Page 17

Magda: Odgórne założenie, przyjęte od samego początku, było takie, że wszelkie zadania czy wyzwania w grze nie mogą mieć nic wspólnego ze wzrokiem. Oznacza to, że na ekranie nie mogło się pojawić żadne zadanie, a wszystko musiało być oparte na słuchu. Cała idea zasadzała się na całkowitym odcięciu odbiorcy od warstwy wizualnej. Po publikacji Serca Zimy z firmą skontaktowało się wiele osób niewidzących i  niedowidzących, niezwykle zainteresowanych tego typu produktem. Ucieszyło nas także to, co od nich usłyszeliśmy: że gra ich w  żaden sposób nie dyskryminuje, nie obnaża ich słabości, ponieważ jest uniwersalna i skierowana do szerokiego grona odbiorców. W trakcie zabawy wszyscy mają takie same kompetencje. Co więcej, w  nasz tytuł może zagrać nawet ktoś niesłyszący, gdyż obok niezwy-

kle rozbudowanej i doskonale udźwiękowionej przez zespół TP SA warstwy słuchowej, funkcjonuje niezależna warstwa tekstowa. Maciej: Możesz po prostu patrzeć na ekran, czytać i wybierać opcje.

17 | nr 18

Literadar nr 18  

Elektroniczny magazyn o książkach. Artykuły, wywiady, recenzje, wczesne polecanie nowości wydawniczych. Literadar jest wydawany przez portal...

Literadar nr 18  

Elektroniczny magazyn o książkach. Artykuły, wywiady, recenzje, wczesne polecanie nowości wydawniczych. Literadar jest wydawany przez portal...

Advertisement