__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ISSN 2334-9964 Oktobar 2014.

Broj 10/2014

INFORMATOR OPŠTINE ŽITIŠTE

Str. 6 ORLOVA KULA PONOVO NA DOMBAČKOJ PROČITAJTE U OVOM BROJU:

Str. 3

OBELEŽEN 2. OKTOBAR

REBALANS POKREĆE INVESTICIJE

str. 2

OPŠTINA ŽITIŠTE U III KATEGORIJI

str. 3

U TORDI BISTA MAĐARSKOM KRALJU

str. 4

MLADI U OBRENOVCU

str. 5

PROMOCIJA ZBORNIKA

str. 9

DAN ŠKOLE U SRPSKOM ITEBEJU

str. 11


Novi član Vaše porodice

REBALANSOM POKRAJINSKOG BUDŽETA OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA MUZEJ, FISKULTURNU SALU I MAMOGRAF Pokrajinski poslanik Igor Salak u izjavi "Info Centru" rekao je da je na sednici Skupštine Vojvodine usvojen rebalans pokrajinskog budžeta. U ovaj rebalans uvrštena je investicija od velikog značaja za rumunsku nacionalnu zajednicu rekonstrukcija i nadogradnja Etnografskog muzeja u Torku. Koord i nat or akt i vnost i za izgradnju muzeja biće Danijel Ungur iz Torka, pokrajinski poslanik i član saveta Rumunske zajednice u Srbiji. Salak je dodao da je rebalansom budžeta planirana i investicija izgradnje fiskulturne sale u Banatskom Karađorđevu, koju će pored učenika Osnovne škole „Nikola Tesla“ koristiti i veliki broj sportista iz ovog mesta. Dom zdravlja u Žitištu je uvršten u rebalans budžeta kroz nabavku mamografa za rano otkrivanje raka dojke. „Veoma sam zadovoljan što su projekti za našu opštinu uvršteni u novi budžet AP Vojvodine. Za rekonstrukciju i izgradnju muzeja planirano je ukupno 30 miliona dinara, 15 miliona u 2014. godini i 15 miliona tokom 2015. godine. Izgradnja fiskulturne sale u Banatskom Karađorđevu je planirana sa 72 miliona dinara. U ovoj godini opredeljna su sredstva u iznosu od 20 miliona, a naredne godine još 52 miliona dinara. Za nabavku mamografa Domu zdravlja Žitište obezbeđeno je 8,7 miliona dinara“, rekao je Igor Salak za „Info Centar“. I.C.

PO NOVOJ UREDBI VLADE - OPŠTINA ŽITIŠTE U TREĆOJ GRUPI Vlada Srbije je donela Uredbu o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu. Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti regiona, koji su prema stepenu razvijenosti razvrstani u razvijene i nedovoljno razvijene regione i jedinica lokalne samouprave, koje su razvrstane u prvu, drugu, treću i četvrtu grupu i devastirana područja na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike i finansija. Opština Žitiše je po novoj Uredbi svrstana u treću grupu nedovoljno razvijenih jednica lokalnih samouprava čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 60 % do 80% republičkog proseka. Pored naše opštine u ovoj grupu su i susedne opštine, Nova Crnja i Sečanj. Lokalne samouprave, Žitište i Sečanj, su prošle godine bile u četvrtoj, dok je grad Zrenjanin iz prve grupe 2013. godine sada prebačen u drugu grupu gde je stepen razvijenosti u rasponu od 80% do 100% republičkog proseka. Razvrstavanje regiona vrši se na osnovu vrednosti bruto-domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u regionu u odnosu na republički prosek, za referentni period. Razvijeni regioni su regioni koji ostvaruju vrednost bruto-domaćeg proizvoda iznad vrednosti republičkog proseka, i to: Beogradski region i region Vojvodine. Nedovoljno razvijeni regioni su regioni u kojima je vrednost bruto-domaćeg proizvoda ispod vrednosti republičkog proseka, i to: region Šumadije i Zapadne Srbije; region Južne i Istočne Srbije. Pored ovih regiona, status nedovoljno razvijenog regiona ima region Kosova i Metohije. Prema stepenu razvijenosti devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave iz četvrte grupe čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica; Bela Palanka; Bojnik; Bosilegrad; Bujanovac; Vladičin Han; Golubac; Žitorađa; Kuršumlija; Lebane; Mali Zvornik; Medveđa; Merošina; Preševo; Prijepolje; Svrljig; Surdulica; Trgovište i Tutin. Izvor: Nacionalna agencija za regionalni razvoj


