Page 1

forår

2009

Studentermenighederne

ved Københavns Universitet og uddannelsesinstitutioner i København

Fusion - tid og nærhed | 3 Indre By | 4-7 Bestyrelserne + møder i foråret | 8 Fælles administration | 9 Amager | 10-12 Natur & Sund | 13 Pinsefest 2009 |14 Kalender | 15 Studenterpræsterne | Bagsiden

w w w. s t u d e n t e r p r a e s t e r n e . k u . d k


Folkekirkens arbejde for studerende i København Folkekirkens arbejde for studerende i København varetages af Studenterpræsterne og Studentermenighederne i Indre By, de Natur- og Sundhedsvidenskabelige fakulteter og på Amager. Studenterpræsternes træffetider står at læse på bagsiden af bladet. Studentermenighedernes arrangementer er åbne for alle. De er som regel gratis, men hvis der undtagelsesvis kræves tilmelding eller betaling står det nævnt. Hvis du vil have indflydelse på studentermenighedernes arbejde, kan du møde op til forårets møder, hvor sammenlægningen af de tre studentermenigheder skal drøftes. Bestyrelsen vælges på den stiftende generalforsamling den 22. april 2009. Bestyrelsen varetager forskellige opgaver, den deltager bl.a. i studentermenighedens administration og bistår med pr-arbejdet. Alle studerende der er interesserede i studentermenighedens arbejde kan vælges til bestyrelse. Opstilling sker ved henvendelse til akademisk medarbejder Lise Lotz. Studentermenigheden på Amager

Den første studentermenighed i Danmark blev oprettet ved Trinitatis Kirke af Folkekirken i 966 Studentermenigheden i Indre By dækker fortrinsvis universitetet i indre by: Teologi, Jura, Samfundsvidenskab samt de øvrige højere læreanstalter i København.

SMA - Studentermenigheden på Amager har siden 996 eksisteret for studerende ved højere læreanstalter på Amager, herunder KUA, Danmarks Biblioteksskole, IT-Universitetet samt uddannelserne på Holmen.

Forside: www.mpelimited.co.uk/ Bacteria%202.jpg

2

Siden 999 har der været studenterpræst på de naturog sundhedsvidenskabelige fakulteter (Nat & Sund), som primært henvender sig til studerende herfra, men ligesom både i Indre by og på Amager er alle interesserede studerende velkomne til at deltage.

Forårsprogram 2009 Studentermenighederne i København Layout: A. Davidsen Trykkeri: Combi Print Antal: 3000 stk. Studentermenighedernes forårsprogram 2009


FUSION - TID OG NÆRHED I gennem længere tid har studenterpræsterne og studentermenighederne arbejdet mod en større organisatorisk samling. Arbejdet foregår løbende og er langt fra afsluttet. Men programmet som du nu holder i hånden er et skridt på vejen. Det er et fælles program for alle aktiviteter for både Indre by, KUA, samt Nat & Sund. Også hjemmesiderne er blevet samlet til en fælles side: www.studenterpraesterne.dk Også på administrationsfronten medfører samlingen ændringer. De to akademiske medarbejdere - Lise Lotz og Annette Davidsen - sidder nu på et fælles kontor på KUA. Et skridt på vej imod en fælles administration, der forhåbentlig vil gøre arbejdet sjovere, bedre og skarpere.

