Page 1

BRONVERMELDING AFBEELDING AUTEUR: Onbekend TITEL: Freedom Riders UITGEVER: denverpost.com URL: http://blogs.denverpost.com/captured/ the-50th-anniversary-of-the-freedom-riders BEZOEK: 19 juni 2013, 15:10

EINDDOCUMENTATIEVERSLAG

PROJECT 3 – INDIVIDUEEL PROJECT “VOOR HET GOEDE DOEL”

LISA GREUTER, KLAS OKER – GROEP B, COACH: CLAUDIA VAN TONGEREN – DATUM: 19-06-2013


Fase 1 3 – Opdrachtomschrijving

INHOUD

– Hoofd- en deelvragen

Fase 2 4 – Doelgroepomschrijving – Persona – Kernidee – Productomschrijving

Fase 3 6 – Excelleerhoofdstuk – Stijlgids – Schermverloop

Fase 4 12 – Testplan

– Resultaten – Conclusies – Aanbevelingen

Bronnen 16

BIJLAGEN

Planning 17 Context Scenario 18 Key-path Scenario 20 Wireflow 21 Beoordelingsformulier 22

2


Aanleiding Het individuele project is het laatste project van dit schooljaar, waarin alle studenten hun opgedane kennis van het eerste jaar, verwerken tot een ontwerp. De titel van het project heet: “Voor het goede doel” en houdt in dat de student voor een erkende, Nederlandse stichting een interactieve installatie ontwerpt en presenteert op een passend evenement. Op dit evenement wordt d.m.v. deze installatie contact gezocht met de juiste doelgroep en dient de boodschap op een natuurlijke manier worden uitgedragen.

FASE 1

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Het goede doel waar ik mijn interactieve installatie voor ontwerp is Free Press Unlimited. Dit is een organisatie die zich inzet voor persvrijheid in het buitenland. Hun voornaamste doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en van de nodige informatie te voorzien. Het evenement dat ik heb uitgekozen is de Persvrijheidsdag op 3 mei in het MC Theater te Amsterdam. Free Press Unlimited organiseert in samenwerking met de Comité van de Persvrijheid deze dag en verzorgt daarnaast het Pointers from Putin evenement, wat ‘s avonds plaatsvindt. Naast de masterclasses van verschillende mediaprofessionals en lezingen van Buitenlandse journalisten is er ruimte voor vrijetijdsbesteding(en). Zo heeft het theater een ontvangstruimte waar een hapje en drankje genuttigd kan worden en men met elkaar een conversatie kan beginnen. Tussen het middag- en avonddeel is de bezoeker dus vrij om zijn of haar tijd in te delen. Deze uren zijn dus erg geschikt om de interactieve installatie te gebruiken. Om tot een gedetailleerd onderzoek te komen ben ik in het begin van fase 1, de probleemstelling en de bijbehorende deelvragen gaan formuleren. In het ontwerpspecificatieverslag heb je deze (als het goed is) al kunnen bekijken. Ik zal ze hier wederom uitlichten. In de bijlagen vind je de projectplanning die in de debriefing is opgenomen.

HOOFD- EN DEELVRAGEN

Probleemstelling: Hoe kan ik voor Free Press Unlimited een interactieve mediatoepassing bedenken, die een serieuze boodschap uitdraagt en tegelijkertijd een leuke ervaring biedt voor de doelgroep, met als locatie de Persvrijheidsdag- en avond op 3 mei in het MC Theater te Amsterdam? – De interactieve mediatoepassing, die de doelgroep zal gebruiken in de tussenuren op de Persvrijheidsdag, beslaat een applicatie waarmee een poster gemaakt kan worden en waar een wedstrijd aangekoppeld is. Deelvraag 1.2: Wat voor indruk maakt Free Press Unlimited en de mediatoepassing op de doelgroep? – Een zeer positieve indruk. Sowieso neemt Free Press volop deel aan de dag, maar vooral de avond en het door hun georganiseerde ‘Pointers from Putin’ evenement. De interactieve toepassing wordt enigszins als verrassing beschouwd, maar valt zeker in goede aarde, wanneer blijkt wat de achterliggende gedachte is. De doelgroep zal ermee aan de slag gaan en de ontwikkelingen op de voet volgen. Deelvraag 2.1: Waarom past de mediatoepassing op dit evenement? – Omdat hier de juiste doelgroep bereikt kan worden, namelijk mensen uit hetzelfde vakgebied als de onderdrukte en stilzwijgende populisten uit het buitenland. Dit zet de toon, men voelt een soort verwantschap en kunnen zich inleven in de barre omstandigheden waar de bevolking mee te kampen heeft. Deelvraag 3.2: In hoeverre kan de mediatoepassing interacteren met de doelgroep? – De applicatie waar de poster mee gemaakt kan worden is geïnstalleerd op een iPad, waar er ong. 10 stuks van zijn uitgestald op een tafel, in de ontvangstruimte van het MC Theater. Daarnaast bevindt zich in dezelfde ruimte een grote Urban Screen van ong. 2 bij 5 meter, waar de bezoeker kan stemmen op zijn of haar favoriete poster. In het eerste geval vindt de interactie plaats in het opmaken van de poster, in het tweede geval kan de bezoeker interacteren met de Urban Screen.

3


Resultaten en conclusies • Het gebruik van de toepassing zal plaatsvinden in de ‘tussenuren’, dat houdt in ná de Masterclasses (14.30 tot 17.00 uur) en vóór het Pointers from Putin evenement (19.15 tot 21.15 uur). In deze twee uur is er ruimte voor eigen tijdsbesteding en dus dé perfecte gelegenheid om even wat leuks te doen, zoals het maken van een poster! • Je kan haast niet om Free Press Unlimited heen. Ze hebben een balie, waar medewerkers bezoekers kunnen aanspreken (en andersom natuurlijk) én daarnaast is het theater omgedoopt tot een hippe, sfeervolle ruimte met kanarie gele kleuraccenten (de kleuren van Free Press). Ook wordt al heel gauw duidelijk dat de applicatie mede is ontwikkeld door Free Press Unlimited. • De applicatie moet naast een informerende kant ook een informele kant bevatten. De context moet kloppen en men moet warm gemaakt worden om überhaupt een poster te maken. Het moet niet te ingewikkeld zijn en ook niet te lang duren, zodat iedereen in staat is om een mooie poster te maken. Zie Context Scenario (Bijlagen) voor de situatieschets en de URL.

