Page 1

březen 2014 / čÍSLO 3 / ROčNÍK IX.

33 000 odběratelů

jaký je liberec začátkem roku 2014?

bývalé vedení kraje u soudu platy na kraji jim nestačily

Liberec - volby

Už se cítí v primátorském křesle?

TSML zůstanou Liberci

vedení technických služeb končí Foto na titulní straně

ss

Liberec

HL Li AS be DÍ UJT re VK E c U, PR ké jí po O S li SM šlete V s t OU y S

Lídr SLK se nevybíravě obul do náměstka

Mi

<


aktuálně liberecké listy

Potencionální primátor začal pěkně zostra! Budoucí možný primátor Liberce se postavil proti současnému náměstkovi. Kvůli technickým službám.

S

tarostové pro Liberecký kraj spolu s Libercem občanům nasadí do podzimních komunálních voleb jako jedničku ekonoma Michala Hrona. Hejtman kraje Martin Půta se zatím stal celorepublikovým předsedou Starostů a  nezávislých a  oznámil, že jeho první partaj (SLK) půjde do voleb bez knížete i  bez Kalouska, zkrátka bez TOP 09. Topka tak nemá v Liberci sebemenší šanci. Komunální volby se nám kvapem blíží a první volebním tématem v Liberci se stal prodej technických služeb (TSML), které personálně ovládá ČSSD. V  minulosti nepřevládal u  libereckých zastupitelů jednoznačný názor na to, zda si TSML ponechat či prodat, najednou sama ČSSD prodávat nechce a co víc, iniciovala výměnu předsedy představenstva společnosti i  vedení, což jsou jejich partajní kolegové. Kolem TSML se se točí i  „kauza” náměstka primátorky pro ekonomiku Jiřího Šolce (Liberec občanům). Najednou to vypadá jakoby zůstal sám voják v poli, který prosazuje prodej technických služeb. Proti němu veřejně vystoupil lídr podzimní komunální kandidátky Starostů a Liberce občanům a  potenciální primátor Michal Hron. Jiří Šolc bude přitom pravděpodobně na stejné kandidátce jako Hron, a  dokonce zřejmě nedaleko něj. „Město Liberec si v současné ekonomické situaci nemůže dovolit experimentovat s  privatizací tak specifické služby, jako je zajištění úklidu města a údržby veřejné zeleně. To by mohl být krok do tmy. Důraz nyní musí být na to, jak občanům služby zajistit co nejlevněji a přitom kvalitně. Bude nezbytné najít obětavé a zodpovědné vedení společnosti pod účinnější kontrolou zastupitelstva,” uvedl Michal Hron. Proti názoru „vlastního” náměstka primátorky se velmi ostře ohradil. Jeho výtka až sklouzává do osobního útoku.

Michal Hron

„Nechápu, proč Jiří Šolc se znalostí těchto faktů a dnes již prakticky proti všem trvá na prodeji. Takový sólo postoj není v souladu s mým úsilím vytvořit na radnici dělný a spolupracující tým chytrých, obětavých a odpovědných lidí. Dnešní zastupitel LO a budoucí člen kandidátky Starostů by měl více respektoval výsledky věcných diskuzí, jinak náš cíl, změnit styl liberecké politiky, zůstane cárem papíru,“ doplnil Michal Hron, lídr SLK do podzimních komunálních voleb v Liberci. Ukazuje to na poměrně napjaté prostředí v  SLK (Hron si zřejmě půjde za svým primátorským cílem velmi tvrdě, přes mrtvoly), ale i na možný nesmiřitelný politický souboj s ostatními kandidujícími subjekty. Bude poměrně zajímavé, jak podzimní komunální volby dopadnou, což si dnes nedovolí nikdo relevantně předpovídat - vzhledem k  zatím nejasnému vlivu ANO na Liberec a roztříštěnosti přízně voličů tradičních politických stran.  (jac)

nejlevnější benzin za 33,90 Kč Pohonné hmoty v Libereckém kraji po stagnaci zlevnily v  polovině března. Nejprodávanější Natural 95 byl na úrovni

2

33,90 Kč u Tank ONO ve Cvikově i u Primu v  Růžodole. Další nejlevnější čerpací stanicí byl Globus s cenou 34,50 Kč za litr.

Technické služby se prodávat nebudou Ředitel TSML Otakar Kypta k 31. březnu končí ve funkci.

Ch

ystaný prodej Technických služeb města Liberce (TSML) se odkládá. Liberecké zastupitelstvo tento záměr po dvou letech smetlo ze stolu. Pro technické služby chtěla radnice původně najít strategického partnera a odprodat mu majoritní podíl. Podle vedení města je nutné stabilizovat vnitřní situaci ve společnosti. Teprve na základě tohoto procesu, auditu společnosti a  přípravy střednědobého plánu je možné zahájit diskusi o budoucnosti TSML. Při jednání valné hromady Technických služeb města Liberce se v úterý 25. března rada města zabývala hospodářskými výsledky v  této městské společnosti. Jedním z opatření, k nimž radní přistoupili, je personální změna v představenstvu této akciové společnosti. Namísto stávajícího předsedy představenstva byl radou města do představenstva dnes jmenován ekonom Karel Šeliga. Zásadnímu kroku předcházela obsáhlá analýza stávající situace v TSML, která ukázala zejména na chyby dosavadního vedení. Změny v představenstvu jsou jediným možným způsobem, kterým mohou radní zasahovat do personálního řízení městské akciové společnosti. Nemají tedy pravomoci k  personálním změnám v  managementu společnosti. „Jsme dlouhodobě nespokojení s  tím, jak jsou technické služby řízeny. Současnému řediteli technických služeb Kyptovi končí pracovní smlouva již 31. března a její prodloužení se nepředpokládá,“ uvedla primátorka Liberce Martina Rosenbergová. Karel Šeliga je pracovní profesí ekonom. V  letech 1994 až 2002 pracoval jako ekonomický náměstek společnosti Vulkan v Hrádku nad Nisou, další zkušenosti mj. i s veřejnou správou nabyl na pozici ekonomického ředitele České pošty, regionu Ústecko, Liberecko. Záměr prodeje společnosti TSML schválilo zastupitelstvo města v listopadu roku 2012. Proces ale zkomplikovalo vyvolání referenda na podzim loňského roku. Práce na realizaci veřejné zakázky totiž mohly být zahájeny až po zveřejnění výsledků referenda. To nakonec nebylo platné pro malý počet hlasujících.  (SML)

www.liberecke-listy.cz Soukromé nezávislé noviny. E-mail: redakce@liberecke-listy.cz Manažer inzerce: 604 232 238 Vydavatel: BOHEMIA WERBUNG, s. r. o. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za obsah inzerce odpovídá její zadavatel. Materiály označené (PI) a (PR) jsou placenou inzercí. Registrační značka: MK ČR E 16697

Březen 2014


aktuálně liberecké listy

bývalé vedení kraje u soudu za neoprávněné pobírání odměn

U

Okresního soudu v Liberci začalo 26. března hlavní líčení v případu nelegálního vyplácení odměn politikům. Obžalováno je devět lidí z minulého sociálnědemokratického vedení Libereckého kraje a dva z vedení krajské společnosti Silnice LK. Dvěma bývalým radním hrozí za přijímání odměn až osmileté tresty. Ti, kdo to schválili, mohou jít do vězení až na pět let. Mezi obžalovanými je i bývalý hejtman Stanislav Eichler zvolený za ČSSD, jemuž jeho obvinění přijde absurdní. Soud řeší údajně neoprávněně vyplácené odměny ve dvou společnostech patřících Libereckému kraji. Podle obžaloby to bylo v rozporu se zákonem o střetu zájmů, neboť uvolnění členové krajského zastupitelstva nemají nárok na odměnu za práci v orgánech krajských společností. Za účinkování v dozorčí radě českolipské nemocnice byly údajně protiprávně proplácené odměny bývalému radnímu pro ekonomiku Zdeňkovi Bursovi a jeho kolegovi pro sociální oblast Pavlovi Petráčkovi (oba ČSSD). Bursa

