Page 1

Storskærme 4.2

D 65-95-140-200

Storskærmen til rum, hvor der stilles større krav

Auditorier, konferencelokaler, kongres- og biografsale. Hvor der stilles større krav. •

D 140 og D 200 Kassetten er en smukt designet D formet aluminiumskassette med en diam eter på henholdsvis 140 og 200 mm. D 140 Kassetten leveres standard Ral9010hvid, men kan mod tillæg også leveres i farve efter eget valg. D 200 le veres standard i hvid. D 140 D 200 Kassetten beskytter lærred og motor optimalt.

D 140 Kassetten leveres med lærreder i bredder fra 300 cm op til 450 cm.

D 200 Kassetten leveres med lærreder i bredder fra 300 cm op til 600 cm. Begge produceres også på spec ial mål. Det er mod et tillæg muligt at få lærrederne afmasket med en sort kant.

D 140 og D 200 Kassetten kan betjenes med motor og mod et tillæg med fjernbetjening.

D 140 og D 200 Kassetten er enkelt at monteret på de medfølgende væg- eller loftbeslag.

• •

D200 Kassetten kan også monteres på skinne, arme i nedsænket loft. D140 og D200 Kassetten leveres med forskellige lærreder med specielle egenskaber Rummets størrelse og mørkelægningsfaciliteterne spiller naturligvis en rolle for hvilket lærred der vælges.

D 140 og D 200 som mørkelægningssystem:

loesark_storskaerme_d140+d200.indd 1

Se Mørklægning.

25/06/09 12:45:34


D 140 og D 200 Generelt for Storskærme i D 140 og D 200 kassetter NB. D 65 og D95: tegning og beskrivelse – se datablad 1.2 Rulleskærme med kassette leveres med forskellige lærreds typer alt efter størrelse og kravet om hvor plant skal hænge, samt om der kan accepteres en sammensvejset dug. Diameteren på lærredsrøret bliver større jo bredere skær men er, og det bestemmer kassettestørrelsen. En større kassette en større rør-diameter.

1

Storskærme i D 140 og D 200 kassetter leveres med lær redstyper der kan inddeles i 2 hovedkatagorier: • Standard: dug der sammensvejses når den bliver bredere end rullebredden. • Lærred uden sammensvejsning: Fast vævede eller støbte storlærreder der bruges i fuld rullebredde fra bredde x højde: 350 x 300 til 650 x 440 cm. Duge i et stykke gør at de hænge mere plant.

Lærred u. svejsning

2

3

Billedmål B x H i cm 280 x 280 350 x 300 350 X 340 400 X 300 400 x 400 450 x 340 450 x 440 500 x 340 500 x 440 550 x 340 550 x 440 600 x 340 600 x 440

Kassette 156”95 182”140 192” 140 197”140 223”140 222”140 248”140 238”200 262”200 255”200 278”200 272”200 293”200

D D D D D D D D D D D D D

Kassette valg: D 140 og D 200 er ekstruderede aluminiunskassetter der leveres i ral 9010 og kan indfarves i ral farve efter tilbud. Størrelse af formaterne afgør kassettestørrelsen Betjening: • Skærmene betjenes i alle størrelser med motor • Leveres standard med 230V/50HZ rørmotor til op-ned funtion for rumstyring og kontakt. • Kan leveres fjernbetjent med indbygget RTS modtager og håndholdt 1-kanals fjernbetjening. Direkte tilslutning til 230 V. 4- eller 20-kanals fjernbetjening kan erhverves. • Leveres med justerbar top og bundstop indstillet i billeds målshøjde fra os. • Obs. Følg vedlagte eldiagram og monteringevejledning. Ved anden indstilling se vedlagte indstillingsmanual . Ophæng og mål på D 140 og D 200: Kasetten fastgøres til beslagene med 2 skruer der bores gennem kassettefanen ind i en spalte i væg eller loftbeslaget. Tegning 1: D 140 med vægbeslag hvor underlisten hænger ca. 3,5 cm fra væg i udrullet tilstand. Tegning 2: D 140 med loftbeslag hvor underlisten hænger ca. 3,5 cm fra væg i udrullet tilstand. Tegning 3: D 200 med vægbeslag hvor underlisten hænger ca. 3 cm fra væg i udrullet tilstand. Tegning 4: D 200 med loftbeslag hvor underlisten hænger ca. 1 cm fra væg i udrullet tilstand.

4

4,5 cm + 7,0 cm +

3 cm +

Kassettemål D 140 Lærredsmål + 4,5 cm Kassettemål D 200 Lærredsmål + 7,0 cm

Underliste mål Billedmål

Tegning 5: D 140 kassetten er ca 9 cm og D 200 ca. 14 cm bredere end lærredet. Underlisten er ca. 6 cm længere end lærredsbredden. Ekstra tilbehør: Væg/loft arme samt kørerskinne (XL skinne med lednings vogne) kan leveres til D 140 og D 200.

+ 3 cm

5

loesark_storskaerme_d140+d200.indd 2

25/06/09 12:45:35

loesark_4.2_d140200_tryk%20ok  
loesark_4.2_d140200_tryk%20ok  

http://ww.lissau.dk/images/Media/Produkter/AV/PDF/loesark_4.2_d140200_tryk%20ok.pdf

Advertisement