__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ISSN 2334-9964

April 2014.

Broj 04/2014

INFORMATOR OPŠTINE ŽITIŠTE

Str. 8

TREĆI PALAČINKA FEST U HETINU Str. 6 i 7

ZAVRŠEN 18. SPOMENAR

PROČITAJTE U OVOM BROJU: EKOS PODELIO 1200 KANTI ZA SMEĆE

str. 2

14. GODINA INFORMISANJA U OPŠTINI

str. 3

UDRUŽIVANJE PROIZVOĐAČA MLEKA

str. 4

ZAVRŠEN 18. SPOMENAR

str. 5

SVI ZA ALEKSANDRA SUBIČINA

str. 10

SPARTANCI NA PRVENSTVU SRBIJE

str. 11


Novi član Vaše porodice

ODRŽANA 49. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA U petak, 11. aprila, održana je 49. sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Opštine Žitište Mitar Vučurević. Nakon usvajanja zapisnika sa 47. i 48. sednice, pristupilo se usvajanju Odluke o upotrebi sredstava iz budžetske rezerve za prevoz učenika srednjih škola za mesec april. Za mesec april je neophodno iz budžetske rezerve usmeriti 1.800.000,00 dinara za refundaciju sredstava. Razmatrana je informacija Komisije za dodelu prava na besplatno letovanje učenika, dece i mladih sa prebivalištem na teritoriji Opštine Žitište.Većnici su upoznati da je ova komisija donela pravilnik po kom pravo na letovanje imaju učenicima završnih razreda osnovnih škola – nosioci Vukove diplome, učenicimi od 1. do 8. razreda sa istaknutim rezultatima na državnim i međunarodnim takmičenjima, sportistima sa. značajnim postignućima na državnim i međunarodnim tekmičenjima kao i deci sa smetnjama u razvoju uzrasta od 7 do 18 godina koji na letovanje mogu ići sa jednim pratiocem. Komisija će blagovremeno napraviti spisak dece koja ispunjavaju uslove prema pravilniku a planirano je da sva deca idu u jednoj grupi od 28. juna do 8. jula. Sredstva za besplatno letovanje su obezbedjenja iz budzeta opštine Žitište u iznosu od 1.500.000,00 dinara i iz sredstava Predškolske ustanove „Desanka Maksimović“ od 500.000,00 dinara od zakupa odmarališta u Bijeloj. Doneta je odluka o sprovođenju javne nabavke za kupovinu 30 protivgradnih raketa. Sredstva za kupovinu raketa su obezbedjena od zakupa zemljišta u državnoj sredini. I.C.

ZAVRŠENA LICITACIJA DRŽAVNE ZEMLJE

U Opštini Žitište u ponedeljak, 7. aprila, završena je licitacija državne zemlje za katastarske opštine Srpski Itebej i Ravni Topolovac. Na ove licitacije se prijavilo 120 lica, koji su se nadmetali za 2700 hektara, podeljene u 120 grupa. Komisija za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini nastavlila je rad nakon usklađivanja Rešenja o pasivizaciji adrese prebivališta. Po tom Rešenju sa ovih licitacija izuzeto je 18 lica a za 12 lica kojima se utvrđuje mesto prebivališta dozvoljeno je pravo učešća na ovim nadmetanjima. U slučaju dobijanja Rešenja o pasivizaciji tim licima neće biti potpisana Odluka o davanju u zakup državnog zemljišta, a parcele će biti ponuđene na zakup u drugom krugu zajedno sa površinama koje nisu izlicitirane u prvom krugu. Većina parcela zakupljene su po početnoj ceni, najveća cena je izlicitiarana u KO Banatsko Višnjićevo gde je cena hektara dostigla do 119.000,00 dinara a na jednoj parceli u KO Ravni Topolovac hektar je plaćen 62.000,00 dinara. I.C.