Novi član Vaše porodice

OBELEŽEN 2. OKTOBAR – DAN OSLOBOĐENJA OPŠTINE ŽITIŠTE Dan oslobođenja Opštine Žitište u Drugom svetskom ratu – 2. oktobar, obeležen je polaganjem venaca na spomen obeležje borci ma narodnooslobodilačke borbe kao i na spomen obeležje borcima nastradalim u ratovima devedesetih. Vence su položili ispred lokalne samouprave – predsednik Opštine Žitište, Mitar Vučurević i član opštinskog veća Milenko Stanić, kao i predstavnici Opštinskog odbora SUBNOR-a. U obraćanju prisutnima predsednik SUBNOR-a Dragan Savanović je rekao: „Mi moramo da negujemo slobodarsku tradiciju i da podsećamo na značajne istorijske datume u prošlosti, jer onima koji zaborave istoriju, ona može da se ponovi, a mi to ne želimo“, rekao je Savanović. Nakon polaganja venaca, prisutnima se obratio i predsednik Opštine Žitište koji je rekao da obeležavamo Dan oslobođenja Opštine Žitište u Drugom svetskom ratu, ali se i sećamo naših sugrađana i crvenoarmejaca koji su dali živote u borbi za slobodu. "Pobeda nad fašizmom predstavlja ne samo pobedu dobra nad zlom, već i civilizacijsku i moralnu pobedu", rekao je Vučurević. Odlučujuću ulogu u oslobođenju Opštine Žitište je uz jedinice narodnooslobodilačkog pokreta imala i ruska Crvena armija, koja se kretala iz pravca Temišvara. U borbama za Banat poginulo je 220 njenih pripadnika. Učenici Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Žitišta za ovu priliku pripremili su prigodan kulturni program. I.C.

PREKO 70 UDRUŽENJA APLICIRA ZA 5 MILIONA DINARA Na osnovu Odluke o budžetu Opštine Žitište i Pravilnika o finansiranju projekata udruženja ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Žitište za 2014. godinu iznosi 5.000.000,00 dinara. Udruženja su mogla da apliciraju iz sledećih oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, Fotoarhiv : Predstavnici udruženja na potpisivanju ugovora 2013. godine kulture, informisanja, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, ribarstva, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe. Pravo učešća na Konkursu imala su udruženja koja su registrovana na teritoriji Opštine Žitište, s tim da sve svoje projektne aktivnosti moraju realizovati na teritoriji Opštine Žitište ili van teritorije opštine, a da svojim aktivnostima predstavljaju našu sredinu. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara. Pored prijavnog obrazca aplikanti su morali da dostave i fotokopiju rešenja o upisu u Registar u Ageniciji za privredne registre, fotokopiju PIB obrasca, kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte odgovornog lica. Podnošenje prijava po javnom konkursu završeno je 17. oktobra a Odluku o dodeli sredstava donosi Komisija 30 dana od dana završetka konkursa. Opštinsko veće na osnovu izveštaja donosi Zaključak o izboru projekata koja će se finansirati iz budžeta Opštine Žitište a nakon donete odluke o finansiranju projekata, podnosioci će potpisati ugovor sa Opštinom Žitište. Korisnici sredstava dužni su da Komisiji dostave narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta nakon 30 dana od dana završetka realizacije projekta odnosno najkasnije do 1. oktobra naredne godine. I.C.