Březen 2014 

dnes odmítl vypovídat, Petráček řekl, že smlouvu uzavíral v době, kdy jako radní odměnu za práci v dozorčí radě mohl pobírat a na změnu zákona o střetu zájmů ho nikdo neupozornil. Více než 200 tisíc korun už nemocnici vrátil. V druhém případě s celkovou škodou 114 tisíc Kč se obžaloba týká všech radních a dvou manažerů společnosti Silnice LK. I v ní brali Petráček a Bursa odměny jako členové dozorčí rady, stejně jako bývalý radní pro dopravu Martin Sepp (ČSSD). Také Sepp peníze vrátil. „V té době jsem byl přesvědčen, že jsem žádný zákon neporušil,“ řekl před soudem. Podle obžaloby vinu nesou i zbývající členové krajské rady, kteří smlouvy schválili, i lidé z vedení společnosti Silnice LK, kteří s nimi sepsali smlouvu. Eichler i další členové rady ale jakoukoli vinu odmítají. Podle bývalých radních bylo na vedení firmy Silnice LK, aby posoudilo, zda tam není rozpor se zákonem. „Odpovědnost je na účastnících smlouvy,“ řekl bývalý radní pro zdravotnictví

Pavel Novák (ČSSD). Sám se s tím setkal v českolipské nemocnici, když se stal členem dozorčí rady a předložili mu smlouvu s odměnou. „Upozornil jsem je, že na to nemám nárok a smlouvu podepíšu, když u odměny bude nula,“ dodal. Vinu odmítá i tehdejší předseda představenstva firmy Silnice LK Jan Bergler. Podle něj postupovali v souladu s rozhodnutím valné hromady představované radou kraje. „Nebylo mi známo, kdo je uvolněný radní nebo zastupitel. Bylo to na valné hromadě, která určovala výši odměn,“ uvedl u soudu. Podle něj bylo složení dozorčí rady známé od konce května 2011, vzor smluv a výši odměn radní schválili o čtyři měsíce později. Podle Berglera do smluv doplnili jen jména a další osobní údaje. Podle obžaloby se v případu odměn u českolipské nemocnice Bursa a Petráček dopustili podvodu. Počínání všech obžalovaných u odměn ze společnosti Silnice LK žalobkyně kvalifikovala jako porušení povinnosti při správě cizího majetku.  (čtk)

3


liberecké listy

na co si lidé v liberci stěžují? Změna pro Liberec, která se coby opoziční strana v libereckém zastupitelstvu chystá zopakovat volební úspěch z roku 2010, uspořádala besedy s Liberečáky na téma, co se jim ve městě nelíbí.

Z

prvních šesti besed zástupců Změny s veřejností, kterých se zúčastnilo téměř 150 lidí, vyplynula celkem očekávaná kritika některých liberecký reálí. Některé problémy má mnoho čtvrtí společných – rozbité chodníky, chybějící kanalizace, v  zimě nedýchatelný vzduch, absence kvalitní zeleně a dětských hřišť, ubytovny, jejichž řešení si vyžádá nemálo peněz a úsilí, nebo nespokojenost s připravovaným územním plánem. Vedle toho jsou ale i problémy snadno řešitelné. Chybějící lavičky, odpadkové koše, okrasná zeleň nebo nezastřešené autobusové zastávky nejsou otázkou peněz, ale spíše trvalého nezájmu vedení města o kvalitu života v jednotlivých čtvrtích. Na co si zde lidé stěžovali? Například na to, že zatímco na Soukenném náměstí je 72 nových laviček, v Machníně nemají místní ani jedinou. V  Pilínkově na to, že ačkoliv značka zákaz vjezdu kamionů platí, nikdo její dodržování ne-

kontroluje. V Lidových sadech místní nemohli pochopit, proč město vrátilo 37 milionů z evropských dotací, zatímco lesní koupaliště dále chátrá. V Doubí vůbec neměli radost z plánu města prodat poslední zbytky místních zelených ploch. V  Ostašově si místní posteskli, že město zaplatilo vybudování zábran pro děti, aby nevbíhaly ze školy do vozovky, ale nezjistili si, že děti používají jiný vchod.  (zpl)

To bych nevěřil...

Č

tu teď únorové číslo Libereckých listů a nevěřím vlastním očím! Na jedenácté straně v  rubrice „Miss Liberecké listy“ vidím dole, že za leden vyhrává cenu od Yves Rocher majitel telefonního čísla 605 261 293! To jako opravdu? To je moje číslo! Jestli je to pravda, tak to je super! To bych nikdy nevěřil, že někdy někde nějakou cenu vyhraju. A  pokud ano, tak jsem rád, že je to právě u vás, protože nejhezčí dívky a ženy jsou právě v  Libereckém kraji, o  tom jsem přesvědčený! Protože i  když já žiji v  Brně, tak moje životní láska a nejkrásnější žena, kterou znám, je právě z Liberce. Děkuji, přeji Vám do dalších let ve vydávání úžasných Libereckých listů jen to nejlepší!  Luboš Zálešák, Brno

Supergroup.cz Koncert české rockové špičky pořádá v rámci cyklu „25 ro(c)ků bez opony“ Jablonecké kulturní a informační centrum ve spolupráci s Klubem Na Rampě. Česká kapela snů se představí 2. dubna 2014 ve 20.00 ve velkém sále Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

Švýcarsko - Zdravotní sestry různých zaměření DLF Personal AG / Švýcarská personální agentura

Informace o pracovním místě - ObOry:

Specializace pro intezivní péči − registrace a PSS - ARIP – nutností Anestézie − ukončená specializovaná způsobilost, minim. 5 let praxe v oboru Dlouhodobá péče − zkušenosti s pacienty v domácí péči, v domovech důchodců, pečovatelských domech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v hospicích a zařízeních podobného typu. Psychiatrie − specializovanou způsobilost v oboru Místo práce: Švýcarsko Onkologie − specializovanou způsobilost v oboru Termín nástupu: dle dohody rehabilitace − osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu („registrace“) PODDruh pracovního poměru: 80%, 100% MÍNKOU Jazykové znalosti: středně pokročilá znalost německého ja-

jmu o tyto á z ě d a íp ř p V ntaktujte! o k s á n e ic z pracovní po

Kontaktní osoba: Jitka Vosáhlová Tel.: +41 (0)79 195 45 19 Fax: +41 (0)71 932 53 09 jitka.vosahlova@dlf-personal.ch www.dlf-personal.ch

4

zyka (úroveň B2), výhodou je jazyková zkouška B2 Nabízíme: atraktivní prac. prostředí, moderní technické zázemí a nové kvalitní přístrojové vybavení, možnost dalšího vzdělávání, exkluzivní finanční ohodnocení! Integrace: z pohodlí Vašeho domova Vás připravíme na život a práci ve Švýcarsku V počáteční  fázi  /doba  zkušební/,  zajistíme  ubytování.  Před  nástupem  vyřídíme  pracovní  povolení,  zdravotní  pojištění,  bankovní konto, telefon a přihlášení Vás a rodiných příslušníků na patřičných úřadech.

