Page 1

HASLE•EXPRESSEN•NR ÅBEN SKOLE

3

INDVIELSE OG KRÆMMERMARKED LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 9 - 12 PÅ HASLE SKOLE Program Kl. 9.00- 9.15: Indvielse af den moderniserede Hasle Skole v/ Hovedindgangen ved rådmand for Børn og Unge Gert Bjerregaard.

• • • ••

Mange forældre og elever har de sidste år været med på at lave et festligt kræmmermarked, så vi prøver igen!

Benyt lejligheden til at få ryddet ud i egne gemmer, udnyt muligheden for uforglemmelige smagsoplevelser og få chancen for at komme hjem med enestående spændende indkøb!

Kl. 9.15-10.30: Undervisning – åben adgang for alle.

Alle klasser har mulighed for at få opstillet et salgsbord. Hvad den enkelte klasse vil sælge bestemmer elever/forældre selv. Tal derhjemme om gode ideer, send ideerne med jeres barn i skole, så vil klasselæreren finde navnet på en tovholder og meddele alle klassens forældre, hvem det er.

Kl. 10.30-12.00: Marked i skolegården.

Markedet afholdes i den store skolegård. Hvis vejret er meget dårligt bliver det i hallen. Følgende skal overholdes for at få lov til at opstille en bod:

Der skal ansøges

om at få opstillet bod

(stort bord) senest onsdag den 23.

9. med overskrift for indhold af denne

bod og navn på ansvarlig for boden. Er

•• der behov for strøm, skal klassen medbringe forlængerledning.

Der skal

være en forælder, der

påtager sig ansvaret for boden

(fra 6. klassetrin kan en elev dog påtage sig opgaven).

Og du dirigerer af-

Det indebærer:

sluttende oprydning.

Du står for

Du laver en liste, så

åbning af boden

klassens forældre/elever

kan skrive sig på til at passe boden.

Effekter,

der mod alle forventninger, ikke

bliver solgt, skal senest efterføl-

Overskud ved salg

gende mandag tages hjem igen af

går til klassekassen!

dem, der har medbragt dem!

Hasle Skole Herredsvej 15 8210 Århus V Tlf.: 87 13 94 10 www.hasle-skole.dk mail: has@aaks.aarhus.dk


SKOLELEDEREN

store lokaler til små folk

lækre lokaler til kreative fag

Børnehaveklasserne har fået store og lyse lokaler

Nye, lyse lokaler til billedkunst, håndarbejde og musik

Billedkunst- og håndarbejdslokalerne er flyttet over i de gamle børnehaveklasselokaler i ”den gamle skole”. Lokalerne ligger i forlængelse af hinanden med en dobbeltdør imellem, så materialer og redskaber fra begge fag kan bruges i begge fag.

Ole Skov skoleleder Alle interesserede inviteres til Åben Skole lørdag den 26. september, kl. 9.00 - 12.00. Arrangementet starter ved den nye hovedindgang, hvor rådmand for Børn og Unge Gert Bjerregaard klipper den røde snor og indvier den moderniserede Hasle Skole. Indvielsen markerer samtidig afslutningen på 14 måneder, hvor vi har haft håndværkere overalt i huset. Samtidig har skolen fungeret, og samarbejdet mellem håndværkere, børn og skolens personale er gået godt. I mange år har vi har ventet på modernisering. I ca. 25 år har skiftende skolebestyrelser presset på overfor forvaltningen, og for et par år siden kom vi endelig på budgettet. Ved den særlige bevilling og et par mio. kr. fra skolens decentrale økonomi er der udført forbedringer for i alt ca. 15 mio. kr. Nyt skolebibliotek, ny hovedindgang, moderniserede faglokaler, projekttorv ved Kantinen, renoverede gangarealer - vi er glade for det hele. Og så er vi rigtig glade for, at det til sidst lykkedes at finde penge til nye legepladser. Kom og se med egne øjne. Vi giver gerne en rundvisning.

Moderniseringen af de to nye børnehaveklasselokaler blev forsinket af en vandskade, men nu står lokalerne helt klar og er fyldt af forventningsfulde og spændte børn, som er helt uvidende om, alt det nye de sidder midt i! De store, lyse rum er indrettet med flytbare reoler og skabe, som danner mange små kroge. Ét sted er klar til fællessamling, bogstavindlæring og højtlæsning, ét sted er godt til at arbejde selvstændigt, ét sted kan en gruppe sidde uforstyrret og spille et spil – fleksibiliteten og mulighederne er mange.

GRUPPERUM

Nye billeder

I flere år har både lærere og elever efterlyst gode elevarbejdspladser udenfor klasselokalerne.

På gangene er ophængt 10 plakater fra udstillingen “100 Steder at Huske”..