Novi član Vaše porodice

U TORDI OTKRIVENA BISTA PRVOG MAĐARSKOG KRALJA U Tordi otkrivena je bista prvog mađarskog kralja Stefana I - Sent Ištvana (975 -1038). Bistu su okrili predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i predsednik Mesne zajednice Torda Dobai Janoš. Svečanost je počela u crkvi u Tordi gde je održana misa, koju je služio biskup Laslo Nemet iz zrenjaninske biskupije. Pored meštana Torde otkrivanju biste prisustvovali su predstavnici pobratimljenih mesta iz Rumunije i Mađarske, narodni i poslanici u Skupštini AP Vojvodine i predstavnici Opštine Žitište. Nakon intoniranja

srpske i mađarske himne prisutnima se obratio predsednik saveta MZ Torda, Janoš Dobai, koji se zahvalio meštanima koji su prihvatili ideju da se u Tordi postavi bista prvog mađarskog kralja. Izgradnju ovog spomen obeležja finansirali su Mesna zajednica Torda i Nacionalni savet Mađara u Vojvodini. Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ištvan Pastor, je izrazio zadovoljstvo što je pored Apatina i Horgoša i u Tordi postavljena bista Stefanu Prvom. Sveti Stefan je prvi kralj Mađarske iz dinastije Arpadovića. Od pape je dobio krunu, koja je imala mitsko značenje za Mađare. Svetac je i po katoličkoj i po Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Proglašen je svecem 1083. na inicijativu kralja Ladislava, od strane katoličke crkve, a Ruska pravoslavna crkva ga je proglasila svecem 2000. godine. I.C.

POČELA IZRADA NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE

OBAVEŠTENJE DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE

Okrugli sto, tema - Nacionalna strategije za mlade 20152025. Organizatori su Ministarstvo omladine i sporta i Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina. U izradu Nacionalne strategije aktivno su se uključili i Kancelarija za mlade Opštine Žitište i omladinska udruzenja iz nase opštine. Kancelarija za mlade Opštine Žitište poziva sve zainteresovane da uzmu aktivno učešće u ovom procesu

U Domu zdravlja Žitište i svim zdravstvenim stanicama na teritoriji Opštine Žitište počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcinu bi prioritetno trebali primiti teški hronični bolesnici, oboleli od šećerne bolesti, oboleli sa malignitetom, kardio vaskularni i plućni bolesnici.


Novi član Vaše porodice

PREDSTAVNICI KANCELARIJA ZA MLADE U OBRENOVCU Kancelarija za mlade Opštine Žitište je na obali reke Begej u sklopu tradicionalne manifestacije „Vesela Begejska regata“, organizovala humanitarnu akciju u sklopu koje je svako dete koje je želelo da se provoza katamaranom – brodićem trebalo da donese školski pribor, udžbenik ili lektiru. Prikupljenu pomoć aktivisti Kancelarije za mlade su odneli u Obrenovac u Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“. Ovim putem se zahvaljujemo direktorki osnovne škole u Obrenovcu Veri Đorđević, nastavnici Mini Španović i školskom pedagogu Ani Mišković, koji su nas dočekali i ugostili u svojoj školi. Posebnu zahvalnost dugujemo deci i njihovim roditeljima iz Opštine Žitište koji su se odazvali našoj akciji i na taj način doprineli srećnijem detinjstvu mališana koji pohađaju školu u Obrenovcu. I.C.