Březen 2014


poznámka liberecké listy

zviditelnění za každou cenu

D

omácí turistický ruch je v posledních letech stále akcentovanější ve městech, regionech i  krajích. Podpora domácí turistiky má za cíl přesvědčit obyvatelstvo, aby své peníze neutrácelo za hranicemi, ale doma. Byť to zatím nevypadá, schyluje se ke konkurenčnímu boji na vlastním pískovišti. A  pozornost lze přilákat mnohými způsoby. První cesta je náročná, neatraktivní a drahá. Je možné ji prezentovat na nyní otevřené iQLandii, která doplňuje všeobecně známé Centrum Babylon s aquparkem. iQLandie s rozpočtem blížícím se půl miliardě korun patří mezi projekty, které Liberec potřebuje. Financována byla částečně ze soukromých peněz a projekt by se neobešel bez dotací Evropské unie. Do podobné kategorie patří i rekonstrukce libereckých lázní, kde je nyní galerie. Opět zde v  rozpočtu cca 400 milionů korun hrály hlavní roli evropské peníze a dík za realizaci patří liberecké radnici. V Liberci se tak za poslední 2–3 roky proinvestovala do veřejné oblasti, spolu s  dalšími menšími projekty, cca miliarda a těžko bude někdo tyto akce zásadně rozporovat. Cesta ke zviditelnění regionu ale může být i jiná. Stejná liberecké radnice, která se zasloužila o  záchranu lázní a  třeba rozšíření Bazénu Liberec pak nechá pověsit na historickou radniční budovu stupidní billboard s ruským prezidentem Putinem, jemuž se na hrudí skví hákový kříž. Tento čin vzbudil také zasloužený ohlas. Radnici to nestálo tentokrát nic. Na těchto příkladech je jasně vidět rozdílný přístup k věci. Na jedné straně promyšlený koncepční přístup s  velkou mírou odborného hlediska, na straně druhé nahodilé nedomyšlené a  nedospělé chování politiků, kteří se chtěli svézt na populární vlně. Putinovský plakát je však natolik kontroverzní, že přinesl spíše negativa. Tedy, kromě zasvěcených rádoby intelektuálních komentářů v některých médiích, která tomuto nápadu tleskala, až politici podlehli mylné euforii, že jim to přinese kladné body v  nadcházejících podzimních komunálních volbách. Obchodníci a firmy z Liberecka za to ale určitě u  svých partnerů z  Ruské federace pochvalu nesklidili. Zatímco na projekty typu iQLandie, lázní nebo na olympijskou reprezentaci rád pošlu své daně, tak na platy lidí, kteří na budovu radnice věší nesmyslné billboardy nikoliv. Nehledě na to, že podobné excesy nemají na veřejné budově co dělat. Pokud liberečtí provinční politici mají odsuzující

Březen 2014

názor na chování Ruska, mají jistě inteligentnější možnosti, jak je projevit, než dlouhodobě poškodit Liberec v mezinárodních a  obchodních vztazích s  Ruskem. Také tím jaksi stírají ony zmíněné miliardové investice. A to už je na pováženou. Tak daleko ale oni nevidí. To po nich, bohužel, nemůžeme chtít.  Petr Hrach

Pošlete nám svůj názor. E-mail: redakce@liberecke-listy.cz

5


liberecké listy

Liberecké krásky v kurzu Dvě liberecké krásky zabodovaly v soutěži Supermiss 2013.

S

upermiss je soutěž pro dívky od osmnácti do Honda. Natálie svou missí kariéru odstartovatřiceti let, které jsou nejen krásné, ale něco la díky Libereckým listům, když se stala vítězzajímavého také umí. Ve velkém finále o titul kou 3. ročníku MISS LIBERECKÝCH LISSupermiss 2013 se v polovině března utkalo de- TŮ.  (r) set krásek. V subkategorii Supermiss Internet 2013 se stala vítězkou jedenadvacetiletá Andrea Kolářová z  Liberce, finalistka České Miss 2013. Velký úspěch a  titul Miss Motorsport získala dvacetiletá Natálie Kotková z Liberce, studentka marketingu a  komunikace na vysoké škole v  Praze, která k  titulu Natálie Kotková (uprostřed) zvítězila v roce 2011 ve třetím ročníku a  korunce získala skútr MISS LIBERECKÉ LISTY.

Andrea Kolářová, Supermiss Internet 2013.

Vlevo: Natálie Kotková, Miss Motorsport 2013

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VELKÉ ZIMNÍ SOUTĚŽE pro čtenáře LIBERECKÝCH LISTŮ. Soutěž vyhlásila společnost ANIMA CZ, s.r.o., výrobce kvalitních krmných směsí. Celou zimu jste posílali fotografie ptáčků, krmítek a ptačích budek. Děkujeme všem za aktivitu a účast. Bohužel i do této soutěže se promítla letošní teplá zima. Škoda, přesto rádi oceníme ty z Vás, kteří splnili kritéria soutěže. 1. Kategorie: Fotografie nejkrásnějšího krmítka nebo ptačí budky vlastní výroby. Vítězem se stává pan Karel Brož z České Lípy.

2. Kategorie: Fotografie s nejzajímavějším „úlovkem“. Vítězem této kategorie se stává soutěžící „jitkadrbna“.

přihlásit své krmítko či ptačí budku na Slavnosti ptačích budek konané každoročně v Luhačovicích. Od společnosti ANIMA CZ, s.r.o.

Autoři obou vítězných fotografií obdrží krmnou směs ANIMA CZ dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč.

Dále Vám představujeme další vybrané soutěžní fotografie

Absolutní vítěz, pan Karel Brož, kterého vybral zástupce výrobce krmných směsí, společnosti ANIMA CZ, s.r.o., získává možnost

Karel Brož, Česká Lípa Tato fotografie byla oceněna za svou čistou krásu a atmosféru

6

Tereza Tahalová, Josefův Důl

„jitkadrbna“ Veverky a jiná zvířátka nahradila tuto zimu často ptáčky u krmítek

získává také poukaz v hodnotě 3 000 Kč na wellness víkend pro dvě osoby do tohoto lázeňského města.

Štefan Ščepko, Česká Lípa

Soutěž Vám přinesla společnost ANIMA CZ, s.r.o., výrobce kvalitních krmných směsí: Telefon: 312 591 490 Mobil: 777 759 402 E-mail: obchod@animacz.cz Web: www.animacz.cz

Březen 2014


liberecké listy

Poštovní spořitelna přispívá ke zlepšování sousedských vztahů

V souladu s působením Poštovní spořitelny na více než 3 000 pobočkách ve městech i obcích je hlavním tématem letošního roku sousedství. Regionální fond rozvoje podpoří projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřej-

Vyhlášení prvního kola grantového programu proběhlo 26. března, uzávěrka žádostí o grant je 30. dubna 2014. Odborným garantem Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny je Nadace VIA. Statistické údaje Na podzim roku 2013 byly rozděleny v rámci tzv. Menších komunitních

V Libereckém kraji bylo v loňském roce přiděleno 7 grantů v celkové výši 369 890 Kč. Od roku 2009 zde bylo podpořeno celkem 24 projektů souhrnnou částkou 2 144 943 Kč. Více informací na www.csob.cz a www.nadacevia.cz PR

2009 Kraj Liberecký Celkem

Grantový fond ČSOB Grantový fond Poštovní spořitelny Celkem Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) 2 140 000 1 50 000 3 190 000 20 1 050 000 19 1 000 000 39 2 050 000

2010 Kraj Liberecký Celkem

Grantový fond ČSOB Grantový fond Poštovní spořitelny Celkem Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) 4 225 500 1 50 000 5 275 500 21 1 030 000 25 1 000 000 46 2 030 000

2011 Kraj Liberecký Celkem

Grantový fond ČSOB Grantový fond Era Celkem Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) 2 140 000 1 60 000 3 200 000 20 1 000 000 20 1 040 000 40 2 040 000

2012 Kraj Liberecký Celkem

Grantový fond ČSOB Grantový fond Era Celkem Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) 1 70 000 2 89 553 3 159 553 26 1 064 236 20 1 034 067 46 2 098 303

2013 Kraj Liberecký Celkem

Grantový fond ČSOB Grantový fond Era Celkem Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) Počet projektů Výše grantů (v Kč) 3 158 580 4 211 310 7 369 890 18 988 883 18 1 011 117 36 2 000 000

katalogové číslo: 3971

472 Kč

Nejúspěšnější v loňském roce byl kraj Liberecký, Středočeský a Královéhradecký.

Od roku 2007 bylo na komunitní projekty v regionech rozděleno již více než 20,6 milionů korun.

