__MAIN_TEXT__

Page 1

Young People aged 11-18d years ol

e ic e v ic v er S er S ol h ol co h l co A l d A n d a n g a u g r u D r s D e' s l e' p l eo p P eo ngg P Y oun You

USING DRUGS OR ALCOHOL? WE CAN HELP YOU‌. You decide your goals

Support to reduce or stop your substance use Information & advice on drugs & alcohol One to one support

ur life Support in many areas of yo dividual Diversionary activities – Group & in

o Comments from Young People wh have worked with in2change:

Thanks to the diversionary activities I have made new friends.

in2change at The info shop Lambpit Street Wrexham. LL11 1AR

Call us on 01978 295 629

www.wrexham.gov.uk / www.wrecsam.gov.uk

I know more about drugs & how harmful they are.


Bobl Ifanc 11-18 Oed

c n c a n f a I f I l b l o b P o P u a u i a r i u r f u f f y f h y C h C a a l o l h o o h c o l Alc mA T Tîîm AU RIAU URI FFU CYFF O CY DIO YDDI FNYD DEFN ’N DE TI’N WY T TI WYT DY NI DY WN NI LLWN GALL L? GA HOL? COHO ALCO NE U AL NEU ….. DI… U DI HE LPU HELP dargedau Ti sy’n penderfynu ar dy u i ddefnyddio sylweddau Cymorth i leihau neu roi’r gora

l Gwybodaeth a chyngor ar gyffuriau ac alcoho

Cymorth un i un dy fywyd Cefnogaeth â sawl agwedd o yn unigol Gweithgaredd-au amrywiol grwpiau ac

Diolch i’r gweithgareddau rydw i wedi gwneud ffrindiau anewydd.

Sylwadau gan bobl ifanc sydd wedi gweithio ag in2change: in2change yn y Info Shop Stryt y Lampint Wrecsam. LL11 1AR

Ffonia ni ar 01978 295 629

www.wrexham.gov.uk / www.wrecsam.gov.uk

Rydw i’n gwyb od mwy am gyffur iau a pha mor niweidiol ydyn nhw.

Profile for Lisa Mathews

In2change poster eng and wel  

In2change poster eng and wel  

Advertisement