Page 1

Képeket, tárgyakat, dolgokat alkotok, így mondom el a történetem.

Uecker.

Képpé formált anyag Szépművészeti Múzeum, Budapest 17. 2012. december 14. – 2013. március

ült.

ez kész

zet Ez a fü

éh ekintés t g e m s

a kiállí

Sétálj oda

l!

ket közelebbrő

s nézd meg ő a művekhez é


A művész, Günther Uecker sokszor úgy érezte, hogy készítenie kell egy képet, egy tárgyat, vagy egy installációt (tárgyakból összerakott kompozíciót), miután valami fontos történt a világban. Ezek az események néha személyesen is érintették őt. Ezt a füzetet használhatod a kiállításon. Megtudhatod belőle, mi járt Uecker fejében, amikor ezeket a műveket létrehozta. A kérdések segítenek neked felfedezni olyan részleteket, amelyeket első látásra esetleg észre sem vettél.

vekhez Sétálj oda a mű et közelebbről! és nézd meg ők


Lépj be Günther Uecker világába! A kiállítás címe, Uecker. Képpé formált anyag, azt fejezi ki, hogy Uecker tudatosan választja ki, mivel dolgozzon, amikor műveit készíti. Járd körbe a kiállítást, és keresd meg azt a nyolc művet, ahol Uecker szögeket használt! Adj címet! Mielőtt megnéznéd egy mű címét, próbálj meg te magad kitalálni valami odaillőt. Mit szeretne Uecker bemutatni ezekkel az alkotásokkal? Csoportosítsd! Ezt a kilenc művet csoportokba lehet sorolni. Nincs „helyes” és „helytelen” csoportosítás.

néd csopor tokba Te hogyan rendez

et? ezt a kilenc műv

rülhet. több alkotás is ke gy va y eg a tb or Egy csop el a csopor tokat? Hogyan neveznéd űvet! három kiállított m en tiz ik ás m a eg lévő Most nézd m zítenéd ki a meg és eg al kk so tá ko Mely al csopor tjaidat?


Miért éppen szögek? Uecker egy kamaszkori élmény hatására használja a szögeket alkotásaihoz. A II. világháború idején családja kénytelen volt deszkákat szögelni az ablakokra, hogy nagyobb biztonságban legyenek. Ő is segített ebben a fontos feladatban. Sokan kíváncsiak, miért használ Uecker újra meg újra szögeket olyan sok művéhez. A művész válasza, hogy a szögek néha

ja egyszerűen az uj sai; meghosszabbítá gy a lehetővé teszik, ho letből kétdimenziós felü tárgy jöjjön létre; háromdimenziós gre késztetik, fizikai tevékenysé verése jelentős mivel a szögek be energiát igényel; dani

segítenek elmon a gondolatait.


Két dimenzióból három Uecker több képet készített úgy, hogy szögeket kalapált falapra feszített vászonra. Némelyikhez fehér festéket is használt, másokhoz csak szögeket. Mindegyik eltér egy kicsit az előzőtől, és mindegyiket saját címmel látta el. Ezt a művet Kör köröknek nevezte el. Te milyen címet adnál neki?

gyan vannak Nézd meg jól, ho a Kör körökbe! beverve a szögek z? Milyen mintát láts bban a minta? jo ó Honnan láthat ? gy inkább távolról Egész közelről va művet! rferenciák* című a két alkotás? Miben különbözik egyiken ecker köröket az U l zo rá áb n ya og H a másikon? és interferenciát

Nézd meg az Inte

*Interferenciáról beszélünk, ha valaki – megpróbál elsimítani egy vitát két ember között; – félbeszakítja a másik mondanivalóját; – nem hallja tisztán a rádióműsort, mert az egyik rádióhullám összekeveredik a másikkal.


Micsoda vacsora! Ezeknek és más hasonló tárgyaknak a készítésével (képzeld, még egy tévét is telekalapált szögekkel!) értésünkre adta, hogy szerinte az emberek túl sok holmit vásárolnak össze.

Te mit gondolsz

erről?

