Page 1

bjergsNYT www.bjergsnaes.dk

NYHEDSBREV DECEMBER 2013


Kære læser

Derfor

Så nåede vi så langt! Juleferi-

en er ikke langt væk, og lige om lidt skriver vi 2014. Efteråret har budt på lidt af hvert, hvor vi både har holdt efterskolernes dag, efterårsferie, brobygning, lederuddannelse, kreative projekter, musical og et døgn på efterskole, hvor det sidstnævnte arrangement havde 111 børn tilmeldt, og vores elever var igen gode værter.

går vi og glæder os til foråret, hvor gymnastikken kommer i fokus og årets opvisning skal vises frem for det danske gymnastik publikum.

Forår

i Danmark er lig med fyldte gymnastikhaller, og du kan opleve Bjergsnæs Efterskoles opvisning ”Let’s Dream” forskellige steder i landet. Hold øje med vores hjemmeside eller Facebook, hvor du kan se vores opvisningsplan. Lise Sinius Abildgaard, kommunikation og gymnastiklærer

Ja, vi keder os i hvert fald ikke

heroppe på bjerget, og derfor er der selvfølgelig en del nyheder, som der kan berettes om. Vi kan da også fortælle, at vi har fået to nye bjergsnæs-babyer, som begge har det godt. Tillykke til Kasper Overgaard og Sanne Maj Nielsen, og Kristine Møller-Nielsen og Henrik Søndergaard.

Livet

på Bjergsnæs Efterskole 2013/2014 runder snart de seks måneder, og vi kan se tilbage på et smukt efterår, hvor eleverne har fundet hinanden og skabt et stærkt fællesskab - især efter vores musicaluge.

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Vi glæder os til at give jer Husk

at du kan modtage bjergsNYT direkte i din mail indbakke, hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Vi linker også til bjergsNYT fra hjemmesiden og på vores Facebookside.

flere nyeder i det nye år.

Vi leder altid efter en god historie eller et super fedt billede! Så hvis du er elev, tidligere elev, lærer, forældre, søster/bror eller har anden tilknytning til Bjergsnæs Efterskole, så send din historie eller dit billede til

lise@bjergsnaes.dk

S.1


FODBOLD

på Bjergsnæs Efterskole Her på Bjergsnæs har vi mange

bolde i luften. Det tror vi på er den rette vej til at forberede eleverne til et samfund med mange muligheder og valg, der hele tiden udfordrer et ungdomsliv. Men her på det seneste har vi spurgt os selv, om ikke der er endnu en bold, som vi kunne sætte i spil i skolens pædagogiske maskinrum. Denne bold hedder fodbold. Vi har besluttet at kaste yderligere fokus på dette område, så vi fremover har profilområderne gymnastik, kreativitet og fodbold. Foruden de boglige fag, sang og musik samt alt det andet, vi går og laver. Gymnastik, fodbold og kreativitet er områder, hvor vi fremadrettet gerne vil kunne tilbyde elever et særligt stærkt efterskoletilbud.

de. Det er altså ikke kun konkret på græstæppet, at vi vil øge vores fokus. Vi vil også bringe fodboldens funktion som identitetsmarkør i spil.

Skyder vi over målet og skulle

Troels Aamand, forstander

Der er tale om en markant udvidelse af vores fodboldtilbud, hvilket heldigvis er muligt på lærersiden, idet vi allerede i huset har medarbejdere med de rette kvalifikationer.

vi i stedet sende dette tiltag til hjørne? Absolut ikke. Netop den omstændighed, at fodboldens metaforer er blevet en del af vores fælles sprogbrug fortæller tydeligt, at dette område kalder på fordybelse. Vi vil gerne være i øjenhøjde med de unge, og her tror vi på, at kombinationen af gymnastik, fodbold og kreativitet vil være et godt udgangspunkt.

Det nye fodboldtiltag glæder vi Men hvorfor nu al den fodbold. os til bliver en realitet fra august 2014. Vi vil tilrettelægge det således, at vores elever kan vælge 3 træningspas om ugen foruden kampe. Vores fodboldbaner kan måske i vinterhalvåret blive en smule trætte på grund af vejret, men heldigvis er der flere kunstgræsbaner i Viborg.