Javno preduzeće „EKOS“ obezbedilo je kante za smeće koje su podeljene stanovnicima Srpskog Itebeja i Banatskog Karađorđeva. Ukupno je podeljeno oko 1.200 kanti za smeće čime je ostvaren višegodišnji cilj da se za svih 12 naselja u Opštini Žitište besplatno obezbede kante za smeće u cilju unapređenja upravljanja otpadom u opštini Žitište i poboljšanja rada komunalne službe javnog preduzeća "EKOS". Ovoj akciji prisustvovao je poslanik u skupštini Vojvodine Igor Salak: "Kao direktor ovog komunalnog preduzeća pokrenuo sam akciju organizovanog odnošenja smeća iz svih naseljenih mesta žitištanske opštine i drago mi je da danas mogu da vidim da i građani Banatskog Karađorđeva i Srpskog Itebeja dobijaju kante čime je ova akcija zaokružena. Kao poslanik u Skupštini Vojvodine nastaviću da pomažem našim javnim preduzećima pri apliciranju na projekte za unapređenje usluga koje raspisuju pokrajinski sekretarijati". I.C.

PODELJENO 1200 KANTI ZA SMEĆE


Novi član Vaše porodice U ponedeljak, 28. aprila, održan je radni sastanak Komisije za žalbe i predstavke Skupštine opštine Žitište i predsednika Odbora za predstavke i predloge AP Vojvodine, pokrajinskog poslanika, gospodina Gorana Gonđe. Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika Opštine Žitište Jene Lazar, pomoćnik predsednika Opštine Žitište Dalibor Golubović, pokrajinski poslanik Igor Salak i članovi opštinskog Veća. Predsednik pokrajinskog odbora za predstavke i predloge je upoznao prisutne sa planom aktivnosti Odbora za naredni period i naglasio da će akcenat biti na razmatranju predstavki i predloga mladih. Predloženo je da se u sklopu aktivnosti komisije odredi jedan dan u mesecu za prijem građana i razmatranje njihovih predstavki kao i intenzivnije medijsko predstavljanje rada komisije. Predsednik opštinske komisije Milenko Stanić je sugerisao da pokrajinski odbor Skupštine AP Vojvodine organizuje edukativne sastanke opštinskih komisija i samim tim unapredi svoj rad i rad opštinskih komisija. Pomoćnik predsednika opštine,Dalibor Golubović je podržao ovaj predlog i napomenuo da se medijska podrška radu komisije uvrsti u planove rada Komisije i da se u izradu veb prezentacije Opštine Žitište ugradi i servis koji bi građanima olakšao komunikaciju sa Komisijom. Zamenik predsednika opštine, Jene Lazar je pozdravio ovakav vid saradnje opštinskih i pokrajinskih organa i iskazao potrebu češćeg održavanja ovakvih sastanaka kako bi se unapredio rad ovakvih i sličnih organa na nivou lokalne samouprave. I.C.

ZA JOŠ BOLJI RAD KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

14. GODINA INFORMISANJA U OPŠTINI ŽITIŠTE

U petak, 21. aprila 2000. godine emitovana je prva emisija "Panorama Opštine Žitište" koja se zvala "Hronika Opštine Žitište". Do danas su emitovane 723 emisije, snimljeno je preko 54 hiljade minuta sirovog materijala, od čega je izmontirano i emitovano 25 hiljada minuta. Tokom ovih 14 godina emisiju su pripremali: Milan Mijatović, Dragan Damjanović, Sanja Živković, Vojislav Marinkov, Bojana Gluhović, Ivana Balaban, Gordana Gavrić, Dušan Milićev, Svetlana Maja Babić, Dolores Kovačević i Bojan Marčeta.. Naši snimci su emitovani na većini nacionalnih televizija u Srbiji, izveštaji su prenošeni i putem satelita, a vesti su preuzimale i sve domaće novinske agencije. Sa svima njima ostvarujemo izuzetnu profesionalnu i prijateljsku saradnju. Od 2005. godine produkcija "Panorame" se obavlja u Žitištu, a 2012. godine je opremljen televizijski studio.U toku je prebacivanje materijala sa VHS i S-VHS kaseta na DVD. Nakon završetka ovog posla celokupna arhiva emisija će biti dostupna na YouTube profilu Info Centra. Sledeće godine obeležićemo jubilej, 15 godina emisije "Panorama Opštine Žitište". I.C.