SEMINAR UPOZNAJ, PREPOZNAJ, RECIKLIRAJ…

Savez udruženja građana “FONORS“ u sklopu projekta „Upoznaj, prepoznaj, recikliraj“ organizovao je dvodnevni edukativno-motivacioni seminar u Kanjiži, gde su se mladi iz Opštine Žitište upoznali sa procesom reciklaže i separacijom otpada. Predsednica udruženja Diana Salak rekla nam je da je projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine sa ciljem da se probudi svest o sprečavanju zagađivanja i degradaciji životne sredine, ali i o unapređenju resursa. „Sigurna sam da će ovaj edukativni seminar motivisati učesnike da stečena znanja prenesu na osobe iz svog okruženja i da će zajedno shvatiti da je priroda jedna, da kao takva ne poznaje nikakve granice i da je moramo zaštiti pre svega od nas samih“, izjavila je predsednica udruženja Diana Salak. U toku trajanja projekta sprovedena je i eko akcija na uklanjanju otpada i rastinja. I.C.

ODRŽAN SEDMI SAJAM STVARALAŠTVA ŽENA U VOJVODINI Pokrajinska Vlada, gradovi i opštine u Vojvodini već šest godina obeležavaju međunarodni Dan žena sa sela. Ove godine domaćin je bila Opština Apatin koja je ugostila preko 150 udruženja žena iz cele Vojvodine. U organizaciji Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Žitište našu opštinu je predstavljalo šest udruženja žena iz: Srpskog Itebeja "Vredne ruke", Banatskog Karađorđeva "Vidovdan", Banatskog Dvora "ASŽ Dvorčanke", Torka "Banaćanke - Torak" , Ravnog Topolovca "Zavičaj" i iz Žitišta "Đurđevak". I.C.


Novi član Vaše porodice

MEĐUNARODNI DAN ŽENA SA SELA OBELEŽN PO SEDMI PUT U petak, 24. oktobra 2014.godine, u holu OŠ ''Sveti Sava'' u Žitištu, obeležen je međunarodni Dan žena sa sela u organizaciji Komisije za rodnu ravnopravnost i Kulturno prosvetne zajednice Opštine Žitište. Proslava je realizovana organizovanjem bogate izložbe ručnih radova, slanih i slatkih đakonija koje su pripremila udruženja žena iz Srpske Crnje, Aleksandrova, Banatskog Karađorđeva, Hetina, Međe, Srpskog Itebeja, Torka, Ravnog Topolovca i Žitišta. Svjetlana Marković, predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost i Edit Sarka, direktorka Kulturno prosvetne zajednice Žitište otvorile su manifestaciju govoreći o značaju rada i aktivnosti žena sa sela u privrednom, političkom i društvenom životu u našoj sredini. Prigodan program izveli su amateri pozorišta ''Jovica Jelić'' iz Banatskog Karađorđeva, vokalni solisti Tibor Heveši iz Novog Itebeja i Ema Osterman iz Nove Crnje, solista na harmonici Miladin Ignjatov iz Srpskog Itebeja, a pesnikinja Dušanka Pribišić je govorila svoje stihove.

ORLOVA KULA PONOVO NA DOMBAČKOJ U ŽITIŠTU „Info Centar“ je započeo projekat rekonstrukcije kule „Dombačka“ koja se nalazila u parku u Žitištu, što je prva faza u uređenju parka za obeležavanje dve stotine godina njegovog postojanja koje će se obeležiti sledeće godine. Sredstva za pojekat rekonstrukcije kule obezbedila je Kompanija NIS u okviru konkursa “Zajednici zajedno 2014”. Želja inicijatora je da se rekonstruiše izgled parka na osnovu istorijskih činjenica i legendi i da se ponudi nova turistička atrakcija koja će biti primer i inicijalni impuls ka daljoj brizi o brojnim kulturno-istorijskim vrednostima u Opštini Žitište. Park u Žitištu ili tzv. “Deda Jockov park” podigao je plemić Antal Kiš 1815. godine. Ostalo je u predanju da je park podignut zbog ljubavi, odnosno da je Antal Kiš bio zaljubljen u jednu veoma lepu, ali siromašnu devojku i kako nije mogao da kruniše tu ljubav, jer je bio plemićke krvi, podigao je park u spomen lepoti i nemoguće ljubavi. Duž staza parka bilo je raspoređeno 9 statua koje su predstavljale ženske likove iz antike. Kiš je 1847. godine u središnjem delu parka izgradio veštačko uzvišenje i malu kulu visine oko 4 metra, koja je nazvana „Dombačka“. Park je bio u vlasništvu porodice Kiš sve do 1899. godine, kada ga je opština otkupila. Park je u to vreme imao i ulaznu kapiju i bio je jedan od najlepših u Banatu. Najlepši ukras parka činili su jorgovani zasađeni duž staza, pa je park poneo naziv i „Park jorgovana“. Prema jednoj legendi, kula na Dombačkoj nosi i naziv „Orlova kula“. Naime, priča kaže da je jednom prilikom orao uhvatio dete i pokušao da ga odnese. Dete su spasili ljudi koji su radili na obližnjoj njivi. Uspeli su da uhvate i orla. Nisu želeli da ga ubiju, ali su smatrali da orao mora biti kažnjen i odlučili su da ga na neko vreme zatvore u kulu na Dombačkoj dok „ne odsluži“ kaznu. I.C.

