalolle, sekä Riku Nylundille jotka ovat johtaneet Veistolaa rautaisella, mutta lempeällä otteella... Tämänkin vuoden.

Kurssilla opittuja taitoja on helppo soveltaa muissakin puutöissä, sillä perinnevenettä rakentaessa oppii kärsivällisyyden lisäksi laajat tietotaidot myös muuhun kädentyöhön. Tulevaisuudessa tulen varmasti olemaan tyytyväinen vuodesta opistolla!

Kiitos ja kumarrus!

15


Tekstit: Linjanjohtaja Leena Väinölä ja opiskelijat

Web Designer -linja Rakkaalla lapsella on monta nimeä, joten kotoisasti olemme webbareita, virallisesti opiskelemme audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa, joka suuntautuu verkkoviestintään ja kuuluu kulttuurialan tutkintoihin. Opiskelu kestää lukuvuoden ja siihen sisältyy tiivistä lähiopetusta, kaksi lyhyehköä työssäoppimisjaksoa ja tutkintotilaisuudet. Koulutus on tiivis paketti, jonka sisältö muuttuu koko ajan teknologiakehityksen myötä. Erilaiset alati kehittyvät toimintaympäristöt ja työvälineohjelmistot tuovat lisähaasteita opiskelijoille ja opettajille.

dit, ohjelmointikielet, työvälineohjelmistot ja projektinhallinta sekä dokumentointi. Lisäksi opiskelemme digikuvausta, kuvankäsittelyä, esitteiden tekoa, videoeditointia, animaatioita ja kaikkea muuta, mitä webbisivuilla tarvitaan. Myös tekijänoikeudet ovat tärkeässä roolissa samoin kuin verkkotekstin tuottaminen. Visuaalisuus, käytettävyys ja saavutettavuus ovat kaikessa mukana koko ajan.

Verkkoviestinnän osaamisala muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: Verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu, työmenetelmät ja -välineet sekä tuotantoprosessit ja -ympäristö.

Tänä vuonna olemme tehneet oppituntien aikana lukemattomia teknisesti ja toiminnalisesti erilaisia sivustoja, esitteitä sekä oman Ekon Webbarit -lehden. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat monille asiakasyrityksille heidän toivo-

Vuoden aikana tulevat tutuiksi erilaiset verkkoviestinnässä käytettävät suunnittelumeto16


Ammatillinen koulutus mustensa mukaisia sivustoja lisukkeineen sekä esitteitä ja bannereita. Tämä lukuvuosi on ollut täynnä elämyksiä, kokemuksia ja oppimista. Toivottavasti ne kantavat pitkälle.

Millaista olikaan ennen tietokoneita...

Opiskelijoiden kertomaa: Ohjelmointia ja valokuvausta

Erityisesti pidin, kun valokuvaaja Tiina Poimio antoi meille vinkkejä mm. tuote-, henkilöja liikekuvaukseen. Vaikka asia olikin minulle tuttua, opin tunneilla todella paljon uusia asioita, joita voin jatkossa hyödyntää omassa harrastuksessani ja toivottavasti tulevassa työssäni. - Emma

Aloitin valokuvaamisen noin kuusi vuotta sitten ja ostin silloin ensimmäisen järjestelmäkamerani. Siitä se innostus valokuvaamiseen lähti. Kuvasin alkuun ratsastuskoulun hevosia ja pikkuhiljaa siirryin kuvaan tuttujen ratsukoiden kisasuorituksia. HTML- ja CSS-ohjelmointiin tutustuin ensimmäisen kerran, kun tein itselleni omat kotisivut. Sivuston tein kotisivukoneella, joten ohjelmointia ei tarvinnut osata. Kiinnostus ohjelmointia kohtaan kuitenkin heräsi ja halusin oppia lisää. Syksyllä 2014 kuulin äidin ystävältä tästä Audiovisuaalisen viestinnän koulutuksesta. Innostuin siitä, koska siihen liittyvät aiheet kiinnostivat minua ja erityisesti valokuvaus ja ohjelmointi. Minua onnisti, kun sain opiskelupaikan. Koulutus ei ole tuottanut minulle missään vaiheessa pettymystä ja olen vuoden aikana oppinut valtavasti uusia asioita. Nyt osaan suunnitella ja toteuttaa hyvin monipuolisesti webbisivustoja ja niissä tarvittavia elementtejä. 17


Tekstit: Linjanjohtaja Jaana Vartila ja opiskelijat

Musiikkiterapiakoulutus Opiston musiikkiterapiakoulutus on mahtava mahdollisuus tutustua musiikkiterapiaan. Luentojen ja kattavan teoriatiedon lisäksi opiskelijat saavat itse kokeilla musiikkiterapeuttisten hetkien pitämistä. Tähän harjoitteluun opiskelijat saavat ohjausta ja kannustusta koulutuksen opettajilta ja muilta opiskelijoilta. Workshopeissa kokeillaan erilaisia musiikkiterapian menetelmiä, joista saa hyviä toimintamalleja harjoitteluun. Musiikkiterapiakoulutus antaa käytännön ideoita musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksista ja tietoa musiikin vaikutuksista ihmisten elämänlaadun, luovuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus on tarkoitettu kaikille musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista kiinnostuneille. Varsinkin kaikille hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville musiikkiterapian opintokokonaisuus on hyvä mahdollisuus laajentaa näkökulmaa, syventää ja lisätä ammattitaitoa soveltamalla musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia omassa työssä.

käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Koulutuksen aikana voi suorittaa musiikkiterapian perusopinnot (30 op) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoina. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jolloin opiskelu on mahdollista työn ohella. Opetus järjestetään siten, että kerran kuukaudessa on yksi lähiopetusviikko, joka toteutetaan luento-opetuksena, erilaisina ryhmätöinä ja ryhmätyöohjauksina. Etäopetusjaksot sisältävät itsenäistä opiskelua, käytännön työharjoittelua sekä itsenäisesti toteutettavia kirjallisia töitä.

Musiikkiterapiaa voidaan soveltaa kehitysvammahuollossa, vanhustenhoidossa, päivähoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille. Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja.

Opettajina toimivat Suomen johtavat musiikkiterapia-alan ammatillisesta opetuksesta vastaavat kouluttajat ja eri toiminta-alueiden asiantuntijat.

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) 18


Ammatillinen koulutus Opiskelijoiden kertomaa:

Fiilistä ja täyttä asiaa tässä mahtavassa ryhmässä. Pohdintaa ja pohdittavaa, mielenkiintoista. Angsti on mitä mahtavin, approtason prosessi. Kirkkenee, kirkkenee, kiitos upeiden opeiden! Whatsappi laulaa vapaalla, tunnelmasta toiseen lallalllaa. Täytyy olla aina pohdittavaa, ilman lopputyötä ois hauskempaa! Paljon uusia asioita: elämästä, ihmisistä, kokemuksia, elämyksiä. Sairaan monipuolista!

19


OHJE

Majoitt

Opistol ruokailu viikonlo p

Asumin e vastuuta den hen g

Ota muk aa pyyheliin at Asuntola np Opiskeli jah opistolle u . Ra

Opiskelu p채ivi (ma-pe) sek채 valmista a iltap Opiskelu hu jestett채v one ien kou Asujalla on keitt teisten ti lojen sii s Mik채li s inulla on k 044 721 4802.

20


OHJEIT A OPIST OLLE M Historian havinaa ja ripaus uutta AJOITT Majoittu UVILLE a voit klo 9.00 läh tien alka Opistoll mispäiv a voi ma änä 24.8 jo ittua viik ruokailu .2015 onloppu ja. Alaik isin, hin äiset op viikonlo taan 9,0 iskelijat ppuasum 0 €. Viik asuvat v iset on s onloppu iikon ovittava Asumin isin ei o erikseen loppuisin koton en asun le a. Poikk rehtorin tolassa vastuuta euksellis k e a d n e s llyttää k sa. itsestä ja et ykyä ja den hen muista. halua ott gen huo Opiskeli aa huom jat majo neita on ioon tois ite rajoitetu Ota muk et ihmis sti. Niistä taan kahden h aa et, engen h peritään pyyheliin si henkilökohta uoneisii lisämak isten tav at). n. Yhsua 24 € aroittesi /viikko. lisäksi li Asuntola inavaatt n pyykk eet (laka itupa on nat, tyyn opiskeli y- ja Opiskeli joiden k jah äytettäv opistolle uoneen avainp is s ä . a . Raha p ntti on 2 0 €, joka alauteta an kevä Sinulla Opiskelu ällä ava päivinä imen luo tulee olla muka tarjottav ma-pe) n vutukse at ateria sekä pä n yhteyd a tullessasi t ovat aa ivällinen essä. almistaa m ia (m in a-to). As en (ti-pe iltapalaa untolasi ), louna . s keittiöss piskeluh ä Sinulla ja päiväkahvi uoneita on mah käytetää tettävien dollisuu n tarvitta s koulutus essa my tapahtu ö s m v iikonlop ien majo ujalla on puisin ja itukseen keittiövu loma-aik . oroviikk ten tiloje oina järo kiertäv n siistey ä ll ä systee destä. millä, m äli sinull ikä tarko a on kys ittaa vas yttävää, 721 480 tuuta yh ota yhte 2. ytä opis ton kans iaan, pu h.

KUTSU

2.

8.2015 Olli Opiskel ija Sinut on hy väksytty Eur ajoen kristil vuodeksi 24 lisen opisto .8.2015–20 n Kasvatust .5.2016 Lukuvuosi al ieteen linjalle kaa maana lukuntaina 24.8 .2015 klo 13 .00 juhlasal Ensimmäise issa. n pä klo 9-12 ivän ohjelma: Majoittumin klo 11.15–12 en .30 Lounas klo 13.00 Yhteinen al klo 13.30 oitus päärak ennuksen ju Kahvi klo 14 – 16 hlasalissa Oman linjan klo 16.30 tunnit Päivällinen opistolla as uville Illalla opisto lla asuville on ohjelmaa ja oheisella lo tutustumista makkeella 17 Varmista op .8.2015 men symiskirjeen iskelupaikka nessä! Mui mukana tule si stathan kats vat paperit. oa muut hy väkTervetuloa EKO:oon!