ODRŽANO PREDAVANJE SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U utorak ,u zgradi Opštine Žitište, održano je predavanje na temu Skladištenje polјoprivrednih proizvoda. O ovoj temi sa poljoprivrednicima, skladištarima i predstavnicima banaka razgovarali su zamenik direktora Kompezacionog fonda Republike Srbije Tatijana Đukanović i savetnik za alanitičko poslovanje Milan Đakov. U ime lokalne samouprave prustne je pozdravio zamenik predsednika Opštine Žitište Jene Lazar koji je rekao da Opština Žitište veruje da se kroz oživlјavanje i unapređenje proizvodnje u polјoprivredi može otvoriti perspektiva za sve polјoprivrednike u sferi polјoprivrednog preduzetništva. "Skladištnje poljoprivrednih kultura je klјučna karika u lancu proizvodnje, prometa, prerade i plasmana polјoprivrednih proizvoda. Pred skladištarima stoje odgovorni zadaci, a da bi se na njih odgovorilo skladište mora da ispuni preduslove propisane Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati javna skladišta, rekao je Jene Lazar. "Kako bi sve delove ovoga procesa što kvalitetnije predstavili polјoprivrednim proizovđačima, kao najbitnijim u ovom procesu, verujemo da je vrlo bitno stalno obrazovanje svih učesnika ovoga procesa u saradnji sa pouzdanim i kompetentnim partnerima iz Kompenzacionog fonda, Ministarstva polјoprivrede, vodoprivrede i šumarstva republike Srbije i predstavnika bankarskog sektora", istakao je u svom obraćanju Milan Đakov. I.C.


Novi član Vaše porodice

ZABELILO SE BANATSKO KARAĐORĐEVO

ZA LEPŠU OPŠTINU ŽITIŠTE

U utorak, 29. aprila, Opštinu Žitište je zahvatilo nevreme praćeno jakom kišom a naseljeno mesto i atar Banatskog Karađorđeva pogođen je i gradom. Za manje od sat vremena na područje teritorije Opštine Žitište palo je više od 40 litara kiše po metru kvadratnom. Prema rečima meštana, grad koji je padao više od 30 minuta bio je veličine zrna graška i nije naneo velike štete u ataru, ali je u naselju oštetio sadnice voća i povrtarske zasade u baštama. Milenko Čolić, član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu rekao je da je kiša potrebna usevima ali ovako visok nivo vlage pogodan je i za razvijanje gljivičnih oboljenja na svim kulturama. I.C.

UDRUŽIVANJE PROIZVOĐAČA MLEKA

Prošlog vikenda održana je osnivacka Skupština udruženja proizvođaca mleka iz Banatskog Dvora. Na ovom sastanku proizvođača mleka, pored trideset osnivača prisustvovali su i gosti Dejan Trajković, predsedavajuci upravnog odbora i Olivera Latinović clanica Upravnog odbora Centralne Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Na Skupštini su izabrani članovi upravnog odbora, Kosta Trivunović, Milorad Trivunović i Nandor Čapo. Za potpredsednika je izabran Arpad Salma a predsednica udruženja je Stanislava Mizdrak. U nadzorniodbor su izabrani Stevan Bibin, Miroslav Kesić i Radivoje Trivunović. Prema rečima osnivača, cilj za osnivanje jednog ovakvog udruženja je želja da svi proizvođači mleka iz Banatskog Dvora budu udruženi u jedno udruženje radi bržeg i kvalitetnijeg rešavanja svojih ciljeva i potreba, a to su poboljšanje uslova proizvodnje i cene mleka. Udruženje će se baviti edukacijom svojih članova, a jedan od ciljeva je i je proširivanje rada na celu teritoriju Opštine Žitište. I.C.