LIKOVNO - GRNČARSKA KOLONIJA U TORKU U Etnografskom kompleksu "Banatska kuća" u Torku održana je likovno grnčarska kolonija rumunskih umetnika iz Vojvodine i Rumunije u organizaciji Instituta za Kulturu Rumuna iz Vojvodine. Na koloniji su učestvovali slikari iz Vojvodine Viorel Flora i Jonel Popović, a gosti iz Rumunije su grnčar Marin Barbos i slikari dr Silvia Trion i dr Filip Petku. Gosti su bili i učenici Osnovne škole "Đorđe Kožbuk", koji su sa svojom nastavnicom Jelenom Gojsović učili nešto novo o grnčarskom zanatu. Slikari su stvarali svoja umetnička dela u prirodnom ambijentu, pored Begeja i na lokacijama po njihovom izboru u Torku. Cilj ovog skupa je susret, druženje i učvršćivanje veza i saradnje umetnika. Tekst i foto : Florin Rasa


Novi član Vaše porodice

PRVI SUSRETI DEČIJEG FOLKLORA BANATA I ISTOČNE HERCEGOVNE U Kleku su 17. i 18. oktobra održani PRVI SUSR ETI DEČ IJEG FOLKLOR A BANATA I ISTOČNE HERCEGOVNE na kome su učestvovala kulturno- umetnička društva iz Trebinja , Petrovog Polja, Bileće, Ljubinja kao i Dečija izvorna grupa iz Berkovića. Iz Banata su nastupala kulturnoumetnička društva iz Zrenjanina, Melenaca, Žitišta, Sečnja i domaći filklorni sastav iz Kleka. Mesna zajednica Ravni Topolovac je prihvatila ideju da bude domaćin deci iz Kulturno -umetničkog društva Ljubinje iz Ljubinja i Dečijoj izvornoj grupi iz Berkovića. Na pripredbi, koja je održana u petak, u Domu kulture u Ravnom Topolovcu, nastupili su pored gostiju iz Ljubinja i KUD “2. Oktobar“ iz Žitišta i učenici koji pohađaju ili su završili osnovnu školu u Ravnom Topolovcu. I.C.