Menší komunitní granty 2009 - 2013

Knižní tipy z nakladatelství Grada

cena po slevě

grantů 2 miliony korun. Podporu získalo celkem 36 projektů, z toho 9 projektů maximální částku ve výši 70 tisíc korun. Dalších 400 tisíc korun bylo uděleno v soutěži Era Starosta roku 2013. Na jaře loňského roku byly vyhlášeny Velké komunitní granty, díky kterým získaly tři úspěšné projekty prakticky shodnou částku ve výši 300 tisíc korun.

cena po slevě

199 Kč

Sleva 20 % na všechny knihy z Grady

www.grada.cz

cena po slevě

396 Kč

katalogové číslo: 3918

Do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny se mohou se svými projekty hlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), obce i příspěvkové organizace. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun, doba realizace projektu nejdéle 12 měsíců. Regionální fond rozvoje navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů, který fungoval od roku 2007.

ného života v místě, kde žijí a také projekty zaměřené na péči o místní kulturu a přírodní dědictví.

katalogové číslo: 3595

Poštovní spořitelna otevírá Regionální fond rozvoje. Podpoří tak vybrané nekomerční projekty, které zapojí občany v daném regionu do komunitního rozvoje a tím vytvoří podmínky pro zlepšení mezilidských vztahů. Žádost o grant proběhne ve dvou kolech – v dubnu a v září 2014, v každém z nich Poštovní spořitelna rozdělí až 2 miliony korun.

Uveďte kód pro slevu E17/14. Platnost nabídky do 30. dubna 2014. Objednávejte: obchod@grada.cz nebo na www.grada.cz, telefon: 234 264 401, poštou: Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7.

Březen 2014 

7


inzerce liberecké listy

TV Ů R C E R O S T L I N N É

413 Kč 590 Kč

NOVINKA oblíbené řady Un Matin au Jardin

TŘEŠŇOVÝ KVĚT Akční nabídka platí v kamenných obchodech YVES ROCHER od 14. 4. do 4. 5. 2014.

KOSMETIKY


zamyšlení liberecké listy

Liberec začátkem roku 2014

C

o v metropoli českého pohraničí – v Liberci schází, je regulace dopravy tak, aby město nevypadalo v určitých hodinách jako štvané zvíře. Aby doprava neohrožovala místní i návštěvníky města na životě. Možná by stačily krátké propojovací spojky mezi nákupními centry, odklon dopravy v určité hodiny z  centra. Zlevnit místní dopravu, zrušit zbytečné mezičlánky mezi radnicí a  občany – parazitující dceřiné společnosti... Depresi vyvolávají ve městě rovněž prázdné vybydlené ulice, domy. Město má útvar architekta, a  přesto mu schází vize do budoucna, návrhy, jak vrátit městu život. Vždyť umírá, v určitých částech se rozpadá a je neobyvatelné. Za daných okolností zdarma, bez daní a poplatků by měl mít možnost stavět v Liberci v prolukách a tam v centru, kde už chcípnul pes každý, kdo by mohl městu vrátit genia-loci. Postavit tu podniky služeb, menší provozovny, které tu už byly, ale které se tu dnes neuživí a  spěchají za město do megacenter obchodu... Hrůzu vzbuzuje „Skloexport“, hotel Imperiál, mrtvá Třída 1. Máje, prostory Na Rybníčku, Kavárna Nisa, okolí Papírového náměstí, dřevomorková past – bývalá Galerie, Liberecký zámek, Kavárna Nisa, navrácení sakrálních staveb jako Morového sousoší na Sokolské náměstí, úprava Malého náměstí včetně otevření parku – zahrady u Křížového kostela. Vyřešení problému prastarých budov nemocnice, kde se jeví jako nejlepší řešení jejich zbourání a  místo zbouraných postavení nových nemocničních pavilonů. Jinak hrozí další rozšíření opuštěných domů v centru města. Řešení čeká i Rumunská

ulice. Co s Preciosou u České besedy, ač to není městský majetek? Je to smutný pohled na mrtvý areál uprostřed města.

Jedna z největších ostud města je samosprašná mulda za terminálem MHD. Ta a  prostory po Textilaně budou pravděpodobně ještě dlouho výzvou všem, kdo budou chtít Liberec vrátit mezi města s  určitou koncepcí, ne jako shluk náhodných staveb, které dnes charakterizují Liberec. Městu schází otevřený lidový zábavný park pouťového charakteru, žádné další drahé sportoviště nebo elitářská zábava, ale cíl a  bezpečí pro seniory i pro maminky s kočárky. Monitorovaný a hlídaný prostor bezpečí pro každého, kdo si sedne na lavičky. Přivést do města turisty, rodiče s  dětmi, sousedy z  Polska a  Německa, propojit turistické služby, využít Euroregionu – Nisa sídlícího v  Liberci ke zprostředkování zkušeností příhraničních měst, obcí, aby se v  Liberci realizovaly cíle, které sblížují Čechy s  Poláky a  Němci. Pozvat polské a  německé obchodníky do Liberce a otevřít jejich obchody v centru, zrovna tak i jejich služby a provozov-

ny tam, kde se město vylidňuje a umírá. Máme partnerská města. Co jejich zastoupení, informační centra? Opsat to, co už jinde funguje i  začít hledat naprosto nové způsoby řešení, stejně jako se vracet ke starým dávno odzkoušeným námětům. Návrat restaurace „Radniční sklípek“ je příkladem toho, jak se má hledět na to, co by se mělo realizovat bez prodlení. Po čem veřejnost volá. Pronajmeme letiště na určitou dobu? Zahraniční investor nám může nabídnout zajímavá řešení. Važme si toho, že máme Ještěd, hotel i horu. Nezapomínejme, že stále platí – Liberec = Ještěd a dlouho, dlouho tu nebude nic, co by Ještěd mohlo nahradit. A přesto se stále zhoršuje přístupová cesta k  lanovce. Kdo zde bude řešit stísněné prostory odbavování turistů? I to patří ke kultuře města, jako veřejné WC, zastávky MHD, sochy a sousoší, drobné plastiky, lavičky. Je toho dost, za co lze i  pochválit, ale to by mělo být samozřejmostí. Revitalizace krajského města by měla být cílem i Krajského úřadu. Je až s podivem, že dosud nespolupracují orgány města i kraje a neřeší problémy jinak, než nárazově. Smysluplná by měla být společná, stálá komise řešení revitalizace metropole Libereckého kraje. Jsem přesvědčen o tom, že tak významnému městu Sudet a  metropoli českého pohraničí se podaří vrátit na ta místa, která Liberci náleží. Ať se opět stane perlou mezi Jizerskými a  Lužickými horami na skok od Prahy a  přitom v centru česko-polsko-německého Trojzemí nás všech, komu jeho rozvoj není lhostejný.  Egon Wiener

nepořádek ve vesci nikoho nezajímá?

M

usím si postěžovat. Po nedělním příjemném obědě jsme vyrazili na procházku po Vesci a Doubí, kde bydlíme. Ani krásné nedělní počasí mi nezlepší náladu, když vidím ten nepořádek kolem sebe. Myslím, že kdyby byla vyhlášena soutěž o  největší nepořádek v Liberci, tak ho musí Vesec i Doubí vyhrát. Ptám se, proč jsou lidé takoví, a proč když už takoví jsou, neexistuje ve městě někdo, komu to vadí a něco s tím udělá?! Je mi z toho smutno, a nejradši bych se z Liberce odstěhoval někam, kde ten pořádek je. A jsou již v naší republice taková místa. Nemusím chodit daleko, třeba již ve Vratislavicích, kde máme provozovnu, je všude čisto a pořádek. Tak proč to někde jde, a jinde ne? V příloze posílám foto z nedělní procházky sportovním areálem ve Vesci. S přáním hezkého jara.  Miroslav Semerád, Liberec

Březen 2014 

9


MISS Liberecké listy V. Hlasujte: MLL 18 na 900 06 09

Pátý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje

Kristýna Kočišová, 18 let, Česká Lípa Míry: 84 - 68 - 92, výška 168 cm Zájmy: kreslení, malování Oblíbené sporty: běh

Průběžné výsledky hlasování

Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lucie Nedbalová Marie Szénásiová Lenka Janoušková Nelly Grindlerová Adéla Toráčová Jana Šenfeldová

MLL 12 MLL 7 MLL 3 MLL 5 MLL 9 MLL 16

Pošlete SMS a změňte pořadí! Fotografie všech soutěžících dívek najdete na webových stránkách Libereckých listů www.liberecke-listy.cz

Opět se setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotila agentura BOHEMIA WERBUNG. Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku 2013. Posílejte hlasy pro svou favoritku a posuňte ji k vítězství. Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas (příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 09). Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.