U cilju uređenja javnih površina u opštini Žitište, Javno preduzeće „EKOS“ izradilo je elaborat o uređenju cvetnih rondela na teritoriji opštine Žitište. Sadnjom tuja, šimšira, lavande i postavljanjem trave na kružnom toku u Žitištu, radnici JKSP "EKOS" započeli su realizaciju planiranih aktivnosti u skladu sa predviđenim planom. U toku meseca aprila izvršeno je kompletno uređenje zelenih površina i sadnja cveća i u ostalim naseljima Opštine Žitište. U okviru prolećne sadnje zasađeno je oko 5.500 komada lavande, gazanije, ageratuma, salvije i begonije, dok se za jesenju sadnju predviđa i dodatna sadnja viole na svim projektovanim cvećnjacima. I.C.

IMA LI KRAJA UNIŠTAVANJU !? Klupe, kante za smeće, info table, tuševi, ventili, creva, poklopci od rasvete, daske od splava... sve ovo, i još mnogo toga se nalazi na meti nekolicine osoba u Žitištu i ostalim mestima žitištanske opštine. Poslednje što su uništil je ram za reklamu na obali Begeja. Nekome nije bilo teško da se popne na staru betonsku zgradu pumpe za vodu i da skine metalne cevi koje su sluzile za postavljanje reklame za manifestacije "Chicken fest" i "Veselu begejsku regatu". Znamo da policija radi svoj posao, pitamo druge službe, sta se dešava sa licima koja budu uhvaćena, kolike kazne plate i zašto pored novčane kazne nisu u obavezi da „odrade“ sate društveno korisnog rada ?


Novi član Vaše porodice

TURISTIČKA ORGANIZACIJA NA MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA PREDSTAVILA SE MANIFESTACIONIM TURIZMOM OPŠTINE ŽITIŠTE Turistička organizacija Opštine Žitište uzela je učešće na 47. Međunarodnom sajamu turizma i Sajmu gastronomije u Novom Sadu. Na štandu TOOŽ prisutni su mogli da se upoznaju sa manifestacionim, lovnim i ribolovnim turizmom u Opštini Žitište. Stanko Vlaisavljević, direktor Turističke organizacije u izjavi Info Centru je rekao da je tradicionalno veliko interesovanje bilo za manifestaciju Čiken fest. "Pored predstavljanja ove manifestacije prisutne smo upoznali i sa Veselom Begejskom Regatom i planovima za prvi festival elektronske muzike u Opštini Žitište 'Drakula fest 2014'. Turizam predstavlja jedan od resursa u koje naša Opština mora i dalje da ulaže jer investiranje i promocija turizma brzo mogu dati rezultate. Činjenica je da turizam postaje vrlo važna privredna grana, koja utiče na ukupno ekonomsko stanje u zemlji a tako i u Opštini Žitište", istakao je Vlaisavljević. I.C.

Punoletstvo ''Spomenara'' privuklo je posebnu pažnju veteranskih ansambala koji su se prijavili za učešće na najvećoj manifestaciji u našoj Opštini i jedinstvenoj na Balkanu u oblasti folklornog stvaralaštva. Ove godine učestvovalo je 31 Kulturno umetničko društvo sa blizu 650 svojih članova koji su svoja pevačka, igračka i muzička umeća prikazali kroz 10 sati kvalitetnog programa pred publikom u Sportskoj sali OŠ ''Sveti Sava'' u Žitištu. Susreti su međunarodni karakter poprimili još davnih godina i organizatori se trude da taj status održe dovođenjem ansambala iz inostranstva. Ove godine imali smo dva ansambla iz Dumbrvice, bratske Opštine iz Republike Rumunije i jedan ansambl iz Borova iz Republike Hrvatske. Nažalost, program ''Spomenara'' nije se mogao izvesti u sali Doma kulture zbog ruiniranosti i lošeg stanja sale ali, zahvaljujući dobroj saradnji sa kolektivom OŠ ''Sveti Sava'', ceo program, prijem i boravak ansambala odvijao se u prostoru škole. U sklopu manifestacije, organizovane su izložbe domaće radinosti koje su priredile članice Aktiva žena iz naše Opštine, Infocentar Žitište snimao je ceo program ''Spomenara'' i obezbedio direktan prenos putem inerneta preko svog sajta a po tradiciji, ''Spomenar'' je zatvoren nastupom dečjeg folklornog ansambla KUD-a ''2.oktobar'' iz Žitišta, sa porukom mladim naraštajima da ne zaborave i da održavaju folklorne tradicije u svojoj sredini.