U BIBLIOTECI PREDSTAVLJENA KNJIGA ANGELINE PETROVIĆ U organizaciji Biblioteke „Branko Radičević“ i Kluba knjige, u Žitištu su predstavljene knjige Angeline Petrović, književnice iz Obrenovca. Angelina Petrović piše prozu, romane i novele. Do sada su joj objavljena tri romana, "Psiha", "Čistač", "Dželat" i zbirka novela "Koža". Do sajma treba da se objavi i novi roman, "Sveštenik". U Žitištu su predstavljeni "Čistač" i "Koža". Dušan Milićev je u svom predstavljanju romana "Čistač" publici ukazao na stilski doteranu, jasnu rečenicu, zanimljivu kompoziciju romana, dramsku radnju: "Pred nama je roman Angeline Petrović pod nazivom 'Čistač' koji je po mnogo čemu neobičan, a spada u one knjige koje se čitaju u jednom dahu. Samom tom činjenicom, apriori, odaje se priznanje autorki, jer je svojim polivalentnim izrazom, majstorskim vođenjem dramskih zapleta i pristupačnim jezikom uslovila da se knjiga čita naizust". U izuzetno nadahnutom kazivanju o romanu "Čistač", Milićev je zaključio: "Čitajući ovaj roman prolazimo kroz praćenje fundamentalnih kategorija ljudskog bitisanja, kroz čitav niz slojevitih prostora i krajeva. A tek pri takvom načinu posmatranja dopire se do punog dometa njihovog značaja, poručuje nam Angelina Petrović. Ovaj roman je, svakako, osveženje za našu književnu sumornu i osakaćenu sliku. Napokon, i drugo izdanje „Čistača“ govori o tome, ali je svakako put ovom romanu, a isto tako i Angelini Petrović širom otvoren i, verujem, da će nas ona podariti još mnogim dobrima –novim knjigama". Vesna Ćuk je preporučila prisutnima da obavezno pročitaju zbirku novela "Koža". Knjiga sadrži 4 novele, "Ispovest ratne lude", "Poštar", "Nikad dovoljno mrtav", i "Koža", a dve poslednje novele imaju i podnaslov -istinita priča. Četiri novele, četiri priče, iz četiri grada, Bara, Sremskih Karlovaca, Berlina i Beograda su četiri okrutne životne priče i, ustvari, su priče o smrti. Autorka nam u svojim novelama naličje života nudi kao pravi život, prirodno zamenjuje surogatom, a sve da bi se čitalac užasnut trgnuo, osvrnuo, zastao i promislio o svom životu i životu svojih bližnjih. Novele Angeline Petrović su istinito okrutne, ogoljene, bolne i otrežnjujuće priče iz života, ali i sa nadom da svetlo postoji na kraju tunela. Za nekoga je to svetlo znak prestanka fizičkog postojanja, a nekome je novi početak. Ali tako je priroda uredila naš život - rođenje je sigurna smrt. A smrt je novo rođenje. U svom obraćanju publici, autorka je izrazila zadovoljstvo što je svoje knjige predstavila u Biblioteci "Branko Radičević" i nadu da će i njen novi roman, "Sveštenik" naći mesto na policama žitištanske Biblioteke. V.Ć


Novi član Vaše porodice

PROMOCIJA ZBORNIKA „DUŠA DAVNINOM PROBUĐENA“ U petak, 24. oktobra, održana je promocija ovogodišnjeg Zbornika odabranih radova sa Književnog konkursa "Banatsko pero", koji su 14 put organizovali Biblioteka „Branko Radičević“ i Klub knjige. Na konkurs je stiglo 1489 radova-120 priča, 467 pesama i 902 aforizma od

212 autora. Žiri, u sastavu Radivoj Šajtinac, Milan Micić i Dušan Milićev, je za objavljivanje odabrao 153 rada od 72 autora. Na konkursu su učestvovali literarni i književni stvaraoci iz Srbije, Rumunije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Republike Srpska, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Švajcarske, Nemačke. Za najbolju priču proglašena je „Priča o biciklu“ Zorana Doderovića iz Novog Sada, a pohvaljene su i priče Emilije Živojinović iz Kragujevca i Dušana Mijajlovića Adskog iz Niša. Najbolja je pesma „Živeti“ Jože Brenčiča iz Slovenije, a pohvaljene su pesme Milice Jeftimijević Lilić iz Beograda i Ljijane Fijat iz Novog Sada. Milorad Bibin je poslao najbolje aforizme, a pohvaljeni su i Miroslav Boltres iz Smedereva i Vitomir Ćurčin iz Zrenjanina. Autorima najboljih radova su uručene diplome „Belo pero“. O novom Zborniku su govorili Radivoj Šajtinac, književnik iz Zrenjanina i Dušan Milićev, književnik iz Žitišta. U obraćanju publici i nagrađenim autorima oni su govorili o brojnosti, kvalitetu i raznovrsnosti radova koji su stugli na