Foråret 2009 er 200-året for Charles Darwins fødsel. I den anledning vil der i Indre by over fem aftener blive lejlighed til at høre nærmere om den omfattende indflydelse Darwins evolutionslære fik, først og fremmest indenfor naturvidenskaben, men snart også indenfor andre områder som teologi, litteratur og musik. Hertil kommer, at History on location – semestrets besøg på udvalgte steder i Latinerkvarteret, der har dannet rammen om historiske skikkelser og begivenheder – denne gang går til Borchs Kollegium. Studentermenigheden på Amager (SMA) tilbyder gennem foredrag et bredt og tværfagligt debatforum om den tid, vi lever i og dels nogle rammer til tværfaglige møder mellem studerende. Dette semester er ingen undtagelse med foredragsemner som Studiet af det moderne Islam, Kvindeskikkelser i Biblen og Den ny Ateisme. I løbet af semesteret vil der desuden være mulighed for at deltage i studiekreds om Kristendommen ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, sidste-torsdag-i-månedenfilmcafé samt i studentermenighedens kor ved henvendelse til korleder Sofie Schelde. Udover at man altid kan søde sin tand ved Natur & Sunds studenterpræst Nicolai Halvorsens kontor på Panum, så byder han også ind til eksistentielle overvejelser på bloggen ku-praest.blogspot.com og til debatten om ”Darwin i dag” - et blandt flere arrangementer i Forum for Eksistens og Videnskab. Og endelig sammen med Indre Bys studenterpræst vil Nicolai Halvorsen tage hul på en ny studiekreds under overskriften Vinyl religiøsitet, hvor de i fællesskab med deltagerne vil undersøge religiøse motiver i nyere rockmusik. Den 29.maj fejrer de tre studentermenigheder årets Pinsefest. Måske er de tre studentermenigheder samlet til den tid, hvilket giver både anledning til nærhed og fest. Studenterpræsterne Stefan Lamhauge Hansen, Birgitte Kvist Poulsen & Nicolai Halvorsen

3


Foredrag Fører evolutionen til primitivitet?

Evolutionsteori i filosofisk og teologisk lys Torsdag den 9. februar kl. 20 Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 Studenterpræst Nicolai Halvorsen Den darwinistiske evolutionsteori er i vælten. Selvom Intelligent Design-bevægelsen har forsøgt at skabe tvivl om evolutionsteoriens gyldighed, så er Intelligent Designteorien dømt ude som videnskabelig teori både ved USA’s højesteret og blandt seriøse forskere. Alligevel har der været uenighed om fortolkningen af den såkaldte den neodarwinistiske syntese siden dens begyndelse i 940erne. I de senere år har flere forskere kritiseret det teoretiske grundlag for den nye syntese og forsøgt at formulere alternativer. Foredraget vil give et kort rids af neo-darwinismen og komme ind på den kritik, der er rejst fra biosemiotikken side. Denne videnskabsteoretiske diskussion rejser nogle mere principielle filosofiske spørgsmål, der også viser sig at have teologisk oprindelse. Endelig vil foredraget nok rejse nogle spørgsmål om kristendommens og teologiens relation til evolutionsteorien i dag.

Torsdag den 5. marts kl. 20 Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 Forfatter Jørgen I. Jensen Musikforedrag med eksempler fra bl.a. Igor Stravinskijs Sacre du Printemps og Carl Orffs Carmina Burana.

Darwin og I.P. Jacobsen

Torsdag den 26. marts kl. 20 Trinitatis Sognehus Pilestræde 67 Lektor Erik Skyum-Nielsen I 1872 oversatte naturalisten og botanikeren I.P. Jacobsen Darwins epokegørende værk fra 1859 On the Origin of Species by Means of Natural Selection.

on location Historie on location Historie on location Torsdag den 6. april kl. 20 Store Kannikestræde 2 Borchs Kollegium Professor Jens Morten Hansen kaster på Borchs Kollegium lys over en af Danmarks største videnskabsmænd gennem alle tider Nicolaus Steno (Niels Steensen 638-86).

4

Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Rundvisning

Filmforevisning

I Darwins fodspor Tirsdag den 7. marts kl. 7.30-9.30 Zoologisk Museum Universitetsparken 5 200 København Ø I anledning af 200-året for Darwins fødsel og 50-året for hans banebrydende værk Arternes Oprindelse bliver der mulighed for at besøge en stor, ny udstilling om Darwin og evolution. Her møder man bl.a. sjældne dyr fra Galapagos, et kæmpedovendyr, en firbenet hval og det smukke Livets Træ. Desuden

går rundvisningen via dinosaur- og istidsudstillinger til Hvalkælderen, der normalt er lukket for publikum. Undervejs vil der blive fortalt om Darwins liv og tanker, og om hvad man ved om evolution i dag. Og sidst men ikke mindst vil nogle af de mange myter omkring evolution blive punkteret.