Er der ikke fodbold nok i fjernsynet? Jo vist, fodbold fylder meget i vores kultur, og netop derfor finder vi det også vigtigt at tilbyde kvalificeret træning inden for Danmarks nationalsport samt ikke mindst være med til at påvirke og formidle holdninger og værdisæt inden for dette områ-

S.2


Lederuddannelse anno 2013

Faget

”lederuddannelse” burde måske nok egentlig hedde ”idrætslederuddannelse”, da det ikke har noget med ekstra-uddannelse af Torben og Troels at gøre, men derimod en opkvalificering af vore elevers erfaringer og evner til at planlægge og afvikle idrætsaktiviteter.

Der hersker ingen tvivl om, at for-

eningslivet i Danmark har brug for flere frivillige ledere, som i fremtiden skal være med til at bevare og udvikle den foreningstradition, vi har i Danmark. Disse idrætsledere vil vi som skole gerne være med til at levere og ikke mindst uddanne. Uagtet vore elever i fremtiden får lyst til at give sig i kast med en trænergerning eller ej, vil faget lederuddannelse være en vigtig del af den uddannelsesmæssige og menneskelige bagage eleverne får med fra Bjergsnæs Efterskole.

I

Bjergsnæs Efterskoles historie har faget lederuddannelse vist sig i mange forskellige afarter. Dels har lederuddannelsen i mange år bestået af valgfaget Kursus 1, som i al sin enkelthed hed DGI’s Gymnastiske grunduddannelse for instruktører indtil for ganske få år siden. Dels har lederuddannelse på Bjergsnæs Efterskole bestået af forskelligartede foredrag og arrangementstyper, som eleverne har skullet arrangere for hinanden. Endelig skal det nævnes, at lederuddannelse på Bjergsnæs Efterskole også har bestået af en ret simplificeret model hvor eleverne bl.a. har bidraget til opS.3

varmningerne i de obligatoriske gymnastiktimer. Vi har med andre ord undersøgt mange forskellige varianter af idrætslederfeltet og følte os klar til at efterprøve en ny og udvidet variant i år.

Først og fremmest er faget lederuddannelse gjort obligatorisk for alle elever på Bjergsnæs, men rummer dog forskellige valgmuligheder således at den enkelte elev kan vælge den lederuddannelse, der passer bedst til vedkommende. Ligeledes har lederuddannel-

De

serne forskelligt omfang i tid og materiale, hvilket har betydet at den af vores 5 forskellige lederuddannelser, der fylder mest, Gymnastikuddannelse 1 (det som tidligere hed Kursus 1) har været placeret i en ugentlig valgfagsblok fra august til november plus ”lederuddannelsesdagene”, der strakte sig fra torsdag til søndag i uge 44. Herudover har vi udbudt tre korte og et mellemlangt kursus, som alle blev afviklet mellem torsdag og søndag i lederuddannelsesdagene.

5 lederuddannelser på Bjergsnæs Efterskole

Gymnastikuddannelse 1 DGI’s første del af gymnastiklederuddannelsen som efterfølgende kan udvides med andre af DGI’s lederkurser. Kurset giver kompetencer til at undervise i gymnastik i landets gymnastikforeninger. Gymnastikuddannelse 1 er den største og mest omfangsrige af de fem lederuddannelser. SMT1 Springmodtageruddannelse udviklet i samarbejde mellem DGI og DGF, hvor eleverne får en meget grundig teoretisk og praktisk indføring i teknik, metodik og fejlretning og ikke mindst springmodtagning. Kurset afsluttes med en praktisk og to teoretiske prøver som eleverne SKAL bestå for at modtage uddannelsesbeviset. Kurset strækker sig over et fire-dages uddannelsesforløb Hjælpeinstruktøruddannelse 1 i Gymnastik DGI’s hjælpeinstruktørkursus 1 er et kortvarigt to-dages kursus, som dækker de mest grundlæggende færdigheder, man skal have for at kunne undervise i gymnastik. Fodboldtræner kursus På samme niveau som hjælpeinstruktøruddannelsen i gymnastik, har vi udbudt et fodboldkursus. Kursets indhold dækker de grundlæggende færdigheder, man skal besidde for at kunne træne et fodboldhold. BS-event BS-eventuddannelsen bestod af et to-dages seminar, hvor opgaven dels blev formuleret af lærerne på skolen, men også af de deltagende elever. De fleste af BS-eventeleverne skal i starten af december undervise i forskellige idrætsaktiviteter på skoler i omegnen af Viborg.