USPEŠNO ZAVRŠEN 18. SPOMENAR


Novi ト考an Vaナ。e porodice


Novi ト考an Vaナ。e porodice


Novi član Vaše porodice

PALAČINKA FEST TREĆI PUT

U Hetinu u organizaciji MKUD-a „Sečenji Ištvan“, u subotu, 27. aprila, održana je treća Kulturnogastronomska manifestacija-Festival palačinaka. Učesnici su bili iz pobratimljenog mesta Hosuhetenj iz Mađarske, Dumbrovice iz Rumunije kao i iz okolnih naselja opštine Žitište i iz opštine Nova Crnja. Učesnici i posetioci manifestacije su imali priliku da pogledaju izložbu ručnih radova, izložbu slika sa 2. slikarske kolonije Kulturno prosvetne zajednice, i izložbu slanih i slatkih specijaliteta od palačinaka. Prisutne goste su pozdravili:

zamenik predsednika opštine Žitište Jene Lazar, predsednik Saveta MZ Hetin Mihajlo Grujić, predsednik Hosuhetenja dr Laslo Černjei, predstavnica za kulturu Dumbrovice Ildiko Deneš, predsednica MKUD-a „Sečenji Ištvan“ Edit Sarka, a manifestaciju je svečano otvorio Janoš Dobai pomoćnik Pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Ekipe su se takmičile u 5 disciplina: da se za 15 minuta ispeče što više palačinaka, bacanje palačinke u vis, da za 3 minuta napune i uviju što više palačinaka, da za 3 minuta pojedu što više palačinaka, i da po dva takmičara iz jedne ekipe dobacuju palačinku tri puta iz jednog u drugi tiganj. Po ukupnom zbiru dobijenih bodova 1. mesto su osvojile „ Međanke“ iz Međe, 2. mesto Udruženje žena „Vidovdan“ iz Banatskog Karađorđeva“, 3. mesto Aktiv žena „Jorgovan“ iz Torde. Popodne je održan izuzetno kvalitetan i lep kulturni program u izvođenju prisutnih KUD-ova tri države: iz Srbije, Mađarske i Rumunije, čemu je prethodilo potpisivanje kulturne saradnje. Uveče je za sve učesnike i meštane Hetina organizovan bal. Manifestacija je organizovana u Domu kulture u Hetinu, a podršku i pomoć su pružili lokalna samouprava Žitište, Kulturno prosvetna zajednica Žitište, MZ Hetin i Lovačko društvo“ Srndać“ iz Hetina.