Mirja Vuoris to rehtori

21


Tekstit: Linjanjohtaja Hanna Turunen ja opiskelijat

Fysioterapian ja hieronnan linja (”fysterit”) Tällä linjalla keskeisimmät sisällöt liittyvät anatomiaan, fysiologiaan, liikunnan ohjaukseen, ergonomiaan, fysioterapiaan, klassiseen hierontaan, ravitsemukseen sekä ihmisen kehitykseen ja sen tukemiseen. Opintoihin kuuluu myös erilaisten projektien suunnittelua ja toteutusta sekä tutustumiskäyntejä. Lisäksi keväällä valmistaudutaan ahkerasti pääsykokeisiin.

neet lisäksi kasvatustieteen opintoja avoimessa yliopistossa hyvin menestyksekkäästi.

Linjalla opiskelee erittäin aktiivisia, vastuullisia, huumorintajuisia ja fiksuja nuoria aikuisia. Monilla heistä on selvät sävelet tulevaisuuden suunnitelmien suhteen, ja linjalta haetaan alan tuntemusta sekä valmennusta pääsykokeisiin. Voi olla myös niin, että tulevaisuuden suunnitelmat saattavat olla hieman mietinnän alla, ja tämän lukuvuoden aikana omia tavoitteita pyritään selkiyttämään. Lukuvuoden tärkeimpiä tavoitteita ovatkin alaan tutustuminen ja alan opintojen aloittaminen. Muutamat fystereistä ovat suoritta22


Opiskelijoiden kertomaa: Tuuren teletapit

Tuuren kattavat asiantuntijaluennot ja käytännön omakohtaiset kokemukset ovat iskostuneet selkärankaan sekä tulevia opintoja silmälläpitäen että ihan oman elämän punaiseksi langaksi.

Seitsemän viatonta opiskelijaa lähtivät elokuussa Tuuren oppeihin kohti fysioterapian, hieronnan ja liikunnan saloja. Eipä porukka ennen tiennyt, mitä käytännössä tarkoittaa takaperinjuoksu, ylämäkijuoksu, happotreeni ja kahvakuulailusta tulleet mustelmat. Myöskään kelkanvedosta ja sen mukana tuomasta kokovartalotuskasta ei ollut käsitystä.

Opiskelijoiden kertomaa taustoistaan ja opiskelusta: Lukion jälkeen en päässyt opiskelemaan, joten välivuosi oli hyvä viettää itselle läheisen aiheen parissa. Eurajoki oli lähellä omaa kotiani, joten se oli hyvä plussa liikunnan lisäksi. Paikka tuntui loistavalta vaihtoehdolta viettää välivuosi! -Aino

Loistavaa käytännön harjoitusta ohjaamisesta saatiin Eurajoen yhteiskoulun liikuntavälkiltä, joiden tarkoituksena oli aktivoida nuoria liikkumaan monipuolisesti. Erilaiset ryhmät mm. kuntosalilla ja tapahtumissa (Voi hyvin -messut) kouluttivat meitä projektin suunnitteluun, vastuun ottamiseen ja toteuttamiseen ohjaamisen lisäksi. Kuivalahden leirikouluissa kovan treenin palkitsi rentoutuminen opiskelijaporukalla hyvän ruoan kera.

Tästä vuodesta tuli paras sijoitus itseeni! Upeassa ympäristössä, ihanien ihmisten keskellä ja opissa asiaa, joka on itselle hyvin tärkeää. Opintovapaa juuri EKO:ssa opiskellen vahvisti päätöstäni alanvaihtoon ja kokonaan uuteen suuntaan elämässä.

Anatomian ja fysiologian perusteet sekä hieronnan kaavat johdattivat meidät hieronnan asiantuntijoiksi. Käytäntöön tutustuimme ensin hieromalla toisiamme ja keväällä perustimme oman asiakasvastaanoton. Koulun väki onkin ollut aktiivista asiakaskuntaa.

Näiden mahtavien oppien jälkeen on hyvä suunnata kohti pääsykokeita, jatkokoulutusta tai vaikkapa normaaleihin elämän haasteisiin! -Piia

23


Tekstit: Linjanjohtaja Hanna Turunen ja opiskelijat

Kasvatustieteen linja ja Kasvatustieteen valmentava linja (”kasvit”) Kasvatustieteen linjalla opiskelee opiskelijoita, joilla on haaveena ammatti kasvatusalalta. Monet heistä hakeutuvat tulevaisuudessa opiskelemaan opettajiksi, lastentarhanopettajiksi tai erityisopettajiksi. Linjan opintoihin kuuluu opintoja avoimessa yliopistossa (kasvatustieteen perusopinnot) sekä lukuisia opiston omia kursseja kuten esimerkiksi opetusviestintä, kehityspsykologia, erityispedagogiikka, varhaiskasvatus, puheviestintä, ilmaisutaito ja paljon muuta.

Linjalla opiskelee avoimia, ulospäinsuuntautuneita ja erittäin motivoituneita nuoria aikuisia. Opiskelijoiden tavoitteet saattavat olla jo hyvin selvillä opintojen alkaessa, mutta lukuvuoden voi käyttää myös oman alansa etsimiseen. Lukuvuoden tavoitteina oman alan selkiytymisen lisäksi ovat omien opiskelu- ja ohjaustaitojen kehittäminen sekä pääsykokeisiin valmentautuminen (VAKAVA-koe).