Vi

er nu på den anden side af selve uddannelserne og mangler, i skrivende stund, nu de 4 gymnastikarrangementer, som udgør sidste del af Gymnastikuddannelses 1 elevernes kursus. Et døgn på efterskole (i samarbejde med DGI), to dage med gymnastik for 5. og 6. klasser fra Viborg kommune (i samarbejde med Dansk Skoleidræt), samt 10-14 stævnet (i samarbejde med DGI) står for døren, og eleverne er i fuld gang med forberedelserne. Vi fornemmer, at vore elever er spændte og glæder sig til at byde velkommen til de omkring 700 børn, der lægger vejen forbi Bjergsnæs Efterskole i den kommende tid, for at få en gymnastikoplevelse ud over det sædvanlige. Det er nemlig lige præcis, hvad fremtidens idrætsledere fra Bjergsnæs Efterskole har tænkt sig at levere.

Jonas Bagger, lærer

S.4


Ekspeditionen

Af Helle Lodahl Madsen

De første tanker omkring musi-

calen ”Ekspedition” opstod på en restaurant i Tyrkiet i sommerferien. Min søster og jeg spiste fisk, og hun spurgte, hvad årets musical skulle handle om. Vi brainstormede over et væld af ting, og de eksotiske omgivelser gjorde, at hav- og pirattemaet vendte tilbage gang på gang.

I tre måneder arbejdede min hjer-

ne for at kæde en historie sammen, hvori en hel efterskole kan indgå på en eller anden måde. Jeg har haft lånt en bunke bøger om pirateri i 1700-tallet og bruger ofte min søster som sparringspartner, når jeg går i stå. Ideerne til handlingen får jeg på de mærkeligste tidspunkter. Oftest, når jeg skal lige til at sove, når jeg cykler, står under bruseren osv.

Jeg

bestræber mig altid på at lave en god fortælling, som indeholder de helt basale elementer; kampen mellem det gode og det onde og kærlighed selvfølgelig men som også lægger op til eftertanke. Jeg synes, det er vigtigt, at der er flere lag i historien og at den, på trods af at det er en musical, er relevant og kan perspektiveres. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg har brugt intertekstuelle referencer fra både film og andre musicals som f.eks. Hunger games, Skatteøen, Atlantis og Die Welle. Den

S.2 S.5

pakistanske pige Malalas kamp for pigers ret til at uddannelse har f.eks. også inspireret mig.

Ugen forløb over al forventning.

At opleve alt det, jeg har haft i mit hoved blive til virkelighed er en surrealistisk og fantastisk oplevelse. Det var fantastisk at se, hvordan eleverne tog stykket til sig og gjorde det til deres. Alle grupper arbejdede uovertruffet godt og fik sammen med de tilknyttede lærere det hele til at gå op i en højere enhed.

Det er en lang rejse i sig selv at få Fællesskabet der opstår i løbet lavet manuskriptet. Det har taget 7015 minutter at få skrevet det 30 siders manuskript som mundede ud i halvanden times forestilling. Den største udfordring ligger dog i, at få omsat mine skriblerier til et virkeligt produkt med omkring 170 medvirkende lærere og elever på kun 4 dage. Det er altid en meget spændt instruktør og forfatter, der tropper op på Bjergnæs Efterskole på musicalstartdagen.

af sådan en uge er noget helt særligt, og man kan føle hvordan det hele bobler rundt omkring. Flere elever, man slet ikke havde regnet med tager pludselig ansvar og ”shiner” på deres egen måde. At der i løbet af ugen opstod hele tre nye kærestepar er endvidere en god indikator på nye fællesskabsbånd. Onsdag aften kl. 22.30 lød beskeden: ”Vi tager lige det hele eeen gang til”…og ja, det gjorde vi, (næsten) uden brok…

Torsdag

og fredag aften, da slutnummeret lød og alle elever strålede på scenen, kunne jeg ikke andet end at læne mig tilbage, sænke skuldrene og give mig selv lov til at være stolt – på mine egne, mine fantastiske kollegaers og ikke mindst elevernes vegne.