Novi član Vaše porodice

A KULTÚRA KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ EREJE Az idei, sorrendben 13-ik Tordai Művelődési Napokat az eddigi legsikeresebbek közé sorolhatjuk, hiszen a két és fél hónapig tartó rendezvénysorozat alkalmával kishíján harminc különböző rendezvényt tartottak és szinte minden előadás telt ház előtt zajlott. A szervezők ezúttal is színvonalas, sokszínű előadásokat, gazdag programokat szerveztek, amelyek fő célja, meglévő értékeink, hagyományaink, anyanyelvünk ápolása, megőrzése, valamint más délvidéki magyar közösségek, és az anyaországi és romániai testvértelepülések értékeinek bemutatása volt, ebben a multietnikus közösségben. Az ünnepi megnyitó műsoron tiszteletét tette Victor Malac Újszentes, Újhelyi László Balástya,Koncz Imre Balatonakali és Mitar Vučurević Begaszentgyörgy polgármestere. Az ünnepi műsor előtt Szarka Edit a községi Közművelődési Intézet igazgatónője megnyitotta a begaszentgyörgyi művésztelep festőinek kiállítását. A színvonalas ünnepi műsorban felléptek az újszentesi szépkorúak és a Butykos tánccsoport, a bácsfeketehegyi Török Noémi énekes, a pacséri vegyes kórus és Szombathy Zsuzsi énekes, Csíkos Dániel versmondó, a balástyai Balogh Kata énekes és Törő Bence szólista, valamint a helyi Petőfi Sándor ME és az Ady Endre általános iskola táncosai. A rendezvényen többek között vendégszerepelt a szabadkai Népszínház a Tapasztalt asszony című előadással, a tóbai Petőfi Sándor ME a Naftalin című vígjátékkal, míg a nagybecskereki Madách amatőrszínház a Kölcsönlakás című vígjátékkal.Ezenkívül bemutatkozott a bácsfeketehegyi ME, valamint felléptek még a tiszaalpári testvértelepülés színjátszói, versmondói,néptáncosai és énekesei. Idén is sor került a Hét Nap élőújságára, amelyen bemutatkoztak a lap újságírói, vendégei, a helyi kis és nagy tánccsoport, Csíkos Dániel versmondó, a tamásfalvi vegyeskórus és a zentai Csiga zenekar. Ezmellett szerveztek vadászbált,kézimunkakiállítást, gyermek és nőnapi műsorokat, az Agráregyesületek Szövetsége és a különböző magházak szakelőadásokat tartottak a termellők számára, bemutatásra került Tóth Lívia riportkönyve, valamint Jódal Rózsa és Bordás Győző kötetei. Idén első alkalommal szerveztek borásztalálkozót, amelyen több mint húsz borász vett részt. A már hagyományos tordai esten jelen voltak a Kárpát medencében fekvő három Torda műkedvelői, küldöttségei. A romániai Aranyostorda küldöttségét Ádámosy Klára képviselő, míg a magyarországi Bihartorda küldöttségét Varga Imre alpolgármester vezette. A műsorban a vendégeken kívül fellépett a szabadkai-tordai Juhász zenekar és a helyi táncosok, énekesek, versmondók. A vendégek többek között ellátogattak Erzsébetlakra,az écskai Császár tóhoz és az aracsi pusztatemplomhoz is. A XIII-ik Művelődési Napok a Bánáti Esttel zárult, amelyen tíz művelődési egyesület mutatkozott be a bánságból változatos, színvonalas, zenés-táncos, szórakoztató műsorral. A rendezvény fő védnökei a tartományi művelődési titkárság, a begaszentgyörgyi község és a magyarkanizsai önkormányzat voltak. L.J.

LJUBO PETKOVIĆ PREDSEDNIK TESLIĆANA OPŠTINE ŽITIŠTE U opštini Žitište osnovano je udruženje „Teslićani Opštine Žitište“. Na osnivačkoj Skupštini prisustvovalo je 70 osnivača iz Banatskog Dvora, Žitišta i Torka. Za predsednika udruženja izabran je Ljubo Petković iz Žitišta. Prema rečima Petkovića, Udruženje će svoj rad bazirati u oblastima: poljoprivrede, kulture, sporta, očuvanja životne sredine i negovanje tradicije i kulture. „Na osnivačkoj Skupštini dogovorili smo se da se naše udruženje bavi i organizovanjem skupova, tribina, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u zemlji i inostranstvu, poboljšanjem rada i nege dece sa posebnim potrebama, radom sa ugroženim grupama i promocijom multikulturalnosti“, rekao je za Info 12 Ljubinko Petković. Na prvoj sednici izabrani su organi Udruženja na period od četiri godina a pored predsednika izabran je i upravni odbor sa devet članova. I.C.