Lukuvuoden aikana toteutetaan erilaisia projekteja, käydään tutustumiskäynneillä sekä havainnointikäynneillä kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi opintoihin kuuluu opiston yhteisiin tapahtumiin osallistumista, sekä niihin liittyvän ohjelman suunnittelua ja toteutusta. 24


Vapaa sivistystyö Opiskelijoiden kertomaa: Kasvien vuosi

Oppitunnit koulussa ovat mukavia, kukapa nyt ei haluaisi esittää mahalaukkua ilmaisutaidon tunnilla? Olemme pitäneet kaikki myös omia oppitunteja, joten oman ohjaajuuden löytyminen on myös edistynyt.

Tutustuimme uusiin luokkakavereihin tutustumisleikkien avulla. Asuntolassa asuminen edisti tutustumista, mutta melko nopeasti meistä muodostui yksi kokonainen ryhmä. Ensimmäiset viikot olivat rentoa tekemistä ja tutustumista. Ruoka maittoi ja mahat kasvoivat. Monet meistä aloittivat avoimen yliopiston tehtävät ryhmätyöllä, mutta osa alkoi tehdä esseitä. Tästä se stressi alkoi, mutta onneksi mukavat oppitunnit tasapainottivat avoimen yliopiston ahertamista.

Tällä hetkellä aherramme 90-vuotisjuhlan näytelmän parissa. Itsenäisyysjuhlassa esitimme runonäytelmän ja joulujuhlaan olimme valmistelleet videon syksystämme. Osa meistä esiintyi myös Lucia-neitoina. Jotkin oppitunnit ja tapahtumat olemme viettäneet yhdessä muiden EKOlaisten kanssa. Fysterit ovat luokkamme kanssa eniten. Syksyllä aloimme opetella maton tekemistä mattopuilla ja keväällä opetimme taitomme muille linjoille.

Asuntolassa pelattiin korttia joka ilta. Illat ovat kuluneet myös muissa aktiviteeteissa kuten kuntosalilla ja elokuvien katsomisessa.

25


Tekstit: Linjanjohtaja Heli Luosma ja opiskelijat

Kirkkomusiikkilinja Kirkkomusiikkilinja on kevätlukukauden kestävä vapaan sivistystyön linja. Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa perusvalmiudet kanttorin sijaisuuksien hoitamiseen ja oppia tuntemaan seurakunnan työmuodot. Kurssi sopii myös valmentavaksi opiskeluksi klassisen musiikin osaamista painottaville aloille ja kirkkomuusikon uraa suunnitteleville Opiskelu sisältää paljon käytännön projekteja, joiden tavoitteena on tutustua kanttorin sijaisen arkipäivään. Lukukauden aikana on mahdollista suorittaa musiikin perusteiden ja solististen aineiden tutkintoja.

Opiskeluun on lisäksi kuulunut viikon harjoittelu seurakunnassa. Sen aikana opiskelijat saivat seurata kanttorin monipuolista työtä läheltä, ja osa pääsi myös käytännössä kokeilemaan taitojaan.

Kevään projekteja ovat olleet mm. viikottaiset päivänavaukset opistoväelle, erilaiset kuoroprojektit, Lauluillan toteuttaminen yhdessä Musiikkilinjan kanssa sekä koko messumusiikin toteuttaminen Opistopäivänä Eurajoen kirkossa. 26


Kirkkomusiikkilinja Opiskelijoiden kertomaa: Oman ylioppilaslakin saamisesta on tänä keväänä 50 vuotta. On ollut hienoa palata koulun penkille kartuttamaan tietojaan aineista, joista aikoinaan tyhmyyksissään tuli laistettua: uskonnosta, kirkkohistoriasta ja vaikkapa musiikin teoriasta. Ja tässä on vain osa Kirkkomusiikkilinjan kattauksesta.

Kirkkomusiikkilinja on mainio sekoitus urkuja, laulua – yksin ja yhdessä, teoriaa ja säveltapailua, musiikinhistoriaa, esiintymisiä ym. Opetus on tasokasta, ja tekemistä riittää. Opistolla on ihana kodinomainen henki. Ja takuuvarmasti kimulaisten yhteispeli toimii, ja hyviä tyyppejä riittää. Urkuparvihuumori kruunaa koko jutun. Myös jatko-opintoja ajatellen tämä paketti on tutustumisen arvoinen. Opettajat ovat todella mukavia ja kannustavia. Yksin ei tarvitse jäädä, jos tulee murheita jonkun asian kanssa. Kaikki pulmat ovat ratkottavissa, kunhan uskaltaa puhua ja kysyä neuvoa. Kannattaa pitää myös yllä hyvää yhteispeliä muiden kimulaisten kanssa, koska koulutuksen aikana suunnitellaan ja tehdään paljon yhteisiä asioita. Myös yksilösuorituksissa hyvä tiimihenki on todella tärkeää.