Podrobná pravidla najdete na www.liberecke-listy.cz. Dívka s nejvíce hlasy opět získá zahraniční zájezd a spoustu hodnotných cen. Vyhlášení MISS SMS LIBERECKÉ LISTY 2013 a MISS LIBERECKÉ LISTY 2013 se uskuteční na slavnostním večeru v roce 2014.

Hlasujte: MLL 1 na 900 06 09

Hlasujte: MLL 2 na 900 06 09

Hlasujte: MLL 3 na 900 06 09

Dívka 1: Dita Vávrová, 20 let

Dívka 2: Olga Pavlasová, 25 let

Dívka 3: Lenka Janoušková, 31 let

Hlasujte: MLL 4 na 900 06 09

Hlasujte: MLL 5 na 900 06 09

Hlasujte: MLL 6 na 900 06 09

Dívka 4: Barbora Vastlová, 16 let

Dívka 5: Nelly Grindlerová, 17 let

Dívka 6: Barbora Mrázová, 23 let


Hlasujte pro vaši dívku!

Hlasujte: MLL 7 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 8 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 9 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 10 na 900 06 06

Dívka 7: Marie Szénásiová, 19 let

Dívka 8: Kristýna Novotná, 22 let

Dívka 9: Adéla Toráčová, 22 let,

Dívka 10: Veronika Adamcová, 20 let

Hlasujte: MLL 11 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 12 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 13 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 14 na 900 06 06

Dívka 11: Kristina Bergmanová, 17 let

Dívka 12: Lucie Nedbalová, 25 let

Dívka 13: Kristýna Morávková, 22 let

Dívka 14: Michaela Lamačová, 16 let

Hlasujte: MLL 15 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 16 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 17 na 900 06 06

Hlasujte: MLL 18 na 900 06 06

Dívka 15: Jana Marvanová, 16 let

Dívka 16: Jana Šenfeldová, 17 let

Dívka 17: Karolína Humečková, 19 let

Dívka 18: Kristýna Kočišová, 18 let

CK PLUSTOUR M Nový Bor T. G. Masaryka 810 473 01 Nový Bor

Lékařský dům Praha 7, a. s. www.plasticka­‑chirurgie.us

Každý měsíc odměníme toho, kdo pošle nejvíce SMS hlasů pro svou favoritku v 5. ročníku MISS LIBERECKÝCH LISTŮ. Věcné ceny věnuje redakce LIBERECKÝCH LISTŮ. Za leden vyhrává majitel tel. čísla: 608 966 451.

Luxusní dámské prádlo a sportovní oblečení

plustour@volny.cz Tel./fax: 487 725 155 Tel.: 487 721 330 GSM: 602 440 611

Vítězka získá zájezd pro dvě osoby do Říma nebo Paříže


liberecké listy

bronz pro liberecké tanečníky

benefiční pečivo

V

I

sobotu 22. března byla v  Olomouci ukončena série mistrovství ČR latinskoamerických, standardních tanců a kombinace 10 tanců. Na těchto třech mistrovstvích v Hodoníně, Praze a v Olomouci se zúčastnilo celkem 496 tanečních párů z České republiky od nejmladších juniorů až po seniory. Tradičním účastníkem na těchto kláních byl Taneční klub Koškovi Liberec. V kategorii mládež do 21 let se podařilo získat 3x finálové umístění páru Jiří Kejzar – Barbora Košková. Vrcholem byl závěr na posledním MČR v  deseti tancích v  Olomouci, kde potvrdili své kvality třetím místem. Semifinalisty se stali Aleš Petráň – Tatina Dorina v těžké konkurenci mezi dospělými v latinskoamerických tancích a René Skalský – Kamila Burešová v mládeži ve standardu a v deseti tancích. Těsně před branami semifinále mládeže skončil Jakub Žďárský – Irena Pacltová v latinskoamerických tancích. Barvy TK Koškovi hájili i Daniel Humpolec – Kateřina Kuncová v mládeži do 21 let a Tibor Hanzlík – Kateřina Dušková v Juniorech II v latinskoamerických tancích. (r)

12

v letošním roce se ve dnech 16., 17. a 18. dubna uskuteční v době od 9 do 16 hodin v obchodním centru Forum Liberec již tradiční benefiční Velikonoční prodej pečiva, který pořádá nadace EURONISA. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a  zakoupit speciální velikonoční jidáše sypané mandlemi. Patrony akce jsou herec Pavel Liška, který bude přítomen v prodejním stánku 17. 4. mezi 10 a 11 hodinou a dvojnásobný olympijský medailista ze Soči Jaroslav Soukup, který podpoří prodej svou přítomností mezi 11 a 12 hodinou. Výtěžek z  prodeje je určen Asociaci rodičů a  přátel zdravotně postižených dětí ČR – Klub Liberec, která pořádá mimo jiné letní tábory pro hendikepované děti. Nadace EURONISA již 19 let pomáhá lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Za dobu svého působení rozdělila téměř 28 milionů Kč mezi neziskové organizace v Libereckém kraji a  Šluknovském výběžku. Podpořila tak 1 379 projektů 293 neziskových organizací a 19 fyzických žadatelů.  (r)

Březen 2014


křížovka listů

Vážení čtenáři, po vyluštění křížovky zašlete tajenku a vaše jméno pomocí SMS na číslo 900 06 09 v tomto tvaru:

Vylosovaný výherce obdrží knihu Egona Wienera.

LISTY KR jmeno vylustena tajenka Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje: Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.

Výherce z minulého vydání Listů: Tadeáš Červa

Nevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích? Přehled všech výherců najdete na www.liberecke-listy.cz

Murphyho zákon:… (najdete v tajence)

Březen 2014 

13


vaše inzerce

Byty

➤ Prodám družstevní garáž v Liberci -

➤ Prodam 1x pouzitou drticku na

zahrady - bránu, branku a pletivo. Neu-

➤ Prodám dalekohled 25 x 60 mm,

➤ Nabízím k pronájmu prostorný 2+1

Františkov. Elektrická přípojka. Cena do-

vetve, stav jako novy, moznost doruceni

skutečněná stavba, přivezu. Tel: 777

Russia, klasický binokulár, černý, s braš-

v Liberci Ruprechticích. Velmi dobrý

hodou. Kontakt: 732 639 062.

zdarma do techto mest: Jablonne v

106 709.

nou, výborný stav, úplně nový, jen 450

stav, před pár lety po kompletní rekon-

➤ Prodam byt 2+kk, OV, 37m2 ve stre-

Podj., Novy Bor, Ceska Lipa, Mimon,

➤ Prodám nepromokavou plachtu na

Kč. Zašlu i na dobírku. T: 731 342 476.

strukci. Malý cihlový dům. Cena 8 000

du Liberce vcetne garaze, cena 1,1 mil.

Chrastava, Liberec, ostatni na dohode,

auto, lehká, pevná, odolná proti slunci

➤ Prodám koupelnový radiátor, bílá

Kč měsíčně vč. topení a vody + elektři-

Kc. Tel.: 602 784 919.

cena 2 350,- + postovne nebo osobni

i mrazu, na všechny typy os. aut, zesíle-

barva. V ceně jsou držáky do zdi, záslep-

na. Satelit, dostupnost internetu. Tel.:

➤ Pronajmu garsonku s balkonem

odber (myslim ze je tam stale cca 1 rok

ný okraj s kovovými oky, nová v orig. ba-

ky atd. Velmi výhodná koupě! Nejedná

777 335 372.

o celkové ploše 25m2 v ulici Březová alej

zaruka - proverim) rychle jednani - mozna

lení, cena jen 390 Kč. T: 776 168 887.

se o polský výrobek! Volejte kdykoliv na

(v blízkosti Technické univerzity). Bližší

sleva. Tel.: 734 521 604.

➤ Prodám nové nepoužité modřínové

736 779 630.

informace na tel. č. 608 982 512.

➤ Prodám balíček oblečení pro holku

palubky. Šíře 72 mm, síla 18 mm, délka

➤ SMS: Prodam zasitovany stavebni

➤ Prodám rodinnou vilu o dvou bytových

4-6 let. Rifle délka 65 cm velikost 120

od 1 do 2 m. Palubky jsou obroušené

pozemek s vydanym povolenim na stav-

jednotkách + 3 nezávislé pokoje. Dům

- 126, 3 trika s dlouhým rukávem, 3

a 2 x nalakované - připravené na obklá-

Koupě - různé

bu RD. Dlouhy Most u Liberce, 1 002

s půdou, podsklepením, garáží a sklado-

trička s krátkým rukávem. legíny,2 miki-

dání, jsou velmi pěkné. Celková plocha

➤ SMS: KOUPIM bizuterii zbytky z vyro-

m2, cena 1,1 mil.Kc. Tel.: 602 831 345.

vacími prostory. Zahrada s ovocnými

na s kapucí. Troje tepláčky Nejlépe Jab-

je 15 m2. Cena za 1 m2 je 80 Kč. Možný

by, vanocni perovy stromecek, betlem

➤ Koupím stavební pozemek ve Vrati-

stromy, možnost přikoupení dalšího po-

lonec Liberec dovezu. Tel.: 721 530

osobní odběr Tanvald, nebo dovezu Jab-

papirovy i dreveny. Tel. 603 410 736.

slavicích nad Nisou - rozloha 1 000 –

zemku na chov domácího zvířectva

540.

lonec n. Nis., Liberec, Železný Brod

➤ Shanim jakykoliv druh strasilky,

3 000 m2, jižní orientace, výhled na

a pěstitelství. Dům se nachází v  obci

➤ Masivní dřevěný psací stůl. Rozměry

a okolí. Tel.: 702 398 673.

osobni prevzeti Liberec a okoli. Platim

Ještěd příp. i na Liberec. Tel.: 776 828

Hrádek nad Nisou, kraj Liberecký. RK

106 x 63 x 76 cm Vyrobeno v Nizozemí.

➤ Autosedačka Firkon 0–11 kg. Certifi-

ihned. Tel.: 734 647 427.

294.

nevolejte! Tel: 602 939 694.

Stůl je v dobrém stavu a  všechno je

kát bezpečnosti. Nánožník, stříška, no-

➤ SMS: KOUPIM STOJANEK S TRPASLI-

➤ Prodám zahrádku okr. Liberec v No-

funkční a bez viditelných vad. Tel.: 604

vorozenecká vložka. Po 1 dítěti, nekuřác-

KY. STARE VANOCNI OZDOBY. STROME-

vém Městě pod Smrkem o rozměrech

997 526.

ké auto. Bez poškození (pouze vytahané

CEK Z PERI. ZVONICI STROMEK. BET-

➤ Prodám neprůstřelnou vestu třídy IIIA

gumičky úchytek nánožníku). Preferuji

LEM. TEL. 274 814 448.

Nemovitosti

10,90 x 9,70 x 11,73 x 18,20 metrů.

Elektronika prodej

Zahrádka je pravidelně udržována, na

➤ Prodám tablet Prestigio Multipad

+ aramidový plát. Vesta už nemá štítek

osobní odběr Praha, Liberec, Semily. Ji-

zahradě vysázeny ovocné keře, záhonky,

PMP3370B. Koupen letos na jaře, v zá-

a má roztřepené okraje. Cena 1 000,-

nak poštovné dle tarifů ČP. Tel.: 608

dvě kůlny na nářadí a chatka. Na pozem-

ruce, v perfektním stavu, bezchybná

Tel.: 777 893 580.

516 281.

ku též vodovod. Nachází se v zahrádkář-

funkce ověřena, nepoškozený (bez škrá-

➤ Prodám dětskou jídelní židli Babypo-

➤ Nabízím dětskou lyžařskou přilbu vel.

➤ Prodám zadní světla na Peugeot

ské kolonii. Cena dohodou. Tel.: 721

banců!) zabalen v originálním obalu. Ne-

int Fábula. Ve velmi dobrém stavu, polo-

51 - 52. Jako nová. Cena 450 Kč. Jablo-

206, skoro jako nové. Cena 700 Kč.

876 786.

využívám jej, proto jej prodávám. Původ-

hovatelná zádová opěrka, snímatelný jí-

nec, Liberec zdarma dovezu. Tel.: 721

Tel.: 775 201 827.

➤ Pronajmu garáž v garážovém dvoře

ní cena 3 000 Kč. Předám osobně nebo

delní pult, závěsný koš pod sedačkou,

530 540.

➤ Prodám 4 ks komplet kol na Peugeot

v Liberci-Pavlovice naproti Bille. Nájem-

zašlu na dobírku. Telefon: 721 754 949.

5-bodový beezpečnostní pás. Původní

➤ Hvězdářský dalekohled - teleskop pro

106 se zimními pneumatikami Vraník

né 890 Kč/měsíc. Telefon 776 884 009

➤ Prodám nepoužívaný Apple Macbook

cena 2 300 Kč, nyní za 700 kč. Tel.: 737

začínající astronomy, kompletní soupra-

155/70 R13. Dezén pneumatiky obsa-

nebo 481 120 074.

Air (mid 2013) s 256 GB SSD a 8 GB

775 383.

va včetně hledáčku, kompasu, stativu,

huje tvrdé granule karbidu křemíku veli-

➤ Stylová chata u lesa na vlastním po-

ram. Záruka je do 27.9.2015! Nový stojí

➤ Drcený polystyren, velké množství.

nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.

kosti cca 1,5 mm, které jsou rozvrstveny

zemku 600 m2, jižní svah, klidné místo,

37 090,00 Kč. Tel.: 773 119 990.

Volat po 17 hod. 732 572 415.

I na dobírku. Tel.: 604 961 269.

v celé hloubce dezénu, při opotřebování

bezproblémový příjezd po obecní cestě,

➤ Prodám úplně nový iPhone 5S - Spa-

➤ Prodám žulové kameny na zahradu

➤ Prodám asi 200 různých mincí, Evro-

dezénu neustále vystupují nové ostré

elektřina 220/380V, terasa s výhledem

ce Gray. Záruku 24 měsíců u Vodafone.

jako soliterní kusy (velké kusy), na stav-

pa a svět 20. stol., pouze dohromady, 3

granule. Výborné jízdní vlastnosti na

do krajiny, vnitřní krb, kuchyňka s klasic-

Pouze osobní předání! Cena 15 990,-

bu skalek, opěrných zdí, zpevnění břehů,

Kč za ks. Na dobírku. T: 723 509 549.

sněhu a ledu. 2Ks úplně nové , 2ks jeté

kými kuchyňskými kamny a el., voda, wc,

Tel.: 724 448 908.

do základů apod. Jsou pěkné, zaoblené.

➤ Prodám jakekoliv množství betono-

jednu sezonu. Cena 1600,- Kč. Liberec,

spací podkroví, vše solidní materiály

➤ Nový dětský notebook, mnoho výuko-

Množství není omezené. Menší kusy,

vých panelu velikost 3*1 metr. Nakládka

Tel: 737 810 680.

a provedení, žulová podezdívka, chráně-

vých programů, Ideální dárek pro každé

větší jsou i více než metrové. Krásná

zajištěna. Jako nové. Cena 900 Kč/ks

➤ Prodám endurovou motorku YAMAHA

né stání pro automobil, místo pro bazén,

předškolní dítě! Cena 990 Kč. I na dobír-

žula. Cena dohodou. Tel 606 340 430.

kontakt. Tel.: 606 855 843.

XT 600e, r.v. 2003, vše originál, najeto

dětská houpačka, atd., udržováno, neku-

ku. Tel.: 776 168 887.

➤ Elektrický paralyzér - vzhled mobilu -

➤ Prodám cca 20 ks radiátorů Radik -

16 500 Km. Zakoupena v Yamaze v Pra-

výkon 1 200 000 V - nepostradatelný

nové ale rozbalené nebo min. použité.

ze, nebouraná, nutno vidět. Cena 62

řáci, vše bez nutnosti oprav, ihned k využití, pěkné místo. Cena k  jednání 595

Auta prodej

Prodej - různé

ochránce na večerních procházkách, na

Cena při odběru všech najednou 300,–

000 Kč. Tel.: 722 234 199.

000 Kč. RK nevolat. Tel. 606 429 943.

cestě z práce  apod. Nový, nepoužitý,

Kč / ks bez ohledu na rozměr. K odvozu

➤ Honda CRV 2007, 2.0, Automat, TOP

➤ Prodám rodinnou vilu o dvou bytových

➤ Prodám 4 pytle štuku Hasit 160, á

s vestavěnou svítilnou. Orig. balení, ce-

z Liberce. Tel.: 737 248 481.

STAV. Po prvním majiteli (nekuřák), nové

jednotkách + 3 nezávislé pokoje. Dům

30 kg. PC 125 Kč pytel. Mohu dovést na

na 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 723

➤ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,

v ČR, servis Honda Liberec. Perfektní

s půdou, podsklepením, garáží a sklado-

trase Frýdlant - Liberec. Tel.: 606 262

509 549.

odolné proti slunci i mrazu, ze silnější

stav bez dalších investic. Najeto pouze

vacími prostory. Zahrada s ovocnými

698.

➤ Prodám dveře plastové vč. zárubně,

plast. hmoty, univerz. použití na stavbě,

70 500 km. Vozidlo je v plné výbavě +

stromy, možnost přikoupení dalšího po-

➤ Prodam boty zn. Nike, velikost 27,

bílé a zlatý dub, dále plechové dveře do

zahradě apod., úplně nové v orig. balení,

tažné zařízení! Cena 293 000 Kč. Tel.:

zemku na chov domácího zvířectva

vnitrni stelka 16 cm. Bez zavad, klasicke

stávající zárubně a kompletní oplocení

290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.

602 172 722.

a pěstitelství. Dům se nachází v  obci

znamky noseni. Moznost zdarma dovezt

Hrádek nad Nisou, kraj Liberecký. RK

Liberec a okoli, pripadne dalsi mesta po

nevolejte! Tel: 602 939 694.

dohode. Tel.: 723 057 310.

900 06 09

14

Březen 2014


horoskop listĹŻ

Beran 21. 3. - 20. 4. Projekt, na kterĂŠm jste pracovali, se ukĂĄĹže jako perfektnÄ&#x203A; zpracovanĂ˝. DozvĂ­te se, jak jste splnili vĹĄechna oÄ?ekĂĄvĂĄnĂ­, kterĂĄ do vĂĄs firma vklĂĄdala. OvĹĄem pĹ&#x2122;ipravte se na dalĹĄĂ­ stejnÄ&#x203A; nĂĄroÄ?nĂŠ Ăşkoly. DokĂĄzali jste, Ĺže na to mĂĄte. Ale na druhou stranu se budete muset pĹ&#x2122;ipravit na otevĹ&#x2122;enĂ˝ boj s kolegy, kteĹ&#x2122;Ă­ v tom vidĂ­ jenom vaĹĄi protekci.VĂĄhy 24. 9. - 23. 10. PĹ&#x2122;enesli jste se pĹ&#x2122;es fĂĄzi, kdy nebylo moĹžnĂŠ udÄ&#x203A;lat ani jedinĂ˝ krok. Z vaĹĄeho hlediska to bylo nekoneÄ?nĂŠ. NynĂ­ je uĹž ale vĹĄechno jinak. ZmÄ&#x203A;na, ke kterĂŠ jste se odhodlali, byla dobrĂĄ. NynĂ­ nastĂĄvĂĄ Ä?as vaĹĄĂ­ skliznÄ&#x203A;. UĹž dĂĄvno jste ze sebe dĂĄvali nejvĂ­c, ale nic se vĂĄm nevracelo. VaĹĄe pole je plnĂŠ kvalitnĂ­ch zlatĂ˝ch klasĹŻ.Ĺ tĂ­r 24. 10. - 22. 11. Jste na poÄ?ĂĄtku novĂŠ ĹživotnĂ­ etapy, naĹĄli jste koneÄ?nÄ&#x203A; pevnĂ˝ bod, kolem kterĂŠho se mĹŻĹže pohybovat. Ale pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ daleko se nepouĹĄtÄ&#x203A;jte, protoĹže aĹž tak zase plavat neumĂ­te. Pracujte na vÄ&#x203A;cech, kterĂ˝m rozumĂ­te, nic dalĹĄĂ­ho nechtÄ&#x203A;jte dosĂĄhnout. VaĹĄe ĹĄance se znĂĄsobĂ­, aĹž se nadĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝m projevĂ­te v tom sprĂĄvnĂŠm svÄ&#x203A;tle.StĹ&#x2122;elec 23. 11. - 21. 12. V prĂĄci byste mohli proŞívat podobnĂŠ poci-ty, jako kdyĹž Ĺžena porodĂ­ svĂŠ prvnĂ­ dĂ­tÄ&#x203A;. Je to naprosto nepopsatelnĂ˝ pocit, absolutnĂ­ ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­, kterĂŠ jste dosud nezaĹžili. PodaĹ&#x2122;ilo se vĂĄm nÄ&#x203A;co, o Ä?em jste dosud mohli maximĂĄlnÄ&#x203A; jen snĂ­t. Pro spisovatele by to mohla bĂ˝t prvnĂ­ kniha, pro skladatele dokonÄ?enĂ­ novĂŠho CD.

BĂ˝k 21. 4. - 21. 5. Budete se nejspĂ­ĹĄ muset pĹ&#x2122;ihlĂĄsit do nÄ&#x203A;jakĂŠho profesnĂ­ho kursu, jsou na vĂĄs stĂĄle vĂ­ce kladeny odpovÄ&#x203A;dnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ăşkoly. CertifikĂĄt je sice jenom papĂ­r, ale nÄ&#x203A;kteĹ&#x2122;Ă­ lidĂŠ papĂ­ry tohoto druhu vidĂ­ rĂĄdi. OstatnÄ&#x203A; i pro vĂĄs by tohle mohla bĂ˝t dobrĂĄ zkuĹĄenost, kterĂĄ by vĂĄm dopomohla k vyĹĄĹĄĂ­ funkci. I kdyĹž budete hodnÄ&#x203A; vysoko, nemyslete si, Ĺže uĹž umĂ­te lĂŠtat.

Lev 23. 7. - 23. 8. Do prĂĄce chodĂ­te rĂĄdi, stala se vĂĄm v poslednĂ­ dobÄ&#x203A; druhĂ˝m domovem, myslĂ­te na ni hodnÄ&#x203A; srdcem. NeuvaĹžujete v negativnĂ­ch dimenzĂ­ch, pouze pozitivnÄ&#x203A; budujete dĂ­lo, kterĂŠ mĂĄ bĂ˝t nadÄ?asovĂŠ. PĹ&#x2122;ichĂĄzejĂ­ dalĹĄĂ­ nabĂ­dky, klienti, obchodnĂ­ci, firma za vaĹĄeho pĹ&#x2122;ispÄ&#x203A;nĂ­ vzrĹŻstĂĄ. Je to aĹž tak nĂĄdhernĂŠ, Ĺže mĂĄte obavu, aby se nÄ&#x203A;co nepokazilo.Panna 24. 8. - 23. 9. I kdybyste najednou mÄ&#x203A;li pĹ&#x2122;eruĹĄit prĂĄce na vaĹĄem projektu, nebuÄ?te smutnĂ­. Je to doÄ?asnĂĄ fĂĄze, bÄ&#x203A;hem kterĂŠ mĂĄte doplnit jen nÄ&#x203A;kolik dĂ­lÄ?Ă­ch krokĹŻ. UĹž br-zy zase pojedete ve svĂŠm tempu. RozhodnÄ&#x203A; se nebojte, Ĺže byste zĹŻstali bez prostĹ&#x2122;edkĹŻ. Nedupejte a nechtÄ&#x203A;jte hned mĂ­t vĹĄechno zase na stole. I tohle zpomalenĂ­ je dĹŻleĹžitĂŠ.