Novi član Vaše porodice

SVI ZA ALEKSANDRA SUBIČINA U ponedeljak 7. aprila u Ravnom Topolovcu na stadionu Fudbalskog kluba „Omladinac“ odigrana je humanitarna fudbalska utakmica između Žandarmerije - Trećeg odreda iz Novog Sada i FK „Crvena Zvezda“ iz Beograda. Utakmica je završena rezultatom 1 - 1, pred više od 1000 gledaoca. Na terenu je nekoliko minuta proveo i Aleksandar Subičin za koga se prikupljaju sredstva, kako bi lečenje mogao da nastavio na Kubi. “Mnogo mi znači kad vidim veterane Crvene Zvezde, moje kolege i publiku, da su svim srcem uz mene. Nadam se da ću uspeti da pobedim ovu bolest. Hvala svima koji mi pomažu.”Rekao je za naš list Aleksandar Subičin. Vladimir Petrović Pižon rekao je da se Zvezda uvek odaziva i uključuje u humanitarne akcije, pogotovo našim navijačima ali pomažemo svima koji nas pozovu. Podršku ovoj inicijativi dali su Mesna zajednica Ravni Topolovac, FK“Omladinac“, Lovačko udruženje „Fazan“ i udruženje žena „Zavičaj“ svi iz Ravnog Topolovca. Od ulaznica sa ove humanitarne utakmice prikupljeno je 311.580,00 dinara kao i 155 evra. I.C. Prošlog vikenda u Torku, na ribnjaku Udruženja sportskih ribolovaca “Linjak” održano je prvo takmičenje u 2014. godini u lovu šarana. Na ovom takmičenju je učestvovalo devet ekipa sa po dva takmičara. Prema rečima predsednika Udruženja ribolovaca, Viorela Gereua, prvo takmičenje u 2014. godini je bilo uspešno jer ribnjak, površine 4 hektara, ispunjava uslove za organizovanje velikih takmičenja. Na ovom prvom karp kupu prvo mesto su osvojili Aleksandar Mili i Marius Popi koji su upecali 8 šarana ukupne težine od 16.56 kg, drugo mesto su zauzeli Mirca Dragoj i Antal Eleven sa dva šarana težine 4.48 kg a treći su Dežan Teodor i Marin Banjas sa takodje dva šarana od 3.91 kg. Iz "Linjaka" najavljuju još takmičenja tokom 2014. godina a u planu je uređenje i izgradnja objekata pored jezera. I.C.

ODRŽAN PRVI CARP KUP U TORKU

ŽITIŠTANI UPECALI 143 ŠARANA NA CARP KUPU U subotu 3. maja na kanalu udruženja sportskih ribolovaca „Grgeč“ iz Žitišta održano je peto, poslednje, kolo Carp lige Žitište 2014. Na ovom tradicionalnom takmičenju učestvovalo je 19 ribolovaca koji su u pet kola ukupno upecali 143 šarana. U generalnom plasmanu prvo mesto je zauzeo Boris Ćurguz, koji je u pet kola osvojio 60 bodova bodova i ukupno je upecao 13 riba, drugo mesto je pripalo Veljku Brkiću sa osvojenih 50 bodova i 17 riba a treći je Dalibor Grbić koji je osvojio 46 bodova za upecanih 11 riba. Info 12 čestita svim ribolovcima koji su učestvovali na ovim takmičenjima a organizatorima se zahvaljujemo na pomoći pri izveštavanju sa Carp lige – Žitište 2014. Bisto !