Fri entré men nødvendig tilmelding hos

Evolutionslære på celluloid Inherit the Wind (Solen stod stille) Torsdag den 2. april kl. 9.5 Cinemateket Gothersgade 55 Oplæg inden filmen ved professor Torben Kragh Grodal Filmen er fra 960 og bygger på en virkelig begivenhed som fandt sted i 925 i staten i USA. Den er instrueret af Stanley Kramer. En ung skolelærer, som underviser på et gymnasium bliver arresteret og fængslet fordi han har undervist sine elever i Darwins teorier om evolution. Sagen kommer for retten, og bliver et bittert opgør mellem gammeldags religion og moderne videnskab. Spencer Tracy spiller forsvarsadvokaten Henry Drummond. Gene Kelly kan ses i en mindre rolle som den kyniske journalist H.L. Mencken.

Billetter til filmen Studentermenigheden har et begrænset antal billetter til rådighed, som kan bestilles ved henvendelse til Annette Davidsen, tlf. 53 53 5 3 eller mail: davidsen@hum. ku.dk

Annette Davidsen på tlf. 53 53 5 3 eller mail: davidsen@hum.ku.dk

5

Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Fredagsgudstjenester i Trinitatis Kirke kl. 12.15 Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste. Fredagsgudstjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsageligt studerende prædiker. Studerende der har lyst til at prædike i forårssemesteret 2009, kan henvende sig til studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen

Fredagsfrokost Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, Indkøb og oprydning går på skift. Pris 5 kr.

Ringerlauget Før fredagsgudstjenesterne kalder Trinitatis kirkeklokker til gudstjenesten. Dette privilegerede hverv udføres af studerende. Henvendelse til ringerlaugsformand Frederik Poulsen tlf. 30 23 7 40

Prædikenstudiekreds Sidste onsdag i hver måned i semesteret kl. 5.5-7.00 25. februar| 25. marts| 29. april |27.maj St. Kannikestræde 8,. Studenterlokalet Prædikenstudiekredsen tager udgangspunkt i nogle af prædikenerne fra den forgangne måneds fredagsgudstjenester, som udleveres i Studentermenigheden eller sendes pr. mail. Henvendelse til studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen

Studiekreds Vinyl religiøsitet - om religiøsiteten i rockmusikken Ved studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen og studenterpræst Nicolai Halvorsen

Store Kannikestræde 8,  Hver anden onsdag kl. 5.5 – 7.00 8. februar| 4. marts| 8.marts| .april| 5. april| 6. maj (afslutning) Vi vil spille noget af den musik, som vi selv holder af og komme med eksempler på, hvordan forskellige former for religiøsitet kommer til udtryk i musik og tekst. Det er ikke intentionen at gøre rockmusikken kirkelig, ligesom vi heller ikke er interesserede i erklæret religiøs musik (som f.eks. kristen rock). Derimod vil vi undersøge mulige, religiøse temaer og motiver i musikken – og så ikke mindst nyde den efter William Blakes devise: ”If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite”. Musikken vil bl.a. være af Bob Dylan, Love Shop, Nick Cave, C. V. Jørgensen, Leonard Cohen, Thomas Dybdahl, The Doors, David Bowie, Talking Heads, Casper David… Der vil også være mulighed for at deltagerne selv kan præsentere relevant musik.

Højmesser ved Studenterpræsten i Trinitatis Kirke kl. 10.30 . februar| 8. marts| 26. april | 2. maj | 28. juni

6

Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Sange og Salmer

St. Kannikestræde 8,. Studenterlokalet Over tre eftermiddage synger vi fra salmebogen og højskolesangbogen. Sangene bliver kædet sammen af korte studenteroplæg og sangen ledsages af vores huspianistinde, Elisabeth.