Varsinainen elämys on ollut päästä opettelemaan urkujen soittoa kirkon isoilla uruilla, niin vaikea kuin tuo laji onkin. Kimulaisten yhteishenki on ollut huippuluokkaa. Sitä kuvaa osuvasti erään kimulaisen meille muille lähettämä tekstiviesti: TE OOTTE IHA PARHAIT! - Pekka, Spes Patriae 1966

Kirkkomusiikkilinjalla oppii valtavasti uusia asioita ja ennen kaikkea vastuuta, koska lukukauden aikana on paljon tapahtumia ja tehtäviä, joissa kimulaiset ovat isossa osassa. Musiikkilinjalaisten kanssa tehdään kyllä myös paljon yhteistyötä. Ja mikä parasta, ei tarvitse olla mikään huippusoittaja, että voi hakea tälle linjalle - Outi ja Laura

27


Tekstit: Linjanjohtaja Heli Luosma ja opiskelijat

Musiikkilinja Musiikkilinja on koko lukuvuoden kestävä vapaan sivistystyön koulutus, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden musiikkitietoja ja –taitoja. Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena ja yksityistunnein. Musiikin valmentava linja on kevätlukukauden kestävä, ja sen aikana keskitytään erityisesti pääsykoevalmennukseen. Monet opiskelijoista suorittavat lukuvuoden aikana musiikin perusteiden tutkintoja 3/3 tasoon asti ja kevätpuolella myös solistisia kurssitutkintoja. Tutkintosuoritusten saavuttaminen on sekä hieno palkinto aherruksesta että kannustus eteenpäin.

miset Vuojoen kartanon tilaisuuksissa ja Voi hyvin –messuilla sekä Eurajoen Kuorot kohtaavat –konsertissa. Näiden lisäksi opiskelijat ovat esiintyneet lukuisissa opistolla järjestetyissä tilaisuuksissa unohtamatta tietenkään päivänavauksia ja opistoväen omia juhlia.

Lukuvuoden aikana opitaan vastuun ottamista ja muusikon käytännön työtä monien projektien avulla. Kuluneen vuoden projekteja olivat mm. isänpäivän ja äitienpäivän juhlalounaiden musiikki, Lucia-kulkue, JOULUROCK ja keväällä EKOROCK, Vapputanssien järjestäminen Jokisimpukassa, esiinty-

Opiskelun tavoitteena on myös saada harjoittelu osaksi päivärutiinia, ja oppia nauttimaan siitä. Tähän tähtää koko opettajatiimi. Kiitos upeille tuntiopettajille!

28


Vapaa sivistystyö Opiskelijoiden kertomaa: tieteen opinnot, näiden kahden linjan yhdistäminen tuntui luontevalta ja motivoivalta.

Musiikkilinja yllätti minut alusta lähtien positiivisuudellaan ja ryhmähengellään. Kaikkien kanssa oli erittäin helppo tulla toimeen. Musiikillinen pohja oli kaikilla erilainen, ja se toi ainoastaan rikkautta musiikin tekemiseen. Monella oli jo valmiiksi vahvaa osaamista eri instrumenttien saralla, ja tätä osaamista jaettiin hyvillä mielin myös toisillemme.

Kahdessa ryhmässä opiskeleminen on ollut siinäkin mielessä antoisaa, että olen saanut tutustua moniin erilaisiin ihmisiin ja tehdä kahta täysin erilaista asiaa samanaikaisesti. Se on ollut todella rikastuttavaa, hauskaa ja motivoivaa. - Karoliina Olemme tyypillinen porukka musanörttejä, jotka ovat ajautuneet samaan paikkaan. Jokaisella on omat selkeät vahvuutensa, ja jokainen voi oppia lisää muilta opiskelijoilta, koska kaikilla on joku selkeä vahvuus. Löytyy tiluttajaa ja livuttajaa, kiljujaa ja tulkitsijaa, komppaajaa, ramppaajaa, tumppaajaa ja ties mitä ihmeellistä. Ryhmä toimii myös ennen kaikkea hienosti yhdessä. - Jose

Itse olen saanut arvokasta tietoa jazzmusiikin ja kevyen musiikin tekemisestä, joka on ollut minulle uusi alue kaiken klassisen musiikin opintojeni jälkeen. Teorian kertaaminen on ollut myös erittäin hyödyllistä, ja lapsena opitut asiat ovat palanneet kirkkaina takaisin muistiin. Koska tähtään musiikinopettajaksi peruskouluun, yhdistin Musiikkilinjaan myös kasvatus-

29


Avoin yliopisto

• Työpaikkaohjaajakoulutus 9.3.-27.4.2016 • Hygieniakoulutus 29.3.-1.4.2016 • VAKAVA-pääsykoevalmennus 5.4.21.4.2016

Opistolla on tarjottu avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Lukuvuoden aikana on kerätty yhteensä satoja opintopisteitä kasvatustieteen ja musiikkiterapian perusopinnoista. Opiskelemassa on ollut noin 30 henkilöä, pääasiassa opiston omia opiskelijoita eri linjoilta.

