Page 1

Η θέση της γυναίκας στην Ομηρική Εποχή

Λειβαδιώτης Αναστάσιος


ΓΕΝΙΚΑ ●

Κατά την Ομηρική εποχή,η γυναίκα βρίσκεται πλήρως κάτω από την εξουσία του άνδρα.Αρχικά,μαθαίνουμε από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια ότι η συμπεριφορά των ανδρών της Ομηρικής κοινωνίας προς τη γυναίκα με την πάροδο του χρόνου και το πέρασμα στην πατριαρχία απέκτησε κτητικό χαρακτήρα.Η μονογαμία,εξάλλου,που ενίσχυε τον ήδη κυρίαρχο ρόλο του άνδρα μες στο σπίτι,καθώς και ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός των δούλων γυναικών,από το πλήθος των οποίων ο αφέντης μπορούσε να επιλέξει μια νέα ερωτική σύντροφο,υποβάθμισε την ήδη μειονεκτική θέση της.


Σε ό,τι αφορά στην γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα -και όχι μόνο στην Αθηναϊκή Δημοκρατία- η πρώτη κύρια δυσκολία που αντιμετώπιζε ένα νεογέννητο κορίτσι ήταν να του επιτραπεί να ζήσει. Εξαρτάτο άμεσα από την απόφαση του πατέρα η έκθεση του νεογνού σε μια ερημική περιοχή, καθώς η γέννηση ενός θηλυκού μέλους θεωρείτο ανώφελο επιπρόσθετο έξοδο για τον οίκο, εφόσον μάλιστα σε ένα κατεξοχήν πατριαρχικό σύστημα κληρονομιάς δεν είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει το οικογενειακό όνομα και συνεπώς τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία.


Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ●

Οι γυναίκες της Ομηρικής Εποχής έπρεπε να μένουν σε ειδικά διαμερίσματα μέσα στο σπίτι (συνήθως στον επάνω όροφο αν υπήρχε).Το γεγονός αυτό περιγράφεται τόσο στην Ιλιάδα όσο και στην Οδύσεια.Στην Ιλιάδα,Η Ελένη έχει δικό της δόμα στην Τροία ενώ το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την Πηνελόπη στην Οδύσσεια.

Η Πηνελόπη

Η Ελένη


ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ●

Οι γυναίκες στην καθόλου ενδιαφέρουσα ζωή τους κρατούνταν απασχολημένες κάνοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως το να υφαίνουν στον αργαλειό και στη ρόκα,να δίνουν εντολές στις παρακόρες,ενώ ήταν και υπεύθυνες για την αρχική διαπαιδαγώγηση των παιδιών αν και πολλές φορές ακόμα και αυτή η απλή ασχολία ανατέθονταν σε κάποια δούλα.


''Έξοδοι'' γυναικών στην Ομηρική Εποχή ●

Για να βγουν έξω από τους θαλάμους (γυναικονήτες) οι γυναίκες έπρεπε να είναι υπό την συνοδεία των παρακόρων ή και για να βγουν τελείως έξω από το σπίτι έπρεπε να συνοδεύονται τουλάχιστον από έναν άνδρα.Παρόλα αυτά,δεν απαγορεύονταν να εμφανιστούν μπροστά στους άνδρες και να συνομιλούν μεταξύ τους.


Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ●

Το εξωτερικό ένδυμα των γυναικών ήταν παρόμοιο με τον ανδρικό χιτώνα.Είχε την ονομασία πέπλος ή έανος.Ήταν χρωματιστό χωρίς μανίκια και δένονταν στη μέση.Συγκρατούνταν από πόρπες αλλά και άνευ πόρπων ή πορπής από την ανοικτή πλευρά,ο οποίος συγκρατούνταν με ζώνη απ' τα πλευρά ενώ στο στήθος το ύφασμα προσέπεφτε διπλό.Με τον πέπλο κάλυπταν πολλές φορές τόσο το σώμα όσο και το κεφάλι.Τέτοιον πέπλο φορούσαν κυρίως σε κηδίες.


Καλλωπισμός γυναικών στην Ομηρική Εποχή ●

Το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν έβγαιναν συχνά από το σπίτι δεν τους εμπόδιζε να περιπιούνται υπερβολικά τον εαυτό τους.Οι γυναίκες χτένιζαν τα μαλλία τους,έβαφαν τα μάτια τους όπως κάνουν και οι γυναίκες σήμερα,ενώ έβαζαν και κάτι σαν το σημερινό make-up.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.slideshare.net/lenapa/ss-33337028 ●

https://el.wikipedia.org/wiki/Γυναίκες_στηναρχαία_Ελλάδα

Η θέση της γυναίκας στην ομηρική εποχή  
Η θέση της γυναίκας στην ομηρική εποχή  
Advertisement