Danske digtere 900-950 Fredag den 24. april kl. 4-5

GIRO 43 Fredag den 27. februar kl. 4-5 Første halvdel af det 20. århundrede er en rig periode i dansk digtning, der bevæger sig fra skildringer af naturen og en bidende socialrealisme til jublen over befrielsen fra den tyske besættelse. Vi synger Jeppe Aakjær, Johannes V., Tom Kristensen, Kaj Munk og Frank Jæger. Flere hits har gået deres sejrsgang på radioens Giro 43, før de fandt vej til højskolesangbogen, f.eks. sangen om mormors kolonihavehus. Men der er også salmer, som er blevet kendt og elsket gennem det ugentlige radioprogram. Vi synger lidt af hvert.

Karske Kingo

Studenterlokalerne i St. Kannikestræde 8,1 De kan benyttes af studerende til afholdelse af studiekredse eller som mødested i en mellemtime. Der er PC, køkken, en kopimaskine, hvor der kan kopieres mod en rimelig betaling.

Fredag den 27. marts kl. 4-5 Thomas Kingo er Danmarks førende barokdigter og har i et kæmpeværk gendigtet passionshistorien i 209 salmevers, der alle går på ”Jesus, dine dybe vunder”! Han digter i en frisk og ligefrem tone og teksterne er både poetiske og drabelige. Vi synger påsken ind.

7

Lokalerne kan reserveres ved at kontakte studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen. Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Bestyrelsen i Indre By Formand: Troels Roland troels_peter_roland@hot.mail.com 29 89 92 97 Næstformand Lizette Harritsø 25 67 63 59 Vilhelm Poulsen (regns.) 20 73 23 32 Jørgen Blauenfeldt 38 81 15 43 Rasmus H.C. Dreyer 21 76 31 19 Nina Dyrhoff Nyegaard 26 27 26 11 Vibe Fangel Hansen 22 33 17 62 Marie-Louise Wadum 25 11 32 32 Frederik Poulsen 30 23 71 40 Gregers Bangert 25 32 69 50 Johan Rump 27 20 06 97 Line Stæhr 60 95 35 20 Johanne Langdal Kristiansen 61 60 05 85 Læs mere om bestyrelsesarbejde på www.studenterpraesterne.ku.dk

Bestyrelsen på Amager Formand: Anne Krabbe akrabbe@hotmail.com Næstformand: Kasper Nørlund kn@nakkefestival.dk Nik Nebelong nikne@m5.stud.ku.dk Linnea Lomholt superlinse@yahoo.com Odin Rasmussen (regns.) odinrasmussen@gmail.com Annette Davidsen davidsen@hum.ku.dk Birgitte Kvist Poulsen bk@hum.ku.dk

8

Møder i foråret 2009 Møderne er åbne for alle.

Fælles vedtægtsmøde Onsdag den 4. februar kl. 18 I St. Kannikestræde 8,1

På mødet skal efterårets vedtægtsændringsforslag drøftes.

Generalforsamling + ekstraordinær generalforsamling Indre by: den 10.3 kl. 17 St. Kannikestræde 8,1 Amager: den 12. 3 kl. 17 Njalsgade 126 lok. 23.3.06

Stiftende generalforsamling + efterflg. programlægningsmøde Onsdag den 22. april kl. 17.30 St. Kannikestræde 8,1

Konstituerende bestyrelsesmøde Onsdag den 6. maj kl. 17.30 I St. Kannikestræde 8,1

Indsamling Hvert semester samles der ind til et godt formål – i dette semester går indsamlingspengene til Mariatjenesten, som er et åbent gadeplansarbejde, der fungerer som fristed, varmestue og krisecenter for Vesterbros narkomaner, alkoholikere, blandingsmisbrugere, prostituerede, sindslidende og ensomme mennesker. Mariatjenesten drives af 40 ulønnede, frivillige samt fem faste medarbejdere. Læs mere: www.kirkenskorshaer.dk/ arbejdssteder/koebenhavn/mariatjenesten/ Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Studentermenighedernes fællesadministration Fællesadministrationen består af to akademiske medarbejdere samt en studentermedhjælp. De varetager og udvikler administrations-, organisations- og kommunikatiionsopgaver i forbindelse med studentermenighedernes og studenterpræsternes arbejde. De akademiske medarbejdere har kontortid hver fredag på Indre Bys kontor i St. Kannikestræde 8, 69 København K Akademisk medarbejder Lise Lotz Njalsgade 126 lok. 23.3.02 Ny KUA (KUA1) Københavns Universitet på Amager 2300 København S lotz@adm.ku.dk Tlf. 35 32 80 17 Mobil: 53 53 61 31 mandag, onsdag, torsdag kl. 10-13 cand.theol. Lise Lotz

cand.mag. Annette Davidsen

Akademisk medarbejder Annette Davidsen Njalsgade 126 lok. 23.3.04 Ny KUA (KUA1) Københavns Universitet på Amager 2300 København S davidsen@hum.ku.dk Tlf. 35 32 80 17 Mobil: 53 53 51 31 Træffetid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 11-12 Studentermedhjælp Nina Dyrhoff Nyegaard Træffetid tirsdage fra kl.2-3 i St. Kannikestræde 8,  - 69 K Tlf. 33 93 0 83 E-mail: ndn@rundetaarn.dk

stud.theol. Nina Dyrhoff Nyegaard

9


SMA

Arrangementerne i Studentermenigheden på Amager er åbne for alle. Foredragsaftenenerne indledes med en temagudstjeneste kl. 9.00 ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge. Hvis ikke andet er nævnt er der fri entré til arrangementerne. De finder typisk sted i kirkens menighedssal efter temagudstjenesten. Der er cafe i forbindelse med arrangementerne.

manglende opmærksomhed på, hvordan Mellemøsten blev en del af en større moderne og global kultur. Også Mellemøsten har fået moderne stater og samfund, offentlighed og meningsdannelse, værdier og bevidsthed. Ligesom europæernes forståelse af verden og kristendommen har ændret sig i moderniteten, har muslimerne også fået mange nye forståelser af islam. Det er dem, vi skal studere.

Jazzkoncert med Mazur 3. februar kl. 20.00

Kvindeskikkelser i Biblen Vi indleder forårssemesteret med en koncert i samarbejde med Hans Tausens Kirke. Hovedpersonen er komponist, orkesterleder og – ikke mindst - slagtøjsvirtuos, Marilyn Mazur.Derudover medvirker sangeren Josefine Cronholm og guitaristen Krister Jonsson.

0. marts kl. 9.00 Foredragsholder teolog Tine Lindhardt

Om studiet af moderne

3. marts kl.9.00 islam Foredragsholder professor Jakob Skovgård-Petersen Et oplæg til diskussion om, hvordan vi skal studere islam i dag. Dansk debat om islam i Mellemøsten er præget af flere grundlæggende misforståelser, først og fremmest en stærk tendens til teologisk determinisme, en manglende viden om tidligere islamiske samfund og

10

Man hører undertiden nogen sige, at Bibele kun er for mænd. Den er skrevet af mænd, den handler kun om mænd, - ja selv Gud og hans søn er mænd. Kvinderne er helt væk, som man siger. Men der tager man fejl. For selvfølgeligt findes kvinderne i Bibelen. Sara, Rebekka, Rakel, Ruth, Tamar, Batseba – for nu at nævne nogle af de mere markante. Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke kun om familie og børn, men også om snarStudentermenighedernes forårsprogram 2009


rådighed og handlekraft, om list og snilde, og om at finde sig rum inden for rammer, der undertiden er ganske snævre. Og netop dér bliver det til fortællinger – ikke kun om kvinder, men om os allesammen: mænd og kvinder, børn og voksne, dengang – nu og i den tid, der vil komme.

Den nye Ateisme Den 2. april kl. 9.00 Foredragsholder professor Niels Henrik Gregersen

Hvad nyt fra religionskritikken, kunne man spørge? I hvert fald to ting. For det første kritikken af religionen som en politisk faktor, sandsynligvis igangsat af . september 200. For det andet appellen til evolutionsteorien. Så er religionen bare en ond virus - hvis man ser nøgternt på det, både biologisk og historisk? Og går der en lige vej fra Darwin til Dawkins? Foredragsholderen er professor i samtidsteologi på Københavns Universitet og har forholdet mellem religion og videnskab som et centralt forskningsemne. Han vil blandt andet spørge, om man kan være kristen religionskritiker og kristen darwinist. Hans svar er Ja.

11

Studiekreds

Onsdage 25/2| /3| 25/3 | 5/4 kl. 5.5 lok. 27.0.60 på Ny KUA Studiekreds om Kristendom ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen

Verdens tre store religioner: jødedom, kristendom og islam er enige om, at vi alle er skabt af Gud. Studiekredsen undersøger den kristne skabelsestanke og beretningen om syndefaldet. Herfra undersøger vi nærmere, hvad der ligger i begreber som synd, skyld, tilgivelse, barmhjertighed, nåde.

Filmcafé Sidste-torsdag-i-måneden-filmcafé Torsdage 26/2 | 26/3 | 29/4 kl. 16 i lok. 24.1.26 på Ny KUA Studerende skiftes til at vælge og introducere en film. Studentermenigheden byder på snacks og drikkelse undervejs.

Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Gudstjenester

Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen prædiker i Hans Tausens Kirke . marts | 29. marts | 2. april | 3. maj NB! kl. 0 pga. direkte radiotransmission på P)

Studentermenighedens kor Koret er for studerende, der har lyst til at synge sammen med andre en gang om ugen. Koret øver hver mandag fra kl. 92.30 i lok. 24.2.24 på gl. KUA, Njalsgade 80, 2300 København S. Korets repertoire er et bredt udvalg af dansk og international kormusik, bl.a. firstemmige danske sange, nye salmer, klassiske korsatser og spirituals. Der er åbent for optag af nye sangere på tenorog basstemmerne. Interesserede kan henvende sig til dirigent Sofie Schelde på tlf.: 23 60 0 70 eller mail: sofieschelde@gmail.com

Fred og ro til studier…?

Hans Tausens Kirke er åben for besøgende og andagtssøgende tirsdag 0-2, onsdag 0-2, torsdag 5-7.30. En frivillig kirkevagt er til stede, såfremt der ikke er kirkelige handlinger i tidsrummet. Kirken søger flere frivillige, så hvis du har brug for et stille sted, hvor du kan få fred og ro til din læsning, kontakt venligst sognepræst Ghita Olsen tlf. 32 54 03 94, e-mail: gho@km.dk

12

Et retræterum for alle Retræterummet i lokale 24.0.29 på Ny KUA er åbent til bøn, meditation og stilhed for alle studerende, ansatte og gæster på KUA. Det kan også reserveres af mindre grupper til fx morgensang, meditation, sorggrupper, andagt o. lign. Akademisk medarbejder, Annette Davidsen står for administrationen af retræterummet. For nærmere oplysning kontakt tlf. 35 32 80 7 eller e-mail: davidsen@hum.ku.dk

Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Natur & Sund Jeg vil ryste dig, hvis du er for sikker, og sikre dig, hvis du er for rystet!

Nicolai Halvorsen holder foredraget Evolutionsteori i filosofisk og teologisk lys læs s. 4

http://ku-praest.blogspot.com/ I foråret 2009 vil bloggen bl.a. udgøres af afsnittene i semesterføljetonen ”Livet: en ligning, der ikke går op.” For at give føljetonen struktur – og måske lidt saft, kraft og kulør – er den organiseret efter de syv dødssynder…

Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”

Torsdage fra kl. 5:30-7.30 I lokalerne på Skt. Hans Torv 30 Ved Lise Lotz

Mangler du inspiration? Trænger du til at stresse af? Har du købt skønt garn på udsalg? Vil du spare penge på højeste mode? Fik du aldrig lært at strikke? Det er gratis at være med! Alle er velkomne! Studiekreds om Vinyl religiøsitet - om religiøsiteten i rockmusikken læs s. 6

Gudstjenester Studenterpræst Nicolai Halvorsen prædiker i Sct. Johannes Kirke kl. 0.30 22. februar | 26. april | 22. juni

13

Forum for Eksistens og Videnskab er et tværfagligt forum. I marts er der debat om Darwin idag med Niels Henrik Gregersen, Jes Søe Pedersen og Frederik Stjernfelt. I april kommer den katolske teolog Lluis Oviedo Louis Oviedo med foredraget Theology Celebrating Darwin’s Legacy. I juni den britiske teolog Christopher Southgate. Læs mere om tid og sted på www.forumforeksistensogvidenskab.dk

Andagtsrummet i lokale 5.2.3 på Panum Instituttet Regler for brug af andagtsrummet: Lokalet må bruges af alle - uanset tro eller mangel på samme. Lokalet kan forudbestilles på studenterpræstens kontor eller bruges frit, når det er ledigt. Tæppet bedes så vidt muligt respekteret som skofri zone. Litteraturen, der er opstillet i lokalet, er til fri afbenyttelse på stedet. Yderligere materiale findes på studenterpræstens kontor. Studentermenighedernes forårsprogram 2009


Pinsefest 29.05 Studentermenighedernes

Fangekoret

SKT. JOHANNES KIRKEN| SANKT HANS TORV | KL. 17

FRI ENTRÈ til

��������������������������������

picnicmad + sang + dans

SKT. JOHANNESGÅRDEN | BLEGDAMSVEJ 1 KLD.| KL. 19

Tilmeldning (grp. eller individuel) pinsefest@hotmail.com senest 26. 05 Pris kr. 50,- betales i døren

www.studenterpraesterne.ku.dk


Marts April

Maj

Studentermenighedernes kalender forår 2009 Februar

30. 31.

1. 2. 3. Gudstjeneste BKP kl. 10 4. Kor 5. 6. Vinyl religiøsitet Konst. bestyrelsesmøde s. 8 7. Strikkecafé 8. 9. 10. 11. Kor 12. 13. 14. Strikkecafé 15. Nadia Krantz 16. 17. 18. Kor 19. 20. 21. Gudstjeneste kl. 10.30 SLH 22. 23. 24. 25. 26. 27. Prædikenstudiekreds 28. Strikkecafé 29. Stefan Lamhauge Hansen Fangekork l. 17 Pinsefest kl. 19

1. Gudstjeneste SLH kl. 10.30 2. Kor 3. Koncert med Marilyn Mazur 4. Fælles vedtægtsmøde s.8 5. Strikkecafé 6. Jesper Høgenhaven 7. 8. 9. 10. 11. 12. Strikkecafé 13. Trine Taylor 14. 15. 16. Kor 17. 18. Vinyl religiøsitet 19. Strikkecafé Foredrag s. 4 20. Johanne Langdal 21. 22. Gudstjeneste kl. 10.30 PNH 23. Kor 24. 25. Prædikenstudiekreds Studiekreds om Kristendom 26. Strikkecafé Filmcafé 27. Lars Ulrich Kofoed Sange og salmer

