Page 67

RECENZJE

nie, z drugiej natomiast dobitnie wskazuje na fakt obcowania z genialnym strategiem, dzięki któremu nasz biznes rozwinie skrzydła i przetrwa nawet najgorszy kryzys). I to chyba tyle dobrego na temat tej pozycji. Jak piszą autorzy: „trzymasz w  ręku pierwszy i jedyny na polskim rynku podręcznik operacyjny, zawierający aktualne zasady wojskowe (…)”. Niestety RozGROMić konkurencję podręcznikiem na pewno nie jest, co najwyżej przewodnikiem bądź jeszcze lepiej poradnikiem w  prostej, żołnierskiej formie przedstawiającym niezbyt innowacyjnie sposoby zarządzania zasobami ludzkimi z  wojskowego punktu widzenia. Z  poradnika RozGROMić konkurencję dowiemy się o  tym, jak być leaderem, zbudować zespół, działać w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywać konflikty, zwalniać ludzi, prowadzić negocjacje czy doceniać zwycięstwa. Przeczytamy o tym, jak motywować zespół w czasie kryzysu, ale również jak budować „plan B” na przyszłość w czasie dobrobytu. Konstrukcja książki opiera się na tekście głównym napisanym przez dr Paulinę Polko, przerywanym wtrąceniami męża w formie zapisków z zeszytu szkolnego (co wygląda średnio dobrze i schludnie). Niestety, w znacznej większości ramki będą ciekawsze dla osób zainteresowanych działaniami bojowymi GROM-u, niż tych pragnących dowiedzieć się czegoś więcej o  przełożeniu strategii wojennej na zarządzanie. Roman Polko wyśmienicie kreuje w  nich swój wizerunek niezłomnego dowódcy, walczącego z  bezmyślną biurokracją, nie raz, nie dwa ratując naszą reprezentacyjną jednostkę antyterrorystów przed

widmem upadku bądź rozwiązania formacji i odejścia wybitnych specjalistów do cywila. Idea przenoszenia do biznesu strategii oraz zasad wojennych nie jest nowa. Takie książki jak Team Secrets of the Navy Seals czy The Art of War Sun Tzu, szczególnie po drugiej stronie oceanu, biją rekordy sprzedaży i  są z  chęcią wykorzystywane przez team leaderów i praktyków zarządzania. W Polsce takich podręczników brakuje i  należy z  uznaniem przyjąć podjęcie próby stworzenia czegoś autorskiego, dopasowanego do polskich realiów. Próba ta jednak nie do końca się udała, ponieważ największy nacisk został postawiony tu na przedstawienie historii jednostki GROM (skądinąd bardzo ciekawej i wciągającej), postaci gen. Romana Polko oraz historii największych majstersztyków strategii wojennej (z odwołaniami do źródła w  Wikipedii!). Brakuje zaś treści ściśle odnoszących się do biznesu i zarządzania. Dlatego też RozGROMić konkurencję można polecić co najwyżej początkującym startupowcom, którzy stawiają pierwsze kroki w  zarządzaniu zespołem i  potrzebują zmotywować siebie i  innych do walki o  przychody i  budowania pozycji leadera na rynku.

67 | nr 18

Literadar nr 18  
Literadar nr 18  

Elektroniczny magazyn o książkach. Artykuły, wywiady, recenzje, wczesne polecanie nowości wydawniczych. Literadar jest wydawany przez portal...

Advertisement