Kesän taiteilijatapaamiset ”45 minuuttia oopperalaulajan elämästä” 29.5.2015 Luento ”Urheilijan ja muusikon ammatin yhteneväisyydet”, Suomen luistelumaajoukkueen päävalmentaja Pasi Koskela

Kurssitoiminta

28.5.2015 Mika Pohjonen, juonto Mika Kares

• Laulun mestarikurssi 28.5.-2.6.2015 • Tietokone osaksi arkea 8.-10.6.2015 • Laulua ja äänenkäyttöä oppimaan 8.12.6.2015 • Kommunikoi viittomin 22.-25.6.2015 • Sorvauskurssi 22.-26.6.2015 • Pitsinnypläyskurssi 22.-26.6.2015 • Intialainen päähieronta, peruskurssi 22.24.6.2015 • Arkojen englantia 22.-26.6.2015 • Kalligrafiaa ja kirjansidontaa 29.6.2.7.2015 • Hopealusikasta koruja 29.6.-2.7.2015 • Ikonimaalauskurssi 29.6.-4.7.2015 • Tykkimyssykurssi 13.-17.7.2015 • Vanhojen huonekalujen verhoilurssi 13.17.7.2015 • Tukiviittomien perheopetus 4.-5.9.2015 • Työpaikkaohjaajakoulutus 30.9.28.10.2015 • Kommunikoi viittomin, jatko 9.-10.10.2015 • Tukiviittomien perheopetus 5.2.-16.4.2016

31.5.2015 Ville Rusanen, juonto Mika Kares 3.6.2015 Tommi Hakala, juonto Mika Kares

30


Sivistystä ja hyvinvointia Kansainväinen toiminta

Terveydenhoitaja on tavattavissa opistolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin, muina viikonpäivinä puhelimitse. Hänen kauttaan opiskelijat saavat opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opisto tekee yhteistyötä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen, CIMOn, kanssa. Järjestön tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorten keskuudessa. Opisto on tarjonnut ”Suomea Suomessa” -harjoittelupaikan 1-2 ulkomaalaiselle nuorelle vuosittain. Harjoittelija osallistuu erilaisiin työtehtäviin yhdessä henkilökunnan kanssa ja osallistuu myös opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaan.

Vapaa-ajan ohjelma Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua päivänavauksiin tiistai-perjantai -aamuisin. Opettajat, rehtori, linjojen opiskelijat ja Eurajoen seurakunta ovat vuorollaan pitäneet päivänavaukset.

Viime syksynä Summer Matern Yhdysvalloista päätti oman harjoittelunsa, huhtikuun alussa tanskalainen Sofie Jensen aloitti oman puolivuotiskautensa.

Opiston ympäristö tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen.Viereisen koulun kuntosali on ollut opiskelijoiden käytössä, ja lisäksi torstai-iltaisin on järjestetty liikuntasalissa ohjattua liikuntaa.

Opiskelijahyvinvointi

Kunnan kirjastoauto on palvellut opiskelijoita tiistai-iltaisin.

Opiskelijoiden hyvinvointi on koko henkilökunnan yhteinen tehtävä. Sen tavoitteena on, että opiskelijat kokevat opiston turvalliseksi ja viihtyisäksi ympäristöksi, tuntevat yhteenkuuluvuutta koko opistoyhteisön kanssa, saavat kannustavaa palautetta arjessa ja apua ongelmatilanteissa. Tähän tavoitteeseen on jokainen henkilökunnan jäsen sitoutunut. Varsinaiseen opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori/apulaisrehtori, terveydenhoitaja ja Perus- ja lisäopetuslinjan linjanjohtaja. Tarvittaessa mukana on muita opettajia, opiskelijoita ja/tai heidän vanhempiaan tai asiantuntijoita. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti vuosikelloon kirjattuina aikoina sekä tarvittaessa useammin. 31


Opistoiltapäivät Yhteisöllisyys korostuu opistoiltapäivillä, joista jokaisella on oma teemansa ja eri linjoilla on vuorollaan vetovastuu ohjelmasta: • Turvallisuusiltapäivä 3.9.2015 • Tutustumisiltapäivä: liikuntaa ja kukkasipulien istutusta 22.9.2015 • Ystävänpäiväjuhla 11.2.2016 • Kevään pihatalkoot 28.4.2016

Tapahtumia lukuvuoden aikana • • • • • • • • • • • • • • • •

Isänpäivä Buffee 8.11.2015 Itsenäisyyspäiväjuhla 4.12.2015 Lucia-kulkue 11.12.2015 Joulurock 16.12.2015 Joulujuhla 18.12.2015 Urastartti rekrytointitapahtuma Raumalla 3.2.2016 Voi hyvin -messut Eurajoella 5.2.2016 Opistoseurat 1.10.2015 ja 17.3.2016 Franciscus messu Raumalla 10.4.2016 Kansallisen veteraanipäivän juhla ja lounas 27.4.2016 Vapunaattoseurat 30.4.2016 Äitienpäivän juhlalounas 8.5.2016 Yhteiskoulun Ysipäivän juhlaruokailu 19.5.2016 Opistopäivä ja 90-vuotisjuhla helatorstaina 5.5.2016 Eko-rock 17.5.2016 Opintomatka Helsinkiin 18.5.2016 (PK, fyster, kasvi, musa, kimu) 32


Tapahtumat, projektit ja yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit • • • • • • • •

• • • • • •

Sataedu Winnova CIMO-vaihto Siviilipalveluskeskus Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys ry. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ja seurakunnat • Vuojokisäätiö • Rauvolasäätiö