, amire nincs Van olyan holmid ged? is igazából szüksé dat tarthatnád Ha csak tíz játéko lasztanád? meg, melyiket vá lehet még Milyen más dolgot , ami nem tárgy? „ajándékba” adni ezek közül? Te minek örülnél


Miért éppen hamu? Ezt a két képet Uecker néhány hónappal azután készítette, hogy egy atomerőmű felrobbant Ukrajnában, egy Csernobil nevű városban. Mérgező hamufelhő került a levegőbe és mindent beborított a környéken. A szél messzire sodorta a veszélyes felhőt, eljutott Magyarországra és még azon túlra is. A hamu nem csak embereket és állatokat, de növényeket, erdőket és folyókat is megbetegített.


Kép hamuból és ragasztóból A két Hamuember című kép alkotásához Uecker ragasztót és egyszerű, nem mérgező hamut kent a vászonra, aztán lefeküdt rá és mozogni kezdett rajta. Csináltál már ezzel a technikával hóangyalt?

bbről!

Nézd meg közele

mu? urát körülvevő ha fig a ag st va en ily M Honnan tudod? elő? y, vagy abból bújik eg m a ub m ha a Szerinted az alak Miből gondolod? tod a figura képeken, ahol lá a et ek sz ré n ya ik? Keress ol ozog, mint a más m an bb jo k yi eg mozgását. Az Miért lehet ez így? znek volt rossz a művés e ir ny en m , sz ol u nem Mit gond lejtsd el, ez a ham fe e (n i dn kü fe magad a hamuban ha összepiszkolod d, ze ve él Te )? ző mérge ? űveskedés közben festés vagy kézm


Miért éppen fehér? Uecker azt mondta, hogy szerinte a fehér szín felébreszti az érzéseinket; finomságot sugall; csendes, kiabálás nélküli világot közvetít; az üresség megjelenítője.

ZERO A zérót, vagyis a nullát egy számjeggyel írjuk le, de valójában a szám jelentése önmagában „semmi” vagy „üres”. Lehet a fehér szín egy kiindulási pont, mint a zéró vagy nulla?

éró” művészet? Milyen lenne a „z mely alkotások Ezen a kiállításon ez? „zéró” művészeth tartozhatnának a Beszéljetek róla!


Fehér lépés Ezt a képet Uecker úgy készítette, hogy egy edényben fehér festéket helyezett a padlóra egy vászon mellé. Belelépett a festékbe, aztán rálépett a vászonra, és tett néhány lépést. Addig ismételte ezt, amíg el nem készült egy teljes kör.

vesd bnyomokat és kö Keresd meg a lá

őket végig!

Fehér a fehéren Rajzolj, vagy fess fehér színnel fehér papírra. Rajzolás Kísérletezz zsírkrétával, krétával vagy olajpasztellel. Festés Milyen sűrű festéket fogsz használni? Ecsettel festesz vagy valami mással? (Uecker ugyan borotvapengével festett, de te inkább valami tompább dolgot válassz, vagy felnőtt segítséggel próbálkozz!)


Miért éppen kések? Mivel Uecker kíváncsi természetű és nagyon érdekli az emberi környezet, szinte az egész világot beutazta. Többek között ellátogatott az Egyesült Államokba, egy arizonai indián rezervátumba. Ezeknek a műveknek Black Mesa a címe és egy nagy hegyre utalnak, ahol rengeteg urán található. Az uránt üzemanyagként használják az atomerőművekben. Az amerikai kormány ki akarta bányászni ezt az ásványt. A hegy azonban a bennszülött indiánok szent helye, mert számukra az istenek* erejét jelképezi. Ha a kormány elveszi tőlük az urán miatt a hegyet, azzal megfosztja az ott élő indiánokat spirituális identitásuktól. * Sok indián politeista, vagyis sokistenhivő, több istenségben és szellemben hisz.


Sérülékeny és védelemre szoruló Uecker késeket és olykor szögeket használ, hogy megmutassa, mennyire sérülékeny a természet és az ember. Mindkettő sebezhető. Nem könnyű mindig mindenkihez kedvesnek lenni. Mégis, ha valaki csúnyán viselkedik velünk, pocsékul érezzük magunkat. Lehet, hogy a földnek, az erdőknek és a folyóknak is fáj, amikor az emberek nem vigyáznak rájuk és teleszemetelik őket.

ció bot a két installá ra da la ik sz a és l vizet elyekre Keresd meg a tá jelképeznek, am t ke se nc ki ti ze ak, hogy az közepén! Termés ilyen ötleteid vann m ed ek N ll. ke vigyáznunk maradjanak? folyók tisztábbak a k, be eb ld zö k erdő


Miért éppen írás? A Fekete eső című alkotást Uecker eredetileg egy Kínában rendezett kiállításra készítette. Ha megnézed a ruháid címkéit, vagy a játékaid csomagolását, azt fogod látni, hogy számtalan közülük Kínában készült. A legtöbb gyár, ahol ezeket előállítják, óriási mennyiségű szennyeződést bocsát ki. Ezekkel a művekkel Uecker arra ösztönöz, hogy figyeljünk jobban a természeti környezetünk megóvására. Tinta és papír A művészt ámulatba ejti Kína gazdag kultúrája. A kínaiak már ókortól kezdve tintával írtak és rajzoltak papírra. Csak pacák? Az öt hosszú papírcsíkon látható pacák írott üzenetet sejtetnek.

y üzenetet alkot? A z öt papírcsík eg yed róla? őt? Mi a vélemén öz nb lö kü öt gy Va


Művészet vég nélkül Ez az utolsó kiállított mű. De vajon hol a papír vége? Látod? Mivel feltekeredik, nem egyértelmű. Mit gondolsz, miért döntött Uecker szándékosan úgy, hogy nem mutatja meg nekünk a papír végét? Képeiddel, tárgyaiddal és alkotásaiddal elmondhatod saját történeted Egy kiállításnak nem kell véget érnie akkor, amikor hazaindulunk. Magunkkal visszük a látottak emlékét. Lehet, hogy neked is kedved támad alkotni valamit a veled történő dolgokról.

tszik. yagot, ami megte an en ily rm bá j ál kel. Haszn ákkal és méretek rm fo e él nf lö kü Kísérletezz

m ég ha a többiek ne m , on ad ab sz ad rténeted. Fejezd ki mag el nekik a saját tö dd on M . re ső el is ér tik


A füzetben szereplő műalkotások és archív fotók (részletek): Címlap Günther Uecker a műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 2-3. oldal Günther Uecker egy óriás szöggel Baden-Baden egyik utcáján. Baden-Baden, 1968 4-5. oldal Günther Uecker a műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 6. oldal Kör körök, 1985. Szög, grafit, vászon, fa Interferenciák, 1980. Szög, olajfesték, fa 7. oldal Malzeit, 1963. Szög, olajfesték, porcelán, fa. Éjjeliszekrény, 1963. Szög, olajfesték, fa 8. oldal Hamuember, 1986. Hamu, enyv, grafit, vászon 9. oldal Hamuember, 1986. Hamu, enyv, grafit, vászon 10. oldal Fehér, 1992. Gipsz, festék, szög, vászon 11. oldal Körben járni című akció. Galerie Denise René–Hans Mayer, Düsseldorf, 1975 Körben járni, 1974–1975. Fehér latex, vászon 12. oldal Black Mesa. Függő kő, 1985. Különféle anyagok, fa, fém, kő, kötél Black Mesa. Késszobor, 1985. Különféle anyagok, anyag, festék, fa, fém 13. oldal Black Mesa. Függő tó, 1985. Különféle anyagok, fa, fém, anyag, kötél 14. oldal Fekete eső, 2006. Tus, papír 15. oldal Günther Uecker a műtermében, szögelés közben Műtárgyfotók: Baschang & Herrmann, München; Philipp Schönborn, München; Nic Tenwiggenhorn, Düsseldorf Archív fotók: Uecker Foto-Archiv, Düsseldorf Szerző: Juhász Litza Fordítás: Kozéki Nóra Tervezőszerkesztő: Remsey Dávid, Megyeri Ágnes Olvasószerkesztő: Türk Timea Kiadó: Dr. Baán László Külön köszönet Bódi Kingának, a kiállítás társkurátorának

Uecker kiadvány gyerekeknek  

Ez a kiadvány az Uecker. Képpé formált anyag című kiállításhoz kapcsolódik, ami 2013. március 17-ig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeumban...

Uecker kiadvány gyerekeknek  

Ez a kiadvány az Uecker. Képpé formált anyag című kiállításhoz kapcsolódik, ami 2013. március 17-ig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeumban...

Advertisement