Tijdens de tweede fase worden de eerste ideeën voor het ontwerp op papier gezet. Er wordt verder gewerkt vanuit de bevindingen van de probleemstelling en deelvragen uit de debriefing. Ook vinden de conceptpresentaties plaats, waarin de student op een A3 poster zijn/haar drie beste ideeën presenteert. Vervolgens vallen er twee ideeën af en wordt het beste idee verder uitgewerkt in het ontwerpproces.

FASE 2

DOELGROEPOMSCHRIJVING

De doelgroep bestaat uit starters op de arbeidsmarkt, die net hun studie aan het hoger onderwijs hebben afgerond. Na hun zuinige studententijd, krijgen ze nu plotseling te maken met een volwaardig salaris. Ook hebben ze nog geen kinderen, waardoor er wat geld overblijft voor andere dingen. Eén van de manieren om geld uit te geven is door een bijdrage te leveren aan een goed doel. Kenmerken van de doelgroep: – Leeftijd tussen de 25 en 30 jaar – Samenwonend of alleen (geen kinderen) – Leefomgeving de randstad – Een baan in de digitale mediawereld – Een werkweek van 36 tot 40 uur (bruto ong. € 35.000,- per jaar) – Opwaartse mobielen – Breed geïnteresseerd – Op de hoogte van nieuwe media – Houden van lezen, reizen, culturele uitstapjes maken – Zijn sociaal en ambitieus – Zijn avontuurlijk en vinden vrijheid belangrijk Doelen: Zich op een leuke, eigenzinnige manier laten informeren én amuseren door het bezoeken van lezingen, presentaties en andere evenementen. Buiten kantooruren om indirect met hun vakgebied bezig zijn, om vervolgens met voldoende inspiratie en veerkracht, de volgende dag weer op hun werk te verschijnen. Behoeften: Zowel vermaak als het werven van (nieuwe) informatie, maar ook stukken waar over nagedacht mag worden. Opvallende dingen die men bijblijven en waar direct op gereageerd kan worden. Discussies aangaan, stil staan bij feiten en meningen van anderen. Het plaatsen/tot zich nemen van de informatiestroom. Gedragingen: Opwaartse mobielen zitten lekker in hun vel en verheugen zich op discussiepunten en andere opvallende zaken. Tussendoor hebben ze behoefte aan een beetje ontspanning en het in contact treden met andere bezoekers met gelijke interesses.

4


Demografische informatie Naam: Bram Vermeulen Leeftijd: 26 jaar Woonplaats: Amsterdam Beroep: Journalist bij NRC-Next; heeft gewerkt als Correspondent in Oslo en is eind 2012 teruggekomen naar Nederland Gezinssituatie: Single Inkomen: 5 dagen per week, ong. € 32.000,- per jaar

PERSONA

Hobby’s: Lezen, koken, uitgaan (bios, concerten en evenementen), fotograferen, hardlopen, zeilen, reizen en schrijven voor zijn eigen blog Fine Web. Levensdoelen: ‘Live your life to the fullest.’ Alles wat je meemaakt zien als een ervaring. Zich op cultureel vlak ontwikkelen en een gezonde behoefte aan ontspanning verkrijgen. Einddoelen: Over voldoende informatie én inspiratie beschikken die hij later kan gebruiken voor z’n werk of vrijetijdsbesteding(en). Gedragingen: Bram is erg sociaal en zit haast altijd lekker in z’n vel. Als hij evenementen bezoekt is ‘ie blij en nieuwsgierig naar wat hem te wachten staat. Hij toont initiatief en neemt eigen beslissingen omtrent zijn werk en vrijetijdsbesteding(en).

Van de drie ideeën die ik tijdens de conceptpresentatie heb gepresenteerd bleef er één staan als een huis. Dit idee heb ik uiteindelijk meegenomen naar het ontwerpproces. Ik wilde iets doen met de loze uren tussen de masterclasses en het Pointers from Putin. Iets wat naast informerend, ook heel leuk is om te doen. Ik kwam uit bij de iPad. En dan niet één iPad weggedrukt in een hoek, maar een stuk of 10, uitgestald op één tafel in het centrale punt van het theater. Daar waar men samenkomt en eventueel wacht tot er iets bijzonders gebeurt. Daarbij werd ik erg geïnspireerd door Urban Screens en besloot hier ook iets mee te doen. Uiteindelijk ben ik gekomen tot een wedstrijd waar je geen design skills voor nodig hebt, maar gewoon lekker mee aan de slag kunt!

KERNIDEE

‘We all make propaganda!’ Als we aan het woord ‘propaganda’ denken, dan is waarschijnlijk één van de eerste dingen waar je aan denkt de Tweede Wereldoorlog, en wat voor negatieve effecten dat op de bevolking heeft gehad. Toentertijd was het een middel om vanuit de politiek eenzijdige, verhullende of zelfs leugenachtige informatie te verstrekken om de populatie te beïnvloeden en aanhangers te winnen. Dat klinkt niet heel erg positief en motiverend, maar wat ik met de titel probeer te zeggen is dat je propaganda – en dan natuurlijk niet de propaganda uit de Tweede Wereldoorlog – vandaag de dag, nog steeds tegenkomt in het dagelijksleven. Kijk naar reclame of bijvoorbeeld politieke campagnes. Het is overal om ons heen en onbewust doen we het allemaal. Dit bracht mij op het idee om een campagne te starten waarbij je je eigen propaganda poster ontwerpt. Je bent per slot van rekening zelf verantwoordelijk voor wat je zegt en doet in het leven. Toch is individualisme en vrijheid niet overal even vanzelfsprekend. Helaas zijn er in een aantal gebieden ter wereld, mensen die worden gestraft voor wat ze gezegd, gemaakt of gedaan hebben. Een propaganda poster met een uitgesproken standpunt, gemaakt en verspreid door een burger kan in sommige landen bij de overheid in verkeerde aarde vallen. Dat is toch absurd? Vrijheid van meningsuiting is er niet voor niks. Door mee te doen met deze actie kom je op voor alle burgers, kunstenaars, ontwerpers, musici, fotografen én journalisten, uit achtergestelde landen. Zij die nu beperkt en onderdrukt worden in het uitoefenen van hun werk. Dat is waar je het voor doet.