Eurajoen kunta Eurajoen yhteiskoulu ja lukio Eurajoen seurakunta Jyväskylän avoin yliopisto ja Satakunnan aikuiskoulutusoppilaitokset Lähikuntien peruskoulut, lukiot ja ammatillinen koulutus Kankaanpään opisto Rauman kansalaisopisto Tähtiopistot

33


Opettajat

Tuntiopettajat

Jurva Anne, DI, perus- ja lisäopetuslinjan johtajan sijainen, asuntolatoiminta

Haavisto Markku, muusikko Kylänpää Seppo, muusikko Lohtander Lotta, FM, ruotsinopettaja Norrgård Janne, musiikkipedagogi Vanha-Rauvola Tuure, fysioterapeutti Wiksten Lena, VM, englanninopettaja

Luosma Heli, musiikinopettaja, apulaisrehtori, musiikkilinjojen johtaja Ritakallio Tiina, restonomi yamk, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintokoulutuksen linjanjohtaja

Lisäksi eri linjoilla ja kursseilla on ollut monia muita tuntiopettajia pienehköillä tuntimäärillä

Muu henkilökunta

Saukola Marja-Riitta, LTO, perhepäivähoitajakoulutuksen linjanjohtaja

Aho Annemari, toimistosihteeri Asikainen Helena, keittäjä Eloranta Tanja, talouspäällikkö Korsi Teija, keittäjä Lehmussaari Elina, emäntä Tuominen Sirpa, siistijä Töllikkö Anne, siistijä Valtanen Pertti, talonmies Vartila Jaana, koulutussuunnittelija, musiikkiterapiakoulutuksen linjanjohtaja

Turunen Hanna, KM, fysioterapian ja hieronnan linjanjohtaja, kasvatustieteen linjanjohtaja Viitasalo Pekka, KK, veneenrakennuslinjan johtaja Vuoristo Mirja, TM, rehtori Väinölä Leena, tietotekniikan ins. (AMK), Web designer koulutuksen linjanjohtaja, koulutuspuolen verkko- ja järjestelmävastaava

Jensen Sofie CIMO-harjoittelija 1.4.2016 alkaen Matern Suvi CIMO-harjoittelija 1.11.2015 asti Pitkänen Lauri siviilipalvelusmies 4.4.2016 alkaen Salo Kalle, siviilipalvelusmies 1.12.2015 alkaen Valli Jose, siviilipalvelusmies 30.9.2015 asti

34


EKOlaiset 2015 - 2016 Hallitus

Opiskelijat

Suominen Irja, tilintarkastaja, JHTT, puheenjohtaja Vuoristo Mirja, rehtori, sihteeri Heikkilä Ilkka, rehtori Järvinen Juha, rehtori Koivunen Simo, rovasti, varapuheenjohtaja Laakeristo Kirsti, tilitoimistoyrittäjä Pertola Ville, maanviljelijä Tanhuanpää Marja, opinto-ohjaaja Tuominen Hanna, yrityskehittäjä

10-luokka / peruskoulu ja lisäopetus (24.8.2015-20.5.2016) Aalto Niilo Laitila Junnila Helmi Eura Järvenpää Joona Merikarvia Koljonen Daniel-Benjamin Ulvila Koskensilta Roni Rauma Laine Emmi-Maria Nakkila Laitinen Aku Rauma* Marjanen Sakari Rauma* Nousiainen Vikke Pomarkku Suominen Jenna Rauma Takanen Jenniina Pori Turunen Maiju Rauma Tuurala Liina Pori Vainio Jere Rauma* Varjonen Sanni Rauma Westerlund Tatu Pori

Varajäsenet Jaakkola Lassi, YTM Simula Jaana, HoTL Sjöman Timo, nuorisosihteeri

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (24.8.2015-20.5.2016) Blomroos Heidi Rauma Haapasalo Jenna Eurajoki Heikkilä Maria Harjavalta Huuhka Laura Harjavalta Joki Aino Pori Junnila Marianna Eura Kotiranta Janette Rauma Kuusisto Heta-Leena Rauma Lepistö Sari Pori Murtomäki Mira Eurajoki Mäkelä Katja Ulvila Mäkelä Outi Pori Paavilainen Ilona Eura Pulkkinen Essi-Juulia Rauma 35


Veneenrakentajan ammattitutkinto, puuveneosio (24.8.2015-20.5.2016)

Salomäki Maria Rauma Salonen Merja Laitila Sundqvist Johanna Eurajoki Tiirikainen Janica Luvia Valkamaa Virpi Pori Vänttinen Anna Eura

Auvinen Reijo Eurajoki Elo Jorma Rauma Liimatainen Timo Rauma Nikkilä Jarmo Hämeenkyrö Salmi Henri Turku Salonen Heikki Helsinki Sjöroos Kari Rauma Viljanen Mikko Rauma Valli Mika Eura (syyslukausi)

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (24.8.2015-20.5.2016) Elo Iida Panelia* Hemmilä Saija Rauma Lehtisyrjä Teresa Rauma Matikka Roosa-Mari Eura* Mertala Aurelia Pori* Pönkkö Jutta Eura Sakari Jenni Huittinen Tolonen Kia Pori