BlĂ­Ĺženci 22. 5. - 21.6. PĹ&#x2122;esvÄ&#x203A;dÄ?Ă­te se, jak nenĂ­ dobrĂŠ pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ vĹĄem dĹŻvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovat. Zase pĹ&#x2122;ijde rĂĄna pod pĂĄs. NejvĂ­c vĂĄs na tom zabolĂ­, Ĺže vĂĄs zklame Ä?lovÄ&#x203A;k, od kterĂŠho byste to Ä?ekali snad nejmĂŠnÄ&#x203A;. RadÄ&#x203A;ji si uĹž pĹ&#x2122;edem udÄ&#x203A;lejte kolem sebe mantinely. K sobÄ&#x203A; pouĹĄtÄ&#x203A;jte jenom ty, kdo si våŞí vaĹĄĂ­ dĹŻvÄ&#x203A;ry. Pozor hlavnÄ&#x203A; na mladĹĄĂ­ kolegy.Rak 22. 6. - 22. 7. BuÄ?te opatrnĂ­ na kaĹždĂŠ slovo, kterĂŠ v prĂĄci pronesete. Nejste na dobrĂŠ vlnÄ&#x203A;, ne kaĹždĂ˝ rozumĂ­ tomu, o co vĂĄm jde. RadÄ&#x203A;ji svĂŠ nĂĄzory moc neprosazujte, poÄ?kejte pĂĄr dnĂ­, aĹž bude pĹ&#x2122;Ă­znivÄ&#x203A;jĹĄĂ­ situace. HlavnÄ&#x203A; byste si mÄ&#x203A;li dĂĄvat pozor na vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch shromĂĄĹždÄ&#x203A;nĂ­ch, napĹ&#x2122;Ă­klad na poradĂĄch. SednÄ&#x203A;te si nÄ&#x203A;kam stranou a tvaĹ&#x2122;te se, Ĺže vĂĄm nenĂ­ dobĹ&#x2122;e.Kozoroh 22. 12. - 20. 1. BlĂ­zkĂĄ kolegynÄ&#x203A;, s ktem rou jste v poslednĂ­ch mÄ&#x203A;sĂ­cĂ­ch spolupracovali, se rozhodne odejĂ­t z firmy. NemĂĄ smysl ji v tom pĹ&#x2122;emlouvat, vidĂ­ svoji dalĹĄĂ­ cestu jinde. Budete se s tĂ­m muset vyrovnat. VaĹĄe pozice nenĂ­ nijak otĹ&#x2122;esena. MoĹžnĂĄ byste mohli dostat jinĂŠ prostory nebo aspoĹ&#x2C6; nĂĄstÄ&#x203A;nku. Ani novĂ˝ blok nenĂ­ marnĂ˝.VodnĂĄĹ&#x2122; 21. 1. - 19. 2. To, na Ä?em jste zaÄ?ali pracovat v minulĂ˝ch tĂ˝dnech, pokraÄ?uje. VypadĂĄ to, jako byste pochopili svou ĹživotnĂ­ nĂĄplĹ&#x2C6;, svĂŠ poslĂĄnĂ­. KaĹždĂ˝ na vĂĄs vidĂ­, jak jste nynĂ­ ĹĄĹĽastnĂ­, jen kvetete. DaĹ&#x2122;Ă­ se vĂĄm, na co jen sĂĄhnete. VĂ­te, Ĺže nic jinĂŠho byste nynĂ­ zaÄ?Ă­nat nemÄ&#x203A;li a ani nebudete. Tohle je ta nejlepĹĄĂ­ cesta, po kterĂŠ jdete.Ryby 20. 2. - 20. 3. NeodpoÄ?inete si, vypadĂĄ to, Ĺže budete muset stĂĄle nÄ&#x203A;co Ĺ&#x2122;eĹĄit. Ă&#x161;koly se na vĂĄs nabalujĂ­, jsou nĂĄroÄ?nĂŠ, ale vĂĄm vyhovujĂ­, protoĹže je zvlĂĄdĂĄte. MÄ&#x203A;li byste sĂĄhnout po odbornĂŠ publikaci, potĹ&#x2122;ebujete si doplnit vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ nebo dohledat dĹŻleĹžitĂ˝ Ăşdaj. NaĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ to nebude dlouho trvat. MĂĄte moĹžnost dostat se na vyĹĄĹĄĂ­ pozici ve firmÄ&#x203A;.

Duben Duben je Ä?tvrtĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­c gregoriĂĄnskĂŠho kalendĂĄĹ&#x2122;e v roce. MĂĄ 30 dnĂ­. Slovo pochĂĄzĂ­ ze slova dub. PrvnĂ­ dubnovĂ˝ den se nazĂ˝vĂĄ aprĂ­l. UĹž od 16. stoletĂ­ je aprĂ­l spojen s rĹŻznĂ˝mi ĹžertĂ­ky a drobnĂ˝mi zlomyslnostmi. AprĂ­lovĂŠ poÄ?asĂ­ oznaÄ?uje poÄ?astĂ­ nestĂĄlĂŠ, promÄ&#x203A;nlivĂŠ a pouŞívĂĄ se i tehdy, pokud se hovoĹ&#x2122;Ă­ o  promÄ&#x203A;nlivĂŠm a  nestĂĄlĂŠm poÄ?asĂ­ v jinĂ˝ Ä?as. RannĂ­ dĂŠĹĄĹĽ a dubnovĂ˝ Ä?as jest stejnĂ˝. V  dubnu Ä?as a  panskĂ˝ kvas. PanskĂĄ lĂĄska a  dubnovĂ˝ snĂ­h za mnoho nestojĂ­. SnĂ­h dubnovĂ˝ hnojĂ­, bĹ&#x2122;eznovĂ˝ trĂĄvĂ­. SnĂ­h dubnovĂ˝ jako mrva pohnojĂ­. MokrĂ˝ duben a mĂĄj chladnĂ˝ - k  sĂ˝pkĂĄm, senu pĹ&#x2122;Ă­stup ŞådnĂ˝. Jak hluboko v  dubnu namokne, tak hluboko v  mĂĄji vyschne. Na mokrĂ˝ duben - suchĂ˝ Ä?erven.

LIBERECKĂ&#x2030; LISTY a agentura BOHEMIA WERBUNG poĹ&#x2122;ĂĄdajĂ­

5. roÄ?nĂ­k MISS LIBERECKĂ?CH LISTĹŽ DĂ­vky i hlasujĂ­cĂ­ opÄ&#x203A;t hrajĂ­ o hodnotnĂŠ ceny Hlasovat pro svĂŠ favoritky mĹŻĹžete aĹž do vyhlĂĄĹĄenĂ­ MISS SMS LIBERECKĂ?CH LISTĹŽ 2013 a MISS LIBERECKĂ?CH LISTĹŽ 2013, kterĂŠ se uskuteÄ?nĂ­ na finĂĄlovĂŠm veÄ?eru v roce 2014 Pravidla soutÄ&#x203A;Ĺže a pĹ&#x2122;ihlaĹĄovacĂ­ formulĂĄĹ&#x2122; naleznete na webu LibereckĂ˝ch listĹŻ/soutÄ&#x203A;Ĺže Zde se nachĂĄzĂ­ i fotografie z pĹ&#x2122;edchozĂ­ch roÄ?nĂ­kĹŻ Do soutÄ&#x203A;Ĺže se mĹŻĹžete hlĂĄsit tĂŠĹž formou SMS na telefon 605 279 393 nebo na e-mail miss@liberecke-listy.cz

BĹ&#x2122;ezen 2014

15


Udělejte také své šťastné rozhodnutí Reklamní kampaň emotivně, čistě & jednoduše

Obohaťte své reklamní materiály o emoce originální fotografií střiženou na míru. Využijte zázemí našeho fotoateliéru a našeho týmu komunikační a public relations agentury. Propojujeme fotografický um s marketingovou odborností a kreativním myšlením.

BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. Habartická 578/1d 190 00, Praha 9

Tel.: 283 882 700 Tel.: 604 232 238

office@bohemia-werbung.cz www.bohemia-werbung.cz

Liberecke listy 03/14  

Už se cítí v primátorském křesle? Lídr SLK se nevybíravě obul do náměstka primátorky Bývalé vedení kraje u soudu - platy na kraji jim nest...