5


PRODUCTOMSCHRIJVING

De interactieve installatie beslaat een applicatie, geïnstalleerd op 10 iPad’s die zijn uitgestald op een tafel in de ontvangstruimte van het MC Theater. Hier is een wedstrijd aangekoppeld die tot het einde van de avond (na 21.00 uur) duurt. Het ontwerpen van de propaganda poster gebeurt op de iPad, de promotie die daarna volgt gaat per mobiel en stemmen kan de bezoeker doen op de grote Urban Screen in dezelfde ruimte. Deze drie onderdelen (ontwerp, promotie en stemmen) vormen de wedstrijd. De bezoeker kan er uiteraard ook voor kiezen om niet mee te doen aan de wedstrijd, maar wel een poster te maken. In de applicatie is er een optie toegevoegd waarbij de poster gemaild óf gedeeld kan worden via Social Media. Belangrijk is dat – zodra de poster gepubliceerd is – de bezoeker zelf aan punten moet komen. Hij/zij krijgt van Free Press Unlimited een sms met daarin dingen die punten opleveren, bijv. je poster delen via zoveel mogelijk Social Media platforms, met een medewerker van Free Press op de foto gaan, zelf je biertje tappen, geld bieden op een poster van je concurrent etc. Stemmen op de Urban Screen werkt met een QR-code en kan eenmalig gedaan worden. Deze code bevindt zich op de achterkant van de persoonlijke kaart, die bij binnenkomst aan iedereen wordt overhandigd.

In de derde fase van het project staat het ontwerpen van het product centraal. Het vormt de oplossing voor de probleemstelling en voldoet aan alle voorwaarden. De eerste stappen naar de vormgeving van het product worden gemaakt en er wordt onderzoek gedaan naar implementatiemogelijkheden.

FASE 3

Excelleerhoofdstuk – Esthetiek Om te laten zien waar zijn of haar sterke punten liggen kan de student ophoging krijgen bij het eindcijfer van het project, door op een onderdeel te excelleren. Er wordt een apart hoofdstuk aangemaakt in het eindrapport en daarin uitvoerig de keuzes omtrent het project beschreven. Ik heb gekozen voor ‘Esthetiek’ oftewel vormgeving. Hier heb ik al enige ervaring mee én dit is tevens ook de richting waar ik naartoe wil, later in de studie. Wat je nu tegenkomt aan visuals en andere beelden zijn onderdelen waar ik wat uitvoeriger over zal schrijven dan over andere onderwerpen die in dit verslag voorbij komen. Logo:

STIJLGIDS

Dit is het logo wat ik zelf voor mijn applicatie heb ontworpen. Ik heb de naam afgekort tot WAMP. Het is een vrij statisch en strak lettertype wat ik goed bij het woord propaganda vind passen. Ik ben afgeweken van de gebruikelijke kleurstelling die propaganda vaak uitdraagt, namelijk rood, geel en blauw (de primaire kleuren). Dit vond ik iets te makkelijk en ik wilde juist met iets anders aankomen! Het groen met donkergrijs (net geen zwart) is rustig voor het oog, maar laat toch een stoere indruk achter door het gebruik van lijnen. Hieronder twee voorbeelden van hoe ik niet wil dat dit logo gebruikt wordt.

Het logo niet op een felgekleurde en/of drukke achtergrond plaatsen

6


Onderdelen applicatie:

Kleur achtergrond en de definitieve buttons

Typografie:

Het logo van WAMP is vormgegeven met het lettertype ‘Cubic Refit’. Verder is ‘Rockwell’ terug te zien in koppen en buttons en ‘Avenir’ wordt gebruikt voor de content in de applicatie (soms ook voor koppen).

Kleuren:

Zoals je ziet zijn de kleuren iets aangepast ten opzichte van de vorige keer. Toen zat er nog een lichtgrijze tussen, die nu vervangen is door een extra kleur groen. Ik heb in de vormgeving namelijk flink wat gebruik gemaakt van gradients tussen deze twee bovenstaande kleuren. De linker die zwart lijkt maar het niet is, komt ook geregeld voorbij in de applicatie. Tekst en titels, maar natuurlijk ook de donkere achtergrond. En, zoals ik de vorige keer ook al zei: wit kan haast niet ontbreken in een ontwerp! Je ziet het voornamelijk terugkomen in de tekst, invulvelden en dropdown menu’s.

Lay-out:

Links: 1. Logo balk | 2. Paginatitel | 3. Fotoslider | 4. Kop | 5. Buttons | 6. Logo FPU | 7. Slider posters Rechts: 1. Logo | 2. Paginatitel | 3. Tools | 4. Bladspiegel | 5. Mailen | 6. Afsluiten | 7. Publiceren

7


SCHERMVERLOOP

Splash screen (landscape) Als je de applicatie opstart verschijnt dit scherm een paar seconden in beeld. Dit noem je een splash screen. Veel apps maken hier tegenwoordig gebruik van. Ik vind het eigenlijk wel een mooie oplossing. Terwijl de app aan het laden is, niet naar een simpel zwart veld staren, maar gewoon heel groot het logo van het bedrijf tonen.

Startscherm Na de splash screen is dit het eerste wat je ziet van de applicatie. Een mooie slider met propaganda beelden, drie knoppen die leiden naar de pagina’s, het logo van Free Press (heel licht op de achtergrond, en tevens gelinkt naar hun website) én de slider met potentiële kanshebbers! Maar natuurlijk ook de titel ‘Maak je eigen propaganda poster!’ kon natuurlijk niet ontbreken. In één oogopslag zie je wat je hier kunt doen.

8


Uitleg Omdat ik op de homepagina geen tekst heb gebruikt los ik dat probleem op door een uitlegpagina aan de applicatie toe te voegen. Hier wordt alles beschreven wat je moet weten om mee te doen aan de wedstrijd. Door op ‘Start!’ te klikken ga je direct door naar het ‘Poster ontwerpen’ –gedeelte.

Highscore Misschien herken je het van het bladeren door documenten op een Apple computer. Dat is ook precies waar ik me door heb laten inspireren! Vooral op een iPad is het heel fijn om flink wat slide-bewegingen te maken met je vinger. Dat doe je hier dus ook. Je ‘vliegt’ als het ware door de posters heen en kunt heel makkelijk opzoeken hoe hoog jij op dit moment in de ranking staat.

9


Poster ontwerpen Oké, vanaf hier wordt de applicatie pas echt leuk! Ik ben, voordat ik dit scherm in Photoshop heb gezet, heel veel schetsen gaan maken van de indeling. Waar komt wat, wat voor icoontje moet ik daaraan toevoegen, is dat gunstig op een touchscreen etc. De elementen die ik nu heb toegepast zijn best eenvoudig te begrijpen/gebruiken door niet-ervaren ontwerpers.

Publiceren 1/2 Is je poster af en klaar om gepubliceerd te worden? Na het aanklikken van de knop ‘Publiceren’ op de vorige pagina, kom je in dit scherm terecht. Hier kun je nog één keer een laatste check-up voor je poster geven én vraagt Free Press om een aantal gegevens, zodat ze je kunnen plaatsen voor de wedstrijd. Besluit je toch om niet mee te doen of ben je nog niet helemaal tevreden? Door op ‘Terug’ te klikken, ga je terug naar het vorige scherm.

10


Publiceren 2/2 Hier vraagt de applicatie om je gegevens. Je adres, postcode en woonplaats zijn hier niet relevant. Wel wil Free Press graag je telefoonnummer, zodat ze je een sms kunnen sturen met daarin de speluitleg rondom het promotiegedeelte van de wedstrijd. Ook hier heeft de gebruiker nog de mogelijkheid om terug te keren.

Geslaagd Heeft de gebruiker alles ingevuld en op ‘Akkoord’ gedrukt, dan is dit het laatste scherm van de applicatie. Hier kunnen gelijk al punten gespaard worden door de poster via zoveel mogelijk Social Media platforms te delen. De ‘Verstuur’ knop is voor als je de poster wil mailen. Door op ‘Terug naar begin’ te klikken kom je uit bij het startscherm waar je begon.

Het schermverloopdiagram (wireflow) tref je in de bijlagen op bladzijde 21

11


In de laatste fase van het project wordt het ontwerp uitgewerkt tot een demoversie. Daarnaast wordt het prototype getest en de resultaten en conclusies hieruit worden meegenomen voor het afronden van deze fase. Ook vinden op 20 juni de eindpresentaties plaats, waarbij de prototype aan de hand van een poster, wordt gepresenteerd.

FASE 4

Conclusie van het ontwerp Ik ben erg tevreden over het eindresultaat van mijn prototype. Zeker aangezien ik met een nieuw programma (Axure) te maken kreeg en die in korte tijd moest leren kennen. Daar ging nog de meeste tijd in zitten, het ‘eigen maken’ van het programma. Veel tutorials volgen en het bijbehorende forum onveilig maken met vragen. Ik denk wel dat ik er nog meer uit had kunnen halen, maar dan had ik daar meer tijd voor nodig gehad. Voor nu: (bijna) alles werkt én er vindt interactie plaats! Ook heb ik mijn demo-prototype met twee participanten getest. De resultaten en conclusies hieruit volgen na het testplan, dat je wellicht nog wel kent uit het ontwerpspecificatieverslag. Inleiding Als het demo model van de applicatie werkt dan is het tijd om getest te worden! Tijdens de usability test is het belangrijk om op een aantal factoren te letten, waar de participant eventueel tegenaan kan lopen. Deze zal ik hieronder verder toelichten. De datum voor de test staat ingepland op woensdag 12 juni met een medestudent en minimaal twee andere testpersonen. Waar vooral op gelet gaat worden is of de schermen naar behoren functioneren en waar en wanneer er interactie plaatsvindt. Maar natuurlijk ook de algemene indruk van de participant. Hoe ervaart hij/zij de applicatie en komt de boodschap overal even goed over? De resultaten en conclusies hieruit zullen worden meegenomen voor de einddocumentatie.

TESTPLAN

Hoofdvraag: Is de applicatie goed te doorlopen? Deelvragen: 1. Wat vind je van het besturingssyteem en de navigatie? Spreekt het voor zich? Stralen de buttons uit wat hun functie is, zijn alle broodnodige buttons aanwezig? 2. Werk je zelf wel eens met een tablet? Zo ja, gebruik je dan ook prototype/ opmaakprogramma’s vergelijkbaar met deze? 3. Spreekt de vormgeving je aan? Is alles overzichtelijk en prettig voor het oog? 4. Hoe bevalt de schermverloop? 5. Is de boodschap en de context van de applicatie overal even duidelijk? 6. Is het duidelijk wat de rol van Free Press Unlimited is in de applicatie? 7. Lees je eerst wat er op de uitlegpagina staat of ga je meteen beginnen met het maken van je poster? 8. Wat vind je van de tools die je kunt gebruiken voor je poster? Zijn het er te veel of te weinig? Wat mis je, wat kan wat jou betreft worden weggelaten? 9. Is het duidelijk dat je je poster tussendoor kan opslaan en eventueel kan uitloggen, indien nodig. 10. Snap je hoe de promotie voor je poster in z’n werk gaat? Wat vind je daar van? Zie je het als een leuke bezigheid of hoeft het voor jou niet? 11. Wat vind je ervan dat de computer jou als bezoeker herkent, wanneer je voor de eerste keer inlogt. Valt het in goede aarde of stel je het niet op prijs? 12. Denk je dat deze interactieve toepassing het goed zou doen op een evenement als de Persvrijheidsdag/avond. Waarom wel, waarom niet? Slotvraag: Wat zijn de struikelblokken in de applicatie? Hoe vaak en waar kom je ze tegen? Waar loop je tegenaan als je de poster maakt? Wat mis je nog of zou je willen toevoegen aan het programma? En heb je eventueel nog tips voor me die ik kan meenemen voor de volgende keer.

12


Testmethode Het testen begint met het ontvangen van de participant. Hij/zij wordt goed geïnformeerd over de werkwijze en wat de verwachtingen zijn. Dan wordt de camera-apparatuur klaargezet voor het opnemen van de usability test. De applicatie zal worden uitgevoerd op mijn iPad die de participant kan gebruiken. In de tussentijd stel ik hem/haar een aantal vragen die ik van te voren heb voorbereid. Het is geen game waar de gebruiker zijn/haar aandacht bij moet houden, dus is er altijd een mogelijkheid om tussendoor even te pauzeren en ingaan op gestelde vragen. Tijdens de test maak ik aantekeningen die later van pas komen voor het opmaken van de resultaten. Na afloop wordt er nog een nagesprek gevoerd met de participant. Hierin wordt duidelijk hoe hij/zij de test heeft ervaren en wat de verbeterpunten zijn. Conclusies en aanbevelingen Wat zijn de belangrijkste dingen die uit de test naar voren kwamen? Wat zijn negatieve en wat zijn positieve punten? Waar moet meer aandacht aan besteed worden en wat mag eventueel meer naar de voorgrond komen?

RESULTATEN

De test is afgenomen met twee participanten: Isabelle van Damme (20) en Daniëlle Veenhof (25), beiden woonachtend in Haarlem. Isabelle studeert Cultuur & Media aan de UvA en Daniëlle heeft net haar studie Literatuurwetenschap afgerond. Ze waren allebei zeer enthousiast om mijn prototype te testen. De bevindingen liepen soms een beetje door elkaar heen, dus ik heb besloten om ze van allebei hieronder op te sommen.

• Wat hen allebei opviel en een beetje afschrok was de fotoslider op de homepagina. Deze bevat vier (voor)beelden van propaganda. Zij dachten hierdoor dat het niveau veel te hoog lag voor ze. Maar, toen ze uiteindelijk op de ‘Poster ontwerpen’ pagina terecht kwamen, werden ze al wat meer gerustgesteld.

13

• Eén van de participanten klikte gelijk op ‘Start!’, zonder eerst de uitleg te hebben gelezen. Zij gaf overigens wel aan dat ze dat nooit leest, maar gewoon altijd meteen aan de slag wil gaan. De ander heeft het wel gelezen maar vindt dat het iets korter en bondiger mag, of dat het op een andere manier moet worden overgebracht, bijv. in een video.

• Beide participanten ondervinden enige problemen met het klikken op de iPad. Dat gaat erg moeizaam, waardoor ze soms twee keer op een knop moeten klikken. Eén van hen zei ook dat het misschien leuk is om iets van een geluidje toe te voegen wanneer je op een button klikt.

• De highscore pagina vonden ze allebei erg mooi gedaan. Wel een klein beetje jammer dat de posters die naast het huidige beeld staan, geen functie hebben.

• Eén van de participanten vroeg waarom je eigenlijk niet direct via de applicatie kan stemmen. Dit zou bijv. perfect zijn op de highscore, wanneer je een poster aanklikt die je mooi vindt.

• Toen één van de participanten (tijdens het ontwerpen) de poster wilde mailen en vervolgens op de mailknop klikte, kwam zij wel terecht in het email-venster, maar kon daarna niet meer terug naar de applicatie.

• Het verplicht invullen van je 06-nummer viel bij één van de participanten in niet zo goede aarde. Zij denkt dat het voor mensen een reden is om af te haken en dus niet mee te doen met de competitie. Beter is om in de applicatie veel meer over de promotie te vertellen, in plaats van dat per sms te doen.


CONCLUSIES

Positief: Door zowel Daniëlle als Isabelle, is het prototype goed ontvangen. Ze vonden allebei de vormgeving erg mooi en prezen me voor de tijd en energie die ik erin gestoken heb. Ook vonden ze allebei het verhaal eromheen erg leuk en goed bedacht. Isabelle ziet het wel voor zich en Daniëlle vindt het knap dat ik me ingeleefd heb in mensen met weinig tot geen Photoshop ervaring. Negatief: Niet alles werkte en deed het naar behoren. Vooral de knoppen die het niet goed doen veroorzaakte een kleine hinder. Ook het 06-nummer zou weggelaten moeten worden. Daarnaast zou het mooi zijn om te kunnen stemmen vanaf de applicatie en niet dat je dat weer ergens anders moet doen. Als laatste mag de tekst wat korter en bondiger worden beschreven.

AANBEVELINGEN

• Een video in plaats van tekst is een goed idee! Ik heb hier echter nu niet de nodige middelen voor en Axure, het prototype programma dat ik gebruikte, ondersteunt dit helaas niet.

• De highscore pagina was een kleine obstakel tijdens het prototypen. Dat ik dit voor elkaar gekregen heb is al heel bijzonder. Wat ik in m’n hoofd had was om met je vinger over de iPad, als het ware, heen te vliegen. Toch laat, wat ik nu gemaakt heb, een klein beetje zien wat mijn bedoeling geweest is.

• Het stemgedeelte had ik echt voor ‘later’ in de wedstrijd bedacht. Ook omdat ik het dan zo mooi in drie fases kon verdelen. Ik vind het zeker wel een positieve aanbeveling die enerzijds ook best logisch klinkt.

• Voor de definitieve versie zou het leuk zijn om echt van alles in je poster te kunnen slepen. En daarbij iets met kleur te doen! Kleuren bij elkaar zoeken, mixen en matchen etc.

• Poster in het klein mee naar huis. De poster van de winnaar wordt echt uitgebracht, maar misschien is het ook een leuk idee om de poster die je net zelf gemaakt heb, in het klein (bijv. A5) mee naar huis te nemen. Dit komt overigens van Daniëlle die drie printers thuis heeft staan.

• Tijdsduur: Isabelle had het erover om een klok op het maken van de poster te zetten. Als het inderdaad zo druk is op dat tijdstip dan zijn 10 iPad’s wellicht te weinig. Misschien is het een leuk idee om (voordat je aan de wedstrijd begint) er al een soort game van te maken. Je moet in zoveel minuten je poster af hebben, anders gaan er punten van je score af. Dit vond ik erg leuk bedacht en is misschien niet zo’n gek idee. De applicatie kan vervolgens een melding geven dat je de iPad moet ‘verlaten’ en dat een medebezoeker het mag proberen.

14


BIJLAGEN

15


Voor het schrijven van dit document heb ik de volgende bronnen geraadpleegd:

BRONNEN

CBF “Profiel van: Free Press Unlimited, St. > Overzicht / Documenten” n.d., 15 april 2013. <http://www.cbf.nl/Instelling/5516/ Free-Press-Unlimited-St> Free Press Unlimited “Over ons / Wat we doen / Waar we werken” n.p., 11 april 2010 n.d., 15 april 2013. <https://www.freepressunlimited.org/> Internationale Dag van de Persvrijheid “Home / Programma / Sprekers” n.d., 31 mei 2013. <http://www.persvrijheid.nl/home.html> Wikipedia “Propaganda (communicatie)” n.d., 2 juni 2013. < http:// nl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(communicatie)>

16


Fase 1 – Onderzoeksfase

PLANNING

Ma. 15/4: Kick-off hoorcollege Project 3 Starten met het onderzoek, goed doel uitkiezen, beginnen met de debriefing en het projectvoorstel. Voorbereiden op het eerste gesprek met hoofdcoach Claudia Do. 18/4: Eerste coachingsmoment Feedback van het gesprek verwerken, bronnen raadplegen, verder met het onderzoek en de debriefing + projectvoorstel Zo. 21/4: Debriefing & Projectvoorstel inleveren via Moodle Ma. 22/4: Inspiratiecollege Starten met deskresearch en voorbereiden tweede gesprek Do. 25/4: Tweede coachingsmoment Onderzoek (eerste deel) afronden - – Meivakantie – -

Fase 2 – Conceptontwikkeling Ma. 6/5: Fase 2 college Starten met de ideeontwikkeling !! Geen coachingsmoment i.v.m. Hemelvaart !! Maandag geen hoorcollege Opzetten programma van eisen en een User Requirements List Do. 16/5: Derde coachingsmoment Schetsen van de drie ideeën en starten met de A3 poster

Fase 3 – Ontwerpfase Di. 21/5: Fase 3 college Conceptpresentatie voorbereiden en poster afmaken Do. 23/5: Conceptpresentaties Starten met het ontwerpspecificatieverslag Maandag geen hoorcollege Starten met het schrijven van het testplan Do. 30/5: Vierde coachingsmoment Afronden ontwerpspecificatieverslag Zo. 2/6: Ontwerpspecificatieverslag inleveren via Moodle

Fase 4 – Uitwerking Ma. 3/6: Fase 4 college Testen in het usability lab Testrapport uitwerken, resultaten van de test bekijken, conclusies trekken Do. 6/6: Vijfde coachingsmoment Ma. 10/6: Laatste informatiecollege Starten met de presentatieposter en het eindrapport Do. 13/6: Zesde (laatste) coachingsmoment Demo verder uitwerken en aanpassen op belangrijke punten na de test Alle onderdelen afronden Wo. 19/6: Inleveren eindrapport Do. 20/6: Eindproductpresentaties Do. 27/6: Eindbeoordeling (feedback + eindcijfer)

17


Propedeuse 2012-13 | Individueel Project | Blok 4 | Context Scenario Werkblad Stap 0: Situatieschets: Bram bezoekt de Persvrijheidsdag (en avond) op 3 mei in het MC Theater te Amsterdam Algemene beschrijving van de situatie, verhalend en uitgebreider dan de titel.

Beschrijving van de te behalen doelen, in bullets wat de gebruiker wil bereiken:

Bram is in het verleden nooit eerder naar 1. Persvrijheidsdagen geweest, omdat hij toentertijd voor zijn werk verbleef in Oslo. Dit wordt dus zijn eerste keer. Hij meldt zich een paar dagen van te voren aan 2. op de website. Op de dag zelf springt hij op z’n fiets (want hij woont vlakbij) en gaat naar het MC Theater, waar het evenement dit jaar gehouden wordt. Om half 3. 3 begint de Masterclass waar hij zich voor heeft opgegeven.

Stap 1: Het opstellen van een probleemstelling en een visie

Belangrijke omgevingsfactoren en introductie persona:

• Ontdekken of dit evenement hem aanspreekt en of hij • de opgedane kennis en informatie kan toepassen in • zijn werk en/of vrijetijdsbesteding(en) Een leuke middag/avond tegemoet gaan, waarin hij contact legt met medejournalisten en discussies aangaat Iets interessants meemaken wat indruk op ‘m maakt en hem bijblijft

Stap 2: Brainstormen

Bram Vermeulen 26 jaar Journalist bij NRC-Next

Bezoekt minimaal 5 keer per maand evenementen (dat kunnen ook concerten, bioscopen of theaters zijn)

Bram heeft geen auto en zoekt dus meestal evenementen op, in en rond zijn woonplaats Amsterdam

Wil zowel geïnformeerd als geamuseerd worden

Stap 3: Identificeren van de verwachtingen van de persona

De probleemstelling van de opdracht, aangevuld met het subdoel van Hier vul je alle oplossingen en ideeën die je tot nu toe hebt over de deze situatie. Dit is een stuk specifieker, dan de probleemstelling van oplossing in, zodat deze uit je hoofd kunnen. de totale opdracht.

Het gaat erom dat je inzicht krijgt in het mental model van je persona. Geef hier een overzicht van wat je persona zou verwachten dat een product zou doen/kunnen.

De probleemstelling:

De Masterclass waar Bram aan heeft deelgenomen • blijkt eerder afgelopen te zijn (16.15 ipv. 17.00 uur). Hij moet dan nog 3 uur wachten tot de avond van de Persvrijheid (het Pointers from Putin evenement). Wat • gaat Bram in de tussentijd doen? Naar huis of blijft hij in het theater? • De visie:

Iets dat hem over kan halen in het theater te blijven. • Een leuke invulling van de tussenuren waar hij door verhinderd is en twijfelt of hij tussendoor naar huis gaat of niet. •

18

Een wedstrijd wat niet al te veel tijd en inspanning vraagt, wat leuk en laagdrempelig is om te doen en waar een échte prijs aangekoppeld is

Een opmaakprogramma geïnstalleerd op iPads, waar er een stuk of 10 van zijn uitgestald op een tafel in het • theater • Een grote Urban Screen van ong. 2 bij 5 meter, die interactie bevat Een promotiegedeelte waarbij de bezoeker zelf aan punten voor zijn ontwerp/poster moet komen Leuke invulling van de tussenuren en brengt mensen bij elkaar (mond tot mond reclame) Winnaar met de meeste stemmen wint een echte uitgave van zijn ontwerp/poster (wordt na de laatste lezing bekend gemaakt) Feestelijke afsluiting (Drinks and DJ om 21.10 uur)

Bram verwacht dat het niet al te moeilijk moet zijn om een propaganda poster te maken Hij verwacht dat de applicatie genoeg informatie en voorbeelden bevat die hem op weg helpen Hij denkt dat ‘ie niet al te lang mee bezig is met het maken van de poster, maar dat het promoten en zoveel mogelijk stemmen binnenhalen, meer tijd kost Hij schat zijn kansen om te winnen hoog in omdat hij inspiratie heeft gekregen door de Masterclass die hij eerder op de dag heeft gevolgd


Stap 4: Ontwikkelen van het context scenario •

Het is kwart over 2, Bram staat op het punt om de deur uit te gaan, want om half 3 begint de Masterclass waar hij zich voor heeft aangemeld

Hij is een tikkeltje gestrest omdat de brug open staat, maar gelukkig arriveert hij nog wel op tijd

Als hij aankomt in het theater meldt hij zich bij de balie en krijgt een keycord met z’n naam erop

Hij wordt door een medewerker van Free Press Unlimited begeleid naar een gebouw schuin tegenover het MC Theater, waar de Masterclasses plaatsvinden

Hij bedankt haar vriendelijk en gaat naar binnen

De Masterclass over Storytelling gaat van start, Bram heeft er zin in!

Stap 5: Identificeren van gebruikerseisen Let op het gaat hier om eisen die de gebruiker stelt aan het product. Er worden geen eisen gesteld aan de gebruiker.

1.

Het programma moet goed en naar behoren werken, geen bugs die kunnen optreden en dat de stemmen op een eerlijke manier geregistreerd worden

2.

Om 4 uur wil de spreker langzaam naar het einde toewerken. Hij beantwoordt vragen van deelnemers

Het programma moet een ‘niet ervaren’ gebruiker op een zo duidelijk mogelijke manier door de context heen leiden en hulp bieden waar nodig

Om ong. 10 voor half 5 staat Bram weer buiten. Hij is een beetje teleurgesteld dat de Masterclass al zo vroeg 3. afgelopen is

Hij loopt terug naar het MC Theater en ziet daar een collega van hem bij de ingaan staan

Het programma moet een mooie en duidelijke vormgeving bevatten en de gebruiker vasthouden om over te gaan tot promotie van de poster

Ze raken aan de praat en Bram vertelt over de Masterclass die hij net heeft gevolgd

Vervolgens zegt zijn collega dat ze binnen bezig zijn met een grote installatie en dat er een wedstrijd gaande is waar je je voor kan opgeven

Bram is nieuwsgierig geworden en wil hier meer over weten, dus spreekt hij een medewerker van Free Press Unlimited aan die hem alles over de campagne ‘We all make propaganda!’ vertelt.

Bram twijfelde even wat hij met zijn vrije uren zou doen. Terug naar huis gaan of in het theater blijven. Maar, hij besluit tóch om te blijven en deel te nemen aan de wedstrijd

Hij loopt met zijn collega naar de tablet table en registreert zich

Hij is verbaast over de kwaliteit van de interface van het programma, hij vindt het heel erg mooi en duidelijk vormgegeven!

Bram’s humeur wordt steeds vrolijker, hij neemt de wedstrijd erg serieus en gaat helemaal los met zijn poster

Als hij klaar is uploadt hij zijn poster en ziet die vervolgens op de grote Urban Screen in het theater verschijnen

Hij voelt zich trots en gaat direct aan de slag om stemmen binnen te halen

Vervolgens gaat hij een hapje eten en komt op tijd terug voor de start van het Pointers from Putin evenement

Na de laatste lezing wordt bekend gemaakt welke poster de meeste stemmen heeft binnengehaald en dus de winnaar is van de avond

.....

Helaas, Bram heeft niet gewonnen. Hij vindt het een klein beetje jammer, maar gunt het de winnaar ook wel weer (want die van haar was echt wel iets mooier)

Bram heeft een heel leuke dag en avond achter de rug en gaat met veel voldoening en inspiratie naar huis

19

4.

De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om de definitieve poster die hij/zij heeft gemaakt naar hun eigen emailadres te sturen


Propedeuse 2012-13 | Individueel Project | Blok 4 | Key Path Scenario Werkblad Stap 1: Situatieschets: Bram doet mee aan ‘We all make propaganda!’ en maakt zijn eigen propaganda poster Situatie:

Beschrijving van de te behalen doelen:

Bram heeft zojuist de Masterclass over Storytelling 1. achter de rug en keert terug naar het MC Theater waar hij hoort over de wedstrijd en besluit mee te doen. Een 2. medewerker van Free Press Unlimited legt hem alles haarfijn uit, waardoor Bram weet waar hij aan begint. 3. Hij loopt naar de tablet table, kiest een iPad uit en registreert zich.

Belangrijke omgevingsfactoren en introductie persona:

Een mooie poster maken waarmee hij hoopt de wedstrijd te winnen

Bram Vermeulen

26 jaar

Genoeg stemmen binnen halen om hoog op de ranking te komen

Journalist bij NRC-Next

Bezoekt minimaal 5 keer per maand evenementen (dat kunnen ook concerten, bioscopen of theaters zijn)

Bram heeft geen auto en zoekt dus meestal evenementen op, in en rond zijn woonplaats Amsterdam

Wil zowel geïnformeerd als geamuseerd worden

Tussendoor andere bezoekers aanspreken en een conversatie beginnen

4. Behoefte aan ontspanning, niet langer op de klok kijken hoe laat het is (zich vervelen)

Stap 2: Ontwikkelen van het Key-Path scenario

Stap 3: Identificeren van problemen

Bram tapt op het scherm en ziet het beginscherm van de applicatie in beeld verschijnen

Er staat: ‘Meedoen? Registreer!’ Hij klikt hierop en vult zijn gegevens in

• Vervolgens wordt hij herkend als ‘aanwezige’ van de Persvrijheidsdag (Hij staat in het systeem van Free Press). Hij wordt begroet en het programma vraagt om feedback betreft de Masterclass(es) (optioneel). Bram laat weten het interessant te vinden, maar dat hij het jammer vond dat het zo vroeg was afgelopen. De app zegt: ‘Dank je wel!’ Bram kan nu doen wat ‘ie wil (welkomstscherm)

Hij besluit eerst even de applicatie nader te bekijken en klikt op ‘Uitleg’, hier leest hij alles nog een keer na over de campagne en wat de spelregels zijn •

Vervolgens keert hij terug naar het hoofdmenu en klikt op ‘Nieuwe poster maken’

Hij is onder de indruk van het programma, het loopt heel soepel en hij vindt de vormgeving erg mooi

Hij begint met het uitzoeken van een kleurenpalet en een pakkend beeld dat hij wil gebruiken

Wel ondervindt Bram enige moeite bij het slepen van sommige onderdelen naar de bladspiegel

Bram is niet snel tevreden en vraagt om advies aan iemand die naast hem, ook een poster staat te maken. Zij vindt ‘m erg mooi geworden, wat voor Bram een bevestiging geeft dat hij het hierbij moet laten

Hij klikt op ‘Uploaden’ en vervolgens komt hij in een scherm terecht die nogmaals een bevestiging vereist. Bram klikt op ‘Ja’ en belandt vervolgens weer in een nieuw scherm (eindscherm)

Het is gelukt! De poster is met succes geüpload en verschijnt tussen de andere inzendingen op de grote Urban Screen. Hij deelt zijn poster met z’n vrienden op Facebook en gaat nu zoveel mogelijk punten verzamelen!

20

Let op, het gaat hier om eisen die de gebruiker stelt aan het product. Ga uit van de huidige frustraties en problemen.

Bram vindt het aan de ene kant wel grappig dat het programma hem herkent en begroet, aan de andere kant vindt ‘ie het ook een beetje vreemd, omdat hij daar geen toestemming voor gegeven heeft toen hij zich aanmeldde op de site van Persvrijheid Hij vindt de uitlegpagina erg veel tekst bevatten, misschien is het beter om een filmpje te posten dat alles uitlegt?

Wat Bram ook opviel was dat het slepen van onderdelen naar de poster hem enige moeite kostte

Bram is groot fan van Foursquare en zou het heel tof vinden als je ook via die site je poster kan delen


WIREFLOW

Uitleg

TERUG

Publiceren 1/2

START

TERUG

AKKOORD

Mooie slider waar de bezoeker overheen kan ‘vegen’ met zijn/haar vinger

Eindscherm

Highscore

Startscherm UITLEG

Door de poster te sharen met je vrienden vang je gelijk een aantal punten voor je eindscore. Handy!

HIGHSCORE START!

1

Bij Publiceren 2.2 is het de bedoeling dat de gebruiker een aantal gegevens invult, die nodig zijn voor deelname aan de wedstrijd

TERUG NAAR BEGIN

Publiceren 2/2

TERUG

SLIDESHOW POSTERS

TERUG

Alle tools die nodig zijn voor het maken van een mooie poster staan naast de bladspiegel gepositioneerd. De gebruiker moet onderdelen erin slepen

Poster ontwerpen

AFSLUITEN

21

PUBLICEREN

AKKOORD


Beoordeling: Project 3 2012 - Eindrapport Student:

Naam: Lisa Greuter

Studentnummer: 500666219

Coach:

Claudia van Tongeren

No shows:

Klas: Oker

Datum: 19 juni

Ont Een eindrapport bevat de onderbouwing van je product, voeg de volgende onderdelen toe: wer Fase 1: Aanleiding, opdrachtomschrijving, probleemstelling en deelvragen met resultaten ppr (+bronnen!) en conclusies en projectplanning oce 2 4 7 8 10 s

2 4 7 8 10

Fase 2: Productomschrijving, kernidee, doelgroepomschrijving en persona, URL en interactiemogelijkheden Fase 3: Ontwerp (in beeld met context), artwork met toelichting en schermverloopdiagram

2 4 7,5 8 10

Fase 4: Conclusie van je ontwerp. Het testrapport met testplan (inleiding methode), resultaten, conclusie, (evt. discussie) en aanbevelingen. Beoordeel je werk aan de hand van je PvE. Sluit af met aanbevelingen voor het herontwerp.

2 4 7 8 10

Per De student heeft een proactieve houding getoond door het vinden van antwoorden op vragen. soo nlijk 2 4 7 8 10 pro ces De student heeft een projectplanning opgesteld met passende mijlpalen en taken, en houdt zijn/ haar eigen progressie bij ten opzichte van het plan.

2 4 6,5 8 10

De student heeft zijn feedback van coachingsgesprekken verwerkt.

2 4 7,5 8 10

Beoordeling van het processen in 1 decimaal InitiĂŤle beoordeling (Indien is voldaan aan bovenstaande criteria, kan de student maximaal een 7,0 als beoordeling behalen)

Excelleerhoofdstuk (Bonus alleen indien er al een voldoende behaald is): Geef duidelijk aan op welk onderwerp je wil excelleren in je hoofdstuktitel. Hou de punten aan van het excelleerformulier p.15 van jouw onderwerp.

Beoordeling van het excelleren in 1 decimaal Eindbeoordeling

22

7

Eindrapport Project 3  
Advertisement