Nu er der lavet fire gruppearbejdsrum. Efter aftale med læreren kan grupper af elever bruge rummene ved gruppearbejde, projektarbejde m.v. Ligeledes kan læreren bruge rummene til blandt andet undervisning af mindre grupper af elever og elevsamtaler.

skolebibliotek Som omtalt i ExPressen No. 1 er skolebiblioteket også en del af nyrenoveringen.

et år i ombygningens tegn Hasle Skole moderniseret for 15 mio. kr. Moderniseringen af Hasle Skole har varet i over et år. Den længe ventede bevilling fra byrådet til moderniseringen kom endelig i skoleåret 07/08. Efter et længere samarbejde mellem skolens personale og et arkitektfirma var tegningerne klar, og arbejdet kunne gå i gang i sommeren 2008. Moderniseringen berørte store dele af skolen og alle skolens brugere.

Tykke betonvægge blev banket ned, nye sat op, der blev boret, slebet, malet og meget mere. Gange var spærret af, og det var nødvendigt med omveje for at finde frem til sin klasse. Dagligdagen var fyldt med larm, støv og byggerod. Resultatet er imidlertid ikke at kimse ad. Tag selv skolen nærmere i øjesyn til Åben Skole den 26. september.

ejde arb d n Hå

k Bill ed

Musikundervisningen af skolens yngste elever har foregået i aulaen, da der her er plads til sanglege, dans og bevægelse. Det har dog lagt hårdt beslag på lokalet, som bruges flittigt af alle skolens lærere. Derfor er der lavet et ekstra musiklokale til musikundervisningen i indskolingen i 400-fløjen.

Mu u dk

ejde

En dobbeltdør ud til den lille have lægger op til at flytte noget af undervisningen udenfor. Begge lokaler ligger badet i sollys og såvel elever som lærere har med stor iver taget lokalerne i brug.

unst

le Bil

Håndarb

t ns

sik

Ny hovedindgang

Leg, lys og luft kendetegner skolens nye hovedindgang Hovedindgangen til Hasle Skole er blevet flyttet til Herredsvej, så den ligger centralt placeret foran SFO Basen med børnehaveklasserne til venstre og skolens hovedtrappe til højre. Ved alle nye kommunale byggeprojekter skal en mindre %-del af byggeprojektets budget gå til kunstnerisk udsmykning. Lyskunstner Hans E. Madsen har udsmykket skolen med en lysinstallation på elevatoren, der som et lystårn markerer indgangen. Efterfølgende monteres yderligere en installation på Basens gavl med Hasle Skoles navn og logo. I forbindelse med moderniseringen af hovedindgangen fik Hasle Skole en ekstra, ekstrabevilling til ny belægning ved parkeringspladserne om omlægning af de grønne områder ved svømmehallen.

Musik

Terrasse v arbejde o ed håndg billedk unst


nyt projekttorv Kantinen kan mer’

kalender 2009/2010 SEPTEMBER

Området omkring kantinen er også blevet moderniseret: Det er nu en kombination af arbejdsområde og opholdsområde. Der er lavet små rum med forskellige møbler, der tilgodeser forskellige læringsstile.

7.9. Skolebestyrelsesmøde 25.9. Åben skole OKTOBER 6.10. Skolebestyrelsesmøde 12. - 19.10 Efterårsferie NOVEMBER 10.11. Skolebestyrelsesmøde DECEMBER 8.12. Skolebestyrelsesmøde 22.12. - 3.1. Juleferie JANUAR Uge 3 Indskrivning FEBRUAR 5. - 12.2. Emneuge 13. - 21.2 Vinterferie MARTS

så er der frikvarter To nye legepladser spreder glæde

15. - 15.3 Træningsprøver 27.3 - 5.4. Påskeferie APRIL 28.4. Forårskoncert 30.4. St. Bededag MAJ 3. - 12.5 Skriftlige afgangsprøver 13.5. Kr. Himmelfartsdag 14.5. Fridag 22. - 24.5. Pinseferie 28.5. Sidste skoledag for 9. klasse 31.5. -23.6 Mundtlige afgangsprøver JUNI 15.6. Møde med nye børnehaveklasser 24.6. Dimission 26.6. Sommerferie

Også skolens to legepladser har været igennem en større modernisering. Sikkerhedskravene har ændret sig gennem de seneste par år, og legepladserne havde brug for at blive efterset og opdateret. Nu står der et stort lege- og klatretårn i både den lille og den store skolegård. Dog står legepladserne ikke helt færdige i skrivende stund

Hasle Skole, Herredsvej 15, 8210 Århus V Tlf.: 8713 9410 www.hasle-skole.dk, has@aaks.aarhus.dk Skoleleder Ole Skov, osk@aarhus.dk Pædagogisk leder Dorte Bach, doba@aarhus.dk Administrativ leder Klav Heltoft, khel@aarhus.dk SFO-leder Søren Marcussen, smar@aarhus.dk Tekst og foto: Trine Lund Layout og grafik: Lisbeth Mørch Jensen

Hasle Expressen No. 3  

Indvielse af renoveret skole