Page 16

Są polskie gry audio? Magda: Nie, u nas nie robi się takich gier. To przede wszystkim projekty zagraniczne. Maciej: Kiedy opublikowano demo Serca Zimy okazało się, że dowiedzieli się o nim ludzie z  zagranicy, na przykład z  Anglii i  tamtejsi gracze przechodzili je, nie rozumiejąc nawet, o co chodzi. Cieszyli się po prostu, mogąc posłuchać muzyki, różnych

odgłosów i tak dalej. Oprócz tego funkcjonują fora internetowe poświęcone rozrywce dla osób niewidzących lub niedowidzących. Rozumiem, że byliście świadomi faktu, iż istotną grupę odbiorców stanowią osoby niewidzące. Braliście to pod uwagę, pisząc scenariusz? 16 | nr 18

Literadar nr 18  
Literadar nr 18  

Elektroniczny magazyn o książkach. Artykuły, wywiady, recenzje, wczesne polecanie nowości wydawniczych. Literadar jest wydawany przez portal...

Advertisement