10 hurtige... 1. Hvad underviser du i? Jeg underviser i matematik, biologi, valgfaget PhotoArt, og så har jeg en del vejledning. 2. Hvad er vigtigt for dig, når du underviser? Det er vigtigt, at eleverne bliver motiveret for at lære noget. Derfor prøver jeg at skabe en spændende undervisning, men samtidig er det faglige også meget vigtigt for mig. Det er trods alt undervisning og ikke et underholdningsshow!☺ 3. Hvor længe har du arbejdet på Bjergsnæs Efterskole? Siden sommeren 2005 4. Hvad husker du bedst fra din første arbejdsdag? At jeg var den eneste med linjefag i biologi…og at biologi det år lige var blevet et prøvefag. Det betød, at ”den unge nyudklækkede lærer” følte sig noget presset☺ 5. Hvorfor er du blevet lærer? Fordi jeg gerne ville gøre en forskel for andre mennesker…og jeg har ikke fortrudt det så meget som et sekund! 6. Hvad er du mest skarp til? Jeg holder meget af at lave matematik, men jeg er ikke sikker på, at det er ensbetydende med, at jeg er skarp til det!☺ 7. Hvad er dit svageste punkt? Elever der er kede af det.

Kim Lorentzen Født i 1977 Underviser i matematik, biologi og photoart samt uddannelsesvejleder. Medstifter af matematikbanken.dk 8. Hvilken fritidsinteresse bruger du mest tid på? Jeg har ikke en fritidsinteresse, som er den, jeg bruger mest tid på. Jeg vil nærmere sige, at det kommer i perioder. Det kan være at ro i kajak, tage billeder, lave indlæg til hjemmesiden Matematikbanken.dk eller noget helt fjerde. 9. Hvad går du og glæder dig til lige nu? Vinterstævnet 2014. Det er en skøn blanding af tidligere elever, som er begejstret for at se de nuværende elevers første opvisning og så de nuværende elever, som får en fantastisk oplevelse ved at have stået på gulvet første gang. 10. Hvad er dit bedste minde fra din tid på Bjergsnæs Efterskole? Tja, jeg tror ikke, at jeg kan sige, hvad der er mit bedste minde. Som lærer vil jeg gerne være med til at flytte eleverne. Så elever der flytter sig - det er mine bedste minder. Og så er det lige meget, om det er fra 02 til 4 i matematik, om de har kørt ned ad den grønne bakke for første gang uden at vælte, om de laver et flot kunstprojekt eller de viser et nyt spring til opvisning. Elever, som flytter sig, det er det, som giver mig energi til at være lærer!

Se vores nye pommesfritesgrav! Vi har fået en ny springgrav i vores springcenter. Den hedder en pommesfritesgrav, og eleverne er allerede helt vilde med den. Den nye grav gør det nemmere for eleverne at lære nye spring, så processen ikke bliver så lang. Samtidig er den nye grav med til at mindske risikoen for skader. Vores gymnastiklærer Kasper Overgaard mener også, at eleverne tør begive sig ud i lidt flere svære spring med landing i pommesfritesgraven.

S.6


”JEG HUSKER FORÅRET SOM EN FED TID!”

Anders

Rost Villumsen gik på Bjergsnæs Efterskole i 20002001, hvor han tog 10.klasse. I dag er han nybagt far, snart færdiguddannet fysioterapeut, arbejde på Flemming Efterskole og i 2014 flytter han til Ans, hvor drømmeboligen er fundet. Ja, det lyder meget voksent, men hvad siger Anders egentlig til det hele?

ste dobbeltback, hvor tilløb var fra gangen ved hallen og hen til den gamle PE+ bane og landing til hård, da skolen ikke havde en springgrav.

”Tjaa...joooo, jeg gør alt for at holde mig så barnlig som muligt”

”Ellers flyver mine tanker hen på de lærere, som vi havde, og som var med til at skabe året. Den sidste som er tilbage på bjerget fra min tid er Morten Graa. Glemmer aldrig da han troppede op i skrig gule shorts, og ville lære at lave en salto, hvilket blev modtaget med kyshånd i den gamle springsal”

Svaret bliver dog hurtigt efter-

Efter Bjergsnæs Efterskole tog

Føler du, at du er blevet voksen?

fulgt af, at det også er vigtigt at tage ansvar, og dertil fremhæver Anders fremhæver også, at man kommer langt med gensidig respekt.

Men lad os vende tilbage til det

år, hvor Anders gik på Bjergsnæs Efterskole, og hvor fællesskabet stod øverst på listen. ”Alle 100 elever ville hinanden og mange af de venskaber jeg fik, står her stærkt endnu”

Højdepunkterne

er ikke svære at nævne, og mens Anders sidder i Aarhus og kigger ud af vinduet, dukker der flere og flere minder op. Han fortæller om sjove episoder internt på gangen, opvisninger i foråret, den førS.7

Anders en HHX på Handelsskolen i Viborg, som blev afsluttet i 2004. Året efter var det tid til en jordomrejse med en af de gode gutter fra BS, som ifølge Anders var endnu et flueben der kun kan anbefales! ”I slutningen af turen mailede min mor til mig, at jeg ikke var kommet ind på studiet som finansøkonom. Hun havde i stedet meldt mig ind på Ollerup forår 2006, hvilket blev døren til et nyt kapitel. Ollerup var ligesom BS – super fedt! Forskellen var bare, færre regler lig med mere ansvar”

Gymnastikhøjskolen

i Ollerup betød flere stærker venskaber, der ligesom dem fra Bjergsnæs stadig holder ved.

Hvad drømte du om, da du gik på efterskole? ”Min største drøm var helt klart at komme på verdensholdet. Så der blev lavet gymnastik konstant. Sådan karrieremæssigt kunne jeg godt tænke mig, at blive noget i bank eller revisor verdenen, men de drømme forsvandt lige så stille”

Efter

6 måneder på Ollerup var det tid til nye udfordringer, hvilket resulterede i, at Anders blev gymnastiklærer på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole. En skole som bar præg af, at der havde været fem tidligere gymnastiklærere, som også havde gået på BS. ”Det var som at være hjemme, udover forstanderen var AaB fan!”

Revisordrømmen er i dag skiftet

ud med fysioterapeutuddannelsen, som synger på sidste vers. Det samme kan man sige om lejligheden i Aarhus, som i 2014 bliver skiftet ud med drømmeboligen i Ans.

Anders holder dog stadig lidt fast i efterskolelivet, da han til daglig har sin gang på Flemming Efterskole, hvor han er gymnastiklærer og fysioterapeut. Bruger du erfaringer fra din efterskoletid i din rolle som efterskolelærer?


”Det er et sjovt spørgsmål, for ja, det gør man i stor stil! Hvad kunne man selv li’? Det må andre også kunne li’! Inspiration, holdninger, hvordan man skal takle en svær elevsituation og jeg kunne blive ved...”

Et sidste tilbageblik til tiden på Bjergsnæs Efterskole og spørgsmålet om hvorvidt året på bjerget har haft indflydelse på gymnastikkarrieren og rollen som træner, kan man hurtigt fornemme, at gymnastikken fyldte en del.

Anders

fortæller om, at de var en stor gruppe, der stort set ikke lavede andet end at nørde spring og det var fedt at mærke, hvordan man stille

I

Men

det var ikke kun spring, som der var fokus på, da årgang 2000/2001 var de første til at have drenge rytme på skolen. Selve nørderiet med både spring og rytme blev ifølge Anders også startskuddet til trænerrollen. Har du et godt råd til de elever der går på Bjergsnæs lige nu? ”Kæmpe smil, altid positiv, gør det bedste man har lært – så kan man ikke forlange mere, vær dig selv, og så bare gi’ den 100% max gas!”