Novi član Vaše porodice

SPARTANCI NA PRVENSTVU SRBIJE Takmičarska sezona po kalendaru Kik boks saveza Srbije nastavljena je u subotu, 5. aprila, u Vrbasu gde je održano Prvenstvo Srbije u disciplini K1 rules. Za medalje su se nadmetali seniori „A“ klase i kadeti. Pored Kik boks kluba „Spartanac“ iz Žitišta na ovo takmičenje prijavilo se još 30 klubova iz cele Srbije. U konkurenciji seniora „A“ klase prijavljeno je ukupno 44 takmičara a među njima i Maja Miljević koja je osvojila srebrnu medalju. Kod kadeta na takmičenje se prijavilo 54 takmičara, a Žitište su predstavljali: Stefan Nikolic koji je poražen u četvrtfinalu, Aleksandra Rapaić i Tomislav Milić koji su osvojili bronzane medalje. Prvenstvo je održano u Centru za fizičku kulturu „Drago Jovović“. Naši takmičari, jedni od najmlađih, pokazali su da su ravnopravni protivnici borcima iz najjačih klubova, poput „Vojvodine“ Novi Sad, kik boks klubova iz Niša, „Crvene zvezde“ iz Beograda... I.C.

USPEŠNI MLADI KARATISTI IZ BANATSKOG KARAĐORĐEVA Od prošle godine, zahvaljujući nekolicini ljubitelja karatea i bivših karatistkinja Jelene Dokić i Vladanke Banović, u Banatskom Karađorđevu je počeo sa radom Karate klub “Karađorđevo”. Klub okuplja oko 20-tak polaznika koji su za veoma kratko vreme pokazali svoj talenat. Iako, nemaju adekvatne uslove za treninge imaju talenat, imaju volju i podršku pre svega roditelja, Mesne zajednice Banatsko Karađorđevo i Sportskog saveza Opštine Žitište.

Proteklog vikenda, u Kragujevcu, je održano Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade. Učestvovali su takmičari iz 121-og kluba, među njima takmičarke iz Karate kluba "Karađorđevo": Tara Savatović, Maša Đukić koja je osvojila treće mesto i Aleksandra Alavanja takođe treće mesto, treća mesta zauzele su u disciplini kate. I.C.

SPORTISTA ZA PONOS U subotu, 19. aprila, u SPENS-u, u Novom Sadu, održano je prvenstvo Srbije u sambou za mlađe juniore/ ke , juniore/ke i seniore/ke. Na ovom takmičenju učešće je uzelo 18 klubova iz cele Srbije. Za Proleter iz Zrenjanina je nastupao i naš sugrađanin, Žitištanin, Milovan Savanović u kategoriji seniora do 100 kilograma. Na ovom državnom prevenstvu Savanović je zauzeo drugo mesto, u finalnoj borbi zbog povrede morao je da prekine meč. U generalnom plasmanu kod seniora borci iz Proletera zauzeli su prvo mesto, ispred klubova Bezbednost i Slavija iz Novog Sada. U ovoj kategoriji takmičilo se 35 boraca. Milovan Savanović je u izjavi za List Info 12 rekao da mu je ovo bila poslednja borba: "Aktivan sam sportista već 19 godina, učestvovao sam na mnogim takmičenjima i osvajao veliki broj medalja. Nakon ovog prvenstva odlučio sam da više ne učestvujem na takmičenjima, ali ću i dalje nastaviti da budem u sportu, želja mi je da se što više mladih bavi sportom, a ja ću se potruditi da im u tome pomognem“. Milovan Savanović je od Sportskog saveza Opštine Žitište dobio priznanje za razvoj borilačkih sportova na teritoriji Opštine Žitište. I.C.,


Novi ト考an Vaナ。e porodice

Profile for Info12

List info 12 4 broj  

Poštovani čitaoci... pred Vama je četvrti broj lista INFO 12 koji želi da Vas obavesti o svim društvenim, kulturnim, obrazovnim, zdravstven...

List info 12 4 broj  

Poštovani čitaoci... pred Vama je četvrti broj lista INFO 12 koji želi da Vas obavesti o svim društvenim, kulturnim, obrazovnim, zdravstven...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded