Page 1

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Giant Steps www.oslojazz.no


SMAKEBITER FRA HØSTPROGRAMMET: 04. sept. 09. sept. 12. sept. 17. sept. 19. sept. 24. sept. 02. okt. 03. okt.

Jazzfolk bor på Norlandia Karl Johan Hotell • Sentral beliggenhet midt på Karl Johan • Nyrenoverte rom • Møtefasiliteter med kapasitet på opp til 80 personer • Konkurransedyktige priser • Gangavstand til de fleste av Jazzfestivalens konsertsteder • Offisiell samarbeidspartner til Oslo Jazzfestival

For booking kontakt oss på: +47 23 16 17 00 service@karljohan.norlandia.no Karl Johansgate 33

08. okt. 09. okt. 10. okt. 16. okt. 21. okt. 22. okt. 14. nov. 02. des.

SHARP 9 ANNE MARIE GIØRTZ YOUNG NORDIC JAZZ COMETS finale URI CAINE BEDROCK TRIO (US) + special guest: BARBARA WALKER FLIFLET/HAMRE THE THING (S/N) ULF WAKENIUS GROUP med LARS JANSSON (S) ATOMIC (N/S) PABLO ZIEGLER (ARG) MUSIC FOR A WHILE ARILD ANDERSEN med VINACCIA og SMITH TERJE GEWELT med ENRICO PIERANUNZI & ANDERS KJELLBERG SOLVEIG SLETTAHJELL MOTIF 10-års jubileum SANDVIKA STORBAND med MATHIAS EICK KIM MYHR / JIM DENLEY med SIDSEL ENDRESEN

17. september: URI CAINE

21. oktober: SOLVEIG SLETTAHJELL

SE HELE PROGRAMMET På: www.nasjonaljazzscene.no

Hver mandag i oktober: PETTER WETTRE SESSIONS

Hver mandag i november: THOMAS STRØNEN SESSIONS

NORGES BESTE SCENE FOR JAZZ! www.nasjonaljazzscene.no


Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Side 3

Best uten ball ”

Nå er det så mye bråk på banen at dommeren burde hatt trompet.

– Svein «Matta» Mathisen

Innhold I år har Oslo Jazzfestival valgt en visuell profil som spiller på koblinger mellom motiver fra sportens verden og låttitler fra jazzens ver­ den. Hittil har nok ikke denne profilen nådd særlig bredt ut, men den har allerede ført til en strøm av henvendelser fra jazzmiljøet. Sportsprofilen, med blant annet fotballspil­ lere og synkronsvømmere, har til dels provosert, men folk har først og fremst reagert med undring. Da vi valgte årets ut­ trykk, ønsket vi selvsagt å vekke oppmerksomhet, og vi var forberedt på at mange kanskje ville stille spørsmåls­ tegn ved uttrykkets relevans. Årets visuelle profil er utra­ disjonell, og vi valgte denne profilen fordi den er iøynefal­ lende, men også fordi den er humoristisk! For mange er sport musikkens rake motset­ ning, og det i seg selv er et poeng. Jazzen blir oppfat­ tet som smal og innadvendt, mens fotball har rom for alle både på banen og på tribunen. Men for oss står også felles­ nevnerne sentralt: Samspill, improvisasjon, kreativitet og sterke individuelle presta­ sjoner er viktige egenskaper både hos et fotballag og i et jazzband. Og øving gjør jo mester uansett om du er en synkronsvømmer eller en musiker. Men det viktigste av alt er tiltrekningskraften som ligger i både sport og musikk. Dette er arenaer for store fel­ les opplevelser som gleder og begeistrer. Utgiver: Oslo Jazzfestival Redaktør: Lise Gulbransen Annonser: Edvard Askeland/Lars H. Kurverud/ Lokalavisene i Oslo Grafisk design/layout: NODE Berlin Oslo Trykk: Edda Trykk Opplag: 300 000 Styreleder: Jan Myhr Daglig leder: Edvard Askeland Adresse: Fredensborgveien 24D, 0177 Oslo Telefon: 22 42 91 20 E-post: info@oslojazz.no Internett: www.oslojazz.no Festivalperiode i 2010: 16. – 21. august Redaksjonen ble avsluttet 5. juni 2009

Også i år tjuvstarter Oslo Jazzfestival med en utendørs­ konsert på søndagen før den offisielle festivalåpningen når vi sammen med Atomic Agency presenterer Antony and the Johnsons med Opera­ orkestret på operataket. Vi er meget stolte av å kunne pre­ sentere dette prosjektet, men denne bookingen overrasker kanskje enkelte. Operataket har en publikumskapasitet på 8 500 mennesker, og det var viktig for oss å booke en artist som favnet bredt og kledde settingen samtidig som det musikalske prosjektet skulle være innovativt. I august går Oslo tide­ nes musikkfest i møte med hele fire musikkfestivaler i samme uke, og Oslo Jazzfes­ tival sparker det hele i gang på operataket og står sam­ tidig for åpningen av Norges kanskje mest spektakulære utendørsamfi. I uken som følger kommer Øya, Oslo Kam­ mermusikk Festival og Mela på løpende bånd, og publikum har mye å glede seg til. Om vi tjuvstarter med en indiesymfoni, har Oslo Jazzfestival ellers hatt et særlig fokus på å rendyrke jazz­profilen i arbeidet med årets booking. I et år med fire musikkfestivaler i samme augustuke har det vært avgjø­ rende for oss at vi er vår rolle som jazzarrangør, bevisst. Vi starter i Den Norske Opera & Ballett med en hyllest til en av Norges største jazzstemmer gjennom tidene, Radka To­ neff, og vi avslutter med en av jazzens etablerte internasjo­ nale navn, Monty Alexander, som også spilte på den aller første jazzfestivalen i Oslo i 1986. For øvrig byr vi på et knall­program. Vi er særdeles fornøyde med årets innhold både med hensyn til balansen mellom yngre og mer erfarne utøvere og med hensyn til balansen mellom norske og utenlandske prosjekter, samt ikke minst med hensyn til den stilmessige bredden som

favner alt fra The Swedish Jazz Kings med deres solide forankring i jazzens røtter via The Sinatra Songbook som dyrker jazzens mainstream til duoen Rudi Mahall/Aki Takase med deres særegne blanding av tradisjonell jazz og friform. Vi fortsetter gjerne å provosere våre omgivelser både med vårt uttrykk og vårt innhold, men vi skal først og fremst fortsette å glede og be­ geistre publikum med store og små konserter som alle utvil­ somt vil være best uten ball.

– Lise Gulbransen

One of the things I like about jazz, kid, is I don’t know what’s going to happen next. Do you?

– Bix Beiderbecke

Til Radka

4

Uten plekter

6

Meshes Of Voice

8

Hot Club de Norvege 30 år

10

Milton Nascimento – et musikalsk must

12

Jazzmob 10 år

14

Big band jazz med Ensemble Denada

16

Statkrafts Young Star 2008: Jørgen Mathisen 17 Stjerneskuddet

18

Mathias Eick

19

Spellemann på taket 20 Festivalprogram

22

Oslo Jazzfestivals samarbeidspartnere

23


Side 4

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Oslo Jazzfestival 2009 åpner med kjente navn øverst på plakaten når et knippe av Skandinavias fremste musikere, hyller en av Norges største stemmer gjennom tidene.

Jazz i Operaen: Til Radka

Tekst: Lise Gulbransen Foto: Terje Løchen

F

joråret ble et Radka Toneff-år med utgivelse av Marta Breens bio­ grafi Radka Toneff – Hennes korte liv og store stemme, albumet Butterfly og Karen Friviks radiodo­ kumentar fra 1997 Set it free, og i september 2008 arrangerte Kullebunden Jazz en minne­ konsert i Radka Toneffs navn. Minnekonserten var me­ get vellykket, og i dialog med musikerne som spilte under konserten, tok Oslo Jazzfes­ tival initiativet til å bringe prosjektet fra kulturhuset på Kolbotn til Den Norske Opera & Ballett. Suksess på Kolbotn Vokalist og komponist Radka Toneff bodde en del år av sitt liv på Kolbotn, og hun var en av inspirasjonskildene til eta­ bleringen av jazzklubben på Kolbotn. - Prosjektet kom opp som idé allerede under stiftel­ sesmøtet for jazzklubben på høsten 2006, og etter et halvt års klubbdrift, i februar 2007, hadde vi det første planleg­ gingsmøtet. Her ble idéen for konsertkonseptet skapt, for­ teller styreleder for Kullebun­ den Jazz, Svein Ole Åstebøl. Styret i jazzklubben tok tidlig kontakt med bassist Arild Andersen, og underveis i planleggingen påtok han seg oppgaven som musikalsk tilrettelegger: - Jeg var positiv til idéen om en markeringskonsert helt fra starten. Jeg syntes opp­ legget var seriøst og hadde en god ramme. Konseptet tok utgangs­ punkt i Radka Toneffs min­ nepris, og samtlige av pris­ mottakerne ble invitert til å bidra. Bandet ble satt sammen av musikere som spilte med Toneff.

- Alle musikerne var meget positive til idéen, og Arilds ryddige og effektive arbeids­ form bidro til å skape trygg­ het for innholdet og gjennom­ føringen av arrangementet. Musikerne utviste en positiv ånd og stort engasjement både i forberedelsene og i gjennomføringen av selve konserten, stadfester Åste­ bøl. Markeringen på Kolbotn ble en kjempesuksess med to utsolgte hus, og idéen om å løfte dette lokale initiativet opp på nasjonalt nivå ble født allerede i pausen mellom kon­ sertene i kulturhuset. - Jeg jobbet en del med å sette sammen et program med så vidt forskjellige ar­ tister og mange ønsker om å synge ballader, og jeg syntes konserten gikk over all for­ ventning. Vi greide å gjøre det usentimentalt. Det ble en mu­ sikalsk hyllest til Radka uten at det ble tankefullt og trist. Vi ble begeistret for idéen om å gjenta konserten under Oslo Jazzfestival fordi holdningen til konseptet var så positiv både blant publikum og musi­ kerne, forteller Andersen. Fra Club 7 til Onkel Pö Ellen Radka Toneff er en av våre fremste vokalister gjen­ nom tidene. Hun har inspirert flere generasjoner norske jazzmusikere og er anerkjent langt utover Norges grenser. Hun nådde et bredt publikum her hjemme og var på god vei til å etablere seg som artist også internasjonalt da hun døde så alt for tidlig, bare 30 år gammel, i 1982 Toneff ble født i Oslo og vokste opp på Lambertseter og Kolbotn. Hun kom fra et musikalsk hjem som datter av den bulgarske sangeren Toni Toneff og pianolærer Sis Toneff. Som tenåring sang hun i et R&B-band på Kolbotn, og mot slutten av 1960-tallet ble hun en del av

Arild Andersen er musikalsk leder for årets åpningskonsert. miljøet rundt Club 7. I perio­ den 1971-75 studerte hun ved Musikkonservatoriet og spilte samtidig i jazzrockban­ det Unis. I 1975 etablerte Radka Toneff en kvintett i eget navn sammen med blant andre Jon Eberson og Arild An­ dersen. Kvintetten spilte på en rekke festivaler og ga ut albumene Winter Poem og It Don’t Come Easy. For øvrig var Toneff blant annet med på Ketil Bjørnstads album Leve Patagonia! fra 1978 og deltok i Melodi Grand Prix med Ole Paus-låten Parken i 1980. På begynnelsen av 1980-tallet etablerte hun også et sam­ arbeid med pianisten Steve Dobrogosz som munnet ut i innspillingen Fairytales fra 1982. Samme året tok Toneff sitt eget liv. I 1977 ble Radka Toneff kåret til Årets Spellemann, og hun ble tildelt Buddyprisen for 1982 posthumt. Hun ble også tildelt Spel­ lemannsprisen i jazzklassen for albumet Live in Hamburg i 1993. Sistnevnte album er et

konsertopptak fra Onkel Pö i Hamburg. To utsolgte hus i Operaen Fjorårets åpningskonsert i Den Norske Opera & Ballett var meget vellykket, og 10. august presenterer Oslo Jazz­ festival igjen sin åpnings­ konsert under vignetten Jazz i Operaen med prosjektet Til Radka. - Dette blir i hovedsak en gjentakelse av konserten i kulturhuset på Kolbotn, men med noen små justeringer. Ka­ rin Krog, Kirsten Bråten Berg, Live Maria Roggen, Solveig Slettahjell og Per Jørgensen var solister der og blir med igjen, men under Oslo Jazz­ festival kommer også Arve Henriksen til å delta, forklarer Andersen. Under hans ledelse vil solistene presentere eget ma­ teriale i samspill med bandet som består av Jon Eberson på gitar, Steve Dobrogosz på piano og Arild Andersen på bass, samt Alex Riel og Jon Christensen på trommer.

Oslo Jazzfestival offentlig­ gjorde åpningskonserten al­ lerede i begynnelsen av de­ sember i fjor, og billettene ble revet vekk i rekordfart, men rett over nyttår satte festiva­ len opp en ekstra åpningskon­ sert. I skrivende stund er det fortsatt noen få billetter igjen til denne konserten. - Begivenheten og mu­ sikken må bare oppleves. Jeg sikret meg billett allerede i desember, og det skal bli en fornøyelse å oppleve hylles­ ten på nytt i ro og mak uten selv å stå ansvarlig, sier en begeistret Åstebøl som av­ slutter med å si følgende: - Vi hadde stor tro på at denne idéen ville slå an hos publikum, og med sin åpningskonsert bidrar Oslo Jazzfestival til å gi et større publikum muligheten til å ta del i hyllesten til Radka, og at vår idé har utviklet seg fra den lokale scene til den nasjonale scene bidrar til å formidle hyllesten på en måte som den fortjener. Radka Toneff Minnepris Radka Toneff Minnepris ble etablert i 1993 og gis til in­ dividuelle utøvere som virker i Radka Toneffs ånd. Prisen forvaltes av Radka Toneff Minnefond og finansieres med royaltyinntekter fra alle hennes albumutgivelser. Pris­ utdelingen skjer under Mol­ dejazz. Hittil har Sidsel En­ dresen, Kirsten Bråten Berg, Karin Krog, Per Jørgensen, Live Maria Roggen, Solveig Slettahjell og Arve Henriksen mottatt prisen.


Side 5

PROFILER

Kirsten Bråten Berg er folke­ musiker og sølvsmed. Hun debuterte i 1979 med Slinkombas som mottok Spellemannsprisen. Siden har hun utgitt 18 album og bidratt til ytter­ ligere åtte innspillinger. Blant pro­ sjektene hun er kjent for er albumene Sagn og Arv sammen med Arild An­ dersen. Sammen med Hallvard Bjør­ gum regnes Kirsten Bråten Berg som en av folkemusikkens fornyere, og i 2005 ble hun utnevnt til Ridder av 1. klasse for sin innsats som kunstner og kulturformidler. Hun har for øvrig mottatt en rekke andre priser inklu­ dert tre Spellemannspriser. Solveig Slettahjell er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Hun er en av Europas fremste jazzvokalister og har vakt stor oppsikt langt utover Norges grenser. Hun er kanskje mest kjent fra plateutgivelser og konserter med Slow Motion Quintet som hun etablerte i 2000, men hun har også fartstid fra vokalgruppen Kvitretten og hadde en sentral rolle på begge utgivelsene til kultpro­ sjektet Friko. I 2007 ga Slettahjell ut albumet Domestic Songs sammen med Sjur Miljeteig, og i fjor var hun aktuell med Natt i Betlehem sammen med Tord Gustavsen. Live Maria Roggen er utdannet ved Universitetet i Oslo og musik�­ konservatoriet i Trondheim. Hun har blant annet samarbeidet med Lars Andreas Haug, Bugge Wesseltoft, Sverre Gjørvad, Wibutee og Dingo­ bats. I tillegg har hun sunget med Trondheim Jazzorkester og Trond­ heim Voices, men hun er mest kjent for suksessen med kvartetten Come Shine. Denne kvartetten har utgitt tre album og turnert omfattende både her hjemme og i utlandet. Rog­ gen er i dag førsteamanuensis i jazz­ sang ved Norges Musikkhøgskole. I 2007 slapp hun soloplaten Circuit Songs som fikk Spellemannsprisen i åpen klasse. Per Jørgensen er multiinstru­ mentalist, men han er først og fremst kjent som trompeter og vokalist. Han har blant annet spilt med Alex Riel, Jon Christensen, Terje Isungset, Eldbjørg Raknes og Christian Wal­ lumrød, men han er særlig kjent for samarbeidet med Jon Balke og Audun Kleive i bandet Jøkleba og sitt samarbeid med den svenske gitaristen Tobias Sjögren. Jørgensen har vært profesjonell musiker siden tidlig på 1970-tallet og har bidratt til en lang rekke prosjekter og albu­ mutgivelser, samt mottatt flere pri­ ser inkludert Buddy-prisen i 1995. Arve Henriksen er en av Norges fremste jazztrompetere og har vært toneangivende innen norsk og euro­ peisk jazz i en årrekke. Arve Henrik­ sens karriere som freelancemusiker strekker seg tilbake til 1989, og han er blant annet kjent fra The Source, Supersilent og Christian Wallumrød Ensemble. Han har samarbeidet med navn som Nils Petter Molvær, Mari­ lyn Mazur, Dhafer Youssef og Arild Andersen. Henriksen kan også vise til flere kritikerroste utgivelser i eget navn og har skrevet bestillingsverk

til flere festivaler. I år er han Artist in Residence ved Moldejazz. Jon Eberson var medlem av Radka Toneff Quintet i perioden 1975-1980. I tillegg spilte han med musikere som Vidar Johansen, Ketil Bjørnstad, Magni Wentzel og Jon Balke, før han etablerte Jon Eberson/Sidsel Endresen Group i 1980. Dette bandet mottok Spel­ lemannsprisen i 1981 for albumet Jive Talking. Eberson var også tone­ angivende i band som Chipahua og Jazzpønkensemblet. I dette årtusen har han blant annet utgitt Twelve o’clock tales med Hilde Marie Kjer­ sem. Jon Eberson fikk Buddy-prisen i 2001.

Sondre Lerche

Steve Dobrogosz vokste opp i USA og er utdannet ved Berklee College of Music, men han er i dag bosatt i Sverige. Han flyttet til Stockholm i 1978 og ble raskt en aktiv bidragsyter til Skandinavias jazzscene. I 1982 spilte Dobrogosz inn det toneangivende og etter hvert legendariske albumet Fairytales sammen med Radka Toneff. I dag samarbeider Steve Dobrogosz med svenske Anna Christoffersson. Denne duoen debuterte sammen med CDen It’s Always You i 2006 og slapp det kritikerroste albumet Rivertime i fjor. Arild Andersen begynte å spille bass i 1964 og har blant annet spilt med Jan Garbarek, Karin Krog, Stan Getz, Don Cherry, Sonny Rollins, Paul Bley, Terje Rypdal og Ketil Bjørnstad. Andersen var fast medlem av Radka Toneff Quintet i perioden 1975-1981. I tillegg har han ledet en rekke egne grupper, og i 1982 dannet han Masqualero sammen med Jon Christensen, og de unge musikerne Nils Petter Molvær, Tore Brunborg og Jon Balke. Franske Academie du Jazz kåret Arild Ander­ sen til årets europeiske jazzmusiker i 2008. Alex Riel startet jazzkarrieren på midten av 1960-tallet sammen med Niels-Henning Ørsted Pedersen og Tete Monteliu på Københavns sagnomsuste jazzklubb Montmartre. Han har også spilt med navn som Bill Evans, Pat Metheny, Palle Mikkel­ borg, Marilyn Mazur og Kjetil Bjørn­ stad, samt Radka Toneff i perioden 1980-1982. Riel var også en av grunnleggerne av det legendariske danske bandet Savage Rose. Se­ nere år har han blant annet hatt stor suksess med egen trio sammen med Heine Hansen og Jesper Lundgaard. I 2008 markerte Alex Riel 50-års jubileum som profesjonell musiker.

m/ Marinemusikkens storband Lars Erik Gudim, dirigent Fredag 10. Juli kl. 21 Akershus festning, Karpedammen

Foto: Knut Bry

Karin Krog er norsk jazzlivs før­ stedame. Allerede i 1955 vakte hun berettiget oppsikt under jamses­ sions i Oslo, og hun spilte naturligvis på den aller første jazzfestivalen i Molde i 1961. Siden den gang har hun hatt gleden av å spille med navn som Dexter Gordon, Archie Shepp, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Steve Kuhn, John Surman, Bjarne Nerem og Palle Mikkelborg. Hun er fortsatt meget aktiv, og fjorårets utgivelse, Oslo Calling, fikk en strå­ lende mottakelse. Karin Krog mottok Buddy-prisen i 1965 og Oslo Jazz­ festivals pris i 2008.

Se hele sommerprogrammet: www.forsvaretsmusikk.no VAKTPARADER Opplev vaktparadene fra Akershus festning til Det Kgl. Slott. Onsdag–fredag gjennom hele sommeren med avgang kl. 13.10. Forsvarets musikk og Hans Majestet Kongens Garde.

Billettsalg: Tlf 815 33 133/www.billettservice.no, Posten og 7-eleven. Gratis parkering på Akershus festning konsertkvelden

Forsvarets musikk

okh og ico concerts presenterer:

Jon Christensen er blant Norges mest anerkjente jazzmusikere gjen­ nom tidene og er meget høyt ansett internasjonalt. Han spilte i Radka Toneff Quintet i perioden 1976– 1978, og han dannet Masqualero sammen med Arild Andersen i 1982. Christensen har ellers spilt med navn som Dexter Gordon, Jan Gar­ barek, Stan Getz, Sonny Rollins, Terje Rypdal, George Russell, Keith Jarrett, Tomasz Stanko og Char­ les Lloyd. Jon Christensen mottok Buddy-prisen allerede i 1967, og han fikk Oslo kommunes kunstner­ pris i 1987.

dato 22 sep kl. 19.30

billettpris 750,-

oslokonserthus 23 11 31 11

billettservice 815 33 133

www.oslokonserthus.no


Side 6

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Brasil er blant annet Bossa Novaens hjemland, og det lett gjenkjennbare fingerspillet på en akustisk gitar er det mest iørefallende i denne musikken. Joao Gilberto regnes som Bossa Novaens far og var den som først utviklet denne spesielle måten å spille gitar på. Fra denne tradisjonen kommer også den unge virtuosen Nelson Veras.

Uten plekter Tekst: Henrik Rindal Foto: Gildas Bocle

D

et er kanskje ikke så opp­ siktsvekkende at en 32 år gammel brasi­ lianskfødt gi­ tarist bosatt i Paris trakterer nylonstrengene kun ved hjelp av fingertuppene, men la oss da legge til at Nelson Veras, som han heter, innehar en av gitarismens mest originale stemmer. Han har skapt noe som er de færreste forunt uansett instrument eller sjan­ ger; han har skapt sitt eget tonespråk. Dette språket er både lyrisk og virtuost. Veras’ plekterløse høyrehånd be­ skjeftiger seg med en utvidet klassisk gitarteknikk som han selv har utviklet. Resultatet er en enestående kontroll over dynamikk, rytmikk og frasering som tar tak i lyt­ teren på en helt egen måte. Selv om spilleteknikken er klassisk, er uttrykket defini­ tivt moderne. På sitt selvtitulerte album fra 2004 spiller han både egen og andres mu­ sikk. Landsmennene Toninho Horta og Milton Nascimento er representert ved siden av komposisjoner av blant andre John McLaughlin og Keith Jarrett. Selv om mye av materialet er hentet fra det nyere standardrepertoaret, er det lite som er standard ved Veras sine musikalske løs­ ninger. Lydbildet trylles frem av akustisk gitar, tverrfløyte, vokal, Rhodes, orgel og trom­ mer. Utelatelsen av bass gir samspillet mellom utøverne en egen karakter. Den resul­ terende musikken er slående original, vakker og spennende. De gangene virtuositeten

melder seg er den et middel for å nå et høyere mål; det er ingen som er ute etter å impo­ nere noen. Det har seg likevel slik at denne enestående musikeren ennå er et ubeskrevet blad for de fleste, men deler av jazz­ verdenen har fått ørene opp for spillet hans. Han har spilt med storheter som Michel Petrucciani, Aldo Romano, Steve Coleman, Gary Peacock og Lee Konitz. For tiden er han aktuell som medlem av trioen til bassfenomenet Dominique Di Piazza. Nelson Veras’ musikal­ ske reise begynte i Salvador de Bahia hvor han ble født i 1977. Som 14-åring ble han oppdaget av den franske filmskaperen Frank Cassenti som siden 1960-tallet har produsert en rekke jazzpor­ tretter, filmer og konsertopp­ tak. I filmen Just A Dream møter vi Veras som ungt supertalent. Han får reise til Marciac-festivalen i Frankrike for å møte sitt store forbilde, selveste Pat Metheny. Opp­ merksomheten rundt det unge gitarfenomenet lot ikke vente på seg i Paris’ jazzkretser Slik gikk det til at Frank­ rike ble gitaristens hjemland mens han ennå var tenåring. Som 16-åring startet han sin egen kvartett med Aldo Ro­ mano bak trommene. Romano, som også gjester årets festi­ val, tok ham senere med seg på CD-en Intervista i 1996. Veras’ innsats på dette albu­ met er mildt sagt imponeren­ de. Et poeng man ofte hører i gitarkretser er at Pat Metheny bare var 21 år da han spilte inn klassikeren Bright Size Life. Minst like oppsiktsvek­ kende er 19 år gamle Nelson Veras’ innsats på Intervista! Man hører allerede på denne platen et sjeldent særpreg i

Jeg har hatt fornøyelsen av å spille med Nelson Veras, noe som absolutt frister til gjentakelse! Han spiller med en utsøkt smakfullhet med sans for timing og detaljer kombinert med en lekenhet og et overskudd som smitter. Forrykende rytmer, elegant flyvende og uanstrengte linjer, uvante og utfordrende intervaller, men hele tiden med vidunderlig vakker melodiføring og musikalitet i bunnen. – Mats Eilertsen

både teknikk, tonevalg og har­ monier. På dette tidspunktet hadde Veras spilt profesjonelt i årevis og studert jazz på den gamle måten. Han hentet lærdom og idéer fra musikerne han spilte med, noe han har fortsatt med siden. I en sjan­ ger der de fleste utøvere nå får sin utdannelse på akade­ miske institusjoner, har Veras gradvis utviklet sin egenart gjennom praktisk musisering og spillejobber. Mange av jazzgitarens krønikere har bemerket at særpreg i uttrykket gjerne hviler på uortodokse valg når det gjelder spilleteknikk. Wes Montgomery spilte som kjent med tommelen, og Pat Metheny holder plekteret bak frem. George Benson vinkler plekteret bakover fordi han som ung måtte øve i et trangt baksete på vei til neste spil­ lejobb, og Django Reinhardts vansirete venstrehånd har kanskje skapt mer gitarhisto­ rie enn noe annet.

Nelson Veras begynte på klassisk gitar som liten og så aldri poenget med å skaffe seg et plekter da han begynte å spille jazz. Resultatet kan høres på Herr Nilsen lørdag 15. august når han inntar scenen med Gildas Bocle på bass og Stephane Galland bak trommene.


Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

X2M Norway

LYST PÅ EN MINI? The mini FAMILY.

Side 7

THE TOPLESS.

THE OTHER MINI.

THE CLASSIC.

Pris fra kr 277.300,-*

Pris fra kr 224.700,-*

Pris fra kr 190.100,-*

MINI CABRIO.

MINI CLUBMAN.

MINI HATCH.

*Alle priser inkl. frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk: 0,39 - 0,71 l/mil. Utslipp: 104 - 169 g/km. Forbehold om trykkfeil. MINI er også tilgjengelig med automat.

Som eneste MINI forhandler i Oslo og Akershus ønsker vi deg hjertelig velkommen til Bavaria Autozentrum på Økern! Her finner du et godt utvalg av MINI. Velkommen til prøvekjøring!

Bavaria Autozentrum AS http://oslo.bavaria.bmw.no T: 23 37 72 20 Økernveien 99, Oslo


Side 8

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Jenny Hval og Susanna K. Wallumrød er hver for seg kjent fra flere kritikerroste albumutgivelser og utstrakt konsertvirksomhet som henholdsvis Rockettothesky og Susanna And The Magical Orchestra. I Meshes Of Voice møtes universene til Hval og Wallumrød. Jenny Hval har gitt ut To Sing You Apple Trees og Medea som Rockettothesky. Hun har også hatt skjønnlitterære tekster på trykk i antologiene Pilot og Ferskvare.

Meshes Of Voice Tekst: Lise Gulbransen Foto: Sigurd Fandango (Jenny Hval) Andreas Frøland (Susanna K. Wallumrød)

Som festivalkomponister for Ladyfest 2009, fikk Jenny Hval og Susanna K. Wallum­ rød i oppdrag å komponere et bestillingsverk til festivalen. Verket fikk navnet Meshes Of Voice og ble urfremført på Henie Onstad Kunstsenter på kvinnedagen. Ladyfest - Kvinner er forsatt sterkt underrepresentert på de for­ skjellige kulturelle arenaene i Norge, og Norsk kulturråds tildelinger til bestillingsverk er et godt eksempel på dette. Høsten 2008 gikk bare 16 prosent av midlene til kvin­ nelige komponister. Ladyfest

ønsker å bidra til å endre denne ubalansen, og våren 2008 sendte vi en søknad til Norsk kulturråd om støtte til bestillingsverk, forklarer Erica Berthelsen som var en av ini­ tiativtakerne til Ladyfest Oslo. Ladyfest-konseptet kommer fra USA, og den første festivalen fant sted i Olympia i 2000. Siden har konseptet spredd seg til resten av verden. Ladyfest Oslo tar utgangspunkt i kvinnedagen og skal blant annet skape en arena for uredde og kreative kvinner som holder på med musikk, dans og litteratur. En genial idé Jenny Hval aka Rockettothesky og Susanna K. Wallumrød aka Susanna And The Magical

Orchestra er for tiden to av Norges mest spennende utøve­ re. Berthelsen forteller hvordan samarbeidet mellom Hval og Wallumrød kom i stand: - Vi sendte ut invita­ sjoner til mange komponister om å lage et bestillingsverk til Ladyfest 2009. Susanna meldte sin interesse og fore­ slo et samarbeid med Jenny. Hun ønsket at de to både skulle komponere og fremføre sammen, og det syntes vi var en genial idé! Da Susanna Wal­ lumrød fikk henvendelsen, tente hun umiddelbart på idéen, men hun ønsket en samarbeidspartner: - Jeg tenkte umiddelbart at jeg hadde lyst til å gjøre det, men jeg syntes også at

det ville være fint å gjøre dette sammen med noen. Etter litt tenking kom det opp en idé om Rockettothesky. Jeg liker veldig godt Jennys musikk og var nysgjerrig på om vi kunne gjøre noe sammen. Hun sa ja til dette samarbeidet, og vi startet en lengre samtale og idéutveksling i fjor sommer. To musikalske verdener møtes Hval og Wallumrød kjente ikke hverandre før samarbeidet ble innledet, og de har ganske forskjellige ståsteder musi­ kalsk. Jenny Hval komponerer musikken selv og setter fokus på feministiske tema både gjennom låtene og som skri­ bent. Susanna Wallumrød har både jobbet med tolkninger

av kjente pop- og rocklåter og skrevet egen musikk, men hun lar i større grad musikken tale for seg. Men det finnes utvilsomt også likheter mel­ lom disse jentenes musikalske verdener. - Vi låter forskjellig og bruker forskjellige instru­ menter til å uttrykke oss, men jeg opplever helt klart også mange fellestrekk mellom vår musikk, og åpenhet er kanskje den sterkeste linken. Samar­ beidet var veldig spennende. Det ble en slags utveksling av tekst og musikk som fikk utvi­ kle seg i forskjellige retninger i Jennys besittelse og i min. Samtidig hadde vi nær kon­ takt over en periode. Vi snak­ ket mye sammen og forsøkte å få til noe som jeg opplevde


Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Urfremføringen var preget av tårer og gåsehud! Det er noe av det fineste jeg har hørt. Det var helt knappenålsstille i salen, og Jenny, Susanna, Anita og Jo sang og spilte som guder.

– Erica Berthelsen

som en kombinasjon av fri og stram musikk. Eller frihet i det komponerte om du vil. Det var viktig for oss å ha en slags rød tråd selv om denne tråden fikk utvikle seg over tid, forteller Wallumrød. Meshes Of Voice er blitt en videreføring av den musik­ ken Jenny Hval og Susanna K. Wallumrød lager hver for seg. Bestillingsverket har sitt utspring i surrealistiske bil­ der og mytologiske fabeldyr. Inspirasjonskildene er mange og vidt forskjellige. I filmen Meshes Of The Afternoon av den amerikanske filmskape­ ren Maya Deren møter seerne versjoner av en kvinnes et­ termiddag som starter i det

hverdagslige og ender i et drømmeaktig landskap, og i arkitekten Antonio Gaudis bygning Casa Battló møter døde bygningsmaterialer en struktur som bobler og lever. Forskning i stemmen, lyd og instrumenter står sentralt i verket, og melodi, tekst og kroppens arkitektur utforskes på et surrealistisk vis. - Det musikalske ut­ gangspunktet var selvsagt våre to musikalske verdener. Jeg nevnte så vidt det frie og det stramme. Vi lager jo me­ lodier som ofte er knyttet til tekst. På samme tid kan tek­ stene være abstrakte, surrea­ listiske og frie. Kombinasjonen av akustiske og elektroniske

Susanna Wallumrød har gitt ut List Of Lights & Buoys og Melody Mountain som Susanna And The Magical Orchestra, samt soloalbumene Sonata Mix Dwarf Cosmos og Flower Of Evil.

lyder, av våre stemmer og våre måter å utrykke oss på utgjør en stor del av verket, forklarer Wallumrød. Ren magi Hval og Wallumrød hadde med seg Anita Kaasbøll og Jo Berger Myhre under urfrem­ føringen 8. mars, og disse to utgjør også resten av bandet som skal spille på Oslo Jazz­ festival 2009. Kaasbøll har mye erfaring med elektronisk tilnærming til stemmebruk og improvisasjon. Hun er vo­ kalist i trioen Bladed og er også medlem av Trondheim Voices. Jo Berger Myhre er bassist med fartstid fra band som Splashgirl, Laser, Blokk 5 og Lasse Passage. Dessuten spiller han med Solveig Slet­ tahjell og Ingrid Olava. - Vi arbeidet veldig de­ dikert med innstuderingen og fremføringen av verket sammen

med vokalist Anita Kaasbøll og bassist Jo Berger Myhre, sier Wallumrød og fortsetter: - Urfremføringen gikk veldig bra. Det ble den beste versjonen av musikken så langt, og det føltes godt. De forventningene vi hadde ble innfridd pluss litt til, og det er jo det som er veldig gøy med å spille live når musikken får leve og bevege seg organisk. Det håper jeg musikken får fortsette å gjøre i tiden frem­ over, og nå ser vi spesielt frem i mot andregangsfremførin­ gen på Parkteatret mandag 10. august. Urfremføring på Henie Onstad Kunstsenter ble ut­ solgt, og både musikerne og arrangørene var meget for­ nøyde. I følge Berthelsen har Oslo Jazzfestivals publikum en stor kveld i vente: - Vi hadde ekstremt store forventninger til

Skal du ta vare på andre, må du også ta vare på deg selv.

“GRØNNE”PRISER VED ARTESIA SPA GRAND HOTEL Artesia Spa Grand Hotel tilbyr tilbyr nå et bredt sortiment av behandlinger til rabatterte priser Mandag - Torsdag fra kl. 09:00 til 15:00 tel: +47 22 82 50 00 e-mail: booking@artesia.no

www.artesia.no

Side 9

bestillingsverket. Jenny og Susanna er jo fantastiske komponister, låtskrivere og musikere begge to. Det er klart vi håpet på noe stort, men samtidig var det vanske­ lig å forestille seg hva dette kom til og bli. Dette er jo to artister med hvert sitt sær­ preg. Det var utrolig spennen­ de, men også utrolig vellykket. - Dette blir ren magi, avslutter Berthelsen.


Side 10

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Jon Larsen (sologitar), Per Frydenlund (rytmegitar) og Svein Aarbostad (kontra­ bass) har vært med siden starten og feirer i år 30-årsjubileum som Hot Club de Norvège under Oslo Jazzfestival. På fiolin var Ivar Brodahl med fra 1980 av, og siden 1985 har Finn Hauge vært fast med både som fiolinist og munnspiller.

Hot Club DE Norvège 30 år ´

Diskografi (utvalg) � String Swing (1981) � Old, New, Borrowed & Blue

(1982)

� Gloomy (1985) � Swing de Paris (1986) � A Deep Breath med Tokyo

Hot Club Band (1991) � La Roue Fleurie med

Tekst: Edvard Askeland Foto: Lars Hellebust

– Vi møttes jo allerede på ungdomsskolen på røykehjør­ net, og så hadde vi en felles interesse for jazz. Jon Larsen begynte ikke å spille før i 13-års alderen på en gammel gitar arvet fra be­ stemor. Det gikk mest i blues og jazz, men litt klassisk lærte han seg også hos en kom­ pis som tok timer hos Magni Wentzel. Sammen med Per og Svein ble det mange øvinger med prøving og feiling før det plutselig ble alvor da de for 30 år siden, høsten 1979, fikk spillejobb på jazzklubben på Sogn studentby i Oslo. Et bandnavn måtte de finne på i all hast, og Hot Club de Nor­ vège ble nærmest foreslått som et tullenavn. Den slående likheten til Hot Club de Fran­ ce og heltene Stéphane Grap­ pelli og Django Reinhardt slo imidlertid godt an og fungerte også som en grei merkelapp både på musikkstil og nasjo­ nal tilhørighet. Forkortelsen sa seg da selv – Hot Club eller Håttkløbb. De første årene var det mye spilling på gata, og det var også her Lillebjørn Nilsen «oppdaget» dem og dro dem inn i studio for å kompe seg på Tanta til Beate. Det resul­ terte i Spellemannspris til Nilsen og Hot Club. Allerede i 1982 var de dermed blitt landskjente også takket være pauseprogrammene i NRK der gamle helter ble byttet ut med nye opptak av Hot Club

Angelo Debarre (1991) � Swingin’ with Jimmy (1993) � Portrait of Django med

Musiker, komponist og maler, samt altmuligmann i eget plateselskap og kunstbokforlag Jon Larsen (50) mottok Buddy-prisen i 2007 og Oslo kommunes kunstnerpris i 2008. de Norvège og spilt på TV i beste sendetid. Spillejobbene på gata ble dermed også raskt omgjort til klubb og konsert­ jobber. Også i utlandet var det stor interesse for det Hot Club gjorde, og i Frankrike hadde de et gjennombrudd i 1984. Denne gangen på egne ben og uten Lillebjørn. Frank­ rike og Benelux-landene har siden vært viktige markeder og konsertarenaer. I 198889 hadde Djangostilen sin renessanse her, noe som re­ sulterte i mange spillejobber og turnéer. Hot Club har den dag i dag et imponerende akti­ vitetsnivå og spiller ca. 100 konserter i året. Det er mange konserter rundt om i verden, men i høst er det Norge som får merke at bandet fyller 30 år. Hele høsten er nå fylt opp med jobber rundt omkring i landet.

Men det var maler han egent­ lig skulle bli. De fleste av døgnets timer i oppveksten ble tilbrakt med blyant og pensel, og den store inspira­ sjonskilden var Salvador Dali. Jon Larsen studerte også en tid med den polske maleren Ryzard Warsinski og tilbrakte ett år i Barcelona i det kata­ lanske kunstmiljøet. Den før­ ste separatutstillingen hadde han allerede i 1976 og deltok også på høstutstillingen i 1982. Fra 1995 er det likevel musikken som tar mest plass og komponeringen overtar mer og mer. Årets overraskelse er imidlertid en praktutgave med fotografier av de fleste av ma­ leriene hans. Tittel er Maler i solnedgang og inneholder også Larsens egne historiske tilbakeblikk og filosoferinger, alt på eget nystartet forlag. Ved siden av å spille gitar og male er Jon Larsen

aktiv på enda et område. Han driver plateselskapet Hot Club Records som ble startet i 1982. Her finnes nå en ka­ talog med imponerende 350 plateutgivelser. Deriblant fin­ ner man klassikeren Blåmann der Chet Baker møter Jan Erik Vold, samt ca. 100 utgivelser med sigøynerartister. Jubileumskonserten finner sted på Chat Noir fre­ dag 14. august. Gjestesolist på denne konserten er den 24 år gamle franske supergita­ risten Adrien Moignard. Han ble også i tidlig alder bitt av Djangobasillen og regnes i dag som en av de største ta­ lentene innen denne stilarten. Denne kvelden marker også starten på jubileumsturnéen som blir Jon Larsen og Hot Club de Norvèges lengste Norgesturné noensinne.

Angelo Debarre, Florin Nicolescu o.a. (1994) � Moreno med Angelo og Moreno (1995) � Vertavo med Vertavokvartetten og Ulf Wakenius (1996) � Hot shots med Babik Reinhardt (1996) � Three hot sessions (1998) � Presents Ola Kvernberg (2000) � Angelo is back in town (2003) � White Night Stories med Tromsø Symfoniorkester og Ola Kvernberg (2002) � Django’s Tiger med Jimmy Rosenberg (2004) � A stranger in town med Bjørn Vidar Solli (2005) � Hot Cats med Camelia-kvartetten (2005) � Vertavo Live med Vertavokvartetten (2006) � Django Music (2008) � 30th Anniversary Compilation (2009)


Ennå ikke skaffet deg disse praktutgivelsene? «Historiske innspillinger fram fra mørket… Fins det mer? Få det ut» — Dagbladet

«…en bekreftelse på dette opprinnelige inntrykket, nemlig at damen også kunne gjort karriére i jazzens verden» — Aftenposten

«…her er det bare å glede seg over at disse opptakene er bevart og nå gjort tilgjengelig» — VG

«Seint men supert!» — Dagbladet «…Grethe Kausland var en av dei finaste jazzvokalistene i landet» — Dagsavisen

«…eit strålande album…» — Dagsavisen

«…den store og gledelege overraskinga denne jazzvåren» — Dagsavisen «…Kolve lar det forhåpentligvis ikke bli med dette ene jazz­albumet» — Dagbladet

I November slippes

Steve Dobrogosz: Golden Slumber Fantastisk soloinnspilling av Beatles-låter

curlinglegs.no

VI HENTER DEG GRATIS*, UANSETT TID PÅ DØGNET

GARDERMOEN TIL/FRA OSLO

fra

500,-

Best service, billigst i Oslo – Aftenposten

...det skulle bare mangle *

ingen skjulte kostnader i forbindelse med henting


Side 12

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Komponist og vokalist Milton Nascimento er en av Brasils virkelig store superstjerner. Han trekker fulle hus med sin vakre og lyriske stemme på klubber i London og New York så vel som på fotballstadioner hjemme i Brasil.

Milton Nasciment Et musikal must ” Milton er en stor helt. Jeg vokste opp med musikken hans da jeg som barn, bodde i Brasil. Han er pur musikk og en inderlig formidler.

– Martin Revheim

Tekst: Johnny Gimmestad Foto: Yann Orhan

M

artin Rev­ heim ren­ ner over av godord når han får anledning til å fortelle om en av merke­ steinene under årets festival, Milton Nascimento. Det er ingen tvil om at den 66 år gamle brasiliane­ ren har en knallsterk stan­ ding både blant musikere og musikkinteresserte kloden rundt. Derfor kommer også Martin Revheim garantert til å være i salen, når Nascimento inntar Den Norske Opera & Ballett sammen med de fran­ ske blåsebrødrene Lionel og Stéphane Belmondo fredag 14. august.

– Et musikalsk must, mener stifteren av klubben Blå om denne begivenheten.

Fyrverkeri I sin tid som leder av Kongs­ berg Jazzfestival kapret Rev­ heim også Nascimento til av­ slutningskonserten i Kongs­ berg kirke i 2005. Det ble et fyrverkeri av rytmer og dans med allsang og ovasjoner fra en begeistret kirkelyd. – Konserten var veldig flott. Men nå håper jeg på et mer akustisk og transparent lydbilde med så lite elektronikk som mulig og uten et kobbel av rytmeinstrumenter, sier han. Revheim påpeker at Nascimento, sammen med den nylig avgåtte kulturministeren Gilberto Gil og musikerkol­ lega Caetano Veloso, var sen­ trale i framveksten av tropica­ lia som er en musikalsk genre preget av mer politisk innhold enn det samba og bossa nova vanligvis gir rom for. – Selv om Nascimento lagde sine viktigste plater for

en del år siden, betyr han fort­ satt mye både for musikere, DJer og remiksere kloden rundt. Og han er fortsatt vel verdt å lytte til selv om stem­ men nok ikke er hva den en gang var. Jeg kommer uansett ikke på mange yngre artister som gjør denne musikken be­ dre. Og jeg gleder meg stort til konserten, sier Revheim. Mer jazz I fjor sommer kom CDen Milton Nascimento & Belmondo. Der står samarbeidet med de franske brødrene Belmondo sentralt. Etter denne siste Nasci­ mento-platen å dømme, er det nå grunn til å vente en konsert med et mer dempet uttrykk og et klarere jazzpreg, samt trolig et islett av klassisk mu­ sikk. Så gjenstår det å se om Milton Nascimento selv sta­ dig beveger seg i et like gren­ seoverskridende musikalsk landskap som det han har gjort siden debuten på slutten av 1960-tallet, som låtskriver,

gitarist og sanger, med en særegen høy falsettone. Lenge før begrepet ver­ densmusikk ble oppfunnet, var Nascimento ute og høstet impulser fra så vel klassisk som folkelig musikk fra hjem­ landet, jazz av ulike avskyg­ ninger, pop og liturgiske hym­ ner. Alt dette knas sammen til en musikalsk produksjon som er umulig å sette noen merke­ lapp på.

Startet i sambatakt Starten foregikk naturlig nok i sambatakt. Tidlig på 1960–tallet rakk Nascimento innom to kjente sambaband før han fylte 20 år. Så flyttet han fra Rio de Janeiros for­ steder til provinshovedstaden Belo Horizonte lenger sør. I denne byen, kjent for sitt hektiske kulturliv, ikke minst på musikkfronten, skjedde det noe avgjørende. Den unge Milton traff musikerkollega Lo Borges. De ble venner for livet og sådde spiren til det som


Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

´

Side 13

Besetning � Vokal/gitar: Milton Nascimento � Saksofon: Lionel Belmondo � Trompet: Stephane Belmondo � Piano: Eric Legnini � Bass: Thomas Bramerie � Trommer: Andre Cecarelli

´

Diskografi (utvalg) �Courage (A&M 1968) �Milton Nascimento (EMI 1969) �Clube da Esquina (World Pacific 1972) �Milagre dos Peixas (Intuition 1973) �Minas (1975 EMI) �Clube de Esquina 2 (World Pacific 1978) �Anima (1982 Polydor) �A Barca dos Amantes (Polygram 1986) �Yauaretê (Columbia 1987) �Angelus (Warner Bros 1993) �Amigo (Warner Bros 1994) �Nascimento (Warner Bros 1997) �Milagre dos Peixes (EMI 2007) �Milton Nascimento & Belmondo (B flat recordings 2008)

to – lsk skulle bli en av de mest mar­ kante institusjonene innen­ for den nyere brasilianske musikkbevegelsen: Clube da Esquina eller hjørneklubben. – Av de musikalske høydepunktene for meg er nettopp samarbeidet med Lo Borges på platen av samme navn, Clube da Esquina. Det er en favoritt jeg også deler med Sondre Lerche, forteller Martin Revheim og fortsetter: Derfor arrangerte jeg et møte mellom disse to, og de sang sammen på konserten i Kongsberg kirke, fortel­ ler Revheim som i tillegg til Clube da Esquina gjerne vil

trekke fram nok et høydepunkt fra Nascimentos produksjon: Samarbeidet med Wayne Shorter på platen Native Dancer. Mange holder Milton Nascimentos bidrag på sakso­ fonist Wayne Shorters album Native Dancer som et av hans musikalske høydepunkt. Dette albumet plasserte Nascimento ettertrykkelig på den internasjonale jazzsce­ nen og åpnet dørene til sam­ arbeid og samspill både med jazztungvektere som Herbie Hancock, Pat Metheney, Ron Carter og Jack DeJohnette, samt med popartister som

Vil du støtte Oslo Jazzfestival?

Paul Simon og Cat Stevens, James Taylor, Peter Gabriel og Duran Duran. Siden han utga sin første plate i 1968, har nye produk­ sjoner så godt som årvisst piplet ut av Nascimentos mu­ sikalske åre. Alt i alt nærmer antallet utgivelser seg nå 30. En annen milepæl i hans karriere er samarbeidet med Gilberto Gil som blant annet resulterte i utgivelsen Gil & Milton i 2000. Suksess på Balejazz På sin uendelige musikalske reise har brasilianeren også

rukket å gjøre strandhugg i Balestrand i Sogn på festiva­ len Balejazz. Der fikk publi­ kum lytte til en ganske annen Nascimento enn de som hørte ham i Kongsberg kirke: – Melodisk, sobert og velklingende. Veldig langt fra det jeg forbinder med brasili­ ansk karneval. Slik opplevde styre­ leder Sigurd Kvikne Milton Nascimento: – En særegen musiker med et drivende dyktig band som fascinerte oss tilhørere. En flott konsert og en stor, har­ monisk opplevelse. Publikum i Oslo har noe å glede seg til.

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte som din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Oslo Jazzfestival!

En stor opplevelse i vente Vi har utvilsomt en stor opp­ levelse i vente når Milton Nascimento inntar hovedsce­ nen ved Den Norske Opera & Ballett sammen med Lionel og Stéphane Belmondo. Bjørn Olav Nordahl skrev følgende i sin anmeldelse av Milton Nascimento & Belmondo i Dagens Næringsliv: En fransk-brasiliansk forbrødring har skapt sommerens kanskje vakreste og mest grensesprengende plate …

OSLO JAZZFESTIVAL STIFTELSEN Organisasjonsnummer: 971565780

Dette kan du gjøre på en av følgende måter: 1. Hos kommisjonæren: Ta med strekkoden eller organisasjonsnummeret og spillerkortet til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. Send SMS: GRASROTANDELEN 971565780 til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Internettregistrering: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller din forening. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din.

3277497156780


Side 14

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

I år har en av Norges best bevarte musikalske hemmeligheter jubileum. Jazzmob fyller 10 år, og jubileumskonserten finner sted under Oslo Jazzfestival 2009.

Jazzmob 10 år Dagens Jazzmob er Jon Klette, Gisle Johansen, Kåre Nymark, Anders Aarum, Per Zanussi og Andreas Bye.

Tekst: Lise Gulbransen Foto: Ann Iren Ødeby

J

azzmob startet som et husband på Skansen i Oslo på initiativ fra sakso­ fonist Jon Klette sammen med sak­ sofonkollega Gisle Johansen, og bandets historie kan leses som et oppslagsverk over unge norske jazztalenter. – Jazzmobs opprinnelige besetning var i kvintettformat med Gisle Johansen og meg som frontmenn og kompo­ nister. Kompet bestod da av Michael Block på elpiano, In­ gebrigt Håker Flaten på bass og Paal Nilssen-Love delte trommejobben med Jarle Ve­ spestad. Mats Eilertsen kom også tidlig inn i bildet, og pia­ nisten Roy Powell alternerte med Block, forteller Klette. Bandets første plateutgi­ velse The Truth kom i 1999 og var en liveinnspilling med opp­ tak fra Skansen, Herr Nilsen og Palace Grill. Alle musikerne som var med i starten, spiller på dette albumet. Etter denne utgivelsen tok Jazzmob en pause, men allerede i 2000 var bandet på nytt i aktivitet med ny besetning og nytt album. – Jazzmob ga ut sin andre CD Pathfinder høsten 2000 og hadde på dette tids­ punket skiftet besetning. An­ ders Aarum kom inn som fast medlem, og Mats Eilertsen og Jarle Vespestad utgjorde resten av det faste kompet i denne perioden. Som vikarer hadde vi Finn Guttormsen på bass og Paal Nilssen-Love på trommer, og vi begynte å invi­ tere gjesteartister på konser­ tene våre. Bjørnar Andresen var med som ekstra bassist på en del jobber, og både han, Finn Guttormsen og Paal Nilssen-Love var med på deler av Pathfinder-albumet. En rekke andre musikere som blant andre Jai Shan­ kar, Vidar Johansen, Øyvind

Brekke og Peder Kjellsby, har også vært innom bandet, men Klette ønsket en fast beset­ ning, og i 2005 falt ting ende­ lig på plass. – Jeg har hele tiden prøvd å tilstrebe en fast besetning i Jazzmob for å skape ett størst mulig enhet­ lig uttrykk, og etter at vi fikk med Per Zanussi på bass og Andreas Bye på trommer og utvidet med Kåre Nymark på trompet, har bandet hatt samme besetning siden 2005. Jazzmobs andre studioalbum Infernal Machine utkom i 2006 med denne besetningen. Men Jazzmob har vært en godt bevart musikalsk hemmelighet, og det skulle gå lang tid før bandet fikk sin første festivaljobb, og de har ikke spilt utenfor Norge. Men Jon Klette har ambisjonene på plass, og Jazzmob skal nå nye mål i årene som kommer. – Vi gjorde vår første fes­ tivaljobb på Moldefestivalen i 2006. Konserten var meget vellykket og resulterte i vår nyeste utgivelse Flashback som utkom helt på slutten av 2008. Jazzmob har enda

Jazzmob er en morsom setting å få spilt skikkelig jazz sammen med Norges klart mest entusias­ tiske gjeng. Bandle­ der Jon Klette er en ildsjel som har gjort mye for min genera­ sjon Oslomusikere gjennom Jazzaway Records og en rekke andre prosjekter de siste 10 årene.

– Per Zanussi

tilgode å opptre i ut­landet, men vår ambisjon er å få til dette i løpet av 2009–2010. Vi har mye nytt låtmateriale som kommer til å bli innspillt i lø­ pet av 2009, og det nye studi­ oalbumet som skal hete Space Force, kommer sannsynligvis ut før sommeren 2010. Jon Klette henter inspi­ rasjon fra mange musikalske

kilder. En del av disse over­ rasker noe, men andre kjenner vi igjen fra Jazzmobs lydbilde. – Jeg har alltid vært vel­ dig glad i pianomusikk. Dette er sannsynligvis fordi min far var pianist. Jeg er nesten like inspirert og påvirket av pia­ nister og gitarister musikalsk som av saksofonister. Art Ta­ tum, Bud Powell, Bill Evans, Herbie Hancock, McCoy Ty­ ner, Paul Bley, Jan Hammer og Joe Zawinul har betydd mest for meg opp gjennom årene. Charlie Parker, Eric Dolphy, Frank Strozier, Or­ nette Coleman, Steve Gross­ man, Bunky Green, Sonny Simmons er blant saksofonis­ tene Klette nevner, og to av gitaristene han trekker frem er John McLauglin og Nils Olav Johansen. – Coltrane og hele hans Love Supreme-konsept må jeg også nevne, og så liker jeg John McLaughlins gitarspill. Han har lagd mange interes­ sante konsepter og mye spen­ nende musikk. Jeg må også nevne Nils Olav Johansen. Han er en fantastisk spen­ nende gitarist og musiker.

Klette har ikke bare latt seg inspirere av enkelt­stående musikere. En lang rekke band har også betydd mye for hans musikalske ståsted. Han trek­ ker frem bandene til Miles Davis i perioden 1964–1975 og Elvin Jones i perioden 1968–1976, men også Gene Perlas Stone Alliance har stått sentralt. – En trio som het Stone Alliance med Steve Gross­ man, Gene Perla og Don Alias har inspirert meg veldig mye, og på midten av 1970-tallet lagde Stone Alliance-trioen også to album som kvartett med Jan Hammer på Rhodes og Minimoog. Disse innspil­ lingene har jeg hørt mye på. Men det er ikke bare jazz Klette har hørt mye på. Jimmy Hendrix, Frank Zappa og Prince er blant andre inspira­ sjonskilder. – Min største konsert­ opplevelse noensinne var med Prince forrige gang han var i Oslo. Andre store konsert­ opplevelser har vært Weather Report på Chateau Neuf i 1980 og klubbkonsertene til Miles Davis på Sardines. Jeg klarer heller ikke å la være å nevne Crimetime Orchestra og Kork på Oslo Jazzfestival i 2007 med Sonny Simmons som hovedsolist. Dette er konsertene som har gitt meg størst kick. Jazzmob låner uhemmet fra musikkhistorien og leker seg fritt med mange musikk­ stiler. Under ledelse av Jon Klette har bandet utviklet et hardtsvingende lydbilde med en blanding av elektriske og akustiske elementer. Musik­ ken som hovedsakelig er skrevet av Jon Klette og Gisle Johansen, kan betegnes som tradisjonell og moderne på samme tid. – Vi stjeler ubeskjedent fra hva som passer oss og driter i hvilken stil folk tror vi spiller innenfor. Vi lager mu­ sikk med energi og fremdrift som vi blir i godt humør av. Dette kommer vi til å fortsette med. På denne måten får vi en større palett å spille på. Vi prøver å være åpne for at musikken kan ta andre veier enn det som opprinnelig var planlagt. Dermed kan vi lage veldig forskjellige varianter av de samme låtene fra en konsert til en annen. Veien vi­ dere musikalsk dreier seg om å være åpen for å prøve nye ting og få det til å funke slik at vi har det gøy med det vi spiller og utvikler oss videre mentalt. – Når vi har det gøy på scenen, har publikum det også gøy, avslutter Klette.


SKYVEDØRSGARDEROBER

Gratis hjemmebesøk - Bestill idag FABRIKKPRISER

Vi Kan Garderobe!

Bredde - 100 cm 890,Bredde - 120 cm 990,Bredde - 150 cm 1490,Bredde - 180 cm 1890,-

Spør oss om råd og tips

% 0 4 r-felt

Signatu

Signatur-felt på dørene

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye produkter i takt med dagens krav, og gir deg nå muligheten til å “signere” din garderobe, slik at dørene ikke “bare” blir en plate- eller speildør.

Vertikalt felt kan fås på en av dørsidene.

Horisontalt felt kan fås på ønsket høyde på døren.

Komplett front m/2 dører laget på dine mål m/skinnesett. Maks høyde 250cm. Hvite profiler og hvite plater. Tillegg for Klart Speil pr.dør 250,-

Hvorfor velge oss?

- Gratis oppmåling/hjemmebesøk - Selgere som hjelper deg å designe forslag - Profesjonelle montører - Standard fronter og innredning på lager - Meget god kvalitet til hyggelige priser - 15-års garanti på hjulsystem

Kom inn for et godt tilbud denne uken!

Signatur-feltet er et vertikalt eller horisontalt felt (se bilder) på mellom 10-15 cm med valgfri dekor* til kun kr. 500,- pr.dør (inkl. sprosser og valgfri dekor). Det kan kun være 1 stk Signatur-felt pr.dør. * gjelder lagervarer

GRATIS HJEMMEBESØK

Hvis du ønsker at vi skal komme hjem til deg på et besøk, så er det bare å ta kontakt med oss slik at vi kan finne et passende tidspunkt. På besøket vil vi gå gjennom dine behov og ønsker, samt gi deg et uforpliktende tilbud på denne garderobeløsningen. Vi anbefaler deg riktignok å komme til vår butikk først, slik at du kan få litt inspirasjon og ideér. Stikk innom idag!

Besøk våre nettsider www.garderobemannen.no

Norges Største Garderobe-kjede !

Kom innom vår butikk:

OSLO 22 80 42 80

Trondheimsveien 436 “Ammerud” Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-15

SKI 64 96 33 10

Vår visjon er å tilby deg som kunde markedets beste Haugenvn 35 (Ås) “På Nygård, nedenfor Prosjektkjøkken” skyvedørsgarderober og innredninger til en BEDRE PRIS Denne uken: Tors 12-19, Fre-Lør 11-15 ASKER-BÆRUM enn våre konkurrenter. Dette i tillegg til god service, fag67 53 10 90 folk, seriøsitet og store butikker med masse utstillinger. Billingstadsletta 11 “Rett over Esso” Vi håper at du vil BLI en av våre FORNØYDE kunder. Man-Tors 10-18, Fre-Lør 10-15

GARDEROBE-MANNEN Din leverandør av skreddersydde skyvedørsgarderober


Side 16

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Ensemble Denada gjør det godt for tiden, og til høsten står opptredener på Oslo jazzfestival, JazzFest Berlin og London Jazz Festival i tillegg til plateutgivelse på det tyske verdensjazzselskapet ACT Music allerede i boka.

Big band jazz med Ensemble Denada Tekst: Anders Eriksson Foto: Bassam al-Bader

E

nsemble Denada spilte sin første konsert under navnet Norske Store på Stor­ bandfestivalen i Sandvika i 2000. Idéen bak ensemblet var å stimulere norske komponister til å skri­ ve for store besetninger. Den første konserten hadde hele ni urfremføringer inkludert en kaotisk versjon av Helge Sundes Denada som heldigvis ikke ble lydfestet. Men seks år senere ble samme verk tit­ telspor på et album som det amerikanske nettstedet All About Jazz betegnet som one of the best albums of big band jazz of the last decade. Det amerikanske nett­ stedet bruker begrepet big band jazz, og i Sverige heter det storbandjazz. Det er med andre ord snakk om jazz for stort band. Det er egentlig ganske logisk, men dette er en definisjon som ikke er helt enkel i Norge. Her på berget knyttes begrepet storband til en egen sjanger dominert av soulklassikere og gamle Sina­ tra-hits, og denne villfarelsen når helt opp i de øverste eta­ sjene i medias og kulturlivets elfenbenstårn. Men for musi­ kere og komponister handler det om en ensembleform, ikke en sjanger. Akkurat som et symfoniorkester kan brukes til sprekere ting enn wiener­ valser, er Ensemble Denada et stort jazzensemble som spiller kunstmusikk. Helge Sundes musikk Ensemble Denada har etablert sitt særpreg rundt Helge Sun­ des musikk. I utlandet bemer­ ker publikum at musikken hø­ res europeisk ut samtidig som

den har et sterkt og autentisk fundament i jazzen. I så måte er Ensemble Denada i godt selskap med andre norske jaz­ zartister, og det er inspireren­ de for et 14-manns orkester å få slike tilbakemeldinger. I Tyskland har man flere radio­ storband som befinner seg på et skyhøyt nivå i mainstream­ tradisjonen, men det er norske band som Ensemble Denada og Geir Lysne Ensemble, som får oppmerksomhet fra tyske plateselskaper, radiostasjoner og festivaler. I likhet med sine eu­ ropeiske forgjengere sørger også komponist Helge Sunde for at bandets reisevirksom­ het blir dokumentert utover det som ligger igjen i mobil­ kameraet. Et besøk i Italia det ene året dukker gjerne opp på noteark påfølgende år. Den kommende utgivelsen vil innholde både Vespa-kjøring i Roma, lynnedslag på Sardinia og besøk på barer i Østerrike. Det er liten tvil om at det er Helge Sundes innovative musikk som har sendt Ensem­ ble Denada ut på de euro­ peiske jazzscenene, men det betyr ikke at ambisjonen om å være et orkester for jazzkom­ ponister er lagt på hylla. Mo­ dellen framover blir å invitere gjestekomponister til å skrive for ensemblet, og med noen av landets beste utøvere og so­ lister i rekkene har vi mange magiske opplevelser i vente. Ny musikk av Frøy Aagre Bortsett fra en folketone og et stjålet tema av Camille SaintSaëns, er det pr. i dag kun Marilyn Mazur som har egen musikk i mappen hos Ensem­ ble Denada, men under Oslo Jazzfestival 2009 vil Mazurs noteark få selskap av signatu­ ren til Frøy Aagre som er invi­ tert til å bidra med ny musikk. Aagre har skrevet et tema som

tar utgangspunkt i fabrikkly­ der, og nå skal idéene utvikles til Denada-format i samspill med Helge Sunde og musi­ kerne i ensemblet. Saksofonist Frøy Aagre har den siste tiden blitt lagt merke til internasjonalt og fikk strålende kritikk for sitt samarbeid med Kenny Whe­ eler på fjorårets London Jazz Festival. I januar var hun som eneste norske jazzartist, invi­ tert til Midem i Cannes. Premiere med Peter Baden Til Oslo Jazzfestival tar ban­ det også med en utøvende gjest; Peter Baden er invitert med opp på scenen i dob­ beltrollen som perkusjonist og elektronikamann. På Ensemble Dena­ das første album bidro Rune Arnesen med elektronikk mens Marilyn Mazur spilte perkusjon. Man kunne si at Peter Baden nå skal hoppe etter Wirkola, vente på Janne Ahonen og så hive seg utfor en gang til, men det er ikke

sant fordi Baden skal bidra med seg selv, verken mer el­ ler mindre. Han har jobbet mye med nye idéer rundt bruk av live elektronikk i orkes­ tersammenheng, og på Oslo Jazzfestival får vi det første møtet mellom Badens laptop og Helge Sundes musikk. Besetning

´

� Musikalsk leder: Helge Sunde � Saksofoner: Atle Nymo, Frode Nymo, Børge-Are Halvorsen og Nils Jansen � Trompet: Frank Brodahl, Marius Haltli og Anders Eriksson � Trombone: Helge Sunde, Even Kruse Skatrud og Erik Johannessen � Piano: Olga Konkova � Gitar: Jens Thoresen � Bass: Per Mathisen � Trommer: Håkon Mjåset Johansen � Gjester: Peter Baden (perkusjon/elektronikk) og Frøy Aagre (komponist)

Ensemble Denada drives av Østnorsk jazzsenter og finansieres av Norsk kulturråd og Oslo kommune.

Østnorsk jazzsenter Østnorsk jazzsenter er et regionalt kompetansesenter for jazz med arbeidsoppgaver innen formidling, opplæring og informasjon. Senteret sam­ arbeider med jazzmiljøene i de åtte fylkene i regionen, og legger til rette for at jazz­ musikk er tilgjengelig for et størst mulig publikum på Øst­ landet. Østnorsk jazzsenter er medlem i landsorganisasjonen Norsk jazzforum, og samar­ beider nært med de fire andre regionale jazzsentrene; Nord­ norsk, Midtnorsk, Vestnorsk og Sørnorsk jazzsenter.


Side 17

Statkrafts Young Star 2008: Jørgen Mathisen Under Oslo Jazzfestival 2008 fikk den da 23 år gamle Jørgen Mathisen Statkrafts Young Star sti­ pend, og i år kommer han til festivalen med ny kvintett for å spille på Nasjonal jazzscene Victoria.

Grete Ingeborg Nykkelmo (Statkraft), Jørgen Mathisen og Karin Krog (juryleder). Tekst: Edvard Askeland Foto: Eilert Frost Støren

fra John Coltrane. Det er sær­ lig Coltanes periode midt på 1960-tallet og platene Sun Ship, Transition og Meditations som er forbilder. Jørgen Mathisen Kvin­ tett skal spille på Nasjonal jazzscene Victoria fredag 14. august. Kvintetten deler kvelden med PELbO som skal representere Norge i årets Young Nordic Jazz Comets. Samme kveld blir også Stat­ krafts Young Star 2009 offentlig­gjort.

høstens store begivenhet på edderkoppen teater Hilde lyrån - Brit elisaBetH Haagensli - erik WenBerg JacoBsen - Hans Marius Hoff Mittet - teodor Janson andrea Bræin Hovig - Morten røHrt - HallBJørn rønning - eMelie dyBeck - Mareike Wang

www.everttaube.no

´

Statkraft Statkraft støtter en rekke for­ mål innenfor kultur og idrett. Sentrale sponsorater: � Oslo Jazzfestival (hovedsponsor) � Norges Skiskytterforbund (hovedsponsor for talentut­ vikling og rekruttering) � Det Norske Teateret (hovedsponsor) � Nobels fredspriskonsert Regionale sponsorater (utvalg): � Sunndal Kulturfestival � Hardanger Musikkfest � Viser ved kanalen (Lunde) I tillegg er Statkraft engasjert i en rekke samarbeidspro­ sjekter og organisasjoner som for eksempel Transparency International, World Watch Institute og Bellona.

–Taubes persongalleri i en musikalsk forestilling

Håkon Ims • Foto: Fredrik Arff

S

tatkrafts Young Star stipend er et resultat av samarbeidet mellom Oslo Jazzfestival og Statkraft som er hovedspon­ sor for festivalen. En jury be­ stående av Karin Krog, Martin Revheim, Bugge Wesseltoft og Stein Dale valgte ut Jør­ gen Mathisen og sa dette om prisvinneren: «Jørgen Mathisen er en musiker med et enormt over­ skudd, og han er teknisk bril­ jant. Han kom inn i jazzmiljøet som et skudd og har markert seg tydelig som musiker de siste årene.» Jørgen startet med klas­ sisk klarinett, men allerede som 14-åring var han med på sin første jamsession og ble hektet på jazz. Han er utdan­ net fra jazzlinja ved NTNU i Trondheim og jobber nå som musiker i Oslo. Han har spilt i band som Zanussi 5 og Shag­ ma. For tiden er han mest en­ gasjert i følgende musikalske prosjekter Supersonic Roc­ ketship, Humvee, The Core og Trondheim Jazzorkester. På Oslo Jazzfestival 2009 presenterer Jørgen Mathisen en ny kvintett be­ stående av Erlend Slettevold på piano, bassistene Rune Nergaard og Ola Høyer og den amerikanske trommeslageren Franklin Kiermayer. Dette er et akustisk band der enkle idéer står i sentrum. Lydbildet er nokså spesielt i og med at det er to bassister. Inspirasjo­ nen er fra folkemusikk og

Regi: Bentein BaaRdson

www.billettluka.no, tlf.: 815 11 500 www.edderkoppen.no, tlf.: 23 35 34 20 Gruppebestilling: gruppe@edderkoppen.no, tlf.: 40 00 36 16 Hotellpakke: 23 15 56 25


Side 18

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Joshua Redman dukket opp på jazzscenen i begynnelsen av 1990-årene og har siden fått mye velfortjent oppmerksomhet både hjemme i USA og i Europa. Han er en av jazzhimmelens nye store stjerner, og han er utvilsomt også i skuddet.

Stjerneskuddet

Tekst: Lise Gulbransen Foto: Michael Wilson

N

ordmenn fikk sitt første møte med Jos­ hua Redman på midten av 1990-tallet da han spilte på Kongsberg Jazzfestival, og sist vi møtte ham, var han på Norgesturné med Trondheim Jazzorkester og Eirik Hegdals verk Space is Still the Place. Redman har gjestet Norge en rekke ganger i løpet av de siste årene, og nå kommer han endelig til Oslo med egen trio. Musikk var lenge kun en hobby for Joshua Redman. Han tok eksamen ved Harvard University, vurderte en stund å bli lege og valgte til slutt å studere juss ved Yale Law School, men i 1991 tok han et års pause fra studiene og flyttet til New York. Her ble han raskt en del av byens jazzmiljø, og fem måneder senere vant han den presti­ sjetunge Thelonious Monk International Saxophone Competition. Deretter varte

Solointroen på låta St. Thomas fra livealbumet Spirit of the Moment: Live at the Village Vanguard er en av de hippeste tingene jeg har hørt noen gang. - Lars H. Kurverud

det ikke lenge før Redman ble medias yndling og prydet forsiden på de fleste jazztid­ skriftene i USA. I perioden som fulgte, spilte han sammen med musikere som Jack De­ Johnette, Charlie Haden, Elvin Jones, Joe Lovano, Pat Metheny, Paul Motian og Clark Terry i tillegg til sin egen far. To år senere debu­ terte Redman i eget navn, og i 1994 etablerte han sin første permanente kvartett med Brad Mehldau, Christian McBride og Brian Blade. Joshua Redman er sønn av legendariske Dewey Red­ man, men han hadde lite kon­ takt med sin far i oppveksten. Likevel ble faren et musikalsk forbilde. John Coltrane, Or­ nette Coleman, Cannonball Adderley, The Beatles, Aretha Franklin, Earth, Wind and Fire, Prince, The Police og

Led Zeppelin var også blant Joshua Redmans musikalske inspirasjonskilder i oppvek­ sten. Stilmessig kan Redmans røtter følges tilbake til Sonny Rollins og Dexter Gordon. Det er kanskje også lov å nevne Red Holloway i denne sam­ menhengen. Joshua Redman har gitt ut en rekke kritikerroste album og er i dag en meget anerkjent bandleder med er­ faring fra flere trioer og kvar­ tetter i eget navn. I tillegg til egne prosjekter, har Redman også spilt med utallige sen­ trale navn som for eksempel Dave Brubeck, Chick Corea, Bill Frisell, Charlie Haden, Herbie Hancock, Elvin Jones, Quincy Jones, B.B. King, Joe Lovano, Paul Motian, John Scofield, Toots Thielemans og Stevie Wonder, samt The Roots og The Rolling Stones. Redman spilte også en av musikerne i Robert Altmans Kansas City fra 1996 og John Landis' Blues Brothers 2000. For øvrig brukte Clint Eastwood ham i forbindelse med innspillingen av film­ musikken til Midnight in the Garden of Good and Evil og Space Cowboys. Her hjemme er Joshua Redman også kjent for sitt samarbeid med Bugge Wes­ seltoft og Trondheim Jaz­ zorkester. I 2006 gjorde han

´

for øvrig furore som Artist in Residence ved Moldejazz. Til Oslo Jazzfestival kommer Joshua Redman i trioformat. Dette er et format Redman behersker meget godt, og som han har utfor­ sket med stort hell på sine to siste utgivelser. Begge har høstet lovord hos anmelderne. Med seg i trioen har Redman Matt Penman på bass og Gre­ gory Hutchinson på trommer. SFJazz Collective-medlem Penman kommer opprinnelig fra New Zealand, men han er i dag bosatt i New York og spil­ ler blant annet med John Sco­ field og Joe Lovano. Hutchin­ son er en meget ettertraktet trommeslager både i jazzmil­ jøet og blant hiphopere. Han har spilte med alt fra Charles Lloyd og Diana Krall til Mad­ lib og The Roots. Ønsker du å lytte deg opp på Joshua Redman? Skaff deg Wish fra 1993. Her har Redman med seg Pat Met­ heny, Charlie Haden og Billy Higgins., men albumet ligger godt plassert innefor postbo­ pens landskap. Sett deretter den triobaserte Back East i spilleren, og avslutt med årets lille mesterverk Compass. Og så er det bare å kjøpe billett til årets store begivenhet på Nasjonal jazzscene Victoria!

Diskografi (utvalg) �Joshua Redman (Warner Bros 1993) �Wish (Warner Bros 1993) �MoodSwing (Warner Bros 1994) �Blues For Pat: Live in San Francisco (Jazz Door 1994) �Spirit of the Moment: Live at the Village Vanguard (Warner Bros 1995) �Freedom in the Groove (Warner Bros 1996) �Timeless Tales (For Changing Times) (Warner Bros 1998) �Beyond (Warner Bros 2000) �Passage of Time (Warner Bros 2001) �Elastic (Warner Bros 2002) �Momentum (Nonesuch Records 2005) �Back East (Nonesuch Records 2007) �Compass (Nonesuch Records 2009)


Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Side 19

I løpet av de siste årene har multiinstrumentalist Mathias Eick markert seg som en av de største talentene i norsk jazz, og under årets by:Larm mottok han StatoilHydros store talentstipend.

Mathias Eick ´ Diskografi (utvalg)

Jaga Jazzist �A Livingroom Hush (Small­town Supersound 2001) �Airborne: Going Down EP (WEA 2001)

Trondheim Jazzorkester �Live in Molde med Chick Corea (MNJ Records 2000) �Live in Oslo med Maria Kannegaard Trio (MNJ Records 2005) Motif �Motif (AIM Records 2004) �Expansion (AIM Records 2005) �Apo Calypso (Jazzland Recordings 2008) Jacob Young Group �Evening Falls (ECM 2004) �Sideways (ECM 2006) Jan Gunnar Hoff �In Town (Curling Legs 2003 �Magma (Grappa 2008) MANU KATCHÉ �Playground (ECM 2007) Mathias Eick Quartet �The Door (ECM 2008)

Tekst: Lise Gulbransen Foto: Hans Chr. Tho

I 2007 ble Mathias Eick kåret til årets unge internasjonale jazzmusiker som mottaker av den meget prestisjetunge pri­ sen International Jazz Talent 2007. I kjølvannet av denne kåringen intervjuet jeg ham, men like etter intervjuet fikk oppdragsgiveren min nye ei­ ere, og det var plutselig ikke så aktuelt med jazzstoff. In­ tervjuet kom dermed aldri på trykk, men i anledning årets konsert med Mathias Eick Quartet under Oslo Jazz­ festival, har jeg endelig fått anledning til å bruke deler av intervjuet: - Musikk hadde en meget sentral plass i min oppvekst. Vi hadde ikke TV, og hele fa­ milien var opptatt av og drev med musikk. Jeg spilte først piano, men en dag spurte søs­ teren min meg om jeg kunne spille trompet, og jeg svarte ja. Det kunne jeg selvfølgelig ikke, men jeg bestemte meg for å lære, og jeg var så heldig at jeg fikk Ole Edvard Anton­ sen som lærer. Mathias Eick er født i 1979 og kommer fra Hof i Vest­ fold. Han begynte å spille piano i 3-års alderen og studerte pia­ no med privatlærere i en årrek­ ke, men trompet ble etter hvert hans hovedinstrument. Resten av familien er også musikalsk. Moren, Kirsti, er korsanger, og

faren, Jürgen, er jazzmusiker og spiller både bass og vibrafon. Broren, Johannes, spiller også bass mens søsteren, Trude, spiller valthorn. - Av og til var det selv­ sagt litt kjipt å spille så mye, men jeg forbinder mye positivt med spillingen i barndommen. Jeg fikk faktisk lommepenger for å øve. Etter videregående skole gikk Mathias Eick på musikk­ linjen ved Toneheim Folke­ høyskole og deretter gikk han på jazzlinja ved NTNU. Han ble medlem av Jaga Jazzist i 1998 og fikk betydelig ban­ derfaring der: - Jaga har betydd fan­ tastisk mye for meg. Bandet er en fin inspirasjonsbase. Dette er en kreativ gryte med rom for å gi konstruktiv kritikk. Sammen med Motif gikk Mathias Eick av med seieren i 2001-utgaven av Young Nordic Jazz Comets, og Jaga Jazzist vakte oppsikt langt utover Norges grenser etter

seieren i 2002-utgaven av BBC Jazz Awards. - Da BBC kåret A Livingroom Hush til årets jazzutgi­ velse i 2002, kom vi for alvor på jazzkartet i Europa, og vi fikk etter hvert langt flere spillejobber i utlandet enn vi hadde her hjemme. I tillegg til Motif og Jaga Jazzist har Eick gitt ut en lang rekke plater og gjort tallrike konserter med mange ulike band og prosjekter som for eksempel Trondheim Jazzo­ rkester, Manu Katché Group, Thomas Dybdahl, Music For A While, Dum Dum Boys, Bigbang, Motorpsycho og Turboneger. - Jeg har jobbet med svært mange i norsk musikkliv og har nok spilt på langt over 50 plater som studiomusiker. Jeg er glad i rollen som solist, og jeg har kunnet utfolde meg mye. Jeg liker å ligge over og fargelegge musikken. - Denne prisen har stor betydning. Det er vanskelig å

starte soloprosjekter, men nå fikk jeg endelig muligheten til å starte eget band. Jeg kunne ringe hvem jeg ville. Dette har jeg drømt om i alle år, avslut­ ter Eick. Til takkekonserten i forbindelse med utdelingen i New York, samlet Eick et stjernelag bestående av Jon Balke og Audun Kleive. Et­ ter suksess i New York, stod Midem i Cannes og festival­ jobber i Europa for tur. Audun Erlien kom med på elbass, og bandet begynte å finne sin form. Kvartetten turnerte i Norge og gikk etter hvert i studio. Dette resulterte i ECM-albumet The Door. The Door var en av mine favorittutgivelser i 2008. Albumet består av åtte låter skrevet av Eick, og musikken er rett og slett uendelig vak­ ker. Komposisjonene er ly­ riske og temaene utfolder seg gradvis og elegant i bandets eminente hender. I år var Håkon Kornstad, Rockettothesky, Heroes & Zeros, Hanne Hukkelberg og Hans-Petter Lindstrøm blant de nominerte til Statoil­Hydros talentstipend pålydende kr. 800 000, men juryen var en­ stemmig i sitt valg da de kåret Mathias Eick Quartet til årets vinner. Og nå venter jeg i spenning på fortsettelsen … Mathias Eick Quartet spiller på Parkteatret onsdag 12. august, og i tillegg til Eick består bandet nå av Andreas Ulvo på tangenter, Audun Er­ lien på bass og Audun Kleive på trommer.


Side 20

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

I år tyvstarter Oslo Jazzfestival med en aldri så liten sensasjon: Antony and the Johnsons rigger til på en flytende scene i vannkanten ved Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika. Med seg har de arrangementer for fullt symfoniorkester og Operaorkestret. Tekst: Johanne A. Røthing Foto: Don Felix Cervantes (Antony Hegarty)

S

om nest siste stopp på sin sommertur­ né, holder Antony Hegarty and the Johnsons konsert i Oslo under årets jazzfestival. Operataket skal forvandles til et spektakulært utendørsamfi der sommerens store kon­ sertopplevelse vil finne sted: Antony and the Johnsons og Operaorkestret utgjør til sammen et nesten 60-manns

orkester og fremfører musik­ ken fra det kritikerroste albu­ met The Crying Light som ble utgitt tidligere i år. Det har lenge vært et ønske for Hegarty å få holde konserter med større orkestre. Årets sommerturné oppfyller og utfordrer denne drømmen. I utvalgte byer i Europa samar­ beider han med lokale symfo­ niorkestre i ulike konsertfor­ mater, i konserthus, operahus

og teatre. I Oslo spiller han under åpen himmel for et full­ satt operatak. Internasjonal suksess Antony and the Johnsons slo for alvor gjennom med andre­ plata I am a bird now i 2005. Som en av vår tids største internasjonale suksesser, finner bandet sitt særegne uttrykk, og kanskje sin noe

overraskende brede appell, nettopp i det at musikken van­ skelig lar seg sjangerdefinere. «Kunstnerisk kammerpop», kaller noen det. «Trollbin­ dende eventyrmusikk» eller «teatralsk talent», sier andre. Kanskje kan vi finne en fel­ lesnevner i Hegartys musikk som insisterer på å kombinere det mest intime og personlige med en melodiøs formidlings­ evne som bekrefter det gren­

Spellemann på taket


Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009 selandet musikken befinner seg i. På et eksistensielt, følelsesmessig og kunstnerisk plan iscenesetter han nettopp en sårbarhet og en annerle­ deshet som finner gjenklang på tvers av sjangre, grenser og normer. Musikalsk ledelse Forventningene er høye: Et­ ter utsolgte konserter i Oslo og Bergen tidligere i år, og antagelser om at Hegarty nok kanskje ikke ville legge sin planlagte symfoniturné innom Norge, var gleden stor, og pågangen til Billettservice likeså, da nyheten om opera­ konserten nådde avisene. Det er Rob Moose som dirigerer når Antony and the Johnsons møter Operaorkes­ tret. Moose har lenge sam­ arbeidet med Hegarty. Han har spilt gitar og fiolin, samt sunget med bandet i tillegg til samarbeid med blant andre Sufjan Stevens, Beth Orton, Jay-Z og The National. Moose har også vært konsertmester for James Carter og Burt Ba­ charach, og fremheves som en av de mest spennende, søken­ de og nyskapende instrumen­ talistene på den amerikanske musikkscenen. En annen fremtredende ung musiker setter også sitt preg på konserten: Flere av arrangementene for symfo­ niorkester er det Nico Muhly som står for. 28-åringen fikk sin mastergrad i komposisjon fra Juilliard i 2004 og har si­ den den tid rukket å markere seg både som musiker, kom­ ponist og arrangør. Muhlys musikk fremføres blant annet av American Symphony Or­ chestra, Chicago Symphony og Boston Pops. I samar­ beid med Philip Glass har han komponert og arrangert musikk for film, og av andre musikere som turnerer med Muhlys arrangementer, finner vi blant andre Björk og Bonnie

Side 21 publikummere på taket, sier Erik Uppstrøm i Atomic Agency Oslos nye utendørsamfi har altså plass til 8500 men­ nesker som alle får ypperlig utsikt ned til vannkanten hvor scenen vil ligge. - Vi har hentet inn en lekter på 65 x 17 meter fra Langesund, og det er denne scenen skal stå på. Den vil bli fortøyd i vannkanten helt inn­ til operataket slik at bandet og orkesteret spiller opp mot hellinga. Operataket vil altså fungere som et amfi, forteller Uppstrøm videre. Det blir satt opp tribu­ ner foran hovedinngangen, og ståplassene vil være i de skrå hellingene langs taket. De som kommer tidlig, vil kunne stille seg nærmest scenen og dermed også få sitteplass fordi her vil publi­ kum bli bedt om å sette seg ned under konserten.

«Prince» Billy. Arrangemen­ tene for Antony Hegarty er ut­ arbeidet spesielt for formatet og turnéen og er et samarbeid mellom Hegarty og Muhly. Skal vi tro forhåndsomtalene er dette et samarbeid som kler Hegartys musikk spesielt godt. Den vare, såre stemnin­ gen i lydbildet ivaretas sam­ tidig som melodiene og hans særegne stemme løftes frem. Ny scene i stor skala Omgivelsene og omstendig­ hetene rundt konserten på

operataket må vel kunne sies å legge til rette for en ganske så unik konsert­opplevelse. Det er første gang det arrangeres utekonsert i stort format ved Den Norske Opera & Ballett. Søndag 9. august markerer således åpningen både for det som vil bli et nytt og etterlengtet utendørskon­ sertsted og startskuddet for årets jazzfestival som først offisielt åpner dagen etter. Oslo Jazzfestival har helt si­ den planene om operabygget var klare, ønsket å samarbeide med Operaen om konserttil­

21668218

bud i festivaluka. I fjor åpnet festivalen med en hyllest til Miles Davis innendørs, og i år er det altså duket for utendør­ skonsert i stor skala. Sammen med Atomic Agency falt bi­ tene på plass, og Antony and the Johnsons er nå klare til å innvie operatakscenen. - Oslo Jazzfestival har jobbet med dette prosjektet i nesten to år, og nå som alt er klart er det utrolig gøy å være med å arrangere den aller første konserten på ope­ rataket, og det i full symfoni, med flytende scene og 8500

Litt praktisk info Omkring 8500 mennesker skal altså finne veien til operata­ ket søndag 9. august. Dørene åpner klokken 17.30, og konserten begyn­ ner presis klokken 20.00. Det anbefales å være ute i god tid, og fordi så mange mennesker skal krysse veien over til Ope­ raen denne dagen, anbefales publikum å benytte gangbroen ved Børsen, gangbroen lengre ned mot Vippetangen eller gangbroen fra Gamlebyen. Det finnes ikke parkerings­ muligheter ved Operaen, og publikum anbefales derfor å benytte offentlig transport. Og hvis du blir tørst eller sulten i løpet av ventetiden eller under konserten, byr restauranten på Operaen både på mat og drikke fra en rekke utsalgssteder.


Side 22

Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

PROGRAM 14.00 Friends of Big Chief Saras Telt Gratis

ons 12. aug R/T/S

13.00 Willy Andresen Kvartett Ma Teaterkjeller’n Bill. kjøpes i døra

19.30 Flaten/Kornstad/Christensen Kulturkirken Jakob 240

21.00 The Sinatra Songbook Teaterkjeller’n 230

Mo

17.00 Foredrag om Radka Toneff ved Per Husby 14.00 Stokstad/Jensen Tradband R/T/S Fotoutstilling med bilder av Radka Toneff Saras Telt Gratis ved Arild Haugan 15.00 Showcase for unge talenter: Deichmanske hovedbibliotek Gratis Thomas Torstrup Trio og Your Headlights 21.00 Ytre Suløens Jass-ensemble med Are On Va 19.00 Jazz i Operaen: Til Radka Va Tricia Boutté R/T/S Blå utescene Gratis Åpningskonsert New Orleans Restaurant 225 Karin Krog/Kirsten Bråten Berg/ 17.00 Young Star VA Live Maria Roggen/Solveig Slettahjell/ 21.00 Han Bennink/Guus Janssen Mo Statkraftscenen Gratis Arve Henriksen/Per Jørgensen/ Mono 175 Jon Eberson/Steve Dobrogosz/Arild 18.00 Splashgirl Mo 22.00 Jerry Bergonzi Norwegian Quartet Mo Andersen/Jon Christensen/Alex Riel Folke VA Nasjonal jazzscene Victoria 240 Den Norske Opera & Ballett Utsolgt Nasjonal jazzscene Victoria 240 00.00 Nattjazz med jam Va 21.00 Meshes Of Voice 19.00 Scott Hamilton Scandinavian Five Ma Herr Nilsen Gratis Jenny Hval/Susanna K. Wallumrød Mo Chat Noir 350 Parkteatret 230 20.00 Vidar Johansen Kvartett med 22.00 Jazz i Operaen: Til Radka Va Calle Neumann MO Ekstra åpningskonsert Herr Nilsen 190 13.00 Gateparade R/T/S Se over. 21.00 Bernt Rosengren Quartet Ma Karl Johan til Spikersuppa Gratis Den Norske Opera & Ballett Få bill. igjen Teaterkjeller’n 230 Se www.operaen.no eller ring 81544488 14.00 Gamle Sandvika Storband VA for billetter. 21.00 Evan Christopher’s Saras Telt Gratis Django à la Créole R/T/S 22.00 Jazzmob 10 år MO 15.00 Showcase for unge talenter: New Orleans Restaurant 225 Nasjonal jazzscene Victoria 240 Mikromaus og Gisle Solbus Electric 21.00 Mathias Eick Quartet Mo Collective Va Parkteatret 230 Blå utescene Gratis 21.00 Rudi Mahall/Aki Takase Mo 15.00 Jazzcruise: Magnolia Jazzband R/T/S 13.00 Einar «Pastor’n» Iversen Trio Ma Mono 175 MS Bjørvika 275 Teaterkjeller’n Bill. kjøpes i døra 22.00 Ensemble Denada med Peter Baden / 16.00 Jon Eberson Trio Mo 14.00 EntusiJazzme Ma Frøy Aagre Mo Herr Nilsen 175 Saras Telt Gratis Nasjonal jazzscene Victoria 240 17.00 Young StarSigurd Fandango (Jenny Hval) 15.00 Showcase for unge talenter: 00.00 Nattjazz med jam Va Statkraftscenen Gratis Voyage One og Synne Sanden Band Va Herr Nilsen Gratis 18.00 PELbO Mo Blå utescene Gratis Statkrafts Young Star 2008: 18.00 Monk’s Casino Mo/MA Jørgen Mathisen Kvintett Nasjonal jazzscene Victoria 240 Utdeling Statkrafts Young Star 2009 14.00 Royal Garden Jazzband R/T/S Nasjonal jazzscene Victoria 190 19.00 Magnolia Jazzband Saras Telt Gratis med Lillian Boutté R/t/S 19.00 Milton Nascimento og Belmondo VA Fagerborg kirke 240 15.00 Showcase for unge talenter: Den Norske Opera & Ballett Swensson Trio og Triple View Va Se www.operaen.no eller ring 81544488 19.00 Bodil Niska med Svante Thuresson MA Blå utescene Gratis for billetter. Chat Noir 350 17.00 Young Star Va 19.00 Hot Club de Norvège 30 år med 21.00 Laila Dalseth/Totti Bergh Kvartett Ma Statkraftscenen Gratis Adrien Moignard R/T/S Teaterkjeller’n 230 Chat Noir 350 18.00 Aldo Romano Just Jazz Ma 21.30 TBA VA Nasjonal jazzscene Victoria 240 19.30 Enrico Pieranunzi solo Va Rockefeller Kulturkirken Jakob 240 19.00 Majken Christiansen Kvintett med Georgie Fame Ma 20.00 Håvard Stubø Quartet Ma/MO Chat Noir 350 Herr Nilsen 190

fre 14. aug

Tir 11. aug

tor 13. aug

BILLETTER

FESTIVALEFFEKTER

Se www.oslojazz.no eller www.billettservice.no eller ring 815 33 133.

T-skjorter, handlenett, paraplyer o.l. selges i Saras Telt og i 1. etg. på Grand Hotel i perioden 8.–15. august.

Billetter/kort kan også kjøpes på postkontor, Narvesenkiosker og 7-Eleven­butikker over hele landet. I perioden 1.–15. august kan billetter/kort hentes og kjøpes i billettluka ved Nasjonal jazzscene Victoria.

INFORMASJON Hovedprogrammet: Kommer i begynnelsen av august og legges ut på festivalens spillesteder, samt på en rekke caféer, musikkforretninger m.m. i Oslo og omegn.

Ledige billetter selges i døren. NB! Publikum med forhåndskjøpte billetter/kort slippes inn først. Sitte­plasser kan ikke garanteres.

Internett: Se www.oslojazz.no for nyheter, oppdatert program, konkurranser m.m. Følg festivalen på www.twitter.com/oslojazz. Se også Oslo Jazzfestivals profil på Facebook.

Se www.oslojazz.no eller hovedprogrammet for informasjon om aldersgrenser og tilgang for rullestolbruker.

Mobil: Send JAZZ START til 1938 for å motta informasjon om festivalen på din mobil.

Festivalkort koster kr. 1 900 og gjelder for perioden 10.–15. august. Dagskort tirsdag kr 400. Dagskort onsdag–lørdag kr 500 pr. dag. Kort er ikke gyldig i Den Norske Opera & Ballett og Chat Noir. Kjøpte kort byttes i bånd i billettluka ved Nasjonal jazzscene Victoria i perioden 3.–15. august. Billettavgift fra Billettservice kommer i tillegg til oppgitte priser.

Infodesk i 1. etg. på Grand Hotel 8.–15. august 10.00–20.00

13.00 Barnekonsert Va Blå utescene Gratis 13.00 Gateparade R/T/S Karl Johan til Spikersuppa

Gratis

14.00 Big Boss Band Va Saras Telt Gratis 15.00 Young Star Seminar 2009 Statkraftscenen Gratis

Va

15.15 Sanntidssymposiet 2009 Det Norske Blåseensemble Solister: Studenter fra symposiet Dirigent: Geir Lysne Mo Lindemansalen NMH Gratis 16.00 Kompen/Værnes Kvintett Herr Nilsen 175

MA

16.00 Charlie Haden/Kenny Barron Duo Kulturkirken Jakob 275 18.00 Eivind Aarset & The Sonic Codex Orchestra Mo Nasjonal jazzscene Victoria 19.00 Silje Nergaard Chat Noir 350

240

20.00 Nelson Veras Mo Herr Nilsen 190 20.00 Christiania 12 med Roy Williams Jazzin Babies med Martin Litton New Orleans Restaurant 275 22.00 Monty Alexander Trio Mo Nasjonal jazzscene Victoria

R/T/S

240

00.00 Nattjazz med jam Va Herr Nilsen Gratis

R/T/S = Rag/Trad/Swing Va = Various

spillesteder 6

13

2 9

4 14

Ka rl J oh an s

12 8 ga te 11 3 National7 theatret 15

17

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ta ga or St

11 Grønland

16

Billettluka ved Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan 3.–7. august 12.00–18.00 8.–15. august 10.00–20.00

12 13

Jernbanetorget

Stortinget

Oslo Sentralstasjon

Hovedkontor på Grand Hotel 8.–15. august 10.00–20.00

14 15 16 17

Akershus festning

Mo

Ma/mo

Forbehold om endringer.

Dørene åpner 17.30. Festivalkort og rabatter gjelder ikke på denne konserten.

Besøk: Oslo Jazzfestival har hovedkontor på Grand Hotel i perioden 8.–15. august.

ÅPNINGSTIDER

lør 15. aug

NB! DØRENE ÅPNER CA. 1 TIME FØR SPILLESTART. Rockefeller åpner 1 1/2 time før spillestart. OPERATAKET åpner 2 1/2 TIME FØR SPILLESTART.

OG OPERAORKESTRET Operataket

Va

00.00 Nattjazz med jam Va Herr Nilsen Gratis

te ga

KORT

ANTONY AND THE JOHNSONS

275

23.00 Draumkvedet Berit Opheim Versto/Karl Seglem Kulturkirken Jakob 240

Ma = Mainstream Mo = Modern

Søndag 9. august 20.00

22.00 Joshua Redman Trio Mo Nasjonal jazzscene Victoria

s nn ma us Ha

Fikk du beskjed om at konserten er utsolgt? Prøv likevel ved inngangen før konsertstart. Uavhentede billetter legges ut for salg i døra.

Ekstrakonsert

Ak ers ga ta

Billetter/kort kan kjøpes på www.billettservice.no eller bestilles på telefon 815 33 133 og hentes på Posten, Narvesen eller 7-Eleven.

Ma

20.00 Alejandro Vargas y El Cuarteto Oriental 21.00 The Swedish Jazz Kings med Magela Herrera/Mayquel Gonzales/ med Roy Williams R/T/S Regis Molina Ma New Orleans Restaurant 225 Herr Nilsen 190 21.00 Sidsel Endresen solo Mo 21.00 Jesper Thilo Kvartett Ma Stian Westerhus solo Mo Teaterkjeller’n 230 Mono 175

Thorvald Meyers gate

man 10. aug

1

5

MS Bjørvika Blå utescene Chat Noir Deichmanske hovedbibliotek Den Norske Opera & Ballett Fagerborg kirke Grand Hotel Herr Nilsen Kulturkirken Jakob Mono Nasjonal jazzscene Victoria New Orleans Restaurant Parkteatret scene Rockefeller Saras Telt Statkraftscenen Teaterkjeller’n


Oslo Jazzfestival 10.–15. august 2009

Side 23

Vinn et gavekort til Bare Jazz med verdi kr. 1.000 ! Send JAZZ til 2030 for å delta i konkurransen. Alle som svarer riktig på spørsmålet, er med i trekningen om et gavekort til platebutikken Bare Jazz med verdi kr. 1 .000,– og to festivalkort til Oslo Jazzfestival 2009 med verdi kr. 1.900‚– pr. stk. 10 trøstepremier: Årets festivalskjorte. Det koster 9 kr å delta.

Oslo Jazzfestivals samarbeidspartnere Oslo Jazzfestivals samarbeidspartnere deler festivalens mål om å produsere og presentere konserter av høy kvalitet. Vi er stolte av våre støttespillere og takker for samarbeidet!

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet pro­ duserer og utvikler vannkraft, vind­ kraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjen­ nom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.

Grand Hotel tilhører Oslos mest ek­ sklusive hoteller og har byens beste beliggenhet midt på Karl Johan. Våre værelser og suiter har unikt særpreg, og fem restauranter og barer tilbyr alt fra lett lunsj til internasjonalt kjøkken i stjerneklasse. Møte-, bankett- og selskapsavdelingen tar hånd om arrangementer for grupper opp til 400 personer. I toppetasjen finner du vårt SPA senter med svøm­ mebasseng, en solfylt terrasse og en verden av velvære i elegante omgivelser.

Se www.statkraft.no

Se www.grand.no

NSB AS er en av landets viktigste transportbedrifter, og tog er et av de mest miljøvennlige og energief­ fektive transportalternativene. En komfortabel og sosial reise er en god start på et vellykket arrangement, og ikke minst en behagelig avslutning. Enten du reiser kort med NSB Lokal­ tog eller lengre med NSB Regiontog, gir toget deg anledning til å lade opp før festivalen. Du slipper å tenke på parkering og kan reise effektivt og miljøvennlig til opplevelsene.

Dagsavisen er en uavhengig og samfunnsengasjert kvalitetsavis med fokus på politikk, samfunnsliv, kultur, debatt og kommentarer. Dagsavisens slagord, Nyheter med mening, er beskrivende for den type journalistikk vi driver. Vi fokuserer på de sentrale nyhetene og graver ofte frem egne nyhetssaker. Avisen støtter en rekke kulturbegivenheter i Osloområdet. Vi ønsker å bidra til et rikt kulturliv, og våre lesere er også aktive brukere av byens kulturliv.

Billetter kjøper du på www.nsb.no

Se www.dagsavisen.no

Hi-Fi Klubben er Skandinavias ledende aktør innenfor kvalitets lyd- og bildeløsninger til hjemmet. Gjennom våre 75 butikker i Norge, Sverige og Danmark selger vi kun ledende merkevarer, som vi hoved­ sakelig også importerer selv. Direkte til deg gir Europas laveste priser på kvalitets hi-fi! Gleden ved musikk gjennomsyrer alt vi foretar oss, og derfor er vårt slagord: «Respekt for musikken». Se www.hifiklubben.no

Ruter AS er et nyetablert adminis­ trasjonsselskap og erstatter tidlig­ ere AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk a.s. Ruter har ansvaret for å planlegge, bestille og markeds­ føre transporttjenester i Oslo og Akershus. Selskapet skal også sørge for effektiv samordning av kollek­ tivtilbudet. Trafikkdriften utføres av separate operatørselskap etter kon­ trakt med Ruter AS. Se www.ruter.no

Midt på Karl Johan, og med Stort­ inget som nærmeste nabo, ligger dette sjarmerende, ærverdige og historiske hotellet med røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. Karl Jo­ han Hotell har 114 velutstyrte rom, i tillegg til 5 flotte møtesaler med kapasitet på opp til 80 personer. De fleste hotellrommene er total­ renovert i løpet av det siste året. Vi er meget stolte av å bli valgt som preferert samarbeidspartner til Oslo Jazzfestival og lover å ta ekstra godt vare på jazzfolket. God festival!

Du vil få oppleve en rekke av MFOs nær 7000 medlemmer under Oslo Jazzfestival, og flere kan høres på Øyafestivalen, Oslo Kammermusik­ kfestival, Oslo Internasjonale Kirke­ musikkfestival, Infernofestivalen og by:Larm, samt i KORK og på Den Norske Opera & Ballett. Vi treffes også som lærere i Oslo musikk- og kulturskole og på Barratt Due musik­ kinstitutt, samt i videregående skole, på Norges musikkhøgskole og på Kunsthøgskolen i Oslo. Dette er noen av våre arbeidsplasser i Oslo.

Se www.norlandia.no/karljohan

Se www.musikerorg.no

Lokalavisene Oslo består av 12 ultralokale bydelsaviser, og seks nettaviser. Avisene blir distribuert til samtlige husstander i Oslo hver torsdag og har totalt 230 000 lesere (Kilde: Norsk Gallup, 01/09). Våre seks lokale nettaviser er også i kraftig vekst. Våre journalister følger med på lokal kultur og sport, samt er på samtlige bydelsutvalgsmøter i de 15 bydelene i hovedstaden. Som annonsør kan du velge fritt hvilke aviser og nettsteder du ønsker å an­ nonsere i, og du kan ha forskjellige annonser i de forskjellige avisene.

Oslo Jazzfestival mottar også støtte fra Oslo kommune, Norsk kulturråd, NOPA, Musikkutstyrsordningen, Fond for utøvende kunstnere og Utenriksdepartementet.


Hvilken annen energikilde er så ren at musikerne kan drikke den i pausen? I Norge henter vi mye energi fra vann – en ren energikilde uten utslipp av klimagasser. Vannkraften synes vi kanskje er en selvfølge, men en verden med stadig økende energibehov trenger mer ren energi. Statkraft er et av Europas ledende selskaper innen fornybar energi, og vi vil levere fremtidens energiløsninger både i Norge og utenlands. Verden – og jazzen – trenger ren energi. Derfor er vi stolte av vårt samarbeid med Oslo Jazzfestival.

Oslo Jazzfestivals festivalavis 2009  

Redaktør: Lise Gulbransen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you