”Bj De ergsnæ san hold er s s har e g, g tæ n o god d e m e lær rkt på god p r må ennes ere - d gymn ofil. e k a m r e Dan s a ma n bar r på st samle tik, rks e s e flot sige, det...o bare tes a g s te e t det And er å fter ers sko Ros le!” t Vil lum sen

GALLERI 24

november måned havde vi fornøjelsen af at have billedkunstdage. Projektet gik ud på, at indrette et tomt værelse vi har på skolen, og udfordringen var, at vi skulle gøre det ud af pap.

Så af inspiration fra Karens

yndlings kunster PAPFAR, begyndte vi at kreere diverse efterskoleting ud af pap. Der blev bl.a. lavet fodboldstøvler, guitar, tandbørste og tøj - ja selv en ethjulet cykel.

Projektet

og roligt, kom længere og længere tilbage i springkøen.

blev først afsløret på selve dagen, så vi var meget spændte, og vi glædede os, da vi jo havde hivet to skoledage ud af en normal skoleuge - det var fedt!

I

begyndelsen var vi meget tændte og kreative, men så begyndte det at blive sværere at finde på ting. Lærerne var dog gode til at holde motivationen oppe, og da vi kunne begynde at se, at det blev til noget, hjalp det også.

Vi synes, at det var hyggeligt,

at være sammen med klassen på en anden måde end normalt, og det styrkede vores fællesskab. Nu er vi alle meget stolte af vores lille galleri, og selvom dagene bød på frustration, limforbrændinger osv., så var det to rigtig gode dage.

Projektet

kan stadig ses, så hvis I en dag kommer forbi Bjergsnæs Efterskole så kig forbi ”Galleri 24”.

Skrevet af Andrea og Maren, elever klasse 9.1

S.8


Å P R E ? D E L R O SK KE S R E D MARTS 2014 HVA ÆS EFT BjergsNYT udkommer igen! SN G R BJE

DECEMBER Torsdag den 12. december: Terminsprøver

FEBRUAR Tirsdag den 4. februar: Besøg af musikelever fra Vestbirk Efterskole

Fredag den 13. december: Terminsprøver

Uge 8: Gymnastikuge

Mandag den 16. december: Terminsprøver Gallaaften

Lørdag den 22. februar: Vinterstævne på GIV

Tirsdag den 17. december: Terminsprøver Bedsteforældredag Torsdag den 19. december: Afslutning med forældre JANUAR Torsdag den 2. januar & Fredag den 3. januar: Gymnastikdage Lørdag den 4. januar Fredag den 10. januar: Skitur til Østrig Onsdag den 15. januar: Efterskolernes aften på Bjergsnæs Efterskole Lørdag den 18. januar Søndag den 19. januar: 10-14 stævne

Onsdag den 26. februar: Opvisning i Aars

NYT OM F

ODBOLD

ld på o b d o lge f æ v u kan d r å kole: e s l r o e t k vil f s E te s ldene s o æ H æ n . n s s r og spa Fra jerg B eringe æning å r n t r p u e t r g i g e gentl ner o koler. 2 måd ed 3 u efters t e stæv

llig dre uns ld m fodbo age i forske bber og an er er flere k . e g l rd er klu n væ delt lokale i Viborg, hvo enge og pig old Du ka træningen d o m r or pe åde dr r valgt fodb b ud ove ningskam er vi, at vi b r o f hold træ u ha ytt spille alvåret udn ve oprettet , selvom d g li rh er vil b ndre valgfa I vinte D . r e n a a græsb godt vælge inger. en. n n om ug g n Du ka gentlige træ a g ld 1 u fodbo med 3 e n æ at tr e kun g l æ v n Du ka

HUSK! EFTERSKOLERNES AFTEN på BJERGSNÆS ONSDAG DEN 15. JANUAR Kl.19.00 - 21.00

S.6 S.9

Bjergsnæs Efterskole afholder efterskolernes aften en uge senere end de andre efterskoler, da vi er på skitur onsdag den 8. januar. Vi glæder os til at byde jer indenfor, og give jer en rundvisning. Ta’ idrætstøj med så I kan slå jer løs i vores fede springcenter. Der er mulighed for at snakke med både lærere og elever hele aftenen. Smut ind på vores Facebook-side og tilmeld jer begivenheden. Vi ses....

bjergsNYT december 2013  

Bjergsnæs Efterskole nyhedsbrev december 2013

Advertisement