konkurs. Radivoj Šajtinac je istakao: „Ovo je poezija nastala u vremenu sveopšte krize, u postmoralnoj i socijalnoj apokalipsi i pesnici joj hrabro i uzbudljivo

prinose dijagnoze i poruke iz onih predela prošlosti i pamćenja, lektire i događaja, likova i poruka gde se uz aktivno etičko, pojedinačno, kolektivno, nacionalno ali i ljudsko zastupa versička, lična i sadržajna verzija spasa i samospasavanja.“ U osvrtu na aforizme i svoj odabir radova za objavljivanje, Dušan Milićev je rekao: „ U svakom slučaju i ovogodišnja produkcija onih koji su konkurisali je veoma bogata, sadržajna i višeznačna, jer je aforizam u nas veoma popularna forma literarnog izražavanja. Stiglo je mnogo veoma dobrih aforizama i rad žirija je bio i težak i odgovoran.“ Dr Milan Micić, istoričar i književnik, je uočio da je zajedničko prozno biće priča odabranih za zbornik duboko, intimno, lično osećanje osame, usmljenosti, koje provejava u većini priča kao globalno osećanje čoveka 21. veka. U svom kritičkom osvrtu, master Milna Rajić, profesorka srpskog jezika i književnosti iz Srpskog Itebeja, zaključuje: „Naposletku, i proza, natopljena sokovima samoće, okrenuta mašti i davnašnjim vremenima, i

poezija diktirana u kontrapunktnim otkucajima, i aforizmi, jezgroviti, aktuelni, tendenciozni i crnohumorni, ovaj Zbornik bogate ohrabrujućim potvrdama da se u svopštoj krizi pevanja i pripovedanja, krizi čitanja i učitavanja, pojedinci ipak mogu izboriti za odista vredne literarne pobede.“ Milana Rajić je i osvrt om i na sl ovom DUŠA DAVNINOM PROBUĐENA, objedinila odabrane radove sa ovogodišnjeg Književnog konkursa „Banatsko pero“. Vesna Ćuk, direktorka Biblioteke „Branko Radičević“, se zahvalila svima koji su učestvovali na konkursu, čitaocima i poštovaocima lepe reči i saradnicima koji su doprineli da se još jedan konkurs završi uspašno i na radost organizatora, Biblioteke i Kluba knjige. Prisutne je pozdravio i Velemir Grubački, u ime Kluba knjige. Promociju Zbornika i svečanost povodom zvršetka konkursa, upotpunila je i izložba slika sa Treće likovne kolonije Kulturno prosvetne zajednice Žitište. Izložbu je otvorila direktorka, Edit Sarka. Koktel za goste su pripremile članice iz nekoliko udruženja žena Opštine Žitište. V.Ć