1. Vinyl religiøsitet 2. Strikkecafé Cinemateket s. 5 3. Marie Høegh 4. 5. 6. Kor 7. 8. 9. 10. 11. 12. Gudstjeneste kl. 11.00 BKP 13. 14. 15. Studiekreds om Kristendom Vinyl religiøsitet 16. Strikkecafé 17. Nina Dyrhoff Nyegaard ”Darwin i dag” s. 13 18. 19. 20. Kor 21. Foredrag s. 11 22. Stift. Generalforsamling s. 8 23. Strikkecafé 24. Sange og salmer 25. Rebecca Maria Aagaard 26. Gudstjeneste kl. 10.30 SLH Gudstjeneste kl. 10.30 PNH 27. Kor 28. Lluis Oviedo Louis Oviedo s. 13 29. Prædikenstudiekreds 30. Strikkecafé | Filmcafé 28.

1. Gudstjeneste BKP 2. Kor 3. Foredrag s. 10 4. Vinyl religiøsitet 5. Strikkecafé Foredrag s. 4 6. Anders Fabricius Jørgensen 7. 8. Gudstjeneste kl. 10.30 SLH 9. Kor 10. Foredrag s. 10 Indre by møde s. 8 11. Studiekreds om Kristendom 12. Strikkecafé Amager møde s. 8 13. Martin Friis 14. 15. 16. Kor 17. Zoologisk Museum s. 5 18. Vinyl religiøsitet 19. Strikkecafé 20. Jacob Knudsen 21. 22. 23. Kor 24. 25. Prædikenstudiekreds Studiekreds om Kristendom 26. Strikkecafé | Filmcafé s. 11 Foredrag s. 4 27. Jørgen Blauenfeldt Sange og salmer 28. 29. Gudstjeneste BKP 30. Kor 31.


Studenterpræsterne

Studenterpræsterne - Stefan Lamhauge Hansen, Birgitte Kvist Poulsen og Nicolai Halvorsen - er ansat af folkekirken og står til rådighed for personlige samtaler. Som studenterpræster har de som særlig opgave at have tid til de studerende (og ansatte) ved de videregående uddannelser i København. Hovedparten af deres opgaver er lagt på studenterarbejdet, men derudover fungerer de også som ”almindelige” præster ved hhv. Trinitatis Kirke (ved Rundetårn), Hans Tausens Kirke (på Islands Brygge) og Skt. Johannes Kirke (ved Sankt Hans Torv).

Stefan Lamhauge Hansen (SLH)

Birgitte Kvist Poulsen (BKP)

St.Kannikestræde 8, 2 1169 København K Tlf. 33 14 01 83

KUA Njalsgade 126, bygn. 23.3.06 2300 København S E-mail: bk@hum.ku.dk tlf. 35 32 80 17 mobil. 40 14 64 26

E-mail: slh@rundetaarn.dk Træffes tirsdag-fredag kl. 10-11 Samt efter aftale KONFERENCE CEUC ~ Conference of European University Chaplains Fra den mandag den . juni tom. den 7. juni er nogle af studenterpræsterne og de akademiske medarbejdere på international konference i Norge. www.ceuc.org

Nicolai Halvorsen (PNH)

Panum Instituttet Blegdamsvej 3 2200 København N lokale 15.2.1 Tlf. 35 32 70 94 Mobil: 28 75 70 94 E-mail: phn@adm.ku.dk Mandag: træffes ikke Træffes på KUA Tirsdag: 13-14 tirsdag, onsdag og torsdag, Onsdag og torsdag: 12-14 kl. 12 – 13 Fredag: efter aftale Der kan altid laves aftale Træffes om samtaler udenfor i Hans Tausens Kirke træffetiderne. Fredag kl. 12 - 13 ANDRE Halfdansgade 6 studentermenigheder 2300 København S og -præster i København og i resten af E-mail: bkp@km.dk landet , tlf. 32 57 56 98 www.studentermenigheden. Samt efter aftale dk eller www.studenterpraesten.dk

w w w. s t u d e n t e r p r a e s t e r n e . k u . d k

SMiK forår 2009  

Aktiviteter og arrangementer og meget andet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you