Page 1

ПИКСЕЛ


ПИКСЕЛ

милена

Симеонова Издателство

“Поглед”


ПИКСЕЛ

Милена Симеонова Оформление Милена Симеонова Издателство “Поглед”2011 Всички права запазени. Тази книга не може да се копира или разпространява без позволение на автора.


ПИКСЕЛ

милена

Симеонова Издателство

“Поглед”


СЪДЪРЖАНИЕ Пикселът 3 по дефиниция 5 светеща точка10 присъстваща 14 във всяко едно светодиодно решение 20 от простите едноредови текстови екрани 25 до пълноцветните екрани с големи размери 34 Пикселът 3 по дефиниция 5 светеща точка10


ПИКСЕЛ


ПИКСЕЛ

Pixel01  
Pixel01  

university work