Novi član Vaše porodice

"PUKOTINA MOGUĆNOSTI" MILANE RAJIĆ U Osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Banatskom Karađorđevu, početkom oktobra, predstavljena je knjiga "Pukotina mogućnosti" Milane Rajić iz Srpskog Itebeja. Knjigu je objavila Biblioteka "Branko Radičević" u septembru ove godine. Recenziju za knjigu je dala prof. dr Gorana Raičević. U podnaslovu knjige stoji Esej o likovima sveštenika u romanima Seobe i Druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog. Ovo je master rad Milane Rajić, koji je odbranila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Za ovaj rad Milana je nagrađena Brankovom nagradom Matice srpske. O knjizi su govorile Vesna Ćuk, direktorka Biblioteke, Milana Rajić, Jelena Marićević i Tijana Čubrilo. Knjiga "Pukotina mogućnosti" na vrlo suptilan, jasan i zanimljiv način govori o likovima sveštenika u romanima Miloša Crnjanskog. U eseju se preispituju i otvaraju nova pitanja piščevog odnosa prema pravoslavlju i katolicizmu. U recenziji, prof. dr Gorana Raičević kaže: "Činjenica da je pisac, gradeći likove hrišćanskih pastira kojima je najvažnija dužnost da brinu o dušama svoje pastve, preciznim psihološkim, karakterološkim nijansiranjem, životnošću i plastičnošću dosegao vrhunce koji nam nedvosmisleno otkrivaju veličinu njegovog talenta, govori nam takođe i o njegovoj potrebi da upravo kroz portrete sveštenika sugeriše i svoje stavove o religijama čije vrednosti zastupaju i brane". I nastavlja: "Analizirajući likove i situacioni kontekst delovanja pečujskog biskupa, jeromonaha Pantelejmona u Seobama, Mikaila Vanija i dvojice fratara, slučajnih saputnika Pavla Isakoviča u Drugoj knjizi Seoba – Milana Rajić donosi značajne uvide u slojevita značenja ovih remek-dela srpske književnosti. Ti uvidi sugerišu nam – u svetlu i svega onog što je o hrišćanstvu pisao Crnjanski i u drugim svojim delima, a posebno u žanrovski hibridnom ostvarenju Kod Hiperborejaca – da je najveći srpski pisac 20. stoleća stvarao na tragu jedne ničeanske ideje o tome da obnove čoveka i čovečanstva nema ako taj čovek iznova ne zavoli život." Jelena Marićević i Tijana Čubrilo su na zanimljiv način predstavile knjigu "Pukotina mogućnosti" jer su prisutnima približile nedoumice kroz koje je autorka prolazila dok je istraživala i pisala svoj master rad. Govorile su i o značaju ovog eseja za teoriju književnosti, i ukazale na moguća pitanja koja je Milana u svom radu pokrenula. U završnoj reči, Milana Rajić se zahvalila dr Gorani Ričević, koja je podržala njen rad, i Vesni Ćuk, direktorki Biblioteke, koja je prepoznala vrednost njenog eseja i time se u književnoj javnosti pojavio još jedan rad posvećen Milošu Crnjanskom, velikanu srpske književnosti 20. veka. V.Ć

DAN OSNOVNE ŠKOLE “MILOŠ CRNJANSKI” U SRPSKOM ITEBEJU I Srpskom Itebeju obeležen je Dan osnovne škole “Miloš Crnjanski”. Priredbu je otvorila direktorka osnovne škole Đurđevka Rakić, koja se zahvalila svim prisutnima koju su svojim dolaskom uveličali ovu svečanost i upoznala ih o osnovnoj školi, Milošu Crnjanskom i Srpskom Itebeju “Danas proslavljamo Dan škole, povodom 121-ve godišnjice rođenja Miloša Crnjanskog, čije ime sa ponosom nosi naša škola. Miloš Crnjanski, rođen je u ovoj našoj velikoj ravnici,rastao uz šum kukuruzovine i trava, zagledan u nebo i beskrajni plavi krug sa zvezdom. Neke dane u mladosti voleo je da provede u Itebeju , tu, kod rođaka u ulici pored crkve. O radu i životu Miloša Crnjanskog govorili su i učenici ove osnovne škole koji su zajedno sa nastavnicima pripremili muzučko zabavni program u kom su učestvovali učenici svih razreda. Ispred osnovne škole na bistu Miloš Crnjanski položeni su venci, a prisutnima se obratio i predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević koji je učenicima i nastavnicima čestitao Dan škole. Nakon završetka programa, najboljm učenicima dodeljene su diplome a penzionerima škole prigodni pokloni. I.C.


Profile for Info12

List info 12 10 broj  

List info 12 10 broj  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded