Page 153

ną, o wiele bardziej wyczerpującą, książkę o  Henryku Schliemannie – „Sen o  Troi” autorstwa Henryka Stolla, mitologizującą wręcz bohatera i  pokazującą, jak trudna była jego droga do spełnienia marzeń. Żeby realiz���������������������������� ować pasj������������������� ę, trzeba mieć pie���� niądze. Schliemann zarobił je, parając się handlem i  odnosząc na tym polu znaczne sukcesy. Zajęło mu to jednak sporo czasu. Po raz pierwszy do Grecji pojechał w wieku czterdziestu sześciu lat. Jest to ważne, zwłaszcza dla tych, którym wmawia się, że przekraczając czterdziestkę wchodzą w „smugę cienia”. Henryk Schliemann dopiero w drugiej połowie życia odkopał Troję i Mykeny. Zanim jednak tego dokonał, narażony był na kpiny wykształconych archeologów, zarzucających mu wiarę w  bajki. Nie uległ jednak miażdżącej krytyce. Po odkryciu oskarżany był o fałszerstwa i kradzieże. (Wątek ten szerzej przedstawiony został w  książce Irvinga Stone’a  „Grecki skarb”, która stara się Schliemanna odmitologizować; może dlatego������������������������ właśnie���������������� ujęła mnie najmniej, że darzę bohatera szczerą sympatią i podziwem.) Niewątpliwie jednak Henryk Schliemann był postacią kontrowersyjną. Mnie, germanistce, szczególnie imponują jego zdolności językowe. Opanował ponad 10 języków opracowaną przez siebie metodą – zamykał się w pokoju i czytał książki w obcym języku tak długo, aż ów przestał być dla niego obcy. Czyli znowu upór i żelazna konsekwencja. Jest przykładem, że nie należy zapominać o dziecięcych zauroczeniach, że warto mieć marzenia i  że wytrwałość pomoże nam je zrealizować. Że z  podniesionym czołem należy przyjmować krytykę,

rozważyć jej zasadność, ale nie pozwolić się jej odwieść od wytyczonych celów. I dlatego trzymam kciuki za koparki, spychacze i  ubijarki. Być może odkopią miasto prasłowiańskiego plemienia Tuneloryjów, ba, może znajdą nawet Atlantydę? Elwira Poleszczuk Czytatnik autorki: „Czytatnik feministyczny”

153 | nr 18

Literadar nr 18  
Literadar nr 18  

Elektroniczny magazyn o książkach. Artykuły, wywiady, recenzje, wczesne polecanie nowości wydawniczych. Literadar jest wydawany przez portal...

Advertisement