Musiikkiterapiakoulutus (31.8.201522.4.2016 monimuotokoulutus) Hemmi Johanna Noormarkku Korpi Anna Uusikaupunki Lehtinen Ari Helsinki* Lehto Annamaria Rauma Liimatta Tuula Kuopio

Web Designer / Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto (24.8.201520.5.2016)

Kasvatustieteenlinja (24.8.201520.5.2016)

Ketola Emilia Rauma Kujala Johanna Rauma Kuusisto Joni Harjavalta Niemi Jani Rauma Nieminen Laura Pori Ranki Ville-Petteri Harjavalta Rautio Petri Rauma Ridal Jaana Rauma* Ritakorpi Eetu Rauma* Vähä-Pesola Emma Pori

Haatainen Henni Rauma Hautamäki Ville Kokemäki Hietanen Amanda Kankaanpää Hirvikoski Emma Nakkila Koskinen Iina Pori Koskinen Kati Ulvila Laaksonen Sini-Maaria Kankaanpää Lähteenmäki Elliina Tampere Nevala Noora Pori Nurmi Juha Rauma Santahuhta Veera Rauma

Kasvatustieteen valmentava linja (25.1.-20.5.2016) Ilonen Olli Pori 36


EKOlaiset 2015 - 2016 Fysioterapian ja hieronnan linja (24.8.2015-20.5.2016) Aaltonen Anniina Forssa Heinonen Santeri Pori Peltonen Aino Eura Ristilä Piia Pori Salminen Marika Eura* Salo Roosa Pori Vainio Juha Nakkila Virtanen Hedda Rauma

Musiikkilinja (24.8.2015-20.5.2016) Forss Roni Pori* Forsman Satu Pori Kankaanpää Marko Hämeenlinna Kankaanranta Aksel Uusikaupunki Kaunismäki Anre Vihti Lehtinen Ari Helsinki Nurmi Karoliina Pori* Valli Jose Eurajoki

Musiikin valmentava linja (25.1.20.5.2016) Haavisto Tommi Rauma Koski Kari Sastamala

Kirkkomusiikkilinja (25.1.-20.5.2016) Järvenpää Outi Eura Kolehmainen Larisa Kuhmo Lankinen Pekka Rauma Varjo Laura Vehmaa *) keskeyttänyt

37


90-vuotisjuhlatunnelmia 5.5.2016 EKO90-juhlapäivää vietettiin aurinkoisessa säässä ja tunnelmassa.

Kirkkomusiikkilinjan opiskelijat huolehtivat kanttorin tehtävistä, ja muusta musiikista vastasi opiston kuoro.

Päivä alkoi juhlallisella messulla kirkossa

Jumalanpalveluksen jälkeen rehtori Mirja Vuoristo, hallituksen puheenjohtaja Irja Suominen ja opiskelija Tommi Haavisto laskivat seppeleen sankarihaudalle.

Liturgina toimi Eurajoen seurakunnan kirkkoherra Asko Riihimäki ja saarnan piti opiston rehtori Mirja Vuoristo.

Opiston keittiöväki tarjosi emäntä Elina Lehmussaaren johdolla herkullisen lounaan yli 200 vieraalle.

Hallituksen puheenjohtaja Irja Suominen ja rehtori Mirja Vuoristo ottivat vastaan lukuisia onnitteluja. Puheenjohtaja Aki Ojakangas toi tervehdyksen Kansanopistoyhdistykseltä ja jakoi yhdessä rehtorin kanssa kunniamerkit Irja Suomiselle ja Simo Koivuselle tunnustuksena monivuotisesta työstä opiston hyväksi. 38


90-vuotisjuhla 5.5.2016 Pääjuhlassa juhlapuheen piti Turun konservatorion rehtori Juha Järvinen, joka on myös nykyinen hallituksen jäsen.

PPH ja KAITO –linjojen opiskelijat olivat koonneet Lapsi eri vuosikymmenillä –näyttelyn päärakennukseen ja VENE-linjalaisten upeita ”paatteja” oli tuotu pihalle asti.

”Sait multa kukkaset toukokuun” iltakonsertissa kuultiin mm. Pikku midinetistä. Päivän aikana tapahtui paljon muutakin: Entiset opiskelijat tapasivat toisiaan, Fysterit pitivät myyjäisiä, suorittivat niska-hartiahierontaa ja Web Designerit kuvasivat. Venelinjan Timo Liimatainen vei mm. Sonjan ajelulle hienolla punaisella autollaan.

KASVI-linjan näytelmä ”Satujen olympialaiset” keräsi kaikenikäiset katsojat riemukkaisiin tunnelmiin Mäntylässä. 39


Kiitos lukuvuodesta! Olemme Eläneet, Kokeneet ja Oppineet!

EKOssa tapahtuu ympäri vuoden. Tervetuloa kesäkursseille! Lisätietoja www.eko.fi Syksyllä 2016 alkaa Eurajoen kristillisen opiston 91. lukuvuosi. Tule mukaan! Eurajoen kristillinen opisto Koulutie 4, 27100 Eurajoki Puh. (02) 868 0065 Sähköposti: opisto@eko.fi

Profile for LIVEKO

Ekon vuosikirja 2015 2016  

Ekon vuosikirja 2015 2016  

Profile for liveko
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded